Rusko a Německo i přes animozity mají k sobě blízko

Rusko a Německo i přes animozity mají k sobě blízko
Německá kancléřka Angela Merklová a ruský prezident Vladimir Putin / The Russian Presidential Press and Information Office, CC BY-SA 4.0 (Zvětšit)

Vztahy mezi Sovětským svazem a nynějším Ruskem na jedné straně a Německem na straně druhé měly vždy specifický charakter. Zatímco za druhé světové války sváděly obě tyto mocnosti mezi sebou boj na život a smrt, dnes již dlouhá desetiletí panuje mezi oběma státy vzájemně prospěšná kooperace. Není to poprvé. Již v období mezi dvěma světovými válkami se obě země sblížily a v různých oblastech i spolupracovaly.

Úzká meziválečná spolupráce vyvrcholila Rapallskou smlouvu z roku 1922, pojmenovanou podle lázeňského města Rapallo, které leží necelých třicet kilometrů na východ od Janova v severozápadní Itálii. Obě země si na základě této dohody navzájem odpustily finanční dluhy z první světové války a zároveň obnovily diplomatické styky. Německo tím de facto uznalo existenci bolševického systému v Rusku. Smlouva obsahovala ještě tajný dodatek, který upravoval vojenskou spolupráci obou zemí, čímž byla porušena Versaillská mírová smlouva. Byla to první mezinárodní smlouva mezi státem západní Evropy a Ruskem po tzv. Velké říjnové socialistické revoluci. Bolševické Rusko se tak dostalo z diplomatické izolace.

Spolupráce nacistů a bolševiků

Do čela ruské delegace, která měla odcestovat na jednání do Rapalla, byl původně jmenován Vladimír Iljič Lenin. Z bezpečnostních důvodů byl ale nahrazen lidovým komisařem zahraničí Georgijem Vasiljevičem Čičerinem, zkušeným diplomatem, který později dosáhl dalších úspěchů s uznáním své vlasti západními zeměmi. Za Německo podepsal smlouvu 16. dubna 1922 ministr zahraničí Walther Rathenau a říšský kancléř Joseph Wirth.

Jakýmsi vrcholem spolupráce Stalinova Sovětského svazu a Hitlerovy Třetí říše byl přílet nacistického ministra zahraničních věcí Joachima von Ribbentropa do Moskvy 23. srpna 1939. Jeho úkolem bylo dokončit několik týdnů trvající jednání mezi oběma zeměmi. Pakt Ribbentrop-Molotov byl nakonec podepsán 24. srpna ve dvě hodiny ráno. Smlouva o neútočení byla pro Stalina spíše formalitou, jeho zájmem bylo vyjasnění si sfér vlivu. Přál si obnovit rozsah území Ruska v hranicích původního carského impéria. V dodatku smlouvy například stálo, že v Pobaltí bude hranice vlivu Německa a Sovětského svazu totožná se severní hranicí Litvy. Lotyšsko, Estonsko a Finsko tak měly připadnout Stalinovu SSSR. Hranice v Polsku vytýčily řeky Narew, Visla a San.


Merklová v Moskvě (2020). Otto von Bismarck řekl: „Tajemství politiky? Uzavřete s Ruskem dobrou smlouvu.“

Hitlerovo Německo 1. září 1939 vpadlo do Polska, čímž vypukla druhá světová válka. Sovětský svaz následoval německého příkladu a o sedmnáct dní později podnikl invazi z východu. Po jedenácti dnech byl pakt upraven na Německo-sovětskou smlouvu o přátelství a spolupráci. Vrcholem vzájemného „přátelství“ byly dokonce společné vojenské přehlídky ve Lvově a Brestu. K dalším tajným ustanovením smlouvy patřilo rovněž prohlášení, že obě strany nebudou na svém území tolerovat jakoukoliv propagandu, která se týká území druhé smluvní strany. Budou na svém území od počátku potlačovat veškerou propagandu tohoto typu a budou se vzájemně se informovat v souvislosti s vhodnými opatřeními pro tento účel. Toto se stalo základem pro vzájemnou spolupráci mezi zvláštními službami obou zemí od přelomu let 1939 a 1940 a bylo tématem čtyř společných konferencí mezi tajnými službami, tj. nacistickým Gestapem a sovětskou NKVD. Dohoda byla pak dodržována až do 22. června 1941, kdy Německo „nečekaně“ napadlo Sovětský svaz.

Rozdílný pohled na propagaci totalitních režimů

V německém městě Gelsenkirchenu ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko byla v červnu 2020 slavnostně odhalena socha bolševického vůdce Vladimíra Iljiče Lenina, kterou zde instalovala krajně levicová Marxisticko-leninská strana Německa (MLPD). Slavnostního odhalení dvoumetrové sochy, která byla odlita v roce 1957 v někdejším Československu, se zúčastnilo několik set lidí. Město se pokoušelo instalaci sochy zabránit, zákaz ale zvrátil soud. Představitelé městská části, kde byla socha postavena, jsou toho názoru, že Lenin ztělesňuje násilí, útisk, teror a nezměrné lidské utrpení, které zachvátilo Sovětský svaz po bolševické revoluci v roce 1917. Domáhali se proto u soudu toho, aby takový „antidemokratický“ symbol strana nemohla instalovat na veřejném místě. Svůj požadavek však městská část zdůvodnila tím, že socha ohrožuje památkovou hodnotu přilehlých budov, což soud v Münsteru v březnu 2021 odmítl. MLPD naopak sochu odůvodňovala slovy její předsedkyně Gabi Fechtnerové, která prohlásila, že revoluční vůdce je „světoznámým pokrokovým myslitelem a bojovníkem za svobodu a demokracii pro masy“.  Podle zmíněné marxistické strany jde o vůbec první Leninovu sochu na území někdejšího Západního Německa, která se prý k dělnickému městu, jakým je podle ní Gelsenkirchen, skvěle hodí.

Před několika lety se k roli Lenina v historickém vývoji vyslovila v České televizi komentátorka Petruška Šustrová, která upozornila na mylnou domněnku, že za všechno špatné v SSSR může Stalin. Lenin zpočátku v rámci strany musel diskutovat s oponenty, ale jak narůstala jeho moc, stále častěji své oponenty likvidoval. „Proto mýtus, že Stalin byl horší než Lenin, je nesmysl,“ tvrdí Šustrová. Jedním z výroků Lenina bylo například: „Kdo na církevní svátek nepřijde do práce, má být bez rozdílu zastřelen.“ Jak dále uvedla Šustrová pro ČT, Lenin by bez Stalina vůbec nebyl možný, protože Stalin díky svým kriminálním činům – loupeže v bankách, pirátství, vydírání, vybírání výpalného – financoval Leninovo centrum,“ dodala Šustrová pro ČT s tím, že Leninovi nelze upřít schopnosti, inteligenci či vzdělání, nicméně z jeho pohrdání lidským životem běhá člověku mráz po zádech.


Lenin je mezi mladými německými komunisty populární

Dokonce samotní ruští komunisté se již příliš k Leninovým myšlenkám nehlásí, i když jeho pomníky stále stojí na náměstích některých ruských měst a jeho jméno se stále objevuje v topografických názvech a institucích. Jeho tělo leží nadále v moskevském mauzoleu. Ruský prezident Putin se svého času vyjádřil o vůdci bolševické revoluce poměrně ostře: „Položil atomovou bombu pod budovu, která se nazývá Rusko, a ta se potom rozpadla.“ Leninovo učení podle Putina v konečném výsledku vedlo ke zničení historického Ruska i k rozpadu Sovětského svazu. Ani vývoz „světové revoluce“ Rusové nepotřebovali, poznamenal Putin, který za sovětských dob býval důstojníkem tajné služby KGB ve východním Německu. Je tedy s podivem, že tak rozporuplná osobnost, která je navíc s odstupem hodnocena záporně i mnohými Rusy, má být v Německu objektem uctívání.

Je přitom naprosto nepředstavitelné, že by na kterémkoli místě ve Spolkové republice mohla být podobným způsobem uctěna jakákoliv postava z období nacistické hrůzovlády. Propagace nacismu v Německu je naprosto striktně zakázána. Někdy tyto restrikce dosahují až absurdní podoby.  V roce 2010 jsem osobně zažil na modelářském veletrhu v Dortmundu, kde jsem byl jako tlumočník s bývalým kolegou z divadla, který má rodinnou firmu vyrábějící mj. kartonové modely vojenských letadel. V jednom okamžiku přišel někdo z vedení veletrhu a začal si slabikovat název BETEXA. Pak majitele rezolutně vyzval, aby okamžitě z modelu letounu Messerschmit 109 odstranil hákový kříž. Když kolega zdvořile namítl, že se jedná o věrnou kopii tohoto německého letadla z druhé světové války, pořadatel velmi nekompromisně prohlásil, že jakákoliv propagace zločinného nacismu je v Německu přísně zakázána a sankcionována. Vystavovatel pak svastiku na modelu bojového letounu zakryl kouskem papíru

Honecker, Gorbačov, Schröder

Od diplomatického uznání bolševického Ruska Německem počátkem 20. let minulého století prošly vztahy obou těchto evropských mocností složitým vývojem. Přes mimořádně krvavou válku v letech 1941 až 1945 zakončenou kolosálním vítězstvím Rudé armády, přes období studené války, kdy hrozil válečný konflikt, v němž mohly dva německé státy bojovat navzájem proti sobě, až po mírové sjednocení Německa v říjnu 1990, mají vztahy mezi dnešní Spolkovou republikou Německo a Ruskou federací specifický charakter, který se vyznačuje jakýmsi zvláštním respektem. V Německu patří například k nejpopulárnějším postavám Michail Gorbačov.

Měl jsem možnost se o tom osobně přesvědčit v roce 1999 v Lipsku, které se stalo centrem oslav desátého výročí pádu komunistického režimu v bývalé NDR.  Mezi hosty slavnosti byla tehdy řada významných osobností. Přijeli tehdejší kancléř Gerhard Schröder, někteří další ministři. Nechyběl ani bývalý velvyslanec ČR v Německu Jiří Gruša. K největším celebritám patřil však bývalý sovětský velvyslanec v SRN a pozdější Gorbačovův poradce Valentin Falin. Tento velmi vzdělaný diplomat se tehdy v Lipsku těšil velké pozornosti hostitelů a německých novinářů i z toho důvodu, že všichni lidé z blízkého okruhu Michaila Gorbačova požívali v té době v Německu velké vážnosti. Ostatně osobní účast Gorbyho, jak ho Němci s oblibou nazývají, na oslavách 40. výročí vzniku komunistické NDR se o deset let dříve stala rozbuškou, která pak během několika dnů doslova smetla režim zavilého východoněmeckého stalinisty Ericha Honeckera.


Německý prezident Frank-Walter Steinmeier řekl, že Německo dluží Rusku plynovod Nord Stream 2, aby odčinilo své hříchy z druhé světové války (zdroj)

Sám Gorbačov, který se významně podílel na pádu komunismu, se ve svých 90 letech ve své zemi netěší velkému respektu, vydal v roce 2019 v Německu knihu, jež se dá přeložit jako „Co je nyní v sázce“.  V díle, považovaném za jeho „politickou závěť“, odsoudil Gorbačov v reakci na anexi Krymu počínání Západu (včetně západních sankcí) a vyjadřuje obavu ze vzájemného odcizení Ruska a Západu a z návratu studené války.

Výraznou osobností německé politiky orientovanou na Rusko se stal Gerhard Schröder, který byl v letech v letech 1998 až 2005 sedmým spolkovým kancléřem. Po kancléři Willy Brandtovi se jedná o dalšího výrazného sociálně demokratického politika. Krátce po svém odchodu z funkce začal Schröder působit v ekonomické oblasti, kde je předsedou výboru akcionářů konsorcia Nord Stream AG, které provozuje plynovod Nord Stream. Tímto plynovodem proudí pod Baltským mořem zemní plyn z Ruska do Německa. V září 2017 byla nově ustavena dozorčí rada velké ruské naftové společnosti Rosněfťu. Ruská vláda do ní nominovala Gerharda Schrödera, který byl posléze zvolen předsedou této dozorčí rady. Za tuto svou nepochybně velmi lukrativní funkci byl ovšem Gerhard Schröder v Německu kritizován.

Ačkoliv se z Německa občas ozývají kritické hlasy na adresu ruských politických špiček, jako tomu bylo nedávno například z úst kancléřky Angely Merkelové v záležitosti v Rusku vězněného kritika Putinova režimu Alexeje Navalného, který se v Berlíně i léčil, nezdá se, že by ze strany Německa existovala snaha nějak výrazně rozhněvat „ruského medvěda“. Není to ani tak ze strachu, ale jde o jakýsi vzájemný respekt, o kterém se mi v roce 1999 jen tak mezi řečí v Lipsku zmínil Valentin Falin. Tato šedá eminence sovětské zahraniční politiky a vynikající znalec němčiny a německého prostředí měla ve zprostředkující roli Německa ve vztahu Ruska k NATO a Evropské unii určitě jasno.  

Nahlásit chybu v článku


Související články

Rusko-americké vztahy po Trumpovi a Putinovi

„Nikdo nám nenaslouchal. Poslouchejte nás teď.“ Tato slova z březnového projevu Vladimira Putina o ...

Puchov: Prozápadní Putin je ideální vůdce Rusů

Americký magazín Defense News ve specializovaném vydání Outlook 2019 prezentoval názory světových ...

Výbuchy ve Vrběticích, Vladimír Putin a dezinformátoři

Česká republika prožívá od soboty události, na které nejsme vůbec zvyklí. Předseda vlády a ministr ...

PREMIUM Polský pohled na Vrbětice: Důležitější je Bělorusko a konec českého pacifismu

Mezi Českou republikou a Ruskou federací vzniklo silné diplomatické napětí ‒ objev ruské stopy ve ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • J.Kolousek@post.cz
  12:53 27.05.2021

  Zkuzte přečíst článek: "Ostravský hotel byl pro ruské agenty ideální. Doporučila jim ho jejich oběť z Vrbětic?" ...Zobrazit celý příspěvek

  Zkuzte přečíst článek: "Ostravský hotel byl pro ruské agenty ideální. Doporučila jim ho jejich oběť z Vrbětic?"
  https://cnn.iprima.cz/ostravsk... Skrýt celý příspěvek

 • KOUMES123
  13:38 26.05.2021

  Některé záležitosti bychom měli opravdu řešit jako Němci. Vykašlat se na ideologické bláboly a starat se o svoje ekonomické zájmy. Nové nákladní auta URAL(velikost Tatry 815), ...Zobrazit celý příspěvek

  Některé záležitosti bychom měli opravdu řešit jako Němci. Vykašlat se na ideologické bláboly a starat se o svoje ekonomické zájmy. Nové nákladní auta URAL(velikost Tatry 815), světe div se mají německé převodovky ZF a německá světla Hella(možná i další díly), tak jaké pak sankce, ty jsou pro užitečné idioty. My bychom se měli postarat hlavně o co největší energetickou soběstačnost, tedy dostavbu jaderných elektráren. Hodit do toho vidle se asi někomu hodilo. Věřit tomu, že druhý výbuch ve Vrběticích ruští agenti naplánovali zrovna na den, kdy dal majitel IMEXu zaměstnancům volno, je jak věřit, že baron Prášil létal na dělové kouli.Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   19:02 26.05.2021

   "Věřit tomu, že druhý výbuch ve Vrběticích ruští agenti naplánovali zrovna na den, kdy dal majitel IMEXu zaměstnancům volno, je jak věřit, že baron Prášil létal na dělové ...Zobrazit celý příspěvek

   "Věřit tomu, že druhý výbuch ve Vrběticích ruští agenti naplánovali zrovna na den, kdy dal majitel IMEXu zaměstnancům volno, je jak věřit, že baron Prášil létal na dělové kouli."

   Možná by se to chtělo seznámit s tím, že majitelův mobil se pohyboval v oblasti ubytovaní "Agentů". Zatím co on tvrdil, že jel přímo na místo.
   To se tak běžně stává, že ztratíte mobil, on vám ho někdo přes půl republiky doveze...Skrýt celý příspěvek

   • Grugh
    10:27 27.05.2021

    Zdroj? Anonymní "důvěryhodné zdroje obeznámené s vyšetřováním" nejsou ve skutečnosti důvěryhodné zdroje (a pokud to mají být poslanci, tak to platí dvojnásob). 1) Nikdo ...Zobrazit celý příspěvek

    Zdroj?
    Anonymní "důvěryhodné zdroje obeznámené s vyšetřováním" nejsou ve skutečnosti důvěryhodné zdroje (a pokud to mají být poslanci, tak to platí dvojnásob).
    1) Nikdo nevyšetřuje závažný únik informací.
    2) Majitel firmy není ve vazbě a podle našich čelních politiků (s výjimkou Zemana) a představitelů policie / spravedlnosti byly všechny vyšetřovací verze se zapojením zaměstnanců a majitelů v minulosti odloženy: "Existuje pouze jedna vyšetřovací verze...".

    Připusťme, že jsou zveřejněné údaje o pohybu majitele pravdivé:
    Vyrazil z Ostravy.
    Po 30 minutách otočil zpět a vyrazil směrem k hotelu Corrado.
    Zdržel se někde v okolí 100m od hotelu 40 minut.
    Jeho byt je v Ostravě, Corrado také, a za 30 minut se nedostal přes půl republiky jak tvrdíš. Poznámka o ztraceném mobilu mi není jasná. Nějaká tvoje hypotetická konstrukce?

    Vzpomínám na nedávnou kauzu "brutálního úniku informací", kdy měl policejní prezident varovat podsvětí o připravovaném zátahu, což měla potvrdit zpráva z bývalého mobilu jeho bývalé manželky.
    Asi po několika týdnech slušně rozjetého skandálu, výslechů před různými výbory apod. se nakonec ukázalo, že zpráva přišla na ten mobil a ne z něj, takže vlastně podsvětí mělo varovat policii ;-).
    Kdo si myslí, že tento detail vyšetřovatelé přehlédli? A kdo si myslí, že zprávu poslalo podsvětí a že za tím nestál boj o koryta v rámci policie a chystané reorganizace ÚOOZ? ;-)

    Další příklad důvěryhodnými zdroji potvrzené informace:
    Kde se tou dobou pohyboval Skripal? Ruští agenti ho podle médií v ČR sledovali, právě ve zmiňovaných dnech:
    "Sergej Skripal přijel do České republiky ve druhé polovině října 2014, podle zdroje tedy nedlouho po tom, co do země vstoupili i muži, kteří podle britských vyšetřovatelů o necelé čtyři roky později usilovali v Salisbury jak o život Skripala, tak jeho dcery Julije."
    ""Vypadá to, že Rusové měli komando a Skripala sledovali dlouho před pokusem o vraždu," řekl Radiožurnálu zdroj."
    Zdroj: https://domaci.ihned.cz/c1-662...
    A nebo si "zdroj" tehdy vymýšlel? A nebo si vymýšlí dnes?
    A nebo si vymýšlel tehdy i dnes?Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     13:42 27.05.2021

     U nás je rozdíl mezi informací, a informací použitelnou u soudu. To bude ten důvod proč nesedí. 2) Verze je jen z agenty, ale to neznamená, že jim nepomohl někdo z firmy. Což, ...Zobrazit celý příspěvek

     U nás je rozdíl mezi informací, a informací použitelnou u soudu. To bude ten důvod proč nesedí.
     2) Verze je jen z agenty, ale to neznamená, že jim nepomohl někdo z firmy. Což, přesně odpovídá zatím zveřejněným informacím. Ale opět mít informace a odsoudit jsou dvě různě věci.Skrýt celý příspěvek

     • Grugh
      20:01 27.05.2021

      1) Ještě jednou: Proč se nevyšetřuje únik informací? Ten se vyšetroval i v třeba v případě Kubiceho zprávy nebo aktulně Hamáčkovi cesty do Moskvy, kde vlastně o nic nešlo. A když ...Zobrazit celý příspěvek

      1) Ještě jednou: Proč se nevyšetřuje únik informací?
      Ten se vyšetroval i v třeba v případě Kubiceho zprávy nebo aktulně Hamáčkovi cesty do Moskvy, kde vlastně o nic nešlo.
      A když jde o vyšetřování údajného státního terorismu, tak najednou nic? ;-)
      2) Údaj o poloze telefonu je rozhodně u soudu přípustný důkaz a tedy "informace použitelná u soudu".

      Co ale v podstatě nejde stíhat je poslance, ze jejich výroky (obzvlášť na parlamentní půdě). Ti si mohou lhát, jak se jim zlíbí a vypouštět do médií nesmysly.
      A čučkaři z BISky jsou za šíření bludů dokonce placení.Skrýt celý příspěvek

 • J.Kolousek@post.cz
  23:44 14.05.2021

  Ji toto je historie, dnešní KSČM:V roce 1930 čeští národní socialisté uznali princip kulturní autonomie národností. V praxi nedošlo k žádné změně. Požadavky sudetských Němců ...Zobrazit celý příspěvek

  Ji toto je historie, dnešní KSČM:V roce 1930 čeští národní socialisté uznali princip kulturní autonomie národností. V praxi nedošlo k žádné změně. Požadavky sudetských Němců podporovaly pouze komunisté, např. 5. kongres Komunistické internacionály v červnu 1923, 6. sjezd KSČ v březnu 1931, projev poslance Kopeckého v březnu 1931.Komunistická strana mimochodem nepožadovala pouze zrovnoprávnění Sudetoněmců v Československu, nýbrž jim ponechávala taktéž právo na eventuální odtržení od československého státu. Dokonce i komunistická centrála v Moskvě se zajímala o nespravedlivé národnostní poměry v Československu. „Komunistická internacionála“ v Moskvě odsoudila ČSR kvůli nedbání práva sebeurčení a přiznávala Sudetoněmcům právo k rozchodu s tímto státem. 5. sjezd Kominterny (vedoucí orgán všech komunistických stran v letech 1919-1934) se v červnu 1923 důrazně přihlásil k právu na sebeurčení Sudetoněmců. Generální tajemník Kominterny Manuilskij dokonce řekl: „Československý stát anektoval německé průmyslové oblasti s 3,7 milióny německých lidí… V závěrečném ustanovení se komunistické straně Československa udělil úkol, aby proklamovala právo na sebeurčení národů žijících v ČSR „včetně práva se od sebe oddělit“. Tak vysoký počet příslušníků německé menšiny na území Československa neuváděli ani sudetští Němci.Skrýt celý příspěvek

 • Radovan
  20:21 13.05.2021

  Trochu mimo téma, ale musím se pozastavit nad naturelem Němců. Ohromnou pracovitost, přesnost a takovou tu buldočí povahu jim nemůže upřít ani největší nepřítel. Když se na něco ...Zobrazit celý příspěvek

  Trochu mimo téma, ale musím se pozastavit nad naturelem Němců. Ohromnou pracovitost, přesnost a takovou tu buldočí povahu jim nemůže upřít ani největší nepřítel. Když se na něco zaměří, tak v tom prokážou neobvyklou zarputilost a houževnatost.
  1945 - Německo zničené, okupované, územně zmenšené, miliony mrtvých, do toho další miliony vyhnanců z východu bez střechy nad hlavou
  2021 - Německo je dlouhodobě ekonomicky zdaleka nejsilnější evropskou zemí a v EU hraje vůdčí roli.
  Němci naštěstí válku prohráli, ale technicky vzato byli v ní výborní. Němci pak napřeli sílu do ekonomiky a jsou v ní výborní.
  Nyní se napřeli do zelené energie. Sice zatím mají velké problémy a dost lidí se jim směje, že to nemůže fungovat, ale mám dojem že za 10 -15 let to Němci zase zvládnou a budou i v tomhle na špici.
  Můžeme jen doufat, že tu svojí obrovskou sílu jednou nenapřou pro nás velmi špatným směrem..Skrýt celý příspěvek

  • GlobeElement
   08:31 14.05.2021

   Ony obecně severské národy, a to včetně nás, jsou oproti jiným kulturám velice pracovité, spolehlivé a cílevědomé. Když se do ČR, Německa nebo jiné země střední a severní Evropy ...Zobrazit celý příspěvek

   Ony obecně severské národy, a to včetně nás, jsou oproti jiným kulturám velice pracovité, spolehlivé a cílevědomé. Když se do ČR, Německa nebo jiné země střední a severní Evropy přestěhuje člověk z jihu, je šokován zjištěním, že schůzka v 5 je v 5 a ne v 6,30, že když někdo přijme úkol, taky ho splní, že když někdo práci začne, taky ji dokončí. Ne že bychom byli všichni tak vzorní, ale je to typický znak této části světa.

   Němci nám jsou strašně podobní. Podobnější než Poláci. Rozdíl je hlavně v ochotě dodržovat pravidla - my máme tendenci upřednostňovat cíl, Němec má tendenci upřednostnit pravidlo. To někdy vede k malérům - na obou stranách. Asi bychom se měli navzájem inspirovat v obou směrech.

   Co se zelené ideologie týče, Německo ji určitě dokáže dotáhnout do konce. A to bez ohledu na následky. Nejsem si jist, jestli je to hodno uznání.Skrýt celý příspěvek

   • Jirosi
    13:23 14.05.2021

    "Co se zelené ideologie týče, Německo ji určitě dokáže dotáhnout do konce. A to bez ohledu na následky." Až se po nich budeme opičit jako třeba v případě dálnic, železnic, atd.. ...Zobrazit celý příspěvek

    "Co se zelené ideologie týče, Německo ji určitě dokáže dotáhnout do konce. A to bez ohledu na následky."

    Až se po nich budeme opičit jako třeba v případě dálnic, železnic, atd.. Tak nás to bude na následcích stát řádově více. To je to co se zapomíná říkat.Skrýt celý příspěvek

    • Shania
     12:22 17.05.2021

     Takze odstavime taky jadro? :D 5.5. 23GW solar 41GW wind skvela produkce ale od 9.5. do 15.5. solar (pouze spicka) 29GW - 18GW wind 10-4GW Takze u solar, kde s tim muzes ...Zobrazit celý příspěvek

     Takze odstavime taky jadro? :D

     5.5. 23GW solar 41GW wind skvela produkce
     ale od 9.5. do 15.5. solar (pouze spicka) 29GW - 18GW wind 10-4GW
     Takze u solar, kde s tim muzes pocitat, mas dobrou vyrobu pres poledne a pak to jde dolu az an nulu a u vetru muzes mit peknych par vetrnych dni a pak naproste bezvetri na par tydnu...

     Cim to nahradis? Uhli a plyn... + dovoz

     Ani se 100% zalohou v bateriich na jeden den ( naproste scifi se soucasnou technologii) ted maji 2GW precerpavackach... , tak ti to neresi bezvetri na par dni/tydnu a naprosto nefunkcni solary v zime ( v lednu maximum 5GW solaru ve spicce).

     Nejsem genius, ale pridani dalsich solar a wind elektraren tento problem nevyresi...

     Nemecka cesta je aktualne neresitelna bez plynu/uhli pripadne dovozu... a to jeste za cenu nejdrazsi elekriny pro koncaka...

     wind a solar funguji dobre, pokud maji backup v podobe tepelnych elektraren, v okamziku, kdy ty tepelne nahradis necim, co je stejne spolehlive, vykonne, levne a ciste, tak pak nebudes potrebovat solar a wind...Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      14:32 17.05.2021

      Shania: I dole jsem nepsal ani slovo o zavírání. Pouze jsem se vyjádřil k tomu, že naše strkání hlavy do písku ( zákaz připojovaní nových zdrojů, nepovolování nových projektů) je ...Zobrazit celý příspěvek

      Shania: I dole jsem nepsal ani slovo o zavírání. Pouze jsem se vyjádřil k tomu, že naše strkání hlavy do písku ( zákaz připojovaní nových zdrojů, nepovolování nových projektů) je cesta do pekla.
      Jak vítr, tak Solar dokáží do sítě dodávat. Nedokáží to 100%, ale dokáží to významně. Ve smyslu snížení celkové spotřeby.
      Český skeptismus na tom nic nezmění. Je to jen otázka času, kdy nám to dojde. Ale ztráty tu budou na furt.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      15:06 17.05.2021

      *Ps: Abych nezapomněl, spousta těch elektráren se doslova odstaví sama (stáří, nedostatek surovin, nerentabilita).

      *Ps: Abych nezapomněl, spousta těch elektráren se doslova odstaví sama (stáří, nedostatek surovin, nerentabilita).

     • Shania
      16:59 17.05.2021

      odstavi sama = musis to necim nahradit... pokud o salarech mluvis ajko o necem, co si lidi daji na strechu, tak o tom se tu nebavim. I kdyz si budes setrit spotrebu pres leto, v ...Zobrazit celý příspěvek

      odstavi sama = musis to necim nahradit...

      pokud o salarech mluvis ajko o necem, co si lidi daji na strechu, tak o tom se tu nebavim. I kdyz si budes setrit spotrebu pres leto, v zime budes muset tu energii nekde vzit...

      Me jde o pokus pouzit solarni parky jako nahradu za normalni elektrarny...Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      17:24 17.05.2021

      Potřebujeme to, i to, protože stavět nové uhlí je nesmysl. Přitom uvažovaný blok JZ bychom potřebovali tak 3-4x postavit, někde do roku 2050 (2x Dukovany, 2 dostavba Temelína). Je ...Zobrazit celý příspěvek

      Potřebujeme to, i to, protože stavět nové uhlí je nesmysl. Přitom uvažovaný blok JZ bychom potřebovali tak 3-4x postavit, někde do roku 2050 (2x Dukovany, 2 dostavba Temelína).
      Je potřeba využít potenciál, který tu je. Žádný zdroj nedokáže dodávat 100% času. Pokud bychom se optikou jakou posuzujeme solar+wind dívali na Dlouhé Stráně, nikdy bychom je nepostavily. Těm dokonce musíme napřed energii dodat, abychom ji mohli vyčerpat zpět.Skrýt celý příspěvek

     • Shania
      09:07 18.05.2021

      Dlouhe strane je baterie, presne to co potrebujes pro solar wind, akorat ze jich potrebujem dalko vic.. ale co vime, treba dojde k nejakemu prulomu v bateriich a pak nebude problem ...Zobrazit celý příspěvek

      Dlouhe strane je baterie, presne to co potrebujes pro solar wind, akorat ze jich potrebujem dalko vic.. ale co vime, treba dojde k nejakemu prulomu v bateriich a pak nebude problem vystavet dostatecnou kapacitu. do te doby se s tim ale pocitat neda.

      Ano potrebujeme vic JE, otazka jestli je budeme mit... do te doby k odstaveni uhli nedojde...Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      14:59 18.05.2021

      Byl to příklad! Kdy při uvažovaní vaší optiky by se nikdy nemohl realizovat. "Ano potrebujeme vic JE, otazka jestli je budeme mit... do te doby k odstaveni uhli nedojde..." K ...Zobrazit celý příspěvek

      Byl to příklad! Kdy při uvažovaní vaší optiky by se nikdy nemohl realizovat.

      "Ano potrebujeme vic JE, otazka jestli je budeme mit... do te doby k odstaveni uhli nedojde..."

      K odstavení uhlí dojde, a to dříve než si plánujeme. Představa, že nebudeme svítit je mimo. Každá elektrárna je levnější než "tma".Skrýt celý příspěvek

     • Shania
      15:55 18.05.2021

      tak pokud napriklad jak je v planu do 2038 (nebo do kdy) se ma uhli vyradit. Tak samozdrejme k tomu musis mit adekvatni nahradu a to takovou, co je schopna zalovat jeden blok ...Zobrazit celý příspěvek

      tak pokud napriklad jak je v planu do 2038 (nebo do kdy) se ma uhli vyradit. Tak samozdrejme k tomu musis mit adekvatni nahradu a to takovou, co je schopna zalovat jeden blok temelina... Takze pokud tahle nahrada nebude v provozu, tak se uhli nevyradi... to ti zarucuju... pokud u moci nebudou uplny jelita, coz se vlastne vyloucit neda... a ano, bude to drahe, kvuli cene povolenek, ale uhli se bude palit dal...

      Svitit nebudes mit cim ( mluvime tu o polovine nasi produkce), pokud nemas jak elektrinu vyrobit... muzes sice nakupovat ze zahranici, ale to ti moc nepomuze, pokud budou delat stejne idiotske kroky jako ty....

      Muzem doufat, ze sem nekdo neprijde s net zero politikou:D

      A muj nazor je odstavit stare tepelne ektrarny co nejdriv a postavit nove... a ty pak nahradit jakmile bude k dispozici adekvatni nahrada, solar pro domaci pouziti, kde si kazdy spocita, jestli se mu to vyplati... , zadny solarni parky pokud nebudou ekonomicky vyhodne a to vcetne zapocitani zateze infrastruktury. Wind vubec nestavet do 10km od jakehokoliv vesnice... (nastesti ho u nas moc stavet nemuzem) a investovat do novych technologii... a samozdrejme se pokusit postavit co nejvic jadra...Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      17:04 18.05.2021

      "tak pokud napriklad jak je v planu do 2038 (nebo do kdy) se ma uhli vyradit." V tom je ten problém, to je plán. Realita bude někde blíže roku 2030( nejpravděpodobněji už v roce ...Zobrazit celý příspěvek

      "tak pokud napriklad jak je v planu do 2038 (nebo do kdy) se ma uhli vyradit."

      V tom je ten problém, to je plán. Realita bude někde blíže roku 2030( nejpravděpodobněji už v roce 2033).
      Ta náhrada stojí v Počeradech ( paro-plynová).

      "Svitit nebudes mit cim ( mluvime tu o polovine nasi produkce), pokud nemas jak elektrinu vyrobit... muzes sice nakupovat ze zahranici, ale to ti moc nepomuze, pokud budou delat stejne idiotske kroky jako ty..."

      To, že nebude čím svítit, je právě důsledek té politiky nestavění nových zdrojů. Protože, ekonomiku prostě neohneš. Ti co ve firmách rozhodují musí rozhodovat z přihlédnutím k "řádnému hospodaření". Z toho jasně vyplývá, že postavit elektrárnu trvá cca 5. let, a pokud si její životnost plánuješ na "2-3" roky. Pak je to v podstatě ilegální činnost.
      Proto je potřeba investovat do obnovitelných zdrojů, aby ty klasické ušetřily čas do budoucna. Jenže, většina lidí se kouká jen na "zítra".Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      17:23 18.05.2021

      Jinak, spousta hezkých článku o tom je na Osel.cz.

      Jinak, spousta hezkých článku o tom je na Osel.cz.

     • Shania
      09:15 19.05.2021

      jak jsme psal, plyn je jedna z alternativ k uhli,(jeste je treba nahradit 9000GW) ale ma jiste strategicke dusledky a bude vyzadovat novou ifrastrukturu a zajisteni nerusenych ...Zobrazit celý příspěvek

      jak jsme psal, plyn je jedna z alternativ k uhli,(jeste je treba nahradit 9000GW) ale ma jiste strategicke dusledky a bude vyzadovat novou ifrastrukturu a zajisteni nerusenych dodavek...

      Jak uz jsme ti rek, hlavni duvod pro eliminaci uhli je zpomaleni globlaniho oteplovani... postavene na nefunkcnich pocitacovych modelech...

      https://www.carbonbrief.org/ma...

      a tohle je vse co o uhli potrebujes vedet... muzem jen doufat, ze se zapad z te CO2 idiocie probere vcas, nez nas to polozi...

      Nemci mimochodem prave otevreli dalsi HELE uhelnou ektrarnu a to by melo v idealnim svete byt i u nas

      https://unece.org/fileadmin/DA... Skrýt celý příspěvek

     • Shania
      10:41 19.05.2021

      a dost pochybuju, ze na osel.cz najdes podporu nemecke cesty, maji tam dost podobne nazory jako ...Zobrazit celý příspěvek

      a dost pochybuju, ze na osel.cz najdes podporu nemecke cesty, maji tam dost podobne nazory jako ja:
      https://www.osel.cz/11669-cesk...

      https://www.osel.cz/11677-neme... Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      15:58 19.05.2021

      "Nemci mimochodem prave otevreli dalsi HELE uhelnou ektrarnu a to by melo v idealnim svete byt i u nas" Ne další, ale poslední elektrárnu. Tu začali plánovat už před Fukušhimou. ...Zobrazit celý příspěvek

      "Nemci mimochodem prave otevreli dalsi HELE uhelnou ektrarnu a to by melo v idealnim svete byt i u nas"

      Ne další, ale poslední elektrárnu. Tu začali plánovat už před Fukušhimou. Celý proces trval 10.let. Přitom stále počítají, z ukončením všech uhelných elektráren do roku 2038. Tedy i této.
      Znovu se vás ptám pokud to v Německu trvá 10.let, a provozovat to chtějí "18". Jak dlouho vychází provoz nové elektrárny v CR, 3-8 let?
      Elektrárna se nezaplatí ( soukromý stavitel ji nepostaví), zbývá vláda. Ale ta ji opět nemůže dotovat. Takže, opět budeme čekat a čas hraje proti nám.
      Místo šetření uhlím, alespoň ve dny kdy by svítilo slunce, foukal vítr, se nám čas krátí.
      JZ, jsou během ještě na delší čas. Opět se všichni tváří, že času dost. Přitom objednávka ne na 1, ale rovnou 4 reaktory z postupným náběhem by značně srazila cenu.Skrýt celý příspěvek

     • Shania
      18:31 19.05.2021

      Ten Nemecky plan je takovy to, jsme v hajzlu, ale budeme se tvarit ze to nejak dame, budou to pak resit az dalsi vlady.... jako vsechny net zero plany na svete... Pokud je nemci ...Zobrazit celý příspěvek

      Ten Nemecky plan je takovy to, jsme v hajzlu, ale budeme se tvarit ze to nejak dame, budou to pak resit az dalsi vlady.... jako vsechny net zero plany na svete...
      Pokud je nemci planuji vypnout v 2038, tak jiste maji plan, cim je nahradi, ne? tak povidej.... plyn? stepka? zase uhli?

      Samozdrejme, pokud my postavime novou uhelnou ektrarnu, tak pobezi po celou dobu provozu... emisni povolenky nemusi prezit dalsi dekadu... lidi si nenechaji strat nahlavu donekonecna...

      Porad nechapu, jak nam setreni uhli nejak pomuze v jeho nahrazeni... , cena pro koncaka se akorat zvysuje s dalsim pripojenym alternativnim zdrojem... krivit volny trh povolenkami a dotacemi je fakt cesta pro skvelou budoucnost... ty vedlejsi skody pak jsou daleko horsi, nez to co se snazi napravit.

      Pockej tak za deset let, az ten AGW scam zkolabuje po dekade ochazovani a ekonomickych sracek, jak pak budou lidi ochotni resit ekologii... nevic se to pak samo vyresi novymi druhy energie...Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      21:08 19.05.2021

      Zatím ti lidé hlasují nohama a montují si na střechu soláry. Zrušení povolenek se dočkáš jen výměnou za zákaz těch zdrojů. Ono pokud by to fungovalo jen v rámci EU, pak máš ...Zobrazit celý příspěvek

      Zatím ti lidé hlasují nohama a montují si na střechu soláry.
      Zrušení povolenek se dočkáš jen výměnou za zákaz těch zdrojů.
      Ono pokud by to fungovalo jen v rámci EU, pak máš pravdu. Ale ten boj už je dávno na celosvětové úrovni. Prostě je to jen strkání hlavy do písku.
      Místo, abychom se s toho snažili dostat zisk.Skrýt celý příspěvek

     • Shania
      09:21 20.05.2021

      Domaci solary bude mit nakonec jen par domacnosti a to prevazne na rodinych domech. prinejhorsim si poridi generator. I sobestacna domacnost pres leto, bude mit problem v ...Zobrazit celý příspěvek

      Domaci solary bude mit nakonec jen par domacnosti a to prevazne na rodinych domech. prinejhorsim si poridi generator. I sobestacna domacnost pres leto, bude mit problem v zime...

      Stejny problem pro podniky, setrit trochu pres den, vypati se jim to pres dotace, ale kde makaji i pres noc a v zime, budou potrebovat stejne odber ze site...
      Neni taky nic spatneho, tam kde je odpad, ktery se da vyuzit, aby se tak stalo, nesmi se ale kvuli tomu specialne pestovat...

      Ani jedna z tech veci neresi vymenu uhelnych alektraren... nevim kdy ti to dojde.. naopak vsechno tohle na nich parazituje a bez nich by to nefungovalo..

      Je to cele zalezitost EU a castecne US, v asii tohle s radosti podporuji, nase ztrata, jejich zisk...

      Kdyby si se podival na ten graf, uvidis, ze cina za kazdou uhelnou ektrarnu co tu vyradime, postavi deset novych a bude se to jen zvysovat...

      Cela tahle honba za odstaveni fosilnich paliv je totalni silenost a je zcela nerealisticka, cim vic pozadu v tom budeme ( ve vystavbe, naopak investovat dalko vic do vyzkumu), tim mene nas to bude bolet, az se konecne bude prechazet na neco noveho...

      Fosilni paliva nahradi jedine neco, co je podobne parametry a zaroven bude levnejsi, wind a solar tohle nesplnuje.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      17:27 20.05.2021

      Těch domácností už jsou tisíce ročně! Továrny na tom vydělávají násobně, protože jim to zajišťuje kontinuitu dodávek na rozdíl od sítě. Tam totiž bývají výpadky po různých ...Zobrazit celý příspěvek

      Těch domácností už jsou tisíce ročně!

      Továrny na tom vydělávají násobně, protože jim to zajišťuje kontinuitu dodávek na rozdíl od sítě. Tam totiž bývají výpadky po různých bouřkách, atd.
      V noci je přebytek elektřiny, takže připojení na síť je vlastně žádoucí.

      Chápete, že nás trápí že ty bloky mají omezenou životnost?
      Můžeme do nich investovat, ale stejně je zavřeme. Nebo můžeme jejich životnost prodlouží tím, že část energie místo nich vyrobí alternativa.

      Zkuste se podívat do historie, kolik elektráren se otevíralo v Evropě, kolik se otevírá dnes. Opět nebavíme se odnešku(rozhodnutí o stavbě muselo padnout před 5-10.lety), ale o něčem po roce 2030.

      Na něco nového se přechází už dávno... Jen tu se nic neděje.

      Nenahradí není co. Viz. E´-benzín, ze kterého dokážeme dostat jen 1/8 vložené energie. Přitom to je potřeba ještě spálit v motoru. Vodík je podobný nesmysl.

      Zatím co Německo čeká na to, až se vytvoří efektivnější způsoby uložení. CR zatím nemá ani ty levné přebytky, které by uložila. Elektrárnu trvá postavit roky.Skrýt celý příspěvek

     • Shania
      09:12 21.05.2021

      loni to bylo 5000 domacnosti, takze tisice, ale je prakticky nic... Na vesnici mame drevo, plyn + ohrev vody pres slunce pres leto (btw ten ohrev vody v blbe prosklene skrini s ...Zobrazit celý příspěvek

      loni to bylo 5000 domacnosti, takze tisice, ale je prakticky nic...
      Na vesnici mame drevo, plyn + ohrev vody pres slunce pres leto (btw ten ohrev vody v blbe prosklene skrini s par hadicemi je daleko ekeftivnejsi a levnejsi to stejne delat pres solarni panely.), ve meste jsme napojeny na to je tam k dispozici... coz je taky vetsina nasi populace...

      Firmy: https://www.idnes.cz/ekonomika...

      Opet jde hlavne o dotace... jak tam pisi spravne postavena elektrarna jim pokryje tretinu nakladu ( a to asi jen pres leto)... a opet proti tomuhle nic nemam, az mozna na ty dotace... tohle je neco, co se spotrebuje okamzite lokalne... nedespabilizuje to sit... o tomhle typu solarnich elektraren se tu vubec nebavim...

      Takze stale jsme u toho, co ty furt nechapes, nejde o to setrit energii, jde o to mit spolehlivou kapacitu site, kdyz tyhle setritka nedodavaji dostatecny vykon...

      Nevim jak moc zivotnosti usetis, kdyz musi byt neuslate v stand by rezimu... pravda u solaru se to da predvidat mnohem lip jak u vetru...

      A nemej iluze, zeleni, pokud zustanou nadale u moci, tak stejne jako na zapade se postaraji o to, ze plyn zdrazi tak, ze se nevyplati, takze vsechny ty vesnice co se sbavili uhli a zavedly plyn budou v prdeli, stejne tak vetsina lidi co to tam ma... a pak prijdou dalsi silenosti... a lidi to pak zacnou resit po svem...

      Ja jsem pro energetiku neresit ideologii, ale racionalne a pouzivat, to co lidem doda levnou a spolehlivou energii ( a samozdrejme co nejcistsi)... tohle energeticka sit s vysokym podilem wind/solar nesplnuje ani v jedne veci.. a odvadi penize od jinych veci na co by se mohli lepe investovat.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      13:52 21.05.2021

      "Tento model dokáže vyřešit problém s dlouhou návratností, která může být u větších firem kolem 15 let (bez dotace)." Z tvého odkazu, přitom životnost už těch starších panelů je ...Zobrazit celý příspěvek

      "Tento model dokáže vyřešit problém s dlouhou návratností, která může být u větších firem kolem 15 let (bez dotace)."

      Z tvého odkazu, přitom životnost už těch starších panelů je 30.let.
      Při stávajícím tempu ti jen domácnosti překročí 1GW.

      "Nevim jak moc zivotnosti usetis, kdyz musi byt neuslate v stand by rezimu"

      Asi jako když máš auto na volnoběh (80-90%).

      Já, se toho nebojím. Ty si tu ten co hlásá abychom zůstali u uhlí a dotovali provoz uhelných elektráren.

      "
      Ja jsem pro energetiku neresit ideologii, ale racionalne a pouzivat, to co lidem doda levnou a spolehlivou energii"

      Proč tedy zavrhuješ zdroj co se ti zaplatí za 15.let, při 30.+letech životnosti.
      To co ty děláš, je právě ideologický boj proti novému.

      " odvadi penize od jinych veci na co by se mohli lepe investovat."

      Ono moc lepších investic do zdrojů elektřiny v rámci CR není. V tom je ten problém, jistě můžeš ty peníze dát zhodnotit jinam. Ale energetiku v CR to nevyřeší.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      14:33 21.05.2021

      Zrovna dnes zveřejněný plán ČEZ: https://www.idnes.cz/ekonomika...

      Překvapivě kopíruje co jsem psal.

      Zrovna dnes zveřejněný plán ČEZ: https://www.idnes.cz/ekonomika...

      Překvapivě kopíruje co jsem psal.

     • Shania
      14:53 21.05.2021

      na 30 let muzes zapomenout, pokud jsi to nedal na kompletne novou strechu a nebo budes mit stesti... Muzes si taky precist, ze je to chrani pred budoucim zdrazovani energie a ta ...Zobrazit celý příspěvek

      na 30 let muzes zapomenout, pokud jsi to nedal na kompletne novou strechu a nebo budes mit stesti...

      Muzes si taky precist, ze je to chrani pred budoucim zdrazovani energie a ta se zdrazuje proc? kvuli zelene politice... dohanet lidi k ekologii tim, ze jim zdrazis , nebude mit moc pozitivni efekt...

      A jak znovu rikam, pro lokalni odber a okamzitou spotrebu je to asi OK, ok to neni jako soucast site, kde ji to destabilizuje sit a zvysuje naklady...

      Co ja rikam je, ze na misto vyhazovani penez za solarni barony, tak provest co nejlepsi modernice uhelnych elektraren, pokud maji bezet, tak at co nejcisteji... v idealnim pripade zbavit se celeho kseftu s povolenkami. Misto tlaceni do modernizace tim, ze jim to zdrazis a (kdy to vychazi pro ne lip je proste prodat jinam) se postarat o to vypousteni jinych emisi nez CO2 jinou mechanikou, individualni podle moznosti daneho zarizeni...

      Levna elektrina ti pak umozni prechod lidi co doted topi uhlim na elektriku, kdyz nemaji moznost mit plyn napr...

      Opet ti opakuju, ze solarni elektrarny ti v zime nezatopi...

      No prave koukam, ze se ti tvuj sen stejne splni, kdyz uz i ODS naskocila do tehle sracek... https://twitter.com/pavelsibri... takze je tu pomalu politicka shoda... muzeme jen doufat.

      BTW aby jsi mel predstavu, co nas ceka, progresivni kanada, kde v zime bez topeni proste umres, ma zatim jen 80% dan na plyn...
      https://twitter.com/danielkall...

      Takze ta nase lepsi varianta, ze prejdeme na z uhli na plyn nebude tak ruzova...

      Ale co, CEZ dnes dava 55 za akcii, treba se to tim bude kompenzovat...Skrýt celý příspěvek

     • Shania
      15:45 21.05.2021

      prave jsem dostal reklamu na solarni panely:D tak koukam a vyrobce... v zime ucinnost 20%, uzivatel, co kecate, tak max 10 Prebytky se u nas nevyplati, jaka je navratnost? 20let? ...Zobrazit celý příspěvek

      prave jsem dostal reklamu na solarni panely:D tak koukam a vyrobce...

      v zime ucinnost 20%, uzivatel, co kecate, tak max 10
      Prebytky se u nas nevyplati, jaka je navratnost? 20let? Vyrobce, ne kazdy to dela pro navratnost:D Jako energeticka sobestacnost? Jak jsem sobestacny kdyz nesviti slunce a nebo v zime? mame balicek s baterii? jaka je navratnost pak? no tak snad to nedelate pro penize...


      Garantujeme zivotnost 25 let, ze vykon neklesne o vic jak 20%

      Kdyz se nad tim zamyslim, tak v dome, kde pres den nikdo neni a neni levny akumulator, tak je to fakt o nicem...

      Tak jak to tak vypada, tak i ty solary pro domaci pouziti jsi silne precenil...
      Mozna kdyby tu byl vykup 1:1 tak se to vyplati, ale zas to zaplati nekdo jinej...


      Tim padem, pokud si lidi pockaj, az bude k dispozici efektivni akumulace a nebo se zmeni legislativa, tak je asi lepsi pockat... zrovna v tomhle pripade situace bude jen lepsi....Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      16:09 21.05.2021

      To co si tu předvedl je právě ta stará ideologie.. "Garantujeme životnost 25 let, že výkon neklesne o víc jak 20%" Panel co dodává 80% není na vyhození! Elektrárna, která se ti ...Zobrazit celý příspěvek

      To co si tu předvedl je právě ta stará ideologie..

      "Garantujeme životnost 25 let, že výkon neklesne o víc jak 20%"

      Panel co dodává 80% není na vyhození! Elektrárna, která se ti po 15.letech bez dotací splatí ti jen do 25.let bude 10.let generovat čistý zisk! To ji ještě nemusíš, měnit může fungovat dál. I když je předpoklad, že ji vyměníš za účinnější panely.
      Ale ve chvíli, kdy máš všechny vstupní investice, a měníš jen ty panely je cena zlomek původní.
      Stejná ideologická válka se vede i proti EV, pokles do 80% do deseti let. Je stále funkční auto. Přitom na spalovacím voze si můžeš nechat zdát o takové záruce. Přitom nikdo ty auta po konci záruky nešrotuje, stejně jako se nešrotují masivně staré Tesly(2012+), Priusy(1997+!), atd.,..Skrýt celý příspěvek

     • Shania
      16:03 22.05.2021

      Takze po dvacetiletech budes mit o 20% snizeny vykon, takze budes pod temi 40% spotreby v lete a budes ten proud vyrabet zejmena v dobe, kdy doma nejsi... Takze provoz lednicky a ...Zobrazit celý příspěvek

      Takze po dvacetiletech budes mit o 20% snizeny vykon, takze budes pod temi 40% spotreby v lete a budes ten proud vyrabet zejmena v dobe, kdy doma nejsi... Takze provoz lednicky a neekonomicky ohrev vody... jak se to tohle muze vyplatit_ furt budes platit za odbetr ze site... Pokud by jsi jen chtel ekeftivitu zvysit, musis mit baterie, ty ti 20 let nevydrzi a jeste ti pekne zvednout tu cenu, tak fakt nevim...

      Pokud mas moderni pasivni dum, ta vyuzitelnost bude nekde jinde, nez kdyz si to das na normani rodinny domek... takze jestli se ti solary vyplati je silne individualni... pokud tomu nerozumis a nechas si to udelat na klic, je dost velka sance, ze se ti to nikdy nevrati...

      U firem je vyhoda, ze kdyz solary dodavaji proud, tak se pracuje, takze tam je situace trochu jina a vyplati se jim to i na danich a odpisech.

      To co rikas u EW je problem ted, muze se to radikalne zmenit za par let. V soucasne dobe jsou EW jen pro bohate, na coz jim navic my vsichni prispivame...

      aby jsi mel predstavu co obnasi prejit na EW, kdyby anglani chteli vymenit vsechny jeich auta za ew, neni na svete dostatecna produkce vzacnych kovu... a to je jen jeden stat...

      Pokud by jsi napr chtel prejit na ekektrouta globalne, znamena to odedneska po 2050 postavit dva temeliny denne...jen aby bylo dost energie na jejich provoz... to je prosim navic k tomu, ze je tu snaha prejit z fosilnich paliv v energetice, takze ta narocnost je trosku nekde jinde...

      Takze pro CR, pokud by jsi chtel mit i plnou elektromobilitu, budes potrebovat dalko vetsi kapacitu vyroby energie a to hlavne v noci... takze solarni energie to nebude, co bude pohanet nasi elektromobilitu...

      Takze se to trochu chce zamyslet nad dusledky toho co se prosazuje... protoze to casto bude mit dost zavazne dopady...

      A jak uz jsem psal, i ODS rika, ze green new deal je hotova vec, takze muzem jen doufat, ze z toho zla vytezime co nejvic dobra pro zivotaschopne projekty... ale mam trochu obavu, ze se tak nestane...Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      18:44 22.05.2021

      Znovu si jen zopakoval soubor klišé, co vykládá jedna strana o druhé.. Pokud je výkon 100%, pokles o 20% je 80%!, pokud máš v zimě 20%, tak je to pokles na 16%. "aby jsi mel ...Zobrazit celý příspěvek

      Znovu si jen zopakoval soubor klišé, co vykládá jedna strana o druhé..

      Pokud je výkon 100%, pokles o 20% je 80%!, pokud máš v zimě 20%, tak je to pokles na 16%.

      "aby jsi mel predstavu co obnasi prejit na EW, kdyby anglani chteli vymenit vsechny jeich auta za ew, neni na svete dostatecna produkce vzacnych kovu... a to je jen jeden stat..."

      Nikdo nečeká, že se to stane za "rok". Ale v průběhu let je to stejné jako výměna čehokoliv jiného. Fakticky to znamená obrovské úspory, protože tu energii už dnes ty automobily spotřebovávají. Jen je její zdroj "ropa".
      Doby kdy ropa tryskala ze země jsou dávno pryč, aby si získal "benzín, naftu, atd." musíš energii vložit!

      Většina těchto věcí se tvrdila i moderních mobilech. Přitom je máme všichni doma za cenu co stály staré Nokie.

      Hotová věc to je, protože to dává smysl. Jistě u piva v hospodě ne, ale lidem co v tom mají peníze ano.Skrýt celý příspěvek

     • Shania
      11:32 23.05.2021

      spravne, nebude to hned, tedy v horizontu 50 let ( ato uz budeme mluvit o uplne jinych technologigich)... ovsem dnes tu mas politiky, co ti sklidem zakazou prodej normalnich aut uz ...Zobrazit celý příspěvek

      spravne, nebude to hned, tedy v horizontu 50 let ( ato uz budeme mluvit o uplne jinych technologigich)... ovsem dnes tu mas politiky, co ti sklidem zakazou prodej normalnich aut uz za 8 let (GB) a podobne, opravdu si myslis, ze tento typ aktivismu povede k necemu dobremu? Rek bych, ze vetsina lidi neni proti prirozenemu posunu a radi si poridi neco, co bude lepsi a levnejsi, pripadne to bude mit jine benefity... vadi jim, ale to dnesni vnuceni zelenych napadu, kdy to proste neni ready...

      ANo auto tu energii uz spotrebobavaji v podobe levne ze slunce ziskane energie, ulozene v baterii s vysokou hustotou jmenem ropa.... problem je, ze to chces zkonvertovat na jiny typ energie s nizku hustotou, kterou nedokazeme vyrabet v dostatecnem mnozstvi a ani ji skladovat... Budeme mit problem nahradit tu stavajici kapacitu necim jinym nez je uhli, natoz ji zvysovat pro pokryti te zvysene spotreby...

      Ted jsme videl na prime jak nekde v karibiku par aktivistu plavi nakladni drevenou plachtenici, do ktere narvou elektromotor (chci videt vahu tech baterri co jim zajisti transport pres ocean) a tvrdi jak je to prvni vlastovka v odstraneni fosilnich paliv y namorni dopravy... ve skutecnosti si jen za penize dalsich idiotu postavi plachetnici...

      to ze rychlost, kapacita a manpover takove plachetnice je naprosto neudrzitelny + vyuziti tech obnovitelnychlokalnich zdroju v minulosti vedlo k odlesneni evropy...

      Tohle je proste problem aktivistu, co jsou uplne mimo realitu...

      Zlepsit to naopak muzou napriklad nove atomove reaktory (to je taky v hodne dlouhodobem horizontu), pripadne pouzivat co nejmodernejsi lode s nizsi spotrebou a emisemi... na coz radu spolecnosti stejne tlaci profit... nijak to ovsem neresi to ze rada lidi provozuje prakticky plovouci vraky, protoze nemaji na novou lod...

      A o nedostaatek fosilnich paliv se fakt bat nemusime, i kdyz to stoji vic na extrakci, je to porad levnejsi nez cokoliv jineho...Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      13:41 23.05.2021

      "Rek bych, ze vetsina lidi neni proti prirozenemu posunu a radi si poridi neco, co bude lepsi a levnejsi, pripadne to bude mit jine benefity... vadi jim, ale to dnesni vnuceni ...Zobrazit celý příspěvek

      "Rek bych, ze vetsina lidi neni proti prirozenemu posunu a radi si poridi neco, co bude lepsi a levnejsi, pripadne to bude mit jine benefity... vadi jim, ale to dnesni vnuceni zelenych napadu, kdy to proste neni ready..."

      Také bych rád počkal, a koupil si kvalitní funkční dotykový mobil od Nokie. No, bohužel žádný takový není. Proč není? Protože, jsme čekali až firmám v Evropě dojde, že technologie je na dostatečné úrovni.
      Funkční Hybrid(prius) tu máme od roku 1997, funkční EV(Model S) od roku 2012.
      Tady lze snadno dokázat, že možnosti tu jsou. Jen se tu stále opakují tebou prezentované mýty jako pravda.
      Bohužel, v případě aut si nemůžeme nechat ujet vlak jako v případě mobilů.

      Ono se stačí podívat na tu GB. Kdy po tom co nemusí podléhat zlému diktátu ze strany EU, si ten limit ještě zkrátily. Tedy zcela proti tomu co očekávala spousta podpůrců Brexitu v CR.

      Ta loď je hloupost, ale to právě ukazuje to, že nemá mysl měnit něco kde nemáme tu možnost. V oblasti energetiky, aut tu možnost máme.

      Fosilní paliva se nikdy nevyčerpají, ale levně jsou jen pokud nepočítáš jejich dopady. I DDT bylo super..Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      13:52 23.05.2021

      Lodě (velké kontajnerové, tankery, atd.) mají nižší emise než auta, jen prostě vezou tolik nákladu na takové vzdálenosti, že to jsou velká čísla. Ale opět kolik z toho jde na ropné ...Zobrazit celý příspěvek

      Lodě (velké kontajnerové, tankery, atd.) mají nižší emise než auta, jen prostě vezou tolik nákladu na takové vzdálenosti, že to jsou velká čísla. Ale opět kolik z toho jde na ropné tankery?

      Dokud auta budou jezdit na benzín, naftu nemůžeš bojovat proti emisím lodí. Oni jezdí na mazut. To je to co zbyde v rafinérii jako odpad. Ten buď můžeš spálit v lodích, nebo nechat zlikvidovat( to se, ale promítne do ceny "levných" paliv...)Skrýt celý příspěvek

     • Shania
      17:47 23.05.2021

      ono staci, kdyz je premierova manzelka silena aktivistka:D spousta lidi bohuzel naletelo na to, ze se blizi katastrofa a je treba proti ni bojovat. Ale taky vetsina lidi do toho ...Zobrazit celý příspěvek

      ono staci, kdyz je premierova manzelka silena aktivistka:D spousta lidi bohuzel naletelo na to, ze se blizi katastrofa a je treba proti ni bojovat. Ale taky vetsina lidi do toho nechce moc investovat, kdyby jim nekdo ukazl, co je to bude stat... jako 20% hdp

      To je to co ty porad nechapes, v energetice je jedina nahrada za fosilni paliva to jadro. Pokud nejsi na islandu a nebo jinde, kde maji to stesti a muzes mit hydro/geothermal, pripadne jsi blizko rovniku, kde uz solar je daleko lepsi po cely rok.

      Takze u nas mimo jadra, mas hydro ma pokraji kapacity, bioplyna biomasu, kde by tohle melo byt vyuzito jen na vyuziti odpadu a nepjestovat nic specialne pro tyto ucely...

      wind je uplne k nicemu v nasich podminkach.
      solar je vyuzitelny jen po cast roku a par hodin denne, navic to bude dodavat proud v dobe v dobe, kdy jine zeme s velkou solarni kapacitou se budou zoufale snazit prodat svoje prebytky...

      Takze jadro, plyn a uhli je jedine co tu muze vyprodukovat potrebne mnozstvi energie v dobe kdy ji potrebujeme, nic jineho...

      Tocime se furt v kruhu, takze asi koncime ne:D Mej se.Skrýt celý příspěvek

     • Shania
      00:11 24.05.2021

      no kdyz mi to ted pristalo na twitteru, tak tady jeste vidis jak pateticky je wind v GB. jejich 25GW kapacita byla pred 10dny na 3%... kompenzuji to ...Zobrazit celý příspěvek

      no kdyz mi to ted pristalo na twitteru, tak tady jeste vidis jak pateticky je wind v GB. jejich 25GW kapacita byla pred 10dny na 3%... kompenzuji to plynem...

      https://twitter.com/MhehedZher...

      Cast te biomasy btw vozej pres ocena z US, takze take velmi eko.
      Jejich silena vlada dotovala za kazdych 100 liber spaleneho dreva, 150 zpatky, takze se i razem zvedla spotreba, protoze proc si nevydelat...

      Solar je pro zemi, co je jeste vic na severu pro ne taky nic moc...

      A tady je vyvoj cinske produkce CO2
      https://twitter.com/Revkin/sta... Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      09:54 24.05.2021

      Jirosi, jenomže dotykové mobily se neprosadily proto, že by je někdo dotoval z cen těch klasických. Nabídky lepší službu, za více peněz, a lidé je sami chtěli. Ale je řada lidí, ...Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi, jenomže dotykové mobily se neprosadily proto, že by je někdo dotoval z cen těch klasických. Nabídky lepší službu, za více peněz, a lidé je sami chtěli.
      Ale je řada lidí, kteří zůstali věrní klasickým mobilům.

      Elektromobil nenabízí lidem lepší služby, než klasický automobil. Zatímco dotykový mobil je ve skutečnosti počítač s videem a telefonování je jen jednou z mnoha služeb, které poskytuje,. elektromobil poskytuje to samé, co auto na benzín. Ani o ťuk více.

      Pokud se má prosadit, musí nabídnout nějakou službu navíc. Tou je například možnost doplnit energii doma, nemusím jezdit k pumpě. Ovšem nevýhoda spočívající v menším dojezdu (přes všechny snahy zatím cca třetinovém) a vyšší ceně (zde je naopak asi třikrát vyšší, než u běžných aut) to spolehlivě přebíjí. A ne, dotace nejsou řešením, to jen zákazník platí cenu ve více položkách, ale pořád tu samou.

      Přemýšlím, která moderní technologie se rozšířila a vydržela díky státním regulacím, ale žádná mne nenapadá. Zatím šly všechny spolehlivě do kytek, jako vytápění přímotopy. Že něco podporuje stát neznamená, že to má budoucnost - většinou spíš naopak.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      14:24 24.05.2021

      Shania: Tak znova, kdesi o pár příspěvků výše si hlásal, že má o tom rozhodovat efektivita. Přitom teď zcela ideologicky píšeš opět, že u nás slunce a vítr ne. V tom je ten rozdíl ...Zobrazit celý příspěvek

      Shania: Tak znova, kdesi o pár příspěvků výše si hlásal, že má o tom rozhodovat efektivita. Přitom teď zcela ideologicky píšeš opět, že u nás slunce a vítr ne.

      V tom je ten rozdíl mezi námi.
      O potřebě postavit nové bloky jsem psal, ale ani ty neběží 100% času( maximum je u 80%!). Tedy je doba k JZ nejde a nahrazuje ho něco jiného.


      GE: "Jirosi, jenomže dotykové mobily se neprosadily proto, že by je někdo dotoval z cen těch klasických. "

      Ano, ale už bez Evropských výrobců. Jenže, tady si vlády nemohou dovolit nechat automobilky padnout. Při nejmenším, se o to snaží.

      "šem nevýhoda spočívající v menším dojezdu (přes všechny snahy zatím cca třetinovém) a vyšší ceně (zde je naopak asi třikrát vyšší, než u běžných aut) to spolehlivě přebíjí"

      Což, je klasická ukázka vejce a slepice. Prostě dokud do toho nedáš prostředky na vývoj, lepší technologie nebudou. Obdobně, dokud to nezavedeš do masové výroby, opět cena z rozsahu se neprojeví.

      "Přemýšlím, která moderní technologie se rozšířila a vydržela díky státním regulacím, ale žádná mne nenapadá."

      Ta technologie co tě nenapadá, se jmenuje "dieslový motor" do osobních aut.
      Tohle se v Evropě rozšířilo jen díky politice. Tedy to, za co dnes bojujete, jako "tradiční hodnota".
      JZ je další technologie co tlačí vláda, proti vůli firem. Neplést si vývoj, s výrobou.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      15:26 24.05.2021

      Jirosi, buďto si děláš srandu, nebo jsi mimozemšťan. Evropské státy si nemohou dovolit nechat padnout automobilky - a proto na ně uvalují pokuty za spalovací motory? To už není ...Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi, buďto si děláš srandu, nebo jsi mimozemšťan.

      Evropské státy si nemohou dovolit nechat padnout automobilky - a proto na ně uvalují pokuty za spalovací motory? To už není ani Monty Python, to je jak ze zasedání naší vlády. Evropské automobilky krásně fungují, a budou fungovat, pokud je vlády svými regulacemi nezadusí, oč se usilovně snaží.

      A vznětové motory se nerozšířily díky nějakým dotacím, ale díky nižší ceně nafty oproti benzínu a nižší spotřebně na kilometr.. Upřímně o žádných dotacích pro naftové motory nevím. Nebyly zapotřebí, řidiči sami chtěli auto s levnějším provozem.

      Nátlak regulací EU není jen vůči automobilkám, ale i vůči samotným zákazníkům. To zákazníci chtějí produkt, auto se spalovacím motorem, a ty jim ho zakazuješ - tedy ne ty osobně, ale ekofanatici v evropských orgánech. Nezakazuj, automobilky prodají, není problém.

      Elektromobilita není doposud technologicky vyřešená a nevyřeší se tím, že lidem za drahé peníze vnutíš horší vozidlo. To je socialistický přístup státních zásahů a já žil v takovém režimu dost dlouho na to, abych věděl, kam to vede.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      15:45 24.05.2021

      "Evropské státy si nemohou dovolit nechat padnout automobilky - ..." Jaké pokuty byli uvaleny na Nokii, a proč nemáme dnes v kapse telefony Nokia. Stejně dopadli i podniky z ...Zobrazit celý příspěvek

      "Evropské státy si nemohou dovolit nechat padnout automobilky - ..."

      Jaké pokuty byli uvaleny na Nokii, a proč nemáme dnes v kapse telefony Nokia. Stejně dopadli i podniky z východního bloku, pokud se vám nelíbí příklad z Nokii.
      Dokud měli monopol na trh prodávali(dnes spalovací motor), ve chvíli kdy přišla lepší konkurence ze západu(dnes EV), byl konec.

      "A vznětové motory se nerozšířily díky nějakým dotacím"

      O čem se chcete bavit, když nedokážete pochopit ani tak elementární věc k diskuzi jako, že jsou přímé dotace "sleva na nákup", a nepřímé nižší daň na palivo. Z toho levnější tankování nafty v dražším, a technologicky složitějším autě.

      "Nátlak regulací EU..."

      Zatím nikde na světě nebylo spalovací auto zakázáno! Pouze je požadováno, aby jezdilo z určitou efektivitou! Opět netýká se to jen EU, ale všichni velcí hráči na světovém trhu tyhle limity mají.

      "Elektromobilita není doposud technologicky vyřešená"

      Je rok 2021, elektromobilita je vyřešená od roku 2012! Popíráním se to opravdu neodstane. PS: To se bavíme o začátku výroby funkčního vozu, technologie tu byli ještě o více jak 10.let dříve. Tedy ne státy, ale trh si postavil první funkční EV na vzdory klasickým automobilkám.

      První dotykový mobil je z roku 1996, ale neprosadil se. Víte to vůbec...
      Až Apple ho dokázal prosadit. Přitom kdyby se zeptal zákazníku, řekly by, že chtějí lepší "Nokii" ( původní verze je z Forde E, koněm). Což, je vaše pozice. Tvoří asi 5% trhu.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      16:01 24.05.2021

      Jirosi, kde jsou fotoaparáty Kodak? Kde jsou televize JVC? Dojely na dražší výrobu technicky naprosto srovnatelných produktů, jako jsou ty současné Samsungy a další. Kodak byl ...Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi, kde jsou fotoaparáty Kodak? Kde jsou televize JVC?

      Dojely na dražší výrobu technicky naprosto srovnatelných produktů, jako jsou ty současné Samsungy a další. Kodak byl dokonce první, kdo si patentoval digitální snímací chip. A máš ho?

      Víš, na co dojela socialistická ekonomika? na státní regulace. Zákazník neměl možnost výběru, podniky neměly důvod inovací. Ekonomicky i technologicky lepší konkurence byla zakázána. Přesně EU - a ty.

      Naftová auta se začala používat už v roce 1936. Daň na naftu byla směšná. Dnes je nafta i benzín cenově nastejno, ale díky nižší spotřebně na km se naftový motor lidem s velkým nájezdem vyplatí - proto se tyto motory rozšířily. A co udělala EU? Správně, zákaz. Patrně ve snaze podpořit automobilový průmysl.

      A ne, elektromobilita není vyřešená, opakováním ekolži se z ní pravda nestane. Elektromobil má menší dojezd, než auto se spalovacím motorem, je několikanásobně dražší a doplňování energie je mnohem pomalejší. Technické otázky typu bezpečnosti, požárů, likvidace baterií a pod nyní ignoruji, jde mi o běžný každodenní provoz. Kdyby byly elektrovozy použitelné stejně, jako auta se spalovacím motorem, už by je lidé měli. Ale dokud nejsi schopen dojet ani z Prahy do Ostravy, není se o čem bavit.

      Apple na ten dotykáč dostal nějaké dotace? Nebo to byla technologie vyvinutá, stejně jako mnoho jiných, komerční firmou a prodala se, protože o ni lidé měli zájem i bez dotací a bez regulací?Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      16:45 24.05.2021

      "Víš, na co dojela socialistická ekonomika? na státní regulace. Zákazník neměl možnost výběru, podniky neměly důvod inovací. " Státy nutí podniky inovovat, zastánci spalovacích ...Zobrazit celý příspěvek

      "Víš, na co dojela socialistická ekonomika? na státní regulace. Zákazník neměl možnost výběru, podniky neměly důvod inovací. "

      Státy nutí podniky inovovat, zastánci spalovacích motorů tvrdí, že současný stav není potřeba vylepšovat. Sám se zamyslete kam to asi povede.

      https://www.kurzy.cz/kalkulack...

      "... Daň na naftu byla směšná. Dnes je nafta i benzín cenově nastejno, ale díky nižší spotřebně na km se naftový motor lidem s velkým nájezdem vyplatí - proto se tyto motory rozšířily. A co udělala EU? Správně, zákaz. Patrně ve snaze podpořit automobilový průmysl."

      Daň na benzín je o dost vyšší, to právě zvýhodňuje naftové motory, viz: odkaz.
      Přitom podle energie (B=8,6 kWh, Naf= 11,86). V naftě máte o 27% energie víc, při nižší dani za litr. EU žádný zákaz nevydala. Pouze požaduje efektivitu provozu!
      To, že ji automobily "údajně" nedokáží plnit je jiná věc. Ani současná norma "údajně" nešla splnit.
      https://www.kurzy.cz/kalkulack...


      A ne, elektromobilita není vyřešená, opakováním ekolži se z ní pravda nestane. Elektromobil má menší dojezd, než auto se spalovacím motorem, je několikanásobně dražší a doplňování energie je mnohem pomalejší. Technické otázky typu bezpečnosti, požárů, likvidace baterií a pod nyní ignoruji, jde mi o běžný každodenní provoz. Kdyby byly elektrovozy použitelné stejně, jako auta se spalovacím motorem, už by je lidé měli. Ale dokud nejsi schopen dojet ani z Prahy do Ostravy, není se o čem bavit.

      Vyřešená je.
      Dojez je kec, 95%ˇ lidí dojezd stačí.
      Násobek ceny? Kdy jste se naposledy díval do ceníku Kodiaq vs Enyak?
      Bezpečnost požárů, zatím EV hoří řádově méně. Přitom jsou "staré" jen ty první verze.
      Likvidace baterii, baterie jsou surovina. Dnes se tu mluví o dovozu surovin, ale ty sem dovezete jednou, pak je máte v té baterii. Benzín, naftu jsem vozíte pro každé tankování. Baterie 500kg = je jako 714l benzínu, tzn. cca roční průměrná spotřeba. Tedy dovoz surovin pro spalovací motor je 15x náročnější.

      "Kdyby byly elektrovozy použitelné stejně, jako auta se spalovacím motorem, už by je lidé měli. Ale dokud nejsi schopen dojet ani z Prahy do Ostravy, není se o čem bavit."

      Oni jsou, bohužel lidé jako vy nejsou ochotní to akceptovat. Stala se z toho spíše víra podpořená médii.
      Zrovna vámi udávanou trasu Praha-Ostrava 380km s tím, Enyakem překvapivě ujedete i dálničním tempem.

      "Apple na ten dotykáč dostal nějaké dotace? Nebo to byla technologie vyvinutá, stejně jako mnoho jiných, komerční firmou a prodala se, protože o ni lidé měli zájem i bez dotací a bez regulací?"

      Tesla dotovala vývoj modelu S z prodejů "Roadster". Tedy jedná se o komerční firmu obchodovanou na burze. Je trošku rozdíl mezi Apple, a startup kterým Tesla byla.
      Zkuste se podívat kde je konkurence z Číny! Místo nadávání na zlou EU co se nám snaží zachránit zadek.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      16:47 24.05.2021

      Svět nebude čekat, až nám opět ujede v Evropě vlak.

      Svět nebude čekat, až nám opět ujede v Evropě vlak.

     • Jirosi
      16:50 24.05.2021

      Zkuste se zamyslet, zda za vývoj elektrického Pickup Ford F-150, Toyota bZ4X můžou regulace EU. Nebo jste si jen nevšiml, že svět je dávno jinde.

      Zkuste se zamyslet, zda za vývoj elektrického Pickup Ford F-150, Toyota bZ4X můžou regulace EU. Nebo jste si jen nevšiml, že svět je dávno jinde.

     • GlobeElement
      19:17 24.05.2021

      Jirosi - ty ten evropský vlak tlačíš na slepou kolej. Jako každý samozvaný spasitel chceš lidem přikazovat, co chtějí. Jako před pár lety komunisti. Taky měli heslo "dohnat a ...Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi - ty ten evropský vlak tlačíš na slepou kolej. Jako každý samozvaný spasitel chceš lidem přikazovat, co chtějí. Jako před pár lety komunisti. Taky měli heslo "dohnat a předehnat".

      Ať si Toyota vyvíjí, co chce. To firmy dělají, že vyvíjejí nové věci. Většinou je to slepá cesta, ale někdy to trefí. Je to přirozená selekce.

      Ty to tlačíš jen jedním směrem, který má horší výkony a vyšší cenu. Škodíś výrobcům i zákazníkům. Klasické socialistické plánování. Přesvědčen o své pravdě ničíš ekonomiku i životní komfort. Pokud dosud nejsi členem KSČ, měl by ses tam přihlásit, uděláš kariéru.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      20:14 24.05.2021

      GE: "Ty to tlačíš jen jedním směrem, který má horší výkony a vyšší cenu." Ty horší výkony jsou 2l nafty, nebo 3l benzínu na 100km. Kolik asi bude průměr tebou výkonnějšího řešení. ...Zobrazit celý příspěvek

      GE: "Ty to tlačíš jen jedním směrem, který má horší výkony a vyšší cenu."

      Ty horší výkony jsou 2l nafty, nebo 3l benzínu na 100km. Kolik asi bude průměr tebou výkonnějšího řešení. Cenu už jsem ti vyvrátil.
      Jediný rozdíl je v dojezdu. Ale i ten se rychle stírá, k čemu pomůže ještě masovější rozšíření.

      Socialistické plánovaní fungovalo jinak, to napsalo závod "A" bude dělat "b v daném počtu "X".
      Teď jsou nastaven mantinely trhu (efektivita, z toho vyplývající poměr CO2), netvrdím, že je to dokonalé. Je na výrobních jak se s tím poperou.
      Někdo jede EV, jiný "močovinu", další hybridy, atd. Nikde není napsáno musíte vyrábět EV.
      Stále čekám, zda jsou všechny státy socialistické co zavedli to omezení (často tvrdší), nebo jen EU?Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      08:07 25.05.2021

      Jirosi, centrální socialistické plánování bylo založeno na tom, že nějaký státní potentát (ty) rozhodl, že se bude používat určitá technologie. Protože jiná je špatná a lidé ji ...Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi, centrální socialistické plánování bylo založeno na tom, že nějaký státní potentát (ty) rozhodl, že se bude používat určitá technologie. Protože jiná je špatná a lidé ji nesměší chtít. Proto socialistický tábor zaostával v polovodičích (podle strany jsme měli počkat na celovodiče), v genetice (imperialistická pavěda), proto jsme měli zastaralé stavební technologie, automobily, léky. Protože lidé jako ty rozhodli, co by měli zákazníci chtít a za peníze zákazníků to koupili.

      Ano, EU předepisuje produkce CO2 na km. Jako kdysi komunisti předepisovali sedlákům počet vajec na slepici. Oni je vlastně ani nenutili vstoupit do JZD, stačilo odevzdat denně tři vejce na slepici a mohli si dělat, co chtěli. Jako nyní výrobci automobilů, stačí, když jejich motory poruší fyzikální zákony a mohou je klidně vyrábět dál.

      Elektromobily jsou slepá cesta. Dojezd je mizerný a zatím jediné řešení je zvětšit baterie - jenomže, to tě asi překvapí, já mohu u spalovacím motorů taky zvětšit nádrž. A rázem se u osobního auta dostanu klidně na dojezd okolo 2000 km na jedno natankování, trumfni to elektromobilem. Časem se určitě přijde na nové technologie skladování energie (ne nutně elektrické) a bude možno použít jiný pohon, ale dnes to ještě není k dispozici a centrální plánovači, nová generace marxistů, nutí lidem za jejich peníze mizerný produkt.

      Tohle je jasně bolševické jednání. Nech na zákazníkovi, co chce, on si na trhu vybere, co mu vyhovuje a nech výrobce, aby vyráběl to, co chce zákazník a ne to, co chce nějaký neomarxista v mesiášským komplexem.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      15:17 25.05.2021

      GE: Dle vaší argumentace spíše politikou, než daty je celkem vidět, že produkt je až na posledním místě. Hlavně si je potřeba na něco zanadávat. "Elektromobily jsou slepá ...Zobrazit celý příspěvek

      GE:
      Dle vaší argumentace spíše politikou, než daty je celkem vidět, že produkt je až na posledním místě. Hlavně si je potřeba na něco zanadávat.


      "Elektromobily jsou slepá cesta. Dojezd je mizerný a zatím jediné řešení je zvětšit baterie - jenomže, to tě asi překvapí, já mohu u spalovacím motorů taky zvětšit nádrž. A rázem se u osobního auta dostanu klidně na dojezd okolo 2000 km na jedno natankování, trumfni to elektromobilem. Časem se určitě přijde na nové technologie skladování energie (ne nutně elektrické) a bude možno použít jiný pohon, ale dnes to ještě není k dispozici a centrální plánovači, nová generace marxistů, nutí lidem za jejich peníze mizerný produkt."

      Mizerný dojezd je násobkem toho co většina lidí každý den využívá, za zlomkové náklady.
      Kdo tu ohýbá fyziku, on se snad nedá prodloužit dojezd elektromobilu?

      To se bavíte v rámci desetiletí, staletí, a stále ještě nemáte zaručené, že to bude lepší než EV. Vy totiž porovnáváte váš spalovák z první EV co se v CR dalo koupit před 10.lety. To opravdu plnilo vaše požadavky bylo 4x dražší, mělo malí dojezd 150km.
      Ale svět se posunu, což se vám bohužel nehodí do krámu. Tak to tu tapetujete o texty o řízené ekonomice, nedostatečných parametrech, atd.

      Kolik jízd za týden, měsíc, rok máte těch 2000km v jednom zátahu. Počítám, že 0.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      15:27 25.05.2021

      Politicky je motivováno to vnucování elektromobilů, nikoli prodej aut se spalovacím motorem. Ty nikdo vnucovat nemusí, protože je lidé chtějí. Uvalení daně za CO2 je politický ...Zobrazit celý příspěvek

      Politicky je motivováno to vnucování elektromobilů, nikoli prodej aut se spalovacím motorem. Ty nikdo vnucovat nemusí, protože je lidé chtějí. Uvalení daně za CO2 je politický krok, nikoli obchodní. Dotování elektromobilů je politický krok, nikoli obchodní.

      Ale chápu, že od příznivce Agrofertu nelze čekat, že by chápal volný trh a svobodu spotřebitele.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      15:53 25.05.2021

      GE: "valení daně za CO2 je politický krok, nikoli obchodní. Dotování elektromobilů je politický krok, nikoli obchodní." Uvalení daně na CO2 je obchodní krok. Zohledňuje vedlejší ...Zobrazit celý příspěvek

      GE: "valení daně za CO2 je politický krok, nikoli obchodní. Dotování elektromobilů je politický krok, nikoli obchodní."

      Uvalení daně na CO2 je obchodní krok. Zohledňuje vedlejší dopady( není dokonalý).
      Dotování elektromobilů je opět obchodní krok, aby umožnili perspektivnímu odvětví nastartovat. Tím si zajistí budoucí prosperitu.
      Pokud se automobilka rozhodne vyvinout a začít vyrábět nový model jsou s tím spojené náklady. Jsou ty náklady obchodní krok nebo politické rozhodnutí?

      Nálepkováním opravdu váhu svým argumentům nedáte.
      Stále čekám jak často jezdíte těch 2000km na jeden zátah?
      Které auto má spotřebou 2l nafty/3l benzínu na 100km.
      Ono je totiž těžké nají spalovák co by vůbec mohl tomu konkurovat. Přitom flotilový průměr je úplně jinde.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      18:15 25.05.2021

      PS: Volný trh z automobily skončil někdy na přelomu 50/60. let. Protože, automobilkám nedělalo problém vyrábět auta co zabíjela svoje řidiče. Ti se na ně byli stejně jako vy ...Zobrazit celý příspěvek

      PS: Volný trh z automobily skončil někdy na přelomu 50/60. let.
      Protože, automobilkám nedělalo problém vyrábět auta co zabíjela svoje řidiče.
      Ti se na ně byli stejně jako vy předvádíte tu.Skrýt celý příspěvek

     • Shania
      12:02 26.05.2021

      No vsak za par let uvidime, jak tahle silenost dopadne, nastesti jini se obetuji pro vec prvni... Staty co ukonci prodej normalnich vozidel k 2030 1. Norway (ban by 2025) 2: ...Zobrazit celý příspěvek

      No vsak za par let uvidime, jak tahle silenost dopadne, nastesti jini se obetuji pro vec prvni...

      Staty co ukonci prodej normalnich vozidel k 2030
      1. Norway (ban by 2025)
      2: Denmark
      3. UK
      4. Germany
      5. Ireland
      6. Iceland
      7. Netherlands

      Mozna jeste island, kde budou mit urcite vyjimku pro specialni ucely, ajko cokoliv co musi do terenu. Navic je to jedna z mala zemi, kde to ty elektroauta maji i cistou energii.

      Logicky uvazujici clovek by rekl, ze do 2030 nebude elektromobility v takove pozici, aby se takovy radikalni krok dal provest, takze lidi si auta odvezou a nebo budou pouzivat do konce zivotnosti... A nebo je to dobry trik, jak zvednout prodeje aut, simulovanym zakazem, s tim ze se to pak posune pro neprakticnost:DSkrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      18:23 26.05.2021

      On ten zákaz se týká jen čistě spalovacích verzí, hybridy mohou prodávat až do 2035. Což, při životnosti 20.let máte hned 55. Tedy postupný proces na 35.let. "Logicky uvazujici ...Zobrazit celý příspěvek

      On ten zákaz se týká jen čistě spalovacích verzí, hybridy mohou prodávat až do 2035. Což, při životnosti 20.let máte hned 55. Tedy postupný proces na 35.let.

      "Logicky uvazujici clovek by rekl, ze do 2030 nebude elektromobility v takove pozici, aby se takovy radikalni krok dal provest"

      Vzhledem k tomu, že výkony EV se za 10.let zdvojnásobily. Přitom mají ještě dalších 10.let než to nastane. Co se za tu dobu stalo zlomového na poli konkurence?Skrýt celý příspěvek

     • Grugh
      19:32 26.05.2021

      Podle všeho, to vypadá, že po roce 2025 budou povolené jen elektromobily a plug-in hybridy. Takže i mild hybridy budou zakázané. Vysoké prodeje elektrifikovaných aut v Norsku jsou ...Zobrazit celý příspěvek

      Podle všeho, to vypadá, že po roce 2025 budou povolené jen elektromobily a plug-in hybridy. Takže i mild hybridy budou zakázané.
      Vysoké prodeje elektrifikovaných aut v Norsku jsou z velké míry způsobeny obrovskými dotacemi na úkor daňové zátěže "normálních" aut. Ale tohle nejde dělat do nekonečna. Musíte někomu peníze vzít abyste je mohli jinému dát. (A nebo si je natisknout ;-))

      Ale Norové připravují ještě šílenější projekty, jako aktivní filtrování vzduchu a zpětné ukládání CO2 do horniny apod.
      Celé je to jen o pěnězích. Pokud lze na výzkumných a pilotních projektech vydělat (pomocí grantů, dotací apod), tak se budou provádět i kdyby už dopředu bylo jasné, že energetická bilance nevychází.
      Spálením biomasy získají jednotku energie a vyprodukují určité množství CO2. Načež toto CO2 uloží do horniny pomocí energie z obnovitelných zdrojů (slunce, vítr, voda) o velikost několikanásobku původně získané energie.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      05:30 27.05.2021

      Grugh: Ano, jsou technologie co nejsou zrovna ok. "Vysoké prodeje elektrifikovaných aut v Norsku jsou z velké míry způsobeny obrovskými dotacemi na úkor daňové zátěže ...Zobrazit celý příspěvek

      Grugh: Ano, jsou technologie co nejsou zrovna ok.

      "Vysoké prodeje elektrifikovaných aut v Norsku jsou z velké míry způsobeny obrovskými dotacemi na úkor daňové zátěže "normálních" aut. Ale tohle nejde dělat do nekonečna. Musíte někomu peníze vzít abyste je mohli jinému dát. (A nebo si je natisknout ;-))"

      Ano, nebo lze úsporami z rozsahu snižovat cenu. Zatím pokles ceny příliš nezaznamenáte, protože zatím stojí skoro stejně, ale vzrostly parametry jako dojezd a využitelný prostor karoserie.
      Krom toho jak jsem psal už výše, spalovací motory už skoro dohnaly cenou EV.
      (Kodiaq vs Enyaq)Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      13:34 27.05.2021

      Jirosi - ne, dotace nejsou obchodní krok. Je to vždy krok politický. Obchodně nedává smysl něco dotovat, protože tím přicházím o peníze jinde - ale dává to smysl, když seberu ...Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi - ne, dotace nejsou obchodní krok. Je to vždy krok politický. Obchodně nedává smysl něco dotovat, protože tím přicházím o peníze jinde - ale dává to smysl, když seberu peníze jednomu a dám je druhému, například seberu peníze malé pekárně a dám je Babišově Penamu, to je jasné, že se to Babišovi líbí.
      Už nikomu jinému, ale koho by to zajímalo, že?

      Elektromobily nedotuje jejich výrobce, aby je dostal na trh, dotuje je stát, který je předtím sebral výrobcům spalovacích motorů.Skrýt celý příspěvek

     • Grugh
      16:24 28.05.2021

      Dotace do elektromobilů jsou někdy dotažené až k úplné ...Zobrazit celý příspěvek

      Dotace do elektromobilů jsou někdy dotažené až k úplné zvrácenosti:
      https://www.autoforum.cz/preds...
      https://www.autoforum.cz/zajim...
      V podstatě si na 6 měsíců pronajmete luxusní elektromobil a ještě za to dostanete zaplaceno.Skrýt celý příspěvek

 • jozo
  12:33 13.05.2021

  Keď zomrie Putin dúfajme, že v Rusku zvíťazia proeuropske sily. Úzke ekonomické zrastanie EU a Ruska bude nesmierne výhodné pre obe strany.

  Keď zomrie Putin dúfajme, že v Rusku zvíťazia proeuropske sily. Úzke ekonomické zrastanie EU a Ruska bude nesmierne výhodné pre obe strany.

  • Jirosi
   16:11 13.05.2021

   Sice hezká představa, ale po tolika letech upevňování totalitní moci, a budování strachu z vnějšího nepřítele to je strašně nepravděpodobné.

   Sice hezká představa, ale po tolika letech upevňování totalitní moci, a budování strachu z vnějšího nepřítele to je strašně nepravděpodobné.

  • Rase
   20:31 13.05.2021

   On i ten Putin byl zvolen jako prozápadní prezident...

   On i ten Putin byl zvolen jako prozápadní prezident...

  • GlobeElement
   08:34 14.05.2021

   Pochybuju. Rusko je jiná kultura, Evropa je pro Rusko cizí svět se zkaženou morálkou. Rusové chtějí evropská auta, evropský luxus a evropské peníze, ale ne evropskou svobodu - ta ...Zobrazit celý příspěvek

   Pochybuju. Rusko je jiná kultura, Evropa je pro Rusko cizí svět se zkaženou morálkou.

   Rusové chtějí evropská auta, evropský luxus a evropské peníze, ale ne evropskou svobodu - ta je pro ně příliš podobná anarchii a nedává jim potřebnou jistotu, kam ve společnosti patří.Skrýt celý příspěvek

   • Jirosi
    13:20 14.05.2021

    Je rozdíl co chtějí Rusové a co chce jejích vládnoucí klika.

    Je rozdíl co chtějí Rusové a co chce jejích vládnoucí klika.

    • GlobeElement
     14:48 14.05.2021

     Jenomže lidé, a to i u nás, chtějí mít nějakou společenskou jistotu. Chtějí se vyznat ve společnosti a vědět, kam patří a co si mohou dovolit. A čím více na východ, tím je ta ...Zobrazit celý příspěvek

     Jenomže lidé, a to i u nás, chtějí mít nějakou společenskou jistotu. Chtějí se vyznat ve společnosti a vědět, kam patří a co si mohou dovolit. A čím více na východ, tím je ta hierarchie jasněji daná a více přijímaná.

     Ono se to projevuje i u nás, přes všechny proklamace o touze po svobodě a právech se většina společnosti v době krize upíná k vládci, ať je jím, kdo chce a dodržuje nařízená pravidla, i když jsou naprosto imbecilní. Svobodomyslných lidí, kteří nechtějí sešněrování společnosti regulemi, pokud s nimi vnitřně nesouhlasí nebo neuznávají jejich užitečnost je poměrně málo.

     V Rusku je ta potřeba tím silnější, že nostalgie po matičce Rusi a jasných tradicích a tradičních hodnotách je tam silnější - je to jedna z věcí, na které mohou být Rusové hrdí. Proto je tam silnější role církve než u nás, proto se tolik dovolávají slavné historie a proto tam uctívají Stalina - potřebují být na něco pyšní.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      23:52 14.05.2021

      V Ruska ta potřeba není o nic větší než jinde, jen je tam každodenně masírovaná státními medii. Nebo vám přijde, že tu je málo milovníků starých pořádků?

      V Ruska ta potřeba není o nic větší než jinde, jen je tam každodenně masírovaná státními medii. Nebo vám přijde, že tu je málo milovníků starých pořádků?

 • Rase
  10:55 13.05.2021

  když už sme u toho Německa a jeho zahraniční politiky, tak je vhodné se podívat do minulosti, kde měli stovky let dominantní vliv Prusové a obyvatelé východních částí (Slezsko). ...Zobrazit celý příspěvek

  když už sme u toho Německa a jeho zahraniční politiky, tak je vhodné se podívat do minulosti, kde měli stovky let dominantní vliv Prusové a obyvatelé východních částí (Slezsko). Právě oni se zasloužili o sjednocení Německa do jednoho mocného celku, ale právě tam vznikla i ona animozita k lidem z východu (Slovanům atd.). Bylo to docela logické, jelikož Němci tam dlouho byli v menšině a řekněme i v permanentním strachu z toho, že budou jednou "převálcováni" a vyhnáni ze svých domů. Právě na chudším a zaostalejším východě Německa se tedy objevovali ti největší radikálové, jejichž myšlenky naplno vykrystalizovaly za WW2 (i dříve ale byly dost běžné). Stejná situace byla i v Čechách (pohraničí i velká města). Právě ten Východ (Prusko) měl ale dlouhou dobu primární vliv na směřování Německa - tedy onen militarismus. Nutno ale podotknout, že Němci na Západě (Bavorsko, Sasko a sever) tento generacemi zažitý vztah k lidem z východu neměli (Slovany) a řešili jiné problémy. Bavoři spíš tradičně soupeřili se Sasy a dál na Západě se řešilo spíš soužití s Francií. Proč to ale zmiňuju. Je potřeba si uvědomit, že Německo se po druhé světové válce výrazně proměnilo, jelikož přišli o ony nejradikálnější části území - Prusko, Slezsko, Sudety atd. Obyvatelé se sice přesunuli na Západ, ale tam onen zakořenělý strach z Východu pomalu vymizí (rozmělní se), jelikož žijí v kulturně jiném prostředí. Jen u nás hodně lidí pořád vidí Němce jen jako "Prušáky" (co nás chtějí obsadit a zotročit), kteří už ale tak nějak neexistují. Bavorům a podobně, je ale nějaký východ dost šumák, zajímavý tak maximálně ekonomicky (takové vztahy ale tady byly vždycky).Skrýt celý příspěvek

  • GlobeElement
   11:35 13.05.2021

   Netvrdil bych, že Prusko dominovalo stovky let. A už vůbec že se bálo Slovanů. Polsko a později Polsko-litevská unie mělo v Pruskem povětšinou dobré vztahy, nepřítelem Polska bylo ...Zobrazit celý příspěvek

   Netvrdil bych, že Prusko dominovalo stovky let. A už vůbec že se bálo Slovanů.
   Polsko a později Polsko-litevská unie mělo v Pruskem povětšinou dobré vztahy, nepřítelem Polska bylo Kyjevské Rusko a dotírající Mongolové, v tomto ohledu bylo s Pruskem zajedno. Pruským soupeřem bylo spíše Rakousko, což nakonec vyústilo v prusko-rakouskou válku, u nás slavnou bitvou u Hradce Králové a vyloučením Rakouska z německého spolku.

   Je pravda, že pokud došlo k válce mezi Pruskem a Ruskem, odneslo to východní Prusko, ale to nestávalo často, snad dvakrát v historii. Ruská armáda sice došla až do Berlína, ale to vyháněla Napoleona byla v pozici osvoboditele.

   Dominance Pruska je otázkou 19. století a válka s Ruskem vlastně až 20. století.

   Ano, účastnilo se dělení Polska, ale ruku v ruce s Ruskem a Rakouskem - mimochodem dělení a zánik Polska nám ukazuje, jak by dopadlo české království, kdyby stavové válku s císařem vyhráli.

   Ony ty spory v Evropě byly vždycky dány tím, kdo s kým sousedí a ne tím, kdo je jaké národnosti.Skrýt celý příspěvek

   • Rase
    20:27 13.05.2021

    V podstatě souhlasím, jen přidám, že spojencem Rakouska (Habsburků) proti Prusku bylo Bavorsko, Sasko a některé další německé státy, které by se daly zařadit mezi západní Německo ...Zobrazit celý příspěvek

    V podstatě souhlasím, jen přidám, že spojencem Rakouska (Habsburků) proti Prusku bylo Bavorsko, Sasko a některé další německé státy, které by se daly zařadit mezi západní Německo (v dnešních hranicích). Na druhou stranu bylo Bavorsko často spojencem Francie, právě proti Rakousku.Skrýt celý příspěvek

    • GlobeElement
     08:42 14.05.2021

     To bylo dáno náboženstvím. Rakousko bylo velmocí, což nám dneska tak nepřipadá a bylo dominantním členem dvou uskupení. Jedním byl německý spolek, zde bylo jeho soupeřem, nebo ...Zobrazit celý příspěvek

     To bylo dáno náboženstvím.

     Rakousko bylo velmocí, což nám dneska tak nepřipadá a bylo dominantním členem dvou uskupení.

     Jedním byl německý spolek, zde bylo jeho soupeřem, nebo možná spíš konkurentem, Prusko.

     A druhým byla katolická liga, tady byla jeho konkurentem Francie.

     Projevilo se to v plné nahotě během třicetileté války, kdy Rakousko válčilo proti protestantským členům německého spolku z náboženských důvodů, a proti Francii z konkurenčních důvodů.Skrýt celý příspěvek

 • danny
  11:28 12.05.2021

  Díky pane Chalupo. Myslím, že ve vzrušené mediální bouři v posledních dnech trošku zapadá chápání kontextu dění. My Češi máme často tendence upadnout propadnout přesvědčení, že ...Zobrazit celý příspěvek

  Díky pane Chalupo. Myslím, že ve vzrušené mediální bouři v posledních dnech trošku zapadá chápání kontextu dění. My Češi máme často tendence upadnout propadnout přesvědčení, že jsme pupek světa, střet Evropy a je proto pro nás těžké odhadnout, kdy se události opravdu týkají nás a kdy jsme jen příhodnou kulisou nebo komparsem.
  Často se ze strany německých přátel nebo lidí pohybujících se v německých médiích setkávám s překvapenými, až pobavenými reakcemi, jak oddaně většina českých novinářů vzhlíží k Německu. Jak ochotně přehlížejí témata, která hýbou tamní společností, kritiku, která se snáší např. na zvládání pandemie, organizaci očkování atd... Prostě že by moc rádi žili v zemi, která existuje v bujné fantazii našich médií.
  Co se týče vztahu Německa k Rusku, opakovaně jsem se setkal s výkladem, který se dá jednoduše shrnout asi takto: Rusy respektujeme, ti se nám postavili a nakopali nám prdel. Vy jste takoví oddaní, roztomilí mopslíci. Člověk vám šlápne na tlapku, zakňučíte, ale zase přilezete...Skrýt celý příspěvek

  • Jan Grohmann
   11:54 12.05.2021

   Určitá skupina Čechů se vždy snažila nebo podporovala germanizaci českých zemí. Taková je realita. Stačí se podívat na Piráty - to není nic jiného, než další snaha o germanizaci ...Zobrazit celý příspěvek

   Určitá skupina Čechů se vždy snažila nebo podporovala germanizaci českých zemí. Taková je realita. Stačí se podívat na Piráty - to není nic jiného, než další snaha o germanizaci českého národa.
   Tím se ale dostáváme k zábavnému schizmatu - lidé podporující germanizaci českého národa musí, pokud se chtějí stát Němci, mít přátelské vztahy s Ruskem.Skrýt celý příspěvek

   • Rase
    12:32 12.05.2021

    Vaše politické úvahy v poslední době mě dost "baví". Hlavně jak šijete do Pirátů, kteří ještě ani nebyli u moci. Už ale chystají předání pohraničí Němcům, pustí sem migranty, sní ...Zobrazit celý příspěvek

    Vaše politické úvahy v poslední době mě dost "baví". Hlavně jak šijete do Pirátů, kteří ještě ani nebyli u moci. Už ale chystají předání pohraničí Němcům, pustí sem migranty, sní důchodce atd. Už se těším na další článek o domobraně od odborníka z SPD nebo Trikolóry...

    Pokud jde o germanofilii v ČR, tak stovky let sme s nimi byli v jednom státě, a byli všude kolem. Je teda logické, že ne všichni přijali Jiráskovské pojetí dějin, které stát propaguje posledních sto let. A že všichni ti vojáci v R-U uniformách byli zrádci národa...Skrýt celý příspěvek

    • mudry.udrzbar
     13:45 12.05.2021

     je to skutocne trapne a znizuje to uroven celeho webu. Naviac aj fakticky prisudzovat Piratom snahu o nejaku domelu "germanizaciu" je uplny ulet, vycitat im prilisnu liberalnost ...Zobrazit celý příspěvek

     je to skutocne trapne a znizuje to uroven celeho webu. Naviac aj fakticky prisudzovat Piratom snahu o nejaku domelu "germanizaciu" je uplny ulet, vycitat im prilisnu liberalnost alebo tzv. neomarxizmus, trochu klise, ale ok...Ale germanizaciu? to uz je paranoja na urovni pitomiovolica.Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      14:30 12.05.2021

      Piráty volit také nebudu, ani ne kvůli germanizaci, už zkraje jsou mi nesympatičtí názvem, pirát je lupič, vrah a lehkoživka. Abych nemusel volit Babiše, který mi paradoxně přijde ...Zobrazit celý příspěvek

      Piráty volit také nebudu, ani ne kvůli germanizaci, už zkraje jsou mi nesympatičtí názvem, pirát je lupič, vrah a lehkoživka. Abych nemusel volit Babiše, který mi paradoxně přijde jako nejmenší zlo, nepůjdu k volbám vůbec.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      15:58 12.05.2021

      Když vidím tu rozvrácenou ekonomiku, naprosté pohrdání zákony, které prorůstá z vlády do společnosti, vysávání země a rezignaci na budoucnost, nechápu, jak někdo může Babiše ...Zobrazit celý příspěvek

      Když vidím tu rozvrácenou ekonomiku, naprosté pohrdání zákony, které prorůstá z vlády do společnosti, vysávání země a rezignaci na budoucnost, nechápu, jak někdo může Babiše označit jako "nejmenší zlo".
      Které je větší?
      A ne, komunisti to nejsou. Ti sice taky zničili, na co sáhli, ale přece jenom to nebyli takoví paraziti a i když dělali věci špatně, skutečně se snažili zemi řídit a ne jenom vykrást.Skrýt celý příspěvek

     • danny
      17:45 12.05.2021

      GlobeElement: dost často s tebou souhlasím, ale nevidím rozvrácenou ekonomiku. Fakt ne. Je spousta věcí, které mi neuvěřitelně vadí, ale pokud se oprostíš od emocí, podíváš se na ...Zobrazit celý příspěvek

      GlobeElement: dost často s tebou souhlasím, ale nevidím rozvrácenou ekonomiku. Fakt ne. Je spousta věcí, které mi neuvěřitelně vadí, ale pokud se oprostíš od emocí, podíváš se na tvrdá data a porovnáváš vůči benchmarku, ne k vysněnému ideálu, jak by to mělo být správně, tak lepší průměr EU. Ve všem.
      Tady přesně platí to, že nejtěžší je ta kráva, která ti stojí na noze, takže naše problémy vnímáme jako něco fakt brutálního.Skrýt celý příspěvek

     • padre
      18:24 12.05.2021

      Proč tu vůbec řešíme nějakou germanizaci? Co je to za téma?To nad sebou pořád budeme brečet a vzlykat?Pořad se budeme něčeho bát?To máme tak malou sebedůvěru? Žijeme vedle Germánů ...Zobrazit celý příspěvek

      Proč tu vůbec řešíme nějakou germanizaci? Co je to za téma?To nad sebou pořád budeme brečet a vzlykat?Pořad se budeme něčeho bát?To máme tak malou sebedůvěru? Žijeme vedle Germánů tisice let a prokázali jsme životaschopnost našeho národa i naši kultury.Jsme malý stát,no a co?Chtěli jsme svůj stát, tak ho máme a musíme se my sami starat o to aby prosperoval a byl stabilní. Bojí se snad nějaké germanizace Britové,Francouzi ,Holanďané,Dánové ,Rusové nebo Poláci? Germanizace je téma pro lidi kteří nevěří v občany této země a jejich schopnosti.Skrýt celý příspěvek

     • Tesil
      19:20 12.05.2021

      Pokud jde o Británii,tak tam nejde o strach z germanizace,ale o strach ze silného Německa.Jasně to kdysi vyjádřila M.Tatcherová:Mám Německo tak ráda,že dávám přednost tomu,aby i ...Zobrazit celý příspěvek

      Pokud jde o Británii,tak tam nejde o strach z germanizace,ale o strach ze silného Německa.Jasně to kdysi vyjádřila M.Tatcherová:Mám Německo tak ráda,že dávám přednost tomu,aby i nadále zůstala Německa dvě.
      Podobné to bude i s postojem Francie.Skrýt celý příspěvek

     • Klimesov
      07:13 13.05.2021

      padre: Souhlas, ale problém je v tom, že na strachu z "germanizace" je defakto založeno celé české národnostní podvědomí, které je živeno cca 100 lety špatným výkladem naší ...Zobrazit celý příspěvek

      padre:
      Souhlas, ale problém je v tom, že na strachu z "germanizace" je defakto založeno celé české národnostní podvědomí, které je živeno cca 100 lety špatným výkladem naší historie.
      Bohužel :-(Skrýt celý příspěvek

     • tctx
      08:48 13.05.2021

      Jj, Pirati.. uz podle jmena jsou to lumpove a darebaci!

      Nasi zemicku si od cizaku rozvracet nedame!

      Ach jo :(

      Jj, Pirati.. uz podle jmena jsou to lumpove a darebaci!

      Nasi zemicku si od cizaku rozvracet nedame!

      Ach jo :(

     • Jura99
      09:13 13.05.2021

      GlobeElement: jaká rozvrácená země ? Máme se nejlíp v historii, průměrná mzda nejvyšší z bývalého východu, různé žebříčky úspěšnosti také, lidé nevědí co s penězi, stojí se fronta ...Zobrazit celý příspěvek

      GlobeElement: jaká rozvrácená země ? Máme se nejlíp v historii, průměrná mzda nejvyšší z bývalého východu, různé žebříčky úspěšnosti také, lidé nevědí co s penězi, stojí se fronta na nákup bytu nebo chaty, často už několikátého v rodině jako investice. Netvrdím, že to je zásluha Babiše, ale bohužel se mu řada věcí upírá ve jménu svatého boje proti čapímu hnízdu a jeho členství v Stb. Pro mě je Babiš čitelnější než ta skvadra v dnešní opozici. Třeba ODS už měla zmiznout v propadlišti dějin, každá její vláda byla hrůza. Zde prostě není schopná pravicová strana, což mi je velice líto, kdybych šel k volbám, volil bych pravici.Skrýt celý příspěvek

     • tctx
      09:47 13.05.2021

      OK, abych opustil svou sarkastickou linii.. mozna by nam prospela zmena mysleni od "volby strachem" (kdo me nejlip ochrani pred germanizaci/cizaky/islamizaci/Antifa/buhvicim) k ...Zobrazit celý příspěvek

      OK, abych opustil svou sarkastickou linii.. mozna by nam prospela zmena mysleni od "volby strachem" (kdo me nejlip ochrani pred germanizaci/cizaky/islamizaci/Antifa/buhvicim) k pozitivnimu vyberu individui/uskupeni, u nichz mam pocit, ze se budou snazit o konstruktivni pristup ke sprave nasi zeme a ne primarne o ziskani osobniho prospechu/moci.

      K tomu par svych postrehu;
      1. Entity, hrajici na "strachovou" kartu to pravdepodobne nebudou

      2. Mame tu uz "provarene" uskupeni, u nichz podle zkusenosti uz plus minus vime, co ocekavat, a u nich se pravdepodobne neda ocekavat zasadnejsi zmena

      Takze co dal, ze.

      Nicmene znovu apeluji na to, prestat volit strachem. Nekdo, kdo mi nabidne ochranu pred mym strasakem se vzdycky najde.. a pravdepodobne to se mnou nebude myslet dobre.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      11:47 13.05.2021

      Lidi, probůh, vy nevidíte tu sekeru ve státním rozpočtu? 500 miliard? Víte, co to je? A nejde jen o tu sekeru, kdyby to byla jednorázová záležitost, budiž, ale státní výdaje jsou ...Zobrazit celý příspěvek

      Lidi, probůh, vy nevidíte tu sekeru ve státním rozpočtu? 500 miliard? Víte, co to je? A nejde jen o tu sekeru, kdyby to byla jednorázová záležitost, budiž, ale státní výdaje jsou nastaveny (a nelze je jen tak snadno snížit, jedná se o mandatorní výdaje, určené zákonem) se schodkem ve stovkách miliard každý rok. Jak dlouho si myslíte, že to může fungovat?

      Ano, máme se super. Na dluh. To se nám to hoduje, když nám lidi půjčují peníze. Nejpozději do dvou let ty dluhy budeme muset splácet. Už teď je inflace 3%, a to jsme ještě nezačali.

      60% ekonomiky je tvořeno službami. Ty půl roku stály a bůh suď, kolik firem se už nerozběhne. Zatím to nevidíme, jsou placeny (opět na dluh) dotacemi ze státního rozpočtu. Až ty skončí, ukáže se, kolik firem ve skutečnosti nefunguje a jaká je reálná nezaměstnanost. Obnova tohoto největšího sektoru ekonomiky bude trvat roky a bude to stát peníze. Doslova miliony lidí přišly o zdroj příjmů (a zatím to maskuje ten systém kovidových dotací) a někdo je bude muset živit. Kdo? Z čeho?

      Připadáte mi jako děti, které mají rády tatínka, protože si půjčil od souseda peníze a koupil jim čokoládu a nemají rády maminku, která jim nechce koupit zmrzlinu, protože vidí, že nemají na nájem a tomu sousedovi budou muset půjčku splatit.Skrýt celý příspěvek

     • danny
      13:40 13.05.2021

      GE: neboj, 500 mld. vidím. Jo, je to raketa. Ale musíš to zařadit do kontextu. Třeba poměr nominální hodnoty zadlužení nebo tempa růstu vůči HDP. To je klíčový ukazatel. A tam jsme ...Zobrazit celý příspěvek

      GE: neboj, 500 mld. vidím. Jo, je to raketa. Ale musíš to zařadit do kontextu. Třeba poměr nominální hodnoty zadlužení nebo tempa růstu vůči HDP. To je klíčový ukazatel. A tam jsme v rámci EU naprosto v pohodě. Do r. 2019 tato čísla dokonce klesala. Ono se ti může snadno stát, že se sice nezadlužíš, nenadopuješ ekonomiku, a on se ti propadne HDP, tudíž i poměr dluhu vůči němu. A jsi na tom ještě hůř.

      Jinak ještě dvě podstatné technické. Státní dluhy se obvykle nesplácí (když musíš splácet, tak to už jsi na tom fakt špatně). Státní dluhy se refinancují. Jejich reálnou hodnotu snižuje právě ta tebou zmíněná inflace.
      A ta druhá - představ si, že všechny země kolem provedou kvantitativní uvolňování a zdvojnásobí objem peněz v ekonomice. Ty budeš rozpočtově zodpovědný, nebudeš tisknout peníze, protože nejsou kryty reálnou hodnotou a budeš doufat, jak si tvého slušného chování všimnou ratingové agentury. Co se reálně stane? Objem tvé ekonomiky se v poměru k sousedům zmenší na polovinu a oni budou mít k dispozici více volných prostředků na to, aby tě vykoupili.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      14:45 13.05.2021

      danny, tady nejde o zadlužení, tady jde o systémový schodek státního rozpočtu. Výdaje státu jsou o 500 mld (asi třetina rozpočtu) vyšší, než příjmy. Na roky dopředu. To nemůže ...Zobrazit celý příspěvek

      danny, tady nejde o zadlužení, tady jde o systémový schodek státního rozpočtu. Výdaje státu jsou o 500 mld (asi třetina rozpočtu) vyšší, než příjmy. Na roky dopředu. To nemůže vydržet. Jeden rok si půjčíš, druhý rok už draze, třetí rok ti nikdo nepůjčí. Co uděláš? Co udělalo Řecko?

      A státní dluhy se platí. Jmenuje se to dluhová služba jsou to splátky úroků. Pokud tzv. refinancuješ, jen si tím zvyšuješ náklady na tu dluhovou službu. Jedná se o další náklad státního rozpočtu, namísto důchodů, učitelů, tanků platíš úroky. Fakt výhodné.

      Co se inflace týče, zvané kvantitativní uvolňování, pokud všechny státy kolem spustí inflaci (nyní platí USD a Eurem, takže by to musely udělat tyto ekonomické subjekty) a my ne, obyvatelé okolních států zchudnou a obyvatelé ČR nikoliv. Za jednu Kč dostaneš více Eur a více USD, to je vše.
      Naše měna by se stala bezpečným přístavem, jako je švýcarský frank a vydělaly by na tom naše finanční instituce (a díky dani z finančních operací i státní kasa).Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      14:47 13.05.2021

      Jo a ještě ten poměr dluhů vůči HDP. Kdo je na tom líp, Billa Gates, který si půjčí polovinu svého ročního příjmu a nebo Franta Vyskoč, popelář s Hříměždic, který si půjčí ...Zobrazit celý příspěvek

      Jo a ještě ten poměr dluhů vůči HDP.

      Kdo je na tom líp, Billa Gates, který si půjčí polovinu svého ročního příjmu a nebo Franta Vyskoč, popelář s Hříměždic, který si půjčí desetinu svého ročního příjmu? Kdo bude mít na splacení dluhu a u koho zaklepou exekutoři?Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      16:06 13.05.2021

      GlobeElement: skokové zadlužení je kvůli covidu a český deficit (-6,2) za 2020 je v EU podprůměrný ( EU -6,9). Ani V4 nemá lepší výsledek (PL -7, HU-8,1, SK -6,2). Nemám rád ...Zobrazit celý příspěvek

      GlobeElement: skokové zadlužení je kvůli covidu a český deficit (-6,2) za 2020 je v EU podprůměrný ( EU -6,9). Ani V4 nemá lepší výsledek (PL -7, HU-8,1, SK -6,2).
      Nemám rád demagogické žvásty, že jsme kvůli vládě s těmito čísly na pokraji katastrofy a že "někdo" by to uměl mnohem lépe a měli bychom jako jediní z EU přebytek a blablabla. Samozřejmě se spousta peněz vyhodila, spousta lidí se systémem vybabrala a brala podporu, na kterou neměla nárok, další chytráci zbohatli na rouškách, testech atd., ale celkové číslo žádná tragédie není.Skrýt celý příspěvek

     • Radovan
      18:35 13.05.2021

      to Jura99: Kde jsi vzal, že se máme nejlíp v historii?? To možná platí pro někoho kdo má vyřešené bydlení. Ale pro toho, kdo si ho chce pořídit to zdaleka neplatí. Ceny bytů a ...Zobrazit celý příspěvek

      to Jura99: Kde jsi vzal, že se máme nejlíp v historii?? To možná platí pro někoho kdo má vyřešené bydlení. Ale pro toho, kdo si ho chce pořídit to zdaleka neplatí.
      Ceny bytů a domů se na většině míst v ČR vymkly z kloubů a stávají se i pro střední třídu obtížně dostupné, o dost hůř dostupné než před pár lety a stále se to zhoršuje a bude to mít bohužel neblahé dopady na mladé rodiny.
      Tenhle aspekt se ze současné "báječné" situace nějak vypouští, ale pokud se vezme v potaz, tak situace růžová vůbec neníSkrýt celý příspěvek

     • Jura99
      08:32 14.05.2021

      Radovan: to je jeden úhel pohledu. Druhý je ten, že vysoká cena nemovitostí dělá z lidí boháče, každá zbořenina po dědečkovi má hodnotu v milionech a zrovna nemovitosti jsou velký ...Zobrazit celý příspěvek

      Radovan: to je jeden úhel pohledu. Druhý je ten, že vysoká cena nemovitostí dělá z lidí boháče, každá zbořenina po dědečkovi má hodnotu v milionech a zrovna nemovitosti jsou velký zdroj růstu a objemu peněz v ekonomice po revoluci. Mladí to měli těžké vždy, ale bylo by utopické, aby si ve dvaceti hned každý koupil svůj dům. Existují nájmy a ty zdaleka tak nerostou, spíš naopak.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      11:25 14.05.2021

      Nejde o skokové zadlužení, ale o skokový deficit rozpočtu. A není to kvůli covidu, ale kvůli dvě zásadním ekonomickým zločinům, které vláda udělala. 1. Zastavení 60% ekonomiky a ...Zobrazit celý příspěvek

      Nejde o skokové zadlužení, ale o skokový deficit rozpočtu. A není to kvůli covidu, ale kvůli dvě zásadním ekonomickým zločinům, které vláda udělala.

      1. Zastavení 60% ekonomiky a vyplácení plošných náhrad příjmů firmám a lidem, kteří kvůli tomu nepracují a nemají z čeho žít. Stát zde neumožnil další fungování firem, byť v jiném režimu, jako to udělalo třeba Německo. Reálně to znamená, že platíme statisíce pracovních míst, která už ve skutečnosti neexistují, což se projeví po rozvolnění a tito lidé přejdou mezi oficiálně nezaměstnané se všemi výdaji, které s tím souvisí.

      2. Zachování nesmyslných populistických dotací typu 70% jízdného pro důchodce a studenty a navyšování důchodů, sociálních dávek a platů státních zaměstnanců v situaci, kdy příjmy státu klesají. Je to podobné, jako kdyby člověk, který přišel o práci zvedl dětem kapesné. Opět se jedná o výdaje, které budou pokračovat i v dalších letech.

      Co se nákladů na bydlení týče, nájmy nestoupají, protože lidé na vyšší nájmy nemají. To ovšem znamená, že se bude snižovat i nabídka (nestaví se nové, mizí staré).Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      12:55 14.05.2021

      GlobeElement: ad 1) náhrady jsou časově ohraničené, spojené s covidem, to není systémový či mandatorní výdaj. ad 2) nemyslím si, že by se toho důchodci nějak moc v době covidu ...Zobrazit celý příspěvek

      GlobeElement:
      ad 1) náhrady jsou časově ohraničené, spojené s covidem, to není systémový či mandatorní výdaj.
      ad 2) nemyslím si, že by se toho důchodci nějak moc v době covidu najezdili, asi nemusím opisovat, že doprava měla velkou redukci spojů a řada důchodců raději nevystrkovala nos z domu.
      Nájmy nestoupají nikoliv že by lidi na ně neměli, ale zmizla turistická poptávka krátkodobých nájmů, takže na trh přišla nová nabídka bytů za přijatelnou cenu, která tam nebyla.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      13:18 14.05.2021

      GE: Z těch 500 mld. schodku dělá 300 mld. nezaplacené daně, protože ekonomika se zastavila. To není nic co by se během chvíle vynulovalo, tedy pokud po vzoru Kalouska vláda tomu ...Zobrazit celý příspěvek

      GE: Z těch 500 mld. schodku dělá 300 mld. nezaplacené daně, protože ekonomika se zastavila. To není nic co by se během chvíle vynulovalo, tedy pokud po vzoru Kalouska vláda tomu nezačne aktivně bránit šetřením.

      Slevy pro důchodce zrovna v tomhle období byli spíše dotací pro ty dopravce. Tu dotaci by vláda vyplatila i tak, jen by to šlo z covid podpory! O toho si ještě odečtěte pokles cestování a v podstatě žádná podpora už neexistuje.
      Další vláda to zruší a není co řešit.

      Zrovna navyšování důchodu a plateb co byli slíbeny dávno před covid je celkem logické. Oni ty peníze do ekonomiky musí ¨dostat.
      Zvyšování platů státních zaměstnanců.. co tak asi bude stát dělat, když pro něj lidé nebudou chtít pracovat?

      Tohle je vždy taková snůška ...., ano stát má spoustu nedostatků. Ale proč se vždy vyjmenují ty nejméně podstatné. Tedy podstatné, protože jejích aplikací by se totálně rozvrátil stát.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      14:54 14.05.2021

      Juro, ty náhrady nejsou časově ohraničené. To je ten problém. Jen se z kovid programů změní v podpory v nezaměstnanosti. ty firmy jsou po smrti, jen to doteď není kvůli těm ...Zobrazit celý příspěvek

      Juro, ty náhrady nejsou časově ohraničené. To je ten problém. Jen se z kovid programů změní v podpory v nezaměstnanosti. ty firmy jsou po smrti, jen to doteď není kvůli těm podporám vidět.
      Propad ve výběru daní se jen tak nezlepší, daně se platí ze zisku a zkrachovalá firma žádný nemá.

      Podpora jízdného byla blbost od začátku, dopravci dostávali 75% z obvyklého jízdného, takže zrušili slevy a i když cestující dopravci zaplatil to samé nebo méně, dopravce inkasoval více. Je to ekonomický zločin. A ve chvíli, kdy nemám příjmy jednoduše nebudu nikomu nic dotovat.

      Navyšování důchodů není logické. není je z čeho navyšovat. Je to jednání po nás potopa, ty důchody jsou navyšovány na dluh, z čeho se budou platit? Za rok, za dva, za tři? Celá ekonomika šla do stoupy, mraky lidí přišly o příjmy, stát tím pádem přišel o výběr sociálního pojištění a v tu chvíli zvedne důchody? Co je to za nesmysl? Peníze nejsou na příděl, někdo je musí vydělat, něco vyrobit, prodat, mít zisk a ten zdanit - a to se neděje.

      Mám pocit, že jsi patrně státní zaměstnanec nebo důchodce. Jinak bys ten ekonomický nesmysl viděl.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      14:57 14.05.2021

      Jirosi, již nyní jsou platy ve státním sektoru vyšší, než v soukromém. Na trhu jsou mraky lidí bez práce. Není pravda, že by lidé nechtěli pracovat pro stát, opak je pravdou, ...Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi, již nyní jsou platy ve státním sektoru vyšší, než v soukromém. Na trhu jsou mraky lidí bez práce. Není pravda, že by lidé nechtěli pracovat pro stát, opak je pravdou, tisíce nezaměstnaných lidí, ze zkrachovalých hotelů, cestovek, restaurací se hlásí o práci.
      Zvyšování mezd ve státním sektoru je jen úplatek voličům.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      17:44 14.05.2021

      GE: Trošku ignoruješ skladbu státních zaměstnanců, většina má k práci potřebný titul z VŠ. To se pokud nechceš lemply musí odrazit v platech. Pro změnu většina lidí na pracáku, ...Zobrazit celý příspěvek

      GE: Trošku ignoruješ skladbu státních zaměstnanců, většina má k práci potřebný titul z VŠ. To se pokud nechceš lemply musí odrazit v platech.
      Pro změnu většina lidí na pracáku, nebo bez práce ten titul ani nemá. Nebo očekáváš, že soustružník půjde dělat doktora do nemocnice, učitelku na základce, atd. ?Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      18:00 14.05.2021

      GE: "Navyšování důchodů není logické. není je z čeho navyšovat. Je to jednání po nás potopa, ty důchody jsou navyšovány na dluh, z čeho se budou platit?" Ale my přece víme kam to ...Zobrazit celý příspěvek

      GE: "Navyšování důchodů není logické. není je z čeho navyšovat. Je to jednání po nás potopa, ty důchody jsou navyšovány na dluh, z čeho se budou platit?"

      Ale my přece víme kam to vede, Kalousek to zkusil výsledky známe. Tudy cesta opravdu nevede. Tohle je cesta kdy sice budete utahovat opasek, ale to povede jen ke stále menšímu výběru daní, a ten k dalšímu šetření.

      1% růstu HDP = cca 50mld. do státní kasy. Každý rok prodloužení krize = tedy vytvoření dluhu cca 150mld. Kč. Pokud chcete vybírat daně, napřed musíte dát lidem prostor na ně vydělat. Tím, že snížíte koupěschopnost obyvatelstva snížíte i daňový výnos.
      ¨Jen se zamyslete, o kolik by se museli zvednou důchody, aby dorovnali sekeru 150mld. co uděláte tím, že je nezvednete!Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      08:41 17.05.2021

      Zvyšován důchodů výběr daní nezvýší. Tato vláda dusí firmy, teď je na půl roku zavřela úplně, navalila na ně hromady restrikcí, zaklekává na konkurenty skupiny Agrofert. Kalousek ...Zobrazit celý příspěvek

      Zvyšován důchodů výběr daní nezvýší. Tato vláda dusí firmy, teď je na půl roku zavřela úplně, navalila na ně hromady restrikcí, zaklekává na konkurenty skupiny Agrofert.

      Kalousek nezvyšoval důchody, ale firmy nedusil. Proto jsme se ze světové krize oklepali rychle. Nechal žít ty, kdo stát živí. Babiš podporuje ty, kdo žijí ze státních peněz a ničí kdy, kdo na ty důchody vydělávají, to je úplně opačný krok.

      Směřujeme k řeckému scénáři.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      18:46 17.05.2021

      GE: "Proto jsme se ze světové krize oklepali rychle. " Ach ta paměť, krize v CR trvala o 3 roky déle než v okolních státech co podobné opatření nezavedly. Tedy přímí důsledek ...Zobrazit celý příspěvek

      GE: "Proto jsme se ze světové krize oklepali rychle. "

      Ach ta paměť, krize v CR trvala o 3 roky déle než v okolních státech co podobné opatření nezavedly. Tedy přímí důsledek šetření jsou 3 roky krize.
      Fakt si netroufnu říct, kolik podnikatelů by tohle uneslo.

      " Tato vláda dusí firmy, teď je na půl roku zavřela úplně, navalila na ně hromady restrikcí, zaklekává na konkurenty skupiny Agrofert."

      Tohle je o řád menší problém, než ztráta důvěry v bezpečné fungovaní služeb. To by znamenalo podstatně rychlejší cestu do Řecka, než si vůbec umíte představit.
      Důvěra je něco o co můžete přijít během minuty, ale vybudovat ji stojí roky. Opravdu by si podnikatelé mohli dovolit mí tu roky krizi?Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      08:06 18.05.2021

      ČR se zvedla stejně rychle, jako například Německo, jen bez dluhů a bez zkrachovalých bank. Důchody ekonomiku nezachrání, to je blud. Ekonomika potřebuje výrobu a zisky a ne ...Zobrazit celý příspěvek

      ČR se zvedla stejně rychle, jako například Německo, jen bez dluhů a bez zkrachovalých bank.

      Důchody ekonomiku nezachrání, to je blud. Ekonomika potřebuje výrobu a zisky a ne státní výdaje - čím méně stát vybere a rozfrcá, tím efektivněji jsou prostředky použity. Navyšování státních výdajů vede jen k inflaci a nakonec k nutnému zvyšování daní, což výkon ekonomiky dále snižuje.

      Řecko udělalo přesně to, co Babiš. Aby uplatilo voliče, zvyšovalo důchody a platy státním zaměstnancům. Vedlo to k ekonomickému kolapsu státu - jinam to jednoduše vést nemůže.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      15:09 18.05.2021

      GE: https://www.cnb.cz/export/site... Banky v CR nezkrachovali, protože ...Zobrazit celý příspěvek

      GE: https://www.cnb.cz/export/site...

      Banky v CR nezkrachovali, protože se tam během 90. nalil skoro bilion ze státního rozpočtu. Tedy krach bank jsme doslova měli předplacený.


      " čím méně stát vybere a rozfrcá, tím efektivněji jsou prostředky použity."

      Čím více rozdá důchodcům tím méně mu zbyde na neefektivní použití.

      "Řecko udělalo přesně to, co Babiš. Aby uplatilo voliče, zvyšovalo důchody a platy státním zaměstnancům"

      V tomhle máte pravdu, ale opět nevidíte to hlavní.
      Řecká cesta je kombinace jak zvyšování platů, důchodu, tak snižovaní daní. Ano, to je to co udělal Babiš. Ale do pekla vede jen tak kombinace, nikoliv ty opatření samostatně. Stejně tak tam, ale vede i proti klad. Tedy snížení platů, důchodů, a zvýšení daní. viz. Kalouskova reforma.Skrýt celý příspěvek

    • danny
     14:53 12.05.2021

     Rase, sorry, ale vnímáš to příliš vypjatě. Myslím, že koordinace reakcí českých Pirátů s jejich německými kolegy na události, které přesahují domácí dvoreček, je zřejmá. Piráti ...Zobrazit celý příspěvek

     Rase, sorry, ale vnímáš to příliš vypjatě. Myslím, že koordinace reakcí českých Pirátů s jejich německými kolegy na události, které přesahují domácí dvoreček, je zřejmá. Piráti plně podporují priority programu evropských Pirátů, který se v rámci evropského politického spektra nachází někde mezi levicovými Zelenými a liberály. Pokud jde o členství v NATO a směřování Evropské unie, tak také plně respektují celoevropské priority Pirátů, takže nechtějí vystupovat z NATO, ale chtějí, aby NATO bylo víc obrannou aliancí a aby v jeho rámci byla Evropa schopna samostatné obrany. Vzhledem k šanci na fenomenální úspěch je možné, že čeští Piráti získají v otázce směřování silnější slovo, ale v tuto chvíli "drží úhel". A taky je fakt, to, co píše pan Grohman. Čeští Piráti musí řešit, jak se vypořádat s přátelskými vztahy svých německých kolegů k Rusům, když jim v českém prostředí i malá míra radikálnosti může ubírat body.

     Já se stavím kriticky k naivnímu naskakování na německou vlnu a nekritické přikyvování na vše, co v Berlíně naznačí. Vadí mi většinový pohled "Rusko špatné, Západ dobré". To je obecně fajn, ale úplně tam chybí vhled a pochopení zájmů našich spojenců.
     Nějak spousta lidí nechápe, že zájmy NATO nejsou totožné se zájmy EU. Že se liší zájmy jednotlivých členů NATO a jednotlivých členů EU. Že mohou jít ostře proti sobě. Že zájmy našeho spojence vůbec nemusí být v souladu s národními zájmy ČR. A že pokud kopneme našeho nepřítele do kotníku, tak z toho ne všichni naši spojenci musí mít za všech okolností radost. Že máme někdy zaštěkat, ale už nemáme kousat, atd...

     Ale vzhledem k tomu, že se čím dál častěji objevují úvahy na téma slavného konceptu Trojmoří, byl bych moc rád, kdybychom se ocitli spolu s Maďary a Slovinci v "Německém pásu", než s Pobaltím, Polskem, Ukrajinou, Rumunskem a Bulharskem v "americké" zóně vlivu. Nejsem z toho nadšený, ale nějak se dokážu smířit s jistou ztrátou suverenity, pořád mi připadá zkousnutelnější cesta chudého Rakouska, než "ukrajinizace".Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      09:22 13.05.2021

      Z jedené strany na Německo nadáváte, z druhé je vám bližší. ČR je na pomezí vlivu 4. mocností, jejich vliv se částečně překrývá (Něm, Rusko, USA, Čína). Po všech stránkách je nám ...Zobrazit celý příspěvek

      Z jedené strany na Německo nadáváte, z druhé je vám bližší.
      ČR je na pomezí vlivu 4. mocností, jejich vliv se částečně překrývá (Něm, Rusko, USA, Čína). Po všech stránkách je nám nejbližší Německo ( historicky, ekonomicky, atd.).

      Německo jediné potřebuje silnou ČR, mají z toho slušný podíl. Všichni ostatní ji mají spíše jako základnu pro svůj vliv ( viz. Ruská ambasáda).

      USA/Čína mají zase tu výhodu, že jdou daleko a tedy nemáme z nimi sousedské vztahy z minulosti. Ale zatím co USA zdejší prostor ovlivňují ve prospěch CR, tak Čína to je trošku jiná káva.Skrýt celý příspěvek

     • danny
      09:48 13.05.2021

      Jirosi: ale to je klasický omyl tak běžný v českém prostředí. Ne, nenadávám na Němce. Nadávám na naši servilitu ve vztahu ke komukoli velkému a lokajství, které se projevuje u ...Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi: ale to je klasický omyl tak běžný v českém prostředí. Ne, nenadávám na Němce. Nadávám na naši servilitu ve vztahu ke komukoli velkému a lokajství, které se projevuje u jednotlivých skupin fanoušků. A je jedno, jestli bezvýhradně fandí Rusům, Američanům, Němcům nebo Bruselu. Neumíme zaujmout sebevědomý postoj a vždy se snažíme vetřít páníčkovi do přízně. Na to nadávám.
      A je to přesně, jak píšeš. Němci jsou jediní, komu vyhovuje náš ekonomický rozvoj, protože z toho mají prospěch. To ale neznamená, že německé zájmy jsou vždy v souladu s českými a že bez uzardění nebudou prosazovat cokoli, co nás bude bolet. Takže by stálo za to vystřízlivět a diskutovat věcně, místo přestřelek plných emocí a fandovského zápalu.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      10:45 13.05.2021

      Tu servilitu máme i domácím politikům. Proto to vypadá jak to vypadá.

      Tu servilitu máme i domácím politikům. Proto to vypadá jak to vypadá.

     • Jan Padesátýpátý
      10:12 14.05.2021

      danny napsal: "A je jedno, jestli bezvýhradně fandí Rusům, Američanům, Němcům nebo Bruselu. Neumíme zaujmout sebevědomý postoj a vždy se snažíme vetřít páníčkovi do přízně. ...Zobrazit celý příspěvek

      danny napsal: "A je jedno, jestli bezvýhradně fandí Rusům, Američanům, Němcům nebo Bruselu. Neumíme zaujmout sebevědomý postoj a vždy se snažíme vetřít páníčkovi do přízně. "

      Většina lidí "nefandí" mocnostem, fandí sobě nebo Česku. Někdo si myslí, že bude Česku líp v rámci EU, někdo si myslí že by bylo pro Česko nejlepší pokud by svůj vliv ve východní Evropě obnovilo Rusko. To není fandění.
      Fandění by bylo, pokud by někdo nekriticky žral všechno co dotyčná velmoc udělá nebo řekne. To platí snad jenom ve směru k Rusku pro nadšené hltače sputniknews, jiné velmoci takové propagandistické médium nevydávají.

      Vetřít páníčkům do přízně se snaží prezident, jinak všechny politické subjekty si tvrdě hájí svoje, včetně toho jak Babiš hájí svůj střet zájmů v Bruselu.Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     14:26 17.05.2021

     "Kalousek nezvyšoval důchody, ale firmy nedusil. Proto jsme se ze světové krize oklepali rychle." Tohle je totálně mimo. Krizi jsme měli o 3 roky déle než okolní země. "Tato ...Zobrazit celý příspěvek

     "Kalousek nezvyšoval důchody, ale firmy nedusil. Proto jsme se ze světové krize oklepali rychle."

     Tohle je totálně mimo. Krizi jsme měli o 3 roky déle než okolní země.

     "Tato vláda dusí firmy, teď je na půl roku zavřela úplně, navalila na ně hromady restrikcí, zaklekává na konkurenty skupiny Agrofert."

     Největším nebezpečím pro většinu firem co byli zavřené není ani zdaleka, že byli zavřené. Ale nedůvěra lidi v to, že jejich majitelé dokáží ochránit. To zabije ekonomiku naprosto spolehlivě, a Řecko je proti dopadům jaké by to mohlo mít naprostá sranda.Skrýt celý příspěvek

   • Takeda
    17:04 12.05.2021

    Ech... A co si představujete pod tou germanizací? Asi to nebude přesun obyvatel, ne? Na to nám tak nějak dochází Němci? Nebo jde o ekonomickou závislost? Tu už tu máme... a daří ...Zobrazit celý příspěvek

    Ech... A co si představujete pod tou germanizací?

    Asi to nebude přesun obyvatel, ne? Na to nám tak nějak dochází Němci?

    Nebo jde o ekonomickou závislost? Tu už tu máme... a daří se nám dobře, nebo ne?

    Politickou závislost? Kdo nás chce v Německu ovládat?Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     09:26 13.05.2021

     Fakticky nás brzdí jen naše politické vedení. Ať už domácí, nebo zastoupené v EU.

     Fakticky nás brzdí jen naše politické vedení. Ať už domácí, nebo zastoupené v EU.

   • J.Kolousek@post.cz
    19:45 12.05.2021

    Pane Grohmane,po přčtení Vašeho příspěvku,jsem vzpoměl na jedno rčení:"Ten, kdo přidává zeleň jaru, červeň podzimu a purpur mladým rtům, vytváří ošklivost, protože lže." Každá ...Zobrazit celý příspěvek

    Pane Grohmane,po přčtení Vašeho příspěvku,jsem vzpoměl na jedno rčení:"Ten, kdo přidává zeleň jaru, červeň podzimu a purpur mladým rtům, vytváří ošklivost, protože lže."
    Každá ideologie je už ze své podstaty totalitní, páč má jediný účel - ovládat lidi. Fašismus a komunismus byly dvě totalitní ideologie, které rozpoutaly 2.SV. Kdyby ale nevznikla v roce 1892 komunistická ideologie, nevznikla by ani ta fašistická, založená právě na boji proti té totalitní ideologii první.Skrýt celý příspěvek

    • GlobeElement
     11:55 13.05.2021

     Fašismus a komunismus vznikly zároveň. Tato kolektivistické ideologie mají společné kořeny a jen se liší formou řešení. Fašismus nevznikl, aby bojoval proti komunismu, to bylo ...Zobrazit celý příspěvek

     Fašismus a komunismus vznikly zároveň. Tato kolektivistické ideologie mají společné kořeny a jen se liší formou řešení.

     Fašismus nevznikl, aby bojoval proti komunismu, to bylo způsobeno až vzájemnou konkurencí. Fašismus vznikl ve snaze zlepšit život zaměstnanců a to formou dohody zaměstnavatelů, zaměstnanců a vlády. A protože o hlasy zaměstnanců usilovali i socialisti a komunisti, navzájem se pokousali.

     II. světovou válku nerozpoutal fašismus, ale dva socialismy. Národní socialismus německý a internacionální socialismus ruský. Italský fašismus jen tak pricmrndával, Mussolini se sice snažil oživit myšlenku římské říše, ale jeho výdaje na armád byly oproti německým desetinové a proto neměl šanci na velkou válku - a ani ji nechtěl.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      16:15 13.05.2021

      Ve skutečnosti Fašistický-Imperialismus Japonska útokem na Čínu :)
      Evropské mocnosti se připojily až o pár let později.

      Ve skutečnosti Fašistický-Imperialismus Japonska útokem na Čínu :)
      Evropské mocnosti se připojily až o pár let později.

   • stepan
    21:24 13.05.2021

    Z Pirátů mám trochu strach. "Přál bych si, aby byl svět skutečně bez hranic, podobně jak snad ještě chvíli bude Internet. Migrace je přirozená věc. Jestli, a to již vidíme ve ...Zobrazit celý příspěvek

    Z Pirátů mám trochu strach.

    "Přál bych si, aby byl svět skutečně bez hranic, podobně jak snad ještě chvíli bude Internet. Migrace je přirozená věc. Jestli, a to již vidíme ve Francii i Německu, má být Evropa do 10-15 let muslimská, nemám s tím problém. Spíš bych se zeptal Vás. A nebarevní přistěhovalci Vám nevadí?"

    Ivan Bartoš, možný budoucí premiér, komentář z roku 2009; viz https://forum.pirati.cz/viewto...

    Ano, je to názor více než 10 let starý, lidi se mění, někdy i diametrálně. Věřím tomu, že jeho vztah k Antifě a podobným trockistickým spolkům je už taky pasé.

    Piráti však nejsou jenom o Bartošovi - někteří jedinci z nižších pater politiky se otevřeně hlásí k marxismu-leninismu.

    Vadí mi, že jeho strana v europarlamentu si notuje se zelenými a promigrantskými stranami, kteří jednají proti zájmům bezpečnosti Evropy a ČR.

    Vadí mi, že ač o sobě tvrdí, že jsou pro (nejen internetovou) svobodu slova, tak na půdě europarlamentu schvalují paskvily, které jsou pod rouškou podpory menšin apod. naopak svobodu slova potlačují.

    Vadí mi jejich daňová politika, návrhy některých slaboduchých jedinců z jejich řad o zdanění obytných nemovitostí, přidělování bytů o různých výměrách na základě velikosti rodiny apod.Skrýt celý příspěvek

 • kaboom
  10:15 12.05.2021

  Spojeni ruskych zdroju a nemeckych hlav. Super. Jen tak dal.

  Spojeni ruskych zdroju a nemeckych hlav. Super. Jen tak dal.

  • Rase
   14:35 12.05.2021

   To už tady jednou bylo a skončilo německým vpádem do SSSR. Ostatně vlaky s obilím a surovinami jezdily na západ i v době, kdy je v opačném směru míjely vlaky s vojáky. Ono ...Zobrazit celý příspěvek

   To už tady jednou bylo a skončilo německým vpádem do SSSR. Ostatně vlaky s obilím a surovinami jezdily na západ i v době, kdy je v opačném směru míjely vlaky s vojáky.

   Ono tíhnutí k Rusku je patrné i v Bismarckově zahraničí politice.Skrýt celý příspěvek

   • GlobeElement
    16:01 12.05.2021

    V Bismarckově ne. Bismarck se snažil zabezpečit Německo z východu i ze západu, aby nikdy nedošlo k válce na dvou frontách. Vilém II. jeho politiku postavil na hlavu a výsledek ...Zobrazit celý příspěvek

    V Bismarckově ne. Bismarck se snažil zabezpečit Německo z východu i ze západu, aby nikdy nedošlo k válce na dvou frontách.
    Vilém II. jeho politiku postavil na hlavu a výsledek všichni známe.Skrýt celý příspěvek

 • Trener
  20:31 11.05.2021

  Jen obchod, nebo něco víc? Zkuste odpovědět, v čem Německo a Rusko by se ještě mohlo potřebovat.

  Jen obchod, nebo něco víc? Zkuste odpovědět, v čem Německo a Rusko by se ještě mohlo potřebovat.

  • flanker.jirka
   23:15 11.05.2021

   Už jen ten obchod stačí, tušit, že se můžeme vždy stát pouhým "objektem" takového obchodu jako stát uprostřed nimi je hodně nepříjemné. Stačí se podívat na dějiny 20. století, ...Zobrazit celý příspěvek

   Už jen ten obchod stačí, tušit, že se můžeme vždy stát pouhým "objektem" takového obchodu jako stát uprostřed nimi je hodně nepříjemné. Stačí se podívat na dějiny 20. století, věřit můžeme s bídou pouze sami sobě.Skrýt celý příspěvek

   • Trener
    07:02 12.05.2021

    Ano ano, průšvih je, že Germánů je 80 milionů a něco umí, to by se mělo obnovit nějaké moderní Rakousko-uhersko, nebo nějaký spolek, aby jsme do toho mohli víc kecat, nebo nějak ...Zobrazit celý příspěvek

    Ano ano, průšvih je, že Germánů je 80 milionů a něco umí, to by se mělo obnovit nějaké moderní Rakousko-uhersko, nebo nějaký spolek, aby jsme do toho mohli víc kecat, nebo nějak konkurovat :-).Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     14:48 12.05.2021

     Je celkem jedno v jakém budeme spolku, dokud tam budeme posílat politiky co nechápou vyjednáváni.

     Je celkem jedno v jakém budeme spolku, dokud tam budeme posílat politiky co nechápou vyjednáváni.

 • J.Kolousek@post.cz
  18:16 11.05.2021

  Je třeba si pánové uvědomit,že naše republika má ropu ,ze západu,podobně to je u zemního plynu:jsme kompletně napojeni na trh v severozápadní Evropě,což je Francie,země ...Zobrazit celý příspěvek

  Je třeba si pánové uvědomit,že naše republika má ropu ,ze západu,podobně to je u zemního plynu:jsme kompletně napojeni na trh v severozápadní Evropě,což je Francie,země Beneluxu,Německo,Dánsko,V.Británie,Rakousko a ČR. 99% plynu nám jde s Německa,a kdyby nám chtěli Rusové utáhnout kohoutky,museli by zastavit dodávky pro celý tento trh.Po krizi v roce 2009,jsme se plně připojili k trhu západní Evropy s centrem v Rotterdamu.Společný trh s plynem je jedním s důvodu,proč mezi Evropou a Ruskem panuje dlouho dobé napětí.Rusové přišli o výdělky v řádu desítek miliard dolarů ročně.Navíc v Rotterdamu je k mání plynu dost,ať už ruského,alžírského,,či norského,případmně LNG.Takže vidíte,těžko vydírat zákazníky,kteří mají diverzifikované dodávky s více stran.Skrýt celý příspěvek

  • cejkis
   21:21 11.05.2021

   :-)) 90% plynu v ČR je z Ruska 50% ropy pro ČR je z Ruska —- Není zemní plyn jako zemní plyn. Až budete chtít topit břidličným, určitě budete nadšen, že si musíte koupit nový ...Zobrazit celý příspěvek

   :-))

   90% plynu v ČR je z Ruska
   50% ropy pro ČR je z Ruska
   —-
   Není zemní plyn jako zemní plyn. Až budete chtít topit břidličným, určitě budete nadšen, že si musíte koupit nový kotel. Doporučuji nastudovat Wobbeho číslo.Skrýt celý příspěvek

   • GlobeElement
    08:49 12.05.2021

    Jo a až si budu chtít nalít do nádrže auta ropu, tak....

    Ty jsi fakt klenot.

    Jo a až si budu chtít nalít do nádrže auta ropu, tak....

    Ty jsi fakt klenot.

    • danny
     10:23 12.05.2021

     Ne Globe, do auta neleješ ropu. Ale tu ropu leješ do rafinerie. A tu rafinerii stavíš na konkrétní typ ropy. V ČR máme tři - UNIPETROL v Litvínově a v Kralupech n. Vltavou, PARAMO ...Zobrazit celý příspěvek

     Ne Globe, do auta neleješ ropu. Ale tu ropu leješ do rafinerie. A tu rafinerii stavíš na konkrétní typ ropy. V ČR máme tři - UNIPETROL v Litvínově a v Kralupech n. Vltavou, PARAMO v Pardubicích. Všechny tři rafinerie jsou napojeny na ropovod Družba, byť např. prostřednictvím IKL (Ingolstadt – Kralupy – Litvínov). Takže až budeš chtít zásobovat české rafinerie jinou ropou, musíš je trošku přebudovat. Na tom se posledních dvacet let pracuje, ale je to evoluce, nejde to skokově.
     A zajistit transport. Takže sehnat dost cisternových vagonů. Kapacitu terminálu v Rotterdamu atd...Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      10:43 12.05.2021

      Já vím. Ale i ten plyn se čistí a zpracovává, nepouštíš si ho do sporáku přímo z vrtu. Příspěvek byl o plynu. Navíc, tzv. břidličný plyn se od toho z pískovců nemusí lišit vůbec v ...Zobrazit celý příspěvek

      Já vím. Ale i ten plyn se čistí a zpracovává, nepouštíš si ho do sporáku přímo z vrtu. Příspěvek byl o plynu.

      Navíc, tzv. břidličný plyn se od toho z pískovců nemusí lišit vůbec v ničem.Skrýt celý příspěvek

 • RiMr71
  15:59 11.05.2021

  Osobně považuji obě hrozby historivky rovnocenné. Tak jako odmítám sjipčákům zapomenout plynové komory a Kobylisy, tak odmítám rusákům zapomenout nejen osumašedesátý. Je to jedna ...Zobrazit celý příspěvek

  Osobně považuji obě hrozby historivky rovnocenné.
  Tak jako odmítám sjipčákům zapomenout plynové komory a Kobylisy, tak odmítám rusákům zapomenout nejen osumašedesátý.
  Je to jedna verbež - kolozubý Ivan se vždy uhlazenému Guntherovi hodil na špinavou práci.
  Jednou jde o záchranu rasy, jindy o záchranu planety - vždy to Němec myslí dobře a nejlíp!Skrýt celý příspěvek

  • RiMr71
   16:01 11.05.2021

   Sorry za preklepy - kdyz si tento server troufa na placene clenstvi, mozna by si mohl troufnout i na casove omezenou editaci prispevku?

   Sorry za preklepy - kdyz si tento server troufa na placene clenstvi, mozna by si mohl troufnout i na casove omezenou editaci prispevku?

  • Grugh
   21:21 11.05.2021

   Asi zase budu za ruského trola, ale opravdu byla okupace v roce 1968 stejná jako ta německá? Já myslel že je tam pár odlišností: 1) rozdíl více než 300 tisíc mrtvých čechoslováků, ...Zobrazit celý příspěvek

   Asi zase budu za ruského trola, ale opravdu byla okupace v roce 1968 stejná jako ta německá?
   Já myslel že je tam pár odlišností:
   1) rozdíl více než 300 tisíc mrtvých čechoslováků, poměrově 1 / 2500.
   2) rozsudky smrti, popravy, plynové komory apod.
   3) vyhlazování, odejmutí práva na život
   4) nucené nasazení
   Ty si přece 68 rok narozdíl ode mě pomatuješ. Tak co ti přesně "rusáci" provedli? Poslali tvojí rodinu do koncentráku? Popravili ti bráchu za odsouzení invaze? Řekli, že jako Moravák, nemáš právo na život a bude z tebe mýdlo?

   Netvrdím, že invaze v roce 1968 nebyla špatná. Ale druhá světová byla MNOHEM horší.Skrýt celý příspěvek

   • padre
    23:01 11.05.2021

    Nackové nikdy neskrývala že jsou naši nepřátelé,alespoň přišli ve dne a ohlásili se.Rusáci dělali jací jsou naši přátelé a pak nám v roce 1968 bodli o půlnoci kudlu do zad.. Takovà ...Zobrazit celý příspěvek

    Nackové nikdy neskrývala že jsou naši nepřátelé,alespoň přišli ve dne a ohlásili se.Rusáci dělali jací jsou naši přátelé a pak nám v roce 1968 bodli o půlnoci kudlu do zad.. Takovà všivárna se nezapomíná...Skrýt celý příspěvek

    • Grugh
     01:09 12.05.2021

     @padre Definuj "kudlu do zad" a proveď srovnání s pokusem o dehumanizaci a kompletní vyhlazení našeho národa. Jestli pak opravdu preferuješ "nácky" před "rusákama", tak jsi ...Zobrazit celý příspěvek

     @padre
     Definuj "kudlu do zad" a proveď srovnání s pokusem o dehumanizaci a kompletní vyhlazení našeho národa.
     Jestli pak opravdu preferuješ "nácky" před "rusákama", tak jsi kandidát Darwinovy ceny, který navíc šlape po hrobech statisíců našich mrtvých, včetně SVÉHO VLASTNÍHO dědečka nebo mého prastrýce.
     http://legie100.com/krev-legio...

     Navíc ta "kudla do zad" byla dlouhodobě připravovaná a koordinovaná s částí našeho tehdejšího vedení:
     "Jak známo, Rusové nevtrhli do Československa bez přípravy. Několik měsíců se tato vojenská akce připravovala, a jak už je dnes rovněž zřejmé - za přímé účasti několika našich tehdejších nejvyšších představitelů. O schůzkách v Bratislavě či Čierné nad Tisou (1968) referovala i tehdejší média."
     Zdroj: https://www.idnes.cz/technet/v... Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      08:51 12.05.2021

      Myslíš ruského národa, že?

      Protože ty nemáš s Čechy nic společného.

      Myslíš ruského národa, že?

      Protože ty nemáš s Čechy nic společného.

     • padre
      09:48 12.05.2021

      To Grugh Takže když eliminujeme tu omáčku z vašeho projevu tak podle vás za : 1 . všichni kdo nesouhlasí s Ruskem jsou nacisti nebo fašisti. 2. Za roku 1968 si vlastně ...Zobrazit celý příspěvek

      To Grugh Takže když eliminujeme tu omáčku z vašeho projevu tak podle vás za : 1 . všichni kdo nesouhlasí s Ruskem jsou nacisti nebo fašisti. 2. Za roku 1968 si vlastně Československo mohlo samo... pochopil jsem vás správně,že? :-)Skrýt celý příspěvek

     • Grugh
      10:19 12.05.2021

      @GlobeElement Odkaz na svého prastrýce (z Plzně) jsem uvedl. Oba mí rodiče se narodili v Praze, stejně jako většina mých prarodičů. Nebudu zde uvádět své jméno, ale je české a ...Zobrazit celý příspěvek

      @GlobeElement
      Odkaz na svého prastrýce (z Plzně) jsem uvedl.
      Oba mí rodiče se narodili v Praze, stejně jako většina mých prarodičů.
      Nebudu zde uvádět své jméno, ale je české a zrovna RiMr ho zná a může to potvrdit.

      @Padre
      Nepřekrucuj, co jsem napsal.
      Já jen tvrdím, že německá okupace byla mnohem horší než ruská v roce 1968.
      Uvedl jsem i důvody (nikdo z nás nedělal mýdla).
      Zločiny komunismu nelze házet jen na "rusáky". Procesy v 50. letech vedli naši komunisti. Rozsudky smrti dávali naši komunisti. STB byli také naši občané.
      Za 1968 nemohlo Československo, ale prsty v tom měla část tehdejšího našeho vedení, která se bála, že kvůli reformám přijde o svou moc a koryta (možná vaši předci?).
      Uvedl jsem odkaz, ale pro ty pomalejší ho uvedu ještě jednou:
      https://www.idnes.cz/technet/v... Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      10:44 12.05.2021

      Pokud jsi původem Čech, tím hůř. Mohl by sis podat ruku s Emanuelem Moravcem.

      Ale možná, že jsi jeho příbuzný, Moravec je české jméno.

      Pokud jsi původem Čech, tím hůř. Mohl by sis podat ruku s Emanuelem Moravcem.

      Ale možná, že jsi jeho příbuzný, Moravec je české jméno.

     • Jura99
      11:35 12.05.2021

      Grugh: roli hrál i posun v čase, zatímco Imre Nagy dostal v roce 56 provaz, v roce 68 už to nebylo v módě. Rovněž třicátá léta v Sovětském svazu si v ničem nezadala s nacisty, ...Zobrazit celý příspěvek

      Grugh: roli hrál i posun v čase, zatímco Imre Nagy dostal v roce 56 provaz, v roce 68 už to nebylo v módě. Rovněž třicátá léta v Sovětském svazu si v ničem nezadala s nacisty, obětí justičních vražd bylo kolem milionu, včetně mnoha Čechů, dočasně či trvale žijících ve svazu. Za všechny jmenujme Jana Březinu, letce polární expedice, za tu dostal metál, ale o rok později už kulku. Komunismus je zákeřnější než nacismus, nacisté si na nic nehráli, bylo jasné co mají v plánu.Skrýt celý příspěvek

     • Grugh
      11:43 12.05.2021

      GlobeElemente si naprostý ubožák, který, když nemá argumenty, tak používá urážky. Můj prastrýc byl hrdina: http://legie100.com/krev-legio... Jeho krev leží na NĚMECKÝCH ...Zobrazit celý příspěvek

      GlobeElemente si naprostý ubožák, který, když nemá argumenty, tak používá urážky.
      Můj prastrýc byl hrdina:
      http://legie100.com/krev-legio...
      Jeho krev leží na NĚMECKÝCH rukou.
      A ty mě tady přirovnáváš k Moravcovi, jen proto, že si myslím, že Němci, tím že nás plánovali NAPROSTO VŠECHNY VYVRAŽDIT, nám ubliížili víc, než Rusové v roce 1968, znichž si část myslela, že nás jede zachránit před kontrarevolucí.
      Uveď příklady svých předků nebo třeba jen známých, kteří v roce 1968 položili svůj život za vlast!
      Na tvé severní Moravě to byli přesně 4 lidé - oběti autonehod (a jedné sebevraždy autonehodou). Kdo z nich má k tobě nějaký vztah?
      https://www.ustrcr.cz/uvod/srp...

      Svoje omyly si ani na okamžik nepřipustíš, i když třeba tvrdíš bláboly odporující fyzikálním zákonům, viz tvoje diskuze na téma reaktivního motoru.
      Byl by z tebe dobrý člen Goebbelsovi propagandy nebo kovaný sovětský politruk. Nebo možná bys našel uplatnění v Gestapu nebo NKVD, když špiona a zrádce poznáš i na dálku.Skrýt celý příspěvek

     • Grugh
      12:03 12.05.2021

      @Jura99 S většinou, co jsi napsal naprosto souhlasím. Ale mně se právě jednalo o rok 1968: "Asi zase budu za ruského trola, ale opravdu byla okupace v roce 1968 stejná jako ta ...Zobrazit celý příspěvek

      @Jura99
      S většinou, co jsi napsal naprosto souhlasím.
      Ale mně se právě jednalo o rok 1968:
      "Asi zase budu za ruského trola, ale opravdu byla okupace v roce 1968 stejná jako ta německá?"
      A s tím komunismem: my jsme byli jeho součástí. Rozsudky smrti, popravy, STB, zvací dopisy apod. to všechno byla práce našich lidí inspirovaná sovětským příkladem.
      Vždy se najdou lidé, kteří využíjí příležitost a neváhají získat převahu nebo nadvládu nad ostatními i když musí jít přes mrtvoly.
      A je to ten samý typ lidí, který bez přemýšlení má ve všem okamžitě jasno a pro nějž je správná jen ta varianta, která mu zaručí největší úspěch. A který se rád bez důkazů "spravedelivě mstí" i za to co se nestalo. A nebo se předhozením "viníka" sám zbavuje odpovědnosti.

      GlobeElement ze mě udělal bez mrknutí oka ruského agenta, kolaboranta, lidskou špínu a ekvivalent Moravce. Nevypovídá to o něm něco?Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      12:06 12.05.2021

      Grugh: nacisti a komunisti si mohli podat ruce, taky si je podali např. v Brestu-Litevském po okupaci Polska. Chvali se velmi podobně, např. Němci zahubili v KT gen. Zmeka za to, ...Zobrazit celý příspěvek

      Grugh: nacisti a komunisti si mohli podat ruce, taky si je podali např. v Brestu-Litevském po okupaci Polska. Chvali se velmi podobně, např. Němci zahubili v KT gen. Zmeka za to, že měl ještě v legiích v Rusku nechat popravit nějaké německé zajatce a obdobně sovětská Směřš odvlekla plk. Boreckého (přitom byl Čech nebyl Rus jako např. Vojcechovský), kterého zahubili v gulagu a naprosto stejná příčina, údajně měl nechat popravit nějaké rudoarmějce během působení v legii.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      14:37 12.05.2021

      Grugh: Pokud tvrdíte, že se ti Čeští zástupci kolaborující z ¨Moskvou sami rozhodli. Pak to přirovnání z Moravcem je naprosto na místě. Pro ně to taky bylo rozhodnutí, buď z ...Zobrazit celý příspěvek

      Grugh: Pokud tvrdíte, že se ti Čeští zástupci kolaborující z ¨Moskvou sami rozhodli. Pak to přirovnání z Moravcem je naprosto na místě.

      Pro ně to taky bylo rozhodnutí, buď z Moskvou, nebo pracovní tábor, soudní proces, atd. Prostě není nad svobodné rozhodnutí.Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      15:06 12.05.2021

      Á tovaryšč Grugh nám mění taktiku, relativizace přestává stačit, tak hraje na city a staví se do role ubohé oběti. Tovaryšč Grugh. Německá a Ruská okupace je skutečně naprosto ...Zobrazit celý příspěvek

      Á tovaryšč Grugh nám mění taktiku, relativizace přestává stačit, tak hraje na city a staví se do role ubohé oběti.
      Tovaryšč Grugh. Německá a Ruská okupace je skutečně naprosto srovnatelná. V prvé řadě, Ruská okupace začala rokem 1945 a ne rokem 1968. V srpnu 1968 došlo pouze k trvalému rozmístění vojsk. To, že místo Ruského gubernátora tady byla loutková vláda jejíž členové měli Českou a Slovenskou národnost na věci nic nemění. Bez požehnání z Moskvy si tato vláda ani neuprdla. Jako příklad se dá uvést zákaz účasti v Marshallově plánu. To bylo sděleno ještě Janu Masarykovi jako ministru zahraničí. Bez podpory Moskvy by Čeští komunisti za pár let skončili na smetišti dějin.
      Ruská okupace měla skutečně méně obětí na životech (Ostatně také v té době nebyla válka...) Škody ale napáchala horší. Jednou z nich jsou dvě vlny emigrace - 1948 a 1968, kdy odešla velká část vzdělaných a schopných lidí. Dále se nevrátila část emigrantů z doby po roce 1938. Byla těžce poničena morálka téměř tří generací. Byla těžce poničena ekonomika, země začala zaostávat ve všech parametrech. V Moskvě se rozhodovalo o tom co se bude u nás vyrábět - viz. Škoda Ml. Boleslav... Byly nám vyrabovány zásoby uranu.
      Víš jestli je tu někdo ubožák, pak jsi to ty. Globe ti to napsal velmi dobře a ještě slušně. Přirovnání k Emanuelu Moravcovi je pak velmi trefné.
      Mimochodem pokud bych opravdu uvěřil tomu, že jsi Čech a té historce o tvém prastrýci legionáři (v tomhle kontextu je tvoje neznalost životního příběhu Sergeje Vojcechovského ještě více zarážející). Pak jsem přesvědčen o tom, že onen prastrýc rotuje v hrobě jako turbína a je zhnusen nad tím co za všiváka se mu objevilo v rodině.Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      15:12 12.05.2021

      Jo a ten zvací dopis... Nějak jsi zapomně dodat, že to byla osobní iniciativa několika lidí, kteří navíc neměli jakoukoli kompetenci k zastupování národa. A jaká byla vůle národa ...Zobrazit celý příspěvek

      Jo a ten zvací dopis... Nějak jsi zapomně dodat, že to byla osobní iniciativa několika lidí, kteří navíc neměli jakoukoli kompetenci k zastupování národa. A jaká byla vůle národa se ukázalo v srpnu 1968. K větším obětem nedošlo jen proto, že lidé měli ještě v dobré paměti, co udělali Rusové s Maďary jen o pár let zpět.Skrýt celý příspěvek

     • Grugh
      17:27 12.05.2021

      Zase plno nesmyslů. Uvedu pár argumentů: 1) František Kriegel - jediný, který nepřistoupil na podmínky Moskvy, neskončil v kriminále nebo pracovním táboře, jen v KSČ a ve funkci ...Zobrazit celý příspěvek

      Zase plno nesmyslů. Uvedu pár argumentů:
      1) František Kriegel - jediný, který nepřistoupil na podmínky Moskvy, neskončil v kriminále nebo pracovním táboře, jen v KSČ a ve funkci poslance. Pro mě je to asi jediný statečný člověk z dotyčných.
      2) Bilak, Indra aspol. nepsali zvací dopis aby unikli pracovním táborům, ale aby se udrželi u moci, nebo jí případně posílili. To se jim ostatně podařilo.
      3) Bilak, Indra a Kolder aspol. nebyli jen řadovými členy KSČ. Všichni tři jmenovaní to dotáhli alepoň na ministra. Husák, který se během jednání v Moskvě iniciativně připojil, dokonce na dlouholetého generálního tajemníka a prezidenta.

      @Torong
      1) Svobodné rozhodnutí je i to, za které neseme následky. Ale to zbabělec nepochopí.
      2) Prastrýc zemřel před 80 lety. Můj otec se narodil 4 roky po jeho zatčení a rok po jeho smrti. Jsem zrádce a kolaborant, protože neznám osudy každého legionáře?
      Pak je pro tebe je škoda, že už zde není Gestapo nebo STB. Věřím, že bys v jejich řadách našel své uplatnění. Tvé schopnosti vyvozování závěrů a ohalování zrádců jsou obdivuhodné.
      3) Sověti napáchali mnoho škody. Ale v našich zemích hráli až druhou ligu.
      4) Pokud tvrdím, že ruská okupace 1968 byla lepší než ta neměcká 1939, tak proč do toho pleteš 40. a 50. léta nebo dění v Rusku. Nijak to nezpochybňuji. Ale moje tvrzení to rozhodně nijak nevyvrací. Zvlášť za situace, kdy nás rusáci chtěli ovládat a náckové vyhladit.
      5) Přeceňuješ vliv Moskvy po 60. letech. Zeptej se rodičů nebo prarodičů, ....
      6) Podceňuješ vliv našich vlastních sviní.

      @Jirosi
      Jsi trochu mimo, ostatně jako vždycky.
      Koho GlobeElement přirovnal k Moravcovi? Bilaka, Indru, Husáka, ...? Ne, jen někoho s odlišným názorem.
      A navíc se Bilak, Indra i Husák skutečně svobodně rozhodli.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      19:16 12.05.2021

      Grugh: Vy si tu historii hezky otáčíte, aby vám to pasovalo do vašeho vidění světa. SSSR si tu připravoval půdu už po 1.sv. válce. V 30. letech se komunisti jezdili do Moskvy učit ...Zobrazit celý příspěvek

      Grugh: Vy si tu historii hezky otáčíte, aby vám to pasovalo do vašeho vidění světa.
      SSSR si tu připravoval půdu už po 1.sv. válce. V 30. letech se komunisti jezdili do Moskvy učit jak se vládne, ale taky poslouchá Moskva. Od té chvíle ztratily jakoukoliv svobodnou vůli vést si stranu po svém.
      Pokud se začal soudruh odchylovat byl nahrazen(nebo někdo v jeho okolí viz. Slánský), pokud nebyla vůle nahradit, přijeli vůli prosadit silové složky.
      To k tomu, že se mohli rozhodovat sami :)))Skrýt celý příspěvek

     • padre
      20:02 12.05.2021

      To Grugh Vaš problém je v tom že se stále snažíte relativizovat a snižovat vliv Sovětskeho Svazu a Ruska na Československo od roku 1945 do roku 1989.SSSR byl opravdu tím Mordorem ...Zobrazit celý příspěvek

      To Grugh Vaš problém je v tom že se stále snažíte relativizovat a snižovat vliv Sovětskeho Svazu a Ruska na Československo od roku 1945 do roku 1989.SSSR byl opravdu tím Mordorem který ničil naśi vlast,raboval ji a ničil její lidský i průmyslový potenciál.Za ty tisice zničených lidských osudů českých občanů po roce 1968 je zodpovědné vedení SSSR už jen tím ,že svými bodáky dosadilo a 20 let drželo u moci gubernátory řad těch největších zločinců a vlastizrádců.I když je pravda že díky množství československych Quislingů měli práci výrazně ulehčenou.Skrýt celý příspěvek

     • Grugh
      21:17 12.05.2021

      @Jirosi Myslíš si, že kdyby jednotlivci z nějaké skupiny (třeba dělnická strany nebo strany zelených, to je úplně jedno) jezdili někam na školení, tak by se tam: 1) naučili ...Zobrazit celý příspěvek

      @Jirosi
      Myslíš si, že kdyby jednotlivci z nějaké skupiny (třeba dělnická strany nebo strany zelených, to je úplně jedno) jezdili někam na školení, tak by se tam:
      1) naučili vládnout (od někoho, kdo to neumí)
      2) ztratili svobodnou vůli
      3) nikdy se neobrátili proti svým školitelům
      4) přesvědčili lusknutím prstů zbytek (neproškolené) populace k poslušnosti
      5) dobrovolně působili škody své zemi
      A to všechno zcela úmyslně a přitom nezištně bez nějakých výhod?
      A naopak, potřebuje svině k využití příležitosti nějaké školení? Absolvoval třeba Kožený desitky let odborných vysokých škol v oboru Rozsáhlé podvody a spekulace?

      A pokud jsi představitel nějaké země, říše nebo impéria, jaký zájem bys měl na špatném ekonomickém, společenském, ... stavu svých gubernií nebo dokonce své země? Takový stav jen vede k častým povstáním.
      Jednoduší je (když už nic jiného neumíš), dát jim buď "nový lepší životní směr" (fašismus, komunismus, víru, "pravdu a lásku", ...) nebo "třídního nepřítele" (západ, východ, Židy, Marťany, kacíře, komunisty ... na to nezáleží) a tím stmelit obyvatelstvo a odvrátit pohled od skutečných problémů.

      @padre
      Nebuď melodramatický s "bodáky". Není to spíš tak, že vy zveličujete vliv SSSR po roce 1968. Padesátá léta byla opravdu hodně špatná, ale pak to převzali naši komunisti a následovala stabilní stagnace.
      Naší zemi (jako všechny socialistické) v první řadě ničil nedostatek motivace. Pokud se mají všichni stejně (blbě), proč se snažit víc, když jejich práce nedojde ocenění (kromě zmínky na nástěnce cti)? Pokud je všechno všech, tak proč o to pečovat?
      A naopak pokud je snadná cesta lemovaná rudou knížkou, účastí na sjezdech strany a šlapáním po hřbetech ostatních, snažší, proč by jí svině nevyužila?

      Příště méně melodramatu a více logiky a psychologie. Nikdo si nebude jen tak škodit, pokud z toho nic nemá. Proč by si třeba podnikatel ničil svojí firmu (např. Babiš jím "nevlastněný" a velmi dobře i z dotací prosperující holding Agrofert)?
      Existuje asi jen jeden důvod - podnikatel neumí podnikat, zaměstnance motivovat k práci a za vedoucí si volí neschopné nebo všehoschopné, kteří prosazují jen vlastní cíle a ženou se za karierou.

      A trochu mimo téma: pokud si někdo myslí, že GlobeElement je nějaký osvícený, zcela objektivní a nezávislý myslitel, doporučuji si najít jeho twitter.
      https://twitter.com/globeeleme...
      "Cokoli řeknete, napíšete, nebo naopak neřeknete a nenapíšete použiji proti vám. A proti ostatním taky."
      Tak nenávistného a zamindrákovaného štváče jen tak nepotkáte.
      A samozřejmě tvrdí nesmysly, většinou protivládní nebo protiruské. Např. že Sputnik není vakcína, ale promořování tím, že obsahuje živý virus.
      Ale vektorové vakcíny s živým adenovirem jsou zcela běžné a kromě Sputniku je to třeba AstraZeneca nebo Johnson&Johnson.
      https://covid.gov.cz/situace/i... Skrýt celý příspěvek

     • padre
      22:23 12.05.2021

      To Grugh. To myslíte vážně,že zveličuji vliv SSSR v roce 1968 v Československu? Dá se vůbec ještě zveličit vliv země ,která měla v mé okupované vlasti 250 tisíc po zuby ...Zobrazit celý příspěvek

      To Grugh. To myslíte vážně,že zveličuji vliv SSSR v roce 1968 v Československu? Dá se vůbec ještě zveličit vliv země ,která měla v mé okupované vlasti 250 tisíc po zuby ozbrojených hrdlořezů? A proč měně melodramatu? Každý příběh lidí kteří se postavili nacismu nebo komunismu byl melodrama. Kdyby všichni postupovali podle logiky a psychologie tak je tu nacismus a komunismus dosud. A ještě taková drobnost,pane Grugh,to vaše zveřejňování cizích tweetů naznačuje ,ze vám někdo rešeršuje.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      22:27 12.05.2021

      Grugh: Vy hlavně vůbec netušíte jak funguje totalitní stát, a na základě toho se tu snažíte popírat vliv SSSR na poválečný vývoj v CSR. "Ale vektorové vakcíny s živým adenovirem ...Zobrazit celý příspěvek

      Grugh: Vy hlavně vůbec netušíte jak funguje totalitní stát, a na základě toho se tu snažíte popírat vliv SSSR na poválečný vývoj v CSR.

      "Ale vektorové vakcíny s živým adenovirem jsou zcela běžné a kromě Sputniku je to třeba AstraZeneca nebo Johnson&Johnson."

      Koukám, že tomuhle taky vůbec nerozumíte. Je dost podstatné zda je to živý virus bez možnosti se množit "AstraZeneca nebo Johnson&Johnson", nebo Sputník z množícím se virem.
      Pokud vám unikají i tyhle základní věci, jak se chcete bavit o složitějších věch?Skrýt celý příspěvek

     • Grugh
      08:54 13.05.2021

      @padre Jste paranoik a blb. 1) 250tisíc lidí je přibližně tehdejší Ostrava, včetně žen a dětí (naše 3. největší město). 2) Milovice v maximu měly prý 16500 vojáků. I když někteří, ...Zobrazit celý příspěvek

      @padre
      Jste paranoik a blb.
      1) 250tisíc lidí je přibližně tehdejší Ostrava, včetně žen a dětí (naše 3. největší město).
      2) Milovice v maximu měly prý 16500 vojáků. I když někteří, jako ty, udávají 10ti násobek. Ale ta Ostrava je přece je o chloupek větší... :-)
      https://www.ceska-krajina.cz/2...
      Ale možná, že ti zmiňovaní "historici" záměrně uvádějí počet všech vojáků za celou dobu existence Milovic (navíc s tragickým rozptylem).
      3) Rešerši na GlobeElementa provedlo mé tisíci hlavé analytické oddělení zadáním hesla "GlobeElement" do Googlu a kliknutím na úplně první odkaz.
      4) Boj proti nacismu nebylo melodrama, ale zabránění vlastnímu reálnému vyhynutí. Na proti tomu "bodáky dosazení největší zločinci a vlastizdrádci" a "po zuby ozbrojení hrdlořezi" už melodrama je.

      @Jirosi
      Nejsem genetik, ale také nevěřím hned prvnímu titulku na který narazím a snažím se všímat detailů.
      Hlavní je, co o dané problematice tvrdil GlobeElement a co to vypovídá o jeho inteligenci, pravdomluvnosti a vztahu k Rusku:
      "Ruská vakcína Sputnik obsahuje živý virus. Nejedná se tedy o očkování, nýbrž o promořování.
      Aneb Rus nikdy nevynechá příležitost něco podělat."
      Vektorové vakcíny vždy obsahují živý virus. Výtka americké doktorky Rassmusenové se týkala přitomnosti proteinu E1 v doplňkovém adenoviru Ad5.
      Přitomnost E1 neznamená automatickou replikaci. Jestli jsem pochopil správně, tak se obvykle vymazáním proteinů E1 a E3 zajišťuje bezpečnost vakcíny. Ale je to jediná cesta, nebo je nám to podávané jako jediná cesta?
      Nedávný příklad mediální manipulace na podobné téma:
      Lékový ústav na Slovensku hystericky tvrdil, že Maťovičem získaný Sputnik je zcela jiná látka s odlišným složením:
      https://www.novinky.cz/zahrani...
      Maďarská certifikovaná laboratoř to vyvrátila a Slovensko ho schválilo pro očkování (s měsičním odstupem):
      https://www.novinky.cz/zahrani...
      Vždy je dobré ptát se po motivaci:
      Proč by Rusové dodávali na Slovensko jiný Sputnik a co by tím získali nebo naopak riskovali?
      Proč by Lékový ústav šiřil pochybnosti o složení, co by tím získal nebo riskoval?Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      10:01 13.05.2021

      Grugh: Tady máte aktuální věc, a ani v té se nedokážete orientovat. V tom odkazu se nic o schválení na Slovensku nepíše. Jediná otázka je, co vás vlastně vede k zlehčování ...Zobrazit celý příspěvek

      Grugh: Tady máte aktuální věc, a ani v té se nedokážete orientovat.
      V tom odkazu se nic o schválení na Slovensku nepíše.

      Jediná otázka je, co vás vlastně vede k zlehčování historie, a zkreslování pravdy. Ať už historické, tak dnešní (Sputnik V). Co z toho máte, komu tím, a za co pomáháte?Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      10:13 13.05.2021

      Tovaryšč Grugh "Proč by Rusové dodávali na Slovensko jiný Sputnik a co by tím získali nebo naopak riskovali?" Já ti řeknu co. Ostudu. A tu mají a pořádnou. Opět se ukázalo, že ...Zobrazit celý příspěvek

      Tovaryšč Grugh
      "Proč by Rusové dodávali na Slovensko jiný Sputnik a co by tím získali nebo naopak riskovali?"
      Já ti řeknu co. Ostudu. A tu mají a pořádnou. Opět se ukázalo, že Rusko sice umí vymyslet věc na slušné úrovni, ale naprosto nezvládá výrobu. A vyřešili to opět ruským způsobem - všechno popřeli a obvinili ty kdo provedli kontrolu. Taková drzost, kritizovat skvělý Ruský výrobek.
      Jinak děkuji za další potvrzení tvojí práce pro Rusy (ať už jsi Rus, nebo Český kolaborant). Opět jako VŽDY jsou Rusové bez poskvrnky a všichni kdo kritizují Rusko jsou zlí.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      11:59 13.05.2021

      Grugh - Emanuel Moravec byl hrdina (to o tvém strýci ti nevěřím, lžeš ve všem, takže určitě i v tomto). Moravec bojoval v legiích a byl raněn u Zborova. Ty schvaluješ okupaci naší ...Zobrazit celý příspěvek

      Grugh - Emanuel Moravec byl hrdina (to o tvém strýci ti nevěřím, lžeš ve všem, takže určitě i v tomto).
      Moravec bojoval v legiích a byl raněn u Zborova.

      Ty schvaluješ okupaci naší země, takže se chováš úplně stejně, jako později Emanuel Moravec. Kdyby byl tvůj strýc skutečně vlastenec, přišel by ti osobně nafackovat.Skrýt celý příspěvek

     • padre
      12:29 13.05.2021

      to Grugh. Děkuji za poklonu...:-)))))) Jenom pro pořádek...kromě Milovic byly posádky Sovětské armády například i v Bruntále,Vysokém Mýtě,Olomouci,Děčíně,Rokytnici v Orl ...Zobrazit celý příspěvek

      to Grugh. Děkuji za poklonu...:-)))))) Jenom pro pořádek...kromě Milovic byly posádky Sovětské armády například i v Bruntále,Vysokém Mýtě,Olomouci,Děčíně,Rokytnici v Orl horách,Jeseníku,Josefově atd....Skrýt celý příspěvek

     • Grugh
      13:31 13.05.2021

      Vezmu to popořadě a jen zkrátka @Jirosi Kritizuješ, že já zkresluji pravdu. Ale v mém příspěvku ignoruješ to podstatné, tj. že slovenský Lékový úřad a následně média vyvolala ...Zobrazit celý příspěvek

      Vezmu to popořadě a jen zkrátka
      @Jirosi
      Kritizuješ, že já zkresluji pravdu. Ale v mém příspěvku ignoruješ to podstatné, tj. že slovenský Lékový úřad a následně média vyvolala hysterii, že jim Rusové dodali místo sputniku něco jiného. Což byla jasná lež.
      Omlouvám se, Slovensko zatím neschválilo sputnik, ale zatím nemůže najít nic, co by mu bránilo ho použít. I když se snaží seč může (jako GlobeElement).

      @Torong
      I já si myslím, že by riskovali v lepším případě ostudu, v horším celosvětový zákaz jejich vakcíny. A přitom by nic nezískali.
      A přestože ta lež Lékového úřadu již byla vyvrácena, v mozcích těch pomalejších z nás (třeba v tom tvém) stále zůstala pochybnost.
      Lékový úřad naproti tomu nic neriskoval, vždy se může ohánět tím, že bylo potřeba rozptýlit všechny pochybnosti nebo že počáteční indicie byly nejednoznačné.

      @GlobeElement
      Já na rozdíl od někoho lhář nejsem, nemám to zapotřebí. Jak se říká: "Každý cikán ze své ruky hádá".
      A měl bys být více konzistentní. Jednou Moravce nazýváš zrádcem a kolaborantem, a podruhé hrdinou. Vždy podle toho jak zrovna potřebuješ.
      Proč ho sem vlastně taháš. Já jsem o Moravcovi vůbec nemluvil. Leda v souvislosti, že mě k němu přirovnáváš. Ale když někdo nemá argumenty, tak nějak svého protivníka musí pošpinit ;-)
      Raději se douč fyziku pro ZS, než se budeš pouštět do složitějších myšlenkových postupů. Nebo běž zase něko urážetnebo pomluvat, jak to děláš vdycky.

      @padre
      A kolik tam bylo vojáků? V káždé alespoň dvojnásobek Milovic, aby to dalo ten tvůj počet?
      V Milovicích byla naprostá většina jejich vojáků.
      Představa, že by zde někde byla další Ostrava (i v několika částech, je směšná).
      https://www.kudyznudy.cz/kam-p...
      I naše vlastní armáda pravděpodobně nenaplnila tebou udávaný počet.
      Prober se. A s těmi záchvaty hysterického smíchu bys měl něco dělat. Aby to nebyl Angelmanův syndrom?Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      13:59 13.05.2021

      Grugh: "Kritizuješ, že já zkresluji pravdu. Ale v mém příspěvku ignoruješ to podstatné, tj. že slovenský Lékový úřad a následně média vyvolala hysterii, že jim Rusové dodali místo ...Zobrazit celý příspěvek

      Grugh: "Kritizuješ, že já zkresluji pravdu. Ale v mém příspěvku ignoruješ to podstatné, tj. že slovenský Lékový úřad a následně média vyvolala hysterii, že jim Rusové dodali místo sputniku něco jiného. Což byla jasná lež."

      "Šarže ruské vakcíny Sputnik V dodané na Slovensko se svými vlastnostmi a složením liší od látky použité v předklinických testech a klinických studiích publikovaných v časopisu Lancet."

      "Maďarská certifikovaná laboratoř potvrdila, že zásilka vakcíny Sputnik V dodaná Slovensku je v pořádku."

      Až na to, že vyjádření 2. nepopírá vyjádření 1. Z čeho tedy vyvozujete, že tvrzení 1. je lež? Protože, pokud nemáte nic jiného v ruce, tak opět tu jen lžete vy.Skrýt celý příspěvek

     • padre
      17:34 13.05.2021

      to Grugh. Hele ty Angelmanův syndrome já se budu smát kdy budu chtít a komu budu chtít a teď zrovna se směju tvému hloupého řečnění.Tak to za prvé:-)) A za druhé ...posádky ...Zobrazit celý příspěvek

      to Grugh. Hele ty Angelmanův syndrome já se budu smát kdy budu chtít a komu budu chtít a teď zrovna se směju tvému hloupého řečnění.Tak to za prvé:-)) A za druhé ...posádky Sovětské armády ,které jsem vyjmenoval jsou asi čtvrtina všech rusy okupovaných kasáren na území bývalé ČSSR. Pokud vím tak bývalá ČSLA měla asi 220000 vojaků + civilní zaměstnance.Je skutečně neobvyklé potkat někoho tak silně zamilované do okupantů vlastní země jako jsi ty.:-))Skrýt celý příspěvek

     • Grugh
      18:14 13.05.2021

      @GlobeElement A jakým způsobem provede MAĎARSKÁ laboratoř kontrolu vakcíny? a) Provede klinické testy zahrnující 30000 dobrovolníků a měsíce pozorování (a ani po jejich provedení ...Zobrazit celý příspěvek

      @GlobeElement
      A jakým způsobem provede MAĎARSKÁ laboratoř kontrolu vakcíny?
      a) Provede klinické testy zahrnující 30000 dobrovolníků a měsíce pozorování (a ani po jejich provedení vlastně nebude moci s jistotou nic potvrdit).
      b) Provede porovnání složení (včetně rozborů DNA použitých mikróbů) s látkou, s kterou už v MAĎARSKU očkují.
      Zkus se o tom trochu rozpesat. Jsem zvědavý na ty perly. ;-)
      Jinak beru za potvrzené, že složení odpovídá uváděným informacím. Není teď na řadě nějaká omluva?

      Aféra na Slovensku vznikla takto:
      "„Chybí důkazy, že dovezená vakcína je stejná vakcína jako ta, kterou posuzuje EMA v rámci centralizované registrace,“ uvedl slovenský ústav."
      A postupovali podle tvého scénáře: "Není důkaz pro tezi A, potom plati opak teze A."

      @padre
      Mně jsou rusáci ukradení.
      Jen mi vadí jak se ty, GlobeElement a pár dalších tady plácá po ramenou a navzájem si odsouhlasuje očividné nesmysly typu "vyhlazení je lepší než okupace". A když někdo tvrdí opak, je to kolaborant a vlastizrádce.

      Když uvádíš nějaká čísla, nahoď důveryhodný odkaz. Protože ty nevíš, ale nikdy se o tom nedozvíš. Ale o to větší máš potřebu vykřičet svůj názor do světa:
      https://www.econ.muni.cz/do/14...
      https://cs.wikipedia.org/wiki/... Skrýt celý příspěvek

     • Grugh
      19:05 13.05.2021

      Pardon, ta první část byla určená pro Jirosiho a ne pro GlobeElementa.
      Při tom dlouhém skrolování jsem vás zaměnil.

      Pardon, ta první část byla určená pro Jirosiho a ne pro GlobeElementa.
      Při tom dlouhém skrolování jsem vás zaměnil.

     • padre
      20:21 13.05.2021

      to Grugh. No tak jsme se obloukem zase dostali tam kde už jsme byli.Podle vašeho výkladu je okupace Sovětským Svazem,potažmo Ruskem tou největší poctou jaké se může danému národu ...Zobrazit celý příspěvek

      to Grugh. No tak jsme se obloukem zase dostali tam kde už jsme byli.Podle vašeho výkladu je okupace Sovětským Svazem,potažmo Ruskem tou největší poctou jaké se může danému národu či státu dostat.Podle vás jsou okupace dobré a okupace špatné.Já zase tvrdím že nevyprovokovaná okupace mé země cizí mocností je vždy zločin.A takové psychopatické fabulace o tom vyhlazeni lepším než okupace si nechte od cesty.Skrýt celý příspěvek

     • Grugh
      21:35 13.05.2021

      @padre To že označím jednu věc za horší než jinou, neznamená, že s tou jinou věcí souhlasím. A platí to i naopak, pokud je nějaká věc špatná, tak to neznamená, že jiná není ještě ...Zobrazit celý příspěvek

      @padre
      To že označím jednu věc za horší než jinou, neznamená, že s tou jinou věcí souhlasím.
      A platí to i naopak, pokud je nějaká věc špatná, tak to neznamená, že jiná není ještě horší.
      I já tvrdím, že okupace je zločin.
      Jenom dokážu rozeznat rozdíl mezi okupací a okupací včetně vyhlazení 300 tisíc lidí a plánu na vyhlazení zbytku.
      Ale pár jedinců zde tady tvrdí, že samotná okupace je horší, protože okupace a vyhlazení (např. i tvého dědečka) bylo třeba "férovější", "méně zatížilo budoucí generace" nebo podobný nesmysl.

      Dříve tu někdo zmiňoval vraždu, která je také zločin:
      Je určitě rozdíl, když ti někdo v hospodě při rvačce zapíchne bratra, nebo ti systematicky povraždí celou rodinu, protože podle něj prostě nemají právo na život a on potřebuje suroviny na mýdlo.
      A kdo to nevidí je demagog, pro kterého je důležitější si prosadit vlastní pokřivený názor, než osud vlastního národa.

      Názory některých zde mi připomínají citát Klementa Gottwalda: "Kdo nejde s námi, jde proti nám".
      Já jsem rád, že už tu nemáme Rusy, ale mnohem raději jsem, že tu nemáme Němce (otázka samotné naší existence). Proč by to ale podle některých mělo znamenat, že tady chci Rusy?
      Protože chtějí hrdinně a spravedlivě bojovat proti "nepřiteli", "ruskému trolovi", "kolaborantovi" a "vlastizrádci"? Hrdinství se projevuje jinde a souvisí s následky, které je za ně člověk ochoten osobně nést, a ne s množstvím blábolů, které je ochoten vyblít.Skrýt celý příspěvek

     • Grugh
      21:58 13.05.2021

      @padre Teď mi došlo, že vlastně jakákoliv komunikace s tebou nemá smysl. Uplně jsem zapomněl, že právě ty jsi autorem podstatné části bludů na které jsem si v předchozím příspěvku ...Zobrazit celý příspěvek

      @padre
      Teď mi došlo, že vlastně jakákoliv komunikace s tebou nemá smysl. Uplně jsem zapomněl, že právě ty jsi autorem podstatné části bludů na které jsem si v předchozím příspěvku stěžoval:
      1) Férovost vyhlazení:
      "Nackové nikdy neskrývala že jsou naši nepřátelé,alespoň přišli ve dne a ohlásili se.Rusáci dělali jací jsou naši přátelé a pak nám v roce 1968 bodli o půlnoci kudlu do zad.. Takovà všivárna se nezapomíná..."
      2) Ekvivalent vyhlazení:
      "SSSR byl opravdu tím Mordorem který ničil naśi vlast,raboval ji a ničil její lidský i průmyslový potenciál."
      3) Odhalení "ruského trola" a "vlastizrádce":
      "A ještě taková drobnost,pane Grugh,to vaše zveřejňování cizích tweetů naznačuje ,ze vám někdo rešeršuje."

      S tou prostřední větou v podstatě souhlasím, ale ne s tím, že by to vyvážilo vyhlazení. To se totiž vyvážit nedá.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      22:25 13.05.2021

      Grugh: "b) Provede porovnání složení (včetně rozborů DNA použitých mikróbů) s látkou, s kterou už v MAĎARSKU očkují." Tohle říká o tom, že ta látka je bezpečná co? Nic... Opět to ...Zobrazit celý příspěvek

      Grugh: "b) Provede porovnání složení (včetně rozborů DNA použitých mikróbů) s látkou, s kterou už v MAĎARSKU očkují."

      Tohle říká o tom, že ta látka je bezpečná co? Nic...
      Opět to nevyvrací tvrzení co se mělo vyvrátit. Nemám se vám problém omluvit, ale to by jste napřed musel donést něco k věci.

      Bezpečnost vakcíny se právě dokazuje její shodou s tou co byla použita na klinické testy. Ne, shodou z látkou co někde podávají bez schválení lidem.Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      10:09 14.05.2021

      Tak nejenom Slováci a Brazilci. Všichni už lžou a jsou zaplacení západní farma ...Zobrazit celý příspěvek

      Tak nejenom Slováci a Brazilci. Všichni už lžou a jsou zaplacení západní farma lobby...
      https://www.idnes.cz/zpravy/za... Skrýt celý příspěvek

     • Grugh
      12:05 14.05.2021

      Mám zde pro zajímavost odkaz na článek, který zpochybňuje průběh a výsledky 3 fáze klinických testů i následnou odpověď části autorů studie o klinických ...Zobrazit celý příspěvek

      Mám zde pro zajímavost odkaz na článek, který zpochybňuje průběh a výsledky 3 fáze klinických testů i následnou odpověď části autorů studie o klinických testech:
      https://www.thelancet.com/jour...
      https://www.thelancet.com/jour...
      Epidomiologii vůbec nerozumím, tak se nebudu pouštět do spekulací. Ale v odpovědi zmiňuji důvod rozdílu mezi původním počtem účastníků studie a na jejím konci a potvrdují hodnověrnost výsledků v různých věkových skupinách.
      Říkají pravdu? Netuším...
      Dr. Gregory House (seriálová postava): "Všichni lžou."

      @Jirosi
      Myslíte si, že klinické testy dělalo Rusko s jiným složením, než dodalo do Maďarska? Jaká by byla jejich motivace? A jaká rizika?
      1) Během očkování je počet pacientů řádově větši než při klinických testech a jakékoliv vedlejší příznaky nebo komplikace by se ve statistice snadno projevily. Takže "Maďarské složení" lze prohlásit za zcela bezpečné.
      2) Pokud by Rusové hypoteticky udělali něco špatně ve vakcíně pro klinické testy a snažili se to nějak zakrýt, tak by stejně potřebovali minimálně 1 a 2 fázi testů na kontrolu "opraveného" složení.
      3) Rizikem by byla ztráta reputace, uplatnění na trhu a žaloby o odškodnění.

      Jaká motivace by byla u konkurečních farmaceutických firem, skrze najaté odborníky a úředníky, zpochybňovat složení nebo výsledky klinických testů sputníka? A jaké riziko?
      1) motivace - v řádu minimálně miliard dolarů.
      2) riziko - žádné.

      Ale nedostaly jsme se už trochu daleko od původního otázky:
      "Asi zase budu za ruského trola, ale opravdu byla okupace v roce 1968 stejná jako ta německá?"Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      13:58 14.05.2021

      "Jaká motivace by byla u konkurečních farmaceutických firem, skrze najaté odborníky a úředníky, zpochybňovat složení nebo výsledky klinických testů sputníka? A jaké riziko? 1) ...Zobrazit celý příspěvek

      "Jaká motivace by byla u konkurečních farmaceutických firem, skrze najaté odborníky a úředníky, zpochybňovat složení nebo výsledky klinických testů sputníka? A jaké riziko?
      1) motivace - v řádu minimálně miliard dolarů.
      2) riziko - žádné."
      Takže přesně jak jsem čekal. Farmalobby a uplacení úředníci a dosazení vědci. Všude po celém světě. A jediné Rusko neuplácí, hraje zásadně čistě.... Ale jo, tvoje cílová skupina to sežere...
      Ještě k té tvé motivaci. Opět tady převracíš logiku toho co bylo řečeno. Ani já ani Jirosi netvrdíme, že by Rusko CHTĚLO dodávat jinak (špatně) vyrobenou vakcínu, ale že podle kontrol několika laboratoří DODALO jinak (špatně) vyrobenou vakcínu. Oni by Rusové asi i rádi dodávali správně vyrobenou vakcí. Jenže toho nejsou schopni. V takovýchto high tech technologiích Rusům ujel vlak a nezvládají je. Tak jako nezvládají 5gen. bojová letadla, moderní tanky - armata atd.Skrýt celý příspěvek

     • Grugh
      16:38 14.05.2021

      @Torong Ještě, že jsi vždy zcela objektivní a nenecháš se ovlivnit manipulacemi. Informace, které poskytla média: 1) Maďaři potvrdili, že jejich složení a slovenské je shodné. 2) ...Zobrazit celý příspěvek

      @Torong
      Ještě, že jsi vždy zcela objektivní a nenecháš se ovlivnit manipulacemi.
      Informace, které poskytla média:
      1) Maďaři potvrdili, že jejich složení a slovenské je shodné.
      2) Maďaři nemají žádné vedlejší účinky, které by byly ve srovnání s jinými vakcínami frekventovanější nebo nebezpečnější.
      A ná základě těchto informací tvrdíš:
      1) Rusové nejsou schopní dodržet složení.
      2) Rusové musí podplácet celý svět*, protože farmalobby by si nedovolila podplatit nebo jinak zavázat americkou Dr. Rasmusenovou (Brazílie), skupinu 9-ti vědců (Evropa, USA) a několika úředníků z národních lékových úřadů (např. Slovensko).
      *aktuálně by se sputnikem mělo očkovat asi ve 40 státech.

      Je jednoduší zaplatit všem aby mlčeli, nebo pár jednotlivcům aby hlasitě lhali?
      Pro tebe, jako "lovce ruských trolů" by měla být odpověď na tuto otázku velmi jednoduchá.
      Podobně je to s riziky. Je větší riziko potají dodávat odlišná složení nebo hlasitě "kritizovat" složení konkurence?
      V pvním případě ti hrozí bankrot, žaloby o odškodné a trestní stíhání za úmyslně poškozené zdraví.
      Ve druhém pochvala za možná až přílišnou pečlivost.

      Zmiňuješ výsledky několika laboratoří, které prokázali znečištění sputniku. Které to byly? Tedy mimo Slovenska, kde není jasné jestli byl proveden chemický/biologický rozbor nebo jen kontrola příložených dokumentů. Zdroje se v tomto dost podstatně liší:
      Přítomnost cizorodých buňek:
      https://www.denik.cz/staty-eu/...
      "Slovenský ústav pro kontrolu léčiv (ŠUKL) objevil při kontrole ruské vakcíny Sputnik V, která byla dodaná na Slovensko, cizorodé buňky, které neměly být ve vakcíně přítomny."
      Chybějící důkazy o shodnosti složení v dokumentech:
      https://www.novinky.cz/zahrani...
      "„Chybí důkazy, že dovezená vakcína je stejná vakcína jako ta, kterou posuzuje EMA v rámci centralizované registrace,“ uvedl slovenský ústav."
      Velmi podobná je situace v Brazílii. Buď neúplná dokumentace, nebo cizorodé buňky nebo schopnost replikace. A čtenář ať si sám vybere, co ho děsí nejvíc.
      https://www.seznamzpravy.cz/cl...
      "„Poté, co brazilský regulační úřad Anvisa přiznal, že vakcínu Sputnik V netestoval, se Sputnik V uchýlí v Brazílii k soudnímu řízení kvůli pomluvě,“ uvedli autoři ruské vakcíny na oficiálním twitterovém účtu věnovaném tomuto preparátu. Anvisa podle nich „vědomě šířila falešné a nepřesné informace“.

      Netvrdím, že Rusové nemůžou nic zvorat. Ale tady to měli zvorat protože v dokumentech dostatečně průkazně nedokázali opak (i když je dokázáno, že minimálně maďarské a slovenské složení jsou shodná).
      A pak je tu odlišnost v přístupu - nejenom u Rusů. Pfizer má podle všeho větší počet případů komplikací s hlubokou žilní trombózou. Ale popotahovaná je AstraZeneca:
      https://www.novinky.cz/koronav...
      Je důležitější vhodně formulovaný dokument, nebo statistika skutečných případů?Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      18:10 14.05.2021

      Grugh: "2) Maďaři nemají žádné vedlejší účinky, které by byly ve srovnání s jinými vakcínami frekventovanější nebo nebezpečnější." Mě by jen zajímalo na základě čeho to tvrdíš. ...Zobrazit celý příspěvek

      Grugh: "2) Maďaři nemají žádné vedlejší účinky, které by byly ve srovnání s jinými vakcínami frekventovanější nebo nebezpečnější."

      Mě by jen zajímalo na základě čeho to tvrdíš. Pokud to tvrdíš, jen na základě média o tom neinformovala. Tak to je dost málo.

      "A pak je tu odlišnost v přístupu - nejenom u Rusů. Pfizer má podle všeho větší počet případů komplikací s hlubokou žilní trombózou. Ale popotahovaná je AstraZeneca:"

      Ano, to je odlišnost. Tady se totiž zpětně zkoumá zda je to ok.
      Zatím co ty u Maďarska pouze tvrdíš. Nebo hodláš konečně dodat i nepřekroucená fakta?Skrýt celý příspěvek

     • Grugh
      22:10 14.05.2021

      @Jirosi Zatím má sputnik v Maďarsku nejlepší výsledky. https://www.novinky.cz/zahrani... Je ...Zobrazit celý příspěvek

      @Jirosi
      Zatím má sputnik v Maďarsku nejlepší výsledky.
      https://www.novinky.cz/zahrani...
      Je pravda, že oficiální statistiku kritizují kvůli tomu, že se sputníkem neočkuje tak dlouho a že údajně se nepoužívá v rizikových případech.
      Ale to není argument, že by byl sputnik špatný.
      Neplatí totiž schema: "Statistika není zcela objektivní ve všech ohledech, proto platí pravý opak statistiky." Přestože by si to někteří přáli a chovají se podle toho.
      Mimochodem, sputnikem se očkuje 2,5 měsíce a eviduje se 95 nakaženýh a 1 mrtvý na 100 tisíc. Pfizerem 4 měsíce a 555 nakažených a 32 mrtvých na 10 tisíc očkovaných. To je skoro 6x a 32x více!
      A přesto jsou všichni v klidu.

      Všiml jsem si jednoho detailu:
      1) Maďarkou statistiku kritizuje biochemička Katalin Karikó
      2) Tato viroložka je zaměstnána BioNTechu (mRNA vakcína Pfizer / BioNTech)
      3) Předtím dlouhodobě působila na Tempel University v Pensylvánii.
      4) Na téžé univerzitě působí Enrico M. Bucci.
      6) Byl jedním z vědců stojícím za klinickými testy dané univerzity pro Pfizer/BioNTech.
      5) Byl také vedoucím týmu autorů článku na Lancetu kritizující 3 klinický test sputniku (a jediným přímo jmenovaným v odpovědi "Enrico Bucci and colleagues ... ").
      To znamená, že oba kritici jsou (nebo dříve byli) v kontatku a jsou přimo spjatí s hlavním konkurentem sputniku, který v testech naopak vyšek nejhůře.
      Nemusí to nic znamenat, ale také může.

      Zdroje:
      https://cs.wikipedia.org/wiki/...
      https://www.thelancet.com/jour...
      https://www.thelancet.com/jour... Skrýt celý příspěvek

     • Ján Paliga
      22:25 14.05.2021

      @ Grugh "Lékový ústav na Slovensku hystericky tvrdil, že Maťovičem získaný Sputnik je zcela jiná látka s odlišným složením:" Klameš. Žiadna hystéria zo strany ŠÚKL sa nekonala. ...Zobrazit celý příspěvek

      @ Grugh

      "Lékový ústav na Slovensku hystericky tvrdil, že Maťovičem získaný Sputnik je zcela jiná látka s odlišným složením:"

      Klameš. Žiadna hystéria zo strany ŠÚKL sa nekonala. Tá sa konala z úplne inej strany.
      Ústav SAV potvrdil, že obsah vakcíny je v poriadku. Naopak expremiér Matovič a exminister zdravotníctva Krajči nezaplatili za vakcínu v stanovenom termíne.

      To čo tvrdíš ty, je úplne ináč. Minister Krajčí povolil iné, opakujem iné balenie vakcín, než na Slovensko prišli.... A vie sa, že ruská vakcína sa v rôznych krajinách líši nielen počtom dávok, ale aj formou, prípravou, určenej teplote skladovania a tým aj v obsahu. A ku tomu ruská strana nedodala ŠÚKL požadovanú dokumentáciu.... V tej dokumentácii je "jádro pudla"....

      Predklinické testy vakcíny sa vykonali na presne definovanej šarži vakcíny. Všetky ostatné šarže musia teda spĺňať rovnaké vlastnosti. Zmena receptúry totiž nedáva istotu, že výsledný produkt nemôže byť toxický...

      Dokumentáciu ruská strana nebola schopná dosať ani EMA, aby mohla predávať vakcínu v EÚ.... Ak nie sú schopní Rusi dodržiavať európske pravidlá, ktoré dokážu iné súkromné firmy dodržiavať, tak nech si nájdu trhy, kde to po nich vyžadovať nikto nebude....

      A to ešte nikto nerieši chýbajúce dokumenty o klinických skúškach z Moskvy a nikto netuší ani o jej nežiadúcich účinkoch.... Kto normálny si zoberie na hlavu takéto riziko? Odpovieš? Potom už nebudeme potrebovať žiadne agentúry pre kontrolu liekov a každý môže predávať, čo uzná za vhodné, však?

      Dodaj menej hystérie a viac faktov....Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      00:06 15.05.2021

      Grugh: "Ale to není argument, že by byl sputnik špatný." Buď máte studii, kde se sledovali lidé. Nebo si vymýšlíte! Vzhledem k tomu, že to není první váš výmysl.... "Neplatí ...Zobrazit celý příspěvek

      Grugh: "Ale to není argument, že by byl sputnik špatný."

      Buď máte studii, kde se sledovali lidé. Nebo si vymýšlíte!
      Vzhledem k tomu, že to není první váš výmysl....

      "Neplatí totiž schema: "Statistika není zcela objektivní ve všech ohledech, proto platí pravý opak statistiky." Přestože by si to někteří přáli a chovají se podle toho."

      Proč najednou neaplikujete vaší metodu rozboru. Pokud by byla statistika ze skutečnými daty získanými vědeckými metodami. Proč ji nezveřejnit, a místo toho zveřejnit tabulku co si doma napíšu večer sám?

      To co tu píšete není pokus uvedení faktů na pravou míru, to je čistá demagogie.Skrýt celý příspěvek

     • Grugh
      22:16 15.05.2021

      @Ján Paliga Několik tvých omylů (nebo lží?), ke kterým jsi neuvedl jediný zdroj: 1) Lžu s výjádřením slovenského lékového úřadu o jiném složení? "Dodali nám jiný Sputnik V, vakcíny ...Zobrazit celý příspěvek

      @Ján Paliga
      Několik tvých omylů (nebo lží?), ke kterým jsi neuvedl jediný zdroj:
      1) Lžu s výjádřením slovenského lékového úřadu o jiném složení?
      "Dodali nám jiný Sputnik V, vakcíny spojuje pouze název, uvedl slovenský lékový úřad"
      Zdroj: https://www.novinky.cz/zahrani...
      2) SAV prohlásila, že je sputnik v pořádku?
      "Na základě této analýzy (od SAV) pak slovenský Státní ústav pro kontrolu léčiv došel k závěru, že jednotlivé šarže vakcíny mají různou jakost, a upozornil na nedostatečné informace z ruské strany."
      Zdroj: https://www.irozhlas.cz/zpravy...
      3) Rozdíly mezi složeními:
      Maďarská certifikovaná laboratoř potvrdila, že složení slovenského sputníku je v pořádku.
      Zdroj:
      https://www.novinky.cz/zahrani...
      Brazilská laboratoř ANVISA, upozorňující na nebezpečnost sputniku, přiznala, že, navzdory svým ostrým tvrzením, nikdy neprovedla laboratorrní testy. Teď kvůli tomu čelí žalobě.
      Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/za...
      4) Dodržení evropských / světových pravidel pro registraci klinických testů:
      Nejsem odborník, ale klinické testy byly registrovány mezinárodně na clinicaltrials.gov (NCT04530396).
      Zdroje: https://www.thelancet.com/jour...
      https://clinicaltrials.gov/ct2...
      5) Výsledky klinických testů:
      Předpokládám, že výsledky klinických testů jsou k dizpozici, když jim skupina "nezávislých" vědců z Evropy a USA (přímo se podílejících na testu pro Pfizer/BioNTech) vytýká nedostatky (jiný počet účastníků na začátku a na konci), na které reagují autoři klinické studie.
      Zdroje:
      https://www.thelancet.com/jour...
      https://www.thelancet.com/jour...
      6) Nežádoucí účinky:
      Zde např. výsledky z Maďarska:
      95 nakažených a jeden mrtvý na 100 tisíc obyvatel podle oficiální statistiky maďarské vlády. Tabulka je kritizována viroložkou pracující pro BioNTech, protože jejich vakcína je na tom 6x, resp. 32x hůře.
      Zdroj: https://www.novinky.cz/zahrani...

      Příště méně nepodstatných detailů, jako jestli Maťovič zaplatil nebo nezaplatil, nebo někdo něco ne/povolil a apod.. A místo toho více zdrojů.

      @Jirosi
      Když o oficiální statistice zveřejněné maďarskou vládou hovoříte, jako o "tabulce, kterou si doma napíšete", tak je zbytečné vám vysvětlovat, kdo z nás dvou je demagog.
      Statistiku sdílejí i odborné lékařské servery:
      https://www.pharmiweb.com/pres...
      To že to maďaři sdíleli přes facebook je možná trochu nešťastné. Ale to neznamená (i s příhlénutím všech výtek), že je to lež a že by měl sputnik více vedlejších efektů nebo rizika smrti.
      Pokud máš jiné informace, uvěď zdroje (které vydrží déle na dva týdny bez vyvrácení).Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      09:45 16.05.2021

      Grugh: "Pokud máš jiné informace, uvěď zdroje (které vydrží déle na dva týdny bez vyvrácení)." Pokud něco tvrdíte, pak to musíte doložit vy. Ale to vám dělá dost problém. Na ...Zobrazit celý příspěvek

      Grugh: "Pokud máš jiné informace, uvěď zdroje (které vydrží déle na dva týdny bez vyvrácení)."

      Pokud něco tvrdíte, pak to musíte doložit vy. Ale to vám dělá dost problém.
      Na otázku, proč se neopíráte o ověřenou studii jste taktně neodpověděl. Proč, svoje "zdroje" nepodrobujte stejnému procesu jako fakta co se vám nehodí, také ne.Skrýt celý příspěvek

     • Ján Paliga
      21:51 16.05.2021

      @ Grugh Rusko vyvinulo ako prvé vakcínu. 1. Neurobilo nič, aby zabezpečilo dostatok pre vlastných občanov, aby boli chránení.... To každý normálny štát totiž robí, chráni si ...Zobrazit celý příspěvek

      @ Grugh

      Rusko vyvinulo ako prvé vakcínu.
      1. Neurobilo nič, aby zabezpečilo dostatok pre vlastných občanov, aby boli chránení.... To každý normálny štát totiž robí, chráni si vlastných občanov
      2. Paralelne ku očkovaniu požiada o schválenie liekovú agentúru EMA, lebo chce svojou špičkovou vakcínou aj niečo zarobiť..... Keď to dokázali robiť súkromné firmy, ktoré vyvinuli vakcínu neskôr ako Rusko, malo to dokázať aj Rusko, dávno pred nimi.... A nie ešte v dnešnej dobe nemajú dodanú ani požadovanú dokumentáciu, ktorá je pre všetkých zainteresovaných rovnaká....

      Všetko mimo to je len mlátenie prázdnej slamy. Skutky sú dôležité, nie reči.... To by si mal vedieť. A chyba nie je na EMA.... Rovnosť šancí majú všetci, ktorí spĺňajú podmienky.Skrýt celý příspěvek

     • Grugh
      23:30 16.05.2021

      @Ján Paliga Opět další dávka překroucené demagogie (a opět žádné odkazy)? ad1) Výroba sputniku (podobně jako u jiných vakcín) je outsourcovaná i v jiných zemích. Údajně má jít o ...Zobrazit celý příspěvek

      @Ján Paliga
      Opět další dávka překroucené demagogie (a opět žádné odkazy)?
      ad1) Výroba sputniku (podobně jako u jiných vakcín) je outsourcovaná i v jiných zemích. Údajně má jít o Indii, Čínu, Jižní Koreu, Srbsko, Brazílii a snad i Írán. V jednání je snad Itálie, Německo, Španělsko a Francie. Ve všech těchto zemích je výrobcem předpokládám soukromá farmaceutická firma.
      Podobný přítup používájí i ostatní vakcíny, kdy nedodávají jen země "původu", ale snaží se expandovat do celého světa.
      ad2) "Vyhovující" dokumentaci ke sputniku nedokážou dodat ani zavedené farmaceutické firmy.
      "Rovnost šancí" tak úplně neplatí, když je sputnik přirovnáván k "hybridní zbrani". U jiných vakcín toto slovní spojení spojení nikdo nepoužívá. :-)
      Zdroj: https://www.seznamzpravy.cz/cl...

      Proč se místo hledání dalších obskurních důvodů, proč by měl být sputnik špatný, nevyjádříš k některým bodům, které jsem uvedl dříve? Třeba o těch o ŠÚKL, pravděpodobně neprovedeném rozboru slovenskou SAV (zřejmě jen analýze přiložených dokumentů), provedeném rozboru Maďarskou laboratoří, neprovedeném rozboru bazilskou laboratoří Anvisa (jen analýze dokumentů), výsledcích očkování v Maďarsku a nekonzistentních výrocích všech zúčastněných.

      @Jirosi
      Situace je následující:
      Já něco tvrdím a poskytnu v té souvislosti oficiální statistické výsledky očkování zveřejněné maďarskou vládou (předpokládám, že "nakažení covidem" i "smrt" byly dostatečně vyhodnoceny "vědeckými metodami").
      Ty tvrdíš pravý opak. Tak bys asi měl doložit ty, proč si ty bludy myslíš. Já tuším, že pravý důvod bude souviset s tvým psychickým zdravím, ale zkus mě překvapit.
      Také mi unikl smysl tvojí poslední věty. Ale to mě naopak nepřekvapilo vůbec.

      @Ostatní: na čí názor při hodnocení zdravotní bezpečnosti sputniku dáte?:

      a) na zkušenosti asi 60 zemí, kde se sputník k očkování běžně používá.

      b) na odborníky (nenapojené na konkurenci sputniku)
      "Dne 2. února 2021 byly v britském odborném časopise The Lancet publikovány předběžné výsledky klinických zkoušek vakcíny Sputnik V ve třetí fázi klinických testů (PCR testy ve srovnání s placebo skupinou). Prokázala se její bezpečnost a účinnost přes 90 procent. Článek v časopise Lancet se odvolává na registr klinických studií (NCT04530396), v americké National Library of Medicine však zatím nejsou k dispozici podrobné výsledky."
      "Přestože v západních zemích způsobila ruská vakcína politické střety a kontroverzi, tak mnoha západními odborníky je hodnocena pozitivně. Vakcinoložka Hildegund C. J. Ertl z amerického Wistar Institute vysoce ocenila výsledky III. fáze testování vakcíny. Dne 6. března 2021 přední americký imunolog a poradce prezidenta Joea Bidena Anthony Fauci prohlásil, že data, která získal o vakcíně Sputnik V, vypadají velmi dobře."

      c) na politiky a farmalobby.
      "Spojené státy se snažily přesvědčit Brazílii, aby odmítla vakcínu Sputnik."
      "Podle některých analytiků Rusko používá Sputnik V k posilování svého vlivu ve světě. Litevská premiérka Ingrida Šimonytėová a slovenský ministr zahraničí Ivan Korčok v únoru, resp. březnu 2021 označili vývoz vakcíny do světa za součást hybridní války."
      "Dne 8. března 2021 požádala EMA členské státy EU, aby vakcínu Sputnik V neschvalovaly k nouzovému použití kvůli absenci dodaných dat."
      "Ředitel Biologického centra Akademie věd České republiky Libor Grubhofer však varoval, že o výrobě vakcíny Sputnik V chybí data a může být znečištěná vedlejšími produkty, jak se to v minulosti stalo i u jiných ruských vakcín, obecně mohou vakcíny obsahovat například stopy onkogenů."

      d) na Jána Paligu, jirosiho a spol. ;-)

      Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/... Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      14:20 17.05.2021

      Grugh: "Já něco tvrdím a poskytnu v té souvislosti oficiální statistické výsledky očkování zveřejněné maďarskou vládou (předpokládám, že "nakažení covidem" i "smrt" byly dostatečně ...Zobrazit celý příspěvek

      Grugh: "Já něco tvrdím a poskytnu v té souvislosti oficiální statistické výsledky očkování zveřejněné maďarskou vládou (předpokládám, že "nakažení covidem" i "smrt" byly dostatečně vyhodnoceny "vědeckými metodami")."

      Nemusíte předpokládat, stačí když dodáte tu studii. Nebo se k té informaci budete chovat stejně jako k těm ostatním co tu vyvracíte. Jenže, to u informace co se vám hodí neděláte. Protože, pak by jste pro svoje tvrzení neměl nic v ruce.


      b) Opět další ukázka demagogie. Když si na Slovensku stěžovali, že nedostali tu látku pro kterou byla ta studie, tak jste se opřel o Maďarské tvrzení, že používají stejnou k očkování lidí. Nikoliv, že je shodná z tou z té studie.Skrýt celý příspěvek

     • Grugh
      18:00 17.05.2021

      @jirosi Studii již uveřejnil: https://clinicaltrials.gov/ct2... Shrnutí výsledků: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.go... Ale celá kauza o studii z 3-fáze ...Zobrazit celý příspěvek

      @jirosi
      Studii již uveřejnil: https://clinicaltrials.gov/ct2...
      Shrnutí výsledků: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.go...
      Ale celá kauza o studii z 3-fáze klinických testů vůbec není.
      Jak zaručí samotná studie, že Slovensko dostalo stejné složení, které bylo použité během klinických testů?
      Jedině pomocí přiložených dokumentů prohlašujících, že postup při výrobě danné šarže zachoval předepsané výrobní postupy, použíté během klinické studie.
      A v tom je "zakopaný pes". Jak musí dokumenty vypadat, aby je ŠÚKL uznal?
      A jak z "neuznaných dokumentů" vznikne prohlášení, že dodaná vakcína má jiné složení nebo že obsahuje cizorodé buňky aniž by to bylo ověřeno laboratorními testy (resp. když to bylo poté dokonce jednoznačně vyvráceno maďarskými (certifikovanými) laboratorními testy)?:
      "Dodali nám jiný Sputnik V, vakcíny spojuje pouze název, uvedl slovenský lékový úřad"
      Zdroj: https://www.novinky.cz/zahrani...
      "Slovenský ústav pro kontrolu léčiv (ŠUKL) objevil při kontrole ruské vakcíny Sputnik V, která byla dodaná na Slovensko, cizorodé buňky, které neměly být ve vakcíně přítomny. Uvádí to dnešní vydání deníku Sme, podle něhož toto zjištění ŠUKL bylo důvodem, proč slovenský lékový úřad používání Sputniku V na Slovensku nepovolil."
      Zdroj: https://www.denik.cz/staty-eu/... Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      18:40 17.05.2021

      Grugh: "Ale celá kauza o studii z 3-fáze klinických testů vůbec není. Jak zaručí samotná studie, že Slovensko dostalo stejné složení, které bylo použité během klinických ...Zobrazit celý příspěvek

      Grugh: "Ale celá kauza o studii z 3-fáze klinických testů vůbec není.
      Jak zaručí samotná studie, že Slovensko dostalo stejné složení, které bylo použité během klinických testů?"

      Vy přinesete do diskuze tabulku, a já mam dokazovat k čemu v diskuzi je?

      Ta studie co jste slavně přinesl nebyla provede v Maďarsku. Tedy vypovídající hodnota k vašim tvrzení je 0. Tedy koloběh nemám data, ale určitě mám pravdu. Nic není potřeba dál zkoumat( a),b),c),..) pokračuje. Zatím co vy nemáte pravdu, protože a), b), c), d), ..

      Není jednoduší si přiznat, že důkazy prostě nemáte?Skrýt celý příspěvek

     • Ján Paliga
      22:21 17.05.2021

      @ Grugh Vypisuješ sa tu síce riadne, ale je to z tvojej strany len mlátenie prázdnej slamy.... Podstata všetkého je táto: EMA vyhodnocuje bezpečnosť liekov, ktoré sú určené na ...Zobrazit celý příspěvek

      @ Grugh

      Vypisuješ sa tu síce riadne, ale je to z tvojej strany len mlátenie prázdnej slamy....

      Podstata všetkého je táto:

      EMA vyhodnocuje bezpečnosť liekov, ktoré sú určené na európsky trh. Je to je povinnosť. Bez toho sa žiadne lieky predávať nesmú.

      Kritéria na bezpečnosť sú transparentné a každý, kto ich splní, je zaregistrovaný.

      A "k jádru pudla":
      Napriek tomu, že RF ohlásila ako prvá vakcínu Sputnik, premrhalo čas na jej registráciu a kontrolu. Dokonca nedodalo ani požadovanú dokumentáciu ku jej výrobe, ktorá je najdôležitejšia pri posudzovaní bezpečnosti vakcíny. Súkromné spoločnosti, ktoré prišli na trh neskôr ale kritéria splnili.... Ak teda EMA schváli Sputnik, nech sa páči, kto má záujem, môže sa ním očkovať. Ale už budú splnené požadované kritéria, ktoré sú rovnaké pre všetky vakcíny..... Transparentne a bez snahy obísť EMA.... Pretože týmto sa stáva nedôveryhodnou.

      Bol by som rád, keby si prestal kydať na ŠÚKL. Ten sa nedopustil žiadnej chyby. Ako som písal, podľa správy bola vakcína vyhodnotená ako bezpečná, v neprospech hralo nedodanie požadovanej dokumentácie. Neregistrovaný liek sa na území EÚ nemôže legálne predávať. Slovensko objednalo určitý druh balenia a konkrétnu liekovú formu. Na Slovensko ale dorazilo iné balenie a iná forma. A to, ako určite asi netušíš, nie je v súlade s pravidlami. takže pokým nebude Sputnik schválený EMA, dovtedy je treba hľadieť na Sputnik ako na neregistrovaný liek, ktorý sa nemá čo používať v Európe.

      Grugh
      13:31 13.05.2021 "...slovenský Lékový úřad a následně média vyvolala hysterii..."

      Moja odpoveď bola:
      "Klameš. Žiadna hystéria zo strany ŠÚKL sa nekonala. Tá sa konala z úplne inej strany."

      Grugh:
      "Opět další dávka překroucené demagogie (a opět žádné odkazy)?"

      Prekrúcaš tu jedine ty, ŠÚKL nerobil žiadnu hystériu. A SAV si svoju prácu urobilo tiež kvalitne. Rovnakým spôsobom, ako to bolo urobené v Maďarsku. Problém nastal na nedodaní požadovanej dokumentácie z RF. Totožnosť vakcín používaných v rôznych krajinách preukazuje výrobca, nie kontrolný ústav. Mimochodom v zmluve na nákup Sputnika sa píše, že RF nezodpovedajú na nič a ani za účinnosť údajnej vakcíny.... Skutočne "výhodná zmluva".


      Grugh:
      "@Ostatní: na čí názor při hodnocení zdravotní bezpečnosti sputniku dáte?:"

      Predsa na EMA, ktorá má kontrolu liečiv v EÚ v popise práce..... Sú to odborníci. na rozdiel odo mňa či teba....Skrýt celý příspěvek

     • Grugh
      00:21 19.05.2021

      @Jirosi Poskytl jsem ti odkazy jak na studii z 3. fáze klinických testů sputniku, tak i na maďarskou statistiku očkovaní. Ty místo toho chceš "maďarskou studii" podle "vědeckých ...Zobrazit celý příspěvek

      @Jirosi
      Poskytl jsem ti odkazy jak na studii z 3. fáze klinických testů sputniku, tak i na maďarskou statistiku očkovaní.
      Ty místo toho chceš "maďarskou studii" podle "vědeckých metod". Takže vlastně dokumenty, co jsem dodal byly neúplné. Nepřipomíná mi to náhodou něco?
      Co k tomu dodat? Kdo chce psa jísti, hůlky si vždycky najde.

      @Ján Paliga.
      Podle médií ŠÚKL prohlásil, že na Slovensko dodaný sputnik má jiné složení a obsahuje nebezpečné cizorodé buňky.
      Oboje jednoznačně vyvrátila certifikovaná maďarská laboratorní analýza.
      Buď tedy ŠÚKL hysterčil nebo úmyslně lhal.
      Třetí možnost neexistuje.
      Kdyby média mylně citovala ŠÚKL, vystavila by se riziku nákladných soudních žalob. Podobně je vyloučená "stejně kvalitní" laboratorní analýza s naprosto různými výsledky. ;-)
      A prováděla SAV skutečně laboratorní rozbor, nebo si jen pročetla přiložené dokumenty, jako to udělala Anvisa v Brazílii? Mimochodem SAV ani není certifikovanou laboratoří EU. To na certifikaci neměla dostatek času nebo kvalifikovaného personálu? ;-)Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      05:37 19.05.2021

      "Poskytl jsem ti odkazy jak na studii z 3. fáze klinických testů sputniku, tak i na maďarskou statistiku očkovaní." Aby se potvrdily vaše tvrzení, musel by jste doložit studii z ...Zobrazit celý příspěvek

      "Poskytl jsem ti odkazy jak na studii z 3. fáze klinických testů sputniku, tak i na maďarskou statistiku očkovaní."

      Aby se potvrdily vaše tvrzení, musel by jste doložit studii z Maďarska, ze které ta tabulka vycházela. Pak nemám problém se vám omluvit.
      Bohužel, místo toho jste tu doložil studii z Ruska a asi doufal, že si toho nevšimneme. Tedy "lhal".
      Teď si dám odpovězte, proč musíte podvádět. Když výsledky jsou skvělé, jen nejsou data k tomu jak se získali... To opravdu zavání, tabulku jsem si napsal večer doma.
      Není mojí chybou, že podklady k té tabulce nemáte!Skrýt celý příspěvek

     • Grugh
      13:42 19.05.2021

      @Jirosi 1) Garantem správnosti dat maďarské statistiky je (mimo jiné) maďarská vláda. 2) Statistika nepotřebuje žádnou "vědeckou studií", na které by byla založená. Naopak studie ...Zobrazit celý příspěvek

      @Jirosi
      1) Garantem správnosti dat maďarské statistiky je (mimo jiné) maďarská vláda.
      2) Statistika nepotřebuje žádnou "vědeckou studií", na které by byla založená. Naopak studie bývá podepřena statistikou.
      3) Demagog se nespokojí s jakýmkoliv důkazem, ať ve formě statistiky nebo klinické studie. Vždy mu to bude málo. Naopak důvěru bude mít pouze ve svá prohlášení a v okruh lidí s nim bezpodmínečně souhlasící.
      4) S jedním blbem nepohne ani stádo volů, natož jeden inteligent.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      18:37 19.05.2021

      Grugh: "2) Statistika nepotřebuje žádnou "vědeckou studií", na které by byla založená. Naopak studie bývá podepřena statistikou." Statistika vytvořená ¨"bez Dat" opravdu ...Zobrazit celý příspěvek

      Grugh: "2) Statistika nepotřebuje žádnou "vědeckou studií", na které by byla založená. Naopak studie bývá podepřena statistikou."

      Statistika vytvořená ¨"bez Dat" opravdu nepotřebuje vědeckou studii na to, aby ty data sesbírala. Vědecká studie se vyžaduje proto, aby se během sběru dat zohlednily i jiné možnosti, které by statistiku vycucanou z prstu zkreslovali.

      Ale chápu, že použít vlastní metody na vlastní zdroje je problém. Jednoduší hodnotit oponenta. Byl jste to vy, kdo tu začal hodnotit zdroje jiných optikou co bylo záměrem daných lidí( zamlčování, lobistické tlaky, atd.). Zatím co vaše zdroje se takto zpochybňovat evidentně nesmí. Protože, to je pak demagogie.Skrýt celý příspěvek

     • Ján Paliga
      22:12 19.05.2021

      @ Grugh Zasa mlátiš slamu naprázdno..... "Demagog se nespokojí s jakýmkoliv důkazem, ať ve formě statistiky nebo klinické studie. Vždy mu to bude málo. " Dôkazom kvality ...Zobrazit celý příspěvek

      @ Grugh

      Zasa mlátiš slamu naprázdno.....

      "Demagog se nespokojí s jakýmkoliv důkazem, ať ve formě statistiky nebo klinické studie. Vždy mu to bude málo. "

      Dôkazom kvality Sputnika je certifkácia agentúrou EMA. Realita - bez certifikácie

      "Podle médií ŠÚKL prohlásil, že na Slovensko dodaný sputnik má jiné složení a obsahuje nebezpečné cizorodé buňky.

      Oboje jednoznačně vyvrátila certifikovaná maďarská laboratorní analýza.
      Buď tedy ŠÚKL hysterčil nebo úmyslně lhal.

      Třetí možnost neexistuje.

      Kdyby média mylně citovala ŠÚKL, vystavila by se riziku nákladných soudních žalob. Podobně je vyloučená "stejně kvalitní" laboratorní analýza s naprosto různými výsledky. ;-)

      A prováděla SAV skutečně laboratorní rozbor, nebo si jen pročetla přiložené dokumenty, jako to udělala Anvisa v Brazílii? Mimochodem SAV ani není certifikovanou laboratoří EU. To na certifikaci neměla dostatek času nebo kvalifikovaného personálu? ;-)"

      Tavárišč Grugh, čítal si zmluvu o nákupe Sputnika? Evidentne nie...

      Tam sa doslovne uvádzajú tieto skutočnosti:
      - najväčšia perla v zmluve - bod 6.5: Predávajúci nie je v nijakom prípade zodpovedný za účinnosť produktu.....
      - Zmluvné strany uznávajú a súhlasia s tým, že pre účely registrácie produktu sa môže zloženie produktu a určité iné jeho aspekty meniť....
      - právo Slovenska testovať vakcínu vlastnou autoritou, ktorá má navyše právo na vyžiadanie dostať všetky dokumenty od ruskej strany (čo sa evidentne nestalo...). Nedodaním dokumentácie teda ruská strana porušila zmluvu a nezaplatením slovenská....
      - Slovensko je povinné zaplatiť za milión dávok vakcíny bez ohľadu na to, či budú aj skutočne na Slovensko dovezené....!


      V Maďarsku sa robili rovnaké testy, aké na Slovensku robil ŠÚKL a SAV. Nikto ale nevie, na aké testy si bralo Rusko vzorky zo Slovenska.

      Podľa zverejnenej zmluvy - tá pripúšťa iné zloženie či charakter šarží, ako vakcína zaregistrovaná v Rusku. Slovensko dostalo vakcíny od Generium JSC a Pharmstandard-Ufa VITA JSC, ktoré ale nie sú tie, ktoré dalo Rusko posúdiť EMA....

      A taváryšč Grugh napísal: " Buď tedy ŠÚKL hysterčil nebo úmyslně lhal." a "Oboje jednoznačně vyvrátila certifikovaná maďarská laboratorní analýza."

      Na obsah druhej vety - to ťažko.... Oboje maďarská analýza nevyvrátila. A ako som už písal vyššie, problém v ŠÚKL bol v nedodanej dokumentácii....

      "Mimochodem SAV ani není certifikovanou laboratoří EU. To na certifikaci neměla dostatek času nebo kvalifikovaného personálu? ;-)"

      Na necertifikovanú vakcínu nie je potrebné certifikované laboratórium. Čo je ale horšie, Sputnik nedokáže splniť certifikáciu, hoci malo na ňu najviac času.... Súkromné spoločnosti to dokázali.... Kdepak asi udělali soudruzi v Kremlu chybu? Odpovedz tavárišč....Skrýt celý příspěvek

     • Grugh
      22:40 20.05.2021

      @Ján Paliga Na můj příspěvek: Grugh: "Podle médií ŠÚKL prohlásil, že na Slovensko dodaný sputnik má jiné složení a obsahuje nebezpečné cizorodé buňky. Oboje jednoznačně vyvrátila ...Zobrazit celý příspěvek

      @Ján Paliga
      Na můj příspěvek:
      Grugh: "Podle médií ŠÚKL prohlásil, že na Slovensko dodaný sputnik má jiné složení a obsahuje nebezpečné cizorodé buňky.
      Oboje jednoznačně vyvrátila certifikovaná maďarská laboratorní analýza.
      Buď tedy ŠÚKL hysterčil nebo úmyslně lhal."
      jsi ty reagoval:
      Paliga: "Tavárišč Grugh, čítal si zmluvu o nákupe Sputnika? Evidentne nie..."

      Na moje pochyby ohledně kvality analýzy necertifikované SAV, která se diametrálně liší od výsledků maďarské certifikované laboratoře (ze vzorků Slovensku dodané vakcíny):
      Grugh: "Podobně je vyloučená "stejně kvalitní" laboratorní analýza s naprosto různými výsledky. "
      jsi reagoval:
      Paliga: "V Maďarsku sa robili rovnaké testy, aké na Slovensku robil ŠÚKL a SAV. Nikto ale nevie, na aké testy si bralo Rusko vzorky zo Slovenska."

      Jak souvisí smlouva s lživými prohlášeními o přítomnotsti cizorodých buňěk a jak má paralelní ověřovací testování i v Rusku vliv na spackaný výsledek analýzy v SAV? U té smlouvy je to obzvlᡚť pikatní, protože ŠÚKL se obhajuje tím, že k obsahu původně tajné smlouvy neměl přístup.
      Možná by si někdo mohl myslet, že ti docházejí argumenty.
      A toho tavaryšče si nech od cesty:
      https://bezfaulu.net/argumenta... Skrýt celý příspěvek

     • Ján Paliga
      02:02 21.05.2021

      @ Grugh "jsi ty reagoval: Paliga: "Tavárišč Grugh, čítal si zmluvu o nákupe Sputnika? Evidentne nie..."" Zasa si zabudol doplniť, že som napísal toto: Ten sa nedopustil žiadnej ...Zobrazit celý příspěvek

      @ Grugh
      "jsi ty reagoval:
      Paliga: "Tavárišč Grugh, čítal si zmluvu o nákupe Sputnika? Evidentne nie...""

      Zasa si zabudol doplniť, že som napísal toto:
      Ten sa nedopustil žiadnej chyby. Ako som písal, podľa správy bola vakcína vyhodnotená ako bezpečná, v neprospech hralo nedodanie požadovanej dokumentácie alebo Ústav SAV potvrdil, že obsah vakcíny je v poriadku. Problémom bola dokumentácia, ktorú Rusko napriek vyžiadaniu nedodalo.

      "Jak souvisí smlouva s lživými prohlášeními o přítomnotsti cizorodých buňěk a jak má paralelní ověřovací testování i v Rusku vliv na spackaný výsledek analýzy v SAV? U té smlouvy je to obzvlᡚť pikatní, protože ŠÚKL se obhajuje tím, že k obsahu původně tajné smlouvy neměl přístup."

      Azda máš správu ŠÚKL?
      Zasa tu zavádzaš, pretože som napísal:
      Podľa zverejnenej zmluvy - tá pripúšťa iné zloženie či charakter šarží, ako vakcína zaregistrovaná v Rusku. Slovensko dostalo vakcíny od Generium JSC a Pharmstandard-Ufa VITA JSC, ktoré ale nie sú tie, ktoré dalo Rusko posúdiť EMA....

      No keď sa teda vzorka vakcíny u EMA LÍŠI od tej, ktorá bola dodaná, potom vakcíny NIE SÚ TOTOŽNÉ.... Liehovina a destilát sú tiež rozličné a predsa je to alkohol.... Rozdiel je v kvalite a spôsobe prípravy.... či? Ušlo ti evidentne, že ŠÚKL spolupracuje pri kontrole Sputnika s EMA..... majú teda prístup ku údajom zo vzorky, ktorú RF poskytla EMA.... A tá sa íši z dodanými vakcínami na Slovensko. Tento fakt zámerne prehliadaš....

      A kde ŠÚKL niečo spomína o cudzorodých látkach? Nájdi!

      ŠÚKL:
      "Začatie priebežného hodnotenia (rolling review) je založené na výsledkoch z laboratórnych (predklinických) štúdií a klinických skúšaní. Tieto výsledky naznačujú, že vakcína Sputnik V spúšťa v organizme produkciu protilátok a buniek imunity, ktoré cielia na koronavírus SARS-CoV-2 a môže tak chrániť pred ochorením COVID-19. Údaje o výrobe a farmaceutickej kvalite, ktoré v súvislosti s dovozom neregistrovanej vakcíny žiada od výrobcu aj ŠÚKL, budú predložené neskôr." - https://www.sukl.sk/hlavna-str...
      či
      "Nikdy sme tiež netvrdili, že vakcína je zlá či nebezpečná. Záver, ktorý sme vyslovili, je, že nemôžeme prijať stanovisko k pomeru prínosov a rizík, a to jednak na základe nedostatku údajov a rovnako tiež preto, že liekové formy vakcín používané naprieč štúdiami a krajinami sú nekonzistentné.
      Za týmto záverom stoja dôkazy, niektoré z nich zverejniť nemôžeme (keďže dodané dokumenty sú majetkom výrobcu a zverejniť ich môže iba on), iné sú voľne dostupné. Aj z medializovaných informácií je známe, že v povolení ministerstva je uvedená iná vakcína ako tá, ktorá skutočne prišla. Nemáme dôkazy, že vakcína na Slovensku je rovnaká ako vakcína v Lancete. Vieme, že v Maďarsku sa používa vakcína s inými podmienkami skladovania a rovnako do Európskej liekovej agentúry bola podaná dokumentácia na vakcínu s odlišnými vlastnosťami. Vakcíny Sputnik V sa tiež vyrábajú na rozličných výrobných miestach. Je tiež potrebné spomenúť, že Sputnik V tvoria dve odlišné dávky, teda technicky, regulačne aj zložením ide o dve vakcíny s dvoma rôznymi adenovírusmi.
      Je úplne v poriadku, ak sa vakcíny v rôznych štúdiách a krajinách líšia vlastnosťami a charakteristikami, či už liekovými formami, počtom dávok, balením, podmienkami skladovania a podobne. Výrobca však musí dokázať na základe vykonaných štúdií, že vakcíny sú rovnocenné a poskytujú rovnakú bezpečnosť a účinnosť. Štátny ústav opakovane žiadal o potrebné dôkazy, ktoré mu dodané neboli. Na základe dostupných údajov preto vakcíny používané v rôznych štúdiách a krajinách nemôžeme považovať za rovnaké či rovnocenné." https://www.facebook.com/sukl....
      https://www.sukl.sk/hlavna-str...

      "Hodnotiaca správa k vakcíne Sputnik V bola vypracovaná na základe informácií dodaných výrobcom vakcíny, ktorého povinnosťou je dokázať jej kvalitu, bezpečnosť a účinnosť a tiež dokázať rovnocennosť vakcíny používanej v jednotlivých krajinách a štúdiách.
      Posúdenie vakcíny bolo od ŠÚKL-u vyžiadané Ministerstvom zdravotníctva. Pre používanie vakcíny sa nevyžaduje. Bez ohľadu na stanovisko ŠÚKL-u sa vakcína môže používať na základe povolenia MZ SR na terapeutické použitie neregistrovaného lieku.
      Štátny ústav nemôže zmeniť odborný názor na vakcínu na základe verejných prieskumov, nátlaku ministra financií či vyhrážok, ktoré jeho vyjadrenia v médiách zo strany určitej časti spoločnosti podnecujú. Štátny ústav vydáva stanoviská na základe odborných dôkazov. O procese posudzovania vakcíny bolo priebežne informované Ministerstvo zdravotníctva a ŠÚKL si nie je zo svojej strany vedomý žiadnych chybných krokov v tomto procese. Naopak, zo strany ministra financií opakovane zaznievajú nepravdivé tvrdenia. K laboratórnej kontrole znovu opakujeme, že OMCL laboratóriá prepúšťajú vakcíny registrované v EÚ, pričom vakcína Sputnik V medzi ne nepatrí. " - https://www.facebook.com/sukl....

      @ Grugh
      "U té smlouvy je to obzvlᡚť pikatní, protože ŠÚKL se obhajuje tím, že k obsahu původně tajné smlouvy neměl přístup."
      Samozrejme že nemal.... A je to ich chyba? NIE. Tak o čo ti teda ide?

      @ Grugh
      "Možná by si někdo mohl myslet, že ti docházejí argumenty."

      Skôr tebe, teda vlastne si ani žiadne nemal .... Len poriadnu znôšku zavádzajúcich informácií....

      Podstata, ktorú neobkecáš....: Súkromné firmy dokázali úspešne schváliť vakcíny u EMA a RF napriek časovej výhode toho schopná nie je do dnešného dňa.... Preto sa snaží pokútne dostať na európsky trh, hoci nie je schopná splniť ani zavedené štandardy.... A Grugh bude proti zavedeným štandardom prostestovať.... Nemáme teda úplne zrušiť všetky kontrolné inštitúcie?Skrýt celý příspěvek

     • Grugh
      14:38 21.05.2021

      @Ján Paliga Roztáčíš nabalující se spirálu bludů a stále více se vzdaluješ od jádra věci. Několik navzájem nekonzistentních, resp. se vylučujících prohlášení: 1) ŠÚKL - nebezpečné ...Zobrazit celý příspěvek

      @Ján Paliga
      Roztáčíš nabalující se spirálu bludů a stále více se vzdaluješ od jádra věci.
      Několik navzájem nekonzistentních, resp. se vylučujících prohlášení:
      1) ŠÚKL - nebezpečné cizorodé buňky:
      "Slovenský ústav pro kontrolu léčiv (ŠUKL) objevil při kontrole ruské vakcíny Sputnik V, která byla dodaná na Slovensko, cizorodé buňky, které neměly být ve vakcíně přítomny."
      Zdroj: https://www.denik.cz/staty-eu/...
      2) ŠÚKL - jiné složení:
      "Dodali nám jiný Sputnik V, vakcíny spojuje pouze název, uvedl slovenský lékový úřad."
      Zdroj: https://www.novinky.cz/zahrani...
      3) Maďarská laboratoř - potvrzení bezpečnosti složení (shodné s Maďarskem):
      https://www.novinky.cz/zahrani...
      4) ŠÚKL - zpátečka a popření dřívějších prohlášení:
      "Štátny ústav nemal v úmysle vakcínu Sputnik V nijakým spôsobom zdiskreditovať. Nikdy sme tiež netvrdili, že vakcína je zlá či nebezpečná. Záver, ktorý sme vyslovili, je, že nemôžeme prijať stanovisko k pomeru prínosov a rizík, a to jednak na základe nedostatku údajov a rovnako tiež preto, že liekové formy vakcín používané naprieč štúdiami a krajinami sú nekonzistentné."
      https://www.omediach.com/tlac/...

      Další poznámky ke kauze:
      5) Tyto vyjádření učinil ŠÚKL bez znalosti obsahu smlouvy. Nemůže se tedy ohánět odstavcem o vyhrazené možnosti změny složení.
      6) Zmínka ve smlouvě, že složení se může lišit neznamená, že se liší (nezávisle na tom, kde nebo jak se vyrobí, kdo jí dodá, kdo jí otestuje, nebo kdo jí zaplatí).
      Je to jako bych já prohlásil, že jsi retardovaný IMBECIL, protože je teoretická možnost, že člověk může být retardovaným IMBECILem.
      ŠÚKl měl prohlásit, že není záruka, že je složení totožné s tím v klinických testech a nemůže potvrdite jeho bezpečnost. A ne tvrdit, že je zcela odlišné a obsahuje zdraví ohrožující elementy.
      7) Při prohlášeních se ŠÚKL odkazoval na analýzu SAV. To by ale tato "stejně kvalitní" analýza měla diametrálně jiné výsledky než rozbor maďarskou laboratoří ze stejných vzorků.

      Příště prosím žádné nepodstatné odbočky typu že někdo něco nezaplatil, někdo nečetl smlouvu, někdo dodal něco od někud jinud, někdo něco otestoval také apod. Jinými slovy: nesnaž se zbytečně mlžit!

      A na závěr už méně podstatné detaily - Registrace vs Bezpečnost s ohledem na farma-lobby:
      8) AstraZeneca doposud nebyla schválena pro použití v USA. Naopak USA plánují původně objednaných 60 mil. dávek neodebrat a přenechat je ostatním státům.
      9) R-Pharm Germany GmbH. (žadatel o rolling review Sputniku V u EMA) je soukromá firma. Soukromými firmami jsou i výrobci v Německu, Itálii, Srbsku, Číně, Indii, Brazílii, ...
      https://r-pharm.de/%C3%9Cber_u...
      10) Ne každý spoléhá na EMA:
      3+mld objednaných nebo plánovaných licenčně vyrobených dávek bez registrace EMA:
      https://www.statista.com/stati...
      57 států s nouzovou registrací sputniku bez EMA (včetně "zatím" dvou členů EU):
      https://cs.wikipedia.org/wiki/...
      11) Od prosince 2020 probíhá (pod záštitou RDIF, Gamaleya National Center, AstraZeneca a R-Pharm) 6-ti měsíční mezinárodní studie zahrnující Sputnik V, AZD1222 (University of Oxford) a 100tisíc dobrovolníků z několika zemí:
      https://en.wikipedia.org/wiki/... Skrýt celý příspěvek

     • Ján Paliga
      23:09 21.05.2021

      @ Grugh "Roztáčíš nabalující se spirálu bludů a stále více se vzdaluješ od jádra věci." Som rád, že to o sebe tvrdíš.... Nie si ani európska autorita EMA, ani jej slovenskˇý ...Zobrazit celý příspěvek

      @ Grugh
      "Roztáčíš nabalující se spirálu bludů a stále více se vzdaluješ od jádra věci."

      Som rád, že to o sebe tvrdíš....

      Nie si ani európska autorita EMA, ani jej slovenskˇý náprotivok - ŠÚKL.....
      A obaja nie sme oprávnení na vydávanie rozhodnutia o uvedení Sputnika na trh... EMA a ŠÚKL sú erudované orgány a je to ich "chlebík"....
      Pokiaľ EMA schváli Sputnik, budú mať zodpovedané všetky otázky a môže prebehnúť proces.... Dovtedy či ŠÚKL alebo EMA hľadia na Sputnik ako na nepreverenú vakcínu, ktorú je potrebné podrobne preskúmať.... na to však Rusko evidentne nie je schopné dodať požadovanú dokumentáciu a sprístupniť všetky požadované procesy.... Napriek náskoku Sputnik predbehli súkromné spoločnosti, ktoré prišli s vakcínou neskôr.....

      Všetko ostatné ku tomu je len z tvojej strany mlátenie prázdnej slamy. Jej mlátením vakcínu na trh nedostaneš....

      Grugh
      "1) ŠÚKL - nebezpečné cizorodé buňky:"
      Ukáž mi oficiálne prehlásenie, kde to ŠÚKL vyhlásil.... Novinový článok nie je ani oficiálna správa, ani oficiálne prehlásenie..... V novinách často tvrdia, že L-29, L-39 či Su-25 sú "stíhačky"....

      @ Grugh
      "2) ŠÚKL - jiné složení:
      "Dodali nám jiný Sputnik V, vakcíny spojuje pouze název, uvedl slovenský lékový úřad.""

      A načo tu dávaš link a spomínaš tento bod, keď som to písal a linkoval aj ja sám.... Nečítal si to azda?
      ˇČo je nepochopiteľné na vetách od ŠÚKL:
      "Nemáme dôkazy, že vakcína na Slovensku je rovnaká ako vakcína v Lancete. Vieme, že v Maďarsku sa používa vakcína s inými podmienkami skladovania a rovnako do Európskej liekovej agentúry bola podaná dokumentácia na vakcínu s odlišnými vlastnosťami. Vakcíny Sputnik V sa tiež vyrábajú na rozličných výrobných miestach. Je tiež potrebné spomenúť, že Sputnik V tvoria dve odlišné dávky, teda technicky, regulačne aj zložením ide o dve vakcíny s dvoma rôznymi adenovírusmi.
      Je úplne v poriadku, ak sa vakcíny v rôznych štúdiách a krajinách líšia vlastnosťami a charakteristikami, či už liekovými formami, počtom dávok, balením, podmienkami skladovania a podobne. Výrobca však musí dokázať na základe vykonaných štúdií, že vakcíny sú rovnocenné a poskytujú rovnakú bezpečnosť a účinnosť. Štátny ústav opakovane žiadal o potrebné dôkazy, ktoré mu dodané neboli. Na základe dostupných údajov preto vakcíny používané v rôznych štúdiách a krajinách nemôžeme považovať za rovnaké či rovnocenné."

      Písal som:
      Slovensko dostalo vakcíny od Generium JSC a Pharmstandard-Ufa VITA JSC, ktoré ale nie sú tie, ktoré dalo Rusko posúdiť EMA....

      alebo

      Slovensko objednalo určitý druh balenia a konkrétnu liekovú formu. Na Slovensko ale dorazilo iné balenie a iná forma. A to, ako určite asi netušíš, nie je v súlade s pravidlami.

      alebo

      No keď sa teda vzorka vakcíny u EMA LÍŠI od tej, ktorá bola dodaná, potom vakcíny NIE SÚ TOTOŽNÉ....

      @ Grugh
      "3) Maďarská laboratoř - potvrzení bezpečnosti složení (shodné s Maďarskem):"
      Shodné z Maďarskom, ale odlišné od vzorky, ktorú RF poskytla EMA.... A maďarské laboratórium nie je EMA.... To na dôveryhodnosti nepridáva.... najmä keď Sputnik nie je schopný splniť kritéria EMA....

      @ Grugh
      "4) ŠÚKL - zpátečka a popření dřívějších prohlášení:"
      Točíš sa v kruhu..... Ak RF nedodala požadovanú dokumentáciu, na Sputnik sa bude vždy z bezpečnostného hľadiska hľadieť ako na nevyhovujúcu.... mal by si poznať proces posudzovania.....

      @ Grugh
      "5) Tyto vyjádření učinil ŠÚKL bez znalosti obsahu smlouvy. Nemůže se tedy ohánět odstavcem o vyhrazené možnosti změny složení."

      Oni sa neoháňajú žiadnym odstavcom.... Vedeli predsa "... v povolení ministerstva je uvedená iná vakcína ako tá, ktorá skutočne prišla..."
      A na ampulkách a sprievodnej dokumentácii si hádam dokážu prečítať - "Generium JSC a Pharmstandard-Ufa VITA JSC" - teda vakcíny, ktoré nie sú tie, ktoré dalo Rusko posúdiť EMA.... A s EMA ŠÚKL spolupracuje....

      "Z medializovaných informácií je známe, že v povolení ministerstva je uvedená iná vakcína ako tá, ktorá skutočne prišla. Nemáme dôkazy, že vakcína na Slovensku je rovnaká ako vakcína v Lancete. Vieme, že v Maďarsku sa používa vakcína s inými podmienkami skladovania a rovnako do Európskej liekovej agentúry bola podaná dokumentácia na vakcínu s odlišnými vlastnosťami. Vakcíny Sputnik V sa tiež vyrábajú na rozličných výrobných miestach. Je tiež potrebné spomenúť, že Sputnik V tvoria dve odlišné dávky, teda technicky, regulačne aj zložením ide o dve vakcíny s dvoma rôznymi adenovírusmi.
      Je úplne v poriadku, ak sa vakcíny v rôznych štúdiách a krajinách líšia vlastnosťami a charakteristikami, či už liekovými formami, počtom dávok, balením, podmienkami skladovania a podobne. Výrobca však musí dokázať na základe vykonaných štúdií, že vakcíny sú rovnocenné a poskytujú rovnakú bezpečnosť a účinnosť. Štátny ústav opakovane žiadal o potrebné dôkazy, ktoré mu dodané neboli. Na základe dostupných údajov preto vakcíny používané v rôznych štúdiách a krajinách nemôžeme považovať za rovnaké či rovnocenné."

      @ Grugh
      "6) Zmínka ve smlouvě, že složení se může lišit neznamená, že se liší (nezávisle na tom, kde nebo jak se vyrobí, kdo jí dodá, kdo jí otestuje, nebo kdo jí zaplatí).
      Je to jako bych já prohlásil, že jsi retardovaný IMBECIL, protože je teoretická možnost, že člověk může být retardovaným IMBECILem."

      Žiadna autorita ti nepotvrdí totožnosť jedného názvu vakcíny od dvoch výrobcov.... navyše keď sa líšia nielen objemom, spôsobom prípravy, vlastnosťami.... Ale to si opäť nečítal, keď som to písal.....
      Pričom platí "Totožnosť vakcín používaných v rôznych krajinách preukazuje výrobca, nie kontrolný ústav." a "Slovensko objednalo určitý druh balenia a konkrétnu liekovú formu. Na Slovensko ale dorazilo iné balenie a iná forma. A to, ako určite asi netušíš, nie je v súlade s pravidlami. takže pokým nebude Sputnik schválený EMA, dovtedy je treba hľadieť na Sputnik ako na neregistrovaný liek, ktorý sa nemá čo používať v Európe."

      @ Grugh vs ŠÚKL
      "ŠÚKl měl prohlásit, že není záruka, že je složení totožné s tím v klinických testech a nemůže potvrdite jeho bezpečnost. A ne tvrdit, že je zcela odlišné a obsahuje zdraví ohrožující elementy."

      ŠÚKL
      "Nemáme dôkazy, že vakcína na Slovensku je rovnaká ako vakcína v Lancete. Vieme, že v Maďarsku sa používa vakcína s inými podmienkami skladovania a rovnako do Európskej liekovej agentúry bola podaná dokumentácia na vakcínu s odlišnými vlastnosťami. Vakcíny Sputnik V sa tiež vyrábajú na rozličných výrobných miestach. Je tiež potrebné spomenúť, že Sputnik V tvoria dve odlišné dávky, teda technicky, regulačne aj zložením ide o dve vakcíny s dvoma rôznymi adenovírusmi.
      Je úplne v poriadku, ak sa vakcíny v rôznych štúdiách a krajinách líšia vlastnosťami a charakteristikami, či už liekovými formami, počtom dávok, balením, podmienkami skladovania a podobne. Výrobca však musí dokázať na základe vykonaných štúdií, že vakcíny sú rovnocenné a poskytujú rovnakú bezpečnosť a účinnosť.

      Štátny ústav opakovane žiadal o potrebné dôkazy, ktoré mu dodané neboli. Na základe dostupných údajov preto vakcíny používané v rôznych štúdiách a krajinách nemôžeme považovať za rovnaké či rovnocenné." "

      @ Grugh
      "A ne tvrdit, že je zcela odlišné a obsahuje zdraví ohrožující elementy."
      Kde to oficiálne tvrdí ŠÚKL? Máš oficiálnu správu? Noviny nie sú ani oficiálnou správou, ani oficiálne tvrdenie....

      Grughov bod 8 - nesúvisí s EMA, ani ŠÚKL....

      @ Grugh
      "9) R-Pharm Germany GmbH. (žadatel o rolling review Sputniku V u EMA) je soukromá firma."
      No a čo to má spoločné s tým, že dodaná vzorka vakcíny pre EMA sa líši od vakcín dodaných na Slovensko? A čo to má spoločné s tým, že hoci RF predstavila Sputnik ako prvá, dodnes ho nedokázala u EMA dostať na trh?

      @ Grugh
      "10) Ne každý spoléhá na EMA:"
      Asi žiješ mimo EÚ........ Ja tvrdím, že určite žiješ mimo EÚ..... ináč by si taký nezmysel nenapísal.....

      Grughov bod 11 - nepodstatné do diskusie....

      Ale čo podstatné je - že občania RF vedia veľmi dobre, prečo nemajú záujem o očkovanie Sputnikom.... Napríklad len 10% Moskovčanov, ako som dnes videl titulok.... Aj to je viac ako dostatočné vyjadrenie "kvality"....Skrýt celý příspěvek

     • Grugh
      02:02 22.05.2021

      @Ján Paliga Když nejsou skutečné argumenty je třeba protivníka ukřičet. Čím? To je úplně jedno. Nezměníš fakt, že ŠÚKL lhal, pouhou citací jejich pozdějšího omluvného prohlášení, ...Zobrazit celý příspěvek

      @Ján Paliga
      Když nejsou skutečné argumenty je třeba protivníka ukřičet. Čím? To je úplně jedno.

      Nezměníš fakt, že ŠÚKL lhal, pouhou citací jejich pozdějšího omluvného prohlášení, že se tak nestalo.
      Ani to, že Srbsko, Maďarsko, Slovensko, Itálie, Německo a patrně další evropské země zřejmě nebudou čekat na rozhodnutí EMA (která se do teď nerozhodla ani o tom jestli byla požádána o registraci sputniku) a začnou používat sputnik v nouzovém režimu, jako ostatní.

      ŠÚKL / SAV - Nebezpečné cizorodé buňky (odkaz zde asi po páté):
      "Slovenský ústav pro kontrolu léčiv (ŠUKL) objevil při kontrole ruské vakcíny Sputnik V, která byla dodaná na Slovensko, cizorodé buňky, které neměly být ve vakcíně přítomny.
      ...
      „Jsou to buňky, které pomáhají ještě při výrobě rozmnožovat defektní virus. Podle evropských norem se však nesmí dostat do samotné vakcíny,“ vysvětlila viroložka Tatiana Betáková z Biomedicínského centra Slovenské akademie věd."
      Zdroj: https://www.denik.cz/staty-eu/...
      To mi nezní jako novinářský výmysl.

      A pokud si myslíš, že organizace jako EMA nebo ŠÚKL vedou odborníci, kterým jde o blaho světa, tak si najdi nějaké materiály o Z. Baťové, jejích politických ambicích a vulgární hádce jejího manžela s Maťovičem skrze sociální sítě.
      https://dennikstandard.sk/6183... Skrýt celý příspěvek

     • Ján Paliga
      23:38 22.05.2021

      @ Grugh Zasa mlátiš slamu naprázdno.... To ťa učili v Piteri, že 1000x opakovaná lož sa 1001x stáva pravdou, však? Všetko podstatné som napísal v tom veľkom odstavci na začiatku. ...Zobrazit celý příspěvek

      @ Grugh

      Zasa mlátiš slamu naprázdno.... To ťa učili v Piteri, že 1000x opakovaná lož sa 1001x stáva pravdou, však?

      Všetko podstatné som napísal v tom veľkom odstavci na začiatku. Stačí na to len 8 riadkov.

      Zvyšok je len reakcia na tvoje mlátenie prázdnej slamy.

      ŠÚKL oficiálne sa vyjadril a to má vyššiu hodnotu ako nejaký novinový článok. A neustále tu zamlčiavaš fakt, že RF dodala vakcíny, ktoré sú odlišné od vzorky, ktorú poskytla EMA. Celý problém je v tom. Bývalý minister zdravotníctva Zajac správu ŠÚKL potvrdzuje vo svojom článku Táraniny z 19.4.2021, rovnako aj Martin Mojžiš v článku Zločin a trest z 12.4.2021.... Ten spomína priaznivé výsledky testov, ako problém spomína iný druh vakcín, teda presne to, čo je v oficiálnej v správe.
      Neviem, kto ti písal noty, ale Sputnikom je na Slovensku povolené očkovať odo dňa podpisu ministra Krajčiho a nikto ten podpis neodvolal.... Tvoja hystéria je teda úplne zbytočná.
      EMA slúži presne na to, načo bola založená. A ak RF nie je schopná dodnes registrovať vakcínu, je to len jej problém. Iní, napriek časovému oneskoreniu, to dokázali.... A úspešne.

      Stále čakám na oficiálnu správu o tom, že boli cestou SAV nájdené nejaké cudzorodé látky vo vakcíne. Lebo tvrdenie nejakého denníka nie je hodnoverné. A ani tá Betáková to nepotvrdila, že šlo o vzorku testovanú na Slovensku. Ktovie, odkiaľ bol ten citát vytrhnutý.... ale určite nám to doložíš oficiálnymi zdrojmi.

      Ak by to bola ale pravdivá správa, ani netušíš jej význam a čo to vraví o Sputniku..... Či? (smiech)

      "To mi nezní jako novinářský výmysl."

      Ty si asi veriaci, keď si fakty neoveruješ.... Dolož tú vieru radšej faktami....

      "A pokud si myslíš, že organizace jako EMA nebo ŠÚKL vedou odborníci, kterým jde o blaho světa, tak si najdi nějaké materiály o Z. Baťové, jejích politických ambicích a vulgární hádce jejího manžela s Maťovičem skrze sociální sítě."

      Došli fakty, je treba hádzať bahno na národnú vetvu EMA - ŠÚKL, jej riaditeľku atď.... Presne, ako to máte dezinformátori roky nacvičené....

      ŠÚKL si robí svoju robotu tak, ako jej to ukladá zákon. A hlavne - spolupracuje s EMA a podľa jej pravidiel....
      Riaditeľka nie je ŠÚKL, to by si mal vedieť. Nie je to ústav tvorený jedinou osobou...
      Nebol to žiaden manžel, ale bývalý manžel.... to si si nedokázal zistiť tiež? Ani to, že to nastalo potom, čo ju dezinformátori ako ty zaplavili vyhrážkami smrti ku jej osobe a jej deťom? A ty si o obeť budeš ešte obtierať ústa.... Ale čo sa čudujem, takým ako ty nikdy nešlo o ľudské životy....Skrýt celý příspěvek

     • Ján Paliga
      23:47 22.05.2021

      @ Grugh A zabudol som na čerešničku... Grugh napísal: "9) R-Pharm Germany GmbH. (žadatel o rolling review Sputniku V u EMA) je soukromá firma. " A zabudol napísať, že je to ...Zobrazit celý příspěvek

      @ Grugh

      A zabudol som na čerešničku...

      Grugh napísal:
      "9) R-Pharm Germany GmbH. (žadatel o rolling review Sputniku V u EMA) je soukromá firma. "

      A zabudol napísať, že je to ruská firma so sídlom v Moskve .... nejde teda ani o európsku firmu....Skrýt celý příspěvek

     • Grugh
      12:20 23.05.2021

      1) R-Pharm Germany GmbH je nezávislá německá soukromá firma, založená před 170 lety a podnikající v farmacii minimálně od roku 1934. Dříve byla např. součástí farmaceutické sítě ...Zobrazit celý příspěvek

      1) R-Pharm Germany GmbH je nezávislá německá soukromá firma, založená před 170 lety a podnikající v farmacii minimálně od roku 1934. Dříve byla např. součástí farmaceutické sítě americké společnosti Pfizer (od roku 1971), dnes ruské R-Pharm (od roku 2014).
      2) Radoslav Baťo a Zuzana Baťová jsou podle všeho stále manželé.
      Jen v současné době údajně mají "krizi" a nežijí spolu. Pokud máš jiný názor, uveď zdroje.
      https://www.cas.sk/clanok/1114...
      Odkaz jsem už jednou poskytoval:
      https://germany.r-pharm.com/Ab...
      3) Zuzana Baťová, jako ředitelka ŠÚKL, (stejně jako Betáková ze SAV) je zodpovědná za to, co z titulu své funkce prohlašuje do médií. (A média jsou odpovědná a stíhatelná žalobou, pokud vyjádření překroutí.)
      Baťová např uvedla, že vakcíny sputniku ze 40 zemí "spojuje pouze název a mají jiné složení".
      A teprve později byla její slova mírněna, že ŠÚKL pouze "nemá důkaz" o shodě se složením, které bylo použito ve studii z Lancetu. A že skladovací podmínky jsou jiné.
      Náhlá změna skladovacích podmínek není tak vyjímečná věc i bez změny složení, viz Pfizer:
      https://www.denik.cz/zdravi/co...
      4) Radoslav Baťo, exporadce Kisky apod, je silně zaměřen proti Maťovičovi a proti čemukoliv s ním nebo sputnikem spojeným:
      https://e.dennikn.sk/2355295/r...
      https://cnn.iprima.cz/drsna-pr...

      Rado Baťo (premiérovi Maťovičovi): "Moji manželku si do huby neber, ty zbabělé psychopatické ho*no,"

      "Na Facebooku (Radoslav Baťo) sdílel fotku, na níž jsou desítky krabic v zavazadlovém prostoru vojenského letadla. Podle Baťa jde o dodávku vakcín Sputnik V.
      Proti tomu se Ježíková ohradila. „Napsat takovou hloupost, že vakcína je v krabici a chrastí tam jak duritky z Ikey, je takové…“ nedokončila ani větu a poradila, aby Baťo používal Google. „Obdivuji tvou drzost se vůbec zapojit do diskuze po tom, co tam provádíte. Takže zalez, odkud jsi vylezla,“ reagoval ostře úředník ministerstva financí."Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      10:06 24.05.2021

      Nezávislá firma patřící ruskému koncernu?

      To je nezávislá asi jako Agrofert na Babišovi.

      Nezávislá firma patřící ruskému koncernu?

      To je nezávislá asi jako Agrofert na Babišovi.

     • Grugh
      10:45 24.05.2021

      @Globe Element R-Pharm Germany GmbH smluvně funguje jako součást výrobní a distribuční sítě ruské R-Pharm. Ale jde o nezávislou společnost, která podobným způsobem dříve fungovala ...Zobrazit celý příspěvek

      @Globe Element
      R-Pharm Germany GmbH smluvně funguje jako součást výrobní a distribuční sítě ruské R-Pharm. Ale jde o nezávislou společnost, která podobným způsobem dříve fungovala po celá desetiletí pro americký Pfizer.
      Sídlo nemá v Moskvě, ale v Illertissenu v Bavorské části Švábska.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      13:29 24.05.2021

      Ty putinův lháři, R-Pharm Germany je MAJETKEM ruského koncernu R-Pharm se sídlem v Moskvě: https://www.r-pharm.com/ru... Jedná se o výrobní závod, koupený v roce ...Zobrazit celý příspěvek

      Ty putinův lháři, R-Pharm Germany je MAJETKEM ruského koncernu R-Pharm se sídlem v Moskvě:

      https://www.r-pharm.com/ru...

      Jedná se o výrobní závod, koupený v roce 2014:

      https://www.thepharmaletter.co... Skrýt celý příspěvek

     • Grugh
      19:30 24.05.2021

      Beru zpět. R-Pharm Germany GmbH je nyní skutečně vlastněná ruským ...Zobrazit celý příspěvek

      Beru zpět.
      R-Pharm Germany GmbH je nyní skutečně vlastněná ruským R-Pharmem.
      https://www.european-business....
      Kromě smluvní výroby (contract manufacturing) se bude zabývat i tvorbou produktů vlastní značky.
      Ale i tak se jedná o zavedenou soukromou evropskou firmu z Německa. ;-)Skrýt celý příspěvek

     • Grugh
      19:49 24.05.2021

      @GlobeElement
      Mimochodem díky za to citlivé, zcela objektivní a politicky korektní oslovení. Hned je poznat, že máš zvládnuté všechny aspekty vybraného chování a etikety. ;-)

      @GlobeElement
      Mimochodem díky za to citlivé, zcela objektivní a politicky korektní oslovení. Hned je poznat, že máš zvládnuté všechny aspekty vybraného chování a etikety. ;-)

     • GlobeElement
      11:27 25.05.2021

      The pleasure is all mine.

      The pleasure is all mine.

 • GlobeElement
  12:52 11.05.2021

  Rusko a Německo byli historicky spíše spojenci, než soupeři. Rusko bylo německým (pruským) spojencem při dělení Polska a v Napoleonských válkách. Nepřáteli byli během I. světové ...Zobrazit celý příspěvek

  Rusko a Německo byli historicky spíše spojenci, než soupeři. Rusko bylo německým (pruským) spojencem při dělení Polska a v Napoleonských válkách. Nepřáteli byli během I. světové války, ale hned po ní začaly obě země opět spolupracovat a podepsaly řadu dohod o hospodářské spolupráci, poslední 10.8.1939 - slavný pakt Ribbentrop-Molotov byl ve skutečnosti součástí těchto dohod o hospodářské spolupráci. SSSR tím získal úvěr, který měl být vyplácen až do roku 1946.
  Nu a Německo tím získalo tolik potřebné dodávky ropy, železa a dalších surovin, které potřebovalo na válku proti Francii a Británii.Skrýt celý příspěvek

 • Poly
  12:35 11.05.2021

  Německo je především jeden z mála ekonomicky výkonných států, který je poměrně dost závislý a výhledově bude téměř absolutně závislý na plynu a na dodavatelích elektřiny z okolních ...Zobrazit celý příspěvek

  Německo je především jeden z mála ekonomicky výkonných států, který je poměrně dost závislý a výhledově bude téměř absolutně závislý na plynu a na dodavatelích elektřiny z okolních států.

  Praštění zelenáči zavírají jaderné elektrárny, uhelným elektrárnám pouze prodlužují život a přechází na zelené zdroje. Jenže člověk nemusí být génius, aby mu docvaklo, že tak to fungovat nemůže.
  Polsko jim už moc elektřiny nepustí, my už vůbec ne. U nás s uhlím končíme taky a absolutně neschopné vlády mají zpoždění s výstavbou nových reaktorů. Navíc pro Německo je to málo. Takže tahají elektřinu z Francie a být tak závislý na Francii taky není moc chytré.
  Řešení? OK, když máme ty uhelné elektrárny, tak je překopeme na plyn hezky po vzoru USA. Pak to bude zelené. Sice plyn jako USA nemáme, ale to je fuk, poleštíme kliky v Kremlu a trochu se poplazíme před Ivanem.Skrýt celý příspěvek

  • Miroslav
   12:41 11.05.2021

   Ja si myslím, že pred Ivanom sa plaziť netreba. Ivan potrebuje peniaze. Nemajú dôvod povedať nie. Niektorí si tu snáď myslia, že ten plyn posielajú Rusi zdarma podľa sympatií.

   Ja si myslím, že pred Ivanom sa plaziť netreba. Ivan potrebuje peniaze. Nemajú dôvod povedať nie. Niektorí si tu snáď myslia, že ten plyn posielajú Rusi zdarma podľa sympatií.

   • Poly
    13:12 11.05.2021

    Ivan to má 2x výhodné. Vydělá prachy a nikdo si nedovolí zlobit, protože plyn teče z Ruska. A ano, musí se plazit. Bavíme se o realitě na víc jak čtvrtstoletí. Za tu dobu může být ...Zobrazit celý příspěvek

    Ivan to má 2x výhodné. Vydělá prachy a nikdo si nedovolí zlobit, protože plyn teče z Ruska. A ano, musí se plazit. Bavíme se o realitě na víc jak čtvrtstoletí. Za tu dobu může být klidně i několik převratů, válek apod. Rusko by zcela jistě velmi lehce přežilo bez německých eur za plyn. Bylo by to nepříjemné a tvrdé, ale Rusové jsou lehce manipulovatelní a toho vláda využívá. Ostatně všemožné sankce za Krym Putin ustál jak nic. Ale to je extrém, stačilo by zavřít kohoutky na pár týdnů a Angela by klidně začala snášet Fabergého vejce do peřin. Rusko už nám jednou ukázalo, že zavírat kohoutky umí.
    Německo nemá absolutně žádný vyjednávací prostředek síly. Nemá jaderné zbraně, je silně závislý na surovinách jejichž zdroje neovládá. Na rozdíl od onoho Ruska, USA nebo Číny.
    Věřím tomu, že kdyby v Berlíně práskly podobné Vrbětice jako u nás a podílelo se na tom 100 agentů, tak se to spláchne do záchodu, nahodí se nějaké ty trapné sankce a jede se dál.Skrýt celý příspěvek

    • GlobeElement
     13:23 11.05.2021

     Export Ruska tvoří ze 60% ropa a plyn.

     Spotřeba zemního plynu v EU je importem z Ruska tvořena z 30%.

     Rusko je na EU závislejší, než EU na Rusku.

     Export Ruska tvoří ze 60% ropa a plyn.

     Spotřeba zemního plynu v EU je importem z Ruska tvořena z 30%.

     Rusko je na EU závislejší, než EU na Rusku.

     • Trener
      19:01 11.05.2021

      Pro Německo můžou být důležité také různé drahé kovy, které jsou nyní velmi potřeba. Určitě je pro Němce výhodnější je mít z Ruska než odjinud, pak je tady také velký nenasycený ...Zobrazit celý příspěvek

      Pro Německo můžou být důležité také různé drahé kovy, které jsou nyní velmi potřeba. Určitě je pro Němce výhodnější je mít z Ruska než odjinud, pak je tady také velký nenasycený trh s možným privilegovaným přístupem pro Němce.
      Vztah Německo - Rusko je takové výhodné ekonomické přátelství a my Češi jim nyní trochu házíme klacky pod nohy v humbuku kolem Vrbětic :-).Skrýt celý příspěvek

    • Torong
     14:11 11.05.2021

     Ale no tak... Rusko už není jediná možnost dovozu plynu a význam Ruska bude čím dál více klesat. Poláci staví velký terminál na lpg, další velký se bude stavět v Chorvatském Krku. ...Zobrazit celý příspěvek

     Ale no tak... Rusko už není jediná možnost dovozu plynu a význam Ruska bude čím dál více klesat. Poláci staví velký terminál na lpg, další velký se bude stavět v Chorvatském Krku. Díky němu bude prakticky celý balkán nezávislý na Rusku a ještě zbyde kapacita. Další plynovod staví Izraelci společně s Řeky.
     Ano, od Ruska se plyn bude kupovat pořád. Jenom už to nebude Rusko, kdo bude vyhrožovat "zavřen>m kohoutků".Skrýt celý příspěvek

     • perunBB
      15:55 11.05.2021

      Ale zatiaľ je realita taká, že Poľsko stále viac ako polovicu spotreby pokrýva ruským plynom.

      Ale zatiaľ je realita taká, že Poľsko stále viac ako polovicu spotreby pokrýva ruským plynom.

     • Ján Paliga
      21:48 11.05.2021

      @ perunBB

      Záleží im na občanoch RF, aby mali chlieb na živobytie.... Hladomorov už mali v Rusku predsa v minulosti dosť....

      @ perunBB

      Záleží im na občanoch RF, aby mali chlieb na živobytie.... Hladomorov už mali v Rusku predsa v minulosti dosť....

    • Miroslav
     14:17 11.05.2021

     K tomu sa hodí jeden vtip: Českí hokejisti porazia Rusko a Putin pošle Zemanovi telegram: Vyhrali ste - Stop Blahoželám - Stop Mali ste lepšieho brankára - Stop Ropa a plyn - ...Zobrazit celý příspěvek

     K tomu sa hodí jeden vtip:

     Českí hokejisti porazia Rusko a Putin pošle Zemanovi telegram:

     Vyhrali ste - Stop
     Blahoželám - Stop
     Mali ste lepšieho brankára - Stop
     Ropa a plyn - Stop

     Chlapci majú pravdu, ten plyn sa síce kupuje z Ruska a asi sa aj bude, ale nastala jedna dôležitá zmena. Rusko už nie je výhradnou možnosťou. Áno, LPG z tankerov by vyšiel drahšie, ale už je tu tá ďalšia možnosť. Teda sa dostávame do akého trhového prostredia s konkurenciou. Monopol Ruska skončilSkrýt celý příspěvek

     • JirkaM
      17:18 11.05.2021

      Každý člověk by měl mít možnost svobodně si vybrat, jestli chce ply z "LPG tankerov", nebo z plynovodu. Když dokážou domácnostem prodávat elektriku z obnovitelných zdrojů, šlo by ...Zobrazit celý příspěvek

      Každý člověk by měl mít možnost svobodně si vybrat, jestli chce ply z "LPG tankerov", nebo z plynovodu. Když dokážou domácnostem prodávat elektriku z obnovitelných zdrojů, šlo by určitě rozpočítat i ten plyn.Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     16:16 11.05.2021

     "Německo nemá absolutně žádný vyjednávací prostředek síly. Nemá jaderné zbraně, je silně závislý na surovinách jejichž zdroje neovládá." K čemu JZ? Ty použijí jen jednou a je ...Zobrazit celý příspěvek

     "Německo nemá absolutně žádný vyjednávací prostředek síly. Nemá jaderné zbraně, je silně závislý na surovinách jejichž zdroje neovládá."

     K čemu JZ? Ty použijí jen jednou a je konec. Vrátíme se zpět na zem.
     Bez západních technologii to mají v Rusku hodně těžké, ona na nich totiž stojí i ta těžba. PS: Pokud by ty kohoutky opravdu zavřeli, EU se opravdu může poohlédnout jinde. Pak už jim, ale znovuotevření nepomůže. Toho jsou si sakra vědomi.Skrýt celý příspěvek

   • Arccos
    15:05 11.05.2021

    Tak, můžem se sázet, jestli vydrží Rusko dva měsíce bez peněz za plyn nebo Němci dva měsíce bez elektřiny a vytápění...

    Tak, můžem se sázet, jestli vydrží Rusko dva měsíce bez peněz za plyn nebo Němci dva měsíce bez elektřiny a vytápění...

    • Miroslav
     15:14 11.05.2021

     Rusko nemá ako výpadok v príjmoch nahradiť. Nemci si poradia. Minimálne by mali mať zásoby na 90 dní takže výpadok zo dňa na deň nehrozí

     Rusko nemá ako výpadok v príjmoch nahradiť. Nemci si poradia. Minimálne by mali mať zásoby na 90 dní takže výpadok zo dňa na deň nehrozí

    • Torong
     15:19 11.05.2021

     Tohle je špatná otázka. Správná je tato: Jestli Německo dokáže vykrýt náhlý výpadek dodávek plynu z Ruska z jiných zdrojů. To je to co se v Evropě v současné době řeší. Plyn je ...Zobrazit celý příspěvek

     Tohle je špatná otázka. Správná je tato: Jestli Německo dokáže vykrýt náhlý výpadek dodávek plynu z Ruska z jiných zdrojů. To je to co se v Evropě v současné době řeší. Plyn je strategická surovina proto je potřeba jeho dovoz diverzifikovat tak, aby Evropa nebyla závislá na jednom zdroji.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      16:18 11.05.2021

      Pokud Německo dokázalo vypnout JE, stejně tak Japonsko, dokáží přežít i bez plynu. Jistě nebude to hned, ale tím si Rus sám sobě rozbije jedinou páku.

      Pokud Německo dokázalo vypnout JE, stejně tak Japonsko, dokáží přežít i bez plynu. Jistě nebude to hned, ale tím si Rus sám sobě rozbije jedinou páku.

     • Ján Paliga
      21:54 11.05.2021

      Snahy o diverzifikáciu dodávok ropy a plynu z iných krajín ako z RF tu boli dávno, žiaľ, len v mnohých, pre rúry kľúčových krajinách, podozrivo vypukli konflikty a s rúr nakoniec ...Zobrazit celý příspěvek

      Snahy o diverzifikáciu dodávok ropy a plynu z iných krajín ako z RF tu boli dávno, žiaľ, len v mnohých, pre rúry kľúčových krajinách, podozrivo vypukli konflikty a s rúr nakoniec zišlo....Skrýt celý příspěvek

    • GlobeElement
     15:44 11.05.2021

     Pokud by Rusko skutečně zavřelo EU plyn, EU už nikdy neudělá tu chybu, aby byl Rusko strategicky důležitým dodavatelem.
     Pro Rusko by to bylo ekonomicky dlouhodobě hodně špatné.

     Pokud by Rusko skutečně zavřelo EU plyn, EU už nikdy neudělá tu chybu, aby byl Rusko strategicky důležitým dodavatelem.
     Pro Rusko by to bylo ekonomicky dlouhodobě hodně špatné.

    • JirkaM
     17:23 11.05.2021

     Přesně tak. Proto je to zavírání ruských kouhoutků na plynovodu něco, čím mohou papaláši strašit jen velmi hloupé lidi. Krátkodobě to jde, protože to vykryjí zásobníky. Jde i ...Zobrazit celý příspěvek

     Přesně tak. Proto je to zavírání ruských kouhoutků na plynovodu něco, čím mohou papaláši strašit jen velmi hloupé lidi.

     Krátkodobě to jde, protože to vykryjí zásobníky. Jde i část plynu přesměrovat jinudy, ale zavřít to Rusové nemůžou a nechtějí.Skrýt celý příspěvek

    • mudry.udrzbar
     13:50 12.05.2021

     nie, Putinova kleptokracia bez penazi z nerastnych surovin predaných do EU rozhodne nevydrzi

     nie, Putinova kleptokracia bez penazi z nerastnych surovin predaných do EU rozhodne nevydrzi

  • Jura99
   14:37 11.05.2021

   Poly: tak určitěěě, ale vysmívat se Němcům není na místě. Oni vyrábějí 52% energie z obnovitelných zdrojů, Česko slabých 10%. Pak se není co divit, že ČR potřebuje jaderné a ...Zobrazit celý příspěvek

   Poly: tak určitěěě, ale vysmívat se Němcům není na místě. Oni vyrábějí 52% energie z obnovitelných zdrojů, Česko slabých 10%. Pak se není co divit, že ČR potřebuje jaderné a tepelné elektrárny. Ale my jsme chytřejší a ještě roky si vystačíme se jim vysmívat, že nepokryjí špičky, výpadky větru a slunce atp.Skrýt celý příspěvek

   • Torong
    15:12 11.05.2021

    Jistě, že vyrábějí. A proto taky mají nejrozhašenější síť. Ostatně ti kdo v Německu mají rozum a mají technické znalosti, proti tzv. zelené energii protestují. Obnovitelné zdroje ...Zobrazit celý příspěvek

    Jistě, že vyrábějí. A proto taky mají nejrozhašenější síť. Ostatně ti kdo v Německu mají rozum a mají technické znalosti, proti tzv. zelené energii protestují. Obnovitelné zdroje pravděpodobně budou důležitým zdrojem energie v budoucnu. Ale určitě to nebude vítr a slunce.Skrýt celý příspěvek

    • Jura99
     11:18 12.05.2021

     bože to jsou kecy, bohužel u nás časté. Prostě nenecháme dopustit na naši výrobu elektřiny pěkně z uhlí nebo z jádra, protože těm Němcům to určitě nemůže fungovat a když mají 52% z ...Zobrazit celý příspěvek

     bože to jsou kecy, bohužel u nás časté. Prostě nenecháme dopustit na naši výrobu elektřiny pěkně z uhlí nebo z jádra, protože těm Němcům to určitě nemůže fungovat a když mají 52% z obnovitelných zdrojů a my 10%, tak oni těch 42% určitě vyrábějí jen tak nazdařbůh a nedokážou je využít, protože mají slabou přenosovou soustavu a blablabla.Skrýt celý příspěvek

   • Jirosi
    15:29 11.05.2021

    Není podstatné kolik vyrábějí, podstatné je kolik spotřebovávají. Zbytek přeprodají právě do té CR, a okolních států. Pokud by to nepřeprodali, v danou chvíli by pro to neměli ...Zobrazit celý příspěvek

    Není podstatné kolik vyrábějí, podstatné je kolik spotřebovávají. Zbytek přeprodají právě do té CR, a okolních států. Pokud by to nepřeprodali, v danou chvíli by pro to neměli využití.Skrýt celý příspěvek

   • Ján Paliga
    21:59 11.05.2021

    Tými nestabilnými zdrojmi len spôsobujú kolísanie v elektrickej sieti, ktoré musia iné krajiny vyrovnávať.... Pritom si mohli nechať jadrové elektrárne, ktoré sú viac ekologické ...Zobrazit celý příspěvek

    Tými nestabilnými zdrojmi len spôsobujú kolísanie v elektrickej sieti, ktoré musia iné krajiny vyrovnávať.... Pritom si mohli nechať jadrové elektrárne, ktoré sú viac ekologické ako uhoľné, či plynové....Skrýt celý příspěvek

    • Jura99
     11:25 12.05.2021

     jaderky jsou ekologické jen dokud nepřijde havárie nebo dokud se jaderný odpad ukládá mimo naše zraky. Ale nikdo to úložiště na svém katastru nechce a produkujeme odpad, který bude ...Zobrazit celý příspěvek

     jaderky jsou ekologické jen dokud nepřijde havárie nebo dokud se jaderný odpad ukládá mimo naše zraky. Ale nikdo to úložiště na svém katastru nechce a produkujeme odpad, který bude 10000 let nebezpečný. Slunce a vítr jsou čistý zdroj energie, stabilita sítě je řešitelná lépe, než ekologické škody z neobnovitelných zdrojů. Jakmile se více rozšíří elektromobilita, špičky v síti se prostě pustí do aut připojených na nabíječku. Obdobně věřím, že se bude dát i nedostatek v síti pokrýt z aut na nabíječce.Skrýt celý příspěvek

     • mudry.udrzbar
      13:56 12.05.2021

      Jadrova elektrina je v skutocnosti vo výsledku najviac "zelena" skladovanie jadroveho odpadu je zanedbatelny problem aj v porovnani s vyrobou, vystavbou a umiestnenim solarnych a ...Zobrazit celý příspěvek

      Jadrova elektrina je v skutocnosti vo výsledku najviac "zelena" skladovanie jadroveho odpadu je zanedbatelny problem aj v porovnani s vyrobou, vystavbou a umiestnenim solarnych a veternych panelov, nastastie si to zacina uvedomovat aj EU.

      https://oenergetice.cz/jaderne...

      Jedinou nevyhodou jadra je vysoky vstupny naklad do vystavby JE, co mozeme vidiet v CZ na dostavbe Temelina a v SK na dostavbe Mochoviec.Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      14:26 12.05.2021

      mudry.udrzbar: v porovnání s vybagrovanými severními Čechami je množství vyhořelého paliva skutečně malé. Nicméně nevýhodou JE není jen náklad na výstavbu, ale i náklad na ...Zobrazit celý příspěvek

      mudry.udrzbar: v porovnání s vybagrovanými severními Čechami je množství vyhořelého paliva skutečně malé. Nicméně nevýhodou JE není jen náklad na výstavbu, ale i náklad na odstavení, demontáž a uložení vyhořelého paliva. A to nemluvíme o haváriích. Stačí si spočítat dohled nad skladem krát 10000 let. Jadernou energii používáme zhruba 40let, to je kraťoučká doba na to, kolik potíží to na dlouhou dobu způsobí. Obdobně jsme kvůli energii z uhlí využívané asi 80let nevratně zničili tisíce hektarů země u povrchových dolů.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      19:23 12.05.2021

      Jura99: Hlídání paliva na 10 000+let je kravina. Palivo je energeticky využitelné znovu, stačí jen chtít. Nejvíce odpadu vzniká ve zdravotnictví, bez ohledu na to zda máte, nebo ...Zobrazit celý příspěvek

      Jura99: Hlídání paliva na 10 000+let je kravina.
      Palivo je energeticky využitelné znovu, stačí jen chtít.
      Nejvíce odpadu vzniká ve zdravotnictví, bez ohledu na to zda máte, nebo nemáte JZ.

      K vůli uhlí jsme hlavně vypustily do ovzduší tuny radioaktivních látek, ale to nikoho netrápí. Okolí elektráren, koksáren, oceláren je silně zamořeno.

      Hlavně se tu netvařte, že ten ropa je zdroj bez ekologických dopadů. Opět jako dopady z uhlí dnes nikoho nezajímají.

      PS: Elektromobilita právě špičky muže snadno redukovat, většina vozidel se nepotřebuje nabíjet ihned po připojení. Tudíž svoje dobíjení muže odložit na dobu z levnějším proudem (mimo špičku). Ono taky když přijde 70% řidičů domu z práce a bude mít přes 80% baterie co chcete dobíjet...Skrýt celý příspěvek

     • Ján Paliga
      21:49 12.05.2021

      Jura, ako chceš riešiť stabilitu siete, ktorá je silno závislá na počasí? Ak by sa to dalo, tak Nemecko každú chvíľu nerozkolísava sieť.... na tie špičky ale bude potrebné najprv ...Zobrazit celý příspěvek

      Jura, ako chceš riešiť stabilitu siete, ktorá je silno závislá na počasí? Ak by sa to dalo, tak Nemecko každú chvíľu nerozkolísava sieť.... na tie špičky ale bude potrebné najprv dimenzovať vedenia, lenˇže tento skokový spôsob má za následok len zbytočné predimenzovanie.... Také vrtule sa nachádzajú na nemeckom pobreží a elektrinu z nich je potrebné dodávať cez celú krajinu. Tým pádom zdroje o dostatočnom výkone nebudú približne rovnomerne rozložené po území...

      A čo keď nastane bezvetrie a bude zamračené dlhý čas.... Tam tiež nebude možné zabezpečiť stabilitu dodávky do siete.... Vietor a slnko je teda výhodné používať napríklad na napájanie domácnosti - ohrev vody, tie autá čo spomínaš (a nie si v práci autom...)....

      S tým úložiskom to také hrozné nebude, všetko sa dá rozumne zabezpečiť.Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      09:22 13.05.2021

      Ján Paliga: Investice do přenosové sítě je menší náklad než setrvávat na neobnovitelných zdrojích. Určitě si nemyslím, že by nám Němci byli každý den vděční, že je zachraňujeme ...Zobrazit celý příspěvek

      Ján Paliga: Investice do přenosové sítě je menší náklad než setrvávat na neobnovitelných zdrojích. Určitě si nemyslím, že by nám Němci byli každý den vděční, že je zachraňujeme před blackoutem. To se stane tak jednou za uherský rok, že jim blackout hrozí. Mě je prostě jen líto těch chybějících 40% energie z obnovitelných zdrojů, o kterou máme méně než Němci. V budoucnu nám naši potomci "poděkují", že jsme kvůli energii na směšných pár desítek let zničili kus krajiny a spálili uhlí, ropu, plyn, které se tvořily miliony let.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      10:36 13.05.2021

      Ján Paliga: "ako chceš riešiť stabilitu siete, ktorá je silno závislá na počasí" Jednoduše, počasí sice nelze predikovat zatím v rámci dní, měsíců. Ale v rámci hodin co bohatě ...Zobrazit celý příspěvek

      Ján Paliga: "ako chceš riešiť stabilitu siete, ktorá je silno závislá na počasí"

      Jednoduše, počasí sice nelze predikovat zatím v rámci dní, měsíců. Ale v rámci hodin co bohatě stačí k predikci potřeb výkonu to umíme. Cyklické jevy jako noc, zima se dají řešit o to snáze. Jistě musíte mít elektrárnu co 1/2 roku nejde, ale tu musíte mít jako zálohu pro jakýkoliv zdroj.Skrýt celý příspěvek

     • Shania
      11:58 13.05.2021

      Devastace krajiny cim? Celkove je devastace pres wind a solar daleko vetsi, musis vykacet lesy a nebo zabrat ornou pudu v daleko vetsim meritku, na ktere v evrope neni misto... ...Zobrazit celý příspěvek

      Devastace krajiny cim? Celkove je devastace pres wind a solar daleko vetsi, musis vykacet lesy a nebo zabrat ornou pudu v daleko vetsim meritku, na ktere v evrope neni misto... tady nemuzes jak v US soupnout neco do pouste daleko od lidi...

      Navic ten dul porad budes potrebovat pro napajeni tech backup elektraren...
      Dul po vytezeni muzes (mel by se) rekultivovat...

      Obcas mi prijde, ze si "zeleni" neuvedomuji, co je vlastne treba udelat a v jakem mnozstvi a co to vyzaduje...

      https://stopthesethings.files.... Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      16:19 13.05.2021

      Shania: Zatím to není samospásné řešení. Ale ono i 20-30-40%, je sakra hodně v měřítku jakou máme spotřebu. Přitom ta stále jen roste. Sice hezký obrázek, a teď můžeš říct to b) ...Zobrazit celý příspěvek

      Shania: Zatím to není samospásné řešení. Ale ono i 20-30-40%, je sakra hodně v měřítku jakou máme spotřebu. Přitom ta stále jen roste.

      Sice hezký obrázek, a teď můžeš říct to b) většina plochy na které by se dali třeba ty soláry postavit je už dávno zabraná (Střechy, parkoviště, cesty). Tady není potřeba budovat jeden centralizovaný zdroj.Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      17:40 13.05.2021

      Shania: plocha dobývacího území v ČR je asi 1300km2 (3x Praha) (údaj mám z netu, tak doufám že je správný). Povrchová těžba jde desítky až stovky metrů do hloubky (nejhlubší Bílina ...Zobrazit celý příspěvek

      Shania: plocha dobývacího území v ČR je asi 1300km2 (3x Praha) (údaj mám z netu, tak doufám že je správný). Povrchová těžba jde desítky až stovky metrů do hloubky (nejhlubší Bílina až 200m), krajinu devastuje, navěky mění geologické poměry, koryta řek atd. A to vše kvůli směšným pár desítkám let energie. Rekultivace je zpravidla formou zatopení území. Druhá věc je, že ty miliony tun uhlí se po spálení pouští do vzduchu a s tím pestrá škála škodlivin. Takže vůbec nechápu, že ještě není povinnost na každé větší střeše mít solár. Každé procento obnovitelné energie je velice důležité. Dnes se posmíváme Němcům, ale měli bychom je naopak rychle následovat.Skrýt celý příspěvek

     • Shania
      09:10 14.05.2021

      Jirosi: jiste solary na strechach jsou asi ok, ale to se moc nedeje... a nema to jen same vyhody, ze... osobne proti tomuhle nic nemam, ovsem to ten nas problem jak nahradit uhli ...Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi: jiste solary na strechach jsou asi ok, ale to se moc nedeje... a nema to jen same vyhody, ze... osobne proti tomuhle nic nemam, ovsem to ten nas problem jak nahradit uhli vubec neresi, ze... se podivej na ty nemecke grafy, kolik solary generuji pres zimu... skoro nic... takze elektirkou ze solaru fakt topit v zime nebudeme...

      Jura99: 1. ty doly uz existuji... takze magicky nezmizi.
      2. problem je, ze solary ti uhli nenahradi, jen ti snizi spotrebu uhli v urcitem obdobi, protoze to uhli stejne budes palit + zvysis naklady, protoze provozujes nasobne vetsi infrastrukturu... + nicis trni prostredi dotacemi a danemi...

      porad budes mit platit za extra solar+wind a tu starou infrastrukturu. Je to jako mit nakladak + k tomu si koupis nekolik desitek osobnich EW, ktere jeste vsude nedojedou, takze tam tim nakladakem stejne musis dojet... (nahrada za jadro je 66 nasich vetsich solaru parku, 30ha jedna a to jejen kapacita 1:1, realne jich bude potreba vic, protoze ti vyrabi jen cast dne a v zime je to uplna tragedie v nasich podminkach...) A za 20 let zaplatis balik aby jsi to vsechno "zrecikloval"...

      Neni lepsi si zaridit, aby ten nakladak mel mensi emise a v budoucnu ho nahradit necim stejne vykonnym?

      Ja jsem jen pro, aby se uhli vyradilo, ale to ted v nasich podminkach bohuzel jde jen plynem a nebo jadrem. U plynu pak bude treba zajistit novou infrastrukturu a zajistit si dodavky...Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      18:16 14.05.2021

      Shania: Nechce se mi do toho dál zabíhat, ale některé solární parky už mají 20.let a nevypadá to, že by je bylo potřeba recyklovat. A tak je to se vším, masivní šrotování Tesel po ...Zobrazit celý příspěvek

      Shania: Nechce se mi do toho dál zabíhat, ale některé solární parky už mají 20.let a nevypadá to, že by je bylo potřeba recyklovat. A tak je to se vším, masivní šrotování Tesel po 5-6-8. letech se nekoná...

      Ukládání je otázka času, první slibné projekty se budují. Ono každé % fosilů se počítá. Dívej se na to tak, že máš fosil na 10.let, když nahradíš 20% máš ho na 12. pokud 50% máš ho na 20.let. To už je k zamyšlení.Skrýt celý příspěvek

     • Shania
      08:58 15.05.2021

      coz by bylo fine v pripade, ze by tech zdroju bylo malo ( mame jich dost na stovky let)... jenze na OZ se neprechazi, protoze je zdroju malo, ale kvuli CO2... jediny duvod proc se ...Zobrazit celý příspěvek

      coz by bylo fine v pripade, ze by tech zdroju bylo malo ( mame jich dost na stovky let)... jenze na OZ se neprechazi, protoze je zdroju malo, ale kvuli CO2... jediny duvod proc se zbavit uhli je pro jine emise co skutecne skodi... snaha nahradit tepelne elektrarny pres solar akorát odvadi zdroje od skutecneho reseni... a stale zustavame zavysli na uhli...Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      09:49 15.05.2021

      Shania: "jediny duvod proc se zbavit uhli je pro jine emise co skutecne skodi" To snad ani nemyslíte vážně doufám. Uhlí má mnohem více problémů než CO2! Radioaktivita, atd., ...Zobrazit celý příspěvek

      Shania: "jediny duvod proc se zbavit uhli je pro jine emise co skutecne skodi"

      To snad ani nemyslíte vážně doufám. Uhlí má mnohem více problémů než CO2!
      Radioaktivita, atd., ...
      Jsou procesy kde se bez něho neobejdeme ( zpracovaní železa). Ale všude jinde nemá co dělat.Skrýt celý příspěvek

     • Shania
      09:32 16.05.2021

      Jirosi: emisni povolenky jsou o CO2. neresi prave ty skutecne skodlive emise... na to jsou jine regulace, ale ten skutecny push na eliminaci uhli jsou emise CO2... a to je prave co ...Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi: emisni povolenky jsou o CO2. neresi prave ty skutecne skodlive emise... na to jsou jine regulace, ale ten skutecny push na eliminaci uhli jsou emise CO2... a to je prave co je na celem systemu spatne....

      Tepelne elektrarny nahradis jen necim s podobnymi vlastnostmi, solar a wind tohle nesplnuji ani s masivnim szsteme uchovani energie... nedokazes kompenzovat dny a tydny bez vetru ci malo slunce v zime..

      JInak ty jine skodlive emise... uvedom si, ze je tu porad generace lidi, co zazila dobu, kdy kazdy dum topil uhlim a prumysl bez filtrace... to co mame dnes je jen zlomek toho sajrajtu co jsme meli...

      Spalovani v tepelnych elektrarnach s moderni filtraci je dobra cesta jak to jeste zlepsit. snizit cenu el energie, aby lidi, kde neni plyn, mohli topit elektrikou misto uhli... wind a solar + emisni povolenky ale zaplati spotrebitel vyssi cennou energie, proto lidi budou topit necim levnejsim, kdyz nebude uhli, tak drevem, coz rada lidi dela i presto ze ma plyn...

      jediny spravny system jak kupredu je, ze poskytnes lidme neco levnejsiho a lepsiho a oni na to radi prejdou... USA z uhli na plyn diky frackingu napr.... Pro nas to budou az nove technologie pro vyrobu energie, protoze jsme moc svazani regulacemi a dotacemi...Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      09:55 16.05.2021

      Shania: Dovedeš si představit jaký by byl tlak na uzavření těch zdrojů, kdyby se ty povolenky vydávali i na něco jiného? Tepelné elektrárny, lze nahradit tepelnými čerpadly. ...Zobrazit celý příspěvek

      Shania: Dovedeš si představit jaký by byl tlak na uzavření těch zdrojů, kdyby se ty povolenky vydávali i na něco jiného?

      Tepelné elektrárny, lze nahradit tepelnými čerpadly. Nebude to zítra, ale ona žádná změna technologie není ze dne na den.

      Také se ta generace dožívala podstatně menšího věku z podstatně horším zdravím. Což, zpětně znamenalo obrovské náklady pro stát z veřejným zdravotnictvím.

      "Pro nas to budou az nove technologie pro vyrobu energie, protoze jsme moc svazani regulacemi a dotacemi..."

      Ty nové technologie jsou právě ten Solar+Wind. Návratnost těch projektů není za rok, ani za dva. Ale třeba za 7.let, při životnosti 30.let.
      Tohle je totiž stejné jako když vládní náměstek pro dostavbu JZ uvedl, že zisk muže být cca 650mld. Kč. Bez aktuálně předpokládaných stavebních nákladů.
      Firemní strategie co kouká maximálně 10.let do předu to smysl nedává. Ale pro stát, je to naprosto logické rozhodnutí.

      Nedovoluji si tvrdit, že ty zdroje to dokáží vyřešit ani z 50% v dohledné době. Ale i 20% je šílené číslo. To samé řeší elektromobilita, nejde o to dnes mít 100% EV vozidel. Ale nastavit cestu, a zbytek je otázka času+dalšího vývoje.

      Je jen na nás, zda budeme z těchto změn co umožní peníze za zdroje nechat doma profitovat. Nebo budeme mít stále hlavu v písku.Skrýt celý příspěvek

     • Shania
      22:07 16.05.2021

      tepelna cerpadla nahradi co? tak mozna kotle v novych stavbach... rozhodne nenahradi uhelne elektrarny. solar a wind nemuzou slouzit jako backup pro jine zdroje. takze jestli se ...Zobrazit celý příspěvek

      tepelna cerpadla nahradi co? tak mozna kotle v novych stavbach...

      rozhodne nenahradi uhelne elektrarny. solar a wind nemuzou slouzit jako backup pro jine zdroje. takze jestli se chces zbavit uhli v cr, je to bud jadro a nebo plyn, v horsim pripade biomasa, coz by byla katastrofa. a nebo parazitovat na jinych statech jako nemci a nakupovat u nich...

      mimochodem nemecko rozhodnutim zbavit se jadra zustavaji u uhli a plynu, nemaji ma vyber...Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      14:23 17.05.2021

      Shania: Ty čerpadla měli být k Teplárnám.

      Shania: Ty čerpadla měli být k Teplárnám.

  • Jirosi
   16:12 11.05.2021

   Jednou ti hloupí zelení dosáhnou soběstačnosti. Jistě nebude to zítra, ale mi se jim opět budeme jen dívat na záda.

   Jednou ti hloupí zelení dosáhnou soběstačnosti. Jistě nebude to zítra, ale mi se jim opět budeme jen dívat na záda.

   • Shania
    11:44 13.05.2021

    Nemcum nic nefunguje, jejich system by se okamzite zhroutil, kdyby nemeli sousedy na kterych parazituji. Nemci nemaji 40% obnovitelnych zdroju, maji 5-40% podle situace... Pokud ...Zobrazit celý příspěvek

    Nemcum nic nefunguje, jejich system by se okamzite zhroutil, kdyby nemeli sousedy na kterych parazituji.

    Nemci nemaji 40% obnovitelnych zdroju, maji 5-40% podle situace... Pokud ti prijde, ze s timhle energetickym mixem muze nekdo uspesne fungovat, je naprosty blazen... https://energy-charts.info/cha...

    Koncak pak plati za nasobne vetsi vyrobni kapacity, nez jsou potreba... vic chudsich lidi = mene ekologie. A to ani nepocitam snahu zelenych lidi donutit prejit na topeni elektrikou, kterou si pak v zime nebudes moc dovolit a nebo bude blackout... GL...

    Nejak si nemuzu pomoc, ale neni nic ekologickeho na tom, vystavet masivni kapacitu obnovitelnych zdroju a mit na to dalsi infrastrukturu se 100% zalohou, kdyby par tydnu nefoukalo a nebo napadl snih napriklad...

    Predstav si, kdyby ty penize nainvestovali do neceho jineho....
    napr. do maximalni medernizace stavajicih zdroju a do vyzkumu... ne stavet docasna reseni, ktere budou stat jeste jednou tolik az se budou rozebirat... a pak stejne v budoucnu prejit na nove zdroje energie, co se skutecne vyplati...

    Kam pak by CR mohla nalit ty miliardy za solarni baranony a repku naprikla? Ani jedna z tehle investici nemela zadny pozitivni efekt...

    Rusove si Nemce pres blbost zelenych pekne pojistili, eliminovat vsechny druhy energie, ktere jim nedodavame... jako uhli a atom a pak jim nechat jako jedinou moznost nas plyn, protoze solar a wind ty ostatni nemuzou nahradit.. win win.Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     18:21 14.05.2021

     "Jirosi 15:29 11.05.2021" Já si myslím to samé, ale stále tu jsou časy kdy na tak velkém území můžou být různé podmínky a tím tam doinstalovat více dalších zdrojů. Ty dočasné ...Zobrazit celý příspěvek

     "Jirosi 15:29 11.05.2021"

     Já si myslím to samé, ale stále tu jsou časy kdy na tak velkém území můžou být různé podmínky a tím tam doinstalovat více dalších zdrojů.

     Ty dočasné řešení už jsou tu 20.let a dalších 10+ mají životnost. To je tak na úrovni klasické elektrárny, tam se také většina technologií musí vyměnit. Stará je jen hrubá stavba.

     To, že ta dotace byla chyba nerozporuji. Ale zákaz připojovat nové zdroje je také chybou. Možná ještě větší.

     Tak celé protijaderné loby na západě je výtvor ke zničení západních ekonomik za studené války. Ono je až vtipný jak to lidi přebrali.Skrýt celý příspěvek

     • Ján Paliga
      22:44 14.05.2021

      ... ako keď cez studenú vojnu "mierové hnutia" na Západe financovala KGB a u nás sme nesmeli protestovať proti sovietskym raketám v Československu....

      ... ako keď cez studenú vojnu "mierové hnutia" na Západe financovala KGB a u nás sme nesmeli protestovať proti sovietskym raketám v Československu....

     • Jirosi
      00:09 15.05.2021

      Však jasně, na západě jsou zle Jz. Zatím co spad z Černobylu mel pozitivní vliv na populaci :)

      Však jasně, na západě jsou zle Jz. Zatím co spad z Černobylu mel pozitivní vliv na populaci :)

 • toustr
  12:19 11.05.2021

  Dobré vztahy s Ruskem budou v příštích letech dle mého poměrně důležité. Rusko se bude muset totiž rozhodnout, jakým směrem se hodlá orientovat (jestli směr "západ" nebo směr ...Zobrazit celý příspěvek

  Dobré vztahy s Ruskem budou v příštích letech dle mého poměrně důležité. Rusko se bude muset totiž rozhodnout, jakým směrem se hodlá orientovat (jestli směr "západ" nebo směr Čína). Bohužel politická situace v Rusku nám moc nepomáhá a někdy je to až doslovně jedovatý nebo bombastický vztah. Naopak úzká spolupráce s Čínou pro Rusko znamená, že bude hrát druhé housle, protože oni nebudou ti, kteří by mohli financovat a vyrábět technologie (od kosmických stanic po zbraně), oni mají jen zkušenosti. A i jen logickým myšlením musí každému dojít, že dva autoritativní režimy spolu nemůžou dlouho vydržet.Skrýt celý příspěvek

  • Miroslav
   12:37 11.05.2021

   Mám pocit, že čínska cesta už zarúbaná je. Čína totiž odmietla byť neprimerane prepojená s Ruskom. Najlepšie to ukazuje ako dopadol ten slávny ropovod do Číny ktorý ide tak na 20%. ...Zobrazit celý příspěvek

   Mám pocit, že čínska cesta už zarúbaná je. Čína totiž odmietla byť neprimerane prepojená s Ruskom. Najlepšie to ukazuje ako dopadol ten slávny ropovod do Číny ktorý ide tak na 20%. Čína totiž vie, že musí diverzifikovať zdroje a odmieta byť závislá na Rusku ako dodávateľovi surovín. Rusko nemá veľa možností vydierať svet okrem uhľovodíkov a Čína im na to neskočila. Nemecko sa zase chce hrať na mocnosť. Poslední pamätníci vojny sú už buď mŕtvi alebo si to ani nepamätajú. Nemecko môže opäť vypnúť hruď a to bez podpory Ruska nejde.Skrýt celý příspěvek

   • GlobeElement
    12:56 11.05.2021

    Přesně tak, pro Rusko bylo překvapením, když Čína odmítla nabízené množství ropy a plynu a zastropovala je na těch cca 20% spotřeby. Teď je v situaci, kdy je to Čína, kdo si ...Zobrazit celý příspěvek

    Přesně tak, pro Rusko bylo překvapením, když Čína odmítla nabízené množství ropy a plynu a zastropovala je na těch cca 20% spotřeby. Teď je v situaci, kdy je to Čína, kdo si určuje podmínky a cenu a ne Rusko.Skrýt celý příspěvek

   • toustr
    13:00 11.05.2021

    Chápu. Rusko ale někam orientované být musí, jinak kvůli jejich mizernému stavu průmyslu, kdy nejsou schopni už vyrobit pomalu nic v sériové výrobě, budou u nich mít pomalu dobu ...Zobrazit celý příspěvek

    Chápu. Rusko ale někam orientované být musí, jinak kvůli jejich mizernému stavu průmyslu, kdy nejsou schopni už vyrobit pomalu nic v sériové výrobě, budou u nich mít pomalu dobu kamennou. Potřebují spolupracovat s někým... a v poslední době se orientuje právě na východ k Číně.Skrýt celý příspěvek

    • Ján Paliga
     22:01 11.05.2021

     Samozrejme, veď už z nich čínska kolónia je..... Hlavne na území bývalej čínskej Sibíri....

     Samozrejme, veď už z nich čínska kolónia je..... Hlavne na území bývalej čínskej Sibíri....

   • Poly
    13:17 11.05.2021

    Tak tak, opravdové velmoci nikdy nemohou být spojenci. Takže buď se z Ruska stane tuctový stát, což je při jejich uvažování a při všech těch surovinách nesmyl a nebo se rozejdou a ...Zobrazit celý příspěvek

    Tak tak, opravdové velmoci nikdy nemohou být spojenci. Takže buď se z Ruska stane tuctový stát, což je při jejich uvažování a při všech těch surovinách nesmyl a nebo se rozejdou a Rusko si najde někoho slabšího, kdo bude manipulovat a bude dál jakýsi zvláštní druh velmoci.
    Vztah mezi velmocí A a B je kvalitativně leda na úrovni tolerovaného problému, který je třeba snášet a diplomaticky držet na uzdě.Skrýt celý příspěvek

    • Torong
     14:19 11.05.2021

     Rusko už tuctový stát je. Kdyby nemělo jaderné zbraně a velkou armádu a nechovalo se agresivně, neštěkne po Rusku ani pes.

     Rusko už tuctový stát je. Kdyby nemělo jaderné zbraně a velkou armádu a nechovalo se agresivně, neštěkne po Rusku ani pes.

    • Jura99
     14:39 11.05.2021

     z Ruska už dávno tuctový stát je, je to zkrátka ona zmíněná velká benzínová pumpa. Jediné co je činí zajímavými je obrovská rozloha.

     z Ruska už dávno tuctový stát je, je to zkrátka ona zmíněná velká benzínová pumpa. Jediné co je činí zajímavými je obrovská rozloha.

    • Miroslav
     14:42 11.05.2021

     Veľmoc má isté charakteristiky a Rusko ich veľa nespĺňa... 1/ Armáda ktorá dokáže pôsobiť globálne - Áno, ale len vďaka jadrovým zbraniam a raketám 2/ Vysoký podiel na globálnej ...Zobrazit celý příspěvek

     Veľmoc má isté charakteristiky a Rusko ich veľa nespĺňa...

     1/ Armáda ktorá dokáže pôsobiť globálne - Áno, ale len vďaka jadrovým zbraniam a raketám
     2/ Vysoký podiel na globálnej ekonomike - Nie, Rusko má HDP na úrovni Južnej Kórei či Talianska ktoré rozhodne veľmocami nie sú. Navyše v exporte prevládajú nerastné suroviny bez pridanej hodnoty
     3/ Satelity a spojenci na ktorých veľmoc priamo vplýva - Nie, Rusko nemá okrem zbedačenej Sýrie či Venezuely fakticky žiaden politický či ekonomický vplyv na iné krajiny
     4/ Kreslo stáleho člena BR OSN - Áno, ako dedičstvo po ZSSR
     5/ Technologická vyspelosť, výskum - Nie, Juhokórejský televízor, telefón či kuchynský spotrebič má doma skoro každý. Kto má doma ruské spotrebiče či auto mimo Rusov?Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      16:24 11.05.2021

      "1/ Armáda ktorá dokáže pôsobiť globálne - Áno, ale len vďaka jadrovým zbraniam a raketám" Problém je, že je to fakticky k ničemu. Protože, pak už nic není. "5) .... Kto má doma ...Zobrazit celý příspěvek

      "1/ Armáda ktorá dokáže pôsobiť globálne - Áno, ale len vďaka jadrovým zbraniam a raketám"

      Problém je, že je to fakticky k ničemu. Protože, pak už nic není.

      "5) .... Kto má doma ruské spotrebiče či auto mimo Rusov?"

      Viz. bod 1. Třeba bude mít každý doma jednou ten Ruský uran ( plutonium).Skrýt celý příspěvek

   • JirkaM
    17:27 11.05.2021

    " slávny ropovod do Číny ktorý ide tak na 20%" a to máte odkud?

    " slávny ropovod do Číny ktorý ide tak na 20%" a to máte odkud?

  • Jirosi
   16:21 11.05.2021

   "Dobré vztahy s Ruskem budou v příštích letech dle mého poměrně důležité" Důležité bude pro Rusko si udržet otevřené dveře na západ. Jinak se stanou stejným vazalem jako bylo ...Zobrazit celý příspěvek

   "Dobré vztahy s Ruskem budou v příštích letech dle mého poměrně důležité"

   Důležité bude pro Rusko si udržet otevřené dveře na západ. Jinak se stanou stejným vazalem jako bylo třeba Mongolsko pro Rusy. Jen teď bude tahounem Čína.Skrýt celý příspěvek

   • JirkaM
    17:28 11.05.2021

    Naše vrchnost udělá cokoliv aby to té Číně usnadnila.

    Naše vrchnost udělá cokoliv aby to té Číně usnadnila.

    • toustr
     17:38 11.05.2021

     Na protest bude zapalovat svíčky v kelímcích, určitě mu jich pár zůstalo :) .

     Na protest bude zapalovat svíčky v kelímcích, určitě mu jich pár zůstalo :) .

     • JirkaM
      19:34 11.05.2021

      Jakkoliv byly svíčky v kelímcích trapné, není to ten starej bejvalej socan kdo se snaží přesunout výrobu všeho do Číny a z Ruska s Čínou udělat spojence. Od toho tu máme ...Zobrazit celý příspěvek

      Jakkoliv byly svíčky v kelímcích trapné, není to ten starej bejvalej socan kdo se snaží přesunout výrobu všeho do Číny a z Ruska s Čínou udělat spojence. Od toho tu máme globalisty.Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     14:50 12.05.2021

     Naše vrchnost má chránit naše zájmy, ne cizí.

     Naše vrchnost má chránit naše zájmy, ne cizí.

   • toustr
    17:36 11.05.2021

    Přesně to mám na mysli. Rusko pro Čínu nikdy nebude alespoň rovnocenný partner. Jenomže za současné vlády Vladimira Putina, který je schopen se poklonit funkcionářům pravoslavné ...Zobrazit celý příspěvek

    Přesně to mám na mysli. Rusko pro Čínu nikdy nebude alespoň rovnocenný partner. Jenomže za současné vlády Vladimira Putina, který je schopen se poklonit funkcionářům pravoslavné církve a o hodinu na to se poklonit vlajce SSSR na přehlídce a který si celkově svou politiku zakládá na boji proti zlému západu, který mu chce "rozkoupit" zemi, není možná užší spolupráce se západem.... suma sumárum.... vychází nám jen Čína.

    Dokud se bude držet autoritativní režim Putina a jeho spolupracovníků, nelze se bavit o nějaké významné spolupráci, natož vstupu třeba do NATO.Skrýt celý příspěvek

    • JirkaM
     19:42 11.05.2021

     Církev a náboženství jsou pro lidi dobré. Úcta k obětem a vítězství předků jsou pro lidi také dobré. Mě to připadá docela konzistentní. Na západě se křesťanství spíš kritizuje ...Zobrazit celý příspěvek

     Církev a náboženství jsou pro lidi dobré. Úcta k obětem a vítězství předků jsou pro lidi také dobré. Mě to připadá docela konzistentní.

     Na západě se křesťanství spíš kritizuje stejně jako úspěchy předchozích generací (byli to přece rasisti, imperialisti, xenofobové, homofobové atd.). I to mi připadá konzistentní.

     "Rusko pro Čínu nikdy nebude alespoň rovnocenný partner. " - ani ne. Rusové Číňany prudí tím, že jim nechtějí dodávat pokročilé proudové motory. Mě skoro připadá, že Rusové neberou Čínu jako rovnocenného partera, což je samozřejmě chyba.Skrýt celý příspěvek

     • toustr
      22:22 11.05.2021

      1. Podle mého skromného názoru je připomínání si historie velmi sentimentální a poučnou cestou, jak se má společnost vyvíjet v budoucnu (=nedělat stejně chyby víckrát) Na druhou ...Zobrazit celý příspěvek

      1. Podle mého skromného názoru je připomínání si historie velmi sentimentální a poučnou cestou, jak se má společnost vyvíjet v budoucnu (=nedělat stejně chyby víckrát)
      Na druhou stranu ale ohýbání historií a "vycucávání" jen konkrétních činů je pro mě morální zločin. Rusko se prezentuje, že bojovalo ve Velké VLASTENECKÉ válce, jako by to byla nějaká svatá válka za pravdu boží. To, že tu válku víceméně rozpoutali taky tím, že se podíleli na masakru Poláků, to už od nich nezazní.
      2. To se SSSR a křesťanstvím bylo myšleno tak, že ty dvě věci se navzájem vylučují. Kdyby tehdy vedení Svazu mohlo, tak by křesťany nejraději honil s obuškama po ulicích stejně jako se to částečně děje i s homosexuály a podobnými skupinami (nehodlám to rozebírat do podrobna, to je jiné téma)
      3. Rusko má technologie (tj. plány, výrobní postupy a všelijaké odborné znalosti). Čína má naopak mnohonásobně větší finanční a výrobní možnosti. Putin si určitě musí být vědom, že pokud svoje trumfy předá Číně, tak Rusko ztratí kompletně vývojovou roli a bude jen dolem na nerostné suroviny.Skrýt celý příspěvek

   • Trener
    19:13 11.05.2021

    Třeba bude mít Rusko k Číně tu výhodu, že má suroviny a nějaký ten trh. Plyn a ropa přes trubky může být stále levnější než ta z tankeru. Může tu být nějaká analogie k Německu. Já ...Zobrazit celý příspěvek

    Třeba bude mít Rusko k Číně tu výhodu, že má suroviny a nějaký ten trh. Plyn a ropa přes trubky může být stále levnější než ta z tankeru. Může tu být nějaká analogie k Německu. Já ti dodám suroviny pokud je nemáš, nebo levněji ty na oplátku k nám můžeš dodávat zboží a technologie. I když ta Čína je už nebezpečná, na rozdíl od Německa. Ale jednou s tím, či oním, pokud nebude Rusko inovativní bude ztrácet.Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     14:55 12.05.2021

     Zapomínáte, jak dlouho trvalo sjednocení států v EU, aby vyjednali společné ceny za plyn. To je jen příklad, jak Rusko mezi evropské státy stále vráží klin. Tohle v Číně nebude ...Zobrazit celý příspěvek

     Zapomínáte, jak dlouho trvalo sjednocení států v EU, aby vyjednali společné ceny za plyn. To je jen příklad, jak Rusko mezi evropské státy stále vráží klin.
     Tohle v Číně nebude fungovat, tam Rusko bude velice rychle přesunuto do role poddaného.
     Bude to Čína kdo bude rozhodovat o tom, zda jim Rusové dodají suroviny, nebo si je nakoupí na trhu. Zatím co Rusko směřuje k tomu, že je buď dodá do Číny nebo nikam.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...