Rusko vs. americká třetí kompenzační strategie

Ruský Su-35S patří mezi nejmodernější stíhací letouny současnosti; větší foto /  Dmitrij Pičugin, GFDL 1.2  

Spojené státy v rámci Třetí kompenzační strategie TOS (Third Offset Strategy) plánují revolučním způsobem změnit myšlení a schopnosti svých ozbrojených sil, aby si udržely vojenskou nadřazenost nad všemi potenciálními protivníky. Autoři Vasilij Kašin a Michael Raška v analýze Countering The U.S. Third Offset Strategy: Russian Perspectives, Responses and Challenges se zamýšlejí nad tím, jaké kroky proti TOS příjme Ruská federace.

Třetí kompenzační strategie

Americké “kompenzační strategie” mají za úkol udržovat americkou vojenskou nadřazenost nad potenciálními protivníky. První taková strategie se objevila po druhé světové válce - tehdy se Spojené státy musely vyrovnat se skutečností, že Sovětský svaz na evropském bojišti dokáže nasadit dvakrát tolik divizí.

Výsledkem byl rychlý vývoj taktických a strategických jaderných zbraní a jejich nosičů. Druhá kompenzační strategie odstartovala v 70. letech, kdy Sovětský svaz v počtu jaderných zbraní/nosičů dohnal Spojené státy.

Cílem druhé kompenzační strategie bylo zvýšit schopnosti spojenců lépe čelit vojskům Varšavského paktu, aniž by se musel snižovat práh použití jaderných zbraní. Výsledkem byl vývoj a zavádění letounů stealth, přesné munice, nových komunikačních prostředků, laserů, elektro-optických senzorů nebo prostředků velení, řízení, počítačů, spojení, průzkumu, sledování a zpravodajství (C4ISR).

Druhá kompenzační strategie byla propojena s koncepty AirLand Battle (ALB 1982) a Follow-on Forces Attack (FOFA), které dávaly armádám NATO kvalitativní výhodu nad vojsky Varšavské smlouvy.

Američané této výhody plně využili ve válce v Perském zálivu, v Kosovu a částečně v Iráku a Afghánistánu. Jako se stalo již dvakrát v minulosti, i v současné době protivníci díky vývoji moderních vojenských zbraní (stealth, přesná munice, senzory, atd.) negují výhody americké kompenzační strategie.

Spojené státy proto v roce 2014 spustily TOS - ta bude mít nejen dalekosáhle důsledky na Ozbrojené síly Spojených států, ale i na americké spojence, potenciální protivníky a vůbec celý svět. TOS neovlivní jen bezpečnostní prostředí, ale také politické, vědecké, průmyslové nebo společenské - ať se nám to líbí nebo ne, oblast vývoje zbraní jednoduše alokuje (ze všech jiných oblastí výzkumu a vývoje) největší finanční a lidské kapacity. TOS tak bez přehánění ovlivní osud stovek milionů lidí.

Spousta rysů TOS je tajná, ale jsou známy základní vývojové oblastí a také výše přidělených prostředků - Pentagon plánuje na rozvoj TOS v příštích pěti letech vynaložit 18 miliard dolarů. Z toho 2 miliardy dolarů připadnou na rozvoj technologií proti protivzdušné obraně (PVO), 3 miliardy na vývoj ponorek a podvodních technologií, 3 miliardy na vývoj technologií umožňující spolupráci lidí a strojů, 1,7 miliardy na vývoj kybernetické a rádioelektronické války, 500 milionů na přesnou munici a 500 milionů na válečné hry a testování konceptů TOS.

Koncept TOS obecně reaguje na skutečnost, že současné velmi vysoké tempo bojových operací a nástup velmi složitých vojenských technologií přesahují kognitivní a psychologické možnosti člověka. V současné době voják a velitel musí na základě velkého počtu složitých informací, to vše často pod časovým a psychickým tlakem, přijímat neméně komplikované rozhodnutí. Technologie a přístupy TOS lidem poskytnou více času a usnadní přijímání složitých rozhodnutí.

TOS bude obecně rozvíjet těchto pět základních oblastí:
+ Stroje schopné učení - jde zejména o automatizované systémy schopné samostatně působit proti stále vyvíjejícím se hrozbám v kyberprostoru, v elektromganetickém spektru (rádioelektronický boj), ve vesmíru nebo proti raketovým technologiím;
+ Spolupráce člověk-stroj -  použití pokročilých počítačových technologií a vizualizací (např. rozšířená realita) umožňující vojákům přijímat rozhodnutí mnohem rychleji, lépe a relevantněji;
+ Asistence operací vedené lidmi  - zapojení každého pilota, námořníka, mariňáka nebo námořníka do bojové počítačové sítě;
+ Bojové mužstvo člověk-stroj - vytvoření nových přístupů s cílem lépe propojit člověkem ovládané a robotické prostředky;
+ Autonomní zbraně zapojené do sítě - zbraňové platformy a systémy zapojen do učící se velitelské, kontrolní a komunikační (C3I) sítě.

Slibnou doménou je rádioelektronický boj a kyberválka. Pentagon například zkoumá možnosti nekinetického ničení nepřátelských zbraní - například odpálenou balistickou raketu půjde podle této představy “hacknout” a zmást její letecký počítač nebo senzory.

Stejně tak prostředky rádioelektronického boje mohou rušit navigační radary a komunikační prostředky balistických raket. Díky těmto technologiím pak lze udržovat mnohem menší počet drahých antiraket PVO.

Co na to Rusko?

Podoba TOS bude záležet také na reakcích a protiopatřeních hlavních mocenských oponentů USA - Číny a Ruska. Podle analýzy obou autorů zatím Rusko nevydalo žádné oficiální prohlášení k americké TOS.

Podle Rašky a Kašina ruská vojenská komunita vnímá americkou TOS především jako protičínskou, ale samozřejmě se strategickými dopady i na Rusko. Stejně jako byla první a druhá kompenzační strategie především protisovětská, ale ovlivnila celý svět.

Oproti dřívější době jsou Spojené státy ve složitější situaci. Během studené války mohl Pentagon vyčlenit všechny své zdroje proti jediné hrozbě - Sovětskému svazu. Dnes ale američtí vojáci plní mnohem širší spektrum úkolů a jsou vázaní na mnoha místech po celém světě. Navíc Čína má mnohem robustnější, modernější a výkonnější ekonomiku než Sovětský svaz. V současné době Čína neoficiálně vydává na obranu 1,9 až 2 % HDP, což dává prostor pro další zvýšení, pokud to bude potřeba.

Samotné Rusko plánuje TOS čelit dvěma hlavními způsoby - rozvojem taktických a strategických jaderných zbraní a také pokusem udržet technologický krok ve vybraných oblastech.

Jaderné zbraně

Podle ruského strategického myšlení výhoda Spojených států, NATO a Číny v konvenčních ozbrojených silách může být negována rozvojem širokého spektra taktických/strategických jaderných zbraní a jejich nosičů. Základem jakékoliv ruské bezpečnostní politiky je proto zajistit, aby Rusko i nadále zůstalo jadernou velmocí. Rusko jednoduše vidí jaderné zbraně jako nejúčinnější pilíř strategického odstrašení.

I když v posledních letech Rusko zažívá hospodářský pokles, rozvoji jaderných zbraní se rozpočtová omezení netýkají. Rusko začalo rozmísťovat nové mezikontinentální balistické rakety (ICBM) RS-24 Jars a střely RSM-56 Bulava na ponorkách třídy Borej.

Rusko navíc vyvinulo další dva členy rodiny ICBM  - těžkou raketu RS-28 Sarmat na tekuté palivo a mobilní raketu RS-26 Rubež na tuhé palivo. RS-26 je podle ruských zdrojů určená k penetraci americké protiraketové obrany. Stejně tak pokračuje vývoj “železniční” ICBM.

Dalším důležitým projektem je vývoj nadzvukového strategického bombardéru Tu-160M2, který je schopen odpalovat střely vzduch-země s jadernou hlavicí na cíle vzdálené několik tisíc kilometrů.

Rusko rovněž klade značný důraz na vývoj taktických jaderných zbraní - střely s plochou dráhou letu s jadernou hlavicí, jaderné bomby, střely země-vzduch dlouhého dosahu schopné doručit jadernou hlavici, jaderná torpéda a jaderné balistické rakety krátkého dosahu. Ukázkovým příkladem je vybavení ruských raketových vojsk střelami krátkého dosahu země-země Iskander schopné nést jak konvenční, tak jadernou hlavici.

Stejně tak je porozuhodné (z celosvětového pohledu) umístění střel středního doletu Kalibr na malé (výtlak méně než 1000 t) korvety. Tyto lodě přitom mohou být vyráběny ve velkých počtech.

Rusko bere jakoukoliv hrozbu, která ohrožuje schopnost ruského jaderného odstrašení, velmi vážně a okamžitě reaguje na jakékoliv protiopatření, především NATO a Spojených států. Rusko má přitom v kvalitě a různorodosti jaderných zbraní výraznou výhodu nad Spojenými státy a NATO.

Technologie

Druhý prvek ruské odpovědi na TOS je ambicioznější, ale nese větší technologická rizika. Jedná se o vývoj podobných zbraňových systémů a technologií, které rozvijí americká TOS - hypersonické zbraně, umělá inteligence, 3D výroba, podvodní bezosádková vozidla, kognitivní technologie, zbraně se směrovanou energií, atd. Za tímto účelem Rusko založilo v roce 2012 Nadaci pro pokročilý výzkum - jakousi ruskou obdobu americké agentury DARPA.

V řadě výzkumných oblastí je Rusko teprve na počátku, podle studie obou autorů ale Rusové pokročili v oblasti zbraní se směrovanou energií, v elektromagnetických zbraních, hypersonických zbraních a robotických ponorkách.

Rusko čelí omezeným zdrojům (lidským i finančním) a v blízké budoucnosti je nepravděpodobné, že dojde k normalizaci vztahů se Západem. Rusko tak může do svých zbrojních projektů zapojit Čínu nebo Indii. Číně mohou Rusové nabídnout například své pokročilé proudové nebo raketové motory výměnou za poskytnutí high-tech elektronických součástek.

Budoucí ruský vojenský vývoj

Podle obou autorů je důležité, při posuzování dopadu TOS na budoucí ruský vojenský vývoj, pochopit rozdíl mezi ruskou obrannou politikou v ruských mainstreamových médiích, ruskou obranou politikou v západních mainstreamových médiích a reálnou ruskou obranou politikou. Tyto tři fenomény žijí ve vlastních vesmírech a sotva vzájemně jakkoliv souvisejí.

Klíčové ruské programy, které definují budoucí podobu ruské armády, jsou dobře popsány v prohlášeních ruských zástupců obranného průmyslu a ruských vojenských odborníků. Nicméně ruské mainstreamová média (a také proruská česká média) těmto projektům nevěnují žádnou pozornost a zaměřují se především na “fantastické”, ale většinou nereálné zbrojní projekty.

Naopak západní média představují, jak píšou oba autoři ve své studii, Rusko jako vzkříšenou globální sílu, která bude vojensky soupeřit proti USA a NATO na celém světě. Strategické myšlení NATO skutečně řeší především ruskou hrozbu pro Pobaltské státy a posilující rusko-čínskou spolupráci, která může ohrožovat americké zájmy v Asii a Tichomoří.

Nicméně struktura ruských vojenských výdajů a jejich směřování naznačuje něco jiného. Rusko začalo po roce 2014 s aktivací nových brigád a divizí na východní ukrajinské hranici i s výstavbou nových základen a zázemí pro velké vojenské jednotky. Právě tyto vysoké investice a úsilí do budování vojenských jednotek na ukrajinské hranici ukazují, že Rusko z dlouhodobého hlediska očekává nové kolo bezpečnostní krize na Ukrajině. Samotná ruská aktivita, jak připomínají oba autoři, v Pobaltí je přitom omezená.

Dalšími dvěma oblastmi zájmu ruské armády je Střední Asie a Kavkaz. Ruské vojenské investice proto směřují především do pozemních a taktických leteckých sil určených k operacím na Ukrajině a ve Střední Asii.

Dalšími prioritami je posílení strategických schopností, včetně strategických jaderných sil, jaderných útočných ponorek, PVO, protiraketová obrana, systémy C4ISR - to vše za účelem možného vojenského konfliktu se zeměmi NATO.

Z dlouhodobého hlediska bude ruská armáda rozvíjet následující oblasti:
+ Robotické a dálkově ovládané prostředky, včetně dronů a pozemních robotů;
+ Nová generace prostředků rádioelektronického a kybernetického boje;
+ Zavedení nových prostředků velení/řízení a budování “bojové” sítě;
+ Systémy PVO dlouhého a velmi dlouhého dosahu, se schopnostmi ničit satelity na oběžné dráze Země. Tyto systémy neposlouží jen pro PVO, ale také jako nástroj vybojování absolutní vzdušné nadvlády; 
+ Nová generace velmi dobře pancéřovaných vozidel, které výrazně sníží ztráty v lokálních konfliktech;
+ Pokročilá bojová letadla schopná srovnání se západními letouny páté generace;
+ Hypersonické zbraně schopné překonat PVO protivníka;
+ Zbraně se směrovanou energií;

Díky omezeným zdrojům ale Rusko nebude moci rozvíjet v potřebné míře námořní síly, strategické dopravní letectvo nebo obojživelné technologie. Rusko tak díky výše uvedeným programům může udržet paritu se Západem, avšak je nepravděpodobné, spíše nemožné, aby se z Ruska stála globální velmoc schopna projekce síly po celém světě.

Ruské vojenské schopnosti na svém území budou impozantní, ale ruská schopnost projekce ve vzdálenějších oblastech (jako je např. jihovýchodní Asie) zůstanou velmi omezené.

Zdroj: Countering The U.S. Third Offset Strategy

Nahlásit chybu v článku


Související články

Ruská stíhačka T-50: Další prototypy a start sériové výroby

V příštím roce začnou letecké testy desátého a jedenáctého prototypu stíhaček T-50 s novými motory ...

Čekají ruský zbrojní průmysl těžké časy?

Spojené státy americké jsou sice každoročně největším exportérem zbraní na světě, ale Ruská federace ...

Ruská armáda koupí bojová vozidla BMPT Terminátor

Ruská firma UralVagonZavod (UVZ) se připravuje na zahájení sériové výroby bojového vozidla podpory ...

Ruský tank T-14 Armata zasáhne cíl na vzdálenost 12 km

T-14 Armata ze svého děla ráže 125 mm, jako všechny další ruské tanky, dokáže odpalovat protitankové ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • fenri
  07:46 29.06.2017

  Joey - vynalézavost Rusů přeci tkví jen v tom, že používají výhradně technologie 50/60 let, které získali od mimozemšťanů. A přesnost SVP je přeci nulová, jak "dokázal" logik. ...Zobrazit celý příspěvek

  Joey - vynalézavost Rusů přeci tkví jen v tom, že používají výhradně technologie 50/60 let, které získali od mimozemšťanů. A přesnost SVP je přeci nulová, jak "dokázal" logik.
  Sice je divné, že se pak tyto nepřesné bomby dokonale vyhýbají všem teroristům a zabíjejí výhradně děti a arabské demokraty či potenciální nositele Nobelovy ceny míru, ale to je jen drobný logický lapsus, kterým není třeba se vzrušovat ;-)Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  07:44 29.06.2017

  Jirosi: já myslím, že fakt bud nejlepší, když se vezmete se Slavoslavem za ruce, přestanete mne řešit a půjdete někam do Horních Uher kázat ovcím. Takových instantních Brouků ...Zobrazit celý příspěvek

  Jirosi: já myslím, že fakt bud nejlepší, když se vezmete se Slavoslavem za ruce, přestanete mne řešit a půjdete někam do Horních Uher kázat ovcím.

  Takových instantních Brouků Pytlíků, co by se vercajkem z Mountfieldu sfoukli jadernou ponorku , kdyby teda ovšem chtěli, jsou v ČR plné hospody.

  Ano hoši, Topol-M, či JARS jsou de facto technologie 50/60 let, postavit jaderný ledoborec zvládne žák základní školy a postavit špičkový PLO systém je věc na jedno odpoledne se sčortem a obrázky Leonardových raket. V podstatě jde o technologii ze 16. století.

  Upřimně by mě zajímalo, jaké máte vzdělání a čím se živíte. protože moje empirická zkušenost je, že čím větší sebevědomí v technologiích a vědách, tím větší blbec je jeho nositelem.

  BTW: můžete uvést příklad nějakého ruského děla, které má dvojnásobný dostřel, 1/4 přenost a rusového ho prohlásili za gamechanger?
  Asi ne, protože žádné takové není, ale proč to neplácnout jako "příklad". To, že postupně lze každý takový váš "příklad" rozebrat a vyvrátit je celkem zřejmé.Skrýt celý příspěvek

 • Joey
  06:34 29.06.2017

  A co se týče přesnosti ruských zbraní, jejich vynalézavost při zachování skromného know-how a snahy napodobit je jasně doložitelná na použití "nepřesné" letecké munice v Sýrii, kdy ...Zobrazit celý příspěvek

  A co se týče přesnosti ruských zbraní, jejich vynalézavost při zachování skromného know-how a snahy napodobit je jasně doložitelná na použití "nepřesné" letecké munice v Sýrii, kdy je je jedna letecká pumasvou přesností zásahu témeř rovnala aamerickým, ale za zlomkovou cenu...Skrýt celý příspěvek

 • Joey
  06:31 29.06.2017

  Mám docela obavy z autonomních automatizovaných obranných systémů, co chystají amíci. Tedy, učící stroje a počítače...

  Mám docela obavy z autonomních automatizovaných obranných systémů, co chystají amíci. Tedy, učící stroje a počítače...

 • Jirosi
  21:43 28.06.2017

  Fenri: A pro Rusko je velice tipické že jsi na zbrani vezme jeden parametr. Tam překoná západní ekvivalent a prohlásí ho za "gamechanger". Př. Zdvojnásobí dostřel děla, ale to že ...Zobrazit celý příspěvek

  Fenri: A pro Rusko je velice tipické že jsi na zbrani vezme jeden parametr. Tam překoná západní ekvivalent a prohlásí ho za "gamechanger". Př. Zdvojnásobí dostřel děla, ale to že mají jen 1/4 přesnost na srovnatelnou vzdálenost jaksi zamlčí.Skrýt celý příspěvek

 • Jirosi
  21:40 28.06.2017

  Slavoslav: Pochopil jsi to přesně jako to napsal, asi ho musíme přestat řešit protože on to myslí jinak než to píše, případně čeká že mu odpovíme na to co jsi mysli ale píše něco ...Zobrazit celý příspěvek

  Slavoslav: Pochopil jsi to přesně jako to napsal, asi ho musíme přestat řešit protože on to myslí jinak než to píše, případně čeká že mu odpovíme na to co jsi mysli ale píše něco jiného. Tudíž je uražen že mu odpovídáme jinak.

  fenri: Já chápu, že vy nechápete co potřebujete na výrobu určitých věcí. Rakety/ponorky/atomové tehnologie znaly už v 50/60. letech. Jistě v určitých částech drží krok a tam kde ho neudrží používají to samé co měli v 50/60.letech. Proč to měnit když to funguje.

  Jen tak pro info: víte co potřebujete ke stavbě atomového ledoborce ? Cca 1/10 znalostí co pro výrobu ponorky z jaderným pohonem. Prostě vezměte konvenční ledoborec a narvete tam ten samí atomový reaktor co máte na ponorce a máte to. To byla extrémně specifická technologie co vyžadovala roky základního výzkumu...(Sarkasmus)
  https://cs.wikipedia.org/wiki/... Skrýt celý příspěvek

 • Slavoslav
  19:49 28.06.2017

  fenri na pamet vraj zabera ginko, ono ta diskusia sa neodohrala az tak davno tak stym nieco rob a chapem ved som ti o tom zlievani tych dvoch pojmov na tvojej strane ked si ...Zobrazit celý příspěvek

  fenri

  na pamet vraj zabera ginko, ono ta diskusia sa neodohrala az tak davno tak stym nieco rob

  a chapem ved som ti o tom zlievani tych dvoch pojmov na tvojej strane ked si argumentoval Nemeckom aj pisal


  inak sranda je, ze napises to co ja a tvaris sa ako by si to vymyslel :)

  ale ok, napr. radar, atomovy vyskumSkrýt celý příspěvek

 • fenri
  19:38 28.06.2017

  Slavo, ne, nevzpomínám si, kde bych nerozumněl českému textu. A ano, ve slovenštině se na nuance jazyka necítím, proto nechodím prudit na slovenské weby (jsou-li k tématice jaké), ...Zobrazit celý příspěvek

  Slavo, ne, nevzpomínám si, kde bych nerozumněl českému textu. A ano, ve slovenštině se na nuance jazyka necítím, proto nechodím prudit na slovenské weby (jsou-li k tématice jaké), natož abych tam školil tamní Slováky z toho, že neumí slovensky. Říká se tomu slušnost a sebereflexe. nevím, jak se to řekne slovensky, event. zda pro to máte slovo.

  A stále zjevně nechápete podstatu toho, co říkám. Fakt byste měl asi zůstat na nějakých slovenských webech, protože textu nerozumíte.

  Vy prostě nechápete, že dělat špičkové zbraně vyžaduje mít SUMU INFORMACÍ víceméně skoro ze všech oborů.
  Můžete rozebrat, kde Německo mělo oblasti, kde po enormníM úsilí zvládalo "držet krok"? Já bych spíš řekl, že na oblasti, kde se enormně soustředili tvořili naopak naprostou světovou špičku (proudové letouny, raketová technika, ponorky) a tam, kde se enormně nesoustředili stále hráli první ligu (tanky, konvenční letadla, dělostřelecký materiál, pěchotní zbraně). Takže ne, nemáte pravdu.
  Podobné je to v Rusku.

  Vy pořád nejste schopen pochopit, že pokud chcete stavět (např.) špičkové ponorky, nemůžete být po stránce výzkumu špičkový "ponorkolog". Ne, musíte být na špici v hydrodynamice, metalurgii, chemii, tepelných motorech, elektronice.... To je to, co zjevně nejste schopen pochopit. Věda je provázaná. Nemůžete dělat hydrauliku bez fyziky a matematiky.
  Jinak: vy nechápete rozdíl mezi VÝZKUMEM a KOMERČNĚ ÚSPĚŠNOU VÝROBOU. To není totéž, ale asi to ve slovenštině nemá jazykové rozdíly, nebo je chyba u vás na přjímači. Řešit v tomto kontextu, jestli na dodávku jaderné elektrárny pro cizí zemi mám dotaci či ne, nebo kolik zahraničních odběratelů mám na ledoborce s od začátku diskutovaným a vámi od začátku nepochopeným problémem, NIJAK NESOUVISÍ.
  ,
  A na to, že Rusko disponuje cca 1/10 lidských sil a násobně (50? 7? 100?) menšími zdroji na výzkum prostě ten krok ve vyspělých technologických systémech víceméně drží, nebo se veze o fous zpět (hlavně díky 10 letům kolapsu).
  Vy prostě máte pocit, že jste úžasný geroj a frajer, protože naše strana má o 5% lepší (třeba) stíhačku. Ale nás je 10x tolik a cpeme do toho 50 x tolik peněz. Už chápeme? Nebo ne?Skrýt celý příspěvek

 • Slavoslav
  18:40 28.06.2017

  fenri ten tvoj argument s cestinou ma uz unavuje. Najma a to je usmevne ked si to ty z nas dvoch kto preukazatelne nechapal cesky pisany text co opakovane potvrdzoval svojimi ...Zobrazit celý příspěvek

  fenri

  ten tvoj argument s cestinou ma uz unavuje. Najma a to je usmevne ked si to ty z nas dvoch kto preukazatelne nechapal cesky pisany text co opakovane potvrdzoval svojimi reakciami. Iste si na tu diskusiu spomenies.

  A mas zjavne problem aj so slovencinou kedze som tu uz odpoved pisal. Nemecko aj Rusko dokazalo drzat krok v oblastiach na ktore sa sustredilo a vynikalo v tych na ktore ich protivnik obrazne povedane kaslal lebo mal ine priority. A cena za to bola enromna. Nemecko stalo pred krachom uz v 39tom a Rusko sa uzbrojilo same kvoli tomu, aby drzalo krok.

  A samozrejme boli oblasti kde ako Nemci tak aj Rusi zaostavali napriek tomu, ze sa pokusali drzat krok a ani teraz to nieje ine. V letectve maju stratu kolko? ved prakticky uz len po 20tich rokoch budu mat zavedenu stihacku ekvivalentnej urovne ako ma USA a porovnatelny motor stale nemaju dokonceny.

  PS: ak to nepises tak ako to teda je? Preco zrovna Nemecko a Rusko vynikalo v tych oblastiach kde im to diktovala vojenska realita pripadne zaluba ich pohlavarov? Zeby a teraz to ber len ako tip a kludne rozved svoju teoriu sa prave na tieto oblasti sustredila ich vedecka kapacita?Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  17:52 28.06.2017

  Jirosi - stále nechápete, o co jde. Je ÚPLNĚ JEDNO, jestli je vývoz elektráren dotován vládou či není, nebo zda stavějí ledoborce jen pro sebe. Jde o SUMU ZNALOSTÍ a výzkumu, který ...Zobrazit celý příspěvek

  Jirosi - stále nechápete, o co jde. Je ÚPLNĚ JEDNO, jestli je vývoz elektráren dotován vládou či není, nebo zda stavějí ledoborce jen pro sebe. Jde o SUMU ZNALOSTÍ a výzkumu, který musí mít.
  Nicméně i tak píšete tradičně blbosti:
  - to, že jsou věci navázané v jaderné triádě (mimochodem to není pravda, ale budiž) nijak neumenšuje sumu znalostí, co musí mít.
  Mám pro vás překvapení: je sice hezké, že MIRV je součást jaderné triády, ale abyste stavěli je mohli dělat na špičkové úrovni, musíte být zatraceně dobří v:

  -pohonech (tj. v termodynamice, chemii, přesném strojírenství...)
  -elektronice
  -aerodynamice
  -materiálech
  - a ano, v jaderném výzkumu (který sám o sobě není triviální)

  jinými slovy: nemůžete mít kvalitní MIRV a být dobří jen v jaderném výzkumu, jak se pokoušíte naznačit. Potřebujete celou škálu vědních oborů, na kterých to stojí.

  Mohl byste rozepsat, které obory podle vás mají špičkové a kolik na ně dávají? A o kolik je to tedy více, než dávají ostatní, jak tvrdíte? Děkuji za údaje.Skrýt celý příspěvek

 • Jirosi
  17:34 28.06.2017

  fenri: Oni nedávají málo peněz na vědu, když jsi vezmeš jak málo oboru mají špičkových, tak dávají sakra hodně peněz na vědu. "Největší vývozci jaderných elektráren" - Zrovna ...Zobrazit celý příspěvek

  fenri: Oni nedávají málo peněz na vědu, když jsi vezmeš jak málo oboru mají špičkových, tak dávají sakra hodně peněz na vědu.

  "Největší vývozci jaderných elektráren" - Zrovna jaderný byznys bez státní podpory nefunguje nikde na světe.
  "Největší producenti jaderných ledoborců" - Jediní a ještě je vyrábí jen sami pro sebe.

  Ve skutečnosti mají výzkum na úrovni jen v Letecké, Raketové, Ponorkové a jaderné oblasti. Takže 4/5 věcí jsou na sebe přímo navázané v jaderné triádě.Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  16:56 28.06.2017

  Jirosi: být na špici i v několika zbrojních technoligiích obnáší mít obrovské know-how v metalurgii, pohonech, hydro a aerodynamice, nebýt pozadu v elektronice atd. Jinak oborů, ...Zobrazit celý příspěvek

  Jirosi:
  být na špici i v několika zbrojních technoligiích obnáší mít obrovské know-how v metalurgii, pohonech, hydro a aerodynamice, nebýt pozadu v elektronice atd.
  Jinak oborů, kde se jim daří není zas tak málo. Největší vývozci jaderných elektráren, největší producenti jaderných ledoborců atd.
  Nicméně pointa není v tom, kde a v kolika věcech jsiu dobří. Vtip je v tom, že se bavíme o 130 mil. státě se zlomkovými výdaji na výzkum. A na ty výdaje a počet lidí je to zajímavé.

  A odpověď, Jiří, odpověď už jste našel?
  Nebo budete dál kličkovat a řešit, jestli náhodou ruská ponorka není o 0.05 uzle pomalehší?

  K tankům: taj, jak shazujete Armatu lze shodit libovolný tank dějin, nad kromě Mark I. Takže je to irelevantní. On ten Raptir oproti létadlu bří Wrightů v podstatě nic revolučního nepřináší.Skrýt celý příspěvek

 • Jirosi
  16:31 28.06.2017

  Olivav: "Dokument o těch zpropadených raketových motorech NK-33, kdy USA mdelovala předpovídla a nedařilo se. Rus stavěl zkoušel bouchalo mu to ale nakonec to vyřešil "sytémem - ...Zobrazit celý příspěvek

  Olivav: "Dokument o těch zpropadených raketových motorech NK-33, kdy USA mdelovala předpovídla a nedařilo se. Rus stavěl zkoušel bouchalo mu to ale nakonec to vyřešil "sytémem - praktických testů pokus/omyl"."

  No skutečnost je taková že sice mají nejúčinnější motory, ale za jakou cenu?

  fenri: Ano, v několika zbrojních odvětví jsou na špici, a co ten zbytek. Tedy zbrojní a nezbrojní technologie ? Těch nezbrojních je zatraceně více než těch zbrojních. Případně pomáhají ty zbrojní dostávat k vojákům(efektivnost výroby).

  "A jaderný vlak? Nevím, IMHO to tak blbé být nemusí, ale hlavně je to věc za pár frfníků. Když to přeženu, stačí že MAZ s Topolem či Jarsem najede na plošinový vagon"

  Kokám že tady někdo ještě plošinový vagon neviděl. I Tigr I se tam měl problém vlézt.

  Faktta: O těch tancích jsi dovolím směle pochybovat. Jistě budete argumentovat Armatou ale co přinesla tak nového co ostatní tanky nemají ? Jinde umístěnou posádku ? Tak to je sice pokrok z hlediska ochrany osádky, ale je to pokrok z hlediska bojových výkonů ?Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  15:57 28.06.2017

  RiMr: OK, s LL máte samozřejmě pravdu. Myslel jsem jejich korvety, fregaty a jejich výzbroj. Kuzněcova beru víceméně jako testovací a cvičnou platformu, než jako loď s reálnou ...Zobrazit celý příspěvek

  RiMr: OK, s LL máte samozřejmě pravdu. Myslel jsem jejich korvety, fregaty a jejich výzbroj. Kuzněcova beru víceméně jako testovací a cvičnou platformu, než jako loď s reálnou bojovou hodnotou.
  A jaderný vlak? Nevím, IMHO to tak blbé být nemusí, ale hlavně je to věc za pár frfníků. Když to přeženu, stačí že MAZ s Topolem či Jarsem najede na plošinový vagon a z laminátu kolem toho udělali boudičku, aby to nebilo do očí...Skrýt celý příspěvek

 • RiMr71
  15:44 28.06.2017

  Fenri - nechci se pouštět do nějakých dlouhých tenisových výměn, ale k té srovnatelné úrovni - ponorky asi jo, PVO určitě, obrněná a letecká technika - pokud budeme věřit ...Zobrazit celý příspěvek

  Fenri - nechci se pouštět do nějakých dlouhých tenisových výměn, ale k té srovnatelné úrovni - ponorky asi jo, PVO určitě, obrněná a letecká technika - pokud budeme věřit parametrům prototypů tak OK, ale: "Víceméně drží krok v úrovni hladinových plavidel".

  nevím no... když si srovnám britské LL nebo novou US Fordku... a nechci připomínat profláklou tůru s Kuzněcovem, ale... v hladinových lodích jsou out, minimálně v těch královských kategoriích.

  ...osobně si nemyslím že jsou geniální "tak nějak ve všem a proto stačí s mnohem menšími zdroji ostatním", ale (opět jen můj nepodstatný názor) chytře udržují svou váhu vývojem es díky kterým si na ně nikdo netroufne i kdyby lítali s Mig-15 - ICBM. Jsou tak nebezpečný soupeř, že můžou (a mají) v ostatních oblastech oproti leaderům ztrácet generaci (nebo víc). Jsou chytří, ale ne geniální. To by necpali vzácné peníze a kapacity do jaderných vlaků a podobných konin...

  Za příklad státu s nadprůměrnou invencí a nahuštěností populace géniem považuju Izrael, ale ne Rusko. Chytří jsou, ale mohli by být chytřejší. :)

  A k té Sýrii - naprosto souhlasím, že Assad je špatný kůň, ale nejlepší možný. A přes všechno moje nutkání ke zvracení z ruské propagandy a jejich tiskovek k Sýrii - díky Rusku za to, že ho podporuje.

  Doba voleb mezi dobrým a zlým je zdá se pryč, teď se dá vybírat jen mezi špatným a ještě horším...Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  13:50 28.06.2017

  Slavo: myslím, že opět bojujete a prohráváte s češtinou. Nic takového nepíši a celkem nehodlám debatovat nad blbostmi, co si vy rozvíjíte ze střípků toho, co jsem napsal. Zeptám ...Zobrazit celý příspěvek

  Slavo: myslím, že opět bojujete a prohráváte s češtinou. Nic takového nepíši a celkem nehodlám debatovat nad blbostmi, co si vy rozvíjíte ze střípků toho, co jsem napsal.
  Zeptám se vás tedy jako všech: JAK vysvětlíte, že Rusko (Německo) zvládá/zvládalo držet krok (někdy ho i udávat) ve vojenských, technologicky náročných aplikacích a oborech, ačkoliv na to má velmi malý zlomek lidí a ještě menší zlomek prostředků, než ostatní.
  Přišel jsem s celkem prostým vysvětlením, které nesdílím zdaleka jenom já, ale to se vám nelíbí. je tedy korektní očekávat vaši verzi.
  co kdybyste zkusil věnovat zlomek času, který trávíte přemýšlením nad tím, co by možná mohlo vyplývat z překroucení toho, co jsem napsal, tím, že odpovíte na tuto prostou otázku. Opravdu se řadíte do pelotonu šášulů, co budou do nekonečna spekulovat nad tím, jak to určitě není, místo toho, aby prostě řekli, jak to je.Skrýt celý příspěvek

 • Slavoslav
  13:04 28.06.2017

  Fenri Stále si zamieňaš príčinu s následkom. De facto podľa tvojej teórie o nemeckej vede tvrdíš, že kriegsmarine sa sústredila na ponorky nie preto, že to bola jediná šanca ako ...Zobrazit celý příspěvek

  Fenri

  Stále si zamieňaš príčinu s následkom. De facto podľa tvojej teórie o nemeckej vede tvrdíš, že kriegsmarine sa sústredila na ponorky nie preto, že to bola jediná šanca ako na mori niečo dokázať, ale preto, že Nemecka veda vyprodukovala technológie ktorými predbehli svet.

  Podľa tvojej teórie môžem napríklad tvrdit, že Rusko nepostavilo LL preto, že malo izolovanú vedu. Nie preto, že sa sústredili na protilodne rakety a celkovo námorníctvo nebolo top v ich prioritáchSkrýt celý příspěvek

 • fenri
  11:32 28.06.2017

  Však jsem nepsal, že by šlo o ideál. Ale že je to podobné. Ona divergence v případě izolace prostě funguje nejen u vědy.

  Však jsem nepsal, že by šlo o ideál. Ale že je to podobné. Ona divergence v případě izolace prostě funguje nejen u vědy.

 • PavolR
  11:20 28.06.2017

  fenri:
  To je v poriadku, akurát nezdieľam Vaše presvedčenie, že práve Nemci sú ideálnym príkladom.

  fenri:
  To je v poriadku, akurát nezdieľam Vaše presvedčenie, že práve Nemci sú ideálnym príkladom.

Načítám diskuzi...

Stránka 5 z 10