Rusko ohrožuje narůstající islamismus v zemi

Ruští vojáci muslimského vyznání; ilustrační foto / Pashtun forums

Rusko má s islámem dlouholeté zkušenosti a na jeho území žije několik milionů muslimů. Avšak v posledních letech narůstá počet konvertitů k islámu z řad etnických Rusů a dochází k radikalizaci nemalé části z nich. Znepokojivým jevem je zapojení ruských militantních islamistů do válek v Sýrii a Iráku a v neposlední řadě poměrně masivní vnitřní migrace, která odhaluje nové bezpečnostní hrozby.

Islámští konvertité

O existenci zvyšujících se konverzí etnických Rusů k islámu se hovoří už delší dobu. Nicméně je nutné zdůraznit, že se v Rusku zatím nejedná o masový proces. Podle odhadů v posledních 15 letech konvertovalo k islámu zhruba 10 000 etnických Rusů.

Daleko závažnější je, že velká část z těchto konvertitů se poměrně rychle radikalizuje. Díky nedostatku informací není přesně jasné, kolik z těchto předpokládaných deseti tisíc konvertitů se radikalizovalo natolik, aby se stali bezpečnostní hrozbou.

V otázce ruských konvertitů k islámu je velmi zajímavé, že velká část z nich se velmi rychle stává fundamentalisty. Někteří ruští analytici soudí, že za šířením radikálního islámu, zejména různých forem salafismu, je zodpovědná narůstající propaganda islámských extremistů v ruských věznicích. Tento trend je známý také ze západní Evropy, kde se mnoho mladých muslimů radikalizuje v době výkonu trestu.

Obdobně jako v Evropě, tak i v Rusku, jsou cílem islamistů mladí lidé do 30 let věku. Tato argumentace by dávala smysl, kdyby konvertité byli z velké části lidé s problémovou minulostí. Podle části ruských analytiků však k islámu konvertují zejména mladí a vzdělaní lidé, kteří nemají problémy se zákony.

Jedním z vysvětlení může být také to, že se tito konvertité svým radikalismem snaží ukázat, že jsou lepší muslimové než rodilí vyznavači islámu v Rusku.

Zajímavá situace je v sousedním Kazachstánu, kde žije na 54 000 etnicky Rusů islámského vyznání. To je 20x méně etnických Rusů než v samotné Ruské federaci, ale procento muslimských konvertitů z řad etnických Rusů je v Rusku pětkrát větší než v Kazachstánu, kde islám vyznává více jak polovina populace.

Pozice etnických Rusů, kteří konvertují k islámu, je ve společnosti velice složitá. Tito konvertité se nepřestávají cítit Rusy, což vede ke konfliktům s ruskou pravoslavnou církví, která dlouhodobě prohlašuje, že za Rusa se může považovat pouze člověk ruského ortodoxního vyznání. Mnoho vedoucích představitelů ruských muslimů s tímto tvrzením nesouhlasí a dostávají se do sporů s církví a státem.

Ruští muslimští konvertité se však z největší pravděpodobností nebudou ve velkém zapojovat do boje proti ruským bezpečnostním složkám po boku muslimských radikálů na severním Kavkazu nebo v Sýrii. Mají příliš odlišnou mentalitu a islám pro ně primárně není pojítkem v boji proti ruské vládě.

Vyskytlo se však už několik případů, že se konvertité vydali do Sýrie nebo se připojili k islamistům v Rusku. Tyto případy byly ruskými médii hojně rozebírány.

Podle ruského analytika Romana Silantyjeva tvoří islámští fundamentalisté v Rusku zhruba 5 % všech muslimů, což odpovídá zhruba 700 000 osob z 14 - 20 milionové muslimské populace Ruska. Podle Silantyjeva žije také daleko více islámských fundamentalistů například v Saratovské oblasti na východě Ruska než v Čečensku.

Pro představu, v Moskvě má domov milion muslimů a dalších 1,5 milionu muslimů (většinou dělníků) zde přicestovalo za prací. V Moskvě je 8000 mešit.

Centrum ruského islámu také není, jak by se mohlo na první pohled zdát, na Kavkaze, ale v Tatarstánu. V Kazani, metropoli Tatarstánu, se nachází největší mešita v Evropě a také ruská islámská univerzita. V Tatarstánu tvoří islámští fundamentalisté dokonce většinu místní muslimské populace.

Ani radikální muslimští konvertité nejsou soustředěni na Kavkaze, ale jsou rozšíření napříč celým Ruskem. Například v Astracháni žije podle ruských zdrojů více jak tisíc ruských salafistů. Narůstající počtet konvertitů z řad etnických Rusů také vede k nejistotě mezi tradičními ruskými muslimskými komunitami, které se s tímto fenoménem snaží vyrovnat.

Dokonce došlo k několika případům, kdy byli konvertité vyloučeni z místní muslimské komunity, neboť vyšlo najevo, že spolupracují s ruským bezpečnostními složkami.

Někteří mladí muslimští konvertité se snaží dokázat svou víru také tím, že se zapojují do islamistických skupin, což může do budoucna vést k rozkolu mezi islamisty v Rusku, neboť členy radikálních džihádistických skupin byly dosud výhradně rodilí muslimové kavkazského nebo středoasijského původu.

Migrace obyvatel

Rusko se už několik let potýká s poměrně razantními přesuny obyvatel uvnitř svých hranic. Tato vnitřní migrace je motivována zejména ekonomickými faktory. Nekontrolovatelný pohyb osob, zejména obyvatel původem ze severního Kavkazu, a to jak muslimů, tak etnických Rusů, se pro Rusko stává bezpečnostní hrozbou.

Na severním Kavkaze dochází jednak k přesunu obyvatel z venkova do měst, ale také k migraci poměrně velkého množství místního obyvatelstva do bohatších regionů Ruska, zejména do Moskvy a okolí. Přesun obyvatel z vesnic do měst v rámci kavkazských republik je nebezpečný z několika důvodů.

V mnoha kavkazských republikách dochází k vylidňování venkovských oblastí, kde už dnes mizí celé vesnice. Venkovské horské oblasti jsou operačním prostorem místních džihádistických skupin na pojených na Al-Qaidu a Islámský stát (IS) a opuštěné vesnice džihádistům často slouží jako dočasné základny a úkryty před ruskými bezpečnostními složkami.

Přesun zejména mladých lidí z vesnic do měst může doprovázet také jisté rozčarování z nového života, odtržení od tradic a původní komunity. Tyto faktory mohou být lehce zneužity radikálními kazateli a verbíři islamistických skupin, což může do důsledku vést k větší islamizaci a radikalizaci obyvatel Kavkazu.

Migrace obyvatel severního Kavkazu do bohatších částí Ruska sebou nese také značná rizika. Jednak z této oblasti odchází velké množství etnických Rusů a některé regiony se pomalu stávají etnicky čistě kavkazské. Tento jev může do budoucna vést k nemalým problémům pro ruskou státní správu. 

Ta využívala etnických Rusů jako opory, díky níž dokázala tento Moskvě nepříliš nakloněný region kontrolovat. Teď o tradiční oporu přichází a je otázkou, zda ruské úřady dokáží získat na svou stranu významnou část obyvatel.

Další problém související s migrací do bohatších částí Ruska je její nekontrolovatelnost. Ruské úřady evidují odhadem jen každého osmého migranta, který odešel z ekonomických důvodu z Kavkazu. V kavkazském regionu žije zhruba 9 % celkové populace Ruska, ale migranti z této oblasti tvoří více jak třetinu z 3,5 milionu migrantů v Moskvě a okolí.

V kontextu celého Ruska však bude jejich počet daleko větší. Tito lidé pohybující se v „šedé zóně“ jsou často zapleteni do nelegálních aktivit, spolupracují s organizovaným zločinem, či extremisty.

S nelegální migrací souvisí také problém rasismu, kterému jsou vystaveni lidé, kteří se na západ Ruska přistěhovali z Kavkazu a středoasijských republik. Tito přistěhovalci, vesměs nelegální dělníci, jsou cílem útoků různých nacionalistických ruských skupin a zastání nenajdou ani u ruských úřadů, z jejichž strany jsou vystaveni silné represi.

Podobné zkušenosti mnoha vnitřních migrantů mohou vést k posílení jejich odporu proti ruskému státu a u některých z nich také k radikalizaci a vstupu do džihádistických skupin.

Další specifickou skupinou obyvatel Kavkazu, náchylnou k přijetí radikálního islámu, jsou lidé, kteří byli nuceni opustit své domovy během válek v 90. letech a nemohli se vrátit zpět.

Tito lidé byli vesměs násilně přesídleni a mnoho z nich pociťuje odpor k ruskému státu. Ještě náchylnější k radikalizaci jsou pak jejich děti vyrůstající v protiruském prostředí a slogany radikálních islamistů je mohou daleko snadněji ovlivnit.

Posledním problém spojeným s přesunem obyvatel je odchod islámských radikálů do Sýrie a Iráku. V současné době není přesně jasné, kolik islamistů původem z Ruska bojuje v zahraničí za IS nebo skupiny napojené na Al-Qaidu.

Podle vyjádření Kremlu v Sýrii bojuje až 7000 džihádistů z Kavkazu. Na jednu stranu jsou ruské bezpečnostní orgány spokojené s odchodem kavkazských bojovníků za hranice Ruské federace, neboť tak odpadá nebezpečí jejich útoků v Rusku, na druhou stranu si však uvědomují zvýšené riziko útoků a verbování nových bojovníků po návratu kavkazských radikálů ze zahraničí.

Ruská tajná služba FSB se snaží všechny navrátilce rychle identifikovat a zatknout je na základě zákona o podpoře terorismu. V ruském parlamentu se dokonce objevily hlasy, které požadují schválení zákona, který by umožnil usvědčeným islamistů z IS a dalších skupin odebrat ruské občanství.

Kolektivní tresty pro rodiny radikálů, kteří odejdou bojovat do zahraničí, byly zavedeny v Čečensku. V Sýrii následně sice došlo k poklesu množství islamistů z Čečenska, ale důvodem byly spíše neshody mezi čečenskými veliteli v Sýrii a jejich neschopnost zajistit plynulé zásobování čerstvými posilami z Čečenska než represe kadyrovovy vlády.

Naproti tomu došlo k výraznému nárůstu počtu nových rekrutů z Dagestánů. Podle dagestánské vlády odešlo do Sýrie bojovat 600 Dagestánců, odborníci však odhadují jejich počet až na 5000. Dagestánci tvoří a do budoucna nejspíše budou tvořit jádro džihádistických sil původem z Ruska.

Postupný nárůst muslimských konvertitů z řad ruského etnika bude velkou výzvou pro ruskou administrativu a její bezpečnostní složky, které byly dosud zvyklé na jednání výhradně s kavkazskými nebo středoasijskými muslimy.

Stejně tak vnitřní migrace může do budoucna být velmi nebezpečná, zejména pokud ji budou provázet protesty ruských pravicových radikálů. Ty mohou vyvolat větší příklon ruských muslimů k radikálním formám islámu. Stejně tak i návrat radikálních islamistů z válek v Iráku a Sýrii zpět do Ruska je pro tamní bezpečnostní složky značným rizikem.

Zdroj: The James Town

Nahlásit chybu v článku


Související články

Turci sestřelili ruské letadlo Su-24. Co bude dál?

24. listopadu turecké stíhačky F-16 sestřelily ruský útočný letoun Su-24. O život přišel jeden pilot ...

Rusko využívá Sýrii k testování nových zbraňových systémů

Rusko od svého přímého zapojení do syrského konfliktu využívá tamní bojiště jako testovací polygon ...

NÁZOR: Využije Rusko uprchlíky jako nástroj hybridní války?

Každý týden překoná rusko-norskou hranici několik stovek uprchlíků z Afghánistánu. Tzv. "arktická ...

Mocenské soupeření pokračuje: Černá Hora přistupuje k NATO

Černá Hora se přece jen dočkala. Ministři zahraničí členských zemí NATO se na začátku prosince ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • Pepos
  11:19 07.01.2016

  S tou islamizáciou etnických Rusov nie je tak celkom pravda . Ak mal jedného rodiča etn. rusa a druhého nie etnického rusa a dal sa k islamistom znamená ,že ten druhý bol ...Zobrazit celý příspěvek

  S tou islamizáciou etnických Rusov nie je tak celkom pravda . Ak mal jedného rodiča etn. rusa a druhého nie etnického rusa a dal sa k islamistom znamená ,že ten druhý bol moslim.
  Záver ťažko definovať etnického rusa ,že nim je ak je inej než bielej farby.(pozor nejde o rasizmus ,ale o filozofiu o etnikách)Skrýt celý příspěvek

 • mirkulinek
  09:24 07.01.2016

  armataratata : Vaše zjednodušování tak složitého systému jakým je Islám je naprosto směšné a to bez urážky. Napsat že je to stejná větev islámu - sunnitská. No, to jistě ano, ale ...Zobrazit celý příspěvek

  armataratata : Vaše zjednodušování tak složitého systému jakým je Islám je naprosto směšné a to bez urážky. Napsat že je to stejná větev islámu - sunnitská. No, to jistě ano, ale sunnitský islám má mnoho a mnoho dalších ideových a názorových směrů. Např : Hanýfovský, Málikovský, Šáfiovský, Hanbalovský, Záhirovský, Dále tu máme Súfismus, který se dnes dělí na více než dalších 50 taríků ! Takže říct o někom že je sunnitský muslim je velice, ale velice zjednodušující a neříká to o něm vlastně vůbec nic.

  Dále k samotnému článku a ostatním komentářům: šíření radikálního Islámu na Evropském kontinentě je všeobecný problém. Vzhledem k naprosto jiným podmínkám, jež má vzhledem k Islámu Rusko a EU, bych nemluvil o vzrůstajícím Islamismu v Rusku....za situace jež se na EU valí doslova lavina problémů, které zničí evropskou kulturu, její národy na věky. V Rusku muslimové žijí na svém území stovky let, jsou přirozenou součástí země. Muslimové v Rusku se rodí v první řadě jako Rusové a až poté jako muslimové, jež mají možnost vyznávat svoji víru, ale v souladu s právními předpisy Ruska. Rusko dalo představitelům republik s výraznou muslimskou komunitou (např. Čečna, Tatarstán) určitou volnost, za podmínek dodržování určitých pravidel. Proto dnes vidíme jak muslimští představitelé v Rusku velice tvrdě kritizují radikální islamismus a jsou připraveni udělat vše pro jeho potlačení. Což je opravdu velice důležité. Zničení (nebo alespoň radikální omezení) fundamentalistického islámu musí přijít z vnějška muslimské komunity. To v Rusku vidíme, v EU zatím bohužel ne.Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  07:33 07.01.2016

  To armatara...: kolik Vám je let? Znáte jednoho politika, zemi či mocenský komplex, který by mluvil, jednal a uvažoval pouze a výhradně jedním metrem?

  To armatara...: kolik Vám je let? Znáte jednoho politika, zemi či mocenský komplex, který by mluvil, jednal a uvažoval pouze a výhradně jedním metrem?

 • Lukyi
  02:05 07.01.2016

  Němce čekají horší vyhlídky :D A nejen ty.....

  Němce čekají horší vyhlídky :D A nejen ty.....

 • armataratata
  00:43 07.01.2016

  Superme, je-li ten citát pravdivý, jak si vysvětluješ že V. Putin nestrpí aby se ruské menšiny na územích cizích zemí podřizovaly centrálním vládám a od menšin v Rusku totéž naopak ...Zobrazit celý příspěvek

  Superme, je-li ten citát pravdivý, jak si vysvětluješ že V. Putin nestrpí aby se ruské menšiny na územích cizích zemí podřizovaly centrálním vládám a od menšin v Rusku totéž naopak vyžaduje? Není to dvojí metr?Skrýt celý příspěvek

 • armataratata
  00:41 07.01.2016

  16 - 20 milionů muslimů v RF? Uff - to je panečku síla! Kdyby se zvedli, tak je s Ruskem, jak ho známe, ámen. Vzpomeňme Čečensko - země menší než naše Morava, s počtem obyvatel ...Zobrazit celý příspěvek

  16 - 20 milionů muslimů v RF? Uff - to je panečku síla! Kdyby se zvedli, tak je s Ruskem, jak ho známe, ámen. Vzpomeňme Čečensko - země menší než naše Morava, s počtem obyvatel jako má Praha a v první válce Rusko vlastně porazili a Rusové byli donuceni podepsat příměří a stáhnout se. Teprve ve druhé válce si Rusové Čečnu opět podmanili. Když čtu, že by Rusové mohli být za pár týdnů v Praze, vzpomenu si na Čečensko. Stejně je to všechno podezřelé, ještě loni se staří kamarádi Putin a Erdogan objímali při otevírání moskevské mešity a Putin opěvoval Turecko a ekonomickou spolupráci obou zemí. Z Turecka dělal ruského trojského koně v NATO a dnes z něj dělá zloděje a tváří se, že ho snad ani nikdy neznal http://1url.cz/syaJ... A neobjímal se jen s Erdoganem - tady je celá partička - zleva: V. Volodin (náměstek Putinovy prezidentské administrativy), palestinský prezident Mahmúd Abbás, turecký prezident Tayyip Erdoğan, V. Putin, hlava ruských muslimů muftí Ravil Gainutdin, moskevský starosta Sergej Sobjanin, prezident Tatarstánu Rustam Minnichanov, čečenský prezident Ramzan Kadyrov ... http://1url.cz/kyaQ... Rusko to prostě hraje na všechny strany. Nic jiného mu ani nezbývá. Ještě že EU drží vůči Rusku vízovou povinnost, kdyby padla, je jasné koho by nám sem Putin s Kadyrovem poslali a kdo ví v čem už teď mají prsty v islámském světě a jmenovitě v Islámském státu. Tam hrají Čečenci významnou roli. Kadyrov a vůbec Čečenci jsou sunnité - stejná větev Islámu jako v Saudské Arábii, nebo právě v IS.Skrýt celý příspěvek

 • Superme
  21:16 06.01.2016

  Jan Horten - No opravdu si nemyslím, že by na tom Rusko bylo s muslimy hůře, než celý západ dohromady. Nesmíte koukat na to, kolik v Rusku žijete muslimů, ale na to, kde primárně ...Zobrazit celý příspěvek

  Jan Horten - No opravdu si nemyslím, že by na tom Rusko bylo s muslimy hůře, než celý západ dohromady. Nesmíte koukat na to, kolik v Rusku žijete muslimů, ale na to, kde primárně žijí a to jsou místa, kde ti muslimové byli odjakživa a k Rusku se tyto oblasti "pouze" připojily. To není tak, že by byli rozlezlí po celém Rusku, ale jen v určité části země. Putin si tam navíc dosadil Kadyrova, který mu plní to, co od něj Putin požaduje a co v dané oblasti potřebuje. Tedy, že bude ničit jakékoliv separatistické tendence a bude krotit radikální muslimy. Jediné, co po něm Kadyrov chtěl byla větší autonomie, což dostal.

  Putin se navíc nebojí použít proti radikálům jakékoliv prostředky. Pokud by se něco dělo, prostě by tam poslal armádu což na Západě (momentálně) bohužel nehrozí.

  A pokud už jsme u těch citátů, tak právě Putin je autorem jednoho z nejlěpších citátů z posledních pár let: " V Rusku žiji Rusové. Jakákoliv menšina, ať už je odkudkoliv a chce-li žit v Rusku, pracovat a jíst v Rusku, musí umět rusky, a musí respektovat ruské zákony. Pokud někdo upřednostňuje právo Šaría, pak doporučuji, aby šel tam, kde se toto právo uplatňuje. Rusko nepotřebuje menšiny. Menšiny potřebují Rusko a my jim nebudeme poskytovat zvláštní výhody, nebo se snažit změnit naše zákony, aby vyhověly jejich touhám, bez ohledu na to, jak hlasitě křičí "diskriminace". "

  Měl jich více, ale řekl bych, že tento shrnuje vše. A co více.. nevšiml jsem si, že by v Rusku muslimové znásilňovali ženy, pálily auta, napadali atd.!!!! Jenže to zřejmě nevidíte.. nebo vidět nechcete?Skrýt celý příspěvek

 • Argonaut.CZ
  18:16 06.01.2016

  problém vidím i v tom, že západ a USA islamizaci Ruska podporují, ať již přímo (podpora islamistů, separačních snah, podpory vybraných neziskovek,...), tak nepřímo přes sankce a ...Zobrazit celý příspěvek

  problém vidím i v tom, že západ a USA islamizaci Ruska podporují, ať již přímo (podpora islamistů, separačních snah, podpory vybraných neziskovek,...), tak nepřímo přes sankce a snižování životní úrovně Rusů, resp. občanů Ruska.
  Všichni nenávidí Putina, ale představte si tvrdě muslimské Rusko se zásobou atomovek. Nicméně, je otázka, zda nás to má trápit, když se islamizuje celá Evropa...Skrýt celý příspěvek

 • Jan Horten
  10:13 06.01.2016

  Rusko je na tom s islamizací ještě hůř než celý Západ dohromady a i ruské vedení v ní zašlo dál než kdokoliv na Západě, je to dost tragický vývoj a směřování. V roce 2005 (v roce, ...Zobrazit celý příspěvek

  Rusko je na tom s islamizací ještě hůř než celý Západ dohromady a i ruské vedení v ní zašlo dál než kdokoliv na Západě, je to dost tragický vývoj a směřování. V roce 2005 (v roce, kdy se Rusko stalo přidruženým členem OIC – „Organizace islámských států“) Putin prohlásil v Čečenském parlamentu, že Rusko je hlavní opora islámských zemí a že pokud se Rusko stane slabé, nebude mít islámský svět žádné obránce před "barbarskou westernizací" o kterou se snaží USA a jejich Západní spojenci. Agentura Interfax citovala Putina: „Ti, kteří bojují na protiruské straně (někteří čečenští ozbrojenci) nevědí, že Rusko bylo vždy nejvíce loajální, spolehlivý a konzistentní obránce islámských zájmů. Zničením Ruska by zničili jednu z hlavních opor islámského světa“ http://english.pravda.ru/world... Putinovo vyjádření o tom, že Rusko je největší obránce islámských zájmů si můžete poslechnout na tomto videu v čase 9:30 https://www.youtube.com/watch?... Ruský velvyslanec u OIC V. Popov prohlásil „Jdeme na sblížení s islámským světem. Pro Rusko je to velmi důležité. Demografické trendy, jak se dnes ukazuje, znamenají, že kolem roku 2020 může být více jak 1/3 naší populace v Rusku muslimská. Vytvořili jsme centra arabských a islámských studií, která se státní podporou vydávají islámské knihy, provozují webové stránky, vyrábí filmy o islámu a muslimové získali televizní kanál „Rusko dnes“ v arabštině. V Rusku se rychle zvyšuje činnost Fondu pro podporu islámské "vědy, kultury a vzdělávání", které poskytuje značnou podporu muslimským organizacím v Rusku" http://www.muslim.ru/articles/...
  V roce 2008 vydalo Finské ministerstvo obrany zprávu (studii) o možných budoucích bezpečnostních hrozbách pro Finsko. Jako jednu z budoucích hrozeb pro Finsko tam uvádí muslimské Rusko.Skrýt celý příspěvek

 • dusan
  22:18 05.01.2016

  V článku chýba jeden podstatný "detail" .... a to islamizácia Čečenska .... A to pod vedením Kadyrova .... dosadeného Putinom. Ak Kadyrov toleruje v Čečensku mnohoženstvo ...Zobrazit celý příspěvek

  V článku chýba jeden podstatný "detail" .... a to islamizácia Čečenska ....

  A to pod vedením Kadyrova .... dosadeného Putinom.

  Ak Kadyrov toleruje v Čečensku mnohoženstvo ... a odopiera práva ruským štátnym orgánom pri stíhaní zločincov .... tak to je dosť varovné ...

  To robí dnes ... keď je oficiálne veľmi dobre s Putinom ... a Rusko je silné ...

  Čo urobí ak si nebude s novým vládcom tak dobre rozumieť a Rusko bude slabé ?Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  21:52 05.01.2016

  Ne nadarmo máme přísloví: "Poturčenec horší Turka." Zkušenosti s konvertity skutečně dokazují, že je mezi nimi značné procento těch, kteří jsou do věci zapálení víc než ve skupině, ...Zobrazit celý příspěvek

  Ne nadarmo máme přísloví: "Poturčenec horší Turka." Zkušenosti s konvertity skutečně dokazují, že je mezi nimi značné procento těch, kteří jsou do věci zapálení víc než ve skupině, do které se zapojili. Neplatí to jen u náboženství, nýbrž pro všechny ideologie. A ve své podstatě se něco podobného děje v případě zbohatnutí...

  Grammar nazi poznámka: Článek obecně má pěknou češtinu, ale ten nápis vzbuzuje dojem, že je to Rusko, kdo ohrožuje chudáky rozrůstající se islamisty ;-) Vhodnější by bylo: "Rusko je ohroženo narůstajícím islamismem na vlastním území". Jsem prostě hnidopich :-)Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 3 z 3