Ruské superlehké brigády. Inspirace pro Armádu ČR?

UAZ Pickup se stane základem nové ruské lehké a vysoce mobilní brigády. / UAZ

Na základě zkušeností z bojů v Sýrii ruské ministerstvo obrany buduje lehké a vysoce mobilní brigády motorizované pěchoty. Základním dopravním prostředkem těchto brigád se stanou militarizovaná civilní vozidla kategorie SUV ruské firmy UAZ. Může si z ruského přístupu vzít ponaučení i Armáda České republiky?

Vojáci v civilních autech?

Hlavním dopravním prostředkem nejrůznějších militantů i regulérních armád v Africe a na Středním východě jsou civilní picky-upy - zejména značky Toyota.

Civilní pick-upy jsou levné (v porovnání s čistě vojenskými vozy), nenáročné na provoz, jsou lehce opravitelné, mají velmi nízkou spotřebu paliva, velkou nosnost a vynikající taktickou mobilitu (cestovní rychlost, dosah, průchodnost terénem, manévrovací schopnosti, atd.).

Zřejmou nevýhodou podobných vozidel je nulová balistická ochrana. Tá se dá ale částečně vyvážit velkou taktickou mobilitou.

Na Středním východě jsou pick-upy často používány k bleskovým výpadům, přesunům a k vedení manévrového boje na velké vzdálenosti. Pomocí rychlých civilních pick-upů lze obcházet jednotky nepřítele v přední linii a provádět výpady na vzdálenost stovky kilometrů od domovské základny.

Například bojovníci Islámského státu z obélháného Mosulu provádějí pomocí rychlých pick-upů výpady do zadních pozic iráckých vojsk, kde přepadávají logistické jednotky - případě obcházejí přední linie irácké armády a útočí na ně ze zálohy.

Ostatně podobnou taktiku uplatňovaly například i jednotky SAS během druhé světové války při nájezdech na letiště nacistického Německa v Africe.

Ruská armáda při bojích v Sýrii zjistila, že klasický motorizovaný prapor pěchoty s obrněnými transportéry a bojovými vozidly pěchoty urazí za den maximálně sto kilometrů. Vedení ruské armády se proto inspirovalo svými protivníky na Středním východě a iniciovalo stavbu nových superlehkých brigád postavených na civilních pick-upech.

Superlehké brigády velení ruské armády poskytnou jednu zásadní schopnost - možnost velmi rychle přesouvat vojáky po zemi na vzdálenost mnoho stovek kilometrů, a to s minimálními nároky na pohonné hmoty, náhradní díly nebo servisní podporu.

Samozřejmě hlavní nevýhodou podobných brigád je nízká odolnost, ať už při přímém střetu s mechanizovanými jednotkami nepřítele, při leteckému útoku nebo při dělostřeleckém přepadu.

Základem ruských superlehkých brigád se stanou civilní vozidla UAZ Patriot a UAZ Pickup. Vozidla projdou militarizací tak, aby mohla být podle potřeby vyzbrojená těžkým kulometem Kord ráže 12,7 mm nebo 30mm automatickým granátometem AGS-30.

Počítá se také s vybavením vozidel protitankovými raketovými komplety Kornet nebo Konkurs. Minometné baterie „superlehkých" brigád, také postavené na vozidlech UAZ Patriot/Pickup, získají minomety 2B14 Podnos ráže 82 mm.

Každý vůz značky UAZ uveze až sedm plně vyzbrojených vojáků, se zásobami proviantu, munice a dalšího vybavení (v reálu je ale pravděpodobné, že by se jednalo maximálně o pět členů osádky).

Nicméně součástí brigády bude i jeden prapor s klasickými obrněnými transportéry BTR-82, a také dělostřelecké a raketové jednotky. Podle deníku Izvestija je výstavba brigád již v plném proudu. První jednotky se objeví v centrálním a jižním vojenském okruhu.

Podle Vladislava Šurygina, ruského odborníka osloveného deníkem Izvestija, jsou podobné jednotky skutečně ideální pro pouště, polopouště a stepi. Nicméně v lesích a lesostepích dominují klasická těžká bojová vozidla.

Superlehká brigádá na český způsob? / theophilschin.com

Inspirace pro Armádu ČR?

Hlavní bojovou sílu Armády ČR tvoří dvě bojové brigády - 4. brigáda rychlého nasazení a 7. mechanizovaná brigáda.

V poslední době se čím dál častěji vedou diskuze o navýšení počtu na tři nebo dokonce čtyři bojové brigády. Problém ale není jen ve vybudování samotných brigád (technika a především personální obsazení), ale také ve vybudování dalších jednotek logistiky a podpory. Nepsané pravidlo mluví o nutnosti mít dva a více vojáky zabezpečující každého člena bojových jednotek.

Dříve, než se odpoví na to, zda Armáda ČR má mít další brigády, je třeba si položit základní otázku:"Jakým hrozbám může Armáda ČR v nejbližší době čelit?"

Podle kapitoly Plánujeme bezpečnost nebo zabezpečujeme „plánování"? Otakara Foltýna a Davida Baťka v nejnovější publikaci Na rozhraní je rozebírána jedna z potencionálních hrozeb pro bezpečnost Evropy - kombinace klimatických změn v Severní Africe, a Středním východě a rostoucí počet obyvatel v těchto zemích.

V těchto oblastech už nyní vidíme dlouhodobě vysokou míru nestability včetně tím vyvolaného migračního tlaku. Přitom není vidět změna trendu a naopak nelze vyloučit další eskalaci. Evropské státy, ať chtějí nebo nechtějí, budou jednoduše muset aktivně řešit situaci na Středním východě, v Africe.

V opačném případě dojde k destabilizaci a radikalizaci nejrůznějších etnických, náboženských a kulturních skupin v Evropě, případně celých států.

V současné době existuje řada výrobců, kteří nabízejí militarizaci civilních vozů. Na obrázku CAMELEON IV440. / Jez Hermer; CC BY-SA 3.0

V obou případech ale situace budou muset státy Evropy řešit, ideálně pomocí a angažovaností přímo v místě krizí. Nelze vyloučit ani použití vojenských nástrojů.

Česká „superlehká" brigáda by mohla jedním z řešení, jak rychle a levně pozvednout bojovou hodnotu Armády ČR a čelit podobným výzvám. Navíc „superlehká" brigáda, jak bylo zmíněno výše, nevyžaduje tak robustní logistickou podporu a peníze na svůj provoz - což ulehčuje její budování, přičemž ale nevylučuje následné vybavení dražším vybavením.

Podobnou brigádu lze velmi rychle nasadit a udržet po celé České republice, například při ostraze objektů důležitých pro obranu státu (ODOS) - zejména při aktuální hrozbě teroristického útoku, nebo při přechodu na fáze tzv. hybridní války.

Brigádu lze také rychle a organizačně nenáročně nasadit k posílení Policie ČR a případně i ostraze hranice České republiky. Navíc vojáci v civilně působících, leč militarizovaných, vozidlech budou mít na civilní obyvatelstvo menší negativní psychologický dopad, než nasazení transportérů a tanků.

Do třetice, podobná brigáda bude nasaditelná do několika dnů na vzdálenost tisíce kilometrů od českých hranic. Například při skutečně velké migrační vlně milionů lidí z rozpadajícího se Středního východu.

"Na otázku, zda vysychání, či populační nárůst v okolí našeho civilizačního okruhu představují skutečně relevantní hrozbu, je na místě si odpovědět, že jednoznačně ano. Na otázku, zda společnost a zejména stát na taková rizika reaguje správně – zda se odpovídajícím způsobem připravuje, však odpověď zní, že nikoliv," dočteme se v kapitole Plánujeme bezpečnost nebo zabezpečujeme „plánování"?

Militarizovaná Toyota Tundra. / Toyota

Publikace Na rozhraní  se strukturou armády, která dokáže čelit podobným bezpečnostním výzvám, nezabývá. Kontaktovali jsme proto jednoho z autorů pplk. Generální štábu Otakara Foltýna, aby nám řekl jeho názor na koncept superlehké brigády:

"Předně je třeba si uvědomit, že koncept superlehkých jednotek je výhradně doplňkem, v žádném případě ne samospásným řešením. Jádro armády musí stát na standardní vojenské technice s balistickou ochranou. Jako doplněk klasických jednotek se ale přinejmenším z ekonomického hlediska může jednat o přijatelné kompromisní řešení. Na rozdíl od některých ruskou stranou zveřejněných velkolepých modernizačních projektů se v případě konceptu superlehkých brigád jedná o reálně aplikovanou doktrínu, která vychází z realistického rozšíření možností. Navíc se zřejmě jedná o upgrade několik let starého konceptu gen.Serďukova."

"Rusové zpravidla průběžně vyhodnocují různé scénáře použití ozbrojených sil a prověřují je na mnohonásobně větších cvičeních, než které dělá NATO. Zaváděné koncepty jsou proto velmi pravděpodobně založeny právě na výsledcích důsledných štábních a reálných cvičení. Zároveň relativně flexibilně berou v úvahu zkušenosti z probíhajících operací i ekonomické limity. Přes výrazně větší poměr výdajů na armádu na HDP se Rusko dlouhodobě nachází v obtížné ekonomické situaci a při výstavbě svých vojenských schopností velmi zvažuje dosahovaný poměr cena/výkon."

"Koncept superlehké brigády sice na první pohled působí jako rozpor s aktuálními zkušenostmi z operací mapř. na Ukrajině, kde se opakovaně ukázala vysoká zranitelnost zejména palbou dělostřeleckých systémů. Je ale zjevné, že působení v prostředí nasyceném těžkými palebnými prostředky nemůže být úkolem lehkých brigád. Jejich existence však může ušetřit těžší jednotky pro plnění úkolů na symetrickém bojišti. Na druhé straně i lehké jednotky mohou reálně bojovat. Předpokladem je schopnost využít lépe než nepřítel momentu překvapení, nebo technologické či informační převahy. Například proti nepříteli typu ISIL, zejména v případě boje ve volném prostoru mimo zastavěnou oblast nemusí nasazení lehkých jednotek nezbytně vést k nutnosti smířit se velkými ztrátami. Jestliže je protivník vybaven více méně stejně, ale má výrazně horší schopnost efektivně použít v zásadě obdobnou výzbroj, nemusí být použití lehkých, ale rychlých jednotek vůbec nesmyslné. Ruskou zkušenost bych v tomto směru příliš nezpochybňoval."

"Pro výstavbu jednotek k náhradě zrát, ostraze hranic či k plnění strážních, protivýsadkových a obdobných úkolů a zejména pro budování záloh se nepochybně jedná o jeden z přístupů, který stojí za detailní rozbor.ů

Zdroj: Russia Defense Policy

Nahlásit chybu v článku


Související články

Ruský voják budoucnosti Ratnik 3

Ruský Centrální vědecko-výzkumný institut přesného strojírenství (CNIITočMaš) představil na ...

Ruský útok zničí obranu Pobaltí do 60 hodin

Prestižní americká výzkumná instituce RAND Corporation vydala studii Reinforcing Deterrence on ...

SMET: Robotizace amerických výsadkových jednotek

Americká armáda (US Army) soustředí modernizační úsilí a finance do posílení expedičních schopností. ...

Kaspické moře: Ruský trumf na Středním východě

Lodě ruského námořnictva v Kaspickém moři jsou vybaveny raketovými systémy s dosahem několika tisíc ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • Matesaax
  14:25 13.11.2016

  Neví někdo co bude za útvar nově vznikající 45.mechanizovaný prapor v Rakovníku?Co bude mít za úkoly výzbroj apod.?

  Neví někdo co bude za útvar nově vznikající 45.mechanizovaný prapor v Rakovníku?Co bude mít za úkoly výzbroj apod.?

 • Kozlus
  14:13 13.11.2016

  A sezeneme na to dost vojaku? 5 lidi na vozidlo? Hadam, ze korbu zabere munice a zasoby, tak me napada, jestli se na zadni sedacky vazne posadi 3 vojaci s balistikou a vsim ...Zobrazit celý příspěvek

  A sezeneme na to dost vojaku?
  5 lidi na vozidlo? Hadam, ze korbu zabere munice a zasoby, tak me napada, jestli se na zadni sedacky vazne posadi 3 vojaci s balistikou a vsim ostatnim, cim jsou dneska oveseni.Skrýt celý příspěvek

 • flanker.jirka
  13:47 13.11.2016

  Matesaax: pokud jen prapor, tak pro každou brigádu zvlášť. Samotné využití pick upů by mohlo jít dále, i pro běžný chod armády by mohly tato vozidla nahradit stále ještě používané ...Zobrazit celý příspěvek

  Matesaax: pokud jen prapor, tak pro každou brigádu zvlášť. Samotné využití pick upů by mohlo jít dále, i pro běžný chod armády by mohly tato vozidla nahradit stále ještě používané UAZy 469 a i některé škody Fabia. Užitná hodnota by byla úplně někde jinde.Skrýt celý příspěvek

 • mudry.udrzbar
  13:38 13.11.2016

  Nie je to ziadna prelomova myslienka. To, ze na otvorenych priestranstvach (puste a stepy) su vysoko ucinne rychle a lahke jednotky schopne taktiky "uder a utec" vedel uz ...Zobrazit celý příspěvek

  Nie je to ziadna prelomova myslienka. To, ze na otvorenych priestranstvach (puste a stepy) su vysoko ucinne rychle a lahke jednotky schopne taktiky "uder a utec" vedel uz Dzingischan, ktory s lahkou lukostreleckou jazdou dobil pol sveta.

  Suhlasim s nazorom, ze v sucasnych konflikoch sa ukazuje, ze najucinejsou jednotkou je dobre vycviceny pesiak. Preto je pre ACR a ASR zivotne dolezite navysit pocet vojakov a je to ovela dolezitejsie ako navysovanie poctu tazkej techniky.Skrýt celý příspěvek

 • liberal shark
  13:35 13.11.2016

  Jako počáteční koncept připravované lehké brigády AČR by to asi použít šlo. Je to levné a rychlé. Čekal bych, že tato brigáda vznikne přeřazením 44, 43 a 74 praporu. 7 a 4 brigáda ...Zobrazit celý příspěvek

  Jako počáteční koncept připravované lehké brigády AČR by to asi použít šlo. Je to levné a rychlé. Čekal bych, že tato brigáda vznikne přeřazením 44, 43 a 74 praporu. 7 a 4 brigáda budou přezbrojeny na regulérní těžkou a polotěžkou brigádu. A počet tankových praporů by měl být zvýšen na dva.Skrýt celý příspěvek

 • krystofmraz
  13:31 13.11.2016

  Já bych zese právě viděl větší přínos v zachování civilních pickupů. Je to, přeci jenom, na blízkém východě svým způsobem i typ kamufláže.

  Já bych zese právě viděl větší přínos v zachování civilních pickupů. Je to, přeci jenom, na blízkém východě svým způsobem i typ kamufláže.

 • Matesaax
  13:17 13.11.2016

  Reálná možnost pro naši armádu by byl tak maximálně jeden prapor,ale neumím si představit postavit v podobném stylu celou brigádu tzn. třeba 3 prapory.Navíc lehké dva lehké ...Zobrazit celý příspěvek

  Reálná možnost pro naši armádu by byl tak maximálně jeden prapor,ale neumím si představit postavit v podobném stylu celou brigádu tzn. třeba 3 prapory.Navíc lehké dva lehké útvary už tady máme v Jindřichově Hradci a Bučovicích a myslím,že armádě spíše chybí těžká technika,např. další tankový prapor.Skrýt celý příspěvek

 • petres
  12:56 13.11.2016

  Souhlas. nápad je to dobrý a použitelný i pro AČR. Jak bylo i ve článku uvedeno, ne jako náhrada těžších mechanizovaných sil, ale jako jejich doplněk v počtu 1 - 2 brigád. Vozidla ...Zobrazit celý příspěvek

  Souhlas. nápad je to dobrý a použitelný i pro AČR. Jak bylo i ve článku uvedeno, ne jako náhrada těžších mechanizovaných sil, ale jako jejich doplněk v počtu 1 - 2 brigád. Vozidla nutně nemusí být civilní pickapy, myslím že použítím lehkého útočného vozidla (něco modernějšího než LR Kajman) pro šestičlenné družstvo, to zas tak neprodraží a přídá na bojové hodnotě. Hlavní přínos při vybudování obdobné brigády bych viděl nejenom v tom, že taková brigáda má menší reakčí časy a vyšší mobilitu, ale i v tom, že by AČR po několika letech výcviku disponovala znatelně vyšším počtem vojáků, kteří by v případě potřeby mohli být rychle přecvičení na těžší techniku. Čím dál tím víc nabývám dojmu, že není takový problém při dostatečné vůli nakoupit techniku (doufám, že v případě skutečné krize, by to šlo raz dva, protože to co předvadí naše MO - letos zatím nedočerpaných 11 mld. Kč, tak nevypadá), ale mít dostatek vycvičených, motivovaných vojáků, pokud možno s bojovými zkušenostmi alespoň z misí. Obávám se pokud by se povolávali současní branci bez vojenského výcviku byli by jenom kanonfutr.
  To v jaké prostředí by byli nasaditelní by záleželo i na jejich výcviku a výzbroji.Skrýt celý příspěvek

 • syncro
  12:45 13.11.2016

  Jak již bylo zmíněno , je to dobrý prostředek v současných konfliktech- bohužel jen do otevřeného pouštního prostředí. Rozhodně ne do měst a úzkých uliček.

  Jak již bylo zmíněno , je to dobrý prostředek v současných konfliktech- bohužel jen do otevřeného pouštního prostředí. Rozhodně ne do měst a úzkých uliček.

 • stetula
  12:25 13.11.2016

  nápad dobrý, v současných konfliktech a v městském boji je to ideální bojový prostředek autor může ještě doplnit , že povstalci používají jednoduché salvové ...Zobrazit celý příspěvek

  nápad dobrý, v současných konfliktech a v městském boji je to ideální bojový prostředek
  autor může ještě doplnit , že povstalci používají jednoduché salvové raketomety.

  bohužel naše armáda nemá v současné době výzbroj co by na ty Pick upy namontovala

  co se týče ochrany náš průmysl by určitě zvládl vyrobit odolnou kabinu nebo štít který by chránil střelceSkrýt celý příspěvek

 • semtam
  12:22 13.11.2016

  V podstatě je to dobrá myšlenka. Za málo peněz hodně muziky. Škoda Mladá Boleslav by určitě dokázala i v krátkém čase navrhnout odpovídající pick-up. Pro rychlejší a levnější ...Zobrazit celý příspěvek

  V podstatě je to dobrá myšlenka. Za málo peněz hodně muziky.
  Škoda Mladá Boleslav by určitě dokázala i v krátkém čase navrhnout odpovídající pick-up. Pro rychlejší a levnější vývoj by bylo nejspíš vhodnější koupit osvědčený podvozek. Mimochodem UAZ Patriot je v terénu špica.

  Vytvoření další brigády vybavené lehkou technikou je rozumné v době kdy AČR čeká pořízení nových prostředků PVO, BVP, atd.

  Nasazení pick-upů může být pestré a ozbrojení taky viz. takticaly v Afice či Asii.

  Další výhodou je v době potřeby možnost rychlého doplněníSkrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 4 z 4