Ruské superlehké brigády. Inspirace pro Armádu ČR?

UAZ Pickup se stane základem nové ruské lehké a vysoce mobilní brigády. / UAZ

Na základě zkušeností z bojů v Sýrii ruské ministerstvo obrany buduje lehké a vysoce mobilní brigády motorizované pěchoty. Základním dopravním prostředkem těchto brigád se stanou militarizovaná civilní vozidla kategorie SUV ruské firmy UAZ. Může si z ruského přístupu vzít ponaučení i Armáda České republiky?

Vojáci v civilních autech?

Hlavním dopravním prostředkem nejrůznějších militantů i regulérních armád v Africe a na Středním východě jsou civilní picky-upy - zejména značky Toyota.

Civilní pick-upy jsou levné (v porovnání s čistě vojenskými vozy), nenáročné na provoz, jsou lehce opravitelné, mají velmi nízkou spotřebu paliva, velkou nosnost a vynikající taktickou mobilitu (cestovní rychlost, dosah, průchodnost terénem, manévrovací schopnosti, atd.).

Zřejmou nevýhodou podobných vozidel je nulová balistická ochrana. Tá se dá ale částečně vyvážit velkou taktickou mobilitou.

Na Středním východě jsou pick-upy často používány k bleskovým výpadům, přesunům a k vedení manévrového boje na velké vzdálenosti. Pomocí rychlých civilních pick-upů lze obcházet jednotky nepřítele v přední linii a provádět výpady na vzdálenost stovky kilometrů od domovské základny.

Například bojovníci Islámského státu z obélháného Mosulu provádějí pomocí rychlých pick-upů výpady do zadních pozic iráckých vojsk, kde přepadávají logistické jednotky - případě obcházejí přední linie irácké armády a útočí na ně ze zálohy.

Ostatně podobnou taktiku uplatňovaly například i jednotky SAS během druhé světové války při nájezdech na letiště nacistického Německa v Africe.

Ruská armáda při bojích v Sýrii zjistila, že klasický motorizovaný prapor pěchoty s obrněnými transportéry a bojovými vozidly pěchoty urazí za den maximálně sto kilometrů. Vedení ruské armády se proto inspirovalo svými protivníky na Středním východě a iniciovalo stavbu nových superlehkých brigád postavených na civilních pick-upech.

Superlehké brigády velení ruské armády poskytnou jednu zásadní schopnost - možnost velmi rychle přesouvat vojáky po zemi na vzdálenost mnoho stovek kilometrů, a to s minimálními nároky na pohonné hmoty, náhradní díly nebo servisní podporu.

Samozřejmě hlavní nevýhodou podobných brigád je nízká odolnost, ať už při přímém střetu s mechanizovanými jednotkami nepřítele, při leteckému útoku nebo při dělostřeleckém přepadu.

Základem ruských superlehkých brigád se stanou civilní vozidla UAZ Patriot a UAZ Pickup. Vozidla projdou militarizací tak, aby mohla být podle potřeby vyzbrojená těžkým kulometem Kord ráže 12,7 mm nebo 30mm automatickým granátometem AGS-30.

Počítá se také s vybavením vozidel protitankovými raketovými komplety Kornet nebo Konkurs. Minometné baterie „superlehkých" brigád, také postavené na vozidlech UAZ Patriot/Pickup, získají minomety 2B14 Podnos ráže 82 mm.

Každý vůz značky UAZ uveze až sedm plně vyzbrojených vojáků, se zásobami proviantu, munice a dalšího vybavení (v reálu je ale pravděpodobné, že by se jednalo maximálně o pět členů osádky).

Nicméně součástí brigády bude i jeden prapor s klasickými obrněnými transportéry BTR-82, a také dělostřelecké a raketové jednotky. Podle deníku Izvestija je výstavba brigád již v plném proudu. První jednotky se objeví v centrálním a jižním vojenském okruhu.

Podle Vladislava Šurygina, ruského odborníka osloveného deníkem Izvestija, jsou podobné jednotky skutečně ideální pro pouště, polopouště a stepi. Nicméně v lesích a lesostepích dominují klasická těžká bojová vozidla.

Superlehká brigádá na český způsob? / theophilschin.com

Inspirace pro Armádu ČR?

Hlavní bojovou sílu Armády ČR tvoří dvě bojové brigády - 4. brigáda rychlého nasazení a 7. mechanizovaná brigáda.

V poslední době se čím dál častěji vedou diskuze o navýšení počtu na tři nebo dokonce čtyři bojové brigády. Problém ale není jen ve vybudování samotných brigád (technika a především personální obsazení), ale také ve vybudování dalších jednotek logistiky a podpory. Nepsané pravidlo mluví o nutnosti mít dva a více vojáky zabezpečující každého člena bojových jednotek.

Dříve, než se odpoví na to, zda Armáda ČR má mít další brigády, je třeba si položit základní otázku:"Jakým hrozbám může Armáda ČR v nejbližší době čelit?"

Podle kapitoly Plánujeme bezpečnost nebo zabezpečujeme „plánování"? Otakara Foltýna a Davida Baťka v nejnovější publikaci Na rozhraní je rozebírána jedna z potencionálních hrozeb pro bezpečnost Evropy - kombinace klimatických změn v Severní Africe, a Středním východě a rostoucí počet obyvatel v těchto zemích.

V těchto oblastech už nyní vidíme dlouhodobě vysokou míru nestability včetně tím vyvolaného migračního tlaku. Přitom není vidět změna trendu a naopak nelze vyloučit další eskalaci. Evropské státy, ať chtějí nebo nechtějí, budou jednoduše muset aktivně řešit situaci na Středním východě, v Africe.

V opačném případě dojde k destabilizaci a radikalizaci nejrůznějších etnických, náboženských a kulturních skupin v Evropě, případně celých států.

V současné době existuje řada výrobců, kteří nabízejí militarizaci civilních vozů. Na obrázku CAMELEON IV440. / Jez Hermer; CC BY-SA 3.0

V obou případech ale situace budou muset státy Evropy řešit, ideálně pomocí a angažovaností přímo v místě krizí. Nelze vyloučit ani použití vojenských nástrojů.

Česká „superlehká" brigáda by mohla jedním z řešení, jak rychle a levně pozvednout bojovou hodnotu Armády ČR a čelit podobným výzvám. Navíc „superlehká" brigáda, jak bylo zmíněno výše, nevyžaduje tak robustní logistickou podporu a peníze na svůj provoz - což ulehčuje její budování, přičemž ale nevylučuje následné vybavení dražším vybavením.

Podobnou brigádu lze velmi rychle nasadit a udržet po celé České republice, například při ostraze objektů důležitých pro obranu státu (ODOS) - zejména při aktuální hrozbě teroristického útoku, nebo při přechodu na fáze tzv. hybridní války.

Brigádu lze také rychle a organizačně nenáročně nasadit k posílení Policie ČR a případně i ostraze hranice České republiky. Navíc vojáci v civilně působících, leč militarizovaných, vozidlech budou mít na civilní obyvatelstvo menší negativní psychologický dopad, než nasazení transportérů a tanků.

Do třetice, podobná brigáda bude nasaditelná do několika dnů na vzdálenost tisíce kilometrů od českých hranic. Například při skutečně velké migrační vlně milionů lidí z rozpadajícího se Středního východu.

"Na otázku, zda vysychání, či populační nárůst v okolí našeho civilizačního okruhu představují skutečně relevantní hrozbu, je na místě si odpovědět, že jednoznačně ano. Na otázku, zda společnost a zejména stát na taková rizika reaguje správně – zda se odpovídajícím způsobem připravuje, však odpověď zní, že nikoliv," dočteme se v kapitole Plánujeme bezpečnost nebo zabezpečujeme „plánování"?

Militarizovaná Toyota Tundra. / Toyota

Publikace Na rozhraní  se strukturou armády, která dokáže čelit podobným bezpečnostním výzvám, nezabývá. Kontaktovali jsme proto jednoho z autorů pplk. Generální štábu Otakara Foltýna, aby nám řekl jeho názor na koncept superlehké brigády:

"Předně je třeba si uvědomit, že koncept superlehkých jednotek je výhradně doplňkem, v žádném případě ne samospásným řešením. Jádro armády musí stát na standardní vojenské technice s balistickou ochranou. Jako doplněk klasických jednotek se ale přinejmenším z ekonomického hlediska může jednat o přijatelné kompromisní řešení. Na rozdíl od některých ruskou stranou zveřejněných velkolepých modernizačních projektů se v případě konceptu superlehkých brigád jedná o reálně aplikovanou doktrínu, která vychází z realistického rozšíření možností. Navíc se zřejmě jedná o upgrade několik let starého konceptu gen.Serďukova."

"Rusové zpravidla průběžně vyhodnocují různé scénáře použití ozbrojených sil a prověřují je na mnohonásobně větších cvičeních, než které dělá NATO. Zaváděné koncepty jsou proto velmi pravděpodobně založeny právě na výsledcích důsledných štábních a reálných cvičení. Zároveň relativně flexibilně berou v úvahu zkušenosti z probíhajících operací i ekonomické limity. Přes výrazně větší poměr výdajů na armádu na HDP se Rusko dlouhodobě nachází v obtížné ekonomické situaci a při výstavbě svých vojenských schopností velmi zvažuje dosahovaný poměr cena/výkon."

"Koncept superlehké brigády sice na první pohled působí jako rozpor s aktuálními zkušenostmi z operací mapř. na Ukrajině, kde se opakovaně ukázala vysoká zranitelnost zejména palbou dělostřeleckých systémů. Je ale zjevné, že působení v prostředí nasyceném těžkými palebnými prostředky nemůže být úkolem lehkých brigád. Jejich existence však může ušetřit těžší jednotky pro plnění úkolů na symetrickém bojišti. Na druhé straně i lehké jednotky mohou reálně bojovat. Předpokladem je schopnost využít lépe než nepřítel momentu překvapení, nebo technologické či informační převahy. Například proti nepříteli typu ISIL, zejména v případě boje ve volném prostoru mimo zastavěnou oblast nemusí nasazení lehkých jednotek nezbytně vést k nutnosti smířit se velkými ztrátami. Jestliže je protivník vybaven více méně stejně, ale má výrazně horší schopnost efektivně použít v zásadě obdobnou výzbroj, nemusí být použití lehkých, ale rychlých jednotek vůbec nesmyslné. Ruskou zkušenost bych v tomto směru příliš nezpochybňoval."

"Pro výstavbu jednotek k náhradě zrát, ostraze hranic či k plnění strážních, protivýsadkových a obdobných úkolů a zejména pro budování záloh se nepochybně jedná o jeden z přístupů, který stojí za detailní rozbor.ů

Zdroj: Russia Defense Policy

Nahlásit chybu v článku


Související články

Ruský voják budoucnosti Ratnik 3

Ruský Centrální vědecko-výzkumný institut přesného strojírenství (CNIITočMaš) představil na ...

Ruský útok zničí obranu Pobaltí do 60 hodin

Prestižní americká výzkumná instituce RAND Corporation vydala studii Reinforcing Deterrence on ...

SMET: Robotizace amerických výsadkových jednotek

Americká armáda (US Army) soustředí modernizační úsilí a finance do posílení expedičních schopností. ...

Kaspické moře: Ruský trumf na Středním východě

Lodě ruského námořnictva v Kaspickém moři jsou vybaveny raketovými systémy s dosahem několika tisíc ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • pjek
  12:31 01.12.2016

  ->GAVL: Ty "superlehké jednotky" jsou ideální výbavou domobrany (bez ohledu na to, zda u nás bude oficiálně či nikoli). Představa pravidelných jednotek nepřítele na našem území je ...Zobrazit celý příspěvek

  ->GAVL: Ty "superlehké jednotky" jsou ideální výbavou domobrany (bez ohledu na to, zda u nás bude oficiálně či nikoli). Představa pravidelných jednotek nepřítele na našem území je naštěstí hodně vzdálena realitě, proto je vojenská verze robustního terénního pickupu nejlevnější, nejrychlejším a proti výhradně lehkými zbraněmi vybavenými protivníkům suverénně nejefektivnějším zádržným prostředkem. Nejde jen o pouště, ale i o obydlenou českou krajinu s kombinací polí, lesů, cest a silnic, kde stačí průjezd nějaké cizí obrněné kolony a spoustě lidí to hne žlučí. Pochopitelně že tyto jednotky je nutno koordinovat ze vzduchu (UL) i v rámci obrany hranic a v případě potřeby je doplnit či dokonce zásahově nahradit obrněnou technikou. Dodnes je v této souvislosti pozoruhodné, co dokáže při rychlé dislokaci repasovaný veterán BRDM...Skrýt celý příspěvek

 • pjek
  12:17 01.12.2016

  Úvaha správná, ďábel je jako obvykle skryt v detailu. Zatímco UAZ Patriot je platforma konstrukčně vyloženě vhodná vzhledem k rámu a robustní nekomplikované konstrukci, všemožné ...Zobrazit celý příspěvek

  Úvaha správná, ďábel je jako obvykle skryt v detailu. Zatímco UAZ Patriot je platforma konstrukčně vyloženě vhodná vzhledem k rámu a robustní nekomplikované konstrukci, všemožné SUVy jsou vyloženým nesmyslem. U Patriotů dosud byl jediný problém garance stálé výrobní kvality, což vyniká ve srovnání s HiLuxem od Toyoty. Mnoho lze řešit nejen přímou produkcí pro armádu s nesrovnatelně efektivnější kontrolou kvality, ale z našeho hlediska třeba místním montážním závodem. Vzhledem k tomu, že euroatlantický prostor vykazuje vážné markanty socioekonomických a environmentálních poruch na rozdíl od euroasijského, který se naopak nejen zdrojově stabilizuje, nemusela by adaptace ruských konstrukcí u nás být prázným výkřikem. To platí nejen o Patriotech jako základu pro základní vybavení lehkých motorizovaných brigád. Opakuji, že úvahy o konverzi Kodiaqu patří jen a jen do ateliérů, ale nikoli do výroby.Skrýt celý příspěvek

 • karas
  12:45 17.11.2016
 • GAVL
  22:42 15.11.2016

  Dovedu si představit rezignovat na MBT. Postavit lehké tankové vojsko na platformě CV90 a podobně. Co si však neumím představit je k čemu mít nějaké super lehké jednotky. Naše ...Zobrazit celý příspěvek

  Dovedu si představit rezignovat na MBT. Postavit lehké tankové vojsko na platformě CV90 a podobně.
  Co si však neumím představit je k čemu mít nějaké super lehké jednotky. Naše území nemohou ohrožovat nějaký beduíni na pick-upech. Už prostě proto, že naše zalidněnost je tak velká a plocha tak malá, že se zde defakto nedá pohybovat skrytě jinak než pěšky a i to velmi omezeně. Jenom myslivci co by ručníkářů ulovili.

  Migraci nezastavím , tím, že se jim budu cpát do obejváku. Jediný řešení zastavení migrace je postavit se jim do cesty a dát najevo , že dál pokračovat nebudou. I kdyby zrovna stáli po bradu v moři.

  Spíš je potřeba a to nikdo neřeší bránit vlastní území. Jenže stále pokračuje boj o to kdo se víc např. v Africe napakuje.
  Žádné řešení nemůže přinést cizí intervence. My pouze můžeme dobýt a snažit se držet a vykrádat nějaké území. Nedovedu si představit jak ozbrojeným SUV přesvědčím africké obyvatele, kteří se navzájem vraždí po generace aby se stali květinovou alternativou.Skrýt celý příspěvek

 • skelet
  22:16 15.11.2016

  Kozlus: něco takového je dobré, jako hasič problémů. tedy pokud se někde provede aeromobilní výsadek, tak tam hned nemusím poslat Pandury, ale pošlu tam tyto jednotky, které ...Zobrazit celý příspěvek

  Kozlus: něco takového je dobré, jako hasič problémů. tedy pokud se někde provede aeromobilní výsadek, tak tam hned nemusím poslat Pandury, ale pošlu tam tyto jednotky, které navážou kontakt s nepřítelem do příchodu těžších jednotek.
  Podstatné je co si také kdo představuje pod pojmem superlehký.. v pojetí západu je to něco co má ochranu minimálně na úrovni STANAG 4569 level I :)Skrýt celý příspěvek

 • Kozlus
  21:09 15.11.2016

  Gorn: Omyl. To, co popisujes na tech LR a T810 nekam dojede, sesedne a dal do boje pokracuje po vlastnich, vcetne toho, ze si nesou minomety, PTRS a podobne na zadech. Tyhle ...Zobrazit celý příspěvek

  Gorn:
  Omyl. To, co popisujes na tech LR a T810 nekam dojede, sesedne a dal do boje pokracuje po vlastnich, vcetne toho, ze si nesou minomety, PTRS a podobne na zadech. Tyhle superlehke jednotky naopak berou ten dopravni prostredek jako dalsi zbran, tedy ne jen, jako dopravni prostredek, ale jde o pouziti i dale ve vlastnim boji. Jenze, pokud se to nepouzije proti sice vyzbrojenemu, ale jinak nevycvicenemu protivnikovi, tak ty technikaly velmi rychle dostanou po cumaku a to dost tvrde. Pechota razem nema tezke zbrane ani dopravu. Navic, k cemu je nam prostredek na prekonani stovek kilometru za den?Skrýt celý příspěvek

 • Gorn
  17:44 15.11.2016

  skelet, Kozlus: ehm, máme tu něco co se jmenuje "lmopr" (lehký motorizovaný prapor). Já to vidím tak že je to prapor primárně vybavený land rovery a tatrovkami, tedy ...Zobrazit celý příspěvek

  skelet, Kozlus: ehm, máme tu něco co se jmenuje "lmopr" (lehký motorizovaný prapor). Já to vidím tak že je to prapor primárně vybavený land rovery a tatrovkami, tedy nepancéřovanými, civilním stroji (většina LR u AČR jsou civilní stroje a T810 bez pancéřování lze považovat za civilní). Takže pokud bereme prapor pouze z hlediska toho jakou technikou disponuje tak mezi tím co navrhuje článek a lmopr. není prakticky žádný rozdíl. Aneb ty superlehké jednotky už dávno máme, tak co řešíte? LR místo UAZu je logický rozdíl vzhledem k tomu co bylo dostupné když lmopr vznikl (jednak v AČR ale i na trhu) a vzhledem k tomu že rusové ty prapory vidí spíš na step a pouště (jak naznačuje článek) kdežto my v ČR musíme počítat s poněkud jiným terénem (a polopoušť to nebude)Skrýt celý příspěvek

 • skelet
  14:22 15.11.2016

  Kozlus: pochopitelně, že taková jednotka nesmí vzniknout na úkor klasických jednotek. Taková jednotka bez klasické jednotky nepřežije.

  Kozlus: pochopitelně, že taková jednotka nesmí vzniknout na úkor klasických jednotek. Taková jednotka bez klasické jednotky nepřežije.

 • Kozlus
  14:01 15.11.2016

  skelet: Ne, vzduchovky ne:) Ale snazim se rict, ze mam urcitou obavu, ze kdyz se tohodle konceptu u nas neko chytne, tak se to siroce zavede - tedy, zavedou se auta a k nim par ...Zobrazit celý příspěvek

  skelet: Ne, vzduchovky ne:) Ale snazim se rict, ze mam urcitou obavu, ze kdyz se tohodle konceptu u nas neko chytne, tak se to siroce zavede - tedy, zavedou se auta a k nim par kulometu. Na ty hracky k nim se uz nedostane, nebo se koupi minimalni mnozstvi a cela jednotka bude sice rychla, ale bezzuba. Urcite nejsem proti zavedeni podobnych veci do ACR, ale nesmi to byt na ukor klasickych jednotek a jejich vyzbroje a muzstva. Tohle neni oblast, ktera by ACR vylozene trapila a je potreba generacni obmena v jinych oblastech. Pravda, nebylo by od veci koupit auta na takove to domaci jezdeni jako nahradu UAZu a Fabii, jak tady nize nekdo psal a sledovat jejich provozni vyhody a nevyhody a kdyz se povede do ACR dostat dost lidi i pro nove superlehke jednotky, tak je na tehle technice postavit.Skrýt celý příspěvek

 • Gorn
  12:30 15.11.2016

  petres: já bych to neviděl tak že v součastnosti je problém nějaký chaos kvůli snaze o transparentní prostředí. Součastný stav je spíš koncovým, je to prostředí kde je důležité ...Zobrazit celý příspěvek

  petres: já bych to neviděl tak že v součastnosti je problém nějaký chaos kvůli snaze o transparentní prostředí. Součastný stav je spíš koncovým, je to prostředí kde je důležité pouze nevyrobit žádnou kauzu, klidně za cenu toho že se nebude nakupovat vůbec- viz. koncepce rozvoje a výhledy nákupu které nikoho neurazí, vypadá to že se něco děje ale fakticky jsou nanic- jsou ještě za součastného ministra neplatné (díky vzniku 45. mpr)Skrýt celý příspěvek

 • petres
  11:23 15.11.2016

  JiriR Byl bych nerad, aby se doba těch Kovbojů vrátila, chci věřit. že se to zlepší, chaos se překoná a prostředí bude transparentnější. Jako typický případ uvedu za Bartáka ...Zobrazit celý příspěvek

  JiriR
  Byl bych nerad, aby se doba těch Kovbojů vrátila, chci věřit. že se to zlepší, chaos se překoná a prostředí bude transparentnější.
  Jako typický případ uvedu za Bartáka dojednávaný nákup 120 mm samohybných minometů Nemo, ale ne na podvozku Pandur, ale Patria. Člověk si říká pořád lepší Nemo na Patrii, než starý 120 mm minomet vezený/tažený za Tatrou, ale prostě chce to nerezignovat - správně je Nemo na Panduru.
  A někdy ty důsledky jsou fatální, viz nákup padáků.Skrýt celý příspěvek

 • JiriR
  10:19 15.11.2016

  Gorn: More less. Doba Kovbojů- (nedávno): nákup bez soutěže zdůvodněný urgentní potřebou (mise), přes prostředníka s vazbami na různé lobisty, urychlený/nedomyšlený/doplněný ...Zobrazit celý příspěvek

  Gorn: More less.
  Doba Kovbojů- (nedávno): nákup bez soutěže zdůvodněný urgentní potřebou (mise), přes prostředníka s vazbami na různé lobisty, urychlený/nedomyšlený/doplněný úplatky/předražený (asi o 40 -50%) nákup. Ale bylo: od bezpilotního vrtulníku pro SOG až po Casy.
  Doba Pintlich úředníků- (teď)- soutěže, změna podmínek, požadavky na servis, vše transparentní, snaha podporovat domácí.
  Výsledek: chaos, skoro nic se nedaří pořídit. Musím říct, že se mi líbila více ta doba Kovbojů. Teď už to o rozp. škrtech není.Skrýt celý příspěvek

 • Gorn
  09:40 15.11.2016

  petres: Proč nemáme ve výzbrojí lehkou platformu s nástavbami RBS-70 NG, 120 mm minomet a SPIKE (LR, ER, NLOS)? Protože, díky rozpočtovým škrtům a neschopnosti MO, nezvládáme ...Zobrazit celý příspěvek

  petres: Proč nemáme ve výzbrojí lehkou platformu s nástavbami RBS-70 NG, 120 mm minomet a SPIKE (LR, ER, NLOS)?

  Protože, díky rozpočtovým škrtům a neschopnosti MO, nezvládáme ani nahrazovat zastaralou techniku.Skrýt celý příspěvek

 • petres
  08:51 15.11.2016

  Rase Po přečtení vašeho příspěvku o T-KAT na palba.cz jsem se nemohl ubránit dojmu, že tohle vozidlo jsem již někde viděl. Povedlo se mi to dohledat - je to Oshkosh SandCat ...Zobrazit celý příspěvek

  Rase
  Po přečtení vašeho příspěvku o T-KAT na palba.cz jsem se nemohl ubránit dojmu, že tohle vozidlo jsem již někde viděl. Povedlo se mi to dohledat - je to Oshkosh SandCat (stejný podvozek - Ford F550, stejná nástavba od Plasan Sasa, takže předpokládám, že rozdíl proti Oshkosh SandCat bude minimální).

  Shodou okolnosti, kde dávám ukázku toho, jak na relativně lehkém podvozku lze postavit účinnou zbraň - Sandcat SPIKE NLOS (dostřel 25 km, celkem 10 střel=4+6).
  http://www.armyrecognition.com...
  http://ukarmedforcescommentary...
  Přesně tohle bych jednou rád viděl v naší armádě. Jak už tu zaznělo na těchto lehkých platformách se staví mnoho účinných zbraní, jenom v naší armádě je ticho po pěšině. Proč nemáme ve výzbrojí lehkou platformu s nástavbami RBS-70 NG, 120 mm minomet a SPIKE (LR, ER, NLOS)?Skrýt celý příspěvek

 • skelet
  08:25 15.11.2016

  to je jistě dobrý, ale co navrhuješ? Vyzbrojit armádu Slavii 630? Protože takové uvažování k ničemu jinému nevede.

  to je jistě dobrý, ale co navrhuješ? Vyzbrojit armádu Slavii 630? Protože takové uvažování k ničemu jinému nevede.

 • Kozlus
  07:58 15.11.2016

  skelet: To mas sice pravdu, ale mame dost tech PTRS dost aspon pro Pandury?

  skelet: To mas sice pravdu, ale mame dost tech PTRS dost aspon pro Pandury?

 • memo
  02:22 15.11.2016

  Hunové na svých malých koních vybavených dřevěnými sedly a přitom za jízdy střílející z asymetrického kompozitního luku porážely své protivníky díky taktice vysoké mobility, ...Zobrazit celý příspěvek

  Hunové na svých malých koních vybavených dřevěnými sedly a přitom za jízdy střílející z asymetrického kompozitního luku porážely své protivníky díky taktice vysoké mobility, nepředvídatelnému manévrování, neočekávaným přepadům a vytvářením chaosu a všeobecné paniky. Semjon Buďonyj za Občanské války.......tačanka......tehdy a dnes je to zase Toyota Hilux a brzy to bude díky dobrému marketingu UAZ Patriot Pick up.Pořád se něco opakuje ale vždy se tvrdí že je to převratná novinka, kterou právě vynalezl nějaký pán Generál.Jenom że klasická taktika a klasická strategie už byla vynalezena už velmi dávno před tím mnoha talentovanějšími vojenskými Velikány.Bedřich Veliký by byl jistě z toho husarského UAZu a Škodovky rovněž nadšen.Je to prostě Švadrona.Klasika.Skrýt celý příspěvek

 • cejkis
  21:59 14.11.2016

  Vidím, že inspirace saudsko-katarsko-americkou superlehkou brigádou využívající vozidla Toyota našla své zastánce i v regulérních armádách. Teroristiské skupiny nejsou nic ...Zobrazit celý příspěvek

  Vidím, že inspirace saudsko-katarsko-americkou superlehkou brigádou využívající vozidla Toyota našla své zastánce i v regulérních armádách.

  Teroristiské skupiny nejsou nic jiného než nástroj vlád, které chtějí prosazovat své zájmy pod pláštěm nějaké ideologie místo útoku své regulérní armády. Pro tento účel jsou superlehké brigády běžnou záležitostí.

  Je to útočný prvek s vysokými lidskými ztrátami. Pro regulérní armádu chránící objekty či území je to naprostý blábol.Skrýt celý příspěvek

 • skelet
  21:39 14.11.2016

  Beld, ale taková jednotka nemusí být vybavena jen kulometem. Znovu to musím opakovat, ale na takových platformách (Ford F-series, Humvee, Tundra) se dnes nabízejí profesionální ...Zobrazit celý příspěvek

  Beld, ale taková jednotka nemusí být vybavena jen kulometem. Znovu to musím opakovat, ale na takových platformách (Ford F-series, Humvee, Tundra) se dnes nabízejí profesionální aplikace s PTŘS s dosahem až 25km, salvové raketomety, PLŘS s dosahem až 40km, houfnicemi ráže 105mm, minomety ráže 120mm. Možnosti jsou neskutečně pestré a je třeba zapomenout na ručníkáře s kalachem, který si na korbu namontoval kulomet ráže 14,5mm.
  Taková jednotka pochopitelně nedokáže nahradit klasickou "těžkou" jednotku, ale té klasické poskytne dost času na přesun, aniž by ten čas poskytla protivníkovi.Skrýt celý příspěvek

 • Beld
  20:56 14.11.2016

  Tak ono jde hlavne o to k cemu ma byt tato brigada( a tato vozidla ) realne nasazena . Pokud to bude rychly presun se zakladnimi zasobami v ramci CR pripadne blizkych statu ( ...Zobrazit celý příspěvek

  Tak ono jde hlavne o to k cemu ma byt tato brigada( a tato vozidla ) realne nasazena . Pokud to bude rychly presun se zakladnimi zasobami v ramci CR pripadne blizkych statu ( ostraha hranic , objektu , hlidkova cinnost ) , neni problem poridit lehce upravena komercni vozidla v cenach kolem 1,5-2M za kus ( ani neni nutna dobra pruchodnost nezpevnenym terenem ) . Pokud by mela by vyslana nekam "dopryc" , tak musi byt tato vozidla o 1-2 tridy jinde .

  Realne bojove pouziti neopancerovane toyoty klidne s kulometem je v CR limitne blizke nule . Pokud tedy nema byt urcena na potlaceni odporu spatne ozbrojeneho obyvatelstva .Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 1 z 4