Rusko vs. americká třetí kompenzační strategie

Ruský Su-35S patří mezi nejmodernější stíhací letouny současnosti; větší foto /  Dmitrij Pičugin, GFDL 1.2  

Spojené státy v rámci Třetí kompenzační strategie TOS (Third Offset Strategy) plánují revolučním způsobem změnit myšlení a schopnosti svých ozbrojených sil, aby si udržely vojenskou nadřazenost nad všemi potenciálními protivníky. Autoři Vasilij Kašin a Michael Raška v analýze Countering The U.S. Third Offset Strategy: Russian Perspectives, Responses and Challenges se zamýšlejí nad tím, jaké kroky proti TOS příjme Ruská federace.

Třetí kompenzační strategie

Americké “kompenzační strategie” mají za úkol udržovat americkou vojenskou nadřazenost nad potenciálními protivníky. První taková strategie se objevila po druhé světové válce - tehdy se Spojené státy musely vyrovnat se skutečností, že Sovětský svaz na evropském bojišti dokáže nasadit dvakrát tolik divizí.

Výsledkem byl rychlý vývoj taktických a strategických jaderných zbraní a jejich nosičů. Druhá kompenzační strategie odstartovala v 70. letech, kdy Sovětský svaz v počtu jaderných zbraní/nosičů dohnal Spojené státy.

Cílem druhé kompenzační strategie bylo zvýšit schopnosti spojenců lépe čelit vojskům Varšavského paktu, aniž by se musel snižovat práh použití jaderných zbraní. Výsledkem byl vývoj a zavádění letounů stealth, přesné munice, nových komunikačních prostředků, laserů, elektro-optických senzorů nebo prostředků velení, řízení, počítačů, spojení, průzkumu, sledování a zpravodajství (C4ISR).

Druhá kompenzační strategie byla propojena s koncepty AirLand Battle (ALB 1982) a Follow-on Forces Attack (FOFA), které dávaly armádám NATO kvalitativní výhodu nad vojsky Varšavské smlouvy.

Američané této výhody plně využili ve válce v Perském zálivu, v Kosovu a částečně v Iráku a Afghánistánu. Jako se stalo již dvakrát v minulosti, i v současné době protivníci díky vývoji moderních vojenských zbraní (stealth, přesná munice, senzory, atd.) negují výhody americké kompenzační strategie.

Spojené státy proto v roce 2014 spustily TOS - ta bude mít nejen dalekosáhle důsledky na Ozbrojené síly Spojených států, ale i na americké spojence, potenciální protivníky a vůbec celý svět. TOS neovlivní jen bezpečnostní prostředí, ale také politické, vědecké, průmyslové nebo společenské - ať se nám to líbí nebo ne, oblast vývoje zbraní jednoduše alokuje (ze všech jiných oblastí výzkumu a vývoje) největší finanční a lidské kapacity. TOS tak bez přehánění ovlivní osud stovek milionů lidí.

Spousta rysů TOS je tajná, ale jsou známy základní vývojové oblastí a také výše přidělených prostředků - Pentagon plánuje na rozvoj TOS v příštích pěti letech vynaložit 18 miliard dolarů. Z toho 2 miliardy dolarů připadnou na rozvoj technologií proti protivzdušné obraně (PVO), 3 miliardy na vývoj ponorek a podvodních technologií, 3 miliardy na vývoj technologií umožňující spolupráci lidí a strojů, 1,7 miliardy na vývoj kybernetické a rádioelektronické války, 500 milionů na přesnou munici a 500 milionů na válečné hry a testování konceptů TOS.

Koncept TOS obecně reaguje na skutečnost, že současné velmi vysoké tempo bojových operací a nástup velmi složitých vojenských technologií přesahují kognitivní a psychologické možnosti člověka. V současné době voják a velitel musí na základě velkého počtu složitých informací, to vše často pod časovým a psychickým tlakem, přijímat neméně komplikované rozhodnutí. Technologie a přístupy TOS lidem poskytnou více času a usnadní přijímání složitých rozhodnutí.

TOS bude obecně rozvíjet těchto pět základních oblastí:
+ Stroje schopné učení - jde zejména o automatizované systémy schopné samostatně působit proti stále vyvíjejícím se hrozbám v kyberprostoru, v elektromganetickém spektru (rádioelektronický boj), ve vesmíru nebo proti raketovým technologiím;
+ Spolupráce člověk-stroj -  použití pokročilých počítačových technologií a vizualizací (např. rozšířená realita) umožňující vojákům přijímat rozhodnutí mnohem rychleji, lépe a relevantněji;
+ Asistence operací vedené lidmi  - zapojení každého pilota, námořníka, mariňáka nebo námořníka do bojové počítačové sítě;
+ Bojové mužstvo člověk-stroj - vytvoření nových přístupů s cílem lépe propojit člověkem ovládané a robotické prostředky;
+ Autonomní zbraně zapojené do sítě - zbraňové platformy a systémy zapojen do učící se velitelské, kontrolní a komunikační (C3I) sítě.

Slibnou doménou je rádioelektronický boj a kyberválka. Pentagon například zkoumá možnosti nekinetického ničení nepřátelských zbraní - například odpálenou balistickou raketu půjde podle této představy “hacknout” a zmást její letecký počítač nebo senzory.

Stejně tak prostředky rádioelektronického boje mohou rušit navigační radary a komunikační prostředky balistických raket. Díky těmto technologiím pak lze udržovat mnohem menší počet drahých antiraket PVO.

Co na to Rusko?

Podoba TOS bude záležet také na reakcích a protiopatřeních hlavních mocenských oponentů USA - Číny a Ruska. Podle analýzy obou autorů zatím Rusko nevydalo žádné oficiální prohlášení k americké TOS.

Podle Rašky a Kašina ruská vojenská komunita vnímá americkou TOS především jako protičínskou, ale samozřejmě se strategickými dopady i na Rusko. Stejně jako byla první a druhá kompenzační strategie především protisovětská, ale ovlivnila celý svět.

Oproti dřívější době jsou Spojené státy ve složitější situaci. Během studené války mohl Pentagon vyčlenit všechny své zdroje proti jediné hrozbě - Sovětskému svazu. Dnes ale američtí vojáci plní mnohem širší spektrum úkolů a jsou vázaní na mnoha místech po celém světě. Navíc Čína má mnohem robustnější, modernější a výkonnější ekonomiku než Sovětský svaz. V současné době Čína neoficiálně vydává na obranu 1,9 až 2 % HDP, což dává prostor pro další zvýšení, pokud to bude potřeba.

Samotné Rusko plánuje TOS čelit dvěma hlavními způsoby - rozvojem taktických a strategických jaderných zbraní a také pokusem udržet technologický krok ve vybraných oblastech.

Jaderné zbraně

Podle ruského strategického myšlení výhoda Spojených států, NATO a Číny v konvenčních ozbrojených silách může být negována rozvojem širokého spektra taktických/strategických jaderných zbraní a jejich nosičů. Základem jakékoliv ruské bezpečnostní politiky je proto zajistit, aby Rusko i nadále zůstalo jadernou velmocí. Rusko jednoduše vidí jaderné zbraně jako nejúčinnější pilíř strategického odstrašení.

I když v posledních letech Rusko zažívá hospodářský pokles, rozvoji jaderných zbraní se rozpočtová omezení netýkají. Rusko začalo rozmísťovat nové mezikontinentální balistické rakety (ICBM) RS-24 Jars a střely RSM-56 Bulava na ponorkách třídy Borej.

Rusko navíc vyvinulo další dva členy rodiny ICBM  - těžkou raketu RS-28 Sarmat na tekuté palivo a mobilní raketu RS-26 Rubež na tuhé palivo. RS-26 je podle ruských zdrojů určená k penetraci americké protiraketové obrany. Stejně tak pokračuje vývoj “železniční” ICBM.

Dalším důležitým projektem je vývoj nadzvukového strategického bombardéru Tu-160M2, který je schopen odpalovat střely vzduch-země s jadernou hlavicí na cíle vzdálené několik tisíc kilometrů.

Rusko rovněž klade značný důraz na vývoj taktických jaderných zbraní - střely s plochou dráhou letu s jadernou hlavicí, jaderné bomby, střely země-vzduch dlouhého dosahu schopné doručit jadernou hlavici, jaderná torpéda a jaderné balistické rakety krátkého dosahu. Ukázkovým příkladem je vybavení ruských raketových vojsk střelami krátkého dosahu země-země Iskander schopné nést jak konvenční, tak jadernou hlavici.

Stejně tak je porozuhodné (z celosvětového pohledu) umístění střel středního doletu Kalibr na malé (výtlak méně než 1000 t) korvety. Tyto lodě přitom mohou být vyráběny ve velkých počtech.

Rusko bere jakoukoliv hrozbu, která ohrožuje schopnost ruského jaderného odstrašení, velmi vážně a okamžitě reaguje na jakékoliv protiopatření, především NATO a Spojených států. Rusko má přitom v kvalitě a různorodosti jaderných zbraní výraznou výhodu nad Spojenými státy a NATO.

Technologie

Druhý prvek ruské odpovědi na TOS je ambicioznější, ale nese větší technologická rizika. Jedná se o vývoj podobných zbraňových systémů a technologií, které rozvijí americká TOS - hypersonické zbraně, umělá inteligence, 3D výroba, podvodní bezosádková vozidla, kognitivní technologie, zbraně se směrovanou energií, atd. Za tímto účelem Rusko založilo v roce 2012 Nadaci pro pokročilý výzkum - jakousi ruskou obdobu americké agentury DARPA.

V řadě výzkumných oblastí je Rusko teprve na počátku, podle studie obou autorů ale Rusové pokročili v oblasti zbraní se směrovanou energií, v elektromagnetických zbraních, hypersonických zbraních a robotických ponorkách.

Rusko čelí omezeným zdrojům (lidským i finančním) a v blízké budoucnosti je nepravděpodobné, že dojde k normalizaci vztahů se Západem. Rusko tak může do svých zbrojních projektů zapojit Čínu nebo Indii. Číně mohou Rusové nabídnout například své pokročilé proudové nebo raketové motory výměnou za poskytnutí high-tech elektronických součástek.

Budoucí ruský vojenský vývoj

Podle obou autorů je důležité, při posuzování dopadu TOS na budoucí ruský vojenský vývoj, pochopit rozdíl mezi ruskou obrannou politikou v ruských mainstreamových médiích, ruskou obranou politikou v západních mainstreamových médiích a reálnou ruskou obranou politikou. Tyto tři fenomény žijí ve vlastních vesmírech a sotva vzájemně jakkoliv souvisejí.

Klíčové ruské programy, které definují budoucí podobu ruské armády, jsou dobře popsány v prohlášeních ruských zástupců obranného průmyslu a ruských vojenských odborníků. Nicméně ruské mainstreamová média (a také proruská česká média) těmto projektům nevěnují žádnou pozornost a zaměřují se především na “fantastické”, ale většinou nereálné zbrojní projekty.

Naopak západní média představují, jak píšou oba autoři ve své studii, Rusko jako vzkříšenou globální sílu, která bude vojensky soupeřit proti USA a NATO na celém světě. Strategické myšlení NATO skutečně řeší především ruskou hrozbu pro Pobaltské státy a posilující rusko-čínskou spolupráci, která může ohrožovat americké zájmy v Asii a Tichomoří.

Nicméně struktura ruských vojenských výdajů a jejich směřování naznačuje něco jiného. Rusko začalo po roce 2014 s aktivací nových brigád a divizí na východní ukrajinské hranici i s výstavbou nových základen a zázemí pro velké vojenské jednotky. Právě tyto vysoké investice a úsilí do budování vojenských jednotek na ukrajinské hranici ukazují, že Rusko z dlouhodobého hlediska očekává nové kolo bezpečnostní krize na Ukrajině. Samotná ruská aktivita, jak připomínají oba autoři, v Pobaltí je přitom omezená.

Dalšími dvěma oblastmi zájmu ruské armády je Střední Asie a Kavkaz. Ruské vojenské investice proto směřují především do pozemních a taktických leteckých sil určených k operacím na Ukrajině a ve Střední Asii.

Dalšími prioritami je posílení strategických schopností, včetně strategických jaderných sil, jaderných útočných ponorek, PVO, protiraketová obrana, systémy C4ISR - to vše za účelem možného vojenského konfliktu se zeměmi NATO.

Z dlouhodobého hlediska bude ruská armáda rozvíjet následující oblasti:
+ Robotické a dálkově ovládané prostředky, včetně dronů a pozemních robotů;
+ Nová generace prostředků rádioelektronického a kybernetického boje;
+ Zavedení nových prostředků velení/řízení a budování “bojové” sítě;
+ Systémy PVO dlouhého a velmi dlouhého dosahu, se schopnostmi ničit satelity na oběžné dráze Země. Tyto systémy neposlouží jen pro PVO, ale také jako nástroj vybojování absolutní vzdušné nadvlády; 
+ Nová generace velmi dobře pancéřovaných vozidel, které výrazně sníží ztráty v lokálních konfliktech;
+ Pokročilá bojová letadla schopná srovnání se západními letouny páté generace;
+ Hypersonické zbraně schopné překonat PVO protivníka;
+ Zbraně se směrovanou energií;

Díky omezeným zdrojům ale Rusko nebude moci rozvíjet v potřebné míře námořní síly, strategické dopravní letectvo nebo obojživelné technologie. Rusko tak díky výše uvedeným programům může udržet paritu se Západem, avšak je nepravděpodobné, spíše nemožné, aby se z Ruska stála globální velmoc schopna projekce síly po celém světě.

Ruské vojenské schopnosti na svém území budou impozantní, ale ruská schopnost projekce ve vzdálenějších oblastech (jako je např. jihovýchodní Asie) zůstanou velmi omezené.

Zdroj: Countering The U.S. Third Offset Strategy

Nahlásit chybu v článku


Související články

Ruská stíhačka T-50: Další prototypy a start sériové výroby

V příštím roce začnou letecké testy desátého a jedenáctého prototypu stíhaček T-50 s novými motory ...

Čekají ruský zbrojní průmysl těžké časy?

Spojené státy americké jsou sice každoročně největším exportérem zbraní na světě, ale Ruská federace ...

Ruská armáda koupí bojová vozidla BMPT Terminátor

Ruská firma UralVagonZavod (UVZ) se připravuje na zahájení sériové výroby bojového vozidla podpory ...

Ruský tank T-14 Armata zasáhne cíl na vzdálenost 12 km

T-14 Armata ze svého děla ráže 125 mm, jako všechny další ruské tanky, dokáže odpalovat protitankové ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • Jirosi
  18:24 27.06.2017

  givicz: Jedni aby měli čim střílet dostávají zbraně od CIA, druzí žijí ze vzduchu... . To že to jedna strana nepřiznává neznamená že se to neděje. Dostávat náboje a zbraně vás ...Zobrazit celý příspěvek

  givicz: Jedni aby měli čim střílet dostávají zbraně od CIA, druzí žijí ze vzduchu... . To že to jedna strana nepřiznává neznamená že se to neděje.

  Dostávat náboje a zbraně vás ještě na "Frontu" jít nedonutí. Ale je rozdíl dodávat munici a peníze a nebo posílat někam frontové jednotky.Skrýt celý příspěvek

 • Olivav
  18:12 27.06.2017

  Jan Grohmann, plně s vámi souhlasím. Svého času jsem něco četl a viděl nějaký dokument ve kterém tvrdili, že to byly právě paranoia, že by si ty komerční výrobky vzniklé jako ...Zobrazit celý příspěvek

  Jan Grohmann,

  plně s vámi souhlasím. Svého času jsem něco četl a viděl nějaký dokument ve kterém tvrdili, že to byly právě paranoia, že by si ty komerční výrobky vzniklé jako vedlejší produkt vojenského výzkumu mohl koupit nepřítel a to by učinilo jejich zbraně zranitelnější. Ovšem to byl o době studené války, jak je to nyní těžko říci. Dnes i kdyby se sebevíce snažili, tak v komerčním sektoru v mnoha ohledech zaostávají - PR, design, snadnost obsluhy apod... Dokud nebudou mít výrobky pro denní potřebu na jisté úrovni, tak si moc minimálně na západních trzích neškrtnou. Dále je to o těch věcech co zmiňujete. Čína na to jde mnohem mazaněji a i když má byrokracii jako hrom, alespoň co jsem četl o IT oblasti, tak je to obří trh a levná pracovní síla. Prostě pro západní investice mnohem zajímavější a i déle využívaný kout světa.Skrýt celý příspěvek

 • givicz
  17:57 27.06.2017

  Jirosi, že CIA podporuje " dlouhodobě umírněné povstalce v Sýrii (finančně i výzbrojí) je prostě ...Zobrazit celý příspěvek

  Jirosi, že CIA podporuje " dlouhodobě umírněné povstalce v Sýrii (finančně i výzbrojí) je prostě fakt:
  https://zahranicni.ihned.cz/bl...
  http://zpravy.idnes.cz/obama-c...
  https://zpravy.aktualne.cz/zah...

  Jinak ještě co se týče té spolupráce Ruska a Číny je zde nová informace, že Čínské lodě s křižujícími střelami míří na sever k Baltu za ruskými. Tři čínské bitevní lodě se v červenci zúčastní „baltské“ fáze rusko-čínského námořního cvičení Společné moře 2017. Manévry se uskuteční v okolí v okolí Kaliningradské oblasti a Petrohradu.

  http://www.eurasia24.cz/vojens... Skrýt celý příspěvek

 • Jirosi
  17:48 27.06.2017

  givicz: "fenri co se týče Sýrie dovolím si mírně nesouhlasit... v Sýrii Rusové sedí na daleko, daleko lepším koňovi než USA (vzpomínáš jak USA vycvičovali a finančně podporovali ...Zobrazit celý příspěvek

  givicz: "fenri co se týče Sýrie dovolím si mírně nesouhlasit... v Sýrii Rusové sedí na daleko, daleko lepším koňovi než USA (vzpomínáš jak USA vycvičovali a finančně podporovali tzv. " umírněnou opozici", která posléze i s dodanými zbraněmi přebíhala k islamistům) "

  Jako sakrastickej vtip dobrý. Pokud to nevíte tak válka v Syrii vznikla tak že polovina území se vzbouřila proti tomu "Asadovy". Až přímá vojenská intervence RU jejich postup zastavila.

  Možná by se to chtělo podívat kde SSSR získal technologickou základnu v 30.-40. letech minulého století. Také vyráběl licenčně stoje ze západu a které upravoval. Čína to dělá úplně stejně, jen má 60.let časového skluzu.

  Cena zbraní raketově neroste, ona ani ta F35 není extrémně drahá. Problém je v tom že státy přestaly dávat prostředky na zbrojení.

  A k tomu porovnáváni izolovaného Německa, tak to mi jako dobrý ukazatel nepřijde protože ty zdroje do dávaly do výzkumu "superzbraní" byli extrémní. Přitom většina byla dotažena do nasaditelného stavu až po válce.Skrýt celý příspěvek

 • Strategist
  17:45 27.06.2017

  fenri: ke komu si myslíte že by se Rusko přidalo kdyby se USA a Čína zapletli v Pacifiku jak říkáte?

  fenri: ke komu si myslíte že by se Rusko přidalo kdyby se USA a Čína zapletli v Pacifiku jak říkáte?

 • givicz
  17:20 27.06.2017

  Olivav, ted pominu čínské inženýry ... oni jsou dobří i v kopírování : Schválně se podívej jakou techniku dodala zdarma Čína Bělorusku : obrněné vozidlo CS / ...Zobrazit celý příspěvek

  Olivav, ted pominu čínské inženýry ... oni jsou dobří i v kopírování :

  Schválně se podívej jakou techniku dodala zdarma Čína Bělorusku :

  obrněné vozidlo CS / VN3
  https://www.youtube.com/watch?...
  DongFeng Mengshi EQ2050
  http://www.military-today.com/...
  FAW Hongqi L5
  http://chinamobil.ru/photo/-ve... Skrýt celý příspěvek

 • Jan Grohmann
  17:18 27.06.2017

  Olivav - hlavní problém je, že v Rusku je civilní a vojenský výzkum a od sebe oddělen, na rozdíl od Západu, který dokázal vojenský výzkum využít i v civilním prostředí - tedy ...Zobrazit celý příspěvek

  Olivav - hlavní problém je, že v Rusku je civilní a vojenský výzkum a od sebe oddělen, na rozdíl od Západu, který dokázal vojenský výzkum využít i v civilním prostředí - tedy vydělat na něm peníze. Příkladem jsou například komunikační systémy, internet.
  Tahle propojenost vojensko-civilního prostředí v Rusku podle mě chybí - neexistují firmy (co já vím), které mohou vládou placené vojenské projekty a jejich výsledky využít v komerční sféře. Nejsem si ale úplně jistý, zda to kvůli toho, že se technologie dostane do rukou nepříteli, nebo kvůli byrokracii, neexistujícím vhodným zákonům nebo nejasnému právnímu prostředí.Skrýt celý příspěvek

 • Olivav
  17:12 27.06.2017

  No oni totiž ti Číňani využili Carterova přístupu. To jim umožnilo kouknout na dvoreček USA - jezdili do USA na univerzity dřeli více než místní, učili se a makali. Teď se někteří ...Zobrazit celý příspěvek

  No oni totiž ti Číňani využili Carterova přístupu. To jim umožnilo kouknout na dvoreček USA - jezdili do USA na univerzity dřeli více než místní, učili se a makali. Teď se někteří vrátili a teží z toho.

  Sám jsem viděl rozdíly mezi Číňanem, Indem a Američanem na jedné univerzitě v USA a nebylo to ve prospěch místních. Neberte to, že bych říkal, že američani neumí, ale něco jim chybí v té snaze v tom drilu.

  To samé bude o spolupráci s RF. Naučit se a pak to sám rozjet a vylepšovat.Skrýt celý příspěvek

 • givicz
  17:10 27.06.2017

  fenri co se týče Sýrie dovolím si mírně nesouhlasit... v Sýrii Rusové sedí na daleko, daleko lepším koňovi než USA (vzpomínáš jak USA vycvičovali a finančně podporovali tzv. " ...Zobrazit celý příspěvek

  fenri co se týče Sýrie dovolím si mírně nesouhlasit... v Sýrii Rusové sedí na daleko, daleko lepším koňovi než USA (vzpomínáš jak USA vycvičovali a finančně podporovali tzv. " umírněnou opozici", která posléze i s dodanými zbraněmi přebíhala k islamistům)

  Jinak souhlasím, že to Rusové v Sýrii dělají velmi efektivně, přičemž bojiště využívají k testování nových zbraňových systémů.

  Např zde BMPT Terminator v Sýrii:
  https://pbs.twimg.com/media/DD...

  a návštěva prezidenta Syrské arabské republiky Bašára Assada na Ruské základně Hmeimim.
  https://twitter.com/MIG29_/sta... Skrýt celý příspěvek

 • Sepp
  16:58 27.06.2017

  Fenri - s Tvým hodnocením naprosto souhlasím, ale bál bych se právě kombinace těchto typů konfliktů, v nichž mohou být Rusové dobří. Například zažehnutí proxy války formou ...Zobrazit celý příspěvek

  Fenri - s Tvým hodnocením naprosto souhlasím, ale bál bych se právě kombinace těchto typů konfliktů, v nichž mohou být Rusové dobří. Například zažehnutí proxy války formou hackerského útoku si skutečně dokáži představit. A šlo by o skvělou ofenzivní příležitost typu Krym - ve finále velmi levnou a efektivní. K Sýrii - kromě výrazně cílevědomějšího a jednotného přístupu bych skutečně ještě přidal jistou formu bezohlednosti a národní podpory.Skrýt celý příspěvek

 • givicz
  16:53 27.06.2017

  fenri tak jasně Čínani šlapou, někde jsem viděl čísla vysokoškoláků technického směru, kdy v porovnání s USA nebo Evropou na tom byli Čínani lépe, vím co se týče výrobního procesu ...Zobrazit celý příspěvek

  fenri tak jasně Čínani šlapou, někde jsem viděl čísla vysokoškoláků technického směru, kdy v porovnání s USA nebo Evropou na tom byli Čínani lépe, vím co se týče výrobního procesu u polovodičů již dorovnali USA a ve výrobě procesorů jim šlapou mohutně na paty (celkově v elektrotechnice jsou na špici) ... nicméně platí co jsem psal dříve a to že v případě pádu nebo rozpadu Ruské federace jsou na řadě... proto ta spolupráceSkrýt celý příspěvek

 • fenri
  16:49 27.06.2017

  Seppe - oddělil bych proxy konflikty od hybridních válek či hackerských bojů. Protože v malých proxy válkách by Rusové mohli být teoreticky šikovní (v Syrii si +/- vedou dobře), ...Zobrazit celý příspěvek

  Seppe - oddělil bych proxy konflikty od hybridních válek či hackerských bojů. Protože v malých proxy válkách by Rusové mohli být teoreticky šikovní (v Syrii si +/- vedou dobře), ale ANI NÁHODOU nemají na USA či NATO. To je prostě nesouměřitelné. Nemají tolik lidí, nemají tolik lodí, ani tolik letadel. To, že úřadují v Syrii má několik důvodů, ale hlavní jsou:

  -USA to v tomto regionu za Obamy strašně patlala a lavírovala mezi špatnými koňmi (Rusové alespoň trvale sedí na jednom špatném, ale permanentně nepřesedlávají)
  -USA nevadí, když si Rusko trochu pustí žilou malou expediční válkou, i když to vypadá, že celou akci dělají velmi levně, v čemž spatřuji jeden z hlavních prvků toho, že to dělají celkem šikovně
  -věřím, že i USA VELMI zajímá, jak funguje moderní ruská armáda a chtějí ji vidět v akci, prostudovat si jí, nasbírat signatury, komunikační řetězce a pakety zjistit co jejich technika umí (čehož jsou si Rusové na druhou stranu jistě vědomi a částečně to vysvětluje jejich opatrný přístup)Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  16:40 27.06.2017

  Givi - no, já bych s hlediska už střední perspektivu čínskou potřebu Ruska nepřeceňoval. Oni jdou skutečně nahoru. A to, že teď jsou u špičkových leteckých motorů de facto závislí ...Zobrazit celý příspěvek

  Givi - no, já bych s hlediska už střední perspektivu čínskou potřebu Ruska nepřeceňoval. Oni jdou skutečně nahoru. A to, že teď jsou u špičkových leteckých motorů de facto závislí na Rusku a že jsou PVO a PRO min. jednu generaci za Ruskem se může změnit velice, velice rychle.
  Ale nelze očekávat, že i v dlouhém časovém horizontu, budou imunní vůči ruským jaderným zbraním.

  Jinak si myslím, že Rusku by se nejvíce líbilo, kdyby se Čína zapletla s USA v Pacifiku. A dokonce si myslím, že by klidně Čínu trochu hecovali, aby se s USA porvala a pak by s andělským výrazem ve tváři začali dělat roli mírotvůrce, případně i blahosklonného spojence USA a takové to divadlo kolem. To už pak jen tu kávičku a hurá na Arktidu.Skrýt celý příspěvek

 • Sepp
  16:40 27.06.2017

  Konečně zajímavá diskuze, díky! Trochu m iale připadá, že je to zaměřeno jen na konflikty vysoké a velmi vysoké (jaderné) intenzity. To co ale vidíme nyní nejčastěji (a obával ...Zobrazit celý příspěvek

  Konečně zajímavá diskuze, díky! Trochu m iale připadá, že je to zaměřeno jen na konflikty vysoké a velmi vysoké (jaderné) intenzity. To co ale vidíme nyní nejčastěji (a obával bych se toho víc) jsou nízká intenzita, hybridní a proxy konflikty. A zrovna v této oblasti na tom Rusové určitě nejsou špatně. Kombinace výrazně vyšší akceptace bezohledného chování, zelených mužíků a například kvalitní hackerské základny může být velmi nebezpečná. Takový několikadenní blackout v politicky rozhašené zemi by byl obrovskou rozbuškou a příležitostí.

  Naprosto souhlasím s tím, že Rusové mají vlastní přístup a v řadě oblastí jsou schopní průlomových věcí, ale technologicky na USA ani Čínu s několika výjimkami mít nebudou. Jejich přístup k některým technologiím je omezený, jinde skutečně chybí peníze a podmínky pro uvádění poznatků do praxe.

  Sázka na jaderné zbraně je naprosto logickým sklízením mimořádných investic v uplynulých šedesáti letech, ale zároveň je naprosto nevhodná pro ofenzivní chování či obranu nízké intenzity.Skrýt celý příspěvek

 • givicz
  16:32 27.06.2017

  fenri souhlas pokud vlastníš obrovský jaderný arzenál zbraní je v podstatě jedno kolikatihlavá armáda proti tobě stojí, protože pár atomovkama vymažeš půl kontinentu a toho jsou si ...Zobrazit celý příspěvek

  fenri souhlas pokud vlastníš obrovský jaderný arzenál zbraní je v podstatě jedno kolikatihlavá armáda proti tobě stojí, protože pár atomovkama vymažeš půl kontinentu a toho jsou si Čínani vědomi. Dále je jistě Číně jasné, že v případě pádu Ruska by v podstatě neměli šanci, proto ta spolupráce. V letošním roce se má uskutečnit několik cvičení Ruské a Čínské armády.Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  16:30 27.06.2017

  Rase: opravdu doporučuji si něco přečíst o DIVERGENCI německé vědy během těch 6ti let. Je to skutečně pozoruhodné. Ruské nákupy - víte, ono to hodně souviselo s osobou min. ...Zobrazit celý příspěvek

  Rase: opravdu doporučuji si něco přečíst o DIVERGENCI německé vědy během těch 6ti let. Je to skutečně pozoruhodné.

  Ruské nákupy - víte, ono to hodně souviselo s osobou min. Jegorova, který prostě měl rád západní hračky. Viz. třeba Rys, který je min. v ruském terénu objektivně horší, než Tigr, kterého měl (v podstatě) nahradit. To Iveco fakt není dobrý příklad toho, co bylo lepší, nedejbože pro Rusko nedosažitelné. Navíc to není žádný hightech a základní výzkum...
  Termovize - řekl bych, že šli cestou nejmenšího odporu a nejrychlejších akvizic. Bělorusové koupí francouzskou licenci a nasekají jim do zítřka termovizí, kolik potřebují. Tak proč vyvíjet vlastní. Jakmile to začalo skřípat, tak vyvinuli svojí. Félin... no Ratniků už běhá po Rusku asi víc, než Félinů po Francii a divil bych se, kdyby se s Felinem, Gladiusem... neseznamovali i další státy.

  Nicméně já jsem nepsal o tom, že jsou v izolaci. Ale prostě nemají přístup k high-tech vývoji. To je podstatný rozdíl. Nemají přístup k výsledkům DARPA (nebo jak se teď jmenuje) apod. Nepodílejí se na vývoji a výrobě F-35...
  Osobně si myslím, že z celých těch akvizic, o kterých píšete pro ně byl nejhodnotnější štábní systém Mistralu.Skrýt celý příspěvek

 • Olivav
  16:26 27.06.2017

  Pánové, koukněte do téhle disertačky. Postoval jsem ji už dříve. Myslím, že docela pěkně ukazuje na rozdíly v přístupu. Přístup SSSR dnes RF k řešení některých vědeckých ...Zobrazit celý příspěvek

  Pánové,

  koukněte do téhle disertačky. Postoval jsem ji už dříve. Myslím, že docela pěkně ukazuje na rozdíly v přístupu. Přístup SSSR dnes RF k řešení některých vědeckých problémů je jiný než v EU/USA

  https://fsu.digital.flvc.org/i...

  Vti je v tom, jak psal Fenri, že umí některé věci "obejít" pomocí chytrého řešení. Oni opravdu dali světu kupu novinek objevů a mají mega základnu, ALE uvést to do masové výroby komercializizovat to to jim moc nejde.

  Jeden z důvodů, je že jim to někdo okopíruje a ztratí výhodu, což je paranoia známá z dob SSSR. Vojensky využitelné technologie nemohly do běžného života protože by to pomohlo nepříteli - NATO atd...

  U mí z minima těžit maximum.Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  16:21 27.06.2017

  dušan: nedivil bych se, kdyby celý ruský rozpočet na vědu byl na úrovni rozpočtu jen NASA. Zda jsou jaderné zbraně utopené peníze je věc do diskuze. Díky nim může mít Rusko mnohem ...Zobrazit celý příspěvek

  dušan: nedivil bych se, kdyby celý ruský rozpočet na vědu byl na úrovni rozpočtu jen NASA.
  Zda jsou jaderné zbraně utopené peníze je věc do diskuze. Díky nim může mít Rusko mnohem slabší konvenční armádu. Číňanů je 10x více, než Rusů. Myslíte, že nechtějí Sibiř? A mají ji blíž, než jí má jádro Ruska. Jaderné zbraně Rusům mj. garantují relativně levně Sibiř. A jakkoli je jakákoliv činnost i transport na Sibiři extrémně obtížná (pro nás až nepředstavitelně), tak je to pro Rusko podstatný zdroj bohatství. A myslím, že je to pro Rusko i kus zdroje tvrdosti a odolnosti. Sibiř prostě není pro hipstery a lumbersexuály. I když ta sekera se tam hodí.Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  16:19 27.06.2017

  fenri: Oni ani ti Němci nebyli v takovém vakuu jak se může zdát. Ony ty jejich superzbraně vycházely z různých předválečných patentů - viz panzerfaust, rakety, proudový a ...Zobrazit celý příspěvek

  fenri:
  Oni ani ti Němci nebyli v takovém vakuu jak se může zdát. Ony ty jejich superzbraně vycházely z různých předválečných patentů - viz panzerfaust, rakety, proudový a raketový pohon atd., které ani sice nepocházely z Německa, ale dokázali je efektivně poskládat dohromady. Tím nesnižuji schopnosti Německých vědců (byli špička) ale zase bych je nepřeceňoval.
  Pokud jde o Ruské technologie, tak co všechno jim chybělo na začátku 21.století, jasně ukazují, společné rusko-francouzské projekty. Od termovizí, moderních KBVP ATOM, Félin - voják 21.století, pořádných obrněných automobilů (byť to je Iveco), Mistraly atd. ono je toho docela dost o co měli Rusové zájem. Po té co se Západ a Francie zase stala nepřítelem, většina těchto projektů padla. I tak se toho Rusové hodně naučili a vyzobali si co potřebovali. Ono největší slabinou Ruska jsou právě ty sankce, které je nutí znovu vynalézat a shnánět to, co jim dřív Francouzi rádi prodávali. Druhým aspektem je finanční stránka, která o dost jiná, oproti tomuto "zlatému období" kdy mohli kupovat co chtěli a na Západě jim všechno rádi prodali (teď nemůžou byť třeba chtějí).Skrýt celý příspěvek

 • dusan
  16:13 27.06.2017

  fenri Ruský kozmický priemysel je silný ... ale výsledky sú dosť slabé ... v prípade nosičov Rusom pomaly ale isto odchádza vlak .... I v samotnom Rusku som zachytil ...Zobrazit celý příspěvek

  fenri

  Ruský kozmický priemysel je silný ... ale výsledky sú dosť slabé ... v prípade nosičov Rusom pomaly ale isto odchádza vlak ....

  I v samotnom Rusku som zachytil kritiku, že platia veľa a výsledok výskumu tomu nezodpovedá.

  Jedinou šancou Ruska súťažiť s veľmocami (Čína, USA) sú jadrové zbrane .. .problém je v tom, že čisto ekonomicky sú to úplne utopené peniaze .. na rozdiel od "normálnych" zbraní sa nedajú použiť ... a ani exportovať. A to si Rusko jednoducho nemôže dovoliť ...Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 9 z 10