Rusko vs. americká třetí kompenzační strategie

Ruský Su-35S patří mezi nejmodernější stíhací letouny současnosti; větší foto /  Dmitrij Pičugin, GFDL 1.2  

Spojené státy v rámci Třetí kompenzační strategie TOS (Third Offset Strategy) plánují revolučním způsobem změnit myšlení a schopnosti svých ozbrojených sil, aby si udržely vojenskou nadřazenost nad všemi potenciálními protivníky. Autoři Vasilij Kašin a Michael Raška v analýze Countering The U.S. Third Offset Strategy: Russian Perspectives, Responses and Challenges se zamýšlejí nad tím, jaké kroky proti TOS příjme Ruská federace.

Třetí kompenzační strategie

Americké “kompenzační strategie” mají za úkol udržovat americkou vojenskou nadřazenost nad potenciálními protivníky. První taková strategie se objevila po druhé světové válce - tehdy se Spojené státy musely vyrovnat se skutečností, že Sovětský svaz na evropském bojišti dokáže nasadit dvakrát tolik divizí.

Výsledkem byl rychlý vývoj taktických a strategických jaderných zbraní a jejich nosičů. Druhá kompenzační strategie odstartovala v 70. letech, kdy Sovětský svaz v počtu jaderných zbraní/nosičů dohnal Spojené státy.

Cílem druhé kompenzační strategie bylo zvýšit schopnosti spojenců lépe čelit vojskům Varšavského paktu, aniž by se musel snižovat práh použití jaderných zbraní. Výsledkem byl vývoj a zavádění letounů stealth, přesné munice, nových komunikačních prostředků, laserů, elektro-optických senzorů nebo prostředků velení, řízení, počítačů, spojení, průzkumu, sledování a zpravodajství (C4ISR).

Druhá kompenzační strategie byla propojena s koncepty AirLand Battle (ALB 1982) a Follow-on Forces Attack (FOFA), které dávaly armádám NATO kvalitativní výhodu nad vojsky Varšavské smlouvy.

Američané této výhody plně využili ve válce v Perském zálivu, v Kosovu a částečně v Iráku a Afghánistánu. Jako se stalo již dvakrát v minulosti, i v současné době protivníci díky vývoji moderních vojenských zbraní (stealth, přesná munice, senzory, atd.) negují výhody americké kompenzační strategie.

Spojené státy proto v roce 2014 spustily TOS - ta bude mít nejen dalekosáhle důsledky na Ozbrojené síly Spojených států, ale i na americké spojence, potenciální protivníky a vůbec celý svět. TOS neovlivní jen bezpečnostní prostředí, ale také politické, vědecké, průmyslové nebo společenské - ať se nám to líbí nebo ne, oblast vývoje zbraní jednoduše alokuje (ze všech jiných oblastí výzkumu a vývoje) největší finanční a lidské kapacity. TOS tak bez přehánění ovlivní osud stovek milionů lidí.

Spousta rysů TOS je tajná, ale jsou známy základní vývojové oblastí a také výše přidělených prostředků - Pentagon plánuje na rozvoj TOS v příštích pěti letech vynaložit 18 miliard dolarů. Z toho 2 miliardy dolarů připadnou na rozvoj technologií proti protivzdušné obraně (PVO), 3 miliardy na vývoj ponorek a podvodních technologií, 3 miliardy na vývoj technologií umožňující spolupráci lidí a strojů, 1,7 miliardy na vývoj kybernetické a rádioelektronické války, 500 milionů na přesnou munici a 500 milionů na válečné hry a testování konceptů TOS.

Koncept TOS obecně reaguje na skutečnost, že současné velmi vysoké tempo bojových operací a nástup velmi složitých vojenských technologií přesahují kognitivní a psychologické možnosti člověka. V současné době voják a velitel musí na základě velkého počtu složitých informací, to vše často pod časovým a psychickým tlakem, přijímat neméně komplikované rozhodnutí. Technologie a přístupy TOS lidem poskytnou více času a usnadní přijímání složitých rozhodnutí.

TOS bude obecně rozvíjet těchto pět základních oblastí:
+ Stroje schopné učení - jde zejména o automatizované systémy schopné samostatně působit proti stále vyvíjejícím se hrozbám v kyberprostoru, v elektromganetickém spektru (rádioelektronický boj), ve vesmíru nebo proti raketovým technologiím;
+ Spolupráce člověk-stroj -  použití pokročilých počítačových technologií a vizualizací (např. rozšířená realita) umožňující vojákům přijímat rozhodnutí mnohem rychleji, lépe a relevantněji;
+ Asistence operací vedené lidmi  - zapojení každého pilota, námořníka, mariňáka nebo námořníka do bojové počítačové sítě;
+ Bojové mužstvo člověk-stroj - vytvoření nových přístupů s cílem lépe propojit člověkem ovládané a robotické prostředky;
+ Autonomní zbraně zapojené do sítě - zbraňové platformy a systémy zapojen do učící se velitelské, kontrolní a komunikační (C3I) sítě.

Slibnou doménou je rádioelektronický boj a kyberválka. Pentagon například zkoumá možnosti nekinetického ničení nepřátelských zbraní - například odpálenou balistickou raketu půjde podle této představy “hacknout” a zmást její letecký počítač nebo senzory.

Stejně tak prostředky rádioelektronického boje mohou rušit navigační radary a komunikační prostředky balistických raket. Díky těmto technologiím pak lze udržovat mnohem menší počet drahých antiraket PVO.

Co na to Rusko?

Podoba TOS bude záležet také na reakcích a protiopatřeních hlavních mocenských oponentů USA - Číny a Ruska. Podle analýzy obou autorů zatím Rusko nevydalo žádné oficiální prohlášení k americké TOS.

Podle Rašky a Kašina ruská vojenská komunita vnímá americkou TOS především jako protičínskou, ale samozřejmě se strategickými dopady i na Rusko. Stejně jako byla první a druhá kompenzační strategie především protisovětská, ale ovlivnila celý svět.

Oproti dřívější době jsou Spojené státy ve složitější situaci. Během studené války mohl Pentagon vyčlenit všechny své zdroje proti jediné hrozbě - Sovětskému svazu. Dnes ale američtí vojáci plní mnohem širší spektrum úkolů a jsou vázaní na mnoha místech po celém světě. Navíc Čína má mnohem robustnější, modernější a výkonnější ekonomiku než Sovětský svaz. V současné době Čína neoficiálně vydává na obranu 1,9 až 2 % HDP, což dává prostor pro další zvýšení, pokud to bude potřeba.

Samotné Rusko plánuje TOS čelit dvěma hlavními způsoby - rozvojem taktických a strategických jaderných zbraní a také pokusem udržet technologický krok ve vybraných oblastech.

Jaderné zbraně

Podle ruského strategického myšlení výhoda Spojených států, NATO a Číny v konvenčních ozbrojených silách může být negována rozvojem širokého spektra taktických/strategických jaderných zbraní a jejich nosičů. Základem jakékoliv ruské bezpečnostní politiky je proto zajistit, aby Rusko i nadále zůstalo jadernou velmocí. Rusko jednoduše vidí jaderné zbraně jako nejúčinnější pilíř strategického odstrašení.

I když v posledních letech Rusko zažívá hospodářský pokles, rozvoji jaderných zbraní se rozpočtová omezení netýkají. Rusko začalo rozmísťovat nové mezikontinentální balistické rakety (ICBM) RS-24 Jars a střely RSM-56 Bulava na ponorkách třídy Borej.

Rusko navíc vyvinulo další dva členy rodiny ICBM  - těžkou raketu RS-28 Sarmat na tekuté palivo a mobilní raketu RS-26 Rubež na tuhé palivo. RS-26 je podle ruských zdrojů určená k penetraci americké protiraketové obrany. Stejně tak pokračuje vývoj “železniční” ICBM.

Dalším důležitým projektem je vývoj nadzvukového strategického bombardéru Tu-160M2, který je schopen odpalovat střely vzduch-země s jadernou hlavicí na cíle vzdálené několik tisíc kilometrů.

Rusko rovněž klade značný důraz na vývoj taktických jaderných zbraní - střely s plochou dráhou letu s jadernou hlavicí, jaderné bomby, střely země-vzduch dlouhého dosahu schopné doručit jadernou hlavici, jaderná torpéda a jaderné balistické rakety krátkého dosahu. Ukázkovým příkladem je vybavení ruských raketových vojsk střelami krátkého dosahu země-země Iskander schopné nést jak konvenční, tak jadernou hlavici.

Stejně tak je porozuhodné (z celosvětového pohledu) umístění střel středního doletu Kalibr na malé (výtlak méně než 1000 t) korvety. Tyto lodě přitom mohou být vyráběny ve velkých počtech.

Rusko bere jakoukoliv hrozbu, která ohrožuje schopnost ruského jaderného odstrašení, velmi vážně a okamžitě reaguje na jakékoliv protiopatření, především NATO a Spojených států. Rusko má přitom v kvalitě a různorodosti jaderných zbraní výraznou výhodu nad Spojenými státy a NATO.

Technologie

Druhý prvek ruské odpovědi na TOS je ambicioznější, ale nese větší technologická rizika. Jedná se o vývoj podobných zbraňových systémů a technologií, které rozvijí americká TOS - hypersonické zbraně, umělá inteligence, 3D výroba, podvodní bezosádková vozidla, kognitivní technologie, zbraně se směrovanou energií, atd. Za tímto účelem Rusko založilo v roce 2012 Nadaci pro pokročilý výzkum - jakousi ruskou obdobu americké agentury DARPA.

V řadě výzkumných oblastí je Rusko teprve na počátku, podle studie obou autorů ale Rusové pokročili v oblasti zbraní se směrovanou energií, v elektromagnetických zbraních, hypersonických zbraních a robotických ponorkách.

Rusko čelí omezeným zdrojům (lidským i finančním) a v blízké budoucnosti je nepravděpodobné, že dojde k normalizaci vztahů se Západem. Rusko tak může do svých zbrojních projektů zapojit Čínu nebo Indii. Číně mohou Rusové nabídnout například své pokročilé proudové nebo raketové motory výměnou za poskytnutí high-tech elektronických součástek.

Budoucí ruský vojenský vývoj

Podle obou autorů je důležité, při posuzování dopadu TOS na budoucí ruský vojenský vývoj, pochopit rozdíl mezi ruskou obrannou politikou v ruských mainstreamových médiích, ruskou obranou politikou v západních mainstreamových médiích a reálnou ruskou obranou politikou. Tyto tři fenomény žijí ve vlastních vesmírech a sotva vzájemně jakkoliv souvisejí.

Klíčové ruské programy, které definují budoucí podobu ruské armády, jsou dobře popsány v prohlášeních ruských zástupců obranného průmyslu a ruských vojenských odborníků. Nicméně ruské mainstreamová média (a také proruská česká média) těmto projektům nevěnují žádnou pozornost a zaměřují se především na “fantastické”, ale většinou nereálné zbrojní projekty.

Naopak západní média představují, jak píšou oba autoři ve své studii, Rusko jako vzkříšenou globální sílu, která bude vojensky soupeřit proti USA a NATO na celém světě. Strategické myšlení NATO skutečně řeší především ruskou hrozbu pro Pobaltské státy a posilující rusko-čínskou spolupráci, která může ohrožovat americké zájmy v Asii a Tichomoří.

Nicméně struktura ruských vojenských výdajů a jejich směřování naznačuje něco jiného. Rusko začalo po roce 2014 s aktivací nových brigád a divizí na východní ukrajinské hranici i s výstavbou nových základen a zázemí pro velké vojenské jednotky. Právě tyto vysoké investice a úsilí do budování vojenských jednotek na ukrajinské hranici ukazují, že Rusko z dlouhodobého hlediska očekává nové kolo bezpečnostní krize na Ukrajině. Samotná ruská aktivita, jak připomínají oba autoři, v Pobaltí je přitom omezená.

Dalšími dvěma oblastmi zájmu ruské armády je Střední Asie a Kavkaz. Ruské vojenské investice proto směřují především do pozemních a taktických leteckých sil určených k operacím na Ukrajině a ve Střední Asii.

Dalšími prioritami je posílení strategických schopností, včetně strategických jaderných sil, jaderných útočných ponorek, PVO, protiraketová obrana, systémy C4ISR - to vše za účelem možného vojenského konfliktu se zeměmi NATO.

Z dlouhodobého hlediska bude ruská armáda rozvíjet následující oblasti:
+ Robotické a dálkově ovládané prostředky, včetně dronů a pozemních robotů;
+ Nová generace prostředků rádioelektronického a kybernetického boje;
+ Zavedení nových prostředků velení/řízení a budování “bojové” sítě;
+ Systémy PVO dlouhého a velmi dlouhého dosahu, se schopnostmi ničit satelity na oběžné dráze Země. Tyto systémy neposlouží jen pro PVO, ale také jako nástroj vybojování absolutní vzdušné nadvlády; 
+ Nová generace velmi dobře pancéřovaných vozidel, které výrazně sníží ztráty v lokálních konfliktech;
+ Pokročilá bojová letadla schopná srovnání se západními letouny páté generace;
+ Hypersonické zbraně schopné překonat PVO protivníka;
+ Zbraně se směrovanou energií;

Díky omezeným zdrojům ale Rusko nebude moci rozvíjet v potřebné míře námořní síly, strategické dopravní letectvo nebo obojživelné technologie. Rusko tak díky výše uvedeným programům může udržet paritu se Západem, avšak je nepravděpodobné, spíše nemožné, aby se z Ruska stála globální velmoc schopna projekce síly po celém světě.

Ruské vojenské schopnosti na svém území budou impozantní, ale ruská schopnost projekce ve vzdálenějších oblastech (jako je např. jihovýchodní Asie) zůstanou velmi omezené.

Zdroj: Countering The U.S. Third Offset Strategy

Nahlásit chybu v článku


Související články

Ruská stíhačka T-50: Další prototypy a start sériové výroby

V příštím roce začnou letecké testy desátého a jedenáctého prototypu stíhaček T-50 s novými motory ...

Čekají ruský zbrojní průmysl těžké časy?

Spojené státy americké jsou sice každoročně největším exportérem zbraní na světě, ale Ruská federace ...

Ruská armáda koupí bojová vozidla BMPT Terminátor

Ruská firma UralVagonZavod (UVZ) se připravuje na zahájení sériové výroby bojového vozidla podpory ...

Ruský tank T-14 Armata zasáhne cíl na vzdálenost 12 km

T-14 Armata ze svého děla ráže 125 mm, jako všechny další ruské tanky, dokáže odpalovat protitankové ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • Olivav
  11:25 10.07.2017

  Jak jsem psal už se nehodlám dále dohadovat. V debatě to je vše černé na bílém. A k tomu využití iontu jsem taky psal o aplikaci na B-2, což dokazuje, že USA používají plyn k ...Zobrazit celý příspěvek

  Jak jsem psal už se nehodlám dále dohadovat. V debatě to je vše černé na bílém. A k tomu využití iontu jsem taky psal o aplikaci na B-2, což dokazuje, že USA používají plyn k snížení RCS.

  Pořád nejsem přesvědčen, že to v RF vzdali nebo, že oproti USA to nedotáhli dále.

  Oni s tou plasmou blbli opravdu hodně a zajímavé postřehy jsou i zde. https://fsu.digital.flvc.org/i... kde přiznávají, že v USA např v "plasmové aerodynamice" za SSSR/RF zaostávají (možná už to tak není, když se jim pár mozků povedlo přetáhnout). Faktem ovšem zůstává velmi rozdílný přístup těchto dvou zemí k uchopení a řešení některých problémů.Skrýt celý příspěvek

 • Slavoslav
  09:25 10.07.2017

  Pavol Ide o to že podľa mňa je celý ten plazma stealth len propagandistická záležitosť. Olivav tu operuje dokumentom od Rusov ktorý podľa neho musí byť pravda a tak nejak ...Zobrazit celý příspěvek

  Pavol

  Ide o to že podľa mňa je celý ten plazma stealth len propagandistická záležitosť. Olivav tu operuje dokumentom od Rusov ktorý podľa neho musí byť pravda a tak nejak ignoruje že tu istý Rusi ho ponúkali ako dokončený na predaj v 99 tom :-D

  A preto že im to tak skvele funguje dávajú prachy do t50 miesto toho aby ti podvesili na SučkaSkrýt celý příspěvek

 • Slavoslav
  09:21 10.07.2017

  Olivav To o tom svietení v IR spektre som uznal hneď na začiatku. A čo sa týka slabo ionizovaneho plynu použitého ako stealth tak keby si čítal pozorne zistíš, že nejde o žiadny ...Zobrazit celý příspěvek

  Olivav

  To o tom svietení v IR spektre som uznal hneď na začiatku. A čo sa týka slabo ionizovaneho plynu použitého ako stealth tak keby si čítal pozorne zistíš, že nejde o žiadny osobitný prístup ale ako som dokladoval niečo čo USA skúšalo v 67 si teraz to pravdepodobne používajú. Viď patenty boingu.

  De facto tá istá cesta čo Rusi. Konvenčný stealth (t50) a niekde ako doplnok plazma. USA detto, konvenčný stealth a doplnok plazma pre otvorenú bombovnicu napr. Z čoho vychádza že konvenčný stealth je účinnejší a plazma je núdzová záležitosť kde nejde použiť.

  A z angličtinou si vedľa ;-)Skrýt celý příspěvek

 • Olivav
  09:07 10.07.2017

  PavolR - Myslím, že typové označení neexistuje a je to experimentální záležitost Diskuse vznikla na základě debaty o různém přístupu a řešení prblémů v RF a USA, kdy ...Zobrazit celý příspěvek

  PavolR

  - Myslím, že typové označení neexistuje a je to experimentální záležitost

  Diskuse vznikla na základě debaty o různém přístupu a řešení prblémů v RF a USA, kdy Slavoslav vycházel z předpokladu, že fyzikální zákony jsou stejné a tak musí obě strany přijít se stejným řešením. S tím jsem nesouhlasi v tom smyslu, že jedem fyzikální problém může být řešen dvěma přístupy což jsem se snažil dokázat na přistupu k stealth, kdy:

  - V USA mají vysoce pokročilé RAM materiály (info jsem četl díky Shaniovi) a to RAM s uhlíkovými nanotrubicemi (nakonec jsem narazil i najiné patenty jako o metamateriály na proncipu polumeru dopovaných ionty atd...) tkaže USA mají RAM a ten prý pokud jde o ty nanotrubice umí pohlcovat i vlny v pásmu L, tkaže X i L-band RAM

  - naproti tomu v RF to asi top co by dokázalo pohlcovat v širokém pásmu jsou práve plasma stealth, který testovali už dříve, ale je problém jej generovat v celé letové obálce, což byla data z roku 2003 v textu z akademie věd RF v rámci jedné konference o Stealth technologiích

  Debata se zvrhla v moment, kdy Slavoslav začal prohlašovat, že v IR by to svítilo jako vánoční stromeček a že v USA to zkoušeli a dál na tom nepracovali tak to musí být blbost

  Kontroval jsem tím, že se jedná o studenou plasmu a tudíž v IR zářit nebude a odkázal na text s tím, že úspěšně tím umí zakrýt přední část letadla atd...

  Debata se pak dále zvrhávala a Slavoslav kontroval "přakladem článku co jsem tu dal", ale ten byl naprosto mylný a špatný atd... tak jsem si mu dovolil sdělit, že je na tom s angličtinou velmi bídně a tím, že těch vbldech trvá, tak i dokazuje, že neumí pracovat s daty. A vzorečky co Slavoslav postnul jsou sice hezké, ale de facto nic na přístupu nemění a to s tou plasmovou TV co bys tan našel byla jen poznámka z mé strany, že pokud by plasma měla minimálně tisíce oC tak nemohou existovat ani plasmové TV (tam ty teploty nemohou být ani v stovkách oC kvůli chlazení atd...)

  Výsledek je vidět v těch odkazech dále.

  V podstatě shrnuto:

  - šlo o rozdílný přístup k VLO
  - o to že plasma Stelth není nesmysl
  - o to že se dá použít studená plasma
  - o to že nejde o hoax apod.

  Pokud znáš typové označení tak by mě taky zajímalo, ale spíše to bude na úrovní pár experimentálních kousků a to třeba i v té X-té generaci. Asi jako jejich Railun, který mají na akademii věd, ale nikoliv pro operační nasazení.

  Možná zbytečně dlouhý text, ale pořád více kompaktní než ty odkazy.Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  07:52 10.07.2017

  Technická otázka: Lieta v tejto diskusii plasma stealth sem plasma stealth tam, ale nemalo by mať to konkrétne zariadenie tak náhodou nejaký názov alebo kódové označenie (napr. ...Zobrazit celý příspěvek

  Technická otázka:
  Lieta v tejto diskusii plasma stealth sem plasma stealth tam, ale nemalo by mať to konkrétne zariadenie tak náhodou nejaký názov alebo kódové označenie (napr. Projekt xxxx), pod ktorým má byť vyvíjané a testované? Obzvlášť, keď by už údajne malo byť v použiteľnej fáze vývoja. Lebo inak o čom je tu vlastne reč? Diskutuje sa tu o reálnej funkčnosti konkrétneho zariadenia, ako pri iných podobných diskusiách, alebo o tom, či "cukor škodí zdraviu"?Skrýt celý příspěvek

 • Olivav
  18:41 09.07.2017

  :-)

  :-)

 • Slavoslav
  12:07 09.07.2017

  Olivav samozrejme, ze ten plasma stealth maju. Ved prezident ruskej akademie pre kozmonautiku a clen ruskej akademie vied tvrdil uz v 99tom, ze maju tretiu generaciu o vahe 100 ...Zobrazit celý příspěvek

  Olivav

  samozrejme, ze ten plasma stealth maju. Ved prezident ruskej akademie pre kozmonautiku a clen ruskej akademie vied tvrdil uz v 99tom, ze maju tretiu generaciu o vahe 100 kg schopnu zakryt cele lietadlo. Dokonca ponukaju vdaka svojmu pokroku prve dve generacie na export. Aspon tak to tvrdil v rozhovore uverejnenom v TASS

  BTW s tou stanicou na mesiaci su ako? Rogozin nejaku spominal v 2014 tak ze ako si s tymto trivialnym problemom stoja?

  Zatial si tu akurat preukazal, ze si nepochopil ani to co som ti pisal, ale nedaj si tym rusit svoje kruhy a nadalej si do kolecka omielaj ten svoj dokument zo statu kde uz vcera bolo dnes a tvrd, ze biela je ciernou lebo mas statnice z anglictiny a nik iny tu teda nieje schopny prelozit anglicky textSkrýt celý příspěvek

 • Olivav
  11:50 09.07.2017

  Fyzice rozumím docela solidně. Anglicky neumíš, protože tu dokola postuješ něco co podporuje má tvrzení, že plasma stealth: - není nesmysl - zatím neumí zařízení fungující v ...Zobrazit celý příspěvek

  Fyzice rozumím docela solidně. Anglicky neumíš, protože tu dokola postuješ něco co podporuje má tvrzení, že plasma stealth:

  - není nesmysl
  - zatím neumí zařízení fungující v celé letové obálce
  - umí zakrýt radar cover aka nosecone

  O kchně si sni dále a o tom, kde jsu si netroufám tvrdit. Opět jsi jen dokázal, že neumíš pracovat s daty a neumíš pořádně anglicky, protože pokud bys uměl, tak je ti jasné, že přiznávají prozatimní omezení. Jinak RAM a jiné serepetičky testovali už na Mig-23, ale tohle se jim zdálo lepší. Najdi si videa kde o tom mluví, ale jsou rusky, pokud umíš aspoň trochu rusky, tak ti možná něco poví.

  naposledy:
  https://www.plasma-universe.co...
  a postovat i odbornější texty taky umín a co jako?
  http://physweb.bgu.ac.il/COURS...

  opět text AK RF a pokud ti to nedojde co tam říkají, tak se do podobných debat nepouštěj, prože v nich působíš trapně a tímto se s tebou nadobro loučím:

  We have developed numerical methods for calculation of frequency-selective screens possess appropriatetechnology and built working models of managed screens. Depending on the antenna design can be used as a frequency-selective screen, and plasma. It is mounted inside the shroud in same manner as the frequency-selective screen, but its operation principle somewhat different. In the absence of a control signal, which can be supplied to the aircraft or the pilot station to detectthe external irradiation, the screen is turned off and is transparent at all frequencies. When a signal voltage is applied to thescreen, it collisional low temperature plasma is ignited as a result of radiation is partially reflected from the screen in thedirections shown in Figure 5 in, and partially absorbed in the screen. Effective screen to electromagnetic radiation of frequencylower than the plasma. Meaning plasma frequency in such systems can be very large. Long-term studies of processes in low-temperature plasma, allowed to find the optimal parameters for the composition of gases produced by the plasma, and optimizehigh-speed plasma generation system needed to respond to the rapidly changing external environment. Flight tests demonstratethe high efficiency of the proposed solutions to reduce the radar cross antenna cover.Skrýt celý příspěvek

 • Slavoslav
  21:43 08.07.2017

  ako bonus potom najdes na nete rozhovor z 2003 s Andrey Lagarjkov, Director General of the United Institute of High Temperatures of the Russian Academy of Sciences (nechce sa mi to ...Zobrazit celý příspěvek

  ako bonus potom najdes na nete rozhovor z 2003 s Andrey Lagarjkov, Director General of the United Institute of High Temperatures of the Russian Academy of Sciences (nechce sa mi to prekladat) kde tvrdi:

  "We use plasma in solving the problems of RCS of an aircraft's nosecone. In general, plasma technologies are very useful at flight altitudes of more than 25 km. At low altitudes it is impossible to use them, because there is not enough power on board."

  http://defenceforumindia.com/f...

  cela ta plazma stealth smrdi ako velka dezinformacna kampan ku ktorej sa prepozicali vyznamny rusky akademici a zjavne splnila svoj ucel. Obdivovatelia velkeho Ruska mozu zase verit, ze Rusi dorovnali low cost tahom americky naskok v stealth a vlastne sa nic nedeje, ze ich vlastne lietadlo piatej generacie je v nedohladne (vzhladom na rok kedy kampan zacala)Skrýt celý příspěvek

 • Slavoslav
  20:16 08.07.2017

  beriem nazad, Koroteyev to ponukal na export uz v 99 tom lebo oni maju uz tretiu generaciu tak prve dve vlada uvolnila na export

  beriem nazad, Koroteyev to ponukal na export uz v 99 tom lebo oni maju uz tretiu generaciu tak prve dve vlada uvolnila na export

 • Slavoslav
  20:11 08.07.2017

  Olivav kazdy si nazor moze spravit sam podla mna je ta veta jednoznacna a hovori nieco ine ako sa to ty snazis odprezentovat. Tiez ine preukazatelne fakty odporuju tvojmu ...Zobrazit celý příspěvek

  Olivav

  kazdy si nazor moze spravit sam podla mna je ta veta jednoznacna a hovori nieco ine ako sa to ty snazis odprezentovat.

  Tiez ine preukazatelne fakty odporuju tvojmu tvrdeniu ci tomu dokumentu. Ako pisal aj standa.

  tuto napr tento pan https://en.wikipedia.org/wiki/... v 2007 tvrdi, ze ponukaju na export plasma stealth generator o vahe 100 kg ktory dokaze zakryt cele lietadlo

  tiez je fakt, ze keby boli tak daleko ako pise ten dokument tak nato vrhnu vsetky volne zdroje a nevyvijaju T-50. Proste by existujucu flotilu lietadiel vybavili tymto pristrojom a mali by ultimatnu letecku zbran.

  Zatial vsetko nasvedcuje tomu, ze to je len cielena dezinformacna kampan presne ako bolo napisane v clanku. Zbrane prezentovane domacemu publiku, zbrane prezentovane zahranicnemu publiku a potom to na com sa realne pracuje.

  A ako vsetci vieme pracuje sa realne na konvencnom stealth lietadle T50

  pozri si napr toto forum

  https://defence.pk/pdf/threads...

  nasiel som to narychlo ale povodne to bolo odzdrojovane linkami na ruske agentury ako TASS a podobne takze zrejme nejde o fabulaciu prispievatela.

  tu mas citaciu Korteyeva

  "For clarification, this article stated that the entire airframe of the plane would have to be engulfed in the plasma cloud in order for this stealth technique to be effective.

  And finally the article states that the technology was already in it's 3rd generation, the device supposedly weighed approximately 100 kilograms, required only a "few tens of kilowatts" of power, and the development of the 3rd generation system had allowed clearance of the 1st and 2nd generation versions for export."

  A to, ze si nepobral ani fyziku ktora za tym stoji za to ja nemozem. Teoreticke podklady aj so vzorcami som ti nalinkoval a fyzikalne zakony maju rusi rovnake ako americaniaSkrýt celý příspěvek

 • Olivav
  19:54 08.07.2017

  Slavoslave,

  kdybach překrucoval data jako ty tak už jsem ve své profesi dávno odepsaný.

  Slavoslave,

  kdybach překrucoval data jako ty tak už jsem ve své profesi dávno odepsaný.

 • Olivav
  19:51 08.07.2017

  Slavoslave, anglicky neumíš když nechápeš co text říká. Význam je jednoznačný. Jinak pro tvoji info mám z toho jazyka státnice. Pravidelně píši odborné texty a přednáším. Denně ...Zobrazit celý příspěvek

  Slavoslave,

  anglicky neumíš když nechápeš co text říká. Význam je jednoznačný. Jinak pro tvoji info mám z toho jazyka státnice. Pravidelně píši odborné texty a přednáším. Denně v něm komunikuji a ty jsi dokázal, že neumís ani sloveso be atd...Skrýt celý příspěvek

 • Slavoslav
  16:14 08.07.2017

  Olivav

  Tu tvrdíš že čierna je bielou ale ja som ten čo nevie anglicky :-)

  Nezabudni "are widely used"

  Olivav

  Tu tvrdíš že čierna je bielou ale ja som ten čo nevie anglicky :-)

  Nezabudni "are widely used"

 • Olivav
  15:30 08.07.2017

  Slavoslave, tak si to najdi a i v tom textu, i když anglicky moc neumíš, tak to bude těžké. Projdi si ty odkazy co jsem i o plasmě oisílal. Pak si nafackuj až ti to dojde. ...Zobrazit celý příspěvek

  Slavoslave,

  tak si to najdi a i v tom textu, i když anglicky moc neumíš, tak to bude těžké. Projdi si ty odkazy co jsem i o plasmě oisílal. Pak si nafackuj až ti to dojde. Nefabuluj, nelži a nepřekrucuj. Už ti více neodpovím, protože jsi stejný typ šaška jako Logik (podobné pako co logické myšlení zahlédlo z rychlíku)


  Stando,

  problém je v tom, že ten oblak neumí generovat tak aby fungoval v celé letové obálce- Takže 2003-2005 to byly přadčasné PR plky. V tom dokumentu AV RF to docela střízlivě popisují, že dokázali zakrýt akorát krat radaru na víc se nezmohli. Co mají dnes je otázka? Přístup pro širokopásmový stealth je to odlišný od RAM atd a to e ten důvod proč jsem to tu psal.Skrýt celý příspěvek

 • StandaBlabol
  09:36 08.07.2017

  Olivave, nemusí se mi svěřovat. Ale už v roce 2005 tvrdili, že to mají hotové a můžou exportovat. O 12 let později - nic. Technologie která umožní udělat z každého letadla ...Zobrazit celý příspěvek

  Olivave,

  nemusí se mi svěřovat. Ale už v roce 2005 tvrdili, že to mají hotové a můžou exportovat. O 12 let později - nic. Technologie která umožní udělat z každého letadla "stealth" by jim dala takovou výhodu, že by určitě dostala prioritu. I zahraniční zákazníci by jim urvali ruce. A něco takového nemůžeš vyrábět tajně "do šuplíku". Musíš to testovat, zkoušet v bojových podmínkách, školit piloty na správné použití, pozemní personál na údržbu, atd., atd. Můžeš utajit bližší vlastnosti a parametry, množství vyrobených kusů, ale neutajíš, že "to" máš.

  Kromě toho, proč by se babrali s T-50, když by jim stačilo pověsit ten zázrak na Su-35? Nové letadlo by pojali úplně jinak a preferovali by úplně jiné vlastnosti než stealth.

  Proto říkám kachna. Tvrdili, že zvládli něco, co ve skutečnosti jen zkoušejí. A zatím neúspěšně - nedostali se k reálnému využití.Skrýt celý příspěvek

 • Slavoslav
  08:17 08.07.2017

  Olivav ale aspon nieco si si z diskusie odniesol. Takze ano je to o stupni ionizacie plynu. A teraz sup sup do historie tejto diskusie kto a kde to prvy a v akej suvislosti ...Zobrazit celý příspěvek

  Olivav

  ale aspon nieco si si z diskusie odniesol. Takze ano je to o stupni ionizacie plynu. A teraz sup sup do historie tejto diskusie kto a kde to prvy a v akej suvislosti zmienil ked si na to prave teraz vitazoslavne prisiel.Skrýt celý příspěvek

 • Olivav
  07:34 08.07.2017

  Debaty s některými individui jsou opravdu trapné a ztráta času. Bohužel jsem nepoučitelný blázen, když se do nich pořád pouštím za jakoukoliv cenu. Alespoň už vím s kým na tomto ...Zobrazit celý příspěvek

  Debaty s některými individui jsou opravdu trapné a ztráta času. Bohužel jsem nepoučitelný blázen, když se do nich pořád pouštím za jakoukoliv cenu.

  Alespoň už vím s kým na tomto webu nemá smysls diskutovat.Skrýt celý příspěvek

 • Olivav
  21:51 07.07.2017

  Slavoslave, jinak je to o stupni ionizace toho plynu. Pokud ani tohle nepochopíš tak meleš o něčem čemu nerozumíš. Navíc u studené plasmy nejsou horké ionty ale elektrony atd... ...Zobrazit celý příspěvek

  Slavoslave,

  jinak je to o stupni ionizace toho plynu. Pokud ani tohle nepochopíš tak meleš o něčem čemu nerozumíš. Navíc u studené plasmy nejsou horké ionty ale elektrony atd... Tak si ty pseudo argumety o své prabvdě založené na Tv obrazovce strč víš kam... TV jsem vojenskou technologii neobhajoval takže opět nelži nalhal jsi se tu už dost.Skrýt celý příspěvek

 • Olivav
  21:48 07.07.2017

  Slavoslave, nerozumíš psanému textu. Ty věty mají jasný význam a je jednoznačný, tak nemudruj jsi trapný a neumíš uznat, že jsi vedle s tím, co se snažíš obhájit. Já ti jen ...Zobrazit celý příspěvek

  Slavoslave,

  nerozumíš psanému textu. Ty věty mají jasný význam a je jednoznačný, tak nemudruj jsi trapný a neumíš uznat, že jsi vedle s tím, co se snažíš obhájit.

  Já ti jen na plasmové TV ukázal, že plasma nemusí být tak horká jak jsi tu trapně mlel frajere. Víš studená plasma a zapiš si to do notýsku. Nauč se číst a argumentovat.

  Stando,

  tobě se budou svěřovat jak daleko se dostali. Kachna to není je jen otázka, jesli vyřešili problémy a umí to operačně nasadit. Na akademii věd RF si nemusí nic dokazovat.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 1 z 10