Rusko ohrožuje narůstající islamismus v zemi

Ruští vojáci muslimského vyznání; ilustrační foto / Pashtun forums

Rusko má s islámem dlouholeté zkušenosti a na jeho území žije několik milionů muslimů. Avšak v posledních letech narůstá počet konvertitů k islámu z řad etnických Rusů a dochází k radikalizaci nemalé části z nich. Znepokojivým jevem je zapojení ruských militantních islamistů do válek v Sýrii a Iráku a v neposlední řadě poměrně masivní vnitřní migrace, která odhaluje nové bezpečnostní hrozby.

Islámští konvertité

O existenci zvyšujících se konverzí etnických Rusů k islámu se hovoří už delší dobu. Nicméně je nutné zdůraznit, že se v Rusku zatím nejedná o masový proces. Podle odhadů v posledních 15 letech konvertovalo k islámu zhruba 10 000 etnických Rusů.

Daleko závažnější je, že velká část z těchto konvertitů se poměrně rychle radikalizuje. Díky nedostatku informací není přesně jasné, kolik z těchto předpokládaných deseti tisíc konvertitů se radikalizovalo natolik, aby se stali bezpečnostní hrozbou.

V otázce ruských konvertitů k islámu je velmi zajímavé, že velká část z nich se velmi rychle stává fundamentalisty. Někteří ruští analytici soudí, že za šířením radikálního islámu, zejména různých forem salafismu, je zodpovědná narůstající propaganda islámských extremistů v ruských věznicích. Tento trend je známý také ze západní Evropy, kde se mnoho mladých muslimů radikalizuje v době výkonu trestu.

Obdobně jako v Evropě, tak i v Rusku, jsou cílem islamistů mladí lidé do 30 let věku. Tato argumentace by dávala smysl, kdyby konvertité byli z velké části lidé s problémovou minulostí. Podle části ruských analytiků však k islámu konvertují zejména mladí a vzdělaní lidé, kteří nemají problémy se zákony.

Jedním z vysvětlení může být také to, že se tito konvertité svým radikalismem snaží ukázat, že jsou lepší muslimové než rodilí vyznavači islámu v Rusku.

Zajímavá situace je v sousedním Kazachstánu, kde žije na 54 000 etnicky Rusů islámského vyznání. To je 20x méně etnických Rusů než v samotné Ruské federaci, ale procento muslimských konvertitů z řad etnických Rusů je v Rusku pětkrát větší než v Kazachstánu, kde islám vyznává více jak polovina populace.

Pozice etnických Rusů, kteří konvertují k islámu, je ve společnosti velice složitá. Tito konvertité se nepřestávají cítit Rusy, což vede ke konfliktům s ruskou pravoslavnou církví, která dlouhodobě prohlašuje, že za Rusa se může považovat pouze člověk ruského ortodoxního vyznání. Mnoho vedoucích představitelů ruských muslimů s tímto tvrzením nesouhlasí a dostávají se do sporů s církví a státem.

Ruští muslimští konvertité se však z největší pravděpodobností nebudou ve velkém zapojovat do boje proti ruským bezpečnostním složkám po boku muslimských radikálů na severním Kavkazu nebo v Sýrii. Mají příliš odlišnou mentalitu a islám pro ně primárně není pojítkem v boji proti ruské vládě.

Vyskytlo se však už několik případů, že se konvertité vydali do Sýrie nebo se připojili k islamistům v Rusku. Tyto případy byly ruskými médii hojně rozebírány.

Podle ruského analytika Romana Silantyjeva tvoří islámští fundamentalisté v Rusku zhruba 5 % všech muslimů, což odpovídá zhruba 700 000 osob z 14 - 20 milionové muslimské populace Ruska. Podle Silantyjeva žije také daleko více islámských fundamentalistů například v Saratovské oblasti na východě Ruska než v Čečensku.

Pro představu, v Moskvě má domov milion muslimů a dalších 1,5 milionu muslimů (většinou dělníků) zde přicestovalo za prací. V Moskvě je 8000 mešit.

Centrum ruského islámu také není, jak by se mohlo na první pohled zdát, na Kavkaze, ale v Tatarstánu. V Kazani, metropoli Tatarstánu, se nachází největší mešita v Evropě a také ruská islámská univerzita. V Tatarstánu tvoří islámští fundamentalisté dokonce většinu místní muslimské populace.

Ani radikální muslimští konvertité nejsou soustředěni na Kavkaze, ale jsou rozšíření napříč celým Ruskem. Například v Astracháni žije podle ruských zdrojů více jak tisíc ruských salafistů. Narůstající počtet konvertitů z řad etnických Rusů také vede k nejistotě mezi tradičními ruskými muslimskými komunitami, které se s tímto fenoménem snaží vyrovnat.

Dokonce došlo k několika případům, kdy byli konvertité vyloučeni z místní muslimské komunity, neboť vyšlo najevo, že spolupracují s ruským bezpečnostními složkami.

Někteří mladí muslimští konvertité se snaží dokázat svou víru také tím, že se zapojují do islamistických skupin, což může do budoucna vést k rozkolu mezi islamisty v Rusku, neboť členy radikálních džihádistických skupin byly dosud výhradně rodilí muslimové kavkazského nebo středoasijského původu.

Migrace obyvatel

Rusko se už několik let potýká s poměrně razantními přesuny obyvatel uvnitř svých hranic. Tato vnitřní migrace je motivována zejména ekonomickými faktory. Nekontrolovatelný pohyb osob, zejména obyvatel původem ze severního Kavkazu, a to jak muslimů, tak etnických Rusů, se pro Rusko stává bezpečnostní hrozbou.

Na severním Kavkaze dochází jednak k přesunu obyvatel z venkova do měst, ale také k migraci poměrně velkého množství místního obyvatelstva do bohatších regionů Ruska, zejména do Moskvy a okolí. Přesun obyvatel z vesnic do měst v rámci kavkazských republik je nebezpečný z několika důvodů.

V mnoha kavkazských republikách dochází k vylidňování venkovských oblastí, kde už dnes mizí celé vesnice. Venkovské horské oblasti jsou operačním prostorem místních džihádistických skupin na pojených na Al-Qaidu a Islámský stát (IS) a opuštěné vesnice džihádistům často slouží jako dočasné základny a úkryty před ruskými bezpečnostními složkami.

Přesun zejména mladých lidí z vesnic do měst může doprovázet také jisté rozčarování z nového života, odtržení od tradic a původní komunity. Tyto faktory mohou být lehce zneužity radikálními kazateli a verbíři islamistických skupin, což může do důsledku vést k větší islamizaci a radikalizaci obyvatel Kavkazu.

Migrace obyvatel severního Kavkazu do bohatších částí Ruska sebou nese také značná rizika. Jednak z této oblasti odchází velké množství etnických Rusů a některé regiony se pomalu stávají etnicky čistě kavkazské. Tento jev může do budoucna vést k nemalým problémům pro ruskou státní správu. 

Ta využívala etnických Rusů jako opory, díky níž dokázala tento Moskvě nepříliš nakloněný region kontrolovat. Teď o tradiční oporu přichází a je otázkou, zda ruské úřady dokáží získat na svou stranu významnou část obyvatel.

Další problém související s migrací do bohatších částí Ruska je její nekontrolovatelnost. Ruské úřady evidují odhadem jen každého osmého migranta, který odešel z ekonomických důvodu z Kavkazu. V kavkazském regionu žije zhruba 9 % celkové populace Ruska, ale migranti z této oblasti tvoří více jak třetinu z 3,5 milionu migrantů v Moskvě a okolí.

V kontextu celého Ruska však bude jejich počet daleko větší. Tito lidé pohybující se v „šedé zóně“ jsou často zapleteni do nelegálních aktivit, spolupracují s organizovaným zločinem, či extremisty.

S nelegální migrací souvisí také problém rasismu, kterému jsou vystaveni lidé, kteří se na západ Ruska přistěhovali z Kavkazu a středoasijských republik. Tito přistěhovalci, vesměs nelegální dělníci, jsou cílem útoků různých nacionalistických ruských skupin a zastání nenajdou ani u ruských úřadů, z jejichž strany jsou vystaveni silné represi.

Podobné zkušenosti mnoha vnitřních migrantů mohou vést k posílení jejich odporu proti ruskému státu a u některých z nich také k radikalizaci a vstupu do džihádistických skupin.

Další specifickou skupinou obyvatel Kavkazu, náchylnou k přijetí radikálního islámu, jsou lidé, kteří byli nuceni opustit své domovy během válek v 90. letech a nemohli se vrátit zpět.

Tito lidé byli vesměs násilně přesídleni a mnoho z nich pociťuje odpor k ruskému státu. Ještě náchylnější k radikalizaci jsou pak jejich děti vyrůstající v protiruském prostředí a slogany radikálních islamistů je mohou daleko snadněji ovlivnit.

Posledním problém spojeným s přesunem obyvatel je odchod islámských radikálů do Sýrie a Iráku. V současné době není přesně jasné, kolik islamistů původem z Ruska bojuje v zahraničí za IS nebo skupiny napojené na Al-Qaidu.

Podle vyjádření Kremlu v Sýrii bojuje až 7000 džihádistů z Kavkazu. Na jednu stranu jsou ruské bezpečnostní orgány spokojené s odchodem kavkazských bojovníků za hranice Ruské federace, neboť tak odpadá nebezpečí jejich útoků v Rusku, na druhou stranu si však uvědomují zvýšené riziko útoků a verbování nových bojovníků po návratu kavkazských radikálů ze zahraničí.

Ruská tajná služba FSB se snaží všechny navrátilce rychle identifikovat a zatknout je na základě zákona o podpoře terorismu. V ruském parlamentu se dokonce objevily hlasy, které požadují schválení zákona, který by umožnil usvědčeným islamistů z IS a dalších skupin odebrat ruské občanství.

Kolektivní tresty pro rodiny radikálů, kteří odejdou bojovat do zahraničí, byly zavedeny v Čečensku. V Sýrii následně sice došlo k poklesu množství islamistů z Čečenska, ale důvodem byly spíše neshody mezi čečenskými veliteli v Sýrii a jejich neschopnost zajistit plynulé zásobování čerstvými posilami z Čečenska než represe kadyrovovy vlády.

Naproti tomu došlo k výraznému nárůstu počtu nových rekrutů z Dagestánů. Podle dagestánské vlády odešlo do Sýrie bojovat 600 Dagestánců, odborníci však odhadují jejich počet až na 5000. Dagestánci tvoří a do budoucna nejspíše budou tvořit jádro džihádistických sil původem z Ruska.

Postupný nárůst muslimských konvertitů z řad ruského etnika bude velkou výzvou pro ruskou administrativu a její bezpečnostní složky, které byly dosud zvyklé na jednání výhradně s kavkazskými nebo středoasijskými muslimy.

Stejně tak vnitřní migrace může do budoucna být velmi nebezpečná, zejména pokud ji budou provázet protesty ruských pravicových radikálů. Ty mohou vyvolat větší příklon ruských muslimů k radikálním formám islámu. Stejně tak i návrat radikálních islamistů z válek v Iráku a Sýrii zpět do Ruska je pro tamní bezpečnostní složky značným rizikem.

Zdroj: The James Town

Nahlásit chybu v článku


Související články

Turci sestřelili ruské letadlo Su-24. Co bude dál?

24. listopadu turecké stíhačky F-16 sestřelily ruský útočný letoun Su-24. O život přišel jeden pilot ...

Rusko využívá Sýrii k testování nových zbraňových systémů

Rusko od svého přímého zapojení do syrského konfliktu využívá tamní bojiště jako testovací polygon ...

NÁZOR: Využije Rusko uprchlíky jako nástroj hybridní války?

Každý týden překoná rusko-norskou hranici několik stovek uprchlíků z Afghánistánu. Tzv. "arktická ...

Mocenské soupeření pokračuje: Černá Hora přistupuje k NATO

Černá Hora se přece jen dočkala. Ministři zahraničí členských zemí NATO se na začátku prosince ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • semtam
  02:24 08.01.2016

  armataratata Kdyby nekonala, tak o tom ani nevite. A jestli si vybírali osamocené lidi, navíc přistěhovalce, tak hned to odhalit je docela oříšek. Navíc tato skupinka nebyla ani ...Zobrazit celý příspěvek

  armataratata

  Kdyby nekonala, tak o tom ani nevite. A jestli si vybírali osamocené lidi, navíc přistěhovalce, tak hned to odhalit je docela oříšek. Navíc tato skupinka nebyla ani plnoletá.

  Daleko horší je toto:
  http://tn.nova.cz/clanek/zprav...

  Zde již je jasný, že o tom musela policie vědět. Znásilnění mluví, mrtví nikoli.

  Ale samozřejmě, hledejme na Rusku všemožné zlo, to nás aspoň odvede od naší katastrofální situace v EU. Kde zločin stoupá s přílivem migrantů. Kde normální člověk není vyslyšen a ani se mu nedostává práva na ochranu. Ta naše demokracie se v EU již zhroutila. Stát který dělá rozdíly a nahovuje jedněm před ostatními, tak se o demokracii nejedná. Tedy ne v pravém slova smyslu. Nemáme hranice, naše zákony nechcem dodržovat, policie tají zločiny.
  V této Unii my žijeme a to by nás mělo pálit.
  Hledáme nedostatky jiných (Rusko), ale sami své nevidíme. A že jich není málo.Skrýt celý příspěvek

 • armataratata
  01:38 08.01.2016

  semtam, ten článek o vraždění nedaleko Moskvy samozřejmě přináší děsivou informaci nikoliv o muslimech, ale o samotných Rusech. Ukazuje však také, že ruská policie dopustí věci, ...Zobrazit celý příspěvek

  semtam, ten článek o vraždění nedaleko Moskvy samozřejmě přináší děsivou informaci nikoliv o muslimech, ale o samotných Rusech. Ukazuje však také, že ruská policie dopustí věci, které by naopak na západě možné nebyly . Ten park vydal obětmi, za všechny údajné západní no-go zóny.Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  01:17 08.01.2016

  armataratata

  Ok, ale tento článek zrovna nepopisuje to co je v tématu. Spíš tak trochu dokresluje to nadšení pro islám v Rusku...

  armataratata

  Ok, ale tento článek zrovna nepopisuje to co je v tématu. Spíš tak trochu dokresluje to nadšení pro islám v Rusku...

 • armataratata
  01:00 08.01.2016

  Superme, jestli si myslíš, že ruská policie by to či ono nedopustila a to či ono by se v Rusku nemohlo stát, tak si přečti tenhle neuvěřitelný příběh. Ani Pakistánce k tomu ...Zobrazit celý příspěvek

  Superme, jestli si myslíš, že ruská policie by to či ono nedopustila a to či ono by se v Rusku nemohlo stát, tak si přečti tenhle neuvěřitelný příběh. Ani Pakistánce k tomu nepotřebují, vystačí si sami a ne někde na Kavkaze, ale kousek od Moskvy je to síla: http://1url.cz/MysB... Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  23:01 07.01.2016

  armataratata V novinách to bylo, byl jsem v té době na základní škole :). Jinak na severním Kavkazu je to po mnoho let běžná praxe. Uzákonění i když se o tom moc nemluví se ...Zobrazit celý příspěvek

  armataratata

  V novinách to bylo, byl jsem v té době na základní škole :). Jinak na severním Kavkazu je to po mnoho let běžná praxe. Uzákonění i když se o tom moc nemluví se okecalo tím, že mělo Čečensko po válce málo mužů.
  Jinak ale buďme rádi, že Kavkaz je součást Ruska. Rusko i přes ústupky tamním lidem drží radikály pod pokličkou. Kdyby tam Rusko nebylo, tak tam vznikne islámský chalífát.
  A jaké by to představovalo problémy není těžké domyslet. Samozřejmě, že to není idilické, ruská armáda i doposud vede boj i když nízké intenzity s radikály.
  Přístup Ruska k islámu je celkem racionální. Nemůže je utlačovat, protože by si dělalo nepřátele na své půdě a hlavně oni žijou na svém území. Jiný kraj jiný mrav.

  Co beru jako absurdní věc je to lezení na ruku islámu v EU. S naším poníženeckým přístupem má každý mohamedán nos navrch. A jako obranu má rasismus či podobné berličky.
  Rusko má na svém území muslimy, jak je Rusko Ruskem, ale my si je sem taháme a to převážně z problémových zemí, kde je běžné utlačovat lidi s jiným vyznáním. Ruští muslimové dlouhou dobu žili v ateistické zemi, tak návyky a zkušenosti mají o mnohé lepší než ti "naši" Afghánci, Syřani, apod.

  Samozřejmě, že ne každý je špatnej, ale v takovémto počtu jsou strašně silní. To není jeden člověk ve městě.

  A něco na odlehčení diskuze :)

  https://www.youtube.com/watch?... Skrýt celý příspěvek

 • Superme
  22:57 07.01.2016

  armataratata - " Dovedete si představit v Německu, Francii či Británii oblast, kde by tolerovali mnohoženství? " Ehm, byl jsi někdy například v Paříži, Londýně nebo řekněme ...Zobrazit celý příspěvek

  armataratata - " Dovedete si představit v Německu, Francii či Británii oblast, kde by tolerovali mnohoženství? "

  Ehm, byl jsi někdy například v Paříži, Londýně nebo řekněme Stockholmu? Jsou tam ghetta, kde platí právo Šaría a policisté se tam bojí chodit. Jsou to takzvané No-go zony, které v Rusku neuvidíš, protože jejich vznik jednoduše Rusové neumožní.

  Slyšel jsi o případech, kdy většinou pákistánští přistěhovalci ve VB znásilňovali BÍLÉ anglické DÍVKY? A policie s tím roky nic nedělala, protože se bála, aby ji nějaké hate-free organizace neoznačily za rasistickou?

  Švédsku se dnes říká "hlavní město znásilnění", protože 1 ze 4 švédek bude za svůj život znásilněna. Politiky to evidentně vůbec netrápí. A takto bych mohl pokračovat.

  Toto je to, co v Rusku prostě neuvidíš. Proto v Evropě sílí rok co rok nacionalistické strany. Lidé už mají dost ničení Evropy.Skrýt celý příspěvek

 • mirkulinek
  22:54 07.01.2016

  armataratata: Neuznává oficiálně, ale ...... http://www.literarky.cz/civili...

  armataratata: Neuznává oficiálně, ale ...... http://www.literarky.cz/civili...

 • armataratata
  22:41 07.01.2016

  semtam, takže Ruská federace už dnes uznává na částech svého území prvky Šaríi? Vidíte a v našich novinách nikde ani ťuk, tam píší, že to někdy v budoucnu hrozí Evropě.

  semtam, takže Ruská federace už dnes uznává na částech svého území prvky Šaríi? Vidíte a v našich novinách nikde ani ťuk, tam píší, že to někdy v budoucnu hrozí Evropě.

 • mirkulinek
  22:37 07.01.2016

  Vrata : byl jsem celý den mimo, tak sem Vám nemohl dříve odpovědět. Nicméně v příspěvcích od kolegů Superme a semtam je vše důležité popsáno a já se pod to mohu jen podepsat. ...Zobrazit celý příspěvek

  Vrata : byl jsem celý den mimo, tak sem Vám nemohl dříve odpovědět. Nicméně v příspěvcích od kolegů Superme a semtam je vše důležité popsáno a já se pod to mohu jen podepsat.

  Jen bych rád k Vašemu příspěvku ještě podotkl :
  "Rusko je nase jedina zachrana pred Islamem" /// nikdy sem nic podobného netvrdil, Vy ano? Je to naprostá hloupost, proč by nás vůbec měli před něčím zachraňovat? Dál se o takové hlouposti nemá smysl bavit.

  Vychazel jsem z toho, ze Rusky zebricek hodnot se blizi zebricku Islamskemu //// to je nějaký pokus o vtip??? Myslíte vážně že hodnoty země pravoslavného křesťanství budou vzdálenější od hodnot katolického vyznání a budou bližší Islámu?!?!

  Ještě bych rád podotkl, že jestli vyvozujete takovéhle "teorie" na základě toho "co říkala jedna ruska" a absolutně neberete v potaz posledních 1000 let historie a vzájemných vztahů, tak se spolu nemáme o čem bavit. Byla by to velice neplodná diskuze a ztráta času.Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  22:27 07.01.2016

  armataratata Asi nevíte, ale mnohoženství je v Čečensku uzákoněno. Čečenské má specifické zákony oproti zbytku RF. To tu zaznělo už vícekrát. Ano Rusko může mít v budoucnu na ...Zobrazit celý příspěvek

  armataratata

  Asi nevíte, ale mnohoženství je v Čečensku uzákoněno. Čečenské má specifické zákony oproti zbytku RF. To tu zaznělo už vícekrát. Ano Rusko může mít v budoucnu na Kavkaze problém, hlavně se označuje Dagestán. Jak jste si mohl všimnout, tyto problémy se týkají lokálních částí. Ne celého Ruska. A těžko čekat, že se celé Rusko připojí k islámu, znovu napíšu, že Rusko považuje radikální islám za hrozbu.

  Dřív než bude Rusko islámské, zdali vůbec, tak by to mu předcházela válka. S epicentrem na Kavkaze. Což je od nás poměrně daleko.
  Co z toho vyplývá?
  V zájmu ČR je a nejen jí, aby Rusko byla stabilní země. Aneb jak se říká kdo jinému jámu kopá sám do ní padá.
  Jako větší bezpečnostní riziko vnímám migraci Arabů a Afričanů. Nemusí se jednat přímo o ohrožení státu, ale bezpečnostní klima v zemi.Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  22:06 07.01.2016

  Jan Horten Z mého komentáře je snad zřejmé, že Vás nijak neoznačuju. Pokud by jste byl pozornější, tak jsem IVČRN neoznačil za nedůvěryhodný zdroj, ale ne vždy úplně přesný a ...Zobrazit celý příspěvek

  Jan Horten

  Z mého komentáře je snad zřejmé, že Vás nijak neoznačuju. Pokud by jste byl pozornější, tak jsem IVČRN neoznačil za nedůvěryhodný zdroj, ale ne vždy úplně přesný a věci s islámem někdy zavádějící.

  Rusko a OIC, nemohu si pomoci, ale nikde jsem nezaznamenal, že Rusko je přidružený člen. Všude jen, že je veden jako pozorovatel. Přidružené členy jako takové OIC snad ani nemá. A podezřívat Rusko s globální podpory šaríi je docela odvážné. Ne dlouho se tu psalo o ruském nacionalismu a pravoslaví... Mnohé ze zemí OIC bojují proti radikálnímu islámu a mnohé i sami proti sobě. Tudíž není to nějaké jednotné sdružení, ale jen sdružení zemí s islámskou vírou. V OIC byla do roku 2012 i Sýrie, jedna z nejsekulárnějších zemí s muslimskou většinou.

  Pokud by Rusko podporovalo šaríu, tak jeho kroky faktické či domnělé tuto myšlenku vyvrací. Rusku se zhoršili vztahy se Saúdskou Arábií a naopak zlepšili s Izraelem. Radikální Islám je veden jako hrozba pro bezpečnost Ruska.

  Vše co píši, nijak nezlehčuji islamismus v Rusku, jenže vidím to, že i když v zemi žije 20 mil. muslimů, tak radikálům co by chtěli i to jako je právo šaría, tak jim v Rusku mšenka nekvete. Čečensko se povedlo stabilizovat a nikde jinde v Rusko není s islámem problém jako ho máme my v EU a to s výrazně nižším počtem (prozatím).
  Důvody jsem Vám již psal. A když jsme u té demokracie. Snad nemyslíte tu demokracii, která vědomě ohrožuje své občany a ani je nedokáže ochránit a problémy tutlat?

  Novinka ze Salcburku, Salcburk zažil obdobu co Kolín. Ale jsme přece na tom líp s islámem než Rusko. EU nemá hranice, jen za jeden rok jich přijde do Německa 1,2 milionu a to se ani nepočítají ostatní země.

  P.S: Tento článek je přepis bývalého ministra Ičkerie.Skrýt celý příspěvek

 • armataratata
  21:29 07.01.2016

  Semtam, v Rusku prakticky neexistují no go zones? Superme, v Ruské federaci platí ruské zákony? Opravdu všude? Že se v Rusku neosahává a neznásilňuje? Nevím, nevím ... v Dagestánu ...Zobrazit celý příspěvek

  Semtam, v Rusku prakticky neexistují no go zones? Superme, v Ruské federaci platí ruské zákony? Opravdu všude? Že se v Rusku neosahává a neznásilňuje? Nevím, nevím ... v Dagestánu a Ingušsku se běžně unášejí mladé dívky, které jsou znásilněny a poté nuceni ke vdavkám, protože těhotné a bez manžela jsou bezcenné. Tady: http://1url.cz/9ykE... To je snad v souladu s ruskými zákony? V Čečensku otevřeně bují mnohoženství, je to realita přesahující do Ruska http://1url.cz/yykB... A to je také v souladu s ruskými zákony? O čem to lidi sníte? Dovedete si představit v Německu, Francii či Británii oblast, kde by tolerovali mnohoženství? Na internetu jsou spousty videí, kdy se Čečenci v ruských oblastech chovají jako páni, střílí za jízdy z okýnek aut, bijí nezvané hosty na svých svatbách a Rusové ani nepípnou, dokonce ani policie neví co s nimi, úplně stejně jako ta západní. Tady třeba po policii střílí čečenská mafie ze samopalů http://1url.cz/iykR... a ani se to nedostane na přední stránky novin. Představte si to v západní Evropě. Tak o tom čteme nejmíň rok. Ono je to také o informovanosti, Rusko prostě své problémy od nepaměti tají, zastírá a tutlá, ven pouští jen propagandu, která je nahony vzdálená každodenní realitě v zemi. Noviny vše přikrašlují, přesný opak západu, kde noviny vyšťourají každou špatnost a hned ji zveřejní a ještě zveličí, je nemožné něco takové tutlat. A co šikana etnických Rusů, kteří nastoupí vojenskou službu na Kavkaze a vůbec rvačky v armádě, jen malá kapka zde http://1url.cz/yykF... . To je to dodržování zákonů a pořádek? Proboha vždyť se to děje v ruské armádě! Děje se to snad v britské či německé armádě? Že je tu a tam zbuší OMON? No jasně, na západě zásahovka taky udělá pěknej tanec, ale obyčejní policajti, v obyčejnejch situacích ve dvojici a s Ladou Samarou za zadkem udělají prd. Jsou ještě bezmocnější než ti západní.Skrýt celý příspěvek

 • Jan Horten
  20:33 07.01.2016

  Semtam - Jako chucpe působí spíše to, se nepříjemným faktům vyhnout poukazem na nějaké IVČRN :-) Pokud moskevského imáma Šamila Alyautdinova pokládáte za příslušníka vámi zmiňované ...Zobrazit celý příspěvek

  Semtam - Jako chucpe působí spíše to, se nepříjemným faktům vyhnout poukazem na nějaké IVČRN :-) Pokud moskevského imáma Šamila Alyautdinova pokládáte za příslušníka vámi zmiňované organizace (zkreslující mnohé věci a nafukující je) prosím, klidně ho mějte i za svobodného zednáře, ale to nic nemění na tom, co říká a tom jaké počty uvádí.

  To že je OIC druhá největší organizace OSN jen dodám NO A CO??? Pokud země OIC hlásají to, co hlásají viz. "Káhirská deklarace" je to zcela nepodstatné a spíše to ukazuje tragiku dneška. OSN se vůbec dostala do stavu kdy odkazem na ní něco obhajovat je chucpe :-) Když je to právě OSN, kde Saudská Arábie (spíše Saudská Barbárie) může v vést Radu pro lidská práva, to je takový cynický OSN vtip :-) ale dokonale ukazuje kam to OSN dopracovala.

  Rusko není pozorovatel v OIC ale přidružený člen. Pokusím se vám vysvětlit rozdíl mezi pozorovatelem a přidruženým členem, pozorovatel nemá zájem o plnoprávné členství, nemá zájem o vstup. Zatímco přidruženým členem se stává jen ten, kdo má zájem a koná kroky k plnoprávnému členství, tak jako Rusko. Už chápete??? Chápete ten rozdíl??? Přidružení je mezikrok k plnoprávnému členství a to je případ Ruska.
  Pokud tedy Rusko chce členství v organizaci, která zcela likviduje to, co chápeme jako "lidská práva" (OIC "lidská práva" zcela podřizuje šárii), tak prosím je to jejich věc, ale malovat věčně Rusko na tu vaši růžovou je prostě dětinské.Skrýt celý příspěvek

 • Superme
  19:08 07.01.2016

  semtam - Skvěle jsi to shrnul, naprostý souhlas se vším! :) Jinak se omlouvám za svou nepozornost u informace, že starostka Kolína nad Rýnem byla pobodána druhý den po útocích ...Zobrazit celý příspěvek

  semtam - Skvěle jsi to shrnul, naprostý souhlas se vším! :)

  Jinak se omlouvám za svou nepozornost u informace, že starostka Kolína nad Rýnem byla pobodána druhý den po útocích na ženy v den silvestra. Byla pobodána již 15 .října 2015.Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  18:28 07.01.2016

  Jan Horten Myslím, že by jste své informace neměl čerpat pomalu jen z IVČRN, jak je patrné z Vašich komentářů. Tato organizace hodně věcí zkresluje a mnohé věci nafukuje. Tudíž ...Zobrazit celý příspěvek

  Jan Horten

  Myslím, že by jste své informace neměl čerpat pomalu jen z IVČRN, jak je patrné z Vašich komentářů. Tato organizace hodně věcí zkresluje a mnohé věci nafukuje. Tudíž mnohé informace od ní je lepší si ještě ověřit, než je jednoduše přebírat. Jinak to působí jako chucpe.

  Počty muslimů v Moskvě se odhadují na 1,5 milionu. Je faktem, že jejich nárůst je způsoben imigrací z bývalých středoasijských republik SSSR. Ve Spojeném Království bylo dle sčítání lidu z roku 2011 téměř 3 miliony muslimů. Např. Německo mělo v roce 2014 přes 4 miliony muslimů. Jen za loňský rok jich má již 5,5 milionu. Pokud se Angela nezastaví, tak Rusko předeženeme během pár let či napřesrok jestli se vyplní "sny".

  Podstatný rozdíl mezi muslimy v EU a Rusku je, jak již zmínil Superme v tom, že se nacházejí ve své domovině. Tudíž Severní Kavkaz a Tatarstán plus Moskva, kde navíc hledalo spousta lidí vyznávající islám nové pracovní příležitosti. To znamená, že Rusko nemá problém se začleňováním jiné kultury do své společnosti. Což je pro EU velký kámen úrazu. Další podstatný rozdíl je v tom, že není muslim jako muslim. Jinou kulturu mají v Tatarstánu a jinou na Blízkém východě či v severní Africe.

  Co se týče zemí OIC, tak je to druhá největší organizace po OSN. Jejími členy jsou téměř všechny muslimské země i v ČR příkladná Indonésie a Rusko je od roku 2001 jejím pozorovatelem jako je třeba Thajsko.

  V Rusku prakticky neexistují no go zones. Za to v EU rostou jak houby po dešti, už i Německo přiznalo jejich existenci.

  Počet muslimů ve světě se zvyšuje. Není to mu jinak ani v Rusku. Hlavní problém, který se dotýká ČR je právě ono zvyšující se procento muslimů v EU, jaké v minulém roce narostlo absolutně nekontrolovatelně. A tito muslimové pocházejí převážně z problémových zemí zasažených islámských radikalismem.Skrýt celý příspěvek

 • Superme
  17:51 07.01.2016

  Jan Horten - Rusové zakázali nošení hidžábu na státních školách. Zakázali mnoho islámských knih. Jen si vzpomeňte, jak Krymský tataři brečeli, že jsou údajně kvůli jejich ...Zobrazit celý příspěvek

  Jan Horten - Rusové zakázali nošení hidžábu na státních školách. Zakázali mnoho islámských knih. Jen si vzpomeňte, jak Krymský tataři brečeli, že jsou údajně kvůli jejich náboženství terorizování a diskriminováni. Rusko neuznává žádné muslimské svátky.. takový New York je bohužel i uznal.

  Argumentaci typu "Rusko je již přidružený stát k OIC" se musím opravdu smát. A to z toho důvodu, že hlavním spojencem Saúdské Arábie, Kataru, SAE nebo Turecka je bohužel současné vedení USA, EU a nikoliv Ruska.

  Takže, já se to pokusím vysvětlit znovu. Proč je na tom Rusko ve skutečnosti lépe, než Švédsko, Německo, Francie nebo Belgie.

  Rusové se nebojí, že je někdo označí za rasisty nebo xenofoby. Buď budeš respektovat nás a ruské zákony, nebo půjdeš sedět a nebo ještě lépe, dostaneš ochutnat ruskou kulku. Opravdu si nedovedu představit, jak na Rudém náměstí stojí tisíc mladých mužů a osahávají Rusky, okrádají je atd.! Zároveň by policie absolutně nic nedělala načež by starostka Moskvy druhý den řekla (a teď cituji starostku Kolína nad Rýnem): „Ženy a mladé dívky se musí více bránit, aby se už takové věci neopakovaly!“ Pravda, ještě ten samí den skončila pobodaná..

  A víš, vlastně o tomto jsem primárně mluvil.O bezpečnosti v daných státech.. ne o spolupráci s muslimskými zeměmi, ale o tom, že celá slavná Západní Evropa neumí ukázat kdo je tady pánem. Místo toho politici prohlásí, že je to vlastně naše vina, že jsou muslimové tak agresivní. Že ženy si za to mohou vlastně skoro sami, že jsou znásilněny. Toto by se v Rusku, USA nebo Číně nikdy nestalo. A fakt si všimni, že jsem zmínil také USA. A konec konců.. to samé platí i o Austrálii, Kanadě (zatím), Japonsku nebo Švýcarsku. Ale tak my (EU) jsme přeci tak moc vyspělí, že si ani hranice hlídat neumíme, že? :D Je to škoda... vůbec jsme zde ty primitivy muslimský mít nemuseli.Skrýt celý příspěvek

 • Jan Horten
  16:09 07.01.2016

  Superme - Kde muslimové v Rusku žijí jistě může mít částečně význam, ale ne nějaký podstatný, ale podívejte se např. na Moskvu!!! Moskva je dnes největší muslimské město v Evropě ...Zobrazit celý příspěvek

  Superme - Kde muslimové v Rusku žijí jistě může mít částečně význam, ale ne nějaký podstatný, ale podívejte se např. na Moskvu!!! Moskva je dnes největší muslimské město v Evropě (nepočítáme-li Istanbul), jen v samotné Moskvě je muslimů asi jako v Británii. Moskevský imám Šamil Alyautdinov říká, že Moskva potřebuje minimálně 100 mešit s kapacitou alespoň 5-10 000 lidí, aby byly uspokojeny potřeby moskevských muslimů (největší pravoslavný chrám "Krista spasitele" má kapacitu cca 10 000 lidí). Podle moskevského imáma Alyautdinova je Moskva domovem 1 milion muslimů, kteří jsou potomky původních muslimských obyvatel Moskvy, tedy těch, kteří v Moskvě žijí již několik generací. Vedle toho je v Moskvě mnoho muslimů, kteří se zde usadili v posledních 30 letech a mnoho dalších, kteří zde jsou na „návštěvě“, nebo za prací atd. celkově mluví skoro o 3 milionech muslimů jen v samotné Moskvě.

  Co je ale podstatné je to, že Rusko je již přidružený stát k OIC (Organizace islámské konference/Organizace islámských států). Rusko jako přidružený stát k OIC deklaruje svůj zájem o plnoprávné členství ale to znamená i to, že mu není proti srsti to, co státy OIC deklarují. Například tzv. "Káhirská deklarace lidských práv v islámu", kde se islámské státy sdružené v OIC sice "hlásí" ke konceptu lidských práv, ALE JEN POKUD NEJSOU V ROZPORU S ISLÁMSKÝM PRÁVEM!!! Jen na ukázku dva závěrečné články tzv. "Káhirská deklarace lidských práv v islámu", Článek 24: Všechna práva a svobody stanovené v této deklaraci jsou předmětem islámské šarí’a. Článek 25: Islámská šarí’a je jediný zdroj pro vysvětlení nebo bližšího objasnění každého z článků této deklarace. Tedy nijaká svoboda projevu, vyznání, změny vyznání (odpadlictví), kritika islámu atd. atd. atd. Rusko svým přidružením tak v podstatě toto akceptuje!!!.

  Proto píšu, že Rusko je na tom s islámem podstatně hůř než celý Západ dohromady.

  A k té bezpečnostní situaci, můžete o ní přesvědčovat např. Sergeje Vorontsova, který je členem expertní rady bezpečnostního výboru Státní dumy Ruské federace a který na bezpečnostní konferenci v Pjatigorsku v roce 2013 konstatoval, že úroveň islámského terorismu v Rusku prudce roste o 20% ročně, což prohlásil sám člen expertní rady bezpečnostního výboru Státní dumy Ruské federace, Sergej Vorontsov http://www.rusimperia.info/new...

  Rusko je na tom s islámem a islamizací mnohem hůř než celý Západ, že to nechcete vidět na tom zhola nic nemění :-(Skrýt celý příspěvek

 • Vrata
  13:41 07.01.2016

  mirkulinek: asi studujeme oba, ale kazdy z jineho zdroje. Ja jsem se tady tady pred par mesici az pred rokem trochu rozepsal proti tvrzeni typu "Rusko je nase jedina zachrana ...Zobrazit celý příspěvek

  mirkulinek: asi studujeme oba, ale kazdy z jineho zdroje.

  Ja jsem se tady tady pred par mesici az pred rokem trochu rozepsal proti tvrzeni typu "Rusko je nase jedina zachrana pred Islamem". Vychazel jsem z toho, ze Rusky zebricek hodnot se blizi zebricku Islamskemu zrejme daleko vic nez ten Evropsky. Jde o semknuti naroda pro podporu vudce/cara za ucelem boje proti nepriteli a, zda se, i za ucelem sireni toho jedineho (momentalne) spravneho - vzdy Ruskeho - pojeti sveta. Pravda, a rozdil od Rusu ma Islam stalou ideologii, kterou se snazi sirit. Rusove v konkretnich ideologiich jsou daleko flexibilnejsi - nejprve byli vedouci svetovou (ateistickou) silou za lepsi a spravedlivejsi svet proti (zapadnimu) kapitalismu a imperialismu. V 90-tych letech se z nich stali siritele tech skvelych Ruskych tradicnich hodnot pod praporem pravoslavi a za zachranu prohnile dekadentni, neverici Evropy (kde, podle vyjadreni jedne Rusky, pobihaji po mestech vydeseni vyjici psi pronasledovani zoofily touzicimi si uzit). Z toho jsem vyvozoval a vyvozuji, ze pokud v Rusku prevladne v budoucnosti Islam (treba z populacnich duvodu), klidne stane Ruske obyvatelstvo pod praporem Islamu se starymi ukoly a pocity - aby spasilo svet (tentokrat pomoci Ruskeho Islamu) a ubranilo se zlocinnemu zapadu. Pouze jsem nespecifikoval zpusob zmeny nazoru na Islam - a ten jsem se dozvedel dnes - proste si Rusove, stejne jako vy, uvedomi, ze jejich Islam je ten dobry, lepsi, .., nejlepsi, .. spasotvorny.

  Jinak, na popularne vedecko-technickem webu OSEL (Objective Source E-Learning) je dnes novy clanek na tema "komnata ozveny" - tak mne napadlo, ze Rusove maji tendenci si takovou komnatu ozveny vytvorit v celem state a pak ji chteji vnutit celemu svetu (coz se jim zatim nastesti nepodarilo).Skrýt celý příspěvek

 • mirkulinek
  11:37 07.01.2016

  Vrata : To ale přeci nikdo netvrdí. Radikální islamismus je problém jak v Evropě, tak i v Rusku. Je tam ale jedno velké ALE a to kulturní, historický a sociální vývoj muslimské ...Zobrazit celý příspěvek

  Vrata : To ale přeci nikdo netvrdí. Radikální islamismus je problém jak v Evropě, tak i v Rusku. Je tam ale jedno velké ALE a to kulturní, historický a sociální vývoj muslimské komunity v Rusku, který je naprosto odlišný od muslimů v Evropě. Studujte, studujte a pochopíte širší souvislosti, jež z toho plynou...Skrýt celý příspěvek

 • Vrata
  11:30 07.01.2016

  A je to tady - Rusti muslimove jsou ti hodni - tak jako vsechno z Ruska je dobre. Zato ti Zapadni muslimove - to jsou vsechno zlosynove stejne jako cely Zapad. Holt budeme ...Zobrazit celý příspěvek

  A je to tady - Rusti muslimove jsou ti hodni - tak jako vsechno z Ruska je dobre.
  Zato ti Zapadni muslimove - to jsou vsechno zlosynove stejne jako cely Zapad.
  Holt budeme muset poprosit Putina, aby nam tu udelal poradek.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 2 z 3