Rusko vs. americká třetí kompenzační strategie

Ruský Su-35S patří mezi nejmodernější stíhací letouny současnosti; větší foto /  Dmitrij Pičugin, GFDL 1.2  

Spojené státy v rámci Třetí kompenzační strategie TOS (Third Offset Strategy) plánují revolučním způsobem změnit myšlení a schopnosti svých ozbrojených sil, aby si udržely vojenskou nadřazenost nad všemi potenciálními protivníky. Autoři Vasilij Kašin a Michael Raška v analýze Countering The U.S. Third Offset Strategy: Russian Perspectives, Responses and Challenges se zamýšlejí nad tím, jaké kroky proti TOS příjme Ruská federace.

Třetí kompenzační strategie

Americké “kompenzační strategie” mají za úkol udržovat americkou vojenskou nadřazenost nad potenciálními protivníky. První taková strategie se objevila po druhé světové válce - tehdy se Spojené státy musely vyrovnat se skutečností, že Sovětský svaz na evropském bojišti dokáže nasadit dvakrát tolik divizí.

Výsledkem byl rychlý vývoj taktických a strategických jaderných zbraní a jejich nosičů. Druhá kompenzační strategie odstartovala v 70. letech, kdy Sovětský svaz v počtu jaderných zbraní/nosičů dohnal Spojené státy.

Cílem druhé kompenzační strategie bylo zvýšit schopnosti spojenců lépe čelit vojskům Varšavského paktu, aniž by se musel snižovat práh použití jaderných zbraní. Výsledkem byl vývoj a zavádění letounů stealth, přesné munice, nových komunikačních prostředků, laserů, elektro-optických senzorů nebo prostředků velení, řízení, počítačů, spojení, průzkumu, sledování a zpravodajství (C4ISR).

Druhá kompenzační strategie byla propojena s koncepty AirLand Battle (ALB 1982) a Follow-on Forces Attack (FOFA), které dávaly armádám NATO kvalitativní výhodu nad vojsky Varšavské smlouvy.

Američané této výhody plně využili ve válce v Perském zálivu, v Kosovu a částečně v Iráku a Afghánistánu. Jako se stalo již dvakrát v minulosti, i v současné době protivníci díky vývoji moderních vojenských zbraní (stealth, přesná munice, senzory, atd.) negují výhody americké kompenzační strategie.

Spojené státy proto v roce 2014 spustily TOS - ta bude mít nejen dalekosáhle důsledky na Ozbrojené síly Spojených států, ale i na americké spojence, potenciální protivníky a vůbec celý svět. TOS neovlivní jen bezpečnostní prostředí, ale také politické, vědecké, průmyslové nebo společenské - ať se nám to líbí nebo ne, oblast vývoje zbraní jednoduše alokuje (ze všech jiných oblastí výzkumu a vývoje) největší finanční a lidské kapacity. TOS tak bez přehánění ovlivní osud stovek milionů lidí.

Spousta rysů TOS je tajná, ale jsou známy základní vývojové oblastí a také výše přidělených prostředků - Pentagon plánuje na rozvoj TOS v příštích pěti letech vynaložit 18 miliard dolarů. Z toho 2 miliardy dolarů připadnou na rozvoj technologií proti protivzdušné obraně (PVO), 3 miliardy na vývoj ponorek a podvodních technologií, 3 miliardy na vývoj technologií umožňující spolupráci lidí a strojů, 1,7 miliardy na vývoj kybernetické a rádioelektronické války, 500 milionů na přesnou munici a 500 milionů na válečné hry a testování konceptů TOS.

Koncept TOS obecně reaguje na skutečnost, že současné velmi vysoké tempo bojových operací a nástup velmi složitých vojenských technologií přesahují kognitivní a psychologické možnosti člověka. V současné době voják a velitel musí na základě velkého počtu složitých informací, to vše často pod časovým a psychickým tlakem, přijímat neméně komplikované rozhodnutí. Technologie a přístupy TOS lidem poskytnou více času a usnadní přijímání složitých rozhodnutí.

TOS bude obecně rozvíjet těchto pět základních oblastí:
+ Stroje schopné učení - jde zejména o automatizované systémy schopné samostatně působit proti stále vyvíjejícím se hrozbám v kyberprostoru, v elektromganetickém spektru (rádioelektronický boj), ve vesmíru nebo proti raketovým technologiím;
+ Spolupráce člověk-stroj -  použití pokročilých počítačových technologií a vizualizací (např. rozšířená realita) umožňující vojákům přijímat rozhodnutí mnohem rychleji, lépe a relevantněji;
+ Asistence operací vedené lidmi  - zapojení každého pilota, námořníka, mariňáka nebo námořníka do bojové počítačové sítě;
+ Bojové mužstvo člověk-stroj - vytvoření nových přístupů s cílem lépe propojit člověkem ovládané a robotické prostředky;
+ Autonomní zbraně zapojené do sítě - zbraňové platformy a systémy zapojen do učící se velitelské, kontrolní a komunikační (C3I) sítě.

Slibnou doménou je rádioelektronický boj a kyberválka. Pentagon například zkoumá možnosti nekinetického ničení nepřátelských zbraní - například odpálenou balistickou raketu půjde podle této představy “hacknout” a zmást její letecký počítač nebo senzory.

Stejně tak prostředky rádioelektronického boje mohou rušit navigační radary a komunikační prostředky balistických raket. Díky těmto technologiím pak lze udržovat mnohem menší počet drahých antiraket PVO.

Co na to Rusko?

Podoba TOS bude záležet také na reakcích a protiopatřeních hlavních mocenských oponentů USA - Číny a Ruska. Podle analýzy obou autorů zatím Rusko nevydalo žádné oficiální prohlášení k americké TOS.

Podle Rašky a Kašina ruská vojenská komunita vnímá americkou TOS především jako protičínskou, ale samozřejmě se strategickými dopady i na Rusko. Stejně jako byla první a druhá kompenzační strategie především protisovětská, ale ovlivnila celý svět.

Oproti dřívější době jsou Spojené státy ve složitější situaci. Během studené války mohl Pentagon vyčlenit všechny své zdroje proti jediné hrozbě - Sovětskému svazu. Dnes ale američtí vojáci plní mnohem širší spektrum úkolů a jsou vázaní na mnoha místech po celém světě. Navíc Čína má mnohem robustnější, modernější a výkonnější ekonomiku než Sovětský svaz. V současné době Čína neoficiálně vydává na obranu 1,9 až 2 % HDP, což dává prostor pro další zvýšení, pokud to bude potřeba.

Samotné Rusko plánuje TOS čelit dvěma hlavními způsoby - rozvojem taktických a strategických jaderných zbraní a také pokusem udržet technologický krok ve vybraných oblastech.

Jaderné zbraně

Podle ruského strategického myšlení výhoda Spojených států, NATO a Číny v konvenčních ozbrojených silách může být negována rozvojem širokého spektra taktických/strategických jaderných zbraní a jejich nosičů. Základem jakékoliv ruské bezpečnostní politiky je proto zajistit, aby Rusko i nadále zůstalo jadernou velmocí. Rusko jednoduše vidí jaderné zbraně jako nejúčinnější pilíř strategického odstrašení.

I když v posledních letech Rusko zažívá hospodářský pokles, rozvoji jaderných zbraní se rozpočtová omezení netýkají. Rusko začalo rozmísťovat nové mezikontinentální balistické rakety (ICBM) RS-24 Jars a střely RSM-56 Bulava na ponorkách třídy Borej.

Rusko navíc vyvinulo další dva členy rodiny ICBM  - těžkou raketu RS-28 Sarmat na tekuté palivo a mobilní raketu RS-26 Rubež na tuhé palivo. RS-26 je podle ruských zdrojů určená k penetraci americké protiraketové obrany. Stejně tak pokračuje vývoj “železniční” ICBM.

Dalším důležitým projektem je vývoj nadzvukového strategického bombardéru Tu-160M2, který je schopen odpalovat střely vzduch-země s jadernou hlavicí na cíle vzdálené několik tisíc kilometrů.

Rusko rovněž klade značný důraz na vývoj taktických jaderných zbraní - střely s plochou dráhou letu s jadernou hlavicí, jaderné bomby, střely země-vzduch dlouhého dosahu schopné doručit jadernou hlavici, jaderná torpéda a jaderné balistické rakety krátkého dosahu. Ukázkovým příkladem je vybavení ruských raketových vojsk střelami krátkého dosahu země-země Iskander schopné nést jak konvenční, tak jadernou hlavici.

Stejně tak je porozuhodné (z celosvětového pohledu) umístění střel středního doletu Kalibr na malé (výtlak méně než 1000 t) korvety. Tyto lodě přitom mohou být vyráběny ve velkých počtech.

Rusko bere jakoukoliv hrozbu, která ohrožuje schopnost ruského jaderného odstrašení, velmi vážně a okamžitě reaguje na jakékoliv protiopatření, především NATO a Spojených států. Rusko má přitom v kvalitě a různorodosti jaderných zbraní výraznou výhodu nad Spojenými státy a NATO.

Technologie

Druhý prvek ruské odpovědi na TOS je ambicioznější, ale nese větší technologická rizika. Jedná se o vývoj podobných zbraňových systémů a technologií, které rozvijí americká TOS - hypersonické zbraně, umělá inteligence, 3D výroba, podvodní bezosádková vozidla, kognitivní technologie, zbraně se směrovanou energií, atd. Za tímto účelem Rusko založilo v roce 2012 Nadaci pro pokročilý výzkum - jakousi ruskou obdobu americké agentury DARPA.

V řadě výzkumných oblastí je Rusko teprve na počátku, podle studie obou autorů ale Rusové pokročili v oblasti zbraní se směrovanou energií, v elektromagnetických zbraních, hypersonických zbraních a robotických ponorkách.

Rusko čelí omezeným zdrojům (lidským i finančním) a v blízké budoucnosti je nepravděpodobné, že dojde k normalizaci vztahů se Západem. Rusko tak může do svých zbrojních projektů zapojit Čínu nebo Indii. Číně mohou Rusové nabídnout například své pokročilé proudové nebo raketové motory výměnou za poskytnutí high-tech elektronických součástek.

Budoucí ruský vojenský vývoj

Podle obou autorů je důležité, při posuzování dopadu TOS na budoucí ruský vojenský vývoj, pochopit rozdíl mezi ruskou obrannou politikou v ruských mainstreamových médiích, ruskou obranou politikou v západních mainstreamových médiích a reálnou ruskou obranou politikou. Tyto tři fenomény žijí ve vlastních vesmírech a sotva vzájemně jakkoliv souvisejí.

Klíčové ruské programy, které definují budoucí podobu ruské armády, jsou dobře popsány v prohlášeních ruských zástupců obranného průmyslu a ruských vojenských odborníků. Nicméně ruské mainstreamová média (a také proruská česká média) těmto projektům nevěnují žádnou pozornost a zaměřují se především na “fantastické”, ale většinou nereálné zbrojní projekty.

Naopak západní média představují, jak píšou oba autoři ve své studii, Rusko jako vzkříšenou globální sílu, která bude vojensky soupeřit proti USA a NATO na celém světě. Strategické myšlení NATO skutečně řeší především ruskou hrozbu pro Pobaltské státy a posilující rusko-čínskou spolupráci, která může ohrožovat americké zájmy v Asii a Tichomoří.

Nicméně struktura ruských vojenských výdajů a jejich směřování naznačuje něco jiného. Rusko začalo po roce 2014 s aktivací nových brigád a divizí na východní ukrajinské hranici i s výstavbou nových základen a zázemí pro velké vojenské jednotky. Právě tyto vysoké investice a úsilí do budování vojenských jednotek na ukrajinské hranici ukazují, že Rusko z dlouhodobého hlediska očekává nové kolo bezpečnostní krize na Ukrajině. Samotná ruská aktivita, jak připomínají oba autoři, v Pobaltí je přitom omezená.

Dalšími dvěma oblastmi zájmu ruské armády je Střední Asie a Kavkaz. Ruské vojenské investice proto směřují především do pozemních a taktických leteckých sil určených k operacím na Ukrajině a ve Střední Asii.

Dalšími prioritami je posílení strategických schopností, včetně strategických jaderných sil, jaderných útočných ponorek, PVO, protiraketová obrana, systémy C4ISR - to vše za účelem možného vojenského konfliktu se zeměmi NATO.

Z dlouhodobého hlediska bude ruská armáda rozvíjet následující oblasti:
+ Robotické a dálkově ovládané prostředky, včetně dronů a pozemních robotů;
+ Nová generace prostředků rádioelektronického a kybernetického boje;
+ Zavedení nových prostředků velení/řízení a budování “bojové” sítě;
+ Systémy PVO dlouhého a velmi dlouhého dosahu, se schopnostmi ničit satelity na oběžné dráze Země. Tyto systémy neposlouží jen pro PVO, ale také jako nástroj vybojování absolutní vzdušné nadvlády; 
+ Nová generace velmi dobře pancéřovaných vozidel, které výrazně sníží ztráty v lokálních konfliktech;
+ Pokročilá bojová letadla schopná srovnání se západními letouny páté generace;
+ Hypersonické zbraně schopné překonat PVO protivníka;
+ Zbraně se směrovanou energií;

Díky omezeným zdrojům ale Rusko nebude moci rozvíjet v potřebné míře námořní síly, strategické dopravní letectvo nebo obojživelné technologie. Rusko tak díky výše uvedeným programům může udržet paritu se Západem, avšak je nepravděpodobné, spíše nemožné, aby se z Ruska stála globální velmoc schopna projekce síly po celém světě.

Ruské vojenské schopnosti na svém území budou impozantní, ale ruská schopnost projekce ve vzdálenějších oblastech (jako je např. jihovýchodní Asie) zůstanou velmi omezené.

Zdroj: Countering The U.S. Third Offset Strategy

Nahlásit chybu v článku


Související články

Ruská stíhačka T-50: Další prototypy a start sériové výroby

V příštím roce začnou letecké testy desátého a jedenáctého prototypu stíhaček T-50 s novými motory ...

Čekají ruský zbrojní průmysl těžké časy?

Spojené státy americké jsou sice každoročně největším exportérem zbraní na světě, ale Ruská federace ...

Ruská armáda koupí bojová vozidla BMPT Terminátor

Ruská firma UralVagonZavod (UVZ) se připravuje na zahájení sériové výroby bojového vozidla podpory ...

Ruský tank T-14 Armata zasáhne cíl na vzdálenost 12 km

T-14 Armata ze svého děla ráže 125 mm, jako všechny další ruské tanky, dokáže odpalovat protitankové ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • leviathan
  22:14 27.06.2017

  Rusi nedokazu drzat krok so zapadom v oblasti najmodernejsich sofistikovanych technologii, zaostavaju uplne vo vsetkom. Dokazu drzat krok v beznom priemyselnom vyvoji, kde ...Zobrazit celý příspěvek

  Rusi nedokazu drzat krok so zapadom v oblasti najmodernejsich sofistikovanych technologii, zaostavaju uplne vo vsetkom. Dokazu drzat krok v beznom priemyselnom vyvoji, kde nadvazuju na dlhu tradiciu podobne, ako ine priemyselne krajiny. Ich naklady su nizke, nizke mzdy, nizke ceny inputov. Celkovo je Rusko tak na urovni Francuzska.Skrýt celý příspěvek

 • Slavoslav
  22:00 27.06.2017

  fenri reagoal som na tvoje zavery ohladom Nemecka. Ak to nedokazes pochopit je to tvoj problem. Druha vec, ako drzia ten krok? Ze spravia nejaky ako tak pouzitelny prototyp? ...Zobrazit celý příspěvek

  fenri

  reagoal som na tvoje zavery ohladom Nemecka. Ak to nedokazes pochopit je to tvoj problem.

  Druha vec, ako drzia ten krok? Ze spravia nejaky ako tak pouzitelny prototyp? Pripadne dve tri oblasti kde sa sustredia?Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  21:43 27.06.2017

  Shal, ale jo. Ale bude to ta třetina, kde je gro obyvatel, infrastruktury, úrodné půdy... A bude to třetina, co se bude mít lépe, než zbylé dvě třetiny s vyspělou uřezávačskou ...Zobrazit celý příspěvek

  Shal, ale jo. Ale bude to ta třetina, kde je gro obyvatel, infrastruktury, úrodné půdy... A bude to třetina, co se bude mít lépe, než zbylé dvě třetiny s vyspělou uřezávačskou pouštní kulturou.Skrýt celý příspěvek

 • shal
  21:39 27.06.2017

  fenri: V nejlepším případě bude Assad vládnout na třetině dnešního úžemí Sýrie po té, co se ta země rozpadne.

  fenri: V nejlepším případě bude Assad vládnout na třetině dnešního úžemí Sýrie po té, co se ta země rozpadne.

 • fenri
  21:37 27.06.2017

  Jirosi, základní výzkum jde trošku dál, než se domníváte. třeba v té plasmě. A jde do detailu, které zajímají vojáky a které skýtají potenciál náskoku před nepřítelem. V tu chvíli ...Zobrazit celý příspěvek

  Jirosi, základní výzkum jde trošku dál, než se domníváte. třeba v té plasmě. A jde do detailu, které zajímají vojáky a které skýtají potenciál náskoku před nepřítelem. V tu chvíli to přestává být veřejná věc. Jasné?

  Tak se ptám po páté: kteří povstalci byli/jsou lepší alternativou pro Syrii, než Asad? Přišel jsem s tím, že Asad je špatný kůň, ale ze všech tamních koňů je nejméně špatný a nejživotaschopnější. Vy to zpochybňujete obecnými cancy jak z pera pana Jandy, ale nejste schopen odpovědět na jeden slušný, racionální a konkrétní dotaz: KDO?Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  21:34 27.06.2017

  Slavo - pokud se nepletu, začal jste nebatovat vy se mnou nad tím, co jsem já napsal. Tak mi laskavě nevysvětlujte, co je předmětem naší debaty. Takže se vás znovu zeptám: JAK ...Zobrazit celý příspěvek

  Slavo - pokud se nepletu, začal jste nebatovat vy se mnou nad tím, co jsem já napsal. Tak mi laskavě nevysvětlujte, co je předmětem naší debaty.
  Takže se vás znovu zeptám: JAK to, že s desetinovými až setinovými náklady zvládají Rusové držet krok. Zvlášť, pokud podle vás dělají vše jako Západ, "do hloubky". Prosím vysvětlení.Skrýt celý příspěvek

 • Jirosi
  21:06 27.06.2017

  fenri: Jak funguje Magnetické pole, jak se vytváří plasma, že některé materiály pohlcují radarové vlny, to je základní výzkum. Teprve na ten navazují armádní specialisté a na jeho ...Zobrazit celý příspěvek

  fenri: Jak funguje Magnetické pole, jak se vytváří plasma, že některé materiály pohlcují radarové vlny, to je základní výzkum. Teprve na ten navazují armádní specialisté a na jeho základech staví. Př. Railgun dostává se do nasaditelných variant teď, civilní použití této technologie jsou vlaky Maglev/Transrapid.
  https://cs.wikipedia.org/wiki/...

  Dobře, tak ještě naposledy: Válku nevyhrává ten kdo má lepší plán do budoucna, ale ten kdo ji dokáže vyhrát na politickém/vojenském bojišti. Ano, tím že povstalci nedokázali přimět západní vlády k přímé vojenské intervenci na rozdíl od Asada, tu válku zatím prohrávají.Skrýt celý příspěvek

 • Slavoslav
  21:02 27.06.2017

  fenri lenze tym sa mi snazis podsuvat nieco co nieje predmetom nasej debaty a odvadzas ju niekde inde pretoze ja som nikdy neotvaral temu efektivity ruskeho vyskumu ale ked ...Zobrazit celý příspěvek

  fenri

  lenze tym sa mi snazis podsuvat nieco co nieje predmetom nasej debaty a odvadzas ju niekde inde pretoze ja som nikdy neotvaral temu efektivity ruskeho vyskumu

  ale ked sa uz pytas tak nie. Nemyslim si, ze by to Rusi brali skratkou a zanedbavali nejake veci na ukor vysledneho efektu. Ono su dve set sakra odlisne veci zakladny vyskum a aplikacny vyvoj a ja mam dojem, ze sa ti tieto dve veci trochu zlievaju. A zakladny vyskum je casto verejny na oboch stranach.Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  20:51 27.06.2017

  Jirosi: ta otázka je stejná od samého začátku. Jen vy se vykrucujete, protože prostě víte, že pravdu nemáte. Na mojí otázku není odpověď, co se vám hodí. takže se po čtvrté a ...Zobrazit celý příspěvek

  Jirosi: ta otázka je stejná od samého začátku. Jen vy se vykrucujete, protože prostě víte, že pravdu nemáte. Na mojí otázku není odpověď, co se vám hodí. takže se po čtvrté a stejně ptám, která konkrétní síla v Syrii je/byla silnější, schopnější a perspektivnější (ve smyslu demokracie, humanity, sekularity...) než Asad?
  věřím, že na počtvrté to dáte.

  U nás se výzkum na zbraních v AV nedělá a pokud se řeší dílčí otázky, podléhají utajení. O tom nepochybujte.
  Chcete tvrdit, že třeba americký výzkum rail gunů, plazmy, stealth materiálů a multiband radarů... je veřejný a Rusům dostupný?

  Ano, základní věci, jak rozbít atom jsou veřejné. Ale to neznamená, že každý ví jak na to.
  Každý ví, jak funguje mozek, ale ne každý je úspěšný neurochirurg. Chápete? Ne...Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  20:47 27.06.2017

  Slavo - ale já vůbec netvrdím, že zpochybňujete efektivitu ruského výzkumu. Bojujete se svými démony. Já se vás ptám, čím vysvětlíte, že ruský výzkum stačí držet krok (leckdy ho v ...Zobrazit celý příspěvek

  Slavo - ale já vůbec netvrdím, že zpochybňujete efektivitu ruského výzkumu. Bojujete se svými démony. Já se vás ptám, čím vysvětlíte, že ruský výzkum stačí držet krok (leckdy ho v dílčích otázkách i udávat) s neporovnatelně bohatším a lidnatějším Západem. Jasné?Skrýt celý příspěvek

 • Jirosi
  20:39 27.06.2017

  Fenri: Pokud pokaždé když vám odpovím změníte otázku tak aby odpověď neseděla, tak jsi ji hledejte sám. "Jde o to, že pokud základní výzkum nemá důkladný kontakt (a základní ...Zobrazit celý příspěvek

  Fenri: Pokud pokaždé když vám odpovím změníte otázku tak aby odpověď neseděla, tak jsi ji hledejte sám.

  "Jde o to, že pokud základní výzkum nemá důkladný kontakt (a základní výzkum je z nemalé části vojenské tajemství) se zbytkem světa a zároveň řeší spicifické požadavky zákazníka (armády, státu), dopracuje se k jiným výsledkům."

  Vážně ? Třeba u nás základní výzkum děla Akademie věd výsledky jsou veřejné ..
  Základní výzkum je zkoumaní základů Fyziky/chemie/ atd. Tedy těch věcí co jsou neměné pro celý vesmír. Proto se tohle skoro netají protože těžko můžete tajit něco co zjistí všichni na světe. Př. Atomové technologie - základní věci jako že jde rozbít atom jsou veřejné !Skrýt celý příspěvek

 • Slavoslav
  20:32 27.06.2017

  fenri neuveris skusil som a dokonca si dokazem vytvorit aj vlastny nazor. Nemusim papuskovat niekoho ineho. A aky vplyv na vyskum mali ty progresivny velitelia? Len taky blby ...Zobrazit celý příspěvek

  fenri

  neuveris skusil som a dokonca si dokazem vytvorit aj vlastny nazor. Nemusim papuskovat niekoho ineho.

  A aky vplyv na vyskum mali ty progresivny velitelia? Len taky blby samopal sa k radovej pechote podarilo presadit prakticky len v Nemecku ci ZSSR. I ked musim suhlasit, ze sovietska armada ako celok progresivna bola. Mali tu istu vyhodu co Nemci, ze budovali novu armadu prakticky od nuly nezatazeny starymi kadrami. Akurat ten vyvoj sa v tej dobe u ich sustredil na dohananie a kopirovanie zapadnych technologii.

  mimochodom, kde spochybnujem kvalitu Ruskeho vyskumu? ci schopnost v niektorych oblastiach drzat krok ci dokonca byt o nejaky ten krok napred?

  Reagujem len na inakost Nemeckeho vyskumu. Ano boli spicka vo vsojich odborocha a o ich vysledky sa po vojne trhal kde kto. Lenze spicka boli aj preto, ze vyvoj ostatnych krajin sa sutredil na ine odvetvia. Rusi boli radi, ze su radi a Briti ci Americania nepotrebovali ziadne vunderbar zbrane ktore by zvratili nepriaznivy priebeh vojny. Ziadne akusticke dela ci lietajuce taniere.Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  20:27 27.06.2017

  PavolR - no, některé produkty ruských armádních dodavatelů se na civilní trh dostaly a dostávají a jsou hodně fajn (hadry, boty, nože, zbraně, jídlo). Ale ano, nejde o nějakou ...Zobrazit celý příspěvek

  PavolR - no, některé produkty ruských armádních dodavatelů se na civilní trh dostaly a dostávají a jsou hodně fajn (hadry, boty, nože, zbraně, jídlo). Ale ano, nejde o nějakou high-tech produkci či něco, co zajímá drtivou většinu tuctových shopperů. Jde spíš o věci se specifickými kvalitami pro lidi se specifickými potřebami (třeba pohyb i v drsnějším prostředí, než mezi dvířky auta a vchodem do obchoďáku:-)).
  Uvádím to jen jako zpestření.Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  20:22 27.06.2017

  Jirosi - ale houby. každé, sebemenší a sebeneúspěšnější povstání prostě má fázi, kdy postupuje, než skolabuje. Vzpoura v Rumburku, sedlácké vzpoury, Boka Kotorská... Pokud se ...Zobrazit celý příspěvek

  Jirosi - ale houby. každé, sebemenší a sebeneúspěšnější povstání prostě má fázi, kdy postupuje, než skolabuje. Vzpoura v Rumburku, sedlácké vzpoury, Boka Kotorská...

  Pokud se dokáží shodnout na společném nepříteli, musíte je brát jako celek? Blbost. Za prvé se rvali mezi sebou od zzačátku, za druhé fakt odporu není vize pro budoucnost a uspořádání státu.
  Takže se Vás potřetí ptám, na konkrétní sílu v Syrii, která je/byla lepší, životaschopnější a silnější variantou, než Asad.Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  20:19 27.06.2017

  Slavoslav: je celkem jedno, v čem vidíte důvod jinakosti. Zkuste si o tom nejdřív něco přečíst a pak se pojďme bavit dál, ano? Progresivní velitelé byli i třeba v Britské či ...Zobrazit celý příspěvek

  Slavoslav: je celkem jedno, v čem vidíte důvod jinakosti. Zkuste si o tom nejdřív něco přečíst a pak se pojďme bavit dál, ano?

  Progresivní velitelé byli i třeba v Britské či Sovětské armádě (Tuchačevskij).
  Jde o to, že pokud základní výzkum nemá důkladný kontakt (a základní výzkum je z nemalé části vojenské tajemství) se zbytkem světa a zároveň řeší spicifické požadavky zákazníka (armády, státu), dopracuje se k jiným výsledkům. Co je na tom nepochopitelné, či nepravděpodobné?

  K vašemu poslednímu odstavci - mám pocit, že jste nečetl, co jsem napsal. Říkáte jinými slovy dost podobné věci.

  Nicméně se tedy zeptám jinak:
  -jak vysvětlujete vy, že 1/10 lidí se (řekněme) s 1/100 (nebo 1/50, to je fuk) zdrojů a peněz dopracuje k výsledkům a technologiím, které snesou srovnání se špičkou??
  Je to podle vás výsledkem ruské geniality (vždyť jsou to ale permanentně ožalí muřici na úrovni lepší opice), zvlášť s přihlédnutím k faktu, že Rusko opravdu trpí odlivem mozků. Je vše jen špionáž? jsou to informace od Paroubkových Marťanů? Či dědictví po zapomenutých civilizacích? nebo je to jen zoufalá neproduktivita Západu? Co z toho?
  A nebo je to prostý fakt, že Rusové prostě pracují JINAK. Ne lépe, ne hůře, ale s větším zacílením na výsledek, nikoliv na parametry či důkladné zkoumáním všech "tajemství", které se cestou k cíli objeví?

  Jsou na špici v opravdu náročných oborech, jako jsou ponorky, PRO a PVO, MIRV apod. Víceméně drží krok v úrovni hladinových plavidel, obrněné techniky, letadlech... Jak to se zlomkem lidí a prostředků podle vás dělají?Skrýt celý příspěvek

 • Jirosi
  20:18 27.06.2017

  Fenri: 2) "Každé povstání má fázi, kdy postupuje." A pak přijde intervence, nikoliv sila vlastních lidi, a to je ten rozdíl. Pokud se dokáží schodnou na společném nepříteli ...Zobrazit celý příspěvek

  Fenri: 2) "Každé povstání má fázi, kdy postupuje." A pak přijde intervence, nikoliv sila vlastních lidi, a to je ten rozdíl.

  Pokud se dokáží schodnou na společném nepříteli (ASAD), tak je musíte brát jako celek. Stejně jako spojenci v WW2, to že SSSR hrál vlastní hru je pro výsledek(poražení Německa) bezpředmětné.

  Luky: Kapitalisté jsou dnes "skoro" všichni, ale to nic nemění na metodách které používají v politickém boji. Případně jen prošly digitální revolucí.Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  20:09 27.06.2017

  @givicz ..s Pavlem prvním jsem o Libyi na tomto serveru už diskutoval...psal, že si Kaddáfí všechno syslil pro sebe a vůbec neinvestoval do infrastruktury...což si dost naběhl, ...Zobrazit celý příspěvek

  @givicz
  ..s Pavlem prvním jsem o Libyi na tomto serveru už diskutoval...psal, že si Kaddáfí všechno syslil pro sebe a vůbec neinvestoval do infrastruktury...což si dost naběhl, protože zrovna "man made river" je jedním z největších inženýrských děl na světě (některé uzlové body vodovodu spojenci rozbombardovali)
  Je to takový druhý Kruan, stále ještě žije bojem komunismu s kapitalismem.Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  20:09 27.06.2017

  Jirosi: 1.) zkuste tu shodu předmětu s přísudkem. Ono to někdy člověku ujede, ale vy to tam perette blbě systematicky 2.) Každé povstání má fázi, kdy postupuje. To ale ...Zobrazit celý příspěvek

  Jirosi:
  1.) zkuste tu shodu předmětu s přísudkem. Ono to někdy člověku ujede, ale vy to tam perette blbě systematicky
  2.) Každé povstání má fázi, kdy postupuje. To ale nepredikuje vítězství. Nicméně gro těch povstalců prostě nebyli Syřané. Ostatně říká to i dost Syřanů, kteří utekli a nemají důvod milovat Asada.
  3.) Nicméně znovu se ptám, která povstalecká síla podle vás silnější než Asad a navíc byla demokratičtější.Skrýt celý příspěvek

 • givicz
  20:03 27.06.2017

  Pavel1 ad ...Zobrazit celý příspěvek

  Pavel1 ad Lybie...
  http://www.informationclearing...
  https://wikileaks.org/clinton-...
  http://asheepnomore.net/2017/0...

  Jinak je zajímavý článek z roku 2010 ... Kadafí nabízí za 5 mld. EUR, že zastaví nelegální migraci do EU

  http://euractiv.cz/clanky/evro... Skrýt celý příspěvek

 • Olivav
  20:01 27.06.2017

  tady mají myslím stránky http://fpi.gov.ru/... ;-)

  tady mají myslím stránky http://fpi.gov.ru/... ;-)

Načítám diskuzi...

Stránka 7 z 10