SIGINT – hledání neviditelného

SIGINT – hledání neviditelného
Heron IAI se satelitní komunikací, EO senzorem, námořním radiolokátorem, COMINT a ELINT / Foto: Produktová fotka IAI (Zvětšit)

Pozorování bojiště v moderní válce závisí na stále sofistikovanějších senzorech a algoritmech. Zpravodajští analytici, velitelé a bojovníci musí pokrývat široké spektrum signálů, od vizuálních a elektromagnetických, až po akustické a seismické, a jsou tak závislí na schopnostech strojů vnímat bojový prostor, chápat situace a provádět akce.

Rodinu dronů Heron od izraelské společnosti IAI tvoří strategický dron Heron TP, drony pro střední výšky s dlouhou výdrží (MALE) Heron 1 a HERON MK II, a dron Tactical T-Heron. Tyto drony dovolují uživatelům rozmístit užitečný náklad tvořený mnoha senzory, a to v neustále se vyvíjejících podmínkách taktické až strategické úrovně.

Díky vzájemné kompatibilitě dronů rodiny Heron mohou uživatelé v misích operovat s integrovanými EO/IR kamerami, radiolokátory a SIGINT. Uživatelé tak získávají nebývalé nové provozní možnosti. Díky této multisenzorové sledovací schopnosti každý dron z rodiny Heron umí odhalit strategické záměry, skryté hrozby a krátkodobé cíle, které konvenčními způsoby sběru informací nelze často odhalit.

Dnes každá vojenská aktivita vyzařuje charakteristický podpis, který lze zachytit vizuálními senzory, radarem a elektronickým sledováním. Sběr aktivit známé jako signálové zpravodajství (SIGINT) sleduje vysokofrekvenční (RF) signály emitované nejrůznějšími systémy. Elektronické zpravodajství (ELINT) obvykle sleduje emise radarů a zbraňových systémů a hodnotí jejich aktivitu pomocí analýzy konkrétních parametrů signálu. Komunikační zpravodajství (COMINT) se týká zpráv získaných pomocí rádia, datových spojů, satelitů a mobilním odposlechem. Využití COMINT geolokace v symetrických a asymetrických konfliktech, a ještě předtím predikace konfliktů v klíčových uzlech bojiště, dále související aktivity známých aktérů, identifikace jednotlivých hráčů a bojových formací, to vše dovoluje analytikům upřesnit cíle a stopy, které byly objeveny jinými prostředky. Tato fúze informací je nezbytná k udržení kontaktu s cílem, i když přestane emitovat v určitém pásmu.

Neaktivní hrozby, které najdeme v moderních konfliktech a na bojištích, mohou mít jen minimální vizuální a radarové podpisy. Po své aktivaci však generují specifický, jasně rozlišitelný elektromagnetický podpis zachytitelný pomocí SIGINT. Po celá desetiletí se elektronické sledování používá jako strategické aktivum, které umožňuje včasné varování před záměry nepřítele – tyto utajované prostředky jsou rozmístěny na speciálních pilotovaných letadlech, námořních lodích a strategických pozemních zařízeních, přičemž řešení založená na pilotovaných letadlech budou nahrazeny nebo přinejmenším doplněny bezpilotními systémy.

Hra na kočku a myš

Jak se hrozby stávají více sofistikovanými, mění se i senzory, které po těchto hrozbách pátrají. Digitální radary a rádia používají rychlé přeskakování frekvencí, nízký výkon a efektivní antény k zajištění nízké pravděpodobnosti zachycení (LPI). Nárazové digitální přenosy krátkých paketů také pomáhají vyhnout se detekci. Na druhou stranu, ultrarychlé širokopásmové digitální přijímače mohou udržet kontakt i s nejkratšími a nejslabšími signály, které využívají výše popsané schopnosti. Jde o moderní systémy SIGINT, které skenují, detekují a sledují sinaly agilních emiterů, jako jsou digitální LPI radary a softwarově definovaná rádia využívající šifrování a skákání mezi frekvencemi, stejně tak i mobilní a satelitní komunikaci.

S tím, jak se senzory SIGINT stávají menšími a lehčími, stávají se vhodnými i pro letecké platformy, jako jsou bezpilotní vzdušné systémy (UAS), což umožňuje uživatelům dohlédnout dál, pokrýt větší oblast s vyšší přesností a udržet se mnohem déle ve vzduchu a sbírat informace pomocí SIGINT.

S dramatickým pokrokem v elektronice, zpracování signálů a miniaturizací, systémy SIGINT mají menší rozměrové a energetické požadavky a díky své nenáročnosti vyhovují menším platformám. Moderní systémy SIGINT od společnosti IAI, za podpory výkonného zpracování dat, využívají umělou inteligenci a strojové učení (AI/ML) ke zpracování, filtrování a extrakci těch nejcennějších a nejvíce smysluplných informací pro uživatele. Abychom mohli pracovat s LPI, SIGINT musí pokrývat celé relevantní spektrum a implementovat robustní a pokročilé algoritmy zpracování dat. Jen tak se lze zaměřit se na nejdůležitější signály.

Tyto menší a pokročilé senzory se transformovaly ze strategických aktiv na taktické nástroje, jelikož SIGINT nyní umí podporovat uživatele na operační a taktické úrovni. SIGINT používaný pro pasivní sběr informací a jako nástroj zaměřování, pomáhá uživatelům od detekce až do odpoutání se od cíle.

Tyto klíčové schopnosti, společně s EO / IR a radary, lze nyní umístit na různý typy UAS a provádět dlouhodobé mise. Následně pomocí integrace radarů, SIGINT a EO / IR, současně s multispektrálním snímkováním a multimodálním senzorovým zpracování dat, je možné vytvářet společný situační obrázek. Díky palubnímu zpracování dat a širokopásmovému datovému spojení, které přenáší data ze senzorů do řídicího střediska na zemi, drony umí pracovat v nižší nadmořské výšce, což uživatelům poskytuje detailnější snímkování potenciálních cílů. Vrstva SIGINT poskytuje nejširší pohled na zájmové území, pomáhá zaměřovat palubní EO / IR a radary na průzkum podezřelých míst, následnou identifikaci a jasné potvrzení cílů. Takové schopnosti zásadně podporují operace v ohroženém a v zapovězeném bojovém prostoru, stejně jako v asymetrické válce, kde rychle se objevující cíle mohou během krátké doby způsobit značné škody.

Heron UAS se pro tyto mise dokonale hodí, protože zvolená konfigurace umožňuje optimální oddělení senzorů a emitorů, aby se minimalizovaly přeslechy. UAS umožňují s podobnými systémy vykonávat nepřetržité mise trvající několik dní, čímž vytvářejí vícevrstvé pokrytí s více senzorovými systémy. UAS mohou z odstupu provádět nepřetržité elektronické sledování přes státní hranici nebo tajné letecké mise blízko silně chráněných oblastí a zajišťovat vizuální, radarové a elektronické zpravodajské pokrytí cílové oblasti v širokém elektronickém spektru. Práci senzorů podporuje výkonné zpracování a fúze dat, využívající pokročilé strojové učení a schopnosti AI. Tímto způsobem lze automaticky zpracovávat obrovské množství shromážděných dat a generovat operačně využitelné zpravodajské informace pro vedoucí činitele.

Taktická SIGINT operace

Nasazení několika senzorů na malé UAS, jako je Tactical Heron, dodává taktickým operacím nový rozměr – drony nabízejí aktivní (elektronický boj nebo rušení) nebo pasivní schopnosti (SIGINT). Tyto operace mohou také využívat systémy COMINT k vyhledání a pochopení komunikační aktivity v okolí cíle. Malé taktické bezpilotní systémy nesoucí tyto systémy mohou fungovat jako organický prvek pozemních sil.

UAS vybavené běžnou kombinací senzorů, tedy EO / IR a radarem, pokrývají relativně úzké pole, ale díky integrovanému SIGINT drony rozšiřují své pokrytí na stovky kilometrů čtverečních za sekundu. Neustálým sledováním bojového prostoru napříč RF spektrem zachycují každou změnu, která může naznačovat výskyt nové hrozby, a to i v oblastech, které se pro vizuální nebo radarové skenování mohou zdát prázdné. Pomocí geolokace podezřelých signálů lze další senzory na palubě UAS zaměřit k prozkoumání podezřelé oblasti a k nalezení fyzického důkazu, což může být zamaskované vozidlo, skupina jdoucích nebo ve vozidle jedoucích lidí, dům nebo pohyb ve stínu, který může skrývat podzemní zařízení atd.

Zatímco většina dat je stažena do řídícího střediska, společné výkonné zpracování dat na palubě UAS a v řídícím středisku umožňuje automatizovat podstatnou část zpracování signálu.

Sběr cílů založený výhradně na COMINT využívá analýzu signálních charakteristik konkrétního uživatele nebo zařízení, jako jsou radary, datové linky nebo velící prvky, vysílající signály s jedinečnými charakteristikami souvisejícími se specifickými provozními fázemi a stavy.

Ultracitlivé sběrné systémy, které pracují ve vysoké nadmořské výšce, generují informace v objemech přesahující lidskou kapacitu, a proto vyžadují automatické zpracování, aby se lidé zaměřili na nejdůležitější signály. Takové automatické procesy mohou provádět pokročilé algoritmy, učit se a identifikovat rutinní chování a filtrovat mnoho nepodezřelých objektů. Tyto algoritmy mohou zvýraznit několik podezřelých míst, nepravidelné nebo podezřelé chování nebo změny v provozních parametrech, které naznačují podezřelou aktivitu. Uživatelé mohou využít podobné procesy pro generování cílů a nastavit konkrétní pravidla a postupy pro detekci a ověření chování souvisejícího s cílem.

Shrnutí

Díky užitečné nosnosti, energii a výpočetnímu výkonu podporujícími kompaktní systémy SIGINT se UAS stala dokonalou platformou pro operace SIGINT a nabízí výhody vysoké nadmořské výšky, rychlosti a přímé viditelnosti. Strategické UAS nabízejí oproti malým platformám specifické výhody, protože jsou schopny podporovat více uživatelů a misí, přičemž využívají další informační vrstvy vhodné pro jejich mise.

Současný provoz mnoha senzorů na jedné platformě navíc vytváří nové oblasti pro taktické využití SIGINT. Operační a zpravodajské středisko mise (MOIC) od IAI podporuje operace UAS na státní úrovni, pokrývající celý vzdušný prostor nebo zájmovou oblast, integruje schopnosti sbírat a šířit zpravodajské informace a podporuje rozhodování na nejvyšší úrovni.

Jako centrum UAS a specialista na strategické zpravodajství, IAI představuje předního světového poskytovatele výše popsaných schopností, otevřeného a flexibilního pro integraci klíčových technologií zákazníka a schopného se přizpůsobit starším systémům zákazníků.

Nahlásit chybu v článku


Související články

Rodina víceúčelových dronů Heron

Na základě pozitivních zkušeností s první generací taktických UAS (Unmanned Aircraft Systems) začali ...

Drony pro Armádu ČR: Heron vs. Tactical Heron

Ministerstvo obrany ČR (MO ČR) hodlá v letech 2023 až 2027 získat taktické bojové drony za 1,5 ...

Iron Dome: Izraelské vojenské schopnosti obdivuje celý svět

V posledních třech dnech palestinští teroristé proti izraelským civilistům odpálili přes 1500 raket. ...

PREMIUM Americká armáda buduje vojskovou PVO. Šance pro Iron Dome?

Akviziční velitelství ACC (Army Contracting Command) americké armády (US Army) před pár dny ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • flanker.jirka
  15:57 14.06.2021

  SIGINT, ELINT, COMINT, to vše firmy v ČR umí. Bezpečnější by bylo mít tyto systémy vlastní konstrukce. Stačí k tomu pořídit platformu.

  SIGINT, ELINT, COMINT, to vše firmy v ČR umí. Bezpečnější by bylo mít tyto systémy vlastní konstrukce. Stačí k tomu pořídit platformu.

 • cejkis
  13:57 14.06.2021

  Otázkou je, jak se jmenuje soukromá společnost zajišťující datovou satelitní komunikaci.

  Otázkou je, jak se jmenuje soukromá společnost zajišťující datovou satelitní komunikaci.

 • toustr
  13:27 14.06.2021

  Izraelci už cítí příležitost s blížícím se tendrem na bezpilotní drony. Hlavně zase nevybírat jen podle nejnižší ceny, ostatně to český národ miluje (myšleno s nadsázkou, avšak ...Zobrazit celý příspěvek

  Izraelci už cítí příležitost s blížícím se tendrem na bezpilotní drony. Hlavně zase nevybírat jen podle nejnižší ceny, ostatně to český národ miluje (myšleno s nadsázkou, avšak něco na tom přece jen bude :) ).Skrýt celý příspěvek

  • liberal shark
   13:35 14.06.2021

   Řekněme raději že to miluje český ouředník. Je to tak jednoduché a nenapadnutelné. Co na tom, že to nakonec pořádně nefunguje a v konečném důsledku to vyjde draho :-).

   Řekněme raději že to miluje český ouředník. Je to tak jednoduché a nenapadnutelné. Co na tom, že to nakonec pořádně nefunguje a v konečném důsledku to vyjde draho :-).

   • toustr
    13:58 14.06.2021

    Oficiální cena může být nejnižší, ale něco ještě přece jde bokem těm ouředníkům na spokojený důchod ;)

    Oficiální cena může být nejnižší, ale něco ještě přece jde bokem těm ouředníkům na spokojený důchod ;)

  • cnapo
   13:42 14.06.2021

   Ono v této kategorii je jen několik dostupných systémů a každý má své výhody a nevýhody. Spíše je potřeba řešit integraci v rámci jednotného bojiště. Letadlo je až to poslední ...Zobrazit celý příspěvek

   Ono v této kategorii je jen několik dostupných systémů a každý má své výhody a nevýhody. Spíše je potřeba řešit integraci v rámci jednotného bojiště. Letadlo je až to poslední důležité jsou senzory a schopnost podpory jednotek např. retranslacemi různých datalinků používaných pozemními jednotkami. Klíčem je nekupovat jen jednoúčelovou věc, ale víceúčelové zařízení pro podporu jednotek na bojišti.Skrýt celý příspěvek

   • toustr
    13:57 14.06.2021

    No hlavně je podle mě nejdůležitější jít cestou, kterou se vydávají minimálně okolní státy. Uvedu to na příkladu. Pokud Maďarsko kupuje LYNX, Slovensko o tom uvažuje a u nás je ...Zobrazit celý příspěvek

    No hlavně je podle mě nejdůležitější jít cestou, kterou se vydávají minimálně okolní státy. Uvedu to na příkladu. Pokud Maďarsko kupuje LYNX, Slovensko o tom uvažuje a u nás je součástí tendru také, kupme ho. I kdybychom měli věže Lance 1 a Maďaři Lance 2, stále to vychází z jedné konstrukce. V konfliktu si můžeme "propůjčovat" náhradní díly a operovat společně bez větších potíží. Naopak co chceme dělat s Pandury, když nejrozšířenější bude Boxer? Ač Pandur má třeba své výhody, pořád vypadáme jako černá ovce v bílém stádu.Skrýt celý příspěvek

    • TC82
     14:20 14.06.2021

     To jsme měli pořídit UH-60.. :)

     To jsme měli pořídit UH-60.. :)

     • toustr
      14:24 14.06.2021

      Za mě radši H1 než na zeleno natřenou civilní Augustu. Ale ano, v rámci unifikace se měly pořídit Blackhawky.

      Za mě radši H1 než na zeleno natřenou civilní Augustu. Ale ano, v rámci unifikace se měly pořídit Blackhawky.

    • cnapo
     14:34 14.06.2021

     Je pravdou že Lynx je nová koncepce a je 100% že bude v budoucnu dále rozvíjen. Z mého hlediska je logickým řešením koupě nového systému s jistotou jeho rozvoje popřípadě ...Zobrazit celý příspěvek

     Je pravdou že Lynx je nová koncepce a je 100% že bude v budoucnu dále rozvíjen. Z mého hlediska je logickým řešením koupě nového systému s jistotou jeho rozvoje popřípadě "faceliftu" protože koupit zařízení tak aby mi v polovině jeho životnosti řekli "end of sale" je dle mého soudu hloupost.

     Pokud ale narážíte na turecké drony tak tady asi budu proti. Z mého pohledu jsou izraelci nejdále z hlediska UAS systémů a ještě to minimálně dalších 5 -10 let zůstane.Skrýt celý příspěvek

     • toustr
      15:01 14.06.2021

      Právě že naopak, pokud jsem Vás pochopil správně. Já jsem proti nákupu Bayraktarů naší armádou, několikrát jsem to i pod danými články zmínil. Nevěřím v jejich možnost uplatnit se ...Zobrazit celý příspěvek

      Právě že naopak, pokud jsem Vás pochopil správně. Já jsem proti nákupu Bayraktarů naší armádou, několikrát jsem to i pod danými články zmínil. Nevěřím v jejich možnost uplatnit se a přežít v konfliktech vyšší intenzity. Buď z USA nebo Izraele, nic jiného.Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     14:35 14.06.2021

     Lance 1 je pokud vím bezosádková věž na Pumě. Tu nám nikdo nenabízí. Slováci můžou stejně dobře jako Lynx koupit naprosto cokoli jiného. O tom že bude Boxer nejrozšířitelnější si ...Zobrazit celý příspěvek

     Lance 1 je pokud vím bezosádková věž na Pumě. Tu nám nikdo nenabízí.
     Slováci můžou stejně dobře jako Lynx koupit naprosto cokoli jiného.
     O tom že bude Boxer nejrozšířitelnější si dovoluji dost pochybovat. Nikdo z našich sousedů ho kupovat nechce.Skrýt celý příspěvek

     • toustr
      14:59 14.06.2021

      Upřímně mi v hlavě vyklíčilo semínko nejistoty :D. Maďarsko ale bude mít Lance 2.0, avšak u zkoušek AČR se tato věž neobjevila. Pokud je zde někdo znalejší, poprosil bych o víc ...Zobrazit celý příspěvek

      Upřímně mi v hlavě vyklíčilo semínko nejistoty :D. Maďarsko ale bude mít Lance 2.0, avšak u zkoušek AČR se tato věž neobjevila. Pokud je zde někdo znalejší, poprosil bych o víc info, ať tady případně nejsem jako negramota :DD.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      15:02 14.06.2021

      Samozřejmě že objevila. Nezáleží na tom jak je "zakapotovaná" základ je pořád stejný.

      Samozřejmě že objevila. Nezáleží na tom jak je "zakapotovaná" základ je pořád stejný.

     • HEKTOR
      18:58 14.06.2021

      Scotty - nie je náhodou ešte stále nemecko susedom česka.?? a nemecko tuším boxer kúpilo...teda ak sa nemýlim...

      Scotty - nie je náhodou ešte stále nemecko susedom česka.?? a nemecko tuším boxer kúpilo...teda ak sa nemýlim...

     • Scotty
      19:10 14.06.2021

      Vhledem k tomu že to vozidlo z Německa pochází tak to není směroplatný. Navíc ono ho nemají ve verzi KBVP. AČR má Pandury, Rakušáci mají Pandury, Poláci mají Rosomák a Slováci kdo ...Zobrazit celý příspěvek

      Vhledem k tomu že to vozidlo z Německa pochází tak to není směroplatný. Navíc ono ho nemají ve verzi KBVP.
      AČR má Pandury, Rakušáci mají Pandury, Poláci mají Rosomák a Slováci kdo ví (ale Boxer to z největší pravděpodobností nebude).Skrýt celý příspěvek

     • HEKTOR
      20:22 14.06.2021

      Scotty - tak máte už pandúry,takže je to bezpredmetné...ale ani boxer by nebola zlá kúpa...

      my boxera a ani pandúra nechceme... my chceme len hydru...teda vydru... :)))

      Scotty - tak máte už pandúry,takže je to bezpredmetné...ale ani boxer by nebola zlá kúpa...

      my boxera a ani pandúra nechceme... my chceme len hydru...teda vydru... :)))

     • toustr
      20:36 14.06.2021

      Scotty
      Díky za objasnění ;)

      Scotty
      Díky za objasnění ;)

    • HEKTOR
     19:01 14.06.2021

     toustr - váš príklad nákupu je vlastne niečo ako spoločný nákup V4...asi viete ako to dopadlo...jedna vec je že máte pravdu a bolo by to správne,druhá je,že to v praxi ...Zobrazit celý příspěvek

     toustr - váš príklad nákupu je vlastne niečo ako spoločný nákup V4...asi viete ako to dopadlo...jedna vec je že máte pravdu a bolo by to správne,druhá je,že to v praxi nefunguje...lebo čo je dobré pre čecha,nie je dobré pre slováka...a čo je dobré pre slováka,nestačí poliakovi...čech chce aby to brodilo,slovák aby to plávalo a poliak chce aby to lietalo...takže zase nič...Skrýt celý příspěvek

     • toustr
      20:35 14.06.2021

      Bohužel je to pravda. Neříkám, že všechna výzbroj musí být stejná, přece jen každý stát má jiné přírodní podmínky. Jsou to vlhký sny, ale nejideálnější by bylo v rámci NATO utvořit ...Zobrazit celý příspěvek

      Bohužel je to pravda. Neříkám, že všechna výzbroj musí být stejná, přece jen každý stát má jiné přírodní podmínky. Jsou to vlhký sny, ale nejideálnější by bylo v rámci NATO utvořit v Evropě nějaké celky, které by byly vyzbrojeny stejným páteřním vybavením, byť by každý stát mohl mít jiné "vnitřnosti", věž, verze....
      Z historického hlediska ale obrovské nákupy stejných vozidel v počtech nákupů třeba US Army není jednoduše možný, Evropa tak moc jednolitá není.Skrýt celý příspěvek

     • HEKTOR
      21:11 14.06.2021

      toustr - tak každý štát síce má iné podmienky,ale x rokov sme boli vyzbrojení od východného nemecka po soviecky zväz rovnakou technikou ktorá +/- vyhovovala a zrazu kvôli kšeftom ...Zobrazit celý příspěvek

      toustr - tak každý štát síce má iné podmienky,ale x rokov sme boli vyzbrojení od východného nemecka po soviecky zväz rovnakou technikou ktorá +/- vyhovovala a zrazu kvôli kšeftom na vlastnom ihrisku chceme každý niečo iné...Skrýt celý příspěvek

     • Nesher
      12:54 15.06.2021

      Hektor
      Protože nám to (a všem ostatním) prostě Rusák nařídil. Kdyby toho nebylo, tak budeme mít každý to svoje jako teď.

      Hektor
      Protože nám to (a všem ostatním) prostě Rusák nařídil. Kdyby toho nebylo, tak budeme mít každý to svoje jako teď.

   • cnapo
    09:02 15.06.2021

    Jen poupravím tím nepredikuji nákup Tureckého UAS jelikož dle mého soudu není tak daleko jako systémy Izraele nebo USA.

    Jen poupravím tím nepredikuji nákup Tureckého UAS jelikož dle mého soudu není tak daleko jako systémy Izraele nebo USA.

Načítám diskuzi...