Válka na Ukrajině ukazuje důležitost sil územní obrany

Válka na Ukrajině ukazuje důležitost sil územní obrany
Vojáci Aktivní Zálohy v Bohumíně / archív autora (Zvětšit)

V Polsku Vojska teritoriální obrany WOT (Wojsko Obrony Teritorialnej) střeží východní hranice Polska (NATO) a pomáhají zvládat ukrajinskou uprchlickou krizi. Česká republika zatím Aktivní zálohu (AZ) nemusela nasadit. Čeští záložáci ale nesedí s rukama v klíně.

Polské záložní jednotky

Polská armáda už od září roku 2021, od začátku „běloruské“ uprchlické krize, na hranici s Běloruskem v rotacích nasazuje i své záložní jednotky. Polští záložáci střeží státní hranici (výhodní hranici NATO) a podporují obyvatelstvo v příhraničním pásmu. Současně polští záložáci pomáhali bojovat s epidemii Covid-19.

Po zahájení únorového ruského útoku proti Ukrajině byly kromě jednotek polské armády uvedeny do vyšších stupňů pohotovosti i její záložní jednotky u útvarů a brigády WOT. Nejvyšší stupeň, nástup do šesti hodin, se týká jednotek na hranici s Ruskem (Královec) a Běloruskem.


Aktivace WOT se řídí pohotovostní stupnici. Barevně odlišná stupnice ukazuje rychlost aktivace jednotek; větší foto / archív autora

Úkoly polských záložních jednotek na hranicích jsou:

 • Střežení státní hranice;
 • Řešení uprchlické krize na hranicích, nádražích a hraničních přechodech;
 • Budování a zařizování uprchlických center;
 • Rozvoz a sběr humanitárního materiálu;
 • Zařizování a provoz ubytování pro uprchlíky;
 • Komunikace, uklidňování a zvyšování bezpečnosti obyvatel příhraničního pásma;
 • Darování krve a plazmy pro bojující Ukrajinu.

Polští záložáci bojují i proti informační válce vedené Ruskem a spolupracují na každoročních odvodech – letos probíhají od dubna do července.

Polský stát, ministerstvo obrany a armáda tímto nasazením vydatně přispívají integrovanému záchrannému systému (IZS), neziskovým organizacím a dobrovolníkům. Záložáci jsou po dobu nasazení v uniformách a využívají zázemí svých jednotek včetně techniky. Uniformy působí uklidňujícím dojmem na uprchlíky a vlastní obyvatelstvo.

Nasazením získávají kromě zkušenosti i důvěru a respekt obyvatelstva. To pomáhá velkému zájmu o službu v těchto jednotkách. Polská náborová centra od ruského útoku pracují sedm dní v týdnu od rána do večera. Náborová kampaň probíhá i na sociálních sítích a v dalších médiích.

V souvislosti s válkou probíhá navýšení výcvikových kapacit armády, záložních jednotek a navýšování početních stavů.


Žatecké zálohy 41. mpr na východním Slovensku; větší foto / archív autora

České záložní jednotky

AČR není nasazena při zvládání uprchlické krize a tím ani AZ. Současně Česká republika nemá bezpečnostní problémy na svých hranicích. Čeští záložáci ale „soukromě“ pomáhají uprchlíkům, Ukrajině i její armádě.

Pár příkladu soukromých aktivit AZ:

1) Vojáci roty AZ 41. mechanizovaného praporu (mpr) za Žatce se v sobotu 26. února rozhodli vybrat mezi sebou peníze na vyslání autobusu na hranici Slovenska s Ukrajinou. Jeden voják roty využil svých místních kontaktů.

Během necelého dne se vybralo násobně víc prostředků než bylo třeba. Autobus se zaplnil potřebnými věcmi a s doprovodným autem vyrazil na Slovensko. Nazpět dovezl zhruba 40 žen a dětí. Za týden vyrazil s obdobným nákladem, doplněným i o vysbíraný vojenský materiál od dárců, další autobus se stejným cílem a výsledkem.


První autobus při návratu z východního Slovenska; větší foto / archív autora

Kromě toho vojáci roty ve spolupráci se Spolkem na podporu válečných veteránů / CZFORCES začali sbírat vojenský materiál a humanitární pomoc. Na provedení této sbírky se jako sběrná místa připojily Marines shop v Praze, Úřad MČ Ostrava-Hrabová, Ráj hadic Třebíč a střelnice G.S.A. Prostějov, odkud se vybraný materiál odváží na Ukrajinské velvyslanectví.

Vybrané peněžní prostředky se převedly na účet Ukrajinského velvyslanectví pro nákup zbraní pro ukrajinskou armádu. Vše stále probíhá.


Část sbírky vojenského materiálu pro Ukrajinské velvyslanectví / archív autora

Popis cesty od vojáka AZ 41. mpr:
Ve středu 9.3. v brzkých ranních hodinách vyrazil ve spolupráci s Letištěm Praha druhý autobus organizovaný příslušníky naší roty. Autobus plně naložený potravinami, lékařským materiálem, oblečením, vojenským materiálem a dalšími potřebnými věcmi. Směr Polsko - Lublin, kde byla v plánu vykládka velké části nákladu do místního humanitárního skladu. V průběhu jízdy se však místo složení z logistických důvodů změnilo a materiál se složil o něco blíže ke slovenským hranicím. Autobus poté pokračoval na Slovensko do obce Stakčín. Druhý den ráno kluci s autobusem zamířili opět do velkoskladu do města Snina pro nákup dalších potřebných potravin. Jakmile se nově nakoupené potraviny a zbývající materiál složil do skladu určeného pro humanitární pomoc, autobus vyrazil na hranice do městečka Ubľa naložit ukrajinské uprchlíky. Místní dobrovolníci nás již čekali a měli připravený seznam lidi, kteří s námi pojedou do ČR. Díky tomu se podařilo naložit většinu lidí poměrně rychle a po vyřešení posledních komplikací vyrazil autobus s 46 uprchlíky (téměř výhradně ženy s dětmi) a jednou dobrovolnicí směr Brno. Oproti prvnímu autobusu byl velký rozdíl. Zatímco při první jízdě většina lidí věděla, kam a za kým jednou, u druhé tomu bylo přesně naopak. Většina lidí mířila do Prahy, ale co s nimi bude dál, už nevěděli. Nakonec v Brně vystoupili jen dva lidé, a tak do Prahy pokračoval autobus téměř plně naložen. Po zastávce v Kongresovém centru v Praze všichni pokračovali na Hlavní nádraží, kde je pro uprchlíky připravený nocleh a ti, co chtějí pokračovat do Německa, můžou v ranních hodinách odjet vlakem. Cestou do Prahy se nám přes dalšího příslušníka naší roty podařilo sehnat bydlení pro jednu rodinu, kterou si u Hlavního nádraží vyzvedli děvčata z obce Svatá, která ve spolupráci se starostou poskytli této rodině zázemí a potřebnou podporu. Všem v obci, kteří pomáhají této „naší“ rodině, opravdu velké díky. Těch opravdu málo jednotlivců, kteří věděli, za kým a kam přesně v Praze chtějí, rozvezl jeden náš příslušník svým soukromým vozem, aby se nemusel autobus proplétat noční Prahou. Obrovské díky všem, ať už našim příslušníkům, řidičům i těm, co prostě jen pomáhají v této nelehké době.

2) Rota AZ 24.zDL Praha Kbely ve spolupráci s ÚVN Praha zorganizovali dárcovství krve pro Ukrajinu.


Nádraží Bohumín po příjezdu vlaku s uprchlíky po půlnoci; větší foto / archív autora

3) Vojáci pěší roty AZ pplk. Josefa Otiska / KVV (Krajské vojenské velitelství) Ostrava se po žádosti jejich bývalého kolegy, jenž nyní slouží u AZ v Plzeňském kraji a pracuje u Českých drah, okamžitě zapojili do pomoci uprchlíkům na hlavním nádraží v Bohumíně. Pro uprchlíky bylo toto místo přestupnou stanicí do dalších destinací v ČR a zahraničí. Drtivá většina uprchlíků byly ženy, děti a senioři.

Příslušníci pěší roty zde fungovali v pravidelných směnách sedm dní v týdnu od odpoledních do ranních hodin. Pomoc dále obnášela nakládání speciálních vlaků humanitární pomocí a hlídání vyskladněného humanitárního materiálu. Spolupracovali s Městskou policií Bohumín, Českým červeným křížem, organizací ADRA a jednotkami dobrovolných hasičů.

Toto nonstop nasazení trvalo celý březen, dokud neustaly masové příjezdy uprchlíků. Příslušníci AZ v počátku fungovali ve stejnokrojích, což jim velmi pomáhalo v práci s uprchlíky a komunikaci s dalšími složkami. Po týdnu jejich činnosti jim však bylo nošení stejnokroje zakázáno. Bez výhod stejnokroje spočívající v komunikaci s příchozími, v rozlišení se od ostatních složek a oslabení vnitřní identity k sobě a identity vnější k okolí, nakonec pokračovali v civilních oděvech až do posledního dne.

Ve vypjatějších dnech dorazilo na hlavní nádraží v Bohumíně běžně i 1000 uprchlíků denně, z čehož většina přijížděla v nočních hodinách. Počty uprchlíků v přijíždějících vlacích nebyly na nádraží nikomu známy až do příjezdů samotných vlaků na nástupiště. Tohle nonstop nasazení od 27. února skončilo v pondělí 5. dubna.

Zákaz uniforem byl časem zásahem z vyšších míst změněn na blůzu od maskovací uniformy bez nášivek doplněné o vestu s nápisem AZ.


Uprchlíci v Bohumíně; větší foto / archív autora

Shrnutí záložáka Vojenské policie (peprné výrazy jsme ponechali):
Chtěl jsem napsat své zkušenosti, postřehy apod. Ale nejde to, kdo byl, ten ví. Kdo nebyl, ten to plně nepochopí. Byl to měsíc plný bolesti, pláče (ano, i chlap někdy pláče. A ne, u Titaniku to fakt není), utrpení a zmaru. Zároveň se ale jednalo o jeden z těch lepších měsíců života, protože si uvědomíte, jak se máme skvěle. Uvědomíte si, kolik stačí ke štěstí. Uvědomíte si, kolik stačí k tomu, aby vám nějaký sráč vzal všechno. Uvědomíte si, že titul, společenské postavení apod. vám v konečném důsledku k ničemu nepomůžou. Furt totiž krvácíte, trpíte a umíráte stejně jako ti, kteří ho nemají. Uvědomíte si, že jen pár přátel stačí mít… Uvědomíte si, že nejsme jenom národ sráčů, ale naopak máme neskutečně moc hrdinů. Jenom drží hubu, krok, nijak nevybočují z řady a zasahují, pokud je to nutné. Jakmile jich není třeba, zase se stáhnou do ústraní. Schválně se podívejte, kolem sebe. Třeba takového hrdinu máte doma, je to váš přítel, kolega v práci, spolužák, soused. A važte si jich. Sakra si jich važte, protože obětovali neskutečně moc pro lidi, které pravděpodobně už nikdy neuvidí. Proč? Protože to bylo správné. Tak prosím, buďme k sobě slušní, ohleduplní a pomáhejme těm, kdo potřebují pomoc. Člověk totiž musí bojovat právě proti tomu zlu, na které stačí. A jednou se může stát, že budete před válkou utíkat vy. A když už jsem se tak rozepsal, tak díky všem, bez kterých by to nešlo. Nebudu to tu rozepisovat, vy víte. Bylo mi ctí.

3) Vojáci z pěší roty KVV Ostrava, 21. zTL Čáslav, 71. mechanizovaného praporu se podíleli na pomoci Červeného kříže v uprchlickém centru na Černé louce v Ostravě.


AZ 72. mpr. v Kyjevě; větší foto / archív autora

4) Voják AZ z 72. mpr okamžitě zareagoval na situaci na Ukrajině a spolu s dalšími společnostmi podnikajícími v obchodě s vojenským materiálem zorganizovali sbírku a odvoz tohoto materiálu, podruhé dokonce přímo až na Ukrajinu. Naposledy s Team 4 Ukraine.

5) Vojáci AZ pěší roty Středočeského kraje, KVV Olomouc, dělostřelci z Jínců, výsadkáři z Chrudimi mezi sebou provedli sbírku vojenského materiálu a připojili se ke sbírkám svých jednotek a různých organizací.

6) Vojáci AZ 44. lmop Jindřichův Hradec uspořádali cvičení workoutu, kde kromě zvyšování své fyzické kondice vybrali peníze na pomoc Ukrajině.


Cvičení Aktivní zálohy KVV Zlín

Válka na Ukrajině a změny v AZ

Prvním milníkem AZ bylo zřízení prvních jednotek v roce 1999 za Náčelníka Generálního štábu (NGŠ) generála Jiřího Šedivého, druhý po okupaci Krymu v roce 2014 a právě probíhá třetí změna po ruské invazi na Ukrajinu.

Válka na Ukrajině se samozřejmě projevila i v prudkém zvýšení zájmu o službu v AČR a AZ – za necelý měsíc se přihlásilo 1500 zájemců o službu v AZ a o účast na dobrovolném cvičení.

Ministryni obrany paní Jany Černochové se povedlo prosadit navýšení počtu nově přijatých vojáků a finančních prostředků na letošní rok. Současný NGŠ generál Aleš Opata dosáhl zvýšení výcvikové kapacity VeV VA Vyškov (Velitelství výcviku – Vojenská akademie) na 3000 nových vojáků.

Bohužel naše náborová centra na rozdíl od Polska nepracují sedm dní v týdnu. Připravuje se ale zřízení on-line virtuální náborové kanceláře. V Praze také proběhl seminář se zájemci o vstup do AZ a dobrovolné cvičení. V současné době se řeší problém s kapacitními možnostmi lékařských prohlídek. Chytají se změny v rámci organizace pěších jak rot u KVV, tak u jednotek AZ u útvarů.

Třeba při dalších velkých uprchlických vlnách, které mohou následovat po možné další eskalaci situace na Ukrajině, naše armáda využije i zkušenosti těchto vojáků a nasadí je oficiálně při pomoci IZS v kontaktních a uprchlických centrech.

Nahlásit chybu v článku


Související články

Budoucnost Aktivní zálohy (nejen) u 43. vpr

Téma tohoto zamyšlení jsem nosil v hlavě od chvíle, kdy po zasedání Branného a bezpečnostního výboru ...

Inspirace Rakouskem-Uherskem: Obrana České republiky bez Aktivní zálohy nemá smysl

Když se v naší zemi řešilo, že by obrana byla založena na profesionální armádě a členství v NATO, ...

Polská Vojska teritoriální obrany vs. česká Aktivní záloha

Polská Vojska teritoriální obrany WOT (Wojsko Obrony Teritorialnej) vznikla 1. ledna 2017. Jde vedle ...

Vojenské odvody v Polsku a České republice

Za měsíc se osmnáctiletí Poláci dozvědí informace o letošní vojenské lékařské odvodní ...

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • TF_HU
  20:17 06.05.2022

  Koukám, jak rudi bratři začali palečkovou válku

  Koukám, jak rudi bratři začali palečkovou válku

 • Oliver
  22:33 01.05.2022

  jenže Polsko je v úplně jiné pozici než ČR. Od doby BuM kdy byl stragetickým průmyslovým zázemím a i později to platilo až do privatizace po rozbití republiky kdy tu bylo co ...Zobrazit celý příspěvek

  jenže Polsko je v úplně jiné pozici než ČR. Od doby BuM kdy byl stragetickým průmyslovým zázemím a i později to platilo až do privatizace po rozbití republiky kdy tu bylo co chránit. Ale dnes by se případný boj ať by ho začal kdokoliv vedl v Polsku a na tamních pláních by se rozhodlo - v Praze a Bratislavě by se jen přijmula dohoda která by padla jinde.
  Z praktického hlediska, není připravené vůbec nic ani na deset tisíc lidí, už vůbec ne na statisíce. Ikdyž budeme realisticky při zemi a budeme počítat s pouhými 50tis. osobami tak jen opětovné zřízení skladů a infrastruktury co by to obsluhovala by šlo do obrovských čísel.
  Co se mohlo tak se buď zprivatizovalo a sklady pro CO se třeba pronajímaly dokud dovnitř moc nezačlo zatékat a pak se to zbouralo.
  I v posledních letech se prodávala stará vojenská zařízení a bunkry co by mohly sloužit AZ, koncepce nula jen některé osoby se mediálně zviditelňovaly a nezměnilo se vůbec nic od doby zpěvačky Parkanové.

  Celkově není zájem, viz pokus o domobranu, politici se podle všeho jednoduše bojí že sebevědomé ozbrojené síly v relevantním počtu by mohli začít samostatně uvažovat jako jedno těleso a případně i zasáhnout proti politickým excesům.Skrýt celý příspěvek

  • TF_HU
   20:13 06.05.2022

   Politici moc dobře věděli, proč nepovolit bolševické skupiny s pokusy o domobranu.

   Politici moc dobře věděli, proč nepovolit bolševické skupiny s pokusy o domobranu.

 • Berggheist
  13:51 01.05.2022

  Chodí se tu kolem horké kaše, silné zálohy potřebuje každá armáda. AČR není výjimkou. Pokud naši politici budou mít zájem, tak vybudování silných záloh není problém, viz. Polsko. ...Zobrazit celý příspěvek

  Chodí se tu kolem horké kaše, silné zálohy potřebuje každá armáda. AČR není výjimkou. Pokud naši politici budou mít zájem, tak vybudování silných záloh není problém, viz. Polsko.

  Vybudování záloh, má být jedním z hlavních prvků modernizace AČR. Zálohy jsou nyní bohužel nadále i přes jejich navyšování okrajovou záležitostí.Skrýt celý příspěvek

 • chalupab
  18:49 29.04.2022

  Prosím nepleťme si - bez urážky jejích příslušníků - trapnou Zálohu AČR s necelými 3 000 osob se silami ´´Územní obrany/Domobranou/Národní gardou. Svého času jsme ve Výboru pro ...Zobrazit celý příspěvek

  Prosím nepleťme si - bez urážky jejích příslušníků - trapnou Zálohu AČR s necelými 3 000 osob se silami ´´Územní obrany/Domobranou/Národní gardou. Svého času jsme ve Výboru pro obranu souhlasili s jednak s tím, že příslušníci Aktivní zálohy budou finančně odměňováni (stále si myslím, že je to čestná práce a nikoliv prostředek k přivýdělku) a jednak že si ji vezme na "starost" paní poslankyně Černochová (aby od ní byl pokoj). Bohužel od roku 2014 se kolem Aktivní zálohy vytvořila slušná pozitivní mediální bublina, která však neodpovídá skutečné potřebě mnohem většího počtu osob v civil, připravených pomáhat profesionálům v okamžicích krize. Domobranu pro jistotu pan Hamáček označil za trestnou aktivitu a po Branné výchově ve školách, přesto že ji Babišova vláda (prosadil jsem ji tam já osobně) měla ve vládním, není ani vidu ani slechu. Takže si nalejme čistého vína - ČR potřebuje nikoliv oněch ubohých 3000 osob v Aktivní záloze, ale několik stovek tisíc osob, které budou ochotni a natolik dobře připraveni (pro něž bude k dispozici i potřebná výstroj a výzbroj) bránit vlast, aby se z nich několik hodin po mobilizaci nestala jen hromada tlejících mrtvol v igelitových pytlích....Skrýt celý příspěvek

  • TF_HU
   06:35 30.04.2022

   Čistého vína je třeba si nalít opravdu hodně. Jednak má koncept AZ chyby...no a kolik lidí v ní bude neurčuje Armáda, ale zájem lidi vstoupit.

   Čistého vína je třeba si nalít opravdu hodně. Jednak má koncept AZ chyby...no a kolik lidí v ní bude neurčuje Armáda, ale zájem lidi vstoupit.

  • LAMP
   22:59 02.05.2022

   V ČR není několik set tisíc lidí s požadovanou fyzičkou.

   V ČR není několik set tisíc lidí s požadovanou fyzičkou.

   • Mbelda
    10:04 03.05.2022

    Fyzička se dá natrénovat. Chuť do práce ne.

    Slova izraelského instruktora: dobrý voják je ve všem průměrný někdy i podprůměrný.

    Fyzička se dá natrénovat. Chuť do práce ne.

    Slova izraelského instruktora: dobrý voják je ve všem průměrný někdy i podprůměrný.

 • Mbelda
  11:38 28.04.2022

  Letos jsem byl na třech cvičení, doma se hádám se ženou, že chci jet ještě na minimálně na dvě. Řekl bych, že výsledky jednotlivých KVV jsou vidět, podle toho, jaký "profík" je ...Zobrazit celý příspěvek

  Letos jsem byl na třech cvičení, doma se hádám se ženou, že chci jet ještě na minimálně na dvě.

  Řekl bych, že výsledky jednotlivých KVV jsou vidět, podle toho, jaký "profík" je na jednotlivých KVV uklizen. Když se někdo snaží, tak má. Když na to sere, tak není vůbec nic.

  Když jsem viděl, jakou techniku posíláme na Ukrajinu z Rančířova, tak je mi smutno, že jednotky u KVV nemají vlastní techniku zaparkovanou pod barákem. A to mluvím o obyčejných Tatrách a UAZech či Land rover. Naše jednotka má papírově V3S, které jsem nikdy neviděl. Jenom baterky ve skladu.Skrýt celý příspěvek

  • flanker.jirka
   13:45 28.04.2022

   Technika a koncepce záloh je velký problém AČR, nikdo asi dobrovolně neprizná slabiny systému. Úkol jste splnili, byli jste politicky vidět.

   Technika a koncepce záloh je velký problém AČR, nikdo asi dobrovolně neprizná slabiny systému. Úkol jste splnili, byli jste politicky vidět.

   • TF_HU
    15:09 28.04.2022

    AČR plní politické zadání...

    AČR plní politické zadání...

    • flanker.jirka
     17:18 28.04.2022

     Samozřejmě, ještě nejsme tak daleko, aby tu vládla vojensku junta. Ale nasazení v době, kdy to opravdu není potřeba je jen politika, postrádá to smysl.

     Samozřejmě, ještě nejsme tak daleko, aby tu vládla vojensku junta. Ale nasazení v době, kdy to opravdu není potřeba je jen politika, postrádá to smysl.

     • TF_HU
      08:58 29.04.2022

      Já chápu, že většina lidí nerozumí pojmu "politické zadání". Armáda nemůže vnímat problém, protože plní zadání vlády, které má nastavené nějaké kritéria a ty Armáda splní. Vždy ...Zobrazit celý příspěvek

      Já chápu, že většina lidí nerozumí pojmu "politické zadání". Armáda nemůže vnímat problém, protože plní zadání vlády, které má nastavené nějaké kritéria a ty Armáda splní. Vždy splnila. Jestli jsou ta kritéria správná, je věcí vlády, ne Armády. (ačkoli armáda má nějaký názor, posytuje zpětnou vazbu apod.) Proto Armáda nehodnotí, kdy je potřeba aby byla nasazena. To je rozhodnutí vlády, Armáda je od toho, aby toto zadání splnila.

      Proto to asi těžko můžete vyčítat Armádě.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      22:05 29.04.2022

      Tf_HU Problém je v tom, že i v plánování/koncepcích/výhledech/konceptech a nevím jak vše ještě nazývají plrní právě jen a pouze zadaní. Příklad, když se dávala dohromady bílá ...Zobrazit celý příspěvek

      Tf_HU
      Problém je v tom, že i v plánování/koncepcích/výhledech/konceptech a nevím jak vše ještě nazývají plrní právě jen a pouze zadaní.
      Příklad, když se dávala dohromady bílá kniha, tak se stanovilo co kde jsme schopni udržet případně rozvíjet. Zůstalo tam pár baterií PVO, ale nikdo nikdy politikům nepředhodil to, že je to málo a pokud je toho málo, měli bychom pro vlastní obranu vědět, jak to nahradíme nebo s čím nám jsou schopni pomoci povětšinou o(d)zbrojené složky ostatních států NATO nikde nikdy neřešil. A to je problém vojáků, kteří to buď neumí nebo nechtějí politikum vysvětovat. Pak je to systém, který bude fungovat "do prvního průseru"Skrýt celý příspěvek

     • TF_HU
      06:37 30.04.2022

      flanker.jirka

      Vy jste byl u tvorby BKO? Nebo u některého z jednání, když se reformovala Armáda? Jak víte, že to politikům nikdo neříkal?

      flanker.jirka

      Vy jste byl u tvorby BKO? Nebo u některého z jednání, když se reformovala Armáda? Jak víte, že to politikům nikdo neříkal?

     • TF_HU
      22:42 04.05.2022

      Tady Jiří bohužel plácáte nesmysly, které jste osobně neviděl. Na rozdíl od klikačů palců, já na takové poradě seděl a vím, jak vypadaly politická rozhodnutí o snižování. Navzdory ...Zobrazit celý příspěvek

      Tady Jiří bohužel plácáte nesmysly, které jste osobně neviděl. Na rozdíl od klikačů palců, já na takové poradě seděl a vím, jak vypadaly politická rozhodnutí o snižování. Navzdory analýzám a argumentaci.Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   14:46 28.04.2022

   Tak tanky a BVP není zrovna technika vhodná pro AZ KVV.
   Možná je to lepší že jste tu vejrtru nikdy neviděli. Ovšem neměli by jít časem nějaké Hiluxy i k AZ?

   Tak tanky a BVP není zrovna technika vhodná pro AZ KVV.
   Možná je to lepší že jste tu vejrtru nikdy neviděli. Ovšem neměli by jít časem nějaké Hiluxy i k AZ?

   • Mbelda
    16:44 28.04.2022

    Hilux má jeden KVV. AZ nemá. Jenom pro pobavení, Hilux má zákaz jezdit v terénu, vnitřní nařízení. Jako záložák se tomu směju, ale jako furťák bych se styděl. Armádní ...Zobrazit celý příspěvek

    Hilux má jeden KVV. AZ nemá. Jenom pro pobavení, Hilux má zákaz jezdit v terénu, vnitřní nařízení. Jako záložák se tomu směju, ale jako furťák bych se styděl. Armádní logika...

    Scotty máte pravdu, že tanky nejsou vhodné. Bvp max., Protože je jedno, jestli jede vejda na podvalu nebo bevko:-) rozdíl pár tun (bvp cca 15t, vejda prázdná cca 6t). To je sci-fi... Ale vážně T815 musí být dost, servis existuje. Je zajímavé, že na bazoši se koupit kolikrát dá a armáda není schopna to poskládat. Další bod nechápu jsou vojenské řidičáky. Získat jde jen, když je člověk zařazen jako řidič. Když jsem se ptal profíka, co to obnáší. Odpověď byla, že je to stejné jako normální autoškola, akorát tam sedí navíc člověk od vojenské policie. To postrádá logiku, čekal jsem nějakou jízdu v koloně či taktiku při nenadálé situaci.

    Ale cítím naději, protože po vzniku velitelství teritoria v Táboře fouká svěží vítr, tak snad profoukne ty zastydlí vojáčky z ČSLA, protože to prý nejde...Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     17:00 28.04.2022

     Tak ony ty Hiluxy ještě nejsou dodané zdaleka všechny. Jak se definuje ten terén? Protože co vím tam po výcvikáčích se s tím normálně jezdí. Pokud má někdo civilní B nebo C tak ...Zobrazit celý příspěvek

     Tak ony ty Hiluxy ještě nejsou dodané zdaleka všechny.
     Jak se definuje ten terén? Protože co vím tam po výcvikáčích se s tím normálně jezdí.
     Pokud má někdo civilní B nebo C tak jsou vojenské papíry opravdu zbytečnost. Minimálně pro AZ. Ovšem třeba dobrovolní hasiči také jako řidiči musejí pocházet kurzem strojníka (ovšem tam se tedy ještě učí ovládat vybavení hasičských aut). Co se týče užívání techniky SDH tak nějak bych si představoval i tu pro AZ. Jednoduchá kolová a ideálně taková kterou si budou AZ schopní provozovat a udržovat vlastními silami.Skrýt celý příspěvek

     • Mbelda
      10:12 29.04.2022

      Jako souhlasím s vámi, kolová technika je základ. Dneska má kde kdo dvě auta v rodině.... O to mi to přijde divnější. Každopádně řidiči během cvičení mají zaměstnání jízdy v terénu ...Zobrazit celý příspěvek

      Jako souhlasím s vámi, kolová technika je základ. Dneska má kde kdo dvě auta v rodině.... O to mi to přijde divnější. Každopádně řidiči během cvičení mají zaměstnání jízdy v terénu a myslím i v koloně. Za mě je základ T815. Uveze 5t bigosu:-). Dá se v tom vozit cokoliv. Od ostnáče po zbraně, ve výsledku i ten podval s bvp. To bvp není zase tak složitý raketoplán, aby to AZ nezvládli.

      Ve výcvikáčích jsou normálně cesty, asfalt, kostky, zpevněné kamenem 0-64. Nevím, zkrátka řešili, že mají špinavá kola. Jo politické rozhodnutí...

      Ještě pro porovnání v civilní praci. Včera mi řidič zapíjel žal, že Sparta prohrála a Třincem, a měl opici. Tak jsem vzal svoji kartu a strčil do tachografu a jedu, Man nebo Tatra je jedno. Zastupitelnost...Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      13:55 29.04.2022

      Už jsem pár Hiluxů se "špinavejma kolama" viděl. Možná to má jak který útvar.

      Už jsem pár Hiluxů se "špinavejma kolama" viděl. Možná to má jak který útvar.

     • Scotty
      19:30 01.05.2022

      Tak u dělostřelců špinavá kola zdá se taky neřeší. ...Zobrazit celý příspěvek

      Tak u dělostřelců špinavá kola zdá se taky neřeší. :)
      https://scontent-prg1-1.xx.fbc... Skrýt celý příspěvek

     • Mbelda
      10:09 03.05.2022

      Scotty
      To je dobře, když někdo filtruje ty hovn* , co někdo vymyslí. To auto je k ježdění ne na výstavy.

      Scotty
      To je dobře, když někdo filtruje ty hovn* , co někdo vymyslí. To auto je k ježdění ne na výstavy.

    • Mbelda
     07:58 01.05.2022

     https://auto.bazos.cz/inzerat/...

     Jeden z inzerátů...

     Scotty, důvod u Hiluxu byl prý takový, že v terénu se zmrvily a zohybaly plecháče...

     https://auto.bazos.cz/inzerat/...

     Jeden z inzerátů...

     Scotty, důvod u Hiluxu byl prý takový, že v terénu se zmrvily a zohybaly plecháče...

   • flanker.jirka
    17:17 28.04.2022

    Scotty Prvním hlavním úkolem AZ při KVV, které patří pod Velitelství teritoria, je zajištění obrany teritoria. K tomu pořádnou techniku potřebují. Hiluxy nepočítejte, to není ...Zobrazit celý příspěvek

    Scotty
    Prvním hlavním úkolem AZ při KVV, které patří pod Velitelství teritoria, je zajištění obrany teritoria. K tomu pořádnou techniku potřebují.
    Hiluxy nepočítejte, to není vojenská technika, to je lakovka přebarvená na zeleno s vykradenou výbavou.Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     17:53 28.04.2022

     Rozhodně k tomu nevyužijí T-72 a BVP. Musí to být jednoduchá kolová technika nevyžadující náročnou logistiku.
     Hilux rozhodně je technika na které by se dalo stavět.

     Rozhodně k tomu nevyužijí T-72 a BVP. Musí to být jednoduchá kolová technika nevyžadující náročnou logistiku.
     Hilux rozhodně je technika na které by se dalo stavět.

     • flanker.jirka
      20:08 28.04.2022

      To vysvětlete ukrajincům, že pro obranu terioria nepotřebují tanky a BVP :-)

      To vysvětlete ukrajincům, že pro obranu terioria nepotřebují tanky a BVP :-)

     • flanker.jirka
      20:16 28.04.2022

      Než se tady někdo rozhoupe stavět cokoliv na Hiluxech, tak se přestanou vyrábět. S bídou se objednaly doublecaby do kterých se vejdou jen hobiti. AČR jde většinou cestou větších a ...Zobrazit celý příspěvek

      Než se tady někdo rozhoupe stavět cokoliv na Hiluxech, tak se přestanou vyrábět. S bídou se objednaly doublecaby do kterých se vejdou jen hobiti.
      AČR jde většinou cestou větších a rozměrnějších vozidel, i manpady RBS 70 vozí na tatrovkách a NG mají být místo Tatry 810 na 815.
      AČR nemá s Hiluxy žádný další nápad než trapný hard top s nosiči ručních zbraní pod stropem, už to je slušná tupost, když vojáci mají jezdit ve vozidle a zbraně vzadu na korbě nepřítupné zevnitř vozu.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      23:47 28.04.2022

      Přetížená T810 to v terénu nadávala. Proto se šlo do sedmičkové 6x6.
      Vozit zbraně v Hiluxu vzadu je jedna z možností. U primárně logistického vozidla to až tak nevadí.

      Přetížená T810 to v terénu nadávala. Proto se šlo do sedmičkové 6x6.
      Vozit zbraně v Hiluxu vzadu je jedna z možností. U primárně logistického vozidla to až tak nevadí.

     • flanker.jirka
      22:17 29.04.2022

      Scotty
      Hilux je jako "logistické"vozidlo vhodné tak na převážní papírů. S tím jak na to dali hardtop do toho nedáte ani standardní kovovou paletu, kterou logistika používá.

      Scotty
      Hilux je jako "logistické"vozidlo vhodné tak na převážní papírů. S tím jak na to dali hardtop do toho nedáte ani standardní kovovou paletu, kterou logistika používá.

     • Scotty
      08:28 02.05.2022

      Ten se ovšem dá sundat, když na to přijde.

      Ten se ovšem dá sundat, když na to přijde.

 • Takeda
  07:39 28.04.2022

  Žiju v dojmu, že na člena AZ jsou stejné zdravotní požadavky jako na profíka. Pletu se? Válka na Ukrajině ale ukazuje, že bojuje každý, kdo udrží flintu v ruce. Pokud je můj ...Zobrazit celý příspěvek

  Žiju v dojmu, že na člena AZ jsou stejné zdravotní požadavky jako na profíka. Pletu se?

  Válka na Ukrajině ale ukazuje, že bojuje každý, kdo udrží flintu v ruce. Pokud je můj dojem správný, nestálo by za to snížit ty zdravotní požadavky u rot AZ u KVV a tak rozšířit rekrutační potenciál?

  Banda astmatiků a alergiků by taky ráda bránila svou zemi.Skrýt celý příspěvek

  • Berggheist
   08:20 28.04.2022

   Tohle platilo, jak je to přesně dnes nevím, ale rozdíl tam moc velký asi nebude.

   Tohle platilo, jak je to přesně dnes nevím, ale rozdíl tam moc velký asi nebude.

  • Scotty
   08:30 28.04.2022

   Obecně se některé zdravotní požadavky uvolňovaly i pro profesionální vojáky. /Banda astmatiků a alergiků by taky ráda bránila svou zemi./ Což půjde dost stěží když se v dýmu nebo ...Zobrazit celý příspěvek

   Obecně se některé zdravotní požadavky uvolňovaly i pro profesionální vojáky.

   /Banda astmatiků a alergiků by taky ráda bránila svou zemi./
   Což půjde dost stěží když se v dýmu nebo u rozkvetlé louky začnou dusit.Skrýt celý příspěvek

   • Jura99
    08:37 28.04.2022

    je alergie a alergie. Skoro každý má dnes potravinovou nebo na jarní pyly, slzí oči, svědí pusa, ale nedusí se.

    je alergie a alergie. Skoro každý má dnes potravinovou nebo na jarní pyly, slzí oči, svědí pusa, ale nedusí se.

   • Takeda
    13:36 28.04.2022

    Když si zobnu prášeček, tak může bejt válka i v pylový sezóně :-D

    Když si zobnu prášeček, tak může bejt válka i v pylový sezóně :-D

    • flanker.jirka
     22:21 29.04.2022

     Některé armády šly tak daleko, že jejich piloti zobali anfetaminy, ...

     Některé armády šly tak daleko, že jejich piloti zobali anfetaminy, ...

     • Badysak
      19:25 30.04.2022

      srovnávat antialegika s drogami je hucpe

      srovnávat antialegika s drogami je hucpe

   • flanker.jirka
    13:46 28.04.2022

    Počítá se i alergie na zelenou barvu? :-)

    Počítá se i alergie na zelenou barvu? :-)

  • Mbelda
   11:26 28.04.2022

   Určitě stejné nejsou. Spíše záleží na jakého doktora narazíte. Neměří to stejným metrem. Pokud nejste psychopat, tak dostanete známku a podle ní i "maximální" zařazení.

   Určitě stejné nejsou. Spíše záleží na jakého doktora narazíte. Neměří to stejným metrem. Pokud nejste psychopat, tak dostanete známku a podle ní i "maximální" zařazení.

 • TF_HU
  07:15 28.04.2022

  Mám hluboký respekt před dobrovolnickou prací, kterou odvádějí příslušníci Armády (jedno, které složky), ale s čím mám trochu problém, že své SOUKROMÉ aktivity vydávají za aktivity ...Zobrazit celý příspěvek

  Mám hluboký respekt před dobrovolnickou prací, kterou odvádějí příslušníci Armády (jedno, které složky), ale s čím mám trochu problém, že své SOUKROMÉ aktivity vydávají za aktivity AZ (nechci psát AČR). Viz některé popisky fotografií a texty...žádná AZ 72.mpr v Kyjevě nebyla...byl tam občan ten a ten...apod.

  Byl bych rád, kdyby někteří pisatelé rozlišovali.Skrýt celý příspěvek

  • Rošťák
   00:30 29.04.2022

   Tak právě zvolený případ v soukromí a ani veřejně svou aktivitu nespojuje s AZ, jen je jeho “ksicht profláklej” ;)

   Tak právě zvolený případ v soukromí a ani veřejně svou aktivitu nespojuje s AZ, jen je jeho “ksicht profláklej” ;)

   • TF_HU
    09:00 29.04.2022

    Já vím. Však jsem jej nikde nejmenoval. Komentář míří na autora článku. O něm se tu bavím.

    Já vím. Však jsem jej nikde nejmenoval. Komentář míří na autora článku. O něm se tu bavím.

 • flanker.jirka
  21:23 27.04.2022

  Je na čase z politického projektu AZ udělat projekt vojenský. Počty a výbava jsou žalostné, tak akorát na propagační nasazení a politické chlácholení veřejnosti.

  Je na čase z politického projektu AZ udělat projekt vojenský. Počty a výbava jsou žalostné, tak akorát na propagační nasazení a politické chlácholení veřejnosti.

  • TF_HU
   07:15 28.04.2022

   Počkejte. Vezmu si kolu a popkorn...

   Počkejte. Vezmu si kolu a popkorn...

   • Berggheist
    08:18 28.04.2022

    Mluv k věci, prázdný kecy jsou o ničem

    Mluv k věci, prázdný kecy jsou o ničem

    • Torong
     11:07 28.04.2022

     Trollovi se nelíbí plané kecy. To sou mi věci...

     Trollovi se nelíbí plané kecy. To sou mi věci...

    • TF_HU
     15:11 28.04.2022

     :-)

     :-)

     • Berggheist
      16:06 28.04.2022

      Silné řeči v hlavě prázdno

      Silné řeči v hlavě prázdno

     • TF_HU
      09:01 29.04.2022

      Trolle...nepleťte si můj nezájem s vámi diskutovat s úrovní mých znalostí a zkušeností.

      Trolle...nepleťte si můj nezájem s vámi diskutovat s úrovní mých znalostí a zkušeností.

     • Berggheist
      13:42 01.05.2022

      Idiote, celou dobu jen meleš do prázdna a ne jen na mě.

      Idiote, celou dobu jen meleš do prázdna a ne jen na mě.

     • TF_HU
      22:46 04.05.2022

      Berggheist

      S ruským hovnem, nebudu jednat jinak...

      Berggheist

      S ruským hovnem, nebudu jednat jinak...

     • Berggheist
      02:40 06.05.2022

      Hovnomete, ty si npochopil, že s tebou nechci vůbec mluvit, jen aby si mluvil k věci a nemlel ty svoje hovínka o ničem. Blbče ruská

      Hovnomete, ty si npochopil, že s tebou nechci vůbec mluvit, jen aby si mluvil k věci a nemlel ty svoje hovínka o ničem. Blbče ruská

   • flanker.jirka
    13:50 28.04.2022

    No to si vemte, a u toho se podívejte třeba na to kolik vojáků a techniky rotovalo při odstraňování škod při povodních v roce 1997 a 2002. Pak si spočítejte současné možnosti. ...Zobrazit celý příspěvek

    No to si vemte, a u toho se podívejte třeba na to kolik vojáků a techniky rotovalo při odstraňování škod při povodních v roce 1997 a 2002. Pak si spočítejte současné možnosti. Nebo se podívejte na možnosti finských záloh při poměru počtu obyvatel.Skrýt celý příspěvek

    • TF_HU
     15:12 28.04.2022

     ...a co jako? To vypovídá o čem?

     ...a co jako? To vypovídá o čem?

    • TF_HU
     15:25 28.04.2022

     Odstraňování škod a podobné věci jdou primárně za systémem IZS, což je nástroj vnitra, které odpovídá za vnitřní bezpečnost. Kvůli tomu my nebudujeme zálohy, že... (přestože se ty ...Zobrazit celý příspěvek

     Odstraňování škod a podobné věci jdou primárně za systémem IZS, což je nástroj vnitra, které odpovídá za vnitřní bezpečnost. Kvůli tomu my nebudujeme zálohy, že...
     (přestože se ty zálohy tímto způsobem dají použít. Množství nasazených záloh na odstraňování škod po povodních není kritériem úspěšnosti tvorby a přípravy AZ)Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      17:27 28.04.2022

      IZS nebude mít nikdy takovou kapacitu, aby zvládl velké záplavy v povodí Vltavy nebo Moravy, ani jednotlivě nebo dokonce na obou povodích současně, ale to je jen jeden ...Zobrazit celý příspěvek

      IZS nebude mít nikdy takovou kapacitu, aby zvládl velké záplavy v povodí Vltavy nebo Moravy, ani jednotlivě nebo dokonce na obou povodích současně, ale to je jen jeden příměr.
      Armáda nemá nic, profíci jsou na světové úrovni, ale ani tam nejsou počty techniky dimenzované na ztráty nebo poškození s opravami. A u záloh je to ještě horší. Nyní se spousta železa valí na východ, bez náhrady, jak dlouho bude trvat obnova zásob všeho materiálu, který jsme poslali ven? Stihneme to rychleji než rusové?Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      17:57 28.04.2022

      Jestli tu máme nebo nemáme obstarožní T-72M a BVP-1 vyjde v podstatě nastejno. Drželo se to na možnou modernizaci, ale ta se realizovat nebude.

      Jestli tu máme nebo nemáme obstarožní T-72M a BVP-1 vyjde v podstatě nastejno. Drželo se to na možnou modernizaci, ale ta se realizovat nebude.

     • flanker.jirka
      20:19 28.04.2022

      Scotty
      A čím to tedy nahradit, když už k modernizaci nic nemáme?

      Scotty
      A čím to tedy nahradit, když už k modernizaci nic nemáme?

     • Scotty
      23:48 28.04.2022

      Modernizovat další tanky nebo BVP už nikdo neplánuje.

      Modernizovat další tanky nebo BVP už nikdo neplánuje.

     • TF_HU
      09:02 29.04.2022

      flanker.jirka

      To je otázka na politiky, ne na Armádu.

      flanker.jirka

      To je otázka na politiky, ne na Armádu.

     • TF_HU
      09:03 29.04.2022

      flanker.jirka Já jen říkám. jestli chcete posilovat kapacity na odstraňování škod, budujte je v systému IZS, který je k tomu určen. ne u AČR, která je primárně určena k jinému ...Zobrazit celý příspěvek

      flanker.jirka

      Já jen říkám. jestli chcete posilovat kapacity na odstraňování škod, budujte je v systému IZS, který je k tomu určen. ne u AČR, která je primárně určena k jinému úkolu. Chápeme se?Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      22:23 29.04.2022

      Odstraňování škod je jen jeden příklad, v případě obrany je na tom ČR stejně špatně. Kolik lidí dokáže armáda vystrojit a vyzbrojit?

      Odstraňování škod je jen jeden příklad, v případě obrany je na tom ČR stejně špatně. Kolik lidí dokáže armáda vystrojit a vyzbrojit?

     • TF_HU
      06:42 30.04.2022

      flanker.jirka Kolik lidí je schopna AČR přijmout, vystrijit a vybavit? Klidně miliony. Jenže, zde je to co nechapete: Armáda je výkonným prvkem. Aby mohla ty miliony vybavit a ...Zobrazit celý příspěvek

      flanker.jirka

      Kolik lidí je schopna AČR přijmout, vystrijit a vybavit? Klidně miliony. Jenže, zde je to co nechapete:

      Armáda je výkonným prvkem. Aby mohla ty miliony vybavit a vystrojit, musí stát, občané zajistit, aby stát nakoupil a vytvořil sklady a zásoby. Na tom se podílí všechna ministerstva.Skrýt celý příspěvek

   • TF_HU
    22:45 04.05.2022

    S ruským hovnem, nebudu jednat jinak...

    S ruským hovnem, nebudu jednat jinak...

 • Shav0
  20:28 27.04.2022

  Mnozí tu mluvíte o tom, že bychom měli mít něco jako teritoriální obranu a k tomu AZ u útvarů. Ono to tak ale v zásadě už funguje / začíná fungovat v současnosti. Je potřeba ...Zobrazit celý příspěvek

  Mnozí tu mluvíte o tom, že bychom měli mít něco jako teritoriální obranu a k tomu AZ u útvarů.
  Ono to tak ale v zásadě už funguje / začíná fungovat v současnosti.

  Je potřeba (ač nerad), rozlišovat to, že máme 2 druhy AZ.
  AZ u Krajských vojenských velitelství a zároveň AZ u útvarů (dnes už snad u každého).

  Každé KVV si žilo tak trochu svým životem. I z toho důvodu vzniklo Velení teritoria, což kvituji. Sjednocuje postupy jednotek AZ u KVV, výcvik a obecně celý tento soubor zastřešuje.
  AZ u KVV tak můžeme dle mého nazývat ve smyslu teritoriální obranou. A vzhledem k velkému zájmu, budou do budoucna KVV rozšířené postupně z rot na prapory.

  AZ u útvarů se cvičí (měli by se) jako záloha svých organických praporů / pluků. Trochu jako problém vidím, že aktivní záložáci u útvarů stále administrativně spadají pod KVV a upřímně je v tom občas poměrně chaos, vzhledem k tomu, že komunikace mezi KVV a útvary byla značně kostrbatá (čest výjimkám).
  Některé povinnosti (např. vystrojování) už přešlo pod útvary. Ale i tak tu vidím ještě poměrně dost práce, tak aby se systém zjednodušil. Je potřeba i říci, že GŠ po zjištění některých skutečností, začalo na KVV tlačit, aby dělali co mají.

  Jako problém vidím to, že na tak malou armádu jako AČR je, nejsme schopni veškeré jednotky přezbrojit na jednotné zbraně a nyní se tu tak objevují BREN2 u VzP, BREN 1 u některých bojových útvarů AZ a to ještě s rozdílem zásobníkových šachet a pak SA58 u KVV atd. Dále tu ve stejném poměru máme pistole CZ P10 / CZ Phantom / vz82, UK59 / Minimi, Dragunov / CZ PPS...snad jen RPG je stejné. Pak tu máme techniku, kdy není třeba velká pravděpodobnost že u 7mb bude stejná technika u VzP a AZ..tzn VzP budou jezdit na nových BVP, AZ na BVP 2...pro nácvik práce s rojem asi ok, ale jinak to v reálu nemá smysl.

  Dále si myslím, že KVV nemají úplně přehled o mobilizačních možnostech, nějaká evidence populace atd. Neumím si představit, že by v současnosti KVV měla organizovat a řídit něco v podobném smyslu.

  V tomto nás Polsko předběhlo za velmi krátkou dobu o spoustu let.Skrýt celý příspěvek

 • Berggheist
  18:34 27.04.2022

  Teritoriální obrana je určitě moc dobrá věc a je velkou škodou, že jí nemáme. AZ u pravidelných jednotek mají svůj logický smysl, AZ KVV je plus mínus taková teritoriální ...Zobrazit celý příspěvek

  Teritoriální obrana je určitě moc dobrá věc a je velkou škodou, že jí nemáme.

  AZ u pravidelných jednotek mají svůj logický smysl, AZ KVV je plus mínus taková teritoriální armáda.

  Zálohy je nejlepší mít odstupňované. Na vysokém stupni výcviku pro doplnění profesionální armády a poté v rámci teritoriální obrany.

  Podle mě by to i více lidem pomohlo, protože vojenský výcvik běžného člověka vytrhne ze stereotypu a pokud bude chodit na pravidelná cvičení, tak ho to přinutí se i hýbat a nevysedávat na internetu.Skrýt celý příspěvek

  • Torong
   20:53 27.04.2022

   Hele, přestaň si hrát na věcné argumenty. Tímhle svoje ruské trollení nezamaskuješ

   Hele, přestaň si hrát na věcné argumenty. Tímhle svoje ruské trollení nezamaskuješ

   • Berggheist
    20:54 27.04.2022

    Ok, jdeš do bloku

    Ok, jdeš do bloku

    • Torong
     08:09 28.04.2022

     To jsem rád.

     To jsem rád.

   • Jura99
    08:40 28.04.2022

    To je strategie troll 2.0, po registraci udělá pár rádobyrozumných příspěvků, pak přitvrdí, když mu to ujede, tak sklidí nakládačku, chvilku se odmlčí a pak začne zase ...Zobrazit celý příspěvek

    To je strategie troll 2.0, po registraci udělá pár rádobyrozumných příspěvků, pak přitvrdí, když mu to ujede, tak sklidí nakládačku, chvilku se odmlčí a pak začne zase rádobyrozumně a tak furt dokola.Skrýt celý příspěvek

  • TF_HU
   07:17 28.04.2022

   Tyhle fans představy mě baví...

   Tyhle fans představy mě baví...

   • Berggheist
    08:17 28.04.2022

    K věci! Teda pokud máš co říct.

    K věci! Teda pokud máš co říct.

    • Torong
     11:09 28.04.2022

     Hlupák Berghajzlík si bere do huby jedno z těch, kteří mají nejvíce co říct. Klasika...

     Hlupák Berghajzlík si bere do huby jedno z těch, kteří mají nejvíce co říct. Klasika...

 • TarosCZ
  16:36 27.04.2022

  AZ stejna vyzbroj jak armáda a jeji doplnovani./zvýsit odmeny a vyhody co nejvetsi pocet cviceni - 10 000 vojaku. Vybudovat nový system teritorialni obrany dobrovolnici v miste ...Zobrazit celý příspěvek

  AZ stejna vyzbroj jak armáda a jeji doplnovani./zvýsit odmeny a vyhody co nejvetsi pocet cviceni - 10 000 vojaku. Vybudovat nový system teritorialni obrany dobrovolnici v miste bydliste podle KVV vycvik zakldnai plus nejaky tyden v roce a vikendy. Zridit nekolik mobilizacne-vycvikovych zakladen zase podle KVV, kde by byli profi instruktoti a jednotky TO by tam meli zbrane a material. V pripade zhorseni mez. situace by slouzili ja mobilizacni zakladny pro vycvik záloh. jednotky TO cca 25 000 vojaku. ACR posilnit o dalsi brigadu stredniho typu + del. raketovy pluk a dalsi PVO brigadu. to je minimum pokud chceme myslet obranu vazne. Nato, bez USA v pripade konfliktu v Asii, jsou podobne vyzbrojene staty, takze nic moc. Jen letadel maji ev. staty Nato dost, takze letectvo bych nechal naposledy.Skrýt celý příspěvek

  • TarosCZ
   17:01 27.04.2022

   a KVACR uz by meli splachnout do h... a reagovat na novou situaci a pripadne dalsi krize/rozpad EU, nebo jeji rozdeleni, Asie a a priority USA, utok sousedu na Izrael a neschopnost ...Zobrazit celý příspěvek

   a KVACR uz by meli splachnout do h... a reagovat na novou situaci a pripadne dalsi krize/rozpad EU, nebo jeji rozdeleni, Asie a a priority USA, utok sousedu na Izrael a neschopnost plneni jejich dodavek pro zbranove systeemy tam nakoupene, atd... Situace v Evrope a ve svete bude uz jen horsi:-(Skrýt celý příspěvek

   • Scotty
    20:04 27.04.2022

    Na KVAČR není absolutně nic špatného. Chce ji jen zrealizovat.

    Na KVAČR není absolutně nic špatného. Chce ji jen zrealizovat.

    • flanker.jirka
     21:26 27.04.2022

     Snad nejdříve přehodnotit na základě událostí z posledních dvou měsíců.

     Snad nejdříve přehodnotit na základě událostí z posledních dvou měsíců.

     • Scotty
      21:30 27.04.2022

      Na tom není moc co přehodnocovat. Spíš to termínově aktualizovat.

      Na tom není moc co přehodnocovat. Spíš to termínově aktualizovat.

     • TarosCZ
      00:20 28.04.2022

      Souhlas, plánovací GS se musi psychicky nastavit na veci, které by nas pred 24.2. nenapadli. Válka s jadernou mocnosti a použití taktických ZHN. Protože ti tak nakonec dopadne a ...Zobrazit celý příspěvek

      Souhlas, plánovací GS se musi psychicky nastavit na veci, které by nas pred 24.2. nenapadli. Válka s jadernou mocnosti a použití taktických ZHN. Protože ti tak nakonec dopadne a USA nepoužije jadernou triády obilí Evropě.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      13:51 28.04.2022

      Scotty
      Není co přehodnocovat? Tak to už je smutné.

      Scotty
      Není co přehodnocovat? Tak to už je smutné.

     • Scotty
      14:16 28.04.2022

      Ne, není.

      Ne, není.

   • TF_HU
    07:18 28.04.2022

    Jo KVAČR bychom měli spláchnout a rozvoj Armády řídit podle vašeho komentáře, co? Ty woe, takhle utržené lidi od reality jsem dlouho neviděl.

    Jo KVAČR bychom měli spláchnout a rozvoj Armády řídit podle vašeho komentáře, co? Ty woe, takhle utržené lidi od reality jsem dlouho neviděl.

    • Scotty
     08:34 28.04.2022

     Zajímalo by mě kolik lidí co to ruší KVAČR ho opravdu přečetli....

     Zajímalo by mě kolik lidí co to ruší KVAČR ho opravdu přečetli....

     • Jura99
      08:48 28.04.2022

      KVAČR nezarmoutí ani nepotěší, je to taková reklamní brožurka bez hlubšího obsahu.

      KVAČR nezarmoutí ani nepotěší, je to taková reklamní brožurka bez hlubšího obsahu.

     • Scotty
      08:54 28.04.2022

      Jaký je ten chybějící "hlubší" obsah? Samozřejmě KVAČR je takový základ ze kterého vycházejí další dokumenty. Ovšem je tam definován start, směr a cíl rozvoje armády a co k ...Zobrazit celý příspěvek

      Jaký je ten chybějící "hlubší" obsah? Samozřejmě KVAČR je takový základ ze kterého vycházejí další dokumenty. Ovšem je tam definován start, směr a cíl rozvoje armády a co k dosažení cíle bude třeba obstarat.Skrýt celý příspěvek

     • TarosCZ
      11:07 28.04.2022

      Ja, a mimochodem rizika a časy na přípravu se výrazně změnili od přijetí koncepce.

      Ja, a mimochodem rizika a časy na přípravu se výrazně změnili od přijetí koncepce.

     • TF_HU
      15:13 28.04.2022

      Jura99

      Tvořil jste někdy nějaký strategický (koncepční) dokument? Co vám v KVAČR přesně chybí?

      Jura99

      Tvořil jste někdy nějaký strategický (koncepční) dokument? Co vám v KVAČR přesně chybí?

    • TarosCZ
     10:42 28.04.2022

     Co je na tom odtržené od reality? Od které reality v Mali? Meli by vypracovat novou koncepci. A budete se divit cetl. A zatim to vypadalo, ze by bylo lepsi kdyby armadu řídili ...Zobrazit celý příspěvek

     Co je na tom odtržené od reality? Od které reality v Mali? Meli by vypracovat novou koncepci. A budete se divit cetl. A zatim to vypadalo, ze by bylo lepsi kdyby armadu řídili podle komentářů.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      14:18 28.04.2022

      TarosCZ
      Možná jste to četl, ale je to mimo vaše kognitivní schopnosti. Smutné.

      TarosCZ
      Možná jste to četl, ale je to mimo vaše kognitivní schopnosti. Smutné.

     • TF_HU
      15:20 28.04.2022

      Hele, všechno. Já bych tu rád měl i "vesmírnou základnu", vojenská a icivilní část MO ČR poslancům a veřejnosti již několik let říká a ukazuje, co je třeba na poli bezpečnosti ...Zobrazit celý příspěvek

      Hele, všechno.
      Já bych tu rád měl i "vesmírnou základnu", vojenská a icivilní část MO ČR poslancům a veřejnosti již několik let říká a ukazuje, co je třeba na poli bezpečnosti udělat. Stačí jen ta trapná debata o doporučeném výdaji na obranu ve výši 2% podílu HDP. Zažil jsem několik "porad", kde politici a jiná lobby tlačila na snižování, nebo přesměrování priorit jiným směrem.

      Už v roce 2018 jsem na jednom nejmenovaném pracovišti říkal, že pokud politici nezačnou stavět nové kasárna, nové jednotky (schopnosti), modenizovat, tak jsou všechny ty řeči o prozření z Ukrajiny pouze plannými kecy. Dnes to vypadá, že se zase něco trochu pohnulo, ale dávám tomu tak 5 let a bude opět ticho a budeme se bavit o tom, jestli těch 1,5 % z HDP není nějak moc.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      21:39 28.04.2022

      TF_HU "Už v roce 2018 jsem na jednom nejmenovaném pracovišti říkal, že pokud politici nezačnou stavět nové kasárna, nové jednotky (schopnosti), modenizovat, tak jsou všechny ty ...Zobrazit celý příspěvek

      TF_HU
      "Už v roce 2018 jsem na jednom nejmenovaném pracovišti říkal, že pokud politici nezačnou stavět nové kasárna, nové jednotky (schopnosti), modenizovat, tak jsou všechny ty řeči o prozření z Ukrajiny pouze plannými kecy. "

      Tak to sedí! Pouze zvýšení rozpočtu do stávajících sil nás nikam neposune. Ale možná narazíte na skladbu rozpočtu, kdy nebudou zbývat peníze. Profesionální armáda je velmi drahá na svůj provoz a umí rozhazovat peníze jako večerníček noviny.Skrýt celý příspěvek

     • TF_HU
      10:11 29.04.2022

      flanker.jirka Tak to sedí! Pouze zvýšení rozpočtu do stávajících sil nás nikam neposune. Ale možná narazíte na skladbu rozpočtu, kdy nebudou zbývat peníze. Profesionální armáda je ...Zobrazit celý příspěvek

      flanker.jirka

      Tak to sedí! Pouze zvýšení rozpočtu do stávajících sil nás nikam neposune. Ale možná narazíte na skladbu rozpočtu, kdy nebudou zbývat peníze. Profesionální armáda je velmi drahá na svůj provoz a umí rozhazovat peníze jako večerníček noviny.

      Skladba rozpočtu má svá specifika. To je jiná diskuze. Drahá není profesionální armáda, drahé jsou vojenské schopnosti, kterými chcete naplnit bezpečnostní zájmy svého státu. Válečné principy například říkají, že výhodu nad protivníkem získáte třeba použitim nové technologi, nových zbraní, lepších než má protivník, k zajištění obrany prostě potřebujete nějaké násztroje a ty něco stojí. Bohužel. Tvrdit, že rozhazujeme jako večerníček mi přijde dosti zavádějící a spíše projevem nepochopení konceptu. Obrana je jako pojistka, platíte i když se nic neděje, ale jste redy, kdyby se něco mělo dít.Skrýt celý příspěvek

     • Danik
      12:22 29.04.2022

      TF_HU Díky za to, že tady jste a komentujete. Mnoho lidí si to tady představuje jak hurvínek válku. I když jsem se neúčastnil žádných porad jako Vy. Umím si dát dva a dva ...Zobrazit celý příspěvek

      TF_HU

      Díky za to, že tady jste a komentujete. Mnoho lidí si to tady představuje jak hurvínek válku. I když jsem se neúčastnil žádných porad jako Vy. Umím si dát dva a dva dohromady, že ty politické (a jiné) tlaky na ořezání rozpočtu MO a financování AČR celkově byly/jsou enormní, s čímž jde ruku v ruce i zpomalení modernizace a rušení schopností a kapacit. Bohužel dokud tlaky na podporu rozvoje obranných schopností ČR nebudou vycházet zespoda od občanů (takže politici, včetně populistických budou mít motivaci toto dávat do svých programů ve větší míře), bitva o rozpočet MO bude vždy tvrdý, nekonečný boj.

      Druhá věc je samozřejmě cost effectivity, ale i tady opět zasahuje politika a lobbování.Skrýt celý příspěvek

     • TF_HU
      06:50 30.04.2022

      Danik

      Díky

      Danik

      Díky

 • Arthur
  14:37 27.04.2022

  Pamätám sa ako sa mnohí vysmievali ukrajinskému systému teritoriálnej obrany a áno v mnohom nedokonalej mnohdy keď už dopyt vo veľkom prevyšoval ponuku napr. zbraní a pod. a museli ...Zobrazit celý příspěvek

  Pamätám sa ako sa mnohí vysmievali ukrajinskému systému teritoriálnej obrany a áno v mnohom nedokonalej mnohdy keď už dopyt vo veľkom prevyšoval ponuku napr. zbraní a pod. a museli cvičiť s maketami a pod.

  Môžme tu polemizovať akú úlohu v tej či onej miere zohrávali a zohrávajú v jednotlivých bojoch či skôr blokpostoch, strážení mnohých z hospodárko-vojenských objektov a pod., jedno však isté formovali v predstihu potenciál, ktorý sa naplno využil pri mobilizácii.

  Čo sa týka Nás tak je evidentné, že Dobrovoľná vojenská príprava je nepružná, neatraktívna tj. neefektívna aj vo vzťahu k následnej možnosti požiadať o zaradenie do aktívnych záloh OS SR, čo je vyjarené slovami klasika, že "už včera bolo neskoro" a doslova si pýta progresívnu a zároveň pružnú zmenu v tejto oblasti.

  P.S. a potom tu máme ešte jeden fenomén "srancov" pred ktorým by hlavne štátne orgány nemali strkať hlavu do piesku...Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  13:39 27.04.2022

  AZ bych přeformoval na Narodni gardu, s vlastni technikou i strukturou, ne pouze jako doplneni ztrat pravidelnych jednotek.

  AZ bych přeformoval na Narodni gardu, s vlastni technikou i strukturou, ne pouze jako doplneni ztrat pravidelnych jednotek.

  • Ondra Mrklas
   13:54 27.04.2022

   Souhlasím. Navíc by se v rámci AZ mělo klást větší důraz na zařazení a vycvičení většího množství posádek techniky. V současné době se AZ soustředí hlavně na lehkou pěchotu, což ...Zobrazit celý příspěvek

   Souhlasím. Navíc by se v rámci AZ mělo klást větší důraz na zařazení a vycvičení většího množství posádek techniky. V současné době se AZ soustředí hlavně na lehkou pěchotu, což stačí tak k pomoci při povodních nebo po tornádu. Na válku musí být připraveni záložáci primárně mechanizovaných sil, což v dnešní době není úplně prioritouSkrýt celý příspěvek

   • Torong
    21:07 27.04.2022

    Ale houbeles. AZ by měli být primárně právě tou lehkou pěchotou. Rychlý přesun, perfektní znalost terénu... To jsou zbraně AZ, teritoriální obrany. Ne tanky a těžká technika. ...Zobrazit celý příspěvek

    Ale houbeles. AZ by měli být primárně právě tou lehkou pěchotou. Rychlý přesun, perfektní znalost terénu... To jsou zbraně AZ, teritoriální obrany. Ne tanky a těžká technika. Léčky, pasti, strážní činnost, odhalování diverzantů a SF nepřítele, koordinace záchranných složek, evakuace civilistů a spousta "neviditelné" práce. To jsou úkoly pro AZ, ne tankové bitvy. Od toho jsou profíci. AZ má co nejvíce vytěžit "výhodu domácího hřiště".Skrýt celý příspěvek

    • Ondra Mrklas
     02:31 28.04.2022

     Asi jsme se úplně nepochopili, ale já jsem reagoval na předělání AZ na něco ve stylu US National Guard. Ta má ve své struktuře jednotky složené zcela z vojáků na "poloviční ...Zobrazit celý příspěvek

     Asi jsme se úplně nepochopili, ale já jsem reagoval na předělání AZ na něco ve stylu US National Guard. Ta má ve své struktuře jednotky složené zcela z vojáků na "poloviční úvazek", jako naše AZ, ale přitom má k dispozici uskupení plně vybavené těžkou technikou i palebnou podporou. Stejně tak to má i Ukrajinská národní garda, která má lehké pěchotu začleněnou do teritoriální obrany. Prostě ať to zkrátím, tak Národní garda se technickým vybavením nerovná teritoriální obraně.
     Navíc větší množství jednotek vycvičených na technice je důležité i v mírovém stavu, jelikož v populaci bude mnohem více lidí schopných plnohodnotně nahradit vyřazené profesionální osádky. Chápu, že si asi představujete budoucnost AZ na základě výsledku z Ukrajiny, ale upřímně si nemyslím, že to je v současné době zcela objektivně hodnotitelné aspoň z hlediska složení jednotek. Většina záběrů, které máme z Ukrajiny, totiž neukazuje roli techniky (z bezpečnostních důvodů ji Ukrajinci zakázali natáčet), takže bych nepřeceňoval roli pěších týmů. Podle informací a výpovědí očitých svědků jsou jednotky teritoriální obrany podporované převážně Národní gardou s těžkou technikou, kteří tvoří většinu palebné síly nasazených jednotek. Profesionální jednotky Ukrajinců pak drží kontaktní linie a zálohy jim opět dělá Národní garda s těžkou technikou.

     Takže snad vám to trochu vysvětlilo můj pohled na věc a proč si myslím, že nechávat výcvik na technice není jen pro profesionály. Ještě bych doplnil, že ne všichni budou ochotni kvůli službě na BVP-2 vstoupit do pravidelné armády, ale při zařazení do nepravidelné AZ se pak množství lidí může zvednout - a to se bavíme o více než o četě či rotě v pravidelné jednotce. Prostě bych byl za zřízení třeba mechanizovaného praporu AZ fungujícího na bázi Národní gardySkrýt celý příspěvek

     • TF_HU
      07:21 28.04.2022

      K tomu není důvod. Pokud znáte US systém OS, musí vám být jasné, co je NG a proč ji u nás nemáme a nebudee mít. Naše AZ je jako jejich Reserve...

      K tomu není důvod. Pokud znáte US systém OS, musí vám být jasné, co je NG a proč ji u nás nemáme a nebudee mít. Naše AZ je jako jejich Reserve...

     • Torong
      08:17 28.04.2022

      A k čemu by nám to proboha bylo? Pokud by nedejbože došlo k bojům mechanizovaných jednotek, tak už tady budou jednotky NATO, protože to bude znamenat, že Pobaltí neexistuje a ...Zobrazit celý příspěvek

      A k čemu by nám to proboha bylo? Pokud by nedejbože došlo k bojům mechanizovaných jednotek, tak už tady budou jednotky NATO, protože to bude znamenat, že Pobaltí neexistuje a Polsko je minimálně z poloviny obsazené. Smiř se s tím, že úkolem našich AZ je ochrana týlu.Skrýt celý příspěvek

     • Rošťák
      19:47 28.04.2022

      A kdo by řešil logistiku atd. atd . toho praporu v době mimo aktivaci? Máte reálnou představu, kolik času je věnováno jen plánování činnosti mechny? Co všechno se musí periodicky ...Zobrazit celý příspěvek

      A kdo by řešil logistiku atd. atd . toho praporu v době mimo aktivaci? Máte reálnou představu, kolik času je věnováno jen plánování činnosti mechny? Co všechno se musí periodicky opakovat aby se udržela potřebná kvalifikace?
      Bylo by to fajn, ale mech. prapor je utopie bez nějakého zpětného obřadu, který by tvořily VZP a staraly se o "mírový" provoz ......Skrýt celý příspěvek

     • TF_HU
      10:12 29.04.2022

      Roš´ták

      To není až takový problém, už jsme to tu jednou měli...

      Roš´ták

      To není až takový problém, už jsme to tu jednou měli...

    • Jura99
     08:59 28.04.2022

     na Ukrajině ovšem poslali teritoriální obranu na frontu a tam se zjistilo, že jim kromě ručních zbraní chybí úplně všechno. Byli sice teritoriální obranou, takže by se teoreticky ...Zobrazit celý příspěvek

     na Ukrajině ovšem poslali teritoriální obranu na frontu a tam se zjistilo, že jim kromě ručních zbraní chybí úplně všechno. Byli sice teritoriální obranou, takže by se teoreticky neměli ocitnou x stovek km daleko na frontové linii, ale válka se neptá. Je mi ze srdce jedno, jestli budeme záložníky nazývat AZ, NG nebo jen záložníci, zkrátka a dobře si ale myslím, že potřebujeme dokoupit techniku do NZ aspoň pro mechanizovanou brigádu a pro tuto techniku cvičit ochotné záložníky, kteří jinak budou mít civilní povolání.Skrýt celý příspěvek

     • Ondra Mrklas
      22:14 28.04.2022

      Přesně, moje slova. Navíc ne každý, kdo se uchází o pozici v armádě chce běhat po poli s puškou, ale místo toho chce sloužit na technice...

      Přesně, moje slova. Navíc ne každý, kdo se uchází o pozici v armádě chce běhat po poli s puškou, ale místo toho chce sloužit na technice...

   • flanker.jirka
    21:28 27.04.2022

    Podívejte se zpět kolik osob bylo potřeba při povodních v letech 1997 a 2002, to by byla práce pro AZ na dvacet let plného úvazku. Tolik techniky a osob už nemáme.

    Podívejte se zpět kolik osob bylo potřeba při povodních v letech 1997 a 2002, to by byla práce pro AZ na dvacet let plného úvazku. Tolik techniky a osob už nemáme.

    • Ondra Mrklas
     02:34 28.04.2022

     Tak tyhle nemůžu hodnotit hehe... V 97 jsem je nezažil a 02 mi byl měsíc. Já si pamatuju povodně 13 a na to pár vojáků AZ stačilo, stejně tak i na Covid nebo tornádo (kde techniku ...Zobrazit celý příspěvek

     Tak tyhle nemůžu hodnotit hehe...
     V 97 jsem je nezažil a 02 mi byl měsíc. Já si pamatuju povodně 13 a na to pár vojáků AZ stačilo, stejně tak i na Covid nebo tornádo (kde techniku obsluhovali ženisti od pravidelný, a AZ makali rukama a krumpáčema)Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      17:28 28.04.2022

      Existují archívy

      Existují archívy

     • Danik
      12:25 29.04.2022

      No s tímhle tvrzením, ž to stačilo bych byl extrémně opatrný. Vrbětice, Covid a tornádo na Moravě napnulo jako profi tak AZ část na hranici únosnosti.

      No s tímhle tvrzením, ž to stačilo bych byl extrémně opatrný. Vrbětice, Covid a tornádo na Moravě napnulo jako profi tak AZ část na hranici únosnosti.

    • Torong
     08:20 28.04.2022

     Jojo. Klasické Čecháčkovské téma. Armáda je tady podle správného čecháčka k tomu, aby uklízela po povodních. Když se oznámí nějaký nákup techniky tak se vždycky najde dost lidí v ...Zobrazit celý příspěvek

     Jojo. Klasické Čecháčkovské téma. Armáda je tady podle správného čecháčka k tomu, aby uklízela po povodních. Když se oznámí nějaký nákup techniky tak se vždycky najde dost lidí v diskuzi s názorem "a k čemu je nám stíhačka při povodních".Skrýt celý příspěvek

     • TarosCZ
      11:05 28.04.2022

      Na povodně a dalsi by meli posílat jednotky Civilní ochrany. Aha my jsme je zrusili a zjevně HZS to nevytrhne….

      Na povodně a dalsi by meli posílat jednotky Civilní ochrany. Aha my jsme je zrusili a zjevně HZS to nevytrhne….

     • Torong
      11:12 28.04.2022

      Na zvládání povodní je tady spousta složek. Držet vojsko CO, protože jednou za deset let bude možná potřeba, to je fakt účelné...

      Na zvládání povodní je tady spousta složek. Držet vojsko CO, protože jednou za deset let bude možná potřeba, to je fakt účelné...

     • TarosCZ
      11:38 28.04.2022

      nejak na Vas nemuzu dal reagovat, nejde odpoved na komentar nize:-( Ale to patom nema smysl drzet ani amradu... A byly povodne, tornado, covid, takze drzet jednotky CO mne neprijde ...Zobrazit celý příspěvek

      nejak na Vas nemuzu dal reagovat, nejde odpoved na komentar nize:-( Ale to patom nema smysl drzet ani amradu... A byly povodne, tornado, covid, takze drzet jednotky CO mne neprijde zbytecne.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      14:41 28.04.2022

      TarosCZ Držet profesionální vojáky v útvarech CO které vyjedou možná jdou za deset let? Vy jste hlava pane vachmajstr. To co bylo účelné bylo převedené pod Hasiče. Což dává smysl. ...Zobrazit celý příspěvek

      TarosCZ
      Držet profesionální vojáky v útvarech CO které vyjedou možná jdou za deset let? Vy jste hlava pane vachmajstr.
      To co bylo účelné bylo převedené pod Hasiče. Což dává smysl. U profesionální armády to smysl nedává.Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      15:53 28.04.2022

      TarosCZ´: Protože vojska CO nebylo nic jiného než hasiči v zeleném. A tyhle jednotky odčerpávaly peníze, které měly být vydávány na obranu. Pokud si myslíš, že ta technika se ...Zobrazit celý příspěvek

      TarosCZ´:
      Protože vojska CO nebylo nic jiného než hasiči v zeleném. A tyhle jednotky odčerpávaly peníze, které měly být vydávány na obranu. Pokud si myslíš, že ta technika se vyhodila nebo prodala, pak jsi na omylu. Něco převzali ženisti a zbytek mají uloženo hasiči. Armáda může pomoct při živelných katastrofách a taky to dělá, ale není to její úkol. Armáda má bojovat.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      17:30 28.04.2022

      Scotty "Držet profesionální vojáky v útvarech CO které vyjedou možná jdou za deset let? " Děláte si srandu? To můžete rovnou zrušit 90% armády, která se jen kope do zadku. Co ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty
      "Držet profesionální vojáky v útvarech CO které vyjedou možná jdou za deset let? "
      Děláte si srandu? To můžete rovnou zrušit 90% armády, která se jen kope do zadku.
      Co třeba Dukla nebo Ondráš? :-)Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      18:02 28.04.2022

      Armádu platíme pro boj. Jaký je důvod draze platit jakéhos takéhos hasiče v maskáčích, který si na svojí práci nesáhne jak je rok dlouhý a pro armádu jako celek celkem zbytečný?

      Armádu platíme pro boj. Jaký je důvod draze platit jakéhos takéhos hasiče v maskáčích, který si na svojí práci nesáhne jak je rok dlouhý a pro armádu jako celek celkem zbytečný?

     • Jirka33
      19:53 29.04.2022

      Při povodních a jiných mimořádných událostech primárně IZS. I hasiči mají záchranné útvary s těžkou technikou - část se převedla od dřívějších CO útvarů. A docela se tu zapomíná na ...Zobrazit celý příspěvek

      Při povodních a jiných mimořádných událostech primárně IZS. I hasiči mají záchranné útvary s těžkou technikou - část se převedla od dřívějších CO útvarů. A docela se tu zapomíná na 358 000 dobrovolných hasičů, kteří odvedou té práce při úklidu po MU asi nejvíc. Armáda a AZ mají podle mě prioritně jiné poslání.Skrýt celý příspěvek

     • TF_HU
      06:51 30.04.2022

      TarosCZ
      Nezrušili. Přešly pod HZS ČR. Tam, kam patří.

      TarosCZ
      Nezrušili. Přešly pod HZS ČR. Tam, kam patří.

     • TF_HU
      06:53 30.04.2022

      flanker.jirka

      Ani Ondráš a ani Dukla nejsou součástí AČR. Říkám vám furt dokola, že často mluvíte o věcech, kde vám unikají souvislosti...

      flanker.jirka

      Ani Ondráš a ani Dukla nejsou součástí AČR. Říkám vám furt dokola, že často mluvíte o věcech, kde vám unikají souvislosti...

  • Shav0
   14:46 27.04.2022

   Ono je potřeba rozlišovat na AZ KVV pěších rot a AZ u útvarů. KVV teď spadají pod Velitelství teritoria, tím by se měl určit jasný směr těchto jednotek, dříve si to každé KVV ...Zobrazit celý příspěvek

   Ono je potřeba rozlišovat na AZ KVV pěších rot a AZ u útvarů.
   KVV teď spadají pod Velitelství teritoria, tím by se měl určit jasný směr těchto jednotek, dříve si to každé KVV dělalo podle sebe.
   AZ u útvarů jsou trochu komplikované, v zásadě si je cvičí útvar, ale papírově spadají pod KVV a občas je v tom guláš.
   Nicméně náplň těchto AZ je odlišná. KVV jsou spíše ta teritoriální obrana / národní garda či jak to chcete nazvat. AZ u útvarů jsou doplněk (a co si budem povídat, reálně přímá součást) pro doplnění ztrát apod.Skrýt celý příspěvek

   • Jura99
    17:24 27.04.2022

    tím spíš, že pod názvem AZ jsou jednotky s různým zaměřením. Zkrátka zformovat Národní gardu, postavit např. brigádu na Pandurech, prapory ve čtyřech největších krajských městech, ...Zobrazit celý příspěvek

    tím spíš, že pod názvem AZ jsou jednotky s různým zaměřením. Zkrátka zformovat Národní gardu, postavit např. brigádu na Pandurech, prapory ve čtyřech největších krajských městech, každý prapor by průběžně cvičil zhruba rotu, mužstvo by bylo ze záložníků s civilním zaměstnáním (takže zhruba jako dnešní AZ náhradníci u útvarů). Vedle této Národní gardy si vychovávat zálohy pro profesionální vojsko.Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     20:08 27.04.2022

     A všechno dělat ideálně o víkendech aby to někoho náhodou příliš neobtěžovalo nebo nezatěžovalo..... Nereálné.

     A všechno dělat ideálně o víkendech aby to někoho náhodou příliš neobtěžovalo nebo nezatěžovalo..... Nereálné.

  • Scotty
   20:06 27.04.2022

   A kdo bude doplňovat ztráty nebo tabulová místa u profesionálních jednotek?

   A kdo bude doplňovat ztráty nebo tabulová místa u profesionálních jednotek?

   • flanker.jirka
    21:29 27.04.2022

    To budou plnit z těch davů lidí, kteří čekají před branami kasáren na vaše místo.

    To budou plnit z těch davů lidí, kteří čekají před branami kasáren na vaše místo.

Načítám diskuzi...