Rusko vs. americká třetí kompenzační strategie

Ruský Su-35S patří mezi nejmodernější stíhací letouny současnosti; větší foto /  Dmitrij Pičugin, GFDL 1.2  

Spojené státy v rámci Třetí kompenzační strategie TOS (Third Offset Strategy) plánují revolučním způsobem změnit myšlení a schopnosti svých ozbrojených sil, aby si udržely vojenskou nadřazenost nad všemi potenciálními protivníky. Autoři Vasilij Kašin a Michael Raška v analýze Countering The U.S. Third Offset Strategy: Russian Perspectives, Responses and Challenges se zamýšlejí nad tím, jaké kroky proti TOS příjme Ruská federace.

Třetí kompenzační strategie

Americké “kompenzační strategie” mají za úkol udržovat americkou vojenskou nadřazenost nad potenciálními protivníky. První taková strategie se objevila po druhé světové válce - tehdy se Spojené státy musely vyrovnat se skutečností, že Sovětský svaz na evropském bojišti dokáže nasadit dvakrát tolik divizí.

Výsledkem byl rychlý vývoj taktických a strategických jaderných zbraní a jejich nosičů. Druhá kompenzační strategie odstartovala v 70. letech, kdy Sovětský svaz v počtu jaderných zbraní/nosičů dohnal Spojené státy.

Cílem druhé kompenzační strategie bylo zvýšit schopnosti spojenců lépe čelit vojskům Varšavského paktu, aniž by se musel snižovat práh použití jaderných zbraní. Výsledkem byl vývoj a zavádění letounů stealth, přesné munice, nových komunikačních prostředků, laserů, elektro-optických senzorů nebo prostředků velení, řízení, počítačů, spojení, průzkumu, sledování a zpravodajství (C4ISR).

Druhá kompenzační strategie byla propojena s koncepty AirLand Battle (ALB 1982) a Follow-on Forces Attack (FOFA), které dávaly armádám NATO kvalitativní výhodu nad vojsky Varšavské smlouvy.

Američané této výhody plně využili ve válce v Perském zálivu, v Kosovu a částečně v Iráku a Afghánistánu. Jako se stalo již dvakrát v minulosti, i v současné době protivníci díky vývoji moderních vojenských zbraní (stealth, přesná munice, senzory, atd.) negují výhody americké kompenzační strategie.

Spojené státy proto v roce 2014 spustily TOS - ta bude mít nejen dalekosáhle důsledky na Ozbrojené síly Spojených států, ale i na americké spojence, potenciální protivníky a vůbec celý svět. TOS neovlivní jen bezpečnostní prostředí, ale také politické, vědecké, průmyslové nebo společenské - ať se nám to líbí nebo ne, oblast vývoje zbraní jednoduše alokuje (ze všech jiných oblastí výzkumu a vývoje) největší finanční a lidské kapacity. TOS tak bez přehánění ovlivní osud stovek milionů lidí.

Spousta rysů TOS je tajná, ale jsou známy základní vývojové oblastí a také výše přidělených prostředků - Pentagon plánuje na rozvoj TOS v příštích pěti letech vynaložit 18 miliard dolarů. Z toho 2 miliardy dolarů připadnou na rozvoj technologií proti protivzdušné obraně (PVO), 3 miliardy na vývoj ponorek a podvodních technologií, 3 miliardy na vývoj technologií umožňující spolupráci lidí a strojů, 1,7 miliardy na vývoj kybernetické a rádioelektronické války, 500 milionů na přesnou munici a 500 milionů na válečné hry a testování konceptů TOS.

Koncept TOS obecně reaguje na skutečnost, že současné velmi vysoké tempo bojových operací a nástup velmi složitých vojenských technologií přesahují kognitivní a psychologické možnosti člověka. V současné době voják a velitel musí na základě velkého počtu složitých informací, to vše často pod časovým a psychickým tlakem, přijímat neméně komplikované rozhodnutí. Technologie a přístupy TOS lidem poskytnou více času a usnadní přijímání složitých rozhodnutí.

TOS bude obecně rozvíjet těchto pět základních oblastí:
+ Stroje schopné učení - jde zejména o automatizované systémy schopné samostatně působit proti stále vyvíjejícím se hrozbám v kyberprostoru, v elektromganetickém spektru (rádioelektronický boj), ve vesmíru nebo proti raketovým technologiím;
+ Spolupráce člověk-stroj -  použití pokročilých počítačových technologií a vizualizací (např. rozšířená realita) umožňující vojákům přijímat rozhodnutí mnohem rychleji, lépe a relevantněji;
+ Asistence operací vedené lidmi  - zapojení každého pilota, námořníka, mariňáka nebo námořníka do bojové počítačové sítě;
+ Bojové mužstvo člověk-stroj - vytvoření nových přístupů s cílem lépe propojit člověkem ovládané a robotické prostředky;
+ Autonomní zbraně zapojené do sítě - zbraňové platformy a systémy zapojen do učící se velitelské, kontrolní a komunikační (C3I) sítě.

Slibnou doménou je rádioelektronický boj a kyberválka. Pentagon například zkoumá možnosti nekinetického ničení nepřátelských zbraní - například odpálenou balistickou raketu půjde podle této představy “hacknout” a zmást její letecký počítač nebo senzory.

Stejně tak prostředky rádioelektronického boje mohou rušit navigační radary a komunikační prostředky balistických raket. Díky těmto technologiím pak lze udržovat mnohem menší počet drahých antiraket PVO.

Co na to Rusko?

Podoba TOS bude záležet také na reakcích a protiopatřeních hlavních mocenských oponentů USA - Číny a Ruska. Podle analýzy obou autorů zatím Rusko nevydalo žádné oficiální prohlášení k americké TOS.

Podle Rašky a Kašina ruská vojenská komunita vnímá americkou TOS především jako protičínskou, ale samozřejmě se strategickými dopady i na Rusko. Stejně jako byla první a druhá kompenzační strategie především protisovětská, ale ovlivnila celý svět.

Oproti dřívější době jsou Spojené státy ve složitější situaci. Během studené války mohl Pentagon vyčlenit všechny své zdroje proti jediné hrozbě - Sovětskému svazu. Dnes ale američtí vojáci plní mnohem širší spektrum úkolů a jsou vázaní na mnoha místech po celém světě. Navíc Čína má mnohem robustnější, modernější a výkonnější ekonomiku než Sovětský svaz. V současné době Čína neoficiálně vydává na obranu 1,9 až 2 % HDP, což dává prostor pro další zvýšení, pokud to bude potřeba.

Samotné Rusko plánuje TOS čelit dvěma hlavními způsoby - rozvojem taktických a strategických jaderných zbraní a také pokusem udržet technologický krok ve vybraných oblastech.

Jaderné zbraně

Podle ruského strategického myšlení výhoda Spojených států, NATO a Číny v konvenčních ozbrojených silách může být negována rozvojem širokého spektra taktických/strategických jaderných zbraní a jejich nosičů. Základem jakékoliv ruské bezpečnostní politiky je proto zajistit, aby Rusko i nadále zůstalo jadernou velmocí. Rusko jednoduše vidí jaderné zbraně jako nejúčinnější pilíř strategického odstrašení.

I když v posledních letech Rusko zažívá hospodářský pokles, rozvoji jaderných zbraní se rozpočtová omezení netýkají. Rusko začalo rozmísťovat nové mezikontinentální balistické rakety (ICBM) RS-24 Jars a střely RSM-56 Bulava na ponorkách třídy Borej.

Rusko navíc vyvinulo další dva členy rodiny ICBM  - těžkou raketu RS-28 Sarmat na tekuté palivo a mobilní raketu RS-26 Rubež na tuhé palivo. RS-26 je podle ruských zdrojů určená k penetraci americké protiraketové obrany. Stejně tak pokračuje vývoj “železniční” ICBM.

Dalším důležitým projektem je vývoj nadzvukového strategického bombardéru Tu-160M2, který je schopen odpalovat střely vzduch-země s jadernou hlavicí na cíle vzdálené několik tisíc kilometrů.

Rusko rovněž klade značný důraz na vývoj taktických jaderných zbraní - střely s plochou dráhou letu s jadernou hlavicí, jaderné bomby, střely země-vzduch dlouhého dosahu schopné doručit jadernou hlavici, jaderná torpéda a jaderné balistické rakety krátkého dosahu. Ukázkovým příkladem je vybavení ruských raketových vojsk střelami krátkého dosahu země-země Iskander schopné nést jak konvenční, tak jadernou hlavici.

Stejně tak je porozuhodné (z celosvětového pohledu) umístění střel středního doletu Kalibr na malé (výtlak méně než 1000 t) korvety. Tyto lodě přitom mohou být vyráběny ve velkých počtech.

Rusko bere jakoukoliv hrozbu, která ohrožuje schopnost ruského jaderného odstrašení, velmi vážně a okamžitě reaguje na jakékoliv protiopatření, především NATO a Spojených států. Rusko má přitom v kvalitě a různorodosti jaderných zbraní výraznou výhodu nad Spojenými státy a NATO.

Technologie

Druhý prvek ruské odpovědi na TOS je ambicioznější, ale nese větší technologická rizika. Jedná se o vývoj podobných zbraňových systémů a technologií, které rozvijí americká TOS - hypersonické zbraně, umělá inteligence, 3D výroba, podvodní bezosádková vozidla, kognitivní technologie, zbraně se směrovanou energií, atd. Za tímto účelem Rusko založilo v roce 2012 Nadaci pro pokročilý výzkum - jakousi ruskou obdobu americké agentury DARPA.

V řadě výzkumných oblastí je Rusko teprve na počátku, podle studie obou autorů ale Rusové pokročili v oblasti zbraní se směrovanou energií, v elektromagnetických zbraních, hypersonických zbraních a robotických ponorkách.

Rusko čelí omezeným zdrojům (lidským i finančním) a v blízké budoucnosti je nepravděpodobné, že dojde k normalizaci vztahů se Západem. Rusko tak může do svých zbrojních projektů zapojit Čínu nebo Indii. Číně mohou Rusové nabídnout například své pokročilé proudové nebo raketové motory výměnou za poskytnutí high-tech elektronických součástek.

Budoucí ruský vojenský vývoj

Podle obou autorů je důležité, při posuzování dopadu TOS na budoucí ruský vojenský vývoj, pochopit rozdíl mezi ruskou obrannou politikou v ruských mainstreamových médiích, ruskou obranou politikou v západních mainstreamových médiích a reálnou ruskou obranou politikou. Tyto tři fenomény žijí ve vlastních vesmírech a sotva vzájemně jakkoliv souvisejí.

Klíčové ruské programy, které definují budoucí podobu ruské armády, jsou dobře popsány v prohlášeních ruských zástupců obranného průmyslu a ruských vojenských odborníků. Nicméně ruské mainstreamová média (a také proruská česká média) těmto projektům nevěnují žádnou pozornost a zaměřují se především na “fantastické”, ale většinou nereálné zbrojní projekty.

Naopak západní média představují, jak píšou oba autoři ve své studii, Rusko jako vzkříšenou globální sílu, která bude vojensky soupeřit proti USA a NATO na celém světě. Strategické myšlení NATO skutečně řeší především ruskou hrozbu pro Pobaltské státy a posilující rusko-čínskou spolupráci, která může ohrožovat americké zájmy v Asii a Tichomoří.

Nicméně struktura ruských vojenských výdajů a jejich směřování naznačuje něco jiného. Rusko začalo po roce 2014 s aktivací nových brigád a divizí na východní ukrajinské hranici i s výstavbou nových základen a zázemí pro velké vojenské jednotky. Právě tyto vysoké investice a úsilí do budování vojenských jednotek na ukrajinské hranici ukazují, že Rusko z dlouhodobého hlediska očekává nové kolo bezpečnostní krize na Ukrajině. Samotná ruská aktivita, jak připomínají oba autoři, v Pobaltí je přitom omezená.

Dalšími dvěma oblastmi zájmu ruské armády je Střední Asie a Kavkaz. Ruské vojenské investice proto směřují především do pozemních a taktických leteckých sil určených k operacím na Ukrajině a ve Střední Asii.

Dalšími prioritami je posílení strategických schopností, včetně strategických jaderných sil, jaderných útočných ponorek, PVO, protiraketová obrana, systémy C4ISR - to vše za účelem možného vojenského konfliktu se zeměmi NATO.

Z dlouhodobého hlediska bude ruská armáda rozvíjet následující oblasti:
+ Robotické a dálkově ovládané prostředky, včetně dronů a pozemních robotů;
+ Nová generace prostředků rádioelektronického a kybernetického boje;
+ Zavedení nových prostředků velení/řízení a budování “bojové” sítě;
+ Systémy PVO dlouhého a velmi dlouhého dosahu, se schopnostmi ničit satelity na oběžné dráze Země. Tyto systémy neposlouží jen pro PVO, ale také jako nástroj vybojování absolutní vzdušné nadvlády; 
+ Nová generace velmi dobře pancéřovaných vozidel, které výrazně sníží ztráty v lokálních konfliktech;
+ Pokročilá bojová letadla schopná srovnání se západními letouny páté generace;
+ Hypersonické zbraně schopné překonat PVO protivníka;
+ Zbraně se směrovanou energií;

Díky omezeným zdrojům ale Rusko nebude moci rozvíjet v potřebné míře námořní síly, strategické dopravní letectvo nebo obojživelné technologie. Rusko tak díky výše uvedeným programům může udržet paritu se Západem, avšak je nepravděpodobné, spíše nemožné, aby se z Ruska stála globální velmoc schopna projekce síly po celém světě.

Ruské vojenské schopnosti na svém území budou impozantní, ale ruská schopnost projekce ve vzdálenějších oblastech (jako je např. jihovýchodní Asie) zůstanou velmi omezené.

Zdroj: Countering The U.S. Third Offset Strategy

Nahlásit chybu v článku


Související články

Ruská stíhačka T-50: Další prototypy a start sériové výroby

V příštím roce začnou letecké testy desátého a jedenáctého prototypu stíhaček T-50 s novými motory ...

Čekají ruský zbrojní průmysl těžké časy?

Spojené státy americké jsou sice každoročně největším exportérem zbraní na světě, ale Ruská federace ...

Ruská armáda koupí bojová vozidla BMPT Terminátor

Ruská firma UralVagonZavod (UVZ) se připravuje na zahájení sériové výroby bojového vozidla podpory ...

Ruský tank T-14 Armata zasáhne cíl na vzdálenost 12 km

T-14 Armata ze svého děla ráže 125 mm, jako všechny další ruské tanky, dokáže odpalovat protitankové ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • StandaBlabol
  21:34 07.07.2017

  Ruská plasmová stealth technologie byla hodně probírána v letech 2003 - 2005. V roce 2005 dokonce tvrdili, že ji brzy nabídnou na export. Od té doby ticho po pěšině. Neexportují ...Zobrazit celý příspěvek

  Ruská plasmová stealth technologie byla hodně probírána v letech 2003 - 2005. V roce 2005 dokonce tvrdili, že ji brzy nabídnou na export. Od té doby ticho po pěšině. Neexportují ji, nenasadili ji ve válce s Gruzií. Ani v Sýrii, kde zkoušejí a propagují všechny nové zbraně - Su-35, Mig-35, S-400, Ka-52, T-90, atd. Takže to nejspíš byla kachna.Skrýt celý příspěvek

 • Slavoslav
  20:43 07.07.2017

  Olivav ja sa stebou nebudem hadat. Kludne si tu vetu kde je slovicko are (sú) zdoraznene este aj slovickom widely (siroko, znacne) vyloz ako chces. Kludne slovicko models ...Zobrazit celý příspěvek

  Olivav

  ja sa stebou nebudem hadat. Kludne si tu vetu kde je slovicko are (sú) zdoraznene este aj slovickom widely (siroko, znacne) vyloz ako chces.

  Kludne slovicko models prekladaj ako material i ked v tej istej vete ten isty autor pre material pouzije slovicko materials ktore je daleko vystiznejsie.

  Ono od niekoho kto dokaze existenciou plazmovej TV obhajovat existenciu plasma stealth to uplne sedi a mne to nestoji za strateny cas v tejto diskusii. Veriacim sa totiz neargumentujeSkrýt celý příspěvek

 • Olivav
  17:21 07.07.2017

  Slavoslave, máte problémy s porozuměním textu a s angličtinou asi taky. Ten význam je jasný a jednoznačný a neodpovídá vaši představě. To are je o různým technologiích ...Zobrazit celý příspěvek

  Slavoslave,

  máte problémy s porozuměním textu a s angličtinou asi taky. Ten význam je jasný a jednoznačný a neodpovídá vaši představě.

  To are je o různým technologiích používajících plasmu a to model patří k RAM materiálům. A nikde netvrdí, že mají SU-27 s RCS F-22, pouze odhadují RCS F-22 na 0,3m2 a tam se dostali s experimentálním Mig-21. Oni to snad i nabízeli Indii, ale nejsem si 100% jistý.Skrýt celý příspěvek

 • Slavoslav
  17:00 07.07.2017

  Olivav ano myslim presne tu vetu, kde v 2003 tom hovoria o sucasnom stave pomocou slovicka "are" takze z toho jasne plynie, ze minimalne na ciastkovu aplikaciu stealth plasmu ...Zobrazit celý příspěvek

  Olivav

  ano myslim presne tu vetu, kde v 2003 tom hovoria o sucasnom stave pomocou slovicka "are" takze z toho jasne plynie, ze minimalne na ciastkovu aplikaciu stealth plasmu maju.

  V tom druhom pripade je to dost nestastne napisane v tej anglictine. Slovicko models sa, ale da skor priradit k lietadlam ako k materialom nemyslis? Ibaze by si niekto zamenil models s materials

  "To summarize, we can say that as a result of research and development addressed a number of fundamental and applied problems of the stele technology: developed computational and experimental methods, and complex technology to reduce thevisibility, refined and tested a fourth-generation aircraft such as the Su-27, proposed radio-absorbing materials not is inferior tothe best foreign models"

  a najlepsie zapadne modelyspominane v texte vtedy boli?Skrýt celý příspěvek

 • Olivav
  12:13 07.07.2017

  Slavoslave, myslíš tuhle větu: To provide a low radar visibility of the aircraft, are widely used plasma technology. takže googletranslate: Pro zajištění nízké radarové ...Zobrazit celý příspěvek

  Slavoslave,

  myslíš tuhle větu:

  To provide a low radar visibility of the aircraft, are widely used plasma technology.

  takže googletranslate:
  Pro zajištění nízké radarové viditelnosti letadla se používají plazmové technologie.
  můj překlad:
  K zajištění nízké viditelnosti letadla na radaru se široce uplatňují plasmové technologie.

  To není o počktu vyrobených letadel, ale o aplikaci technologií využívajících plasmu. Viz post níže.

  Pak asi jde o tento text:
  All of the above technological development is carried out in our country and in leading foreign countries. We demonstrate theglobal trend of the radar signature of supersonic maneuverable aircraft (Fig. 6). If in the 1980s, aircraft such as the F-15 had anESR of more than 10 m2 then upgraded aviation complex EPR is 1-1.5 m
  2, while the prospective fifth-generation aircraft systemssuch as the F-22, JSF, - 0.3 m2. An even smaller value of the EPR in the modernized Russian MiG-21.

  Tady se píše o letadlech 4. a 5. generace, kdy tvrdí, že s použitím dostupných technologií jsou schopni znířit RCS Migu-21 na úroveň menší než 0,3m2, což je někde okolo toho co odhadli pro F-22.

  Proč by neměli zvládnout dostat Mig-21 na tuto úroveň. Tipnul bych, že cca 1 kus podobného stroje vyrobili. I ta Su-35 využívají některé popsané technologie, kdy jejich RCS kleslo na úroveň západních strojů, což je opět v textu:
  Tady je druhá zmínka o F-22:
  It should be remembered that at the first stage of the construction of the new aircraft must be addressed if we are ready to put inas a task number 1 may receive a small value of the EPR to the detriment of many other properties of the aircraft or will strive tomaintain a good aerodynamics of the aircraft when it reaches the level of its small radar signature. Examples of the firstapproach - this aircraft F-117 and B-2, the shape of which is optimized to achieve low ESR to the detriment of their aerodynamic properties, examples of the second approach - this aircraft F-22, JSF, and others.

  Nic o Su-27 tam není!!!!

  Su-27 je zmíněno na konci:
  To summarize, we can say that as a result of research and development addressed a number of fundamental and applied problems of the stele technology: developed computational and experimental methods, and complex technology to reduce thevisibility, refined and tested a fourth-generation aircraft such as the Su-27, proposed radio-absorbing materials not is inferior tothe best foreign models. We believe that this area needs further development in order to strengthen the country's defense. Stealthtechnology can be used in the modernization of aircraft were in service, and development of advanced aircraft systems.

  Tady píší, že technologie testovali na 4. gen letadle Su-27 a že navržené RAM materiály nejsou horší než ty na západě. Dále píši, že lze materiály a poznatky aplikovat na starší letadla a takto je modernizovat.

  Takže KDE JE ZMÍNKA O SU-27 S VLO CHARAKTERISTIKAMI F-22 RAPTORA???

  Když si někdo vymýšlí, fabuluje a vysloveně LŽE bez jediného důkazu o svém tvrzení tak je pro mě buď hlupák nebo lhář. Zatím nevím do jaké škatulky patříte Slavoslave.

  Angličtina vám asi moc nejde.

  Jinak připomínám, že se bavímeo textu na https://www.scribd.com/documen... Skrýt celý příspěvek

 • Slavoslav
  11:04 07.07.2017

  Olivav Zrejme. Pretože sa tam doslovne píše, že to je viacnásobne aplikovaná technológia. Citáciu som ti dal aj sem. A keby som nebol na mobile tak tu pridám ďalšiu kde sa ...Zobrazit celý příspěvek

  Olivav

  Zrejme. Pretože sa tam doslovne píše, že to je viacnásobne aplikovaná technológia. Citáciu som ti dal aj sem.

  A keby som nebol na mobile tak tu pridám ďalšiu kde sa píše, že v 2003 tom vedia pri modernizácii vylepšiť sú 27 na úroveň Raptora.

  A nespochybňujem predsa ich tvrdenia len sa zamýšľam prečo to nerobia keď to dokázali 14 rokov dozadu. Vedel by si dať nejakú teóriu?Skrýt celý příspěvek

 • Olivav
  09:53 07.07.2017

  Slavoslave, asi jsme četli každý něco jiného. V tom článku se píše, že RAM vyvinutý v RF v roce 2003 snesl srovnání se západními typy. Dále se tam píše o širokém použití plasmy ...Zobrazit celý příspěvek

  Slavoslave,

  asi jsme četli každý něco jiného. V tom článku se píše, že RAM vyvinutý v RF v roce 2003 snesl srovnání se západními typy. Dále se tam píše o širokém použití plasmy při nanášení materiálu a pak i o plasmovém generátoru, který umožňujě skrýt kryt antény, což je část co dosti září.

  Píše se tam o pokusech na SU-27 atd... Ale nikde se tam nepíše, že toho mají kupy atd...

  Prostě si vymíšlíš, či dokonce záměrně lžeš. Mysli si o tom co chceš. Studená plasma má dostatečnou frekvenci a masu k tomu, aby šla použít. Na těch jiných fórech se můžeš dočíst (včetně f16-netu který je proamerickým borcům nejmuilejší) že jeden zásadní problém je zakrýt celé letadlo oblakem plasmy. Tehdy na to neměli dosti výkonný generátor a technku jak tu plasmu správně rozprostřít okolo letadla, aby fungovala během celé letové obálky. Existují texty, kde se zvažuje, že by to byl způsob jak zblbnout navádění rakety takové "plasmové ECM", ale to je jedno.

  Prostě nanotrubice v RAM a plasmové pokusy jsou jiné technologie pro RCS v širokém pásmu frekvencí a ty s tím nic nenaděláš. V jednom mají náskok v USA a v druhém v RF.

  Teď se třeba vztekni nebo zase překruť to co je v tom textu.Skrýt celý příspěvek

 • Slavoslav
  17:34 06.07.2017

  Olivav v plazmovej TV je plyn ionizovany na minimalnu moznu uroven. Neaktivne body su drzane tesne pod bodom vytvarania plazmy aka ionizacie. Podla toho co viem, ak ma plazma ...Zobrazit celý příspěvek

  Olivav

  v plazmovej TV je plyn ionizovany na minimalnu moznu uroven. Neaktivne body su drzane tesne pod bodom vytvarania plazmy aka ionizacie. Podla toho co viem, ak ma plazma pohltit prichadzajuci signal musi byt jej vlastna frekvencia (uroven ionizacie) na minimalne rovnakej urovni pripadne vysej a tym padom aj teploty.

  Ale aby sme ukoncili tuto debatu. dokument AV RF hovori urcite pravdu. Rusko malo uz v 2003tom siroko aplikovanu technologiu plasma stealth a Su 27 vedeli dat vurovni stealth pri modernizacii na uroven porovnatelnu s F22. Z nejakych zahadnych dovodov to vsak nerobia a miesto toho sekaju konvencne verzie a investuju do vyvoja T50 s ktorym maju problemy.

  Ani nahodou cely clanok nebude cielena dezinformacia spadajuca pod ten odstavec z clanku na ktory som ta odkazal. To len nechapeme tie dovody.Skrýt celý příspěvek

 • Olivav
  15:18 06.07.2017

  Slavoslave, jsou to informace z AV RF ti co na tom pracují budou znalostmi míle před tebou. Je to text ke konferenci, kterou pořádali atd... Rovnice platí stejně jako ...Zobrazit celý příspěvek

  Slavoslave,

  jsou to informace z AV RF ti co na tom pracují budou znalostmi míle před tebou. Je to text ke konferenci, kterou pořádali atd...

  Rovnice platí stejně jako existence studené plasmy. A ta "plasmová" obrazovka je jedna z technologií, které popisuje ten text.

  To že to v USA nezkoumají prd znamená. USA nemají a neumí vše a pokud si myslíš, že to co nemá nebo nezkoumá USA stojí za prd, tak potom je mi tě líto, protože jsi rozhledem ducha chudého.

  Sorry, ale s tebou nemá debata cenu. Nemíním ztrácet čas. Věř si čemu chceš.Skrýt celý příspěvek

 • Slavoslav
  14:33 06.07.2017

  Olivav Plazmové tv hreje ako malé kachle a prirovnávať zrovna túto technológiu k stealth. .. A tá rovnica platí. Čím viac ionizovaný plyn tým teplejší je. A tá veta je o ...Zobrazit celý příspěvek

  Olivav

  Plazmové tv hreje ako malé kachle a prirovnávať zrovna túto technológiu k stealth. ..

  A tá rovnica platí. Čím viac ionizovaný plyn tým teplejší je.

  A tá veta je o dôveryhodnosti toho článku. V 2003 tvrdia, že tá technológia je už viacnásobne použitá a Sú 27 vedia dať pri modernizácii na úroveň F22. Máme rok 2017 a žeby tu lietali stealth sučka nemám pocit. A Rusi tiež nerobia t50 len tak, že nemajú kde peniaze dávať.

  Ale nebudem tu brať tvoje presvedčenie o pravosti informácii v tom dokumente a náskoku Rusov no je to technológia ktorú západ skúšal x rokov dozadu a nieje to žiadna novinka.Skrýt celý příspěvek

 • Olivav
  13:31 06.07.2017

  Slavoslave, nedělej ze sebe hlupáka. Ta věta je o ničem. USA mít nemusí, ale neznamená to, že to nejde. V textu jsou zmíněni cca 3 aplikace. Ta rovnice je tady nepodstatná i ...Zobrazit celý příspěvek

  Slavoslave,

  nedělej ze sebe hlupáka. Ta věta je o ničem. USA mít nemusí, ale neznamená to, že to nejde. V textu jsou zmíněni cca 3 aplikace.

  Ta rovnice je tady nepodstatná i na plasmové TV vajíčka neusmažíš.

  Postovat věci mimo mísu ti jde.

  https://www.plasma-universe.co...

  Ty teploty jsou v podě a problémy jsou jiné čti to pořádně a možná se něco dozvíš. Apropo tobě rozhodně neřeknou jesli mají nasaditelný generátor. Mohou být na míle před kýmkoliv v plasmovém stealth.Skrýt celý příspěvek

 • Slavoslav
  20:00 05.07.2017

  jo a aby som nezabudol podla toho dokumentu vlastne uz stealth lietadla rusi davno maju ved v 2003 pisali toto: "To provide a low radar visibility of the aircraft, are widely ...Zobrazit celý příspěvek

  jo a aby som nezabudol podla toho dokumentu vlastne uz stealth lietadla rusi davno maju

  ved v 2003 pisali toto:

  "To provide a low radar visibility of the aircraft, are widely used plasma technology."

  Takze skor ako niekoho obvinis z toho, ze nevie pracovat s datami nauc sa ich ty podrobit kritickemu rozboru, lebo zatial to stou plazma stealth nevypada nejak slavne.Skrýt celý příspěvek

 • Slavoslav
  14:59 05.07.2017

  Olivav beriem, tam som sa nedocital kedze som skoncil pri prvej zmienke o plazme a nepredpokladal som, ze to bdu rozvijat aj dalej o x riadkov. Mea culpa Ale podme pekne po ...Zobrazit celý příspěvek

  Olivav

  beriem, tam som sa nedocital kedze som skoncil pri prvej zmienke o plazme a nepredpokladal som, ze to bdu rozvijat aj dalej o x riadkov. Mea culpa

  Ale podme pekne po poriadku

  ak je cely ten slavny plazma stealth tvoreny slabo ionizovanym plynom tak mam pre teba novinku. Nieje to ziaden fundamentalne odlisny pristup k stealth ako sa to snazis odprezentovat. Je to nieco co tu bolo skusane niekedy v 67-68 v USA a asi to nepreukazalo vysoku ucinnost kedze sa to nejak neujalo.

  https://en.wikipedia.org/wiki/...

  Ak je to silne ionizovany plyn tak ta teplota bude niekde inde vid. fyzika
  https://cs.wikipedia.org/wiki/...

  Tzn, ze spolu s vnutornymi zdrojmi tepla v lietadle (radar, PC, motor) by si mal po chvili letu v oblaku o teplote 100°C a vyssom uvarenu elektroniku a pilota kedze chladenie od okoliteho vzduchu by si mohol vylucit.

  Ostatne aj to, ze Rusi investuju nemale prostriedky v podstate do konvencnej stealth v podobe T-50 miesto toho aby vybavili touto technologiu existujuce Sucka o niecom hovori.

  Takze ak aj nejaka plasma stealth v realnom svete existuje nieje to ziaden gamechanger a nieje to nieco na co prisli len Rusi. Proste fyzika plati pre jednu i druhu stranu a max to o par percent pomaha zmensit RCS v urcitom spektreSkrýt celý příspěvek

 • Olivav
  07:33 05.07.2017

  Slavoslave, najdi si něco o studené plazmě než začneš mlít nesmysly taky číst texty pořádně. Tuhle debatu končím, protože hovořit s někým, kdo numí pracovat s daty nemíním ...Zobrazit celý příspěvek

  Slavoslave,

  najdi si něco o studené plazmě než začneš mlít nesmysly taky číst texty pořádně. Tuhle debatu končím, protože hovořit s někým, kdo numí pracovat s daty nemíním ztrácet čas.Skrýt celý příspěvek

 • Olivav
  07:30 05.07.2017

  Slavoslave, on měl Fenri trochu pravdu, že vám čtení moc nejde. Cituji ten text: The problem of frequency-selective surfaces is an extensive literature from which to draw ...Zobrazit celý příspěvek

  Slavoslave,

  on měl Fenri trochu pravdu, že vám čtení moc nejde.

  Cituji ten text:
  The problem of frequency-selective surfaces is an extensive literature from which to draw conclusions about the features of their application. We have developed numerical methods for calculation of frequency-selective screens possess appropriatetechnology and built working models of managed screens. Depending on the antenna design can be used as a frequency-selective screen, and plasma. It is mounted inside the shroud in same manner as the frequency-selective screen, but its operation principle somewhat different. In the absence of a control signal, which can be supplied to the aircraft or the pilot station to detectthe external irradiation, the screen is turned off and is transparent at all frequencies. When a signal voltage is applied to thescreen, it collisional low temperature plasma is ignited as a result of radiation is partially reflected from the screen in thedirections shown in Figure 5 in, and partially absorbed in the screen. Effective screen to electromagnetic radiation of frequencylower than the plasma. Meaning plasma frequency in such systems can be very large. Long-term studies of processes in low-temperature plasma, allowed to find the optimal parameters for the composition of gases produced by the plasma, and optimizehigh-speed plasma generation system needed to respond to the rapidly changing external environment. Flight tests demonstratethe high efficiency of the proposed solutions to reduce the radar cross antenna cover.

  Tak a teď melte něco o tom, že netestovali plasmový panel a plasmovou obálku atd... To s tím kokpitem je spíše o nanášení materiálu, že?

  cituji:
  These films are interspersed with polymer layers created by plasma-chemical methods. Quality of multilayer coatings can be considerably improved if will be apparent to the end of multiple predicted plasma chemical reactionsoccurring during the deposition of polymer films in a low temperature plasma discharge.Skrýt celý příspěvek

 • Slavoslav
  21:47 04.07.2017

  Olivav podla toho co sa tam pise tak ide o technologiu pouzitu najma na kokpit kedze je problem vyrobit prekryt kabiny ktory by splnal poziadvaku na nizke RCS. Preto sa tam ...Zobrazit celý příspěvek

  Olivav

  podla toho co sa tam pise tak ide o technologiu pouzitu najma na kokpit kedze je problem vyrobit prekryt kabiny ktory by splnal poziadvaku na nizke RCS. Preto sa tam pouziva plazma nech uz si pod tym predstavime cokolvek.

  Z textu je zrejme, ze ide o nudzove riesenie pre oblasti kde nieje mozne aplikovat konvencne radioabsorbnce materialy ktore su potom zrejme ucinnejsie. Tuto technologiu zjavne poznaju aj americania a mozno je aplikovana tiez na rovnake oblasti. Kazdopadne nie dve rozne cesty, ale jedna a ta ista.Skrýt celý příspěvek

 • Slavoslav
  21:21 04.07.2017

  Olivav studena plazma mi samozrejme nieco hovori. Napr ked sa pozries na obluk pri zvarani je tvoreny tzv studenou plazmou. Ten pojem je relativny ked si uvedomis, ze ta horuca ...Zobrazit celý příspěvek

  Olivav

  studena plazma mi samozrejme nieco hovori. Napr ked sa pozries na obluk pri zvarani je tvoreny tzv studenou plazmou. Ten pojem je relativny ked si uvedomis, ze ta horuca ma cez 10 na 6 K.

  A prestudoval som si ten clanok z bulletinu ruskej akademie vied. Nato, ze ma byt plazma to spasonosne riesenie tak sa tam spomina minimalne a vestko je to o nanasani radioabsorbcnych materialov a problemov stym spojenych. Takze zatial plazma stealth nieje nieco comu by som veril.

  PS: Prva zmienka ktoru som o plazma stealth nasiel je americky patent z 56teho ;)Skrýt celý příspěvek

 • Olivav
  17:21 04.07.2017

  PavolR, ten třetí zdroj je Bulletin Akademie věd RF, takž na hoax zapomeň. Je to z roku 2003, takže co je dnes nikdo neví. I ta F35 v té době měla RAM jiný než dnes. Na ...Zobrazit celý příspěvek

  PavolR,

  ten třetí zdroj je Bulletin Akademie věd RF, takž na hoax zapomeň. Je to z roku 2003, takže co je dnes nikdo neví. I ta F35 v té době měla RAM jiný než dnes.

  Na obrázky bych se v tom pvním vybodnul. Asi tak, že i B-2 využívá iontů pro snížení odrazivosti EM vln viz to F-16forum ;-)Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  14:56 04.07.2017

  Olivav: Plasma stealth, resp. schopnosti Rusov využiť to v praxi, mi nateraz príde ako hoax. Hlavne preto, že odkazy naň sú presýtené kadejakými zábermi atmosferického ...Zobrazit celý příspěvek

  Olivav:
  Plasma stealth, resp. schopnosti Rusov využiť to v praxi, mi nateraz príde ako hoax. Hlavne preto, že odkazy naň sú presýtené kadejakými zábermi atmosferického tresku:
  https://image.slidesharecdn.co...
  A to, čo sa prezentuje ako plazmový oblak okolo T-50 vyzerá tiež ako totálna hovadina:
  http://files.abovetopsecret.co... Skrýt celý příspěvek

 • Olivav
  14:20 04.07.2017

  Slavoslave: Jinak k tomu staelth a zaostávání koukni zde: http://www.abovetopsecret.com/... to samé na oblíbeném ...Zobrazit celý příspěvek

  Slavoslave:

  Jinak k tomu staelth a zaostávání koukni zde:

  http://www.abovetopsecret.com/...

  to samé na oblíbeném F16-net

  http://www.f-16.net/forum/view...

  https://www.scribd.com/documen...

  ATD....Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 2 z 10