Rusko vs. americká třetí kompenzační strategie

Ruský Su-35S patří mezi nejmodernější stíhací letouny současnosti; větší foto /  Dmitrij Pičugin, GFDL 1.2  

Spojené státy v rámci Třetí kompenzační strategie TOS (Third Offset Strategy) plánují revolučním způsobem změnit myšlení a schopnosti svých ozbrojených sil, aby si udržely vojenskou nadřazenost nad všemi potenciálními protivníky. Autoři Vasilij Kašin a Michael Raška v analýze Countering The U.S. Third Offset Strategy: Russian Perspectives, Responses and Challenges se zamýšlejí nad tím, jaké kroky proti TOS příjme Ruská federace.

Třetí kompenzační strategie

Americké “kompenzační strategie” mají za úkol udržovat americkou vojenskou nadřazenost nad potenciálními protivníky. První taková strategie se objevila po druhé světové válce - tehdy se Spojené státy musely vyrovnat se skutečností, že Sovětský svaz na evropském bojišti dokáže nasadit dvakrát tolik divizí.

Výsledkem byl rychlý vývoj taktických a strategických jaderných zbraní a jejich nosičů. Druhá kompenzační strategie odstartovala v 70. letech, kdy Sovětský svaz v počtu jaderných zbraní/nosičů dohnal Spojené státy.

Cílem druhé kompenzační strategie bylo zvýšit schopnosti spojenců lépe čelit vojskům Varšavského paktu, aniž by se musel snižovat práh použití jaderných zbraní. Výsledkem byl vývoj a zavádění letounů stealth, přesné munice, nových komunikačních prostředků, laserů, elektro-optických senzorů nebo prostředků velení, řízení, počítačů, spojení, průzkumu, sledování a zpravodajství (C4ISR).

Druhá kompenzační strategie byla propojena s koncepty AirLand Battle (ALB 1982) a Follow-on Forces Attack (FOFA), které dávaly armádám NATO kvalitativní výhodu nad vojsky Varšavské smlouvy.

Američané této výhody plně využili ve válce v Perském zálivu, v Kosovu a částečně v Iráku a Afghánistánu. Jako se stalo již dvakrát v minulosti, i v současné době protivníci díky vývoji moderních vojenských zbraní (stealth, přesná munice, senzory, atd.) negují výhody americké kompenzační strategie.

Spojené státy proto v roce 2014 spustily TOS - ta bude mít nejen dalekosáhle důsledky na Ozbrojené síly Spojených států, ale i na americké spojence, potenciální protivníky a vůbec celý svět. TOS neovlivní jen bezpečnostní prostředí, ale také politické, vědecké, průmyslové nebo společenské - ať se nám to líbí nebo ne, oblast vývoje zbraní jednoduše alokuje (ze všech jiných oblastí výzkumu a vývoje) největší finanční a lidské kapacity. TOS tak bez přehánění ovlivní osud stovek milionů lidí.

Spousta rysů TOS je tajná, ale jsou známy základní vývojové oblastí a také výše přidělených prostředků - Pentagon plánuje na rozvoj TOS v příštích pěti letech vynaložit 18 miliard dolarů. Z toho 2 miliardy dolarů připadnou na rozvoj technologií proti protivzdušné obraně (PVO), 3 miliardy na vývoj ponorek a podvodních technologií, 3 miliardy na vývoj technologií umožňující spolupráci lidí a strojů, 1,7 miliardy na vývoj kybernetické a rádioelektronické války, 500 milionů na přesnou munici a 500 milionů na válečné hry a testování konceptů TOS.

Koncept TOS obecně reaguje na skutečnost, že současné velmi vysoké tempo bojových operací a nástup velmi složitých vojenských technologií přesahují kognitivní a psychologické možnosti člověka. V současné době voják a velitel musí na základě velkého počtu složitých informací, to vše často pod časovým a psychickým tlakem, přijímat neméně komplikované rozhodnutí. Technologie a přístupy TOS lidem poskytnou více času a usnadní přijímání složitých rozhodnutí.

TOS bude obecně rozvíjet těchto pět základních oblastí:
+ Stroje schopné učení - jde zejména o automatizované systémy schopné samostatně působit proti stále vyvíjejícím se hrozbám v kyberprostoru, v elektromganetickém spektru (rádioelektronický boj), ve vesmíru nebo proti raketovým technologiím;
+ Spolupráce člověk-stroj -  použití pokročilých počítačových technologií a vizualizací (např. rozšířená realita) umožňující vojákům přijímat rozhodnutí mnohem rychleji, lépe a relevantněji;
+ Asistence operací vedené lidmi  - zapojení každého pilota, námořníka, mariňáka nebo námořníka do bojové počítačové sítě;
+ Bojové mužstvo člověk-stroj - vytvoření nových přístupů s cílem lépe propojit člověkem ovládané a robotické prostředky;
+ Autonomní zbraně zapojené do sítě - zbraňové platformy a systémy zapojen do učící se velitelské, kontrolní a komunikační (C3I) sítě.

Slibnou doménou je rádioelektronický boj a kyberválka. Pentagon například zkoumá možnosti nekinetického ničení nepřátelských zbraní - například odpálenou balistickou raketu půjde podle této představy “hacknout” a zmást její letecký počítač nebo senzory.

Stejně tak prostředky rádioelektronického boje mohou rušit navigační radary a komunikační prostředky balistických raket. Díky těmto technologiím pak lze udržovat mnohem menší počet drahých antiraket PVO.

Co na to Rusko?

Podoba TOS bude záležet také na reakcích a protiopatřeních hlavních mocenských oponentů USA - Číny a Ruska. Podle analýzy obou autorů zatím Rusko nevydalo žádné oficiální prohlášení k americké TOS.

Podle Rašky a Kašina ruská vojenská komunita vnímá americkou TOS především jako protičínskou, ale samozřejmě se strategickými dopady i na Rusko. Stejně jako byla první a druhá kompenzační strategie především protisovětská, ale ovlivnila celý svět.

Oproti dřívější době jsou Spojené státy ve složitější situaci. Během studené války mohl Pentagon vyčlenit všechny své zdroje proti jediné hrozbě - Sovětskému svazu. Dnes ale američtí vojáci plní mnohem širší spektrum úkolů a jsou vázaní na mnoha místech po celém světě. Navíc Čína má mnohem robustnější, modernější a výkonnější ekonomiku než Sovětský svaz. V současné době Čína neoficiálně vydává na obranu 1,9 až 2 % HDP, což dává prostor pro další zvýšení, pokud to bude potřeba.

Samotné Rusko plánuje TOS čelit dvěma hlavními způsoby - rozvojem taktických a strategických jaderných zbraní a také pokusem udržet technologický krok ve vybraných oblastech.

Jaderné zbraně

Podle ruského strategického myšlení výhoda Spojených států, NATO a Číny v konvenčních ozbrojených silách může být negována rozvojem širokého spektra taktických/strategických jaderných zbraní a jejich nosičů. Základem jakékoliv ruské bezpečnostní politiky je proto zajistit, aby Rusko i nadále zůstalo jadernou velmocí. Rusko jednoduše vidí jaderné zbraně jako nejúčinnější pilíř strategického odstrašení.

I když v posledních letech Rusko zažívá hospodářský pokles, rozvoji jaderných zbraní se rozpočtová omezení netýkají. Rusko začalo rozmísťovat nové mezikontinentální balistické rakety (ICBM) RS-24 Jars a střely RSM-56 Bulava na ponorkách třídy Borej.

Rusko navíc vyvinulo další dva členy rodiny ICBM  - těžkou raketu RS-28 Sarmat na tekuté palivo a mobilní raketu RS-26 Rubež na tuhé palivo. RS-26 je podle ruských zdrojů určená k penetraci americké protiraketové obrany. Stejně tak pokračuje vývoj “železniční” ICBM.

Dalším důležitým projektem je vývoj nadzvukového strategického bombardéru Tu-160M2, který je schopen odpalovat střely vzduch-země s jadernou hlavicí na cíle vzdálené několik tisíc kilometrů.

Rusko rovněž klade značný důraz na vývoj taktických jaderných zbraní - střely s plochou dráhou letu s jadernou hlavicí, jaderné bomby, střely země-vzduch dlouhého dosahu schopné doručit jadernou hlavici, jaderná torpéda a jaderné balistické rakety krátkého dosahu. Ukázkovým příkladem je vybavení ruských raketových vojsk střelami krátkého dosahu země-země Iskander schopné nést jak konvenční, tak jadernou hlavici.

Stejně tak je porozuhodné (z celosvětového pohledu) umístění střel středního doletu Kalibr na malé (výtlak méně než 1000 t) korvety. Tyto lodě přitom mohou být vyráběny ve velkých počtech.

Rusko bere jakoukoliv hrozbu, která ohrožuje schopnost ruského jaderného odstrašení, velmi vážně a okamžitě reaguje na jakékoliv protiopatření, především NATO a Spojených států. Rusko má přitom v kvalitě a různorodosti jaderných zbraní výraznou výhodu nad Spojenými státy a NATO.

Technologie

Druhý prvek ruské odpovědi na TOS je ambicioznější, ale nese větší technologická rizika. Jedná se o vývoj podobných zbraňových systémů a technologií, které rozvijí americká TOS - hypersonické zbraně, umělá inteligence, 3D výroba, podvodní bezosádková vozidla, kognitivní technologie, zbraně se směrovanou energií, atd. Za tímto účelem Rusko založilo v roce 2012 Nadaci pro pokročilý výzkum - jakousi ruskou obdobu americké agentury DARPA.

V řadě výzkumných oblastí je Rusko teprve na počátku, podle studie obou autorů ale Rusové pokročili v oblasti zbraní se směrovanou energií, v elektromagnetických zbraních, hypersonických zbraních a robotických ponorkách.

Rusko čelí omezeným zdrojům (lidským i finančním) a v blízké budoucnosti je nepravděpodobné, že dojde k normalizaci vztahů se Západem. Rusko tak může do svých zbrojních projektů zapojit Čínu nebo Indii. Číně mohou Rusové nabídnout například své pokročilé proudové nebo raketové motory výměnou za poskytnutí high-tech elektronických součástek.

Budoucí ruský vojenský vývoj

Podle obou autorů je důležité, při posuzování dopadu TOS na budoucí ruský vojenský vývoj, pochopit rozdíl mezi ruskou obrannou politikou v ruských mainstreamových médiích, ruskou obranou politikou v západních mainstreamových médiích a reálnou ruskou obranou politikou. Tyto tři fenomény žijí ve vlastních vesmírech a sotva vzájemně jakkoliv souvisejí.

Klíčové ruské programy, které definují budoucí podobu ruské armády, jsou dobře popsány v prohlášeních ruských zástupců obranného průmyslu a ruských vojenských odborníků. Nicméně ruské mainstreamová média (a také proruská česká média) těmto projektům nevěnují žádnou pozornost a zaměřují se především na “fantastické”, ale většinou nereálné zbrojní projekty.

Naopak západní média představují, jak píšou oba autoři ve své studii, Rusko jako vzkříšenou globální sílu, která bude vojensky soupeřit proti USA a NATO na celém světě. Strategické myšlení NATO skutečně řeší především ruskou hrozbu pro Pobaltské státy a posilující rusko-čínskou spolupráci, která může ohrožovat americké zájmy v Asii a Tichomoří.

Nicméně struktura ruských vojenských výdajů a jejich směřování naznačuje něco jiného. Rusko začalo po roce 2014 s aktivací nových brigád a divizí na východní ukrajinské hranici i s výstavbou nových základen a zázemí pro velké vojenské jednotky. Právě tyto vysoké investice a úsilí do budování vojenských jednotek na ukrajinské hranici ukazují, že Rusko z dlouhodobého hlediska očekává nové kolo bezpečnostní krize na Ukrajině. Samotná ruská aktivita, jak připomínají oba autoři, v Pobaltí je přitom omezená.

Dalšími dvěma oblastmi zájmu ruské armády je Střední Asie a Kavkaz. Ruské vojenské investice proto směřují především do pozemních a taktických leteckých sil určených k operacím na Ukrajině a ve Střední Asii.

Dalšími prioritami je posílení strategických schopností, včetně strategických jaderných sil, jaderných útočných ponorek, PVO, protiraketová obrana, systémy C4ISR - to vše za účelem možného vojenského konfliktu se zeměmi NATO.

Z dlouhodobého hlediska bude ruská armáda rozvíjet následující oblasti:
+ Robotické a dálkově ovládané prostředky, včetně dronů a pozemních robotů;
+ Nová generace prostředků rádioelektronického a kybernetického boje;
+ Zavedení nových prostředků velení/řízení a budování “bojové” sítě;
+ Systémy PVO dlouhého a velmi dlouhého dosahu, se schopnostmi ničit satelity na oběžné dráze Země. Tyto systémy neposlouží jen pro PVO, ale také jako nástroj vybojování absolutní vzdušné nadvlády; 
+ Nová generace velmi dobře pancéřovaných vozidel, které výrazně sníží ztráty v lokálních konfliktech;
+ Pokročilá bojová letadla schopná srovnání se západními letouny páté generace;
+ Hypersonické zbraně schopné překonat PVO protivníka;
+ Zbraně se směrovanou energií;

Díky omezeným zdrojům ale Rusko nebude moci rozvíjet v potřebné míře námořní síly, strategické dopravní letectvo nebo obojživelné technologie. Rusko tak díky výše uvedeným programům může udržet paritu se Západem, avšak je nepravděpodobné, spíše nemožné, aby se z Ruska stála globální velmoc schopna projekce síly po celém světě.

Ruské vojenské schopnosti na svém území budou impozantní, ale ruská schopnost projekce ve vzdálenějších oblastech (jako je např. jihovýchodní Asie) zůstanou velmi omezené.

Zdroj: Countering The U.S. Third Offset Strategy

Nahlásit chybu v článku


Související články

Ruská stíhačka T-50: Další prototypy a start sériové výroby

V příštím roce začnou letecké testy desátého a jedenáctého prototypu stíhaček T-50 s novými motory ...

Čekají ruský zbrojní průmysl těžké časy?

Spojené státy americké jsou sice každoročně největším exportérem zbraní na světě, ale Ruská federace ...

Ruská armáda koupí bojová vozidla BMPT Terminátor

Ruská firma UralVagonZavod (UVZ) se připravuje na zahájení sériové výroby bojového vozidla podpory ...

Ruský tank T-14 Armata zasáhne cíl na vzdálenost 12 km

T-14 Armata ze svého děla ráže 125 mm, jako všechny další ruské tanky, dokáže odpalovat protitankové ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • Olivav
  19:59 27.06.2017

  Jinak RF má svoji obdobu DARPA, takže asi tak.

  Jinak RF má svoji obdobu DARPA, takže asi tak.

 • Luky
  19:44 27.06.2017

  Četl jsi vůbec ten článek nad diskuzí?

  Četl jsi vůbec ten článek nad diskuzí?

 • Jirosi
  19:43 27.06.2017

  Luky: Ale je tu jeden stát co má velice podobnou politiku/uzemi/Ambice. A chce jsi svoje panství obnovit.

  Luky: Ale je tu jeden stát co má velice podobnou politiku/uzemi/Ambice. A chce jsi svoje panství obnovit.

 • Luky
  19:38 27.06.2017

  @Pavel1
  ...ale tamta velmoc už padla.

  @Pavel1
  ...ale tamta velmoc už padla.

 • Slavoslav
  19:38 27.06.2017

  fenri pochopil. Len dovod inakosti Nemeckeho vyskumu ohladom zbrani vidim inde a nie v izolacii Nemeckej vedy a informacneho vakua. V nemecku este pred vojnou dostali vdaka ...Zobrazit celý příspěvek

  fenri

  pochopil. Len dovod inakosti Nemeckeho vyskumu ohladom zbrani vidim inde a nie v izolacii Nemeckej vedy a informacneho vakua.

  V nemecku este pred vojnou dostali vdaka progresivnym velitelom ci Adolfovi zelenu projekty ktore by stare velitelske struktury zmietli zo stola ako sa to stavalo inde. A za vojny dostavali zelenu akekolvek sialene projekty ktore slubovali zvratiti priebeh vojny. Stacilo nadchnut niektoreho z pohlavarov a ze Hitler mal oblubu v megalomanskych projektoch. Zvysne staty na to nevykladali prostriedky a to je vsetko.

  Takze otazka nieje stav Ruskej vedy ci jej izolacia, ale to ci je vo vedeni niekto kto da sancu aj takymto projektom a dokaze rozpoznat potencial novych technologii dostatocne vcas. Nieco ako DARPA na Americkej strane.

  A tiez je otaka financovanie. Povedzme si otvorene Rusko ich vela nema a je otazka ci tam niekto skrtne realnejsie i ked menej progresivne veci na ukor tych revolucnych ktore mozu lachko skoncit fiaskom.Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  19:36 27.06.2017

  Jan Grohmann: Čo ja viem, tak toho času sa Sovieti snažili očividné zaostávanie za Západom v spotrebnej technike (mikrovlnky a pod.) riešiť nariadením, podľa ktorého mali ...Zobrazit celý příspěvek

  Jan Grohmann:
  Čo ja viem, tak toho času sa Sovieti snažili očividné zaostávanie za Západom v spotrebnej technike (mikrovlnky a pod.) riešiť nariadením, podľa ktorého mali zbrojárske podniky vyrábať 10% produkcie pre civilný sektor (taká tá pridružená výroba). Ale v situácii, keď závod vyrábajúci atomové ponorky začal v rámci plnenia nariadenia chrliť na trh obrovské kotlíky, asi k veľkému technologickému pokroku nedošlo a netuším, či sa vôbec niečo z tej produkcie uchytilo....Skrýt celý příspěvek

 • Pavel1
  19:35 27.06.2017

  Jistě, trpké zkušenosti ze života v sovětským svazem podporované diktatuře, která totálně rozvrátila vlastní stát (viz Libye, Irák, Sýrie, Afghánistán, KLDR, Kuba, Nikaragua, ...Zobrazit celý příspěvek

  Jistě, trpké zkušenosti ze života v sovětským svazem podporované diktatuře, která totálně rozvrátila vlastní stát (viz Libye, Irák, Sýrie, Afghánistán, KLDR, Kuba, Nikaragua, Mozambik, Angola, celý východní blok, atp.) člověka zakalí, pokud ho tedy rovnou nezabijí.Skrýt celý příspěvek

 • Jirosi
  19:31 27.06.2017

  fenri: Já se bavím o začátku povstání. Případně době dokud povstalci postupovaly. Tedy do doby přímé Ruské intervence. Luky: Já nečekám že by jsi nezvolily ještě většího pošuka ...Zobrazit celý příspěvek

  fenri: Já se bavím o začátku povstání. Případně době dokud povstalci postupovaly. Tedy do doby přímé Ruské intervence.

  Luky: Já nečekám že by jsi nezvolily ještě většího pošuka než je ASAD, ale taková představa šla udělat maximálně do prvního roku konfliktu. Teď to musí skončit výhrou jedné strany.

  Faktta: Podívej se na kdy začala válka v Syrii, a co se tam dělo do v pádu ISIS.Skrýt celý příspěvek

 • KóĎA
  19:23 27.06.2017

  givicz: pokud vím, tak celá projektová dokumentace na Mistral byla součástí kontraktu. A ty části v Petrohradu byly z části vyráběny na strojích dodaných z Francie, které nebyly v ...Zobrazit celý příspěvek

  givicz: pokud vím, tak celá projektová dokumentace na Mistral byla součástí kontraktu. A ty části v Petrohradu byly z části vyráběny na strojích dodaných z Francie, které nebyly v Rusku k dispozici - obrábění velkých částí materiálu. Takže ano, souhlasím.Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  19:15 27.06.2017

  @Jirosi Jinak rozdíl mezi náma je, že já si uvědomuju, že světonázor několika stovek milionů lidí na severozápadní čtvrtkouli není stejný jako trpkými zkušenostmi zakalené názory ...Zobrazit celý příspěvek

  @Jirosi
  Jinak rozdíl mezi náma je, že já si uvědomuju, že světonázor několika stovek milionů lidí na severozápadní čtvrtkouli není stejný jako trpkými zkušenostmi zakalené názory obyvatel Střední a Jižní Ameriky, Afriky, Blízkého, Středního i Dálného východu. Navíc je i spousta nekonformistů ať už ve Spojených státech a zejména Kanadě ale i v Austrálii (o tom je ale spíš druhý dnešní článek, takže teď končím).Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  19:11 27.06.2017

  Jirosi: Asad - USA sice posílali pomoc opozici do nedávna jen nepřímo, ale opozice je brutálně tvořena hlavně zhraničními vojáky. Která z jednotlivých frakcí v Syrii je podle ...Zobrazit celý příspěvek

  Jirosi:
  Asad - USA sice posílali pomoc opozici do nedávna jen nepřímo, ale opozice je brutálně tvořena hlavně zhraničními vojáky.
  Která z jednotlivých frakcí v Syrii je podle vás silnější než Asad?

  K Němcům:

  1.) O ty ptákoviny se pak rvali Rusové s Američany (Paperclip) a třeba Apollo na těch ptákovinách stálo
  2.) Myslíte, že ostatní státy (Británie, USA) neinvestovali obří částky do vývoje nových technologií a zbraní? Řekl bych, že celý Německý vývoj nestál víc, než Mannhattan.Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  19:07 27.06.2017

  Já bych taky dal rozhodnout Syřanům ve volbách. Teď jsem psal o vnímání ztracené legitimity.

  Já bych taky dal rozhodnout Syřanům ve volbách. Teď jsem psal o vnímání ztracené legitimity.

 • Jirosi
  19:04 27.06.2017

  fenri: "ASAD" tak když by USA poslali přímou vojenskou podporu jako Rusko/Irán, tak by Asad velice rychle padl. To že tam přímo nezasahují je právě ten rozdíl. "ale o jeho ...Zobrazit celý příspěvek

  fenri: "ASAD" tak když by USA poslali přímou vojenskou podporu jako Rusko/Irán, tak by Asad velice rychle padl. To že tam přímo nezasahují je právě ten rozdíl.

  "ale o jeho JINAKOSTI" jenže oni nedělali "jiný" výzkum jak ostatní. Jen do výzkumu nalily tak obrovské zdroje že se dostalo na kde jakou ptákovinu.

  Luky: Rozdíl mezi mnou a tebou je ten že já bych o ní dal rozhodnou Syřanům a ne zbytku světa.

  Vláda vládne tam kde dokáže svou moc "represivně" prosadit. Sama nikoliv za pomoci zahraničních sil. Tohle se ale v reálném světě moc neděje.Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  18:52 27.06.2017

  @Jirosi To říkáš ty a někteří další.....obávám se, že kdybys dal "demokraticky demograficky" většině světa rozhodnout, zda vláda Bašára Asada ztratila legitimitu a je třeba proti ...Zobrazit celý příspěvek

  @Jirosi
  To říkáš ty a někteří další.....obávám se, že kdybys dal "demokraticky demograficky" většině světa rozhodnout, zda vláda Bašára Asada ztratila legitimitu a je třeba proti ní bojovat, většina ze 7,5 miliard ti řekne, že ne.Skrýt celý příspěvek

 • givicz
  18:51 27.06.2017

  Olivav vidím to naprosto podobně ... s tím Volvem je to pravda, vždyť nedávno se objevila informace, že luxusní Volvo S90 pro evropský a americký trh se bude vyrábět již jenom v ...Zobrazit celý příspěvek

  Olivav vidím to naprosto podobně ... s tím Volvem je to pravda, vždyť nedávno se objevila informace, že luxusní Volvo S90 pro evropský a americký trh se bude vyrábět již jenom v Číně
  http://autobible.euro.cz/volvo...

  Co se týče Ruska souhlasím, že čerpá výzkumu a vývoje z dob SSSR a že některý výrobní závody zůstaly např. na Ukrajině.... nicméně se jim daří důležité komponenty ve velmi krátké době lokalizovat výrobně do Ruska (např. ty lodní motory nebo vrtulníkové motory) zřejmě z důvodu, jak píšeš vlastní výrobní dokumentaci z dob SSSR. Jindy se zase daří obnovovat výrobu na Krymské poloostrově např. se zde má obnovovat výroba největšího vznášedla na světě Zubr:
  http://www.eurasia24.cz/vojens...

  Mohou ale také čerpat z předsankčního období, např. je málo známá informace že celá obrovská zadní část lodí mistral se vyráběla v loděnicích v Petrohradu a předpokládám, že celá výrobní dokumentace tam zůstala. Zde je video jak tato zadní část opouští loděnici v Petrohradu a míří do Francie.
  https://www.youtube.com/watch?... Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  18:47 27.06.2017

  Jirosi a Slavoslav: pánové, vy jste neochopili co jsem psal o Německu. Já nepsal o úspěšnosti či neúspěšnosti německého vývoje, ale o jeho JINAKOSTI. O tom, jak (větší či menší) ...Zobrazit celý příspěvek

  Jirosi a Slavoslav: pánové, vy jste neochopili co jsem psal o Německu. Já nepsal o úspěšnosti či neúspěšnosti německého vývoje, ale o jeho JINAKOSTI. O tom, jak (větší či menší) izolace vede ke hledání jiných cest v technologiích a řešeních problémů výzkumu.

  K Asadovi: psal jsem, že JE špatný kůň. Ale ze všech koňů v Syrii je nejlepší.Skrýt celý příspěvek

 • Jirosi
  18:39 27.06.2017

  Luky: Nikdo tu neřeší z jakými cíli tam Rusové jsou, jen to že vsadily na "jistého" koně. Jen to že USA podporovalo opozici ale stejně tak Rusové podporují vládu co ztratila ...Zobrazit celý příspěvek

  Luky: Nikdo tu neřeší z jakými cíli tam Rusové jsou, jen to že vsadily na "jistého" koně. Jen to že USA podporovalo opozici ale stejně tak Rusové podporují vládu co ztratila legitimitu.Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  18:33 27.06.2017

  @Jirosi tak ono tam těch mercenaries z celého světa málo není... Rusové si vybrali, že pomůžou vládě. Není na tom nic skandálního. Navíc je to v pochopitelné sféře jejich ...Zobrazit celý příspěvek

  @Jirosi
  tak ono tam těch mercenaries z celého světa málo není...

  Rusové si vybrali, že pomůžou vládě. Není na tom nic skandálního.
  Navíc je to v pochopitelné sféře jejich zájmu, protože tažení na Irán by je přímo ohrožovalo.Skrýt celý příspěvek

 • Olivav
  18:30 27.06.2017

  givicz, no kopírovat umí to jo, ale položme si otázku, proč např. koupili Volvo? Nevěřím, že hlavní motiv není vysát technologické postupy a know how pro vlastní průmysl. To je ...Zobrazit celý příspěvek

  givicz,

  no kopírovat umí to jo, ale položme si otázku, proč např. koupili Volvo? Nevěřím, že hlavní motiv není vysát technologické postupy a know how pro vlastní průmysl. To je prosě něco co bylo a stále je velkým "motorem" Čínského rozvoje - transfer technologií. Něco se naučit a pak to vzít sebou a pracovat na tom.

  Rusko má jednu velkou výhodu oproti Číne je to dle mého subjektivního názoru. Rusko staví na základu výzukumu a vývoje z dob SSSR. Je tam prostě jistá kontinuita, i když jak tu zaznělo hodně získali podobně jako Čína před 2. sv válkou. Pro byznys není hlavní kdo, ale za kolik a s jakým ziskem. Takže i !nepřítel" nebo někdo s kým se "nemluví" může být zajímavý pro obchody. SSSR vybudovalo i díky západu základnu, kterou pak rozvíjelo a má v tom kontinuitu. Část ztratilo tím, e přišlo o Ukrajinu po rozpadu, ale vše bylo v rámci SSSR, takže přišlo nepřišlo. Mají pořád na čem, stavět jen nemají výrobní závody, které jsou za hranicemi atd...
  Čína naopak zatím nasává a nemá tu kontinuitu a s vlastním vývojem začíná. Pro výzkum je někdy nesmírně důležité ba klíčové vědět proč se věci dělají tak jak se dělají. Znát slepé uličky odzkoušené technologie atd... To Čína zatím nemá. Je prostě na začátku. Tu kontinuitu nelze dohnat snad jedině získáním přístupu k dlouhodobým vývojovým datům proto např. to Volvo. Z tohohle pohledu je dle mě RF stále průmyslovější než Čína. Čína je zatím montovna, kopírka a skupuje co může, aby se co nejrychleji postavila na nohy.

  USA i EU, i když má výroby jinde, tak pořád jde o jejich vývoj a technologický rozvoj s dlouhodobou tradicí a to je dělá silnými. Čína bude silná až dokáe odstřihnout západ a
  RF a dělat sama bez pomoci nové originální konstrukce. To ještě v high tech až tak neumí. J-20 a J-31 je buď nákup know how nebo špionáž.

  Co vidím jako posun je opravdu návrat vědců z USA (koukněte někdy na prestižní publikace a jména, pak časovou osu a kde v těch letech působili) a teď pracují v Číně a těží z toho co se naučili.Skrýt celý příspěvek

 • Slavoslav
  18:25 27.06.2017

  Nemyslim si, ze by Nemci za svoj pokrok pocas II sv vojny vdacili prave obmedzenym zdrojom a medzinarodnej izolacii. Ono Nemci do zbrojenia vtedy investovali v obrovskej miere a ...Zobrazit celý příspěvek

  Nemyslim si, ze by Nemci za svoj pokrok pocas II sv vojny vdacili prave obmedzenym zdrojom a medzinarodnej izolacii.

  Ono Nemci do zbrojenia vtedy investovali v obrovskej miere a vacsina tych prevratnych noviniek nevznikla preto, ze by Nemci boli jediny koho to napadlo.

  Skor to bolo vdaka obchadzaniu Versailskej zmluvy ci vdaka velitelskemu zboru kde dostali sancu mlady progresivny velitelia, lebo stacilo nadchnut Adolfa a zelenu dostali programy ktore boli inde vo svete zmietnute zo stola.

  A je otazka ci Rusko ma podmienky na presadzovanie novych progresivnych myslienok. Americania sa poucili a vdaka DARPA ich tazko niekto zaskoci nejakym prevratnym technologickym objavom ktory by zaviedol prvy ako USA. Skuste si nieco o tej organizacii nastudovat, ale je to uzasne ako dokaze armada participovat a kooperovat s civilnou sferou ku prospechu oboch stran.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 8 z 10