Ruská armáda tanky Armata nechce. Zde jsou důvody:

Tank T-14 Armata na moskevské přehlídce na Den vítězství (2017); větší foto / Kremlin.ru  

Na ruských serverech stále rezonuje silné rozčarování nad rozhodnutím vicepremiéra pro vojensko-průmyslový komplex (VPK) Jurije Borisova „zmrazit“ projekt tanku T-14 Armata. Jaké jsou ale vlastně skutečné důvody faktického zastavení programu Armata?

Podívejme se na projekt Armata pohledem a názory ruského vojenského odborníka Jurie Apuchtina, zveřejněnými v článku „Proč Armata nepůjde do vojsk“ na ruském vojenském serveru TopWar. Apuchtin byl jedním z konstruktérů sovětského prototypového tanku Objekt 477 Boxer z 80. let minulého století.

Od 80. let minulého století byl hlavní vývoj tanků nové generace soustředěn do Charkovské konstrukční kanceláře A. Morozova. Po rozpadu Sovětského svazu se na základě zvláštní mezivládní dohody mezi Ruskou federací a Ukrajinou pokračovalo ve vývoji tanku Boxer, jež byl doveden do projektu Objekt 477A1 NOTA .

Hlavní výzbrojí tanku NOTA se stala 152mm hladká tanková hlaveň. Tank získal systém řízení palby (SŘP) s televizním kanálem umožňujícím automatické zachycení a sledování cíle, a laserový kanál pro poloaktivní navádění protitankových řízených střel (PTŘS) a dále radiolokátor pro vyhledávání a zaměřování cílů. Na tanku byl testován i experimentální radarový komplex Argusin. Výsledky testů byly ale neuspokojivé, dokonce i mobilní cíle byly těžko rozpoznatelné. Práce na projektu byly ukončeny Ukrajinou i Ruskem počátkem roku 2000.

Spoluautor tanku Boxer na serveru TopWar o tanku T-14 Armata píše: „Není zatím jasné, zda byl proveden celý cyklus továrních a státních zkoušek podle stanovených norem a zda tank přijala meziresortní komise, ale nejdůležitější otázka zní:‚Je tento tank akceptován samotnou ruskou armádou, nebo ne?

Začátky prací na tanku Armata byly oznámeny v roce 2011, ačkoliv koncept tanku (viz program Boxer až NOTA) byl diskutován již dříve. Jak autor uvádí: „Dle mých vzpomínek, armáda s konceptem Armaty nesouhlasila.“

Kromě kontroverzní bezvěžové koncepce Apuchtin dále uvedl, že za odmítnutím tanku Armata jsou peníze, ale i organizační a technické problémy. Apuchtin soudí, že tank T-14 Armata má příliš mnoho nových systémů, které potřebují další ladění ‒ motor a převodové ústrojí, tankový kanón, pozorovací systémy, systémy pasivní a aktivní ochrany, SŘP nebo munice. Upozornil, že toto vše vyvíjí různé státní organizace a že pokud jen jedna z nich neuspěje s plánovaným vývojem, tank jako celek nebude fungovat.

Nicméně nejzásadnější výtku Apuchtin směřoval vůči celkovému konceptu tanku Armata ‒ bezosádkové věži ovládané pouze optoelektronikou, která dle jeho mínění zpochybňuje celý koncept hlavního bojového tanku.


Tank NOTA s dělem ráže 152 mm; větší foto / archiv autora


Postupný vývoj sovětských prototypových tanků ‒ od Topolu až po tank NOTA; větší foto / archiv autora

Své tvrzení Apuchtin opírá o dva argumenty, jimiž jsou:
1) nízká spolehlivost řízení všech věžových systémů pomocí pouze elektrických signálů;
2) nemožnost realizace optického kanálu pro pozorování, zamíření a vedení palby z tanku.

Ovládání všech věžových systémů pomocí elektrických signálů dramaticky snižuje spolehlivost celého tanku jako celku. Pokud systém napájení nebo některý z jeho prvků selže, stane se tank zcela nebojeschopným. Autor také kritizuje systém napájení věže, které je vedeno přes rotační kontaktní zařízení umístěné na dně ve středu tanku, přes které jde veškeré napájení věže.

Hlavní problém je však absence optického kanálu. V současné době jednoduše elektronické prostředky pro přenos videosignálu a volumetrického obrazu nedosáhly úrovně rozlišení optického kanálu. Ostatně ze stejného důvodu je optickým kanálem vybaveno německé bojové vozidlo pěchoty Puma.

„Proto bude mít zaměřovací systém bez optického kanálu určité nevýhody. Z tohoto důvodu jsme na tanku Boxer jako zálohu pro střelce a velitele instalovali na hlaveň jednoduchý zaměřovač pro vedení palby, který se dostal ke slovu při poruše všech tankových systémů,“ uvádí Apuchtin.

Jurij Apuchtin dále popisuje tyto zkušenosti z vývoje: „Pokusy o použití pouze televizního kanálu při řízení tanku ukázaly, že kvůli plochému televiznímu obrazu je řízení tanku téměř nemožné. Řidič necítil trasu a i nejmenší překážka, dokonce ve formě kaluže, ho dokonale zmátla a nedala mu možnost se sžít s terénem.“


Izraelský systém IronVision

Dle ruského autora tento problém zatím nejlépe vyřešil izraelský systém IronVision u nejnovější generace tanku Merkava Mk.4 Barak. IronVision pomocí celé plejády kamer vytváří kruhový 3D „hluboký“ obraz a přenáší ho na přilbový displej velitele. Podle ruského autora však v případě tanku Armata neexistuje ani náznak vývoje podobné technologie.

„Tento nedostatek Armaty zůstal. Je velmi vážný a může zpochybnit celý projekt. K odstranění všech nedostatků je zapotřebí celý cyklus vývoje, výzkumu a testování, který umožní zhodnotit všechny výhody a nevýhody takové koncepce tanku,“ píše Apuchtin.

V závěru svého hodnocení Jurij Apuchtin konstatuje: „V tanku jsou realizovány prvky informačně řídícího systému, jehož koncept jsem vyvinul a použil při projektu Boxer. Avšak dokonce i po tolika letech není možné vše realizovat. […] Projekt Armata obecně pokračoval v realizaci setecentrického principu řízení, jehož koncept vznikl počátkem 80. let a byl základem koncepce tanku Boxer. […] Se všemi problémy tank Armata obsahuje řadu slibných řešení, která z něj dělají tank příští generace. Namísto propagačních kampaní s ukázkami tanku na přehlídkách je však nutné dopracovat koncept tanku, odstranit nedostatky a dosáhnout realizace všech jeho výhod.“

Zásadní chybu koncepce tanku Armata na níž poukazoval Apuchtin, optoelektroniku, lze demonstrovat na zveřejněném videu z roku 2015:

Při rozfázování videa je patrné, že od 0:05 do 0:09 minuty videa je cíl „nalezen“ a přiblížen. Zhruba do 0:30 minuty, tj. něco přes 20 sekund, je pak doba, kdy je cíl zaměřen. Nicméně po výstřelu dochází k zásahu mimo střed terče. Z dané ukázky je tedy patrná neodladěnost SŘP. Při střelbě na ten samý terč na vzdálenost 2000 metrů by s největší pravděpodobností došlo k minutí cíle.

Navíc ukázka nám představuje tu nejjednodušší úlohu pro SŘP, tj. černobílý terč, ne barevný, ne kamuflovaný, bez mlhy, deště a za bílého dne, kdy terč i Armata jsou v klidu. V případě pohybu obou objektů v terénu ve vzdálenosti 2000 metrů od sebe by tak vyvstala otázka, zda bude celý SŘP vůbec schopen bojového nasazení v reálných podmínkách.


Střelba z tanku Armata

Opomenout nelze ani „bojový prostor“, který na první pohled vypadá jako „pracoviště dispečera metra“. Už samotné umístění obrazovek nutí operátora-střelce mít pravou paži při manipulaci s dotykovou (!) obrazovkou zdviženou v prostoru. V terénu za jízdy je tato poloha zcela nevyhovující.

K projektu Armata je kritická také analýza profesora Zachara Gelmana na webu Nězavisimaja gazeta ze srpna tohoto roku. V článku ruský autor rozebírá vývoj izraelského tanku Merkava Mk.4 Barak, jež má být zaveden v roce 2021. Hlavní unikem izraelského tanku je využití prvků umělé inteligence, která se stane jakýmsi chytrým „bojovým rádcem“ posádky. Celkem 46 počítačů bude vyhodnocovat údaje z desítek senzorů, analyzovat je a podle úrovně důležitosti je poskytovat posádce. Posádku Merkavy tak budou tvořit v podstatě čtyři vojáci a „robot“.

Gelman vyzdvihuje u izraelského tanku skutečnost, že byl vyvinut především tankisty s reálnými, a často krví zaplacenými, bojovými zkušenostmi. „Samozřejmě, toto tvrzení nelze vzít doslova, protože ani bez inženýrů nelze vývoj tanku uskutečnit,“ píše ruský autor. „Nicméně původní koncepci tanku vytvořila skupina tankových důstojníků pod vedením generála Tala. Tank vyvíjeli pro sebe a ne pro výrobce.“

Z rozsáhlého obsahu článku uvedeme ještě poznámku ve vztahu ke koncepci Armaty. Izraelští tankoví velitelé považují za zásadní mít možnost se v boji vysunout na okraj věže tanku pro získání přehledu na bojišti. Žádný senzor, kamera a počítač totiž nedokáže prozatím nahradit lidské oči a mozek.

Velitel sice může být ohrožen palbou, ale ještě více bude ohrožena posádka, pokud bude spoléhat jen na periskopy a kamery. V podstatě se velitel v poklopu v určitých případech stává tím „optickým kanálem“ tanku. U tanku Armata ale tato výhoda neexistuje a posádka bude muset prakticky bojovat pouze uvnitř tanku a spoléhat se na digitální kamery.

A závěrem si spolu s ruským vojenským expertem Alexandrem Golcem (ruský novinář, který vystupuje proti Putinovi) položíme jednoduchou otázku:„Bude projekt Armaty, BVP Kurganěc a Su-57 uzavřen?“ Odpověď pana Golce nalezneme na serveru Open Media z předminulého týdne.


Dobře patrná pozice velitele a řidiče v tanku Armata; větší foto / archiv autora 

Výstava Armija 2018 pro ruský VPK neslouží jen k prezentaci úspěchů ruského vojenského průmyslu před ruskou veřejností. Z pohledu průmyslu se zde především uzavírají zakázky s ruským ministerstvem obrany. Letos ale jen ve výši 130 miliard rublů, o 40 miliard méně, než loni.

Jak si vedli hlavní favorité? Společnost Spojená letecká korporace uzavřela kontrakt na výrobu pouze dvou letadel Su-57 na období do roku 2026 (celkem se počítá s výrobou 12 až 15 Su-57). A místo dodávky obrněných vozidel na platformě Armata obdržela společnost UVZ objednávku jednoho (!) nového těžkého raketometu systému TOS-1A (včetně nabíjecího přepravníku), dvou obrněných odminovacích vozidel BMP-3MA a tří speciálních požárních vozidel.

Podle Golce je důvodem odmítnutí hromadně vyrábět novou zbraňovou techniku (Armata, Su-57) neschopnost státu a obranného průmyslu spustit skutečnou sériovou výrobu. Vyvinout nějakou vojenskou techniku a ukázat ji na výstavě je jedna věc, spustit sériovou výrobu je však podstatně složitější.

Kde je problém? Za prvé, ceny nových zbraní jsou příliš vysoké. Ruské zbrojní koncerny, jako Spojená letecká korporace, Spojená loďařská korporace nebo Rostex trápí obrovská byrokracie. Proto každý relativně efektivní podnik v těchto koncernech je odsouzen k tomu, aby živil několik bankrotujících podniků. Problém také je, že ruští výrobci si vytvořili monopol na konkrétní techniku (takový monopol neexistoval ani v Sovětském svazu), což se odráží ve vysokých cenách bojové techniky.

Výsledkem je, že dnes Rusko, které spotřebuje více než bilion rublů ročně na nákup zbraní, nedokáže získat ty nejnovější výrobky. Jeden tank Armata v současném provedení stojí už více jak 250 milionů rublů a přibližuje se nákladům na bojový letoun. Podle Golce například cena Su-57 (při této malosériové výrobě) dosahuje 100 milionů dolarů a rovná se tak ceně americké stíhačky F-35 Lightning II.

Druhým důležitým důvodem je, že výzbroj, která byla prohlášena za „nepřekonatelnou“, už po 10 až 15 letech vývoje a testování se stává zastaralou. Celý zbraňový systém se podle ruského autora skládá z řady součástí a systémů. Pokud jeden bude zastaralý, degraduje to celý bojový systém.


Uzavřené kontrakty na výstavě Armija 2018; větší foto / archiv autora

 „V čem je výhoda pokročilé avioniky, draku a zbraní Su-57, když není vyroben motor páté generace? Není náhodou, že na jaře roku 2018 se Indie stáhla z projektu společné stíhačky páté generace, což vysvětluje nedokonalost technologií Su-57,“ píše Golc.

A konečně, třetí, pravděpodobně hlavní důvod, je neschopnost v zásadě zavést spolupráci v oblasti výroby mezi podniky – kooperaci. V dobách Sovětského svazu byla konečná montáž provedena v závodech VPK a výroba jednotlivých komponent se prováděla v civilních závodech. Kvůli výrobě omezeného počtu součástek bylo nutné zachovávat dostatečnou výrobní kapacitu a pracovní sílu a náklady byly proto zahrnuty do nákladů na civilní výrobky.

S příchodem tržní ekonomiky se obranný průmysl pro soukromý sektor stal nezajímavým nejen z důvodů relativně malých objemů výroby, ale i byrokratických překážek vojenských zadavatelů, jež komplikují civilní výrobu. Proto se podle Golce celý tento komplexní průmyslový civilně-vojenský řetězec rozpadl.

To donutilo nejbohatší vojensko-průmyslové korporace stavět další kapacity pro výrobu komponent. To bylo příkladem bohatého koncernu Almaz-Antej (výrobce S-400), který postavil dva nové výrobní závody. Avšak ti, kteří takovou příležitost nemají, dělají komponenty v poloprovozu na konečném montážním závodě. To neumožňuje realizovat velké série a vyrobené zbraně jsou doslova „pozlacené“. Tímto způsobem funguje KnAPO – výrobní asociace v Komsomolsku na Amuru, hlavní výrobce Su-35 a Su-57.

„Pokud se stále vyrábějí klony sovětských stíhaček (Su-35 – pozn. red.) a tanků (T-72, T-90 – pozn. red.), pak se sériová výroba nových zbraní s fundamentálně novými systémy, jako vidíme na příkladu Su-57 a Armata, nemůže rozběhnout,“ píše Golc.

Názor Armádních novin
Borisov sice ve svých prohlášeních zdůrazňuje, že Su-57 a Armata poslouží jako základ budoucích zbraňových systémů a v případě potřeby se kdykoliv může rozběhnout sériová výroba. Avšak právě slova o zahájení sériové výroby Su-57 a tanků Armata můžeme považovat jednoduše za „PR lež“. 

 Zdroj: TopWarNězavisimaja gazeta, Open Media

Nahlásit chybu v článku


Související články

Armija 2017: 100 tanků T-14 Armata do roku 2020

Podle Jurije Borisova, náměstka ruského ministra obrany pro vyzbrojováni, Rusko do roku 2020 odebere ...

Ruské tanky T-80BVM a T-90M ohrožují program T-14 Armata?

Ruské ministerstvo obrany oznámilo redukci plánů na trvalé odstranění 10 000 dlouhodobě uložených ...

Ruská armáda nebude masivně kupovat tanky Armata

Podle Jurije Borisova, místopředsedy ruské vlády pro vyzbrojování, ruské ministerstvo obrany ...

Armija 2018: Dodávky ruských tanků Armata a stíhaček Su-57

Nedaleko Moskvy v těchto dnech probíhá tradiční mezinárodní vojensko-technické fórum Armija 2018. Na ...

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • astor
  11:38 18.09.2018

  Novinář Alexander Golec vystupuje proti Putinovi a z toho vyplývá i vyznění článku. Nemluvě o tom, že jeho vyznění souzní s mediálním arzenálem jedné ze stran momentálně zuřící ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Novinář Alexander Golec vystupuje proti Putinovi a z toho vyplývá i vyznění článku. Nemluvě o tom, že jeho vyznění souzní s mediálním arzenálem jedné ze stran momentálně zuřící dezinformační a propagandistické bitvy.
  Jak to bude doopravdy, ukáže jedině čas.
  Skrýt celý příspěvek

 • UnionPacific
  09:05 18.09.2018

  Dobrý deň priatelia,mám otåzku. O Armate sa buď píše v zmysle že je to hnoj alebo obstojný tank. Zaujīmalo by ma ale či T14 splna požiadavky na tank pre Ačr teda za predpokladu že ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Dobrý deň priatelia,mám otåzku. O Armate sa buď píše v zmysle že je to hnoj alebo obstojný tank. Zaujīmalo by ma ale či T14 splna požiadavky na tank pre Ačr teda za predpokladu že by ste ho navrhli a vyrobili u vás v čr. Lebo z vås čechov mám pocit že najlepšie zbrane sú tie čo ste vyrobili sami. Dám ruku do ohňa za to že keby ste t14 vymysleli vy,tak by sa tu namiesto posmeškov skladali oslavné piesne. Podobne tak ako je T72m4cz najlepšia modernizácia t72,Sa58 je najlepšia puška, DANA je najlepšia húfnica,Cz75 naj pištoľ.Dyna je najlepší reaktīvny pancier a Alca je je ôsmy div sveta.
  Skrýt celý příspěvek

  • Riiiederner
   23:53 02.10.2019

   No...nic hloupějšího jsem tu nějakou dobu nečetl a to je bohužel občas co říct tak asi cg.

   No...nic hloupějšího jsem tu nějakou dobu nečetl a to je bohužel občas co říct tak asi cg.

 • jj284b
  07:42 18.09.2018

  Fabius Maximus: tankovy biatlon je o proti Top Gunu taka putova atrakcia... ten ich biatlon nema absolutne nic spolocne so skutocnym bojom...

  Fabius Maximus: tankovy biatlon je o proti Top Gunu taka putova atrakcia... ten ich biatlon nema absolutne nic spolocne so skutocnym bojom...

 • fenri
  07:26 18.09.2018

  JG: kéž bych v AČR proběhl nějaký malý nákup 132 nových tanků...
  Armatu nenakupují primárně z důvodů aktuálního zvýšení bojové hodnoty pozemního vojska (i když 132 moderních tanků ...
  Zobrazit celý příspěvek

  JG: kéž bych v AČR proběhl nějaký malý nákup 132 nových tanků...
  Armatu nenakupují primárně z důvodů aktuálního zvýšení bojové hodnoty pozemního vojska (i když 132 moderních tanků není úplně vánek větru), ale pro vypracování postupů, údržbových a výcvikových manuálů, plánů logistiky atd. To jsou věci, na které je potřeba relativně dost času.
  Takže i když Armata možná dostane nový kanon, i když zcela jistě musí ladit SW, i když možná budou upravovat senzory... nemůžou prostě přeskočit zkušenosti s provozem hodně kusů u armády.
  Skrýt celý příspěvek

 • Sokrates
  06:12 18.09.2018

  Ak Mig-35 predstavuje oproti Migu-29M veľký skok, tak mi prosím ťa povedz v čom. Ktoré sú tie hlavné odlišnosti, čo z neho nerobia len ďalšiu verziu, ale nové lietadlo?

  Ak Mig-35 predstavuje oproti Migu-29M veľký skok, tak mi prosím ťa povedz v čom. Ktoré sú tie hlavné odlišnosti, čo z neho nerobia len ďalšiu verziu, ale nové lietadlo?

 • dusan
  00:34 18.09.2018

  Sokrates

  Su-30 je čistá evolúcia Su-27UB, ktorá sa naozaj podarila, ale o novom type sa dá hovoriť tak po tých 30 rokoch vývoja !!! - mimochodom pôvodné "provizórne" stroje ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Sokrates

  Su-30 je čistá evolúcia Su-27UB, ktorá sa naozaj podarila, ale o novom type sa dá hovoriť tak po tých 30 rokoch vývoja !!! - mimochodom pôvodné "provizórne" stroje Su-30K už India vyradila ....

  MiG-29SMT je len modernizácia, ktorá vznikla evolučným vývojom, nedá sa hovoriť ani o novom type.

  MiG-29K bol naozaj nový typ .... ale akosi nemal konkurenciu ..... Su-33 bol príliš veľký a na "skokanské" LL skrátka iný typ ani na trhu nebol .... a Indovia z neho nejako nadšení nie sú ...

  MiG-29M/M2 bola čistá politika, kde Egypt dostal "darček" a po politickej linke sa rozhodlo aký typ to bude. Ako sa osvedčí uvidíme ....

  MiG-35 je pomerne veľký "skok" i oproti MiGu-om 29K/M ..... nie je to žiadna "verzia MiGu-29"... je to úplne, ale úplne iný stroj, ktorý má s pôvodným strojom MiG-29 zhodné len základné tvary ....
  Skrýt celý příspěvek

 • Fabius Maximus
  00:25 18.09.2018

  T-14 a Su-57 se v Rusku určitě diskutuje stejně jako kdekoliv jinde na světě, jsou příznivci této techniky i její odpůrci.
  Dne 22.8.2018 byl podepsán kontrakt na dodávku série 132 ...
  Zobrazit celý příspěvek

  T-14 a Su-57 se v Rusku určitě diskutuje stejně jako kdekoliv jinde na světě, jsou příznivci této techniky i její odpůrci.
  Dne 22.8.2018 byl podepsán kontrakt na dodávku série 132 ks T-14 a T-15 do roku 2021, z toho 100 ks má být do konce 2020. Není jasné, jaká část má být MBT T-14 a kolik má být T-15, tedy poměr tanků a bojových vozidel pěchoty. Bude jimi vyzbrojena jednotka obnovené 1. gardové tankové armády. Pochybuji, že jde jen o propagační záležitost, to by s tím nevyzbrojovali elitní útvar. Nyní budou probíhat testy v arktických podmínkách.
  Píše se o tom na mnoha místech, odkaz třeba tady: https://thediplomat.com/2018/0...
  Obdobné je to s Su-57, těch bylo objednáno 12, podle některých zdrojů 15.
  Nedělal bych z toho vědu. Mluvilo o dodávce více než 2.000 ks armat, ale takhle zavádění vojenské techniky v Rusku nefunguje.
  Američané když se rozhodnout pro novou vojenskou techniku, ta nemá návaznost na předchozí stoje - jedná se vždy o nově postavenou zbraň, u níž se mnohdy snaží implementovat technologickou špičku u všech subsystémů. Není návaznost Abramsu na M60, nebo F22 a F35 na F15, F16. Pak novou zbraň produkují ve velkém množství a přezbrojí velkou část armády.
  Rusové naopak neustále zdokonalují předchozí techniku, což je vidět jak na řadě tanků od T-34 dále, tak na stíhačkách Su 27 a následovnících, ta kontinuita je tam patrná.Neustále se snaží o vylepšování jednotlivých subsystémů, aniž by stavěli úplně nové letadlo, úplně nový tank. Větší série objednají u nejvydařenějších typů, nebo kdyby měli pocit, že se blíží válka.
  Takže si myslím, že je jen dobře, že neobjednávají velké série a dál požadují vylepšení bojových schopností, viz třeba notoricky známé nové motory u Su-57. Byli by taky hloupí, kdyby se nechali uzbrojit, v porovnání se Západem jsou ekonomicky velmi slabí.
  Zdá se mi taky, že Rusové se snaží zvýšit bojovou sílu cestou maximálního výcviku osádek tanků a letců. Viz třeba zprávy, že v Sýrii už rotovali skoro všichni piloti, aby každý měl bojovou zkušenost, u tanků zase tankové biatlony atd. Evidentně se snaží o tankový top gun, chtějí mít špičkové posádky i tanků řad T-90 a T-72 (jejich variant a modernizací).
  Skrýt celý příspěvek

 • StandaBlabol
  21:54 17.09.2018

  to Sokrates,

  neříkám, že nemáš pravdu. Jen pochybuju, že Mig-35 bude úspěšný. A nejen proto, že přístup ruského letectva "je drahý a neumí to, co stroje Su-30/35" mu moc ...
  Zobrazit celý příspěvek

  to Sokrates,

  neříkám, že nemáš pravdu. Jen pochybuju, že Mig-35 bude úspěšný. A nejen proto, že přístup ruského letectva "je drahý a neumí to, co stroje Su-30/35" mu moc nepomůže.

  Taky dosavadní zkušenosti z Alžíru i Indii mu moc nepomůžou.

  Nedávno tu byl článek o tom, že Rusko nakupuje další várku Su-30 za cenu kolem 30 mil. USD/kus. Pochybuju, že Mig-35 se může dostat výrazně níž. A větší a těžší Sůčko má vyšší výkony, nosnost i dolet. Momentální výhoda Migu v novější elektronice se dá v budoucnu dohnat modernizacemi. A je mnohem větší šance, že Rusové budou v budoucnu vyvíjet nové radary/motory/avioniku pro stroje, které mají ve velkém zavedeny do výzbroje než pro ně nezajímavý Mig-35.
  Skrýt celý příspěvek

 • raziel87
  21:31 17.09.2018

  Stando, nechci Vám vstupovat se Sokratem do debaty, ale myslím, že má se svým stručným popisem pravdu.

  Stando, nechci Vám vstupovat se Sokratem do debaty, ale myslím, že má se svým stručným popisem pravdu.

 • Sokrates
  20:51 17.09.2018

  StandaBlabol:
  1. Dovolím si tvrdiť, že MiG-29K je v podstate nový typ. Ak už nič iné, tak sa od verzií MiG-29 štartujúcich zo zeme odlišuje podstatne viac ako MiG-35 od ...
  Zobrazit celý příspěvek

  StandaBlabol:
  1. Dovolím si tvrdiť, že MiG-29K je v podstate nový typ. Ak už nič iné, tak sa od verzií MiG-29 štartujúcich zo zeme odlišuje podstatne viac ako MiG-35 od MiGu-29SMT.
  2. To isté platí o variantoch Su-30. Tie nesú v porovnaní s Su-27 výraznejšie odlišnosti ako MiG-35 od MiGu-29SMT.
  3. MiG-35 je v podstate len ďalšou verziou MiGu-29, ktorá z marketingových dôvodov dostala označenie "35". Ťahá sa to od dôb indického tendra, kedy chceli Rusi to lietadlo odlíšiť od v tej dobe už trhovo nezaujímavého MiGu-29.
  Žiaden zákazník, ktorý uvažuje o MiG-35, nepodstupuje väčšie riziko ako kedysi zákazníci Su-30 alebo MiGu-29M2. A to riziko sa zďaleka nepribližuje MiGu-29K, ktorý bol v tom čase absolútnou neznámou.
  Skrýt celý příspěvek

 • Jan Grohmann
  20:49 17.09.2018

  Co se týče nákup 134 Armat. Zní to trochu paradoxně, ale tenhle malý nákup paradoxně sníží bojovou hodnotu ruského tankového vojska. I pro tenhle kapesní počet potřebujete ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Co se týče nákup 134 Armat. Zní to trochu paradoxně, ale tenhle malý nákup paradoxně sníží bojovou hodnotu ruského tankového vojska. I pro tenhle kapesní počet potřebujete provozní, školicí, servisní a logistické zázemí, obslužná vozidla, munici, musíte s těmito vozidly cvičit, atd. atd. To stojí peníze, peníze a zase peníze. Za stejný počet ruská armáda může nakoupit třeba 300 T-90, které dokáže okamžitě zařadit do operačního nasazení.
  Tenhle nákup není o posilování ruské armády, ale o podpoře UVZ a hlavně o PR. Není to samozřejmě nic špatného, ale je třeba si ujasnit, jak to je.
  Samozřejmě dá se na to dívat tak, že v budoucnu dokoupí další tanky Armata, ale kdy tomu dojde, když současný ruský státní vyzbrojovací program končí v roce 2026. Při odhadované výrobě tak 150 Armat můžeme přezbrojení ruské armády na tanky Armata čekat nejdříve kolem roku 2040.
  Skrýt celý příspěvek

 • StandaBlabol
  20:20 17.09.2018

  Sokratesi,

  jenže to nejsou úplně nové typy. První tři jsou jen verze v Rusku zavedeného Mig-29. A Su-30 je zase jen verzí Su-27. A to ani nemluvím o tom, že ze zákazníků Migu ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Sokratesi,

  jenže to nejsou úplně nové typy. První tři jsou jen verze v Rusku zavedeného Mig-29. A Su-30 je zase jen verzí Su-27. A to ani nemluvím o tom, že ze zákazníků Migu jsou dva hrubě nespokojení a třetí je teprve přebírá.

  Fenri,

  myslím, že poslední stíhačka vyrobená čistě na export a nezařazená do výzbroje v zemi výroby byla F-5. Od té doby nic. Ale možná se pletu.

  Pokud vím, tak Rusové žádnou velkou averzí proti jednomotorovým letadlům nemají. Nosným typem byla po válce řada Mig-15 až 29 a dvoumotoráky z nich byly jen Mig-19 a Mig-29. Mig-25/31 nepočítám, to je speciálka.
  Skrýt celý příspěvek

 • Jara
  20:04 17.09.2018

  Fenri Jo smotal jsem to diky za to že mě tu nenecháte šířit bludy

  Alexa123 omlouvám se tady něco od někoho chytrejsiho než já ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Fenri Jo smotal jsem to diky za to že mě tu nenecháte šířit bludy

  Alexa123 omlouvám se tady něco od někoho chytrejsiho než já
  https://dspace.vutbr.cz/bitstr...
  Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  19:51 17.09.2018

  Husita

  Cože, dusan, Bejvoč a Blábol jsou z Leningradu? Ale na druhou stranu to mnohé vysvětluje...

  Husita

  Cože, dusan, Bejvoč a Blábol jsou z Leningradu? Ale na druhou stranu to mnohé vysvětluje...

 • Sokrates
  19:50 17.09.2018

  dusan: na základe tvojho vyjadrenia je na svete kopec krajín, ktoré nie sú pri zmysloch.
  1. MiG-29M/M2 nie je v tejto konfigurácii zavedený v RF vôbec a objednal si ho Egypt.
  2. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  dusan: na základe tvojho vyjadrenia je na svete kopec krajín, ktoré nie sú pri zmysloch.
  1. MiG-29M/M2 nie je v tejto konfigurácii zavedený v RF vôbec a objednal si ho Egypt.
  2. Ak sa nemýlim, tak MiG-29SMT si objednalo Alžírsko ešte predtým, ako ho zaviedlo Rusko (aj keď ho potom vrátilo)
  3. MiG-29K objednala India 12 rokov predtým, ako bol zavedený v ruskom námorníctve.
  4. z Su-30 bolo najskôr tiež sériovo vyrobených pre Rusko iba 7 lietadiel a napriek tomu sa ich predali stovky do zahraničia (India, Čína, Malajzia, Indonézia, Venezuela). Až v roku 2009 a 2012 si Rusko objednalo Su-30M2 a v 2012 aj Su30SM.
  Ako vidíš, či už sú alebo nie sú pri zmysloch, tak podobný scenár sa posledných 20 rokov stále opakuje. A myslím, že tie krajiny veľmi dobre vedia, čo robia.
  Skrýt celý příspěvek

 • Husita
  19:34 17.09.2018

  Trollbooti z Leningradu mají nejvyšší pohotovost.

  Trollbooti z Leningradu mají nejvyšší pohotovost.

 • fenri
  19:28 17.09.2018

  Dušan - tak hodně států má prostě exportní typy techniky, které domácí armáda nemá. Teď nehodnotím kvality MiG-35 jako takové. Myslím, že je nikdo nezná. Důvody k pochybám jistě ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Dušan - tak hodně států má prostě exportní typy techniky, které domácí armáda nemá. Teď nehodnotím kvality MiG-35 jako takové. Myslím, že je nikdo nezná. Důvody k pochybám jistě jsou, protože MiG zcela evidentně zvládl rozpad SSSR podstatně hůř, než Suchoj, na druhou stranu časy se mění a to letadlo může být min. pro stávající uživatele MiG-29 zajímavé a výkonné.

  Obecně: zajímalo by mne, zda absence jednomotoorvých lehkých strojů v ruském letectvu je víceméně náhoda, že prostě zbyly dvoumotoráky, nebo za je za tím nějaká ruské averze k jednomotorovým strojům. Už na Iz. 41 by se jistě dal postavit stroj formátu našlapaného Gripenu, o 30 nemluvě...
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  19:24 17.09.2018

  Jara: zeptám se blbě, ale jak se přenáší analogově obraz optickým kabelem? Žil jsem v tom, že v optickém kabelu "blikají" jedničky a nuly, tedy binární stav a ne tisíce či miliony ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jara: zeptám se blbě, ale jak se přenáší analogově obraz optickým kabelem? Žil jsem v tom, že v optickém kabelu "blikají" jedničky a nuly, tedy binární stav a ne tisíce či miliony mezistavů".
  Nemyslíte spíše nějaká světlovodná vlákna? Díky za vysvětlení, pokud to víte z hlavy. Pokud ne, najdu si to klidně sám, zas tak líný nebudu :-)
  Skrýt celý příspěvek

 • cernakus
  19:13 17.09.2018

  mimochodem, RAŽové, i když moc nechápu ,proč pláčete nad ruskou "pomalostí" nákupů nejmodernější techniky, ale je prostý fakt, že Rusko celou dobu Druhého zbrojního programu obecně ...
  Zobrazit celý příspěvek

  mimochodem, RAŽové, i když moc nechápu ,proč pláčete nad ruskou "pomalostí" nákupů nejmodernější techniky, ale je prostý fakt, že Rusko celou dobu Druhého zbrojního programu obecně kupuje kolem 20 stíhaček a 100 obrněnců ročně, zbytek jsou modernizace.

  Rusko a ani SSSR IMHO nikdy nefungoval v režimu, jako to mají na Západě, že se řekne přezbrojíme a během 2-5 let se kompletně nahradí starší stroje moderními. Rusové prostě fungovali a fungují tak, že to zavádí po troškách a navíc modernizují za běhu. Prostě nejsou jako američané, kteří v roce 2008 řeknou, že od roku 2015 do roku 2020 vymění všechny F-16ky a F/A-18ky za F-35ky, tedy nějakých 2500 letadel...
  ouha, že by to Amíkům taky nešlo a bude se nahrazovat, jak budou stářím ty jednotlivé stíhačky padat? že by?! :-D
  Jednou si na ten finanční strop, kvůli kterému to tak činí, sáhnout museli také. Ani jejich vazalové se nedají vykořisťovat do nekonečna ;-)

  Mimochodem, kdybyste věděli, jaké brikule dělají kvůli nedostatku financí v oblasti ponorek, tak byste se i těm vašim nenáviděným rusákům přestali smát.
  Skrýt celý příspěvek

 • dusan
  19:13 17.09.2018

  Sokrates

  Nik kompletný pri zmysloch nebude kupovať stroj, ktorý nechce domáca krajina ...hlavne, keď Rusko ponúka zavedené osvedčené typy. Cena hangárov je oproti strojom ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Sokrates

  Nik kompletný pri zmysloch nebude kupovať stroj, ktorý nechce domáca krajina ...hlavne, keď Rusko ponúka zavedené osvedčené typy. Cena hangárov je oproti strojom zanedbateľná.


  Ak by chcel niečo lacné ... je tu čína... síce "menej muziky" ale len za zlomok peňazí a ešte poskytne bezúročné pôžičky s odloženou splatnosťou ... no nekúp to : )
  Skrýt celý příspěvek

 • Jara
  19:03 17.09.2018

  Alexa123
  Opticky kanál není nic jiného než obraz přenesený optickým kabelem, není to tedy digitální přenos obrazu, ale analog, výhody bezkonkurenční rozlišení a nezávislost na ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Alexa123
  Opticky kanál není nic jiného než obraz přenesený optickým kabelem, není to tedy digitální přenos obrazu, ale analog, výhody bezkonkurenční rozlišení a nezávislost na napájení
  Skrýt celý příspěvek

 • Sokrates
  18:40 17.09.2018

  StandaBlabol: tak ale požiadavky ruského letectva nemusia byť smerodajné pre iné štáty. O pár miliónov nižšia cena ako u Su-35, nižšie RCS, kvalitnejšie motory a AESA radar môžu ...
  Zobrazit celý příspěvek

  StandaBlabol: tak ale požiadavky ruského letectva nemusia byť smerodajné pre iné štáty. O pár miliónov nižšia cena ako u Su-35, nižšie RCS, kvalitnejšie motory a AESA radar môžu byť súčasných prevádzkovateľov zastaraných MiGov-29 celkom príťažlivé. Okrem toho nemusia navyšovať náklady na prebudovanie existujúcich hangárov, keďže rozmery sú skoro rovnaké.
  Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  18:09 17.09.2018

  StandaBlabol

  Čeho se kdo chytil? takže, abych byl kovaný soudruh, tak mám plkat, že rusové nezvládají sériovou výrobu či nemaj prachy z důvodu, že nenakupují doposud nedokončené ...
  Zobrazit celý příspěvek

  StandaBlabol

  Čeho se kdo chytil? takže, abych byl kovaný soudruh, tak mám plkat, že rusové nezvládají sériovou výrobu či nemaj prachy z důvodu, že nenakupují doposud nedokončené letadlo? Díky nechci, takové blba ze sebe dělat nebudu.

  Jak souvisí Putin s SU-57? Omlouvám se, ale stranický manuál nemám.
  Skrýt celý příspěvek

 • StandaBlabol
  17:48 17.09.2018

  to Sokrates,

  "Letectvo sa stále sťažuje, že MiG-35 je príliš drahý a zďaleka nie tak výkonný ako Su-35. To sa skôr zmodernizuje Su-30..."

  Hmm, tak tohle jim určitě pomůže ...
  Zobrazit celý příspěvek

  to Sokrates,

  "Letectvo sa stále sťažuje, že MiG-35 je príliš drahý a zďaleka nie tak výkonný ako Su-35. To sa skôr zmodernizuje Su-30..."

  Hmm, tak tohle jim určitě pomůže úspěšně vyvážet. Mig-35 byl od začátku projekt pro export. A zařadit jich pár desítek do výzbroje bylo hlavně o tom, přesvědčit kupce, že je to dobrý letoun za dobré peníze a Rusko mu věří. 6 kusů úplně přesvědčivě nezní...

  to Semtam,

  já věděl, že se někdo chytí:

  "nezoufej. Počítám, že nám vzápětí Cernakus nebo někdo podobný vysvětlí, proč jsou 2 ks ten nejlepší počet a jak Putin na všechny vyzrál. "

  :)))
  Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  17:39 17.09.2018

  Tak tomu se říká diskuze o hovně.

  Je úplně jedno, zda objednali 2 nebo 12 SU-57. Stejně ta objednávka je k prdu v rámci VKS. U SU-57 se čeká na nové motory a proto objednávat a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Tak tomu se říká diskuze o hovně.

  Je úplně jedno, zda objednali 2 nebo 12 SU-57. Stejně ta objednávka je k prdu v rámci VKS. U SU-57 se čeká na nové motory a proto objednávat a zařazovat nedokončený typ letadla je k ničemu. Osobně si myslím, že počet 2 kusy bude správně uveden. Účel tohoto nákupu je za prvé další finanční injekce do projektu, zavádění sériové výroby (myšleno zjišťování funkčnosti procesů) a následně ošahání si nového typu letadla v rámci VKS.

  Ohledně Armaty je tu stále dokola a do blba, s Armatou se již léta nepočítá k jejímu brzkému masovému zavádění. Není pro to jediný rozumný důvod. T-14 zdaleka není dokončen a hlavně jak tu zamával stranickou knížečkou dusan, T-14 prý odstartoval revoluci v tancích. Sice nebyl doposud spatřen ani nákres či dokonce model nějaké pádné odpovědi na T-14, ale asi za pár desítek let přijde a bude se zavádět. V tomto směru bude zajímavé, jak se změní hlavní zbraň tanku. Zda se setrvá u ráže 120/125 či půjde nahoru, nebo se najdou dokonce jiné možnosti. Proto je pro T-14 vhodnější počkat, až na něj zareaguje svět, poté se můžou i do T-14 vměstnat poznatky či trendy konkurence. Navíc T-14 je na platfomě Armata, tak různé modernizační řešení či dokonce výrazné konstrukční zásahy se mohou na této platformě využít dle libosti.
  Skrýt celý příspěvek

 • svang
  17:27 17.09.2018

  Autor clanku siri nepravdive poplasne zpravy.
  KUBINKA /Moscow Region/, August 22. /TASS/. Russia’s Defense Ministry has signed a contract with Uralvagonzavod contractor for the ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Autor clanku siri nepravdive poplasne zpravy.
  KUBINKA /Moscow Region/, August 22. /TASS/. Russia’s Defense Ministry has signed a contract with Uralvagonzavod contractor for the delivery of 132 T-14 tanks and T-15 infantry fighting vehicles based on the standardized Armata combat platform, Deputy Defense Minister Alexei Krivoruchko said on Wednesday.
  More: http://tass.com/defense/101823...
  Skrýt celý příspěvek

 • Sokrates
  17:14 17.09.2018

  StandaBlabol: Obávam sa, že tých šesť MiGov-35 je konečný počet pre RF a zodpovedá presne potrebám akrobatickej skupiny Striži. Objednali ich výsostne pre marketingové účely a aj ...
  Zobrazit celý příspěvek

  StandaBlabol: Obávam sa, že tých šesť MiGov-35 je konečný počet pre RF a zodpovedá presne potrebám akrobatickej skupiny Striži. Objednali ich výsostne pre marketingové účely a aj to v oboch verziách, aby potenciálnemu zákazníkovi demonštrovali pripravenosť k výrobe stíhacej aj cvično-bojovej verzie.
  Objednávať ďalších 18 kusov pre letectvo by nedávalo zmysel, lebo Rusi skladajú jednu letku z 12 lietadiel. Objednať ďalších 24 kusov kusov zas nerieši potreby ruského letectva na modernizáciu lietadlového parku. Letectvo sa stále sťažuje, že MiG-35 je príliš drahý a zďaleka nie tak výkonný ako Su-35. To sa skôr zmodernizuje Su-30 (už teraz sa hovorí o výkonnejších motoroch z Su-35) a nasekajú ich ďalších 48.
  Skrýt celý příspěvek

 • alexa123
  17:11 17.09.2018

  Rase a spol.

  ... kritizovali vysokou cenu optického kanálu, co má Puma...

  Pre menej chápavých t.j. pre mňa - čo je to optický kanál a na čo je určený? S týmto výrazom som sa ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Rase a spol.

  ... kritizovali vysokou cenu optického kanálu, co má Puma...

  Pre menej chápavých t.j. pre mňa - čo je to optický kanál a na čo je určený? S týmto výrazom som sa stretol prvýkrát t.j. nemám šajnu čo to je.
  Skrýt celý příspěvek

 • StandaBlabol
  17:03 17.09.2018

  to Miroslav,

  oni opravdu celou dobu mluvili o 12 ks s původními motory. A proč ne, na seznámení s novou technikou, s postupy údržby, integraci zbraní a navržení taktiky pro nový ...
  Zobrazit celý příspěvek

  to Miroslav,

  oni opravdu celou dobu mluvili o 12 ks s původními motory. A proč ne, na seznámení s novou technikou, s postupy údržby, integraci zbraní a navržení taktiky pro nový (částečný) stealth to stačí. Dokonce i domluvili kontrakt. Jen ho nepodepsali. Já si myslím, že nakonec těch 12 ks opravdu bude a počítají s nimi. Jen z nějakého důvodu zatím objednali jen dva.

  Stejně jako ty Migy. Nevěřím, že skončí u šesti. Nota bene, když 4 z nich jsou cvičně-bojové a jen dva jsou čisté stíhačky. Nejspíš skončí na těch 24 ks, které celou dobu avizovali. Jen to budou objednávat po kouskách. Proč, to netuším.
  Skrýt celý příspěvek

 • Sokrates
  16:58 17.09.2018

  Miroslav: tieto prvé kusy zo sériovej výroby budú mať staré motory. Nie Izdelie 30, budú k dispozícii až v rokoch 2023 až 2024. Spustenie sériovej výroby Su-57 s týmito motormi nie ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Miroslav: tieto prvé kusy zo sériovej výroby budú mať staré motory. Nie Izdelie 30, budú k dispozícii až v rokoch 2023 až 2024. Spustenie sériovej výroby Su-57 s týmito motormi nie je plánované skôr ako po schválení budúceho zbrojného programu, teda v rokoch 2028 až 2030.
  Skrýt celý příspěvek

 • Pla-men
  16:58 17.09.2018

  Smát se Rusům mužem. Ale stačí se podívat na české nakupy. Viz poslední aktuální, kdy UOHS vydal nařízení o zrušení smlouvy na nákup granátů. Tak jak chtějí nakoupit bvp, když ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Smát se Rusům mužem. Ale stačí se podívat na české nakupy. Viz poslední aktuální, kdy UOHS vydal nařízení o zrušení smlouvy na nákup granátů. Tak jak chtějí nakoupit bvp, když nezvladnou pár granátů....
  Skrýt celý příspěvek

 • Miroslav
  16:54 17.09.2018

  Sokrates: Asi nie som tak dobre informovaný ale ja si kladiem jednu otázku... Ak majú byť nové motory pre SU-57 hotové v roku 2020/2021 (ak vôbec) tak buď:

  1/ 12 ks SU-57 budú ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Sokrates: Asi nie som tak dobre informovaný ale ja si kladiem jednu otázku... Ak majú byť nové motory pre SU-57 hotové v roku 2020/2021 (ak vôbec) tak buď:

  1/ 12 ks SU-57 budú osadené ešte starými motormi čo veľmi zmysel nedáva. Prečo kupovať najdrahší stroj so starým motorom keď do nového sa investovali ťažké prachy?

  2/ 12 ks SU-57 budú mať nové motory ktoré však ešte neexistujú. Kto kupuje niečo čo neexistuje, dovtedy možno ani nebude a bez testu?
  Skrýt celý příspěvek

 • Sokrates
  16:31 17.09.2018

  givicz/cernakus: Vychádzate z ojedinelých informácií v jednom alebo dvoch článkoch, ktoré vyšli na ruských weboch a z toho usudzujete, že to musí byť pravda. Nemusí a ani nie je. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  givicz/cernakus: Vychádzate z ojedinelých informácií v jednom alebo dvoch článkoch, ktoré vyšli na ruských weboch a z toho usudzujete, že to musí byť pravda. Nemusí a ani nie je. Podobne ako to bolo v prípade informácie o zavedení KC-46, ktorá bola Armádnymi novinami prebraná z ruského zdroja. Už vtedy som hovoril, že je veľmi podozrivé, že o tom neinformuje viacero médií, práve naopak - väčšina článkov hovorila o predbežnom termíne prvej dodávky v októbri. Čo už dnes nie je pravda, lebo ani na ten október to Boeing nestíha:
  https://www.defensenews.com/br...
  Asi toľko k vierohodnosti ojedinelej informácii na ruskom webe. Do podobnej kategórie spadá 12 - 15 objednaných Su-57. Keď sa na Armia 2018 podpísala zmluva na nákup 2 kusov Su-57 a 6 kusov MiG-35, tak sa všetky médiá išli potrhať, aby to vykričali do sveta. Prečo by dnes mlčali o objednávke 15 lietadiel Su-57? :-)
  Na druhú stranu informácia o zmrazení projektu Armata tiež vyznieva podozrivo. Ako už tu bolo spomenuté, údajne bola podpísaná objednávka na 132 kusov T-14, T-15 a T-16 (z toho cca 84 by malo byť práve tankov T-14).
  Skrýt celý příspěvek

 • Miroslav
  16:26 17.09.2018

  Cernakus: A ty ako to 1% informovanej verejnosti si overuješ informácie kde? Pomôž nám sa tiež informovať aby sme s tebou mohli dôstojne diskutovať. Ďakujem. Prosím nemínuskovať, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Cernakus: A ty ako to 1% informovanej verejnosti si overuješ informácie kde? Pomôž nám sa tiež informovať aby sme s tebou mohli dôstojne diskutovať. Ďakujem. Prosím nemínuskovať, potom sa kvôli tomu dosť trápim.
  Skrýt celý příspěvek

 • dusan
  16:07 17.09.2018

  Zdá sa, že si Rusi strelili s Armatou vlastný gól : )

  Dreadnought, najmodernejšia radová loď anglického námorníctva na začiatku 20.storočia bola tiež revolučná, deklasovala ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Zdá sa, že si Rusi strelili s Armatou vlastný gól : )

  Dreadnought, najmodernejšia radová loď anglického námorníctva na začiatku 20.storočia bola tiež revolučná, deklasovala všetko čo bolo pred ňou, lebo dala iné štandarty a všetko čo bolo postavené dovtedy prudko stratilo na bojovej hodnote. Pre koho to bol najväčší problém ? Paradoxne pre Anglánov, lebo tí mali starých radových lodí najviac.....

  To isté platí pre Armatu, ktorá odpálili "revolúciu" vo vývoji tankov. Blbé pre Rusov je to, že západ má na to aby po 10-15 rokoch vývoja bez problémov obmenil svoje tankové vojská pretože nepotrebuje také obrovské počty. O 10-15 rokov bude možno pár sto Armát vo výzbroji, ale väčšina ruských tankových jednotiek bude stále na zastaralých platformách T-72/80/90, bez šance na obmenu ....

  Čo sa týka ľudského "senzora". Síce som toho na tankoch až tak veľa nenajazdil, ale pri manévrovaní mimo priamu oblasť boja hlavne v ťažkom teréne či zastavanej oblasti to je nenahraditeľné ... a nič to nestojí. Z veže je 360 stupňový výhľad, človek vníma zvuky, pachy, vietor.... skrátka to žiadny senzor nenahradí. Technika sa zlepšuje, ale minimálne pre bežnú prevádzku či ako záloha je vždy dobré ak veliteľ má možnosť "vystrčiť hlavu" Nie náhodou na amerických Abramsoch vznikajú zložité "búdky", ktoré zabezpečujú posádke možnosť priamo sledovať situáciu okolo vozidla.
  Skrýt celý příspěvek

 • cernakus
  15:32 17.09.2018

  Klasika, nejakej bloger si napise nazor plny dojmu a lzi a RAZove maji vanoce.

  Fakta:
  Objednano 130 kusu armat T-14, T-15 a te vyprostovaci varianty, aby tim vyzbrojili celej ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Klasika, nejakej bloger si napise nazor plny dojmu a lzi a RAZove maji vanoce.

  Fakta:
  Objednano 130 kusu armat T-14, T-15 a te vyprostovaci varianty, aby tim vyzbrojili celej pluk a mohli delat vojskove zkousky.
  Muze byt, ze se armata neosvedci, ale to v tuto chvili nemuze vedet nikdo. TECKA

  Objednano seriovycg 15 kusu Su-57, 12 z nich dodani do konce roku 2020. Jestli v tom budou predelavky nebo ne opet nikdo z nas nemuze vedet, smlouva je standardne tajna v detailu. Vice neobjednano proto, ze se jedna o objednavku na nultou generaci su-57 (dusledek nedokonceneho vyvoje nekterych kritickych systemu, nejvíce znamy jsou motory). Tezko může konglomerat OAK nabizet a uzavirat ksefty na puvodni první generaci, kdyz ji nenaj dodelanou.
  A opet TECKA.

  S ohledem na obrovske mnozstvi dezinformaci a nazoru zejmena ze strany Zapadni, kde se zneuziva toho, ze Rusi jsou tajnustkari, tluchubove i lhari a hlavbe pisi bukvicemi, takze si to 99% internetove verejnosti nema jak overit, lze tezko znat opravdovou realitu.

  Ta oficialni zni, armata jede, sucko jede a s obema se pocita. Mimochodem kvuli te prvni vetsi dodavce bastli UVZ linku, to by nedelal, kdyby se s armatou nepocitalo. Vyslo by levneji vyrobit je rucne.
  Skrýt celý příspěvek

 • Slavoslav
  15:19 17.09.2018

  givicz

  nie, dal si link na ktorom sa hoovri o 12tich kusoch a je to starsi clanok. Zmluvy boli podpisovane neskor a boli podpisane na 2 ks do roku 2020. Naviac je to link na ...
  Zobrazit celý příspěvek

  givicz

  nie, dal si link na ktorom sa hoovri o 12tich kusoch a je to starsi clanok. Zmluvy boli podpisovane neskor a boli podpisane na 2 ks do roku 2020. Naviac je to link na Sputnik ktory toho casto nakeca a kombinuje cisla aby mu to vyslo ako potrebuje.

  jasne, viem o tych spekulaciach. toto bola zas taka moja otazka do plena ako chcu riesit nabijanie do karuselu. Ten rpistup tam bude vselijaky
  Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  15:16 17.09.2018

  Slavoslav:
  tady jsou víc rozepsané ty sovětské tankové kanóny ráže 152 mm:

  http://palba.cz/viewtopic.php?...

  Slavoslav:
  tady jsou víc rozepsané ty sovětské tankové kanóny ráže 152 mm:

  http://palba.cz/viewtopic.php?...

 • givicz
  15:14 17.09.2018

  Slavoslav dával jsem zde odkaz na článek který hovoří, že Ruská armáda podepsala kontrakt na 12 kusů stíhaček páté generace Su 57, že první dodávka má k armádě přijít již v roce ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Slavoslav dával jsem zde odkaz na článek který hovoří, že Ruská armáda podepsala kontrakt na 12 kusů stíhaček páté generace Su 57, že první dodávka má k armádě přijít již v roce 2019 a že to mají stihnou dodat do roku 2020.... opravdu nikde jsem neslyšel ani neviděl, že by se mělo jednat o nějaké repasované kusy, starší atp. ... prostě to budou nová letadla..

  O 152 mm kanonu pouze spekuluji na základě toho, že v Ruských médií to berou skoro jako hotovou věc... ale v podstatě nikde jsem to neviděl černé na bílém...
  Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  15:10 17.09.2018

  PavolR:
  díky za informaci. Osobně si myslím že se později T-14 ještě hodně změní - Abrams po zavedení taky dostal novou věž se 120 mm kanónem. Vozidlo je očividně koncipované aby ...
  Zobrazit celý příspěvek

  PavolR:
  díky za informaci. Osobně si myslím že se později T-14 ještě hodně změní - Abrams po zavedení taky dostal novou věž se 120 mm kanónem. Vozidlo je očividně koncipované aby uvezlo i věž se 152 mm. Vlastně jim nic nebrání koupit od Izraelců zmíněný IronVision a podobné vychytávky, pokud budou na trhu. Od nich kupovat můžou, jen bude výsledné vozidlo ještě mnohem dražší, než se nyní udává.

  Jakub2:
  Při rozpadu SSSR a dělení zbraní se tak raketa opět mohla dostat do Ruska :-D
  Skrýt celý příspěvek

 • Slavoslav
  15:01 17.09.2018

  givicz

  a skym si sa zhodol na tych 12tich kusoch Su 57? Zatial ti tu kazdy tvrdi, ze budu novovrobene max 4 ks (za predpokladu, ze sa rataju aj dva z prototypovej serie ako ...
  Zobrazit celý příspěvek

  givicz

  a skym si sa zhodol na tych 12tich kusoch Su 57? Zatial ti tu kazdy tvrdi, ze budu novovrobene max 4 ks (za predpokladu, ze sa rataju aj dva z prototypovej serie ako tvrdi Standa). A ze nasledne bude mat rudka armada 12 Su 57 je sposbene len a len tym, ze ma uz teraz vo svojom stave protypy ktore vsak nemaju rovnaku uroven ako seriovy stroj.

  btw. k tomu 150 mm kanonu by ma zaujimalo ako maju/chcu vyriesene/riesit nabijanie do karuselu. Uz pojde o peknych cvalikov i v pripade delenej municie a dostat ich cez nejake stiesnene otvory do vnutra bude celkom pekna fuska
  Skrýt celý příspěvek

 • givicz
  14:54 17.09.2018

  tak jsem rád, že jsem se shodneme, že jsou podepsány smlouvy na 132 kusů T14 a T15 a 12 kusů SU 57 pro ruskou armádu do roku 2021 respektive 2020, kdy cca 9 kůsu armat obdrží Ruská ...
  Zobrazit celý příspěvek

  tak jsem rád, že jsem se shodneme, že jsou podepsány smlouvy na 132 kusů T14 a T15 a 12 kusů SU 57 pro ruskou armádu do roku 2021 respektive 2020, kdy cca 9 kůsu armat obdrží Ruská armáda ještě letos, nějaký počet SU 57 příští rok... sedí i to co píše PavolR a to, že cca 100 kusů Armat 1. gardový tankový pluk 2. gardovej motostreleckej tamanskej divízie... souhlasím s tím, že na Ruskou armádu to číslo není nějaké mega velké co do počtu ....co bude potom je ve hvězdách ... možná ten projekt jak píše článek výše ukončí nebo naopak budou Armatu piplat dále, kdy je možné, že do toho narvou i 152mm kanon a po roce 2021 uzavřou další kontrakt...


  Jakub2 o tom avizovaném briefingu ministerstva obrany Ruské federace vím, byl avizovaný dlouho dopředu dám sem odkaz ale nebudu plevelit vlákno k T14 Armata
  https://www.youtube.com/watch?...

  kdo umí rusky si to přeloží...
  Skrýt celý příspěvek

 • madrabbit
  14:54 17.09.2018

  Zajímavé, bez optického kanálu to nejde - jaký může být rozdíl ve střelbě z MQ-9 a T-14. Jasně, řízení beru - ale ovládání zbraní a detekce cíle už tak rozdílné snad nebudou. Navíc ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Zajímavé, bez optického kanálu to nejde - jaký může být rozdíl ve střelbě z MQ-9 a T-14. Jasně, řízení beru - ale ovládání zbraní a detekce cíle už tak rozdílné snad nebudou. Navíc na tanku lze mít více senzorového vybavení než na "dronu".

  P.S. O.T. - Kde je cernakus :-D
  Skrýt celý příspěvek

 • DuPo
  14:52 17.09.2018

  @Jakub2: Ruské orgány, resp. ich predstavitelia už priniesli celkom dosť zaručene pravdivých verzií tohto nešťastného incidentu, častokrát značne nepravdepodobných až nemožných, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  @Jakub2: Ruské orgány, resp. ich predstavitelia už priniesli celkom dosť zaručene pravdivých verzií tohto nešťastného incidentu, častokrát značne nepravdepodobných až nemožných, ktorých jedným cieľom je skutočnú pravdu postaviť do pozície len jednej z možností, takže najnovšie tvrdenie ruského MO, Sputnika / Aeronetu, prípadne akéhokoľvek šíriteľa týchto nezmyslov na Slovensku ma necháva chladným. Napokon separáti ústami Girkina sa k činu okamžite hlásili, samozrejme len do okamihu, kým nezistili, čo sa im to vlastne podarilo zostreliť.
  Skrýt celý příspěvek

 • Jakub2
  13:44 17.09.2018

  DuPo: Podle poslední zprávy z ruského MO z dnešního dne v kauze MH17 za vše může raketa z Buku, kterou výrobce dodal v 1986 na Ukrajinu. Asi měli na mysli Ukrajinskou sovětskou ...
  Zobrazit celý příspěvek

  DuPo: Podle poslední zprávy z ruského MO z dnešního dne v kauze MH17 za vše může raketa z Buku, kterou výrobce dodal v 1986 na Ukrajinu. Asi měli na mysli Ukrajinskou sovětskou svazovou republiku... ☺☺☺

  https://twitter.com/ondrasouku...

  Očekávám ticho, dokud se Givi, Cernakus a spol. na Sputniku / Aeronetu nedozvědí nové noty.
  Skrýt celý příspěvek

 • DuPo
  13:01 17.09.2018

  @givicz: Opravujem, SU-25.

  @givicz: Opravujem, SU-25.

 • Argonaut.CZ
  12:56 17.09.2018

  Podle mého názoru je zřjemé, že nyní parciální technologie získané na Armatě budou implementovat do starších tanků. Stejně tak udrželi při životě další generaci inženýrů a know ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Podle mého názoru je zřjemé, že nyní parciální technologie získané na Armatě budou implementovat do starších tanků. Stejně tak udrželi při životě další generaci inženýrů a know how. Moje životní zkušenost je, že mnohdy máme tendenci investice do vývoje hodnotit příliš brzy, ale v horizontu třeba 20 let je možné, že díky této zkušenosti některá řešení přijmou, jiná odmítnou, ale nebudou to promrhané prostředky.

  Osobně bych největší směr rozvoje v oblasti tanků věnoval do munice a zvyšování pravděpodobnosti nalezení a zasažení cíle.

  Když jenom z patra kouknu na tanky v potenciálním evropském bojišti - tak máme města (zcela jiný typ boje) a otevřenou krajinu s možností úkytů (boj na delší vzdálenosti). Univerzální řešení nebude nakonec nejlepší ani pro jedno a hmotnostně se tanky dostávají na samou úroveň provozovatelosti ve stávající infrastruktuře.

  Takže s hodnocením Armata projektu bych ještě chvíli počkal.
  Skrýt celý příspěvek

 • DuPo
  12:50 17.09.2018

  @givicz: Vaše príspevky sporadicky čítam už dosť dlho, snáď od doby, keď na inom nemenovanom serveri osoba s veľmi podobným nickom trieskala hlúposti o palubnom guľomete SU-27, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  @givicz: Vaše príspevky sporadicky čítam už dosť dlho, snáď od doby, keď na inom nemenovanom serveri osoba s veľmi podobným nickom trieskala hlúposti o palubnom guľomete SU-27, ktorý údajne zostrelil let MH17 a musím povedať, že ich dôveryhodnosť je hádam ešte nižšie ako na úrovni agentúry JPP. Je až čudné, že za toto je niekto ochotný platiť.
  Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  12:44 17.09.2018

  Klimesov: Podľa zverejnených plánov by mal dostať Armaty 1. gardový tankový pluk 2. gardovej motostreleckej tamanskej divízie. Čomu by povedzme zodpovedali obstarávané počty T-14 a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Klimesov: Podľa zverejnených plánov by mal dostať Armaty 1. gardový tankový pluk 2. gardovej motostreleckej tamanskej divízie. Čomu by povedzme zodpovedali obstarávané počty T-14 a T-15.
  Skrýt celý příspěvek

 • StandaBlabol
  12:23 17.09.2018

  to Slavo,

  nikde to nebylo zveřejněné úplně jednoznačně, ale místo 12ti prototypů najednou mluví o 10. A říkají, že dva sériové kusy jsou ve výrobě a dva další podepsali na té ...
  Zobrazit celý příspěvek

  to Slavo,

  nikde to nebylo zveřejněné úplně jednoznačně, ale místo 12ti prototypů najednou mluví o 10. A říkají, že dva sériové kusy jsou ve výrobě a dva další podepsali na té Armiji. Z toho mi vychází, že poslední 2 prototypy už nejsou třeba a jsou dokončovány v sériovém provedení - a proto na ně nebyla nová objednávka. A k tomu další dva kusy ještě objednali a vyrobí. Takhle mi ty informace dávali největší smysl.
  Skrýt celý příspěvek

 • StandaBlabol
  12:19 17.09.2018

  Givi,

  ale nezoufej. Počítám, že nám vzápětí Cernakus nebo někdo podobný vysvětlí, proč jsou 2 ks ten nejlepší počet a jak Putin na všechny vyzrál. A v případě potřeby jsou ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Givi,

  ale nezoufej. Počítám, že nám vzápětí Cernakus nebo někdo podobný vysvětlí, proč jsou 2 ks ten nejlepší počet a jak Putin na všechny vyzrál. A v případě potřeby jsou kdykoliv schopní rozjet sériovou výrobu stovek kusů (a ze dne na den přecvičit piloty i pozemní personál a vypracovat taktiku nasazení). Jenom tupý západ vyrábí nové stíhačky ve velkých počtech.
  Skrýt celý příspěvek

 • Slavoslav
  12:17 17.09.2018

  Givicz

  Nedalo, tá prilba ti len si zorného poľa premieta dodatočné informácie. K VR to má ďaleko AV armate by to fungovalo len keby vystrčili hlavu von cez poklop.

  Givicz

  Nedalo, tá prilba ti len si zorného poľa premieta dodatočné informácie. K VR to má ďaleko AV armate by to fungovalo len keby vystrčili hlavu von cez poklop.

 • StandaBlabol
  12:17 17.09.2018

  Givi,

  opravdu byl podepsán kontrakt na 2 kusy Su-57. Psali to všichni včetně ruských webů.

  Ten článek, co jsi postnul je staršího data. Podle mě čekali, že se kontrakt ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Givi,

  opravdu byl podepsán kontrakt na 2 kusy Su-57. Psali to všichni včetně ruských webů.

  Ten článek, co jsi postnul je staršího data. Podle mě čekali, že se kontrakt uzavře a oznámili to trochu předčasně - opravdu se celou dobu mluvilo o 12 ks. Jenže přesná citace v tom tvém odkazu není "signed", ale "agreed". Takže cokoliv v červnu dohodli, nakonec na Armija 2018 podepsali jen 2 kusy s tím, že zbytek později.
  Skrýt celý příspěvek

 • GlobeElement
  12:09 17.09.2018

  Domnívám se, že kanón ráže 152mm bude cca 2x větší, než 125 mm a jeho zabudování do Armaty nedává moc smyslu.

  Domnívám se, že kanón ráže 152mm bude cca 2x větší, než 125 mm a jeho zabudování do Armaty nedává moc smyslu.

 • Klimesov
  12:03 17.09.2018

  Pánové tak ono těch 132 kusů T-14 a T-15 není nějaké velké číslo a nijak nevyvrací informace napsané v článku. Problém je totiž to, že nikde se nepíše k čemu konkrétně budou tyto ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pánové tak ono těch 132 kusů T-14 a T-15 není nějaké velké číslo a nijak nevyvrací informace napsané v článku. Problém je totiž to, že nikde se nepíše k čemu konkrétně budou tyto stroje sloužit. Zdali pak budou zařazeny do armádních sruktur a nebo budou sloužit armádě k dalším testům, popřípadě k výcviku a hledání taktiky jak nejlépe ty stroje využít.
  Takže zase nějakou šílenost bych v tom opravdu nehledal. 132 ks, počet rozdělený mezi dvě vojenská vozidla, je strašně malý počet na tak velkou armádu jako je ta Ruská. Vše ukáže až čas jestli projekt zamrzne, a nebo se jednoduše přetransformuje v něco jiného. Platforma Armata má totiž velký potenciál a bylo by nesmyslné jej zbytečně urychlovat.
  Skrýt celý příspěvek

 • UnionPacific
  11:58 17.09.2018

  Podľa mna sa v tomto Rusi správajū rozumne...načo uvádzať do výroby tank ktorý ešte nie je úplne hotový...je lepšie vyrobiť pár desiatok kusov a testovať dalej...mnohī uvádzajú ze ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Podľa mna sa v tomto Rusi správajū rozumne...načo uvádzať do výroby tank ktorý ešte nie je úplne hotový...je lepšie vyrobiť pár desiatok kusov a testovať dalej...mnohī uvádzajú ze sa zväčšī zaostávanie za západom...ale to zaostávanie tu bude aj keby hypoteticky malo Rusko hdp na obyvateľa ako Švajčiarsko..proste nemajú dosť ľudì....160 mil Rusov nikdy nemôže konkurovať 900 mil obyvatelom západu ani keby traktory padali. Keby boli rusi úplne blbí začnū t14 vyrábať po stovkåch kusov ako by to urobil zssr a uzbrojili by sa. Nie je dôvod sa ponåhľať pokiaľ teda nemá vypuknùť 3. Svetová...no a čo sa týka technológii kľudne ich môžu kúpiť z Izreaela...Netanjahu je v Moskve ako doma...a z Izreaela už prebehli mnohé transfery...drony...a vraj aj technologia panciera Armaty...za politické ústupky(nedodanie Pvo do Iránu) to Izreael urobí.
  Skrýt celý příspěvek

 • givicz
  11:39 17.09.2018

  otázka do pranice ... :) Rusko vyvíjí helmu pro řízení palby pro vrtulník Mi 28... otázka je něco takového možné upravit/aplikovat do tanku T 14 armata nebo to není možné vůbec ...
  Zobrazit celý příspěvek

  otázka do pranice ... :) Rusko vyvíjí helmu pro řízení palby pro vrtulník Mi 28... otázka je něco takového možné upravit/aplikovat do tanku T 14 armata nebo to není možné vůbec ???
  https://www.youtube.com/watch?...

  další otázka do pranice .... kdy popřípadě jestli vůbec možné aby T14 armata dostala v budoucnu 152 mm kanon ???
  Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  11:28 17.09.2018

  Ještě podotek. Není to tak dávno, co někteří lidé hodně kritizovali vysokou cenu optického kanálu, co má Puma. Najednou se ukazuje že je to hodně dobrá věc a spíš je problém, pokud ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ještě podotek. Není to tak dávno, co někteří lidé hodně kritizovali vysokou cenu optického kanálu, co má Puma. Najednou se ukazuje že je to hodně dobrá věc a spíš je problém, pokud bezosádková věž plně spoléhá jen na digitální výstup.
  Skrýt celý příspěvek

 • petris
  11:28 17.09.2018

  Slovami majora Halušku "Teraz som z toho voľajaký zmätený..." ...autor si vytvára nejakú alternatívnu realitu, alebo čo?

  Slovami majora Halušku "Teraz som z toho voľajaký zmätený..." ...autor si vytvára nejakú alternatívnu realitu, alebo čo?

 • Clanek
  11:20 17.09.2018

  Miroslav:
  Veľkým problémom je, že nižšia životná úroveň v istej krajine zvádza pozorovateľa k tomu, že nižšia mzda znamená lacnejší produkt. Ono to môže platiť pri šití košieľ ale ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Miroslav:
  Veľkým problémom je, že nižšia životná úroveň v istej krajine zvádza pozorovateľa k tomu, že nižšia mzda znamená lacnejší produkt. Ono to môže platiť pri šití košieľ ale určite nie pri špičkových zbraniach. Tam sa za kvalitu platí a mzdy sú to najmenej čo ovplyvňuje výslednú cenu. Kvalitná optika je rovnako drahá v USA či Zimbabwe. Preto tá hrozivá jednotková cena za Armatu či SU-57.

  S tim samozrejme souhlasim. Cim sofistikovanejsi produkt vyrabim, tim min me budou trapit mzdove naklady. Ale nejak promitnout se precijen primitnou, stejne jako levnejsi energie a dalsi vstupy. Zkratka si dovedu predstavit ze raptor vyrobeny v USA za 200mil by mohl stat v Rusku 180mil (hausnumera, nebrat nijak vazne), ale tezko bude ten pomer 200mil vs. 60mil. Na tom se asi shodnem.
  Skrýt celý příspěvek

 • Clanek
  11:15 17.09.2018

  Barometrem toho nakolik je Armata a Su-57 "redy" je jejich (ne)nabizeni zahranicnim zajemcum. Penez je v objehu dost, ochota statu utracet je za armady taky neni zrovna mala a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Barometrem toho nakolik je Armata a Su-57 "redy" je jejich (ne)nabizeni zahranicnim zajemcum. Penez je v objehu dost, ochota statu utracet je za armady taky neni zrovna mala a nakonec i pocty statu, ktere nejsou "ciste zapadni" a pritom maji penize taky nejsou uplne na nule...
  ... a pritom (a zde me opravte pokud se pletu) neni Armata ani Su-57 nabizen nikde. Navic to tezko svadet na to, ze si je Rusove "setri a chrani jako to nej" neb to "donedavna nej", Su-35 a T-90, nabizelo Rusko zcela bez problemu. A to Rusko dnes tlaci financni bota rozhodne vic nez pred par lety.

  Takzet to bude jako pokazde, takova mala potemkinova vesnice, ktera se nakonec pretavi v povedeny produkt, jen se holt na jejim vyvoji bude pracovat o dekadu dyl nez jak se to vedeni snazilo podat predevsim domacimu publiku. Jako pohadka pro mistni dobré, jako budicek pro mistni na zapade, tedy nas, dobré 2x.
  Skrýt celý příspěvek

 • givicz
  11:15 17.09.2018

  tak já už nevím jak polopaticky to více napsat... je podepsána tvrdá smlouva na dodávku 132ks T14 a T15 a smlouva na dodávku 12 ks SU 57....

  takže je možno maximálně spekulovat ...
  Zobrazit celý příspěvek

  tak já už nevím jak polopaticky to více napsat... je podepsána tvrdá smlouva na dodávku 132ks T14 a T15 a smlouva na dodávku 12 ks SU 57....

  takže je možno maximálně spekulovat zda se podaří smlouvu s určitým datem dodání dodržet nebo ne nebo se dá spekulovat jaké další smlouvy boudou podepsány v budoucnu a o jaké počty v budoucnu bojové techniky půjde...
  Skrýt celý příspěvek

  • Riiiederner
   00:09 03.10.2019

   giviru
   Neblábol.

   giviru
   Neblábol.

 • Miroslav
  11:01 17.09.2018

  El Duderino: Veď práve. Technológie sú fajn, ale len keď pomáhajú vylepšovať schopnosti človeka. Dosiaľ proste neexistuje technológia ktorá by dokázala nahradiť ľudský mozog a jeho ...
  Zobrazit celý příspěvek

  El Duderino: Veď práve. Technológie sú fajn, ale len keď pomáhajú vylepšovať schopnosti človeka. Dosiaľ proste neexistuje technológia ktorá by dokázala nahradiť ľudský mozog a jeho schopnosť improvizácie. Ja osobne by som nechcel sedieť v tanku ktorý mi berie kompetencie a pritom neviem či tomu stroju môžem dôverovať.

  Clanek: Veľkým problémom je, že nižšia životná úroveň v istej krajine zvádza pozorovateľa k tomu, že nižšia mzda znamená lacnejší produkt. Ono to môže platiť pri šití košieľ ale určite nie pri špičkových zbraniach. Tam sa za kvalitu platí a mzdy sú to najmenej čo ovplyvňuje výslednú cenu. Kvalitná optika je rovnako drahá v USA či Zimbabwe. Preto tá hrozivá jednotková cena za Armatu či SU-57.
  Skrýt celý příspěvek

 • Pla-men
  11:01 17.09.2018

  No možná se Rusko po vzoru Reagana a jeho strategické obrané iniciativy, snaží pomocí i smyšlených projektů uzbrojit západ...

  No možná se Rusko po vzoru Reagana a jeho strategické obrané iniciativy, snaží pomocí i smyšlených projektů uzbrojit západ...

 • Slavoslav
  10:58 17.09.2018

  givicz

  ano Armata je objednana to nepopieram a prvych 20-30 ks je uz vyrobenych ak sa nemylim.

  Ohladom Su-57 viac verim inym zdrojom ako Sputniku ktory T-90 vybavil plynovu ...
  Zobrazit celý příspěvek

  givicz

  ano Armata je objednana to nepopieram a prvych 20-30 ks je uz vyrobenych ak sa nemylim.

  Ohladom Su-57 viac verim inym zdrojom ako Sputniku ktory T-90 vybavil plynovu turbinou a tie hovoria o objednavke 2 ks pripadne o 2+2ks

  a kedze 10 prototypov uz lieta tak by som sa necudoval keby tych sputnikovych 12 bolo 10 prototypov ktore zdaleka nemaju vsetky rovnaku konfiguraciu + 2 nove stroje
  Skrýt celý příspěvek

 • Karlos73
  10:57 17.09.2018

  StandaBlabol, Rusko nie je tržná ekonomika v pravom zmysle slova. Ekonomika na úrovni BeNeLuxu (HDP za rok 2017), živiaca kvôli zamestnanosti kvantá neekonomických zastaralých ...
  Zobrazit celý příspěvek

  StandaBlabol, Rusko nie je tržná ekonomika v pravom zmysle slova. Ekonomika na úrovni BeNeLuxu (HDP za rok 2017), živiaca kvôli zamestnanosti kvantá neekonomických zastaralých podnikov, ovládaných oligarchickým spôsobom a zásahmy štátu (vlády), veľmi nízka uroveň (počet) nezávislých a konkurečných malých a stredných firiem (subdodávky) . Výrok nedávno zosnulého Johna McCaina "Rusko je benzínová pumpa, čo sa hrá na štát.", naberá na pravdivosti. Pokiaľ bude Rusko v izolácii pre štáty NATO a EU, ekonomicky a technologicky sa ešte viac prepadne. Ich vojensko-technologický náskok z éry Sovietskeho zväzu sa postupne vytráca... Armata, BVP Kurganiec, Su-57 sú ukážkou nekoncepčnosti Ruska a jeho armády.
  Skrýt celý příspěvek

 • raziel87
  10:52 17.09.2018

  Ještě před 14 dny se trvrdilo, že bylo závazně objednáno 132 kusů T-14/T-15

  https://ria.ru/defense_safety/...

  Teď se píše, že je program zmražen - to by ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ještě před 14 dny se trvrdilo, že bylo závazně objednáno 132 kusů T-14/T-15

  https://ria.ru/defense_safety/...

  Teď se píše, že je program zmražen - to by měli docela drahý ne? když před 3 tejdnama závazně objednají, pdepíšou a po 3 týdnech vše zruší?

  Tak co je hoax? údajně podepsaný kontrakt nebo tenhe článek?
  Skrýt celý příspěvek

  • Riiiederner
   00:05 03.10.2019

   Neustále změny jsou spíše na denním pořádku není to poprvé ani naposled možná to závisí kolik se minulej měsíc prodalo ropy a plynu.

   Neustále změny jsou spíše na denním pořádku není to poprvé ani naposled možná to závisí kolik se minulej měsíc prodalo ropy a plynu.

 • givicz
  10:51 17.09.2018

  Slavoslav tak článek reprodukuje názor jednoho Ruského odborníka pro server TopWar .. já jsem dal odkaz, který uvádí, že byla podepsána na foru armia 2018 tvrdá smlouva na dodávku ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Slavoslav tak článek reprodukuje názor jednoho Ruského odborníka pro server TopWar .. já jsem dal odkaz, který uvádí, že byla podepsána na foru armia 2018 tvrdá smlouva na dodávku 132 Ks vozidel T14 a T15 na dodávku do roku 2021, kdy prvních 9 ks Ruská armáda dostane ještě letos...

  Co se týče Su 27....
  Russian military contracts 1st batch of 5th-gen Su-57 stealth fighters
  https://www.rt.com/news/431340...

  The Russian military has signed the first contract to receive 12 fifth-generation Su-57 stealth fighters. The state-of-the-art jets are to be delivered to the armed forces next year.
  “The first contract for 12 aircraft has been agreed on, and the deliveries under this contract will begin shortly,” Deputy Defense Minister Alexey Krivoruchko told reporters in Komsomolsk-on-Amur.
  Skrýt celý příspěvek

 • Slavoslav
  10:43 17.09.2018

  givicz

  ono zalezi ake objednavky budu pri Armate nasledovat neskor.

  A co sa tyka Su-57 tak do roku 2020 je podpisana vyroba dvoch seriovych kusov

  givicz

  ono zalezi ake objednavky budu pri Armate nasledovat neskor.

  A co sa tyka Su-57 tak do roku 2020 je podpisana vyroba dvoch seriovych kusov

 • Clanek
  10:42 17.09.2018

  @UnionPacific
  O cem pise StandaBlabol by se z fyzikalnich zakonu dalo prelozit treba jako zakon zachovani energie. Bliz jsou tomu ale ruzne ekonomicke zakonitosti, triple ...
  Zobrazit celý příspěvek

  @UnionPacific
  O cem pise StandaBlabol by se z fyzikalnich zakonu dalo prelozit treba jako zakon zachovani energie. Bliz jsou tomu ale ruzne ekonomicke zakonitosti, triple constraint atd.
  Zkratka kdyz chcete stroj s TOP vykony a TOP technologii tak za to i zaplatite TOP cenu (ktera muze byt lokalne nizsi nez jakou TOP cenu vysazi soused s nasobne vyssi zivotni urovni nebo svazanyma rukama zase jinde...), a ne cenu jakou dosud Rusove prezentovali (polovicni az jen ctvrtinovou proti konkurenci).
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  10:41 17.09.2018

  Tak docela zajímavé rozpory mezi texty ruských odborných blogerů a podepsanými smlouvami. Na jedné straně Armata "u ledu", na druhé straně smlouva na nákup desítek kusů. K tomu ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Tak docela zajímavé rozpory mezi texty ruských odborných blogerů a podepsanými smlouvami. Na jedné straně Armata "u ledu", na druhé straně smlouva na nákup desítek kusů. K tomu Borisov údajně kritizuje, vedle (https://ria.ru/defense_safety/... Borisov chválí...

  Myslím, že se ukazuje, že ruský mediální prostor není zdaleka tak monolitický, jak mají mnozí snahu ho vnímat. A že ne každý text napsaný bukvami je reálné a oficiální stanovisko. K tomu není nikdy není od věci otázka, za jakým účelem a proč jsou které zprávy vypouštěny a zda mediální zmatek panující kolem (nejen, ale zejména) ruských zbrojních programů není do jisté míry záměrný.

  Na druhou stranu je Armata silně revoluční stroj (ano, vedly se tu dlouhé polemiky, že není, že je to běžná evoluce) a představa, že za 5-7 let bude takováto mašina zralá na průmyslovou výrobu a řadovou službu je nesmyslná v libovolné armádě světa.

  Jinak jsme moc nepochopil (překlad) ty problémy s tím, vjet do louže podle obrazovky či podle ní trefit. Drony (některé) podle ní i přistávají, podle obrazovky se navádí leckterá (i ruská) raketová technika apod....
  Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  10:34 17.09.2018

  Zaujal mě ten koncept tanku OKP 490Б "Bjelka" - na obrázku s vývojem, úplně doje. Docela připomíná podivné švédské konstrukce ze stejné doby - co vznikaly v rámci projektu ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Zaujal mě ten koncept tanku OKP 490Б "Bjelka" - na obrázku s vývojem, úplně doje. Docela připomíná podivné švédské konstrukce ze stejné doby - co vznikaly v rámci projektu Strv.2000. Jinak hodně zajímavý článek - díky
  Skrýt celý příspěvek

 • El Duderino
  10:18 17.09.2018

  Miroslav: Ved prave. Netrafit ikonu serie aj pri pisani SMS. Neviem si predstavit riesit taketo veci v strese tankovej prestrelky. To musi byt na infarkt. (ak teda ten infarkt ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Miroslav: Ved prave. Netrafit ikonu serie aj pri pisani SMS. Neviem si predstavit riesit taketo veci v strese tankovej prestrelky. To musi byt na infarkt. (ak teda ten infarkt pride skor ako uranovy sip)
  Skrýt celý příspěvek

 • Miroslav
  10:14 17.09.2018

  El Duderino: základným predpokladom pre úspech tanku je identifikovať protivníka a vystreliť skôr ako on. Armata je pekný stroj, ide o to, či aj dokáže to, o čom píšem vyššie.

  El Duderino: základným predpokladom pre úspech tanku je identifikovať protivníka a vystreliť skôr ako on. Armata je pekný stroj, ide o to, či aj dokáže to, o čom píšem vyššie.

 • El Duderino
  10:10 17.09.2018

  Vyzera to ze davaju vyrazu "nadcasova konstrukcia" novy vyznam. Vsetky stroje z 80-tych rokov budu sluzit poriadne nadcasy. To s ovladanim dotykovych obrazoviek je ale dost ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Vyzera to ze davaju vyrazu "nadcasova konstrukcia" novy vyznam. Vsetky stroje z 80-tych rokov budu sluzit poriadne nadcasy. To s ovladanim dotykovych obrazoviek je ale dost zarazajuce. Neviem si predstavit ako sa ma clovek natriasany v iducom tanku trafit zakazdym prstom do nevelkej farebnej kolonky, ktora sa neda nahmatat. Na prvy pohlad detail, ak strelec pre terennu nerovnost vyberie proti tanku triestivu strelu namiesto podkalibernej a musi prebit, tak tak asi vymenuje vsetkych svatych.
  Skrýt celý příspěvek

 • Miroslav
  10:08 17.09.2018

  UnionPacific: Už len ten servis musí byť náročnejší.

  UnionPacific: Už len ten servis musí byť náročnejší.

 • givicz
  10:04 17.09.2018

  děkuji za článek názorového oponenta ... pro srovnání postu toto:

  "Dnes jsme podepsali smlouvu o vozidlech 132 T-14 a T-15, první devět strojů bude vyrobeno letos." Smlouva bude ...
  Zobrazit celý příspěvek

  děkuji za článek názorového oponenta ... pro srovnání postu toto:

  "Dnes jsme podepsali smlouvu o vozidlech 132 T-14 a T-15, první devět strojů bude vyrobeno letos." Smlouva bude dokončena do konce roku 2021, "uvedl Krivoruchko novinářům na fóru armády 2018.

  РИА Новости https://ria.ru/defense_safety/...

  Dodávka 10 stíhaček 5. generace, Su-57, bude dodána ruskému letectvu do roku 2020

  StandaBlabol Rusko vyvíjí jednomotorové letadlo s kolmým startem... čerpá ze zkušeností s Jakovlev Jak-141
  Skrýt celý příspěvek

 • Miroslav
  10:02 17.09.2018

  Treba si povedať pravdu, že Rusko nie je žiaden ekonomický gigant a udržovať tak rozsiahli vojensko- priemyslový komplex je veľmi náročné

  Treba si povedať pravdu, že Rusko nie je žiaden ekonomický gigant a udržovať tak rozsiahli vojensko- priemyslový komplex je veľmi náročné

 • UnionPacific
  09:56 17.09.2018

  Standa : Ktorý prīrodný zákon hovorí niečo o porovnaní cien jedno a dvojmotorákov ? Daj nejaký odkaz na odbornú literatúru,rád sa dovzdelám..

  Standa : Ktorý prīrodný zákon hovorí niečo o porovnaní cien jedno a dvojmotorákov ? Daj nejaký odkaz na odbornú literatúru,rád sa dovzdelám..

 • Bejvoč
  09:49 17.09.2018

  Krásně roztebráno proč T-14 Atrapa je jen atrapa :-D Prostě říct co nová zbraň potřebuje mít a co musí umět není těžké. Těžké je toto přání uvést do praxe a to rusák prostě neumí. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Krásně roztebráno proč T-14 Atrapa je jen atrapa :-D Prostě říct co nová zbraň potřebuje mít a co musí umět není těžké. Těžké je toto přání uvést do praxe a to rusák prostě neumí. Stejně jako u těch sůček. Ano musíme mít lepší motor, leč vyrobit ho neumíme. Putlík s Krymem udělal chybu, která se ukáže až za léta. Donutil západ zbrojit a tak vzniknou na západě nová a lepší letadla, tanky, střely, zatímco rusácku zase ujede vlak a tak tam vzniknou nové Potěmkinovi vesnice ukazované před mauzoleem.
  Skrýt celý příspěvek

 • StandaBlabol
  09:36 17.09.2018

  A je to venku. Cena Su-57 dosahuje 100 mil USD (F-35 už je pod touto hranicí) a proto se nevyrábí. Teď už to dává smysl, žádných 50 - 60 miliónů. A to ještě v době, kdy je rubl ...
  Zobrazit celý příspěvek

  A je to venku. Cena Su-57 dosahuje 100 mil USD (F-35 už je pod touto hranicí) a proto se nevyrábí. Teď už to dává smysl, žádných 50 - 60 miliónů. A to ještě v době, kdy je rubl velmi nízko. Pokud by rubl posílil, tak cena v dolarech dál vyletí a bude vysoko nad F-35.

  Kupodivu Rusové opravdu nevynalezli nový přírodní zákon, který umožňuje aby malosériově vyráběný dvoumotorový stroj byl levnější než jednomotorová stíhačka produkovaná v tisícových sériích.

  Znovu se ukazuje, jak moc Rusku chybí levnější jednomotorák, něco jako F-16, Gripen nebo F-35. Ten by jim umožnil přezbrojit letectvo na moderní techniku v dostatečných počtech. Takhle jim nezbyde nic jiného než dál a dál vyrábět nové varianty SU-27.
  Skrýt celý příspěvek