Rusko vs. americká třetí kompenzační strategie

Ruský Su-35S patří mezi nejmodernější stíhací letouny současnosti; větší foto /  Dmitrij Pičugin, GFDL 1.2  

Spojené státy v rámci Třetí kompenzační strategie TOS (Third Offset Strategy) plánují revolučním způsobem změnit myšlení a schopnosti svých ozbrojených sil, aby si udržely vojenskou nadřazenost nad všemi potenciálními protivníky. Autoři Vasilij Kašin a Michael Raška v analýze Countering The U.S. Third Offset Strategy: Russian Perspectives, Responses and Challenges se zamýšlejí nad tím, jaké kroky proti TOS příjme Ruská federace.

Třetí kompenzační strategie

Americké “kompenzační strategie” mají za úkol udržovat americkou vojenskou nadřazenost nad potenciálními protivníky. První taková strategie se objevila po druhé světové válce - tehdy se Spojené státy musely vyrovnat se skutečností, že Sovětský svaz na evropském bojišti dokáže nasadit dvakrát tolik divizí.

Výsledkem byl rychlý vývoj taktických a strategických jaderných zbraní a jejich nosičů. Druhá kompenzační strategie odstartovala v 70. letech, kdy Sovětský svaz v počtu jaderných zbraní/nosičů dohnal Spojené státy.

Cílem druhé kompenzační strategie bylo zvýšit schopnosti spojenců lépe čelit vojskům Varšavského paktu, aniž by se musel snižovat práh použití jaderných zbraní. Výsledkem byl vývoj a zavádění letounů stealth, přesné munice, nových komunikačních prostředků, laserů, elektro-optických senzorů nebo prostředků velení, řízení, počítačů, spojení, průzkumu, sledování a zpravodajství (C4ISR).

Druhá kompenzační strategie byla propojena s koncepty AirLand Battle (ALB 1982) a Follow-on Forces Attack (FOFA), které dávaly armádám NATO kvalitativní výhodu nad vojsky Varšavské smlouvy.

Američané této výhody plně využili ve válce v Perském zálivu, v Kosovu a částečně v Iráku a Afghánistánu. Jako se stalo již dvakrát v minulosti, i v současné době protivníci díky vývoji moderních vojenských zbraní (stealth, přesná munice, senzory, atd.) negují výhody americké kompenzační strategie.

Spojené státy proto v roce 2014 spustily TOS - ta bude mít nejen dalekosáhle důsledky na Ozbrojené síly Spojených států, ale i na americké spojence, potenciální protivníky a vůbec celý svět. TOS neovlivní jen bezpečnostní prostředí, ale také politické, vědecké, průmyslové nebo společenské - ať se nám to líbí nebo ne, oblast vývoje zbraní jednoduše alokuje (ze všech jiných oblastí výzkumu a vývoje) největší finanční a lidské kapacity. TOS tak bez přehánění ovlivní osud stovek milionů lidí.

Spousta rysů TOS je tajná, ale jsou známy základní vývojové oblastí a také výše přidělených prostředků - Pentagon plánuje na rozvoj TOS v příštích pěti letech vynaložit 18 miliard dolarů. Z toho 2 miliardy dolarů připadnou na rozvoj technologií proti protivzdušné obraně (PVO), 3 miliardy na vývoj ponorek a podvodních technologií, 3 miliardy na vývoj technologií umožňující spolupráci lidí a strojů, 1,7 miliardy na vývoj kybernetické a rádioelektronické války, 500 milionů na přesnou munici a 500 milionů na válečné hry a testování konceptů TOS.

Koncept TOS obecně reaguje na skutečnost, že současné velmi vysoké tempo bojových operací a nástup velmi složitých vojenských technologií přesahují kognitivní a psychologické možnosti člověka. V současné době voják a velitel musí na základě velkého počtu složitých informací, to vše často pod časovým a psychickým tlakem, přijímat neméně komplikované rozhodnutí. Technologie a přístupy TOS lidem poskytnou více času a usnadní přijímání složitých rozhodnutí.

TOS bude obecně rozvíjet těchto pět základních oblastí:
+ Stroje schopné učení - jde zejména o automatizované systémy schopné samostatně působit proti stále vyvíjejícím se hrozbám v kyberprostoru, v elektromganetickém spektru (rádioelektronický boj), ve vesmíru nebo proti raketovým technologiím;
+ Spolupráce člověk-stroj -  použití pokročilých počítačových technologií a vizualizací (např. rozšířená realita) umožňující vojákům přijímat rozhodnutí mnohem rychleji, lépe a relevantněji;
+ Asistence operací vedené lidmi  - zapojení každého pilota, námořníka, mariňáka nebo námořníka do bojové počítačové sítě;
+ Bojové mužstvo člověk-stroj - vytvoření nových přístupů s cílem lépe propojit člověkem ovládané a robotické prostředky;
+ Autonomní zbraně zapojené do sítě - zbraňové platformy a systémy zapojen do učící se velitelské, kontrolní a komunikační (C3I) sítě.

Slibnou doménou je rádioelektronický boj a kyberválka. Pentagon například zkoumá možnosti nekinetického ničení nepřátelských zbraní - například odpálenou balistickou raketu půjde podle této představy “hacknout” a zmást její letecký počítač nebo senzory.

Stejně tak prostředky rádioelektronického boje mohou rušit navigační radary a komunikační prostředky balistických raket. Díky těmto technologiím pak lze udržovat mnohem menší počet drahých antiraket PVO.

Co na to Rusko?

Podoba TOS bude záležet také na reakcích a protiopatřeních hlavních mocenských oponentů USA - Číny a Ruska. Podle analýzy obou autorů zatím Rusko nevydalo žádné oficiální prohlášení k americké TOS.

Podle Rašky a Kašina ruská vojenská komunita vnímá americkou TOS především jako protičínskou, ale samozřejmě se strategickými dopady i na Rusko. Stejně jako byla první a druhá kompenzační strategie především protisovětská, ale ovlivnila celý svět.

Oproti dřívější době jsou Spojené státy ve složitější situaci. Během studené války mohl Pentagon vyčlenit všechny své zdroje proti jediné hrozbě - Sovětskému svazu. Dnes ale američtí vojáci plní mnohem širší spektrum úkolů a jsou vázaní na mnoha místech po celém světě. Navíc Čína má mnohem robustnější, modernější a výkonnější ekonomiku než Sovětský svaz. V současné době Čína neoficiálně vydává na obranu 1,9 až 2 % HDP, což dává prostor pro další zvýšení, pokud to bude potřeba.

Samotné Rusko plánuje TOS čelit dvěma hlavními způsoby - rozvojem taktických a strategických jaderných zbraní a také pokusem udržet technologický krok ve vybraných oblastech.

Jaderné zbraně

Podle ruského strategického myšlení výhoda Spojených států, NATO a Číny v konvenčních ozbrojených silách může být negována rozvojem širokého spektra taktických/strategických jaderných zbraní a jejich nosičů. Základem jakékoliv ruské bezpečnostní politiky je proto zajistit, aby Rusko i nadále zůstalo jadernou velmocí. Rusko jednoduše vidí jaderné zbraně jako nejúčinnější pilíř strategického odstrašení.

I když v posledních letech Rusko zažívá hospodářský pokles, rozvoji jaderných zbraní se rozpočtová omezení netýkají. Rusko začalo rozmísťovat nové mezikontinentální balistické rakety (ICBM) RS-24 Jars a střely RSM-56 Bulava na ponorkách třídy Borej.

Rusko navíc vyvinulo další dva členy rodiny ICBM  - těžkou raketu RS-28 Sarmat na tekuté palivo a mobilní raketu RS-26 Rubež na tuhé palivo. RS-26 je podle ruských zdrojů určená k penetraci americké protiraketové obrany. Stejně tak pokračuje vývoj “železniční” ICBM.

Dalším důležitým projektem je vývoj nadzvukového strategického bombardéru Tu-160M2, který je schopen odpalovat střely vzduch-země s jadernou hlavicí na cíle vzdálené několik tisíc kilometrů.

Rusko rovněž klade značný důraz na vývoj taktických jaderných zbraní - střely s plochou dráhou letu s jadernou hlavicí, jaderné bomby, střely země-vzduch dlouhého dosahu schopné doručit jadernou hlavici, jaderná torpéda a jaderné balistické rakety krátkého dosahu. Ukázkovým příkladem je vybavení ruských raketových vojsk střelami krátkého dosahu země-země Iskander schopné nést jak konvenční, tak jadernou hlavici.

Stejně tak je porozuhodné (z celosvětového pohledu) umístění střel středního doletu Kalibr na malé (výtlak méně než 1000 t) korvety. Tyto lodě přitom mohou být vyráběny ve velkých počtech.

Rusko bere jakoukoliv hrozbu, která ohrožuje schopnost ruského jaderného odstrašení, velmi vážně a okamžitě reaguje na jakékoliv protiopatření, především NATO a Spojených států. Rusko má přitom v kvalitě a různorodosti jaderných zbraní výraznou výhodu nad Spojenými státy a NATO.

Technologie

Druhý prvek ruské odpovědi na TOS je ambicioznější, ale nese větší technologická rizika. Jedná se o vývoj podobných zbraňových systémů a technologií, které rozvijí americká TOS - hypersonické zbraně, umělá inteligence, 3D výroba, podvodní bezosádková vozidla, kognitivní technologie, zbraně se směrovanou energií, atd. Za tímto účelem Rusko založilo v roce 2012 Nadaci pro pokročilý výzkum - jakousi ruskou obdobu americké agentury DARPA.

V řadě výzkumných oblastí je Rusko teprve na počátku, podle studie obou autorů ale Rusové pokročili v oblasti zbraní se směrovanou energií, v elektromagnetických zbraních, hypersonických zbraních a robotických ponorkách.

Rusko čelí omezeným zdrojům (lidským i finančním) a v blízké budoucnosti je nepravděpodobné, že dojde k normalizaci vztahů se Západem. Rusko tak může do svých zbrojních projektů zapojit Čínu nebo Indii. Číně mohou Rusové nabídnout například své pokročilé proudové nebo raketové motory výměnou za poskytnutí high-tech elektronických součástek.

Budoucí ruský vojenský vývoj

Podle obou autorů je důležité, při posuzování dopadu TOS na budoucí ruský vojenský vývoj, pochopit rozdíl mezi ruskou obrannou politikou v ruských mainstreamových médiích, ruskou obranou politikou v západních mainstreamových médiích a reálnou ruskou obranou politikou. Tyto tři fenomény žijí ve vlastních vesmírech a sotva vzájemně jakkoliv souvisejí.

Klíčové ruské programy, které definují budoucí podobu ruské armády, jsou dobře popsány v prohlášeních ruských zástupců obranného průmyslu a ruských vojenských odborníků. Nicméně ruské mainstreamová média (a také proruská česká média) těmto projektům nevěnují žádnou pozornost a zaměřují se především na “fantastické”, ale většinou nereálné zbrojní projekty.

Naopak západní média představují, jak píšou oba autoři ve své studii, Rusko jako vzkříšenou globální sílu, která bude vojensky soupeřit proti USA a NATO na celém světě. Strategické myšlení NATO skutečně řeší především ruskou hrozbu pro Pobaltské státy a posilující rusko-čínskou spolupráci, která může ohrožovat americké zájmy v Asii a Tichomoří.

Nicméně struktura ruských vojenských výdajů a jejich směřování naznačuje něco jiného. Rusko začalo po roce 2014 s aktivací nových brigád a divizí na východní ukrajinské hranici i s výstavbou nových základen a zázemí pro velké vojenské jednotky. Právě tyto vysoké investice a úsilí do budování vojenských jednotek na ukrajinské hranici ukazují, že Rusko z dlouhodobého hlediska očekává nové kolo bezpečnostní krize na Ukrajině. Samotná ruská aktivita, jak připomínají oba autoři, v Pobaltí je přitom omezená.

Dalšími dvěma oblastmi zájmu ruské armády je Střední Asie a Kavkaz. Ruské vojenské investice proto směřují především do pozemních a taktických leteckých sil určených k operacím na Ukrajině a ve Střední Asii.

Dalšími prioritami je posílení strategických schopností, včetně strategických jaderných sil, jaderných útočných ponorek, PVO, protiraketová obrana, systémy C4ISR - to vše za účelem možného vojenského konfliktu se zeměmi NATO.

Z dlouhodobého hlediska bude ruská armáda rozvíjet následující oblasti:
+ Robotické a dálkově ovládané prostředky, včetně dronů a pozemních robotů;
+ Nová generace prostředků rádioelektronického a kybernetického boje;
+ Zavedení nových prostředků velení/řízení a budování “bojové” sítě;
+ Systémy PVO dlouhého a velmi dlouhého dosahu, se schopnostmi ničit satelity na oběžné dráze Země. Tyto systémy neposlouží jen pro PVO, ale také jako nástroj vybojování absolutní vzdušné nadvlády; 
+ Nová generace velmi dobře pancéřovaných vozidel, které výrazně sníží ztráty v lokálních konfliktech;
+ Pokročilá bojová letadla schopná srovnání se západními letouny páté generace;
+ Hypersonické zbraně schopné překonat PVO protivníka;
+ Zbraně se směrovanou energií;

Díky omezeným zdrojům ale Rusko nebude moci rozvíjet v potřebné míře námořní síly, strategické dopravní letectvo nebo obojživelné technologie. Rusko tak díky výše uvedeným programům může udržet paritu se Západem, avšak je nepravděpodobné, spíše nemožné, aby se z Ruska stála globální velmoc schopna projekce síly po celém světě.

Ruské vojenské schopnosti na svém území budou impozantní, ale ruská schopnost projekce ve vzdálenějších oblastech (jako je např. jihovýchodní Asie) zůstanou velmi omezené.

Zdroj: Countering The U.S. Third Offset Strategy

Nahlásit chybu v článku


Související články

Ruská stíhačka T-50: Další prototypy a start sériové výroby

V příštím roce začnou letecké testy desátého a jedenáctého prototypu stíhaček T-50 s novými motory ...

Čekají ruský zbrojní průmysl těžké časy?

Spojené státy americké jsou sice každoročně největším exportérem zbraní na světě, ale Ruská federace ...

Ruská armáda koupí bojová vozidla BMPT Terminátor

Ruská firma UralVagonZavod (UVZ) se připravuje na zahájení sériové výroby bojového vozidla podpory ...

Ruský tank T-14 Armata zasáhne cíl na vzdálenost 12 km

T-14 Armata ze svého děla ráže 125 mm, jako všechny další ruské tanky, dokáže odpalovat protitankové ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • fenri
  11:16 28.06.2017

  leviathan: pominu-li, že tvrzení, že nedrží krok prostě fakticky neobstojí, tak i kdyby to bylo jak říkáte, nic to nemění na podstatě věci. Pokud nedochází k transferu ...Zobrazit celý příspěvek

  leviathan: pominu-li, že tvrzení, že nedrží krok prostě fakticky neobstojí, tak i kdyby to bylo jak říkáte, nic to nemění na podstatě věci.

  Pokud nedochází k transferu hight-tech vojenských technologií včetně poznatků základního a aplikovaného výzkumu do Ruska/SSSR (což asi fakt nedochází), jak je možné, že po pár letech dokáží s 1/10 lidí a 1/100 vyvinout totéž?

  A nyní se opravdu pohybujeme v poli fabulací, protože rozhodně nejsou zdaleka tak pozadu, jak tvrdíte a naopak řada technologií u nich rozhodně za Západem nezaostává. Jaderné ponorky, MIRV, PVO systémy.... jsou všechno technologicky extrémně náročné oblasti a rozhodně nelze tvrdit, že zde Rusové s odstupem let dohánějí ujíždějící rychlík. A to neřeším ztrátu 10-12 let, kdy se vše, včetně výzkumné základny rozpadlo.
  Bylo to někde psáno, že Rusko se hospodářsky vyrovná tak Španělsku. Španělsko momentálně vyvinulo jeden typ ponorky a je to ostuda a blamáž. Rusko má momentálně dvě třídy (Borej a Jaseň) jaderných (tedy technologicky o level náročnějších) ponorek, které prostě hrají světovou extraligu. A k tomu ponorku konvenční, která se umí i vynořit (a neteče do ní) a opět - nejde o stroj druhé kategorie dohánějící náskok konkurentů.
  http://technet.idnes.cz/europo... Skrýt celý příspěvek

 • Olivav
  10:54 28.06.2017

  fenri,

  plný souhlas.

  fenri,

  plný souhlas.

 • leviathan
  10:39 28.06.2017

  fenri : kladies otazku sucastou ktorej je fabulacia, Rusi nedrzia krok zo zapadom v najmodernejsich technologiach, tie iba kopiruju a aj to s rozdielom niekolkych rokov. Ked Rusi ...Zobrazit celý příspěvek

  fenri : kladies otazku sucastou ktorej je fabulacia, Rusi nedrzia krok zo zapadom v najmodernejsich technologiach, tie iba kopiruju a aj to s rozdielom niekolkych rokov. Ked Rusi spustili svoj Glonass, tak americky GPS uz niekolko desatroci fungoval. Ked Rusi zaviedli svoj prvy AESA radar do seriovej vyroby, americke uz roky sluzili, STEALTH nezvladli doteraz, Amici uz maju stovky kusov lietadiel a nejake lode... Komunikacne systemy typu Aegis?? Roky pozadu. Vsetok rusky software je pozadu, roky zaostavaju v procesosorch ...

  Ano dokazu drzat krok v beznej vojenskej vyrobe ale to dokaze aj Cina, India ci KLDR s este mensimi nakladmi, Jedine v PVO hraju prvu ligu. Ale aj ta PVO musi by zapojena do systemu, a v tom su pozadu. Dokonca aj ich zavedene pusky a pistole su pozadu, pozadu su vysielacky, nocne videnie, systemy velenia a riadenia boja, pozadu su dokonca aj v blbych nakladnych autach... a aby bolo jasne, ja nehovorim o prototypoch, alebo o predseriovych kusoch, ale o bezne zavedenej vyzbroji.Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  10:38 28.06.2017

  Oliva - právě že moje (nevelké, nedlouhodobé a nehluboké) možnosti in situ srovnávat český/západní vývoj s ruským jsou zhruba jak říkáte. Oni prostě opravdu spoustu věcí dělají ...Zobrazit celý příspěvek

  Oliva - právě že moje (nevelké, nedlouhodobé a nehluboké) možnosti in situ srovnávat český/západní vývoj s ruským jsou zhruba jak říkáte. Oni prostě opravdu spoustu věcí dělají velmi jinak. Vůbec ne lépe, párkrát jsem koukal mírně per plex, ale nakonec to nějak dotáhnou a ono jim to funguje (občas mám podezření, že sami neví proč, ale to je jim asi křivdím). Rusko je jedna velká garáž a bastlení. Akorád jsou v tom opravdu dobří. Mimochodem lehké podobné prvky vidím i u nás. Schopnost Čechů improvizovat a jít na problém "jinak" je také celkem vyhlášená.Skrýt celý příspěvek

 • Olivav
  10:33 28.06.2017

  fenri, tady těm zabedněncům to nevysvětlíš. Uvedu jeden příklad. Jde o docela high tech techniku. Kdy jeden Rus vymyslel novinku, prostě geniální nápad. Komercializovala jej ...Zobrazit celý příspěvek

  fenri,

  tady těm zabedněncům to nevysvětlíš. Uvedu jeden příklad. Jde o docela high tech techniku. Kdy jeden Rus vymyslel novinku, prostě geniální nápad. Komercializovala jej západní firma. Při debate s jední jejím zástupcem mi řekl, že ti Rusi jsou unikum. Tak jak přemýšlejí a dělají výzkum oni tak se prostě na západě výzkum nedělá a že to co vymyslel ten Rus by západ nevytvořil. Jen bohužel mu neumožnili to komercializovat v RF, tak s tím odešel.

  Postoval jsem tu jednu disertaci, kde se x-krát píše, že se západní vědci s těmi post-SSSR z RF nebyli schopni domluvit protože měli jiný přístup. Rusi byly ochotni sdílet data protože potřebovali prachy. Nakonec to západ utnul, protože to nseplňovalo jejich představy o výzkumu. Ale nepopírají, že díky te spolupráci získali kupu unikátních technologií.

  Prostě nelze porovnávat Rusa a západního vědce. Ten přístup je jiný. I my jsme někdy pro ně exoti a za totáče se tu vymýšlely extra řešení, protože to jinak nešlo. O tom to je a to tu Fenri celou dobu naprosto přesně popisuje. Sám jsem měl několikrát čest vidět přístup Rusů a Západu na vlastní oči a je to různý svět.

  Dokument o těch zpropadených raketových motorech NK-33, kdy USA mdelovala předpovídla a nedařilo se. Rus stavěl zkoušel bouchalo mu to ale nakonec to vyřešil "sytémem - praktických testů pokus/omyl". Design letadel dokenty porovnávaly USA a RF výsledek v USA si jednotlivé celky řeší specializované týmy (dle dokumentu) a v RF když je třeba tak jde výkres přes celou konstrukční kancelář, což v USA není běžné jak sami Američané přiznávají. Tahle specifika mohou ve svéd důsledku a dělají to, že Rus dokáže "nemožné" a drží krok. No a pak jsou tu náklady na lidi a surovinové zdroje, že tam to taky může napovídat proč...

  Asi více k tomu nemá smysl pSkrýt celý příspěvek

 • fenri
  09:59 28.06.2017

  PavolR - ale no tak, proti Napoleonovi stály mnohem menší síly, než proti Německu. Navíc a znovu (protože to k tomu sklouzává) neřeším efektivitu a kdo má většího pindíka. Řeším ...Zobrazit celý příspěvek

  PavolR - ale no tak, proti Napoleonovi stály mnohem menší síly, než proti Německu.
  Navíc a znovu (protože to k tomu sklouzává) neřeším efektivitu a kdo má většího pindíka. Řeším divergenci vývoje, pokud je vývoj více, či méně izolován.

  Ale k meritu: předpokládám, že ani od vás se nedozvím, jak se daří Rusům udržet technologii na úrovni špičky, ačkoliv prostředky zanedbatelné a (a snad se v tom shodneme) - nějakým brutálním výskytem géniů oproti zbytku světa asi nedisponují.

  Víte pánové, mě přijde legrační, jak se točíte na nějakých detailech a slovíčkách, ale přitom na tu jednoduchou a základní otázku nejste schopni odpovědět. Víte, jak to určitě není, ale nekváknete nic o tom, jak to tedy asi je.Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  08:37 28.06.2017

  fenri: Aj napoleónske Francúzko mal problém poraziť celý svet, a to vtedy bojovali všetci +- totožnými zbraňami. Zrovna technologickou prevahou Nemci nijako zvlášť nevynikali, ...Zobrazit celý příspěvek

  fenri:
  Aj napoleónske Francúzko mal problém poraziť celý svet, a to vtedy bojovali všetci +- totožnými zbraňami. Zrovna technologickou prevahou Nemci nijako zvlášť nevynikali, hoci mali iste lepšiu výstroj, než niektorí z ich protivníkov. Boli lepšie pripravení a dokázali si dosť dlho udržať iniciatívu.

  Ďalší nezanedbateľný faktor - počas vojny už disponovali aj prostriedkami z obsadených území a masami otrockej pracovnej sily, stačí pozrieť koľkí makali v Peenemünde, kde prebiehal výskum rakiet.Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  07:17 28.06.2017

  Slavo: závěry by měly vycházet ze studia faktů, ne dojmů. Ty blbosti a těch pár projektů co možná vyšly měl problém porazit celý svět a umřelo kvůli tomu slušných pár milionu ...Zobrazit celý příspěvek

  Slavo: závěry by měly vycházet ze studia faktů, ne dojmů.

  Ty blbosti a těch pár projektů co možná vyšly měl problém porazit celý svět a umřelo kvůli tomu slušných pár milionu lidí.
  Nicméně tak zkuste přijít s nějakou odpovědí na otázku, jak lze s cca 1/10 populace a 1/100 nákladů na výzkum držet krok se zbytkem světa jinak, než že máte zastoupení géniů v populaci významně vyšší, než zbytek planety a nebo že prostě některé části výzkumu obejdete, přečůráte a jdete utilitárně přímo k meritu věci (což +/- tvrdím já).Skrýt celý příspěvek

 • Slavoslav
  07:12 28.06.2017

  fenri ale jasne, ze moje zavery su len mylne domnienky ked sa nezhoduju s tym tvojim nazorom LOL a fakt, je divne, ze Nemecko uslo spojencom napr vo vyvoji ponoriek ked pre ...Zobrazit celý příspěvek

  fenri

  ale jasne, ze moje zavery su len mylne domnienky ked sa nezhoduju s tym tvojim nazorom LOL

  a fakt, je divne, ze Nemecko uslo spojencom napr vo vyvoji ponoriek ked pre nemecko to bola hlavna namorna zbran vs doplnkova pre spojencov ci v raketach kde obchadzali Versailsku zmluvu. A este im mozno vyslo par projektov z toho mnozstva blbosti co boli schopne najvyssie miesta podporit v snahe najst zazracnu zbran co zvrati priebeh vojnySkrýt celý příspěvek

 • fenri
  23:10 27.06.2017

  Marc Lynch, a Professor of Political Science in the United States, is cited as describing in April 2016 the FSA as “something of a myth, with a media presence far outstripping its ...Zobrazit celý příspěvek

  Marc Lynch, a Professor of Political Science in the United States, is cited as describing in April 2016 the FSA as “something of a myth, with a media presence far outstripping its actual organizational capacity” and amounting to little more than “a diverse array of local defense forces, ideological trends, and self-interested warlords. It exercised little real command and control, and had little ability to formulate or implement a coherent military strategy.

  A teď z toho vydělte nějakou chimerickou demokratickou část a postavte ji proti Asadovi. FSA bez an-Nusry a podobných je takové airsofťácké družstvo.Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  23:04 27.06.2017

  Logik: demokratičtější frakce FSA má kolik vojáků a jakou podporu obyvatel? Ve skutečnosti je "demokratičtější frakce FSA konstrukt v konstruktu zvaném FSA. Ve srovnání i se ...Zobrazit celý příspěvek

  Logik:
  demokratičtější frakce FSA má kolik vojáků a jakou podporu obyvatel? Ve skutečnosti je "demokratičtější frakce FSA konstrukt v konstruktu zvaném FSA. Ve srovnání i se samotným Asadem je jejich síla malá, nemluvě o tom, že PODSTATNOU část FSA tvoří zahraniční účastníci.
  A Kurdové budou mít podporu Turecka, Iránu? A budou je jich víc, než Alavitů se šííty? A chceme další komunistický režim na Blízkém východě?

  Logik to faktta: není důležité, kolik ztratili území (často získání jedné silnice či blokpostu mlže znamenat mapový zisk obrovských území, ačkoliv reálný dopad je minimální. Je důležité, kolim ztratili vojáků A třeba u deiru krvácejí kvalitně a velmi dlouhodbě.Skrýt celý příspěvek

 • logik
  22:53 27.06.2017

  fenri: Demokratičtější frakce FSA. Nebo i Kurdové. Že ty nemají nějakou extra sílu? Totéž ovšem platí i o Asadovi. Bez Rusů by už tam dávno nebyl a bez podpory Íránských milicí ...Zobrazit celý příspěvek

  fenri: Demokratičtější frakce FSA. Nebo i Kurdové.

  Že ty nemají nějakou extra sílu? Totéž ovšem platí i o Asadovi. Bez Rusů by už tam dávno nebyl a bez podpory Íránských milicí taktéž.


  faktta: IS ztratil na frontě se silami podporovanými USA (Irák a Kurdové) řádově více území, než na frontě s Asadem. Obrat v boji s IS pak byla bitva o Kobání, což bylo dávno před ruskou intervencí. Dívíš se, že když takhle fabuluješ, že ti dali ban?Skrýt celý příspěvek

 • Tesil
  22:40 27.06.2017

  Předpoklady pro vytvoření globální velmoci se nezakládají pouze na vojenské převaze.Je třeba mít převahu v oblasti ekonomické,technologické ale i kulturní.Pokud lidé kopírují ...Zobrazit celý příspěvek

  Předpoklady pro vytvoření globální velmoci se nezakládají pouze na vojenské převaze.Je třeba mít převahu v oblasti ekonomické,technologické ale i kulturní.Pokud lidé kopírují nějaké vzory máte možnost skrze ně šířit svoji ideologii.
  Klasickým případem jsou americké válečné filmy.
  Rusové ani netvrdí,že se chtějí stát takovouto velmocí.Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  22:36 27.06.2017

  Leviathan: pokud ruský vojenský rozpočet dosahuje cca 1/10 rozpočtu amerického, nepočítaje v to další státy NATO, tak se vtírá kacířská myšlenka, že jenom o rozpočtu to nebude...

  Leviathan: pokud ruský vojenský rozpočet dosahuje cca 1/10 rozpočtu amerického, nepočítaje v to další státy NATO, tak se vtírá kacířská myšlenka, že jenom o rozpočtu to nebude...

 • fenri
  22:35 27.06.2017

  Jirosi - ovšem kdyby ruské zbraně byly technicky zastaralé, není důvod investovat do dalších a dalšího a dalšího vývoje. Na luky a šípy vám ke zdrcující převaze stačí třeba M1 ...Zobrazit celý příspěvek

  Jirosi - ovšem kdyby ruské zbraně byly technicky zastaralé, není důvod investovat do dalších a dalšího a dalšího vývoje. Na luky a šípy vám ke zdrcující převaze stačí třeba M1 carbine.

  Otázky:
  1.) Ne, nedostal. Zatím jste nenapsal jediný název frakce či opoziční síly, která je lepší než Asad. jen obecné kecy jak z Rudého práva.
  Takže se po šesté ptám: jaká KONKRÉTNÍ síla je v Syrii lepší kůň, než Asad. už jste tu otázku pochopil?
  Vy byste měl asi problém na VŠ, soudím. tedy pokud se nebavíme o nějaké humanitní "VŠ".
  2.) Jenže ti lidé ochotní jsou a umírají. Kdby ne, už by SA, SAE, Turecko, USA, Katar, Jordánsko....+ islamisté půlky planety Syrii dávno rozsekali.Skrýt celý příspěvek

 • Jirosi
  22:29 27.06.2017

  fenri: Posledních několik desítek let v podstatě válčí jen proti zbraním Ruské výroby. Takže není zase tak divné ze výzkum se ubírá tímhle směrem.

  fenri: Posledních několik desítek let v podstatě válčí jen proti zbraním Ruské výroby. Takže není zase tak divné ze výzkum se ubírá tímhle směrem.

 • Jirosi
  22:23 27.06.2017

  Fenri: 1)"Která z jednotlivých frakcí v Syrii je podle vás silnější než Asad? " - 5)"kteří povstalci byli/jsou lepší alternativou pro Syrii, než Asad?" Odpověd na 1) Jste ...Zobrazit celý příspěvek

  Fenri:
  1)"Která z jednotlivých frakcí v Syrii je podle vás silnější než Asad? "
  -
  5)"kteří povstalci byli/jsou lepší alternativou pro Syrii, než Asad?"

  Odpověd na 1) Jste dostal, stačí hledat.
  A je jedno kolik území a lidí ovládáte pokud pro vás nejsou ochotni umírat.Skrýt celý příspěvek

 • leviathan
  22:23 27.06.2017

  Rusi davaju na ozbrojene sily 5% z HDP, pricom priemer zapadnych krajin je cca 1,8% (USA 3%). Ak by zapad zvysil vydavky na rusku uroven, Rusko tento zavod nema sancu vyhrat. ...Zobrazit celý příspěvek

  Rusi davaju na ozbrojene sily 5% z HDP, pricom priemer zapadnych krajin je cca 1,8% (USA 3%). Ak by zapad zvysil vydavky na rusku uroven, Rusko tento zavod nema sancu vyhrat. Otazka je co ma zapad robit - prijat rusku hru na zavody v zbrojeni? Alebo si ist vlastnou cestou a riskovat, ze Rusko posunie svoje blizke zahranicie az k indickemu oceanu.Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  22:16 27.06.2017

  Mimochodem - kdyby Rusko nepatřilo ke špičce, tak sotva bude meritum amerického vývoje směřovat k potlačení ruských zbraní, nalézání obrany a převahy nad ruskými zbraněmi apod. ...Zobrazit celý příspěvek

  Mimochodem - kdyby Rusko nepatřilo ke špičce, tak sotva bude meritum amerického vývoje směřovat k potlačení ruských zbraní, nalézání obrany a převahy nad ruskými zbraněmi apod.
  Leviathan:
  ale prd. Francie už není schopná si vyrobit ani pušku a pistoli.Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  22:14 27.06.2017

  Jenže vaše závěry ohledně Německa jsou zcela mylné a jsou jen kombinací leností číst literaturua zároveň snahy oponovat za každou cenu. Minimálně Britové byli ve vynalézání, ...Zobrazit celý příspěvek

  Jenže vaše závěry ohledně Německa jsou zcela mylné a jsou jen kombinací leností číst literaturua zároveň snahy oponovat za každou cenu.
  Minimálně Britové byli ve vynalézání, pružnosti a ochotě zkoušet a vymýšlet nové hračky stejní, jako Němci. přesto jejich věda byla v hlavním proudu vědy. Nešli jinými cestami, jako v řadě případů němci. Ale těžko o tom psát, když se o tom odmítáte vzdělat.

  K Rusům - drží krok na úrovni světového standardu ve všem. Ve velké většině hrají první ligu. A v některých případech hrají extraligu či určují, pravidla hry. Konkrétní případy a obory zná každý, kdo trochu čte.
  takže znovu: JAK se s tím nepatrným objemem financí a lidské síly drží na špici (a oni na té špici jsou a zdaleka ne jen v prototypech).Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 6 z 10