Seminář Rozvinování Armády ČR v Poslanecké sněmovně

Seminář Rozvinování Armády ČR v Poslanecké sněmovně
Foto ze semináře Rozvinování Armády ČR - revize mobilizačního systému / Vladimíra Bondarenková (Zvětšit)

V pondělí 23. září 2019 se v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky konal vojenskými a bezpečnostními odborníky hojně navštívený seminář. Byl pořádaný pod záštitou pana poslance Ing. Radovana Vícha z hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). Celý název semináře zní "Rozvinování Armády ČR - revize mobilizačního systému".

Seminář hledal odpověď na zásadní otázku. Tou je, zda má Česká republika vlastní ambici hájit svoji národní a státní suverenitu vždy, za každých podmínek, a to bezpodmínečně. V opačném případě je potom bezpečnost České republiky plně v rukou spojenců a nemáme zájem ji hájit samostatně.

Téma Rozvinování Armády ČR zní pro civilní laickou veřejnost asi trochu záhadně. Skrývá se za ním ale praktická potřeba Armády ČR dosáhnout v případě vyhlášení krizových stavů, stavu ohrožení státu, resp. válečného stavu své nejvyšší potřebné úrovně, jak co se týče počtu vojáků, tak materiálního vybavení apod.

Cílem tohoto semináře bylo popsat stávající situaci v této oblasti, pojmenovat příčiny současných problémů a diskutovat možnosti řešení související s lepším a systémovým zabezpečením obranyschopnosti ČR v případě krize. Výstupem z tohoto odborného semináře by měly být další odborné diskuse a popřípadě i návrhy úprav potřebné legislativy v této oblasti.

Bezpečnostní prostředí se vyvíjí a proměňuje z hlediska historie lidstva skutečně nebývalou rychlostí. Je nutné to chápat a uvědomit si, že v současné době čelíme bezprecedentnímu a značně dynamickému souboru nejrůznějších rizik spojených nejen s hybridní válkou či dezinformacemi, ale také s novými převratnými technologiemi, jako je umělá inteligence. Musíme se připravovat na nejrůznější scénáře budoucnosti a zejména posilovat vlastní obranné schopnosti. Mohou se vyhrotit konflikty o přístup ke zdrojům a destabilizované a nerozvinuté regiony mohou být náchylné k radikalizaci a následnému šíření netolerantních forem islámu a terorismu. Uvedené faktory mohou vyvolat další migrační vlny do států Evropy.

Přesně na takový typ hrozby v současnosti není naše armáda ideálně připravená. Ale to je jen jeden z možných ohrožujících scénářů, dalšími možnými scénáři útoků, které mohou být kombinované s výše uvedeným, je vyřazení klíčových zařízení pro chod státu masivními kybernetickými útoky, útoky zbraněmi s dalekými dostřelem, případně útočnými drony. Je třeba upozornit, že pro obranu našeho území a obyvatel před opravdu vážnou vojenskou hrozbou naše malá profesionální armáda prostě nemůže stačit a musí být rozvinuta na dostatečný počet osob, včetně dostatečného počtu schopných rezervních záloh - odborníků.

V rámci semináře se tak vedla diskuse, jak tyto potřebné rezervy získat. V žádném případě se nejednalo o možnosti znovu zavedení základní vojenské služby, ale o evidenci osob, které projdou odvodovým řízením, zdravotními prohlídkami atp., a lze s nimi potom dále, jako s rezervami, odborně pracovat v rámci přípravy záloh, a to například účastí na několika týdenních cvičeních na základě dobrovolnosti, kde by stát hrál aktivní roli v rámci proplácení náhrad za zdravotní a sociální pojištění a náhradu platu, anebo ušlé mzdy, která vznikla v souvislosti s účastí na takovémto dobrovolném cvičení.

Po zavedení profesionální armády v roce 2004 došlo k zákonnému omezení odvodů.  Podle branného zákona se od roku 2005 odvody provádějí pouze za stavu ohrožení státu a válečného stavu. K dnešnímu dni tak neprošlo odvodovým řízením cca 1,4 milionu osob v rozpětí 18-34 let.

Po zhodnocení aktuálního stavu legislativy a praxe bylo přednášejícími konstatováno, že současný stav v tomto směru není zcela vyhovující. To proto, že nyní platné dokumenty požadují provádět všechny činnosti pro případné doplnění početního stavu Armády ČR, založené na profesionální armádě, až po vyhlášení tzv. mimořádných opatření (vyhlašuje je vláda).

Až pak se zjišťuje, o jaké osoby se Armáda ČR může doplnit, do jakých útvarů by se zařadily, postupně dochází k jejich případnému výcviku podle potřeb Armády ČR. Na další postup se čeká až do vyhlášení stavu ohrožení státu, příp. vyhlášení válečného stavu (obojí vyhlašuje Parlament ČR, případnou mobilizaci pak vyhlašuje Prezident ČR).

Vzhledem k časové náročnosti všech těchto činností je zřejmé, že tyto plány neodpovídají potřebám 21. století, kdy se vše zrychluje. Na reakci na nebezpečí už nejsou měsíce, jsou to spíš dny. Navíc je tu záležitost toho, že ne každá osoba, kterou stát povolá po vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu, opravdu nastoupí do ozbrojených sil ČR. Je třeba počítat s tím, že nemalý počet vojáků v záloze by podle aktuálního znění branného zákona mohl odmítnout vykonávat mimořádnou službu z důvodu svědomí nebo náboženského vyznání, případně se na něj vztahuje výjimka z důvodu péče o nezletilou osobu nebo by měl být zproštěn výkonu mimořádné služby z důvodu svého civilního povolání (např. hasiči, policisté, pracovníci zdravotní záchranné služby). Reálné početní stavy ozbrojených sil tedy budou o tato čísla nižší.

Cílem semináře tedy bylo na tyto nedostatky upozornit, popsat je a navrhnout případnou změnu legislativy v rámci schopností je řešit. Seminář byl opravdu hojně navštívený vojenskými odborníky, a to jak mezi vystupujícími, tak mezi hosty. Zástupci Ministerstva obrany, Generálního štábu Armády ČR, Úřadu vlády, University obrany a dalších odborníků. Většina diskutujících se shodla, že ponechat současný stav není zcela vyhovující.

Padly některé progresivní návrhy, jiné byly mírnější, ale v zásadě panuje shoda na tom, že není vhodné ponechat všechny evidenční a přípravné činnosti jen na dobu vyhlášení mimořádných opatření až vyhlášení stavu ohrožení státu. Byl připomenut koncept tzv. předběžných opatření a odložené potřeby, který to v současné době má řešit, ale postupně zapadl a stálo by možná za to znovu tento koncept „oprášit", resp. aktualizovat koncept vojenské evidence už v mírovém stavu, ale tak, aby byl co nejméně zatěžující pro státní správu a dotčené občany.

Nahlásit chybu v článku

Doporučte článek svým přátelům na sociálních sítích

Související články

Ruská hrozba: Protivzdušná obrana a raketové systémy

Zatímco NATO se posledních 15 let soustředilo na bojové operace proti povstalcům, Rusko využilo ...

Nová americká jaderná strategie: Hrozba omezeného použití jaderných zbraní

Americký deník Huffington post v pátek zveřejnil výtah z návrhu Zprávy o jaderném stavu NPR (Nuclear ...

Chramčichin: Klauni z NATO nás neohrozí, hrozba je Čína

Aleksandr Chramčichin, zástupce ředitele moskevského Ústavu politické a vojenské analýzy, v článku ...

Roboti ve válce: Hrozba nebo naděje pro Evropu?

Za jakých podmínek a s jakým přínosem lze uvažovat o zařazení robotizovaných zbraňových systémů do ...

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

Pro vizuální i informační zpřehlednění diskuze jsme od 4.9.2020 vytvořili sbalovací příspěvky. Viditelných bude vždy prvních 180 znaků. V případě zájmu si může čtenář zbytek textu v příspěvku rozbalit a poté zase sbalit.

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • Dzin
  07:56 27.09.2019
  Oblíbený příspěvek

  K článku bych měl jednu zásadnější výhradu. Sice se v něm široce rozebírá co a proč je zde špatně, ale nikde v něm není to nejdůležitější. Jak to změnit?

  Autor článku sice píše, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  K článku bych měl jednu zásadnější výhradu. Sice se v něm široce rozebírá co a proč je zde špatně, ale nikde v něm není to nejdůležitější. Jak to změnit?

  Autor článku sice píše, že padaly progresivnější či umírněnější návrhy, ale co si pod tím máme představit? Onu shodu na tom, že není dobré ponechat vše tak jak je? To ale pouze konstatování toho, proč se seminář konal. Nebo snad výsledkem semináře bylo navrhnutí "oprášit" koncept předběžných opatření a odložené potřeby? Opět nevíme.

  Je tedy hezké upozorňovat na problém, ale pokud se nepřijde s návrhem nějakého řešení, potom je to zcela zbytečná práce. Přičemž je samozřejmě dobré, aby to řešení bylo realistické a ne jen líbivé či utopické.

  Dovolím si trochu přednést i kritiku redakce, že autora článku měla na tento nedostatek upozornit a chtít, aby ho napravil. AN se mi líbí a budu je dál navštěvovat, ale myslím si, že adresná kritika (a doufám, že ta moje jí je) není zbytečná a je stejně prospěšná, jako případné chválení kvality jiných článků zde.
  Skrýt celý příspěvek

 • Sanyo
  14:53 26.09.2019

  "V dnešní době není nutné udržovat statisícové molochy z dob ČSSR, ale postačí malá profesionální a flexibilní armáda, která pružně reaguje na hrozby vůči ČR". Tak přesně těmito ...
  Zobrazit celý příspěvek

  "V dnešní době není nutné udržovat statisícové molochy z dob ČSSR, ale postačí malá profesionální a flexibilní armáda, která pružně reaguje na hrozby vůči ČR". Tak přesně těmito kecy se ospravedlňovala likvidace naší armády. Každý kdo s tím nesouhlasil, tak byl hned očerňován, že tomu nerozumí a ať se do toho neplete. No takže máme armádu, která by efektivně bránila možná tak Prahu a to jen pár dní, než by jí došla munice. Starší techniku vyřazujeme nebo rozdáváme bez náhrady. Na rozdíl od minulosti, teď už opravdu máme armádu jenom na to, aby se vzdala.
  Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   15:12 26.09.2019

   Sdílejte než to smažou!!!

   Sdílejte než to smažou!!!

 • Jecchus
  23:51 25.09.2019

  Myslím, že drobná změna titulku na "Seminář v Poslanecké sněmovně - rozvinování armády ČR" by snadno zamezila vyšetřování kohokoli pro pokus o státní převrat... :D

  Myslím, že drobná změna titulku na "Seminář v Poslanecké sněmovně - rozvinování armády ČR" by snadno zamezila vyšetřování kohokoli pro pokus o státní převrat... :D

 • Jura99
  16:17 25.09.2019

  Pro odpověď na tu údajně "zásadní" otázku, tedy zda má "Česká republika vlastní ambici hájit svoji národní a státní suverenitu vždy, za každých podmínek, a to bezpodmínečně" se asi ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pro odpověď na tu údajně "zásadní" otázku, tedy zda má "Česká republika vlastní ambici hájit svoji národní a státní suverenitu vždy, za každých podmínek, a to bezpodmínečně" se asi nemusel konat seminář. Z vlastní historie víme, že ani jedna z nejlépe vyzbrojených armád světa, na plných stavech, po ukončené všeobecné mobilizaci, s mužstvem nabytým chutí si to s nepřítelem rozdat, nemusí vystřelit ani ránu, když to politikové nedovolí. Naše dnešní situace je ale zcela jinde, početní stavy, kvalita výzbroje a zásoby munice AČR určitě ani náhodou nestačí na obranu "za každých podmínek a bezpodmínečně". Jsme odkázáni na spojence, především na USA a to i politicky.
  Skrýt celý příspěvek

  • Tesil
   17:29 25.09.2019

   Jura99
   Je pravda,že jsme odkázáni na spojence.Ale vždy tu byla otázka zda budou Spojené státy riskovat zničení svých měst kvůli Evropě.Třeba kvůli nějakému bezvýznamnému ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Jura99
   Je pravda,že jsme odkázáni na spojence.Ale vždy tu byla otázka zda budou Spojené státy riskovat zničení svých měst kvůli Evropě.Třeba kvůli nějakému bezvýznamnému státečku.
   I proto je formulace čl.5 WS pojata takto vágně. Zřejmě se to řadě diskutujících líbit nebude,ale je to tak.
   Skrýt celý příspěvek

   • Jura99
    18:03 25.09.2019

    Tak ano, ve finále si nad námi může umýt ruce úplně každý dosavadní spojenec, když to uzná za nutné, to už taky známe. Ale jsme málo početný stát a na samostatnou obranu proti ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Tak ano, ve finále si nad námi může umýt ruce úplně každý dosavadní spojenec, když to uzná za nutné, to už taky známe. Ale jsme málo početný stát a na samostatnou obranu proti mnohonásobně silnějšímu nepříteli sami nemáme. Ale pokud se nepletu, nehrozí nám izolovaný útok takového nepřítele jen proti nám.
    Skrýt celý příspěvek

    • Tesil
     18:38 25.09.2019

     V současnosti asi nehrozí nebezpečí nikomu v Evropě.Jde o to,že posvátně vzhlížíme k někomu,kdo ve finále řekne: vyzbrojili a vycvičili jsme vás,starejte se.

     V současnosti asi nehrozí nebezpečí nikomu v Evropě.Jde o to,že posvátně vzhlížíme k někomu,kdo ve finále řekne: vyzbrojili a vycvičili jsme vás,starejte se.

     • skelet
      20:48 25.09.2019

      ale to je přeci normální, že v prvé řadě se musíš umět o sebe postarat sám. Jeden český voják znamená, že spojenec může nasadit o jednoho svého vojáka méně, respektive že má o ...
      Zobrazit celý příspěvek

      ale to je přeci normální, že v prvé řadě se musíš umět o sebe postarat sám. Jeden český voják znamená, že spojenec může nasadit o jednoho svého vojáka méně, respektive že má o jednoho vojáka navíc.
      O stát, který svou obranu dlouhodobě zanedbává žádný spojenec nezavadí. Proč krvácet kvůli někomu, kdo za sebe krvácet nechce. Na to tady nemáme nerostné suroviny ..
      Skrýt celý příspěvek

     • Tesil
      23:09 25.09.2019

      skelet
      Z toho co píšeš vyplývá,že za stávající situace postrádá naše členství v alianci smysl.

      skelet
      Z toho co píšeš vyplývá,že za stávající situace postrádá naše členství v alianci smysl.

     • skelet
      10:30 26.09.2019

      z toho vyplývá jen to, že spoléháme na dobromyslnost a velkorysost spojenců a především spoléháme na to, že tučné a klidné časy budou pokračovat do nekonečna.

      z toho vyplývá jen to, že spoléháme na dobromyslnost a velkorysost spojenců a především spoléháme na to, že tučné a klidné časy budou pokračovat do nekonečna.

     • Tesil
      16:31 26.09.2019

      skelet
      Výše uvedená otázka zněla zda by USA riskovaly zničení svých měst kvůli Evropě,bez ohledu na to jestli se plní nebo neplní určitá kritéria.To je podstatné.Nešlo primárně o ...
      Zobrazit celý příspěvek

      skelet
      Výše uvedená otázka zněla zda by USA riskovaly zničení svých měst kvůli Evropě,bez ohledu na to jestli se plní nebo neplní určitá kritéria.To je podstatné.Nešlo primárně o ČR.
      Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      18:51 26.09.2019

      Spíš spoléháme na to že si ještě nikoho (krom různých teroristů) netroufl otevřeně zaútočit na státy sdružené v NATO.

      Spíš spoléháme na to že si ještě nikoho (krom různých teroristů) netroufl otevřeně zaútočit na státy sdružené v NATO.

     • Tesil
      20:09 26.09.2019

      Scotty
      Byla tu přece válka o Falklandy.

      Scotty
      Byla tu přece válka o Falklandy.

     • Scotty
      21:15 26.09.2019

      Tady se Argentinci spoléhali na to že Británie do války o vzdálené ostrovy nepůjde, navíc věřili v podporu USA. Ani jeden z těchto předpokladů jim nakonec nevyšel. Navíc tehdy ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Tady se Argentinci spoléhali na to že Británie do války o vzdálené ostrovy nepůjde, navíc věřili v podporu USA. Ani jeden z těchto předpokladů jim nakonec nevyšel. Navíc tehdy nebyl článek 5 o společné obraně aktivován, ale čistě technicky vzato by se to jako útok proti členské zemi NATO dalo považovat.
      Skrýt celý příspěvek

     • Dzin
      07:42 27.09.2019

      Ještě doplním vysvětlení k Falklandům. NATO má ve své zakládající (Washingtonské) smlouvě prostorově vymezeno svojí působnost (článek 6). Stručně shrnuto je to v Atlantiku na sever ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Ještě doplním vysvětlení k Falklandům. NATO má ve své zakládající (Washingtonské) smlouvě prostorově vymezeno svojí působnost (článek 6). Stručně shrnuto je to v Atlantiku na sever od obratníku Raka. Kromě toho, co psal Scotty Argentinci ještě předpokládali, že NATO nezasáhne, protože to leží mimo tuto vytyčenou oblast.
      Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      11:14 28.09.2019

      "V současnosti asi nehrozí nebezpečí nikomu v Evropě.Jde o to,že posvátně vzhlížíme k někomu,kdo ve finále řekne: vyzbrojili a vycvičili jsme vás,starejte se."

      Ano, nehrozí, těm ...
      Zobrazit celý příspěvek

      "V současnosti asi nehrozí nebezpečí nikomu v Evropě.Jde o to,že posvátně vzhlížíme k někomu,kdo ve finále řekne: vyzbrojili a vycvičili jsme vás,starejte se."

      Ano, nehrozí, těm kdo jsou členy NATO. Ty státy Východní Evropy, které to během devadesátých let a prvních deseti let 21. století nestihly jsou buď loutkovými státy Ruska - Bělorusko nebo jsou ve stavu občanské války živené Moskvou - Ukrajina, Moldavsko. A to nebezpečí je tak "maličké", že i tradičně neutrální - Švédsko, Norsko. nebo vynuceně "neutrální" Finsko zvažují vstup do NATO. Jak by dopadlo Pobaltí bez přítomnosti kontingentu NATO včetně USA netřeba diskutovat.
      Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      11:15 28.09.2019

      "Z toho co píšeš vyplývá,že za stávající situace postrádá naše členství v alianci smysl."

      Jistě, pro toho, kdo by nás nejradši viděl v náručí Ruského medvěda, opravdu nemá ...
      Zobrazit celý příspěvek

      "Z toho co píšeš vyplývá,že za stávající situace postrádá naše členství v alianci smysl."

      Jistě, pro toho, kdo by nás nejradši viděl v náručí Ruského medvěda, opravdu nemá členství v alianci smysl.
      Skrýt celý příspěvek

   • Torong
    11:02 28.09.2019

    Hm, a Rusové zničení svých měst riskovat budou? Každá hůl má dva konce. Váš argument je nesmyslný, protože jaderná válka znamená pat, nikoli zničení USA, jak se snažíte naznačit.

    Hm, a Rusové zničení svých měst riskovat budou? Každá hůl má dva konce. Váš argument je nesmyslný, protože jaderná válka znamená pat, nikoli zničení USA, jak se snažíte naznačit.

 • Scotty
  16:10 25.09.2019

  To co Svědci Okamurovy navrhují je jen zbytečná buzerace občanů. Všechny potřebné údaje pro případnou mobilizaci už o nás stát dnes eviduje.
  Je opravdu podivné že zástupci armády ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To co Svědci Okamurovy navrhují je jen zbytečná buzerace občanů. Všechny potřebné údaje pro případnou mobilizaci už o nás stát dnes eviduje.
  Je opravdu podivné že zástupci armády jdou na seminář který pořádá strana která zaujímá taková prohlášení ke klíčovým programům přezbrojení AČR:
  /Hnutí SPD odmítá drahé nákupy expedičních zbraní v zahraničí pro českou armádu. 12 vrtulníků z USA bude stát 14,5 miliardy korun. Nákup zahraničních bojových vozidel pěchoty 50 miliard korun. Specifikace této výzbroje mluví jasně o tom, že není určena k obraně země, ale k nasazení v zahraničí. Tento fakt je pro nás jedním ze zásadních. Hnutí SPD netrpí naivním pacifismem a naopak jsme přesvědčeni o nutnosti zvýšit obranou kapacitu České republiky. Dosáhnout toho lze změnou koncepce armády, modernizací stávající výzbroje českým průmyslem a rozvojem schopností složek armády zajistit obranu teritoria země. Bohužel současná koncepce slouží expedičním válkám a zisku nadnárodních zbrojařských korporací./
  #JsmeArmada by si měla rozhodnou jestli je tohle opravdu to co chtějí.
  Skrýt celý příspěvek

  • Rase
   16:38 25.09.2019

   patrně si u SPD neuvědomují, že modernizační potenciál BMP-2, T-72 a i houfnic Dana je velmi omezený a reálně dost vyčerpaný. Chápu že se nám nechce do nákupu pár desítek moderních ...
   Zobrazit celý příspěvek

   patrně si u SPD neuvědomují, že modernizační potenciál BMP-2, T-72 a i houfnic Dana je velmi omezený a reálně dost vyčerpaný. Chápu že se nám nechce do nákupu pár desítek moderních MBT, ale nákup nových BVP by měla být priorita armády - větší i než vrtulníky. Není možné stavět armádu akorát na pěchotě - ta se stejně musí v boji opřít o nějaké podpůrné vozidlo.
   Skrýt celý příspěvek

   • satai
    16:56 25.09.2019

    "SPD neuvědomují"

    Těm jsou tyhle detaily jedno - prostě napíší do programu cokoli, aby si mohli další volební období rozdělovat státní příspěvek a mastit ega v TV. A v tom ...
    Zobrazit celý příspěvek

    "SPD neuvědomují"

    Těm jsou tyhle detaily jedno - prostě napíší do programu cokoli, aby si mohli další volební období rozdělovat státní příspěvek a mastit ega v TV. A v tom programu musí být silná armáda, ne USA (nebo Německo) a levně, protože to jejich cílovka chce slyšet.
    Skrýt celý příspěvek

  • Larry
   18:39 25.09.2019

   Jistě, stát má řadu databází o svých občanech. Každé ministerstvo, úřad a každá bezpečnostní složka má svoji, jenom se tak nějak neumí mezi sebou "domluvit" ačkoliv se do IT ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Jistě, stát má řadu databází o svých občanech. Každé ministerstvo, úřad a každá bezpečnostní složka má svoji, jenom se tak nějak neumí mezi sebou "domluvit" ačkoliv se do IT narvalo neskutečně peněz. (aktuálně viz kauza IT na MPSV za kralování madam Marksové )
   Věřte tomu, že KVV ani nevědí jak a kde mají lidi poshánět. Bývalí vojáci, dnes v záloze vycvičení na technice, která již dávno neexistuje. Pro mobilizované muže nemají ve skladech ani základní výstroj.
   Lidi ve věku 18-34 let jdou bez elementárního výcviku na jistou smrt. Životnost v boji 10minut. Řada z nich v životě nedržela v ruce ani špuntovku.
   Do toho komedie alias metodické zaměstnání "ukázka nácviku mobilizace" pořádané jistým KVV s pěti chlapi tomu fakt nepřidá.
   Skrýt celý příspěvek

   • Scotty
    19:11 25.09.2019

    V tom případě by měl pan Vích napřít svou energii směrem k vybudování jednotné databáze ze které by si jednotlivé stání instituce zjišťovali potřebné informace. To co navrhují je ...
    Zobrazit celý příspěvek

    V tom případě by měl pan Vích napřít svou energii směrem k vybudování jednotné databáze ze které by si jednotlivé stání instituce zjišťovali potřebné informace. To co navrhují je jen další nesmyslná buzerace občanů.
    Ovšem to je poněkud těžší než si pozvat pár uniforem a chvíli s nimi zbytečně tlachat. Všichni stejně vědí že za současného stavu je jakákoli mobilizace vyloučená. Znovuvybudování mobilizačních rezerv by stálo takové peníze že pokud by Tomio něco takového navrhl jeho vlastní voliči by ho ukamenovali. Navíc SPD která obstruuje prakticky u všech armádních zakázek je spíš součástí problému než řešení.
    Skrýt celý příspěvek

   • Miroslav
    19:19 25.09.2019

    Databáz je síce množstvo ale v prípade vojny iste nebude povolávať zdravotná poisťovňa ani Český zväz záhradkárov. Neviem presne ako u vás ale u tu funkciu okresných vojenských ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Databáz je síce množstvo ale v prípade vojny iste nebude povolávať zdravotná poisťovňa ani Český zväz záhradkárov. Neviem presne ako u vás ale u tu funkciu okresných vojenských správ prebrali krajské úrady. Síce už netreba chodiť na tie trápne odvody ale branná povinnosť nezanikla ani v SR a ani v ČR. Akurát, že teraz ťa už neodvedú na vojenskej správe ale podľa papiera po teba rovno prídu chlapci na UAZ-e
    Skrýt celý příspěvek

    • Larry
     15:45 26.09.2019

     V ČR se zánikem OVS a změnou organizace vznikly z Krajských vojenských správ tzv. Krajská vojenská velitelství (KVV) ty mají mít evidenci osob, mobilizační a doplňovací oddělení a ...
     Zobrazit celý příspěvek

     V ČR se zánikem OVS a změnou organizace vznikly z Krajských vojenských správ tzv. Krajská vojenská velitelství (KVV) ty mají mít evidenci osob, mobilizační a doplňovací oddělení a plánování, rekrutační oddělení, každé má v podřízenosti rotu aktivních záloh. Převzali činnost po OVS.
     Nedovedu si představit že by dnes někdo někomu předával oproti podpisu povolávací rozkaz a ještě pro dotyčného jezdil UAZem. Celé by to bylo vyhlášené ve veřejnoprávních médiích.
     Otázkou je, kdo na to má "koule" Stačí dotyčnému připomenout, že nese trestně-právní odpovědnost a můžou se objevit oznámení (ex TO neboli trestní oznámení) a mobilizace nebude. Tady je to "specifické prostředí České republiky"
     Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      16:04 26.09.2019

      V případě vyhlášení stav ohrožení státu nebo válečného stavu budou trestní oznámení asi to poslední co bude kohokoli zajímat...

      V případě vyhlášení stav ohrožení státu nebo válečného stavu budou trestní oznámení asi to poslední co bude kohokoli zajímat...

     • Miroslav
      17:22 26.09.2019

      Ako tie kompetencie proste niekde prejsť museli keďže branná povinnosť nezanikla. U nás to majú na starosti krajské úrady lebo okresné vojenské správy kde sa chodilo na odvody ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Ako tie kompetencie proste niekde prejsť museli keďže branná povinnosť nezanikla. U nás to majú na starosti krajské úrady lebo okresné vojenské správy kde sa chodilo na odvody zanikli.

      Čo sa týka tých povolávaní tak mám info od kamaráta ukrajinca. Normálne dostal poštou obálku, že má nastúpiť na východ. Tam je to normálne formou rotácie, že povedzme 2 týždne si tam a potom domov a vždy keď príde na teba rad ideš zase. On im odpísal, že nikde nepôjde lebo už trvalo žije na Slovensku a oni mu odpísali, že už ho nechcú lebo by mohol byť bezpečnostným rizikom a vyradzujú ho z evidencie
      Skrýt celý příspěvek

  • Luky
   21:49 25.09.2019

   Už jsem tu jednou psal, jak jsem si prošel celou anabází příjímacího oseru do AČR někdy v roce 2003 a pan ministr Tvrdík 14 dní před mým nástupem k útvaru položil funkci ministra, ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Už jsem tu jednou psal, jak jsem si prošel celou anabází příjímacího oseru do AČR někdy v roce 2003 a pan ministr Tvrdík 14 dní před mým nástupem k útvaru položil funkci ministra, což vedlo ke zrušení míst všech nově přijatých. Jak mě potom povolali do ZVS a do civilu povýšili na rotmistra (k tomu jsem dostal doporučující posudek od brigádního jenerála)...

   Co jsem nenapsal je, že mě to přes všechnu vytíženost a odpovědnost k rodině ani později nepustilo. Někdy možná před osmi (?) lety armáda naříkala, že hledá lidi. Zavolal jsem na rekrutační a kromě standardních keců o tom, že jsem překvalifikovaný, že hledají vojíny řidiče a pak a tak, mi ještě milá vojanda z rekrutačního sdělila, že veškeré záznamy z minulosti(VZS) jsou zkartovány.
   Tak nevím, co všechno o nás armáda ví.....ale nepřekvapilo by mě, kdyby velký prd.
   Je fakt, že jsem byl před časem na pohotovosti ve Střešovicích a pan ošetřující plukovník viděl, že jsem u nich absolvoval přijímací prohlídky.....tak si aktualizoval údaje (adresu).
   Skrýt celý příspěvek

   • Larry
    15:56 26.09.2019

    Jistě, přítelkyně je zdravotní sestra s VŠ vzděláním a pokud jsem byl u nich v FN hospitalizovaný, ošetřující lékař i po letech "v civilu" dohledal a spojil se s bývalým ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Jistě, přítelkyně je zdravotní sestra s VŠ vzděláním a pokud jsem byl u nich v FN hospitalizovaný, ošetřující lékař i po letech "v civilu" dohledal a spojil se s bývalým ošetřujícím lékařem poslední posádkové ošetřovny. Potřeboval výpis ze zdravotní dokumentace který promptně získal . Navíc si můžete zjistit, co si na vás který lékař účtoval zdrav. pojišťovně. Také byly problémy viz "elektronické zdravotní knížky" ale funguje to.
    To MO a AČR se pustili do tzv. ˇSIS tak to skončilo katastrofou. více na google...
    Nicméně i v armádě byli zejména v 90tých letech lidé kteří rozuměli věci a postavili bez IT firem a jejich "podpory" AIS LaPVOS. (automatizovaný systém letectva a protivzdušné obrany státu) nevymýšleli nesmysly. Použili packetový provoz X.25 a chodilo to výborně.
    Skrýt celý příspěvek

    • Luky
     10:15 27.09.2019

     Příspěvkem jsem chtěl naznačit, že asi spíš nic nemají a neví (pokud ta vojanda říkala pravdu). Možná tak na kraji nějaké obecné demografické údaje...
     Mě to nevadí, vnucovat se už ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Příspěvkem jsem chtěl naznačit, že asi spíš nic nemají a neví (pokud ta vojanda říkala pravdu). Možná tak na kraji nějaké obecné demografické údaje...
     Mě to nevadí, vnucovat se už nebudu a svoje kluky jim nedám.
     Skrýt celý příspěvek

 • Bernis
  15:47 25.09.2019

  Směl bych porosit autora článku, aby "rozklíčoval" jednotlivé odborníky, kteří zasedli za předsednický stůl (omlouvám se, ale rozpoznal jsem pouze pana Okamuru) a předpokládám též ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Směl bych porosit autora článku, aby "rozklíčoval" jednotlivé odborníky, kteří zasedli za předsednický stůl (omlouvám se, ale rozpoznal jsem pouze pana Okamuru) a předpokládám též přispěli do diskuse svým pohledem na danou problematiku.
  Zároveň, (pokud seminář nebyl tajný) bych porosil o odkaz na jeho záznam nebo alespoň na texty jednotlivých příspěvků. Děkuji předem.
  Skrýt celý příspěvek

  • Bernis
   15:49 25.09.2019

   "poprosil" :-)

   "poprosil" :-)

   • Larry
    18:24 25.09.2019

    Stáhněte si snímek z článku, v každém slušnějším grafickém softu si můžete zvětšít a a zrovna tento i patřičně doostřit. Není potřeba kupovat předražené sw alias photoshop.
    Dva ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Stáhněte si snímek z článku, v každém slušnějším grafickém softu si můžete zvětšít a a zrovna tento i patřičně doostřit. Není potřeba kupovat předražené sw alias photoshop.
    Dva pánové po levici pana Okamury nejsou žádní neznámí vojíni, ale jejich fotografie i s profesními CV najdete na webu army.cz
    Skrýt celý příspěvek

    • Larry
     18:25 25.09.2019

     P.S. Na stole mají všichni jmenovky a používejte goooooogle.

     P.S. Na stole mají všichni jmenovky a používejte goooooogle.

    • satai
     18:32 25.09.2019

     Ano, to je přesně ta správná novinařina (pardon - PR). Čtenář musí stáhnout obrázek a upravit si ho, protože jména v článku by byla moc velká nuda.

     Ano, to je přesně ta správná novinařina (pardon - PR). Čtenář musí stáhnout obrázek a upravit si ho, protože jména v článku by byla moc velká nuda.

 • Jiří Vojáček
  15:22 25.09.2019
  • (4)
  Oblíbený příspěvek

  "... byl pořádaný pod záštitou pana poslance Ing. Radovana Vícha z hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)."
  Autor článku: Ing. Radovan Vích.

  Omlouvám se, teď budu trochu ...
  Zobrazit celý příspěvek

  "... byl pořádaný pod záštitou pana poslance Ing. Radovana Vícha z hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)."
  Autor článku: Ing. Radovan Vích.

  Omlouvám se, teď budu trochu osobní. Pane Grohmanne, už jsem o vás od řady renomovaných novinářů z oboru, jejich články čteme a reportáže posloucháme v řadě špičkových médií, slyšel spoustu nehezkých věcí. Názor si ale vždycky dělám sám.

  Můj názor je takovýto: Kromě toho, že jste Armádní noviny vybudoval (a za to vám tleskám), jste z nich udělal hlásnou troubu Czechoslovak Group. Věřím, že se vám to vyplatí a nemám vám to za zlé, jen bych řekl, že to dost znižuje kvalitu obsahu na AN, ale to je vaše věc, jako provozovatele.

  Ovšem vydávat tady vysoce NEodborné politické tlachání člověka typu Radovana Vícha, který otevřeně brojí proti našemu spojenectví s evropskými státy a USA, to je opravdu vrchol.

  Případné obnovení základní vojenské služby se řeší na úplně jiných fórech, než byla konference, pořádaná veskrze hnutím SPD. A i kdyby nebyla, na konferenci tohoto typu se nikdo nedostane k opravdu podstatným mobilizačním dokumentům, které jsou pro debatu nad tímto tématem podstatné. Proč? Protože polovina poslaneckého klubu SPD nedostala prověrku na vyšší stupeň utajení.

  Jste hlupák, pokud tu vydáváte podobné nesmysly.
  Skrýt celý příspěvek

  • Rase
   16:30 25.09.2019
   Oblíbený příspěvek

   bohužel musím souhlasit, článek vůbec nic neříká a akorát přihřívá polívčičku SPD...
   je to bída.

   bohužel musím souhlasit, článek vůbec nic neříká a akorát přihřívá polívčičku SPD...
   je to bída.

  • Scotty
   18:51 25.09.2019

   Neznám pana Grohmanna osobně proto nemůžu hodnotit co jste napsal. Ovšem realita je že spravuje jeden z nejlepších (ne li nejlepší) military web v České republice. Nevím co ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Neznám pana Grohmanna osobně proto nemůžu hodnotit co jste napsal. Ovšem realita je že spravuje jeden z nejlepších (ne li nejlepší) military web v České republice. Nevím co administrátora vedlo k propagaci strany jako SPD s jejich scestnými názory na obranou politiku ČR, ovšem pokud chce začít konkurovat Parlamentním listům je to jeho právo.
   Skrýt celý příspěvek

  • tctx
   09:19 26.09.2019

   Jo, ten "pan poslanec" je hodne k zbliti. Plus teda souhlas se zbytlem.

   Jo, ten "pan poslanec" je hodne k zbliti. Plus teda souhlas se zbytlem.

  • Jan Grohmann
   11:29 26.09.2019

   Co k tomu říct. Pokud se Vám AN nelíbí, klikněte na ten křížek vpravo nahoře a AN už nečtěte.

   Případně mi pošlete Vaší IP a zablokujeme Vás. Ale v pondělí vydáme skvělý článek o ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Co k tomu říct. Pokud se Vám AN nelíbí, klikněte na ten křížek vpravo nahoře a AN už nečtěte.

   Případně mi pošlete Vaší IP a zablokujeme Vás. Ale v pondělí vydáme skvělý článek o tom, jak si povede F-35 proti S-400, byla by škoda, kdyby jste si ho nechal ujít.
   Skrýt celý příspěvek

   • tctx
    14:06 26.09.2019

    Nenecham se zablokovat, dekuji za nabidku :) AN jsou povetsinou fajn, vyjadruji jen povzdech nad timto prispevkem, ktery obecnou kvalitu tahne trochu dolu.

    K zbliti je, ze sam o ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Nenecham se zablokovat, dekuji za nabidku :) AN jsou povetsinou fajn, vyjadruji jen povzdech nad timto prispevkem, ktery obecnou kvalitu tahne trochu dolu.

    K zbliti je, ze sam o sobe clovek pise jako o "panu" poslanci.
    Skrýt celý příspěvek

    • Luky
     14:18 26.09.2019

     Jo tohle....no není to šťastně napsaný.

     Mě ale bylo daleko víc do blití z různých Kalousků, Tvrdíků, Parkanových .... formu tolik neřeším.

     Jo tohle....no není to šťastně napsaný.

     Mě ale bylo daleko víc do blití z různých Kalousků, Tvrdíků, Parkanových .... formu tolik neřeším.

     • tctx
      15:43 26.09.2019

      Praveze ta forma vypovida strasne moc, v tomto pripade bohuzel.

      Praveze ta forma vypovida strasne moc, v tomto pripade bohuzel.

   • Jiří Vojáček
    15:18 26.09.2019

    Když už jste cítil potřebu reagovat, tak konstatuji, že jste se nevypořádal ani s jednou z mých připomínek. Ani s tou, že tu děláte bezostyšné PR Czechoslovak Group, ani s tou, že ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Když už jste cítil potřebu reagovat, tak konstatuji, že jste se nevypořádal ani s jednou z mých připomínek. Ani s tou, že tu děláte bezostyšné PR Czechoslovak Group, ani s tou, že tu vydáváte diletantské blbosti z dílny SPD. Upřímně řečeno jsem to ani neočekával, nadto jak jsem už psal, respektuji, že je to tady váš prostor, proto i ostudu si na něm můžete dělat dle libosti a bez omezení.

    Když se ale podívám na vývoj vaší návštěvnosti za letošní rok, jasně z něj vysvítá jedna věc a to že vás zachraňují články pro Technet. Kdyby nebylo jich, tak vám čísla padají, mezi březnem a srpnem jste spadl v RU o polovinu.

    Vybudoval jsem (a prodal) už řadu dobrých webů, proto přijměte dobře míněnou radu od zkušenějšího. Dělejte to, pro co mají lidé AN rádi, tedy kvalitní překlady z The Drive a dalších zahraničních zdrojů. Nekončící proud (označených i neoznačených) PR materiálů holdingu CSG a slinty pitomců z SPD vaše uživatele zjevně nezajímají.
    Skrýt celý příspěvek

   • Larry
    18:22 26.09.2019

    Pane Grohmanne,
    to si děláte srandu a nebo máte P.T. čtenáře za úplné hlupáky?? Vy nevidíte jako admin, která IP navštěvuje váš web?? Na to existují i obyčejné uživatelské ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Pane Grohmanne,
    to si děláte srandu a nebo máte P.T. čtenáře za úplné hlupáky?? Vy nevidíte jako admin, která IP navštěvuje váš web?? Na to existují i obyčejné uživatelské prográmky , které Vám tyhle statistiky udělají.
    Víte za co vůbec nesete zodpovědnost a jaké jsou vaše povinnosti jako provozovatele webu???
    Všechno pochopím, pokud napíšete, že jste novinář a na zbytek máte dobře napsanou smlouvu s firmou.
    Skrýt celý příspěvek

  • Luky
   11:44 26.09.2019

   Netvrdím, že článek toho říká nějak hodně, kromě toho, že proběhl jakýsi seminář na téma "lidských zdrojů pro mobilizaci" a že na něm zazněly různé názory.

   Co je ale prosím na ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Netvrdím, že článek toho říká nějak hodně, kromě toho, že proběhl jakýsi seminář na téma "lidských zdrojů pro mobilizaci" a že na něm zazněly různé názory.

   Co je ale prosím na poslanci Víchovi neodborného a k zblití?
   https://cs.wikipedia.org/wiki/...

   Rád se nechám poučit.
   Jako jeden se má trošku napozoru, když je někdo nejlepší v ročníku....ale dycky to nemusí být nesnesitelný šprt. Někdy to prostě lidem jde, případně má vysokou přirozenou inteligenci nebo má kolem sebe samý paka. Nevím. Tak sem hoďte nějaký drby.
   Skrýt celý příspěvek

   • Scotty
    15:56 26.09.2019

    Hlavní problém je že pořádat takový seminář je úplně o ničem? Nebo je snad nějaký konkretní výstup z tohoto setkání? Dělá to na mě dojem že se jen chtěl Okamůra vyfotit s vojáky u ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Hlavní problém je že pořádat takový seminář je úplně o ničem? Nebo je snad nějaký konkretní výstup z tohoto setkání? Dělá to na mě dojem že se jen chtěl Okamůra vyfotit s vojáky u jednoho stolu. Stejně jako pár dnů předtím na Dnech NATO, což v případě Okamůry a jeho názorů na Alianci zvlášť absurdní.
    Skrýt celý příspěvek

    • Luky
     18:36 26.09.2019

     No já z článku fakt nepoznám, jestli ten seminář byl o ničem nebo přínosem.
     Z diskuze ale poznám, že vás dráždí SPD....to je tak celý.

     Mě bavil ten "bez obalu" panel, který tu byl ...
     Zobrazit celý příspěvek

     No já z článku fakt nepoznám, jestli ten seminář byl o ničem nebo přínosem.
     Z diskuze ale poznám, že vás dráždí SPD....to je tak celý.

     Mě bavil ten "bez obalu" panel, který tu byl prezentován před pál lety - Pavel, Cílek, egyptolog a pak ještě ten později vyhozený profesor, co pajcoval Anglány.
     Hoši si "bez obalu" povídali o kolapsech civilizací, ohrožené euroatlantské kultuře...došli k tomu, že někdy je jediná možnost nechat kolaps doběhnout, než ho zkoušet sanovat. A nakonec tomu dali závěr, jakože to celé bylo o Rusku :D
     Nebo jsme tu měli hvězdu Černochovou a pár dalších případů. Ale je fakt, že to ve výsledku schytali všichni.
     Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      19:20 26.09.2019

      Ano, dráždí mě SPD protože jejich prosazování přímé demokracie považuje za bezprostřední likvidaci jakékoli akceschopnosti našeho státu. Už takhle prakticky všechny rozhodnutí ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Ano, dráždí mě SPD protože jejich prosazování přímé demokracie považuje za bezprostřední likvidaci jakékoli akceschopnosti našeho státu. Už takhle prakticky všechny rozhodnutí trvají neúměrně dlouho, v případě zavedení referend ve kterých se k odborným otázkám bude vyjadřovat každá hajzbába bude znamenat naprostý rozvrat.
      Když už jsme na AN tak si neodpustím poznámku k představě SPD o podobě armády. Z toho co od nich člověk slyší jsem nabyl dojem že chtějí švýcarskou armádu (absolutně nechápu proč), ale za peníze která dává tak Lucembursko.
      Zkrátka SPD je skrz na skrz populistická strana, která jak už jsem psal je součástí problému. Rozhodně ne řešení.
      Skrýt celý příspěvek

     • Luky
      19:38 26.09.2019

      Mám pochopení pro modely, které se snaží zapojit větší počet občanů.
      Kdysi jsem tu zmínil, že naše oblastní služebna s několika policajty má na starosti 72 obcí. Neuhlídali by ani ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Mám pochopení pro modely, které se snaží zapojit větší počet občanů.
      Kdysi jsem tu zmínil, že naše oblastní služebna s několika policajty má na starosti 72 obcí. Neuhlídali by ani trezor s vlastními zbraněmi.
      Ale hlavně, že budem mít čtyry Kobry a poflušeme všechno, co SPD, protože SPD.

      Už je mi to jedno, já si s tím dál hlavu dělat nebudu.
      Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      20:21 26.09.2019

      K různým samo-domo-uprchlíko branám se raději nabudu vyjadřovat. Ovšem policajtů rozhodně není podstav spíš naopak. Samotná PČR má přes 40000 příslušníků plus městské a obecní ...
      Zobrazit celý příspěvek

      K různým samo-domo-uprchlíko branám se raději nabudu vyjadřovat. Ovšem policajtů rozhodně není podstav spíš naopak. Samotná PČR má přes 40000 příslušníků plus městské a obecní policie, to je řekl bych na náš stát víc než dost. Například Rakousko má zhruba 28000 policistů a neřekl bych že je méně bezpečné než ČR.
      Skrýt celý příspěvek

     • Luky
      10:09 27.09.2019

      Já o voze, ty o koze.
      Jasně, že tady z toho nechci dělat policejní stát. Právě proto je debata o zapojení širší veřejnosti.
      Armáda měla dřív mnohem vyšší stavy a hlídala i čáru. ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Já o voze, ty o koze.
      Jasně, že tady z toho nechci dělat policejní stát. Právě proto je debata o zapojení širší veřejnosti.
      Armáda měla dřív mnohem vyšší stavy a hlídala i čáru. Když má stavy jako teď, nemá na to už kapacity. A aktivity jako zmíněná v článku vznikají právě proto, že domobrany jsou krajní řešení, kterému se všichni chtějí vyhnout.

      Takže je hrozně fajn, že si v "@Scotty 15:12 26.09.2019" přisadíš, že je vojáků málo (nebo to byla ironie?), ale jediné pro co jsi kdy byl, byla co nejlépe vybavená pidiarmáda, plná drahého "šrotu".
      Samozřejmě, že na obou přístupech se dá najít něco dobrého, ale zrovna ten tebou haněný více odpovídá top hrozbám, které jsou oficiálně definovány...a dost možná v horizontu např. dvou dekád nastanou.
      Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      13:04 27.09.2019

      Ano , myslím si že početně odpovídající profesionální armáda vybavená pokud možno co nejlepší technikou s AZ je nejlepší možné řešení. Navíc si to nemyslím jen já, ale i vojenští a ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Ano , myslím si že početně odpovídající profesionální armáda vybavená pokud možno co nejlepší technikou s AZ je nejlepší možné řešení. Navíc si to nemyslím jen já, ale i vojenští a civilní představitelé v drtivé většině západních států. I Rusko začíná uvažovat o ukončení ZVS a přechodu na plně profesionální armádu.
      Skrýt celý příspěvek

     • Luky
      13:43 27.09.2019

      To je dost povrchní shrnutí, protože i západní státy používají více stupňů záloh, případně gardy nebo nějakou formu domobrany.
      Jestli máme 6 nebo 7 tisíc nasaditelných vojáků a k ...
      Zobrazit celý příspěvek

      To je dost povrchní shrnutí, protože i západní státy používají více stupňů záloh, případně gardy nebo nějakou formu domobrany.
      Jestli máme 6 nebo 7 tisíc nasaditelných vojáků a k tomu 1500 nebo 2000 aktivních záložáků - tak to stejně nic neřeší. AZ jsou spíš pohotovostním dopněním profi armády a ne zmiňovanou teritoriální obranou.
      Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      14:36 27.09.2019

      Kdo má zájem může se zapojit už dnes. AZ mají prozatím lícový stav 5000 vojáků takže zhruba 2000 míst je stále volných. Navíc je tu možnost projít dobrovolným vojenským cvičením ve ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Kdo má zájem může se zapojit už dnes. AZ mají prozatím lícový stav 5000 vojáků takže zhruba 2000 míst je stále volných. Navíc je tu možnost projít dobrovolným vojenským cvičením ve Vyškově a potom být zařazen do "pasivní" zálohy. Systém záloh má nastavený každá země NATO jiný, ale pokud se chce občan ČR zapojit do armádních záloh má možností dost.
      Skrýt celý příspěvek

  • flanker.jirka
   19:50 26.09.2019

   Pane Vojáček, nebo spíše pane nadčlověk, založte si svůj web, kde si můžete vše řádně "demokraticky" kádrovat a vám nesympatické politické subjekty mazat.
   To že se našel nekdo, ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Pane Vojáček, nebo spíše pane nadčlověk, založte si svůj web, kde si můžete vše řádně "demokraticky" kádrovat a vám nesympatické politické subjekty mazat.
   To že se našel nekdo, kdo chce 30 let neřešené téma začít řešit je jedině dobře. A je jedno, že je z jiné než vaší oblíbené partaje. Politici, kteří tu adorují spojenectví a členství v alianci by si měli uvědomit, že si spoustu věcí nalhavaji a ani za 20 let od vstupu do NATO nebyli schopni splnit daně sliby.
   ...chovat se tak, že EU a NATO tu budou v současné podobě na věčné časy je blbost. Štěstí pak přeje připraveným a bez takového úvodního semináře se nic nepřipraví.
   A proč tam byli vojáci? ...protože armada je z principu apolitická a mělo by ji zajímat zda se pohnou ledy a na místo hvězdných válek v jiné sluneční soustavě se budou řešit reálné problémy
   Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  14:52 25.09.2019

  Hm, to jednání vedli ti praví, SPD a pan Tomio ve středu :-/.

  Hm, to jednání vedli ti praví, SPD a pan Tomio ve středu :-/.

 • faraonamumu
  14:50 25.09.2019
  • (4)
  Oblíbený příspěvek

  Už jsem tady viděl různé články, ale od poslance SPD ještě ne, zajímá mě, čeho se dočkáme příště... Nemusím snad připomínat jaké má SPD směšné, někdy až nebezpečné názory a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Už jsem tady viděl různé články, ale od poslance SPD ještě ne, zajímá mě, čeho se dočkáme příště... Nemusím snad připomínat jaké má SPD směšné, někdy až nebezpečné názory a jakkoliv je zde nechat vyjadřovat je podle mě krajně nevhodné.
  Skrýt celý příspěvek

  • satai
   17:29 25.09.2019

   Amen.

   Amen.

  • liberal shark
   07:53 26.09.2019

   Chlapci chlapci, svoboda slova znamená, že každý, a to podtrhuji, má nezadatelné právo veřejně presentovat své názory, byť byly třeba chybné nebo hloupé. Cenzura je cestou do pekel ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Chlapci chlapci, svoboda slova znamená, že každý, a to podtrhuji, má nezadatelné právo veřejně presentovat své názory, byť byly třeba chybné nebo hloupé. Cenzura je cestou do pekel totality a fašismu.
   Skrýt celý příspěvek

    • liberal shark
     10:05 26.09.2019

     Je rozdíl mezi právem veřejně prezentovat své názory a právem ostatních tyto názory neposlouchat. Nicméně faraonmumu píše, že je nevhodné prezentovat názory SPD zde na Armádních ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Je rozdíl mezi právem veřejně prezentovat své názory a právem ostatních tyto názory neposlouchat. Nicméně faraonmumu píše, že je nevhodné prezentovat názory SPD zde na Armádních novinách, protože se jemu zdají směšné až nebezpečné. Jak by se vám chlapci líbilo, kdyby se někomu zdály směšné a nebezpečné vaše názory a nechal vás na AN zabanovat ?
     Skrýt celý příspěvek

     • satai
      10:13 26.09.2019

      A právem poslat k šípku někoho, kdo ty názory chce tisknout u tebe...

      A právem poslat k šípku někoho, kdo ty názory chce tisknout u tebe...

     • liberal shark
      12:47 26.09.2019

      to satai 10:31
      AN patří vám nebo faraonovi ?

      to satai 10:31
      AN patří vám nebo faraonovi ?

     • satai
      13:06 26.09.2019

      @"liberál"

      Ne. Což je naprosto irelevantní.

      @"liberál"

      Ne. Což je naprosto irelevantní.

     • Luky
      13:17 26.09.2019

      @satai:
      "A právem poslat k šípku někoho, kdo ty názory chce tisknout u tebe..."

      Jaké názory máš na mysli?
      ....že doba je rychlá a zrychluje se nebo že naše armáda není na hrozby ...
      Zobrazit celý příspěvek

      @satai:
      "A právem poslat k šípku někoho, kdo ty názory chce tisknout u tebe..."

      Jaké názory máš na mysli?
      ....že doba je rychlá a zrychluje se nebo že naše armáda není na hrozby spojené s příp. neřízenou migrací ideálně připravená?

      -----------------------------------------------------------------------------------------
      Petice proti flašinetářům
      Charles Babbage inicioval petici proti londýnským flašinetářům, kteří rušili jeho klid. Petice neuspěla a flašinetáři a hudebníci celého Londýna se začali na oplátku scházet pod Charlesovými okny a vyhrávali tam co možná nejhlasitěji
      Skrýt celý příspěvek