Ropa a plyn: Ruské kroky ze širší perspektivy

Ropa a plyn: Ruské kroky ze širší perspektivy
Kompresní stanice na plynovodu Transgas v Česku / autor (Zvětšit)

Za vlády Vladimira Putina udělalo Rusko celou řadu ofenzivně laděných kroků. Oč Rusku ve skutečnosti jde? Mohou se zájmy Ruska křížit se zájmy naší země?

Cui bono? – V čí prospěch?

Pokud se něco děje, děje se tak z nějaké příčiny. Proto je v první řadě potřeba přemýšlet nad tím, jaký z toho má Rusko prospěch. 

Moc má ten, kdo má peníze. Platí to i pro státy. Navzdory různým tvrzením o blahu či sebeurčení ruských obyvatel v příhraničních oblastech Ukrajiny nebo na Krymu musíme realitu strategických akcí Ruska hledat někde zcela jinde. Ostatně v zahraniční politice a ve strategických krocích každé země nehraje „morálka“ žádnou roli, nikdy. Pokud nějaké kroky vyznívají morálně, jde vždy o mediální propagandu (nemyšleno nutně pejorativně) s cílem žádoucím způsobem zpracovat kolektivní vědomí obyvatel cílových zemí a oblastí. To neplatí jen pro Rusko.

Odpovědi na ruskou anexi Krymu a ruské vojenské operace ve východní Ukrajině nám dá geopolitika. Protože ti, kteří skutečně rozhodují (ti, kteří mají skutečnou moc) o chodu světa, ať už v USA, Rusku nebo Číně, mluví a uvažují jen a pouze jazykem geopolitiky. Pokud nějaké kroky vyznívají „morálně“, „lidsky“ nebo „právně“, je to sice žádoucí, ale jen doplňkový bonus. 

Nyní k věci. Státní příjmy Ruska tvoří většinou právě prodej ropy a zemního plynu. Nejnižší cena ruské ropy byla v obdobích vlády Gorbačova a Jelcina. Za vlády prezidenta Putina došlo ke zdražování ropy a ruský stroj na peníze mohl jet na plné obrátky. 

Během finanční krize v roce 2008 se na chvíli stroj zasekl a cena ropy začala klesat. Pak nadešlo krátké období růstu cen, ale od roku 2012 cena ruské ropy opět významně klesla. V době vysokých cen ropy prezident Putin nebo Medveděv představovali nové projekty, včetně vojenských. Po poklesu cen plynu / ropy se řada projektů zastavila a nyní rozhodně nepostupuje slavnostně vyhlašovaným tempem.  

Prodej ropy a plynu tvoří zhruba 50 % příjmu federální poklady Ruska. Pokud se tedy podíváme na prodej ropy a plynu jako na strategicky významný prvek pro jakoukoliv budoucnost ruského státu, začne nám celá řada kroků Ruska dávat jasný smysl.


Současné a plánované plynovody v Evropě; větší foto / autor

Přeprava

Je až zarážející, že v době Studené války dodával Sovětský svaz obrovské množství nerostných surovin do zemí západního bloku, tedy svým protivníkům. Naopak západní státy Evropy nákupem ropy a plynu financovaly vojenskou mašinérii Sovětského svazu.

O dodávky ruského plynu na Západ se staral náš plynovod Transgas vedoucí z Ruska, na Ukrajinu, přes Česko-Slovensko a končící v Německu, Rakousku a Itálii. Prodej plynu se stal strategickou záležitostí a přinášel Sovětskému svazu obrovské finanční prostředky. Teprve v 90. letech byl postaven druhý ruský plynovod Jamal vedoucí přes Polsko.

Je zajímavé, že Rusko se vstupem našich zemí do Evropské únie (EU; která je pod vlivem Německa a Francie) nemělo problém. Ale vstup do amerického NATO už vyvolal mnohem větší rozruch. 

V okamžiku spekulací o možném zřízení stálých amerických vojenských základen v ČR a Polsku začalo Rusko upozorňovat obě země na možné vážné následky. Rusko si totiž uvědomuje, že americké základny znamenají americký vliv na danou zemi. 

Rusko si jednoduše hlídá dvě základní strategické cesty plynu z Ruska, které vedou přes Polsko a Česko. Sousední Německo, největší příjemce ruského plynu, Česko nebude jistě nutit k obstrukcím při přepravě ruského plynu. Jenže zájmy USA mohou být jiné.

Situaci Rusku zhoršila výrazně proti-ruská a pro-americká vláda ve Varšavě. Rusko se tedy zaměřuje na ochranu svých zájmů v politicky přístupnějším Česku a Slovensku, aby nedošlo k ohrožení dodávek ropy a plynu do Německa.  

Obchvat

Rusko se ale nakonec rozhodlo k pojištění strategických tras, aby obešlo „nespolehlivé“ země střední a východní Evropy. Proto začalo budovat nové plynovody Nord Stream a Nord Stream II Baltským mořem přímo do Německa. 

Jenže je potřeba zásobovat také tradiční jižní zákazníky Itálii a Rakousko. Proto vznikla myšlenka plynovodu South Stream. Jeho cílem je přivést plyn přes Černé moře, Bulharsko, Srbsko a Maďarsko do Rakouska a alternativně též přes Řecko do jižní Itálie.

U Nord Streamu není možné s trasou nějak manipulovat. Jenže původní trasování South Streamu se vyhýbalo pobřežním vodám Ukrajiny, zejména v oblasti Krymu. Znamenalo to pro Rusko obrovské stavební náklady navíc. Nejde jen o samotnou linii trubek, ale i kompresní stanice. Čím delší trasa, tím více jich potřebujete pro udržení tlaku v systému. 

Díky ruské anexi Krymu mohou Rusové South Stream výrazněji napřímit nebo vést v poměrně dlouhém úseku po zemi místo moře.  Z tohoto pohledu je anexe Krymu pochopitelným krokem.

Brzy po obsazení Krymu chtělo Bulharsko (i kvuli tlaku EU) od projektu South Stream odstoupit. Bulharsko ale Rusko v roce 2018 požádalo o opětovné vzkříšení projektu South Streamu. 

Pokud nedávala smysl intezivní ruská politická a vojenská podpora Srbska, z hlediska stavby strategického plynovodu je vše mnohem jasnější (viz mapa v článku). 

V okamžiku selhání South Streamu se rozhodli Rusové pro variantu Turk Stream vedoucí přes Turecko. Avšak vzhledem k nejistému tureckému postavení vůči Rusku se znovu zvažuje stavba South Streamu. 

Důležité věci jsou pod povrchem

Odpověď na ruskou podporu separatistů na východní Ukrajině leží ve skutečnosti pod zemí.  Přes oblast Luhanska prochází klíčové plynovody a ropovody ještě z doby Sovětského svazu. Všechny tři plynovody Blue Stream, Turk Stream i plánovaný South Stream jsou závislé na plynovodu procházejícím Luhanskem. Současně je tam křížení s východním plynovodem Sojuz. Mimo to se v oblasti Luhansku nacházejí tři kompresní stanice a dva podzemní zásobníky plynu. 

Luhanská trasa je zcela zásadní pro dodávky ropy a plynu do jižních Evropských zemí a Turecka. Z toho důvodu nemohlo Rusko riskovat ponechání této klíčové ropno-plynové křižovatky čím dál více protirusky naladěné Ukrajině. V případě potřeby mohl Kyjev poměrně snadno zablokovat ruské dodávky plynu a ropy na západ a na jih.

Rusko sice mohlo na svém území teoreticky vybudovat obchvatné trasy, ale nepochybně zjistilo, že obsazení východní Ukrajiny a Krymu vyjde mnohem levněji (a navíc Rusko získá další bonusy). 

Geopolitické šachy

Zbavení se závislosti na stávajících historických trasách přes Polsko, Česko, Slovensko a Ukrajinu je jen jedním ze zisků Ruska. V tuto chvíli na přerušení dodávek plynu nemá zájem ani Rusko, ani zmíněné země. Jenže v případě Ruska je to jen dočasné, než se podaří zprovoznit jak severní, tak jižní obchvat zemí střední a východní Evropy. 

Potom bude Rusko schopno použít zejména plynovody jako strategickou páku. Nedodávky plynu třeba pro Česko nebo Polsko už neohrozí zákazníky více na západě nebo jihu. Závislost na ruském plynu tak může pro Česko znamenat strategický problém. ČR má teoretickou výhodu díky německému plynovodu Opal přivádějící ruský a norský plyn do českého ropovodu Gazela. Problém jsou ale „speciální“ rusko-německé vztahy a hrozba podvolení se zájmům Ruska skrze „vysvětlování“ Německa. 

Celá geopolitická hra má však mnohem více aspektů a větší hřiště. USA se dlouhodobě v Evropě snaží budovat terminály pro tankery se zkapalněným plynem. Nejvíce je jich ve Francii, pak ve Spojeném království a nově se začínají budovat také v Polsku a pobaltských republikách.

USA se rovněž snaží napojit Evropu a jižní státy na plynovod z Blízkého východu. Proto nyní dávají smysl výpady USA proti plynovodu Nord Stream a vyhrožování sankcemi. S každým prodaným kubíkem plynu je Rusko bohatší o peníze. Díky západním penězům může zbrojit a rozšiřovat svůj vliv (zejména na úkor států východní Evropy). 

USA si tento vliv uvědomují, a proto se snaží najít způsob jak zbavit Evropu vlivu Ruska. Ostatně Donald Trump opakovaně vyjádřil nepochopení (a není divu), jak může západní Evropa nakupovat ropu a plyn od protivníka, nikoliv od svého spojence. 

V každém případě by se ČR měla zamyslet nad strategickým připojením své plynové soustavy k polským terminálům. Smyslem je získání většího manévrovacího prostoru (to se hodí vždy) v případných geopolitických hrách a odstranění jednostranné závislosti na Německu a Rusku. 

Ekologický aspekt

Je otázkou, nakolik je současný ekologický humbuk v Evropě založen skutečně na ekologii a nakolik má v pozadí strategické zájmy. Ale což, není třeba být politicky korektní ‒ ekologie v tom nehraje hlavní roli (maximálně bonusovou), jde především o geopolitiku. 

Pokud Evropa přejde na jiné formy energie než spalování plynu nebo ropných produktů, vliv Ruska a USA v Evropě poklesne. Aspoň na první pohled.

Vtip je ale v tom, že Evropa se desítky let bez ropy a plynu neobejde. Ba co více, tzv. „Green Deal“ vyžaduje stavbu nových „ekologických“ plynových elektráren, což samozřejmě vyžaduje nákup ruského plynu a tedy i financování ruské vojenské mašinérie.

Stavba plynových elektráren je nutná, protože jednoduše není možné Evropu zásobovat pouze větrem, sluncem, vodními nebo přílivovými elektrárnami. Nota bene, že takto výkonnostně nesourodé a nestálé zdroje „neutáhne“ elektrická rozvodová síť. 

Je přitom fascinující, že „ekologická klika“ brojí proti jaderným a uhelným elektrárnám, u kterých lze využít ne-ruské zdroje. V případě potřeby jaderné a uhelné elektrárny dokáží navíc přes přímotopy kompenzovat nedostatek plynu. ČR naštěstí plánuje výstavbu nových jaderných elektráren, navzdory „proruským ekologům“, a tedy budování si většího manévrovacího prostoru v případných německo-ruských geopolitických hrách. 

Pro zajímavost uveďme, že nedávno například státní společnost ČEZ a GE Hitachi Nuclear Energy (GEH) podepsaly memorandum o porozumění, jehož prostřednictvím se dohodly na zkoumání ekonomické a technické proveditelnosti potenciální výstavby malých modulárních reaktorů BWRX-300 v České republice. BWRX-300 vyžaduje teoreticky o 60 % menší náklady na 1 MW než klasické jaderné zdroje. 

V každém případě tzv. „Green Deal“ neznamená nic jiného, než větší plynovou závislost na Rusku. Navíc nově Rusko nebude jen ovlivňovat, zda Evropa v zimě neumrzne, ale také to, zda bude mít dostatek elektrické energie. Ostatně Rusko proti „Green Deal“ nijak neprotestuje a pokračuje ve stavbě plynovodů do Evropy.

Závěr

Celá věc se dá shrnout tak, že současné Rusko považuje prodej plynu a ropy do Evropy a Asie za nejdůležitější součást svých ekonomických příjmů a považuje je za strategicky klíčové. Proto dělá rázné kroky ve své mezinárodní politice. Nebojí se vystupovat agresivně a podnikat i vojenské kroky pro zajištění svých strategických zájmů. 

Všechny kroky jsou promyšlené a dlouhodobé. Vzhledem k tomu, že tyto strategické tepny vedou i do Česka je tranzit plynu a také jeho prodej v Česku pro Rusko strategickým zájmem. Proto má i současné Rusko zájem ovlivňovat politickou situaci v naší zemi, aby zůstaly i do budoucna jeho zájmy zachovány, minimálně do doby než budou existovat severní a jižní obchvatné trasy. Proto dochází i ke střetům mezi zájmy Ruska a USA v Evropě.

 

Nahlásit chybu v článku


Související články

ÚVAHA: Na jakou válku se má Armáda ČR připravit?

Dříve, než se pustíme do případných úvah o vyzbrojení české armády, je potřeba definovat možné ...

Rumunská říční flotila: strážce Dunaje

Říční loďstva si většinou neužijí tolik pozornosti jako námořní. Přesto odvádějí důležitou práci. ...

Geopolitická tragédie Evropy

Ve Varšavě 18. července letošního roku proběhla velmi zajímavá diskuse o geopolitických problémech ...

Geopolitická realita: Krásný svět vytvořený USA končí

V dnešním článku opět přinášíme pohled na polské pojetí geopolitiky. Jacziek Bartosiak v nedávném ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • Fill
  16:22 07.02.2020

  Autor zjevně absolutní neodbornik na danou problematiku. Poslední dobou tu opravdu vyjde kde co. Jen namátkou, doporučuju nastudovat z jakého důvodu ČR zvažuje výstavbu "nových" ...Zobrazit celý příspěvek

  Autor zjevně absolutní neodbornik na danou problematiku. Poslední dobou tu opravdu vyjde kde co.
  Jen namátkou, doporučuju nastudovat z jakého důvodu ČR zvažuje výstavbu "nových" bloků JE. Jedná se totiž o nutnou náhradu dosluhujicích bloků.Skrýt celý příspěvek

 • StandaBlabol
  16:11 07.02.2020

  Pardón, ale tenhle článek je děs. Už úvodní premisa "Protože ti, kteří skutečně rozhodují (ti, kteří mají skutečnou moc) o chodu světa, ať už v USA, Rusku nebo Číně, mluví a ...Zobrazit celý příspěvek

  Pardón, ale tenhle článek je děs. Už úvodní premisa "Protože ti, kteří skutečně rozhodují (ti, kteří mají skutečnou moc) o chodu světa, ať už v USA, Rusku nebo Číně, mluví a uvažují jen a pouze jazykem geopolitiky." je úplně mimo realitu. V čele států byla, je a bude spousta idealistů, nacionalistů a narcistů. A jejich rozhodnutí neměla, nemají a nebudou mít s geopolitikou nic společného.

  Jistě že jsou pro Rusko vývoz ropy a plynu důležité a spousta jeho politických kroků se od nich odvíjí. Ale východní Ukrajina je typický příklad uměle vyvolané vlny nacionalismu, který se vymkl z rukou.

  Kdyby šlo o ropu a plyn, proč by pak neobsadili i zbytek Ukrajiny, když dva z těch tří ropovodů vedou přes ni dál? A představa, že by se Ukrajina vzdala poplatků za transit výměnou za to, že bude dělat Rusku problémy je taky dost mimo.

  A časová posloupnost taky nesedí. "...nemohlo Rusko riskovat ponechání této klíčové ropno-plynové křižovatky čím dál více protirusky naladěné Ukrajině..." Nejdřív byla anexe Krymu a východní Ukrajina a AŽ PAK protirusky laděná Ukrajina. Nehledě na to, že tento krok poškodil ruskou reputaci ještě více i v Polsku a dokonce i Bělorusku. A v duchu uvažování autora "ohrozil" tyto trasy. Takže, pokud by se rozhodovali čistě geopoliticky, k podobnému kroku by nikdy nedošlo.Skrýt celý příspěvek

  • Miroslav
   18:02 07.02.2020

   Rusko si nemôže dovoliť otvorene napadnúť Ukrajinu a pripojiť ju k Rusko ani formálne a ani bábkovou vládou. Stálo by to kopu peňazí, veľké materiálne aj ľudské straty, ekonomické ...Zobrazit celý příspěvek

   Rusko si nemôže dovoliť otvorene napadnúť Ukrajinu a pripojiť ju k Rusko ani formálne a ani bábkovou vládou. Stálo by to kopu peňazí, veľké materiálne aj ľudské straty, ekonomické straty a hlavne by to znamenalo, že sa silou dostali k hraniciam EÚ a NATO.

   To si proste dnešné Rusko nemôže dovoliť, nie je na to dosť silné ekonomicky ani politicky aby si to dokázalo obhájiť. Zvolili si taktiku, tzv. Salámovú metódu ktorá spočíva v postupnom podkopávaní Ukrajiny. Dôvody sú 3:

   1/ Rusko, ak chce v budúcnosti obnoviť impérium, nemôže dovoliť aby Ukrajina vstúpila do EÚ a NATO. To by bol koniec všetkým nádejám (aspoň v dohľadnej dobe).

   2/ Krym ako základňa čiernomorskej flotily. Strata základne by bola ekonomická aj politická strata s ktorou by sa Rusko len ťažko vyrovnalo

   3/ Ukrajina aj keď sa to nezdá je technologická základňa pre Ruský priemysel.

   Rozdúchali etnický konflikt ktorý podporili externou vojenskou silou za účelom destabilizovať Ukrajinu politicky aj ekonomicky. V stave v akom sa momentálne Ukrajina nachádza neprichádza do úvahy aby vstúpila do EÚ či NATO. Rusi týmto dosiahli čo chceli. Krym zachránili a Ukrajina je v rozklade.

   Jediné čo (zatiaľ) nedosiahli je, že sa Ukrajina ekonomicky nezosypala ale ak ju budú dlhodobo vyčerpávať opotrebovacia vojna, nie je vylúčené, že sa tak stane. Nastane chaos na ktorý Rusko čaká a víťazne príde nastoliť poriadok. Plán bude kompletný, síce nie zadarmo ale bez zbytočnej vojny.Skrýt celý příspěvek

   • palo satko
    18:16 07.02.2020

    Treba si pozriet časovu os a potom zistiš, že etnicky konflik nevznikol. Cele to spustil preklad Zmluvy medzi EU a Ukrajinou. Do ruštiny. Rusi jasne povedali Janukovičovi, že tak ...Zobrazit celý příspěvek

    Treba si pozriet časovu os a potom zistiš, že etnicky konflik nevznikol. Cele to spustil preklad Zmluvy medzi EU a Ukrajinou. Do ruštiny. Rusi jasne povedali Janukovičovi, že tak ako to v zmluve je, budu nuteni zaviest cla medzi Ruskom a Ukrajinou, pre ochranu vlastneho trhu proti dovozu zapadneho tovaru bez cla. Janukovič mal zmluvu podpisat a naozaj pristupit na cla medzi Ruskom a Ukrajinou. Lenže Janukovič spanikaril a odmietol ist podpisat už nachystanu zmluvu a kedže Ukrajina bola prave v ekonomickych sračkach, tak si zablokoval aj okamžitu zapadnu pôžičku. Urobil dalšiu chybu a požičal si od Rusov. No a to uplne stačilo neruskemu obyvatetstvu Ukrajiny aby spustilo randal, že Rusi ich nechcu pustit do EU, kde zadarmo padaju pečene holuby do huby.
    To nebol etnicky ale ekonomicky problem.Skrýt celý příspěvek

    • PavolR
     20:49 07.02.2020

     Pre úplnosť treba dodať, že približovaniu sa k Únii nepredchádzala iba ukrajinská hospodárska mizéria, ale aj stagnácia ruského hospodárstva, vrcholiaca niekedy na prelome rokov ...Zobrazit celý příspěvek

     Pre úplnosť treba dodať, že približovaniu sa k Únii nepredchádzala iba ukrajinská hospodárska mizéria, ale aj stagnácia ruského hospodárstva, vrcholiaca niekedy na prelome rokov 2012/2013. Aj bez nejakých predstáv o "pečených holuboch do huby" muselo byť zjavné, že Rusko môže mať problém poskytovať také hospodárske benefity, aby sa oplatilo odmietať zmluvu s Úniu. A že s tým má skutočne problém, ukazujú aj aktuálne rozpory s Bieloruskom, kedy je RF ochotná znášať bremeno bieloruských benefitov už iba za podmienok pre Lukašenka neprijateľných.Skrýt celý příspěvek

     • Miroslav
      21:46 07.02.2020

      Povedzme si otvorene, že tam existuje paralela s 80-tými rokmi keď ZSSR začal ekonomicky kolabovať práve preto, že nedokázal udržať ekonomicky satelity. Vydržiavať kolónie niečo ...Zobrazit celý příspěvek

      Povedzme si otvorene, že tam existuje paralela s 80-tými rokmi keď ZSSR začal ekonomicky kolabovať práve preto, že nedokázal udržať ekonomicky satelity.

      Vydržiavať kolónie niečo stojí. Buď si ich musíš kúpiť alebo vojensky obsadiť/zastrašiť/ochrániť.Skrýt celý příspěvek

    • cejkis
     23:39 07.02.2020

     Alespoň to napište jak to bylo. Napište kolik nabízela půjčku EU a kolik Rusko. Napište kolik % vývozu UA šlo do Ruska a kolik % do EU. A na závěr zhodnoťte zda nabídka EU byla ...Zobrazit celý příspěvek

     Alespoň to napište jak to bylo. Napište kolik nabízela půjčku EU a kolik Rusko.
     Napište kolik % vývozu UA šlo do Ruska a kolik % do EU.

     A na závěr zhodnoťte zda nabídka EU byla pro UA akceptovatelná.Skrýt celý příspěvek

     • palo satko
      07:44 08.02.2020

      Cejkis, nie kazdy mal vyhodu z toho, ze Rusko dominovalo ukrajinskej ekonomike. Povedzme si pravdu, bolo to vyhodne pre nenazranych oligarchov. Obycajny Ukrajinec si spojil EU so ...Zobrazit celý příspěvek

      Cejkis, nie kazdy mal vyhodu z toho, ze Rusko dominovalo ukrajinskej ekonomike. Povedzme si pravdu, bolo to vyhodne pre nenazranych oligarchov. Obycajny Ukrajinec si spojil EU so spravodlivejsim rozdelenim. Nakoniec tak som sa rozhodoval aj ja. To si myslel ten polmiliona na Majdane. Ti ludia tam neisli s ekonomickou analyzou, ale s nadejou ze bude lepsie. Janukovic bol hlupak a myslel si ze to "vyhnije", lenze nastupila tretia strana USA a Majdan sa zradikalisoval a stal sa protiruskym. Na chybu Ukrajiny nielen proti Moskalom, ale aj proti Rusom na Ukrajine,Skrýt celý příspěvek

     • StandaBlabol
      08:26 08.02.2020

      Nemyslíš, že dlouhodobá výhodnost by se měla spíš měřit tím, na jak velký trh získáš přístup? Jaká je tam kvalita podnikatelského prostředí a dodržování práva? A tomhle ta ruská ...Zobrazit celý příspěvek

      Nemyslíš, že dlouhodobá výhodnost by se měla spíš měřit tím, na jak velký trh získáš přístup? Jaká je tam kvalita podnikatelského prostředí a dodržování práva? A tomhle ta ruská euro-asijská unie nenabízí proti EU prakticky nic. Navíc obyčejný Ukrajinec se nejspíš podíval kolem sebe a řekl si: chci se mít jako v Evropě nebo jako v Rusku?Skrýt celý příspěvek

     • palo satko
      13:58 08.02.2020

      Stabilitu potrebuju obe strany. Nemci budu musiet mat plynove elektrarne, kedže idu rušit uholne, Vy v Česku asi tiež. Pre dobru kalkulaciu vystavby a ceny elektiky je treba dlhu ...Zobrazit celý příspěvek

      Stabilitu potrebuju obe strany. Nemci budu musiet mat plynove elektrarne, kedže idu rušit uholne, Vy v Česku asi tiež. Pre dobru kalkulaciu vystavby a ceny elektiky je treba dlhu zmluvu a stabilne určeny kluč ako sa bude určovat cena plynu. Energetika štatu nie dobrodružstvo určovane podla politickych nalad okolo sochy Koneva. :)Skrýt celý příspěvek

   • strikehawk
    21:09 07.02.2020

    Nezvan nesmysly Mirku. V čem je podle tebe Ukrajina technologickou zásobárnou pro Rusko?
    To je taková megahovadina ze to už ani není vtipné

    Nezvan nesmysly Mirku. V čem je podle tebe Ukrajina technologickou zásobárnou pro Rusko?
    To je taková megahovadina ze to už ani není vtipné

    • Miroslav
     23:01 07.02.2020

     Ukrajina je kadečo ale rozhodne nie zaostalá. Vyrába množstvo produktov ktoré si v Rusku vyrobiť nevedia. Napríklad tie lodné motory. Na Ukrajine ostal napríklad najväčší lodný dok ...Zobrazit celý příspěvek

     Ukrajina je kadečo ale rozhodne nie zaostalá. Vyrába množstvo produktov ktoré si v Rusku vyrobiť nevedia. Napríklad tie lodné motory. Na Ukrajine ostal napríklad najväčší lodný dok alebo navigačný systém pre ruské Sojuzy. Ukrajina je v top ten vývozcov zbraní a zbraňových technológií na svete.

     Kdesi som asi rok alebo dva dozadu čítal taký článok kde bolo spísané, čo všetko sa exkluzívne vyrába na Ukrajine. Ani by si neveril. Skúsim zajtra nájsť.Skrýt celý příspěvek

    • Janko Paliga
     14:58 08.02.2020

     cca 25% komponetov ruských zbraní má pôvod na Ukrajine. V niektorých typoch zbraní to % je podstatne vyššie. V civilných programoch je dosť komponentov v Sojuzoch, ale už dlhší ...Zobrazit celý příspěvek

     cca 25% komponetov ruských zbraní má pôvod na Ukrajine. V niektorých typoch zbraní to % je podstatne vyššie.

     V civilných programoch je dosť komponentov v Sojuzoch, ale už dlhší čas (cca od roku 2013) prebieha ich náhrada ruskými ekvivalentami.Skrýt celý příspěvek

 • Tango23
  15:19 07.02.2020

  Otřesný článek. Přesně v duchu správného dávkování faktů, polopravdy a lži. Zdá se, že USA budou muset pozabíjet také dalších 13 tisíc Ukraincu, aby měli jistotu odběru a ...Zobrazit celý příspěvek

  Otřesný článek. Přesně v duchu správného dávkování faktů, polopravdy a lži. Zdá se, že USA budou muset pozabíjet také dalších 13 tisíc Ukraincu, aby měli jistotu odběru a transportu svého zkapaneneho plynu? To samé asi u Poláků, není jiná cesta než pár tisíc pozabíjet, aby se dalo obchodovat po "našem". Rikam si, proč asi tedy RF vyslala své vrahy také do Charkova, Oděsy, Mariupolu .. když už měli "cestu" na jih pod kontrolou ? Proč defacto taková "chytrá a geopolitcka hra" má za následek odklonění se východní Evropy od plynu RF, tedy výpadek příjmů RF ? ...tak tedy nezbývá než přát sladký život občanům RF, kteří se jistě těší neskutečnému bohatství z prodeje svého nerostného bohatstvi....Skrýt celý příspěvek

 • palo satko
  14:46 07.02.2020

  Je to taky čudny članok. Bohorovne sa v nom tvrdi, že Rusko "obsadilo" Luhansk separatistami aby si zachovalo prepravu plynu cez tamojši usek plynovodu na juh Ruska a dalej do ...Zobrazit celý příspěvek

  Je to taky čudny članok. Bohorovne sa v nom tvrdi, že Rusko "obsadilo" Luhansk separatistami aby si zachovalo prepravu plynu cez tamojši usek plynovodu na juh Ruska a dalej do Turecka. Realita je taka, že Gasprom už v roku 2007 vybudoval a spustil plynovod Sokhranovka-Oktyabrskaja, ktory Ukrajinu obchadza. Dokonca mu vtedy bolo v Rusku vytykane, že viac investuje, než ušetri na poplatkoch Ukrajine. Okrem toho aj v pripade nedokončeneho South Steamu aj pri Turk Streame sa použivaju potrubia ktore nemaju žiaden dôvod ist cez Ukrajinu. Načo je tato geopoliticka omačka nepišuca realitu?
  https://eegas.com/sokhranovka_... Skrýt celý příspěvek

  • mu7705
   16:08 07.02.2020

   Opravdu jedna trubka 1420mm nahradí 4 trubky 1020 a 1220mm?

   Opravdu jedna trubka 1420mm nahradí 4 trubky 1020 a 1220mm?

   • palo satko
    16:36 07.02.2020

    Ta jedna trubka bola postavena pre južne Rusko. Treba si pozriet trubky Pisarevka Anapa.

    Ta jedna trubka bola postavena pre južne Rusko. Treba si pozriet trubky Pisarevka Anapa.

 • dusan
  13:32 07.02.2020

  Trošku úsmevne ladený článok ... Rusko nebuduje sieť plynovodov primárne ako "strategickú páku", ale primárne ako ekonomickú nevyhnutnosť ....sme totiž pre rusko NAJSOLVENTNEJŠÍ ...Zobrazit celý příspěvek

  Trošku úsmevne ladený článok ...

  Rusko nebuduje sieť plynovodov primárne ako "strategickú páku", ale primárne ako ekonomickú nevyhnutnosť ....sme totiž pre rusko NAJSOLVENTNEJŠÍ trh. Síce k nám ide len asi tretina plynu, ale pre Gazprom to je cca polovica ziskov. Lepšie trhy jednoducho nie sú a to "otáčanie" rúr je nezmyslom. Samozrejme, že Rusko sa snaží dostať i na iné trhy, ale je charakteristické, že napr. Sila Sibíre akurát nahradila výpadok (nižšiu spotrebu) Ukrajiny za posledných 5 rokov... nič viac.

  Ceny plynov sú dnes odstrihnuté od cien ropy a sú stláčané stále viac a viac dolu hlavne tým otepľovaním (slabšie zimy) a hlavne rastom exportu z USA. Rusi si udržujú svoje pozície v Eur´´ópe len preto, že skrátka musia ísť s cenami dole. Vzhľadom na to, že sa EÚ správne snaží zosieťovať všetky krajiny plynovodmi a stavajú sa terminály na skvapalnený plyn, tak za pár rokov je "stretegická páka" Ruska zúžená akurát tak na dohadovanie o cene ... nič viac.

  Rusko sa snažilo "pákovať" cez zemný plyn v roku 2014, kedy pre "technické problémy" obmedzilo dodávky, ale skončilo to pre Rusko totálnou katastrofou. Muselo zaplatiť ťažké penále za nedodané množstvá zazmluvneného plynu a odvtedy sa Rusko snaží byť vzorným dodávateľom a všade kadiaľ chodí zdôrazňuje "spoľahlivosť dodávok" .... skrátka vydieranie je už dnes nemožné a postihlo by hlavne Rusko.

  Čo sa týka ropy tak tam je situácia pre Rusko ešte horšia. Americkí ťažiari držia ceny dosť dole a OPEC s Ruskom márne dumajú ako zrušia kvadratúru kruhu, kedy nižšia ťažba síce zvyšuje ceny, ale podporuje americkú konkurenciu a vyššia ťažba síce zarobí viac, ale stláča po čase cenu a tým i zisky pre Rusko.

  Jediným riešením pre Rusko je modernizácia ekonomiky, ale to je vzhľadom na zaostalosť režimu, ktorý je v princípe založený na korupcii, misia v podstate nemožná a tak za 20 rokov "geniálneho" Putina je Rusko presne tak isto závislé od vývozu energetických surovín (60 % vývozu) ako keď natupoval do funkcie.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 2 z 2