Ruský New World Order: NATO má tři roky, aby odvrátilo ruský útok

Ruský New World Order: NATO má tři roky, aby odvrátilo ruský útok
Bojiště východní Evropa / https://depositphotos.com (Zvětšit)

Rusko se svými imperiálními ambicemi dnes představuje pro členy NATO největší a nejnaléhavější hrozbu. Po ukončení intenzivních bojů na Ukrajině bude Moskva potřebovat pouhých několik let na obnovu svých ozbrojených sil. Během této doby musí Severoatlantická aliance vybudovat armádu způsobilou proti Kremlu bojovat nebo schopnou Rusy od útoku alespoň odradit. Jen tak lze snížit riziko vypuknutí další války v Evropě.

Německý think tank DGAP (Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik) začátkem listopadu varoval před budoucím konfliktem mezi Ruskem a NATO. Otázkou přitom není, zda se Moskva rozhodne zaútočit, ale spíše kdy. Severoatlantická aliance se proto musí zaměřit na vlastní obranné schopnosti a odstrašení než doufat v příchod nové ruské vlády bez expanzivních plánů. Autoři textu (Christian Mölling a Torben Schütz) navíc určili čtyři oblasti, ve kterých NATO může svou pozici vůči Rusku zlepšit.

Nová strategická koncepce Severoatlantické aliance již ruský útok proti svým členům na rozdíl od dřívějších dokumentů nevylučuje. K tomuto závěru NATO vede kombinace dlouhodobých imperiálních záměrů Kremlu společně s růstem jeho vojenského potenciálu. Okno pro ruskou ofenzivu se otevře, jakmile se Rusko začně domnívat, že se například vpád do Pobaltí setká s úspěchem.

Moskva po dvě desetiletí soustavně hrozí evropským státům silou změnit stávající bezpečnostní uspořádání. Ruský prezident Vladimir Putin a kremelské elity dlouhodobě touží po obnově mocenského impéria na úkor NATO a EU. Historické kategorie, v nichž uvažují, vycházejí z analogií s carským impériem a Sovětským svazem. V jejich myšlení Rusko existuje daleko za svými současnými hranicemi. „Ruský svět“ spatřují ve všech oblastech, kde Rusové historicky žili nebo kam sahaly hranice carského Ruska či SSSR. Hranice stanovené po rozpadu Sovětského svazu nepovažují za závazné.

Putinova ideologie a interpretace dějin již provázely války v Čečensku a Gruzii. V roce 2014 Putin zahájil válku na Ukrajině. Přestože se Moskvě doposud nepodařilo dosáhnout ani jednoho ze svých válečných cílů, vystupňovala konflikt v největší válku v Evropě od roku 1945. Opakovaně také vyhrožovala jednotlivým zemím NATO i organizaci jako celku použitím jaderných zbraní.

Po téměř dvou letech bojů na Ukrajině je ruský válečný potenciál větší, než podle DGAP naznačují mainstreamová média. Největší lidské a materiální ztráty utrpěly ruské pozemní síly, které se stanou hlavním cílem budoucí obnovy. Letectvo sice také přišlo o kvalifikovaný personál, ale jeho ztráty z hlediska techniky jsou relativně malé (asi 10 až 15 %). Obě složky zároveň prokázaly svou přizpůsobivost. Černomořské loďstvo utrpělo v rámci ruského námořnictva těžké ztráty, ale Baltská, Tichomořská a Severní flota jsou nadále připraveny k nasazení. Strategické raketové síly, kybernetické síly i kosmické síly zůstaly z velké části pravděpodobně nedotčeny.

Jak uvádí Christian Mölling a Torben Schütz, Rusko může ročně vycvičit přibližně 280 000 branců. Za šest let je to téměř 1,7 milionu a za deset let 2,8 milionu lidí s vojenským výcvikem. Díky začlenění do jednotek, které v současnosti bojují na Ukrajině, budou těžit z čerstvých bojových zkušeností. Příjmy z vývozu ropy a zemního plynu Kreml dnes navíc využívá k přeměně svého zbrojního průmyslu na průmysl válečný. V některých segmentech zvyšuje produkci a ve výrobě udržuje schopné pracovníky. Zároveň se mu daří obcházet západní sankce a získávat klíčové západní součástky pro výrobu zbraní, jako jsou mikročipy nebo kuličková ložiska. Kromě toho Rusové dováží techniku a munici od pragmatických spojenců – Íránu a Severní Koreje. Pokud jde o odolnost společnosti, Moskva čelí méně závažným problémům než Západ. Režim násilně potlačuje každý neposlušný projev občanské společnosti. Ochota společnosti smířit se se ztrátami na lidských životech je zřejmě velká, protože válka na Ukrajině navzdory 250 000 mrtvých a zraněných nadále pokračuje. Z hospodářského hlediska si Moskva pravděpodobně udržela schopnost financovat nasazení svých sil v zahraničí.

Mölling a Schütz s odkazem na nejmenované odborníky a zpravodajské služby odhadují, že obnova armády (po zastavení palby na Ukrajině) bude Rusku trvat šest až deset let. Poté by se mohlo odvážit k útoku proti jednomu nebo více členům NATO. Někteří polští představitelé předpokládají hrozbu ruské ofenzivy proti východnímu křídlu Aliance již za tři roky. „Podle mého názoru je časový rámec prezentovaný německými analytiky příliš optimistický. Pokud se chceme vyhnout válce, měly by země NATO na východním křídle přijmout kratší časový horizont tří let pro přípravu na konfrontaci. Za tuto dobu je třeba na východním křídle vybudovat sílu, která bude jasným odstrašujícím prostředkem proti [ruské] agresi,“ řekl Jacek Siewiera, vedoucí polského Úřadu pro národní bezpečnost. „Zbrojní průmysl v Rusku pracuje v třísměnném režimu a schopnosti armády je schopen obnovit v příštích třech letech.“

Odpočítávání útoku započne v okamžiku zastavení intenzivních bojů na Ukrajině. Pak se Rusko bude moci plně soustředit na obnovu svých ozbrojených sil. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v říjnu předpověděl další ruskou invazi v roce 2028, pokud se válka na Ukrajině stane zamrzlým konfliktem. „Rusko nyní zvažuje různé scénáře... Pokud dojde k zastavení agrese proti Ukrajině, ke zmrazení konfliktu, nový kritický okamžik přijde v roce 2028,“ řekl Zelenskyj s odvoláním na údaje ukrajinských zpravodajských služeb. „Pokud bude teď Rusku dovoleno přizpůsobit se, pak bude do roku 2028 schopno obnovit vojenský potenciál, který jsme zničili. Rusko bude mít dostatek síly k tomu, aby zaútočilo na... pobaltské země, na jejichž území žije ruskojazyčné obyvatelstvo.“

NATO musí podle Möllinga a Schütze dokončit vlastní přeskupení sil nejméně o rok dříve, než Rusko dosáhne obnovy svých sil. Kreml tím získá příležitost rozpoznat, že se okno příležitosti pro úspěšný útok neotevřelo. Jednotky nebo systémy, které Severoatlantická aliance rozmístí jen krátce před dosažením ruské obnovy, nebudou mít na úvahy Moskvy žádný vliv. Rusko by mohlo podcenit bojovou připravenost NATO a být v pokušení válku zahájit.

Rychlá realizace obranných plánů dosáhne většího a dřívějšího odstrašujícího účinku. Nevýhodou jsou politicko-ekonomické náklady stejně jako vojenské a průmyslové důsledky urychleného budování armády. Vycházíme-li z potřeby odstrašit Rusko za deset let, potřebné úsilí bude z politického hlediska snáze stravitelné. Zátěž pro veřejné rozpočty se rozloží na období několika vlád. Budování silových struktur a nákupy mohou pokračovat podle plánu. Průmysl může zachovat své výrobní plány.

Pokud se však Moskvě podaří připravit své ozbrojené síly dříve, bude pro Severoatlantickou alianci obtížnější držet krok. Evropě totiž trvá dlouho, než se plány stanou skutečností. Zřízení nových výrobních linek na rakety či tanky trvá nejméně dva roky, což platí také pro tvorbu větších vojenských jednotek. Čím větší rychlost je zapotřebí, tím více se budou muset změnit standardy pro výcvik nebo výzbroj. Armáda, která vznikne do pěti let, se zásadně liší od armády, která vznikne za devět let.

Bez ohledu na zvolenou strategii existují čtyři oblasti, v nichž DGAP doporučuje NATO okamžitě přijmout další opatření ke zlepšení své pozice vůči Rusku:

Zaprvé, Aliance musí využít času, který zbývá do ukončení intenzivních bojů na Ukrajině a do začátku obnovy ruských ozbrojených sil. Je potřeba, aby ukrajinské ozbrojené síly měly šanci způsobit Rusku porážku na ukrajinském území při svých dalších ofenzivách. To nejen sníží bojovou sílu Ruska, ale také potvrdí odhodlání vydržet v podpoře Kyjeva. Ruský neúspěch nakonec možná povede ke změně strategických cílů Kremlu. NATO musí nicméně najít rovnováhu mezi podporou Ukrajiny a posílením vlastních bojových schopností.

Evropa má zadruhé začít s Kyjem spolupracovat na plánování a realizaci začlenění země do západní obrany a vyzbrojování. Budoucí členství v EU a NATO toto spojení výrazně posílí. Vzhledem k pravděpodobnému pokračování konfliktu s Ruskem v příštích desetiletích bude mít geografická poloha Ukrajiny mimořádný geostrategický význam pro bezpečnost Evropy.

Zatřetí, všechny tyto plány zastiňuje obava o snížení amerického příspěvku na obranu Evropy. Ta by proto měla dosáhnout vlastních nezávislých vojenských schopností a nastolit vyváženější vztah s USA. Tím se Evropanům může podařit vyvrátit obvinění z nespravedlivého sdílení obranné zátěže.

Nakonec začtvrté DGAP nabádá Alianci k zásahu proti ruskému průmyslu. Naděje spojené se sankcemi se v mnoha případech nenaplnily. Obchodní omezení ovšem nabízejí příležitost, jak rozvoj ruského válečného hospodářství zbrzdit. Opatření Západu musí být důsledně dodržována a rozšířena na mnohem širší škálu zboží. V současné době není ruská výzbroj založena na špičkových technologiích, ale na masové výrobě, která často využívá nekontrolované západní zboží. Použití takových výrobků se z evropského pohledu může zdát zastaralé, pro potřeby ruských zbrojovek je ale dostačující.

Rusko usiluje o obnovu ruského impéria a vládu nad veškerým územím, která považuje za „ruský svět“. Ke změně tohoto strategického kurzu dojde pouze v případě změny vládnoucího režimu, což je v blízké budoucnosti velmi nepravděpodobné. Pokud dojde k zamrznutí ukrajinsko-ruské války, Moskva dostane oddechový čas na obnovu svých ozbrojených sil, jež budou opětovně využity k imperiálním výbojům. NATO proto musí Kreml co nejvíce oslabit (podporou Kyjeva, hospodářskými sankcemi) a ukázat mu, že další útok bude od samého počátku beznadějný.

Zdroje: ERR News, Forsal, DGAP

Nahlásit chybu v článku


Související články

Michta, Bartosiak: Evropa je bezbranná a Spojené státy se chovaly jako šílenci

Polský geopolitický odborník doktor Jacek Bartosiak si do svého pořadu na Strategy&Future pozval ...

PREMIUM Bartosiak: Marx, pruské reformy, slabé polské elity a finanční vs. výrobní kapitalismus, část 1.

Jacek Bartosiak, polský autor bestsellerů o geopolitice a zakladatel think-tanku Strategy & ...

PREMIUM Bartosiak: Marx, pruské reformy, slabé polské elity a finanční vs. výrobní kapitalismus, část 2.

Druhá a poslední část přepisu rozhovoru Jacka Bartosiaka v pořadu Dwie Lewe Ręce.

PREMIUM Polsko kupuje houfnice K9. Času není nazbyt. Za tři roky Rusko zaútočí

Bohužel se nejedná o clickbaitový nadpis. „NATO má tři roky na to, aby se připravilo na konfrontaci ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • PavolR
  11:28 20.03.2024

  Keby som mal tipovať, za najpravdepodobnejší dátum útoku RU ma PL by som aktuálne dal 22. júl 2024. Dôvody: - 22. júla 2023 Putin varoval PL, že útok proti BLR by považoval za ...Zobrazit celý příspěvek

  Keby som mal tipovať, za najpravdepodobnejší dátum útoku RU ma PL by som aktuálne dal 22. júl 2024.

  Dôvody:
  - 22. júla 2023 Putin varoval PL, že útok proti BLR by považoval za útok proti RU.
  - tento rok bude akurát v tom čase 80. výročie oslobodenia mesta sovietmi spod nacistickej okupácie.
  - 22. júna možno pri výročí Barbarossy naplánovať provokáciu, ktorá poslúži ako zámienka neskoršieho útoku a zároveň začať bičovať RU verejnosť porovnávanim Poliakov k nacistom a rozvinúť tézu o nezákonnosti "odstúpenia" toho územia Stalinom Poľsku.
  - 26. júla 2024 začínajú Olympijské hry - bude teda intenzívny tlak na uzatvorenie prímeria počas hier ešte než sa NATO zmobilizuje.
  - 28. júla 2024 bude 110. výročie vypuknutia 1 sv. vojny, čo je optimálne pre vyvolanie hystérie, že sa môže rozpútať 3. sv. vojna

  Ciele: RU sa bude snažiť dotlačiť NATO k rokovaniam a ústupkom. Možno dokonca plánujú počas olympiády (a potenciálneho prímeria) zorganizovať referendum o pripojení k BLR. Týmto by odrezali pozemný prístup NATO k Pobaltiu.Skrýt celý příspěvek

  • PavolR
   21:33 09.06.2024

   Posúvam svoju predikciu na 3. júla ... na bieloruský Deň oslobodenia.

   Posúvam svoju predikciu na 3. júla ... na bieloruský Deň oslobodenia.

 • PavolR
  10:41 25.12.2023

  Nemecký denník BILD stanovil ruský útok na prelom rokov 2024-2025, čiže takto o rok:
  https://twitter.com/Werner2000...

  Nemecký denník BILD stanovil ruský útok na prelom rokov 2024-2025, čiže takto o rok:
  https://twitter.com/Werner2000...

 • PavolR
  15:58 14.12.2023

  Tu je celý prepis toho KGBáka - stanovili si dátum 2025:
  https://twitter.com/Dana353000...
  https://twitter.com/Dana353000...

  Tu je celý prepis toho KGBáka - stanovili si dátum 2025:
  https://twitter.com/Dana353000...
  https://twitter.com/Dana353000...

 • PavolR
  19:01 13.12.2023

  Chystajú RU s BLR "Gliwice"? Čo hovoríte? V minulosti už získali polského, ktorý bol ochotný "svedčiť" o masových hroboch migrantov (odvtedy sa mu už zasekol krk v slučke). Môžu sa ...Zobrazit celý příspěvek

  Chystajú RU s BLR "Gliwice"? Čo hovoríte? V minulosti už získali polského, ktorý bol ochotný "svedčiť" o masových hroboch migrantov (odvtedy sa mu už zasekol krk v slučke). Môžu sa snažiť narafičiť, že vlastne PL napadla ich a preto nemá nárok na článok 5?
  https://twitter.com/Sprinter00... Skrýt celý příspěvek

  • Lukas
   20:08 13.12.2023

   Akurat ludzi którzy są gotowi mówić, że polscy żołnierze "zabijają" migrantów na granicy jest wielu... Przecież Agnieszka Holland zrobiła nawet film (finansowany między innymi z ...Zobrazit celý příspěvek

   Akurat ludzi którzy są gotowi mówić, że polscy żołnierze "zabijają" migrantów na granicy jest wielu...
   Przecież Agnieszka Holland zrobiła nawet film (finansowany między innymi z czeskich pieniędzy)

   A wszystko to tylko z jednego powodu..
   Nienawiści do PiS...
   Rozumiecie? z tak niskich powodów są ludzie gotowi prowadzić totalną antypaństwową działalność... (To jest bardziej niebezpieczne niż 1 Gwardyjska Armia Pancerna)Skrýt celý příspěvek

   • PavolR
    20:22 13.12.2023

    Je kým lomcuje nenávisť k PiSu a je kým lomcuje nenávisť k Tuskovi.
    Určite sú však aj taký, čo zúrivo nenávidia obe strany a tí budú predstavovať najväčšiu hrozbu.
    Zlá situácia.

    Je kým lomcuje nenávisť k PiSu a je kým lomcuje nenávisť k Tuskovi.
    Určite sú však aj taký, čo zúrivo nenávidia obe strany a tí budú predstavovať najväčšiu hrozbu.
    Zlá situácia.

   • PavolR
    20:35 13.12.2023

    Popri zanietených vlastizradcoch ala Emil Czeczko, môžebyť hrozbou aj, že niekto z čírej nerozvážnosti sprostosti skúsi RU tvrdenia využiť na útok proti vláde a RU si takéto ...Zobrazit celý příspěvek

    Popri zanietených vlastizradcoch ala Emil Czeczko, môžebyť hrozbou aj, že niekto z čírej nerozvážnosti sprostosti skúsi RU tvrdenia využiť na útok proti vláde a RU si takéto vyjadrenie dajú na štít. Ako keď blbý Sikorski ďakoval USA za výbuch NS. Niekoľko slov dokáže spôsobiť veľké škody.

    Síce vôbec nepochybujem, že sa Poliaci budú vedieť voči ohrozeniu nakoniec zomknúť, no prvé reakcie môžu byť zmätočné a kritické.Skrýt celý příspěvek

   • Kalessin
    21:25 13.12.2023

    Polák a Slovák se hádají na českém diskuzním fóru? Co lepšího by si Putin mohl přát k Vánocům? 100 USD za barel leda.

    Polák a Slovák se hádají na českém diskuzním fóru? Co lepšího by si Putin mohl přát k Vánocům? 100 USD za barel leda.

    • Lukas
     10:01 14.12.2023

     Pro Kalessin Po pierwsze - nie kłócimy się - tylko rozmawiamy. Po drugie - to właśnie jest wspaniałe w wynalazku zwanym internetem. Właśnie to, że możemy bezpośredni wymieniać się ...Zobrazit celý příspěvek

     Pro Kalessin
     Po pierwsze - nie kłócimy się - tylko rozmawiamy.
     Po drugie - to właśnie jest wspaniałe w wynalazku zwanym internetem.
     Właśnie to, że możemy bezpośredni wymieniać się informacjami, poglądami, opiniami. Możemy to robić aby lepiej się zrozumieć...

     Pro PavolR - Czeczko był głupcem, głupcem, który myślał, że "ucieknie" przed problemami z prawem... Nazwanie go "zdrajcą" jest nobilitacją...

     Natomiast w PL jest dużo grup interesu, które są zdeterminowane "podpalić kraj" w imię swoich partykularnych interesów...Skrýt celý příspěvek

   • Trener
    14:29 14.12.2023

    V případě filmu A. Holandové... Tady je i lidská stránka věci, co bylo prý viděno ve filmu, tak není moc lidské. Tím myslím i z té polské strany. Naopak z Běloruské a Ruské strany ...Zobrazit celý příspěvek

    V případě filmu A. Holandové... Tady je i lidská stránka věci, co bylo prý viděno ve filmu, tak není moc lidské. Tím myslím i z té polské strany. Naopak z Běloruské a Ruské strany je to těžké zneužití problému a velká nelidskost. Mám nějaké známé v Polsku a PiS přímo nesnášeli.Skrýt celý příspěvek

 • pjaro77
  13:54 11.12.2023

  Bolo by bolo dobré pridať sem úvahy o roli Číny v nadchádzajúcej mele o "novom rozdelení sveta". Napadlo ma, ak by Čína napadla Taiwan, bez ohľadu na to či by ho ovládla , ...Zobrazit celý příspěvek

  Bolo by bolo dobré pridať sem úvahy o roli Číny v nadchádzajúcej mele o "novom rozdelení sveta".
  Napadlo ma, ak by Čína napadla Taiwan, bez ohľadu na to či by ho ovládla , dodávky čipov do sveta by sa poriadne skruhli. Predsa je tam najkoncentrovanejšia výroba čipov a najviac odborníkov. Nedávno tokresanie dodávok postihlo radu výrobcov na dva roky. Tentokrát by to bolo dlhšie.
  "Taiwan produces over 60% of the world's semiconductors and over 90% of the most advanced ones."
  Uvažoval niekto mocných sveta pre prípad , že to vypukne presťahovať výrobné kapacity napríklad do Austrálie aj s odborníkmi a ich rodinami ?Skrýt celý příspěvek

  • PavolR
   14:20 11.12.2023

   To podľa mňa nie je aktuálne.
   Väčšou výzvou pre Čínu je zbrojenie Japonska. Najprv potrebuje zatrhnúť to a až potom nabehnúť na Taiwan, inak by šlo dlhodobo o Pyrrhovo víťazstvo.

   To podľa mňa nie je aktuálne.
   Väčšou výzvou pre Čínu je zbrojenie Japonska. Najprv potrebuje zatrhnúť to a až potom nabehnúť na Taiwan, inak by šlo dlhodobo o Pyrrhovo víťazstvo.

   • pjaro77
    03:33 12.12.2023

    Riaditelia NATO, WTO, a ďalších trojpísmenkových organizácií majú spústu času, pohoda, klídek na kávičku. A potom bum, zrazu sa zčista jasna objaví katastrofa 911, utok hamasu 710, ...Zobrazit celý příspěvek

    Riaditelia NATO, WTO, a ďalších trojpísmenkových organizácií majú spústu času, pohoda, klídek na kávičku.
    A potom bum, zrazu sa zčista jasna objaví katastrofa 911, utok hamasu 710, perlový prístav... Zodpovední papaláši, generáli a šéfovia tajných služieb s oroseným čelom si nestíhajú podávať kľučky pre komisiami a prezidentmi. Sypú z rukáva vetičky typu - no one could have guessed .. blabla ... there wasn't any clear signal... blabla..... we didnt suppose ... blabla.
    Nechcem šíriť paniku , ale amíci sami hovoria, že invázia alebo iný spôsob na taiwan je len otázka času, tak by bolo dobré sa už teraz zamyslieť , ako riešiť zabezpečenie výrobných kapacít čipov, ktoré Taiwan produkuje.
    Pozri sa na Čínu a Rusko, oni svoje geopolitické kroky plánujú 10-15 rokov dopredu tak prečo to nevie západ ? Nestačilo poučenie z kríz za posledných 20 rokov, to bude západ fungovať systémom just in time (podnikať kroky až sa pruser prihodí alebo mesiac predtým) ?Skrýt celý příspěvek

    • montecasino1
     09:10 12.12.2023

     Je tu problém líderstva a ešte väčší problém je to, že si každá vláda po voľbách razí svoju agendu tak maximálne na 4 roky, neexistuje vôbec žiadna kontinuita, leda tak blabotanie ...Zobrazit celý příspěvek

     Je tu problém líderstva a ešte väčší problém je to, že si každá vláda po voľbách razí svoju agendu tak maximálne na 4 roky, neexistuje vôbec žiadna kontinuita, leda tak blabotanie o Green deele a inklúzii a ľudských právach od výmyslu sveta.Skrýt celý příspěvek

 • pjaro77
  11:06 10.12.2023

  Ceny za súčasné vojenské kamikadze drony : Hero-120: https://www.shephardmedia.com/... ...Zobrazit celý příspěvek

  Ceny za súčasné vojenské kamikadze drony :
  Hero-120:
  https://www.shephardmedia.com/...
  Shephard Defence Insight estimates the loitering munition has a flyaway unit cost of $150,000 and a gross unit cost of $202,500.
  To je cena ako za javelin.

  Hero-30
  Nenašiel som, odhadujem to na tretinu-pätinu Hero-120.

  Switchblade-300
  https://dronesurveyservices.co...
  In 2023, a Switchblade 300 drone costs around $6,000 per unit
  Pričom SW-300 nie je určený na ničenie obrnenej techniky.

  Switchblade-600
  Nenašiel som, odhadujem ich tiež na 3-5 násobok verzie 300.

  K nim ešte cena za výcvik, servis, a terminály.
  Ak majú byť loitering drony súčasť vybavenia pozemnej armády v masívnych množstvách ako dnes RPGčka, na dnešné profi drony od zbrojárskeho priemyslu môže rovno zabudnúť.
  Vzhľadom k cene si ich nemôžu malé ani stredné armády (v europe) vo veľkých množstvách dovoliť. A pochybujem , že sa im niekedy podarí priblížiť cene garážových dronov. Pre masívnu výzbroj budú musieť znížiť cenu na 3000-4000e za kus za dron schopný zničiť tank.
  Ak ale malým armádam stačí pár stoviek až tisíc kusov dronov pre vyčlenené jednotky, potom sa dá vysoká cena akceptovať. Avšak na ruskú vojenskú silu stačiť také počty nebudú.Skrýt celý příspěvek

 • pjaro77
  10:10 10.12.2023

  Keď je v europe nedostatok muncie všetkého druhu, čo keby europske štáty začali aspoň hromadnú výrobu FPV a autonomnych dronov ? Dnes sa dajú s nimi zastavovať aj veľké útoky ...Zobrazit celý příspěvek

  Keď je v europe nedostatok muncie všetkého druhu, čo keby europske štáty začali aspoň hromadnú výrobu FPV a autonomnych dronov ? Dnes sa dajú s nimi zastavovať aj veľké útoky tankov.
  Nie je to vyslovene zbraň, ale dá sa tak použiť, takže by to bankám nemalo vadiť ich financovanie.
  Elektromotory a elektroniku hádam vedia EU štáty vyrábať.
  Rusko ich tak či tak bude používať vo veľkom.Skrýt celý příspěvek

  • Jaroslav Dolejška
   21:09 10.12.2023

   Chystá se u nás výroba 10 000 FPV dronů pro Ukrajinu, snad za 100 000 000 kč.

   Chystá se u nás výroba 10 000 FPV dronů pro Ukrajinu, snad za 100 000 000 kč.

   • pjaro77
    13:26 11.12.2023

    U vás idete vo veľkom štýle. Vy ale potrebujete vybaviť aj svoju amádu.

    A čo inde v europskych štátoch NATO ?

    U vás idete vo veľkom štýle. Vy ale potrebujete vybaviť aj svoju amádu.

    A čo inde v europskych štátoch NATO ?

  • flanker.jirka
   21:20 10.12.2023

   "Elektromotory a elektroniku hádam vedia EU štáty vyrábať." Hádáte správně, ale kolik z toho je z komponent přímo z EU a kolik toho čeká na součástky od komunistů z Číny? ... je ...Zobrazit celý příspěvek

   "Elektromotory a elektroniku hádam vedia EU štáty vyrábať."
   Hádáte správně, ale kolik z toho je z komponent přímo z EU a kolik toho čeká na součástky od komunistů z Číny?
   ... je to jako s automobilovým průmyslem. Vyrábíme česká a německá auta, ale jen pokud se nešprajcne nějaká loď v suezu.Skrýt celý příspěvek

   • Vrata
    08:32 11.12.2023

    K tem automobilum: pokud si pamatuji, tak naposledy tu pred par lety za covidu stala vyroba aut kvuli nedostatku japonskych cipu, nebot v Japonsku jim vyhorela fabrika. Na nic ...Zobrazit celý příspěvek

    K tem automobilum: pokud si pamatuji, tak naposledy tu pred par lety za covidu stala vyroba aut kvuli nedostatku japonskych cipu, nebot v Japonsku jim vyhorela fabrika. Na nic dalsiho si nevzpominam.Skrýt celý příspěvek

 • Tesil
  21:40 09.12.2023

  Thin tank prosazuje zájmy sponzorů a nemusí se vždy vyjadřovat objektivně.A navíc zase ten Soros.
  Tak to prosím berte s rezervou.

  Thin tank prosazuje zájmy sponzorů a nemusí se vždy vyjadřovat objektivně.A navíc zase ten Soros.
  Tak to prosím berte s rezervou.

 • Stip
  20:02 09.12.2023

  Mne to vyhrozovani Ruskem proti NATO nedava smysl a jako zoufale prehaneni to povazuji i od Ukrajincu. NATO, potazmo Evropa se daleko snaze sesype diky ruskym trojskym konum, ...Zobrazit celý příspěvek

  Mne to vyhrozovani Ruskem proti NATO nedava smysl a jako zoufale prehaneni to povazuji i od Ukrajincu. NATO, potazmo Evropa se daleko snaze sesype diky ruskym trojskym konum, vytvarenim ekonomicke provazanosti s Ruskem a obycejne blbosti. Jako rozumne se mi jevi penize na obranu smerovat vyhradne do plne NATO kompatibilnich systemu a vyrazne ubrat s blbnutim pri podpore domaciho prumyslu, ktere nakupy prodrazuje o vlastenecky priplatek a dodavky nemistne prodluzujeSkrýt celý příspěvek

  • PavolR
   20:40 09.12.2023

   Hrozenie RU proti Ukrajine nedávalo mnohým zmysel a mali to za zúfalé preháňanie USA, veď UA sa mala zosypať sama.
   Izraelcom nedával zmysel útok HAMASu navzdory varovným signálom.

   Hrozenie RU proti Ukrajine nedávalo mnohým zmysel a mali to za zúfalé preháňanie USA, veď UA sa mala zosypať sama.
   Izraelcom nedával zmysel útok HAMASu navzdory varovným signálom.

   • Stip
    21:44 09.12.2023

    Hele, asi jo, ja jen ze ohlasovani ruskeho utoku na NATO za tri roky povazuju za prehaneni, ktere muze zastirat problem podstatne zavaznejsi a taky realnejsi, kolaps Zapadu na ...Zobrazit celý příspěvek

    Hele, asi jo, ja jen ze ohlasovani ruskeho utoku na NATO za tri roky povazuju za prehaneni, ktere muze zastirat problem podstatne zavaznejsi a taky realnejsi, kolaps Zapadu na politicke urovni bez jedineho vystrelu. Fico, Orban, u nas uz se tesi Babis s Okamurou. Rusove to umi, dekady na tom delaji. Aby si nas pak Rusko neutrhlo jak shnilou svestku, vlekouci se zbrojni zakazky postavene na procentech pro domaci prumysl jako hlavnim kriteriu, nam fakt nepomuzou.Skrýt celý příspěvek

    • PavolR
     23:10 09.12.2023

     Mňa by naopak v zásade neprekvapilo, ani keby RU zaútočilo už budúci týždeň.

     Mňa by naopak v zásade neprekvapilo, ani keby RU zaútočilo už budúci týždeň.

     • pjaro77
      11:33 10.12.2023

      Budúci týždeň nie, už začína zima a po nej príde rasputica ale budúci rok prípadne 2025 by som to odhadoval. Sám do toho nepôjde, pravdepodobne sa pridá irán. Zatiaľ asi začne ...Zobrazit celý příspěvek

      Budúci týždeň nie, už začína zima a po nej príde rasputica ale budúci rok prípadne 2025 by som to odhadoval.
      Sám do toho nepôjde, pravdepodobne sa pridá irán. Zatiaľ asi začne vojna v južnej amerike - kamarát Maduro pomôže rozdrobiť pozornosť USA.
      Ak sa má začať vo veľkom množstve vyrábať v europe delostrelecká munícia a rakety, na to Putin rozhodne nechce čakať.Skrýt celý příspěvek

     • PavolR
      19:54 10.12.2023

      pjaro77
      Odhliadnuc od toho, že RU majú priam perverziu útočiť uprostred najväčšej rasputice, v Pobaltí a Poľsku sú predsa len trocha iné klimatické podmienky.

      pjaro77
      Odhliadnuc od toho, že RU majú priam perverziu útočiť uprostred najväčšej rasputice, v Pobaltí a Poľsku sú predsa len trocha iné klimatické podmienky.

   • flanker.jirka
    10:53 10.12.2023

    Putin dával najevo "ruské zájmy" ve svém okolí už v roce 2007 na konferenci o bezpečnosti v Mnichově a na summitu NATO Rusko v dubnu 2008. Jenomže část osazenstva se jezdila na ...Zobrazit celý příspěvek

    Putin dával najevo "ruské zájmy" ve svém okolí už v roce 2007 na konferenci o bezpečnosti v Mnichově a na summitu NATO Rusko v dubnu 2008. Jenomže část osazenstva se jezdila na tyto konference pouze nakrmit a vyspat a spoléhali na to, že rus, jako obvykle, bluffuje. Prakticky nikdo se neprobral ani v roce 2014, evropské lídry Francie a Německo musely k sankcím proti rusku dotlačit USA.Skrýt celý příspěvek

 • Kalessin
  17:57 09.12.2023

  Německý tisk píše, že s pravděpodobností hraničící s jistotou se stane Draghi šéfem Evropské komise a Ursula stane v čele NATO. Proč to rovnou nedají Tvrdíkovi?

  Německý tisk píše, že s pravděpodobností hraničící s jistotou se stane Draghi šéfem Evropské komise a Ursula stane v čele NATO. Proč to rovnou nedají Tvrdíkovi?

  • Kalessin
   18:49 09.12.2023

   Ještě link (z rakouského Expresu)

   https://exxpress.at/wechsel-an...

   Ještě link (z rakouského Expresu)

   https://exxpress.at/wechsel-an...

  • Lars
   10:56 11.12.2023

   šéfem NATO bude někdo, kdo bude odpovídat zájmům největšího sponzora. 70 procent rozpočtu NATO je z USA. Ty si tam žádnou Uršulu fakt nepustí.

   šéfem NATO bude někdo, kdo bude odpovídat zájmům největšího sponzora. 70 procent rozpočtu NATO je z USA. Ty si tam žádnou Uršulu fakt nepustí.

   • Kalessin
    12:49 11.12.2023

    Ani nevíte jak moc chci věřit, že máte pravdu. Trochu se ale bojím, že takhle se to nehraje. USA sice platí 70% rozpočtu NATO, ale hádejte, kolik Američanů se už stalo jeho ...Zobrazit celý příspěvek

    Ani nevíte jak moc chci věřit, že máte pravdu. Trochu se ale bojím, že takhle se to nehraje. USA sice platí 70% rozpočtu NATO, ale hádejte, kolik Američanů se už stalo jeho generálními tajemníky.

    https://en.wikipedia.org/wiki/...

    A ještě jeden postřeh: Establishment drží všechny potenciální uchazeče z řad nových členů ze Střední a Východní Evropy bezpečně mimo, přestože právě tyto země by hrály v konfliktu s Ruskem klíčovou roli.

    Ale stejně: Proč sakra zrovna Ursula??Skrýt celý příspěvek

    • pjaro77
     03:37 12.12.2023

     To je pravda, ale všetci vedia že sa blíži dlhodobý predvojnový stav . Tá koza v armáde pohnojila čo mohla, nerozumie sa do toho. Buď NATO američanov nezaujíma alebo neviem.

     To je pravda, ale všetci vedia že sa blíži dlhodobý predvojnový stav . Tá koza v armáde pohnojila čo mohla, nerozumie sa do toho. Buď NATO američanov nezaujíma alebo neviem.

    • PavolR
     20:32 14.12.2023

     Ursula je v otázke UA a celkovo veľmi aktívna, na rozdiel od nie veľmi viditeľného Jensa a má kontakty na najvyššej úrovni. A to je to, na čom záleží. Reprezentovať a koordinovať.

     Ursula je v otázke UA a celkovo veľmi aktívna, na rozdiel od nie veľmi viditeľného Jensa a má kontakty na najvyššej úrovni. A to je to, na čom záleží. Reprezentovať a koordinovať.

 • PavolR
  12:42 09.12.2023

  Akurát dnes som zachytil jeden dokument o WWII, kde sa v jednej časti riešila otázka, prečo začal Hitler vojnu pred tým, než na ňu bolo Nemecko pripravené. Prerátal sa snáď, alebo ...Zobrazit celý příspěvek

  Akurát dnes som zachytil jeden dokument o WWII, kde sa v jednej časti riešila otázka, prečo začal Hitler vojnu pred tým, než na ňu bolo Nemecko pripravené. Prerátal sa snáď, alebo sa sled udalostí vymkol kontrole? Nie. Bol to výsledok jeho fatalistickej ideológie. Svojim generálom povedal, že ak musí k vojne aj tak dôjsť, tak radšej zaútočiť hneď, než dať Židom ešte ďalšie dva roky času na prípravu. Rozbehnuté projekty sa dokončia počas vojny.

  Putinova ideológia je podobne fatalistická ako Hitlerova. Môžeme rátať, koľko rokov potrvá, kým bude pripravený na vojnu s nami, no on na také výpočty nemusí vôbec brať ohľad. Nepotrebuje byť pripravený, aby tú vojnu začal, stačí mu pocit, že ešte nie sme dostatočne pripravení my, resp. vedomie, že nám nesmie dať čas, v ktorý (tak trocha naivne) dúfame, že mám Ukrajinci vybojovali.Skrýt celý příspěvek

 • Lukas
  09:30 09.12.2023

  Cóż... W wymiarze praktycznym to ACR powinna pomyśleć jakby kupić więcej haubic (niekoniecznie Caesar) i więcej amunicji 155...

  ;-)

  Cóż... W wymiarze praktycznym to ACR powinna pomyśleć jakby kupić więcej haubic (niekoniecznie Caesar) i więcej amunicji 155...

  ;-)

 • Klimesov
  09:00 09.12.2023

  Jedna věc do debaty. Vojenského odstrašení se dá docílit i jinými mechanizmy než zbrklým navyšováním zbrojní výroby. Například navýšením množství techniky a personálu v rámci ...Zobrazit celý příspěvek

  Jedna věc do debaty.
  Vojenského odstrašení se dá docílit i jinými mechanizmy než zbrklým navyšováním zbrojní výroby.
  Například navýšením množství techniky a personálu v rámci mise eFP a všeobecně na východním křídle.
  Navyšování výroby zbraní a munice je samozřejmě správná cesta, ale není samospásná. Daleko větší efekt má ukázka, že tu ochotu bojovat máte.
  Další věcí je soudržnost. Jako znít hloupě, ale ukázka ochoty podporovat svého spojence i přes všechny problémy má velký vliv. Nesmíme zapomínat, že Rusko je myšlenkově zaseklé někde v 18. století. Ono nechce bojovat se západem, ale chce si se západem znovu rozdělit svět (západem nyní myslím USA, Velkou Británii, Francii, možná Německo), oni chtějí další Postupim, Jaltu atd. Prostě sednout si s velkými světovými hráči a rozdělit si ty malé zemičky a sféry vlivu. Bohužel některé středoevropské a východoevropské národy a politici jim v tomto snažení jdou ochotně naproti.
  A tak by se dalo pokračovat.Skrýt celý příspěvek

  • Trener
   11:19 09.12.2023

   S tímto Vašim souhlasím, pokud jde o to zbrojení, tak to spojenectví, nebo alespoň nějaké poskytnutí zbraní a munice je důležité vzhledem k masivním počtům a nákladnosti zbrojení. ...Zobrazit celý příspěvek

   S tímto Vašim souhlasím, pokud jde o to zbrojení, tak to spojenectví, nebo alespoň nějaké poskytnutí zbraní a munice je důležité vzhledem k masivním počtům a nákladnosti zbrojení.
   Dnes nehrozí, aby současná AČR měla počty techniky jako tenkrát ČSLA, když to převedu na počet obyvatel. Zde spíš mít o něco vyšší zásoby munice ideálně vyrobené za "naše" ceny a umět bojovat efektivněji než protivník s využitím moderních trendů.Skrýt celý příspěvek

  • flanker.jirka
   12:25 09.12.2023

   Co je AČR schopna tam poslat a trvale udržet připravené k boji? Tj. nejne poslat tam vojáky provádět svůj výcvik, ale přesunout blíže kompletní logistiku pro takovou jednotku. Co ...Zobrazit celý příspěvek

   Co je AČR schopna tam poslat a trvale udržet připravené k boji? Tj. nejne poslat tam vojáky provádět svůj výcvik, ale přesunout blíže kompletní logistiku pro takovou jednotku. Co armáda, to jiná technika, vidíme, že i "155 mm munice NATO" není shodná pro jednotlivé typy houfnic na tuto ráži a podobně jsou na tom jiné zbraně. Armády NATO stále mají rozdílné systémy pro velení a spojení, některé věci stále chybí. Ve výsledku tam každá armáda bude muset být schopná logisticky svoje jednotky zajistit. Čím a jak, když nyní nedokáže NATO dostatečně zásobovat Ukrajinu?Skrýt celý příspěvek

  • OndraV.
   20:53 09.12.2023

   Ano, dá se odstranit navýšením mise eFP, ale to by muselo být z čeho brát…, aspoň tedy AČR jede nadoraz… Teď je v zahraničí více SaP než když bylo Mali, Afghánistán atd… A stále ...Zobrazit celý příspěvek

   Ano, dá se odstranit navýšením mise eFP, ale to by muselo být z čeho brát…, aspoň tedy AČR jede nadoraz…

   Teď je v zahraničí více SaP než když bylo Mali, Afghánistán atd…

   A stále v pozemních silách chybí cca 30-40% personálu.
   Vzdušné síly na tom nejsou o moc lépe.

   Je hezké chtít i větší počet letounů, ale kde vzít posádky a při tom nekrást…?

   Aktuální nárůst počtu personálu v AČR při srovnání na zacatku a konci roku, +/- při odchodu a příchodu je rovno téměř nule…

   Kde rekrutovat? Čím motivovat ke vstupu, k odhodlání následně setrvat?

   A teď to stejné PČR…


   Nevim no, moc není kým a čîm navýšit eFP, a Američani toho mají sami dost. Nemají “jen” Evropu a “jen” Rusko.Skrýt celý příspěvek

   • Tesil
    21:46 09.12.2023

    Ekonomika v hajzlu,pár set vojáků schopných nějakého nasazení,technika nic moc,tak snad můžeme odstrašit počtem generálů.

    Ekonomika v hajzlu,pár set vojáků schopných nějakého nasazení,technika nic moc,tak snad můžeme odstrašit počtem generálů.

    • OndraV.
     21:56 09.12.2023

     De facto, ty jediné máme na 100% :):):)

     Je zajimave, ze nikde nikdy nechybí třeba rok na místě v hodnosti generála:)

     De facto, ty jediné máme na 100% :):):)

     Je zajimave, ze nikde nikdy nechybí třeba rok na místě v hodnosti generála:)

     • flanker.jirka
      21:24 10.12.2023

      To sedí! :-) :-) :-) Podobná situace je i u plukovníků a podplukovníků.

      To sedí! :-) :-) :-) Podobná situace je i u plukovníků a podplukovníků.

   • Scotty
    22:47 09.12.2023

    Za tenhle rok ještě definitivní čísla personálního stavu nejsou. Ovšem už proto že se mění struktura brigád bude nenaplněnost/potřeba nábor v dalších letech velká. U pilotů a ...Zobrazit celý příspěvek

    Za tenhle rok ještě definitivní čísla personálního stavu nejsou. Ovšem už proto že se mění struktura brigád bude nenaplněnost/potřeba nábor v dalších letech velká.
    U pilotů a technického personálu, ale zejména pilotů, je situace zase jiná tím že jejich škola/výcvik trvá několik let.
    Finanční motivace je pořád atraktivní. Ovšem tady je problém v tom že se rekrutace daří více na Moravě. Což nutí vojáky kteří odejdou sloužit co Čech cestovat na dlouhé vzdálenosti a pochopitelně potom už to finanční ohodnocení na atraktivitě trochu ztrácí.
    Momentálně je asi nejvíc vojáků na Slovensku, kde se o zahraničí snad nedá ani mluvit. Možná o lehké exotice, ale ne zahraničí.Skrýt celý příspěvek

    • flanker.jirka
     21:32 10.12.2023

     "Ovšem už proto že se mění struktura brigád bude nenaplněnost/potřeba nábor v dalších letech velká. " To není tolik o změně struktury, ale o tom, že už AČR nedokáže konkurovat ...Zobrazit celý příspěvek

     "Ovšem už proto že se mění struktura brigád bude nenaplněnost/potřeba nábor v dalších letech velká. "
     To není tolik o změně struktury, ale o tom, že už AČR nedokáže konkurovat privátní sféře, ani přes zajímavější platové podmínky. Ne každý snese vojenský režim a dojíždění za prací podle potřeb armády. Armáda už nemá žádný bytový fond, který by alespoň částečně řešil tyto palčivé problémy.
     U pilotů začíná být problémem nejen doba výcviku, ta je podobná jako u každého důstojníka, ale také zdravotní stav populace a spousta jiných možností všude v EU.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      13:59 11.12.2023

      Samozřejmě že je.

      Krom vysoké školy pilot ještě samozřejmě prochází výcvikem u CLV a potom ještě výcvikem na typ.

      Samozřejmě že je.

      Krom vysoké školy pilot ještě samozřejmě prochází výcvikem u CLV a potom ještě výcvikem na typ.

    • Trener
     12:04 11.12.2023

     Nenaplněnost stavu armády je problém, různé příčiny už zmiňujete. Já myslím, že čím lépe se budeme mít, bude více pracovních příležitostí, tak tím více armáda ostrouhá. Proto je ...Zobrazit celý příspěvek

     Nenaplněnost stavu armády je problém, různé příčiny už zmiňujete. Já myslím, že čím lépe se budeme mít, bude více pracovních příležitostí, tak tím více armáda ostrouhá. Proto je lepší rekrutace na Moravě, kde v některých regionech není tolik pracovních příležitostí. On ten "vojenský" život taky není snadný a podmínky nejlepší a někde hrozí nebezpečí v možná zbytečných misích a ne každý se s tím ztotožňuje. Tohle by spíš řešil nějaký intenzivní několikatýdenní kurz hlavně pro nižší kvalifikace, prostě taková zkrácená ZVS.Skrýt celý příspěvek

 • memo
  06:16 09.12.2023

  Jestliže Rusko zaútočí na Pobaltí, pak bude nutné aby NATO zaútočilo na severozápadě Ruska a obsadilo poloostrov Kola a Karélii až k Bílému moři a také pokud možno odřízla Rusko od ...Zobrazit celý příspěvek

  Jestliže Rusko zaútočí na Pobaltí, pak bude nutné aby NATO zaútočilo na severozápadě Ruska a obsadilo poloostrov Kola a Karélii až k Bílému moři a také pokud možno odřízla Rusko od přístupu k Baltu včetně obklíčení Petrohradu. Rovněž by bylo dobré kdyby NATO v Evropě během těch tří let také měla nějaké nejaderné zbraně hromadného ničení. Pravděpodobně tedy třeba něco ve smyslu jako byl irácký Project Babylon rozmístěny po celé Evropě. Území Ruska je velké a to mu umožňuje snadno udržovat vojensko průmyslový potenciál daleko o Evropy. Evropa tedy musí získat schopnosti zasáhnout jakékoliv místo v Rusku a způsobit škody na ruské infrastruktuře v rozměrech třeba velkého zemětřesení.Skrýt celý příspěvek

  • PavolR
   09:08 09.12.2023

   RU takmer určite nezaútočí pod vlastnou vlajkou, aby nám zviazalo ruky a naopak samo si ponechalo manévrovací priestor pre hrozenie eskaláciou. Nezískali UA, no majú ešte BLR.

   RU takmer určite nezaútočí pod vlastnou vlajkou, aby nám zviazalo ruky a naopak samo si ponechalo manévrovací priestor pre hrozenie eskaláciou. Nezískali UA, no majú ešte BLR.

   • OndraV.
    20:55 09.12.2023

    Třeba se použije ta většina “Vagnerovců”, která zůstala v Bělorusku kousek od hranic s Litvou…

    Třeba se použije ta většina “Vagnerovců”, která zůstala v Bělorusku kousek od hranic s Litvou…

    • PavolR
     09:35 10.12.2023

     Ich pohyb a aktivity sú monitorované a RU to vedia. Slúžia skôr na odvedenie pozornosti a výcvik jednotiek, ktoré by mohli byť nasadené. Počítam, že tam bude aj veľa Bielorusov.

     Ich pohyb a aktivity sú monitorované a RU to vedia. Slúžia skôr na odvedenie pozornosti a výcvik jednotiek, ktoré by mohli byť nasadené. Počítam, že tam bude aj veľa Bielorusov.

  • Erich
   09:40 09.12.2023

   Projekt Babylon byl určen pro ZHN (chemické, biologické) jinak byl úplně k ničemu. To už mi přijdou lepší ty atomovky. Ale navýšení taktických atomových zbraní a nosičů (F-35) ve ...Zobrazit celý příspěvek

   Projekt Babylon byl určen pro ZHN (chemické, biologické) jinak byl úplně k ničemu. To už mi přijdou lepší ty atomovky. Ale navýšení taktických atomových zbraní a nosičů (F-35) ve východní evropě by smysl mělo.Skrýt celý příspěvek

 • Jan Grohmann
  00:21 09.12.2023

  Doporučuji si přečíst tento clanek: https://euromaidanpress.com/20... Citace: Dne 27. listopadu 2023 ...Zobrazit celý příspěvek

  Doporučuji si přečíst tento clanek:
  https://euromaidanpress.com/20...
  Citace:
  Dne 27. listopadu 2023 Putin podepsal ruský federální rozpočet na rok 2024, v němž na státní výdaje vyčlenil značných 36,66 bilionů rublů (412,5 miliardy dolarů), což odráží pozoruhodný 13% nárůst oproti rozpočtu na rok 2023. Zvláště pozoruhodný je téměř 70% nárůst výdajů na obranu v roce 2024 ve srovnání s rokem 2023.

  Druhá klíčová změna zahrnuje Putinovu směrnici o posílení armády země o dalších 170 000 vojáků, čímž se počet ozbrojených sil zvýší na 1,32 milionu.

  Tato drastická opatření naznačují, že Putin nemá za cíl pouze eskalovat válku mimo Ukrajinu, ale vnímá ji jako geopolitickou příležitost k přetvoření současného bezpečnostního prostředí.
  .....
  V minulém roce země G7 a EU zavedly strop na ropu ve výši 60 dolarů za barel, aby stabilizovaly dodávky ropy a omezily válečný rozpočet Kremlu. Jak však uvádí Politico , obchodníci tento cenový limit zdánlivě nerespektují a ruská ropa se prodává za přibližně 70 dolarů za barel. Je pozoruhodné, že přibližně 48 % ruského ropného nákladu bylo přepraveno na tankerech vlastněných nebo pojištěných zeměmi G7 a EU.Skrýt celý příspěvek

  • flanker.jirka
   08:52 09.12.2023

   Při svém uvažování vychází z historie, každá větší válka znamenala nové mezinárodní/mezistátní dohody a změny ve vlastnictví určitých částí území.

   Při svém uvažování vychází z historie, každá větší válka znamenala nové mezinárodní/mezistátní dohody a změny ve vlastnictví určitých částí území.

  • Jirka33
   11:22 09.12.2023

   Njn business až na prvním místě

   Njn business až na prvním místě

 • matu
  21:44 08.12.2023

  "Během této doby musí Severoatlantická aliance vybudovat armádu způsobilou proti Kremlu bojovat nebo schopnou Rusy od útoku alespoň odradit." Má to být obráceně. Během této doby ...Zobrazit celý příspěvek

  "Během této doby musí Severoatlantická aliance vybudovat armádu způsobilou proti Kremlu bojovat nebo schopnou Rusy od útoku alespoň odradit."

  Má to být obráceně.

  Během této doby musí Severoatlantická aliance vybudovat armádu způsobilou Kreml od útoku odradit nebo s Rusy alespoň bojovat.

  Odrazení je primární důvod investic do armády. Když investujeme málo zbyde nám boj. Minimální investice musí být, abychom alespoň vyhráli.Skrýt celý příspěvek

 • MartyX245
  21:25 08.12.2023

  Obávám se, že pokud opravdu budeme uvažovat scénář, který nastínilo Polsko, tak Evropa bude mít podle mě minimálně dva problémy, které se však nepodaří vyřešit, dokud opravdu válka ...Zobrazit celý příspěvek

  Obávám se, že pokud opravdu budeme uvažovat scénář, který nastínilo Polsko, tak Evropa bude mít podle mě minimálně dva problémy, které se však nepodaří vyřešit, dokud opravdu válka nepřijde.
  Zaprvé to jsou početní stavy Evropských armád a ochota evropských občanů v nich sloužit. Evropští politici můžou mít spoustu plánů, jak zvýšit bojovou sílu svých armád, ale to bez nového personálu půjde jen těžko.
  A dalším problémem je roztříštěnost Evropských vlád v názorech. Když to řeknu hodně blbě, tak Západní politici se budou handrkovat o tom, jestli Rusko představuje hrozbu nebo ne, až do chvíle, kdy do Bruselu najedou první Ruské tanky.
  Neříkám, že Evropa nemá v tomto ohledu i jiné problémy, ale ty se podle mě dají celkem řešit, kdežto tyto jsou dané jen a pouze mentalitou evropských občanů. Mentalitou, která se nezmění, dokud se nedají Ruské tanky opět do pohybu.Skrýt celý příspěvek

  • OndraV.
   20:56 09.12.2023

   Přesně tak!;)

   Přesně tak!;)

 • juko
  20:44 08.12.2023

  Preco nedokaze ziadna Europska krajina napodobnit tempo vyroby a efektivitu aku ma Juzna Korea? Preco oni dokazu a my nie?

  Preco nedokaze ziadna Europska krajina napodobnit tempo vyroby a efektivitu aku ma Juzna Korea? Preco oni dokazu a my nie?

  • matu
   22:02 08.12.2023

   J. Korea ma nepritele za plotem vcetne hlavniho mesta v dostrelu hlavoveho delostrelectva. Evropa 30 let spala a zdalo se ji o miru na vecne casy a nikdy jinak. Mezi tim nam ...Zobrazit celý příspěvek

   J. Korea ma nepritele za plotem vcetne hlavniho mesta v dostrelu hlavoveho delostrelectva.
   Evropa 30 let spala a zdalo se ji o miru na vecne casy a nikdy jinak. Mezi tim nam pomateni levicaci dali zbrojni vyrobu na uroven hazardu s nemoznosti financovani bankami.
   Sice se tohle uz zmenilo, ale bankam o tom zrejme nikdo nerekl. Narozdil o povinnosti prerusovat splaceni uveru a poskytovani novych pro ruske brance.
   Zaroven nasi politici se za 2 roky valky za humny nedokazali rozhoupat, aby objednali L2A8 v poctech vetsich nez desitky. A aby zbrojnimu prumyslu slibili objednavky aspon na 5-10 let, aby byli ochotni investovat do zvyseni kapacit.Skrýt celý příspěvek

 • Tom90
  20:40 08.12.2023

  A´´t už to budou tři roky nebo pět, případně deset, tak pořád mi tu chybí ta informace jak provést ten první krok, tj. jak přesvědčit lidi, respektive jeho většinu, že tohle ...Zobrazit celý příspěvek

  A´´t už to budou tři roky nebo pět, případně deset, tak pořád mi tu chybí ta informace jak provést ten první krok, tj. jak přesvědčit lidi, respektive jeho většinu, že tohle nebezpečí války tu existuje a nabírá reálné obrysy se všemi důsledky. A je tedy nutné začít investovat do obrany a schopností státu v této oblasti - ať už přímo do armády nebo do oblasti civilní ochrany apod.

  V tuhle chvíli mám alespoň já ze svého širokého okolí spíše pocit, že po prvotním šoku a obav došlo u většiny k uklidnění, že je to konflikt týkající se nás vzdáleně , protože "jen samotná" Ukrajina byla schopná zastavit druhou nejsilnější armádu světa, takže se není čeho bát a proč zrovna my bychom si tady měli snižovat životní standard investicemi do armády, zbrojení...ať to udělají jiní, případně za pár let třeba by to šlo apod.

  Prostě mi tu chybí jednoznačná komunikace s předestřenými důsledky pro nás, co se stane když....

  Tady na tomto webu myslím máme trošku zkreslený pohled touto "bublinou" zde a nějak chápeme to riziko a i případné důsledky, nicméně nemyslím si, že to stejně vnímají široké masy lidí, co se teď prochází na vánočních trzích, nakupují dárky a touží po ještě vyšším standardu života.Skrýt celý příspěvek

  • Mickey
   00:00 09.12.2023

   Přesně. A lidé to nechtějí slyšet, myslí si, že je strašíte a jste blázen.

   Přesně. A lidé to nechtějí slyšet, myslí si, že je strašíte a jste blázen.

 • Scotty
  15:52 08.12.2023

  Pokud opravdu věříte že za tři roky začne válka, tak si začněte hledat dovolenkové destinace mimo Evropu nebo nabruste hranu polní lopatky. Protože do pří let se síla NATO v Evropě ...Zobrazit celý příspěvek

  Pokud opravdu věříte že za tři roky začne válka, tak si začněte hledat dovolenkové destinace mimo Evropu nebo nabruste hranu polní lopatky. Protože do pří let se síla NATO v Evropě násobně nezvýší. To je naprosto jisté.
  Protože jak správně říká NGŠ. Co uděláme dnes začne se naplno projevovat za deset let při další možné krizi.Skrýt celý příspěvek

  • Jan Grohmann
   17:33 08.12.2023

   Pokud máte pravdu, tak to jsme dost v prdeli.

   Pokud máte pravdu, tak to jsme dost v prdeli.

  • Trener
   19:29 08.12.2023

   Do toho ještě započítat vliv, jaký bude US prezident (Trump...), třeba zda Čína napadne na Taiwan (nedostatek prostředků USA) a v neposlední řadě věštci předpovídají problémy ...Zobrazit celý příspěvek

   Do toho ještě započítat vliv, jaký bude US prezident (Trump...), třeba zda Čína napadne na Taiwan (nedostatek prostředků USA) a v neposlední řadě věštci předpovídají problémy přírodního rázu na západě USA (zemětřesení, supervulkán., nedostatek prostředků USA). To poslední je takové odlehčení, ale co kdyby.
   Ale proč by jsme nemohli mít v Evropě ve výzbroji kazetovou sub/munici proti živé síle?Skrýt celý příspěvek

   • PavolR
    19:41 08.12.2023

    Prezident nemá až takú váhu, dôležitejšie je celkové rozdelenie síl. Dnes vidíme, ako blokujú peniaze. Lenže čo ak v takejto vyhrotenej politickej situácii budú blokovať zásah ...Zobrazit celý příspěvek

    Prezident nemá až takú váhu, dôležitejšie je celkové rozdelenie síl.
    Dnes vidíme, ako blokujú peniaze. Lenže čo ak v takejto vyhrotenej politickej situácii budú blokovať zásah amerických jednotiek, ktoré môže prezident bez povolenia nasadiť iba na obmedzenú dobu? Je to signál a poučenie pre agresorov na celom svete, že treba útočiť práve v takých okamihoch.Skrýt celý příspěvek

   • Toomk
    21:05 08.12.2023

    Trump to nebude, verim ze nakonec si republikani vyberou Nikki Hayden.

    Trump to nebude, verim ze nakonec si republikani vyberou Nikki Hayden.

    • Západňan
     12:35 09.12.2023

     Nevyberou. To by musel Donald Trump zemřít. A i kdyby zemřel, Nikki Haley by pravděpodobně primárky nevyhrála, protože je myšlenkově příliš spojena s dřívějším vedením ...Zobrazit celý příspěvek

     Nevyberou. To by musel Donald Trump zemřít. A i kdyby zemřel, Nikki Haley by pravděpodobně primárky nevyhrála, protože je myšlenkově příliš spojena s dřívějším vedením Republikánské strany, které se svým pohrdáním zájmy voličů zasloužilo o vznik fenoménu Donald Trump.

     Ano, zde je populární John McCain, avšak mezi současnými republikánskými voliči internacionalismus a intervencionismus netáhnou. Setkáváme se s hlasy: "Vedeme už dvacet let (od 11. září 2001) války a k čemu nám to pomohlo? Chce se po nás, abychom bránili (dodávkami zbraní) ukrajinskou hranici v Donbasu, ale nebráníme jižní hranici USA. Pojďme se věnovat americkým problémům." Kandidát, u kterého mají republikánští voliči pocit, že upřednostňuje cizí zájmy před americkými, nemá šanci. Samozřejmě, může se vést debata, do jaké míry tito voliči vnímají, že expanzionistické Rusko by se mohlo dostat do střetu s americkými zájmy...Skrýt celý příspěvek

  • flanker.jirka
   19:34 08.12.2023

   No tak musíte NGŠ vyměnit za někoho, kdo se toho nebude bát a bude změny provádět rychleji. Jedině odstrašujcící síla má šanci odvrátit válku. Máte Gripeny, které můžete začít ...Zobrazit celý příspěvek

   No tak musíte NGŠ vyměnit za někoho, kdo se toho nebude bát a bude změny provádět rychleji. Jedině odstrašujcící síla má šanci odvrátit válku.
   Máte Gripeny, které můžete začít využívat více ihned. Stačí si objednat munici a případně dalších 10 letadel ze Švédska a do roka a půl máte letectvo s lepšími schopnostmi, včetně schopnosti nést cruise missile.
   Máte objednané nové houfnice, klidně můžete začít s výrobou českých houfnic. Jestliže se ukrajinští civilisté dokáží rychle pracovat s novou technikou, tak naši branci to zmáknou také, ale nemají s čím.
   Klidně můžete začít stavět lehké motorizované prapory v každém okresním městě, ruční zbraně a minomety se vyrábí dostatečně rychle. Podobně můžete stavět logistické a ženijní jednotky.
   Stačí chtít!!!Skrýt celý příspěvek

   • ruleta
    20:17 08.12.2023

    lol!

    lol!

   • Scotty
    23:56 08.12.2023

    Že to nikoho nenapadlo dřív. Přitom je to tak jednoduché....

    Že to nikoho nenapadlo dřív. Přitom je to tak jednoduché....

    • flanker.jirka
     09:02 09.12.2023

     Potřebujete někoho, kdo bude opravdu realizovat nepopulární záležitosti, nejen o nich mluvit. Můžete se pochválit za dosažení spodní hranice 2% z HDP státu na obranu, ale pokud to ...Zobrazit celý příspěvek

     Potřebujete někoho, kdo bude opravdu realizovat nepopulární záležitosti, nejen o nich mluvit. Můžete se pochválit za dosažení spodní hranice 2% z HDP státu na obranu, ale pokud to někdo chápe jako strop, tak to je omyl. Od začátku to NATO bralo jako minimum pro výdaje na obranu. Otázkou je pak, za co a jak efektivně armáda tyto prostředky vynaloží.Skrýt celý příspěvek

   • Klimesov
    08:33 09.12.2023

    Jak jednoduché. Rozdáme zbraň každému nemehlu a budeme je nekoordinovaně posílat na smrt v případě ohrožení. :D :D :D

    Jak jednoduché. Rozdáme zbraň každému nemehlu a budeme je nekoordinovaně posílat na smrt v případě ohrožení. :D :D :D

    • flanker.jirka
     09:09 09.12.2023

     Opomíjíte diskuse, které se zde vedly na téma prezenční služby, bez které armáda nebude schopna efektivně fungovat v dlouhodobém konfliktu, už jen protože nyní nemá optimální ...Zobrazit celý příspěvek

     Opomíjíte diskuse, které se zde vedly na téma prezenční služby, bez které armáda nebude schopna efektivně fungovat v dlouhodobém konfliktu, už jen protože nyní nemá optimální tabulkové počty a nebude schopna zajistit rotaci a doplnění počtů. Připadají Vám Norská, Švédská, Finská, Rakouská armáda jako nemetla? Tyto armády mají propracovaný systém přípravy pro prezenční službu. Polovina "materiálu" která nyní míří do armády na nejnižší místa střelců a operátorů jsou pod průměrem ve vzdělání a schopnostech společnosti. Ukrajina musel také přejít rychle na brannou povinnost v roce 2014. Konflikty, které nyní probíhají na Ukrajině a na blízkém východě překračují meze ve kterých profesionální sbor dokáže samostatně vše vyřešit bez nutnosti doplnit stavy.Skrýt celý příspěvek

   • rtep
    13:37 09.12.2023

    nápady fajn ale přiznávám že mi to připomíná ten ...

    jak se sborově učit " kdož sú boží bojovníci ....

    nápady fajn ale přiznávám že mi to připomíná ten ...

    jak se sborově učit " kdož sú boží bojovníci ....

   • liberal shark
    09:21 11.12.2023

    Přesně tak - žádné drahé sofistikované systémy. Minimálně bychom mohli začít budovat mobilizační zásoby výstroje, ručních zbraní, lehkých minometů, pancéřovek, MANPADů a ...Zobrazit celý příspěvek

    Přesně tak - žádné drahé sofistikované systémy. Minimálně bychom mohli začít budovat mobilizační zásoby výstroje, ručních zbraní, lehkých minometů, pancéřovek, MANPADů a jednoduchých OT. Dneska máme pendrek. I kdybychom mobilizovali tisíce lidí, budou pochodovat po kraji v teplákách s vidlemi a klacky jako v Anglii po evakuaci z Dunkerque.Skrýt celý příspěvek

    • Lukas
     10:03 11.12.2023

     Akurat na Tatrze można robić dobre i relatywnie tanie pojazdy 4x4 i 6x6 (i możliwie krajowa produkcja) RWS nie tylko z granatnikiem 40mm ale i z armatami 20/30mm mogą być (albo ...Zobrazit celý příspěvek

     Akurat na Tatrze można robić dobre i relatywnie tanie pojazdy 4x4 i 6x6 (i możliwie krajowa produkcja)
     RWS nie tylko z granatnikiem 40mm ale i z armatami 20/30mm mogą być (albo 12,7 i ATGM)
     Nie jest to BWP czy czołg - ale nie wymaga rozbudowanego "specjalistycznego" zabezpieczenia technicznego + szkolenia

     Amunicja krążąca i małe drony. W sumie produkcja ATGM - nowoczesnego jest "problematyczne". (Seeker kosztuje )

     + haubice 155 i ammo, dużo ammo...Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      10:22 11.12.2023

      Nevím o žádném vozidle které by dělala Tatra a dalo se označit jako levné. S navrhovanou zbraňovou stanicí bude naopak velice drahá.

      Nevím o žádném vozidle které by dělala Tatra a dalo se označit jako levné. S navrhovanou zbraňovou stanicí bude naopak velice drahá.

     • Lukas
      10:28 11.12.2023

      Pro Scotty - a zamówiliście jakiś pojazd w ilości 200-500-700-1000 sztuk? Skala też ma wpływ na cenę... Pomijam już fakt, że pojazd można zamówić taki lub inny... Tu bardziej ...Zobrazit celý příspěvek

      Pro Scotty - a zamówiliście jakiś pojazd w ilości 200-500-700-1000 sztuk?
      Skala też ma wpływ na cenę...

      Pomijam już fakt, że pojazd można zamówić taki lub inny...
      Tu bardziej chodzi o fakt aby pojazd był możliwe "przyjazny" dla obsługi dla cywilów... (cywilnego zaplecza)Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      11:16 11.12.2023

      Tatra Titus o čemž by se dalo uvažovat jako o bojovém vozidle zálohy stála při loslední objednávce stejně jako Pandur... Pravda nakoupená verze je plná drahého spojovacího ...Zobrazit celý příspěvek

      Tatra Titus o čemž by se dalo uvažovat jako o bojovém vozidle zálohy stála při loslední objednávce stejně jako Pandur... Pravda nakoupená verze je plná drahého spojovacího vybavení, ale zase postrádá zbraňovou stanici.Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     10:19 11.12.2023

     Až bude tímhle optimálně saturovaná profesionální armáda můžeme se bavit o mobilizačních zásobách. Dřív rozhodně ne. Navíc zrovna u ručních zbraní situace zase tak špatná není.

     Až bude tímhle optimálně saturovaná profesionální armáda můžeme se bavit o mobilizačních zásobách. Dřív rozhodně ne. Navíc zrovna u ručních zbraní situace zase tak špatná není.

Načítám diskuzi...

Stránka 1 z 2