Ropa a plyn: Ruské kroky ze širší perspektivy

Ropa a plyn: Ruské kroky ze širší perspektivy
Kompresní stanice na plynovodu Transgas v Česku / autor (Zvětšit)

Za vlády Vladimira Putina udělalo Rusko celou řadu ofenzivně laděných kroků. Oč Rusku ve skutečnosti jde? Mohou se zájmy Ruska křížit se zájmy naší země?

Cui bono? – V čí prospěch?

Pokud se něco děje, děje se tak z nějaké příčiny. Proto je v první řadě potřeba přemýšlet nad tím, jaký z toho má Rusko prospěch. 

Moc má ten, kdo má peníze. Platí to i pro státy. Navzdory různým tvrzením o blahu či sebeurčení ruských obyvatel v příhraničních oblastech Ukrajiny nebo na Krymu musíme realitu strategických akcí Ruska hledat někde zcela jinde. Ostatně v zahraniční politice a ve strategických krocích každé země nehraje „morálka“ žádnou roli, nikdy. Pokud nějaké kroky vyznívají morálně, jde vždy o mediální propagandu (nemyšleno nutně pejorativně) s cílem žádoucím způsobem zpracovat kolektivní vědomí obyvatel cílových zemí a oblastí. To neplatí jen pro Rusko.

Odpovědi na ruskou anexi Krymu a ruské vojenské operace ve východní Ukrajině nám dá geopolitika. Protože ti, kteří skutečně rozhodují (ti, kteří mají skutečnou moc) o chodu světa, ať už v USA, Rusku nebo Číně, mluví a uvažují jen a pouze jazykem geopolitiky. Pokud nějaké kroky vyznívají „morálně“, „lidsky“ nebo „právně“, je to sice žádoucí, ale jen doplňkový bonus. 

Nyní k věci. Státní příjmy Ruska tvoří většinou právě prodej ropy a zemního plynu. Nejnižší cena ruské ropy byla v obdobích vlády Gorbačova a Jelcina. Za vlády prezidenta Putina došlo ke zdražování ropy a ruský stroj na peníze mohl jet na plné obrátky. 

Během finanční krize v roce 2008 se na chvíli stroj zasekl a cena ropy začala klesat. Pak nadešlo krátké období růstu cen, ale od roku 2012 cena ruské ropy opět významně klesla. V době vysokých cen ropy prezident Putin nebo Medveděv představovali nové projekty, včetně vojenských. Po poklesu cen plynu / ropy se řada projektů zastavila a nyní rozhodně nepostupuje slavnostně vyhlašovaným tempem.  

Prodej ropy a plynu tvoří zhruba 50 % příjmu federální poklady Ruska. Pokud se tedy podíváme na prodej ropy a plynu jako na strategicky významný prvek pro jakoukoliv budoucnost ruského státu, začne nám celá řada kroků Ruska dávat jasný smysl.


Současné a plánované plynovody v Evropě; větší foto / autor

Přeprava

Je až zarážející, že v době Studené války dodával Sovětský svaz obrovské množství nerostných surovin do zemí západního bloku, tedy svým protivníkům. Naopak západní státy Evropy nákupem ropy a plynu financovaly vojenskou mašinérii Sovětského svazu.

O dodávky ruského plynu na Západ se staral náš plynovod Transgas vedoucí z Ruska, na Ukrajinu, přes Česko-Slovensko a končící v Německu, Rakousku a Itálii. Prodej plynu se stal strategickou záležitostí a přinášel Sovětskému svazu obrovské finanční prostředky. Teprve v 90. letech byl postaven druhý ruský plynovod Jamal vedoucí přes Polsko.

Je zajímavé, že Rusko se vstupem našich zemí do Evropské únie (EU; která je pod vlivem Německa a Francie) nemělo problém. Ale vstup do amerického NATO už vyvolal mnohem větší rozruch. 

V okamžiku spekulací o možném zřízení stálých amerických vojenských základen v ČR a Polsku začalo Rusko upozorňovat obě země na možné vážné následky. Rusko si totiž uvědomuje, že americké základny znamenají americký vliv na danou zemi. 

Rusko si jednoduše hlídá dvě základní strategické cesty plynu z Ruska, které vedou přes Polsko a Česko. Sousední Německo, největší příjemce ruského plynu, Česko nebude jistě nutit k obstrukcím při přepravě ruského plynu. Jenže zájmy USA mohou být jiné.

Situaci Rusku zhoršila výrazně proti-ruská a pro-americká vláda ve Varšavě. Rusko se tedy zaměřuje na ochranu svých zájmů v politicky přístupnějším Česku a Slovensku, aby nedošlo k ohrožení dodávek ropy a plynu do Německa.  

Obchvat

Rusko se ale nakonec rozhodlo k pojištění strategických tras, aby obešlo „nespolehlivé“ země střední a východní Evropy. Proto začalo budovat nové plynovody Nord Stream a Nord Stream II Baltským mořem přímo do Německa. 

Jenže je potřeba zásobovat také tradiční jižní zákazníky Itálii a Rakousko. Proto vznikla myšlenka plynovodu South Stream. Jeho cílem je přivést plyn přes Černé moře, Bulharsko, Srbsko a Maďarsko do Rakouska a alternativně též přes Řecko do jižní Itálie.

U Nord Streamu není možné s trasou nějak manipulovat. Jenže původní trasování South Streamu se vyhýbalo pobřežním vodám Ukrajiny, zejména v oblasti Krymu. Znamenalo to pro Rusko obrovské stavební náklady navíc. Nejde jen o samotnou linii trubek, ale i kompresní stanice. Čím delší trasa, tím více jich potřebujete pro udržení tlaku v systému. 

Díky ruské anexi Krymu mohou Rusové South Stream výrazněji napřímit nebo vést v poměrně dlouhém úseku po zemi místo moře.  Z tohoto pohledu je anexe Krymu pochopitelným krokem.

Brzy po obsazení Krymu chtělo Bulharsko (i kvuli tlaku EU) od projektu South Stream odstoupit. Bulharsko ale Rusko v roce 2018 požádalo o opětovné vzkříšení projektu South Streamu. 

Pokud nedávala smysl intezivní ruská politická a vojenská podpora Srbska, z hlediska stavby strategického plynovodu je vše mnohem jasnější (viz mapa v článku). 

V okamžiku selhání South Streamu se rozhodli Rusové pro variantu Turk Stream vedoucí přes Turecko. Avšak vzhledem k nejistému tureckému postavení vůči Rusku se znovu zvažuje stavba South Streamu. 

Důležité věci jsou pod povrchem

Odpověď na ruskou podporu separatistů na východní Ukrajině leží ve skutečnosti pod zemí.  Přes oblast Luhanska prochází klíčové plynovody a ropovody ještě z doby Sovětského svazu. Všechny tři plynovody Blue Stream, Turk Stream i plánovaný South Stream jsou závislé na plynovodu procházejícím Luhanskem. Současně je tam křížení s východním plynovodem Sojuz. Mimo to se v oblasti Luhansku nacházejí tři kompresní stanice a dva podzemní zásobníky plynu. 

Luhanská trasa je zcela zásadní pro dodávky ropy a plynu do jižních Evropských zemí a Turecka. Z toho důvodu nemohlo Rusko riskovat ponechání této klíčové ropno-plynové křižovatky čím dál více protirusky naladěné Ukrajině. V případě potřeby mohl Kyjev poměrně snadno zablokovat ruské dodávky plynu a ropy na západ a na jih.

Rusko sice mohlo na svém území teoreticky vybudovat obchvatné trasy, ale nepochybně zjistilo, že obsazení východní Ukrajiny a Krymu vyjde mnohem levněji (a navíc Rusko získá další bonusy). 

Geopolitické šachy

Zbavení se závislosti na stávajících historických trasách přes Polsko, Česko, Slovensko a Ukrajinu je jen jedním ze zisků Ruska. V tuto chvíli na přerušení dodávek plynu nemá zájem ani Rusko, ani zmíněné země. Jenže v případě Ruska je to jen dočasné, než se podaří zprovoznit jak severní, tak jižní obchvat zemí střední a východní Evropy. 

Potom bude Rusko schopno použít zejména plynovody jako strategickou páku. Nedodávky plynu třeba pro Česko nebo Polsko už neohrozí zákazníky více na západě nebo jihu. Závislost na ruském plynu tak může pro Česko znamenat strategický problém. ČR má teoretickou výhodu díky německému plynovodu Opal přivádějící ruský a norský plyn do českého ropovodu Gazela. Problém jsou ale „speciální“ rusko-německé vztahy a hrozba podvolení se zájmům Ruska skrze „vysvětlování“ Německa. 

Celá geopolitická hra má však mnohem více aspektů a větší hřiště. USA se dlouhodobě v Evropě snaží budovat terminály pro tankery se zkapalněným plynem. Nejvíce je jich ve Francii, pak ve Spojeném království a nově se začínají budovat také v Polsku a pobaltských republikách.

USA se rovněž snaží napojit Evropu a jižní státy na plynovod z Blízkého východu. Proto nyní dávají smysl výpady USA proti plynovodu Nord Stream a vyhrožování sankcemi. S každým prodaným kubíkem plynu je Rusko bohatší o peníze. Díky západním penězům může zbrojit a rozšiřovat svůj vliv (zejména na úkor států východní Evropy). 

USA si tento vliv uvědomují, a proto se snaží najít způsob jak zbavit Evropu vlivu Ruska. Ostatně Donald Trump opakovaně vyjádřil nepochopení (a není divu), jak může západní Evropa nakupovat ropu a plyn od protivníka, nikoliv od svého spojence. 

V každém případě by se ČR měla zamyslet nad strategickým připojením své plynové soustavy k polským terminálům. Smyslem je získání většího manévrovacího prostoru (to se hodí vždy) v případných geopolitických hrách a odstranění jednostranné závislosti na Německu a Rusku. 

Ekologický aspekt

Je otázkou, nakolik je současný ekologický humbuk v Evropě založen skutečně na ekologii a nakolik má v pozadí strategické zájmy. Ale což, není třeba být politicky korektní ‒ ekologie v tom nehraje hlavní roli (maximálně bonusovou), jde především o geopolitiku. 

Pokud Evropa přejde na jiné formy energie než spalování plynu nebo ropných produktů, vliv Ruska a USA v Evropě poklesne. Aspoň na první pohled.

Vtip je ale v tom, že Evropa se desítky let bez ropy a plynu neobejde. Ba co více, tzv. „Green Deal“ vyžaduje stavbu nových „ekologických“ plynových elektráren, což samozřejmě vyžaduje nákup ruského plynu a tedy i financování ruské vojenské mašinérie.

Stavba plynových elektráren je nutná, protože jednoduše není možné Evropu zásobovat pouze větrem, sluncem, vodními nebo přílivovými elektrárnami. Nota bene, že takto výkonnostně nesourodé a nestálé zdroje „neutáhne“ elektrická rozvodová síť. 

Je přitom fascinující, že „ekologická klika“ brojí proti jaderným a uhelným elektrárnám, u kterých lze využít ne-ruské zdroje. V případě potřeby jaderné a uhelné elektrárny dokáží navíc přes přímotopy kompenzovat nedostatek plynu. ČR naštěstí plánuje výstavbu nových jaderných elektráren, navzdory „proruským ekologům“, a tedy budování si většího manévrovacího prostoru v případných německo-ruských geopolitických hrách. 

Pro zajímavost uveďme, že nedávno například státní společnost ČEZ a GE Hitachi Nuclear Energy (GEH) podepsaly memorandum o porozumění, jehož prostřednictvím se dohodly na zkoumání ekonomické a technické proveditelnosti potenciální výstavby malých modulárních reaktorů BWRX-300 v České republice. BWRX-300 vyžaduje teoreticky o 60 % menší náklady na 1 MW než klasické jaderné zdroje. 

V každém případě tzv. „Green Deal“ neznamená nic jiného, než větší plynovou závislost na Rusku. Navíc nově Rusko nebude jen ovlivňovat, zda Evropa v zimě neumrzne, ale také to, zda bude mít dostatek elektrické energie. Ostatně Rusko proti „Green Deal“ nijak neprotestuje a pokračuje ve stavbě plynovodů do Evropy.

Závěr

Celá věc se dá shrnout tak, že současné Rusko považuje prodej plynu a ropy do Evropy a Asie za nejdůležitější součást svých ekonomických příjmů a považuje je za strategicky klíčové. Proto dělá rázné kroky ve své mezinárodní politice. Nebojí se vystupovat agresivně a podnikat i vojenské kroky pro zajištění svých strategických zájmů. 

Všechny kroky jsou promyšlené a dlouhodobé. Vzhledem k tomu, že tyto strategické tepny vedou i do Česka je tranzit plynu a také jeho prodej v Česku pro Rusko strategickým zájmem. Proto má i současné Rusko zájem ovlivňovat politickou situaci v naší zemi, aby zůstaly i do budoucna jeho zájmy zachovány, minimálně do doby než budou existovat severní a jižní obchvatné trasy. Proto dochází i ke střetům mezi zájmy Ruska a USA v Evropě.

 

Nahlásit chybu v článku


Související články

ÚVAHA: Na jakou válku se má Armáda ČR připravit?

Dříve, než se pustíme do případných úvah o vyzbrojení české armády, je potřeba definovat možné ...

Rumunská říční flotila: strážce Dunaje

Říční loďstva si většinou neužijí tolik pozornosti jako námořní. Přesto odvádějí důležitou práci. ...

Geopolitická tragédie Evropy

Ve Varšavě 18. července letošního roku proběhla velmi zajímavá diskuse o geopolitických problémech ...

Geopolitická realita: Krásný svět vytvořený USA končí

V dnešním článku opět přinášíme pohled na polské pojetí geopolitiky. Jacziek Bartosiak v nedávném ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • PavolR
  13:46 16.11.2021

  Ukrajinci budú prizvaní do certifikácie o NS2: https://www.reuters.com/busine...

  Ukrajinci budú prizvaní do certifikácie o NS2: https://www.reuters.com/busine...

 • premek
  23:18 31.03.2020

  No, autor nezná globální politiku ani KSB a DVTŘ. Proto napsal zcela zbytečný článek se zcela chybnými východisky a s podle toho vypadajícími závěry. Již jen používání profláklého ...Zobrazit celý příspěvek

  No, autor nezná globální politiku ani KSB a DVTŘ. Proto napsal zcela zbytečný článek se zcela chybnými východisky a s podle toho vypadajícími závěry. Již jen používání profláklého pojmu "anexe Krymu" ukazuje na zcela propagandistický čánek. Přitom skutečnost, že RF na rozdíl od euroatlantické části světa pád cen ropy hodlá bez potíží ustát, což se nedá říci ani o břidličné těžbě v USA a těžbě více mořské vody než ropy Saudy z Ghawaru, znamená jediné - RF je na tom mnohem lépe než celý západ. Zdrojová stabilita je základem úspěšného rozvoje společnosti na základě stabilního ekonomického rozvoje intenzivními, nikoli extenzivními metodami metodami. RF nedělá tu chybu, aby reklamou odhalovala své nejslibnější projekty, naopak, umně je skrývá ve prospěch své obrany před psychopatickou euroatlantickou elitou. Říkám to zcela odpovědně a na základě skutečnosti, která se postupem času ukazuje i širšímu publiku. RF svou energetickou (a nově i zdravotnickou) pomocí Evropě ukazuje, že bát se ruského medvěda je dětinskou hloupostí. Ti moudří totiž budují s RF stabilní vzájemně korektní a výhodné vztahy, zatímco ti hloupí spekulují bez informací, zmámeni dezinformacemi, o ruské hrozbě. RF se bojí pouze nevědomí ustrašenci, my, kteří známe globální politiku, víme, že RF by nejraději spolupracovala se všemi, kdyby to různé elity nepovažovaly za ohrožení jejich parazitních zájmů.Skrýt celý příspěvek

  • PavolR
   09:26 01.04.2020

   Urgentne vyhľadajte lekársku pomoc, lebo vykazujete symptómy tesne predchádzajúce fáze, kedy otrávite svojho psa, manželku a následne si strelíte do hlavy...

   Urgentne vyhľadajte lekársku pomoc, lebo vykazujete symptómy tesne predchádzajúce fáze, kedy otrávite svojho psa, manželku a následne si strelíte do hlavy...

  • Janko Paliga
   13:51 01.04.2020

   "Zdrojová stabilita je základem úspěšného rozvoje společnosti na základě stabilního ekonomického rozvoje intenzivními, nikoli extenzivními metodami metodami. RF nedělá tu chybu, ...Zobrazit celý příspěvek

   "Zdrojová stabilita je základem úspěšného rozvoje společnosti na základě stabilního ekonomického rozvoje intenzivními, nikoli extenzivními metodami metodami. RF nedělá tu chybu, aby reklamou odhalovala své nejslibnější projekty, naopak, umně je skrývá ve prospěch své obrany před psychopatickou euroatlantickou elitou."

   Preto rozflákali rezervné účty za predaj ropy.....

   "....bát se ruského medvěda je dětinskou hloupostí." To povedz tým mŕrtvym Ukrajincom a obetiam letu MH17, zostreleného ruským Bukom z Kurska.....

   "Ti moudří totiž budují s RF stabilní vzájemně korektní a výhodné vztahy, zatímco ti hloupí spekulují bez informací, zmámeni dezinformacemi, o ruské hrozbě."

   Okupácia ukrajinského Krymu je dezinformáciou? Porušovanie rusko-ukrajinských dohôd je dezinformáciou? Mŕtvi sú tiež dezinformáciou?

   "RF se bojí pouze nevědomí ustrašenci, my, kteří známe globální politiku, víme, že RF by nejraději spolupracovala se všemi, kdyby to různé elity nepovažovaly za ohrožení jejich parazitních zájmů."

   Pod pojmom "spolupráca" rozumieš anexie území susedných štátov? Či zaslanie zelených mužíčkov na cudzie územie? Alebo zostrel civilistov kurským Bukom?Skrýt celý příspěvek

  • Danik
   20:06 01.04.2020

   Zdravím, povětšinou když někdo napíše "my, kteří známe globální politiku" tak máte takové tušení, někdo by mohl říci jistotu, že o dané problematice má poněkud nedostatečný ...Zobrazit celý příspěvek

   Zdravím, povětšinou když někdo napíše "my, kteří známe globální politiku" tak máte takové tušení, někdo by mohl říci jistotu, že o dané problematice má poněkud nedostatečný přehled, zvláště když je to jakýsi internetový přemek, jehož argumentace je jaksi ve stylu "autor se plete a já mám pravdu, protože mám pravdu". Ten profláklý pojem anexe Krymu je profláklý, protože se jedná o přesné označení situace v roce 2014 na poloostrově Krym, pokud by se jednalo o něco v souladu s mezinárodním právem, tak není potřeba vysílat neidentifikované ozbrojence na území cizího státu a popírat jejich přítomnost. To, že je na tom RF mnohem lépe než západ je hodně silné prohlášení, které by jste měl jít přetlumočit všem těm Rusům, kteří utekli/utíkají na západ. Ruská ekonomická a zdrojová stabilita je závislá na obchodu s okolními státy (a obráceně). Tu další větu už snad ani nemůžete myslet vážně, protože pokud někdo skutečně vyzdvihuje své zbrojní projekty a snaží se za ně získat co nejvíce politických bodů, i když tyto projekty jsou ve stavu náčrtů tak Rusko v tomto vede (ostatní státy následují za ním). Rusové reálně odhalí každou svojí wunderwaffen i když je ještě na papíře aby všem vytřeli zrak. "Psychopatická euroatlantická elita", nečtete takhle náhodou Dugina nebo Pjakina?. "Energetická a zdravotnická pomoc" = nakupujeme od vás to co chceme tedy platíme vám za to (o jakési pomoci je pak trošku nadnesené mluvit). S RF se budovali a budují korektní vztahy do pádu SSSR a kdyby se nestaly události okolo Krymu tak se vesele budují dál.Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  20:54 14.02.2020

  Rusko-Bieloruské ťahanice už dospeli do takého bodu, že Lukašenko hrozí uberaním z našich dodávok ropy, ak Rusko nepošle dostatok ropy pre jeho rafinérie: ...Zobrazit celý příspěvek

  Rusko-Bieloruské ťahanice už dospeli do takého bodu, že Lukašenko hrozí uberaním z našich dodávok ropy, ak Rusko nepošle dostatok ropy pre jeho rafinérie: https://e.dennikn.sk/minuta/17... Skrýt celý příspěvek

  • Janko Paliga
   21:56 14.02.2020

   ... tak to dopadne, keď ceny energetických surovín slúžia na kupovanie si politckého vplyvu.... Lukašenko nechce, aby báťa z Kremľa kandidoval na prezidenta opäť po územných ...Zobrazit celý příspěvek

   ... tak to dopadne, keď ceny energetických surovín slúžia na kupovanie si politckého vplyvu....

   Lukašenko nechce, aby báťa z Kremľa kandidoval na prezidenta opäť po územných zmenách a zmene ústavy.... :-DSkrýt celý příspěvek

   • PavolR
    22:46 14.02.2020

    To by ešte samo o sebe mohlo byť Lukašenkovi ukradnuté, keby nebolo ohrozené jeho vlastné prezidentovanie a nástupníctvo jeho syna. Pompeo nakoniec asi navštívil Minsk a posmelil ...Zobrazit celý příspěvek

    To by ešte samo o sebe mohlo byť Lukašenkovi ukradnuté, keby nebolo ohrozené jeho vlastné prezidentovanie a nástupníctvo jeho syna.
    Pompeo nakoniec asi navštívil Minsk a posmelil Lukašenka v tej najideálnejšej chvíli. Stačí aby rozladený Putin začal viac tlačiť na pílu a Bielorusko je "naše".Skrýt celý příspěvek

    • Janko Paliga
     00:17 15.02.2020

     .... každopádne, ešte to bude zaujímavé....

     .... každopádne, ešte to bude zaujímavé....

 • danny
  13:07 10.02.2020

  Tentokrát musím říct, že jsem poněkud zklamán. Název článku mě nalákal na čtení hloubkové analýzy euroasijského tranzitu surovin obohacenou o geopolitický rozměr, ale, bohužel, ...Zobrazit celý příspěvek

  Tentokrát musím říct, že jsem poněkud zklamán. Název článku mě nalákal na čtení hloubkové analýzy euroasijského tranzitu surovin obohacenou o geopolitický rozměr, ale, bohužel, postrádá obojí. Jak prostý přehled, tak analýzu a o geopolitice a zarámování rozměrem globálního byznysu ani nemluvím. Škoda. Takové dílo by sem sakra sedlo a významně obohatilo diskusi.
  Přes několik slibně nadhozených témat zpracování zůstává daleko za potenciálem tématu a zůstává tak na rovni Idnesu...Skrýt celý příspěvek

  • Lodestar
   02:03 11.02.2020

   danny: nic Ti nebrání něco takového sepsat. Tvrdá data jsou k dispozici, včetně ekonomických dat. "Západní" archivy jsou otevřené, ty východní ještě něco možná skrývají, ale tak ...Zobrazit celý příspěvek

   danny: nic Ti nebrání něco takového sepsat. Tvrdá data jsou k dispozici, včetně ekonomických dat. "Západní" archivy jsou otevřené, ty východní ještě něco možná skrývají, ale tak směle do toho!Skrýt celý příspěvek

   • danny
    10:55 11.02.2020

    Lodestar: jasně, a taky mi nic nebrání vymyslet nový lék na rakovinu, že. Bohužel, brání. Např. aktuální pracovní vytížení, lenost a respekt k lidem, kteří se problematikou ...Zobrazit celý příspěvek

    Lodestar: jasně, a taky mi nic nebrání vymyslet nový lék na rakovinu, že. Bohužel, brání. Např. aktuální pracovní vytížení, lenost a respekt k lidem, kteří se problematikou distribuce energetických surovin, budováním infrastruktury a cenotvoebou zabývají profesionálně. Pro mě je to jen jedno z okrajových témat, které potrebuji velmi povšechně k výkonu mé profese.
    Ale byť se v něm nepohybuji profesionálně, ani nemám schopnosti a ambice vyvinout lék na rakovinu, mohu směle kritizovat článek, který bude tvrdit, že většinu nádorů v břišní dutině vyléčí pití citronové šťávy s vlažnou vodou. A stejně tak si mohu dovolit tvrdit, že regionální dopady diverzifikace tranzitních tras a jejich zabezpečení, je fajn, ale ještě hodně daleko od analýzy geopolitické situace, natož analýzy příčin a dopadů.
    Ale máš pravdu v tom, že překážky v podobě nedostupnosti informací v tomto oboru nejsou. Vyjma diverzních operací, kartelovych dohod, cenových válek vůči ekonomickým soupeřům nebo ideologickým konkurentům není v archivech nic. vše jsou veřejně dostupná data.Skrýt celý příspěvek

 • MacGyver
  09:08 10.02.2020

  Pokud chce někdo psát o geopolitice, nebo opravdu rozumět tomu, kdo je na kom závislý, doporučuji méně písmenek - opakujících se frází a hesel a věnovat se více číslům. Pokud tedy ...Zobrazit celý příspěvek

  Pokud chce někdo psát o geopolitice, nebo opravdu rozumět tomu, kdo je na kom závislý, doporučuji méně písmenek - opakujících se frází a hesel a věnovat se více číslům. Pokud tedy píšu o plynu a ropě, lze z veřejně dostupných zdrojů zjistit - kapacita zpracovatelských zařízení na daném území, skladovací kapacita surovin a následných produktů, transportní kapacita a možnosti náhrady, technologie zpracovatelských zařízení závislá na konkrétní surovině atd. Jen malý příklad: Slovnaft Bratislava roční kapacita zpracování surové ropy 6 mil tun ropy/rok. Zásobování ropovodem Družba - terminál v areálu. Technologie nastavena na konkrétní surovinu. V případě změny vstupní suroviny náběh na plnou produkci cca 1 rok. Zásobovat jiným způsobem, než produktovodem nemožné = prakticky absolutní závislost na konkrétním dodavateli. K tomu je dobré rozlišovat obchodní a politickou rovinu a následně chápat, jakým způsobem lze v 21. století prosazovat prakticky svoji politiku (zájmy) vojensky.Skrýt celý příspěvek

  • premek
   23:21 31.03.2020

   Čísla se přitom nejsnadněji falšují v elitním zájmu.

   Čísla se přitom nejsnadněji falšují v elitním zájmu.

 • milan00
  22:47 09.02.2020

  Rozhovor nemeckeho Der Spiegel so Sergejevom Karaganovom, ktory je predsedom ruskej Rady pre zahranicnu a obrannu politiku a ktory v dobe anexie Krymu a napadnutia Ukrajiny robil ...Zobrazit celý příspěvek

  Rozhovor nemeckeho Der Spiegel so Sergejevom Karaganovom, ktory je predsedom ruskej Rady pre zahranicnu a obrannu politiku a ktory v dobe anexie Krymu a napadnutia Ukrajiny robil poradcu Putinovi.
  .
  Nazov clanku:
  ,,My sme mudrejsi, silnejsi a rozhodnejsi''
  .
  Z toho rozhovoru vyberam:
  volny preklad:
  .
  Der Spiegel: ,, vecerne spravy v ruskej televizii vyzeraju byt poriadne vzdialene od reality a este aj moskovske noviny napisali o iluzii vytvarania zahranicnej hrozby voci Rusku.''
  Karaganov: ,,politicka elita v Rusku nechce ziadne reformy, nie je na ne pripravena. Preto radsej vitaju koncept vytvarania vonkajsieho nepriatela zo Zapadu.
  .
  .
  .
  Der Spiegel: ,,vasa rada predlozila zahranicnu a obrannu politiku Ruska, ktora hovori o znovuziskani statutu svetovej supervelmoci.
  Ake navrhy na toto znovuziskanie ste predlozili?''
  Karaganov: ,,cheme zabranit dalsej destabilizacii sveta. A zaroven chceme ziskat poziciu svetovej supervelmoci. Tejto myslienky sa nemozeme vzdat.
  Poslednych 300 rokov tato pozicia sa stala sucastou nasho ruskeho genetickeho vybavenia.
  Chceme byt srdcom velkeho Euroazijskeho kontinentu - regionu, v ktorom bude mier a spolupraca.
  A Europa ako subkontinent bude patrit do tohto nasho superkontinentu.
  .
  .
  .
  dalsie Kruganove perly:
  - ,,...my Rusi sme mudrejsi, silnejsi a viac rozhodnejsi...''
  - ,,...moji kolegovia sa pozeraju na Europu s pohrdanim a vysmechom, ja ich vsak upozornujem, aby neboli taki arogantni...''
  - ,,...pritomnost NATO v Pobalti a Polsku berieme ako provokaciu, v pripade krizy budu tieto vojska znicene ako prve. Rusko uz nikdy nebude bojovat na svojom uzemi...''
  - ,,... desi ma to, ako Europania ziadaju viac a viac demokracie...''
  .
  .
  .
  cely rozhovor:
  https://www.spiegel.de/interna... Skrýt celý příspěvek

  • palo satko
   08:45 10.02.2020

   A čo sa vam na tom članku nepači? Zlomyselne tu "preložite" ,,My sme mudrejsi, silnejsi a rozhodnejsi'' a pritom povedal niečo uplne. On netvrdil, že Rusi su ,,mudrejsi, silnejsi a ...Zobrazit celý příspěvek

   A čo sa vam na tom članku nepači? Zlomyselne tu "preložite" ,,My sme mudrejsi, silnejsi a rozhodnejsi'' a pritom povedal niečo uplne. On netvrdil, že Rusi su ,,mudrejsi, silnejsi a rozhodnejsi'' než napr. Europania, alebo Američania, ale že dnes su ,,mudrejsi, silnejsi a rozhodnejsi'' než boli pred desatročim. Ved to je očividny fakt.
   A že vyrozpravl svoj nazor na ruske ciele vo svetovej politike a tie nekoresponduju s vašimy? No to je vyhoda velkych narodov, Vi Česi aj my Slovaci sa musime ist na US ambasadu opytat, čo je našim "svetovym" zaujmom. Nakoniec to robime už od roku 1918 len menime ambasady.Skrýt celý příspěvek

   • milan00
    11:23 10.02.2020

    Mne sa ten clanok paci a to velmi. Presne vyjadruje ruske mentalne rozpolozenie, kroky Ruska na medzinarodnej scene, vytvaranie Zapadu ako nepriatela Ruska a najma ruske psychicke ...Zobrazit celý příspěvek

    Mne sa ten clanok paci a to velmi.
    Presne vyjadruje ruske mentalne rozpolozenie, kroky Ruska na medzinarodnej scene, vytvaranie Zapadu ako nepriatela Ruska a najma ruske psychicke odtrhnutie od reality.
    .
    Nazov clanku vyjadruje presne to, co Karaganov povedal na adresu Ruska vo vztahu k Zapadu.
    .
    Ja inac netrpim mindrakami menejcennosti a preto nazor o tom, ako musime chodit na americku ambasadu, povazujem osobne za mentalnu vadu.Skrýt celý příspěvek

    • palo satko
     12:07 10.02.2020

     No potom čo slovensky prezident Andrej Kiska utekal ako poserajko zo Slavina pred Sergejom Lavrovom sa Vašmu pocitu slovenskej svojstojnosti čudujem ešte viac, ako tomu istemu ...Zobrazit celý příspěvek

     No potom čo slovensky prezident Andrej Kiska utekal ako poserajko zo Slavina pred Sergejom Lavrovom sa Vašmu pocitu slovenskej svojstojnosti čudujem ešte viac, ako tomu istemu pocitu u "blahoslaveho" Augustina Mariana Husku. :)Skrýt celý příspěvek

     • Janko Paliga
      12:44 10.02.2020

      Odkedy je minister na úrovni prezidenta? Ministra majú sprevádzať jemu rovní.... Titulka "Lavrova na Slavín odprevadí Fico, prezident Kiska pôjde sám." "Ruský minister ...Zobrazit celý příspěvek

      Odkedy je minister na úrovni prezidenta? Ministra majú sprevádzať jemu rovní....

      Titulka
      "Lavrova na Slavín odprevadí Fico, prezident Kiska pôjde sám."

      "Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov si v sobotu od slovenského prezidenta vypočuje, čo si myslí o Ukrajine.

      Primátor Ivo Nesrovnal však šéfa ruskej diplomacie na oficiálne oslavy oslobodenia mesta na Hviezdoslavovom námestí nepozval. Pozvánka prišla len ruskému veľvyslancovi, no ten sa už dávnejšie ospravedlnil, že nepríde, pretože bude sprevádzať Lavrova. Ten podľa Nesrovnala nie je jeho protokolárnym partnerom, a keďže mali informáciu, že minister má v čase pietnej spomienky organizovanej mestom iný program, nebol dôvod ho pozývať.
      Lavrova prijmú všetci traja najvyšší ústavní činitelia. Ako prvý s ním bude ráno hovoriť prezident Andrej Kiska a pravdepodobne nepôjde o príjemný rozhovor. Kiska dlhodobo kritizuje Rusko za okupáciu Krymu a účasť na vojnovom konflikte na Ukrajine.

      „Žiadne pochybnosti o tom nemám. A myslím si, že každý, kto má dostatočné informácie a nepodľahol ruskej propagande, nemôže mať pochybnosti,“ odpovedal vo februári prezident na otázku, či nepochybuje o tom, že na Ukrajine bojujú ruskí vojaci.

      K rokovaniu s jednotkou ruskej diplomacie sa prezident pred stretnutím vyjadrovať nebude, už teraz je však jasné, že po rokovaní nebudú mať spoločné vystúpenie. Kiska dá po rokovaní vyhlásenie a vzápätí pôjde na Slavín uctiť si pamiatku padlých vojakov." - https://dennikn.sk/89370/brati...

      Zase si všetkým ukázal, ako klameš....Skrýt celý příspěvek

     • palo satko
      12:56 10.02.2020

      Janko, to že tu pastneš taraniny z Deeenka neznamena že je to realita. Ludia na Slavine Kisku vypiskali a tak sa pratal len sa za nim prašilo ale Lavrova nie. Realita je tu, v ...Zobrazit celý příspěvek

      Janko, to že tu pastneš taraniny z Deeenka neznamena že je to realita. Ludia na Slavine Kisku vypiskali a tak sa pratal len sa za nim prašilo ale Lavrova nie. Realita je tu, v tomto americkom prieskume v članku zo 7.2.2020 a tam stoji, že 60% Slovakov ma priaznivy nazor na Rusko. https://www.pewresearch.org/fa...
      Takže o čom slovenska zahranična politika? O tom čo si myslia Slovaci?Skrýt celý příspěvek

     • Jan Padesátýpátý
      13:22 10.02.2020

      @palo satko, pewresearch.org výsledky jejich průzkumu jsou podle mě zcela mimo realitu: - určitě neodpovídá skutečnosti, že by Poláci a Češi měli stejný vztah k Rusku - stejně ...Zobrazit celý příspěvek

      @palo satko, pewresearch.org

      výsledky jejich průzkumu jsou podle mě zcela mimo realitu:

      - určitě neodpovídá skutečnosti, že by Poláci a Češi měli stejný vztah k Rusku
      - stejně tak je velmi podivné to, jak obrovský rozdíl jim vyšel mezi Českem a SlovenskemSkrýt celý příspěvek

     • palo satko
      14:04 10.02.2020

      Jan, ja tu žijem. Nazory Slovakov na Rusov nie su rovnake s nazormi slovenskych diskuterov na armadnych novinach. U nas je to asi inač, lebo napriklad na den oslobodenia mojho ...Zobrazit celý příspěvek

      Jan, ja tu žijem. Nazory Slovakov na Rusov nie su rovnake s nazormi slovenskych diskuterov na armadnych novinach. U nas je to asi inač, lebo napriklad na den oslobodenia mojho mesta pri pamätniku visi slovenska a ruska zastava, hraje sa aj ruska hymna a dokonca sa temer vždy prihovri niekto z ruskej ambasady. V mestom aprilovom mesačniku 2019 napisali: "Medzi hostami nechybal ani zastupca velvyslanectva Ruskej federacie na Slovensku plk. Alexej Klimov". Nikoho ineho nespomenuli, žiadnych zavlečenych do gulagu, velitelov v Madarsku, protestujucich v roku 1968 a dokonca ani aktualneho našho starostu. V takych Reporyjich by starostu piclo aj s polovicou redaktorov tzv. slobodnej tlače.. :) Naozaj sme ini a nielen v tomto, ved preto sme sa aj rozdelili.Skrýt celý příspěvek

     • Janko Paliga
      21:48 10.02.2020

      "Janko, to že tu pastneš taraniny z Deeenka neznamena že je to realita. Ludia na Slavine Kisku vypiskali a tak sa pratal len sa za nim prašilo ale Lavrova nie." Ke´d tam boli ...Zobrazit celý příspěvek

      "Janko, to že tu pastneš taraniny z Deeenka neznamena že je to realita. Ludia na Slavine Kisku vypiskali a tak sa pratal len sa za nim prašilo ale Lavrova nie."

      Ke´d tam boli ľudia, ktorí čítajú Sputnik, Bojovníka - to je teda poriadny odpad a ešte aj štát im prispieva na rozširovanie sputnických dezinformácií - https://www.szpb.sk/bojovnik-d... Toto vyšlo dávno po tom, čo sa mi to náhodou od kolegovho deda, "protifašistického" bojovníka, dostalo ....

      Stačilo mi, keď som videl bývalého náčelníka Geniálneho štábu Vojteka v družnom stretnutí s narcisom Rostášom z dezinformačného plátku Zjem aj vlek a Nočnými vlkami na Slavíne .... :-D

      Mr. Liarov, obhajca ZSSR, ktorá stála spolu s nacistami na rozpútaní druhej svetovej vojny..... A v dnešnom Rusku súd trestá osobu iba preto, lebo si dovolí napísať status o napadnutí Poľska jednotkami RKKA ..... Falšovanie dejín Ruskom, ako vyšité ..... Keď takí ľudia vypiskujú svojmu prezidentovi, to poukazuje na ich neschopnosť uvažovať. Sú to ľudia čo skôr drukujú lži, rozširujú nenávisť a dalo by sa pokračovať..... Títo ľudia nemajú žiadne morálne právo, ke´dže sú sami amorálni.

      60% má priaznivý názor na Rusko? Na Slovana, čo okupuje menšieho Slovana a pripravuje o život jeho obyvateľov.... Sú to romantické predstavy duševne nezrelých ľudí..... Mali by sa odsťahovať do Ruska, keď je tam taký raj.... isto im aj pečené holuby do úst padajú.... :-D Taký je tam blahobyt, zabezpečený ťažbou nerastných surovín. Celý svet sa tam chystá nasťahovať, do raja .... :-DSkrýt celý příspěvek

     • Janko Paliga
      21:57 10.02.2020

      @ Palo Satko "Nazory Slovakov na Rusov nie su rovnake s nazormi slovenskych diskuterov na armadnych novinach. U nas je to asi inač, lebo napriklad na den oslobodenia mojho mesta ...Zobrazit celý příspěvek

      @ Palo Satko

      "Nazory Slovakov na Rusov nie su rovnake s nazormi slovenskych diskuterov na armadnych novinach. U nas je to asi inač, lebo napriklad na den oslobodenia mojho mesta pri pamätniku visi slovenska a ruska zastava, hraje sa aj ruska hymna a dokonca sa temer vždy prihovri niekto z ruskej ambasady."

      V tvojom meste teda falšujú dejiny.... no pekne .... Zabudnúť na ostatné národnosti ZSSR, hlavne na Ukrajincov, druhú najpočetnejšiu skupinu v RKKA....
      nenachádza sa tvoje mesto aj v operačnej oblasti Rumunskej armády? Ak áno, falšujete v meste dejiny opäť .... :-D

      V mestom aprilovom mesačniku 2019 napisali: "Medzi hostami nechybal ani zastupca velvyslanectva Ruskej federacie na Slovensku plk. Alexej Klimov". Nikoho ineho nespomenuli, žiadnych zavlečenych do gulagu, velitelov v Madarsku, protestujucich v roku 1968 a dokonca ani aktualneho našho starostu. V takych Reporyjich by starostu piclo aj s polovicou redaktorov tzv. slobodnej tlače.. :) Naozaj sme ini a nielen v tomto, ved preto sme sa aj rozdelili.""

      No mali ich spomenúť, obetí "osloboditeľov" bolo mnoho .... Volynskí Česi by vedeli rozprávať o sovietskych "osloboditeľoch", alebo Poliaci, Fíni, Estónci, Lotyši, Litovčania, Rumuni .....Skrýt celý příspěvek

     • palo satko
      15:40 11.02.2020

      Janko nebut zufaly. Predtym došli aj Ukrajinec aj Rumun a vence s narodnou stuhou pokladli. Už nechodia, maju to zakazane. Lebo iny dôvod neučasti si nedokažem po 50 rokoch čo mi ...Zobrazit celý příspěvek

      Janko nebut zufaly. Predtym došli aj Ukrajinec aj Rumun a vence s narodnou stuhou pokladli. Už nechodia, maju to zakazane. Lebo iny dôvod neučasti si nedokažem po 50 rokoch čo mi tu pred domom stoji pamätnik predstavit.Skrýt celý příspěvek

     • Janko Paliga
      22:34 11.02.2020

      @ Palo Satko

      Tvoje zdanie ťa klame.... :-D

      @ Palo Satko

      Tvoje zdanie ťa klame.... :-D

   • Janko Paliga
    12:39 10.02.2020

    "dnes su ,,mudrejsi, silnejsi a rozhodnejsi'' " Tie kroky, ktoré robia, o tom vôbec, ale vôbec nesvedčia. Múdry štátnik by sa zaoberal zvyšovaním životnej úrovne svojich občanov, ...Zobrazit celý příspěvek

    "dnes su ,,mudrejsi, silnejsi a rozhodnejsi'' "

    Tie kroky, ktoré robia, o tom vôbec, ale vôbec nesvedčia. Múdry štátnik by sa zaoberal zvyšovaním životnej úrovne svojich občanov, čo sa nedeje.... Rovnako by potieral korupciu, a nie ju toleroval u poslušných a trestal korupciu u neposlušných ....

    Na množstvo ľudí v bezpečnostnom aparáte je úroveň korupcie v Rusku katastrofálna. A trpí ňou jediný - obyčajný ruský občan .... ten je pre vládcu Kremľa ale NIKTO.....

    Ty podporuješ koho? Ruského občana, alebo s vládcu? Pretože podpora jedného vylučuje podporu druhého.....Skrýt celý příspěvek

    • palo satko
     14:45 10.02.2020

     Je mi tažko osobne posudit korupciu v Rusku. Bol som tam par dni skoro vždy platil kartou a pri hotovosti mi ešte aj taxikar vydal do posledneho rubla. Možno keby som kupoval dva ...Zobrazit celý příspěvek

     Je mi tažko osobne posudit korupciu v Rusku. Bol som tam par dni skoro vždy platil kartou a pri hotovosti mi ešte aj taxikar vydal do posledneho rubla. Možno keby som kupoval dva miliony barelov ropy .... Ja asi nie som dobry človek na rozpravky o korupcii nielen v Rusku, ale ani na Slovensku. Lekarovi som dal maximalne flašu vina od Pavelku a to mam nejake bypassy. Nekorumpujem a v živote som nerobil vo funkcii, že by ma niekto korumpoval. A ty ako Janko, kolko si toho v Rusku nauplacal?Skrýt celý příspěvek

  • Lodestar
   13:40 10.02.2020

   Díky za odkaz, důležité je vnímat tyto projevy na 100 procent a v žádném případě je nebagatelizovat. Přikládám ještě jeden ...Zobrazit celý příspěvek

   Díky za odkaz, důležité je vnímat tyto projevy na 100 procent a v žádném případě je nebagatelizovat. Přikládám ještě jeden link:

   https://www.memri.org/reports/...

   Celkem by mě zajímalo, čím se ten člověk živil v době SSSR. V jeho ofiko životopise svět začíná rokem 1991.Skrýt celý příspěvek

   • milan00
    14:07 10.02.2020

    Zrejme tak ako Klaus pracoval na nejakom bezvyznamnom byrokratickom uradnickom mieste a po pade socializmu sa z neho zrazu stal odbornik na Zapad, demokraciu a kapitalizmus.

    Zrejme tak ako Klaus pracoval na nejakom bezvyznamnom byrokratickom uradnickom mieste a po pade socializmu sa z neho zrazu stal odbornik na Zapad, demokraciu a kapitalizmus.

    • Lodestar
     14:51 10.02.2020

     Milan: trefa do černého :-). 1974 absolvent ekonomie v Moskvě a hned šel na 3 roky do OSN. Poté pracoval v Ústavu USA a Kanady Akademie věd SSSR. V letech 1978 - 1989 studoval ...Zobrazit celý příspěvek

     Milan: trefa do černého :-). 1974 absolvent ekonomie v Moskvě a hned šel na 3 roky do OSN. Poté pracoval v Ústavu USA a Kanady Akademie věd SSSR.

     V letech 1978 - 1989 studoval afghánskou válku jako vědecký novinář. Je autorem tří vědeckých prací o zavedení speciálních sil 40. armády KGB SSSR.

     Od roku 1988 pracuje v Ústavu Evropy Akademie věd SSSR (RAS), od roku 1989 - zástupce ředitele.

     Takže pouze takový běžný řadový soudruh. Vyjíždět do USA mohl každý skladník ze šroubárny, psát o nasazení jednotek KGB bylo v době SSSR naprosto běžné a dnešní RF nemá se SSSR nic, ale opravdu nic společného.Skrýt celý příspěvek

    • Lodestar
     22:24 10.02.2020

     Ten Sergej Karaganov tak jako tak předvedl totální myšlenkový veletoč. Z Internacionálního socialisty - komunisty až k ruskému národovci - nacionalistovi.

     Ten Sergej Karaganov tak jako tak předvedl totální myšlenkový veletoč. Z Internacionálního socialisty - komunisty až k ruskému národovci - nacionalistovi.

  • Lodestar
   02:26 11.02.2020

   "Nazory Slovakov na Rusov nie su rovnake s nazormi slovenskych diskuterov na armadnych novinach. U nas je to asi inač, lebo napriklad na den oslobodenia mojho mesta pri pamätniku ...Zobrazit celý příspěvek

   "Nazory Slovakov na Rusov nie su rovnake s nazormi slovenskych diskuterov na armadnych novinach. U nas je to asi inač, lebo napriklad na den oslobodenia mojho mesta pri pamätniku visi slovenska a ruska zastava, hraje sa aj ruska hymna a dokonca sa temer vždy prihovri niekto z ruskej ambasady. V mestom aprilovom mesačniku 2019 napisali: "Medzi hostami nechybal ani zastupca velvyslanectva Ruskej federacie na Slovensku plk. Alexej Klimov". Nikoho ineho nespomenuli, žiadnych zavlečenych do gulagu, velitelov v Madarsku, protestujucich v roku 1968 a dokonca ani aktualneho našho starostu."

   Palo Satko, proč opět takto lžeš? Opět jsi si vymyslel historku, která se nikdy nestala.

   Ale tak jako tak, Slovenský Štát kapituloval až někdy začátkem května 1945. Do té doby jednotky tohoto státu bojovaly proti SSSR i někde v Maďarsku. O jakém osvobození hovoříš?Skrýt celý příspěvek

 • SofF
  21:23 09.02.2020

  pokud odhlédneme od politických tanečků tak vlastně břidlicový plyn není ani konkurence jako spíš záložní řešení - uklidňující že když by se něco přihodilo je kam se aspoň pro ...Zobrazit celý příspěvek

  pokud odhlédneme od politických tanečků tak vlastně břidlicový plyn není ani konkurence jako spíš záložní řešení - uklidňující že když by se něco přihodilo je kam se aspoň pro základní dodávky obrátit.
  Ale proti síti produktovodů běžících napříč Eurasií se nemůže cenově chytat. Navíc plyn i ropa teče rovnoměrně nehledě na nějaké stávky dělníků nebo bouře v oceánů či piráty. Vzniká tak symbiotický stav kdy dodavatel ochotně poskytuje za přiměřenou cenu protože ho to z velké části živí a odběratel je rád že to má dopravené pod nos prakticky bez rizika.Skrýt celý příspěvek

  • Miroslav
   22:05 09.02.2020

   Nie som energetik - odborník ani nemám presné čísla ale prečo by doprava plynu v supertankeroch nemohla byť cenovo konkurencieschopná k plynovodu? Ono ten plynovod niečo stojí. A ...Zobrazit celý příspěvek

   Nie som energetik - odborník ani nemám presné čísla ale prečo by doprava plynu v supertankeroch nemohla byť cenovo konkurencieschopná k plynovodu? Ono ten plynovod niečo stojí. A nielen ho vybudovať, určite aj prevádzka, servis musia byť nie lacné.Skrýt celý příspěvek

   • SofF
    23:00 09.02.2020

    provoz lodi stojí peníze, čerpání a přečerpání rovněž, plus povinné pojištění, platby posádce. Jak jednou postavíš potrubí tak po pár letech se zaplatí a dalších 30 let jen ...Zobrazit celý příspěvek

    provoz lodi stojí peníze, čerpání a přečerpání rovněž, plus povinné pojištění, platby posádce. Jak jednou postavíš potrubí tak po pár letech se zaplatí a dalších 30 let jen vydělává. Navíc žádné mezičlánky které by produkt zdražovaly.Skrýt celý příspěvek

    • Miroslav
     23:10 09.02.2020

     Keď si len uvážim koľko ľudí sa stará o plynovod dlhý tisíce kilometrov tak sa to nedá porovnať s posádkou tankeru ktorú tvorí koľko? 10,15 alebo 20 ľudí? Koľko ľudí pracuje v ...Zobrazit celý příspěvek

     Keď si len uvážim koľko ľudí sa stará o plynovod dlhý tisíce kilometrov tak sa to nedá porovnať s posádkou tankeru ktorú tvorí koľko? 10,15 alebo 20 ľudí? Koľko ľudí pracuje v každej chvíli na takom plynovode? Stovky určite a celkovo tisíce. Možno sa mýlim ale nedovolím si tvrdiť, že plynovod musí byť zákonite lacnejší. Možno sa ti niekde nájde a poskytne prepočet koľko stojí preprava 1m3 na 1km plynovodom a koľko supertankeromSkrýt celý příspěvek

     • Miroslav
      23:11 09.02.2020

      Oprava: ,,Tu niekto"

      Oprava: ,,Tu niekto"

     • SofF
      23:34 09.02.2020

      nesmysl, potrubí nebotřebuje obsluhu, je to jen trubka a po určité vzdálenosti kompresní automatická stanice. O přehled se stará velín s několika desítkama lidí.

      nesmysl, potrubí nebotřebuje obsluhu, je to jen trubka a po určité vzdálenosti kompresní automatická stanice. O přehled se stará velín s několika desítkama lidí.

     • Miroslav
      23:55 09.02.2020

      Potom neviem čo robí takmer 400 zamestnancov Transpetrolu ktorí sa starajú len o Slovenskú časť ropovodu Družba

      Potom neviem čo robí takmer 400 zamestnancov Transpetrolu ktorí sa starajú len o Slovenskú časť ropovodu Družba

     • Iris-T
      09:46 10.02.2020

      Jde o to, že plynovod přepraví trvale neporovnatelně větší množství. I stlačený má plyn stále mnohem větší objem než jiná paliva a ve výsledku jeden tanker převeze poměrně malé ...Zobrazit celý příspěvek

      Jde o to, že plynovod přepraví trvale neporovnatelně větší množství. I stlačený má plyn stále mnohem větší objem než jiná paliva a ve výsledku jeden tanker převeze poměrně malé množství. Ze stejného důvodu se plyn taky špatně skladuje. Těžko se vybudují zásoby na víc než několik dní.Skrýt celý příspěvek

   • Lodestar
    23:04 09.02.2020

    Navíc ložisek vhodných břidlic po Evropě rozseto také dost a snad je zatím i dobře, že zatím zůstávají ležet pod zemí. Jednou se mohou hodit.

    Navíc ložisek vhodných břidlic po Evropě rozseto také dost a snad je zatím i dobře, že zatím zůstávají ležet pod zemí. Jednou se mohou hodit.

    • danny
     11:01 11.02.2020

     Lodestar: v Evropě nikdo příčetný k těžbě z břidlic povolení nikdy nedá. Skladba geologického podloží, hustota populace atd.. je podstatně jiná než v USA nebo Kanadě. Takže ...Zobrazit celý příspěvek

     Lodestar: v Evropě nikdo příčetný k těžbě z břidlic povolení nikdy nedá. Skladba geologického podloží, hustota populace atd.. je podstatně jiná než v USA nebo Kanadě. Takže riziko propadů půdy, kontaminace spodních vod atd.. by tady měla podstatně větší dopady.Skrýt celý příspěvek

   • cejkis
    10:50 10.02.2020

    Největším nákladem je energie na kompresní práci pro stlačení na 600bar a ochlazení na -160°C. Odpisy zařízení v porovnání s odpisy potrubí nehrají zásadní roli. Obě varianty ...Zobrazit celý příspěvek

    Největším nákladem je energie na kompresní práci pro stlačení na 600bar a ochlazení na -160°C.

    Odpisy zařízení v porovnání s odpisy potrubí nehrají zásadní roli. Obě varianty používají k provozu samotný zemní plyn. Pro představu..když vytvoříte LNG, stlačením a podchlazením na -160°C tak to není stálý stav. Nádrž se ohřívá a v zásobníku dochází k odparu, tím stoupá tlak v nádrži. Pokud plyn nedopravíte včas, tak jej ztratíte skrze pojistné ventily. Na lodích přepravující LNG se tento odpařený plyn odebírá a používá jako palivo motorů. V plynovodech se zase používá zemní plyn jako palivo kompresorů.

    Breakpoint LNG tankerů je zrovna hranici plavební vzdálenosti z Kataru do Evropy. A Rusko má velký potenciál ke slevě, tedy LNG z US či Kataru nebude nikdy na cenové hladině ruského plynu. A věc druhá a zásadní, nastavení spotřebičů. Umím si představit, že za pár let si každý z vás koupí kotel s lamda sondou a bude mu jedno, jaký plyn zrovna proudí v síti. Co řeknete lidem v plynovými sporáky ? Kupte si sadu trysek a poslouchejte speciální vysílání, kde se dozvíte, které zrovna dneska budou fungovat ? :-)))Skrýt celý příspěvek

    • logik
     19:24 10.02.2020

     Cejkis - spotřeba plynu domácností není ani náhodou majoritní částí spotřeby plynu. " A Rusko má velký potenciál ke slevě" To vidíme na pravidelných propadech ruského ...Zobrazit celý příspěvek

     Cejkis - spotřeba plynu domácností není ani náhodou majoritní částí spotřeby plynu.

     " A Rusko má velký potenciál ke slevě"
     To vidíme na pravidelných propadech ruského hospodářství, když je ropa nízko....Skrýt celý příspěvek

     • cejkis
      19:56 10.02.2020

      Obsah vašeho sdělení ? Ad1 průmysl vs domácnosti jsem nikde neuváděl. Ad2 potenciál ke slevě je o výši nákladů, nikoliv o hospodářské politice Ad3 plyn se obchoduje jinak než ropa Zobrazit celý příspěvek

      Obsah vašeho sdělení ?

      Ad1 průmysl vs domácnosti jsem nikde neuváděl.
      Ad2 potenciál ke slevě je o výši nákladů, nikoliv o hospodářské politice
      Ad3 plyn se obchoduje jinak než ropaSkrýt celý příspěvek

 • jozo
  23:05 08.02.2020

  Svetový trh je zaplavený plynom aj ropou. Ako to píše Dušan žiadne vydieranie zo strany Rusov dnes nie je možné, dokonca pre nich ohrozujúce. Čo nechápem že článok nerieši je ...Zobrazit celý příspěvek

  Svetový trh je zaplavený plynom aj ropou. Ako to píše Dušan žiadne vydieranie zo strany Rusov dnes nie je možné, dokonca pre nich ohrozujúce. Čo nechápem že článok nerieši je obchádzanie tranzitných poplatkov cez Nordstream. Sú to ťažké milióny pre ČR, SR, Polsko aj Ukrajinu o ktoré prídeme a tam nás zradili EU bratia Nemci, nie Rusi. Nordstream nie je posilovanie vplyvu Ruska, ale Nemecka na Strednú Európu. Tu sa s nami Germáni vôbec neserú a vytieraju si s nami riť. Neviem či V4 spí alebo sa tvári že spí, ale sme ticho ako ovce a zastať si nás musí Trump. Riešením by bol napríklad spoločný projekt Strednej Európy na potiahnutie plynovodu z Turkmenistanu cez Azerbajdžan, Gruzínsko, Čierne More a Rumunsko. Stredná Európa musí ukázať že vie robiť samostatnú energetickú politiku. Potom nám prestanú všetci srať na hlavu.Skrýt celý příspěvek

  • PavolR
   08:03 09.02.2020

   Technicky vzato existujú akési záruky, že cez nás bude plyn tiecť aj naďalej a pre jeho očakávanú rastúcu spotrebu (vedno so zastavením ukladania ďalších potrubí NS) odstávka našej ...Zobrazit celý příspěvek

   Technicky vzato existujú akési záruky, že cez nás bude plyn tiecť aj naďalej a pre jeho očakávanú rastúcu spotrebu (vedno so zastavením ukladania ďalších potrubí NS) odstávka našej trasy veľmi nehrozí - to je podstatne vňčšia záruka, než kadejaké deklarácie. Spoločný projekt V4 by narážal na geopolitické hry maďarského režimu, ktorý všemožne bojuje za Turk Stream a koncom minulého roka už aj dokončili potrubie vedúce k hraniciam Srbska. S Poliakmi z pochopiteľných dôvodov tiež nemožno počítať a my ostatní by sme to sami neboli schopní realizovať.Skrýt celý příspěvek

   • cejkis
    20:37 09.02.2020

    1) žádné záruky neexistují, jediné co se pro SK udělalo, je změna na kompresních stanicích v ČR pro reverzní chod. 2) společný projekt Nabucco narážel na neochotu Berlína. Teprve ...Zobrazit celý příspěvek

    1) žádné záruky neexistují, jediné co se pro SK udělalo, je změna na kompresních stanicích v ČR pro reverzní chod.
    2) společný projekt Nabucco narážel na neochotu Berlína. Teprve poté, když bylo jasné, že projekt skončí má papíře se Maďarsko rozhodlo řešit si po svém.Skrýt celý příspěvek

    • Janko Paliga
     00:26 10.02.2020

     .... a prečo neochota Berlína? Žeby "Lebo Schröder"? :-D V Rosnefťe.... !V čase, keď Rusko rozbehlo anexiu ukrajinského Krymu a pomohlo vyprovokovať vojnu na Donbase, tento ...Zobrazit celý příspěvek

     .... a prečo neochota Berlína? Žeby "Lebo Schröder"? :-D V Rosnefťe....

     !V čase, keď Rusko rozbehlo anexiu ukrajinského Krymu a pomohlo vyprovokovať vojnu na Donbase, tento bývalý šéf nemeckých sociálnych demokratov oslavoval svoje 70. narodeniny s Putinom v petrohradskom paláci. Lídrovi z Kremľa sa osvedčil už viackrát."

     Tam je pes zakopaný....

     "Přes den spal a v noci krad - sociální demokrat..." :-D

     Tak to nejako sa to kedysi vravelo.....Skrýt celý příspěvek

     • cejkis
      19:58 10.02.2020

      Obsah vašeho příspěvku nemá ani hlavu ani patu.

      Obsah vašeho příspěvku nemá ani hlavu ani patu.

  • otecko
   11:29 09.02.2020

   Já myslím, že ticho nejsme, notabene váš Šefčovič na to v minulé komisi poukazoval dost a dost, ale prostě jsme jen tři státy, které to pálí, ostatním situlace vyhovuje, protože o ...Zobrazit celý příspěvek

   Já myslím, že ticho nejsme, notabene váš Šefčovič na to v minulé komisi poukazoval dost a dost, ale prostě jsme jen tři státy, které to pálí, ostatním situlace vyhovuje, protože o to, co na tranzitních poplatcích přes naše země ušetří, o to bude mít Rakušan, Francouz, Belgičan částečně i Ital a další plyn levnější. Myslím, že tady na tomto případě se ukazuje, že v EU neplatí všichni za jednoho, jeden za všechny... ale spíše kdo ho má většího, bere!Skrýt celý příspěvek

  • cejkis
   13:30 09.02.2020

   Hezký den, už jsem si říkal, že do diskuze, která díky několika zdejším fanatikům je více o ideologii než o reálných argumentech psát nebudu, ale Váš příspěvek má myšlenku byť z ...Zobrazit celý příspěvek

   Hezký den, už jsem si říkal, že do diskuze, která díky několika zdejším fanatikům je více o ideologii než o reálných argumentech psát nebudu, ale Váš příspěvek má myšlenku byť z vulgarismy.

   Budu psát o ČR. Miloš Zeman s paní Vitáskovou prodali páteřní rozvody zemního plynu vč. plynových zásobníků. Tehdy Transgas, později Net4gas. Majitelem byla německá RWE. Pominu fakt jejich hospodaření, vytahali z ČR zhruba 100mld za tranzitní poplatky., snížili několikrát základní jmění s cílem vrátit si do své pokladny kupní cenu. Poté, co se zprovoznil Německoruský NorthStream1 a opadly transitní poplatky, prodali společnost. Nyní ji vlastní z 50% kanadský penzijní fond a z 50% pojišťovna Allianz. Tedy vláda ČR nemá žádné příjmy z transitu plynu a ani nemá nástroj jak zemní plyn zajistit.
   Projekt ke kterému vyzíváte se jmenoval Nabucco.Skrýt celý příspěvek

   • ARES
    19:06 09.02.2020

    Podle předpisů EU stát nesmí vlastnit rozvodné sítě. Proto ta privatizace.

    Podle předpisů EU stát nesmí vlastnit rozvodné sítě. Proto ta privatizace.

    • cejkis
     20:27 09.02.2020

     :-)))))
     Tady to fakt nemá smysl.

     :-)))))
     Tady to fakt nemá smysl.

    • cejkis
     20:39 09.02.2020

     Dodavatel nesmí vlastnit distribuci. Protože je to potenciál k vydírání. A proto Němci postavili s Ruskem NorthStream :-))) Na Furerin se to nevztahuje, ta si může dělat cokoliv.

     Dodavatel nesmí vlastnit distribuci. Protože je to potenciál k vydírání. A proto Němci postavili s Ruskem NorthStream :-))) Na Furerin se to nevztahuje, ta si může dělat cokoliv.

  • Lukas
   18:27 09.02.2020

   Nie wiem jak V4 ale po to PL wybudowała gazoport w Świnoujściu, po to walczy o Baltic Pipe (gazociąg z norweskim gazem) aby była alternatywa - nie tylko dla PL... Tyle ile może ...Zobrazit celý příspěvek

   Nie wiem jak V4 ale po to PL wybudowała gazoport w Świnoujściu, po to walczy o Baltic Pipe (gazociąg z norweskim gazem) aby była alternatywa - nie tylko dla PL...

   Tyle ile może Warszawa zrobiła...Skrýt celý příspěvek

   • cejkis
    20:31 09.02.2020

    Pobaltské státy a Polsko šly cestou LNG. Problém je v tom, že je to pro konečného spotřebitele o 30% dražší.

    Pobaltské státy a Polsko šly cestou LNG. Problém je v tom, že je to pro konečného spotřebitele o 30% dražší.

    • Lukas
     20:50 09.02.2020

     Nie tylko Baltic Pipe to "normalny" gaz ziemny - tylko z Norwegii Co do ceny - jeśli rynek zrobi się większy to... Cóż - prosta zasada - do gazoportu może przypłynąć tankowiec z ...Zobrazit celý příspěvek

     Nie tylko
     Baltic Pipe to "normalny" gaz ziemny - tylko z Norwegii

     Co do ceny - jeśli rynek zrobi się większy to...
     Cóż - prosta zasada - do gazoportu może przypłynąć tankowiec z gazem z wielu państw świata...
     A w rurociągu płynie gaz tylko z jednego źródła...

     Jest jeszcze temat technologi "zagazowania węgla kamiennego".
     No i biogazownie...Skrýt celý příspěvek

     • cejkis
      21:44 09.02.2020

      V Polsku máte jeden terminál LNG s kapacitou 5mld. s možností rozšíření na 7,5mld pokud mne paměť neklame. Baltic NG pipleline je ve fázi projektu a bude mít kapacitu 10mld. ...Zobrazit celý příspěvek

      V Polsku máte jeden terminál LNG s kapacitou 5mld. s možností rozšíření na 7,5mld pokud mne paměť neklame.

      Baltic NG pipleline je ve fázi projektu a bude mít kapacitu 10mld.

      Spotřeba Polska je 15-16mld.

      LNG jsem osobně ve Svinoustí poptával a plyn byl o 30% dražší než velkoodběr v ČR.

      Další problém je, že plyn z Norska má jiné parametry než plyn z Ruska. O zkapalněném břidličném z Luissany či zkapalněném z Kataru ani nemluvě. Spotřebič s lamda sondou si s tím poradí, ale těch je na trhu minimum. Jak to budete v Polsku dělat je mi záhadou :-)Skrýt celý příspěvek

 • Englbert
  17:48 08.02.2020

  Narody, ktere v dnesni dobe dlouhodobe ziji jen z prodavani nerostnych a jinych surovin bez pridane hodnoty jsou line a i jinak zdegenerovane. Nic poradneho nevyrobi, nevymysli, ...Zobrazit celý příspěvek

  Narody, ktere v dnesni dobe dlouhodobe ziji jen z prodavani nerostnych a jinych surovin bez pridane hodnoty jsou line a i jinak zdegenerovane. Nic poradneho nevyrobi, nevymysli, proste jen kopnou do zeme, pokaci neco, sklidi neco a surove to prodaji.Skrýt celý příspěvek

  • technik
   19:51 08.02.2020

   Jo to řekněte Norům :))

   Jo to řekněte Norům :))

   • Lodestar
    19:55 08.02.2020

    "Narody, ktere v dnesni dobe dlouhodobe ziji JEN z prodavani nerostnych a jinych surovin bez pridane hodnoty"

    Tak zrovna Norové z této kategorie notně vybočují.

    "Narody, ktere v dnesni dobe dlouhodobe ziji JEN z prodavani nerostnych a jinych surovin bez pridane hodnoty"

    Tak zrovna Norové z této kategorie notně vybočují.

   • Englbert
    20:16 08.02.2020

    Po pravde receno si myslim, ze i norove bohuzel svym trochu jinym zpusobem degeneruji.

    Po pravde receno si myslim, ze i norove bohuzel svym trochu jinym zpusobem degeneruji.

    • technik
     20:30 08.02.2020

     No myslím že jednou přijde doba kdy se úspěšnost a zdraví civilizace nebude měřit exportem, HDP a dalšími ekonomickými ukazateli ale stavem přírody, vodních zdrojů, lesů a celkově ...Zobrazit celý příspěvek

     No myslím že jednou přijde doba kdy se úspěšnost a zdraví civilizace nebude měřit exportem, HDP a dalšími ekonomickými ukazateli ale stavem přírody, vodních zdrojů, lesů a celkově samostatnosti státu zejména v energetice. V tom mají Norové jednoznačně navrch, otázkou ale je jestli v tý době to nebude již muslimská země, snad se jim v těch genech zachovalo toho vikingovskeho DNA :))Skrýt celý příspěvek

     • milan00
      11:03 09.02.2020

      ?? Uz ked pouzivas tieto slabomyselne poznamky, porovnaj si percento muslimskeho obyvatelstva v europskych krajinach a pozri sa na demograficky vyvoj. Mozno s prekvapenim zistis, ...Zobrazit celý příspěvek

      ??
      Uz ked pouzivas tieto slabomyselne poznamky,
      porovnaj si percento muslimskeho obyvatelstva v europskych krajinach a pozri sa na demograficky vyvoj.
      Mozno s prekvapenim zistis, ze krajina, v ktorej rocne ubuda vyse 250 000 obyvatelov a zaroven ma suverenne najvyssie percento muslimskej populacie v Europe, ktore zaroven najrychlejsie vymiena povodne obyvatelstvo, sa nazyva Rusko.Skrýt celý příspěvek

     • technik
      11:15 09.02.2020

      Je všeobecně známé že v Rusku je kolem 10 milionů muslim.

      Je všeobecně známé že v Rusku je kolem 10 milionů muslim.

     • technik
      11:17 09.02.2020

      Muslimů ale nevšiml jsem si že by dělali bordel jako v jiných evropských zemí. Demografický vývoj je v neprospěch všech evropských států až na vyjímky. Co tam máš dál?

      Muslimů ale nevšiml jsem si že by dělali bordel jako v jiných evropských zemí. Demografický vývoj je v neprospěch všech evropských států až na vyjímky. Co tam máš dál?

     • PetrTechnik
      11:55 09.02.2020

      Muslimové žijící v Rusku jsou z velké části z bývalých svazových republik. Muslimskou víru berou jako svoji privátní věc, netvoří pro ně zdaleka tolik způsob života. V běžném ...Zobrazit celý příspěvek

      Muslimové žijící v Rusku jsou z velké části z bývalých svazových republik. Muslimskou víru berou jako svoji privátní věc, netvoří pro ně zdaleka tolik způsob života. V běžném životě je prakticky nepoznáte, je pravda ,že některé ženy chodí se zahalenou hlavou, ale jde spíše o ty starší. No a ta část, která by se chtěla nějak radikalizovat je držená pěkně zkrátka. Moc dobře vědí , že se režim nebude rozpakovat proti nim tvrdě zasáhnout. Tady se slabošské tanečky okolo nějakých menšin a domnělých lidských práv nekonají.Skrýt celý příspěvek

     • milan00
      11:57 09.02.2020

      technik: tych 10 milionov bolo v roku 2012 a aj to boli oficialne statistiky Ruska, ktorym neveri ani ten najvacsi rusky vlastnenec. Minuly rok sa odhadovalo, ze v Rusku zije 14-20 ...Zobrazit celý příspěvek

      technik:
      tych 10 milionov bolo v roku 2012 a aj to boli oficialne statistiky Ruska, ktorym neveri ani ten najvacsi rusky vlastnenec.
      Minuly rok sa odhadovalo, ze v Rusku zije 14-20 milionov muslimov a do 15 rokov budu muslimovia tvorit 30% ruskeho obyvatelstva.
      .
      A teba trapia tie 3% muslimov v Norsku.Skrýt celý příspěvek

     • technik
      12:41 09.02.2020

      Mě netrápí nic nadsázku jsem označil smajlíkem chápu proč se toho chystáš ale osobně momentálně nevidím problém muslimů v Rusku být ty čísla můžou být hrozná ale vrásky mi dělají ...Zobrazit celý příspěvek

      Mě netrápí nic nadsázku jsem označil smajlíkem chápu proč se toho chystáš ale osobně momentálně nevidím problém muslimů v Rusku být ty čísla můžou být hrozná ale vrásky mi dělají menšiny v Evropě. Ale zvláštní je jak se vždycky špatná věc srovnává s Ruskem, zajímavý fenomen na zdejsim fóru.Skrýt celý příspěvek

     • milan00
      14:13 09.02.2020

      technik: zrejme to bude sposobene tym, ze rusofilni prispievatelia na tomto fore prakticky vylucne kritizuju EU a to aj za take problemy, ktore su v EU uplne minimalne, zatial co v ...Zobrazit celý příspěvek

      technik:
      zrejme to bude sposobene tym, ze rusofilni prispievatelia na tomto fore prakticky vylucne kritizuju EU a to aj za take problemy, ktore su v EU uplne minimalne, zatial co v Rusku su mnohonasobne horsie.
      Ked tie ovela vacsie problemy v Rusku uplne vedome ignoruju.Skrýt celý příspěvek

     • PavolR
      15:03 09.02.2020

      PetrTechnik: To čo popisujete, v zásade platí aj vo väčšine moslimských krajín. Možno vlastne geograficky vyznačiť tri oblasti, kde radikálovia tvrdo odrážajú pokusy o ...Zobrazit celý příspěvek

      PetrTechnik: To čo popisujete, v zásade platí aj vo väčšine moslimských krajín. Možno vlastne geograficky vyznačiť tri oblasti, kde radikálovia tvrdo odrážajú pokusy o sekularizáciu spoločnosti, a to sú 1.-oblasť medzi Indiou a Irakom (Irán počítam hlavne kvôli náboženskej diktatúre - inak je spoločnosť asi na sekularizmus vcelku pripravená), 2.- Arabský poloostrov, 3.- Subsaharská oblasť.Skrýt celý příspěvek

     • technik
      15:05 09.02.2020

      A je to tady, když nevíme kudy kam nazveme diskutéra rusofilem :)) tak to patří k folklóru. Jinak o Rusku si psal ty ne já a ani ho nijak neminim obhajovat je mi totiž u zadku co ...Zobrazit celý příspěvek

      A je to tady, když nevíme kudy kam nazveme diskutéra rusofilem :)) tak to patří k folklóru. Jinak o Rusku si psal ty ne já a ani ho nijak neminim obhajovat je mi totiž u zadku co se tam děje. Ale ještě bych byl rád označen za čtenáře Sputniku ať máš máš dnes komplet. :))Skrýt celý příspěvek

     • milan00
      16:48 09.02.2020

      technik: - obhajujes Rusko do posledneho dychu - kritizujes vylucne Zapad - pouzivas argumenty ruskej propagandy - na akukolvek kritiku Ruska odpovedas protikritikou Zapadu . a aj ...Zobrazit celý příspěvek

      technik:
      - obhajujes Rusko do posledneho dychu
      - kritizujes vylucne Zapad
      - pouzivas argumenty ruskej propagandy
      - na akukolvek kritiku Ruska odpovedas protikritikou Zapadu
      .
      a aj napriek tumu vsetkemu sa urazis, ked ta clovek vyhlasi za rusofila?
      Preco sa vy za Rusko a spajanie vas s nim hanbite a nie ste nan praveze hrdi?Skrýt celý příspěvek

     • logik
      18:22 09.02.2020

      Nedělají bordel? A co jiného byly dvě čečenské války???????

      Nemluvě o současné platnosti práva Šaria v Čečně... která země v Evropě je tak daleko?

      Nedělají bordel? A co jiného byly dvě čečenské války???????

      Nemluvě o současné platnosti práva Šaria v Čečně... která země v Evropě je tak daleko?

     • technik
      20:46 09.02.2020

      to milan00 - kde obhajuji rusko? - kritizuji výlučně západ? :-))) - jmenuj argumenty ruský propagandy Na rozdíl od tebe dokážu plivnout jak na rusko tak na západ, záleží na tom kdo ...Zobrazit celý příspěvek

      to milan00
      - kde obhajuji rusko?
      - kritizuji výlučně západ? :-)))
      - jmenuj argumenty ruský propagandy
      Na rozdíl od tebe dokážu plivnout jak na rusko tak na západ, záleží na tom kdo si to podle mě zaslouží. Všechny politické špičky se již několikrát shodli že Libye a Syrie byl omyl, viz můj odkaz a budeš mě neustále přesvědčovat o opaku? Uvidíme za 5 let jak se bude žít Libyjcům. Západ zejména USA tohle prostě dojebali, sami to několikrát opět přiznali, měli jinou představu o tom co ti lidé chtějí, neměli ale už představu že díky národním a kulturním odlišnostem se oni prostě nedokáží domluvit, jediná možnost je diktátor a nebo rozpad států na jednotlivý frakce, Jugoslávie budiž ti příkladem, bohužel ale jedna strana nechce dopustit že ta druhá bude mít ropná pole a budou se mezi sebou jebat do soudného dne.
      to logig
      pokud podle tebe dělali bordel dostali přes držku oprávněně, nehledě na to že oni jsou ve svým státě, tam ať si dělají co chtějí, trošku mimo mísu srovnávat s emigrantama ve francii a podobně.Skrýt celý příspěvek

     • milan00
      21:53 09.02.2020

      technik: cely tento clanok a vacsina diskusie je o Rusku. Englbert v jeho prvom prispevku mal taktiez na mysli Rusko a ty si to hned svojim prvym prispevkom odvratil na nezmyselnu ...Zobrazit celý příspěvek

      technik:
      cely tento clanok a vacsina diskusie je o Rusku.
      Englbert v jeho prvom prispevku mal taktiez na mysli Rusko a ty si to hned svojim prvym prispevkom odvratil na nezmyselnu kritiku Norska, ktoreho sa ta kritika tyka iba uplne minimalne a s tymi kritizovanymi ruskymi problemami ma iba velmi malo spolocne.
      Preco si odviedol temu od Ruska a zacal si nepravom kritizovat Norsko, ktore nema s tymto clankom absolutne nic spolocne?
      .
      V druhom tvojom prispevku znova nepriamo obhajujes Rusko a kritizujes Norsko.
      .
      V dalsom tvojom prispevku znova obhajujes Rusko a znova zavadzas kritikou Zapadu, aj ked muslimski teroristi maju v Rusku na svedomi vyssi pocet ludskych zivotov, ako v niekolkonasobne ludnatejsej Europe.
      .
      V tvojom dalsom prispevku znova zlahcujes a obhajujes Rusko a zaroven kritizujes Europu.
      .
      V celej tejto diskusii kritizujes takmer vylucne Zapad a Ruska sa zastavas.
      .
      Rovnako ako v tomto tvojom poslednom prispevku, na ktory teraz reagujem.
      .
      Mimochodom, Zapad nepriznal ziadnu chybu v pripade Libye, alebo Syrie.
      V Libyi intervencia Zapadu ukoncila obciansku vojnu a v Syrii Zapad porazil ISIS.
      Co ty znova uplne vedome zamerne ignorujes a obvinujes Zapad z toho, ze nezdvihol zivotnu uroven v tychto dvoch krajinach na uroven minimalne pred zacatim tych obcianskych vojen.
      Z ktorych navyse znova obvinujes Zapad.
      Inac Zapad nie je povinny zabezpecit vysoku zivotnu uroven v zaostalych krajinach, kde sa ludia vrazdia navzajom medzi sebou.
      Ono je to vlastne prakticky nemozne.
      Rovnako, ako je prakticky rovnako nemozne, z teba spravit cloveka, ktory prestane urazat Zapad a zacne verit na moralku.Skrýt celý příspěvek

     • technik
      22:53 09.02.2020

      Rozumíš česky psanemu slovu? Pokud ano tak si to o Norsku přečti ještě jednou a zjistis že ho obhajuji až na muslimskou menšinu což není kritika Norska ve kterém trávím ročně dost ...Zobrazit celý příspěvek

      Rozumíš česky psanemu slovu? Pokud ano tak si to o Norsku přečti ještě jednou a zjistis že ho obhajuji až na muslimskou menšinu což není kritika Norska ve kterém trávím ročně dost času a vím dobře o čem píšu. Pokud se podíváš dobře tak první kdo vytáhl Rusko si byl ty a ani v tomhle případě Rusko neobhajuji pokud napíšu že tamní muslimové na rozdíl od Evropy nedělají bordel. Dále si pleteš trestnou činnost muslimů s terorismem nebo média záměrně tají teroristické útoky v Rusku protože jsem dlouho o žádném neslyšel. A i kdyby Rusko mělo větší počet teroristických případů nemyslíš že by si to měl počítat z počtu muslimské komunity?
      Ten zbytek už ani nemá cenu komentovat, to je pořád dokola.Skrýt celý příspěvek

     • milan00
      23:41 09.02.2020

      technik: clanok je o Rusku. Diskusia je o Rusku. Prvy prispevok, na ktory si ty vyssie komentoval bol o Rusku. To ty si do tejto debaty nezmyselne zaplietol Norsko. . Inac aky ...Zobrazit celý příspěvek

      technik:
      clanok je o Rusku.
      Diskusia je o Rusku.
      Prvy prispevok, na ktory si ty vyssie komentoval bol o Rusku.
      To ty si do tejto debaty nezmyselne zaplietol Norsko.
      .
      Inac aky bordel robia v Europe muslimovia, ktori nerobia v Rusku a ktory sa neda oznacit za teroristicke utoky?
      A preco si myslis, ze tento bordel je horsi, ako teroristicke utoky?
      .
      Skus si taktiez zistit, ktore skupiny maju napr. v Moskve a Petrohrade na svedomi najvacsiu kriminalitu.Skrýt celý příspěvek

     • technik
      07:06 10.02.2020

      Reagoval jsem na nesmyslně tvrzení englberta, to mi snad dovoluje zmínit Norsko ildyz je článek o Rusku, ty se nauč ale pořádně číst aby si příště nemlel nesmysly o kritice západu ...Zobrazit celý příspěvek

      Reagoval jsem na nesmyslně tvrzení englberta, to mi snad dovoluje zmínit Norsko ildyz je článek o Rusku, ty se nauč ale pořádně číst aby si příště nemlel nesmysly o kritice západu když Norsko obhajují.
      https://ct24.ceskatelevize.cz/...
      Tady máš zrovna nový článek, asi standartní výbava syrských nemocnic jsou opevněné střílny což samo o sobě porušuje mezinárodní právo tak se nediv že je pak vybombardovaná.Skrýt celý příspěvek

     • milan00
      11:39 10.02.2020

      technik:
      Takze podla Tvojej logiky, boj proti diktature vo vlastnej krajine odporuje medzinarodnemu pravu a preto je obhajitelne bombardovanie nemocnic a civilneho obyvatelstva?

      technik:
      Takze podla Tvojej logiky, boj proti diktature vo vlastnej krajine odporuje medzinarodnemu pravu a preto je obhajitelne bombardovanie nemocnic a civilneho obyvatelstva?

  • palo satko
   13:50 09.02.2020

   Radšej by som pracoval v slovenskej štatnej firme, ktora zo ziskom predava na slovensku vytaženy plyn a ropu, než v nemeckej automobilke montoval tu ich nemecku "pridanu hodnotu" a ...Zobrazit celý příspěvek

   Radšej by som pracoval v slovenskej štatnej firme, ktora zo ziskom predava na slovensku vytaženy plyn a ropu, než v nemeckej automobilke montoval tu ich nemecku "pridanu hodnotu" a bol vo vlastnej krajine gastarbeiter, čo sa deje dnes..Skrýt celý příspěvek

   • Lodestar
    18:54 09.02.2020

    A kde je problém? Někdo to snad zakázal?

    A kde je problém? Někdo to snad zakázal?

    • palo satko
     19:14 09.02.2020

     Hore Englbert pomudroval o tom ze tazba surovin vedie k denegeracii.

     Hore Englbert pomudroval o tom ze tazba surovin vedie k denegeracii.

     • Lodestar
      20:41 09.02.2020

      Degenerace je sice trochu jiný technický termín, něco takového se může stát, pokud se napiješ z radioaktivního rybníčku třeba někde u Čeljabinsku a naroste ti ještě jedna hlava, ...Zobrazit celý příspěvek

      Degenerace je sice trochu jiný technický termín, něco takového se může stát, pokud se napiješ z radioaktivního rybníčku třeba někde u Čeljabinsku a naroste ti ještě jedna hlava, ale to asi nebude tento příklad.

      Nicméně státy, u kterých je přílišná závislost, většinou i nadpoloviční podíl HDP na těžbě přírodních surovin a jejich exportu v surovém stavu se nenacházejí mezi šampiony technické a technologické úrovně. A jak známe z nedávné i prastaré historie, tak přílišná závislost na těžbě a vývozu surovin postupně vede k zlenivění populace, krizím a rozpadům.

      Vymanit se z přílišných závislostí není zdaleka jednoduché a z nedávné doby znám pouze dva příklady:

      Dubaj - zde se ale jednalo o velký rozvoj služeb
      JAR - kdo by před pár lety předpovídal, že se tato země stane technologickým hubem pro Afriku od Čadu a okolí na jih?Skrýt celý příspěvek

     • palo satko
      21:38 09.02.2020

      Asi nie tazba, ako tazba. Toto je clanok o Rusku a ruska tazba ropy a plynu iste nepredstavuje nejake zatlcenie rury kladivom a uz tecie. Rusi tazia v zivotne zlozitom prostredi, ...Zobrazit celý příspěvek

      Asi nie tazba, ako tazba. Toto je clanok o Rusku a ruska tazba ropy a plynu iste nepredstavuje nejake zatlcenie rury kladivom a uz tecie. Rusi tazia v zivotne zlozitom prostredi, daleko od spotrebitela a pri vysokych nakladoch a pri zlozitej technologie. Ved preto boli prijate technologicke embarga. Takze pravdepodobnost ze niekto osprostie pri praci v Jamale je rovnaka, ako ze osprostie v Kanade.
      Druha vec je tvrdenie o zakonitom zaostavani v inych oblastiach. Cesko netazi plyn a ma lepsiu vlastnu priemyselnu produkciu nez Rusko? Co take svetove vyrabate, alebo vyrabame my na Slovensku? Je toho viac nez original ruskych rieseni? Mozes ich vymenovat?Skrýt celý příspěvek

     • Lodestar
      00:14 10.02.2020

      "Asi nie tazba, ako tazba. Toto je clanok o Rusku a ruska tazba ropy a plynu iste nepredstavuje nejake zatlcenie rury kladivom a uz tecie. Rusi tazia v zivotne zlozitom prostredi, ...Zobrazit celý příspěvek

      "Asi nie tazba, ako tazba. Toto je clanok o Rusku a ruska tazba ropy a plynu iste nepredstavuje nejake zatlcenie rury kladivom a uz tecie. Rusi tazia v zivotne zlozitom prostredi, daleko od spotrebitela a pri vysokych nakladoch a pri zlozitej technologie. Ved preto boli prijate technologicke embarga. Takze pravdepodobnost ze niekto osprostie pri praci v Jamale je rovnaka, ako ze osprostie v Kanade.
      Druha vec je tvrdenie o zakonitom zaostavani v inych oblastiach. Cesko netazi plyn a ma lepsiu vlastnu priemyselnu produkciu nez Rusko? Co take svetove vyrabate, alebo vyrabame my na Slovensku? Je toho viac nez original ruskych rieseni? Mozes ich vymenovat?"

      Vyjmenovávat bych ti je i mohl, ale to by byla práce na pár hodin a do toho se mi nechce. Porovnat si struktury hospodářství ČR, SR a RF zajisté dokážeš sám, stejně jako si dokážeš porovnat hospodářský výkon na obyvatele v jednotlivých zemích. A pokud bys v případě RF odečetl pouze těžbu zemního plynu, tak se dostaneš na děsivá čísla, která by odpovídala světovým chudobincům.

      V případě ČR máš spousty místních firem založených místními lidmi, kteří vyrábějí špičkové produkty exportované do celého světa. Ať už se jedná o psí granule nebo oblast letectví. U Vás v SR mě napadá např. firma Aerospool, absolutní světová špička v oblasti lehkých sportovních letadel.

      Ale zpět k Rusku. Car Alexandr II. Nikolajevič spustil ambiciozní plán modernizace země s orientací na průmyslovou výrobu. A plán se dařil i po jeho násilné smrti a země udržela tento kurs i přes notoricky známé události 20.století prakticky až do krize koncem 90.let. V Rusku se vyrábělo, produkty možná nebyly zázrak techniky, byly humpolácké a při srovnání s konkurencí byly často k smíchu, ale ke koncovému zákazníkovi se nějak dostaly a výroba běžela.

      Nevím, co se odehrálo někdy mezi lety 2009-2012 a často o tom přemýšlím. Tradiční průmyslové podniky ztratily podporu a začaly kapat jeden za druhým. Předtím sice měly často velké existenční problémy, v ruském stylu se jako první řešení přestaly vyplácet mzdy zaměstnancům, ale nakonec nějaké zdroje získali a něco vyráběli dál.

      To se již neděje. Jako příklad si můžeš vzít Železniční závody v městě Brjansk. Historicky měl status strategického podniku, ještě v roce 2015 zaměstnával asi 5-6.000 dělníků až se nakonec nedávno dopotácel k definitivní smrti. A na sečtení takových případů bys potřeboval opravdu kvalitní "Sčot" (kuličkové počítadlo, které občas stále mimo velkých měst v Rusku potkáš.)

      Nevím, jestli to, co se v RF průmyslu od cca. 2010 odehrálo a odehrává je dobře nebo špatně, spíš si myslím, že to dobře není.

      Tak jako tak se Putinovi ani nedivím, že se zamotal do konfliktu na Blízkém východě. Pokud by se zemní plyn začal dopravovat do Evropy trubkou, ceny a odběry by šly dolů...co by si s tím materiálem, který tam má k dispozici asi počal?Skrýt celý příspěvek

     • palo satko
      09:24 10.02.2020

      Lodestar ekonomika krajiny nie je o niekolkych malych firmach vyrabajucich špičku. Kolko dôchodkov vyplatiš z ich odvodov? Kolko postavi Slovensko autostrad z dane zo zisku ...Zobrazit celý příspěvek

      Lodestar ekonomika krajiny nie je o niekolkych malych firmach vyrabajucich špičku. Kolko dôchodkov vyplatiš z ich odvodov? Kolko postavi Slovensko autostrad z dane zo zisku Aerospoolu ked ten zaplatil za rok 2018 dan 147 545 eur? A ešte si otvorili fabriku v Rusku a tam budu platit dane! Rusi nemaju dlhy a maju velmi ziskovy zahraničny obchod. Prachy su prachy a ote ide až v prvom rade, ako vravi Klaus. Reči o tom, že ruska matrioška predavana na Arbate je škaredšia než činsko-česka matrioška predavana v Krumlove su ideologia. https://finstat.sk/30223148/za... Skrýt celý příspěvek

 • Sholva
  10:50 08.02.2020

  Nevole Trumpa nad nákupem surovin z Ruska má mnohem prozaičtější základ než se nám zde snaží autor vysvětlit. Jde čistě o prachy - USA s břidlicovitými produkty prostě cenově Rusku ...Zobrazit celý příspěvek

  Nevole Trumpa nad nákupem surovin z Ruska má mnohem prozaičtější základ než se nám zde snaží autor vysvětlit. Jde čistě o prachy - USA s břidlicovitými produkty prostě cenově Rusku nemůže stačit, tak se to snaží hrát přes bezpečnost. A zatímco energetický vztah s Ruskem je výhodný jak pro EU tak pro Rusko - EU celkem laciná energie, pro Rusko spolehlivý odběratel - tak vztah s USA touto optikou půjde jen těžko nastavit pro EU tak výhodně - USA je pro svoji nezávilslost na vývozu energetických surovin v mnohem silnější vyjednávací pozici než Rusko. A jak už dal Trump najevo, když nebude Evropa hrát podle jeho not, tak klidně bude házet sankce i na spojence - viz Nort stream II, ale třeba digitální daň a další záležitosti. Očividně dokud drží spojenec pusu a šlape lajnu - např. vs Huawei, tak OK, jinak sankce - viz humbuk okolo digitální daně. Nezlobte se na mě, ale takovýhle přístup se mi nelíbí.Skrýt celý příspěvek

  • Jan Padesátýpátý
   13:01 08.02.2020

   Energetický vztah je výhodný pouze pro Rusko, nikoli pro EU. EU posílá svému nepříteli peníze, a - Rusko za ně vyrábí zbraně, - Rusku to umožňuje agresivní teritoriálně ...Zobrazit celý příspěvek

   Energetický vztah je výhodný pouze pro Rusko, nikoli pro EU.

   EU posílá svému nepříteli peníze, a
   - Rusko za ně vyrábí zbraně,
   - Rusku to umožňuje agresivní teritoriálně rozpínavou politiku

   Obojí způsobuje EU přímé ekonomické ztráty (nutnost finanční podpory Ukrajiny, potřeba zvyšování vojenského rozpočtu NATO), ale i strategické oslabení.

   Když to shrnu:
   - evropský zisk (oproti nákupu ropy nebo plynu odjinud) je menší než zisk ruský
   - EU svůj zisk snadno rozpustí v sociálních programech
   - ruským sociálním programem je výroba zbraní a harašení jimi (podívejte, všichni se nás bojí) případně anexe nějakého území slabšího sousedaSkrýt celý příspěvek

   • Miroslav
    14:23 08.02.2020

    Rusko síce získava viac ako my, ale treba tiež povedať, že Rusko je na predaji surovín závislé. Nemôže si dovoliť prísť o tieto zdroje. Je to ako zarezať sliepku ktorá znáša zlaté ...Zobrazit celý příspěvek

    Rusko síce získava viac ako my, ale treba tiež povedať, že Rusko je na predaji surovín závislé. Nemôže si dovoliť prísť o tieto zdroje. Je to ako zarezať sliepku ktorá znáša zlaté vajcia len kvôli nedeľnému obedu. To urobí len hlupák.

    Rusko nie je tak nezávislé ako sa to o ňom často hovorí. Síce si vedia zabezpečiť základné životné potreby ako chov a poľnohospodártvo ale je bytostne závislé na importe technológií. Ak by sa energetická línia EÚ - Rusko prerušila, síce by Rusko netrpelo hladom ale rozhodne by sa im kvalita života výrazne znížila.

    Taký LED TV alebo dotykový telefón ti za zemiaky nikto meniť nebudeSkrýt celý příspěvek

   • flanker.jirka
    16:09 08.02.2020

    Potíž je v tom, že pokud EU nezačne mít své vlastní funkční zbrojní programy, tak bude živit vždy ty cizí, ať už z Ruska, Číny nebo USA. Strejda Sam EU také nedá nic zadarmo a bude ...Zobrazit celý příspěvek

    Potíž je v tom, že pokud EU nezačne mít své vlastní funkční zbrojní programy, tak bude živit vždy ty cizí, ať už z Ruska, Číny nebo USA. Strejda Sam EU také nedá nic zadarmo a bude mu záležet na vlastním zisku.
    Jeden malý pikolík z Paříže se už nechal slyšet, že Evropa končí ve Vladivostoku. Bezprostřední nebezpečí tak vidím v tom, že nás západ vymění za cokoliv jej jen napadne.
    https://echo24.cz/a/SQjBM/poli... Skrýt celý příspěvek

   • technik
    20:37 08.02.2020

    To jako že bez prodeje ropy by si Rusko nemohlo dovolit podpořit separatisty na Ukraine? :)))

    To jako že bez prodeje ropy by si Rusko nemohlo dovolit podpořit separatisty na Ukraine? :)))

   • otecko
    22:22 08.02.2020

    První a zásadní problém je ve vaší hlavě, Rusko nechce být nepřítel EU a EU nechce být nepřítelem Ruska. To, že mezi sousedy dojde ´k hádce neznamená, že se z něj stane nepřítel. ...Zobrazit celý příspěvek

    První a zásadní problém je ve vaší hlavě, Rusko nechce být nepřítel EU a EU nechce být nepřítelem Ruska. To, že mezi sousedy dojde ´k hádce neznamená, že se z něj stane nepřítel. Takové vidění je výhodně jen pro toho dalšího vzadu.
    Ten kontinent nerozřežete, takže je na obou stranách zájem se domluvit. A sypání soli do té domluvy je to, co Amerika dělá.Skrýt celý příspěvek

    • milan00
     03:50 09.02.2020

     Preco sa potom Rusko sprava ako nepriatel EU?
     USA je inac najblizsi spojenec Europy a zaroven zaruka jej obrany.

     Preco sa potom Rusko sprava ako nepriatel EU?
     USA je inac najblizsi spojenec Europy a zaroven zaruka jej obrany.

     • otecko
      11:37 09.02.2020

      já myslím, že se nechce chovat jako nepřítel, ale prostě jsou státy, se kterými se domluví ideologie-neideologie( Německo, Rakousko, Francie, Itálie) a státy , se kterými si ...Zobrazit celý příspěvek

      já myslím, že se nechce chovat jako nepřítel, ale prostě jsou státy, se kterými se domluví ideologie-neideologie( Německo, Rakousko, Francie, Itálie) a státy , se kterými si nerozumí (V.Británie, Pobaltí, Benelux, Polsko, my) A Rus se soustředí na to, s kým se mu dobře jedná a kdo mu nepředhazuje morálku, práva menšin a podobně. Netvrdím, že je to správné, ale je to prostě tak. A pokud tím roz*rdá EU tak to má jako bonus. Ovšem, stejně tak se nyní k Evropě chová i americká administrativa. Ta se také snaží EU oslabit.Skrýt celý příspěvek

     • milan00
      12:08 09.02.2020

      otecko: keby sa Rusko nechcelo chovat ako nepriatel, v tom pripade sa tak nechova. Rusovi budu predhadzovat moralku zakazdym vsetky civilizovane vyspele krajiny, vcitane Nemecka, ...Zobrazit celý příspěvek

      otecko:
      keby sa Rusko nechcelo chovat ako nepriatel, v tom pripade sa tak nechova.
      Rusovi budu predhadzovat moralku zakazdym vsetky civilizovane vyspele krajiny, vcitane Nemecka, Rakuska, Italie, Francuzska, pokial Rusko bude porusovat medzinarodne dohody a pravidla.
      .
      Ako konkretne sa americka administrativa slazi Europu oslabit???
      Mozem Vas poprosit o vysvetlenie toho Vasho zvlastneho spravania sa, ked na kritiku Ruska reagujete protikritikou uplne inej krajiny?
      A taktiez preco je tou krajinou USA, ktore nema s Ruskom absolutne nic spolocne?Skrýt celý příspěvek

     • Janko Paliga
      13:43 09.02.2020

      "já myslím, že se nechce chovat jako nepřítel" Skutky vravia niečo iné.... Napríklad neustále narúšanie vzdušného a námorného priestoru Fínska či Švédska, NEUTRÁLNYCH krajín, ...Zobrazit celý příspěvek

      "já myslím, že se nechce chovat jako nepřítel"

      Skutky vravia niečo iné....

      Napríklad neustále narúšanie vzdušného a námorného priestoru Fínska či Švédska, NEUTRÁLNYCH krajín, alebo narúšanie hraníc Estónska, Lotyšska, Litvy ... Hádam nechceš tvrdiť, že ich tie malé krajinky ohrozujú..... Čo sa má boľševik čo dohovárať s Pobaltím? Sú to zvrchované krajiny, má im dať pokoj. Oni ani nič iné nechcú.

      "A Rus se soustředí na to, s kým se mu dobře jedná a kdo mu nepředhazuje morálku, práva menšin a podobně."

      Napríklad poukazovanie na okupáciu Krymu, či zostrelenie letu MH17 ruským Bukom má byť umlčané? To si načisto už taký cynický? Tie obete ruskej agresie budú kričať do konca sveta....

      "A pokud tím roz*rdá EU tak to má jako bonus."

      Aj ty budeš mať za to bonus, skončí ti luxus, čo tu máš vďaka EÚ... :-D

      Presne tak sa správa nepriateľ, nie priateľ. Alebo ako sa správa boľševik ku Ukrajine.... Skutočne "priateľské" správanie, "slovanská vzájomnosť" v praxi....Skrýt celý příspěvek

     • otecko
      20:19 09.02.2020

      Rusko se chová jako nepřítel ne k EU ale k vybraným státům v ní. Já ty státy vyjmenoval, milan00, Paligo. Prostě si sundejte klapky o jednotě EU. A proč píšu o USA, protože jejich ...Zobrazit celý příspěvek

      Rusko se chová jako nepřítel ne k EU ale k vybraným státům v ní. Já ty státy vyjmenoval, milan00, Paligo. Prostě si sundejte klapky o jednotě EU.
      A proč píšu o USA, protože jejich zájem je stejný, byť nahlíženo jinou optikou. Co si myslet o blahopřání Trumpa k Brexitu?
      Prostě velkým hráčům nevyhovuje velká a jednotná EU, to je to celé.Skrýt celý příspěvek

     • Clavo
      21:33 09.02.2020

      Janko Palig Pises bludy. "Napríklad poukazovanie na okupáciu Krymu" na Kryme prebehlo referendum o pripojení sa k Rusku a po ďalšie Ukrajina a Rusko nemajú žiadnu dohodu o ...Zobrazit celý příspěvek

      Janko Palig
      Pises bludy.
      "Napríklad poukazovanie na okupáciu Krymu" na Kryme prebehlo referendum o pripojení sa k Rusku a po ďalšie Ukrajina a Rusko nemajú žiadnu dohodu o hraniciach po rozpade ZSSR "či zostrelenie letu MH17 ruským Bukom má byť umlčané?To si načisto už taký cynický?" a tomu co si napísal verí už iba blázon padnúť u buku.Skrýt celý příspěvek

     • milan00
      21:59 09.02.2020

      otecko: Rusko sa sprava rovnako nepriatelsky k vsetkym krajinam EU. V tych tebou vymenovanych krajinach sa plietlo do volieb, ktore sa snazilo ovplyvnit v prospech proruskych ...Zobrazit celý příspěvek

      otecko:
      Rusko sa sprava rovnako nepriatelsky k vsetkym krajinam EU.
      V tych tebou vymenovanych krajinach sa plietlo do volieb, ktore sa snazilo ovplyvnit v prospech proruskych kandidatov, podporuje extremisticke strany,
      siri propagandu a dokonca ruska tajna sluzba vrazdi nepohodlnych ludi.
      .
      Europsku jednotu dokazuju sankcie.
      Pretoze staci jedna jedina krajina, ktora by s protiruskymi sankciami nesuhlasila a hlasovala by proti ich zavedeniu a tie sankcie by uz davno neexistovali.
      .
      Porovnavat spinavu zakernu rusku politiku voci EU s politikou USA moze iba uplny blazon, alebo extremisticky rusofilny fanatik.
      .
      Mimochodom, EU je ovela vacsia mocnost ako Rusko, ktore je oproti EU iba chudobny bezvyznamny trpaslik a musi doslova klacat na kolenach pred EU a prosit o europske investicie, technologie a ustretovu politiku voci nemu.Skrýt celý příspěvek

     • Janko Paliga
      00:48 10.02.2020

      @ otecko "Rusko se chová jako nepřítel ne k EU ale k vybraným státům v ní." Členské štáty EÚ sú stále EÚ, útok na jedného, je útokom na celú EÚ.... Vysvetli, čo boľševikovi ...Zobrazit celý příspěvek

      @ otecko

      "Rusko se chová jako nepřítel ne k EU ale k vybraným státům v ní."

      Členské štáty EÚ sú stále EÚ, útok na jedného, je útokom na celú EÚ....

      Vysvetli, čo boľševikovi prekáža na NEUTRÁLNYCH krajinách, ke´dže EÚ je hospodársky spolok .... Hádam tie malé krajinky sa nechystajú napadnúť a okupovať dubisko Rusko .... :-D Kto to videl, mať bobky z malých krajín .... :-D

      @ Clavo
      "Pises bludy.
      "Napríklad poukazovanie na okupáciu Krymu" na Kryme prebehlo referendum o pripojení sa k Rusku a po ďalšie Ukrajina a Rusko nemajú žiadnu dohodu o hraniciach po rozpade ZSSR "či zostrelenie letu MH17 ruským Bukom má byť umlčané?To si načisto už taký cynický?" a tomu co si napísal verí už iba blázon padnúť u buku."

      Referendum? Buhahahahahahaha

      Najprv vojensky obsadia územie a potom na ňom spravia "referendum".... Referendum, ktoré nemá oporu v ukrajinskej ústave a neuznáva ho ani medzinárodné spoločenstvo.....

      KLAMEŠ.
      RF a Ukrajina mali dohody, ZSSR sa rozpadlo na jednotlivé republiky, ktoré vznikli na základe zväzových republík ZSSR. RF v budapeštianskom memorande súhlasilo so zachovaním územnej celistvosti Ukrajiny. Aj v zmluve o Čiernomorskej flotile RF garantovalo územnú celistvosť Ukrajiny....

      Ruskom dodaný Buk s osádkou z kurskej brigády PVO bude vždy ruskou zbraňou s ruskou osádkou .... to, že boli "na dovolenke aj so zbraňami", to aj tak nezakamufluješ.... Rovnako agresiu Ruska na osamostatnené Čečensko ..... Podľa teba Krym má právo a Čečensko ho nemá mať? :-DSkrýt celý příspěvek

    • Jan Padesátýpátý
     12:29 09.02.2020

     "Rusko nechce být nepřítel EU" Oceňuju vaše věštecké schopnosti. Já svou hlavu používám, a historická zkušenost ukazuje, že je třeba být opatrný. Rusko nikdy nerozporovalo ...Zobrazit celý příspěvek

     "Rusko nechce být nepřítel EU"
     Oceňuju vaše věštecké schopnosti. Já svou hlavu používám, a historická zkušenost ukazuje, že je třeba být opatrný.

     Rusko nikdy nerozporovalo pčíslušnost Krymu k Ukrajině, naopak Putin několikrát veřejně prohlásil, že Krym bez jakýchkoli pochybností patří Ukrajině. A pak tam z ničeho nic byli ruští zelení mužíšci.
     Podobně Hitler se před válkou choval k západním mocnostem mnohem přátelštěji než dnes Putin vůči NATO a EU. A přesto zanedlouho byly německé tanky v PařížiSkrýt celý příspěvek

    • logik
     18:25 09.02.2020

     Rusko nechce být nepřítel EU? Tak proč mu tak vadil vstup Ukrajiny do EU, když ji považuje za přátelskou?

     Masku jde držet jenom nějakou dobu, pak je z ní jen škleb....

     Rusko nechce být nepřítel EU? Tak proč mu tak vadil vstup Ukrajiny do EU, když ji považuje za přátelskou?

     Masku jde držet jenom nějakou dobu, pak je z ní jen škleb....

   • pks_
    16:36 09.02.2020

    Takže vztah je výhodný jen pro Rusko a EU jen do Ruska posílá peníze a nezískává odtud nic, co chce a potřebuje? Rusko přece dodává do EU něco, co EU potřebuje a za dobrou ...Zobrazit celý příspěvek

    Takže vztah je výhodný jen pro Rusko a EU jen do Ruska posílá peníze a nezískává odtud nic, co chce a potřebuje? Rusko přece dodává do EU něco, co EU potřebuje a za dobrou cenu.

    Rusko na oplátku dostává zelené papírky, za které si zdaleka nemůže koupit to, co chce, protože je to omezeno embargy. Dříve nebo později si Rusko uvědomí, že takový obchod pro něj má jen omezenou cenu a omezí množství surovin.

    Potřeba zvyšování vojenského rozpočtu států NATO je přirozená, protože ozbrojené síly byly dlouhou dobu na pozadí vládních priorit a narůstal vnitřní dluh zastaralé techniky a nízkých stavů vojska. "Agresivní chování" Ruska je darem z nebes pro ministerstva obrany v celé Evropě, protože v rámci demokracie nebyla (bez vnější hrozby) schopna přesvědčovat voliče, že by měli investovat do obrany.Skrýt celý příspěvek

    • Janko Paliga
     00:55 10.02.2020

     ... nie je to "agresívne chovanie", ale skutočne je to agresívne konanie..... Obete ruského imperializmu na Ukrajine ti nestačia? Obete MH17 tiež? kedy ti to bude stačiť? Pri akom ...Zobrazit celý příspěvek

     ... nie je to "agresívne chovanie", ale skutočne je to agresívne konanie.....

     Obete ruského imperializmu na Ukrajine ti nestačia? Obete MH17 tiež? kedy ti to bude stačiť? Pri akom čísle?

     Európa bola pacifisticky naladená (a je aj dnes), vďaka neexistencii konfliktov sa na armády zvysoka kašľalo. V Rusku je to naopak - kašle sa na potreby ľudí a futruje sa zakomplexovaná mentalita imperialistického dobývania .... mentalita dávno zastaraná. ešte aj ruskej poslankyni vadí, že deti na Sibíri majú dodnes drevené latríny v školách a najjasnejšie veličenstvo cár peniazmi radšej futruje svojich bratov oligarchov a nie deti v školách ....Skrýt celý příspěvek

  • logik
   13:13 08.02.2020

   Výtejte v nečernobílém světě. To, že USA má zájem na prodeji svého plynu ještě neznamená, že na podporu jeho prodeje nepoužívá reálné argumenty. Pro Evropu rozhodně není výhodné ...Zobrazit celý příspěvek

   Výtejte v nečernobílém světě.

   To, že USA má zájem na prodeji svého plynu ještě neznamená, že na podporu jeho prodeje nepoužívá reálné argumenty. Pro Evropu rozhodně není výhodné "živit" ruské zbrojní programy, které pak Rusko používá proti zájmům Evropy, např.
   - obsazení části Ukrajiny
   - působení v Sýrii, které způsobuje další uprchlické vlny do Evropy
   atd...Skrýt celý příspěvek

   • technik
    19:47 08.02.2020

    Logiku opět si nezklamal. Tak hlavně že se Sýrie hodí na Rusko, kdyby Is vyhrála lidé by přestali utíkat a houfně by se se zpěvem vraceli že? A můžeš mi říct jaký zájem má EU na ...Zobrazit celý příspěvek

    Logiku opět si nezklamal. Tak hlavně že se Sýrie hodí na Rusko, kdyby Is vyhrála lidé by přestali utíkat a houfně by se se zpěvem vraceli že? A můžeš mi říct jaký zájem má EU na Ukrajině?Skrýt celý příspěvek

    • Pavel1
     21:32 08.02.2020

     Lidé ze Sýrie utíkali po milionech dávno před IS, nemluvě o tom, že IS se v Sýrii uchytila jen proto, že ji asad za vydatné pomoci ruska totálně rozesraI.

     Lidé ze Sýrie utíkali po milionech dávno před IS, nemluvě o tom, že IS se v Sýrii uchytila jen proto, že ji asad za vydatné pomoci ruska totálně rozesraI.

     • technik
      22:43 08.02.2020

      Ale jdi ty brepto. Takže odstraníme Asada dosadíme proamerickou vládu a všichni budou spokojeni a pohádky je konec? Tak to nefunguje viz Lybie a Irák.

      Ale jdi ty brepto. Takže odstraníme Asada dosadíme proamerickou vládu a všichni budou spokojeni a pohádky je konec? Tak to nefunguje viz Lybie a Irák.

     • milan00
      03:53 09.02.2020

      technik: takze podla teba sa ma Europa prizerat, ako Asad s Rusmi vyvrazduju v Syrii statisice ludi a maju do Syrie vracat vsetkych tych utecencov, ktori pred Asadom a Rusmi ...Zobrazit celý příspěvek

      technik:
      takze podla teba sa ma Europa prizerat, ako Asad s Rusmi vyvrazduju v Syrii statisice ludi a maju do Syrie vracat vsetkych tych utecencov, ktori pred Asadom a Rusmi utekaju?
      .
      Mimochodom, EU ma zaujem o mier na kontinente a jeho prosperitu.
      Preto ma zaujem o Ukrajinu.Skrýt celý příspěvek

     • technik
      07:53 09.02.2020

      To Milan. Vy jste Šípková Růženka která se teď probudila? Vy jste nezaznamená že po té co asadovska vojska vyčistila města od Is se lidé vracejí? Jo sem zapomněl o tom bílé přilby ...Zobrazit celý příspěvek

      To Milan. Vy jste Šípková Růženka která se teď probudila? Vy jste nezaznamená že po té co asadovska vojska vyčistila města od Is se lidé vracejí? Jo sem zapomněl o tom bílé přilby nepíšou. Kdo za toho Asada 10 let bojuje kdyz je to takový vrah syrského lidu?
      EU má zájem o prosperitu? :))))) Jeden z nejsilnějších hráčů EU opustil a asi věděl proč.Skrýt celý příspěvek

     • milan00
      11:13 09.02.2020

      technik: Ospravedlnujem sa Vam. Netusil som, ze Vas intelekt Vam umoznuje verit akurat konspiracnym teoriam a mentalne zit a nachadzat sa v ruskej paralelnej realite. . V tom nasom ...Zobrazit celý příspěvek

      technik:
      Ospravedlnujem sa Vam.
      Netusil som, ze Vas intelekt Vam umoznuje verit akurat konspiracnym teoriam a mentalne zit a nachadzat sa v ruskej paralelnej realite.
      .
      V tom nasom svete, krvavy masovy vrah Asad a jeho policajny stat spustili obciansku vojnu proti svojmu vlastnemu obyvatelstvu a pokial by mu nepomohlo Rusko, v tom pripade by jemu verne vojenske oddiely boli uz davno porazene Asadovou opoziciou.
      .
      A ano, EU ma zaujem o prosperitu,
      ked UK neodisli z EU koli nedostatku prosperity, ale koli vlastnej pyche a mindrakom menejcennosti, ked cast obyvatelstva bola presvedcena, ze EU Britanii rozkazuje a pohrda nou.
      Nepripomina Vam to nahodou nieco?Skrýt celý příspěvek

     • technik
      12:19 09.02.2020

      To snad hovoří za vše

      https://www.irozhlas.cz/zpravy...

      To snad hovoří za vše

      https://www.irozhlas.cz/zpravy...

     • Janko Paliga
      14:02 09.02.2020

      @ Technik Evidentne nemáš ani predstavu o živote v Sýrii. Ja som tam pred rokmi pracoval. Určite by si nechcel byť v koži občanov Sýrie, tomu ver.... Protesty v Sýrii začali po ...Zobrazit celý příspěvek

      @ Technik

      Evidentne nemáš ani predstavu o živote v Sýrii. Ja som tam pred rokmi pracoval. Určite by si nechcel byť v koži občanov Sýrie, tomu ver....

      Protesty v Sýrii začali po katastrofálnom suchu, ktoré zasiahlo obyvateľov Sýrie. Asad im najprv sľúbil nejaké ústupky, ku nim ale nedošlo. Navyše na protestujúcich poslal svoje tanky, ktoré krvavo potlačili protesty. Následkom toho mnohé jednotky sýrskej armády dezertovali aj s technikou, pretože sa nechceli podieľať na masakroch spoluobčanov. O IS v tom čase nebolo ani chýru, ani slychu. Na tom, že sa to tam zradikalizovalo, má vinu jedine Asad a džihádistické Iránske revolučné gardy, sponzor medzinárodného terorizmu. Sú známe prípady, keď Iránci pozabíjali vojakov verných Asadovi iba preto, že odmietli zabíjať svojich spoluobčanov....

      Rusko a Čína má zase vinu na tom, že svojim vetom bránili riešeniu Asada, ktorý viedol násilie na svojich spoluobčanov ....Skrýt celý příspěvek

     • milan00
      14:22 09.02.2020

      technik. Vdaka za link. Stoji v nom cierne na bielom fakt, ze rusky spojenec Turecko zacal vyvrazdovat Kurdov az potom, co sa odtial stiahli Americania. . Aky je inac tvoj nazor na ...Zobrazit celý příspěvek

      technik.
      Vdaka za link.
      Stoji v nom cierne na bielom fakt, ze rusky spojenec Turecko zacal vyvrazdovat Kurdov az potom, co sa odtial stiahli Americania.
      .
      Aky je inac tvoj nazor na to, ze Rusi s Asadovym vojskom iba od 29.4. do polovice septembra(zari) zbombardovali 54 nemocnic, nachadzajucich sa na uzemi kontrolovanom Asadovou opoziciou?
      .
      https://www.nytimes.com/2019/1... Skrýt celý příspěvek

     • technik
      15:22 09.02.2020

      to paliga Rozepis se trochu víc o tom životě v Sýrii, jaký měli sociální výhody či nevýhody, nemocnice a podobně. Můj naroz na bombardování nemocnic je jasný, prasarna ale ...Zobrazit celý příspěvek

      to paliga
      Rozepis se trochu víc o tom životě v Sýrii, jaký měli sociální výhody či nevýhody, nemocnice a podobně.

      Můj naroz na bombardování nemocnic je jasný, prasarna ale vždycky je tam ale...
      Pokud je nemocnice slouží jako úkryt a velitelství teroristu těžko říct zda mezinárodního práva se jedná o válečný zlocin. Každopádně mě spíš zajímá jiná věc, pokud Asad byl tak špatný kde bere i po 10 letech války tu podporu????? Proč neskončil jako sadám Husajn kterýho dostal vlastní lid, za kterýho vlastní armáda nechtěla bojovat, proč tedy vojáci Asada již deset let brání jeho a jeho vládu?
      Jinak ta takzvaní protiasadovsky rebelové tím myslíte teroristy z al nusry? S těma má mít někdo slitování?
      Asi stejně jako chemické útoky.Skrýt celý příspěvek

     • milan00
      16:53 09.02.2020

      technik: pretoze svet nie je dokonaly a stale existuju v nom ludia ako ty, ktorym podradne otrocke postavenie neprekaza a ktorym naopak vyhovuje, ked sa nemusia starat o svoj ...Zobrazit celý příspěvek

      technik:
      pretoze svet nie je dokonaly a stale existuju v nom ludia ako ty, ktorym podradne otrocke postavenie neprekaza a ktorym naopak vyhovuje, ked sa nemusia starat o svoj vlastny zivot, nemaju ziadnu zodpovednost a ich zivotna uroven zavisi vylucne od toho, ako hlboko sa dokazu ponizit a vopchat do zadku svojmu diktatorovi/nadriadenemu/otrokaroviSkrýt celý příspěvek

     • Pavel1
      20:59 09.02.2020

      "Takže odstraníme Asada dosadíme proamerickou.." Měnit téma ti nepomůže. Faktem je, že Sýrii rozesraI asad s rusáckou asistencí.

      "Takže odstraníme Asada dosadíme proamerickou.." Měnit téma ti nepomůže. Faktem je, že Sýrii rozesraI asad s rusáckou asistencí.

     • Janko Paliga
      13:05 10.02.2020

      @ Technik "Rozepis se trochu víc o tom životě v Sýrii, jaký měli sociální výhody či nevýhody, nemocnice a podobně. Můj naroz na bombardování nemocnic je jasný, prasarna ale ...Zobrazit celý příspěvek

      @ Technik

      "Rozepis se trochu víc o tom životě v Sýrii, jaký měli sociální výhody či nevýhody, nemocnice a podobně.
      Můj naroz na bombardování nemocnic je jasný, prasarna ale vždycky je tam ale...
      Pokud je nemocnice slouží jako úkryt a velitelství teroristu těžko říct zda mezinárodního práva se jedná o válečný zlocin. Každopádně mě spíš zajímá jiná věc, pokud Asad byl tak špatný kde bere i po 10 letech války tu podporu????? Proč neskončil jako sadám Husajn kterýho dostal vlastní lid, za kterýho vlastní armáda nechtěla bojovat, proč tedy vojáci Asada již deset let brání jeho a jeho vládu?
      Jinak ta takzvaní protiasadovsky rebelové tím myslíte teroristy z al nusry? S těma má mít někdo slitování? Asi stejně jako chemické útoky."

      Sociálne "výhody" ? :-D Asi také, že IT inžinier musí chodiť pásť stádo kôz, aby uživil svoju rodinu. Domáci neustále žobrali od nás cudzích fľaše pitnej vody.... A potom sa Asad čuduje, že mu väčšinoví občania protestujú, keď je pri moci jeho menšinová skorumpovaná alavitská mafia....

      Nezdá sa mi, že som písal niečo o nemocniciach ..... nechápem preto, čo majú nemocnice spoločné s tým, čo som napísal vyššie ....

      Kde berie Asad podporu? Žeby mu tam pomáhajú iránske džihádistické gardy a ďalšia cháska, ktorá vyciciavala Sýriu za jeho vlády....
      Evidentne nepoznáš tajnú políciu Muchabara, ktorou Asad terorizoval svojich občanov.... Spomenieš slovo Muchabara Sýrčanovi a uvidíš jeho hrôzu v očiach.... Len chorý človek by ho podporoval. Dezercie vojakov sýrskej armády po tom, ako odmietli zabíjať vlastných, hovoria viac ako dosť....

      Tí teroristi, ktoré spomínaš, vznikli následkom Asadovho teroru..... Oni sú následok, nie príčina..... A bol to Asad, ktorý krvavo potlačil protesty voči svojej vláde. teroristov do toho montuješ márne, neexistovali....Skrýt celý příspěvek

    • logik
     18:27 09.02.2020

     Techniku, prostě lžeš. Rusko bylo z angažovaných států v Sýrii prokazatelně to, které se o porážku IS zasloužilo nejméně. Nějak pořádněji s ním bojovat začalo teprve v okamžiku, ...Zobrazit celý příspěvek

     Techniku, prostě lžeš. Rusko bylo z angažovaných států v Sýrii prokazatelně to, které se o porážku IS zasloužilo nejméně. Nějak pořádněji s ním bojovat začalo teprve v okamžiku, když už byla hlavní síla IS dávno zlomena.Skrýt celý příspěvek

     • technik
      21:11 09.02.2020

      logiku opět a neustále dokola s tebou. Prosím dolož kde srovnávám angažování západu a ruska??? Nebo snad někde píšu že vše obstarali rusové? Že nebýt nich Syrie už neexistuje? ...Zobrazit celý příspěvek

      logiku
      opět a neustále dokola s tebou. Prosím dolož kde srovnávám angažování západu a ruska??? Nebo snad někde píšu že vše obstarali rusové? Že nebýt nich Syrie už neexistuje? Opravdu nechápu kde na to chodíš.Skrýt celý příspěvek

   • otecko
    11:40 09.02.2020

    Logiku, celý poválečný vývoj západní Evropy byl postaven na ruském plynu a částečně i ruské ropě, vyjma Norska. Tedy i Rus pomáhal vývoji západních zbraní, které mířily na SSSR a ...Zobrazit celý příspěvek

    Logiku, celý poválečný vývoj západní Evropy byl postaven na ruském plynu a částečně i ruské ropě, vyjma Norska.
    Tedy i Rus pomáhal vývoji západních zbraní, které mířily na SSSR a Varšavskou smlouvu.
    Vaše zrcadlo má jednu chybu, je jednostranně zaměřeno.Skrýt celý příspěvek

    • milan00
     14:27 09.02.2020

     Obchod Sovietskeho zvazu so Zapadom, pocas Studenej vojny, predstavoval iba 4% Sovietskeho HDP. Zapad sa inac pred Sovietskym zvazom branil, preto sa neda hovorit o ziadnom ...Zobrazit celý příspěvek

     Obchod Sovietskeho zvazu so Zapadom, pocas Studenej vojny, predstavoval iba 4% Sovietskeho HDP.
     Zapad sa inac pred Sovietskym zvazom branil, preto sa neda hovorit o ziadnom zrkadle.Skrýt celý příspěvek

     • otecko
      20:13 09.02.2020

      A chete snad popřít, že ten plyn a částečně i ropa byl z SSSR? Tak se podívjete, kde ty produktovody končily!

      A chete snad popřít, že ten plyn a částečně i ropa byl z SSSR? Tak se podívjete, kde ty produktovody končily!

     • milan00
      22:03 09.02.2020

      otecko: pocas Studenej vojny bol sovietsky vyvoz ropy na Zapad minimalny a vyvoz zemneho plynu este nizsi. Vase tvrdenie, ze povojnovy rast Zapadnej Europy bol postaveny na lacnej ...Zobrazit celý příspěvek

      otecko:
      pocas Studenej vojny bol sovietsky vyvoz ropy na Zapad minimalny a vyvoz zemneho plynu este nizsi.
      Vase tvrdenie, ze povojnovy rast Zapadnej Europy bol postaveny na lacnej rope a zemnom plyne zo Sovietskeho zvazu je uplne sialene.Skrýt celý příspěvek

    • logik
     18:31 09.02.2020

     Zaprve to není až tak pravda, ale i kdyby, tak nějak nechápu vztak k ménu příspěvku.

     Zaprve to není až tak pravda, ale i kdyby, tak nějak nechápu vztak k ménu příspěvku.

     • otecko
      20:14 09.02.2020

      není? Tak kde končily plynovody, v kterých zemích?

      není? Tak kde končily plynovody, v kterých zemích?

     • Torong
      12:53 10.02.2020

      Otecko:
      A kolik plynu z nich bylo odebrání? To je totiž důležité. Ne kde končily. Taky z nich nemuselo být odebrání vůbec nic.

      Otecko:
      A kolik plynu z nich bylo odebrání? To je totiž důležité. Ne kde končily. Taky z nich nemuselo být odebrání vůbec nic.

  • Vojna a mír
   13:23 08.02.2020

   Přesné! USA jde o vliv a obchod. EU je především zónou, kde přes obchod (zejména vojenských technologií) uplatňují USA svůj vliv, spojenci jsme až na druhém místě.EU má všechny ...Zobrazit celý příspěvek

   Přesné!
   USA jde o vliv a obchod.
   EU je především zónou, kde přes obchod (zejména vojenských technologií) uplatňují USA svůj vliv, spojenci jsme až na druhém místě.EU má všechny aspekty být rovnocenným partnerem USA a to i ve sférách vlivu na globální uspořádání, ale z nějakého důvodu “nechce”. Nespolupracuje vnitřně na vývoji vojenských technologií a obchodních smlouvách s USA, Čínou a Ruskem. Absencí obchodní a vojenské síly nebude nikdy vnímána jako globální mocnost. Bohužel. Tohoto zejména USA využívají a za pomoci závislosti členů NATO na vojenských technologiích z USA a obchodních tlaků, EU drží na uzdě a v pozici podrobence.
   Myslet si, že jsme rovnocenní partneři a spojenci je směšné. Pokud EU nebo někdo z významných členů zahraje mimo noty z Washingtonu, uvalují se sankce. Nezávislost EU je nežádoucí.Skrýt celý příspěvek

  • Janko Paliga
   14:04 08.02.2020

   " A zatímco energetický vztah s Ruskem je výhodný jak pro EU tak pro Rusko - EU celkem laciná energie, pro Rusko spolehlivý odběratel" Už len možnosť konkurencie je pre Európu ...Zobrazit celý příspěvek

   " A zatímco energetický vztah s Ruskem je výhodný jak pro EU tak pro Rusko - EU celkem laciná energie, pro Rusko spolehlivý odběratel"

   Už len možnosť konkurencie je pre Európu výhodnejšia, ako jediný monopolný dodávateľ.... Jedine konkurencia je výhodná pre zákazníka. A diverzifikácia tiež.Skrýt celý příspěvek

  • Tesil
   19:42 08.02.2020

   Jasně,že jde o prachy.Během studené války Spojené státy vesele dodávaly obilí do SSSR.Svému hlavnímu nepříteli. Lobbisté z hojně dotovaného amerického zemědělství to dokázali ...Zobrazit celý příspěvek

   Jasně,že jde o prachy.Během studené války Spojené státy vesele dodávaly obilí do SSSR.Svému hlavnímu nepříteli.
   Lobbisté z hojně dotovaného amerického zemědělství to dokázali prosadit.
   Tak nevím proč Trump vyšiluje.Skrýt celý příspěvek

   • Janko Paliga
    20:55 08.02.2020

    ... oni potraviny dodávali aj Kimovcom.... Keď potraviny došli, harašili zbraňami. A Moskva má viac zbraní na harašenie, preto im dodávali potraviny tiež .... :-D Mužíkom asi ...Zobrazit celý příspěvek

    ... oni potraviny dodávali aj Kimovcom.... Keď potraviny došli, harašili zbraňami. A Moskva má viac zbraní na harašenie, preto im dodávali potraviny tiež .... :-D

    Mužíkom asi oblizovanie tankov a rakiet hlad nezahnalo....Skrýt celý příspěvek

    • Tesil
     21:45 08.02.2020

     Ale kdepak,bylo důležité mít nepřítele.Pokud není nepřítel není doktrína a to se potom některé věci voličům blbě vysvětlují. Třeba výdaje na zbrojení. Proč by USA pracně a nákladně ...Zobrazit celý příspěvek

     Ale kdepak,bylo důležité mít nepřítele.Pokud není nepřítel není doktrína a to se potom některé věci voličům blbě vysvětlují.
     Třeba výdaje na zbrojení.
     Proč by USA pracně a nákladně uzbrojovaly SSSR,když ho stačilo nechat vyhladovět.
     Harašení zbraněmi patří ke koloritu obou stran i dnes.Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      21:57 08.02.2020

      hladový člověk je agresivní. Agresivní člověk je nebezpečný, nebezpečný člověk je nevyzpytatelný. A takového člověka musíš buď zastřelit nebo jeho pozornost odvrátit na něco ...Zobrazit celý příspěvek

      hladový člověk je agresivní. Agresivní člověk je nebezpečný, nebezpečný člověk je nevyzpytatelný. A takového člověka musíš buď zastřelit nebo jeho pozornost odvrátit na něco jiného. A to něco jiné musí být to co ho nutí umírat hlady. No a proto bylo lepší SSSR uzbrojit , než ho vyhladovět.Skrýt celý příspěvek

     • Tesil
      22:41 08.02.2020

      Skelet
      Jaký je faktický rozdíl mezi uzbrojením a vyhladověním?

      Skelet
      Jaký je faktický rozdíl mezi uzbrojením a vyhladověním?

     • milan00
      03:55 09.02.2020

      Tesil:
      ludsky a humanitarny.
      .
      Hladovanim ludia zbytocne trpia.
      Uzbrojenim nie.

      Tesil:
      ludsky a humanitarny.
      .
      Hladovanim ludia zbytocne trpia.
      Uzbrojenim nie.

     • Janko Paliga
      14:11 09.02.2020

      "Proč by USA pracně a nákladně uzbrojovaly SSSR,když ho stačilo nechat vyhladovět." Boľševik sa vyhladoval aj sám, aj u nás boli rady na mäso a v mäsiarňach toho tiež nebolo ...Zobrazit celý příspěvek

      "Proč by USA pracně a nákladně uzbrojovaly SSSR,když ho stačilo nechat vyhladovět."

      Boľševik sa vyhladoval aj sám, aj u nás boli rady na mäso a v mäsiarňach toho tiež nebolo poriadne na výber.... nebol toaletný papier, neboli ženské vložky, tanky boli nepredajné, preto sa ich výroba dotovala z našich zdrojov a predávali sa pod cenu, aby aspoň nejaké devízy za to boľševik dostal ....

      A v krajine, kde dnes znamená včera, to mali podstatne horšie - http://tapolitika.cz/na-kave/l...

      Kamarát, ktorý bol ako záklaďák na streľbách v Ašuluku, tiež porozprával o tom, ako tam miestni chodili žobrať potraviny.... V 80-tych rokoch....!Skrýt celý příspěvek

     • Tesil
      21:19 09.02.2020

      milan00
      Předně nevidím rozdíl mezi slovy lidský a humanitární.
      Když zkolabuje ekonomika díky nákladům na zbrojení,to se potom lidem žije asi lépe.

      milan00
      Předně nevidím rozdíl mezi slovy lidský a humanitární.
      Když zkolabuje ekonomika díky nákladům na zbrojení,to se potom lidem žije asi lépe.

     • Tesil
      21:30 09.02.2020

      Janko Paliga Je to tak,jak píšeš.Spojené státy nakonec SSSR neuzbrojily ani nevyhladověly. Po kolapsu SSSR musely USA hledat nepřítele někde jinde. Na rozdíl od terorismu byla ...Zobrazit celý příspěvek

      Janko Paliga
      Je to tak,jak píšeš.Spojené státy nakonec SSSR neuzbrojily ani nevyhladověly.
      Po kolapsu SSSR musely USA hledat nepřítele někde jinde.
      Na rozdíl od terorismu byla studené válka pro oba státy vcelku předvídatelná.Skrýt celý příspěvek

     • milan00
      21:36 09.02.2020

      Tesil: Ibaze Sovietsky zvaz mal na vyber, ci sa necha uzbrojit, alebo nie. A dobrovolne sa rozhodol pre preteky v zbrojeni. . Mimochodom, zamyslel si sa niekedy nad tym, preco ...Zobrazit celý příspěvek

      Tesil:
      Ibaze Sovietsky zvaz mal na vyber, ci sa necha uzbrojit, alebo nie.
      A dobrovolne sa rozhodol pre preteky v zbrojeni.
      .
      Mimochodom, zamyslel si sa niekedy nad tym, preco Americanov povazuju za nepriatelov iba diktatorske, pripadne teroristicke krajiny, ktore odmietaju dodrziavat medzinarodne pravo?
      A preco s USA nemaju problem ostatne krajiny tohto sveta?Skrýt celý příspěvek

     • Tesil
      22:18 09.02.2020

      milan00 Pokud si SSSR chtěl udržet svou pozici prostě zbrojit musel, stejně jako to dnes dělá Rusko. Ono je to spíše tak,že Spojené státy vyhlásí nějaký stát za ...Zobrazit celý příspěvek

      milan00
      Pokud si SSSR chtěl udržet svou pozici prostě zbrojit musel, stejně jako to dnes dělá Rusko.

      Ono je to spíše tak,že Spojené státy vyhlásí nějaký stát za teroristický,klidně i na základě smyšlených důkazů.
      Případně,jak jsem již psal výše se libovolný stát rozhodne např.pro platby za ropu v jiné měně než v dolarech.A tím se zařadí mezi nepřátelské státy.
      Takže se to dá brát i takto.Skrýt celý příspěvek

     • milan00
      23:35 09.02.2020

      Tesil: a aka je ta sucasna pozicia Ruska, koli ktorej udrzaniu muzi Rusko zbrojit? Pokial sa ktorakolvek krajina sprava v ramci zakonov, pravidiel a medzinarodneho prava, celkom ...Zobrazit celý příspěvek

      Tesil:
      a aka je ta sucasna pozicia Ruska, koli ktorej udrzaniu muzi Rusko zbrojit?
      Pokial sa ktorakolvek krajina sprava v ramci zakonov, pravidiel a medzinarodneho prava, celkom urcite nebude vyhlasena za teroristicku.
      .
      Tie nezmyselne konspiracne teorie o odmietnuti dolara nema vyznam komentovat.Skrýt celý příspěvek

 • Pauli
  08:50 08.02.2020

  Někdo dělá svou politiku, aby ropu a plyn prodával a někdo jiný zase dělá svou politiku, aby ropu kradl...

  Někdo dělá svou politiku, aby ropu a plyn prodával a někdo jiný zase dělá svou politiku, aby ropu kradl...

  • Torong
   09:52 08.02.2020

   Jo? Určitě můžete konkretizovat, kdo je kdo a dát příklady, že?

   Jo? Určitě můžete konkretizovat, kdo je kdo a dát příklady, že?

  • Jirosi
   09:53 08.02.2020

   Krást ji musí jen ti co ji nemají na svém území dost... EU, Čína, ...

   Krást ji musí jen ti co ji nemají na svém území dost... EU, Čína, ...

  • Miroslav
   10:14 08.02.2020

   Často sa stretávam s tým, že USA napadli Irak kvôli rope. Znie to síce logicky ale má to háčik, konkrétne 2 háčiky: 1/ Zdroje ktoré USA investovali do konfliktu v Iraku ...Zobrazit celý příspěvek

   Často sa stretávam s tým, že USA napadli Irak kvôli rope. Znie to síce logicky ale má to háčik, konkrétne 2 háčiky:

   1/ Zdroje ktoré USA investovali do konfliktu v Iraku mnohonásobne prevyšujú hodnotu irackej ropy. Keby si každý rok kúpili celoročnú produkciu, tak by ich to vyšlo lacnejšie

   2/ USA mohli nakladať s irackou ropou aj pred vojnou. Irak bola úplne izolovaná krajina ktorá vymieňala svoju ropu za základné potraviny. Možno to bolo nespravodlivé ale mohli si za to sami, že sa dostali tam kde boli.

   PS: Jediné čo možno USA v súvislosti s Irakom vyčítať je, že ten konflikt neukončil už Bush senior skrz druhej vojny v zálive. Nechápem prečo tak neurobil. Mal plnú medzinárodnú podporu od Izraela, až po arabské štáty. Fakticky je to jediný konflik novodobej histórie keď bol celý svet v konsezu proti jednej krajine. Mohli dôjsť až do Bagdadu a zvrhnúť Saddáma a nikto by neprotestoval. A dnes už mohol byť Irak modernou krajinou. A hlavne by sa nikdy neudiala tretia vojna v zálive ktorá síce Irak zbavila diktátora ale za obrovskú cenu na všetkých úrovniach konfliktuSkrýt celý příspěvek

   • palo satko
    12:25 08.02.2020

    Ma to ine "hačiky". USA naozaj neišli do Iraku pre ropu. Išli kvôli idiotskemu napadu ich prezidenta mladeho Busha a jeho kliky hlavne Donalda Rumsfelda a viceprezidenta Richarda ...Zobrazit celý příspěvek

    Ma to ine "hačiky". USA naozaj neišli do Iraku pre ropu. Išli kvôli idiotskemu napadu ich prezidenta mladeho Busha a jeho kliky hlavne Donalda Rumsfelda a viceprezidenta Richarda Cheneyho, že vymenia diktatorsky režim za proamericky "demokraticky" režim, ktory im pojde po ruke voči Iranu nuž ale šiiti a Iranci im ukazali a dodnes ukazuju kto je v Iraku pánom.
    USA nemohli nakladat s ropou, lebo boli to prave USA, ktore presadili rezoluciu OSN o limitoch predaja ropy a o tom načo sa peniaze z ropy použiju.Skrýt celý příspěvek

    • Jan Padesátýpátý
     13:12 08.02.2020

     Je to o tom, že USA se nesnažily dosadit do Bagdádu loutkový režim. Asi to ani udělat nemohly, vzhledem k demokratickým mechanismům, které v USA vládnou. Jejich cílem bylo prostě ...Zobrazit celý příspěvek

     Je to o tom, že USA se nesnažily dosadit do Bagdádu loutkový režim. Asi to ani udělat nemohly, vzhledem k demokratickým mechanismům, které v USA vládnou.
     Jejich cílem bylo prostě svrhnout Saddáma a najet na systém svobodných (v rámci místních možností) voleb.

     USA nemohly nakládat s ropou, protože samy Iráku doporučily systém, při kterém se o těžební licence soutěží formou aukcí.
     Z asi 20 vysoutěžených těžebních polí jsou americké firmyu na dvou.Skrýt celý příspěvek

   • Tesil
    19:06 08.02.2020

    Miroslav Nemusí se jednat o ropu jako takovou,ale Irák patřil mezi státy,které preferovaly platbu za ropu v eurech. Další státy jako Líbye,Írán tlak Spojených států rovněž ...Zobrazit celý příspěvek

    Miroslav
    Nemusí se jednat o ropu jako takovou,ale Irák patřil mezi státy,které preferovaly platbu za ropu v eurech.
    Další státy jako Líbye,Írán tlak Spojených států rovněž pocítily.
    Platby v dolarech jsou pro USA prioritou.Skrýt celý příspěvek

    • milan00
     03:56 09.02.2020

     to mas z konspiracnych webov a periodik?

     to mas z konspiracnych webov a periodik?

   • technik
    19:50 08.02.2020

    Jako že v Iráku neměli co žrát? :))))) To je mi novina. Můžete dát relevantní zdroje finančních nákladů a ceny zásob Iráku?

    Jako že v Iráku neměli co žrát? :))))) To je mi novina. Můžete dát relevantní zdroje finančních nákladů a ceny zásob Iráku?

    • Miroslav
     20:24 08.02.2020

     Od polovice 90-tych rokov existoval program s názvom ,,Ropa za potraviny" ktorý bežal do roku 2003 keď Saddám padol. Mal v podstate 2 línie. Jednak mal zmierniť dopady sankcií ...Zobrazit celý příspěvek

     Od polovice 90-tych rokov existoval program s názvom ,,Ropa za potraviny" ktorý bežal do roku 2003 keď Saddám padol. Mal v podstate 2 línie. Jednak mal zmierniť dopady sankcií uvalených na Irak za napadnutie Kuvajtu a tiež mal zabezpečiť aby Irak nezískal financie na obnovenie sily ale potraviny pre obyvateľstvo. Ešte nejaké hlúpe otázky?Skrýt celý příspěvek

     • technik
      21:15 08.02.2020

      Si to po sobě přečti, kdy před 1990 ovládala USA iráckou ropu? Nevím nic o tom že by Irák před rokem 1990 byl izolovanou zem a neměli co žrát. A ještě jedna hloupá otázka, doložis ...Zobrazit celý příspěvek

      Si to po sobě přečti, kdy před 1990 ovládala USA iráckou ropu? Nevím nic o tom že by Irák před rokem 1990 byl izolovanou zem a neměli co žrát.
      A ještě jedna hloupá otázka, doložis ty zdroje?Skrýt celý příspěvek

     • Miroslav
      21:55 08.02.2020

      Keď sa už chceš hádať tak najprv nápis vetu ktorej nechápeš a ja ti to rád vysvetlím, nakoľko mám pocit, že nechápeš písanemu textu

      Keď sa už chceš hádať tak najprv nápis vetu ktorej nechápeš a ja ti to rád vysvetlím, nakoľko mám pocit, že nechápeš písanemu textu

     • Tesil
      22:17 08.02.2020

      Irácká vláda v říjnu 2000 přesvědčila Organizaci spojených národů, aby Iráku umožnila prodávat ropu za euro místo za dolary od 6. listopadu 2000. Irák pak převedl celý rezervní ...Zobrazit celý příspěvek

      Irácká vláda v říjnu 2000 přesvědčila Organizaci spojených národů, aby Iráku umožnila prodávat ropu za euro místo za dolary od 6. listopadu 2000. Irák pak převedl celý rezervní fond programu "ropa za potraviny" z dolarů na eura.
      A zanedlouho následovala operace Irácká svoboda.Skrýt celý příspěvek

     • technik
      22:50 08.02.2020

      Cituji tě 2/ USA mohli nakladať s irackou ropou aj pred vojnou. Irak bola úplne izolovaná krajina ktorá vymieňala svoju ropu za základné potraviny. Možno to bolo nespravodlivé ale ...Zobrazit celý příspěvek

      Cituji tě

      2/ USA mohli nakladať s irackou ropou aj pred vojnou. Irak bola úplne izolovaná krajina ktorá vymieňala svoju ropu za základné potraviny. Možno to bolo nespravodlivé ale mohli si za to sami, že sa dostali tam kde boli
      A já se tě ptám jak nakládala USA s iráckou ropou před rokem 90?
      Dále tvrdím že před rokem 90 nebyl Irák izolovaný a taktéž tam nebyl nedostatek potravin což já z tvého příspěvku tak chápu. To že sankce přivedli Irák na pokraji bídy je jasný fakt ale já nesouhlasím s tvým bodem 2 a rád bych aby si doložil nějaký odkaz k bodu 1. Nemám důvod se hádat, pokud mě jasný fakta přesvědčí o opaku.Skrýt celý příspěvek

     • Miroslav
      15:02 09.02.2020

      technik: Keď píšem o výmene ropy za tovar, tak zjavne píšem o programe,,Ropa za potraviny" ktorý prebiehal v rokoch 1996-2003. To patrí k všeobecnému prehľadu a nemienim to ...Zobrazit celý příspěvek

      technik: Keď píšem o výmene ropy za tovar, tak zjavne píšem o programe,,Ropa za potraviny" ktorý prebiehal v rokoch 1996-2003. To patrí k všeobecnému prehľadu a nemienim to dopodrobna rozpisovať ako na dejepise pre ZŠ. Neviem kde v mojich slovách vidíš čo, ale zjavne to vidíš len ty sám.Skrýt celý příspěvek

     • technik
      16:51 09.02.2020

      Dobře špatně sem to pochopil nic méně ty zdroje tvého tvrzení o vynalozenych financích?

      Dobře špatně sem to pochopil nic méně ty zdroje tvého tvrzení o vynalozenych financích?

     • Miroslav
      18:11 09.02.2020

      Jednoduchá matematika... Irak ťaží cca 2,5 miliónov barelov denne. Z toho asi 2 mil. ide na export. Pri cene 50-55 dolárov za barel je to cca 100 miliónov denne. Za rok teda ...Zobrazit celý příspěvek

      Jednoduchá matematika...

      Irak ťaží cca 2,5 miliónov barelov denne. Z toho asi 2 mil. ide na export. Pri cene 50-55 dolárov za barel je to cca 100 miliónov denne. Za rok teda predajú ropy asi za 35 miliárd dolárov.

      USA priznali, že vojna v Iraku ich mesačne stojí cca 12 miliárd dolárov (niektoré zdroje hovoria ešte o vyšších číslach). Čiže asi 150 miliárd ročne čo je asi 4x viac ako objem ťažby ropy v Iraku. Ročnú produkciu by si mohli kúpiť za 3 mesiace vojny. To je značný nepomerSkrýt celý příspěvek

   • technik
    23:02 09.02.2020

    1/ Zdroje ktoré USA investovali do konfliktu v Iraku mnohonásobne prevyšujú hodnotu irackej ropy. Keby si každý rok kúpili celoročnú produkciu, tak by ich to vyšlo lacnejšie Sorry ...Zobrazit celý příspěvek

    1/ Zdroje ktoré USA investovali do konfliktu v Iraku mnohonásobne prevyšujú hodnotu irackej ropy. Keby si každý rok kúpili celoročnú produkciu, tak by ich to vyšlo lacnejšie

    Sorry ale tvojim příspěvkům nerozumím. Jednou píšeš o roční produkcí jindy o irácké ropě. Příště to uved na pravou míru protože cena irácké ropy je jistě víc než kolik stála USA válka.Skrýt celý příspěvek

    • Torong
     12:59 10.02.2020

     Ano? A co máš na mysli pod pojmem cena Irácké ropy.? Dostal jsi čísla, která nedokážeš vyvrátit, tak se jako obvykle trapně vymlouváš a odvádíš pozornost jinam.

     Ano? A co máš na mysli pod pojmem cena Irácké ropy.? Dostal jsi čísla, která nedokážeš vyvrátit, tak se jako obvykle trapně vymlouváš a odvádíš pozornost jinam.

 • copy
  08:33 08.02.2020

  Dobrý a zajímavý článek. Myslím si, že každý rozumný stát, pokud to lze, by si měl budovat více alternativ. Býti zcela závislý na na jednom či druhém není dobrý, pokud existuje ...Zobrazit celý příspěvek

  Dobrý a zajímavý článek. Myslím si, že každý rozumný stát, pokud to lze, by si měl budovat více alternativ. Býti zcela závislý na na jednom či druhém není dobrý, pokud existuje alternativa. Jak Rusové tak Američané v případě potřeby tuto závislost použijí jako páku na kohokoliv, ať je to spojenec nebo ne.Skrýt celý příspěvek

 • SofF
  03:25 08.02.2020

  jak se to vezme, problém je v uvažování, tedy že na Západě uvažují agresivně a stejné myšlenky podsouvají oponentům. Přitom ruský národ je mentalitou spíš pro spolupráci než ...Zobrazit celý příspěvek

  jak se to vezme, problém je v uvažování, tedy že na Západě uvažují agresivně a stejné myšlenky podsouvají oponentům. Přitom ruský národ je mentalitou spíš pro spolupráci než agresivní samostatné dobývání. Mnozí proto Rusy a obecně obyvatele od Aše na východ považují víceméně za prostoduché kvůli větší ochotě ke spolupráci. Nejen nám ale i Rusům se pokusy přijít s návrhy na vzájemně výhodnou spolupráci se vždy jen vymstili když to zápaďáci vzali jako výraz slabosti. Stejně jako Jelcina a Gorbačova měli za blázny kteří jim umožnili získat nesmírné zisky, jak geopolitické tak prostě finanční. Přitom tito vůdci včetně dnešního ruského prezidenta od počátku mluvili o vzájemně prospěšné spolupráci - a dokud Putin neukázal svaly tak ho nikdo na západě vážně nebral. Až poté začal křik a nadávky, cože si to dovoluje odpírat "vyvoleným" a "vítězům Studené války"...
  A o tom je i v článku zmíněná "potrubní iniciativa" RF. Ony tyto sítě jsou ohromně výhodné pro obě strany. Je to jakási analogie vodovodu nebo teplárenské sítě - umožňuje krátce po puštění suroviny do potrubí příjem u vzdálených odběratelů. Jak se jednou postaví tak slouží desítky let s minimální údržbou. Když se někdo rozhádá s obchodníky na lodích na druhém konci světa tak je problém než se ty lodě naloží a než doplují a než se to vše zas přečerpá. A to stojí hodně peněz - potrubní doprava je levná i rychlá, samé klady.Skrýt celý příspěvek

  • SofF
   03:36 08.02.2020

   P.S: celkem vzato jsou vztahy Ruska a západních států celou sérií nedorozumění, protože ač slova mohou být podobná tak terminologie a hlavně významy jsou v románo-germánském okruhu ...Zobrazit celý příspěvek

   P.S: celkem vzato jsou vztahy Ruska a západních států celou sérií nedorozumění, protože ač slova mohou být podobná tak terminologie a hlavně významy jsou v románo-germánském okruhu poněkud jinde než ve slovanském který je přímější, je to vidět i ve složitosti západních jazyků kde se jinak píše a jinak čte - a od toho se to odvíjí, my jak mluvíme tak píšeme, oni něco říkají, ale význam to má často dost posunutý. A to už je od římských dob, viz takový termín "spojenec" - u nás to označuje dobrovolnou spolupráci dvou rovnoprávných subjektů, ale v římském pojetí je to o podřízenosti silnějšímu, takže je "spojenec" a spojenec - a tyto jemné nuace mnohým i jinak inteligentním "východním" politikům unikají. A z toho pak lze odvodit i důvody hození tehdejšího Československa přes palubu Německu - pro nás k nepochopení ale pro zápaďáky jen předhození "podřízeného spojence" jako platba na usmířenou. O tom to bohužel celé je, můžeme znát slova přesně podle učebnice, ale jejich skutečný význam nezápadním lidem obvykle uniká.Skrýt celý příspěvek

   • milan00
    07:57 08.02.2020

    trafil si ,,hrebik'' po hlavicke. . Problem je skutocne iba v preklade a nechapani jazyka svojho oponenta. . Napr. ,,nasilne vtrhnutie ruskej armady na cudzie uzemie'' prekladaju v ...Zobrazit celý příspěvek

    trafil si ,,hrebik'' po hlavicke.
    .
    Problem je skutocne iba v preklade a nechapani jazyka svojho oponenta.
    .
    Napr. ,,nasilne vtrhnutie ruskej armady na cudzie uzemie'' prekladaju v rustine ako ,,bratsku pomoc'', alebo ,,boj proti imperialistom'',
    ,,dokopanie cloveka a jeho mucenie'' povazuju v rustine za ,,vzajomnu lasku'', pripadne ,,priatelstvo na vecne casy'',
    ,,znasilnovanie, kradeze a okupaciu'' prekladaju v rustine ako ,,oslobodenie''
    a ,,nasilne ovladanie a kontrolu krajiny'' prekladaju ako ,,vzajomnu spolupracu''.
    .
    Preto sa tej ,,vzajomnej spolupraci'' s Ruskom vyhyba kazda krajina, ako sa len da a preto Rusko nema a nikdy v historii nemalo ziadnych spojencov, alebo priatelov.Skrýt celý příspěvek

   • Qaxi
    10:57 08.02.2020

    Já bych chtěl vidět pár příkladů ruské "spolupráce", hlavně těch které neskončili zbídačením spolupracující země...

    Já bych chtěl vidět pár příkladů ruské "spolupráce", hlavně těch které neskončili zbídačením spolupracující země...

    • technik
     19:54 08.02.2020

     Naprostá pravda podiv me se jaky blahobyt mají v Iráku a lybii

     Naprostá pravda podiv me se jaky blahobyt mají v Iráku a lybii

     • milan00
      03:59 09.02.2020

      To Americania maju podla teba povinnost okrem zhodenia diktatur a ukoncenia obcianskych vojen, taktiez zabezpecit blahobyt a prosperitu krajiny?

      To Americania maju podla teba povinnost okrem zhodenia diktatur a ukoncenia obcianskych vojen, taktiez zabezpecit blahobyt a prosperitu krajiny?

     • technik
      08:01 09.02.2020

      Přečti si něco o těch krajinách jak na tom byly pred tvz arabským jarem, před tím než se USA pustili do těchto zemí. Například kadafi, zjistí si kolik jako diktátor usmrtil za rok ...Zobrazit celý příspěvek

      Přečti si něco o těch krajinách jak na tom byly pred tvz arabským jarem, před tím než se USA pustili do těchto zemí. Například kadafi, zjistí si kolik jako diktátor usmrtil za rok lidí a kolik lidí tam umíralo v občanské válce která ani teď není u konce. Záměř se zejména na sociální jistoty,školství a zdravotnictví za kadafiho a nyní. Podívej se jaká je politická situace v lybii.Skrýt celý příspěvek

     • technik
      08:35 09.02.2020

      https://www.libyaherald.com/20... Jen připomenu že to zasedání bylo 20. ledna 2020 Za zmínku hlavně stojí ...Zobrazit celý příspěvek

      https://www.libyaherald.com/20...

      Jen připomenu že to zasedání bylo 20. ledna 2020
      Za zmínku hlavně stojí věta:
      The world leaders convened in Berlin agreed that the true mover of the war in Libya was primarily economic in nature and driven mostly by the cost of money to the various players: the Libyan dinar versus the US dollar (LD v US$). Many leaders and participants misrepresented the call as “distribution of wealth” and there was lesser talk about “fighting terror”.

      Terror and migration are becoming more of a potential outcome of the war rather than the motive of the ongoing war per se.

      Že by pravda začala pomalu jít na povrch?Skrýt celý příspěvek

     • StandaBlabol
      08:52 09.02.2020

      to Technik, a pointa té tvé citace je? Protože v tom článku se píše o současné válce v Lybii, kde se samozřejmě soupeří a moc a peníze. Včetně příjmů z ropy. A ano, i na téhle ...Zobrazit celý příspěvek

      to Technik,

      a pointa té tvé citace je? Protože v tom článku se píše o současné válce v Lybii, kde se samozřejmě soupeří a moc a peníze. Včetně příjmů z ropy.

      A ano, i na téhle válce se podílí Rusko se svými Wagnerovci. Hned v prvním odstavečku máš návrh řešení "...“a fair and equitable distribution of oil revenues”, “implement the UN arms embargo” and “stop using foreign mercenaries”..." Rusáci táhněte....Skrýt celý příspěvek

     • technik
      09:52 09.02.2020

      Ale kdeze. Už v době kdy kadafi srovnal nebo vytvořil teď přesně nevím dynar vůči dolaru 1:1 a prosazoval v rámci afrických států vytlačení plateb v usd , tam začínal prvopočátek ...Zobrazit celý příspěvek

      Ale kdeze. Už v době kdy kadafi srovnal nebo vytvořil teď přesně nevím dynar vůči dolaru 1:1 a prosazoval v rámci afrických států vytlačení plateb v usd , tam začínal prvopočátek ekonomický nešvarů s odběrateli ropy. Pokud se to tedy týká novodobé historie tak dle článku po svrhnutí kadafiho a nastolení demokratické vlády nastal teror a migrace? Opět budeme číst mezi řádky?
      S Wagnerovou armádou máte naprostou pravdu, na každé rozvrácené společnosti se chtějí přiživit kriminální živly čím tahle banda beze sporu je. Turecko se svojí regulérní armádou to dělá například oficiálně viz poprava kurdských dívek.Skrýt celý příspěvek

     • milan00
      11:44 09.02.2020

      technik: ten Vas konspiracny svet je az neuveritelne jednoduchy. Za vsetky vojny, nepravosti a problemy na tomto svete mozu zli zli Americania a statocni mierumilovni diktatori, ...Zobrazit celý příspěvek

      technik:
      ten Vas konspiracny svet je az neuveritelne jednoduchy.
      Za vsetky vojny, nepravosti a problemy na tomto svete mozu zli zli Americania a statocni mierumilovni diktatori, teroristicke skupiny a masovi vrahovia, neohrozene statocne bojuju proti tomuto krvilacnemu americkemu jastrabovi.
      :))))
      Ano, za Kadaffiho bol v Libyii neporovnatelne vacsi blahobyt, ako je dnes.
      Viete, niektori ludia si vsak vazia slobodu viac ako otrokarstvo v zlatej klietke a ked pocet tychto ludi dosiahne taku uroven, ze mozu spustit masove protesty na urovni tych v Libyii, v tom pripade dostavate ako vysledok obciansku vojnu.
      .
      Ktoru ten Vami nenavideny Zapad na rozhodnutie BR OSN akurat ukoncil a zachranil tak statisice ludskych zivotov.
      Ibaze, Vy tento fakt ignorujete a Vam viac vyhovuju konspiracne nenavistne teorie a ruska propaganda.
      Ze ano?Skrýt celý příspěvek

     • technik
      14:10 09.02.2020

      můžete mi dát prosím příklady toho otrokaření? Rád bych také porovnal počet studentů univerzit za kadáfího a nyní, taktéž i všeobecnou vzdělanost. Popravdě bude to trvat ještě ...Zobrazit celý příspěvek

      můžete mi dát prosím příklady toho otrokaření? Rád bych také porovnal počet studentů univerzit za kadáfího a nyní, taktéž i všeobecnou vzdělanost. Popravdě bude to trvat ještě hezkých pár let až se Libye dostane zpátky na úroveň kde byla, pokud tam tedy někdy skončí občanská válka. Netvrdím že kadáfi byla modla míru ale jednoznačně by po něm neštěkl ani per kdyby neměli ropu. V korei umírá tisíce lidí a proč tam světový četník nezasáhne? Proč nezasáhne v dalších státech zejména afriky kde řádí diktátoři?
      Pochopte že tady nejde vůbec o nějaký blaho Sýřanů natož Libyjců.
      Je to obchod, byl a bude.Skrýt celý příspěvek

     • milan00
      17:18 09.02.2020

      - v Libyi neexistovali slobodne volby - opozicia tam bola zakazana a trestne stihana - cenzura vo vsetkych aspektoch spolocenskeho a politickeho zivota - 10-20% obyvatelstva ...Zobrazit celý příspěvek

      - v Libyi neexistovali slobodne volby
      - opozicia tam bola zakazana a trestne stihana
      - cenzura vo vsetkych aspektoch spolocenskeho a politickeho zivota
      - 10-20% obyvatelstva pracovalo pre tajnu sluzbu, alebo Gaddafiho rezim a udavalo vsetkych ostatnych
      .
      USA nemozu zasahovat uplne vsade - nemaju na to ani kapacity, ani peniaze.
      A ano, prednostne zasahuju v statoch, ktore maju ropu, ale nie preto, aby ziskali ropu pre seba.
      Ale preto, aby mal zvysok sveta dostatok lacnej dostupnej ropy a aby preto neskolabovala svetova ekonomika.
      Pretoze na rozdiel od zaostalych diktatorskych krajin typu Ruska, Venezuely, alebo Nigerie, ktore su uplne zavisle na predaji ropy a ktore sa preto snazia predavat ropu za co najvyssie ceny, bez ohladuna ich dopad na svetovu ekonomiku,
      Americania su vyspela bohata krajina, pre ktoru je ropa iba jeden z nastrojov ekonomickeho rastu a ktora preto chape, ze cim lacnejsia je ropa, tym vacsi je ekonomicky rast a blahobytSkrýt celý příspěvek

     • technik
      21:24 09.02.2020

      to mi nemusíš psát, to jsou jasné znaky diktátorského režimu. Nějak tvému tvrzení nerozumím. Proč tedy USA zasahuje v těchto státech když nemají zájem o ropu? Proto aby ji měla ...Zobrazit celý příspěvek

      to mi nemusíš psát, to jsou jasné znaky diktátorského režimu. Nějak tvému tvrzení nerozumím. Proč tedy USA zasahuje v těchto státech když nemají zájem o ropu? Proto aby ji měla evropa levnější??? To opravdu myslíš vážně? Tak proč sankce na ruský plyn když jim jde o blahobyt evropy?
      Amerika bohatá země je, to máš pravdu, dolary tisknout umí. S tím dluhem už je to sice horší, ale v jejich případě se s tím ještě dá vypořádat, ale je hezký jak věříš že jim jde o blaho evropy, to se jen tak nevidí. Doporučuji navštívit USA aby si poznal jejich blahobyt a bohatost, napříkla New Orleans nebo Dietroit, to jsou opravdové lahůdky.Skrýt celý příspěvek

     • milan00
      22:12 09.02.2020

      technik: navzajom si protirecis. Ak podla teba USA moze tisknut dolare, kolko len chce, ako je potom mozne, ze ma taky dlh, ktory kritizujes hned v tej istej vete? . Priklady ...Zobrazit celý příspěvek

      technik:
      navzajom si protirecis.
      Ak podla teba USA moze tisknut dolare, kolko len chce, ako je potom mozne, ze ma taky dlh, ktory kritizujes hned v tej istej vete?
      .
      Priklady otrokarstva v Libyii si sam po mne ziadal, aby som ti ich vypisal a ked som to urobil, tvoja odpoved bola ta, ze som ti ich pisat nemusel?
      .
      A znova ti to zopakujem - USA je svetovy policajt, ktory nema prostriedky na to, aby zasahoval uplne vsade vo svete pri kazdej nepravosti, ale robi to aspon pri tych najhorsich genocidach, za urcitych okolnosti.
      .
      A ano, vdaka USA je v celom svete dostatok lacnej ropy a zemneho plynu.
      Staci sa len pozriet na Rusko, o kolko bolo nutene znizit cenu plynu pre Europu, akonahle sa objavila alternativa dodaviek z USA.
      Proti Nord Streamu 2 zaviedli USA sankcie preto, aby Europa nebola na Ruskom plyne este viac zavisla a aby ju Rusko tym padom nemohlo vydierat.Skrýt celý příspěvek

 • analytic
  21:59 07.02.2020

  Ten úvod je geniální: “Pokud se něco děje, děje se tak z nějaké příčiny.” To by mě fakt nenapadlo. Pokud Rusko anektovalo Krym a kus Ukrajiny kvůli dodávkám plynu do EU a pak ...Zobrazit celý příspěvek

  Ten úvod je geniální: “Pokud se něco děje, děje se tak z nějaké příčiny.” To by mě fakt nenapadlo.

  Pokud Rusko anektovalo Krym a kus Ukrajiny kvůli dodávkám plynu do EU a pak postavilo NS 2 a TurkStreem, aby Ukrajinu obešlo, tak to je fakt ďábelské plán. O to vic, že EU ten “neukrajinský” plyn opravdu kupuje.

  Jsem překvapen, kolik se tady vyrojilo “odborníků” na geopolitiku.Skrýt celý příspěvek

 • milan00
  21:29 07.02.2020

  Zaujimavy nazor autora, ktory predstavuje tuna scasti rusky a scasti vychodoeuropsky pohlad na Rusko a udalosti v Europe. . Ja tu skusim opisat pohlad Zapadny a ako sa na Rusko a ...Zobrazit celý příspěvek

  Zaujimavy nazor autora, ktory predstavuje tuna scasti rusky a scasti vychodoeuropsky pohlad na Rusko a udalosti v Europe.
  .
  Ja tu skusim opisat pohlad Zapadny a ako sa na Rusko a udalosti v Europe pozeraju civilizovane krajiny:
  .
  1. Moralka a spolocnost postavena na pevnych moralnych hodnotach su zakladnymi piliermi Zapadu a zaroven hlavnym dovodom jeho sucasneho blahobytu a postavenia vo svete.
  Preto zaroven za kazdym krokom Zapadu na svetovej politickej scene je potrebne taktiez hladat jeho povod a priciny v moralnych zasadach.
  P.S pokial ma niekto zaujem, mozem mu na zaklade moralky konkretne a jasne objasnit napr. ten znacny rozdiel v mzdovom ohodnoteni zamestnanca na Zapade a zamestnanca u nas, pripadne v Rusku.
  Alebo preco su prijmy statnych rozpoctov zapadnych krajin niekolkonasobne vyssie, ako prijmy rozpoctov krajin Strednej a Vychodnej Europy.
  .
  2. Rusko a bohuzial vacsina krajin byvaleho socialistickeho bloku maju na moralku podstatne nizsie normy a poziadavky a co sa tyka ich statnej politiky na medzinarodnej scene, v tomto pripade suhlasim s autorom, ze oni sa spravaju egoisticky, na zaklade ich vlastnych vnutornych zaujmov. Pokial vsak tymi egoistickymi zaujmami vacsiny byvalych socialistickych krajin je co najvyssia zivotna uroven ich obyvatelstva a spolocnosti,
  tato axioma neplati pre Rusko, ktore ma tie svoje narodne zaujmy podstatne rozdielne.
  .
  3. Rusko a jeho narodne zaujmy:
  Narodny zaujem Ruska na medzinarodnej scene je prakticky iba jeden - pycha na Maticku Rus a prekonanie tych zufalych komplexov menejcennosti, ktore su bohuzial pre Rusov priamym nasledkom tej ich ruskej pychy a hrdosti.
  Ludsky zivot, zivotna uroven, alebo podobne moralne vlastnosti nemaju v Rusku takmer ziadne miesto a Rusi na moralku ani prakticky neveria.
  V pyche teda mozme hladat priciny prakticky vsetkych krokov Ruska za jeho hranicami, ktore normalnym dusevne zdravym ludom nedavaju ziadnu logiku.
  Keby malo Rusko zaujem iba o predaj ropy a plynu, ako sa domnieva autor clanku, v tom pripade by Rusko jednoducho predavalo ropu a plyn do celeho sveta, ako kazdy iny spolahlivy dodavatel - Norsko, Kanada, Saudska Arabia, atd.. a to aj vcitane krajin ako Ukrajina a Bielorusko, za plne svetove ceny.
  .
  Rusko vsak pouziva ropu a plyn ako prostriedok na vybudovanie tzv. Ruskeho svet - zvazku krajin, ktore budu znova patrit do ruskej sfery vplyvu a ktore bude Rusko priamo kontrolovat.
  Pretoze Rusko sa nachadza mentalne zhruba 100-150 rokov pozadu za vyspelymi civilizovanymi krajinami a v Rusku este stale dnes prebieha rovnaky nazor na chod sveta, ako prebiehal v Europe v dobach kolonializmu a pred dvoma svetovymi vojnami.
  Rovnost, rovnopravnost krajin, demokracia, ich sloboda rozhodovania sa a vyberu - tieto moralne hodnoty nemaju v Rusku ziadne miesto a Rusi im nielenze neveria, oni sa z nich dokonca vysmievaju.
  A ako to v rozhovore pre Der Spiegel povedal byvaly Putinov poradca Alexander Dugin - Rusi su presvedceni, ze kontrolovat a riadit ostatne krajiny a narody je sucast ruskeho genetickeho vybavenia a Rusi si toto ich pravo budu uplatnovat za kazdu cenu.
  .
  .
  .
  4. Ukrajina a anexia Krymu
  V roku 2010 vyhral volby na Ukrajine pro-europsky kandidat Viktor Janukovic.
  Okrem ineho aj na zaklade jeho predvolebneho slubu, ze odmietne Asociacnu dohodu s ruskou Euro-azijskou Uniou, do ktorej Ukrajinu tlacilo Rusko a namiesto toho podpise Asociacnu dohodu s Europskou Uniou.
  Ked vsak prislo k tomu kroku, Janukovic, zrejme pod ruskymi vyhrazkami, natlakom a uplatkami, prehodil kabat a podpisal zmluvu s ruskou Euro-azijskou Uniou.
  Ukrajinci vysli do ulic a nasledkom toho bol Majdan.
  .
  Ked Rusko videlo, ze Ukrajinu dalej neudrzi vo svojej sfere vplyvu, co malo inac na Rusov katastrofalny vplyv, pretoze Rusi uverili Zbigniewovi Brzezinskemu a jeho slovam o tom, ze bez Ukrajiny Rusko nikdy nebude svetovou velmocou,
  Rusko sa najskor rozhodlo potrestat Ukrajinu anexiou Krymu a napadnutim vychodnej Ukrajiny.
  Europa a Zapad sa vsak zjednotili a zaviedli voci Rusku sankcie.
  To zastavilo Rusov v pokuse o ovladsnutie celej Ukrajiny a zacali sa utesovat v tom, ze pokial budu udrziavat v Luhansku a na Donbase dlhotrvajuci otvoreny konflikt, v tom pripade Ukrajina do EU a ani do NATO nikdy nevstupi, pretoze podmienkou na clenstvo v nich je mierovy stav a uzatvorena otazka hranic kazdej krajiny.
  .
  5. a v tejto zakernej hre pokracuje Rusko aj nadalej.
  S tym, ze tu hybridnu vojnu prenieslo na celu Europu a Zapad celkovo, vcitane USA.
  Ked jeho primarnym cielom je rozbitie jednoty Zapadu a tym padom struktur EU a NATO,
  co by malo za nasledok umoznit Rusku znova obsadit minimalne byvale socialisticke krajiny a zabezpecit si znova tak svoju sferu vplyvu v Europe.Skrýt celý příspěvek

  • cejkis
   23:21 07.02.2020

   1) subjektivní
   2) subjektivní
   3)blábol
   4) lež
   5) propaganda

   1) subjektivní
   2) subjektivní
   3)blábol
   4) lež
   5) propaganda

   • milan00
    23:28 07.02.2020

    isteze. Cely tento svet je hlupy, najma tie najvyspelejsie a najbohatsie krajiny, iba Rusi a rusofili su lietadla. . Ked uplne zahadne, z neznamych pricin ziadny ten ...Zobrazit celý příspěvek

    isteze.
    Cely tento svet je hlupy, najma tie najvyspelejsie a najbohatsie krajiny,
    iba Rusi a rusofili su lietadla.
    .
    Ked uplne zahadne, z neznamych pricin ziadny ten ,,inteligentny'' Rus a rusofil nedokaze vysvetlit ten jednoduchy fakt, preco je to mudre osvietene Rusko taka chudobna a zaostala krajina.
    Najma ked v nom ziju taki vynimocni ludia, podla ktorych su vo zvysku sveta a najma na Zapade vsetko obycajni hlupaci.Skrýt celý příspěvek

    • cejkis
     00:49 08.02.2020

     Nikdo nerozporuje, že Rusové jako národ jsou chudší než Američané. O tom se tady vůbec nediskutuje. Tady je to o tom, že Rusko má obrovské zásoby zemního plynu a Evropa vyjma ...Zobrazit celý příspěvek

     Nikdo nerozporuje, že Rusové jako národ jsou chudší než Američané. O tom se tady vůbec nediskutuje. Tady je to o tom, že Rusko má obrovské zásoby zemního plynu a Evropa vyjma Norska nicotné.Skrýt celý příspěvek

     • milan00
      08:00 08.02.2020

      Rusovia su chudobnejsi ako 3/4 tejto planety a obrovske zasoby ropy, ktora je ovela drahsia a ziskovejsia ako zemny plyn, ma napr. aj Nigeria a Venezuela.
      .
      Aka je tvoja pointa?

      Rusovia su chudobnejsi ako 3/4 tejto planety a obrovske zasoby ropy, ktora je ovela drahsia a ziskovejsia ako zemny plyn, ma napr. aj Nigeria a Venezuela.
      .
      Aka je tvoja pointa?

     • StandaBlabol
      08:10 08.02.2020

      Nikdo nerozporuje ruské zásoby ropy a plynu. Tady je to o tom, že ani s nimi není Rusko dlouhodobě schopné zajistit svým lidem slušnou životní úroveň. Zatímco Evropa žije v ...Zobrazit celý příspěvek

      Nikdo nerozporuje ruské zásoby ropy a plynu. Tady je to o tom, že ani s nimi není Rusko dlouhodobě schopné zajistit svým lidem slušnou životní úroveň. Zatímco Evropa žije v blahobytu (ve srovnání se zbytkem světa to platí i pro státy jako ČR) i bez těch surovin. Prostě si je koupí. Vydělá si na ně exportem Airbus, Škodovek, atd.Skrýt celý příspěvek

     • Miroslav
      14:40 08.02.2020

      A ako sa Rusko zaslúžilo o svoje nerastné bohatstvo? Odpoviem si sám. Nijako. Prečo teda tá pýcha na Rusko? Iste, Rusko dalo svetu aj mnoho technických či kultúrnych skvostov. Ak ...Zobrazit celý příspěvek

      A ako sa Rusko zaslúžilo o svoje nerastné bohatstvo? Odpoviem si sám. Nijako. Prečo teda tá pýcha na Rusko? Iste, Rusko dalo svetu aj mnoho technických či kultúrnych skvostov. Ak by Rusko vedelo využiť svoj potenciál (prírodný, ľudský, technický) tak dnes mohlo byť Rusko naozajstný svetový líder.Skrýt celý příspěvek

    • Clavo
     17:33 08.02.2020

     Skus vymenovať tie najvyspelejších krajný asi myslíš tie krajný ktoré zotrocovali a kolonizovali zbytok sveta.

     Skus vymenovať tie najvyspelejších krajný asi myslíš tie krajný ktoré zotrocovali a kolonizovali zbytok sveta.

     • Pavel1
      21:44 08.02.2020

      ..ktoré zotrocovali a kolonizovali zbytok sveta… v tomhle bylo a je rusácko přeborníkem. Bohatství, které rusáci vyplundrovali z okolních zemím však z větší části prosraIi.

      ..ktoré zotrocovali a kolonizovali zbytok sveta… v tomhle bylo a je rusácko přeborníkem. Bohatství, které rusáci vyplundrovali z okolních zemím však z větší části prosraIi.

   • Janko Paliga
    14:32 08.02.2020

    ... skôr by som na tvoj príspevok dal nálepku "blábol".... 1. Pod vplyvom ZSSR dostala morálka ich satelitov "co proto".... Boľševizmus rozložil zbytky morálky, čo ostali po ...Zobrazit celý příspěvek

    ... skôr by som na tvoj príspevok dal nálepku "blábol"....

    1. Pod vplyvom ZSSR dostala morálka ich satelitov "co proto".... Boľševizmus rozložil zbytky morálky, čo ostali po druhej svetovej vojne.

    2. Napríklad Čečenci po vyhlásení samostatnosti na ZSSR to pocítili na svojich krkoch (a mnoho ďalších)....

    3. ceny ropy a plynu pre poslušných Kremľu je úplne iná, ako premrštené ceny neposlušným krajinám.... Ukrajina to pocítila.... Viac o cenovej politike plynu či ropy od RF - http://www.sfpa.sk/wp-content/...

    4. Zaujímavé, že Euromajdan vznikol na základe nepodpísania zmluvy s EÚ.... Niekto iný tu klame.....

    5. Financovanie AfD, Le penovej, Salviniho, Kotlebu, výcvik príslušníkmi ruských tajných služieb - slovenského Vzdoru, Slovenských brancov, či dokonca v škole pre budúcich policajtov - https://dennikn.sk/752951/bran... a mnooooho ďalších podobných akcií - to je propaganda?Skrýt celý příspěvek

  • fido
   00:11 08.02.2020

   Teda, to ale muselo dát práce, a přitom taková blbost .. :-)

   Teda, to ale muselo dát práce, a přitom taková blbost .. :-)

  • PetrTechnik
   03:49 08.02.2020

   Tohle je o řád větší zideologizovaná hovadina než Tvůj poslední příspěvek , kde jsme se dohadovali spolu.
   A to jsem si myslel ,že takoví lidé mohli existovat jen za komunistů.

   Tohle je o řád větší zideologizovaná hovadina než Tvůj poslední příspěvek , kde jsme se dohadovali spolu.
   A to jsem si myslel ,že takoví lidé mohli existovat jen za komunistů.

   • milan00
    08:01 08.02.2020

    Aka ideologia je v tom mojom prispevku?
    Inac pozeram, ze poniektori ziju v tom komunizme dodnes.

    Aka ideologia je v tom mojom prispevku?
    Inac pozeram, ze poniektori ziju v tom komunizme dodnes.

  • omacka
   10:19 08.02.2020

   To je problém všech podobných morálních statí. Jak je morální ospravedlnění nesmírného utrpení způsobenému obyvatelstvu třeba takového Iráku a Libye, bez mandátu RB OSN k vojenským ...Zobrazit celý příspěvek

   To je problém všech podobných morálních statí. Jak je morální ospravedlnění nesmírného utrpení způsobenému obyvatelstvu třeba takového Iráku a Libye, bez mandátu RB OSN k vojenským operacím? Žádné, budete se v tom vysvětlování točit a "lepit" morální moudra, vysvětlení je přitom prosté, geopolitika a zájmy hlavních aktérů, ale žádné "morální". Dokud si tohle budeme nalhávat, tak bude vždy Západ tahat za kratší konec provazu, protože jeho strategie nemohou být "robustně" vyfutrované a spoléhají jen na klamaní vlastního obyvatelstva PSYOPS a to má své limity.Skrýt celý příspěvek

   • Qaxi
    11:10 08.02.2020

    Pravda.

    Už soudruh Lenin řekl:
    Veškerá politická moc pochází z hlavně pušky.

    Proto musí mít Rusko tak silnou armadu.

    Pravda.

    Už soudruh Lenin řekl:
    Veškerá politická moc pochází z hlavně pušky.

    Proto musí mít Rusko tak silnou armadu.

   • Jan Padesátýpátý
    13:21 08.02.2020

    V době, kdy byl Irák okupován NATO, v něm zemřelo mnohem méně Iráčanů než za Saddáma. A to nemluvím o tom, že za Saddáma lidi umírali v nesmyslné válce s Iránem nebo v rámci ...Zobrazit celý příspěvek

    V době, kdy byl Irák okupován NATO, v něm zemřelo mnohem méně Iráčanů než za Saddáma.

    A to nemluvím o tom, že za Saddáma lidi umírali v nesmyslné válce s Iránem nebo v rámci etnického čištění Kurdů,
    zatímco za okupace NATO Iráčani umírali proto, že se rozhodli se mezi sebou řezatSkrýt celý příspěvek

   • Janko Paliga
    14:39 08.02.2020

    ... a riešenie masakrov obyvateľstva Kaddáfim náhodou nestoplo právom veta Rusko...? "Väčšie protesty sa naplno rozhoreli po 15. februári a režim na ne reagoval streľbou do ...Zobrazit celý příspěvek

    ... a riešenie masakrov obyvateľstva Kaddáfim náhodou nestoplo právom veta Rusko...?

    "Väčšie protesty sa naplno rozhoreli po 15. februári a režim na ne reagoval streľbou do demonštrantov a neskôr aj nasadením armády, vrátane lietadiel."

    "Rada bezpečnosti OSN dne 26. února jednala o sankcích proti Libyi a rozhodla o zablokování Kaddáfího účtů, o úplném zbrojním embargu a dokonce i o tom, že Mezinárodní trestní soud v Haagu bude vyšetřovat Kaddáfího masakry.[16] Spojené státy již také uvalily ekonomické sankce a nevyloučily ani použití síly,[17] naproti tomu Evropská unie zatím o sankcích jedná a vojensky zakročit neplánuje.[18] Ruský prezident Medvěděv pak označil použití vojenské síly proti vlastnímu národu za nepřijatelné a označil Kaddáfího za politickou mrtvolu, která musí odejít. Rusko by však i přes to vojenský zásah zemí NATO považovalo za porušení mezinárodního práva."

    Takže namiesto riešenia masakrov a zastavenia Kaddáfiho, Rusko nechalo zomierať ľudí na uliciach.... Tvária sa ako mocnosť, a nezáleží im na ľudlých životoch, hoci páky mali? A keď druhí to chcú zastaviť, už tu vrieskajú o porušení medzinárodného práva ....Skrýt celý příspěvek

    • technik
     23:02 08.02.2020

     Zlej kadafi. Tak zlej člověk který chtěl sjednotit africké země vlastníci ropu a bránit se kolonizaci a vydírání západních zemi. A masakrování obyvatelstva myslíte lékařskou péči ...Zobrazit celý příspěvek

     Zlej kadafi. Tak zlej člověk který chtěl sjednotit africké země vlastníci ropu a bránit se kolonizaci a vydírání západních zemi.
     A masakrování obyvatelstva myslíte lékařskou péči zdarma, nebo dotacemi na vozidla, nebo školstvím zdarma, bezúročné půjčky rodinám??? Doporučuji již poněkolikáté přečíst si jeho projev na půdě OSN, taktéž doporučuji si vyhledat kolik Francie dlužila za ropu a také výrok o emigrantech.Skrýt celý příspěvek

     • milan00
      04:02 09.02.2020

      Ty si ukazkovy dobrovolny menejcenny podradny otrok a sen kazdeho diktatora.

      Ty si ukazkovy dobrovolny menejcenny podradny otrok a sen kazdeho diktatora.

     • technik
      08:04 09.02.2020

      No nehodí se ti tyhle argumenty viď? Nedivím se ale tak jednou ti snad dojde proč a co bylo účelem arabského jara.

      No nehodí se ti tyhle argumenty viď? Nedivím se ale tak jednou ti snad dojde proč a co bylo účelem arabského jara.

     • milan00
      11:49 09.02.2020

      technik: ja som na otroctvo a otrokarstvo alergicky. A pre mna sloboda a moznost postarat sa a byt zodpovedny sam za seba a svoju krajinu znamena ovela viac, ako plne brucho a moje ...Zobrazit celý příspěvek

      technik:
      ja som na otroctvo a otrokarstvo alergicky.
      A pre mna sloboda a moznost postarat sa a byt zodpovedny sam za seba a svoju krajinu znamena ovela viac, ako plne brucho a moje lenive pohodlne ocakavanie, ze sa niekto postara o moj neschopny rozmaznany zadok vymenou za moje prava a moju slobodu.
      .
      Mimochodom, pozeram, ze tie Kadaffiho teroristicke utoky nielen na Europanov a snaha kupit, alebo ziskat jadrovu bombu a chemicke zbrane ti vobec nevadia.Skrýt celý příspěvek

     • Janko Paliga
      14:23 09.02.2020

      Aj tie bulharské sestričky vraveli, aký je ten Kaddáfí mierumilovný.... "Lékaŕská péče "zdarma".... Nič nie je zadarmo, iba dane a smrť..... to si sa už za tie roky mohol ...Zobrazit celý příspěvek

      Aj tie bulharské sestričky vraveli, aký je ten Kaddáfí mierumilovný.... "Lékaŕská péče "zdarma".... Nič nie je zadarmo, iba dane a smrť..... to si sa už za tie roky mohol naučiť....

      Ke´d vládneš občanom krajiny aj vďaka teroru tajnej polície (podobne to bolo aj v Sýrii, povedz slovo "Muchabara" občanovi Sýrie a uvidíš tú hrôzu v jeho očiach...), raz nastane situácia, keď občania budú zahnaní do kúta tak, že napriek hrozbe smrti už im to bude jedno.... to sa stalo aj Lýbii, aj v Sýrii....Skrýt celý příspěvek

 • cejkis
  19:35 07.02.2020

  Nechce se mi hanět článek, ale zkusím to jinak a po svém. Předně si přestaňme lhát o nějakém západním dobru a východním zlu. Svět se vždy točil okol zisků z nerostných surovin. ...Zobrazit celý příspěvek

  Nechce se mi hanět článek, ale zkusím to jinak a po svém.

  Předně si přestaňme lhát o nějakém západním dobru a východním zlu. Svět se vždy točil okol zisků z nerostných surovin. Teprve na druhém místě bylo nějaké politické zřízení ať už diktatura, demokracie či nějaký hybrid.

  Rusko dostalo do vínku ohromné nerostné bohatsví a vzhledm k jejich politickému vývoji i klimatickým podmínkám je to dominantní zdroj příjmů. Vždy byl a navždy bude. Zájem Ruska udržet si dominantní postavení na evropském trhu se zemním plynem je normální politika. Není to nic nad čím bychom se měli pozastavovat. Stejně tak zájem Američanů dodávat zkapalněný zemní plyn do Evropy je normální business plán s cílem vytlačit tradičního surovinového rivala. Třetí skupinou jsou země Perského zálivu. Tyto země mají suroviny, ale nemají technologie. Roky bitev o to, zda v těchto zemích bude těžit ruská nebo americká společnost jsou prolité krví. Nová ropná a plynová pole v nových oblastech budou znovu a znovu zvyšovat napětí na Blízkém východě. Čtvrtou skupinou zemí je sever Afriky. Právě tam se není rozpoutává další ropný a plynový souboj. Všechny zaintersované strany chtějí tržbu v regionu, který dostal do vínku minimální ropné a plynové bohatství, v regionu enormně bohatém a schopném. V Evropě. Znovu apeluji, přestaňme dělit svět na černý a bílý. Je to jen o penězích.

  Podívejme se na aktuální konflikty s myšlenkou na ropně plynové kolbiště.

  UA)
  Dle mého soudu, problem Luhansku a Donětsku nesouvisí s trasami plynovodů a ropovodů. Ostatně obejít Ukrajinu a dostat přímý plynovod k hlavnímu a nejbohatšímu odběrateli byl záměr projektu NorthStream. Důvodem Luhansku a Donětsku bylo ze strany Ruska blokovat vstup UA do NATO.
  Problém Krymu dle mého soudu rovněž nesouvisí s plynovými trasami na východní Ukrajině. Problém Krymu je dle mého soudu otázka akceschopnosti ruské flotily na Blízkém východě. A právě Blízký východ a problém se Sýrií je důvodem pro obsazení Krymu jako následek řízeného převratu na Ukrajině. Obsazení Krymu zapadne do celkového rámce pokud uvážíte situaci v Sýrii.

  Sýrie)
  Země Perského zálivu prohrávají s Ruskem souboj o evropské zákazníky. Nikoliv z přesvědčení, politky, ale na cenu. Důvodem jsou velké náklady na zkapalněný zemní plyn. Rentabilitu zkapalněného plynu lze naléz u dodávek na ohromné vzdálenosti. A tak naříkad Katar vyváží zkapalněný zemní plyn ve velkém do Asie a do Evropy minimálně. Ke zvýšení konkurenceschpnosti zemí Perského zálivu vůči ruským dodávkám v Evropě je nutné postavit plynovod. Projekt Katarsko-tureckého plynovodu měl být právě tímto řešením. Možná někdo bude překvapen, ale tento plynovod měl procházet kolem syrského města Aleppo. A dle mého soudu právě zde začíná angažmá Ruska v syrské válce. Vlastně ani nešlo o občanskou válku. Šlo o to, že Bašár al-Asad na tento pro něho tranzitní projekt nepřistoupil. Rusko nejspíše nabídlo ve snaze zabránit konkurenci větší peníze. Proto dle mého soudu skupina zemí zaintersovaných na těžbě zemního plynu v oblasti Perského zálivu vytvořila koalici proti Sýrii. Tyto země podpořily syrskou opozici a rozehrály krvavý konflikt. Syrská armáda mohla celé ozbrojené povstání ukončit do měsíce. Ovšem díky rozhovoru jednoho protiasadovského generála na televizní stanici Al-Džazíra se celá povstání zvrhlo. Tehdy v reportáži zaznělo: "Pokud nedostaneme mezinárodní podporu, ztratíme válku do měsíce." Od tohoto okamžiku země koalice začaly poskytovat finance, mentorování, výcvik, zbraně a v okamžiku, kdy došly syrské protiasadovské lidské zdroje, tak i nájemné žoldáky z celého světa, zejména z Kavkazu, severu Afriky a nespokojených iráckých sunitů. Rusku se posléze začal rýsovat pád Asada a vidina ztráty evropského trhu donutila Rusko jednat. Jedna ze zemí proasadovské koalice Turecko se mělo stát branou arabského plynu do Evropy. Nikoho tedy již doufám nepřekvapí přetahování Američanů a Rusů na vliv v Turecku. Do tohoto započítejte zastřelení ruského velvyslance, sestřelení ruského letadla i puč v Turecku. Výsledný stav je ten, že Turecko je nadále branou plynu do Evropy, ale nikoliv arabskému, ale ruskému plynu.

  Afrika)
  Těžba ropy a zemního plynu byla dlouhá léta rozdělena mezi francouzský TOTAL a italskou ENi. Muammar Kaddáfí měl vazby na italské politiky. Italská společnost Eni měla kontrakty s tamním ropným a plynovým průmyslem. Vše se změnilo opět uměle vyvolanými nepokoji. A opět je armáda Muammara Kaddáfího mohla vyřešit do měsíce nebýt útoku francouzkého letectva, který začal ještě před odhlasováním rezoluce OSN. Nutno připomenout, že rezoluce zahrnovala operace na obranu civilního obyvatelstva. Tedy ze zahraničí podporovaných povstalců, kteří neměli uniformu libyjské armády. Francouzké letectvo šlo za hranice této rezoluce a řada spojenců se odmítala účastnit. Rovněž ještě připomínám, že Itálie se náletů na počátku neúčastnila, ale v rámci členství v NATO poskytla svůj vzdušný prostor. Vliv kontraktů italské Eni a snaha fracouzkého TOTAL je ilustrativní ukázkou geopolitiky. Výsledný chaos na severu Afriky, kdy se zbraně libyjské armády dostaly na černý trh nyní vede k vytvoření dalšího kolbiště se stejnými plynovými hráči jako v Sýrii. Turecko využívá žoldáků používaných v Sýrii a letecky je přepravuje do Libye. Opět začíná souboj o odběratele v Evropě. Severní Afrika a nová ropná plynová pole u pobřeží Izraele mají opět potenciál vytěsnit ruské dominantní postavení na evropském trhu.

  O vlivu ČR na celý proces nemá cenu nic psát. ČR nemá politickou reprezentaci s geopolitickým přehledem. Jediné, co se v tuzemsku řeší, je že Rusko je symbolem zla a Američané symbolem dobra. Poslední premiér, který se v této otázce angažoval byl Topolánek. Jeho aktivity v projektu Nabucco ovšem nebyly podpořeny hlavními hráči v Evropské unii. Těžko prosadíte projekt, který se měl napojit na arabský zemní plyn, když Brusel je krycí jméno pro Berlín a ten chce prohlubvat obchodní spolupráci s Moskvou.Skrýt celý příspěvek

  • PavolR
   20:19 07.02.2020

   Technická poznámka: Rusko dostalo do vienka figu borovú, Moskovské veľkokniežatstvo malo sotva viac surovín, než dnešné Poľsko. Hospodárske dejiny dnešného Ruska začali vyberaním ...Zobrazit celý příspěvek

   Technická poznámka: Rusko dostalo do vienka figu borovú, Moskovské veľkokniežatstvo malo sotva viac surovín, než dnešné Poľsko. Hospodárske dejiny dnešného Ruska začali vyberaním výpalného pre Zlatú hordu, ktorej geopolitické pozície sa mu nakoniec podarilo získať a rozšíriť.Skrýt celý příspěvek

   • cejkis
    23:23 07.02.2020

    Vidím, že vás oba pobuřuje nerostné bohatství Ruska. Může se vám to nelíbit, ale Rusko je již desítky let dominantním dodavatelem zemního plynu do Evropy.

    Vidím, že vás oba pobuřuje nerostné bohatství Ruska. Může se vám to nelíbit, ale Rusko je již desítky let dominantním dodavatelem zemního plynu do Evropy.

    • PavolR
     07:50 08.02.2020

     Kto má aké nerastné bohatstvo mi môže byť +- ukradnuté, pretože slúži hlavne na zbohatnutie toho, kto ho nakúpi a využije na tvorbu násobne hodnotnejšieho tovaru, než toho, kto ho ...Zobrazit celý příspěvek

     Kto má aké nerastné bohatstvo mi môže byť +- ukradnuté, pretože slúži hlavne na zbohatnutie toho, kto ho nakúpi a využije na tvorbu násobne hodnotnejšieho tovaru, než toho, kto ho vyťaží.
     Iné by bolo, keby bolo Rusko (v dnešných hraniciach) 300-400 miliónovou krajinou, ktorej vyspelé hospodárstvo by samo dokázalo zúžitkovať a zhodnotiť vyťažené suroviny a stalo by sa tak globálnou hospodárskou jednotkou. Na začiatku minulého storočia boli náznaky, že by vývoj mohol ísť týmto smerom, no storočie boľševickej nadvlády (kam rátam i vládu "čekistu" Putina) krajinu natoľko populačne i morálne zdecimovalo, že niečo také už nehrozí.Skrýt celý příspěvek

    • StandaBlabol
     08:17 08.02.2020

     "Může se vám to nelíbit, ale Rusko je již desítky let dominantním dodavatelem zemního plynu do Evropy." A výsledkem je chudé Rusko a bohatá Evropa. Nemělo by se takový stav ...Zobrazit celý příspěvek

     "Může se vám to nelíbit, ale Rusko je již desítky let dominantním dodavatelem zemního plynu do Evropy."

     A výsledkem je chudé Rusko a bohatá Evropa. Nemělo by se takový stav náhodou nelíbit těm Rusům?Skrýt celý příspěvek

  • milan00
   21:39 07.02.2020

   co sa tyka toho ,,ohromneho ruskeho nerastneho bohatstva'', uz by fakt bolo nacase prestat s tymto klasickym ruskym mytusom, ktory pouziva Kremel vo svojej propagande voci svojim ...Zobrazit celý příspěvek

   co sa tyka toho ,,ohromneho ruskeho nerastneho bohatstva'',
   uz by fakt bolo nacase prestat s tymto klasickym ruskym mytusom, ktory pouziva Kremel vo svojej propagande voci svojim obyvatelom, aby im zalepil oci pred ich chudobou a zaviedol v nich pocit dolezitosti a vynimocnosti.
   .
   Staci si jednoducho uvedomit, ze jedna jedina americka firma Walmart, ma vyssie rocne trzby, ako cele Rusko z rocneho predaja ropy a plynu,
   ked dalsia americka firma - Apple, ma vyssiu hodnotu, ako vsetky ruske firmy kvotovane na Moskovskej burze dohromady a keby si Apple aj kupil vsetky tieto ruske firmy, vcitane tych ropnych a Gazpromu, este stale by mu zostalo dost penazi na to, aby kazdemu jednemu obyvatelovi Ruska daroval najnovsi iphone.
   Vcitane batoliat a dochodcov.
   .
   A to su iba dve americke firmy.Skrýt celý příspěvek

   • StandaBlabol
    22:17 07.02.2020

    Hele, na ruské nerostné bohatství nesahej. Pokud to není střed závisti celého vesmíru, proč by na ně jinak všichni chtěli útočit? A kdyby na ně všichni nechtěli útočit, před kým by ...Zobrazit celý příspěvek

    Hele, na ruské nerostné bohatství nesahej. Pokud to není střed závisti celého vesmíru, proč by na ně jinak všichni chtěli útočit? A kdyby na ně všichni nechtěli útočit, před kým by je pak Putin tak zuřivě chránil? A pokud je Putin nechrání před celým světem, k čemu by ho měli? K ekonomické prosperitě a blahobytu jim zatím moc nepomohl...Skrýt celý příspěvek

    • milan00
     23:17 07.02.2020

     :))) Je to smutne a vesele zaroven, ked chudobni hladujuci ruski ludia sa s obdivom v ociach zhovaraju medzi sebou o tom, ake je Rusko nesmierne bohate. . Ked nikoho z nich ...Zobrazit celý příspěvek

     :)))
     Je to smutne a vesele zaroven, ked chudobni hladujuci ruski ludia sa s obdivom v ociach zhovaraju medzi sebou o tom, ake je Rusko nesmierne bohate.
     .
     Ked nikoho z nich nenapadne pozriet sa na prijmy ruskeho statneho rozpoctu.
     Rok 2017:
     - Rusko 145 milionov obyvatelov, prijmy statneho rozpoctu vo vyske 258 miliard $
     - Nemecko 82.8 miliona obyvatelov, prijmy statneho rozpoctu vo vyske 1.66 biliona $
     - Norsko 5.4 miliona obyvatelov, prijmy statneho rozpoctu vo vyske 217 miliard $Skrýt celý příspěvek

  • Pavel1
   22:17 08.02.2020

   Když mohl kaddáfí "něco do měsíce vyřešit", tak proč to neudělal? Občanská válka v Libyi trvala skoro rok (a počty uprchlíků v té době vesele narůstaly) než se Evropa rozhoupala k ...Zobrazit celý příspěvek

   Když mohl kaddáfí "něco do měsíce vyřešit", tak proč to neudělal? Občanská válka v Libyi trvala skoro rok (a počty uprchlíků v té době vesele narůstaly) než se Evropa rozhoupala k tomu něco udělat. Přičemž zásah v Libyi dokázal zabránit tomu nejhoršímu, tedy mnohasettisícové genocidě v režii vládních jednotek (a dalším milionům uprchlíků na pochodu do Evropy) jaká se udála v Sýrii.
   Vždycky mě velmi pobaví bláboly o "uměle vyvolaných nepokojích". Nepokoje jak v Libyi tak v Sýrii byly důsledkem katastrofické ekonomické situace tamního obyvatelstva. Díky obrovskému množství ropy mohlo obyvatelstvo v relativně řídce osídlené zemi jako Libye mít životní úroveň vyšší než je v SAE. Opak se ovšem stal pravdou. Magor kaddáfí za 40 let své vlády si hraním na vojáčky v řadě zemí Afriky a hrabáním pod sebe zcela ekonomiku Libye zdevastoval. Hyperinflace, obří nezaměstnanost, infrastruktura v rozkladu (i ta ropná) to byla realita Libye po rozpadu východního bloku. Vždyť Libye nebyla sto splácet ani svoje staré 30, 40 let staré dluhy za zbrojní dodávky ze SSSR, Československa nebo Bulharska. Aby se zbavil dluhů vůči Bulharsku, kaddáfí neváhal nechat unést bulharské sestry a zinscenovat monstrproces. Vůči ČR se pokusil o podvod rovněž s cílem anulovat dluh. Všechny tyto kauzy jsou snadno dohledatelné. Hysterické syrské o útoky na Izrael měly na ekonomiku Sýrie podobný efekt. Obyvatelstvo jak v Sýrii tak v Libyi nemělo co žrát, tak vyšlo do ulic. To je celé.Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  18:21 07.02.2020

  Pre úplnosť obrazu by sa žiadali zmieniť aj snahy Izraela, Egypta, Cypru a Grécka o vlastný plynovod na Balkán, ktorý bude konkurovať Turk Streamu, preto sa snaží Turecko ...Zobrazit celý příspěvek

  Pre úplnosť obrazu by sa žiadali zmieniť aj snahy Izraela, Egypta, Cypru a Grécka o vlastný plynovod na Balkán, ktorý bude konkurovať Turk Streamu, preto sa snaží Turecko expandovať týmto smerom a napr. intervenuje v Líbii, kde sa sa aktuálne preplietajú naše záujmy (aby nezískalo vplyv Turecko) s Ruskými (ovládnuť aj tamojšie trasy).Skrýt celý příspěvek

 • J.Vraja
  17:28 07.02.2020

  Už naši předkové tvrdívali,není šprochu,aby na něm nebylo pravdy trochu.

  Už naši předkové tvrdívali,není šprochu,aby na něm nebylo pravdy trochu.

 • StandaBlabol
  16:34 07.02.2020

  Jinak za 10 minut hledání na internetu se dá zjistit, že ta podle autora "klíčová ropno-plynová křižovatka", kterou Rusko prostě "nemohlo" ponechat v rukou Ukrajinců, se nachází na ...Zobrazit celý příspěvek

  Jinak za 10 minut hledání na internetu se dá zjistit, že ta podle autora "klíčová ropno-plynová křižovatka", kterou Rusko prostě "nemohlo" ponechat v rukou Ukrajinců, se nachází na severu Luhanské oblasti, která je dál pod pod kontrolou Ukrajinské vlády.

  Mám tento web rád, fakt nechápu, proč otisknete takovou hloupost. Tohle je směr mílovými kroky ke Sputniku. Senzace bez ohledu na fakta.Skrýt celý příspěvek

  • PavolR
   18:10 07.02.2020

   Ono je to dosť zrejmé aj zo samotnej ilustračnej mapy, lenže druhým dychom treba povedať, že bola a stále je požiadavka, aby tú oblasť získali pod kontrolu separatisti a nestalo sa ...Zobrazit celý příspěvek

   Ono je to dosť zrejmé aj zo samotnej ilustračnej mapy, lenže druhým dychom treba povedať, že bola a stále je požiadavka, aby tú oblasť získali pod kontrolu separatisti a nestalo sa tak iba vďaka úspešnému odporu ukrajinskej armády.Skrýt celý příspěvek

   • StandaBlabol
    20:29 07.02.2020

    To je pravda. Ale když šlo o něco klíčového (Ilovajsk, železniční uzel Debalceve), tak Rusko prostě nasadilo armádu a překouslo, že je to očividné a ničí si tím pověst. Takže pokud ...Zobrazit celý příspěvek

    To je pravda. Ale když šlo o něco klíčového (Ilovajsk, železniční uzel Debalceve), tak Rusko prostě nasadilo armádu a překouslo, že je to očividné a ničí si tím pověst. Takže pokud by skutečným cílem vytvoření těch dvou pseudorepublik bylo ovládnutí ropovodů, tak nepochybuji, že by boje ustaly až potom, co by k tomu došlo.Skrýt celý příspěvek

    • PavolR
     20:42 07.02.2020

     Povesť je jedna vec, utrpené straty druhá. Pri stupňujúcom sa ukrajinskom odpore by na dôvažok museli prejsť z fázy "očividná" do fáze "otvorená" - fakticky k tomu, čo stvára ...Zobrazit celý příspěvek

     Povesť je jedna vec, utrpené straty druhá. Pri stupňujúcom sa ukrajinskom odpore by na dôvažok museli prejsť z fázy "očividná" do fáze "otvorená" - fakticky k tomu, čo stvára Erdogan na severe Sýrie. To by už ale bola úplne otvorená vojna.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 1 z 2