Rusko vs. americká třetí kompenzační strategie

Ruský Su-35S patří mezi nejmodernější stíhací letouny současnosti; větší foto /  Dmitrij Pičugin, GFDL 1.2  

Spojené státy v rámci Třetí kompenzační strategie TOS (Third Offset Strategy) plánují revolučním způsobem změnit myšlení a schopnosti svých ozbrojených sil, aby si udržely vojenskou nadřazenost nad všemi potenciálními protivníky. Autoři Vasilij Kašin a Michael Raška v analýze Countering The U.S. Third Offset Strategy: Russian Perspectives, Responses and Challenges se zamýšlejí nad tím, jaké kroky proti TOS příjme Ruská federace.

Třetí kompenzační strategie

Americké “kompenzační strategie” mají za úkol udržovat americkou vojenskou nadřazenost nad potenciálními protivníky. První taková strategie se objevila po druhé světové válce - tehdy se Spojené státy musely vyrovnat se skutečností, že Sovětský svaz na evropském bojišti dokáže nasadit dvakrát tolik divizí.

Výsledkem byl rychlý vývoj taktických a strategických jaderných zbraní a jejich nosičů. Druhá kompenzační strategie odstartovala v 70. letech, kdy Sovětský svaz v počtu jaderných zbraní/nosičů dohnal Spojené státy.

Cílem druhé kompenzační strategie bylo zvýšit schopnosti spojenců lépe čelit vojskům Varšavského paktu, aniž by se musel snižovat práh použití jaderných zbraní. Výsledkem byl vývoj a zavádění letounů stealth, přesné munice, nových komunikačních prostředků, laserů, elektro-optických senzorů nebo prostředků velení, řízení, počítačů, spojení, průzkumu, sledování a zpravodajství (C4ISR).

Druhá kompenzační strategie byla propojena s koncepty AirLand Battle (ALB 1982) a Follow-on Forces Attack (FOFA), které dávaly armádám NATO kvalitativní výhodu nad vojsky Varšavské smlouvy.

Američané této výhody plně využili ve válce v Perském zálivu, v Kosovu a částečně v Iráku a Afghánistánu. Jako se stalo již dvakrát v minulosti, i v současné době protivníci díky vývoji moderních vojenských zbraní (stealth, přesná munice, senzory, atd.) negují výhody americké kompenzační strategie.

Spojené státy proto v roce 2014 spustily TOS - ta bude mít nejen dalekosáhle důsledky na Ozbrojené síly Spojených států, ale i na americké spojence, potenciální protivníky a vůbec celý svět. TOS neovlivní jen bezpečnostní prostředí, ale také politické, vědecké, průmyslové nebo společenské - ať se nám to líbí nebo ne, oblast vývoje zbraní jednoduše alokuje (ze všech jiných oblastí výzkumu a vývoje) největší finanční a lidské kapacity. TOS tak bez přehánění ovlivní osud stovek milionů lidí.

Spousta rysů TOS je tajná, ale jsou známy základní vývojové oblastí a také výše přidělených prostředků - Pentagon plánuje na rozvoj TOS v příštích pěti letech vynaložit 18 miliard dolarů. Z toho 2 miliardy dolarů připadnou na rozvoj technologií proti protivzdušné obraně (PVO), 3 miliardy na vývoj ponorek a podvodních technologií, 3 miliardy na vývoj technologií umožňující spolupráci lidí a strojů, 1,7 miliardy na vývoj kybernetické a rádioelektronické války, 500 milionů na přesnou munici a 500 milionů na válečné hry a testování konceptů TOS.

Koncept TOS obecně reaguje na skutečnost, že současné velmi vysoké tempo bojových operací a nástup velmi složitých vojenských technologií přesahují kognitivní a psychologické možnosti člověka. V současné době voják a velitel musí na základě velkého počtu složitých informací, to vše často pod časovým a psychickým tlakem, přijímat neméně komplikované rozhodnutí. Technologie a přístupy TOS lidem poskytnou více času a usnadní přijímání složitých rozhodnutí.

TOS bude obecně rozvíjet těchto pět základních oblastí:
+ Stroje schopné učení - jde zejména o automatizované systémy schopné samostatně působit proti stále vyvíjejícím se hrozbám v kyberprostoru, v elektromganetickém spektru (rádioelektronický boj), ve vesmíru nebo proti raketovým technologiím;
+ Spolupráce člověk-stroj -  použití pokročilých počítačových technologií a vizualizací (např. rozšířená realita) umožňující vojákům přijímat rozhodnutí mnohem rychleji, lépe a relevantněji;
+ Asistence operací vedené lidmi  - zapojení každého pilota, námořníka, mariňáka nebo námořníka do bojové počítačové sítě;
+ Bojové mužstvo člověk-stroj - vytvoření nových přístupů s cílem lépe propojit člověkem ovládané a robotické prostředky;
+ Autonomní zbraně zapojené do sítě - zbraňové platformy a systémy zapojen do učící se velitelské, kontrolní a komunikační (C3I) sítě.

Slibnou doménou je rádioelektronický boj a kyberválka. Pentagon například zkoumá možnosti nekinetického ničení nepřátelských zbraní - například odpálenou balistickou raketu půjde podle této představy “hacknout” a zmást její letecký počítač nebo senzory.

Stejně tak prostředky rádioelektronického boje mohou rušit navigační radary a komunikační prostředky balistických raket. Díky těmto technologiím pak lze udržovat mnohem menší počet drahých antiraket PVO.

Co na to Rusko?

Podoba TOS bude záležet také na reakcích a protiopatřeních hlavních mocenských oponentů USA - Číny a Ruska. Podle analýzy obou autorů zatím Rusko nevydalo žádné oficiální prohlášení k americké TOS.

Podle Rašky a Kašina ruská vojenská komunita vnímá americkou TOS především jako protičínskou, ale samozřejmě se strategickými dopady i na Rusko. Stejně jako byla první a druhá kompenzační strategie především protisovětská, ale ovlivnila celý svět.

Oproti dřívější době jsou Spojené státy ve složitější situaci. Během studené války mohl Pentagon vyčlenit všechny své zdroje proti jediné hrozbě - Sovětskému svazu. Dnes ale američtí vojáci plní mnohem širší spektrum úkolů a jsou vázaní na mnoha místech po celém světě. Navíc Čína má mnohem robustnější, modernější a výkonnější ekonomiku než Sovětský svaz. V současné době Čína neoficiálně vydává na obranu 1,9 až 2 % HDP, což dává prostor pro další zvýšení, pokud to bude potřeba.

Samotné Rusko plánuje TOS čelit dvěma hlavními způsoby - rozvojem taktických a strategických jaderných zbraní a také pokusem udržet technologický krok ve vybraných oblastech.

Jaderné zbraně

Podle ruského strategického myšlení výhoda Spojených států, NATO a Číny v konvenčních ozbrojených silách může být negována rozvojem širokého spektra taktických/strategických jaderných zbraní a jejich nosičů. Základem jakékoliv ruské bezpečnostní politiky je proto zajistit, aby Rusko i nadále zůstalo jadernou velmocí. Rusko jednoduše vidí jaderné zbraně jako nejúčinnější pilíř strategického odstrašení.

I když v posledních letech Rusko zažívá hospodářský pokles, rozvoji jaderných zbraní se rozpočtová omezení netýkají. Rusko začalo rozmísťovat nové mezikontinentální balistické rakety (ICBM) RS-24 Jars a střely RSM-56 Bulava na ponorkách třídy Borej.

Rusko navíc vyvinulo další dva členy rodiny ICBM  - těžkou raketu RS-28 Sarmat na tekuté palivo a mobilní raketu RS-26 Rubež na tuhé palivo. RS-26 je podle ruských zdrojů určená k penetraci americké protiraketové obrany. Stejně tak pokračuje vývoj “železniční” ICBM.

Dalším důležitým projektem je vývoj nadzvukového strategického bombardéru Tu-160M2, který je schopen odpalovat střely vzduch-země s jadernou hlavicí na cíle vzdálené několik tisíc kilometrů.

Rusko rovněž klade značný důraz na vývoj taktických jaderných zbraní - střely s plochou dráhou letu s jadernou hlavicí, jaderné bomby, střely země-vzduch dlouhého dosahu schopné doručit jadernou hlavici, jaderná torpéda a jaderné balistické rakety krátkého dosahu. Ukázkovým příkladem je vybavení ruských raketových vojsk střelami krátkého dosahu země-země Iskander schopné nést jak konvenční, tak jadernou hlavici.

Stejně tak je porozuhodné (z celosvětového pohledu) umístění střel středního doletu Kalibr na malé (výtlak méně než 1000 t) korvety. Tyto lodě přitom mohou být vyráběny ve velkých počtech.

Rusko bere jakoukoliv hrozbu, která ohrožuje schopnost ruského jaderného odstrašení, velmi vážně a okamžitě reaguje na jakékoliv protiopatření, především NATO a Spojených států. Rusko má přitom v kvalitě a různorodosti jaderných zbraní výraznou výhodu nad Spojenými státy a NATO.

Technologie

Druhý prvek ruské odpovědi na TOS je ambicioznější, ale nese větší technologická rizika. Jedná se o vývoj podobných zbraňových systémů a technologií, které rozvijí americká TOS - hypersonické zbraně, umělá inteligence, 3D výroba, podvodní bezosádková vozidla, kognitivní technologie, zbraně se směrovanou energií, atd. Za tímto účelem Rusko založilo v roce 2012 Nadaci pro pokročilý výzkum - jakousi ruskou obdobu americké agentury DARPA.

V řadě výzkumných oblastí je Rusko teprve na počátku, podle studie obou autorů ale Rusové pokročili v oblasti zbraní se směrovanou energií, v elektromagnetických zbraních, hypersonických zbraních a robotických ponorkách.

Rusko čelí omezeným zdrojům (lidským i finančním) a v blízké budoucnosti je nepravděpodobné, že dojde k normalizaci vztahů se Západem. Rusko tak může do svých zbrojních projektů zapojit Čínu nebo Indii. Číně mohou Rusové nabídnout například své pokročilé proudové nebo raketové motory výměnou za poskytnutí high-tech elektronických součástek.

Budoucí ruský vojenský vývoj

Podle obou autorů je důležité, při posuzování dopadu TOS na budoucí ruský vojenský vývoj, pochopit rozdíl mezi ruskou obrannou politikou v ruských mainstreamových médiích, ruskou obranou politikou v západních mainstreamových médiích a reálnou ruskou obranou politikou. Tyto tři fenomény žijí ve vlastních vesmírech a sotva vzájemně jakkoliv souvisejí.

Klíčové ruské programy, které definují budoucí podobu ruské armády, jsou dobře popsány v prohlášeních ruských zástupců obranného průmyslu a ruských vojenských odborníků. Nicméně ruské mainstreamová média (a také proruská česká média) těmto projektům nevěnují žádnou pozornost a zaměřují se především na “fantastické”, ale většinou nereálné zbrojní projekty.

Naopak západní média představují, jak píšou oba autoři ve své studii, Rusko jako vzkříšenou globální sílu, která bude vojensky soupeřit proti USA a NATO na celém světě. Strategické myšlení NATO skutečně řeší především ruskou hrozbu pro Pobaltské státy a posilující rusko-čínskou spolupráci, která může ohrožovat americké zájmy v Asii a Tichomoří.

Nicméně struktura ruských vojenských výdajů a jejich směřování naznačuje něco jiného. Rusko začalo po roce 2014 s aktivací nových brigád a divizí na východní ukrajinské hranici i s výstavbou nových základen a zázemí pro velké vojenské jednotky. Právě tyto vysoké investice a úsilí do budování vojenských jednotek na ukrajinské hranici ukazují, že Rusko z dlouhodobého hlediska očekává nové kolo bezpečnostní krize na Ukrajině. Samotná ruská aktivita, jak připomínají oba autoři, v Pobaltí je přitom omezená.

Dalšími dvěma oblastmi zájmu ruské armády je Střední Asie a Kavkaz. Ruské vojenské investice proto směřují především do pozemních a taktických leteckých sil určených k operacím na Ukrajině a ve Střední Asii.

Dalšími prioritami je posílení strategických schopností, včetně strategických jaderných sil, jaderných útočných ponorek, PVO, protiraketová obrana, systémy C4ISR - to vše za účelem možného vojenského konfliktu se zeměmi NATO.

Z dlouhodobého hlediska bude ruská armáda rozvíjet následující oblasti:
+ Robotické a dálkově ovládané prostředky, včetně dronů a pozemních robotů;
+ Nová generace prostředků rádioelektronického a kybernetického boje;
+ Zavedení nových prostředků velení/řízení a budování “bojové” sítě;
+ Systémy PVO dlouhého a velmi dlouhého dosahu, se schopnostmi ničit satelity na oběžné dráze Země. Tyto systémy neposlouží jen pro PVO, ale také jako nástroj vybojování absolutní vzdušné nadvlády; 
+ Nová generace velmi dobře pancéřovaných vozidel, které výrazně sníží ztráty v lokálních konfliktech;
+ Pokročilá bojová letadla schopná srovnání se západními letouny páté generace;
+ Hypersonické zbraně schopné překonat PVO protivníka;
+ Zbraně se směrovanou energií;

Díky omezeným zdrojům ale Rusko nebude moci rozvíjet v potřebné míře námořní síly, strategické dopravní letectvo nebo obojživelné technologie. Rusko tak díky výše uvedeným programům může udržet paritu se Západem, avšak je nepravděpodobné, spíše nemožné, aby se z Ruska stála globální velmoc schopna projekce síly po celém světě.

Ruské vojenské schopnosti na svém území budou impozantní, ale ruská schopnost projekce ve vzdálenějších oblastech (jako je např. jihovýchodní Asie) zůstanou velmi omezené.

Zdroj: Countering The U.S. Third Offset Strategy

Nahlásit chybu v článku

Doporučte článek svým přátelům na sociálních sítích

Související články

Ruská stíhačka T-50: Další prototypy a start sériové výroby

V příštím roce začnou letecké testy desátého a jedenáctého prototypu stíhaček T-50 s novými motory ...

Čekají ruský zbrojní průmysl těžké časy?

Spojené státy americké jsou sice každoročně největším exportérem zbraní na světě, ale Ruská federace ...

Ruská armáda koupí bojová vozidla BMPT Terminátor

Ruská firma UralVagonZavod (UVZ) se připravuje na zahájení sériové výroby bojového vozidla podpory ...

Ruský tank T-14 Armata zasáhne cíl na vzdálenost 12 km

T-14 Armata ze svého děla ráže 125 mm, jako všechny další ruské tanky, dokáže odpalovat protitankové ...

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

Zvýraznit zeleně příspěvky za posledních:
Stránka 1 z 4
 • Olivav
  11:25 10.07.2017

  Jak jsem psal už se nehodlám dále dohadovat. V debatě to je vše černé na bílém. A k tomu využití iontu jsem taky psal o aplikaci na B-2, což dokazuje, že USA používají plyn k snížení RCS.

  Pořád nejsem přesvědčen, že to v RF vzdali nebo, že oproti USA to nedotáhli dále.

  Oni s tou plasmou blbli opravdu hodně a zajímavé postřehy jsou i zde. https://fsu.digital.flvc.org/i... kde přiznávají, že v USA např v "plasmové aerodynamice" za SSSR/RF zaostávají (možná už to tak není, když se jim pár mozků povedlo přetáhnout). Faktem ovšem zůstává velmi rozdílný přístup těchto dvou zemí k uchopení a řešení některých problémů.

 • Slavoslav
  09:25 10.07.2017

  Pavol

  Ide o to že podľa mňa je celý ten plazma stealth len propagandistická záležitosť. Olivav tu operuje dokumentom od Rusov ktorý podľa neho musí byť pravda a tak nejak ignoruje že tu istý Rusi ho ponúkali ako dokončený na predaj v 99 tom :-D

  A preto že im to tak skvele funguje dávajú prachy do t50 miesto toho aby ti podvesili na Sučka

 • Slavoslav
  09:21 10.07.2017

  Olivav

  To o tom svietení v IR spektre som uznal hneď na začiatku. A čo sa týka slabo ionizovaneho plynu použitého ako stealth tak keby si čítal pozorne zistíš, že nejde o žiadny osobitný prístup ale ako som dokladoval niečo čo USA skúšalo v 67 si teraz to pravdepodobne používajú. Viď patenty boingu.

  De facto tá istá cesta čo Rusi. Konvenčný stealth (t50) a niekde ako doplnok plazma. USA detto, konvenčný stealth a doplnok plazma pre otvorenú bombovnicu napr. Z čoho vychádza že konvenčný stealth je účinnejší a plazma je núdzová záležitosť kde nejde použiť.

  A z angličtinou si vedľa ;-)

 • Olivav
  09:07 10.07.2017

  PavolR

  - Myslím, že typové označení neexistuje a je to experimentální záležitost

  Diskuse vznikla na základě debaty o různém přístupu a řešení prblémů v RF a USA, kdy Slavoslav vycházel z předpokladu, že fyzikální zákony jsou stejné a tak musí obě strany přijít se stejným řešením. S tím jsem nesouhlasi v tom smyslu, že jedem fyzikální problém může být řešen dvěma přístupy což jsem se snažil dokázat na přistupu k stealth, kdy:

  - V USA mají vysoce pokročilé RAM materiály (info jsem četl díky Shaniovi) a to RAM s uhlíkovými nanotrubicemi (nakonec jsem narazil i najiné patenty jako o metamateriály na proncipu polumeru dopovaných ionty atd...) tkaže USA mají RAM a ten prý pokud jde o ty nanotrubice umí pohlcovat i vlny v pásmu L, tkaže X i L-band RAM

  - naproti tomu v RF to asi top co by dokázalo pohlcovat v širokém pásmu jsou práve plasma stealth, který testovali už dříve, ale je problém jej generovat v celé letové obálce, což byla data z roku 2003 v textu z akademie věd RF v rámci jedné konference o Stealth technologiích

  Debata se zvrhla v moment, kdy Slavoslav začal prohlašovat, že v IR by to svítilo jako vánoční stromeček a že v USA to zkoušeli a dál na tom nepracovali tak to musí být blbost

  Kontroval jsem tím, že se jedná o studenou plasmu a tudíž v IR zářit nebude a odkázal na text s tím, že úspěšně tím umí zakrýt přední část letadla atd...

  Debata se pak dále zvrhávala a Slavoslav kontroval "přakladem článku co jsem tu dal", ale ten byl naprosto mylný a špatný atd... tak jsem si mu dovolil sdělit, že je na tom s angličtinou velmi bídně a tím, že těch vbldech trvá, tak i dokazuje, že neumí pracovat s daty. A vzorečky co Slavoslav postnul jsou sice hezké, ale de facto nic na přístupu nemění a to s tou plasmovou TV co bys tan našel byla jen poznámka z mé strany, že pokud by plasma měla minimálně tisíce oC tak nemohou existovat ani plasmové TV (tam ty teploty nemohou být ani v stovkách oC kvůli chlazení atd...)

  Výsledek je vidět v těch odkazech dále.

  V podstatě shrnuto:

  - šlo o rozdílný přístup k VLO
  - o to že plasma Stelth není nesmysl
  - o to že se dá použít studená plasma
  - o to že nejde o hoax apod.

  Pokud znáš typové označení tak by mě taky zajímalo, ale spíše to bude na úrovní pár experimentálních kousků a to třeba i v té X-té generaci. Asi jako jejich Railun, který mají na akademii věd, ale nikoliv pro operační nasazení.

  Možná zbytečně dlouhý text, ale pořád více kompaktní než ty odkazy.

 • PavolR
  07:52 10.07.2017

  Technická otázka:
  Lieta v tejto diskusii plasma stealth sem plasma stealth tam, ale nemalo by mať to konkrétne zariadenie tak náhodou nejaký názov alebo kódové označenie (napr. Projekt xxxx), pod ktorým má byť vyvíjané a testované? Obzvlášť, keď by už údajne malo byť v použiteľnej fáze vývoja. Lebo inak o čom je tu vlastne reč? Diskutuje sa tu o reálnej funkčnosti konkrétneho zariadenia, ako pri iných podobných diskusiách, alebo o tom, či "cukor škodí zdraviu"?

 • Olivav
  18:41 09.07.2017

  :-)

 • Slavoslav
  12:07 09.07.2017

  Olivav

  samozrejme, ze ten plasma stealth maju. Ved prezident ruskej akademie pre kozmonautiku a clen ruskej akademie vied tvrdil uz v 99tom, ze maju tretiu generaciu o vahe 100 kg schopnu zakryt cele lietadlo. Dokonca ponukaju vdaka svojmu pokroku prve dve generacie na export. Aspon tak to tvrdil v rozhovore uverejnenom v TASS

  BTW s tou stanicou na mesiaci su ako? Rogozin nejaku spominal v 2014 tak ze ako si s tymto trivialnym problemom stoja?

  Zatial si tu akurat preukazal, ze si nepochopil ani to co som ti pisal, ale nedaj si tym rusit svoje kruhy a nadalej si do kolecka omielaj ten svoj dokument zo statu kde uz vcera bolo dnes a tvrd, ze biela je ciernou lebo mas statnice z anglictiny a nik iny tu teda nieje schopny prelozit anglicky text

 • Olivav
  11:50 09.07.2017

  Fyzice rozumím docela solidně. Anglicky neumíš, protože tu dokola postuješ něco co podporuje má tvrzení, že plasma stealth:

  - není nesmysl
  - zatím neumí zařízení fungující v celé letové obálce
  - umí zakrýt radar cover aka nosecone

  O kchně si sni dále a o tom, kde jsu si netroufám tvrdit. Opět jsi jen dokázal, že neumíš pracovat s daty a neumíš pořádně anglicky, protože pokud bys uměl, tak je ti jasné, že přiznávají prozatimní omezení. Jinak RAM a jiné serepetičky testovali už na Mig-23, ale tohle se jim zdálo lepší. Najdi si videa kde o tom mluví, ale jsou rusky, pokud umíš aspoň trochu rusky, tak ti možná něco poví.

  naposledy:
  https://www.plasma-universe.co...
  a postovat i odbornější texty taky umín a co jako?
  http://physweb.bgu.ac.il/COURS...

  opět text AK RF a pokud ti to nedojde co tam říkají, tak se do podobných debat nepouštěj, prože v nich působíš trapně a tímto se s tebou nadobro loučím:

  We have developed numerical methods for calculation of frequency-selective screens possess appropriatetechnology and built working models of managed screens. Depending on the antenna design can be used as a frequency-selective screen, and plasma. It is mounted inside the shroud in same manner as the frequency-selective screen, but its operation principle somewhat different. In the absence of a control signal, which can be supplied to the aircraft or the pilot station to detectthe external irradiation, the screen is turned off and is transparent at all frequencies. When a signal voltage is applied to thescreen, it collisional low temperature plasma is ignited as a result of radiation is partially reflected from the screen in thedirections shown in Figure 5 in, and partially absorbed in the screen. Effective screen to electromagnetic radiation of frequencylower than the plasma. Meaning plasma frequency in such systems can be very large. Long-term studies of processes in low-temperature plasma, allowed to find the optimal parameters for the composition of gases produced by the plasma, and optimizehigh-speed plasma generation system needed to respond to the rapidly changing external environment. Flight tests demonstratethe high efficiency of the proposed solutions to reduce the radar cross antenna cover.

 • Slavoslav
  21:43 08.07.2017

  ako bonus potom najdes na nete rozhovor z 2003 s Andrey Lagarjkov, Director General of the United Institute of High Temperatures of the Russian Academy of Sciences (nechce sa mi to prekladat) kde tvrdi:

  "We use plasma in solving the problems of RCS of an aircraft's nosecone. In general, plasma technologies are very useful at flight altitudes of more than 25 km. At low altitudes it is impossible to use them, because there is not enough power on board."

  http://defenceforumindia.com/f...

  cela ta plazma stealth smrdi ako velka dezinformacna kampan ku ktorej sa prepozicali vyznamny rusky akademici a zjavne splnila svoj ucel. Obdivovatelia velkeho Ruska mozu zase verit, ze Rusi dorovnali low cost tahom americky naskok v stealth a vlastne sa nic nedeje, ze ich vlastne lietadlo piatej generacie je v nedohladne (vzhladom na rok kedy kampan zacala)

 • Slavoslav
  20:16 08.07.2017

  beriem nazad, Koroteyev to ponukal na export uz v 99 tom lebo oni maju uz tretiu generaciu tak prve dve vlada uvolnila na export

 • Slavoslav
  20:11 08.07.2017

  Olivav

  kazdy si nazor moze spravit sam podla mna je ta veta jednoznacna a hovori nieco ine ako sa to ty snazis odprezentovat.

  Tiez ine preukazatelne fakty odporuju tvojmu tvrdeniu ci tomu dokumentu. Ako pisal aj standa.

  tuto napr tento pan https://en.wikipedia.org/wiki/... v 2007 tvrdi, ze ponukaju na export plasma stealth generator o vahe 100 kg ktory dokaze zakryt cele lietadlo

  tiez je fakt, ze keby boli tak daleko ako pise ten dokument tak nato vrhnu vsetky volne zdroje a nevyvijaju T-50. Proste by existujucu flotilu lietadiel vybavili tymto pristrojom a mali by ultimatnu letecku zbran.

  Zatial vsetko nasvedcuje tomu, ze to je len cielena dezinformacna kampan presne ako bolo napisane v clanku. Zbrane prezentovane domacemu publiku, zbrane prezentovane zahranicnemu publiku a potom to na com sa realne pracuje.

  A ako vsetci vieme pracuje sa realne na konvencnom stealth lietadle T50

  pozri si napr toto forum

  https://defence.pk/pdf/threads...

  nasiel som to narychlo ale povodne to bolo odzdrojovane linkami na ruske agentury ako TASS a podobne takze zrejme nejde o fabulaciu prispievatela.

  tu mas citaciu Korteyeva

  "For clarification, this article stated that the entire airframe of the plane would have to be engulfed in the plasma cloud in order for this stealth technique to be effective.

  And finally the article states that the technology was already in it's 3rd generation, the device supposedly weighed approximately 100 kilograms, required only a "few tens of kilowatts" of power, and the development of the 3rd generation system had allowed clearance of the 1st and 2nd generation versions for export."

  A to, ze si nepobral ani fyziku ktora za tym stoji za to ja nemozem. Teoreticke podklady aj so vzorcami som ti nalinkoval a fyzikalne zakony maju rusi rovnake ako americania

 • Olivav
  19:54 08.07.2017

  Slavoslave,

  kdybach překrucoval data jako ty tak už jsem ve své profesi dávno odepsaný.

 • Olivav
  19:51 08.07.2017

  Slavoslave,

  anglicky neumíš když nechápeš co text říká. Význam je jednoznačný. Jinak pro tvoji info mám z toho jazyka státnice. Pravidelně píši odborné texty a přednáším. Denně v něm komunikuji a ty jsi dokázal, že neumís ani sloveso be atd...

 • Slavoslav
  16:14 08.07.2017

  Olivav

  Tu tvrdíš že čierna je bielou ale ja som ten čo nevie anglicky :-)

  Nezabudni "are widely used"

 • Olivav
  15:30 08.07.2017

  Slavoslave,

  tak si to najdi a i v tom textu, i když anglicky moc neumíš, tak to bude těžké. Projdi si ty odkazy co jsem i o plasmě oisílal. Pak si nafackuj až ti to dojde. Nefabuluj, nelži a nepřekrucuj. Už ti více neodpovím, protože jsi stejný typ šaška jako Logik (podobné pako co logické myšlení zahlédlo z rychlíku)


  Stando,

  problém je v tom, že ten oblak neumí generovat tak aby fungoval v celé letové obálce- Takže 2003-2005 to byly přadčasné PR plky. V tom dokumentu AV RF to docela střízlivě popisují, že dokázali zakrýt akorát krat radaru na víc se nezmohli. Co mají dnes je otázka? Přístup pro širokopásmový stealth je to odlišný od RAM atd a to e ten důvod proč jsem to tu psal.

 • StandaBlabol
  09:36 08.07.2017

  Olivave,

  nemusí se mi svěřovat. Ale už v roce 2005 tvrdili, že to mají hotové a můžou exportovat. O 12 let později - nic. Technologie která umožní udělat z každého letadla "stealth" by jim dala takovou výhodu, že by určitě dostala prioritu. I zahraniční zákazníci by jim urvali ruce. A něco takového nemůžeš vyrábět tajně "do šuplíku". Musíš to testovat, zkoušet v bojových podmínkách, školit piloty na správné použití, pozemní personál na údržbu, atd., atd. Můžeš utajit bližší vlastnosti a parametry, množství vyrobených kusů, ale neutajíš, že "to" máš.

  Kromě toho, proč by se babrali s T-50, když by jim stačilo pověsit ten zázrak na Su-35? Nové letadlo by pojali úplně jinak a preferovali by úplně jiné vlastnosti než stealth.

  Proto říkám kachna. Tvrdili, že zvládli něco, co ve skutečnosti jen zkoušejí. A zatím neúspěšně - nedostali se k reálnému využití.

 • Slavoslav
  08:17 08.07.2017

  Olivav

  ale aspon nieco si si z diskusie odniesol. Takze ano je to o stupni ionizacie plynu. A teraz sup sup do historie tejto diskusie kto a kde to prvy a v akej suvislosti zmienil ked si na to prave teraz vitazoslavne prisiel.

 • Olivav
  07:34 08.07.2017

  Debaty s některými individui jsou opravdu trapné a ztráta času. Bohužel jsem nepoučitelný blázen, když se do nich pořád pouštím za jakoukoliv cenu.

  Alespoň už vím s kým na tomto webu nemá smysls diskutovat.

 • Olivav
  21:51 07.07.2017

  Slavoslave,

  jinak je to o stupni ionizace toho plynu. Pokud ani tohle nepochopíš tak meleš o něčem čemu nerozumíš. Navíc u studené plasmy nejsou horké ionty ale elektrony atd... Tak si ty pseudo argumety o své prabvdě založené na Tv obrazovce strč víš kam... TV jsem vojenskou technologii neobhajoval takže opět nelži nalhal jsi se tu už dost.

 • Olivav
  21:48 07.07.2017

  Slavoslave,

  nerozumíš psanému textu. Ty věty mají jasný význam a je jednoznačný, tak nemudruj jsi trapný a neumíš uznat, že jsi vedle s tím, co se snažíš obhájit.

  Já ti jen na plasmové TV ukázal, že plasma nemusí být tak horká jak jsi tu trapně mlel frajere. Víš studená plasma a zapiš si to do notýsku. Nauč se číst a argumentovat.

  Stando,

  tobě se budou svěřovat jak daleko se dostali. Kachna to není je jen otázka, jesli vyřešili problémy a umí to operačně nasadit. Na akademii věd RF si nemusí nic dokazovat.

 • StandaBlabol
  21:34 07.07.2017

  Ruská plasmová stealth technologie byla hodně probírána v letech 2003 - 2005. V roce 2005 dokonce tvrdili, že ji brzy nabídnou na export. Od té doby ticho po pěšině. Neexportují ji, nenasadili ji ve válce s Gruzií. Ani v Sýrii, kde zkoušejí a propagují všechny nové zbraně - Su-35, Mig-35, S-400, Ka-52, T-90, atd. Takže to nejspíš byla kachna.

 • Slavoslav
  20:43 07.07.2017

  Olivav

  ja sa stebou nebudem hadat. Kludne si tu vetu kde je slovicko are (sú) zdoraznene este aj slovickom widely (siroko, znacne) vyloz ako chces.

  Kludne slovicko models prekladaj ako material i ked v tej istej vete ten isty autor pre material pouzije slovicko materials ktore je daleko vystiznejsie.

  Ono od niekoho kto dokaze existenciou plazmovej TV obhajovat existenciu plasma stealth to uplne sedi a mne to nestoji za strateny cas v tejto diskusii. Veriacim sa totiz neargumentuje

 • Olivav
  17:21 07.07.2017

  Slavoslave,

  máte problémy s porozuměním textu a s angličtinou asi taky. Ten význam je jasný a jednoznačný a neodpovídá vaši představě.

  To are je o různým technologiích používajících plasmu a to model patří k RAM materiálům. A nikde netvrdí, že mají SU-27 s RCS F-22, pouze odhadují RCS F-22 na 0,3m2 a tam se dostali s experimentálním Mig-21. Oni to snad i nabízeli Indii, ale nejsem si 100% jistý.

 • Slavoslav
  17:00 07.07.2017

  Olivav

  ano myslim presne tu vetu, kde v 2003 tom hovoria o sucasnom stave pomocou slovicka "are" takze z toho jasne plynie, ze minimalne na ciastkovu aplikaciu stealth plasmu maju.

  V tom druhom pripade je to dost nestastne napisane v tej anglictine. Slovicko models sa, ale da skor priradit k lietadlam ako k materialom nemyslis? Ibaze by si niekto zamenil models s materials

  "To summarize, we can say that as a result of research and development addressed a number of fundamental and applied problems of the stele technology: developed computational and experimental methods, and complex technology to reduce thevisibility, refined and tested a fourth-generation aircraft such as the Su-27, proposed radio-absorbing materials not is inferior tothe best foreign models"

  a najlepsie zapadne modelyspominane v texte vtedy boli?

 • Olivav
  12:13 07.07.2017

  Slavoslave,

  myslíš tuhle větu:

  To provide a low radar visibility of the aircraft, are widely used plasma technology.

  takže googletranslate:
  Pro zajištění nízké radarové viditelnosti letadla se používají plazmové technologie.
  můj překlad:
  K zajištění nízké viditelnosti letadla na radaru se široce uplatňují plasmové technologie.

  To není o počktu vyrobených letadel, ale o aplikaci technologií využívajících plasmu. Viz post níže.

  Pak asi jde o tento text:
  All of the above technological development is carried out in our country and in leading foreign countries. We demonstrate theglobal trend of the radar signature of supersonic maneuverable aircraft (Fig. 6). If in the 1980s, aircraft such as the F-15 had anESR of more than 10 m2 then upgraded aviation complex EPR is 1-1.5 m
  2, while the prospective fifth-generation aircraft systemssuch as the F-22, JSF, - 0.3 m2. An even smaller value of the EPR in the modernized Russian MiG-21.

  Tady se píše o letadlech 4. a 5. generace, kdy tvrdí, že s použitím dostupných technologií jsou schopni znířit RCS Migu-21 na úroveň menší než 0,3m2, což je někde okolo toho co odhadli pro F-22.

  Proč by neměli zvládnout dostat Mig-21 na tuto úroveň. Tipnul bych, že cca 1 kus podobného stroje vyrobili. I ta Su-35 využívají některé popsané technologie, kdy jejich RCS kleslo na úroveň západních strojů, což je opět v textu:
  Tady je druhá zmínka o F-22:
  It should be remembered that at the first stage of the construction of the new aircraft must be addressed if we are ready to put inas a task number 1 may receive a small value of the EPR to the detriment of many other properties of the aircraft or will strive tomaintain a good aerodynamics of the aircraft when it reaches the level of its small radar signature. Examples of the firstapproach - this aircraft F-117 and B-2, the shape of which is optimized to achieve low ESR to the detriment of their aerodynamic properties, examples of the second approach - this aircraft F-22, JSF, and others.

  Nic o Su-27 tam není!!!!

  Su-27 je zmíněno na konci:
  To summarize, we can say that as a result of research and development addressed a number of fundamental and applied problems of the stele technology: developed computational and experimental methods, and complex technology to reduce thevisibility, refined and tested a fourth-generation aircraft such as the Su-27, proposed radio-absorbing materials not is inferior tothe best foreign models. We believe that this area needs further development in order to strengthen the country's defense. Stealthtechnology can be used in the modernization of aircraft were in service, and development of advanced aircraft systems.

  Tady píší, že technologie testovali na 4. gen letadle Su-27 a že navržené RAM materiály nejsou horší než ty na západě. Dále píši, že lze materiály a poznatky aplikovat na starší letadla a takto je modernizovat.

  Takže KDE JE ZMÍNKA O SU-27 S VLO CHARAKTERISTIKAMI F-22 RAPTORA???

  Když si někdo vymýšlí, fabuluje a vysloveně LŽE bez jediného důkazu o svém tvrzení tak je pro mě buď hlupák nebo lhář. Zatím nevím do jaké škatulky patříte Slavoslave.

  Angličtina vám asi moc nejde.

  Jinak připomínám, že se bavímeo textu na https://www.scribd.com/documen...

 • Slavoslav
  11:04 07.07.2017

  Olivav

  Zrejme. Pretože sa tam doslovne píše, že to je viacnásobne aplikovaná technológia. Citáciu som ti dal aj sem.

  A keby som nebol na mobile tak tu pridám ďalšiu kde sa píše, že v 2003 tom vedia pri modernizácii vylepšiť sú 27 na úroveň Raptora.

  A nespochybňujem predsa ich tvrdenia len sa zamýšľam prečo to nerobia keď to dokázali 14 rokov dozadu. Vedel by si dať nejakú teóriu?

 • Olivav
  09:53 07.07.2017

  Slavoslave,

  asi jsme četli každý něco jiného. V tom článku se píše, že RAM vyvinutý v RF v roce 2003 snesl srovnání se západními typy. Dále se tam píše o širokém použití plasmy při nanášení materiálu a pak i o plasmovém generátoru, který umožňujě skrýt kryt antény, což je část co dosti září.

  Píše se tam o pokusech na SU-27 atd... Ale nikde se tam nepíše, že toho mají kupy atd...

  Prostě si vymíšlíš, či dokonce záměrně lžeš. Mysli si o tom co chceš. Studená plasma má dostatečnou frekvenci a masu k tomu, aby šla použít. Na těch jiných fórech se můžeš dočíst (včetně f16-netu který je proamerickým borcům nejmuilejší) že jeden zásadní problém je zakrýt celé letadlo oblakem plasmy. Tehdy na to neměli dosti výkonný generátor a technku jak tu plasmu správně rozprostřít okolo letadla, aby fungovala během celé letové obálky. Existují texty, kde se zvažuje, že by to byl způsob jak zblbnout navádění rakety takové "plasmové ECM", ale to je jedno.

  Prostě nanotrubice v RAM a plasmové pokusy jsou jiné technologie pro RCS v širokém pásmu frekvencí a ty s tím nic nenaděláš. V jednom mají náskok v USA a v druhém v RF.

  Teď se třeba vztekni nebo zase překruť to co je v tom textu.

 • Slavoslav
  17:34 06.07.2017

  Olivav

  v plazmovej TV je plyn ionizovany na minimalnu moznu uroven. Neaktivne body su drzane tesne pod bodom vytvarania plazmy aka ionizacie. Podla toho co viem, ak ma plazma pohltit prichadzajuci signal musi byt jej vlastna frekvencia (uroven ionizacie) na minimalne rovnakej urovni pripadne vysej a tym padom aj teploty.

  Ale aby sme ukoncili tuto debatu. dokument AV RF hovori urcite pravdu. Rusko malo uz v 2003tom siroko aplikovanu technologiu plasma stealth a Su 27 vedeli dat vurovni stealth pri modernizacii na uroven porovnatelnu s F22. Z nejakych zahadnych dovodov to vsak nerobia a miesto toho sekaju konvencne verzie a investuju do vyvoja T50 s ktorym maju problemy.

  Ani nahodou cely clanok nebude cielena dezinformacia spadajuca pod ten odstavec z clanku na ktory som ta odkazal. To len nechapeme tie dovody.

 • Olivav
  15:18 06.07.2017

  Slavoslave,

  jsou to informace z AV RF ti co na tom pracují budou znalostmi míle před tebou. Je to text ke konferenci, kterou pořádali atd...

  Rovnice platí stejně jako existence studené plasmy. A ta "plasmová" obrazovka je jedna z technologií, které popisuje ten text.

  To že to v USA nezkoumají prd znamená. USA nemají a neumí vše a pokud si myslíš, že to co nemá nebo nezkoumá USA stojí za prd, tak potom je mi tě líto, protože jsi rozhledem ducha chudého.

  Sorry, ale s tebou nemá debata cenu. Nemíním ztrácet čas. Věř si čemu chceš.

 • Slavoslav
  14:33 06.07.2017

  Olivav

  Plazmové tv hreje ako malé kachle a prirovnávať zrovna túto technológiu k stealth. ..

  A tá rovnica platí. Čím viac ionizovaný plyn tým teplejší je.

  A tá veta je o dôveryhodnosti toho článku. V 2003 tvrdia, že tá technológia je už viacnásobne použitá a Sú 27 vedia dať pri modernizácii na úroveň F22. Máme rok 2017 a žeby tu lietali stealth sučka nemám pocit. A Rusi tiež nerobia t50 len tak, že nemajú kde peniaze dávať.

  Ale nebudem tu brať tvoje presvedčenie o pravosti informácii v tom dokumente a náskoku Rusov no je to technológia ktorú západ skúšal x rokov dozadu a nieje to žiadna novinka.

 • Olivav
  13:31 06.07.2017

  Slavoslave,

  nedělej ze sebe hlupáka. Ta věta je o ničem. USA mít nemusí, ale neznamená to, že to nejde. V textu jsou zmíněni cca 3 aplikace.

  Ta rovnice je tady nepodstatná i na plasmové TV vajíčka neusmažíš.

  Postovat věci mimo mísu ti jde.

  https://www.plasma-universe.co...

  Ty teploty jsou v podě a problémy jsou jiné čti to pořádně a možná se něco dozvíš. Apropo tobě rozhodně neřeknou jesli mají nasaditelný generátor. Mohou být na míle před kýmkoliv v plasmovém stealth.

 • Slavoslav
  20:00 05.07.2017

  jo a aby som nezabudol podla toho dokumentu vlastne uz stealth lietadla rusi davno maju

  ved v 2003 pisali toto:

  "To provide a low radar visibility of the aircraft, are widely used plasma technology."

  Takze skor ako niekoho obvinis z toho, ze nevie pracovat s datami nauc sa ich ty podrobit kritickemu rozboru, lebo zatial to stou plazma stealth nevypada nejak slavne.

 • Slavoslav
  14:59 05.07.2017

  Olivav

  beriem, tam som sa nedocital kedze som skoncil pri prvej zmienke o plazme a nepredpokladal som, ze to bdu rozvijat aj dalej o x riadkov. Mea culpa

  Ale podme pekne po poriadku

  ak je cely ten slavny plazma stealth tvoreny slabo ionizovanym plynom tak mam pre teba novinku. Nieje to ziaden fundamentalne odlisny pristup k stealth ako sa to snazis odprezentovat. Je to nieco co tu bolo skusane niekedy v 67-68 v USA a asi to nepreukazalo vysoku ucinnost kedze sa to nejak neujalo.

  https://en.wikipedia.org/wiki/...

  Ak je to silne ionizovany plyn tak ta teplota bude niekde inde vid. fyzika
  https://cs.wikipedia.org/wiki/...

  Tzn, ze spolu s vnutornymi zdrojmi tepla v lietadle (radar, PC, motor) by si mal po chvili letu v oblaku o teplote 100°C a vyssom uvarenu elektroniku a pilota kedze chladenie od okoliteho vzduchu by si mohol vylucit.

  Ostatne aj to, ze Rusi investuju nemale prostriedky v podstate do konvencnej stealth v podobe T-50 miesto toho aby vybavili touto technologiu existujuce Sucka o niecom hovori.

  Takze ak aj nejaka plasma stealth v realnom svete existuje nieje to ziaden gamechanger a nieje to nieco na co prisli len Rusi. Proste fyzika plati pre jednu i druhu stranu a max to o par percent pomaha zmensit RCS v urcitom spektre

 • Olivav
  07:33 05.07.2017

  Slavoslave,

  najdi si něco o studené plazmě než začneš mlít nesmysly taky číst texty pořádně. Tuhle debatu končím, protože hovořit s někým, kdo numí pracovat s daty nemíním ztrácet čas.

 • Olivav
  07:30 05.07.2017

  Slavoslave,

  on měl Fenri trochu pravdu, že vám čtení moc nejde.

  Cituji ten text:
  The problem of frequency-selective surfaces is an extensive literature from which to draw conclusions about the features of their application. We have developed numerical methods for calculation of frequency-selective screens possess appropriatetechnology and built working models of managed screens. Depending on the antenna design can be used as a frequency-selective screen, and plasma. It is mounted inside the shroud in same manner as the frequency-selective screen, but its operation principle somewhat different. In the absence of a control signal, which can be supplied to the aircraft or the pilot station to detectthe external irradiation, the screen is turned off and is transparent at all frequencies. When a signal voltage is applied to thescreen, it collisional low temperature plasma is ignited as a result of radiation is partially reflected from the screen in thedirections shown in Figure 5 in, and partially absorbed in the screen. Effective screen to electromagnetic radiation of frequencylower than the plasma. Meaning plasma frequency in such systems can be very large. Long-term studies of processes in low-temperature plasma, allowed to find the optimal parameters for the composition of gases produced by the plasma, and optimizehigh-speed plasma generation system needed to respond to the rapidly changing external environment. Flight tests demonstratethe high efficiency of the proposed solutions to reduce the radar cross antenna cover.

  Tak a teď melte něco o tom, že netestovali plasmový panel a plasmovou obálku atd... To s tím kokpitem je spíše o nanášení materiálu, že?

  cituji:
  These films are interspersed with polymer layers created by plasma-chemical methods. Quality of multilayer coatings can be considerably improved if will be apparent to the end of multiple predicted plasma chemical reactionsoccurring during the deposition of polymer films in a low temperature plasma discharge.

 • Slavoslav
  21:47 04.07.2017

  Olivav

  podla toho co sa tam pise tak ide o technologiu pouzitu najma na kokpit kedze je problem vyrobit prekryt kabiny ktory by splnal poziadvaku na nizke RCS. Preto sa tam pouziva plazma nech uz si pod tym predstavime cokolvek.

  Z textu je zrejme, ze ide o nudzove riesenie pre oblasti kde nieje mozne aplikovat konvencne radioabsorbnce materialy ktore su potom zrejme ucinnejsie. Tuto technologiu zjavne poznaju aj americania a mozno je aplikovana tiez na rovnake oblasti. Kazdopadne nie dve rozne cesty, ale jedna a ta ista.

 • Slavoslav
  21:21 04.07.2017

  Olivav

  studena plazma mi samozrejme nieco hovori. Napr ked sa pozries na obluk pri zvarani je tvoreny tzv studenou plazmou. Ten pojem je relativny ked si uvedomis, ze ta horuca ma cez 10 na 6 K.

  A prestudoval som si ten clanok z bulletinu ruskej akademie vied. Nato, ze ma byt plazma to spasonosne riesenie tak sa tam spomina minimalne a vestko je to o nanasani radioabsorbcnych materialov a problemov stym spojenych. Takze zatial plazma stealth nieje nieco comu by som veril.

  PS: Prva zmienka ktoru som o plazma stealth nasiel je americky patent z 56teho ;)

 • Olivav
  17:21 04.07.2017

  PavolR,

  ten třetí zdroj je Bulletin Akademie věd RF, takž na hoax zapomeň. Je to z roku 2003, takže co je dnes nikdo neví. I ta F35 v té době měla RAM jiný než dnes.

  Na obrázky bych se v tom pvním vybodnul. Asi tak, že i B-2 využívá iontů pro snížení odrazivosti EM vln viz to F-16forum ;-)

 • PavolR
  14:56 04.07.2017

  Olivav:
  Plasma stealth, resp. schopnosti Rusov využiť to v praxi, mi nateraz príde ako hoax. Hlavne preto, že odkazy naň sú presýtené kadejakými zábermi atmosferického tresku:
  https://image.slidesharecdn.co...
  A to, čo sa prezentuje ako plazmový oblak okolo T-50 vyzerá tiež ako totálna hovadina:
  http://files.abovetopsecret.co...

 • Olivav
  14:20 04.07.2017

  Slavoslave:

  Jinak k tomu staelth a zaostávání koukni zde:

  http://www.abovetopsecret.com/...

  to samé na oblíbeném F16-net

  http://www.f-16.net/forum/view...

  https://www.scribd.com/documen...

  ATD....

 • Olivav
  14:15 04.07.2017

  Slavoslav,

  studená plasma ti asi nic neříká, že? IR je o EM vlvnách v jistých vlnových délkách a ty jsou vyzařovány horkými předměty mnohem intenzivněji, ale co bude asi vyzařovat studená plasma, která má jen mírně přes 300K tedy cca 50-80oC to asi moc neuvidíš, že?

  To, že DARPA o plasmovém stealth nepíše neznamená, že neexistuje v použitelné formě :) Jen USA šlo jinou cestou než SSSR/RF a tak stejný výchozí problém vyřešili jinak.

  Chápeš co jsem se snažil ukázat, že ani zkoumání stejného jevu nemusí vést ke stejnému řešení. Jinak ti to povím. Fyzikálně je to vyřešeno stejně, ale jiným přístupem. RAM je vodič rozprostřen v nevodivém materiálu (ferrit či ty nanotrubky) a plasma je ionizovaný plyn kde vodičem jsou ionty, takže je to opět vodivý materiál smíchaný se vzduchem, tam RAM je plasma mixlá se vzduchem!!! O to jde. Stejný problém, fyzikálně vyřešen stejným principem ,ale jiným technologickým postupem daným různými možnostmi, přístupem a socio-kulturními rozdíly v myšlení.

  Chápeš nebo pořád ne?

  ;-)

 • Slavoslav
  10:25 04.07.2017

  Olivav

  a teraz sa vratime nohami na zem z rise scifi a skusime sa zamysliet ako by vypadalo lietadlo letiace v plazmovom oblaku pre taky IR senzor

  a precitaj si prvy odstavec v sekcii "Budoucí ruský vojenský vývoj" v clanku pod ktorym diskutujeme a prirad potom plazma stealth k nejakej oblasti ktora to asi bude

 • Olivav
  09:57 04.07.2017

  Slavoslave,

  jen poznámku, že při zkoumání jednoho musíte dojít k +- stejnému řešení uvedu jeden extrémně rozdílný výsledek.

  Jde o Stealth technologie. V základním výzkumu se zaměříte ne šíření radarových vln a budete se zabývat jak zajistit aby se nevrátily ke zdroji a měli jste VLO stroj. V USA vycházeli z dvo konceptu RAM (Německo) a geometrie šíření vln v 3D prostoru (SSSR) no a konečným výsledkem je materiál pro novou generaci VLO letadel s uhlíkovými nanotrubicemi a schopnost pohlcovat i L-band k tomu tvraování buď ala F-117 nebo B-2 atd... Máte tu základ pro další generaci VLO letadel.
  No Rus má sice materiál ale zatím jen ten s ferritem, takže dle logiky by byl cca o generaci pozadu nehledě na ubohou automatizaci v porovnání s programem F-35. No ale ono to tak úplně není pravda. Co je top stelth technologie vivinutá v SSSR/RF? Není to RAM, ale plasma stealth - koukli na to, že se v určitých vrstvách atmosféry ztrácí rádiové vlvny a kontakt s raketou. Výsledkem je generátor plasmového oblaku kolem letadla, který jej taktéž učiní neviditelným. Má to své úskalí, ale možná už mají materiál chránící drak před přílišným opotřebením možná už ví jak zajistit, aby samotný plasma VLO stroj viděl skrze plasmovou obálku.

  Takže jeden problém bulvárně nazvaný stealth vedl ke dvěma rozdílným top technologiím:
  - RAM s nanotrubicemu, kompozity a tvarovaní
  - plasmový stealth (dán specifitou a omezením SSSR/RF)

  Neberte to jako negativní kritiku ale jen jako příklad ;-)

 • fenri
  22:02 01.07.2017

  Nepotvrdil.

  Myslím, že stopujete Kolasici, hloupoučký Medvěde:-)

 • Jirosi
  21:40 01.07.2017

  Neviděl, nemám, neřídil. Ale stále to není odpověď na tenhle článek. Nebo jste tím konečně potvrdit moje slova ?

  "tehnologie znaly už v 50/60. letech. Jistě v určitých částech drží krok a tam kde ho neudrží používají to samé co měli v 50/60.letech."

 • fenri
  20:33 01.07.2017

  Opravdu Jiroušku? Viděl jste někdy LC a Buchanku? Když si LC lokne, končí. Bez dílenských přípravků z toho nevyndáte vstřiky. Jak budete dávat v tajze do kupy common rail, vysokotlaké čerpadlo a utopenou říďící jednotku bych chtěl vidět. Při prvním maléru vám auto hodí na HD display hlášku, že je v nouzovém režimu a ať vyhledáte autorizovaný servis s příslušným propriettárním diagnostickým zařízením. U Buchanky jedním klíčem vyhážete svíčky, profouknete rozdělovač a karbec, Kontaktolem prostříknete altík a jedete. Nemá kousek dole pod plastovým nárazníkem chladič oleje apod. Tvrdit, že servisní náročnost a nouzová opravitelnost LC a UAZu je stejná může jen idiot. Zeptám se: řídil jste ta auta? Měl jste je? Viděl jste, co mají pod haubnou?

 • Jirosi
  18:52 01.07.2017

  Fenri: Jediný rozdíl v té opravitelnosti je to že ta Buchanka má na sibiři lepší zázemí. Ale jakým způsobem tohle zázemí ovlivnila Ruský přístup k výzkumu ?

 • fenri
  16:59 01.07.2017

  Jirosi, já nevím, jestli to jen hrajete nebo jste tak blbej.
  Ještě jednou: opravitelnost Buchanky na Sibiři, potom, co dostala x-tou šlehu od stromku, šutru, křoví a ďíry, poté, co byla x-krát utopena... je zásadně vyšší, než u precizně, s minimálními vůlemi vyrobeného a elektronikou přecpaného LC. Tímto končím debatu s vámi, věren moudru mé babičky o vztahu míry plošné distribuce exkrementu a následnými emisemi.

 • Jirosi
  14:10 01.07.2017

  fenri: Takže tu urvanou trubku od brzd spravíte tím že ji poklepete kladivem... Ne, tak to bohužel nefunguje. Opět potřebujete buď nový kus, nebo servis kde vám ji přivaří. Ale to opět nevypovídá nic o vědě.

  "Kladivem a šroubovákem" můžete věc seřídit. Ale nikoliv opravit. Na to potřebujete náhradní díl. A ten buď máte nebo nemáte. Je úplně jedno jestli vyměňujete trubku od brzd, nebo čip spotřeby.

 • fenri
  13:04 01.07.2017

  A znovu Jirosi: já nepíši o výhodách, ale o jinosti. Pristě nepochopil.
  A že by byl elektronikou a luxusními fičurkamu napěchovaný LC v tajze opravitelnější než buchanka...nehalucinujte. Mrkněte se, kde má třeba LC uložené chladiče a jak jsou jemné. Urvanou trubku od brzd, motor, co si loknul... Co z toho tozchodíte snáz u Buchanky a co u LC?

Stránka 1 z 4