Ruské superlehké brigády. Inspirace pro Armádu ČR?

UAZ Pickup se stane základem nové ruské lehké a vysoce mobilní brigády. / UAZ

Na základě zkušeností z bojů v Sýrii ruské ministerstvo obrany buduje lehké a vysoce mobilní brigády motorizované pěchoty. Základním dopravním prostředkem těchto brigád se stanou militarizovaná civilní vozidla kategorie SUV ruské firmy UAZ. Může si z ruského přístupu vzít ponaučení i Armáda České republiky?

Vojáci v civilních autech?

Hlavním dopravním prostředkem nejrůznějších militantů i regulérních armád v Africe a na Středním východě jsou civilní picky-upy - zejména značky Toyota.

Civilní pick-upy jsou levné (v porovnání s čistě vojenskými vozy), nenáročné na provoz, jsou lehce opravitelné, mají velmi nízkou spotřebu paliva, velkou nosnost a vynikající taktickou mobilitu (cestovní rychlost, dosah, průchodnost terénem, manévrovací schopnosti, atd.).

Zřejmou nevýhodou podobných vozidel je nulová balistická ochrana. Tá se dá ale částečně vyvážit velkou taktickou mobilitou.

Na Středním východě jsou pick-upy často používány k bleskovým výpadům, přesunům a k vedení manévrového boje na velké vzdálenosti. Pomocí rychlých civilních pick-upů lze obcházet jednotky nepřítele v přední linii a provádět výpady na vzdálenost stovky kilometrů od domovské základny.

Například bojovníci Islámského státu z obélháného Mosulu provádějí pomocí rychlých pick-upů výpady do zadních pozic iráckých vojsk, kde přepadávají logistické jednotky - případě obcházejí přední linie irácké armády a útočí na ně ze zálohy.

Ostatně podobnou taktiku uplatňovaly například i jednotky SAS během druhé světové války při nájezdech na letiště nacistického Německa v Africe.

Ruská armáda při bojích v Sýrii zjistila, že klasický motorizovaný prapor pěchoty s obrněnými transportéry a bojovými vozidly pěchoty urazí za den maximálně sto kilometrů. Vedení ruské armády se proto inspirovalo svými protivníky na Středním východě a iniciovalo stavbu nových superlehkých brigád postavených na civilních pick-upech.

Superlehké brigády velení ruské armády poskytnou jednu zásadní schopnost - možnost velmi rychle přesouvat vojáky po zemi na vzdálenost mnoho stovek kilometrů, a to s minimálními nároky na pohonné hmoty, náhradní díly nebo servisní podporu.

Samozřejmě hlavní nevýhodou podobných brigád je nízká odolnost, ať už při přímém střetu s mechanizovanými jednotkami nepřítele, při leteckému útoku nebo při dělostřeleckém přepadu.

Základem ruských superlehkých brigád se stanou civilní vozidla UAZ Patriot a UAZ Pickup. Vozidla projdou militarizací tak, aby mohla být podle potřeby vyzbrojená těžkým kulometem Kord ráže 12,7 mm nebo 30mm automatickým granátometem AGS-30.

Počítá se také s vybavením vozidel protitankovými raketovými komplety Kornet nebo Konkurs. Minometné baterie „superlehkých" brigád, také postavené na vozidlech UAZ Patriot/Pickup, získají minomety 2B14 Podnos ráže 82 mm.

Každý vůz značky UAZ uveze až sedm plně vyzbrojených vojáků, se zásobami proviantu, munice a dalšího vybavení (v reálu je ale pravděpodobné, že by se jednalo maximálně o pět členů osádky).

Nicméně součástí brigády bude i jeden prapor s klasickými obrněnými transportéry BTR-82, a také dělostřelecké a raketové jednotky. Podle deníku Izvestija je výstavba brigád již v plném proudu. První jednotky se objeví v centrálním a jižním vojenském okruhu.

Podle Vladislava Šurygina, ruského odborníka osloveného deníkem Izvestija, jsou podobné jednotky skutečně ideální pro pouště, polopouště a stepi. Nicméně v lesích a lesostepích dominují klasická těžká bojová vozidla.

Superlehká brigádá na český způsob? / theophilschin.com

Inspirace pro Armádu ČR?

Hlavní bojovou sílu Armády ČR tvoří dvě bojové brigády - 4. brigáda rychlého nasazení a 7. mechanizovaná brigáda.

V poslední době se čím dál častěji vedou diskuze o navýšení počtu na tři nebo dokonce čtyři bojové brigády. Problém ale není jen ve vybudování samotných brigád (technika a především personální obsazení), ale také ve vybudování dalších jednotek logistiky a podpory. Nepsané pravidlo mluví o nutnosti mít dva a více vojáky zabezpečující každého člena bojových jednotek.

Dříve, než se odpoví na to, zda Armáda ČR má mít další brigády, je třeba si položit základní otázku:"Jakým hrozbám může Armáda ČR v nejbližší době čelit?"

Podle kapitoly Plánujeme bezpečnost nebo zabezpečujeme „plánování"? Otakara Foltýna a Davida Baťka v nejnovější publikaci Na rozhraní je rozebírána jedna z potencionálních hrozeb pro bezpečnost Evropy - kombinace klimatických změn v Severní Africe, a Středním východě a rostoucí počet obyvatel v těchto zemích.

V těchto oblastech už nyní vidíme dlouhodobě vysokou míru nestability včetně tím vyvolaného migračního tlaku. Přitom není vidět změna trendu a naopak nelze vyloučit další eskalaci. Evropské státy, ať chtějí nebo nechtějí, budou jednoduše muset aktivně řešit situaci na Středním východě, v Africe.

V opačném případě dojde k destabilizaci a radikalizaci nejrůznějších etnických, náboženských a kulturních skupin v Evropě, případně celých států.

V současné době existuje řada výrobců, kteří nabízejí militarizaci civilních vozů. Na obrázku CAMELEON IV440. / Jez Hermer; CC BY-SA 3.0

V obou případech ale situace budou muset státy Evropy řešit, ideálně pomocí a angažovaností přímo v místě krizí. Nelze vyloučit ani použití vojenských nástrojů.

Česká „superlehká" brigáda by mohla jedním z řešení, jak rychle a levně pozvednout bojovou hodnotu Armády ČR a čelit podobným výzvám. Navíc „superlehká" brigáda, jak bylo zmíněno výše, nevyžaduje tak robustní logistickou podporu a peníze na svůj provoz - což ulehčuje její budování, přičemž ale nevylučuje následné vybavení dražším vybavením.

Podobnou brigádu lze velmi rychle nasadit a udržet po celé České republice, například při ostraze objektů důležitých pro obranu státu (ODOS) - zejména při aktuální hrozbě teroristického útoku, nebo při přechodu na fáze tzv. hybridní války.

Brigádu lze také rychle a organizačně nenáročně nasadit k posílení Policie ČR a případně i ostraze hranice České republiky. Navíc vojáci v civilně působících, leč militarizovaných, vozidlech budou mít na civilní obyvatelstvo menší negativní psychologický dopad, než nasazení transportérů a tanků.

Do třetice, podobná brigáda bude nasaditelná do několika dnů na vzdálenost tisíce kilometrů od českých hranic. Například při skutečně velké migrační vlně milionů lidí z rozpadajícího se Středního východu.

"Na otázku, zda vysychání, či populační nárůst v okolí našeho civilizačního okruhu představují skutečně relevantní hrozbu, je na místě si odpovědět, že jednoznačně ano. Na otázku, zda společnost a zejména stát na taková rizika reaguje správně – zda se odpovídajícím způsobem připravuje, však odpověď zní, že nikoliv," dočteme se v kapitole Plánujeme bezpečnost nebo zabezpečujeme „plánování"?

Militarizovaná Toyota Tundra. / Toyota

Publikace Na rozhraní  se strukturou armády, která dokáže čelit podobným bezpečnostním výzvám, nezabývá. Kontaktovali jsme proto jednoho z autorů pplk. Generální štábu Otakara Foltýna, aby nám řekl jeho názor na koncept superlehké brigády:

"Předně je třeba si uvědomit, že koncept superlehkých jednotek je výhradně doplňkem, v žádném případě ne samospásným řešením. Jádro armády musí stát na standardní vojenské technice s balistickou ochranou. Jako doplněk klasických jednotek se ale přinejmenším z ekonomického hlediska může jednat o přijatelné kompromisní řešení. Na rozdíl od některých ruskou stranou zveřejněných velkolepých modernizačních projektů se v případě konceptu superlehkých brigád jedná o reálně aplikovanou doktrínu, která vychází z realistického rozšíření možností. Navíc se zřejmě jedná o upgrade několik let starého konceptu gen.Serďukova."

"Rusové zpravidla průběžně vyhodnocují různé scénáře použití ozbrojených sil a prověřují je na mnohonásobně větších cvičeních, než které dělá NATO. Zaváděné koncepty jsou proto velmi pravděpodobně založeny právě na výsledcích důsledných štábních a reálných cvičení. Zároveň relativně flexibilně berou v úvahu zkušenosti z probíhajících operací i ekonomické limity. Přes výrazně větší poměr výdajů na armádu na HDP se Rusko dlouhodobě nachází v obtížné ekonomické situaci a při výstavbě svých vojenských schopností velmi zvažuje dosahovaný poměr cena/výkon."

"Koncept superlehké brigády sice na první pohled působí jako rozpor s aktuálními zkušenostmi z operací mapř. na Ukrajině, kde se opakovaně ukázala vysoká zranitelnost zejména palbou dělostřeleckých systémů. Je ale zjevné, že působení v prostředí nasyceném těžkými palebnými prostředky nemůže být úkolem lehkých brigád. Jejich existence však může ušetřit těžší jednotky pro plnění úkolů na symetrickém bojišti. Na druhé straně i lehké jednotky mohou reálně bojovat. Předpokladem je schopnost využít lépe než nepřítel momentu překvapení, nebo technologické či informační převahy. Například proti nepříteli typu ISIL, zejména v případě boje ve volném prostoru mimo zastavěnou oblast nemusí nasazení lehkých jednotek nezbytně vést k nutnosti smířit se velkými ztrátami. Jestliže je protivník vybaven více méně stejně, ale má výrazně horší schopnost efektivně použít v zásadě obdobnou výzbroj, nemusí být použití lehkých, ale rychlých jednotek vůbec nesmyslné. Ruskou zkušenost bych v tomto směru příliš nezpochybňoval."

"Pro výstavbu jednotek k náhradě zrát, ostraze hranic či k plnění strážních, protivýsadkových a obdobných úkolů a zejména pro budování záloh se nepochybně jedná o jeden z přístupů, který stojí za detailní rozbor.ů

Zdroj: Russia Defense Policy

Nahlásit chybu v článku


Související články

Ruský voják budoucnosti Ratnik 3

Ruský Centrální vědecko-výzkumný institut přesného strojírenství (CNIITočMaš) představil na ...

Ruský útok zničí obranu Pobaltí do 60 hodin

Prestižní americká výzkumná instituce RAND Corporation vydala studii Reinforcing Deterrence on ...

SMET: Robotizace amerických výsadkových jednotek

Americká armáda (US Army) soustředí modernizační úsilí a finance do posílení expedičních schopností. ...

Kaspické moře: Ruský trumf na Středním východě

Lodě ruského námořnictva v Kaspickém moři jsou vybaveny raketovými systémy s dosahem několika tisíc ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • petres
  17:21 14.11.2016

  RiMr71 - to je to, co říkám, pokud ten LR Kajman na snímku, bude nahrazen modernějším nástupcem nejenom u výsadkářů (asdf - to není jen pár speciálů, ruští výsadkáři - VDV mají ...Zobrazit celý příspěvek

  RiMr71 - to je to, co říkám, pokud ten LR Kajman na snímku, bude nahrazen modernějším nástupcem nejenom u výsadkářů (asdf - to není jen pár speciálů, ruští výsadkáři - VDV mají jinou kocenpci než západní výsadkáři včetně našich, mají ve výzbroji těžší techniku včetně pásové, takže tento lehký koncept je pro ně novinka), ale i další lehké jednotky s užším rozsahem úkolů než výsadkáři (i to máme - lmpr.)
  T-Kat je zajímavý, jsem zvědavý co se z toho vyvine.
  Podle toho, co je uvedeno v odkazu bychom se mohli dočkat i tatrováckého podvozku. Pak by dával i smysl Strnadův nákup Avie pro rozvoj výroby lehčích typů nejenom vojenských ale i v lehčím civilním provedení.Skrýt celý příspěvek

 • Gorn
  16:29 14.11.2016

  RiMr71: Přesně máme tu 601. na LR, 102. na LR, 43. na LR a dva lehký prapory na LR UAZech a Tatrách. A pochopitelně západní armády mají poměrně dlouhou tradici používání ...Zobrazit celý příspěvek

  RiMr71: Přesně máme tu 601. na LR, 102. na LR, 43. na LR a dva lehký prapory na LR UAZech a Tatrách.

  A pochopitelně západní armády mají poměrně dlouhou tradici používání teréních aut, ne nadarmo se teréním automobilům často říká jeep, navíc původní slabě pancéřované humvee s kulometem na střeše se nestalo symbolem moderní armády či několika operací "omylem"

  Rusové objevují Ameriku... A AČR by si spíš měla brát inspiraci u spojenců, kteří mají mnohem víc zkušeností, a jít cestou odolnějších vozidel (např. UK už LR v první linii prakticky nepoužívá)Skrýt celý příspěvek

 • asdf
  16:28 14.11.2016

  RiMr71 > Len tak drobnost, Rusi chcu na tych lahkych autach mat velke brigadne jednotky, nie len par specialov.

  RiMr71 > Len tak drobnost, Rusi chcu na tych lahkych autach mat velke brigadne jednotky, nie len par specialov.

 • RiMr71
  16:00 14.11.2016

  ...tak nevím, asi jsem blbej, ale když tak mě opravte, ale čím se výše popsané liší třeba od ...Zobrazit celý příspěvek

  ...tak nevím, asi jsem blbej, ale když tak mě opravte, ale čím se výše popsané liší třeba od tohoto?
  http://img.cz.prg.cmestatic.co...
  http://www.army.cz/scripts/det...

  Neobjevujeme zase ameriku?

  A když už by se tedy naše armáda měla u někoho inspirovat, nebylo by účelnější inspirovati se u SAS, kteří s tímto typem jednotek a techniky "dělají bordel" už přes 70 let a ne u ruských moloďců kteří s tím, i dle článku, teprve začínají?

  ... fakt nechápu vo co gou...Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  15:24 14.11.2016

  Koho zajímá T-KAT, tak zde naleznete něco víc: http://palba.cz/viewtopic.php?... Jelikož je o dvě tuny těžší než Iveco LMW, tak mi ...Zobrazit celý příspěvek

  Koho zajímá T-KAT, tak zde naleznete něco víc:
  http://palba.cz/viewtopic.php?...

  Jelikož je o dvě tuny těžší než Iveco LMW, tak mi dává smysl, proč by mělo být zavedeno do AČR, snad jen nižší cena, případně podpora domácího průmyslu (Avia ?).Skrýt celý příspěvek

 • skelet
  15:19 14.11.2016

  výhodou těchto jednotek není cena, ale především rychlost a manévrovatelnost. Cena je hezkou přidanou hodnotou. Pokud se to snažíte narvat do vozů těžších vozide (např.T-Kat, ...Zobrazit celý příspěvek

  výhodou těchto jednotek není cena, ale především rychlost a manévrovatelnost. Cena je hezkou přidanou hodnotou. Pokud se to snažíte narvat do vozů těžších vozide (např.T-Kat, Titus)., tak tím popíráte smysl takových jednotek, protože Vám z toho vyleze klasický obrněnec. A ty už ve výzbroji máme - a to je Iveco LMV, Dingo, Pandur a v budoucnosti Titus.
  Tyto jednotky nejsou nic více, než výsadkáři na kolech. Tedy bleskový přesun s maximální palebnou silou, a zde buď vyčkávat do příchodu standardních jednotek nebo protivníka "obtěžovat", než dorazí standardní jednotky.Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  14:40 14.11.2016

  Tak T-KAT je na podvozku Ford F550

  Tak T-KAT je na podvozku Ford F550

 • Rase
  14:39 14.11.2016

  Pokud jde o výzbroj pro lehkou brigádu (možná né úplně superlehkou) tak by byla opravdu zajimavá kombinace TITUS + T-KAT. Ten T-KAT je hodně zvláštní, přeci jen snad neleze ...Zobrazit celý příspěvek

  Pokud jde o výzbroj pro lehkou brigádu (možná né úplně superlehkou) tak by byla opravdu zajimavá kombinace TITUS + T-KAT.
  Ten T-KAT je hodně zvláštní, přeci jen snad neleze určením do zelí Ivecu. Zdá se být ale lehčí, tak jako náhrada za LR by byl skvělý. Byla by sranda, kdyby ten podvozek měl základ v něčem od Avie (!)Skrýt celý příspěvek

 • petres
  14:19 14.11.2016

  Navážu na informací Jan Grohmanna o variantách Mercedesu G. Supacat má zajímavou variantu mezi dvojnápravovým typem Jackal a třínápravovým Coyote , a to typ Extenda, kde se ...Zobrazit celý příspěvek

  Navážu na informací Jan Grohmanna o variantách Mercedesu G.
  Supacat má zajímavou variantu mezi dvojnápravovým typem Jackal a třínápravovým Coyote , a to typ Extenda, kde se třetí náprava dá variabilně relativně jednoduše v případě potřeby připojit. Zajímavé řešení.
  http://supacat.com/products/hm... Skrýt celý příspěvek

 • petres
  13:48 14.11.2016

  25 mil vs 15 mil = 66% dražší, to je málo? :-) Oba dáváme přednost kvalitě. Ideou těchto superlehkých jednotek je cena (a rychlost). takže je dobré položit si otázku, kde je leží ...Zobrazit celý příspěvek

  25 mil vs 15 mil = 66% dražší, to je málo? :-)
  Oba dáváme přednost kvalitě. Ideou těchto superlehkých jednotek je cena (a rychlost). takže je dobré položit si otázku, kde je leží ten kompromis.
  Pokud tu ideu dobře chápu, tak by to nemělo být levné za každou cenu, je tam požadovaná kvalita. V naší armádě dejme tomu jako součást "lehké brigády", následná jednotka k 43. vpr. Nejblíž ke této koncepci má v naší armádě 74 lmpr. , i když není "superlehká".
  Ty levná řešení (když hodně zamhouříme oči) by mohla být pro strážní službu, viz roty u KVS - ostraha ODOSů (+ třeba TITUS). Tedy něco, na co se ptal Lukas a co je zmíněno i v článku.Skrýt celý příspěvek

 • Mattauch
  13:42 14.11.2016

  Když pominu, že by AČR asi nedokázala další prapor v rozumné době naplnit personálem a tedy je debata tak jako tak akademická, patrně by se mohlo jednat o prapor s podobnou ...Zobrazit celý příspěvek

  Když pominu, že by AČR asi nedokázala další prapor v rozumné době naplnit personálem a tedy je debata tak jako tak akademická, patrně by se mohlo jednat o prapor s podobnou organizační strukturou jako 43. vpr. Což je logické, protože by měl podobné úkoly (a tedy i používal podobnou taktiku).

  Nemyslím si, že by v AČR byl prostor pro "nevýsadkovou Chrudim". Alespoň ne nyní. Reálné by to mohlo být po dobudování 45. mpr. Neboť pochybuji, že by v 4. brn mělo dlouhodobě působit 5 praporů - očekávám nějaké rošádo, možná spojené s budováním té 3. brigády, ale to jen spekuluji. Každopádně pokud by k tomu došlo, nejméně logické je mít v rámci 4. brn právě Chrudim, takže nová brigáda by mohla být tvořena z 43. vpr a něčeho dalšího. Otázka je čeho dalšího... ale AČR ani se 45. mpr nyní nemá dost praporů pro tři brigády, postavit nějaké nové jednotky ba asi bylo nevyhnutelné.

  Zazněl tu nápad zařadit takový prapor do každé brigády... Mít v jedné brigádě tanky i pick-upy je celkem inovativní. Netuším k čemu by té brigádě byly.Skrýt celý příspěvek

 • JiriR
  13:00 14.11.2016

  Pitris: Mno..:-), Jackal měl stát 33 mil Kč, ale včetně úplat.u pro MPI. Takže reálně 25- tipnu- ok? Opancéřovaná Toyota- tipnu- 15 mil. Kč. (o nepanceřované se IMHO nemá cenu ...Zobrazit celý příspěvek

  Pitris:
  Mno..:-), Jackal měl stát 33 mil Kč, ale včetně úplat.u pro MPI. Takže reálně 25- tipnu- ok?
  Opancéřovaná Toyota- tipnu- 15 mil. Kč. (o nepanceřované se IMHO nemá cenu bavit- a to mluvím jenom o pancíři.) Takže ještě v tom vidíte takový rozdíl- už ne že. Díky.
  Dále- jako další typ připadá v úvahu Tatra T-Kat, s ohledem na domácí zájmy. (ale mám pocit že je to upravený Eagle). Jinak jo- ty SUV tady ti místní diskutéři mírně netrefili, ale mám pocit, že mířili trochu někam jinam…Skrýt celý příspěvek

 • petres
  12:31 14.11.2016

  Nezlobte se pánové, ale v diskuzi, kde je téma (použití lehkých automobilů) relativně blízké i člověku, který není voják, by nemělo zaznít tolik nesmyslů (omlouvám se, snažím se ...Zobrazit celý příspěvek

  Nezlobte se pánové, ale v diskuzi, kde je téma (použití lehkých automobilů) relativně blízké i člověku, který není voják, by nemělo zaznít tolik nesmyslů (omlouvám se, snažím se diskuzi vést vždy slušně, takže se tím nechci nikoho urážet, tak mne za tuto reakci nekamenujte, ale tohle nelze mlčky přejít). Běžná civilní SUV opravdu nejsou auta do terénu, jak to zde již někdo uvedl na pravou míru. Takže uvažovat o Hyundai nebo Dusteru je opravdu mimo. Doufám, že AČR nedopadne jako PČR, která Hyundaie ix35 od p. Vošického koupila, a brzy jako jejich náhradu pořizovala Toyoty Land Cruiser (tedy alespoň za ty určené do misí).
  Pokud budeme mluvit u skutečně vhodných vozidlech, v případě, kdybychom chtěli aby to bylo co nejlevnější a ještě použitelné, je to určitě zmíněná Toyota. Supacat Jackal HMT 400 je skutečně špičkové vojenské vozidlo, ale moc drahé (popíralo by to základní ideu - nízkou cenu), proto jej ve světě používají většinou SF. Jako další dobré řešení bych viděl (uvedl jsem to v úvodu diskuze) by mohlo být nové útočné vozidlo - náhrada LR Kajman (stejně 43. vpr čeká v budoucnu výměna Kajmanů) viz třeba Polaris Defense DAGOR nebo General Dynamics Flyer 60, 60 Armored, 72. neměly by být tak drahá jako Supacat Jackal (problémem bude dostupnost, jsou na počátku výroby).
  Ještě jedna věc, nejde jenom o vybavení vozidly, ale i o výzboj a strukturu těchto lehkých jednotek. Tím myslím vybavení např.Carl Gustav a družstva zbraní v četách (předpokládám již zmiňovanou taktiku udeř a úteč v malých jednotkách) pro dostečnou palebnou sílu. Takže i když po zničení vozidla nebo nedostatku PHM se bude nucena jednotka po svých, bude disponovat slušnou palebou silou.Skrýt celý příspěvek

 • patejl
  11:34 14.11.2016

  JiriR:
  Koně a povozy by nám v případě většího evropského konfliktu pravděpodobně přišli k duhu. Mám dost černou představu o dostupnosti pohonných hmot v takové situaci.

  JiriR:
  Koně a povozy by nám v případě většího evropského konfliktu pravděpodobně přišli k duhu. Mám dost černou představu o dostupnosti pohonných hmot v takové situaci.

 • JiriR
  10:25 14.11.2016

  Za mně: je celkem jedno jaký auťák to bude, klidně ať je to osvědčená Toyota. Nicméně celkově je to postavené ne zcela koncepčně- povstalci v poušti je používají, protože jsou ...Zobrazit celý příspěvek

  Za mně: je celkem jedno jaký auťák to bude, klidně ať je to osvědčená Toyota. Nicméně celkově je to postavené ne zcela koncepčně- povstalci v poušti je používají, protože jsou dostupné- oni jinou možnost nemají. (tolik k opisování od povstalců a různých teroristů) Totota pick-up má několik nevýhod, které by případný nový stroj pro ačr určitě neměl mít. Pro armádu navíc: pancíř (stanag1-2), zodolněné disky, run-flat, nákladní korbu nechat, čelní sklo pancéřované, atd…takže něco mezi Iveco a Kaiman + pořádná nákladní korba: prostě vyšší cena a vyšší užitek. Z toho mi vychází něco jako upravený Jackal ve SVOS. - 601. Jaclaky kdysi požadovala. Běžné komerční terenní pick-upy za mně ne, tahle se brzo vrátíme ke koním a povozům. No, ale jsou to hodně předstihové úvahy pro armádu, která nemá udělané domácí úkoly a průšvih skoro všude kam se podívá.Skrýt celý příspěvek

 • skelet
  09:55 14.11.2016

  Jestli se nepletu, tak ozbrojené verze Dusteru a Touaregu byly určeny pro strážní službu. Tedy žádný těžký terén. Maximálně polní cesta. A co si budeme namlouvat. na větší ...Zobrazit celý příspěvek

  Jestli se nepletu, tak ozbrojené verze Dusteru a Touaregu byly určeny pro strážní službu. Tedy žádný těžký terén. Maximálně polní cesta.

  A co si budeme namlouvat. na větší pick-upy a lá Tundra se dá navěsit prakticky cokoliv. Kulomety, kanóny (do ráže 30mm), minomety (do ráže 120mm), houfnice (do ráže 105mm), PTŘS, PLŘS a MLRS..Skrýt celý příspěvek

 • Lukas
  09:11 14.11.2016

  Jeśli ACR myśli o lekkiej piechocie na pickupach to może lepiej budować obronę terytorialną? Każdy kraj + Praga miałby batalion, w którym szkolili się ochotnicy mieszkający na ...Zobrazit celý příspěvek

  Jeśli ACR myśli o lekkiej piechocie na pickupach to może lepiej budować obronę terytorialną?

  Każdy kraj + Praga miałby batalion, w którym szkolili się ochotnicy mieszkający na danym terenie?Skrýt celý příspěvek

 • BoudiSVK
  08:58 14.11.2016

  Tak napriklad holandania zacali pred par rokmi prezbrojovat z G-wagen na VW Amarok. Hlavne kvoli cene, dostupnosti nahradnych dielov a moznosti oprav civilnými firmami.

  Tak napriklad holandania zacali pred par rokmi prezbrojovat z G-wagen na VW Amarok. Hlavne kvoli cene, dostupnosti nahradnych dielov a moznosti oprav civilnými firmami.

 • Zdenoušek
  06:33 14.11.2016

  On Strnad opanceřuje Furgona s náhonem 4x4 ha bude. ;-) Tenkrát Talibratr také nebyl špatný, jako vlajková loď lehké kolony. Bývalý SOG by tohle tady mohl vyučovat.

  On Strnad opanceřuje Furgona s náhonem 4x4 ha bude. ;-) Tenkrát Talibratr také nebyl špatný, jako vlajková loď lehké kolony. Bývalý SOG by tohle tady mohl vyučovat.

 • marfolodej
  03:45 14.11.2016

  SUV nebrat, ani omylem, to by byla chyba. Solidně vypadá ten Al-Thalab: ...Zobrazit celý příspěvek

  SUV nebrat, ani omylem, to by byla chyba.

  Solidně vypadá ten Al-Thalab: http://o.aolcdn.com/dims-share...

  osobně mám slabost pro Toyoty, i když toto je kopie HUMVEE, dělá to toyota pro JSDF: https://www.google.cz/search?q...

  A jak se Vám líbí můj favorit, ale to už sme asi něgde jinde: https://www.google.cz/search?q... Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 2 z 4