Rusko ohrožuje narůstající islamismus v zemi

Ruští vojáci muslimského vyznání; ilustrační foto / Pashtun forums

Rusko má s islámem dlouholeté zkušenosti a na jeho území žije několik milionů muslimů. Avšak v posledních letech narůstá počet konvertitů k islámu z řad etnických Rusů a dochází k radikalizaci nemalé části z nich. Znepokojivým jevem je zapojení ruských militantních islamistů do válek v Sýrii a Iráku a v neposlední řadě poměrně masivní vnitřní migrace, která odhaluje nové bezpečnostní hrozby.

Islámští konvertité

O existenci zvyšujících se konverzí etnických Rusů k islámu se hovoří už delší dobu. Nicméně je nutné zdůraznit, že se v Rusku zatím nejedná o masový proces. Podle odhadů v posledních 15 letech konvertovalo k islámu zhruba 10 000 etnických Rusů.

Daleko závažnější je, že velká část z těchto konvertitů se poměrně rychle radikalizuje. Díky nedostatku informací není přesně jasné, kolik z těchto předpokládaných deseti tisíc konvertitů se radikalizovalo natolik, aby se stali bezpečnostní hrozbou.

V otázce ruských konvertitů k islámu je velmi zajímavé, že velká část z nich se velmi rychle stává fundamentalisty. Někteří ruští analytici soudí, že za šířením radikálního islámu, zejména různých forem salafismu, je zodpovědná narůstající propaganda islámských extremistů v ruských věznicích. Tento trend je známý také ze západní Evropy, kde se mnoho mladých muslimů radikalizuje v době výkonu trestu.

Obdobně jako v Evropě, tak i v Rusku, jsou cílem islamistů mladí lidé do 30 let věku. Tato argumentace by dávala smysl, kdyby konvertité byli z velké části lidé s problémovou minulostí. Podle části ruských analytiků však k islámu konvertují zejména mladí a vzdělaní lidé, kteří nemají problémy se zákony.

Jedním z vysvětlení může být také to, že se tito konvertité svým radikalismem snaží ukázat, že jsou lepší muslimové než rodilí vyznavači islámu v Rusku.

Zajímavá situace je v sousedním Kazachstánu, kde žije na 54 000 etnicky Rusů islámského vyznání. To je 20x méně etnických Rusů než v samotné Ruské federaci, ale procento muslimských konvertitů z řad etnických Rusů je v Rusku pětkrát větší než v Kazachstánu, kde islám vyznává více jak polovina populace.

Pozice etnických Rusů, kteří konvertují k islámu, je ve společnosti velice složitá. Tito konvertité se nepřestávají cítit Rusy, což vede ke konfliktům s ruskou pravoslavnou církví, která dlouhodobě prohlašuje, že za Rusa se může považovat pouze člověk ruského ortodoxního vyznání. Mnoho vedoucích představitelů ruských muslimů s tímto tvrzením nesouhlasí a dostávají se do sporů s církví a státem.

Ruští muslimští konvertité se však z největší pravděpodobností nebudou ve velkém zapojovat do boje proti ruským bezpečnostním složkám po boku muslimských radikálů na severním Kavkazu nebo v Sýrii. Mají příliš odlišnou mentalitu a islám pro ně primárně není pojítkem v boji proti ruské vládě.

Vyskytlo se však už několik případů, že se konvertité vydali do Sýrie nebo se připojili k islamistům v Rusku. Tyto případy byly ruskými médii hojně rozebírány.

Podle ruského analytika Romana Silantyjeva tvoří islámští fundamentalisté v Rusku zhruba 5 % všech muslimů, což odpovídá zhruba 700 000 osob z 14 - 20 milionové muslimské populace Ruska. Podle Silantyjeva žije také daleko více islámských fundamentalistů například v Saratovské oblasti na východě Ruska než v Čečensku.

Pro představu, v Moskvě má domov milion muslimů a dalších 1,5 milionu muslimů (většinou dělníků) zde přicestovalo za prací. V Moskvě je 8000 mešit.

Centrum ruského islámu také není, jak by se mohlo na první pohled zdát, na Kavkaze, ale v Tatarstánu. V Kazani, metropoli Tatarstánu, se nachází největší mešita v Evropě a také ruská islámská univerzita. V Tatarstánu tvoří islámští fundamentalisté dokonce většinu místní muslimské populace.

Ani radikální muslimští konvertité nejsou soustředěni na Kavkaze, ale jsou rozšíření napříč celým Ruskem. Například v Astracháni žije podle ruských zdrojů více jak tisíc ruských salafistů. Narůstající počtet konvertitů z řad etnických Rusů také vede k nejistotě mezi tradičními ruskými muslimskými komunitami, které se s tímto fenoménem snaží vyrovnat.

Dokonce došlo k několika případům, kdy byli konvertité vyloučeni z místní muslimské komunity, neboť vyšlo najevo, že spolupracují s ruským bezpečnostními složkami.

Někteří mladí muslimští konvertité se snaží dokázat svou víru také tím, že se zapojují do islamistických skupin, což může do budoucna vést k rozkolu mezi islamisty v Rusku, neboť členy radikálních džihádistických skupin byly dosud výhradně rodilí muslimové kavkazského nebo středoasijského původu.

Migrace obyvatel

Rusko se už několik let potýká s poměrně razantními přesuny obyvatel uvnitř svých hranic. Tato vnitřní migrace je motivována zejména ekonomickými faktory. Nekontrolovatelný pohyb osob, zejména obyvatel původem ze severního Kavkazu, a to jak muslimů, tak etnických Rusů, se pro Rusko stává bezpečnostní hrozbou.

Na severním Kavkaze dochází jednak k přesunu obyvatel z venkova do měst, ale také k migraci poměrně velkého množství místního obyvatelstva do bohatších regionů Ruska, zejména do Moskvy a okolí. Přesun obyvatel z vesnic do měst v rámci kavkazských republik je nebezpečný z několika důvodů.

V mnoha kavkazských republikách dochází k vylidňování venkovských oblastí, kde už dnes mizí celé vesnice. Venkovské horské oblasti jsou operačním prostorem místních džihádistických skupin na pojených na Al-Qaidu a Islámský stát (IS) a opuštěné vesnice džihádistům často slouží jako dočasné základny a úkryty před ruskými bezpečnostními složkami.

Přesun zejména mladých lidí z vesnic do měst může doprovázet také jisté rozčarování z nového života, odtržení od tradic a původní komunity. Tyto faktory mohou být lehce zneužity radikálními kazateli a verbíři islamistických skupin, což může do důsledku vést k větší islamizaci a radikalizaci obyvatel Kavkazu.

Migrace obyvatel severního Kavkazu do bohatších částí Ruska sebou nese také značná rizika. Jednak z této oblasti odchází velké množství etnických Rusů a některé regiony se pomalu stávají etnicky čistě kavkazské. Tento jev může do budoucna vést k nemalým problémům pro ruskou státní správu. 

Ta využívala etnických Rusů jako opory, díky níž dokázala tento Moskvě nepříliš nakloněný region kontrolovat. Teď o tradiční oporu přichází a je otázkou, zda ruské úřady dokáží získat na svou stranu významnou část obyvatel.

Další problém související s migrací do bohatších částí Ruska je její nekontrolovatelnost. Ruské úřady evidují odhadem jen každého osmého migranta, který odešel z ekonomických důvodu z Kavkazu. V kavkazském regionu žije zhruba 9 % celkové populace Ruska, ale migranti z této oblasti tvoří více jak třetinu z 3,5 milionu migrantů v Moskvě a okolí.

V kontextu celého Ruska však bude jejich počet daleko větší. Tito lidé pohybující se v „šedé zóně“ jsou často zapleteni do nelegálních aktivit, spolupracují s organizovaným zločinem, či extremisty.

S nelegální migrací souvisí také problém rasismu, kterému jsou vystaveni lidé, kteří se na západ Ruska přistěhovali z Kavkazu a středoasijských republik. Tito přistěhovalci, vesměs nelegální dělníci, jsou cílem útoků různých nacionalistických ruských skupin a zastání nenajdou ani u ruských úřadů, z jejichž strany jsou vystaveni silné represi.

Podobné zkušenosti mnoha vnitřních migrantů mohou vést k posílení jejich odporu proti ruskému státu a u některých z nich také k radikalizaci a vstupu do džihádistických skupin.

Další specifickou skupinou obyvatel Kavkazu, náchylnou k přijetí radikálního islámu, jsou lidé, kteří byli nuceni opustit své domovy během válek v 90. letech a nemohli se vrátit zpět.

Tito lidé byli vesměs násilně přesídleni a mnoho z nich pociťuje odpor k ruskému státu. Ještě náchylnější k radikalizaci jsou pak jejich děti vyrůstající v protiruském prostředí a slogany radikálních islamistů je mohou daleko snadněji ovlivnit.

Posledním problém spojeným s přesunem obyvatel je odchod islámských radikálů do Sýrie a Iráku. V současné době není přesně jasné, kolik islamistů původem z Ruska bojuje v zahraničí za IS nebo skupiny napojené na Al-Qaidu.

Podle vyjádření Kremlu v Sýrii bojuje až 7000 džihádistů z Kavkazu. Na jednu stranu jsou ruské bezpečnostní orgány spokojené s odchodem kavkazských bojovníků za hranice Ruské federace, neboť tak odpadá nebezpečí jejich útoků v Rusku, na druhou stranu si však uvědomují zvýšené riziko útoků a verbování nových bojovníků po návratu kavkazských radikálů ze zahraničí.

Ruská tajná služba FSB se snaží všechny navrátilce rychle identifikovat a zatknout je na základě zákona o podpoře terorismu. V ruském parlamentu se dokonce objevily hlasy, které požadují schválení zákona, který by umožnil usvědčeným islamistů z IS a dalších skupin odebrat ruské občanství.

Kolektivní tresty pro rodiny radikálů, kteří odejdou bojovat do zahraničí, byly zavedeny v Čečensku. V Sýrii následně sice došlo k poklesu množství islamistů z Čečenska, ale důvodem byly spíše neshody mezi čečenskými veliteli v Sýrii a jejich neschopnost zajistit plynulé zásobování čerstvými posilami z Čečenska než represe kadyrovovy vlády.

Naproti tomu došlo k výraznému nárůstu počtu nových rekrutů z Dagestánů. Podle dagestánské vlády odešlo do Sýrie bojovat 600 Dagestánců, odborníci však odhadují jejich počet až na 5000. Dagestánci tvoří a do budoucna nejspíše budou tvořit jádro džihádistických sil původem z Ruska.

Postupný nárůst muslimských konvertitů z řad ruského etnika bude velkou výzvou pro ruskou administrativu a její bezpečnostní složky, které byly dosud zvyklé na jednání výhradně s kavkazskými nebo středoasijskými muslimy.

Stejně tak vnitřní migrace může do budoucna být velmi nebezpečná, zejména pokud ji budou provázet protesty ruských pravicových radikálů. Ty mohou vyvolat větší příklon ruských muslimů k radikálním formám islámu. Stejně tak i návrat radikálních islamistů z válek v Iráku a Sýrii zpět do Ruska je pro tamní bezpečnostní složky značným rizikem.

Zdroj: The James Town

Nahlásit chybu v článku


Související články

Turci sestřelili ruské letadlo Su-24. Co bude dál?

24. listopadu turecké stíhačky F-16 sestřelily ruský útočný letoun Su-24. O život přišel jeden pilot ...

Rusko využívá Sýrii k testování nových zbraňových systémů

Rusko od svého přímého zapojení do syrského konfliktu využívá tamní bojiště jako testovací polygon ...

NÁZOR: Využije Rusko uprchlíky jako nástroj hybridní války?

Každý týden překoná rusko-norskou hranici několik stovek uprchlíků z Afghánistánu. Tzv. "arktická ...

Mocenské soupeření pokračuje: Černá Hora přistupuje k NATO

Černá Hora se přece jen dočkala. Ministři zahraničí členských zemí NATO se na začátku prosince ...

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • maria
  04:15 07.04.2016

  Buy original Passport, Drivers license, ID card, IELTS ,visa, birth certificate, school diplomas,marriage certificate,US Green card ((documentslinkup@gmail.com)) and many other ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Buy original Passport, Drivers license, ID card, IELTS ,visa, birth certificate, school diplomas,marriage certificate,US Green card ((documentslinkup@gmail.com)) and many other documents.
  Contact us:………… www.documentslink.com...
  Apply for real register Passport, Visa, Driving License,ID CARDS,marriage certificates,diplomas etc. for sell. Passport,citizenship,ID cards,driver license,diplomas,degrees,certificates service available. Tourist and business visa services available to residents of all 50 states and all nationalities Worldwide. We are unique producers of Authentic High Quality passports, Real Genuine Data Base Registered and unregistered Passports and other Citizenship documents.We can guarantee you a new Identity starting from a clean new genuine Birth Certificate, ID card, Driver’s License,Passports, Social security card with SSN, credit files, and credit cards, school diplomas, school degrees all in an entirely new name issued and registered in the government database system. We use high quality equipment and materials to produce authentic and counterfeit documents.All secret features of real passports are carefully duplicated for our Registered and unregistered documents. We are unique producer of quality false and Real documents.We offer only original high-quality Registered and unregistered passports,driver´s licenses,ID cards,stamps,Visa, School Diplomas and other products for a number of countries like:USA,Australia, Belgium,Brazil,Canada,Italian,Finland,France,Germany,Israel,Mexico, Netherlands,South Africa,Spain,United Kingdom, etc.

  CONTACT OUR SUPPORTERS
  Website>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> www.documentslink.com...
  Contact us on>>>>>>>>>>>>>>>>> documentslinkup@gmail.com
  General Support>>>>>>>>>>>>>>> info@documentslink.com
  Call us on>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>+237690948318
  whatsapp number>>>>>>>>>>>>>>>>>+237690948318
  SKYPE:……………… linkupdocuments

  ORDER ANY UNIVERSAL DOCUMENTS YOUR OF NEED
  PASSPORTS
  ID card
  Social security card
  Drivers Licenses
  Canada Cards
  United States Cards
  Student Cards
  International Cards
  Private Cards
  Adoption Certificates
  Baptism Certificates
  Birth Certificates
  Death Certificates
  Divorce Certificates
  Marriage Certificates
  Custom Certificates
  High School Diplomas
  G.E.D. Diplomas
  Home School Diplomas
  College Degrees
  University Degrees
  Trade Skill Certificates
  Validate SSN Number
  US green cards
  Counterfeit dollars/euro
  Spy Products
  Voice Changers
  Listening Devices
  Invisible Ink
  DMV Record Inquiry
  Background Check
  Investigate Anyone
  Registered and unregistered passport of all countries. Visas, biometric passport, degrees, drivers license,I.D cards.Training certificates M GCSE, A-levels,High School Diploma Certificates,GMAT,MCAT,and LSAT Examination Certificates,Novelty Birth, Marriage and Death Certificates Novelty Passports and New Identity Packages,Replicated,Real Degrees/Diplomas from most post-secondary institutions from around the world (we have over 3000 templates on file) all designed to look 100% identical to the original.Custom Printing (if we do not already have the template on file – simply email us a copy and we can make any alterations/modifications as per your directions).second, citizenship, identity, identification, documents, diplomatic,nationality, how to, where to, get, obtain, buy, purchase, make,build a passport, id British, Honduras, UK, USA, us Canada, Canadian, foreign, visa, Swiss, card, ids, document

  BUY REAL DOCUMENTS
  our contacts include ex private investigators, consulates, high ranking government personnel's and experienced seasoned experts, we have solid connections with higher personnel's on all areas of real register documents and passport change in these Countries who are linked to the passport agency in each of these countries and with the help of their connections, all our clients demanding any citizenship document or passport from any countries are 100% assured as well as guaranteed of receiving very high quality real genuine registered documents that can never be identified as fake!! Not even an expertise custom official or machine can ever dictate the document as fake since the document is no different from Real government issued! All our real genuine data base Registered citizenship documents have your personal data registered in the data base system and 100% machine readable. Feel free to get the additional detailed information about our services. Sincerely hope to find a way to cooperate with you. If any of these products interest you, please feel free to contact us. We will give you our best price upon receival of your detailed inquiry.
  SKYPE:…………………. linkupdocuments
  Skrýt celý příspěvek

 • maria
  04:10 07.04.2016

  Kúpiť originálne pas, vodičský preukaz, občiansky preukaz, IELTS, VISA, rodný list, školské diplomy, sobášny list, americký Zelená karta ((documentslinkup@gmail.com)) a mnoho ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Kúpiť originálne pas, vodičský preukaz, občiansky preukaz, IELTS, VISA, rodný list, školské diplomy, sobášny list, americký Zelená karta ((documentslinkup@gmail.com)) a mnoho ďalších dokumentov.
  Kontaktujte nás: ............ www.documentslink.com...
  Žiadať o skutočnej registrov cestovných dokladov, víz, vodičský preukaz, preukazy totožnosti, sobášne listy, diplomy atď na predaj. Pas, občianstvo, preukazy totožnosti, vodičský preukaz, diplomy, tituly, certifikáty služba. Turistické a obchodné vízovej služby sú k dispozícii pre obyvateľov zo všetkých 50 štátov a všetkých národností po celom svete. Sme jedinečné výrobcovia notárskych pasov vysoko kvalitné, ozajstné nefalšované dátová základňa registrovaných aj neregistrovaných cestovné pasy a iné občianstvo documents.We vám zaručí novej identity počnúc čisté nové originálne rodný list, občiansky preukaz, vodičský preukaz, pasy, sociálne zabezpečenie kariet s SSN, úverové súbory a kreditných kariet, školských diplomov, školských stupňov všetko v úplne novým názvom vydané a evidované v databázovom systéme vlády. Používame kvalitné vybavenie a materiály na výrobu autentickej a falšovaných documents.All tajné znaky reálnych pasov sú starostlivo duplicitné pre našich registrovaných a neregistrovaných dokumentov. Sme jedinečná výrobca kvalitných falošné a nehnuteľný documents.We ponúkajú iba originálne kvalitné registrovaných a neregistrovaných pasy, vodiča, preukazy, preukazy, pečiatky, Visa, Školské Diplomy a ďalšie produkty pre rad krajín, ako je: USA, Austrálii , Belgicko, Brazília, Kanada, talianska, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Izrael, Mexiko, Holandsko, Južná Afrika, Španielsko, Veľká Británia, atď.

  Kontaktujte našu podporovatelia
  Webové stránky >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> www.documentslink.com...
  Kontaktujte nás na >>>>>>>>>>>>>>>>> documentslinkup@gmail.com
  General Support >>>>>>>>>>>>>>> info@documentslink.com
  Zavolajte nám na >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> + 237690948318
  WhatsApp číslo >>>>>>>>>>>>>>>>> + 237690948318
  Skype: .................. linkupdocuments

  Objednať nejaké UNIVERSAL dokumentáciu, vaše potreby
  PASY
  občiansky preukaz
  Sociálne zabezpečenie karty
  vodičské preukazy
  Kanada karty
  Spojené štáty karty
  študent Cards
  medzinárodná karty
  súkromné karty
  prijatie Certifikáty
  krst Certifikáty
  rodné listy
  úmrtné listy
  rozvod Certifikáty
  sobášne listy
  vlastné certifikáty
  High School Diplomy
  G.E.D. diplomy
  Home Školské Diplomy
  college Stupne
  vysokoškolským vzdelaním
  Obchod Zručnosť Certifikáty
  Overenie SSN číslo
  USA zelenej karty
  Falšované dolárov / euro
  špionážne produkty
  hlasové meniče
  odpočúvacie zariadenie
  Invisible Ink
  DMV Record Dopyt
  kontrola pozadia
  vyšetrovať Ktokoľvek
  Registrované a neregistrované pas zo všetkých krajín. Víza, biometrický pas, stupňa, vodičský preukaz, číslo cards.Training certifikáty M GCSE, A-levels, maturitu certifikáty, GMAT, MCAT, a LSAT skúšobné certifikáty, novosť narodenia, sobášnych a úmrtných listov Novinka pasy a nová identita Balíky, replikované, Real ° / Diplomy z väčšiny post-druhotné inštitúcie z celého sveta (máme viac ako 3000 šablón v súbore) navrhnuté tak, aby vyzerať 100% identická s original.Custom tlač (ak už nemáte šablónu na súboru - jednoducho napíšte nám kópiu a môžeme vykonávať žiadne zmeny / úpravy podľa vašich smeroch) .second, občianstvo, identita, identifikácia, dokumenty, diplomatických, národnosť, ako, kde, dostanete získať, nakupujú, nákupu, vyrobiť, vybudovať cestovný pas, id britský, Honduras, Veľká Británia, USA, us Canada, Canadian, zahraničné, víza, švajčiarsky, karty, id, dokument

  Predaj pravých DOKUMENTY
  naše kontakty zahŕňajú ex súkromných detektívov, konzuláty, vysoko postavený vládny personálne a skúsenému skúsených odborníkov, máme pevné spojenie s vyššími personálnymi o všetkých oblastiach real evidenčných dokladov a zmeny pasovej v týchto krajinách, ktoré sú spojené s pasovou agentúry v každej z týchto krajín a pomocou ich spojenie, všetci naši klienti náročné akékoľvek občianstvo preukazu alebo pasu zo všetkých krajín so 100% istotu, rovnako ako zaručená prijímanie veľmi vysokej kvality v reálnom skutočné registrovaných dokumentov, ktoré nemôžu byť nikdy identifikované ako falošný !! Ani odbornosť zvyk úradníka alebo stroj môže niekedy diktovať dokument ako falošný, pretože dokument sa nijako nelíši od skutočných vláda vydala! Všetky naše skutočná originálne Databáza Registrovaní občianstvo dokumenty majú svoje osobné údaje uložené v databáze systému a 100% strojovo čitateľné. Neváhajte a získať ďalšie podrobné informácie o našich službách. Úprimne dúfam, že nájsť spôsob, ako spolupracovať s vami. Ak sa niektorý z týchto produktov vás zaujímajú, neváhajte nás kontaktovať. Dáme vám naše najlepšiu cenu na receival svojho podrobného skúmania.
  SKYPE: ...................... linkupdocuments
  Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  20:17 09.01.2016

  armataratata

  Co jsem měl podle Vás překroutit? Dal jsem zde jasný odkaz, že do statistik jsou započítány i pokusy o vraždu. Co je na tom překrucujícího? Jak dělají různé ...
  Zobrazit celý příspěvek

  armataratata

  Co jsem měl podle Vás překroutit? Dal jsem zde jasný odkaz, že do statistik jsou započítány i pokusy o vraždu. Co je na tom překrucujícího? Jak dělají různé organizace statistiky opravdu nevím. Jen říkám, že když jsem šel na ruské zdroje, tak mají schodná čísla, ale rozdíl je v tom, že se tam uvádí vražda a pokus o vraždu. Tak nevím v čem je problém? A to, že statistika vražd či i pokusů o vraždu klesá je ze zdrojů s kterými pracují všechny statistiky.

  crusader

  Severní Kavkaz má nejnižší hodnoty vražd dle statistik v RF. Jsou srovnatelné s ČR či jiným státem EU. Vypadá to divně, ale je to tak. Dal jsem sem odkaz, ale ne úplně přímí, aby to ratataarmata měl o něco těžší, sice stačí jen správně vyplnit políčka a jste "doma". Chtěl jsem vidět jeho reakci. Z jeho reakce je patrné, že buďto nezohledňuje fakta či neumí s těmito údaji pracovat. A jako na potvoru se začalo horečně bodovat. To je sice pěkné, ale fakta to nemění.
  Skrýt celý příspěvek

 • crusader
  17:09 09.01.2016

  armataratata (nebo ratataarmata nebo todomach nebo jaký už jste měl nick)
  No nějak vám ty počty nesedí, pokud v Rusku, které má nějakých 146 mil obyvatel je nějakých 14 600 vražd, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  armataratata (nebo ratataarmata nebo todomach nebo jaký už jste měl nick)
  No nějak vám ty počty nesedí, pokud v Rusku, které má nějakých 146 mil obyvatel je nějakých 14 600 vražd, tak na milion uprchlíků připadá jen sto vražd.
  To se ve statistikách např. v Německu skoro neprojeví.
  Taky nevím proč by měl přijít milion zbídačených Rusů, když nepřišel při kolapsu Ruska za vlády Jelcina, teď určitě nepřijde.
  S tou teorií o útěku ze Sýrie kvůli ruské podpoře Assadovi jste už trapný, kdyby naopak SA, Turecko a Emiráty za tichého souhlasu USA nepodporovali "umírněnou opozici" byl by tam už dávno klid. I OSN přiznává, že většina vnitřních uprchlíků v Sýrii (a těch je mnohem víc než těch co jsou za hranicemi) je na území, které je pod kontrolou vládních sil neboli "nenáviděného Assada).
  Křesťanské ideály určitě nejsou špatné ale já jsem ateista a v boha nevěřím.
  Ano klidně jim poskytněme pomoc, ale jen skutečně potřebným (ženám a dětem a jen na přechodnou dobu) a zbytek posílejme zpět tam, odkud přišli.
  Skrýt celý příspěvek

 • armataratata
  16:32 09.01.2016

  Kdepak Crusadere, i v roce 2012 žily na území EU miliony a miliony přistěhovalců arabského nebo afrického původu. Vždyť tím strašíte nejméně deset let. Statistiky tedy vliv ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Kdepak Crusadere, i v roce 2012 žily na území EU miliony a miliony přistěhovalců arabského nebo afrického původu. Vždyť tím strašíte nejméně deset let. Statistiky tedy vliv přistěhovalců zohledňují dlouhodobě. Počet uprchlíků, který se přihrnul do Evropy, díky Ruskem a Čínou cynicky prodlouženému konfliktu v Sýrii v minulém roce, na tom nic nezměnil. Nebo snad došlo k desetitisícům vražd, což by přece mělo odpovídat příchodu 1 milionu migrantů? Nedošlo. Dochází k deliktům, které by byly stejné, kdyby do Evropy přišlo milion zbídačených Rusů s dekou v podpaží a začali se po tisících opíjet na náměstích velkých měst. Tam by byli i pobodaní a mrtví - mimochodem tomuto jevu brání jediná věc - vízová povinnost. Kriminalita logicky v Evropě vzroste, jako při každém humanitárním kolapsu, ale budou to setiny max desetiny procent. Rozhodně nedojde k devitinásobnému nárůstu vražd, který by nás postavil po boku zemí jako je diskutované Rusko. Můžeme se bavit o tom, že necheme ani ty desetiny - a samozřejmě nechceme - ale migranti nepřišli na naše pozvání, přišli spontánně a sami a bez pozvání. Výrok Merkelové zazněl až v době, kdy už sem proudily davy a měl jediný cíl, uklidnit emoce na všech stranách. Výklad jejího tzv. pozvání byl jediný "nebojte se, bude vám pomoženo" - taková už je tvář Evropy s křesťanskými ideály, které přece všichni chcete chránit.
  Skrýt celý příspěvek

 • armataratata
  16:09 09.01.2016

  Ne, semtam to nepopsal dostaečně, naopak to celé navzdory oficiálním faktům ruských úřadů překroutil. Srovnání pro Rusko, Evropu, USA a další země je provedeno podle jedné ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ne, semtam to nepopsal dostaečně, naopak to celé navzdory oficiálním faktům ruských úřadů překroutil. Srovnání pro Rusko, Evropu, USA a další země je provedeno podle jedné metodiky, neboť sami Rusové tato čísla staví vedle sebe a zanášejí je do stejného grafu. Shrnutí je tedy zcela jiné než semtam uvádí a sice že západní země jsou i se svými miliony přistěhovalců nesrovnatelně bezpečnější než Rusko.
  Skrýt celý příspěvek

 • crusader
  10:22 09.01.2016

  armataratata
  Ano máte pravdu, v Rusku je víc vražd (pokusů o ně) než v EU.
  Nebudu se k tomu vracet, semtam to myslím popsal dostatečně. Jen kromě tý Sibiře jsou tam taky jižní ...
  Zobrazit celý příspěvek

  armataratata
  Ano máte pravdu, v Rusku je víc vražd (pokusů o ně) než v EU.
  Nebudu se k tomu vracet, semtam to myslím popsal dostatečně. Jen kromě tý Sibiře jsou tam taky jižní (kavkazské) státy, kde je krevní msta úplně normální věc (pro obyvatele, nikoli pro federální prokuraturu Ruské federace). Bez těchto regionů by čísla byly úplně jiný.

  Semtam
  No a to navíc tyhle čísla končí rokem 2012, kdy o masivní imigraci neměla EU ještě ani páru. Je mi jen divný, proč Eurostat neuvádí data za roky 2013 a 2014 (od jednotlivých států data určitě má). Že by tam byl takový nárůst a proto se nehodí? Je to ale jen moje domněnka a přiznám se, že se mi nechce vyhledávat data u jednotlivých států (od toho je právě Eurostat a jeho určitě nemalý rozpočet).
  Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  02:46 09.01.2016

  armataratata

  Ona ta statistika může dost mást, protože Rusko vede dost často společně tresný čin vraždy a pokusu o vraždu dohromady.

  Viz. zde: ...
  Zobrazit celý příspěvek

  armataratata

  Ona ta statistika může dost mást, protože Rusko vede dost často společně tresný čin vraždy a pokusu o vraždu dohromady.

  Viz. zde:

  http://newsruss.ru/doc/index.p...

  Ty čísla která uvádíte přesně kopírují vraždy a pokusy o vraždu. A zase v jiné zemi můžou mít 1 vraždu a obětí více. Tudíž statistika má velkou odchylku.

  Zde graf od roku 1988 do roku 2013 ukazující vraždy a pokusy o vraždu v RF

  http://sdelanounas.ru/blogs/46...

  Zde krásná statistika dle regionů:

  http://www.fedstat.ru/indicato...

  Můžete si všimnout, že drastická čísla jsou na Sibiři. Zkuste hádat proč?
  Jedním z důvodů je samozřejmě místní obyvatelstvo a to je známo tím, že k zabití nemají příliš daleko, je to dáno životním stylem. Jak se tam loví a bodá do zvířat, tak pak do člověka je to mnohem snažší. Proto také to velké procentní číslo z celkových vražd na venkově.

  Abych to shrnul, statistika může často zavádět. Záleží s jakými údaji pracuje. Ale jak vidno křivka jde v těchto činech dolů a vypadá to, že Rusko se i v tomto případě zlepšuje s krizových 90. let.

  Obavu mám z EU, zde index zvyšující se kriminality ve státech postižených imigrací. Státy bez imigraci kopírují Rusko :D ve snižování kriminality.

  http://ec.europa.eu/eurostat/s...
  Skrýt celý příspěvek

 • armataratata
  00:04 09.01.2016

  crusadere, tak jsem si to ověřil na oficiálních stránkách Ministerstva vnitra RF a situace v Rusku je ještě horšíi. Sami Rusové uvádějí počet vražd na 100 tisíc obyvatel vyšší a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  crusadere, tak jsem si to ověřil na oficiálních stránkách Ministerstva vnitra RF a situace v Rusku je ještě horšíi. Sami Rusové uvádějí počet vražd na 100 tisíc obyvatel vyšší a sice 10,2 tedy více než dvakrát vyšší než třeba v USA. Což je naproto šokující, uvědomíme-li si, co o kriminalitě v USA čteme dnes a denně. Viz zde: http://crimestat.ru/world_rank...
  Skrýt celý příspěvek

 • crusader
  22:32 08.01.2016

  armataratata
  No zrovna Igarapé nám v případě ČR značně lichotí, uvádí za rok 2012 105 vražd, ČSÚ ve stejném roce uvádí 188 vražd, což je značně velký rozdíl.
  Jestli si takhle ...
  Zobrazit celý příspěvek

  armataratata
  No zrovna Igarapé nám v případě ČR značně lichotí, uvádí za rok 2012 105 vražd, ČSÚ ve stejném roce uvádí 188 vražd, což je značně velký rozdíl.
  Jestli si takhle cucá údaje z prstu i u ostatních zemí opravdu se tomu dá "věřit".
  A nepsal jste západní Evropa ale EU.

  torong
  armataratata uváděl odkazy na úrovni novinek, lidovek a TV Nova, to si snad děláte srandu, to je stejný jako by opačná strana uváděla jako zdroj AC24 nebo sputniknews.
  No a Děti ze stanice Leningradská, natočené Polkou, za peníze z Norska?
  Nepřipadá Vám to jako Děti ze stanice ZOO (kniha napsaná podle výpovědí dětských narkomanů ze Západního Berlína někdy v 80. letech).
  Když si projdu města např v Řecku nebo v Itálii, klidně natočím to samý.
  A nebudu muset ani tak daleko, stačí Chánov nebo nějaký jiný ghetto na severu Čech nebo na Ostravsku.
  Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  20:18 08.01.2016

  Torong

  Odkazy jsem nedával, protože průměrně informovanému člověku je to snad ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Torong

  Odkazy jsem nedával, protože průměrně informovanému člověku je to snad jasné.

  http://video.aktualne.cz/dvtv/...

  https://www.youtube.com/watch?...

  http://www.liveleak.com/view?i...

  http://www.tyden.cz/rubriky/za...

  Nevim, co chcete? Je tu problém jak hrom a vaše oči jsou upřené na Rusko a hledání chyb. Přitom pár kiláků od našich hranic je situace rok od roku horší.
  Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  20:03 08.01.2016

  armataratata

  Pane armat. vidím, že absolutně jste z diskuze nic nepochopil. Nevím, kde jste vzal to, že tu chce někdo bourat demokracii a svobodu. Demokracie a svobody se ...
  Zobrazit celý příspěvek

  armataratata

  Pane armat. vidím, že absolutně jste z diskuze nic nepochopil. Nevím, kde jste vzal to, že tu chce někdo bourat demokracii a svobodu. Demokracie a svobody se bourají na západ od nás a to mílovými kroky.
  Vaše odkazy jsou pěkné, ale úplně ty samé lze najít i na západ od nás. Rozdíl je ten, že Rusko tyto činy potírá a jde proti nim. V EU začínají bujet neskutečným způsobem. Rozumíte, přibližujeme se.

  Nevim, jak by jste předsvědčil lidi, kterým by znásilnili imigranti dcery tvrzením, že v Rusku by na ně stačilo dle statistik o vraždách polovina (a teď důrazně) Rusů :(
  S tím Ruskem jste se dostal až do absurdit.

  Jinak k islámu v Rusku už jsem řekl své. V EU máme teď problém jak hrom. Mě občas i napadne, že Rusko je jen odvedení pozornosti od skutečných problémů.
  Skrýt celý příspěvek

 • Torong
  19:50 08.01.2016

  "a všechny ty "zlé příklady Ruska" co jsi sem dal se dějí také v západní Evropě. "

  armataratata dal zdroje pro svoje tvrzení, dodej svoje zdroje.

  "a všechny ty "zlé příklady Ruska" co jsi sem dal se dějí také v západní Evropě. "

  armataratata dal zdroje pro svoje tvrzení, dodej svoje zdroje.

 • Superme
  19:46 08.01.2016

  armataratata - Promiň, ale ty jsi vůbec nepochopil o čem jsem ve skutečnosti psal. Nehodlám to tu také již rozebírat, tak napíši je jedno.

  Nikdy jsem neidealizoval Rusko, nikdy ...
  Zobrazit celý příspěvek

  armataratata - Promiň, ale ty jsi vůbec nepochopil o čem jsem ve skutečnosti psal. Nehodlám to tu také již rozebírat, tak napíši je jedno.

  Nikdy jsem neidealizoval Rusko, nikdy jsem o něm nemluvil jako o našem vzoru a všechny ty "zlé příklady Ruska" co jsi sem dal se dějí také v západní Evropě. Já si naopak všímám, že ty idealizuješ západní Evropu, ačkoliv na ní v současné době není co obdivovat. Právě naopak.
  Skrýt celý příspěvek

 • armataratata
  19:26 08.01.2016

  Superme, tahle diskuzní větev je již mrtvá - jsou tu nové a zajímavější, proto ti odpovím v duchu tvého apelu. Samozřejmě, že budu bránit naše rodiny! Ale prosím abys i ty bral ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Superme, tahle diskuzní větev je již mrtvá - jsou tu nové a zajímavější, proto ti odpovím v duchu tvého apelu. Samozřejmě, že budu bránit naše rodiny! Ale prosím abys i ty bral ohled na naše děti a ženy a nepřidával se na stranu těch, kteří chtějí otočit demokratický a svobodný vývoj naší země zpět a inspiraci k tomu vidí v Rusku v zemi, kde je devětkrát vyšší zločinnost než u nás, zemi kde jsou v hlavním městě odhalovány továrny s dětskými otroky, kde v otroctví může skončit řadový voják a kde si otroky vydržuje dokonce státní policie a pronajímá je politikům na stavbu jejich soukromých sídel. Nepodsouvej svým ani jiným dětem jako ideál Rusko, kde jsou rodiny devastovány nezvladatelným alkoholismem, kde je vyšší rozvodovost než v Evropě a kde ač se lidé zaklínají křesťanstvím, jde na potrat sedm žen z deseti, což je na západě nepředstavitelné. Nelži dětem, že v Rusku neexistuje znásilnění, když to nač se v Kolíně nad Rýnem musí opít tisícovka Arabů a černochů stačí čtyři Rusové a láhev vodky. Nedopusť, aby pro tvoji zaslepenost nemohly mé děti vyrůstat ve svobodné, demokratické zemi, kde jediným metrem je dodržování zákona a nikoliv barva pleti nebo servilnost k mocným. Nedávej naši zemi všanc těm, kteří obdivují Rusko v jehož čele stojí bývalí komunisté a agenti tajných služeb. Když ne kvůli mým, tak kvůli svým dětem se vyvaruj obdivu k zemi, kde desetitisíce jejich vlastních dětí musí žít na ulici.

  potraty v Rusku: http://1url.cz/byd6...
  dětští otroci v Moskvě: http://1url.cz/MysH...
  ruští vojáci prodávaní do otroctví: http://1url.cz/bys2... nebo http://1url.cz/Oysq...
  otroci vydržovaní ruskou policií: http://1url.cz/kysE...
  znásilnění čtrnáctileté ruskými mladíky: http://1url.cz/aysN...
  bezprizorné ruské děti na ulicích: http://1url.cz/0yso...
  Skrýt celý příspěvek

 • Superme
  16:49 08.01.2016

  armataratata - Takže nejdříve k tomu odkazu. Ano i v Rusku se dějí takovéto věci, stejně jako jinde na světě. Podstatný rozdíl je v tom, že nikdo v Rusku tyto zločince neomlouvá, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  armataratata - Takže nejdříve k tomu odkazu. Ano i v Rusku se dějí takovéto věci, stejně jako jinde na světě. Podstatný rozdíl je v tom, že nikdo v Rusku tyto zločince neomlouvá, žádný politik či "hate-free" organizace je neomlouvá a už vůbec je nechrání. Bohužel se stačí kouknout na současné dění v Německu a každý normálně uvažující člověk si musí klepat na hlavu a říkat si, zda je toto vůbec normální (a podotýkám, že Německo je jen další z řady západoevropských zemí).

  Dále jste mě a semtama označil za ty, kteří se nedrží tématu. Doporučuji se kouknout na začátek diskuze. Vše rozjel Jan Horten s výrokem, že "Rusko je na tom s islamizací ještě hůř než celý Západ dohromady a i ruské vedení v ní zašlo dál než kdokoliv na Západě, je to dost tragický vývoj a směřování. " A na toto prostě nešlo nereagovat, protože je to blbost první kategorie.

  No a nakonec se zde oháníš počtem vražd, ale jiné údaje jako jsou znásilnění, krádeže atd. jsi nedodal. No prosím. Ale já se budu opravdu více cítit bezpečněji v Rusku než v současném Stockholmu, Paříži nebo Kolíně nad Rýnem. Uvědom si už prosím, že nám sem Merkelová a spol. tahají lidi a Afghánistánu, Iráku, Pákistánu nebo Afriky. Lidi, kteří zde nemají své místo, protože žijí stále ve středověku. A prosím, ber ohled hlavně na naše ženy a děti, protože jsou to právě oni, kdo budou v západní Evropě trpět nejvíce. Já nemám strach o sebe, já mám strach o svou rodinu a v budoucnu také o děti.

  Nezlob se na mě, ale pro mě jsou nejhorší zločiny způsobené dětem a ženám. Když jsem četl, co se stalo v Anglii... jak Pákistánci a jiní muslimové znásilňovali i 12ti leté děti bílého vzhledu, anglického jména... a víš co je nejhorší? To zjištění, že se policie bála něco udělat, aby ji tobě podobní neoznačily za rasistickou. semtam už sem ten případ dal, já sem dám odkaz na článek, který mi vyloženě vyrazil dech a všem ho doporučuji přečíst.
  http://rogozov.bigbloger.lidov...

  Mám štěstí, že mám příbuzné, kteří žijí asi 25 km od Mnichova. A opravdu si nedokážeš představit, jaký ve skutečnosti mají Němci strach.
  Skrýt celý příspěvek

 • armataratata
  13:05 08.01.2016

  crusader, Rusko v přesném čísle také není 9 ale víc a sice 9,2. A nevybírám si co chci, ale co se váže k tématu. Debata se točí ohledně srovnání, zda je situace bezpečnější v ...
  Zobrazit celý příspěvek

  crusader, Rusko v přesném čísle také není 9 ale víc a sice 9,2. A nevybírám si co chci, ale co se váže k tématu. Debata se točí ohledně srovnání, zda je situace bezpečnější v západní Evropě nebo v Rusku a která policie pracuje lépe. Z tohoto srovnání vychází Rusko nesrovnatelně hůř. Že je v pobaltských zemích vysoká zločinnost? Inu třeba v Hondurasu je to ještě víc, tam je poměr vraždy na 100 000 obyvatel dokonce 85,5 (!). Ale třeba na Ukajině je to 4,3 tedy oproti Rusku méně než poloviční. Údaje jsou z roku 2012 a pochází od Igarapé Institute - což jr brazilská organizace specializující se na celosvětový monitoring bezpečnosti.

  Jen pro zajímavost, srovnání vražd na 100 tis obyvatel v některých jiných zemích:

  USA: 4,7 (polovina oproti Rusku!)
  Kanada: 1,6
  Slovensko: 1,4
  Rakousko: 0,9
  Německo: 0,8
  Francie: 1,2
  Španělsko: 0,8
  Švýcarsko: 0,6
  Portugalsko: 1,1
  Polsko:1,1
  Švédsko: 0,9
  Velká Británie: 1

  Ještě to postsovětské Pobaltí, ani tam to není jako v Rusku:
  Estonsko: 5,4
  Litva: 7,4
  Lotyšsko: 3,3

  Západní a střední Evropa osciluje mezi 0,8 až 1,2 to je tedy cca 9 x méně vražd než v Rusku.
  Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  12:35 08.01.2016

  u nás je málo vražd... u nás se páchají sebevraždy 13-tinásobným sebebodnutím do srdce...

  jinak logiku jsou tam i šťavnatější kousky jako: "Ruští bezdomovci snědli část zabitého ...
  Zobrazit celý příspěvek

  u nás je málo vražd... u nás se páchají sebevraždy 13-tinásobným sebebodnutím do srdce...

  jinak logiku jsou tam i šťavnatější kousky jako: "Ruští bezdomovci snědli část zabitého muže, zbytek prodali na kebab ", " Mladí satanisté z Ruska zabili své vrstevníky, částečně je i snědli" , "Ruský balet v ČR", " V hořícím domě bylo 12 zavražděných lidí, rodina a její návštěva"...
  Skrýt celý příspěvek

 • crusader
  11:45 08.01.2016

  armataratata
  Kde berete ty údaje o vraždách na 100 000 obyvatel?
  Podle ČSÚ bylo vloni v ČR spácháno 160 vražd, to je při počtu obyvatel 10 525 000+ (opět údaj ČSU) 1,52 na 100 ...
  Zobrazit celý příspěvek

  armataratata
  Kde berete ty údaje o vraždách na 100 000 obyvatel?
  Podle ČSÚ bylo vloni v ČR spácháno 160 vražd, to je při počtu obyvatel 10 525 000+ (opět údaj ČSU) 1,52 na 100 000 obyvatel (což je o polovinu víc než uvádíte). A to je ještě po snížení oproti letům 2013 (182 vražd) a 2012 (188 vražd).
  A opět píšete co se Vám hodí, protože píšete "kriminalita v Rusku je nesrovnatelně vyšší než v zemích EU". Koukněte se např. na pobaltské státy (členy EU), tam je počet vražd srovnatelný s Ruskem.
  Skrýt celý příspěvek

 • armataratata
  09:11 08.01.2016

  semtam, vzhledem k tomu, že článek je o problémech s islamizací Ruska je na místě psát o ruských problémech a to jak na straně ruských muslimů, tak o obecných schopnostech či ...
  Zobrazit celý příspěvek

  semtam, vzhledem k tomu, že článek je o problémech s islamizací Ruska je na místě psát o ruských problémech a to jak na straně ruských muslimů, tak o obecných schopnostech či neschopnostech ruské policie. Za odvádění pozornosti od tématu naopak považuji vaše a Supermovy poukazy na problémy západních zemí a zastírání nedostatků v Rusku. Obecně je totiž kriminalita v Rusku nesrovnatelně vyšíí než v zemích EU a Rusko nám tedy nemůže být v policejní práci vzorem. Stejně jako nám nemůže být vzorem stav ruské společnosti. V ČR a okolních zemích EU připadá na 100 tisíc lidí 1 vražda v Ruské federaci je to vražd 9. V Rusku je tedy 9 x nabezpečněji než u nás. To nesvědčí o lepší strategii ruských úřadů a policie k potírání kriminality obecně a logicky ani kriminality muslimské.
  Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  02:24 08.01.2016

  armataratata

  Kdyby nekonala, tak o tom ani nevite. A jestli si vybírali osamocené lidi, navíc přistěhovalce, tak hned to odhalit je docela oříšek. Navíc tato skupinka nebyla ani ...
  Zobrazit celý příspěvek

  armataratata

  Kdyby nekonala, tak o tom ani nevite. A jestli si vybírali osamocené lidi, navíc přistěhovalce, tak hned to odhalit je docela oříšek. Navíc tato skupinka nebyla ani plnoletá.

  Daleko horší je toto:
  http://tn.nova.cz/clanek/zprav...

  Zde již je jasný, že o tom musela policie vědět. Znásilnění mluví, mrtví nikoli.

  Ale samozřejmě, hledejme na Rusku všemožné zlo, to nás aspoň odvede od naší katastrofální situace v EU. Kde zločin stoupá s přílivem migrantů. Kde normální člověk není vyslyšen a ani se mu nedostává práva na ochranu. Ta naše demokracie se v EU již zhroutila. Stát který dělá rozdíly a nahovuje jedněm před ostatními, tak se o demokracii nejedná. Tedy ne v pravém slova smyslu. Nemáme hranice, naše zákony nechcem dodržovat, policie tají zločiny.
  V této Unii my žijeme a to by nás mělo pálit.
  Hledáme nedostatky jiných (Rusko), ale sami své nevidíme. A že jich není málo.
  Skrýt celý příspěvek

 • armataratata
  01:38 08.01.2016

  semtam, ten článek o vraždění nedaleko Moskvy samozřejmě přináší děsivou informaci nikoliv o muslimech, ale o samotných Rusech. Ukazuje však také, že ruská policie dopustí věci, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  semtam, ten článek o vraždění nedaleko Moskvy samozřejmě přináší děsivou informaci nikoliv o muslimech, ale o samotných Rusech. Ukazuje však také, že ruská policie dopustí věci, které by naopak na západě možné nebyly . Ten park vydal obětmi, za všechny údajné západní no-go zóny.
  Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  01:17 08.01.2016

  armataratata

  Ok, ale tento článek zrovna nepopisuje to co je v tématu. Spíš tak trochu dokresluje to nadšení pro islám v Rusku...

  armataratata

  Ok, ale tento článek zrovna nepopisuje to co je v tématu. Spíš tak trochu dokresluje to nadšení pro islám v Rusku...

 • armataratata
  01:00 08.01.2016

  Superme, jestli si myslíš, že ruská policie by to či ono nedopustila a to či ono by se v Rusku nemohlo stát, tak si přečti tenhle neuvěřitelný příběh. Ani Pakistánce k tomu ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Superme, jestli si myslíš, že ruská policie by to či ono nedopustila a to či ono by se v Rusku nemohlo stát, tak si přečti tenhle neuvěřitelný příběh. Ani Pakistánce k tomu nepotřebují, vystačí si sami a ne někde na Kavkaze, ale kousek od Moskvy je to síla: http://1url.cz/MysB...
  Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  23:01 07.01.2016

  armataratata

  V novinách to bylo, byl jsem v té době na základní škole :). Jinak na severním Kavkazu je to po mnoho let běžná praxe. Uzákonění i když se o tom moc nemluví se ...
  Zobrazit celý příspěvek

  armataratata

  V novinách to bylo, byl jsem v té době na základní škole :). Jinak na severním Kavkazu je to po mnoho let běžná praxe. Uzákonění i když se o tom moc nemluví se okecalo tím, že mělo Čečensko po válce málo mužů.
  Jinak ale buďme rádi, že Kavkaz je součást Ruska. Rusko i přes ústupky tamním lidem drží radikály pod pokličkou. Kdyby tam Rusko nebylo, tak tam vznikne islámský chalífát.
  A jaké by to představovalo problémy není těžké domyslet. Samozřejmě, že to není idilické, ruská armáda i doposud vede boj i když nízké intenzity s radikály.
  Přístup Ruska k islámu je celkem racionální. Nemůže je utlačovat, protože by si dělalo nepřátele na své půdě a hlavně oni žijou na svém území. Jiný kraj jiný mrav.

  Co beru jako absurdní věc je to lezení na ruku islámu v EU. S naším poníženeckým přístupem má každý mohamedán nos navrch. A jako obranu má rasismus či podobné berličky.
  Rusko má na svém území muslimy, jak je Rusko Ruskem, ale my si je sem taháme a to převážně z problémových zemí, kde je běžné utlačovat lidi s jiným vyznáním. Ruští muslimové dlouhou dobu žili v ateistické zemi, tak návyky a zkušenosti mají o mnohé lepší než ti "naši" Afghánci, Syřani, apod.

  Samozřejmě, že ne každý je špatnej, ale v takovémto počtu jsou strašně silní. To není jeden člověk ve městě.

  A něco na odlehčení diskuze :)

  https://www.youtube.com/watch?...
  Skrýt celý příspěvek

 • Superme
  22:57 07.01.2016

  armataratata - " Dovedete si představit v Německu, Francii či Británii oblast, kde by tolerovali mnohoženství? "

  Ehm, byl jsi někdy například v Paříži, Londýně nebo řekněme ...
  Zobrazit celý příspěvek

  armataratata - " Dovedete si představit v Německu, Francii či Británii oblast, kde by tolerovali mnohoženství? "

  Ehm, byl jsi někdy například v Paříži, Londýně nebo řekněme Stockholmu? Jsou tam ghetta, kde platí právo Šaría a policisté se tam bojí chodit. Jsou to takzvané No-go zony, které v Rusku neuvidíš, protože jejich vznik jednoduše Rusové neumožní.

  Slyšel jsi o případech, kdy většinou pákistánští přistěhovalci ve VB znásilňovali BÍLÉ anglické DÍVKY? A policie s tím roky nic nedělala, protože se bála, aby ji nějaké hate-free organizace neoznačily za rasistickou?

  Švédsku se dnes říká "hlavní město znásilnění", protože 1 ze 4 švédek bude za svůj život znásilněna. Politiky to evidentně vůbec netrápí. A takto bych mohl pokračovat.

  Toto je to, co v Rusku prostě neuvidíš. Proto v Evropě sílí rok co rok nacionalistické strany. Lidé už mají dost ničení Evropy.
  Skrýt celý příspěvek

 • mirkulinek
  22:54 07.01.2016

  armataratata: Neuznává oficiálně, ale ...... http://www.literarky.cz/civili...

  armataratata: Neuznává oficiálně, ale ...... http://www.literarky.cz/civili...

 • armataratata
  22:41 07.01.2016

  semtam, takže Ruská federace už dnes uznává na částech svého území prvky Šaríi? Vidíte a v našich novinách nikde ani ťuk, tam píší, že to někdy v budoucnu hrozí Evropě.

  semtam, takže Ruská federace už dnes uznává na částech svého území prvky Šaríi? Vidíte a v našich novinách nikde ani ťuk, tam píší, že to někdy v budoucnu hrozí Evropě.

 • mirkulinek
  22:37 07.01.2016

  Vrata : byl jsem celý den mimo, tak sem Vám nemohl dříve odpovědět. Nicméně v příspěvcích od kolegů Superme a semtam je vše důležité popsáno a já se pod to mohu jen podepsat. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Vrata : byl jsem celý den mimo, tak sem Vám nemohl dříve odpovědět. Nicméně v příspěvcích od kolegů Superme a semtam je vše důležité popsáno a já se pod to mohu jen podepsat.

  Jen bych rád k Vašemu příspěvku ještě podotkl :
  "Rusko je nase jedina zachrana pred Islamem" /// nikdy sem nic podobného netvrdil, Vy ano? Je to naprostá hloupost, proč by nás vůbec měli před něčím zachraňovat? Dál se o takové hlouposti nemá smysl bavit.

  Vychazel jsem z toho, ze Rusky zebricek hodnot se blizi zebricku Islamskemu //// to je nějaký pokus o vtip??? Myslíte vážně že hodnoty země pravoslavného křesťanství budou vzdálenější od hodnot katolického vyznání a budou bližší Islámu?!?!

  Ještě bych rád podotkl, že jestli vyvozujete takovéhle "teorie" na základě toho "co říkala jedna ruska" a absolutně neberete v potaz posledních 1000 let historie a vzájemných vztahů, tak se spolu nemáme o čem bavit. Byla by to velice neplodná diskuze a ztráta času.
  Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  22:27 07.01.2016

  armataratata

  Asi nevíte, ale mnohoženství je v Čečensku uzákoněno. Čečenské má specifické zákony oproti zbytku RF. To tu zaznělo už vícekrát. Ano Rusko může mít v budoucnu na ...
  Zobrazit celý příspěvek

  armataratata

  Asi nevíte, ale mnohoženství je v Čečensku uzákoněno. Čečenské má specifické zákony oproti zbytku RF. To tu zaznělo už vícekrát. Ano Rusko může mít v budoucnu na Kavkaze problém, hlavně se označuje Dagestán. Jak jste si mohl všimnout, tyto problémy se týkají lokálních částí. Ne celého Ruska. A těžko čekat, že se celé Rusko připojí k islámu, znovu napíšu, že Rusko považuje radikální islám za hrozbu.

  Dřív než bude Rusko islámské, zdali vůbec, tak by to mu předcházela válka. S epicentrem na Kavkaze. Což je od nás poměrně daleko.
  Co z toho vyplývá?
  V zájmu ČR je a nejen jí, aby Rusko byla stabilní země. Aneb jak se říká kdo jinému jámu kopá sám do ní padá.
  Jako větší bezpečnostní riziko vnímám migraci Arabů a Afričanů. Nemusí se jednat přímo o ohrožení státu, ale bezpečnostní klima v zemi.
  Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  22:06 07.01.2016

  Jan Horten

  Z mého komentáře je snad zřejmé, že Vás nijak neoznačuju. Pokud by jste byl pozornější, tak jsem IVČRN neoznačil za nedůvěryhodný zdroj, ale ne vždy úplně přesný a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jan Horten

  Z mého komentáře je snad zřejmé, že Vás nijak neoznačuju. Pokud by jste byl pozornější, tak jsem IVČRN neoznačil za nedůvěryhodný zdroj, ale ne vždy úplně přesný a věci s islámem někdy zavádějící.

  Rusko a OIC, nemohu si pomoci, ale nikde jsem nezaznamenal, že Rusko je přidružený člen. Všude jen, že je veden jako pozorovatel. Přidružené členy jako takové OIC snad ani nemá. A podezřívat Rusko s globální podpory šaríi je docela odvážné. Ne dlouho se tu psalo o ruském nacionalismu a pravoslaví... Mnohé ze zemí OIC bojují proti radikálnímu islámu a mnohé i sami proti sobě. Tudíž není to nějaké jednotné sdružení, ale jen sdružení zemí s islámskou vírou. V OIC byla do roku 2012 i Sýrie, jedna z nejsekulárnějších zemí s muslimskou většinou.

  Pokud by Rusko podporovalo šaríu, tak jeho kroky faktické či domnělé tuto myšlenku vyvrací. Rusku se zhoršili vztahy se Saúdskou Arábií a naopak zlepšili s Izraelem. Radikální Islám je veden jako hrozba pro bezpečnost Ruska.

  Vše co píši, nijak nezlehčuji islamismus v Rusku, jenže vidím to, že i když v zemi žije 20 mil. muslimů, tak radikálům co by chtěli i to jako je právo šaría, tak jim v Rusku mšenka nekvete. Čečensko se povedlo stabilizovat a nikde jinde v Rusko není s islámem problém jako ho máme my v EU a to s výrazně nižším počtem (prozatím).
  Důvody jsem Vám již psal. A když jsme u té demokracie. Snad nemyslíte tu demokracii, která vědomě ohrožuje své občany a ani je nedokáže ochránit a problémy tutlat?

  Novinka ze Salcburku, Salcburk zažil obdobu co Kolín. Ale jsme přece na tom líp s islámem než Rusko. EU nemá hranice, jen za jeden rok jich přijde do Německa 1,2 milionu a to se ani nepočítají ostatní země.

  P.S: Tento článek je přepis bývalého ministra Ičkerie.
  Skrýt celý příspěvek

 • armataratata
  21:29 07.01.2016

  Semtam, v Rusku prakticky neexistují no go zones? Superme, v Ruské federaci platí ruské zákony? Opravdu všude? Že se v Rusku neosahává a neznásilňuje? Nevím, nevím ... v Dagestánu ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Semtam, v Rusku prakticky neexistují no go zones? Superme, v Ruské federaci platí ruské zákony? Opravdu všude? Že se v Rusku neosahává a neznásilňuje? Nevím, nevím ... v Dagestánu a Ingušsku se běžně unášejí mladé dívky, které jsou znásilněny a poté nuceni ke vdavkám, protože těhotné a bez manžela jsou bezcenné. Tady: http://1url.cz/9ykE... To je snad v souladu s ruskými zákony? V Čečensku otevřeně bují mnohoženství, je to realita přesahující do Ruska http://1url.cz/yykB... A to je také v souladu s ruskými zákony? O čem to lidi sníte? Dovedete si představit v Německu, Francii či Británii oblast, kde by tolerovali mnohoženství? Na internetu jsou spousty videí, kdy se Čečenci v ruských oblastech chovají jako páni, střílí za jízdy z okýnek aut, bijí nezvané hosty na svých svatbách a Rusové ani nepípnou, dokonce ani policie neví co s nimi, úplně stejně jako ta západní. Tady třeba po policii střílí čečenská mafie ze samopalů http://1url.cz/iykR... a ani se to nedostane na přední stránky novin. Představte si to v západní Evropě. Tak o tom čteme nejmíň rok. Ono je to také o informovanosti, Rusko prostě své problémy od nepaměti tají, zastírá a tutlá, ven pouští jen propagandu, která je nahony vzdálená každodenní realitě v zemi. Noviny vše přikrašlují, přesný opak západu, kde noviny vyšťourají každou špatnost a hned ji zveřejní a ještě zveličí, je nemožné něco takové tutlat. A co šikana etnických Rusů, kteří nastoupí vojenskou službu na Kavkaze a vůbec rvačky v armádě, jen malá kapka zde http://1url.cz/yykF... . To je to dodržování zákonů a pořádek? Proboha vždyť se to děje v ruské armádě! Děje se to snad v britské či německé armádě? Že je tu a tam zbuší OMON? No jasně, na západě zásahovka taky udělá pěknej tanec, ale obyčejní policajti, v obyčejnejch situacích ve dvojici a s Ladou Samarou za zadkem udělají prd. Jsou ještě bezmocnější než ti západní.
  Skrýt celý příspěvek

 • Jan Horten
  20:33 07.01.2016

  Semtam - Jako chucpe působí spíše to, se nepříjemným faktům vyhnout poukazem na nějaké IVČRN :-) Pokud moskevského imáma Šamila Alyautdinova pokládáte za příslušníka vámi zmiňované ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Semtam - Jako chucpe působí spíše to, se nepříjemným faktům vyhnout poukazem na nějaké IVČRN :-) Pokud moskevského imáma Šamila Alyautdinova pokládáte za příslušníka vámi zmiňované organizace (zkreslující mnohé věci a nafukující je) prosím, klidně ho mějte i za svobodného zednáře, ale to nic nemění na tom, co říká a tom jaké počty uvádí.

  To že je OIC druhá největší organizace OSN jen dodám NO A CO??? Pokud země OIC hlásají to, co hlásají viz. "Káhirská deklarace" je to zcela nepodstatné a spíše to ukazuje tragiku dneška. OSN se vůbec dostala do stavu kdy odkazem na ní něco obhajovat je chucpe :-) Když je to právě OSN, kde Saudská Arábie (spíše Saudská Barbárie) může v vést Radu pro lidská práva, to je takový cynický OSN vtip :-) ale dokonale ukazuje kam to OSN dopracovala.

  Rusko není pozorovatel v OIC ale přidružený člen. Pokusím se vám vysvětlit rozdíl mezi pozorovatelem a přidruženým členem, pozorovatel nemá zájem o plnoprávné členství, nemá zájem o vstup. Zatímco přidruženým členem se stává jen ten, kdo má zájem a koná kroky k plnoprávnému členství, tak jako Rusko. Už chápete??? Chápete ten rozdíl??? Přidružení je mezikrok k plnoprávnému členství a to je případ Ruska.
  Pokud tedy Rusko chce členství v organizaci, která zcela likviduje to, co chápeme jako "lidská práva" (OIC "lidská práva" zcela podřizuje šárii), tak prosím je to jejich věc, ale malovat věčně Rusko na tu vaši růžovou je prostě dětinské.
  Skrýt celý příspěvek

 • Superme
  19:08 07.01.2016

  semtam - Skvěle jsi to shrnul, naprostý souhlas se vším! :)

  Jinak se omlouvám za svou nepozornost u informace, že starostka Kolína nad Rýnem byla pobodána druhý den po útocích ...
  Zobrazit celý příspěvek

  semtam - Skvěle jsi to shrnul, naprostý souhlas se vším! :)

  Jinak se omlouvám za svou nepozornost u informace, že starostka Kolína nad Rýnem byla pobodána druhý den po útocích na ženy v den silvestra. Byla pobodána již 15 .října 2015.
  Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  18:28 07.01.2016

  Jan Horten

  Myslím, že by jste své informace neměl čerpat pomalu jen z IVČRN, jak je patrné z Vašich komentářů. Tato organizace hodně věcí zkresluje a mnohé věci nafukuje. Tudíž ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jan Horten

  Myslím, že by jste své informace neměl čerpat pomalu jen z IVČRN, jak je patrné z Vašich komentářů. Tato organizace hodně věcí zkresluje a mnohé věci nafukuje. Tudíž mnohé informace od ní je lepší si ještě ověřit, než je jednoduše přebírat. Jinak to působí jako chucpe.

  Počty muslimů v Moskvě se odhadují na 1,5 milionu. Je faktem, že jejich nárůst je způsoben imigrací z bývalých středoasijských republik SSSR. Ve Spojeném Království bylo dle sčítání lidu z roku 2011 téměř 3 miliony muslimů. Např. Německo mělo v roce 2014 přes 4 miliony muslimů. Jen za loňský rok jich má již 5,5 milionu. Pokud se Angela nezastaví, tak Rusko předeženeme během pár let či napřesrok jestli se vyplní "sny".

  Podstatný rozdíl mezi muslimy v EU a Rusku je, jak již zmínil Superme v tom, že se nacházejí ve své domovině. Tudíž Severní Kavkaz a Tatarstán plus Moskva, kde navíc hledalo spousta lidí vyznávající islám nové pracovní příležitosti. To znamená, že Rusko nemá problém se začleňováním jiné kultury do své společnosti. Což je pro EU velký kámen úrazu. Další podstatný rozdíl je v tom, že není muslim jako muslim. Jinou kulturu mají v Tatarstánu a jinou na Blízkém východě či v severní Africe.

  Co se týče zemí OIC, tak je to druhá největší organizace po OSN. Jejími členy jsou téměř všechny muslimské země i v ČR příkladná Indonésie a Rusko je od roku 2001 jejím pozorovatelem jako je třeba Thajsko.

  V Rusku prakticky neexistují no go zones. Za to v EU rostou jak houby po dešti, už i Německo přiznalo jejich existenci.

  Počet muslimů ve světě se zvyšuje. Není to mu jinak ani v Rusku. Hlavní problém, který se dotýká ČR je právě ono zvyšující se procento muslimů v EU, jaké v minulém roce narostlo absolutně nekontrolovatelně. A tito muslimové pocházejí převážně z problémových zemí zasažených islámských radikalismem.
  Skrýt celý příspěvek

 • Superme
  17:51 07.01.2016

  Jan Horten - Rusové zakázali nošení hidžábu na státních školách. Zakázali mnoho islámských knih. Jen si vzpomeňte, jak Krymský tataři brečeli, že jsou údajně kvůli jejich ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jan Horten - Rusové zakázali nošení hidžábu na státních školách. Zakázali mnoho islámských knih. Jen si vzpomeňte, jak Krymský tataři brečeli, že jsou údajně kvůli jejich náboženství terorizování a diskriminováni. Rusko neuznává žádné muslimské svátky.. takový New York je bohužel i uznal.

  Argumentaci typu "Rusko je již přidružený stát k OIC" se musím opravdu smát. A to z toho důvodu, že hlavním spojencem Saúdské Arábie, Kataru, SAE nebo Turecka je bohužel současné vedení USA, EU a nikoliv Ruska.

  Takže, já se to pokusím vysvětlit znovu. Proč je na tom Rusko ve skutečnosti lépe, než Švédsko, Německo, Francie nebo Belgie.

  Rusové se nebojí, že je někdo označí za rasisty nebo xenofoby. Buď budeš respektovat nás a ruské zákony, nebo půjdeš sedět a nebo ještě lépe, dostaneš ochutnat ruskou kulku. Opravdu si nedovedu představit, jak na Rudém náměstí stojí tisíc mladých mužů a osahávají Rusky, okrádají je atd.! Zároveň by policie absolutně nic nedělala načež by starostka Moskvy druhý den řekla (a teď cituji starostku Kolína nad Rýnem): „Ženy a mladé dívky se musí více bránit, aby se už takové věci neopakovaly!“ Pravda, ještě ten samí den skončila pobodaná..

  A víš, vlastně o tomto jsem primárně mluvil.O bezpečnosti v daných státech.. ne o spolupráci s muslimskými zeměmi, ale o tom, že celá slavná Západní Evropa neumí ukázat kdo je tady pánem. Místo toho politici prohlásí, že je to vlastně naše vina, že jsou muslimové tak agresivní. Že ženy si za to mohou vlastně skoro sami, že jsou znásilněny. Toto by se v Rusku, USA nebo Číně nikdy nestalo. A fakt si všimni, že jsem zmínil také USA. A konec konců.. to samé platí i o Austrálii, Kanadě (zatím), Japonsku nebo Švýcarsku. Ale tak my (EU) jsme přeci tak moc vyspělí, že si ani hranice hlídat neumíme, že? :D Je to škoda... vůbec jsme zde ty primitivy muslimský mít nemuseli.
  Skrýt celý příspěvek

 • Jan Horten
  16:09 07.01.2016

  Superme - Kde muslimové v Rusku žijí jistě může mít částečně význam, ale ne nějaký podstatný, ale podívejte se např. na Moskvu!!! Moskva je dnes největší muslimské město v Evropě ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Superme - Kde muslimové v Rusku žijí jistě může mít částečně význam, ale ne nějaký podstatný, ale podívejte se např. na Moskvu!!! Moskva je dnes největší muslimské město v Evropě (nepočítáme-li Istanbul), jen v samotné Moskvě je muslimů asi jako v Británii. Moskevský imám Šamil Alyautdinov říká, že Moskva potřebuje minimálně 100 mešit s kapacitou alespoň 5-10 000 lidí, aby byly uspokojeny potřeby moskevských muslimů (největší pravoslavný chrám "Krista spasitele" má kapacitu cca 10 000 lidí). Podle moskevského imáma Alyautdinova je Moskva domovem 1 milion muslimů, kteří jsou potomky původních muslimských obyvatel Moskvy, tedy těch, kteří v Moskvě žijí již několik generací. Vedle toho je v Moskvě mnoho muslimů, kteří se zde usadili v posledních 30 letech a mnoho dalších, kteří zde jsou na „návštěvě“, nebo za prací atd. celkově mluví skoro o 3 milionech muslimů jen v samotné Moskvě.

  Co je ale podstatné je to, že Rusko je již přidružený stát k OIC (Organizace islámské konference/Organizace islámských států). Rusko jako přidružený stát k OIC deklaruje svůj zájem o plnoprávné členství ale to znamená i to, že mu není proti srsti to, co státy OIC deklarují. Například tzv. "Káhirská deklarace lidských práv v islámu", kde se islámské státy sdružené v OIC sice "hlásí" ke konceptu lidských práv, ALE JEN POKUD NEJSOU V ROZPORU S ISLÁMSKÝM PRÁVEM!!! Jen na ukázku dva závěrečné články tzv. "Káhirská deklarace lidských práv v islámu", Článek 24: Všechna práva a svobody stanovené v této deklaraci jsou předmětem islámské šarí’a. Článek 25: Islámská šarí’a je jediný zdroj pro vysvětlení nebo bližšího objasnění každého z článků této deklarace. Tedy nijaká svoboda projevu, vyznání, změny vyznání (odpadlictví), kritika islámu atd. atd. atd. Rusko svým přidružením tak v podstatě toto akceptuje!!!.

  Proto píšu, že Rusko je na tom s islámem podstatně hůř než celý Západ dohromady.

  A k té bezpečnostní situaci, můžete o ní přesvědčovat např. Sergeje Vorontsova, který je členem expertní rady bezpečnostního výboru Státní dumy Ruské federace a který na bezpečnostní konferenci v Pjatigorsku v roce 2013 konstatoval, že úroveň islámského terorismu v Rusku prudce roste o 20% ročně, což prohlásil sám člen expertní rady bezpečnostního výboru Státní dumy Ruské federace, Sergej Vorontsov http://www.rusimperia.info/new...

  Rusko je na tom s islámem a islamizací mnohem hůř než celý Západ, že to nechcete vidět na tom zhola nic nemění :-(
  Skrýt celý příspěvek

 • Vrata
  13:41 07.01.2016

  mirkulinek: asi studujeme oba, ale kazdy z jineho zdroje.

  Ja jsem se tady tady pred par mesici az pred rokem trochu rozepsal proti tvrzeni typu "Rusko je nase jedina zachrana ...
  Zobrazit celý příspěvek

  mirkulinek: asi studujeme oba, ale kazdy z jineho zdroje.

  Ja jsem se tady tady pred par mesici az pred rokem trochu rozepsal proti tvrzeni typu "Rusko je nase jedina zachrana pred Islamem". Vychazel jsem z toho, ze Rusky zebricek hodnot se blizi zebricku Islamskemu zrejme daleko vic nez ten Evropsky. Jde o semknuti naroda pro podporu vudce/cara za ucelem boje proti nepriteli a, zda se, i za ucelem sireni toho jedineho (momentalne) spravneho - vzdy Ruskeho - pojeti sveta. Pravda, a rozdil od Rusu ma Islam stalou ideologii, kterou se snazi sirit. Rusove v konkretnich ideologiich jsou daleko flexibilnejsi - nejprve byli vedouci svetovou (ateistickou) silou za lepsi a spravedlivejsi svet proti (zapadnimu) kapitalismu a imperialismu. V 90-tych letech se z nich stali siritele tech skvelych Ruskych tradicnich hodnot pod praporem pravoslavi a za zachranu prohnile dekadentni, neverici Evropy (kde, podle vyjadreni jedne Rusky, pobihaji po mestech vydeseni vyjici psi pronasledovani zoofily touzicimi si uzit). Z toho jsem vyvozoval a vyvozuji, ze pokud v Rusku prevladne v budoucnosti Islam (treba z populacnich duvodu), klidne stane Ruske obyvatelstvo pod praporem Islamu se starymi ukoly a pocity - aby spasilo svet (tentokrat pomoci Ruskeho Islamu) a ubranilo se zlocinnemu zapadu. Pouze jsem nespecifikoval zpusob zmeny nazoru na Islam - a ten jsem se dozvedel dnes - proste si Rusove, stejne jako vy, uvedomi, ze jejich Islam je ten dobry, lepsi, .., nejlepsi, .. spasotvorny.

  Jinak, na popularne vedecko-technickem webu OSEL (Objective Source E-Learning) je dnes novy clanek na tema "komnata ozveny" - tak mne napadlo, ze Rusove maji tendenci si takovou komnatu ozveny vytvorit v celem state a pak ji chteji vnutit celemu svetu (coz se jim zatim nastesti nepodarilo).
  Skrýt celý příspěvek

 • mirkulinek
  11:37 07.01.2016

  Vrata : To ale přeci nikdo netvrdí. Radikální islamismus je problém jak v Evropě, tak i v Rusku. Je tam ale jedno velké ALE a to kulturní, historický a sociální vývoj muslimské ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Vrata : To ale přeci nikdo netvrdí. Radikální islamismus je problém jak v Evropě, tak i v Rusku. Je tam ale jedno velké ALE a to kulturní, historický a sociální vývoj muslimské komunity v Rusku, který je naprosto odlišný od muslimů v Evropě. Studujte, studujte a pochopíte širší souvislosti, jež z toho plynou...
  Skrýt celý příspěvek

 • Vrata
  11:30 07.01.2016

  A je to tady - Rusti muslimove jsou ti hodni - tak jako vsechno z Ruska je dobre.
  Zato ti Zapadni muslimove - to jsou vsechno zlosynove stejne jako cely Zapad.
  Holt budeme ...
  Zobrazit celý příspěvek

  A je to tady - Rusti muslimove jsou ti hodni - tak jako vsechno z Ruska je dobre.
  Zato ti Zapadni muslimove - to jsou vsechno zlosynove stejne jako cely Zapad.
  Holt budeme muset poprosit Putina, aby nam tu udelal poradek.
  Skrýt celý příspěvek

 • Pepos
  11:19 07.01.2016

  S tou islamizáciou etnických Rusov nie je tak celkom pravda . Ak mal jedného rodiča etn. rusa a druhého nie etnického rusa a dal sa k islamistom znamená ,že ten druhý bol ...
  Zobrazit celý příspěvek

  S tou islamizáciou etnických Rusov nie je tak celkom pravda . Ak mal jedného rodiča etn. rusa a druhého nie etnického rusa a dal sa k islamistom znamená ,že ten druhý bol moslim.
  Záver ťažko definovať etnického rusa ,že nim je ak je inej než bielej farby.(pozor nejde o rasizmus ,ale o filozofiu o etnikách)
  Skrýt celý příspěvek

 • mirkulinek
  09:24 07.01.2016

  armataratata : Vaše zjednodušování tak složitého systému jakým je Islám je naprosto směšné a to bez urážky. Napsat že je to stejná větev islámu - sunnitská. No, to jistě ano, ale ...
  Zobrazit celý příspěvek

  armataratata : Vaše zjednodušování tak složitého systému jakým je Islám je naprosto směšné a to bez urážky. Napsat že je to stejná větev islámu - sunnitská. No, to jistě ano, ale sunnitský islám má mnoho a mnoho dalších ideových a názorových směrů. Např : Hanýfovský, Málikovský, Šáfiovský, Hanbalovský, Záhirovský, Dále tu máme Súfismus, který se dnes dělí na více než dalších 50 taríků ! Takže říct o někom že je sunnitský muslim je velice, ale velice zjednodušující a neříká to o něm vlastně vůbec nic.

  Dále k samotnému článku a ostatním komentářům: šíření radikálního Islámu na Evropském kontinentě je všeobecný problém. Vzhledem k naprosto jiným podmínkám, jež má vzhledem k Islámu Rusko a EU, bych nemluvil o vzrůstajícím Islamismu v Rusku....za situace jež se na EU valí doslova lavina problémů, které zničí evropskou kulturu, její národy na věky. V Rusku muslimové žijí na svém území stovky let, jsou přirozenou součástí země. Muslimové v Rusku se rodí v první řadě jako Rusové a až poté jako muslimové, jež mají možnost vyznávat svoji víru, ale v souladu s právními předpisy Ruska. Rusko dalo představitelům republik s výraznou muslimskou komunitou (např. Čečna, Tatarstán) určitou volnost, za podmínek dodržování určitých pravidel. Proto dnes vidíme jak muslimští představitelé v Rusku velice tvrdě kritizují radikální islamismus a jsou připraveni udělat vše pro jeho potlačení. Což je opravdu velice důležité. Zničení (nebo alespoň radikální omezení) fundamentalistického islámu musí přijít z vnějška muslimské komunity. To v Rusku vidíme, v EU zatím bohužel ne.
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  07:33 07.01.2016

  To armatara...: kolik Vám je let? Znáte jednoho politika, zemi či mocenský komplex, který by mluvil, jednal a uvažoval pouze a výhradně jedním metrem?

  To armatara...: kolik Vám je let? Znáte jednoho politika, zemi či mocenský komplex, který by mluvil, jednal a uvažoval pouze a výhradně jedním metrem?

 • Lukyi
  02:05 07.01.2016

  Němce čekají horší vyhlídky :D A nejen ty.....

  Němce čekají horší vyhlídky :D A nejen ty.....

 • armataratata
  00:43 07.01.2016

  Superme, je-li ten citát pravdivý, jak si vysvětluješ že V. Putin nestrpí aby se ruské menšiny na územích cizích zemí podřizovaly centrálním vládám a od menšin v Rusku totéž naopak ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Superme, je-li ten citát pravdivý, jak si vysvětluješ že V. Putin nestrpí aby se ruské menšiny na územích cizích zemí podřizovaly centrálním vládám a od menšin v Rusku totéž naopak vyžaduje? Není to dvojí metr?
  Skrýt celý příspěvek

 • armataratata
  00:41 07.01.2016

  16 - 20 milionů muslimů v RF? Uff - to je panečku síla! Kdyby se zvedli, tak je s Ruskem, jak ho známe, ámen. Vzpomeňme Čečensko - země menší než naše Morava, s počtem obyvatel ...
  Zobrazit celý příspěvek

  16 - 20 milionů muslimů v RF? Uff - to je panečku síla! Kdyby se zvedli, tak je s Ruskem, jak ho známe, ámen. Vzpomeňme Čečensko - země menší než naše Morava, s počtem obyvatel jako má Praha a v první válce Rusko vlastně porazili a Rusové byli donuceni podepsat příměří a stáhnout se. Teprve ve druhé válce si Rusové Čečnu opět podmanili. Když čtu, že by Rusové mohli být za pár týdnů v Praze, vzpomenu si na Čečensko. Stejně je to všechno podezřelé, ještě loni se staří kamarádi Putin a Erdogan objímali při otevírání moskevské mešity a Putin opěvoval Turecko a ekonomickou spolupráci obou zemí. Z Turecka dělal ruského trojského koně v NATO a dnes z něj dělá zloděje a tváří se, že ho snad ani nikdy neznal http://1url.cz/syaJ... A neobjímal se jen s Erdoganem - tady je celá partička - zleva: V. Volodin (náměstek Putinovy prezidentské administrativy), palestinský prezident Mahmúd Abbás, turecký prezident Tayyip Erdoğan, V. Putin, hlava ruských muslimů muftí Ravil Gainutdin, moskevský starosta Sergej Sobjanin, prezident Tatarstánu Rustam Minnichanov, čečenský prezident Ramzan Kadyrov ... http://1url.cz/kyaQ... Rusko to prostě hraje na všechny strany. Nic jiného mu ani nezbývá. Ještě že EU drží vůči Rusku vízovou povinnost, kdyby padla, je jasné koho by nám sem Putin s Kadyrovem poslali a kdo ví v čem už teď mají prsty v islámském světě a jmenovitě v Islámském státu. Tam hrají Čečenci významnou roli. Kadyrov a vůbec Čečenci jsou sunnité - stejná větev Islámu jako v Saudské Arábii, nebo právě v IS.
  Skrýt celý příspěvek

 • Superme
  21:16 06.01.2016

  Jan Horten - No opravdu si nemyslím, že by na tom Rusko bylo s muslimy hůře, než celý západ dohromady. Nesmíte koukat na to, kolik v Rusku žijete muslimů, ale na to, kde primárně ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jan Horten - No opravdu si nemyslím, že by na tom Rusko bylo s muslimy hůře, než celý západ dohromady. Nesmíte koukat na to, kolik v Rusku žijete muslimů, ale na to, kde primárně žijí a to jsou místa, kde ti muslimové byli odjakživa a k Rusku se tyto oblasti "pouze" připojily. To není tak, že by byli rozlezlí po celém Rusku, ale jen v určité části země. Putin si tam navíc dosadil Kadyrova, který mu plní to, co od něj Putin požaduje a co v dané oblasti potřebuje. Tedy, že bude ničit jakékoliv separatistické tendence a bude krotit radikální muslimy. Jediné, co po něm Kadyrov chtěl byla větší autonomie, což dostal.

  Putin se navíc nebojí použít proti radikálům jakékoliv prostředky. Pokud by se něco dělo, prostě by tam poslal armádu což na Západě (momentálně) bohužel nehrozí.

  A pokud už jsme u těch citátů, tak právě Putin je autorem jednoho z nejlěpších citátů z posledních pár let: " V Rusku žiji Rusové. Jakákoliv menšina, ať už je odkudkoliv a chce-li žit v Rusku, pracovat a jíst v Rusku, musí umět rusky, a musí respektovat ruské zákony. Pokud někdo upřednostňuje právo Šaría, pak doporučuji, aby šel tam, kde se toto právo uplatňuje. Rusko nepotřebuje menšiny. Menšiny potřebují Rusko a my jim nebudeme poskytovat zvláštní výhody, nebo se snažit změnit naše zákony, aby vyhověly jejich touhám, bez ohledu na to, jak hlasitě křičí "diskriminace". "

  Měl jich více, ale řekl bych, že tento shrnuje vše. A co více.. nevšiml jsem si, že by v Rusku muslimové znásilňovali ženy, pálily auta, napadali atd.!!!! Jenže to zřejmě nevidíte.. nebo vidět nechcete?
  Skrýt celý příspěvek

 • Argonaut.CZ
  18:16 06.01.2016

  problém vidím i v tom, že západ a USA islamizaci Ruska podporují, ať již přímo (podpora islamistů, separačních snah, podpory vybraných neziskovek,...), tak nepřímo přes sankce a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  problém vidím i v tom, že západ a USA islamizaci Ruska podporují, ať již přímo (podpora islamistů, separačních snah, podpory vybraných neziskovek,...), tak nepřímo přes sankce a snižování životní úrovně Rusů, resp. občanů Ruska.
  Všichni nenávidí Putina, ale představte si tvrdě muslimské Rusko se zásobou atomovek. Nicméně, je otázka, zda nás to má trápit, když se islamizuje celá Evropa...
  Skrýt celý příspěvek

 • Jan Horten
  10:13 06.01.2016

  Rusko je na tom s islamizací ještě hůř než celý Západ dohromady a i ruské vedení v ní zašlo dál než kdokoliv na Západě, je to dost tragický vývoj a směřování. V roce 2005 (v roce, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Rusko je na tom s islamizací ještě hůř než celý Západ dohromady a i ruské vedení v ní zašlo dál než kdokoliv na Západě, je to dost tragický vývoj a směřování. V roce 2005 (v roce, kdy se Rusko stalo přidruženým členem OIC – „Organizace islámských států“) Putin prohlásil v Čečenském parlamentu, že Rusko je hlavní opora islámských zemí a že pokud se Rusko stane slabé, nebude mít islámský svět žádné obránce před "barbarskou westernizací" o kterou se snaží USA a jejich Západní spojenci. Agentura Interfax citovala Putina: „Ti, kteří bojují na protiruské straně (někteří čečenští ozbrojenci) nevědí, že Rusko bylo vždy nejvíce loajální, spolehlivý a konzistentní obránce islámských zájmů. Zničením Ruska by zničili jednu z hlavních opor islámského světa“ http://english.pravda.ru/world... Putinovo vyjádření o tom, že Rusko je největší obránce islámských zájmů si můžete poslechnout na tomto videu v čase 9:30 https://www.youtube.com/watch?... Ruský velvyslanec u OIC V. Popov prohlásil „Jdeme na sblížení s islámským světem. Pro Rusko je to velmi důležité. Demografické trendy, jak se dnes ukazuje, znamenají, že kolem roku 2020 může být více jak 1/3 naší populace v Rusku muslimská. Vytvořili jsme centra arabských a islámských studií, která se státní podporou vydávají islámské knihy, provozují webové stránky, vyrábí filmy o islámu a muslimové získali televizní kanál „Rusko dnes“ v arabštině. V Rusku se rychle zvyšuje činnost Fondu pro podporu islámské "vědy, kultury a vzdělávání", které poskytuje značnou podporu muslimským organizacím v Rusku" http://www.muslim.ru/articles/...
  V roce 2008 vydalo Finské ministerstvo obrany zprávu (studii) o možných budoucích bezpečnostních hrozbách pro Finsko. Jako jednu z budoucích hrozeb pro Finsko tam uvádí muslimské Rusko.
  Skrýt celý příspěvek

 • dusan
  22:18 05.01.2016

  V článku chýba jeden podstatný "detail" .... a to islamizácia Čečenska ....

  A to pod vedením Kadyrova .... dosadeného Putinom.

  Ak Kadyrov toleruje v Čečensku mnohoženstvo ...
  Zobrazit celý příspěvek

  V článku chýba jeden podstatný "detail" .... a to islamizácia Čečenska ....

  A to pod vedením Kadyrova .... dosadeného Putinom.

  Ak Kadyrov toleruje v Čečensku mnohoženstvo ... a odopiera práva ruským štátnym orgánom pri stíhaní zločincov .... tak to je dosť varovné ...

  To robí dnes ... keď je oficiálne veľmi dobre s Putinom ... a Rusko je silné ...

  Čo urobí ak si nebude s novým vládcom tak dobre rozumieť a Rusko bude slabé ?
  Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  21:52 05.01.2016

  Ne nadarmo máme přísloví: "Poturčenec horší Turka." Zkušenosti s konvertity skutečně dokazují, že je mezi nimi značné procento těch, kteří jsou do věci zapálení víc než ve skupině, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ne nadarmo máme přísloví: "Poturčenec horší Turka." Zkušenosti s konvertity skutečně dokazují, že je mezi nimi značné procento těch, kteří jsou do věci zapálení víc než ve skupině, do které se zapojili. Neplatí to jen u náboženství, nýbrž pro všechny ideologie. A ve své podstatě se něco podobného děje v případě zbohatnutí...

  Grammar nazi poznámka: Článek obecně má pěknou češtinu, ale ten nápis vzbuzuje dojem, že je to Rusko, kdo ohrožuje chudáky rozrůstající se islamisty ;-) Vhodnější by bylo: "Rusko je ohroženo narůstajícím islamismem na vlastním území". Jsem prostě hnidopich :-)
  Skrýt celý příspěvek