Sechter: Vodní cesty jsou důležité tepny státu

Sechter: Vodní cesty jsou důležité tepny státu
Jan Sechter / @jan6869 (Zvětšit)

V posledních letech se v rámci regionu střední a východní Evropy připravují velké projekty dopravní infrastruktury. Schopnost rychle, plynule a energeticky efektivně přepravovat ve strategickém množství suroviny a velkorozměrové výrobky je klíčem k hospodářské prosperitě a bezpečnosti naší země a celého regionu.

Na strategické projekty dopravní infrastruktury České republiky a našeho regionu jsme se zeptali nového náměstka ministra dopravy pro nesilniční sekci (železnice, vodní doprava, civilní letectví, vesmír, věda a výzkum atd.) a mezinárodní vztahy v dopravě Jana Sechtera. Pan Sechter v letech 2008 až 2013 působil jako velvyslanec ČR v Polsku a mezi roky 2013 až 2017 jako velvyslanec ČR v Rakousku. Poté v letech 2018 až 2020 přijal funkci poradce předsedy Poslanecké sněmovny pro zahraniční politiku a EU. 

Pro kontext připomeňme, že zejména v rámci iniciativy Trojmoří se připravují významné projekty dopravní infrastruktury, které umožní strategické dopravní propojení zemí střední a východní Evropy, zejména na ose sever-jih. To má naprosto zásadní význam nejen pro hospodářský rozvoj a spolupráci propojených zemí, ale především klíčový bezpečnostní a vojenský význam.

Robustnější dopravní a nákladní propojení zemí střední a východní Evropy, ať už po silnici, železnici nebo pomocí vodních cest, politicky i finančně podporují Spojené státy. Důvodů je více, ale zřejmě ten nejdůležitější je bezpečností – bez kvalitní a robustní dopravní infrastruktury výrazně klesá schopnost dané země nebo regionu přesouvat vojenské schopnosti, suroviny nebo zdroje. Lapidárně řečeno, bez kvalitních dopravních tepen výrazně stoupá zranitelnost regionu jak v očích spojenců, tak případných protivníků. A Spojené státy potřebuji země střední a východní Evropy bezpečné a prosperující, ať už si za důvody dosadíme cokoliv.


Nedávné setkání na americké ambasádě; větší foto@jan6869

Které klíčové projekty dopravní infrastruktury jsou zásadní pro hospodářský a bezpečnostní rozvoj ČR?

I když je v operačních plánech ČR a NATO prioritní pro mobilitu silniční a železniční síť, věnuje se vnitrozemským vodním cestám a jejich vazbě na námořní přístavy napojení na přístavy stále větší pozornost.
Silniční i železniční síť však v posledních letech kapacitně nestačí a je stále větším problémem sladit potřeby vojenské logistiky s hladkým chodem dopravy pro civilní ekonomiku.
Vodní doprava má zase význam pro přepravu velkých strategických přeprav například pro tepelné a jaderné elektrárny (turbíny, reaktory). Vodní dopravou jsou v rámci NATO přepravovány také zbraně a vojenská technika a výstavba sítě vodních cest by umožnila také přepravu strategických surovin – ropných produktů, LNG apod.
Vodní dopravní cesty na Dunaji, na Labi a na Odře mohou doplnit současnou transevropskou dopravní síť TEN-T. Vojenská logistika by mohla využít dopravu po řekách k přepravě rozměrných nákladů, těžké bojové techniky, ale také zásob a vybavení, především u nasazení sil a prostředků při spojeneckých cvičeních.


TEN-T se zaznačeným kanálem Dunaj-Odra-Labe; větší foto / d-o-l.cz

Nedávno jste na americké ambasádě diskutoval hlavní projekty dopravní infrastruktury ČR. Proč Američany tyto projekty zajímají?

Do projektu Tří moří každý zúčastněný stát v roce 2018 nahlásil svoje prioritní projekty v infrastruktuře, v energetice a v digitalizaci. Protože státy Tří moří zakládají společný investiční fond, zajímá naše americké kolegy diplomaty jednak náš přístup a priority k Fondu Tří moří. Na chystaném letošním summitu v estonském Tallinnu (proběhne videokonferenčně 19.10.) se chystá m.j. vstupní evaluace přihlášených projektů.

Jaký mají názor Američané na projekt vodního koridoru Dunaj-Odra? Lze od nich čekat v tomto projektu podporu?

V první fázi vláda ČR schválila zahájení příprav ke splavnění Odry z Ostravy do Kędzierzyn-Koźle Osobně si myslím, že je důležité u nejvýznamnějších projektů dosáhnout jejich atraktivity i pro privátní finanční investory, včetně do budoucna zvažovaných PPP a zajistit synergie s financováním z fondů EU. Proto je důležité pozitivní hodnocení USA a zejména amerických finančních institucí, které chceme ve střední a ve východní Evropě angažovat


Silniční tepna Via Carpathia / sejm.gov.pl

Lze napojení Ostrava-Odra využít k exportu českých zbraní, aniž bychom museli vysvětlovat Polsku, kde zbraně exportujeme? Bavíte se o tom s Polskem, nebo toto téma není vůbec na stole?

Od lidí z našeho obranného průmyslu vím, že se pro export velmi dobře etabluje přístav Štětín. Z hlediska nákladů i flexibility odbavení. Spojení řekou Odrou by mu samozřejmě velmi pomohlo. Konkurence přístavů je velmi důležitá téma, kam vyvážet a kam nikoliv je tématem permanentního dialogu členských států EU. I když máme v EU jednotný systém kontroly, naše konkurenceschopnost je závislá právě na logistice.

Lze po napojení Ostravy na Odru nakládat v Ostravě lodě, které mohou plout nejen po řece, ale i v pobřežních vodách například až do Pobaltí, nebo kolem Polska, Německa až do Velké Británie?

Odra zatím do Štětína splavná není. Polsko ale na tom systematicky pracuje, i když řeka asi nebude mít parametry pro velké lodě. První úsek z Ostravy do Polska a Gliwický kanál z Koźle vytvoří přes 100 km intra-industriální vodní cestu pro slezskou aglomeraci s pěti milióny obyvatel. I to má svůj význam pro dopravu v regionu, kde se kříží nebo plánují křižovatky dálnic a vysokorychlostních železnic ze severu na jih a ze západu na východ. 

Američané kvůli Rusku zesilují svou přítomnost v Polsku a doporučují maximálně investovat do dopravní infrastruktury, a to kvůli strategické mobilitě vojenských jednotek. Mluvíte také o těchto vojenských problémech v rámci ČR? Jaké dopravní linie jsou klíčové pro přesun spojeneckých vojsk v rámci ČR? 

Lepší operabilita logistiky vojsk NATO je na východním křídle důležitá – ze západu, i v ose sever – jih.

 
Železniční tepna Rail Baltica / RB Rail AS, CC BY-SA 4.0

V rámci iniciativy Trojmoří se mluví o obřích investicích do dopravní infrastruktury na ose sever-jih. Jaké zajímavé projekty se v tomto připravují?

Z nejvýznamnějších je to kromě Dunaj – Odra – Labe, transevropská dálnice od Baltu k Černému moři Via Carpathia. Tyto projekty by v budoucnu mohly doplnit sítě vysokorychlostních železnic, které zatím ale v první fázi koordinujeme ve Visegrádské skupině a železniční projekt EU Rail Baltica.

Cítíte nějaký tlak z Ruska, Číny nebo EU proti těmto projektům?

Registrujeme více či méně kvalifikovaný zájem.

Nebojíte se, že Rusko využije ekologické spolky a bude blokovat klíčové projekty dopravní infrastruktury v regionu V4?

S ekologickými aktivisty se musí vypořádávat investoři dopravní infrastruktury všude v Evropě. Často na blokaci stačí jedno fundovaně zdůvodněné stanoviště chráněné rostliny nebo motýla. Rusko k tomu podle mě ani nepotřebují.  

Nahlásit chybu v článku


Související články

Generál Feix: Otevřená komunikace je nejjednodušší krok k armádě 21. století

Armáda začala přímo a srozumitelně mluvit s veřejností. Proměnil se styl její komunikace na ...

Fiala: Do armády musíme investovat

Nač máme armádu? Jaké je její poslání? K čemu slouží zahraniční mise? Kdo je spojenec a kdo nepřítel ...

Ivo Zelinka: Operační nasazení je nejlepší průprava

Chrudimské výsadkáře čekají na podzim zásadní změny. 43. výsadkový prapor se změní na pluk. Rozroste ...

Jana Černochová: Budování armády je nekonečný proces

V české armádě jsou investice tématem už od 90. let. V posledních letech je o nich více slyšet. ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • pks_
  21:44 15.10.2020

  Výhody: - schopnost dopravovat nadrozměrné náklady z Ostravy/Olomouce bez rizika poškození cest - svezou se s tím protipovodňová opatření, která by se stejně musela udělat (jedna ...Zobrazit celý příspěvek

  Výhody:
  - schopnost dopravovat nadrozměrné náklady z Ostravy/Olomouce bez rizika poškození cest
  - svezou se s tím protipovodňová opatření, která by se stejně musela udělat (jedna povodeň nás přišla na 60-75 mld Kč škod)
  - jsou nějaké fámy o tom, že by 95% mohla zatáhnout EU. V takovém případě by se to těžce vyplatilo, i kdyby nakonec neprojela žádná loď.

  Nevýhody:
  - málo vody. Pro plavební komory 190x12.5m je potřeba ke zdvihu o 1m 2375m3 vody. Při průměrném průtoku Moravy 50-60m3/s (Lažhot - Kroměříž) by mělo stačit na naplnění komory o 1m 47s (při 100% vody). Celkový spád mezi Přerovem a Děvínem ~91m takže pro jednu cestu lodi na této trase bude potřeba 216125 m3 vody a to dává při 50m3/s 4322s. Za 24 hodin tak bude schopno tuto trasu absolvovat 19 lodí celkem (nezávisle na směru). Zanedbávám vyšší průtok na dolním toku, zanedbávám převýšení překonané na volně proudící vodě, zanedbávám nerovnoměrnost průtoku, zanedbávám nemožnost využít 100% vody jen pro plavební komory. Vše se dá vylepšit, pokud budeme vodu čerpat - ale účinnost bude nízká a cena vysoká.
  - turistika - plavební kanály lze použít pro turistiku, ale rozhodně to nebude finančně dostačující ani na běžný provoz (návratnost investice v nekonečnu). Plavební komory jsou velké a musí se naplnit s malým i velkým plavidlem stejně.
  - nedá se bez rekonstrukce použít Baťův kanál - ten je na lodě spíše kapesních rozměrů
  - je otázka, kde začít. Nemá smysl mít kanál v ČR, pokud nebude návaznost na Odru a Dunaj. Pro sousedy (Slovensko a Polsko) nemá smysl cokoliv budovat, pokud nebude propojení Odra - Dunaj.
  - schválená stavba Ostrava - Polsko má smysl jen pro nás, ale ne pro Poláky.
  - u Přerova je počítáno (snad) s komorami o převýšení 25m - bude to tvořit dominantu krajiny a asi to moc nezapadne
  - Labská větev je nejnáročnější a má nejhorší poměr cena/výkon - pravděpodobně se ani nebude realizovat, ale jak na to mohou v Praze odklepnout peníze, pokud budou přínosy jen na Moravě?
  - každý jednotlivý úsek se na desítky let zasekne v soudních sporech s ekology; dokud přitom není dostaveno celé (Dunaj-Odra) dílo, je jeho hodnota blízká nule a pravděpodobně ani nebude napojeno u sousedů.
  - pokud každý den projede 19 lodí a návratnost bude 100 let, tak jeden průjezd 281 000 000 000 / 19 / 365 / 100 = 405191 Kč. Pokud návratnost protáhneme na ekonomicky udržitelnějších 2000 let, tak jedna jízdenka na průjezd bude stát pouhých 20tis Kč + provozní náklady :-)Skrýt celý příspěvek

  • Jan Padesátýpátý
   22:00 15.10.2020

   "jsou nějaké fámy o tom, že by 95% mohla zatáhnout EU. V takovém případě by se to těžce vyplatilo, i kdyby nakonec neprojela žádná loď." Jak by se nám vyplatilo, pokud by nám EU ...Zobrazit celý příspěvek

   "jsou nějaké fámy o tom, že by 95% mohla zatáhnout EU. V takovém případě by se to těžce vyplatilo, i kdyby nakonec neprojela žádná loď."

   Jak by se nám vyplatilo, pokud by nám EU zaplatila kanál místo modernizace železnic?
   Navíc, pokud by EU byla schopná podpořit takovýhle nesmysl u nás, znamená to, že to dělá i v ostatních zemích. A to by znamenalo, že naše peníze, které posíláme EU, tečou doslova do kanálu.Skrýt celý příspěvek

   • otecko
    22:09 15.10.2020

    To není projekt ČR, ale hlavně zájem PL, které chce splavint celou Odru. A Poláci chtějí aby se i ČR podílela vybudováním přístavu a překladiště v Ově, což je 8 km na našem ...Zobrazit celý příspěvek

    To není projekt ČR, ale hlavně zájem PL, které chce splavint celou Odru. A Poláci chtějí aby se i ČR podílela vybudováním přístavu a překladiště v Ově, což je 8 km na našem území, protože opravdu pak Poláci hrají o to, že z 95% to zatáhne EU. Na VRT má ČR peníze předjednány od EU také, tam je problém-standartně český- pozemky, nesouhlas většiny obcí, atp.Skrýt celý příspěvek

   • pks_
    23:45 15.10.2020

    Pokud nás celá ta sranda (Odra-Dunaj) přijde na 14 miliard Kč (5% nákladů), a do naší ekonomiky se dostane 281 miliard Kč a ještě budeme mít zajištěnu ochranu proti povodním a ...Zobrazit celý příspěvek

    Pokud nás celá ta sranda (Odra-Dunaj) přijde na 14 miliard Kč (5% nákladů), a do naší ekonomiky se dostane 281 miliard Kč a ještě budeme mít zajištěnu ochranu proti povodním a zásobování vodou (kanál potřebuje přehrady), tak je to pro nás nesmírně výhodný projekt.

    Už Viktor Kožený byl schopen přesvědčit běžného obyvatele, že "jistota desetinásobku" stojí za investici. Pokud EU nabízí 20 násobek - není o čem uvažovat.

    EU si tím řeší vlastní problém "budování dopravní sítě" a synergické efekty této celoevropské sítě se projeví spíše v celoevropském měřítku.

    Odvrácenou stanou je, že až vystoupíme za 15 let z EU, tak nám tu zůstane nedostavěné torzo.

    Když se podíváte na efektivitu investic do modernizace železnic, tak plánovaný 24km dlouhý tunel ze Smíchova do Berouna má stát více něž 50 miliard Kč a zkrátí cestování z 30 minut na 12 minut - takže ušetří každému cestujícímu 18 minut času.
    Nevím, kolik cestujících tam bude jezdit - řekněme 20 vlaků denně po 1000 cestujících po dobu 100 let. 50000000000 / 20 / 1000 / 365 / 100 = 68Kč za jednu jízdu tunelem a úsporu 18 minut času. Také to nevypadá nějak extra investičně zajímavě, bez ohledu na to, že cestující budou mít naopak jízdenku levnější, protože ujedou méně kilometrů a dopravce na každé jízdě takto tratí. Vydělají na tom hlavně spekulanti s pozemky, protože ty budou najednou "mnohem blíže ku Praze" - a zadarmo.Skrýt celý příspěvek

  • satai
   09:00 16.10.2020

   Ani jedna z tech vyhod se nebude konat.

   Ani jedna z tech vyhod se nebude konat.

 • PetrTechnik
  20:15 15.10.2020

  Žádný takový kanál nikdy nebude. V reálu na to stát nedokáže nikdy vykoupit pozemky, viz dálnice. Nemluvě o financování. S érou Zemana skončí i celá tahle vize. Snad jen škoda těch ...Zobrazit celý příspěvek

  Žádný takový kanál nikdy nebude. V reálu na to stát nedokáže nikdy vykoupit pozemky, viz dálnice. Nemluvě o financování. S érou Zemana skončí i celá tahle vize. Snad jen škoda těch peněz co padnou na studii, pokud se vůbec nějaká neuskuteční. Brzy zmizí ze politické scény i Andrej Babiš, on totiž není schopen s nikým vládnout, potřebuje jen bezpodmínečnou podporu (ČSSD a KSČM) od umírajících stran. Nezbývá než doufat, že to co přijde po ANO nebude ještě horší.Skrýt celý příspěvek

  • pks_
   00:10 16.10.2020

   Novelizace zákona č.416/2009 z letošního léta pravděpodobně umožní zrychlený výkup pozemků i v případě tohoto kanálu. Stavět lze i před vypořádáním vlastnických vztahů. Postižení ...Zobrazit celý příspěvek

   Novelizace zákona č.416/2009 z letošního léta pravděpodobně umožní zrychlený výkup pozemků i v případě tohoto kanálu. Stavět lze i před vypořádáním vlastnických vztahů. Postižení vlastníci dostanou max 1.5 násobek odhadní ceny a nazdar.

   Vzhledem k tomu, že je to stavba "celoevropského významu" , tak to pojede jako po másle a žádný křeček nebo hnízdící kachna to neohrozí.

   Prosím přítomné, aby si uvědomili, že komunistická totalita již dávno skončila. Tehdy se stavělo jen to, na co si ekonomika vydělala. Dnes se jede na dluh a ten není nijak limitován. Proti zachraňování italských bank je toto investice, která je a) zanedbatelná, b) bude trvalým přínosem do budoucna.Skrýt celý příspěvek

   • Scotty
    13:06 16.10.2020

    /Prosím přítomné, aby si uvědomili, že komunistická totalita již dávno skončila. Tehdy se stavělo jen to, na co si ekonomika vydělala./
    Tak to je fór roku.

    /Prosím přítomné, aby si uvědomili, že komunistická totalita již dávno skončila. Tehdy se stavělo jen to, na co si ekonomika vydělala./
    Tak to je fór roku.

    • pks_
     16:09 17.10.2020

     Jsem rád, že jsem vás pobavil :-) Trochu to tehdy kazila cenotvorba, která bránila nalezení tržní ceny - ale celkově byla ČSSR spíše mezinárodním věřitelem, nežli dlužníkem. ...Zobrazit celý příspěvek

     Jsem rád, že jsem vás pobavil :-)
     Trochu to tehdy kazila cenotvorba, která bránila nalezení tržní ceny - ale celkově byla ČSSR spíše mezinárodním věřitelem, nežli dlužníkem. Odvrácenou stranou tehdejšího hospodaření byl růst vnitřního dluhu - zanedbané údržby.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      19:07 17.10.2020

      V systému plánovaného hospodářství těžko může vzniknout finanční dluh. Ovšem ne tak dluh vnitřní plus celkové zaostávání vlivem nedostatku financí. Vnitřní dluh je taky dluh, ...Zobrazit celý příspěvek

      V systému plánovaného hospodářství těžko může vzniknout finanční dluh. Ovšem ne tak dluh vnitřní plus celkové zaostávání vlivem nedostatku financí. Vnitřní dluh je taky dluh, ačkoli se nedá tak přesně vyčíslit. Navíc jsme byli věřitelé "spřátelených" zemí které stejně nebyli schopny splácet.Skrýt celý příspěvek

 • Vrata
  19:06 15.10.2020

  Mne na tomhle projektu pripada nejstrasnejsi, ze za ty penize by se daly postavit dalsi 2 Temeliny a mohla by byt vyresena elektroenergetika na dalsi desitky let. Oni nam totiz ...Zobrazit celý příspěvek

  Mne na tomhle projektu pripada nejstrasnejsi, ze za ty penize by se daly postavit dalsi 2 Temeliny a mohla by byt vyresena elektroenergetika na dalsi desitky let. Oni nam totiz jaksi dochazeji zasoby uhli, tusim ze po roce 2030 ma zacit vyrazny utlum jeho tezby na celostatni urovni.

  Misto toho jakasi skupina zradcu tohoto statu (normalne se zdrzuji prikrych odsudku ale v tomhle pripade mi to nejde) propaguje vyhozeni strategicky obrovske castky doslova do kanalu, snad za ucelem vazneho ekonomickeho poskozeni nasi zeme. Pro mne je tento projekt nekde na urovni Bruselskeho Zeleneho udelu nebo jeste horsi. I zduvodneni mi pripada byt lzivejsi nez u Bruselskych planu.Skrýt celý příspěvek

  • Poly
   19:28 15.10.2020

   Energetika je velmi dobře promyšlená. Levičácké zelené nápady jsou převlečené ruské lobby. Uhelné elektárny postupně přecházejí na plyn, na který nejsou stavěné. Plyn se používá v ...Zobrazit celý příspěvek

   Energetika je velmi dobře promyšlená. Levičácké zelené nápady jsou převlečené ruské lobby. Uhelné elektárny postupně přecházejí na plyn, na který nejsou stavěné. Plyn se používá v paroplynových elektrárnách (účinnost 58 %) a my ho začínáme pálit v kotlích na uhlí (účinnost 42%). Ekologicky a ekonomicky je to postavený na hlavu. Samozřejmě tím vzniká absolutní závislost na Rusku. Co nevidět se bude rozhodovat o nových reaktorech. Ovar bude u koryta a dá se očekávat, že Andrej nebude mít na výběr a zvolíme ruský VVER. Přece mu to leštidlo ruských klik neshodí celou vládu... To udělá z Hradu na počkání.Skrýt celý příspěvek

  • otecko
   09:02 16.10.2020

   Temelín či Dukovany si musíme postavit za své, toto má cálovat z 95% EU, nás to má stát těch 15 mld, do Ostravy a pak stejně bude šlus. Ovšem na druhé straně to zase může vyvolat ...Zobrazit celý příspěvek

   Temelín či Dukovany si musíme postavit za své, toto má cálovat z 95% EU, nás to má stát těch 15 mld, do Ostravy a pak stejně bude šlus. Ovšem na druhé straně to zase může vyvolat tlak na stavbu 1 VRT, která je už hezky dlouho plánovaná a zatím se k ní nikdo nehlásí, naopak, SŽDC se už snaží jednat s vlastníky pozemků pod budoucí trati. Tam nám také EU cpe peníze a my...škoda mluvit, jedna váda za druhou na to serou! Hlavně že budou "balíčky" s dárky-dluhy!Skrýt celý příspěvek

   • Scotty
    13:08 16.10.2020

    Garantuji vám že na to EU nedá ani euro.

    Garantuji vám že na to EU nedá ani euro.

 • flanker.jirka
  18:30 15.10.2020

  S říční dopravou v rámci plánování vojenské činnosti bych byl rychle hotov. Jsou zde značná omezení, které by musely být v případě nutnosti nahrazeny ostatními druhy dopravy. Tak ...Zobrazit celý příspěvek

  S říční dopravou v rámci plánování vojenské činnosti bych byl rychle hotov.
  Jsou zde značná omezení, které by musely být v případě nutnosti nahrazeny ostatními druhy dopravy. Tak že je výhodnější rovnou investovat pouze do kapacity na železnici a silnici.

  A možné problémy:
  1. Sucho
  2. Velká voda
  3. Zamrzlý vodní toky po celé délce, nebo jen v částech, které budou třeba využít
  4. Jarní tání s ledními krami
  5. Malá hustota infrasturktury pro nakládku a vykládku
  6. Nikdy ta síť nebude tak hustá a dostupná jako železnice nebo silnice

  Oproti tomu, když se investuje do železnice, získá se kapacita a ryclost přepravy (na rychlostních tratích uhání i nákladní vlaky až 150 km/h naložené ISO kontejnery).Skrýt celý příspěvek

  • flanker.jirka
   18:39 15.10.2020

   ...a zapoměl jsem na přestávky v době rozmnožování vzácných vodních živočichů :-)

   ...a zapoměl jsem na přestávky v době rozmnožování vzácných vodních živočichů :-)

  • Poly
   18:55 15.10.2020

   https://zpravy.aktualne.cz/eko... "Už" testujeme 200 km/h :-DDD byť stejně drtivá většina koridu umí jen 160 km/h... Zobrazit celý příspěvek

   https://zpravy.aktualne.cz/eko...

   "Už" testujeme 200 km/h :-DDD byť stejně drtivá většina koridu umí jen 160 km/h...Skrýt celý příspěvek

   • flanker.jirka
    15:14 16.10.2020

    Taková první jarní vlaštovka.
    Každopádně, do budoucna, vidím v železnici i možnost náhrady vnitrozemské letecké dopravy.

    Taková první jarní vlaštovka.
    Každopádně, do budoucna, vidím v železnici i možnost náhrady vnitrozemské letecké dopravy.

    • satai
     15:19 16.10.2020

     Vnitrostatni letecka doprava u nas prakticky neexistuje.

     Vnitrostatni letecka doprava u nas prakticky neexistuje.

     • flanker.jirka
      16:39 16.10.2020

      sorry, mám na mysli dopravu v rámci evropského kontinentu

      sorry, mám na mysli dopravu v rámci evropského kontinentu

 • Poly
  18:29 15.10.2020

  Čili doba se zrychluje a zrychluje, expedice/sklad na in time, po celé Evropě se staví dálnice, asijští draci budují vysokorychlostní železnice a my tu budeme kopat kanály za ...Zobrazit celý příspěvek

  Čili doba se zrychluje a zrychluje, expedice/sklad na in time, po celé Evropě se staví dálnice, asijští draci budují vysokorychlostní železnice a my tu budeme kopat kanály za biliónek. Kupředu levá, kupředu do středověku, vivat ovar.
  ČR směřuje k tomu, aby byla výstavním banánstánem v EU.Skrýt celý příspěvek

  • flanker.jirka
   18:31 15.10.2020

   Banánstátem už dávno jsme.

   Banánstátem už dávno jsme.

   • Poly
    18:40 15.10.2020

    Ale ne výstavním, pořád nás má kdo trumfnout

    Ale ne výstavním, pořád nás má kdo trumfnout

    • flanker.jirka
     15:06 16.10.2020

     Ale my to dáme, stačí se podívat na situaci s Covid-19, po pár měsících distanční vyuky vládní experti, jako by neznali matematiku a statistické výpočty, které jim na jaře přinesly ...Zobrazit celý příspěvek

     Ale my to dáme, stačí se podívat na situaci s Covid-19, po pár měsících distanční vyuky vládní experti, jako by neznali matematiku a statistické výpočty, které jim na jaře přinesly úspěch.Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  17:41 15.10.2020

  Až budou moderní a funkční dálnice i železnice, tak pak ať si třeba koumou nějaký kanál. Do té doby je tady ale mnohem víc potřebnějších míst k investicím než tenhle "ego-projekt". ...Zobrazit celý příspěvek

  Až budou moderní a funkční dálnice i železnice, tak pak ať si třeba koumou nějaký kanál. Do té doby je tady ale mnohem víc potřebnějších míst k investicím než tenhle "ego-projekt". Železnici máme na úrovni Rakouska-Uherska a všechno se jen flikuje. Kdo cestuje každý den po dálnici nebo vlakem, tak ví jaký je to náser.Skrýt celý příspěvek

  • pks_
   18:45 16.10.2020

   Můžete do dálniční sítě sypat stovky miliard - díky přetíženým kamionům a zimnímu období se bude pořád rozpadat. Když srovnáte ekologické náklady na dopravu tisíce tun po dálnici a ...Zobrazit celý příspěvek

   Můžete do dálniční sítě sypat stovky miliard - díky přetíženým kamionům a zimnímu období se bude pořád rozpadat. Když srovnáte ekologické náklady na dopravu tisíce tun po dálnici a kanálem, tak u toho kanálu se bude dát žít - zapadne do přírody, u dálnice to nejde.

   S neustálým bojem za snižování emisí se uškrtí nákladní kamionová doprava a budeme rádi, že máme pomalý kanál.Skrýt celý příspěvek

   • Jan Padesátýpátý
    19:36 16.10.2020

    Vědci mají na "zapadnutí do krajiny" jiný názor. V čem se podle vás mýlí? https://www.em.muni.cz/veda-a-... celý text: ...Zobrazit celý příspěvek

    Vědci mají na "zapadnutí do krajiny" jiný názor. V čem se podle vás mýlí?

    https://www.em.muni.cz/veda-a-...
    celý text: http://www.cspe.cz/prohlaseni-... Skrýt celý příspěvek

    • pks_
     16:45 17.10.2020

     Např.: Plány stavby počítají s kanálovou nebo říční variantou, přičemž druhá by měla částečně využít koryt řek Labe, Odry a Moravy. „Z hlediska ochrany vodních toků, mokřadů, ...Zobrazit celý příspěvek

     Např.: Plány stavby počítají s kanálovou nebo říční variantou, přičemž druhá by měla částečně využít koryt řek Labe, Odry a Moravy. „Z hlediska ochrany vodních toků, mokřadů, lužních lesů a aluviálních luk je tato varianta kategoricky nepřijatelná, protože ji nelze realizovat, aniž by nedošlo k plošné a rozsáhlé likvidaci těchto ekosystémů,“ uvádí se mimo jiné ve společném prohlášení.

     Takže výtka se týká říční varianty, tj. tvarování říčního koryta tak, aby splnilo parametry kanálu 50x4m. Jsou části koryta, kde nutné úpravy budou malé nebo žádné - např. Otrokovice - Kroměříž. Nejsem ekolog ale jejich vyjádření je takové obecné a nekonkrétní - paušalizující. Pokud se hledá technické řešení, tak se zvažují varianty a části budou jistě provedeny kanálovou a části říční variantou.

     Např.: "Nesmyslné jsou také argumenty zastánců stavby, že dílo bude zároveň ochranou proti povodním,“ řekl Vrba. Podle odborníků jsou totiž retenční, tedy zadržovací možnosti kanálu omezené a rozhodně menší než přirozené retenční prostory ve stávajících nivách řek.

     Tady je to také nepochopení. Pokud budu mít kanál 50x4 m navíc ke korytu řeky, tak mám schopnost odvést z povodí povodňovou vlnu 400-600m3/s (můj naivní odhad) a ochránit tak okolí před vylitím - přes otevřená zdymadla. Pokud budu mít v některých úsecích "jen říční variantu", tak stejně bude koryto prohloubeno a rozšířeno do požadovaného profilu a budu schopen odvést vlnu rychleji. Navíc kanál bude potřebovat vodu i v obdobích sucha a budou se tak muset "pro něj" vybudovat další přehrady, které budou schopny zadržovat vodu při povodních. Příkladem je přehrada Bystřička, který vznikla kvůli kanálu Odra-Dunaj již před +/-110 lety.

     Např.: Kromě toho se odborníci obávají také zavlékání nepůvodních druhů rostlin a živočichů, což by dál narušovalo stávající ekosystémy. „Existuje celá řada příkladů, kdy se díky propojení řek začaly šířit nové organismy do míst, kde dříve nežily. Například v Labi se vyskytuje druh blešivce s anglickým názvem killer shrimp (pontokaspický blešivec hřebenitý), který se sem dostal právě díky propojení evropských vodních toků na Západě a důsledně likviduje původní druhy našich vodních bezobratlých,“ podotkl Helešic.

     Život je boj a dinosauři také vyhynuli. Na ochranu před blešivcem recept nemám.Skrýt celý příspěvek

     • Jan Padesátýpátý
      22:36 17.10.2020

      pks_ napsal: "Nejsem ekolog ale jejich vyjádření je takové obecné a nekonkrétní - paušalizující." ... "Tady je to také nepochopení." Je to prohlášení, není to studie za 27 ...Zobrazit celý příspěvek

      pks_ napsal:
      "Nejsem ekolog ale jejich vyjádření je takové obecné a nekonkrétní - paušalizující."
      ...
      "Tady je to také nepochopení."

      Je to prohlášení, není to studie za 27 milionů, jako si objednala vláda. Ale je pod tím podepsáno víc jak 50 rektorů, děkanů, vedoucích kateder a ředitelů různých přírodovědných společností. Divil bych se, pokud by něco nepochopili.

      -------------------------
      teď zkusím být trochu konkrétní:

      - výtka se netýká jen říční varianty, stačí větu dočíst do konce: "...k čemuž by došlo i při realizaci tzv. kanálové varianty"
      - nejde o to povodňovou vlnu hodit na lidi o stupeň níž. Jde o to zadržet vodu v krajině
      - na blešivce můžeme mít různé názory, ale na něm jejich prohlášení nestojíSkrýt celý příspěvek

     • pks_
      20:39 19.10.2020

      Jan Padesátýpátý: - u ochrany proti povodním jde o to, aby se voda nerozlila z koryta tam, kde napáchá velké škody. Možnost tvarovat povodňovou vlnu dalším kanálem se může hodit. ...Zobrazit celý příspěvek

      Jan Padesátýpátý:
      - u ochrany proti povodním jde o to, aby se voda nerozlila z koryta tam, kde napáchá velké škody. Možnost tvarovat povodňovou vlnu dalším kanálem se může hodit. Navíc dál po proudu nemusí být situace tak zoufalá, jako nahoře, protože povodeň nenastává v celém povodí najednou a čím níže, tím je kapacita koryta vyšší.
      - pochybuji, že tu studii za 27 milionů četlo všech 50 rektorů a děkanů ... Přečetli to jednotky z nich a potom zavolali o podporu svým kamarádům s tím, že jim stručně vylíčili, jaká je to "šílená blbost" a získali tak jejich podpis.

      Až se mi podaří stáhnout 7GB studii (zde https://www.mdcr.cz/MDCR/media... tak snad budu moudřejší :-)Skrýt celý příspěvek

   • Maximus
    18:34 17.10.2020

    Mnohem ekologičtější je používal vlakovou dopravu, která u nás byla po revoluci upozaděna před kamionovou. Stačí najít politickou sílu, která adekvátně zdaní/zdraží kamionovou ...Zobrazit celý příspěvek

    Mnohem ekologičtější je používal vlakovou dopravu, která u nás byla po revoluci upozaděna před kamionovou. Stačí najít politickou sílu, která adekvátně zdaní/zdraží kamionovou dopravu s ohledem na její reálné "opotřebení" pozemních komunikací i ekologii a vlak bude v dopravě rázem No. 1.

    Celý kanál O-D-L není ekonomicky nezaplatitelný ani do konce století.Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     19:20 17.10.2020

     Železniční doprava nikdy nemůže nahradit tu kamionovou. Zejména pro její minimální flexibilitu. Opravdu se vyplatí jen pokud přepravujete velkoobjemové zboží kde čas přepravy ...Zobrazit celý příspěvek

     Železniční doprava nikdy nemůže nahradit tu kamionovou. Zejména pro její minimální flexibilitu. Opravdu se vyplatí jen pokud přepravujete velkoobjemové zboží kde čas přepravy nehraje velkou roli. Tedy přesně to co by dopravovalo po tom kanálu. Což je jeden z důvodů proč ta stavba nedává smysl. Byla by to jen další konkurence mnohem efektivnější a ekologičtější dopravě po železnici.
     Pokud by někdo zdražil kamionovou dopravu tak se to jen promítne do cen pro koncového zákazníka. To že by se ve velkém změnila přeprava ze silnic na železnici je nereálné představa. Zatím všechny takové pokusy ztroskotaly. Pro dopravu just in time, které je podstatná část, je železnice nepoužitelná. Navíc logisticky náročná. Prvně naložit na kamion, poté přivést na nádraží, poté naložit na vagon, poté čekat až se sestaví vlaková souprava, samotný čas přepravy a poté všechno znovu u příjemce. Nesmysl.Skrýt celý příspěvek

    • flanker.jirka
     16:03 18.10.2020

     Rozhodně by se v rámci transevropské dopravy dal více využívat potenciál železnice pomocí kontejnerů. Ale lobby hájící řidiče sedící za kulatou lopatou v přetížených kamionech ...Zobrazit celý příspěvek

     Rozhodně by se v rámci transevropské dopravy dal více využívat potenciál železnice pomocí kontejnerů. Ale lobby hájící řidiče sedící za kulatou lopatou v přetížených kamionech ničící silnice je obrovská, přitom přidanou hodnotu ekonomice vlastního státu nepřinášejí.
     Jak píše Scotty, zcela nahradit to nepůjde, ale stačí se podívat na přepravu přes Švýcarsko, které omezuje mezinárodní přepravu přes své území a snaží se kamiony dostat na železnici, ať už přepravou kontejnerů nebo systémem přepravy kamionů Ro-La. (jen pro zajímavost, u nás smí silnice ničit souprava o celkové hmotnosti až 45 tun, jinde v Evropě je to většinou 40 t a ve Švýcarsku to stáhli na 34 tun).Skrýt celý příspěvek

 • dusan
  17:36 15.10.2020

  Źeleznice strácajú klientov... napr. dnes útlmom dopravy uhlia. Predstava, že vodná cesta bude úspešnejšia a firmy presunú dopravu na vodu je úplne absurdná .... Sledujem ...Zobrazit celý příspěvek

  Źeleznice strácajú klientov... napr. dnes útlmom dopravy uhlia.

  Predstava, že vodná cesta bude úspešnejšia a firmy presunú dopravu na vodu je úplne absurdná ....

  Sledujem Váš megalomanský projekt a len musím povedať, že politický projekt je vždy čistá ekonomická strata ....Skrýt celý příspěvek

 • StandaBlabol
  17:32 15.10.2020

  I ta studie ukázala, že je kanál černá díra na peníze. A aby to nějak vycházelo, tak ekonomické výnosy (čti: kolik vydělá peněz dopravou zboží) ohodnotili jen jako 20 - 30%. A ...Zobrazit celý příspěvek

  I ta studie ukázala, že je kanál černá díra na peníze. A aby to nějak vycházelo, tak ekonomické výnosy (čti: kolik vydělá peněz dopravou zboží) ohodnotili jen jako 20 - 30%. A mnohem větší přínos má mít pro ekologii, turistiku, atd. Jak má kanál zadržovat vodu v krajině nebo ji do ní dokonce přivádět vůbec nevysvětlují. Je to gigantický tunel a doufám, že se nikdy stavět nebude.Skrýt celý příspěvek

  • Jan Padesátýpátý
   21:53 15.10.2020

   Ne 20-30%, ale 9.7%. Viz tabulka v odkaze. "Překvapivé je zjištění, že vlastní ekonomické přínosy kanálu D-O-L pro vodní dopravu autoři Studie proveditelnosti uvádí jen ve výši ...Zobrazit celý příspěvek

   Ne 20-30%, ale 9.7%. Viz tabulka v odkaze.

   "Překvapivé je zjištění, že vlastní ekonomické přínosy kanálu D-O-L pro vodní dopravu autoři Studie proveditelnosti uvádí jen ve výši 9,7 %. 90,3 % ekonomických přínosů předpokládají mimo vodní dopravu!"

   https://ekolist.cz/cz/publicis... Skrýt celý příspěvek

   • StandaBlabol
    15:52 16.10.2020

    Hmm, já to střelil od boku, co jsem si pamatoval. Jestli je to jen necelých 10%, tak to je vážně hrůza. Na druhou stranu, čemu se divit, ani německé kanály postavené na mnohem ...Zobrazit celý příspěvek

    Hmm, já to střelil od boku, co jsem si pamatoval. Jestli je to jen necelých 10%, tak to je vážně hrůza. Na druhou stranu, čemu se divit, ani německé kanály postavené na mnohem větších řekách a v oblastech s větší koncentrací lidí a průmysl nevydělávají...Skrýt celý příspěvek

 • Sunet
  17:11 15.10.2020

  To je snad zlý vtip, náměstek ministra dopravy pro nesilniční sekci je člověk, který nemá žádné technické vzdělání ani žádné praktické zkušenosti s problematikou přepravy zboží ať ...Zobrazit celý příspěvek

  To je snad zlý vtip, náměstek ministra dopravy pro nesilniční sekci je člověk, který nemá žádné technické vzdělání ani žádné praktické zkušenosti s problematikou přepravy zboží ať už po železnici, vzduchem, po vodě atd.

  A nebo je to něčí záměr, aby tam byl člověk, který tomu dokonale nerozumí a bude prosazovat to, co se mu poručí. Ty jeho argumenty v článku jsou jak z nepovedené černé komedie, kde hlavní postava si myslí, že hraje hlavní roli v epickém dramatu.

  Nejenže bude prosazovat naprosto nesmyslný projekt utopické vodní cesty, která i při nejstřízlivějších odhadech bude nás všechny stát stovky miliard Kč, ale zásadně se zpozdí realizace projektů vysokorychlostní železnice, či případně ještě ambicioznější sítě hyperloopů. Ministr Havlíček se musel zbláznit, nebo na něj něco mají a přitlačili ho ke zdi.Skrýt celý příspěvek

 • Dovi
  16:34 15.10.2020

  To co tady ten pán vyplodil, je ultragigantická lež. Stačí se podívat jak často vypadá naše jiná vodní “tepna” mezi Ústím a Děčínem... Nebo nastudovat podobný nedávný pokus v ...Zobrazit celý příspěvek

  To co tady ten pán vyplodil, je ultragigantická lež. Stačí se podívat jak často vypadá naše jiná vodní “tepna” mezi Ústím a Děčínem... Nebo nastudovat podobný nedávný pokus v Německu. Každý kdo se na tomhle tunelu podílí by měl být souzenej za podvod a rozkrádání státní kasy.Skrýt celý příspěvek

 • infi
  16:29 15.10.2020

  Ten kanal by daval smysl mozna tak za toho Karla IV, ale v 21.st. (nebo spise uz na konci 20.st.) jsme se davno meli zamerit na rozvoj zeleznicni site, ktera se od dob komunistu ...Zobrazit celý příspěvek

  Ten kanal by daval smysl mozna tak za toho Karla IV, ale v 21.st. (nebo spise uz na konci 20.st.) jsme se davno meli zamerit na rozvoj zeleznicni site, ktera se od dob komunistu naprosto nezmenila a deli nas od zapadniho sveta. Takove cestovani v case (lze zazit i na Ceske poste). Ale ono celkove vystavba dulezite infrastruktury nejak extremne vazne...v podstate vsechny hlavni prehrady, vodni elektrarny atd. vznikly za komancu a jen ted na tom prezivame., ale nic nestavime. Vystavba necelych 18km dalnice rocne taky neni zrovna zadne terno. To by me zajimalo kde je zakopany pes.Skrýt celý příspěvek

 • Bernis
  14:50 15.10.2020

  OMG ...
  Zřejmě odborník na dopravu :-)
  https://cs.wikipedia.org/wiki/...

  OMG ...
  Zřejmě odborník na dopravu :-)
  https://cs.wikipedia.org/wiki/...

  • Poly
   18:39 15.10.2020

   Tak to dopadá, když duté palice jdou k volbám za koblihu. Bureš střídá jednoho diletanta za druhým, jak kdyby se nechumelilo. Jeho předchůdkyně bl.ka Nováková obvinila Čechy, že si ...Zobrazit celý příspěvek

   Tak to dopadá, když duté palice jdou k volbám za koblihu. Bureš střídá jednoho diletanta za druhým, jak kdyby se nechumelilo. Jeho předchůdkyně bl.ka Nováková obvinila Čechy, že si za drahé data můžou sami. Ale vylizování čínských ř*tí, to jí vcelku šlo...Skrýt celý příspěvek

  • hb74
   08:34 16.10.2020

   to je na tom prostě šílený, ten člověk nemá vůbec žádnou kvalifikaci pro tuto pozici - vůbec nic. Dost dobře si nedokážu představit, co na tom ministerstvu dělá. Tak doufám, že ...Zobrazit celý příspěvek

   to je na tom prostě šílený, ten člověk nemá vůbec žádnou kvalifikaci pro tuto pozici - vůbec nic.
   Dost dobře si nedokážu představit, co na tom ministerstvu dělá. Tak doufám, že jeho podřízení jsou na vyšší odborné úrovni než tento pán.Skrýt celý příspěvek

   • satai
    08:47 16.10.2020

    Ono je dokonce i mozne, ze vi, o cem mluvi. Ale zadani znelo jasne a tak proste lze a mlzi...

    Ono je dokonce i mozne, ze vi, o cem mluvi. Ale zadani znelo jasne a tak proste lze a mlzi...

 • Magister_Peditum
  14:46 15.10.2020

  Docela mě děsí, že se o tom nesmyslu pořád uvažuje. V oblasti dopravy máme tolik restů (dokončení dálniční sítě a oprava již postavených úseků, pražský okruh, vysokorychlostní ...Zobrazit celý příspěvek

  Docela mě děsí, že se o tom nesmyslu pořád uvažuje. V oblasti dopravy máme tolik restů (dokončení dálniční sítě a oprava již postavených úseků, pražský okruh, vysokorychlostní železnice...), které stále nestíháme plnit, že nějaký vodní kanál by měl být na úplném chvostu, ba přímo ve sci-fi sekci, priorit. Zvlášť v době, kdy vlivem koronaepidemie půjde ekonomika pod kytičky...Skrýt celý příspěvek

  • satai
   14:51 15.10.2020

   Duvody jsou dva - chce to kolaborant v Lanech. A protoze je to on, kdo rozhodne o milosti pro Babise a pripadne ho bude jmenovat za premiera i bez vetsiny... bude po jeho - daji se ...Zobrazit celý příspěvek

   Duvody jsou dva
   - chce to kolaborant v Lanech. A protoze je to on, kdo rozhodne o milosti pro Babise a pripadne ho bude jmenovat za premiera i bez vetsiny... bude po jeho
   - daji se za to utratit miliardy. A protoze je to hovadina, tak se nikdy nezacne realne neco stavet, takze se nikdy neobjevi, ze ty studie nemaji s realitou nic spolecneho. Koncept viz napr. https://www.csfd.cz/film/27143... Skrýt celý příspěvek

 • satai
  14:40 15.10.2020

  Vlastně nevím, zda je větší nesmysl házet prachy do tohohle kanálu nebo politické body do Trojmoří, vedle kterého i V4 vypadá tak nějak rozumně.

  Vlastně nevím, zda je větší nesmysl házet prachy do tohohle kanálu nebo politické body do Trojmoří, vedle kterého i V4 vypadá tak nějak rozumně.

 • Arccos
  14:36 15.10.2020

  Víte, co mě děsí ještě víc, než že se postaví ten nesmysl Dunaj-Odra-Labe?
  Že se postaví a bude se jmenovat po Zemanovi.

  Víte, co mě děsí ještě víc, než že se postaví ten nesmysl Dunaj-Odra-Labe?
  Že se postaví a bude se jmenovat po Zemanovi.

  • satai
   14:52 15.10.2020

   Bugemos existuje pro kazdou prilezitost: https://www.bugemos.com/?q=nod...

   Bugemos existuje pro kazdou prilezitost: https://www.bugemos.com/?q=nod...

  • CerVus
   15:48 15.10.2020

   Nejhorší je, že Zemanovi je jedno kolik to bude stát. Jemu jde jen o to prosadit si za každou cenu svou. Jeho ego kombinované s pomstychtivostí a akoholickou demencí tenhle stát ...Zobrazit celý příspěvek

   Nejhorší je, že Zemanovi je jedno kolik to bude stát. Jemu jde jen o to prosadit si za každou cenu svou. Jeho ego kombinované s pomstychtivostí a akoholickou demencí tenhle stát společně s tou nerozhodnou sociopatickou loutkou z Agrofertu přivede na buben.Skrýt celý příspěvek

   • flanker.jirka
    18:34 15.10.2020

    Možná to bude horší než pouze ego, spíše zájmy vlivných skupin lidí v zákulisí.

    Možná to bude horší než pouze ego, spíše zájmy vlivných skupin lidí v zákulisí.

  • Poly
   19:38 15.10.2020

   Ono se to nepostaví, to je víceméně jasné. I kdyby se začalo, tak to utnou další vlády po Andrejkovi, protože prostě nebudou peníze. Ale na studiích a přípravách se dají utopit ...Zobrazit celý příspěvek

   Ono se to nepostaví, to je víceméně jasné. I kdyby se začalo, tak to utnou další vlády po Andrejkovi, protože prostě nebudou peníze. Ale na studiích a přípravách se dají utopit desítky miliard a o to tu jde. Aby si kámoši Zemana a Andrejka ještě rychle přišli na své. Mimochodem, Zeman blábolí o tom, jak posílá kus platu na dluh, ale pro následující rok si nechal zvýšit rozpočet o 200 milionů. Aktuálně tedy na svoji eldéenku potřebuje 634,3 milionu korun. Celou dobu je zalezlý, párkrát do roka vyleze jak zombie a všem to pěkně vytmaví, všechny náš venku zostudí a celá ta anabáze zblajzne víc jak půl miliardy. Asi to Kaťuška prolítá v helikoptéře...Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 2 z 2