REPORTÁŽ: Sky Soldier 2016 – výsadkáři opět na scéně

Výsadek rotního úkolového uskupení TF 1-91 (Task Force 1-91) na letiště v Bechyni; větší foto / autor

Po roce měli chrudimští výsadkáři z 43. výsadkového praporu (43.vpr) se svými americkými kolegy z 1/91. jízdní eskadrony (výsadkové) opět možnost zlepšit své schopnosti při vedení operací tak komplexních a náročných, jako je operace vynucení vstupu pomocí obsazení letiště na nepřátelském území.

Sky Soldier 2016

Na podzim roku 2015 přinesly Armádní noviny sérii článků [1],[2] o cvičení Sky Soldier II, které se odehrálo v prostorách vojenského letiště Bechyně. Na loňském cvičení společné úkolové uskupení českého 43.vpr a americké 1/91. jízdní eskadrony (výsadkové) 1-91 CAV (1st Squadron, 91st Cavalry Regiment (Airborne)) procvičovalo stejný typ operace jako letos.

Rozdíl mezi těmito dvěma událostmi je ale téměř propastný. Důvodů pro takové odvážné tvrzení je několik. Než k nim ale přejdeme, je potřebné představit cvičení samotné.

Scénář cvičení Sky Soldier 2016 se od předchozího roku značně změnil.

V roce 2015 se scénář cvičení soustředil na oblast Pobaltí, kde ozbrojené síly státu nepřátelského vůči NATO zaútočily a obsadily území Estonska.

Následně bylo rotní úkolové uskupení 43.vpr začleněné do sestavy amerického praporního úkolového uskupení postaveného kolem 1-91 CAV a vysláno do operace vysoké intenzity a velkého rozsahu.

Letos byly cvičící jednotky vyslány jako hrot intervenčních sil NATO, které reagovaly na žádost spřáteleného státu o pomoc:

V regionu střední Evropy se odehrává další ze série pohraničních sporů mezi státy Hammerland a Shieldland, které se táhnou už od 17. století. Od začátku roku 2016, ale působily na území Shieldlandu oddíly hammerlandských speciálních sil jako součást strategie hybridní války, kterou začal Hammerland vést vůči svému regionálnímu rivalu.

Neadekvátní reakce vlády Shieldlandu vedla k tomu, že značná část obyvatel hammerlandské menšiny na území Shieldandu začala požadovat vypsání referenda, které by přisoudilo sporné území Hammerlandu. Jelikož referendum nebylo vypsáno začala hammerlandská menšina pokuazovat na kroky vlády Shieldlandu, které prezentovala jako porušování základních lidských práv a slobod.

V reakci na to překročily jednotky Ozbrojených sil Hammerlandu (dále jen AFH z angl. Armed Forces of Hammerland) 16. září hranici a po rychlém postupu směrem k jihu obsadily značnou část shieldlandského území. Armáda Shieldlandu neschopná zasáhnout vůči okupantům na svém území požádala na základě Dohody o bezpečnostní pomoci NATO z roku 1999 o pomoc jednotek Aliance.

Jednotky rychlé reakce NATO byly neprodleně vyslány do Shieldlandu a Aliance začala seskupovat větší vojenské síly, které budou schopny vytlačit hammerlandské oddíly z území Shieldlandu.

V rámci tohoto scénáře úkolové uskupení označované jako TF 1-91 ( Task Force 1-91), složené z Roty B a odřadů velitelské roty 1-91 CAV a 1. rotního úkolového uskupení (RÚU) 43.vpr provedou společné cvičení jehož součástí budou tři padákové výsadky a přistávací výsadek.

Celé cvičení bylo rozděleno do 5 fází:
1. fáze: příprava, plánování a zasazení průzkumu
2. fáze: ovládnutí letiště a jeho bezprostředního okolí
3. fáze: dozásobení a příjem posilových prostředků
4. fáze: rozšíření a zajištění perimetru letiště v jeho širším okolí
5. fáze: konsolidace a vystřídání

Seskok výsadkářů z amerického dopravního letadla C-17 Globemaster III.

V první fázi byl z letounu L-410 vysazen průzkumný odřad skládající se z dvou průzkumných týmů a týmu ostřelovačů. Ti měli za úkol začít s průzkumnou a pozorovací činností s cílem shromáždit informace o nepříteli, terénu a počasí.

S využitím těchto informací velení 1. rotního úkolového uskupení upřesňovalo své plány pro hlavní padákový výsadek naplánovaný v druhé fázi. Tento výsadek byl proveden z dvou letounů C-295 CASA a byl podporován lehkým bitevním letounem L-159 ALCA.

Po padákovém výsadku a shromáždění seskočivších výsadkářů se k nim připojili příslušníci americké 3. čety Oddílu B, kteří provedli pouze fiktivní výsadek a i s vozidly HMMWV byli v operační oblasti již dříve.

Následně provedly vysazené jednotky zteč dvou primárních cílů označených jako BRAIN a HOTEL. Cíl HOTEL byl vyčištěn a cíl BRAIN byl obsazen a přeměněn na velitelské stanoviště vzdušného předmostí.

V třetí fázi, dopoledne 28. října byly v třech vlnách přistávacích výsadků letounů C-295 CASA na vzdušné předmostí dopraveny dvě čety 1. roty 44. lehkého motorizovaného praporu ( 44 . lmopr ), zásoby munice a dalšího materiálu.

Tyto zásoby byly naloženy na šestikolky Polaris a na vozidlo Land Rover 110 ST, které byly pak naloženy na letouny CASA, dopraveny a opět vyloženy na vzdušném předmostí. Druhá část třetí fáze se soustředila kolem padákového výsadku rotního úkolového uskupení roty B 1-91 CAV.

Tak jak byla do stavu RÚU 1/43 zařazena americká četa tak byla do stavu RÚU B/1/91 zařazena česká výsadková četa, které měla seskočit se svými americkými spolubojovníky z letounu C-17 Globemaster III. Padákový výsadek byl také spouštěcím momentem čtvrté fáze.

Ve čtvrté fázi zaútočily jednotky RÚU 1/43 na železniční most s označením STEEL nacházející se severně od letiště a jednotky RÚU B/1/91 zaútočily na silniční most severozápadně od letiště s krycím označením ASPHALT.

Po zajištění obou cílů se obě rotní úkolová uskupení přesunula dále na severozápad kde zaútočila na sérii devíti lehkých bunkrů vz. 37 známých jako „Řopík“. Jejich dobytí bylo naplánováno na noc z 28. na 29. října a po zajištění celé této linie bunkrů označených jako cíl CONCRETE začala poslední fáze – konsolidace a ukončení cvičení.

Příprava výstroje a výzbroje po doskoku; větší foto / Autor

Komplexní operace a nové vybavení

Jak již bylo v úvodu naznačeno cvičení Sky Soldier 2016 plně dostálo kritériím náročnosti, které byly nastaveny v roce 2015 na cvičení Sky Soldier II a pomyslnou laťku náročnosti a komplexnosti ještě posunulo o minimálně jeden stupeň nahoru.

V roce 2015 bylo české rotní úkolové uskupení vysazeno spolu se svými americkými kolegy z letounů C-130 amerického letectva ve čtyřech vlnách na doskokovou plochu. Čeští výsadkáři tehdy skákali na amerických padácích T-11 bez vybavení.

Tato situace byla dána tím, že česká armáda v roce 2015 již několik let nedisponovala vybavením, které by umožnilo výsadkářům seskočit z letounu při padákovém výsadku se svojí osobní zbraní a osobním vybavením.

Po dopadu na doskokovou plochu a po sbalení padáku si výsadkáři museli převzít svoji osobní zbraň a vybavení v označených stanech vedle doskokové plochy a až poté mohli začít plnit své úkoly. Ne zcela optimální situace, která nesla trochu tragikomický nádech. Už němečtí výsadkáři v roce 1941 po výsadku na Krétu zjistili, že je potřebné, aby výsadkáři seskakovali připraveni k boji.

Armáda ČR v tomto ohledu pořád ještě o něco málo zaostává, i když je potřebné přiznat, že situace při letošním cvičení není už tak kritická jako v roce 2015. Po zavedení nákladního systému výsadkáře NSV-12, který je kompatibilní s padáky OVP-12 SL, již mohou chrudimští výsadkáři seskakovat s osobní zbraní tj. útočnou puškou CZ 805 BREN, kulometem Minimi a nebo puškou SVD-1 Dragunov.

Přesun jednotky k provedení zteče; větší foto / Autor

Prostor pro zlepšení

Chrudimské výsadkové čety sice seskakují se základní výzbrojí a materiálem, ale už bez některých podpůrných zbraní. Minomety Antos-LR nebo tarasnice M3 Carl Gustav byly při cvičení Sky Soldier 2016 uloženy v přepravních pouzdrech na shromaždišti výsadkářů protože nebylo možné s nimi ani seskočit a ani je shodit na nákladních padácích před samotným výsadkem.

Důvodem pro tento stav je, že pro minomety Antos-LR a tarasnice Carl Gustav nejsou v AČR zavedena přepravní pouzdra certifikovaná pro seskok. Pro porovnání, minomet Antos-LR je rozměrově jen o trochu větší než americký minomet M224 ráže 60mm a není možné jeho hlaveň vložit např. do amerického seskokového pouzdra M1950 a seskočit tímto pouzdrem připevněným k boku výsadkáře.

Minomety je kvůli tomuto potřebné shazovat v zodolněných pouzdrech na nákladních padácích. Tyto zodolněná pouzdra má 43. výsadkový prapor k dispozici, ale AČR nedisponuje dostatečným počtem nákladních padáků, aby je bylo možné použít ať už při cvičení a nebo při reálné výsadkové operaci.

V případě tarasnic Carl Gustav je situace jiná. Tyto tarasnice jsou rozměrově podstatně menší než minomety Antos-LR a tedy není nutné je shazovat na nákladních padácích, ale je možné je vložit do pouzder a výsadkáři s nimi mohou přímo seskočit na svých padácích OVP-12SL.

Problémem je, že AČR tyto pouzdra nenakoupila a pokud by došlo k operačnímu výsadku rotního úkolového uskupení 43. výsadkového praporu, tak i tarasnice Carol Gustav by musely být shozeny na nákladních padácích.

Otázka nákladních padáků je také velice ožehavá a je nutno k ní otevřít diskusi. Podle informací, kterými disponují Armádní noviny, má Armáda ČR k dispozici ne více než deset nákladních padáků.

Vykládka zásob na šestikolkách Polaris; větší foto / Autor

Pokud by došlo k potřebě vysadit rotní úkolové uskupení padákovým výsadkem, potom by plánovači museli spoléhat na to, že když při výsadku použijí všechny nákladní padáky pro shoz těžších zbraní RÚU jako např. již zmíněné minomety Antos-LR, tarasnice Carl Gustav a nebo protitankové komplety Konkurs nebo střední minomety vz. 52, potom nebudou k dispozici žádné nákladní padáky pro shoz materiálu a zásob potřebných pro udržení vzdušného předmostí.

Druhou možností je zásobovat výsadkové předmostí pomocí přistávacích výsadků. Ty vyžadují, aby výsadkáři obsadili buď letiště nebo podobnou plochu, která by umožnila vzlet a přistátí dopravních letounů. Takový prostor nemusí být k dispozici ihned po výsadku.

Cvičení Sky Soldier 2016 bylo ovšem navrženo tak, aby vzletová a přistávací dráha byla zajištěna ihned po výsadku a k dispozici pro příjem posil a dozásobení materiálem pomocí přistávacího výsadku. Ten posloužil v případe dozásobení municí a materiálem jako test.

První letoun CASA dopravující zásoby měl na palubě dvě šestikolová terénní vozidla Polaris a druhý letoun CASA nesl terénní automobil Land Rover 110. Plánovači cvičení chtěli takto ověřit možnost přesunu vozidel 43.vpr pomocí přistávacího výsadku.

Nová technika v akci

Dalšími novými výstrojními prvky 43. výsadkového praporu při cvičení Sky Soldier 2016 byly přístroje nočního vidění MUM-14, kterými byl vybaven každý výsadkář podílející se na tomto cvičení.

Spojení mezi jednotlivými družstvy a četami a velitelstvím zajišťovaly vysílačky Harris Falcon III, které fungovaly v šifrovaném módu komunikace, tak jak je to standardem např. u americké armády.

Příslušníci americké 3. čety Oddílu B s vozidly HMMWV; větší foto / Autor

Pro většinu laiků se využití těchto dvou výstrojních součástek může zdát nepodstatné. Opak je právě pravdou. Fungování všech bojových jednotek každé armády stojí na naplnění tří základních schopností – pohybovat se, komunikovat a bojovat.

Díky nákladním systémům NSV-12 jsou vysazené jednotky schopné bojovat jelikož výsadkáři již seskakují se svými zbraněmi. A i když jsou zde komplikace popsané výše, má se za to, že schopnost bojovat je naplněná – možná částečně, ale je.

Použití vysílaček Harris, které americká armáda a námořnictvo používají pod označením AN/PRC-152 dokáží družstva, čety a roty 43. vpr komunikovat na stejné úrovni a s využitím stejného vybavení jako jejich nejpravděpodobnější partner při vedení bojových operací – američtí výsadkáři.

Nahrazením starých brýlí nočního vidění Klára moderními monokuláry MUM-14 se značným způsobem zlepšila schopnost vést bojovou činnost a přesouvat prvky výsadkových jednotek v noci a za snížené viditelnosti.

Závěr

Celkově je možné označit cvičení Sky Soldier 2016 za viditelný úspěch, který provází množství menších kroků směřujících k zlepšení schopností 43. vpr v provádění výsadkových operací na úrovni rotních úkolového uskupení – a to samostatně nebo v spolupráci s aliančními partnery.

Těmi menšími kroky jsou zejména zavádění nových součástek výstroje do užívání a značný odklon zaměření výsadkového praporu jako celku – od hlavního prvku pro nasazení v zahraničních operacích na jednotku provádějící výsadkové operace v součinnosti s aliančními partnery.

Na závěr článku nezbývá nic jiného jen konstatovat, že po ukončení cvičení Sky Soldier 2016 můžeme s očekáváním vyhlížet cvičení Sky Soldier 2017 a to, co přinese

Nahlásit chybu v článku


Související články

REPORTÁŽ: Průmysl jako nástroj k zajištění obrany ČR

V pátek se v Ostravě konala konference Český průmysl jako nástroj k zajištění obrany státu pořádaná ...

Protivzdušná obrana České republiky. Jak dál?

Ministerstvo obrany (MO) v následujících letech nakoupí celou škálu techniky pro pozemní ...

Mise ASICIPPN III: České Gripeny opět na Islandu

Ve čtvrtek 29. září 2016 krátce po půl dvanácté vzlétly z mateřské 21. základny taktického letectva ...

Zaujetí ostré hotovosti českých stíhaček na Islandu

Dne 5. října 2016 v 17.00 hodin místního času (19.00 hodin v ČR) zaujmou 4 letouny JAS-39 Gripen ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • tomas.kotnour
  21:42 10.10.2016

  Když už se tady někteří vrtají v názvosloví, tak bych upozornil, že jezdectvo má korouhve místo praporů.

  Když už se tady někteří vrtají v názvosloví, tak bych upozornil, že jezdectvo má korouhve místo praporů.

 • Charlie
  20:10 10.10.2016

  Mimochodem jak tu někdo zmiňoval Arnhem jako místo, kde výsadkáři skákali a utrpěli těžké ztráty - při samotném výsadku až tak velké ztráty nebyly (jednotky skákaly daleko od ...Zobrazit celý příspěvek

  Mimochodem jak tu někdo zmiňoval Arnhem jako místo, kde výsadkáři skákali a utrpěli těžké ztráty - při samotném výsadku až tak velké ztráty nebyly (jednotky skákaly daleko od cílového mostu z důvodu husté zástavby kolem), k defacto vyhlazení Rudých ďáblů došlo až v průběhu bojů s elementy dvou SS obrněných divizí v prostoru městské zástavby a na otevřeném poli dopadových ploch.Skrýt celý příspěvek

 • Charlie
  20:08 10.10.2016

  Ondřej: přesně, a to ještě nám to Amíci občas zamíchají tím, že jednotku kavalerie (což by jako následníka jízdy člověk čekal alespoň na něčem s kolama) mají čistě "pěší" (i když ...Zobrazit celý příspěvek

  Ondřej: přesně, a to ještě nám to Amíci občas zamíchají tím, že jednotku kavalerie (což by jako následníka jízdy člověk čekal alespoň na něčem s kolama) mají čistě "pěší" (i když co je dneska čistě pěší, že jo), jindy nám zase z vrtulníkářů udělaj tankány nebo naopak...

  Mě celkem sedí překlad kupříkladu 1st squadron 9th cavalry jako "první prapor 9 jízdního pluku", tak i třebas "westernovější" 1. prapor 9. kavalerie. Čeština je celkem pěknej jazyk, tak by ten překlad měl i pěkně znít. V Lovcích lebek užívali přepis squadrona a taky to sedělo. ATM přepis je ok co se týče faktičnosti, ale mě osobně tak nějak nesedí, když vidím 1-91. průzkumný prapor, tak mi to spíš evokuje 1. četu 91 praporu, než 1. prapor 91. pluku, nevím proč :/Skrýt celý příspěvek

 • Zvedavec
  19:27 10.10.2016

  Padlo tady pár dotazů/komentářů ohledně ne/reálnosti zasazení přímo na letiště za denního světla. Tak pár odpovědí přímo od cvičící jednotky: 1. Naše doktrína jednoznačně ...Zobrazit celý příspěvek

  Padlo tady pár dotazů/komentářů ohledně ne/reálnosti zasazení přímo na letiště za denního světla. Tak pár odpovědí přímo od cvičící jednotky:

  1. Naše doktrína jednoznačně vyzdvihuje nepřímé výsadky (tedy do okolí cíle) nad přímými (na samotný cíl). Je to dáno mnoha důvody, ale hlavními jsou menší schopnost SEAD oproti třeba US Air Force (na potlačení nepřátelské PVO máme v zásadě jen L-159 ALCA), dramaticky menší počet dopravních letounů (tudíž ztráta/poškození jednoho z nich komparativně více bolí) a schopnost vysazení na relativně menší výsadkové plochy plné překážek - díky výborně řiditelným padákům OVP-12SL.

  Jenže se jednalo, a co si budeme říkat i v reálu by se jednalo, o spojeneckou operaci a námět neumožňoval seskok na více výsadkových ploch. Proto byla zvolena ta, která vyhovovala i US jednotkám, které disponují výhradně neřiditelnými padáky T-11.

  2. Co se volby denní/noční doby, tak na rozdíl od minulého roku byl proveden denní výsadek. Mělo to 2 důvody - za prvé velká část našich výsadkářů měla skočeno teprve 2-3 seskoky s materiálem, což by v kombinaci s neznámou plochou, která, ač se to nezdá, je dost úzká a jsou na ní překážky, by znamenalo větší počet raněných. Což jsme si realisticky vyhodnotili jako zbytečné, příští rok to bude v noci. Za druhé, americký letoun C-17 se díky dalším úkolům posádky nabízel jen v denních hodinách. Tudíž obě dvě omezení byla mírového charakteru, v reálu by jsme skákali za omezené viditelnosti jako minulý rok.Skrýt celý příspěvek

 • Tesil
  19:21 10.10.2016

  Ondreji letiště v Iráku by obsadilo i družstvo milicionářů.

  Ondreji letiště v Iráku by obsadilo i družstvo milicionářů.

 • Ondrej Rajkovic
  19:06 10.10.2016

  ad Charlie - Pokud se chceme bavit o nazvoslovi americkych jednotek, tak to je na samostatnou serii clanku a velkou diskusi. Jednak je to jak pisete tim, ze se v US hodne dba na ...Zobrazit celý příspěvek

  ad Charlie - Pokud se chceme bavit o nazvoslovi americkych jednotek, tak to je na samostatnou serii clanku a velkou diskusi. Jednak je to jak pisete tim, ze se v US hodne dba na tradici a zachovani historicke linie. Tudiz jednotky s nazvem 'Cavalry' muzeme najit jak u jednotek, ktere by se dali oznacit za pruzkumne (1-91 Cav) kde kombinuji pesi a motorizovane pruzkumne jednotky a jednotky hloubkoveho pruzkumu; potom obrnene jednotky s kolovymi bojovymi vozidly pechoty (2nd Stryker Cavalry Regiment), mechanizovane formace s M2A3 Bradley a M1A3 Abrams (1-5 Cav), obrnene pruzkumne jednotky s M3A2 Bradley Cavalry Fighting Vehicle, ale take jednotky bitevnich vrtulniku AH-64D (2-17 Cav).
  Proto by mozna bylo nejlepsi zacit pouzivat jiny pristup k oznacovani jednotek, ktery napr. pouzivaji i redaktori ATM. Podle tohoto pristupu by 1st Squadron, 91st Cavalry Regiment (Airborne) byl oznacen za 1-91. pruzkumny prapor.Skrýt celý příspěvek

 • Charlie
  18:27 10.10.2016

  Jura: nevidíte, páč už to opravili :) kdyby autor ten článek psal anglicky, tak chybu neudělal, páč ta používá stejný slovo pro jízdní i vzdušný síly. Ono totiž tradice je jedna ...Zobrazit celý příspěvek

  Jura: nevidíte, páč už to opravili :) kdyby autor ten článek psal anglicky, tak chybu neudělal, páč ta používá stejný slovo pro jízdní i vzdušný síly.

  Ono totiž tradice je jedna z věcí, které vojáka motivují vydržet na pozici i pod palbou, proto se tak silně pěstuje ve všech jen trochu solidních armádách - nejznámější příklad je asi výročí Camerone - a patří k esprit du corps.

  Ono český názvosloví je vůbec perla nad perlu, hlavně v porovnání s anglicky mluvící částí světa: my používáme pro různý jednotky názvy eskadrona, letka a eskadra, angličani mají squadron, my máme výraz palaš (těžký rovný jezdecký meč) zatímco angličan stejné zbrani říká prostě "cavalry sword" nebo "straight sabre".

  Další perličkou jsou samozřejmě historické názvy jednotek - u pěchoty by to ještě šlo, tam to má víceméně obdobnou skladbu všude ve světě a tak nějak víme, že pluk=regiment a prapor=batalion, jenže američani nějak u označování jízdních pluků zapomínají napsat ten pluk, takže jejich sedmý jízdní pluk se smrsknul na 7. cavalry - a teď překladateli snaž se (z moderních knížek třebas "Lovci lebek" při překladu požívá jen výraz "9. kavalerie").Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  17:20 10.10.2016

  Charlie: asi jsem slepej, ale v článku nikde nevidím eskadru, je tam dvakrát a správně výraz eskadrona. Mě spíš fascinuje, jak tradicionalisti na západě lpí na dobovém označení ...Zobrazit celý příspěvek

  Charlie: asi jsem slepej, ale v článku nikde nevidím eskadru, je tam dvakrát a správně výraz eskadrona. Mě spíš fascinuje, jak tradicionalisti na západě lpí na dobovém označení jednotek, které už dávno neodpovídá realitě. Takže s tanky jezdí dragouni a na padácích rovněž jízdní jednotka :-). Druhý extrém je například u nás, kdy jednotka obvykle nevydrží déle než deset let do reformování nebo alespoň přejmenování. Kdo by například řekl, že kořeny 7. brigády jsou 3. čs. samostatná brigáda v SSSR.Skrýt celý příspěvek

 • Kusa
  17:03 10.10.2016

  To je k pláči. Kluci se snažej, makaj na sobě, polovičku výstroje si kupujou za svý a ti natáhla z MO jim za rok nedokážou sehnat pár padáků a přepravní pouzdra. Holt asi to tu ...Zobrazit celý příspěvek

  To je k pláči. Kluci se snažej, makaj na sobě, polovičku výstroje si kupujou za svý a ti natáhla z MO jim za rok nedokážou sehnat pár padáků a přepravní pouzdra. Holt asi to tu žádný jejich kamarád za draho nevyrábí tak to není priorita.Skrýt celý příspěvek

 • juhelak
  16:27 10.10.2016

  Ondrej Rajkovic : dík za reakci. No říkal sem si ze pokud by tam bylo alespoň kulometne hnizdo nebo jeden kus obrnene techniky tak by se to dobývalo špatně..na druhou stranu pokud ...Zobrazit celý příspěvek

  Ondrej Rajkovic : dík za reakci. No říkal sem si ze pokud by tam bylo alespoň kulometne hnizdo nebo jeden kus obrnene techniky tak by se to dobývalo špatně..na druhou stranu pokud tam byla podpora od L159 tak ta by to predem snad vyrešila..a v ostrem nasazeni by asi nikdo neresil jestli ma certifikované pouzdro nebo ne..a vzal si toho Gustava klidne přes rameno. :)Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  16:10 10.10.2016

  ta armáda je asi myšlena jako domobrana s kalachy, brokovnicemi a loveckými zbraněmi, tj. ve fázi, než přijde z Ruska výzbroj a posily..

  ta armáda je asi myšlena jako domobrana s kalachy, brokovnicemi a loveckými zbraněmi, tj. ve fázi, než přijde z Ruska výzbroj a posily..

 • kazd
  15:43 10.10.2016

  Děkuji nicméně pokud to chápu, tak uváděné výsadky byly do oblastí Kurdů resp. ručníkářů bez PVO. Situaci našeho cvičení popisujete jako výsadek do oblasti obsazené armádou ...Zobrazit celý příspěvek

  Děkuji
  nicméně pokud to chápu, tak uváděné výsadky byly do oblastí Kurdů resp. ručníkářů bez PVO.
  Situaci našeho cvičení popisujete jako výsadek do oblasti obsazené armádou agresora viz. odpovědi níže a proto jsem si dovolil napsat, že úspěch by byl exceletní výkon.Skrýt celý příspěvek

 • Ondrej Rajkovic
  15:28 10.10.2016

  ad Kazd - Pokud by se jednalo o nasilne obsazeni letiste potom by USA s nejvetsi pravdepodobnosti nasadili 75. pluk Rangers. Jinak pochopitelne bud 82. vysadkovou divizi, 173. ...Zobrazit celý příspěvek

  ad Kazd - Pokud by se jednalo o nasilne obsazeni letiste potom by USA s nejvetsi pravdepodobnosti nasadili 75. pluk Rangers. Jinak pochopitelne bud 82. vysadkovou divizi, 173. vysadkovy brigadni bojovy tym a nebo 4. vysadkovy brigadni bojovy tym 25. pesi divize.
  Vysadkove jednotky statu NATO relativne casto nacvicuji operace s obsazenim letiste. Na cviceni Steadfast Javelin II v Litve kdy nad obsazovane letiste seskocily jednotky 173rd ABCT, Royal Canadian Regiment a italske vysadkove brigady Folgore.
  Co se tyce bojoveho obsazeni letiste, tak to v 21. stoleti bylo provedeno nekolikrat - rotou Rangers v rijnu 2001 na OBJ Rhino v Afghanistanu, praporem Rangers na letiste v zapadnim Iraku a 173rd ABCT v severnim Iraku.Skrýt celý příspěvek

 • Charlie
  15:20 10.10.2016

  Teda jako tohle by měl bejt odbornej web, ale co autoři dokážou někdy vypotit, to mi hlava nebere. Závěna avioniky a aviatiky nebo co to tu tuhle bylo, no dobře, chyba v přepisu, ...Zobrazit celý příspěvek

  Teda jako tohle by měl bejt odbornej web, ale co autoři dokážou někdy vypotit, to mi hlava nebere. Závěna avioniky a aviatiky nebo co to tu tuhle bylo, no dobře, chyba v přepisu, ale zaměnit

  ESKADRONU (neboli švadronu) což je název pro jednotku jezdectva na úrovni roty

  a

  ESKADRU což je název pro seskupení válečných lodí nebo v případě letectva o vyšší jednotku (sestava letek čiperutí)

  to je fakt moc. Nebo tam z hůry padaly torpédoborce?Skrýt celý příspěvek

 • kazd
  15:16 10.10.2016

  Nevím co tím chcete říct. Že námět cvičení se za posledních x let reálně neuskutečnil ? Kterou jednotku by tedy USA nasadili 82, 75 jako v Panamě ... fajn tak ne 101, vlastně ne ...Zobrazit celý příspěvek

  Nevím co tím chcete říct. Že námět cvičení se za posledních x let reálně neuskutečnil ?
  Kterou jednotku by tedy USA nasadili 82, 75 jako v Panamě ... fajn tak ne 101, vlastně ne 173 z Itálie ? Smysl mého příspěvku byl asi jinde.

  Možná byste měl spíše uvést kde naposled NATO takto něco obsazovalo.
  Takto by to obsazovali Rusové, ale ti by tam nasypali na padácích vše, tankem počínaje.Skrýt celý příspěvek

 • Ondrej Rajkovic
  14:42 10.10.2016

  ad Kazd - 101st Airborne Division naposledy skakala v roce 1944 v Normandii a v Nizozemsku (operace Market-Garden). 187. pesi pluk, ktereho 2 prapory jsou zakladem 3. brigadniho ...Zobrazit celý příspěvek

  ad Kazd - 101st Airborne Division naposledy skakala v roce 1944 v Normandii a v Nizozemsku (operace Market-Garden). 187. pesi pluk, ktereho 2 prapory jsou zakladem 3. brigadniho bojoveho tymu 101. vysadkove divize skakal naposledy v Koreji v roce 1950. Od te doby 101st Airborne Division neskace. Specializaci teto divize jsou vrtulnikove vysadky. Takze se obavam, ze zde srovnavate hrusky a svestky :o)Skrýt celý příspěvek

 • kazd
  14:38 10.10.2016

  Námět cvičení pokrývá TOP schopnost jakékoli armády. Já si kriticky myslím, že reálný úspěch při takovém nasazení by na světě mělo pár jednotek jako je 101st Airborne. Ale je ...Zobrazit celý příspěvek

  Námět cvičení pokrývá TOP schopnost jakékoli armády.
  Já si kriticky myslím, že reálný úspěch při takovém nasazení by na světě mělo pár jednotek jako je 101st Airborne.
  Ale je dobře že se cvičí to nejtěžší.
  Náhled do materiálového zabezpečení je děsivý jako vždy.
  Opět to potvrzuje, že je třeba mít třeba menší, ale špičkově vybavenou armádu.

  BTW: samí američani :-)
  101st Airborne -Leaders
  Eagle 6 - Maj. Gen. Gary J. Volesky
  Eagle 7 - Command Sgt. Maj. Gregory F. NowakSkrýt celý příspěvek

 • Ondrej Rajkovic
  12:21 10.10.2016

  ad Johnytapia - Pokud vim tak tarasnice Carl Gustav M3 vyuziva pouze 43. vysadkovy prapor a 601. skupina specialnich sil

  ad Johnytapia - Pokud vim tak tarasnice Carl Gustav M3 vyuziva pouze 43. vysadkovy prapor a 601. skupina specialnich sil

 • Ondrej Rajkovic
  12:20 10.10.2016

  ad Juhelak - S nejvetsi pravdepodobnosti by vysadek byl proveden v noci nebo za soumraku (jako pri cviceni Sky Soldier II v roce 2015). Operace, ktera vrcholi padakovym vysadkem je ...Zobrazit celý příspěvek

  ad Juhelak - S nejvetsi pravdepodobnosti by vysadek byl proveden v noci nebo za soumraku (jako pri cviceni Sky Soldier II v roce 2015). Operace, ktera vrcholi padakovym vysadkem je velmi komplexni a zahrnuje vybojovani vzdusne dominance (alespon relativni), potlaceni prostredku PVO v oblasti letectvem misemi SEAD, provedeni pruzkumu a oznaceni doskokovych a/nebo pristavacich ploch a az pote samotny vysadek.
  Co se tyce vysazovani do obtizneho terenu nebo mimo dohled letiste je take jedna z moznosti, ale velmi omezena. Za idealniho stavu by rotni ukolove uskupeni 43. vysadkoveho praporu pri vysadku do obtiznejsiho prostoru nemelo takovy problem s pristatim jako napr. americke vysadkove jednotky diky tomu, ze cesti vysadkari pouzivaji padaky OVP-12SL, ktere jsou do urcite miry ovladatelne. Americke padaky T-11 jsou prakticky neovladatelne. Problem by zejmena nastal pri vysazovani tezsich zbrani, ktere by byly potrebne pro obsazeni letiste. Osobni padak je ovladan vysadkarem, ktery na nem visi. Paleta s vybavenim pod nakladnim padakem je neovladatelna a tudiz je tam riziko, ze by dulezite vybaveni bylo poskozeno, zniceno nebo ztraceno (pad palety do jezera apod.). To ze chrudimsti vysadkari skaci uz primo se zbrani jim urychluje reakcni cas od dopadu na doskokovou plochu po zahajeni bojove cinnosti. Ale toto je tema na delsi diskusi a polemiku.Skrýt celý příspěvek

 • Johnytapia
  12:19 10.10.2016

  Jak je na tom vůbec naše armáda s Carl Gustavem ? Počty, u kterých jednotek atd.

  Jak je na tom vůbec naše armáda s Carl Gustavem ? Počty, u kterých jednotek atd.

Načítám diskuzi...

Stránka 1 z 2