Sechter: Vodní cesty jsou důležité tepny státu

Sechter: Vodní cesty jsou důležité tepny státu
Jan Sechter / @jan6869 (Zvětšit)

V posledních letech se v rámci regionu střední a východní Evropy připravují velké projekty dopravní infrastruktury. Schopnost rychle, plynule a energeticky efektivně přepravovat ve strategickém množství suroviny a velkorozměrové výrobky je klíčem k hospodářské prosperitě a bezpečnosti naší země a celého regionu.

Na strategické projekty dopravní infrastruktury České republiky a našeho regionu jsme se zeptali nového náměstka ministra dopravy pro nesilniční sekci (železnice, vodní doprava, civilní letectví, vesmír, věda a výzkum atd.) a mezinárodní vztahy v dopravě Jana Sechtera. Pan Sechter v letech 2008 až 2013 působil jako velvyslanec ČR v Polsku a mezi roky 2013 až 2017 jako velvyslanec ČR v Rakousku. Poté v letech 2018 až 2020 přijal funkci poradce předsedy Poslanecké sněmovny pro zahraniční politiku a EU. 

Pro kontext připomeňme, že zejména v rámci iniciativy Trojmoří se připravují významné projekty dopravní infrastruktury, které umožní strategické dopravní propojení zemí střední a východní Evropy, zejména na ose sever-jih. To má naprosto zásadní význam nejen pro hospodářský rozvoj a spolupráci propojených zemí, ale především klíčový bezpečnostní a vojenský význam.

Robustnější dopravní a nákladní propojení zemí střední a východní Evropy, ať už po silnici, železnici nebo pomocí vodních cest, politicky i finančně podporují Spojené státy. Důvodů je více, ale zřejmě ten nejdůležitější je bezpečností – bez kvalitní a robustní dopravní infrastruktury výrazně klesá schopnost dané země nebo regionu přesouvat vojenské schopnosti, suroviny nebo zdroje. Lapidárně řečeno, bez kvalitních dopravních tepen výrazně stoupá zranitelnost regionu jak v očích spojenců, tak případných protivníků. A Spojené státy potřebuji země střední a východní Evropy bezpečné a prosperující, ať už si za důvody dosadíme cokoliv.


Nedávné setkání na americké ambasádě; větší foto@jan6869

Které klíčové projekty dopravní infrastruktury jsou zásadní pro hospodářský a bezpečnostní rozvoj ČR?

I když je v operačních plánech ČR a NATO prioritní pro mobilitu silniční a železniční síť, věnuje se vnitrozemským vodním cestám a jejich vazbě na námořní přístavy napojení na přístavy stále větší pozornost.
Silniční i železniční síť však v posledních letech kapacitně nestačí a je stále větším problémem sladit potřeby vojenské logistiky s hladkým chodem dopravy pro civilní ekonomiku.
Vodní doprava má zase význam pro přepravu velkých strategických přeprav například pro tepelné a jaderné elektrárny (turbíny, reaktory). Vodní dopravou jsou v rámci NATO přepravovány také zbraně a vojenská technika a výstavba sítě vodních cest by umožnila také přepravu strategických surovin – ropných produktů, LNG apod.
Vodní dopravní cesty na Dunaji, na Labi a na Odře mohou doplnit současnou transevropskou dopravní síť TEN-T. Vojenská logistika by mohla využít dopravu po řekách k přepravě rozměrných nákladů, těžké bojové techniky, ale také zásob a vybavení, především u nasazení sil a prostředků při spojeneckých cvičeních.


TEN-T se zaznačeným kanálem Dunaj-Odra-Labe; větší foto / d-o-l.cz

Nedávno jste na americké ambasádě diskutoval hlavní projekty dopravní infrastruktury ČR. Proč Američany tyto projekty zajímají?

Do projektu Tří moří každý zúčastněný stát v roce 2018 nahlásil svoje prioritní projekty v infrastruktuře, v energetice a v digitalizaci. Protože státy Tří moří zakládají společný investiční fond, zajímá naše americké kolegy diplomaty jednak náš přístup a priority k Fondu Tří moří. Na chystaném letošním summitu v estonském Tallinnu (proběhne videokonferenčně 19.10.) se chystá m.j. vstupní evaluace přihlášených projektů.

Jaký mají názor Američané na projekt vodního koridoru Dunaj-Odra? Lze od nich čekat v tomto projektu podporu?

V první fázi vláda ČR schválila zahájení příprav ke splavnění Odry z Ostravy do Kędzierzyn-Koźle Osobně si myslím, že je důležité u nejvýznamnějších projektů dosáhnout jejich atraktivity i pro privátní finanční investory, včetně do budoucna zvažovaných PPP a zajistit synergie s financováním z fondů EU. Proto je důležité pozitivní hodnocení USA a zejména amerických finančních institucí, které chceme ve střední a ve východní Evropě angažovat


Silniční tepna Via Carpathia / sejm.gov.pl

Lze napojení Ostrava-Odra využít k exportu českých zbraní, aniž bychom museli vysvětlovat Polsku, kde zbraně exportujeme? Bavíte se o tom s Polskem, nebo toto téma není vůbec na stole?

Od lidí z našeho obranného průmyslu vím, že se pro export velmi dobře etabluje přístav Štětín. Z hlediska nákladů i flexibility odbavení. Spojení řekou Odrou by mu samozřejmě velmi pomohlo. Konkurence přístavů je velmi důležitá téma, kam vyvážet a kam nikoliv je tématem permanentního dialogu členských států EU. I když máme v EU jednotný systém kontroly, naše konkurenceschopnost je závislá právě na logistice.

Lze po napojení Ostravy na Odru nakládat v Ostravě lodě, které mohou plout nejen po řece, ale i v pobřežních vodách například až do Pobaltí, nebo kolem Polska, Německa až do Velké Británie?

Odra zatím do Štětína splavná není. Polsko ale na tom systematicky pracuje, i když řeka asi nebude mít parametry pro velké lodě. První úsek z Ostravy do Polska a Gliwický kanál z Koźle vytvoří přes 100 km intra-industriální vodní cestu pro slezskou aglomeraci s pěti milióny obyvatel. I to má svůj význam pro dopravu v regionu, kde se kříží nebo plánují křižovatky dálnic a vysokorychlostních železnic ze severu na jih a ze západu na východ. 

Američané kvůli Rusku zesilují svou přítomnost v Polsku a doporučují maximálně investovat do dopravní infrastruktury, a to kvůli strategické mobilitě vojenských jednotek. Mluvíte také o těchto vojenských problémech v rámci ČR? Jaké dopravní linie jsou klíčové pro přesun spojeneckých vojsk v rámci ČR? 

Lepší operabilita logistiky vojsk NATO je na východním křídle důležitá – ze západu, i v ose sever – jih.

 
Železniční tepna Rail Baltica / RB Rail AS, CC BY-SA 4.0

V rámci iniciativy Trojmoří se mluví o obřích investicích do dopravní infrastruktury na ose sever-jih. Jaké zajímavé projekty se v tomto připravují?

Z nejvýznamnějších je to kromě Dunaj – Odra – Labe, transevropská dálnice od Baltu k Černému moři Via Carpathia. Tyto projekty by v budoucnu mohly doplnit sítě vysokorychlostních železnic, které zatím ale v první fázi koordinujeme ve Visegrádské skupině a železniční projekt EU Rail Baltica.

Cítíte nějaký tlak z Ruska, Číny nebo EU proti těmto projektům?

Registrujeme více či méně kvalifikovaný zájem.

Nebojíte se, že Rusko využije ekologické spolky a bude blokovat klíčové projekty dopravní infrastruktury v regionu V4?

S ekologickými aktivisty se musí vypořádávat investoři dopravní infrastruktury všude v Evropě. Často na blokaci stačí jedno fundovaně zdůvodněné stanoviště chráněné rostliny nebo motýla. Rusko k tomu podle mě ani nepotřebují.  

Nahlásit chybu v článku


Související články

Generál Feix: Otevřená komunikace je nejjednodušší krok k armádě 21. století

Armáda začala přímo a srozumitelně mluvit s veřejností. Proměnil se styl její komunikace na ...

Fiala: Do armády musíme investovat

Nač máme armádu? Jaké je její poslání? K čemu slouží zahraniční mise? Kdo je spojenec a kdo nepřítel ...

Ivo Zelinka: Operační nasazení je nejlepší průprava

Chrudimské výsadkáře čekají na podzim zásadní změny. 43. výsadkový prapor se změní na pluk. Rozroste ...

Jana Černochová: Budování armády je nekonečný proces

V české armádě jsou investice tématem už od 90. let. V posledních letech je o nich více slyšet. ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • Jan Padesátýpátý
  10:58 24.11.2021
  • Jan Padesátýpátý
   11:00 24.11.2021

   A přidám jeden příspěvek z tamní diskuze: **************************** Petr Vaněk Něco málo faktů, jestli dovolíte: 1) Plavební kanály např v Německu, Francii a Holandsku byly ...Zobrazit celý příspěvek

   A přidám jeden příspěvek z tamní diskuze:

   ****************************
   Petr Vaněk

   Něco málo faktů, jestli dovolíte:

   1) Plavební kanály např v Německu, Francii a Holandsku byly vybudovány na vodnatých středních a dolních tocích velkých řek, nikoliv na tocích horních a středních - Česká republika je jednou ze "střech Evropy", odkud odtékají málo vodnaté říční toky.

   2) Kanály se stavěly v souvislosti s industrializací v raném novověku, kdy ještě neexistovala železniční, automobilová ani letecká doprava a jedinou alternativou lodí byly koňské povozy.

   3) Pro všechny výrobce a dopravce je dneska hlavním kritériem čas - v době, kdy může být kamión za 24 hodin téměř na libovolném místě v Evropě, je představa několikatýdenní dopravy zcela nemyslitelná. Z tohoto důvodu je dnes říční doprava i v západní Evropě nerentabilní - smysl měla při transportu velkoobjemových nákladů, jako bylo uhlí, železná ruda, koks apod., což s útlumem evropského hornictví a hutnictví zmizelo.

   4) Vzhledem k tomu, že zřejmě žádný výrobce a dopravce nebude disponovat přístavem, znamená říční doprava kromě pomalého pohybu i nutnost dodatečné nákládky a vykládky, nesoucí rizika poškození, příp zcizení zboží.

   5) Při průzkumu mezi velkými firmami na Ostravsku, provedeném před cca 4 lety, pouze společnost Vítkovice projevila určitý zájem, ale jen občas, pro přepravu nadměrných nákladů.Skrýt celý příspěvek

 • Jan Padesátýpátý
  20:55 23.10.2020

  Jeden názor policie: Autory studie obhajující "Zemanův" kanál policie podezřívá z manipulace zakázek ...Zobrazit celý příspěvek

  Jeden názor policie:

  Autory studie obhajující "Zemanův" kanál policie podezřívá z manipulace zakázek
  https://www.seznamzpravy.cz/cl... Skrýt celý příspěvek

 • flanker.jirka
  20:11 23.10.2020

  Jeden názor pána, který si říká biolog a ...Zobrazit celý příspěvek

  Jeden názor pána, který si říká biolog a kapitán.

  https://ekolist.cz/cz/publicis... Skrýt celý příspěvek

 • cejkis
  09:47 18.10.2020

  1) Projekt trojmoří promítá americký vliv bránicí spolupráci Německa a Ruska. Při pohledu na mapu to musí dojít každému. 2) Projekt trojmoří není o vodním díle DOL. Je to ...Zobrazit celý příspěvek

  1) Projekt trojmoří promítá americký vliv bránicí spolupráci Německa a Ruska. Při pohledu na mapu to musí dojít každému.

  2) Projekt trojmoří není o vodním díle DOL. Je to zejména o severojižním propojení plynovodů na pobřežní terminály LNG s cílem vytlačit ruský zemní plyn a nahradit jej americkým plynem.

  3) Projekt trojmoří je pro Američany nástroj k získání možnosti rychlé přepravy jednotek na ruské hranice.

  Narvat do toho DOL mi přijde úsměvné :-) Na druhou stranu, když si americká ambasáda bez zájmu médií selektuje kandidáty na pražského primátora a podle výsledků mají či nemají mediální podporu, je logickým krokem, že de někdo snaží dostat DOL na seznam podporovaných projektů.

  Mimochodem DOL po přečtení části studie zveřejněné v časopise stavebnictví nepovažuji ani tak za nástroj k vodní přepravě, ale spíše nástroj pro eliminaci vlivu neřiditelných obnovitelných zdrojů. Přečerpávání vody z povodí do povodí jsou defakto obrovské Dlouhé Stráně. A osobně se těším na turismus. Dnešní Baťův kanál je plný a již není v některých přístavech možné objednat si dlouhodobé stání dalších lodí.Skrýt celý příspěvek

  • pks_
   17:41 18.10.2020

   Trojmoří - Asi jsem trochu natvrdlý, ale jak to může zabránit spolupráci Ruska a Německa? Vždyť by museli zaminovat Baltské moře! Vytlačení ruského zemního plynu lze (dnes) jedině ...Zobrazit celý příspěvek

   Trojmoří - Asi jsem trochu natvrdlý, ale jak to může zabránit spolupráci Ruska a Německa? Vždyť by museli zaminovat Baltské moře!
   Vytlačení ruského zemního plynu lze (dnes) jedině konkurenceschopnou nabídkou. Toho je americký plyn schopen jen, pokud bude dotovaný. Druhá cesta, ze které naše spojence podezírám, je, že chtějí ruský plyn zakázat - případně malou sabotáží na dně moře přerušit. Jako že už nepůjde říci - "nemůžeme - jsme na něm závislí", protože řeknou "tak si kupte americký".
   Někde v zdůvodňování DOL je, že se může převážet kanálem LNG. Asi to teoreticky půjde, ale ekonomicky výhodné to určitě nebude. Musely by na to být lodě a terminály - i vnitrozemské.

   Rychlá přeprava jednotek na ruské hranice - na to budou spíše železnice, DOL se k tomu hodí podobně, jako Ťokův průsmyk.

   Obrovské Dlouhé Stráně: já se domnívám, že efektivita DOL jako přečerpávací elektrárny bude mizerná z několika důvodů:
   a) jednotlivé stupně budou mít malé převýšení
   b) budou to desítky přečerpávacích zařízení s malým výkonem a horší účinností
   c) buď to bude přečerpávací elektrárna, nebo dopravní tepna - ty dvě funkce jsou obtížně slučitelné. Pokud budu muset před každou komorou čekat, až bude elektřina na burze levnější ... tak se nikam nedostanu.

   Turismus: vždy jsem tuto složku podceňoval, ale ekonomický přínos může být značný - zejména v ubytování v okolí a službách a zvýšení ceny nemovitostí v okolí. Na druhou stranu si myslím, že turismus a doprava se když ne úplně vylučují, tak nejsou bezproblémově kooperující. Doprava bude chtít dlouhé a velké plavební komory a plnit takovou obrovskou komoru kvůli pár lodičkám bude buď drahé (čerpadla) nebo to bude trvat dlouho (přirozeným tokem v kanálu). Turistika se navíc bude realizovat primárně v létě, kdy je vody spíše nedostatek. Z toho mi vychází ideální nějaké dělené plavební komory - pro turistické účely by se použila jen 1/4 plavební komory, pro dopravu celá. Znamená to ale vyšší náklady - kvůli vratům navíc.Skrýt celý příspěvek

 • danny
  22:54 16.10.2020

  Investice do vodních děl nejsou ani dnes, přes tvrzení mnoha diskutujících, nic ojedinělého. Nechci ale psát o těch gigantických, jako severojižní kanál v Číně, rozšíření a ...Zobrazit celý příspěvek

  Investice do vodních děl nejsou ani dnes, přes tvrzení mnoha diskutujících, nic ojedinělého. Nechci ale psát o těch gigantických, jako severojižní kanál v Číně, rozšíření a vybudování paralelního Suezského průplavu, nedávné rozšíření Panamského průplavu atd...

  Ale značné prostředky do vodních kanálů investuje třeba takové Německo. To samozřejmě nestaví nové, jejich síť má přes 5 tis. km. Ale celkem intenzivně je modernizuje a dokončuje. Jako příklady z nedávné doby např. kilometrový vodní most u Magdeburgu na Mittellandkanálu, kde překonává Elbe-Havel kanál. Nějakých 180 km od hranic máme nové lodní zdvihadlo Niederfinow. Doporučuji jako hezký tip na výlet. Pohled na výtah, který tahá až 115 m a 2 300 t. lodičky do 36 m výšky je fakt impozantní.
  Francouzi v r. 2008 začali stavět 105 km Seina-severní Evropa, do r. plánují dodělat 180 km Saona-Mosela. Jeho ambicí je propojit evropskou vodní síť se Středozemním mořem.
  Pak tady máme Chorvaty. Ti se perou s přípravnými pracemi na kanálu Dunaj - Sáva, hotové jsou zatím části určené k zavlažování a snad zesplavněný první úsek. Průběžně probíhají práce na budování a propojování kanálů v severní Itálii.

  V tomto kontextu mi nepřipadá, že by bylo apriori jasné, že je že je celá myšlenka úplně dementní. Nepochybně některé její části. Nebo provedení. Ale chce to otevřenou diskusi o všech aspektech (např. i ty strategické, návaznost na projekty jako SONORA atd...) a v klidu, bez těch zbytečných emocí.

  Určitě si všichni vzpomenou na velmi zpolitizované informování o čínských Třech soutěskách. Nesmysl, zrůdnost, celé jim to spadne, nikdy to nebude fungovat. Moc rád bych si po pár letech přečetl nějaké střízlivé zhodnocení tohoto projektu s nějakým časovým odstupem. Jak se tyto katastrofické prognózy naplnily. Co kladného přinesla, co ne.Skrýt celý příspěvek

  • Jan Padesátýpátý
   00:11 17.10.2020

   Německo nebo Francie jsou bohaté země, které mají dokončenou dálniční i železniční síť. My nemáme na dálnice a železnice peníze. Dávat v této situaci miliardy do kanálu místo do ...Zobrazit celý příspěvek

   Německo nebo Francie jsou bohaté země, které mají dokončenou dálniční i železniční síť. My nemáme na dálnice a železnice peníze. Dávat v této situaci miliardy do kanálu místo do silničně-železniční sítě mi přijde z laického pohledu nesmyslné.

   Možná ale, že mě v příštím článku pan Sechter nebo AN vyvedou z omylu, srovnají investici 15 miliard
   a) do 15 km kanálu Ostrava-Polsko
   b) do 100 km nových dálnic
   a doloží, že efektivnější je investovat do kanálu než do dálnic. Těším se na takový článek.

   (podle ministerstva dopravy vyjde kilometr dálnice v průměru na 152 milionů)Skrýt celý příspěvek

   • logik
    10:12 17.10.2020

    Zaprve. Zadruhé to jsou placky, kde se kanály staví podstatně levněji, než u nás, a zároveň mají velké řeky, které mají dopravně podstatně větší význam, než u nás, kde není dost ...Zobrazit celý příspěvek

    Zaprve.
    Zadruhé to jsou placky, kde se kanály staví podstatně levněji, než u nás, a zároveň mají velké řeky, které mají dopravně podstatně větší význam, než u nás, kde není dost vody.Skrýt celý příspěvek

    • danny
     11:47 17.10.2020

     Ano, to je dobrý argument. Profil krajiny jasně determinuje, zda je stavba vodního díla technicky proveditelná a záměr příčetný. Naopak nedostatek vody spíš opravňuje úvahy ...Zobrazit celý příspěvek

     Ano, to je dobrý argument. Profil krajiny jasně determinuje, zda je stavba vodního díla technicky proveditelná a záměr příčetný.
     Naopak nedostatek vody spíš opravňuje úvahy prakticky o jakémkoli vodním díle. Od vsakovacích pásů a rašelinišť na horních tocích, po rybníky, nádrže, poldry, kanály a velké přehrady na dolních částí toku. Problém ČR je v tom, že jsme prostě střecha. A všechna voda od nás odteče. Budování jakéhokoli vodního díla, které pro svůj komerční provoz potřebuje udržovat stálou hladinu vody je pro mě zárukou toho, že se k problému zadržování vody jak z povodní, tak její postupné distribuci v celém povodí vodního díla bude dávat patřičná pozornost.Skrýt celý příspěvek

     • Jan Padesátýpátý
      14:29 17.10.2020

      1) sels¨ký rozum¨ To jako že od nás voda odteče a v Polsku se hromadí? To je přeci nesmysl. Voda odtéká a vypařuje se z každého území. A kanál způsobí větší odpar. Přečti si ...Zobrazit celý příspěvek

      1) sels¨ký rozum¨
      To jako že od nás voda odteče a v Polsku se hromadí? To je přeci nesmysl. Voda odtéká a vypařuje se z každého území. A kanál způsobí větší odpar. Přečti si příspěvek 07:58 16.10.2020 níže.

      2) vědecký pohled
      To, co píšeš, je v rozporu s prohlášením vědců zde: https://www.limnospol.cz/cz...
      Rád si přečtu, jakým způsobem vyvrátíš jejich argumenty.Skrýt celý příspěvek

     • danny
      18:21 17.10.2020

      Jan Padesátýpátý: od nás voda jen odtéká. Řeky tady pramení. Do Polska také přitékají. My jsme prostě závislí na tom, co zde naprší, a co se nám povede na území zadržet. Pokud ...Zobrazit celý příspěvek

      Jan Padesátýpátý: od nás voda jen odtéká. Řeky tady pramení. Do Polska také přitékají. My jsme prostě závislí na tom, co zde naprší, a co se nám povede na území zadržet.
      Pokud vodu zadržíš v jakékoli nádrži (plavební kanál je také nádrž), zpomaluješ proud a reguluješ množství vody, která odtéká. Ztráty odparem odpovídají ploše vodní hladiny, teplotě a vlhkosti vzduchu. Což např. po deštích nebo při jarním tání vychází výrazně ve prospěch vodní nádrže. V regulovaném korytě, jakých je v ČR naprostá většina, ti voda vysokou rychlostí opustí území, pokud po cestě ještě nenapáchá škody.
      Odpar je sice ztrátou z pohledu splavnosti kanálu. Rozhodně ale nepůsobí negativně na ekosystém. Odpar ochlazuje vzduch a vodní masa zmírňuje výkyvy teploty.

      Prohlášení České limnologické společnosti jsem četl, bohužel, těch argumentů jsem tam moc nenašel. Věty, jako "Podle nich jde zcela zbytečný a neúměrně drahý projekt" jsou tvrzením, které se zcela vymyká odbornosti podepsaných akademiků.

      Navíc vláda schválila zahájení příprav Oderské části. Ne zahájení stavby. K tomu by mohlo dojít nejdřív za deset let. Mezi tím bude probíhat spousta přípravných prací, z nichž každá může celý projekt snadno zhatit. Např. taková EIA.

      Osobně udělám maximum pro ochranu Moravské Amazonie. To je fakt unikátní území a zaslouží si co nejcitlivější zacházení. Ale o jeho likvidaci, nebo ovlivnění stavbou kanálu se v nejbližších deseti letech vůbec hrát nebude.

      Jinak z pohledu hospodaření s vodou v krajině by měl i celý a úplně špatně pojatý kanál těžko měřitelný vliv ve srovnání s devastujícím vlivem pěstování kukuřice pro využití v bioplynových stanicích. Nebo nedodržováním osevních postupů a opakované setbě pšenice. Nedostatečná skladba plodin v osevních postupech, kdy se jich často střídá max. 5 a jedinou půdotvornou v celém cyklu je řepka, nemá smysl z pohledu ekologie kanál řešit, i kdyby byl celý v betonovém korytě.Skrýt celý příspěvek

     • Jan Padesátýpátý
      22:16 17.10.2020

      Ne, nečetl jsi prohlášení České limnologické společnosti. Věta kterou cituješ je z tiskové zprávy. Tvoje tvrzení a je v zásadním rozporu s tím, co tvrdí vědci: Voda nateklá do ...Zobrazit celý příspěvek

      Ne, nečetl jsi prohlášení České limnologické společnosti. Věta kterou cituješ je z tiskové zprávy.

      Tvoje tvrzení a je v zásadním rozporu s tím, co tvrdí vědci:
      Voda nateklá do kanálu je totiž k ničemu, vodu je třeba zadržovat už v přírodě:

      "Z hlediska ochrany vodních toků, mokřadů, lužních lesů a a luviálních luk v ČR je tato varianta koridoru kategoricky nepřijatelná, protože ji nelze realizovat, aniž by nedošlo k plošné a rozsáhlé likvidaci těchto ekosystémů a k zásadnímu zhoršení ekologického stavu ekosystémů dotčených nepřímo "

      "Značná hydrologická rizika projektu spatřujeme v zajištění dostatku vody pro plavbu. Vzhledem k očekávaným důsledkům klimatického scénáře pro naši republiku považujeme prakticky za nemožné zajistit přísun vody do kanálu čerpáním přes hranice jednotlivých povodí, a to včetně Dunaje. Tato praxe by ve svém důsledku vedla k dalšímu odvodnění a vysoušení okolní krajiny."

      https://www.limnospol.cz/useru... Skrýt celý příspěvek

     • padre
      10:34 18.10.2020

      Kanál DOL je jedním z velmi ambiciózních projektů ,které byly široce medializovány koncem šedesátých a počátkem sedmdesátých let spolu s projektem silničního tunelu Špindlerův Mlýn ...Zobrazit celý příspěvek

      Kanál DOL je jedním z velmi ambiciózních projektů ,které byly široce medializovány koncem šedesátých a počátkem sedmdesátých let spolu s projektem silničního tunelu Špindlerův Mlýn - Pec pod Sněžkou a sci-fi projektem železničniho tunelu České Budějovice - Koper(Slo).Bohužel vizualizace a futuristické náčrty jsou jedna věc a praktické provedení věc druhá.Kromě téměř prakticky téměř neuskutečnitelneho jižního zaustění do Dunaje má spoustu problémů i severní část kanálu DO.Přikladem může být jez u Koblova na Odře (vybudovaný v letech 1934-1937 )která měla být podle projektu ze začátku 30 let využita v úseku Bohumín - ustí Opavy jako součást průplavu DO a tento jez měl být jeho součástí.Přilehlé úseky řeky byly proto regulovány.Tento jez však poměrně rychle dosloužil z důvodu důlních poklesů.Na území Ostravy s množstvím starých horních děl bude stavba průplavu zřejmě velkou výzvou.Skrýt celý příspěvek

   • danny
    12:07 17.10.2020

    Jan Padesátýpátý: těší mě, že používáš selskou logiku. Čím dál vzácnější jev. Bohužel, ta u státních investic a ještě ke všemu infrastrukturních projektů strategického významu ...Zobrazit celý příspěvek

    Jan Padesátýpátý: těší mě, že používáš selskou logiku. Čím dál vzácnější jev. Bohužel, ta u státních investic a ještě ke všemu infrastrukturních projektů strategického významu nefunguje.
    1. část důvodů pro vznik nebude nikdy zveřejněna
    2. návratnost nebo efektivita investice se počítá v ekonomických cyklech, které nám z pohledu businessu, který známe, nedávají smysl. Vzpomeň si, jak byl Jančura po velkohubých prohlášeních překvapený, když si místo autobusů koupil lokomotivy a nestačil se divit.
    3. dilema, které nastoluješ, je falešné. Není žádné buď 15 km kanálu, nebo 100 km dálnic. Neexistuje dilema buď Babišova vládní čtvrť v Letňanech, nebo městský okruh, nebo Čunkova nemocnice versus sociální byty. Neplatí rovnice, že když se něco nepostaví, tak se peníze ušetří na něco užitečnějšího.

    Myslíš si, že vlakové spojení Praha - Kladno s odbočkou na letiště nestojí proto, že by na něj nebyly peníze? Že se ty ušetřené peníze investovaly smysluplněji? Třeba do permanentní 9 let trvající opravy Patočkovy ulice, na které se znovu a znovu vyměňuje povrch a zase rozkopává, kvůli údajným pracem na kanalizaci? Nebo za provoz tunelu Blanka, který je závislý na velmi drahém servisu a permanentím odčerpávání prosakující vody?
    Ne, mám opakovaně z více důvěryhodných zdrojů potvrzeno, že jediným důvodem je to, že úprava stávajícího drážního tělesa na dvoukolejné a dobudování okolní infrastruktury prostě vychází příliš levně, proto se na něm nenašla politická shoda.
    Přitom na této trati vůbec není diskuse o tom, zda ano, nebo ne. Měla stát už třicet let a řešila by řadu palčivých problémů Prahy. Ano, dá se diskutovat, jestli má smysl budovat rychlodráhu s rychlostí 200 km/h +, nebo stačí s High Speed Tram s lehkou skříní a limitem 140. Jestli mají jít všechny části do tubusu a některé úseky pod zem. Zda mají být nádraží čtyřkolejná, zda mají být pod zemí a v nadzemní části patrový P+R parkovací dům. Atd... A to je relevantní diskuse. Protože při nastavení nesmyslných parametrů - 300 km/h a celá trať pod zemí, se z vynikajícího projektu stává loupež století.
    A tak je to se vším. Proto neříkám, jestli se kanál má stavět, nebo ne. Já fakt nevím. Ale považuju za chybu diskusi odmítnout s tím, že je to kravina, že potřebujeme jiné věci víc a navíc to navrhnul Ovar, takže nikdy.Skrýt celý příspěvek

    • Jan Padesátýpátý
     15:03 17.10.2020

     1. Tak s tím souhlasím. Těžko bude zveřejněno třeba to, že důvodem je, aby se napakovaly firmy, kterým Zeman kanál slíbil, nebo že Babiš potřebuje aby jej Zeman po volbách jmenoval ...Zobrazit celý příspěvek

     1. Tak s tím souhlasím. Těžko bude zveřejněno třeba to, že důvodem je, aby se napakovaly firmy, kterým Zeman kanál slíbil, nebo že Babiš potřebuje aby jej Zeman po volbách jmenoval premiérem a případně nechal vládnout bez důvěry.

     2. Nerozumím

     3. Chceš snad říct, že mezi politiky existuje shoda, že trať Praha-Kladno jsou nejlépe proinvestované peníze ze všech možných projektů?
     Politická shoda ohledně tratě Praha-Kladno není, protože se politici nemohou shodnout 1) jestli lze peníze investovat smysluplněji 2) jak tu trať postavit.

     danny napsal: "Neexistuje dilema buď Babišova vládní čtvrť v Letňanech, nebo městský okruh, nebo Čunkova nemocnice versus sociální byty"

     Ano, v tom s tebou souhlasím. Vládní čtvrti totiž platí stát, pražský okruh platí Praha, Čunkovu nemocnici platí zlínský kraj a sociální byty většinou obce.
     Jenomže kanál i dálnice platí stát a v obou případech jde o investici do dopravy.

     danny napsal: "Ale považuju za chybu diskusi odmítnout s tím, že je to kravina"

     Diskuze měla především proběhnout před tím, než to vláda schválila.
     A podívej se, jaká diskuze probíhá teď: Vědci přinesli konkrétní argumenty proč je to špatně a co je špatně na studii proveditelnosti. Naopak Sechter říká prázdné propagandistické tlachy a nekonkrétně mlží.Skrýt celý příspěvek

     • danny
      18:53 17.10.2020

      Hele, tohle je trochu číp argumentace. Snažím se normálně diskutovat, nemám potřebu jít do nějakých faulů. A jak sis všiml, nehájím stavbu kanálu. Nejsem skalní fanoušek. Neznám ...Zobrazit celý příspěvek

      Hele, tohle je trochu číp argumentace. Snažím se normálně diskutovat, nemám potřebu jít do nějakých faulů. A jak sis všiml, nehájím stavbu kanálu. Nejsem skalní fanoušek.
      Neznám žádnou stavební firmu, která by slintala blahem, že jí Zeman slíbí, že za 15 let bude moct bagrovat. To je daleko za horizontem myšlení jakéhokoli manažera stavební firmy.
      A ne, kanál by nestavěli ani Rusové, ani Číňani, kdybys to chtěl ještě rozvést.

      Snažil jsem se jen naznačit, že efektivita investice se trochu jinak počítá u autobusu a lokomotivy. Kancelářské budovy a přehradní hrázi s vodní elektrárnou. Plynovou elektrárnou a JE. Dálničním odpočívadlem a přístavem. Takže porovnávat je dle stejných kritérií je zavádějící.

      Na trati Kladno-Praha existuje shoda všech dopravních expertů. Politická nikoli, protože částka byla vždy příliš nízká, než aby se na ní došlo dost prostředků na provize.

      U velkých projektů je úplně jedno, jestli na něj nasype stát peníze kraji, municipalitě, nebo ho financuje stát. I v případě kanálu by část prostředků tekla z různých fondů.

      Vědci přinesli řadu konkrétních argumentů, řadu nekonkrétních a taky se vyjádřili ke spoustě věcí, do kterých nemají co mluvit. Tedy mohou, ale z pozice občana, ne se zastřešovat svou pozicí. Je to jako když profesor Pirk komentuje epidemiologické opatření a zkouší posuzovat politická rozhodnutí.Skrýt celý příspěvek

     • Jan Padesátýpátý
      21:18 17.10.2020

      1. Rozvést od tebe bych chtěl co jsi tedy myslel tím "část důvodů pro vznik nebude nikdy zveřejněna". 2. Ale já nikomu nevnucuju aby porovnával podle stejných kritérií. Jenom chci ...Zobrazit celý příspěvek

      1. Rozvést od tebe bych chtěl co jsi tedy myslel tím "část důvodů pro vznik nebude nikdy zveřejněna".

      2. Ale já nikomu nevnucuju aby porovnával podle stejných kritérií. Jenom chci vysvětlit proč je 15 km kanálu efektivnější než 100 km dálnice.

      3. Praha-Kladno: chci se držet věci a nebudu se vyjadřovat k tvým novým tématům jako jsou provize.
      Podívej se na wikipedii, kde je historie plánů trati Praha-Kladno. Je to tak jak jsem říkal - politici se roky dohadují o efektivnosti jednotlivých variant ale i tratě jako celku. Dokonce i Miloš Zeman porovnává s okruhem:
      "Prezident republiky Miloš Zeman koncem dubna 2015 na setkání se zástupci Středočeského kraje prohlásil, že by bylo vhodnější peníze na výstavbu rychlodráhy použít na dostavbu silničního Pražského okruhu"Skrýt celý příspěvek

 • JerzyŔ
  20:04 16.10.2020

  nemusíme se rozčilovat, my, co tady diskutujeme, se nedožijeme v Česku či na Slovensku ani VRT, ani dobudování dálniční sítě, ani kanálu. a když se nebavím o velkých dálnicích ...Zobrazit celý příspěvek

  nemusíme se rozčilovat, my, co tady diskutujeme, se nedožijeme v Česku či na Slovensku ani VRT, ani dobudování dálniční sítě, ani kanálu.

  a když se nebavím o velkých dálnicích jako Brno - Moravská Třebová nebo PL - Hradec Králové - Mohelnice nebo Praha - České Budějovice - my se nedočkáme ani dokončení již mnoho desítek let rozpracovaných kousků dálnic nebo obchvatů, kde už části jsou hotovy, a zbývá propojit opravdu jen pár kilometrů - např. Mohelnice - Šumperk, obchvat Přerova atd.

  železnice? před několika lety se dokonce v PS hlasovalo, zda nové tratě mají být pro 200 nebo nad 300 km/h. Od té doby - tunely u Ejpovic - 160 km/h dle novinářů s možností zvýšit na 200, teď nějaký kus tratě u Sudoměřic rekonstruovaný na 160 km/h opět s možností zvýšit na 200 km/h - nevím, co to znamená ta možnost, proč tam teda tolik nejezdí, ale asi by musel být větší délka trati takto upravené, v každém případě - je rok 2020, a toto jsou v celé ČR dvě místa každé několik málo km, jinak nic. Prosákly medii před lety informace, že se má na 200 km/h rekonstruovat Hranice n.M. - Val.Mez - zase jen pár kilometrů, ale zaplať pánbu za ty dary. Ano? Nikoliv - ticho po pěšině. Přerov - Brno - studie, varianty trasování, kromě zrychlení též zdvojkolejnění - plné noviny toho byly jednu dobu - a nic. Jinak je vidět, že na penězích nezáleží - stát zadal studii nějaké firmě, která vypočetla, že při 300 km/h budou vlaky pomalejší než při 200 km/h. A dnes? v nedohlednu ani 300 ani 200. A spojení Prahy ze Saskem nebo s Bavorskem, nebo třeba jenom rozsahem oproti uvedeným malá drážka Praha-letiště-Kladno - co už bylo projektů, příprav, studií, posuzování - a tyto práce nedělají lidé a konzultačně-poradensko-projekční firmy za hubičku.
  No a přebytečné peníze se utrácejí za výměnu asfaltu a svodidel tam, kde netřeba. Třeba.

  No a za takové situace si pan náměstek pro nesilniční dopravu a mezinárodní vztahy v dopravě (půvabný název povolání) s autorem článku už v duchu představují, jak tyto neexistující dálnice, železnice a vodní toky brázdí sympatičtí US hoši spěchající nás zachránit před divými rusko-čínskými hordami.

  Jenže, i kdyby - toto je dvousečné. Pokud US hoši prohrají, tak stejně tak dobře poslouží tyto komunikace rusko-čínským hordám při tažení sem, ne? Však wehrmacht měl obrovské problémy v Rusku mj. proto, že tam měli na houbelec cesty nebo žádné, tak Němci nemohli postupovat, tak jak měli v plánu, a zásobovat jednotky, ne?Skrýt celý příspěvek

  • JerzyŔ
   20:23 16.10.2020

   i když, třeba se pletu. Pan náměstek byl zástupcem velvyslance v Německu, v Polsku i Rakousku, jedni mají Labe, druzí Odru, třetí Dunaj, pak byl v organizaci pro uchování památky ...Zobrazit celý příspěvek

   i když, třeba se pletu. Pan náměstek byl zástupcem velvyslance v Německu, v Polsku i Rakousku, jedni mají Labe, druzí Odru, třetí Dunaj, pak byl v organizaci pro uchování památky holokaustu a vzdělávání o židovství (to není přesný překlad názvu té organizace), takže tam se mohl seznámit s podnikateli, kteří by to zafinancovali. Vystudoval zemědělku, tak počítá, že kanál kromě vodní dopravy by i zavlažil. Tak to vše do sebe zapadá. No a když teď běžel to konzultovat k sovětským soudruhům, a ti to podporují, tak to musí být O.K. Pardon, k americkým soudruhům. Pardon, ne soudruhům, američtí nejsou soudruzi, to ví každý, jsem já to ale popleta.
   Už se těším na tu plavbu ze Štětína přes Ostravu a Bratislavu do Budapesti a nazpátek odbočím a vemu to přes Mělník do Hamburku.Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   20:26 16.10.2020

   Víc než 160 se na železnici nejedí protože to legislativa zatím neumožňuje. Také je nutné upravit zabezpečovací zařízení a zrušit všechna úrovňová křížení. První delší úsek kde se ...Zobrazit celý příspěvek

   Víc než 160 se na železnici nejedí protože to legislativa zatím neumožňuje. Také je nutné upravit zabezpečovací zařízení a zrušit všechna úrovňová křížení. První delší úsek kde se patrně provede bude Brno -Břeclav.Skrýt celý příspěvek

   • danny
    21:43 16.10.2020

    Scotty: kdysi jsem četl, že má rychlostní limit důvod také v konstrukci železničního tělesa. Pokud není štěrk zajištěn, může ho vzdušné proudění při vysokých rychlostech vířit. Už ...Zobrazit celý příspěvek

    Scotty: kdysi jsem četl, že má rychlostní limit důvod také v konstrukci železničního tělesa. Pokud není štěrk zajištěn, může ho vzdušné proudění při vysokých rychlostech vířit. Už si ale nepamatuju pro jaké to bylo rychlosti. U VTR je kromě mimoúrovňového křížení také požadován podstatně širší bezpečnostní koridor.Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     22:04 16.10.2020

     U 200 km/h to určitě neplatí.

     U 200 km/h to určitě neplatí.

 • fotr
  19:17 16.10.2020

  Nevím kdo pana Sechtera platí, nebo případně jak dospěl k názoru že pro ČR jsou strategické vodní cesty. Nejsou a nebudou, jednak jsou velkou část roku pro cokoliv většího ...Zobrazit celý příspěvek

  Nevím kdo pana Sechtera platí, nebo případně jak dospěl k názoru že pro ČR jsou strategické vodní cesty.
  Nejsou a nebudou, jednak jsou velkou část roku pro cokoliv většího nesplavné a druhak je vodní doprava zcela nestrategicky pomalá a nejde na ní měnit trasu. Při našich domácích vzdálenostech, lze cokoliv ,,strategického převézt za jednotky hodin z jednoho konce státu na druhý.
  Pojem strategická vodní tepna, dostává zcela jiný rozměr v případě států jako je třeba USA nebo Kanada, které tak přepravují miliony tun, za použití velkých lodí. To u nás nehrozí a tak se opravdu nemůžeme bavit o nějaké, zásadní, strategické dopravní tepně.Skrýt celý příspěvek

  • Sidon
   21:24 16.10.2020

   Ad USA: Zil jsem dva roky v Cincinnati, ve state Ohio. V 19. stoleti prumyslove-zemedelsky region s raketove rostouci ekonomikou. Prvne zacali stavet kanaly - je to tam vicemene ...Zobrazit celý příspěvek

   Ad USA: Zil jsem dva roky v Cincinnati, ve state Ohio. V 19. stoleti prumyslove-zemedelsky region s raketove rostouci ekonomikou. Prvne zacali stavet kanaly - je to tam vicemene placaty, spousta vody (Ohio river je fakt velky tok s intenzivni ricni dopravou), navic spojeni s jezerem Erie dava fakt smysl. Ale jakmile se zeleznice dostala technicky do pouzitelneho stavu, vyhrala na cele care, kanaly krachovaly a dodnes z nich zbyly v podstate turisticke trosky. Jiste, krachovalo i spousta zeleznicnich spolecnosti, nektere malo vytizene trate se kvuli rozvoji silnicni dopravy hlavne od poloviny 20. stol taky zrusily, ale vodni doprava v kanalech se fakt nikde neobnovuje (mozna minimalni kousky z muzealnich nebo turistickych duvodu). Pro mne to bylo zajimave - mesta, co vyrostla na kanalech, se vicemene zakonzervovala v druhe pulce 19. stoleti, ale zit bych tam nechtel ani za nic, proste chcipl tam pes. Ono se nijak zvlast nedari ani velkym ocelarskym celkum na Jezerech nebo na samotnem Ohiu - cela mesta zeji prazdnotou, co mistni hute sly do kopru a to davno nekdy po WWII. A vodni doprava nepomohla. Oproti zazitemu predpokladu, ze v USA se ocel nevyrabi, opak je pravdou, existuji velmi ziskove podniky, ale jsou to jen ty, kde investovali do modernich technologii a pri pomeru cena/vykon pro ne cinska ocel neni konkurent.
   Takze shrnuto podtrzeno - lekce z mene prodotovane ekonomiky - kanaly fakt ne. Zkapacitnit a modernizovat zeleznicni a silnicni dopravu - to je skutecne perspektivni reseni.Skrýt celý příspěvek

 • Janicekmac
  16:17 16.10.2020

  Nejen, že to z ekologického hlediska je špatný nápad, ale je to špatný nápad i z pohledu ekonomiky. Mnohem důležitější je silniční, dálniční a železniční síť. Železnice stále ...Zobrazit celý příspěvek

  Nejen, že to z ekologického hlediska je špatný nápad, ale je to špatný nápad i z pohledu ekonomiky. Mnohem důležitější je silniční, dálniční a železniční síť. Železnice stále vyhrává v objemu přepravitelného materiálu, ceně, rychlosti a náročnosti na údržbu. Radši postavit novou síť VRT nebo dostavit kompletní navrženou dálniční síť do roku 2050.Skrýt celý příspěvek

 • danny
  15:54 16.10.2020

  Labská větev ve mě vyvolává značné pochybnosti směrem ke smysluplnosti. Dunajská vzhledem k náročnosti projektu. Ale proti napojení na Odru nic nemám. Jedná se o marginální náklady ...Zobrazit celý příspěvek

  Labská větev ve mě vyvolává značné pochybnosti směrem ke smysluplnosti. Dunajská vzhledem k náročnosti projektu. Ale proti napojení na Odru nic nemám. Jedná se o marginální náklady a navíc Poláci na zesplavnění Odry sami pracují.
  Byť celková částka vypadá giganticky, při rozložení do předpokládané doby výstavby + jisté zpoždění a časové hodnotě peněz se nejedná o nic tragického. Rozhodně ne o částky, které by nějak ohrožovaly výstavbu silniční a železniční sítě. Ty se potýkají spíše s délkou přípravy než nedostatečnými zdroji.
  Ekologické dopady nedokážu moc posoudit. Ale fakt vám připadá, že by vodní kanál devastoval krajinu víc, než těleso dálnice a s ním spojené hlukové emise? Ne tak dávno jsem se byl podívat na slavné meadry Odry. Miluju litovelské Pomoraví a Podyjí, takže jsem byl trochu v šoku. To zklamání bylo velké. Spíš než fungující lužní lesy mi to připomínalo ostravské laguny... A jen tak mimochodem. I to Pomoraví je z velké části tvořeno umělými kanály, které se staly nedílnou součástí unikátního biotopu.
  Pokud to vezmeme optikou dnešního přístupu k ochraně přírody, jednou z největších devastací české krajiny bylo zalesnění pohraničních hor invazními stromy. Rozumím, že každý zásah do krajiny nějak narušuje skladbu přírodních společenstev a zvětšením vlhkosti v důsledku přítomnosti vodního díla mění mikroklima. Přerušuje migrační trasy atd... Ale znovu. Jak to vypadá s vlivem i v diskusi níže navrhované alternativní dálnice?

  Úplně nechápu některé argumenty týkající se ztrát vody díky odparu a průsakům. Ano, mohou výrazně ovlivňovat ekonomiku takového vodního díla. Ale to, že se zde voda odpaří, nebo vsákne do půdy je pořád lepší, než když odteče, ne?

  Chápu emoce, které diskuse budí, protože myšlenku podporuje kontroverzní Zeman. Ale nepřipadá mi rozumné v záchvatu spravedlivého rozhořčení vylévat dítě i s vaničkou a tu pak ještě vzteky rozšlapat. Je jasné, že dnes by podobné emoce budily úvahy o budování předražené ekologické katastrofy typu Vltavská kaskáda. Neefektivní výroba elektřiny a zničení unikátního koryta Vltavy, zatopení vesnic a vysídlení jejich obyvatel. Nevím, nechtělo by to rozjet nějakou aktivitu za odstřel a rekonstrukci do původního stavu?Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   16:16 16.10.2020

   /Ale fakt vám připadá, že by vodní kanál devastoval krajinu víc, než těleso dálnice a s ním spojené hlukové emise?/ Drobný rozdíl je v tom že dálniční síť se bude muset stavět tak ...Zobrazit celý příspěvek

   /Ale fakt vám připadá, že by vodní kanál devastoval krajinu víc, než těleso dálnice a s ním spojené hlukové emise?/
   Drobný rozdíl je v tom že dálniční síť se bude muset stavět tak jako tak. Ovšem kanál je zbytečná zátěž navíc.

   /Úplně nechápu některé argumenty týkající se ztrát vody díky odparu a průsakům. Ano, mohou výrazně ovlivňovat ekonomiku takového vodního díla./
   K čemu je pak stavba která nebude moct kvůli tomu plnit část roku svou funkci? Případně její udržení provozuschopnosti bude stát neúměrné peníze. Navíc ta voda už dnes krajinou protéká vsakuje se a odpařuje.

   /Neefektivní výroba elektřiny a zničení unikátního koryta Vltavy, zatopení vesnic a vysídlení jejich obyvatel. Nevím, nechtělo by to rozjet nějakou aktivitu za odstřel a rekonstrukci do původního stavu?/
   naopak výroby elektřiny z vody je poměrně efektivní záležitost. U přehrad nikdo nezpochybňuje jejich přínosy. To že to byl velký zásah do krajiny a přírody je jistě pravda, ale o důvody víc u těchto projektů pečlivě zvažovat přínosy a ztráty. Úlohu přehrad při zadržování vody v krajině případně ochranu před povodněmi nemůže zajistit nic tak efektivně jako přehrada. Ovšem dopravu jakéhokoli materiálu zajistí mnohem efektivněji a rychleji železniční případně automobilová doprava.

   Celé je to naprosto bizarní. Náš stát není schopen dobudovat páteřní síť dálnic a železnic , ale hrne se do stavby obrovského díla pro doplňkový způsob dopravy. To je jako začít stavět střechu když ještě nemám ani základy.Skrýt celý příspěvek

   • danny
    17:00 16.10.2020

    Scotty: v obecné rovině s tebou celkem souhlasím. Jen jsem v průběhu života dospěl k závěru, že otázka nezní vždy jestli ano, nebo ne, ale za jakých podmínek a parametrů ano, a za ...Zobrazit celý příspěvek

    Scotty: v obecné rovině s tebou celkem souhlasím. Jen jsem v průběhu života dospěl k závěru, že otázka nezní vždy jestli ano, nebo ne, ale za jakých podmínek a parametrů ano, a za jakých ne. Zatím mi diskuse kolem vodní cesty připadá zbytečně emotivní.
    Přehrada má taky odpar a průsaky, ale překvapivě se dá odtok regulovat. Nevidím až takový rozdíl mezi plněním koryta současné řeky a objemnějšího koryta plavebního kanálu. Náročná je fáze napouštění, ale i zde existují řešení pro zachycení jarního tání a postupné distribuce do koryta.
    Co se týče návratnosti investice, samozřejmě, že železnice z pohledu ekonomiky nedává smysl. Pokud ji porovnáváme optikou autobusové dopravy. A z pohledu kamionové dopravy je lodní doprava úplný nesmysl. Paradoxně, po celém světě je řada míst, kde se na zesplavnění řek pracuje a stále se staví říční nákladní čluny. divný, ne?

    S tím, že je dopady a způsob provedení sakra důležité pořádně rozebrat a objektivně posoudit zcela souhlasím. Jen mi řada argumentů proti připadá poněkud unáhlená a laciná.

    Jinak mi stavba tohoto díla vzhledem k časovému rozložení investice a ne nutnému budování všech zvažovaných prvků jako takový bizár nepřijde. Bizár je to, že nemáme paralelní spojení Praha-Brno a tahá se to přes Českou Třebovou. To je fakt průser, ale to se nevyřeší tím, že se nebude stavět klidně vůbec nic.Skrýt celý příspěvek

    • Jan Padesátýpátý
     17:09 16.10.2020

     Bizár je, když těch 15 miliard půjde do kanálu, místo aby šly na jakoukoli smysluplnou investici, např. na paralelní spojení Praha-Brno.

     Bizár je, když těch 15 miliard půjde do kanálu, místo aby šly na jakoukoli smysluplnou investici, např. na paralelní spojení Praha-Brno.

  • Poly
   19:45 16.10.2020

   Seš fakt mimo. Jak můžeš porovnávat něco, co vznikalo už na počátku 20. stolení a bylo poplatné své době s tím, co se má stavět v 21. století??? Část kaskády se budovala v ...Zobrazit celý příspěvek

   Seš fakt mimo. Jak můžeš porovnávat něco, co vznikalo už na počátku 20. stolení a bylo poplatné své době s tím, co se má stavět v 21. století??? Část kaskády se budovala v meziválečném období a to jaksi dálnice ani poptávka po rychlé dopravě fakt nebyla. Navíc je u nás útlum těžkého průmyslu a odklon od využívání uhlí. Celej ten pošahaný nápad je stejně obstarožní, přežitý a těžkopádný jako ten, kdo za něj už dlouhé roky lobuje.Skrýt celý příspěvek

 • JaHoDa
  13:56 16.10.2020

  Souhlasím s AN, že ze strategického hlediska jde o další důležitý pilíř dopravy na našem území. S čím ale nesouhlasím je to, že by byl tomuto pilíři uvolněn takový budget, který by ...Zobrazit celý příspěvek

  Souhlasím s AN, že ze strategického hlediska jde o další důležitý pilíř dopravy na našem území. S čím ale nesouhlasím je to, že by byl tomuto pilíři uvolněn takový budget, který by naopak byl potřeba na stávajících pilířích - silnice, železnice. A selský rozum mi říká, že pokud bychom dokázali skokově zkvalitnit naší silniční a železniční síť, měl by z toho okamžitý a trvalý úžitek skoro každý občan ČR , potažmo průmysl, potažmo stát. Na rozdíl od zmíněného kanálu, kde ten profit musí být zákonitě a nesrovnale menší. Zkrátka za ty investované prostředky dostanu u kanálu mnohonásobně méně než u zkvalitněných silnic a kolejí.Skrýt celý příspěvek

 • Scotty
  13:33 16.10.2020

  Pokud si někdo opravdu myslí že se tahle věc začne někdy stavět tak odkazuji na příklad dostavby plavebního stupně Děčín. A to je v porovnání s tímhle vlhkým snem v podstatě ...Zobrazit celý příspěvek

  Pokud si někdo opravdu myslí že se tahle věc začne někdy stavět tak odkazuji na příklad dostavby plavebního stupně Děčín. A to je v porovnání s tímhle vlhkým snem v podstatě prkotina.Skrýt celý příspěvek

 • Jan Padesátýpátý
  13:27 16.10.2020

  Velmi oceňuji, že redakce u tohoto "článku" nezakázala diskuzi. Doufám. že tak bude i u dalších avizovaných článků podporujících kanál.

  Velmi oceňuji, že redakce u tohoto "článku" nezakázala diskuzi. Doufám. že tak bude i u dalších avizovaných článků podporujících kanál.

 • fotr
  13:16 16.10.2020

  I když si odmyslíme finanční stránku věci,dopady na životní prostředí a další aspekty, tak stále zůstává tento projekt nesmyslným z jednoho, jediného ale naprosto zásadního ...Zobrazit celý příspěvek

  I když si odmyslíme finanční stránku věci,dopady na životní prostředí a další aspekty, tak stále zůstává tento projekt nesmyslným z jednoho, jediného ale naprosto zásadního důvodu.
  Nedostatek vody v říčních tocích!!
  V posledních letech je tento stav natolik katastrofální, že krachují firmy provozující vodní dopravu a další na ní napojené a nákladní lodě, které se u nás vyrábějí, zejména pro Holandsko, čekávají dlouhé měsíce na místě výroby než můžou být přepraveny zákazníkovi. I v době kdy je hladina vysoko, nemohou tyto lodě odplout plně dokončené, pouze maximálně odlehčené, bez motoru, nástaveb a pod. aby se ponor snížil co to jde.
  O to více je varující, jakou mocí disponuje ten nesoudný člověk na Hradě, který i přes všechny skutečnosti a varování odborníků a vědců, klidně tento šílený nápad prosadí aniž by skončil na psychiatrickém oddělení.
  Současná garnitura, která vládne této zemi, se nedá nazvat jinak než naprosto katastrofická a dle mého, je ta naprosto nejhorší od roku 1989.Skrýt celý příspěvek

  • pks_
   18:21 16.10.2020

   Když se chce, všechno jde. Kanál se dá udělat i tak, že bude jednou naplněn a bude používat pořád stejnou vodu (se zanedbáním odpařování a průsaků). Jen se bude muset voda do komor ...Zobrazit celý příspěvek

   Když se chce, všechno jde. Kanál se dá udělat i tak, že bude jednou naplněn a bude používat pořád stejnou vodu (se zanedbáním odpařování a průsaků). Jen se bude muset voda do komor čerpat ze spodní hladiny a proud bude nulový. Bylo by to jako soustava přečerpávacích elektráren - jen jich bude mnoho a budou mít minimální zásobní prostor a jejich činnost bude řízena požadavky na dopravu spíše než aktuální situací v síti.

   Reálně to bude něco mezi. Pokud by hrozil nedostatek vody, musí být plavební komory schopny čerpat vodu proti proudu a úseky mezi komorami musí být vodorovné.Skrýt celý příspěvek

   • Jan Padesátýpátý
    19:41 16.10.2020

    Zanedbat odpařování a průsaky u kanálu, to je jako zanedbat spotřebu paliv a maziv u auta a jezdit autem zadarmo.

    Dusanh to popisuje níže v detailu.

    Zanedbat odpařování a průsaky u kanálu, to je jako zanedbat spotřebu paliv a maziv u auta a jezdit autem zadarmo.

    Dusanh to popisuje níže v detailu.

 • skelet
  10:23 16.10.2020

  Kanál se stavět nebude a je to jen Babišova úlitba Zemanovi, kterého potřebuje kvůli příštím volbám. Jinak je to pochopitelně nesmysl. Na ostravsku a bohumínsku je vůči této ...Zobrazit celý příspěvek

  Kanál se stavět nebude a je to jen Babišova úlitba Zemanovi, kterého potřebuje kvůli příštím volbám.
  Jinak je to pochopitelně nesmysl. Na ostravsku a bohumínsku je vůči této stavbě celkem silný odpor, prakticky není žádný důvod, aby se to stavělo. Tedy vlastně je, aby se sem tahalo polské uhlí na lodích. No a to je tak vše.
  Kanál se staví od Karla IV a všichni si spočetli, že je to nesmysl. Ekonomicky to nevycházelo mocnářství, První republice, Třetí říši a ani komančeros. A to Ostrava absorbovala uhlí a rudu ve velkém.
  S volbami roku 2021 výstavba kanálu doslova a do písmene zdechne.
  Kdyby se ty peníze investovali do železniční sítě (VRT) nebo dálnic, tak by se udělalo lépe. Jenže z Ostravy je to do Prahy a k Pánu Bohu daleko.Skrýt celý příspěvek

  • satai
   10:30 16.10.2020

   Vyhodou tohohle planu je, ze je neskonale a ocividne debilni. Az se zarizne, tak nikdo ani nebude zkoumat, kam se penize za ruzne studie proveditelnosti odparily...

   Vyhodou tohohle planu je, ze je neskonale a ocividne debilni. Az se zarizne, tak nikdo ani nebude zkoumat, kam se penize za ruzne studie proveditelnosti odparily...

 • StandaBlabol
  09:09 16.10.2020

  Myslím, že tu ještě nebyl článek, se kterým by nesouhlasil vůbec nikdo. Tenhle je první. Škoda, že když se stát rozhodl investovat do PR článků na tomto webu - a to je dobře - ...Zobrazit celý příspěvek

  Myslím, že tu ještě nebyl článek, se kterým by nesouhlasil vůbec nikdo. Tenhle je první.

  Škoda, že když se stát rozhodl investovat do PR článků na tomto webu - a to je dobře - tak nás přesvědčuje o takovém nesmyslu. Přitom tu mohl propagovat aktivní zálohy, chlubit se účastí na misích, atd.Skrýt celý příspěvek

  • Jan Grohmann
   09:28 16.10.2020

   Investovat? Věřte, že stát do AN zatím neinvestoval za 10 let ani korunu. A bez obav, jde jen o první článek ze série podporující vodní cesty v ČR.

   Investovat? Věřte, že stát do AN zatím neinvestoval za 10 let ani korunu. A bez obav, jde jen o první článek ze série podporující vodní cesty v ČR.

   • satai
    10:07 16.10.2020

    Vodni cesty, Trojmori... A to mi zatim Armadni noviny prisly celkem malo posahane :-/

    Vodni cesty, Trojmori... A to mi zatim Armadni noviny prisly celkem malo posahane :-/

   • Bernis
    10:17 16.10.2020

    Tak jestli jsem Vás správně pochopil, tak si tento PR článek pan náměstek zaplatil ze svého (?)

    Tak jestli jsem Vás správně pochopil, tak si tento PR článek pan náměstek zaplatil ze svého (?)

   • satai
    10:22 16.10.2020

    A kdyz jsme u toho, ze "neinvestoval", tak, pojdme si zaslovickarit, platil neco za sluzby, rekneme nejake PR clanky?

    A kdyz jsme u toho, ze "neinvestoval", tak, pojdme si zaslovickarit, platil neco za sluzby, rekneme nejake PR clanky?

   • Scotty
    12:54 16.10.2020

    Pane Grohmanne vy evidentně chcete příští rok dostat medaili a zásluhy, co? Plánujete taky sérii článků o prospěšnosti čínských investic? To už je druhý případ kdy tu obhajujete ...Zobrazit celý příspěvek

    Pane Grohmanne vy evidentně chcete příští rok dostat medaili a zásluhy, co? Plánujete taky sérii článků o prospěšnosti čínských investic?
    To už je druhý případ kdy tu obhajujete fantasmagorie senilního starce. V tom prvním případě bylo alespoň něco na té základní myšlence, ale tohle je čisté bláznovství. Propagovat takový drahý nesmyl v době kdy je tlak na stagnaci obraného rozpočtu je výsměch všem vojákům.Skrýt celý příspěvek

    • Jan Grohmann
     13:46 16.10.2020

     Řešení je velmi jednoduché - nečtete to.

     Řešení je velmi jednoduché - nečtete to.

     • Arccos
      14:33 16.10.2020

      To je doporučení redaktora čtenářům? Opravdu?

      To je doporučení redaktora čtenářům? Opravdu?

     • Scotty
      14:46 16.10.2020

      Děkuji za radu. Vy nejste jako ta novinářská žumpa. Co třeba prvně vysvětlit o jaké racionální argumenty opíráte své nadšení pro tenhle prů(ser)plav. Třeba potom uznáme svojí chybu ...Zobrazit celý příspěvek

      Děkuji za radu. Vy nejste jako ta novinářská žumpa.
      Co třeba prvně vysvětlit o jaké racionální argumenty opíráte své nadšení pro tenhle prů(ser)plav. Třeba potom uznáme svojí chybu a připijeme si společně stakanem Becherovky na zdar projektu.Skrýt celý příspěvek

   • StandaBlabol
    13:02 16.10.2020

    Tak to se divím, vážně to vypadá jako rozhovor, kdy si ty otázky připraví tázaný sám. A jestli se můžu zeptat, proč teda ten zájem AN o tento projekt a jeho podpora? Přece jenom to ...Zobrazit celý příspěvek

    Tak to se divím, vážně to vypadá jako rozhovor, kdy si ty otázky připraví tázaný sám. A jestli se můžu zeptat, proč teda ten zájem AN o tento projekt a jeho podpora? Přece jenom to má s tématikou webu společného hodně málo...Skrýt celý příspěvek

    • satai
     13:22 16.10.2020

     Nejak se zahackovali, vcera davali na TW RT toho polskeho trojmorskeho nesmyslu. Take o vodni doprave...

     Nejak se zahackovali, vcera davali na TW RT toho polskeho trojmorskeho nesmyslu. Take o vodni doprave...

   • Jan Padesátýpátý
    13:22 16.10.2020

    Nevím, jestli si to uvědomujete, ale tohle nevypadá jako článek, ale jako reklama kdy otázky i odpovědi psala stejná osoba. Proč k tématu nevydáte něco seriózního? Mohli byste ...Zobrazit celý příspěvek

    Nevím, jestli si to uvědomujete, ale tohle nevypadá jako článek, ale jako reklama kdy otázky i odpovědi psala stejná osoba.
    Proč k tématu nevydáte něco seriózního? Mohli byste například sehnat jednoho renomovaného odpůrce stavby, jednoho zastánce, a pokládat jim otázky na tělo. Takové, abychom se o věci opravdu něco dozvěděli.Skrýt celý příspěvek

    • Jan Grohmann
     13:44 16.10.2020

     Kritiky je na internetu dost. Na AN budeme naopak projekt splavnění Odry do Ostravy plně podporovat.

     Kritiky je na internetu dost. Na AN budeme naopak projekt splavnění Odry do Ostravy plně podporovat.

     • skelet
      15:09 16.10.2020

      důvod?

      důvod?

     • flanker.jirka
      15:10 16.10.2020

      Splavnění Odry beru jako možnou cestu přilepšit ocelářům na ostravsku. Alespoň získáme vodní cestu k moři jinudy než přes německý chalífát.

      Splavnění Odry beru jako možnou cestu přilepšit ocelářům na ostravsku. Alespoň získáme vodní cestu k moři jinudy než přes německý chalífát.

     • Scotty
      15:31 16.10.2020

      flanker.jirka
      Už vás někdo seznámil s vymožeností kterou někteří nezívají železná dráha? Mám pocit že je na ní Ostravsko napojeno celkem dostatečně a to do všech směrů.

      flanker.jirka
      Už vás někdo seznámil s vymožeností kterou někteří nezívají železná dráha? Mám pocit že je na ní Ostravsko napojeno celkem dostatečně a to do všech směrů.

     • Jan Padesátýpátý
      15:36 16.10.2020

      @Jan Grohmann Na internetu je hlavně dost monologů a jednostranných názorů. Co chybí je dialog, konfrontace opačných názorů, vzájemná reakce na argumenty protistrany. Ale je to na ...Zobrazit celý příspěvek

      @Jan Grohmann
      Na internetu je hlavně dost monologů a jednostranných názorů.
      Co chybí je dialog, konfrontace opačných názorů, vzájemná reakce na argumenty protistrany.

      Ale je to na vás, buď můžete přinášet čtenářúm zajímavé informace, nebo "podporovat".Skrýt celý příspěvek

     • tctx
      16:35 16.10.2020

      Regionalni patriotismus predpokladam https://opavsky.denik.cz/zprav...

      Regionalni patriotismus predpokladam https://opavsky.denik.cz/zprav...

     • flanker.jirka
      16:35 16.10.2020

      Scotty železnice má značně omezný průřez přepravy rozměrnějšího zboží, po vodě se dají přepravit rozměrné výrobky mnohem levněji než po železnici i po silnici. Bavím se stále ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty
      železnice má značně omezný průřez přepravy rozměrnějšího zboží, po vodě se dají přepravit rozměrné výrobky mnohem levněji než po železnici i po silnici.
      Bavím se stále pouze o splavnění části Odry, které se už na poslké straně děje, ne o propojení s Dunajem. I když, i to už započalo mnohem dříve. U Vídně a v Polsku se pracovalo na kanálu Odra-Dunaj v letech 1939-1943.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      16:38 16.10.2020

      Scotty bavím se o možných subdodávkách pro oceláře ve formě komponent pro loděnice na pobřeží baltu, které nemohou nyní vůbec dostat, protože nemají jak "výrobek" dopravit ke ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty
      bavím se o možných subdodávkách pro oceláře ve formě komponent pro loděnice na pobřeží baltu, které nemohou nyní vůbec dostat, protože nemají jak "výrobek" dopravit ke kompletaciSkrýt celý příspěvek

     • Jan Padesátýpátý
      16:54 16.10.2020

      flanker.jirka napsal "železnice má značně omezný průřez přepravy rozměrnějšího zboží, po vodě se dají přepravit rozměrné výrobky mnohem levněji než po železnici i po ...Zobrazit celý příspěvek

      flanker.jirka napsal
      "železnice má značně omezný průřez přepravy rozměrnějšího zboží, po vodě se dají přepravit rozměrné výrobky mnohem levněji než po železnici i po silnici."

      mnohem levněji ano, pokud máme k dispozici přírodní vodní tok nebo moře.

      Ale to není náš případ. V našem případě by taková doprava byla extrémně drahá. Stačí srovnat čísla:
      Studie proveditelnosti (vypracovaná subjektem zainteresovaným na výstavbě) předpokládá příjem z lodní dopravy 64 milionů za rok. Náklady na výstavbu 15 miliard.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      17:04 16.10.2020

      flanker.jirka A je na polské straně zájem trvale a pravidelně odebírat zboží které se nadá přepravit po železnici? Protože to že se tak jednou může možná dít je dost chabé. ...Zobrazit celý příspěvek

      flanker.jirka
      A je na polské straně zájem trvale a pravidelně odebírat zboží které se nadá přepravit po železnici? Protože to že se tak jednou může možná dít je dost chabé. Ostravsko si celou svou historii vystačilo s železniční dopravou a to tam byl těžký průmysl mnohem početnější než dnes.Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      18:07 16.10.2020

      flanker.jirka: Mám pro Vás šokující informaci. Respektive dvě! 1) ocelářství v mém kraji a v mém městě již takřka dvě stě let! A ani v dobách největší slávy se ten kanál ...Zobrazit celý příspěvek

      flanker.jirka: Mám pro Vás šokující informaci. Respektive dvě!
      1) ocelářství v mém kraji a v mém městě již takřka dvě stě let! A ani v dobách největší slávy se ten kanál nevyplatil.
      2) ocelářství je na Ostravsku na ústupu

      tctx: to nebude regionální patriotismus. Neznám osobně nikoho, kdo by tuhle myšlenku podporoval. Všichni si spíše odplivli a procedili mezi zuby "kdyby radši opravili dálnici" a postavili VRT. Zatím bude něco jiného.. třeba záliba v lodičkách.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      20:37 16.10.2020

      Skelet Nepíšu to jako obhajobu celého kanalu, ale jako argument pouze pro splavnění Odry do Ostravy, na tom má zajem polská strana. Váš kraj bude potřebovat více možností než jen ...Zobrazit celý příspěvek

      Skelet
      Nepíšu to jako obhajobu celého kanalu, ale jako argument pouze pro splavnění Odry do Ostravy, na tom má zajem polská strana.
      Váš kraj bude potřebovat více možností než jen montovat korejská auta.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      22:07 16.10.2020

      flanker.jirka
      Jenže ty možnosti v hypotetickém vožení hypotetických výrobků určitě nejsou.

      flanker.jirka
      Jenže ty možnosti v hypotetickém vožení hypotetických výrobků určitě nejsou.

   • Sidon
    20:42 16.10.2020

    Muzu se zeptat, zda vam cely "rozhovor" prisel tak, jak je zde uverejnen, nebo skutecne delate interview timto zpusobem? Neslo by tomu pak rikat treba "moderovana prezentace ...Zobrazit celý příspěvek

    Muzu se zeptat, zda vam cely "rozhovor" prisel tak, jak je zde uverejnen, nebo skutecne delate interview timto zpusobem? Neslo by tomu pak rikat treba "moderovana prezentace politika"?Skrýt celý příspěvek

 • Dusanh
  07:58 16.10.2020

  Dalo by se k tomu (v negativním smyslu) napsat mnoho. Proto jen heslovitě: 1) na základě zkušeností s kanálem Rýn-Mohan-Dunaj (RMD, vybudován cca 1965-1995) v SRN se dá odhadnout ...Zobrazit celý příspěvek

  Dalo by se k tomu (v negativním smyslu) napsat mnoho. Proto jen heslovitě:
  1) na základě zkušeností s kanálem Rýn-Mohan-Dunaj (RMD, vybudován cca 1965-1995) v SRN se dá odhadnout ztráta vody v kanále (odpařování, netěsnosti). Vychází to na cca 8m3/s pro větev Dunaj-Odra. Těchto 8m3/s je třeba dopravit na rozvodí (u Hranic na Moravě). Kde se vezmou? Můžeme je vzít z jiných (moravských) řek? Když vody je obecně málo a bude ještě méně? Pro srovnání - průměrný průtok Moravy v Olomouci je 16m3/s. PRŮMĚRNÝ. Můžeme z toho vzít polovinu a odčerpat ji na rozvodí? Asi těžko. Zastánci kanálu argumentují využitím vody z Dunaje. On nám je někdo (Rakousko) povinen ji dát??? Počítali jsme i roční spotřebu energie při hypotetickém čerpání této dunajské vody na rozvodí. Vychází to asi na 80% energie, kterou v celé ČR za rok spotřebuje nákladní železniční doprava

  2) RMD ukazuje tři věci
  2a) lodní doprava prakticky nevygenerovala žádné nové průmyslové příležitosti kolem kanálu. Firmy, které v této oblasti existují, se musely obejít bez vodní dopravy (protože tam do postavení kanálu žádná nebyla), takže se bez ní obejdou i teď. Naopak firmy podél Rýna, což je historická vodní cesta, na vodní dopravu nastavené jsou a úspěšně ji využívají
  2b) použití kanálu RMD pro přepravu zboží setrvale klesá, stačí oficiální statistiky
  (mimochodem ten RMD má na rozdíl od DOL alespoň velmi pěkně a EFEKTIVNĚ vyřešenou vodní bilanci, mají totiž v oblasti zdroje vody, které využili)
  2c) přestože se obvykle žádná výstavba infrastruktury (v tvrdých číslech) nevyplatí, nepoměr nákladů a výnosů je u kanálu naprosto katastrofální

  3) pokud chtěl někdo pomáhat ostravskému průmyslu a výrobě velkých prvků, mohl už desítky let tlačit na úpravu stávající silniční sítě mezi Ostravou a Koźle v Polsku. Je to asi 90km, za několik miliard by se jistě nechaly silnice upravit tak, aby se tam daly převážet nadrozměrné náklady bez omezení. Protože ty výrobky se v ocelárnách stejně nakládají na podvalníky...
  Otázka je, co s ostravským těžkým průmyslem bude, ani v Ostravě ho už moc nechtějí. Dále si dovoluji připomenout, že nejúspěšnější česká strojírenská firma se bez vodní dopravy zcela obejde

  4) argumentace možností strategické přepravy je úsměvná, tohle slyším poprvé (a to se kanálem zabývám už dlouho). Je to pomalejší než cokoliv, co známe, a zároveň zranitelnější, než cokoliv, co již máme. Benefit vodní dopravy je v podmínkách ČR roven nule.

  5) ekonomie vodní dopravy závisí na přepravovaném objemu. Lodě se pohybují v prostředí 800x hustším, než vzduch, překonávaný odpor je tak v souhrnu výrazně větší, než odpor překonávaný auty nebo vlakem (letadla záměrně vynechávám, lodě a letadla nejsou konkurenční módy). Proto je nutné převážet lodí pokud možno co nejvíce, aby se to vyplatilo. Proto jsou ropa a kontejnery převáženy relativně malým množstvím obrovských lodí. Nějaké malé lodičky na kanále jsou zcela realitu ekonomiky přepravy.

  Suma sumárum - tento projekt je naprostý propadák a jediné, co funguje, je přelévání desítek milionů do spřátelených firem, které se tímhle šílenstvím zaobírají. Bohužel to celé má ještě jeden důsledek - trasa kanálu DOL je vyznačena v mapách územního rozvoje a "držena". Znamená to, že se jiné stavby (které se skutečně staví!) musí kanálu přizpůsobovat. To samozřejmě jejich realizaci - zcela zbytečně - prodražuje.Skrýt celý příspěvek

  • otecko
   09:06 16.10.2020

   Ale zase může na Dny NATO připlout letadlová loď nebo ponorka :) .
   Co jsem četl, předpoklad je přístaviště v Ostravě a překládka na železnici.

   Ale zase může na Dny NATO připlout letadlová loď nebo ponorka :) .
   Co jsem četl, předpoklad je přístaviště v Ostravě a překládka na železnici.

  • pks_
   16:02 17.10.2020

   Pokud se bavíme o části Dunaj-Odra, tak nás může zajímat spíše průměrný průtok někde u Kroměříže za soutokem s Bečvou - tam má 50m3/s (viz ...Zobrazit celý příspěvek

   Pokud se bavíme o části Dunaj-Odra, tak nás může zajímat spíše průměrný průtok někde u Kroměříže za soutokem s Bečvou - tam má 50m3/s (viz https://cs.wikipedia.org/wiki/... Kanál bude mnohem blíže k Bečvě. Morava celkem u Dunaje má průměr 120m3/s, takže minimálně někde od přítoku Dyje (+44m3/s) je možné, pokud to bude nutné a vhodné, čerpat vodu proti proudu. Navíc část těch 8m3/s by se dalo čerpat i z druhé strany - Odra má v Bohumíně průměrně 42m3/s.

   Je potřeba si také vyjasnit, že omezené vsakování vody je žádoucí (pokud nevede k destrukci díla) a zvyšuje to hladinu podzemní vody. Odpařování má také pozitivní vliv - ochlazování ve vedrech, tvorba rosy ...

   Z vojenského hlediska by kanálem mohly plout korvety - a něco takového by si mohlo pořídit české námořnictvo. Je to velká palebná síla s velkou zásobou munice :-). Jen by se musela zajistit PVO všech plavebních komor, což by asi byl po záběrech z Náhorního Karabachu problém.

   Doprava nadrozměrných nákladů - to by třeba mohly být větrné elektrárny, které bychom mohli vyrábět a posílat lodí zákazníkům.

   K čerpání vody - např. Severokrymský kanál má délku 402km, protéká jím max 380m3/s a čerpá se do výšky téměř 35 metrů. Ještě nedávno zabezpečoval 80% vody na Krymu. Zřejmě se to nějakým způsobem vyplácelo.

   K čerpání vody proti proudu by se dalo využívat nočních přebytků elektřiny.

   S tou hustotou vody se to opravdu povedlo :-) Ve skutečnosti jsou jízdní odpory celkem v pohodě, pokud nechcete obrovskou rychlost. Lodní dno je totiž rovné a neklade výraznější odpor - kromě přídě, která jen musí vhodně tvarovanou vlnou odklonit vodu z místa, kde za chvíli bude trup.Skrýt celý příspěvek

   • satai
    17:49 17.10.2020

    Korvety. Tak určitě.

    Korvety. Tak určitě.

 • RiMr71
  07:21 16.10.2020

  ...až HO povezou na lafetě, tak si snad poprvé od 89tého připnu trikolóru... Tragické je, že si tento (ve volebním výsledku) koblihovekslácký národ za příštího prezidenta zvolí ...Zobrazit celý příspěvek

  ...až HO povezou na lafetě, tak si snad poprvé od 89tého připnu trikolóru...
  Tragické je, že si tento (ve volebním výsledku) koblihovekslácký národ za příštího prezidenta zvolí Bureše. A jedeme ve sra*kách dál, od Topola podél skal...Skrýt celý příspěvek

 • Sidon
  02:02 16.10.2020

  ...a tohleto platime se svych dani. Nemyslim jen plat tohoto exota, ale hlavne nesmysly, co se snazi prosazovat. Nema snad ani cenu hledat nejtragikomictejsi vetu v celem textu, ...Zobrazit celý příspěvek

  ...a tohleto platime se svych dani. Nemyslim jen plat tohoto exota, ale hlavne nesmysly, co se snazi prosazovat. Nema snad ani cenu hledat nejtragikomictejsi vetu v celem textu, kandidatu je az prilis mnoho, ale co zarazi jsou dve veci: 1) co, proboha, delaji takoveto slinty na tomto serveru, 2) horsi nez mizerna prace zpovidajiciho redaktora. Necha si vykladat do oci bijici nesmysly a vubec na to nereaguje. Nebo je to cele jen placene PR, zde oznacovane jako "Redakce AN"?Skrýt celý příspěvek

 • El Duderino
  22:56 15.10.2020

  Mapy ktore som videl akosi predpokladaju, ze sa kanal potiahne cez uzemie Slovenska a Rakuska - resp. vzdutim rieky Moravy na hranici. Na to mozu rovno zabudnut, to je uplne ...Zobrazit celý příspěvek

  Mapy ktore som videl akosi predpokladaju, ze sa kanal potiahne cez uzemie Slovenska a Rakuska - resp. vzdutim rieky Moravy na hranici. Na to mozu rovno zabudnut, to je uplne Sci-fi. Odhliadnuc od toho, ze su tam uzemia s najvyssim 5. stupnom ochrany tak cez niektore zakruty rieky (napr. pri Vysokej pri Morave) by presla leda tak klbova lod. Tie zasahy by museli byt enormne. To je mozne leda tak v Cine. Ak si niekto mysli, ze Rakusania, ktori tam uz roky rozoberaju kamenne spevnenie brehu a vypustaju jesetera tam teraz pustia buldozery, aby lode z Ciny, ktore by sa inak vykladali vo Viedni dosli az do CR je asi cvok.Skrýt celý příspěvek

  • Karlos73
   06:09 16.10.2020

   Presne tak. Tento Zemanov mokrý sen nemá šancu prejsť na Slovenskej ale hlavne na Rakúskej strane. Je veľký záujem zväčšiť a prepojiť napríklad Národný park Donau-Auen s CHVÚ ...Zobrazit celý příspěvek

   Presne tak. Tento Zemanov mokrý sen nemá šancu prejsť na Slovenskej ale hlavne na Rakúskej strane. Je veľký záujem zväčšiť a prepojiť napríklad Národný park Donau-Auen s CHVÚ Záhorské Pomoravie.Skrýt celý příspěvek

  • Maximus
   18:21 17.10.2020

   Jen uvažovat o likvidaci říčních meandrů Moravy mezi Bzencem-přívozem a Hodonínem s mnoha chráněnými druhy a biotopy je zločinem na budoucích generacích. Celý ten koncept kanálu ...Zobrazit celý příspěvek

   Jen uvažovat o likvidaci říčních meandrů Moravy mezi Bzencem-přívozem a Hodonínem s mnoha chráněnými druhy a biotopy je zločinem na budoucích generacích. Celý ten koncept kanálu O-D-L je poplatná své době a nemá žádný pozitivní ekonomický, politický a už vůbec ne ekologický dopad z pohledu občanů dotčených zemí. Je to stavba, za kterou stojí stavební lobby několika molochů, kteří musí spoustu svých významných podporovatelů včetně zemanovy kliky výrazně "podporovat". Doporučuji se podívat na vlastnické poměry pozemků v předpokládaném koridoru kanálu a dohledat některé rodinné, pracovní a přátelské vztahy zainteresovaných majitelů - určitě by pilný novinář či policista došel až ke jménům dříve a vlastně i dnes vysoce postaveným politikům a státním úředníkům.Skrýt celý příspěvek

 • Jan Padesátýpátý
  21:49 15.10.2020

  Takovouhle reklamštinu jsem už dlouho neviděl. Měla by se mi otvírat kudla v kapse z toho, jak bezostyšně tu někdo chce podojit stát o stovky miliard, ale musím se ...Zobrazit celý příspěvek

  Takovouhle reklamštinu jsem už dlouho neviděl. Měla by se mi otvírat kudla v kapse z toho, jak bezostyšně tu někdo chce podojit stát o stovky miliard, ale musím se smát.

  Sechter: "Silniční i železniční síť však v posledních letech kapacitně nestačí a je stále větším problémem sladit potřeby vojenské logistiky s hladkým chodem dopravy pro civilní ekonomiku."

  Silničně-železniční síť nestačí, takže místo aby se nalily peníze do rošíření této sítě, postaví se za ně kanál. To je geniální a vojáci budou právem nadšeni.

  Otázka: "Jaký mají názor Američané na projekt vodního koridoru Dunaj-Odra? Lze od nich čekat v tomto projektu podporu?"
  Sechter: "... Proto je důležité pozitivní hodnocení USA a zejména amerických finančních institucí ..."

  Ta odpověď je krásně slizská. Úmyslně je napsaná tak, aby se dala interpretovat oběma dvěma způsoby:
  a) buď pozitivní hodnocení USA je už na stole, a věta konstatuje, že to hodnocení je pozitivní
  b) nebo žádné hodnocení USA neexistuje, a věta vyjadřuje přání, aby se hodnocení USA v budoucnu objevilo a bylo pozitivní
  Samozřejmě, že správně je b). Pokud by bylo správně a), to hodnocení by bylo nadšeně citováno.
  Ale třeba si to někdo neuvědomí, a uvěří, že USA se na projekt dívá pozitivně.

  Otázka: "Nebojíte se, že Rusko využije ekologické spolky a bude blokovat klíčové projekty dopravní infrastruktury v regionu V4?"

  Garantuju, že Rusko bude nadšené, pokud tu místo nových dálnic, železnic nebo mostů, které unesou tank, budeme mít kanál, který bude navíc každoročně vysávat státní rozpočet.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 1 z 2