Slovenské tápanie vo vrtuľníkovej hmle

Foto: Vrtulníky UH-60M Black Hawk; větší foto / U.S. Army
Vrtulníky UH-60M Black Hawk; větší foto / U.S. Army

Od vyhlásenia ministra Martina Glváča o možnosti nákupu nových vrtuľníkov pre slovenské letectvo na začiatku januára 2015 sa o tomto nákupe začalo viac hovoriť aj na verejnosti. Od začiatku bola táto téma doslova prepletená nezodpovedanými otázkami, naznačenými informáciami a množstvom informačnej „hmly“.

UH-60 Black Hawk pre Slovensko

Od vyhlásenia ministra Martina Glváča o možnosti nákupu nových vrtuľníkov pre slovenské letectvo na začiatku januára 2015 sa o tomto nákupe začalo viac hovoriť aj na verejnosti. Od začiatku bola táto téma doslova prepletená nezodpovedanými otázkami, naznačenými informáciami a množstvom informačnej „hmly".

Potom sa v druhej polovici februára objavili informácie americkej Agentúry pre obrannú bezpečnosť a spoluprácu DSCA (Defense Security Cooperation Agency) ohľadne slovenského nákupu vrtuľníkov UH-60M a viacerých odborníkov nepríjemne prekvapilo, čo sa dozvedeli.

Tento článok si kladie za cieľ upozorniť na nejednotnosť informácií, ktoré má verejnosť k dispozícii, taktiež poukázať na skutočnosť, že informácie poskytnuté Ministerstvom obrany SR sú v značnom rozpore so skutočným stavom veci. Následne bude predstavený príklad iného štátu, ktorý taktiež nakúpil vrtuľníky UH-60M Black Hawk a popísať tento príklad s možnosťami, ktoré takto špecifikovaný nákup prináša.

Ďalej bude v článku položených niekoľko otázok, ktoré si kladú za cieľ otvoriť diskusiu týkajúcu sa doktríny nakupovaných vrtuľníkov UH-60 pre slovenské letectvo. A na záver bude predstavená možnosť ako nastaviť doktrínu vrtuľníkových jednotiek budovaných na type UH-60 a aké by mali byť ďalšie kroky podnikané v tejto oblasti.

Vieme, čo chceme?

Pôvodná informácia podaná ministrom Glváčom o maximálnej sume 300 miliónov Eur za nákup týchto strojov bola prekročená o približne 90 miliónov Eur. Podstatne viac alarmujúcimi sa ukázali byť informácie o úlohách, ktoré by mali plniť nakupované stroje a technické vybavenie dodané pre tieto stroje.

Špecifikácia dodaného vybavenia, ktorá už bola zverejnená v článku Nákup UH-60 Black Hawk pre Vzdušné sily OS SR nezodpovedá informáciám, ktoré poskytlo Ministerstvo obrany SR pre Denník N.

„Primárnym určením vrtuľníkov musí byť podpora pozemných síl, preprava vojsk, vysadzovanie výsadkov, zásobovanie predsunutých jednotiek, preprava vojenského materiálu a v prípade potreby priama palebná podpora," hovorkyňa MO SR, Martina BALLEKOVÁ pre Denník N.

Toto vyjadrenie je úplne opačné od úloh špecifikovaných v dokumente DSCA ohľadne slovenského nákupu vrtuľníkov UH-60M Black Hawk.

„Ponúkaný predaj zlepší slovenskú kapacitu čeliť regionálnym hrozbám a posilní obranu štátu, rovnako ako aj podporí vedenie protiteroristických operácií. Predaj vrtuľníkov UH-60 zlepší schopnosť kontroly hraníc, poskytovať schopnosť rýchlej reakcie, zlepší schopnosť ozbrojených síl pri boji proti požiarom, a poskytovať podporu pre pozemné aj letecké jednotky v proti terorizmu, pri ostrahe štátnych hraníc a pri humanitárnych operáciách,"  tlačové vyhlásenie agentúry DSCA z 19. februára 2015.

Na jednej strane tu máme vyjadrenie, ktoré špecifikuje čisto bojové úlohy nakupovaných vrtuľníkov a na druhej strane je vyjadrenie špecifikujúce potenciálne bojové, ale najmä nebojové úlohy.

UH-60 Black Hawk v akci

Požadované schopnosti a plnené úlohy

Pokiaľ sa pozrieme na úlohy nakupovaných vrtuľníkov ako ich definovalo Ministerstvo obrany SR, potom je možné ich rozdeliť do dvoch kategórií. A tie si následne zadefinovať a detailnejšie popísať.

1) Úlohy služieb bojovej podpory (Combat Service Support)

Jedná sa o plnenie takých úloh, ktoré zaisťujú operácie bojových jednotiek a jednotiek bojovej podpory, ale jednotky plniace takéto úlohy priamo sa na bojových operáciách nepodieľajú.

Preprava materiálu a zásobovanie predsunutých jednotiek nevyžaduje u vrtuľníkových jednotiek špecifické vybavenie, pokiaľ prebieha za frontovou líniou, v tylovej oblasti vlastných síl.

Aj pri plnení takýchto úloh je potrebné predpokladať určitú úroveň ohrozenia zo strany jednotiek záškodníkov prípadne tímov špeciálnych síl a je potrebné, aby vrtuľníky disponovali minimálne tromi varovnými systémami – radarovým, laserovým a infračerveným varovným systémom.

+ Zásobovanie predsunutých jednotiek
+ Preprava vojenského materiálu

2) Úlohy bojovej podpory (Combat Support)

Jedná sa o plnenie takých úloh, ktoré priamo podporujú vedenie bojových operácií a môžu sa odohrávať priamo na bojisku.

Nižšie uvedené úlohy je potrebné si rozdeliť do dvoch kategórií vzhľadom na potrebu rozdielneho technického vybavenia pre ich efektívne plnenie.

Palebná podpora - poskytovanie palebnej podpory je jedna z úloh, ktorých plnenie je väčšinou zverené vyčleneným prostriedkom – v tomto prípade bitevným vrtuľníkom. Nemusí to byť výlučná doména bitevných vrtuľníkov, ale v určitých prípadoch, kedy sa nepredpokladá a neočakáva intenzívny odpor protivníka disponujúceho zbraňami, je možné úlohu palebnej podpory zveriť aj iným prostriedkom.

Ako v polovici roka 2013 napísal major Ivo Zelinka v komentároch k svojmu článku na portáli On War/On Peace, je potrebné si uvedomiť silné a slabé stránky každého bojového prostriedku a podľa toho ho využívať.

V tomto ohľade je možné si predstaviť vrtuľník UH-60 vybavený rôznymi zbraňovými systémami – riadenými strelami i neriadenými raketami, ťažkými guľometmi alebo leteckými kanónmi. Pri nasadení takto vybavených vrtuľníkov by rovnako tak muselo byť zohľadnené vybavenie varovania proti prostriedkom, ktoré by daný stroj mohli ohroziť. Rovnako tak by bolo potrebné vybaviť stroje systémom riadenia paľby, aby všetky zbraňové systémy mohli byť efektívne využité.

+ Poskytovanie palebnej podpory

Presun jednotiek na bojisko, v rámci bojiska a z bojiska - táto kategória zahŕňa dva typy úloh. Jednou z nich je vysadzovanie výsadkov. Pod týmto pojmom je možné si predstaviť taký typ operácií, ktoré zahŕňajú výsadok špecializovanej (pozor, nie špeciálnej ako by si to mnoho čitateľov určite rado vysvetlilo) jednotky na bojisko pomocou vrtuľníkov. Špecializovanou jednotkou tu myslím najmä jednotky pre špeciálne operácie a jednotky ľahkej pechoty.

Pri preprave vojsk sa potom jedná o presne tú činnosť, ktorá je definíciou úlohy. Preprava jednotky z Bodu A do Bodu B bez toho, aby sa jednalo o bojový výsadok.

Pre plnenie týchto úloh je potrebné, aby vrtuľníky disponovali minimálne detekčnými systémami popísanými v 1. bode, ale navyše aj zbraňovými systémami pre vlastnú obranu – či už sa bude jednať o viachlavňové guľomety M134, ťažké guľomety M2 alebo M3 prípadne o guľomety PKM alebo FN MAG. Ak by sme mali hovoriť o výsadkoch jednotiek pre špeciálne operácie, ktoré prebiehajú takmer výlučne v noci alebo za zníženej viditeľnosti, potom by bolo vhodné, aby vrtuľníky disponovali systémom FLIR.

 + Vysadzovanie výsadkov
 + Preprava vojsk

Tuniský vzor

V júli 2014 oznámilo Tunisko svoj záujem nakúpiť prostredníctvom programu Zahraničného vojenského predaja agentúry DSCA 12 vrtuľníkov UH-60M Black Hawk v ozbrojenej konfigurácii.

Cena celého kontraktu mala byť 700 miliónov USD (cca 649 miliónov Eur). Dodávka by okrem zmienených 12 strojov zahŕňala aj nasledovné:
- 30 motorov T700-GE-701D (24 inštalovaných, 6 náhradných),
- 26 navigačných jednotiek EGPS/INS (Embedded Global Positioning Systems/Inertial Navigation Systems),
- integráciu systému presného navádzania rakiet, ktorý umožní odpaľovanie laserom navádzanej verzie 70mm rakety Hydra-70,
- 15 elektro-optických infračervených laserových značkovačov (Wescam MX-15Di alebo Brite Star II)
- 6 systémov plánovania leteckých misií (Aviation Mission Planning System),
- 1 pozemná jednotka dodávania elektrickej energie (Aviation Ground Power Unit),
- 30 prístrojov nočného videnia AN/AVS-9,
- 15 protiraketových varovných systémov AN/AAR-57,
- 15 prijímačov radarového varovania AN/APR-39A(V)4s,
- 15 jednotiek laserového varovného systému AN/AVR-2B(V)1s,
- 30 VHF/UHF rádiostaníc MXF-4027,
- 15 identifikačných transpondérov AN/APX-117 IFF (Identification Friend or Foe),
- 15 VHF rádiostaníc s digitálnym selektívnym systémom volania,
- 15 jednotiek ARN-147 VOR/ILS (VHF Omni Ranging/Instrument Landing System),
- 15 taktických leteckých navigačných systémov AN/ARN-153,
- 15 rádiostaníc AN/ARC-220.

Zbraňové systémy:
- 20 odpaľovacích zariadení M299 pre strely AGM-114R Hellfire
- 24 odpaľovacích zariadení M261 pre rakety Hydra-70
- 24 guľometov M134 ráže 7,62 mm
- 24 ťažkých guľometov GAU-19 ráže 12,7 mm

Munícia:
- 9100 rakiet Hydra-70,
- 100 riadených striel AGM-114R Hellfire

Foto: Vrtulník UH-60M s pomocnými křídly ESSS. / SikorskyVrtulník UH-60M s pomocnými křídly ESSS. / Sikorsky

Operačné využitie

Tunisko na základe týchto špecifikácií nakupovalo vrtuľníky UH-60 so zámerom použiť ich ako prostriedky palebnej podpory. Odpaľovacie zariadenia M299 a M261 spolu s ťažkými guľometmi GAU-19 sú podvesené na externých krídlach označených akronymom ESSS (External Stores Support System - Externý podporný úložný systém).

Každé mini-krídlo je vybavené dvomi závesnými bodmi. V prípade potreby je možné, aby tuniské ozbrojené sily nasadili svoje vrtuľníky v nasledovných konfiguráciách. (Uvedené sú iba 3 základné konfigurácie, z ktorých je nasledovne možné odvodiť ďalšie verzie týchto konfigurácií)

1, Protipechotná konfigurácia

V tejto konfigurácii je všetkých 12 strojov UH-60 vybavených 2 odpaľovacími zariadeniami M261 obsahujúcimi spolu 38 rakiet Hydra-70 a 2 ťažkými guľometmi GAU-19 ráže 12,7 mm. Guľomety GAU-19 poskytujú účinný prostriedok pre napadanie a ničenie "mäkkých" cieľov do vzdialenosti až 1800 m. Rakety Hydra potom poskytujú prostriedok ničenia odolnejších cieľov do vzdialenosti 8000 m.

2, Konfigurácia boja proti obrneným formáciám

Pri zvolení tejto konfigurácie by útočná formácia bola rozdelená na dve skupiny. Prvá by sa čisto sústredila na napadnutie a zničenie obrnených jednotiek, kým druhá skupina by sa zamerala na napadnutie ľahkých obrnených vozidiel a peších jednotiek.

Útočná skupina A - 4 vrtuľníky UH-60, každý z nich bude vybavený 4 odpaľovacími zariadeniami M299 s kapacitou 4 riadené strely Hellfire na odpaľovacie zariadenie. Celkovo by táto útočná skupina disponovala 64 strelami AGM-114R Hellfire.

Útočná skupina B - 8 vrtuľníkov UH-60, každý vybavený 2 odpaľovacími zariadeniami M261 a 2 guľometmi GAU-19.

3, Konfigurácia pešieho výsadku a jeho podpory

Posledná uvedená konfigurácia predstavuje kombináciu dopravných schopností a schopností poskytovať palebnú podporu. Pri tejto konfigurácii je formácia vrtuľníkov rozdelená na 2 skupiny - dopravnú a podpornú.

Dopravná skupina - 8 vrtuľníkov UH-60, každý vybavený iba 2 guľometmi M134 ráže 7,62mm pre vlastnú ochranu. Táto skupina by dokázala prepraviť 48-64 vojakov výsadku.

Podporná skupina - 4 vrtuľníky vybavené 2 guľometmi GAU-19, jedným odpaľovacím zariadením M261 s 38 raketami Hydra a jedným odpaľovacím zariadením M299 s 4 strelami Hellfire.

Obranné schopnosti

Vrtuľníky objednané Tuniskom disponujú tromi typmi zariadení, ktoré zlepšujú ich šance na prežitie v prostredí s výskytom prostriedkov protivzdušnej obrany.

a) Protiraketový varovný systém AN/AAR-57 - Protiraketový systém ANThe CMWS consists AAR-57 označovaný ako CMWS (Common Missile Warning System - Obyčaný raketový varovný systém) je pasívny detekčný systém vyžadujúci iba elektro-optický signál rakety, aby ju systém odhalil.

Systém rozhodne o miere ohrozenia na základe porovnania dát o lete rakety. Na základe analýzy dát potom AN/AAR-57 rozhodne o nasadení falošných cieľov v podobe infračervených svetlíc vymetaných systémom AN/ALE-45.

b) Prijímač radarového varovania AN/APR-39A - Zariadenie AN/APR-39 monitoruje okolité prostredie stroja pre pulzové signály, charakterizuje ich a identifikuje a následne upozorňuje posádku stroja na ich existenciu. Tento systém prispieva k zvýšeniu situačného povedomia posádky a zlepšuje šance stroja na prežitie.

Zariadenie má schopnosť detekovať radarové pulzy obvykle spojené s odpalom riadenej protilietadlovej strely zem-vzduch, zamerania systému protilietadlového delostrelectva alebo navádzania záchytných strojov na cieľ.

c) Laserový varovný systém AN/AVR-2B - Systém AN/AVR-2 je pasívny laserový varovný systém, ktorý prijíma, spracováva a ukazuje informáciu o hrozbe stroju vychádzajúcej z ožarovania stroja laserovým lúčom. AN/AVR-2 pozostáva z jednej styčnej jednotky a štyroch senzorov, ktoré detekujú a spracovávajú informácie o hrozbe.

Celková hmotnosť systému je 9,53 kg.

Tieto systémy dodané ako súčasť objednávky tuniských strojov UH-60 im zaistia veľmi slušnú úroveň ochrany proti moderným systémom protilietadlovej obrany- a to či už od riadených striel ako RBS-70 alebo SA-18, Stinger alebo SA-7 alebo aj zo strany protilietadlových, radarom navádzaných kanónov.

UH-60 s ESSS

Dilema verejnej mienky a požadovaných schopností

Hlavná dilema spojená s nákupom vrtuľníkov UH-60 pre slovenské letectvo nespočíva v skutočnosti, že by boli objednané nekvalitné a nesprávne stroje, bez ohľadu na tvrdenia množstva diskutérov na internete. Problém tkvie v absencii dvoch dôležitých základných prvkov: koncepcie a doktríny.

Bez presného, jasného a detailného popisu týchto dvoch faktorov bude možné viesť debatu o vhodnosti a nevhodnosti nakupovaných strojov do nekonečna.

Považujem za potrebné si položiť nasledujúce otázky:

1) Pre udržanie alebo vytvorenie akých schopností sú nakupované vrtuľníky UH-60?

2) Aké úlohy budú plniť vrtuľníky?

     a) Pri operáciách na obranu integrity štátneho územia?
     b) Pri nasadení v operáciách kolektívnej obrany?
     c) Pri spolupráci so zložkami Ministerstva vnútra SR a Ministerstva financií SR?

3) Existuje politická vôľa nasadiť vrtuľníky do zahraničných operácií (podobne ako Česká republika nasadila svoje vrtuľníky v misii ISAF v Afganistane v rokoch 2009-2011)?

     a) Aké úlohy budú plniť vrtuľníky pri takomto nasadení?
     b) Aké úlohy by vrtuľníky za žiadnu cenu neplnili pri takomto nasadení?

Na základe týchto položených otázok je možné vytvoriť niekoľko variantov využitia nakupovaných vrtuľníkov. Tu sú možnosti, ako je možné odpovedať na položené otázky a na základe týchto odpovedí určiť to, aké vybavenie a akú konfiguráciu by mali mať vrtuľníky zaradené do stavu letectva.

Požadované a ponúkané schopnosti

1, Neozbrojené vrtuľníky bez obranných systémov

Neozbrojeným strojom bez obranných systémov je myslený súčasný stav, kedy je stanovené, že nakúpené stroje nebudú vybavené žiadnym zbraňovým ani pasívnym alebo aktívnym obranným systémom. Pri absencii obranných systémov a aj zbraňových systémov - guľometov pre palubných strelcov - by bolo zbytočným rizikom nasadzovať vrtuľníky do zahraničných operácií, ale aj do operácií pri obrane štátneho územia SR.

Druhým problémom pri využívaní strojov bez obranných systémov a bez palubnej výzbroje je ich neschopnosť plniť niektoré úlohy špecifikované vo vyjadrení hovorkyne Ministerstva obrany iba v obmedzenej miere a iné úlohy by nebolo možné plniť vôbec.

Z vyššie položených otázok by vrtuľníky mohli plniť iba úlohy v súčinnosti so zložkami Ministerstva vnútra a Ministerstva financií.

2, Neozbrojené vrtuľníky s obrannými systémami

V prípade zvolenia tohto variantu by sa jednalo o stroje bez externej výzbroje nesenej na ESSS závesoch, ale vybavených palubnými guľometmi a rovnakými obrannými systémami ako napríklad vrtuľníky objednané Tuniskom a popísané v bode 3b.

Takto vybavené vrtuľníky môžu plniť väčšinu úloh zo špecifikácie Ministerstva obrany a aj všetky úlohy z informačného materiálu agentúry DSCA. Jediná úloha, ktorú by nebolo možné plniť je úloha poskytovania palebnej podpory vzhľadom na skutočnosť, že palubné guľomety je možné efektívne využiť iba pre obranu vrtuľníka a jeho posádky.

Z odpovedí na vyššie položené otázky by bolo možné určiť potenciálne úlohy ako preprava a zasadzovanie jednotiek na bojisku, preprava vojenského materiálu a aj podpora zložiek MV a MF pri výnimočných situáciách na území SR.

3, Ozbrojené vrtuľníky s obrannými systémami

Posledným variantom je akvizícia vrtuľníkov v rovnakej konfigurácii a pri rovnakom vybavení, aké nakúpilo Tunisko a aké sú popísané v predchádzajúcej kapitole. Ozbrojené vrtuľníky sú v tomto prípade upravené pre plnenie úloh palebnej podpory.

Každopádne plnenie palebnej podpory je iba doplnková úloha, ktorú môžu tieto vrtuľníky plniť iba v určitých prípadoch a za špecifických podmienok. No, aj pri absencii zbraňových systémov na vonkajších závesoch systému ESSS, sú tieto vrtuľníky ozbrojené guľometmi palubných strelcov a sú vybavené systémami obrany vrtuľníka.

Pilotní kabina UH-60M Black Hawk

Verejná mienka

Verejná mienka je pre osoby, ktoré rozhodujú o tvorbe politiky aj o nákupoch nových zbraňových systémov dôležitá z niekoľkých dôvodov. Priazeň verejnej mienky dokáže ospravedlniť a podložiť aj sebaväčšie finančné náklady, no nepriazeň môže zabiť v zárodku aj ten životne najdôležitejší nákup. Preto je potrebné s verejnou mienkou pracovať opatrne.

Takáto opatrnosť, ale nesmie byť prehnaná a nesmie viesť k zamlčaniu faktov a k podsúvaniu dôležitých informácií, ako sa to možno deje v tomto prípade. Iniciátori a zástancovia nákupu týchto vrtuľníkov stoja pred dilemou.

Na jednej strane je potrebné nakúpiť nové stroje, ktoré nahradia už dosluhujúce Mi-17, ktoré boli dodané v roku 1988, a pre ktoré nie je možné získať náhradné diely vzhľadom na embargo EÚ voči dovozu z Ruska. Na druhej strane je veľká časť verejnosti, ktorá nepovažuje Rusko za protivníka NATO, a teda aj Slovenska, a nevidí dôvod, prečo nakúpiť drahé vrtuľníky z USA. Najmä v čase, keď je táto časť verejnosti presvedčená, že žiadny konflikt, v ktorom bude Slovensko zapojené, v najbližšej budúcnosti nehrozí.

Preto sme sa zrejme dostali do tejto situácie, kedy existuje dualita požiadaviek na schopnosti, ktoré od novo-nakupovaných vrtuľníkov očakávame. Z pohľadu určitej skupiny odborníkov na vzťahy s verejnosťou je totiž podstatne jednoduchšie ospravedlniť výdaje vo výške takmer 400 miliónov Eur pred verejnosťou, ak bude dostatočne nahlas oznamované, že tieto vrtuľníky budú pomáhať pri povodniach, hľadať stratených turistov, hasiť požiare na Strednom Slovensku alebo naháňať islamistických teroristov, pre ktorých je vlastne Slovensko úplne nezaujímavé.

Takýto pohľad, možno trochu cynicky podaný, je z časti, a nie malej, oprávnený. Veľká časť verejnosti si skutočne predstavuje armádu ako predĺženú ruku polície, hasičov a záchranárov, ktorá je povolaná, keď už nič ďalšie nestačí. A práve pre túto časť verejnosti by bolo ťažké prekúsnuť predstavu nákupu vrtuľníkov vybavených modernými ničivými zbraňami, ktoré dokážu likvidovať legendárne odolné tanky sovietského dizajnu na značnú vzdialenosť.

Nie je ale možné brať ohľad a uprednostňovať iba určitú časť verejnosti a na zvyšnú časť zabúdať. Jedným z dôvodov, prečo sú ozbrojené sily podriadené civilnej kontrole v demokratických štátoch je aj skutočnosť, aby verejnosť – ľudia, ktorých má armáda chrániť pred agresiou zvonka – bola informovaná o skutočnom stave ozbrojených síl a o ich budúcnosti.

Je poľutovaniahodné, že minister obrany tak často opakuje svoj záväzok o transparentnom priebehu akvizícií vojenského vybavenia a zbraňových systémov, no napriek tomu sa odborníci i odborná a laická verejnosť musí krok po kroku úporne dopátravať informácií, na ktoré má právo.

Dilemu verejnej mienky je v prípade nákupu vrtuľníkov UH-60 možné vyriešiť veľmi jednoducho. Jednoducho, no nie ľahko. Dôvody pre nákup týchto strojov je potrebné detailne popísať a vysvetliť, je potrebné ich podložiť analytickými informáciami a je potrebné tento nákup predstaviť ako súčasť určitej koncepcie. Taktiež je potrebné ponúknuť verejnosti informácie o tom, ako budú tieto stroje využívané a v súlade s akou doktrínou.

Nie je možné zabúdať, že verejnosť – voliči – držia v rukách budúcnosť akéhokoľvek poslanca či ministra a priazeň nie každého voliča je možné si kúpiť pár týždňov pred voľbami pomocou lacných sľubov.

Slovenské možnosti

Poslednou časťou bude predostretie možností ďalšej existencie a fungovania vrtuľníkového letectva v rámci Vzdušných síl OS SR. Toto zhrnutie bude pozostávať z dvoch častí. Prvá časť popíše požadované schopnosti, aké bude vrtuľníkové letectvo plniť. Druhá časť potom predostrie súhrn vybavenia potrebný pre naplnenie požiadaviek na schopnosti vrtuľníkových jednotiek.

a) Schopnosti vrtuľníkového letectva a ich využitie

Schopnosti vrtuľníkových jednotiek zaradených pod velenie Vzdušných síl OS SR musia jednoznačne zodpovedať vojenským špecifikám, no nemôžu vylučovať plnenie úloh v prospech zložiek Ministerstva vnútra a Ministerstva financií prípadne Ministerstva spravodlivosti.

Schopnosti by mali byť definované následovne:

 • Zaistiť prepravu vojakov a materiálu na bojisku v rámci nasadenia brigádneho alebo práporného účelového zoskupenia do operácie NATO, EU alebo OSN.
 •  
 • Vykonávať zasadenie výsadkov na bojisko v rámci brigádneho alebo práporného účelového zoskupenia alebo v rámci mnohonárodného účelového zoskupenia špeciálnych operácií v rámci operácie NATO, EU alebo OSN.
 •  
 • Poskytovať palebnú podporu vedenú riadenými strelami, neriadenými raketami alebo priamou paľbou hlavňových zbraní.
 •  
 • Poskytovať leteckú podporu pri plnení úloh v súčinnosti medzi OS SR a zložkami MV SR, MF SR a MS SR.

Tento zoznam schopností nie je úplný a nepokrýva danú tému v absolútnej miere, každopádne slúži ako základ pre ďalšie určovanie možných schopností, ktoré by mali a mohli plniť vrtuľníkové jednotky VzS OS SR. Je potrebné, ale dbať na skutočnosť, že špecifikácia schopností musí byť v určitej miere obmedzená, aby nebol kladený zbytočný dôraz na plnenie úloh mimo záber a možnosti vrtuľníkových jednotiek i samotných strojov.

Vzhľadom na vyššie špecifikované úlohy, vrtuľníkové jednotky VzS by plnili úlohy náležiace trom typom vrtuľníkových jednotiek – bitevných vrtuľníkov, vrtuľníkov pre špeciálne operácie a dopravných vrtuľníkov. Do roku 2011 disponovalo Slovensko dvomi typmi týchto jednotiek – bitevnými vrtuľníkovými jednotkami a jednotkami dopravných vrtuľníkov.

V čase vyradenia bitevných vrtuľníkov Mi-24, disponovali Vzdušné sily 15 kusmi tohto typu vrtuľníka. Spolu s 10 vrtuľníkmi Mi-17M a Mi-17 sa dostávame na číslo 25 strojov, ktorých schopnosti sa pokúšame udržať. Schopnosti vrtuľníkových jednotiek deklarované v tomto odstavci sú zoradené zostupne podľa úrovne dôležitosti. Na základe tohto poradia bude v ďalšom odstavci aj špecifikované potrebné vybavenie, ktoré umožní efektívne plnenie týchto úloh.

Palubní střelci UH-60 s kulometem M240

b) Nákup vybavenia pre plnenie určených úloh

Na základe vyššie špecifikovaných schopností je možné určiť, aké dodatočné vybavenie je potrebné nakúpiť, aby zaradené stroje UH-60 boli technicky schopné plniť zadané úlohy.

Zostupne budú vymenované najprv položky spoločné pre všetky stroje a následne položky určené iba pre plnenie špecifických úloh.

Systémy ochrany a obrany (všetky stroje) – Tu sa jedná najmä o nákup systémov včasného varovania pred ohrozením vrtuľníka a doplnenie týchto systémov o prvky aktívnej ochrany, ako napr. výmetnice klamných infračervených cieľov. Príkladom môžu byť systémy objednané Tuniskom pri ich akvizícii strojov UH-60.

Špecializované systémy
Navigačné a komunikačné systémy (vybrané stroje) – Pri tejto položke sa jedná najmä o komunikačný systém umožňujúci nielen hlasovú komunikáciu, ale taktiež prenos dát a obrazu. Rovnako tak sa jedná o vybavenie posádok okuliarmi nočného videnia.

FLIR systém (vybrané stroje)
Prvky pre zvýšenie vytrvalosti a doletu (vybrané stroje) – Pre stroje vyčlenené na plnenie úloh v súčinnosti s jednotkami pre špeciálne operácie by sa jednalo najmä o systémy tankovania za letu a o prídavné nádrže, ktoré by bolo možné podvesiť pod krídla systému ESSS.

Zbraňové systémy
Palubné zbrane (všetky stroje) – Všetky stroje budú vybavené buď guľometmi M134 alebo strednými guľometmi M240/FN Mag.

Zbraňové systémy palebnej podpory (vybrané stroje) – Pre poskytovanie palebnej podpory by boli stroje vybavené odpaľovacími zariadeniami pre strely AGM-114R Hellfire, rakety Hydra-70 a ťažkými guľometmi GAU-19. Spolu s jednotlivými zbraňovými systémami by bol inštalovaný aj systém riadenia paľby týchto zbraní.

Zámerom je zaistiť, aby všetky stroje UH-60 zaradené do služby v slovenskom letectve dokázali plniť úlohy prepravy vojakov a materiálu a v prípade potreby plniť ostatné úlohy v obmedzenej miere.

Zdroj: FAS.orgDSCAWikipediaDenník N

Nahlásit chybu v článku


Související články

AgustaWestland nabízí Slovensku vrtulníky AW139M

Předminulý týden americká firma Sikorsky nabídla Slovensku vrtulníky UH-60 Black Hawk. Několik dní ...

Slovensko plánuje obří nákup pistolí

Slovensko, respektive ministerstvo vnitra, připravuje obří nákup pistolí pro slovenské ozbrojené ...

Slovensko směřuje k JAS-39 Gripen

Vzdušné síly Slovenské republiky v blízké budoucnosti s velkou pravděpodobností získají švédské ...

Nákup UH-60 Black Hawk pre Vzdušné sily OS SR

19. februára 2015 bola na stánkách americkej Agentúry pre obrannú a bezpečnostnú spoluprácu (Defence ...

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • Karlos73
  15:00 29.04.2015

  Najnovsia sprava y MO SR z 29.4.2015
  https://www.facebook.com/sprav...
  9 vrtuľníkov UH-60 ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Najnovsia sprava y MO SR z 29.4.2015
  https://www.facebook.com/sprav...
  9 vrtuľníkov UH-60 Black Hawk za 261 miliónov euro !
  V cene sú spôsobilosti ako výcvik pilotov, pozemného personálu a servis.
  Využívať ich budú najmä na civilné účely ako prevoz materiálu, ľudí a hasenie požiarov. Minister Glváč však nevylúčil v budúcnosti aj nákup zbraní na tieto vrtuľníky.
  Skrýt celý příspěvek

 • vladimír
  09:30 29.03.2015

  Po odoslaní sa tá tabuľka nejako pobabrala, ale prvý údaj je typ helikoptéry, druhý cena, tretí počet prepravovaných vojakov a nakoniec prepočet ceny helikoptéry na jedného ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Po odoslaní sa tá tabuľka nejako pobabrala, ale prvý údaj je typ helikoptéry, druhý cena, tretí počet prepravovaných vojakov a nakoniec prepočet ceny helikoptéry na jedného transportovaného vojaka helikoptérou
  Skrýt celý příspěvek

 • vladimír
  09:25 29.03.2015

  Ja som sa popozeral po cenách možných helikoptér a zaujal ma pomer ceny helikoptéru prerátaného na počet plne vyzbrojených vojakov, ktorých je schopný prepravovať.

  typ helikopt. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ja som sa popozeral po cenách možných helikoptér a zaujal ma pomer ceny helikoptéru prerátaného na počet plne vyzbrojených vojakov, ktorých je schopný prepravovať.

  typ helikopt. cena helikopt počet prepr. vojakov prepočet ceny na 1
  (milionov USD) vojaka

  AW 149 35 12 2,92 mil
  AW 101 Merlin 45 - 65 26 1,73 - 2,5 mil
  NH90TTH 40+ 20 2 mil a viac
  EC 725 54 28 1,93 mil
  UH 60M 44 11 4 mil

  Ako z údajov vyplýva pri prepočte ceny helikoptéry na jedného plne vyzbrojeného vojaka ktorého je schopná prepraviť je najdrahšie riešenie UH 60M a najlacnejšie EC 725. Takže keď pán minister Glváč rozpráva o preprave vojsk a malo by sa efektívne nakupovať pre armádu SR, tak jeho riešenie UH 60M je jasne najdrahšie riešenie na trhu a mal by sa poobzerať po inom type helikoptéry.
  Skrýt celý příspěvek

 • tryskac
  19:11 25.03.2015

  to Jura99: ako by sa vo filmoch povedalo: "..nemam dalsie otazky..". samozrejme maju na to plne pravo a asi vedia preco si naplanovali cvicenie.

  to Jura99: ako by sa vo filmoch povedalo: "..nemam dalsie otazky..". samozrejme maju na to plne pravo a asi vedia preco si naplanovali cvicenie.

 • Jura99
  16:34 25.03.2015

  tryskac: nevím jak v SR, ale u nás využívají naše VVP spojenecké armády pro své vlastní cvičení, takže účast naší domácí armády v podstatě "nepotřebují". Důvodem je velikost VVP a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  tryskac: nevím jak v SR, ale u nás využívají naše VVP spojenecké armády pro své vlastní cvičení, takže účast naší domácí armády v podstatě "nepotřebují". Důvodem je velikost VVP a nejspíš i cena. Takže pokud Amíci cvičili na Lešti, nejspíš kvůli sobě, nikoliv kvůli účasti Slováků.
  Skrýt celý příspěvek

 • Blake
  15:48 25.03.2015

  Americanov je 300 milionov, nas 5,5, nie je nic zaujimave na tom, ze poslu viac ludi trenovat na Lest, nez my, hlavne, ked si vezmeme do uvahy, ze nasa armada toho sama v sucasnom ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Americanov je 300 milionov, nas 5,5, nie je nic zaujimave na tom, ze poslu viac ludi trenovat na Lest, nez my, hlavne, ked si vezmeme do uvahy, ze nasa armada toho sama v sucasnom stave moc nenacvici. A to, ze je jednym z cielov vidiet europsky teren a dalsi ukazat, co maju, to je snad samozrejme a uplne normalne, nie? Nasim to len prospeje, ked uvidia, ako a s cim sa to robi inde. Na to netreba konspiraciu...
  Skrýt celý příspěvek

 • tryskac
  15:00 25.03.2015

  nad tym pomerom som sa pozastavil len preto, ze ten pomer 2:1 je v prospech USA. Tym som chcel len poukazat na to, ze to cvicenie bolo skor cvicenie americanov ako slovakov, resp. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  nad tym pomerom som sa pozastavil len preto, ze ten pomer 2:1 je v prospech USA. Tym som chcel len poukazat na to, ze to cvicenie bolo skor cvicenie americanov ako slovakov, resp. za ciel bolo vsetko mozne (zoznamenie sa s terenom, prezentovanie pritomnosti, predvedenie techniky,...) ... ale to je taka moja osobna konspiracna teoria :)
  Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  13:25 25.03.2015

  tryskac: Velikost Polska nesouvisí s cenou nakoupených tanků. S cenou může souviset jejich množství, ovšem 128ks není závratné množství ani pro stát velikosti SR. Další části už ...
  Zobrazit celý příspěvek

  tryskac: Velikost Polska nesouvisí s cenou nakoupených tanků. S cenou může souviset jejich množství, ovšem 128ks není závratné množství ani pro stát velikosti SR. Další části už nerozumím, co je zajímavého na poměru cvičících vojáků 2:1, ani co je zajímavého na tom, že si dovezli UH-60.
  Skrýt celý příspěvek

 • RiMr71
  12:37 25.03.2015

  "Mna napriklad zaujalo cvicenie na lesti kde boli jednotky USA a SR v pomere 2:1. to je zaujimave nie?"

  Co je na tom zajímavé?

  "Mna napriklad zaujalo cvicenie na lesti kde boli jednotky USA a SR v pomere 2:1. to je zaujimave nie?"

  Co je na tom zajímavé?

 • tryskac
  09:48 25.03.2015

  Argumentova Poliakmi je tu velmi oblubene, ale netreba zabudat, ze Poliaci su nasobne (poctom) vacsi narod, stat, krajina ako SR a aj ako CR. Od toho sa odvijaju ich div nie ze ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Argumentova Poliakmi je tu velmi oblubene, ale netreba zabudat, ze Poliaci su nasobne (poctom) vacsi narod, stat, krajina ako SR a aj ako CR. Od toho sa odvijaju ich div nie ze velmocenske ambicie, ked sa pozrieme na akviziciu techniky s relativne dlhym dosahom. Ci im to pomoze, alebo nie, netusim, pravda je, ze ich historicka skusenost je ina ako nasa (SR) ci vasa (CR).
  S tymi vrtulnikmi a vobec technikou ako takou je to velmi zlozita vec na hodnotenie, kedze nikto z nas (predpokladam) nema vsetky relevantne informacie. Ze koho to bol napad a ake su tahy v zakulisii. Mna napriklad zaujalo cvicenie na lesti kde boli jednotky USA a SR v pomere 2:1. to je zaujimave nie? A ano, aj oni si doviezli UH60 ... ;)
  Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  08:39 25.03.2015

  tryskac: tak nikdo asi nechce rušit dopravní vrtulníkové letectvo, ale je oprávněná otázka, jestli UH-60 jsou mj. cenou to pravé pro OSSR. Zrovna ta "ťažká mechanizovaná brigáda" ...
  Zobrazit celý příspěvek

  tryskac: tak nikdo asi nechce rušit dopravní vrtulníkové letectvo, ale je oprávněná otázka, jestli UH-60 jsou mj. cenou to pravé pro OSSR. Zrovna ta "ťažká mechanizovaná brigáda" by za ty peníze potřebovala přezbrojit, když disponuje zastaralou technikou bez jakékoliv modernizace a tanky tam chvíli jsou a chvíli nejsou (info o zrušení tankového vojska v OSSR proskočily zprávami opakovaně). 5. pluk ze Žiliny mužíky nezastaví, podle názvu to je sice pluk ale reálně je bojová složka cca 50 vojáků. Tedy nutnost budovat skutečnou pozemní armádu tady je.
  Cena cca 400mil. € je obludná na to, že schopnost proti Mi-17 se nezvýší "pouze" se vyřeší končící životnost Mi. Navíc počítejte s tím, že servis vrtulníků obstará nějaká schránková firma a cena bude další katastrofou.
  Poláci koupili 128ks Leopardů 2A4 za podobnou cenu. To je diametrálně víc muziky než 9ks transportních vrtulníků.
  Skrýt celý příspěvek

 • tryskac
  08:22 25.03.2015

  Clanok je celkom dobry uznavam. Zaroven ale nesuhlasim s nazormi diskutujucich o nezmysle pouzitia danej techniky. Ja to vidim na zabezpecenie schopnosti rychlej prepravy jednotiek ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Clanok je celkom dobry uznavam. Zaroven ale nesuhlasim s nazormi diskutujucich o nezmysle pouzitia danej techniky. Ja to vidim na zabezpecenie schopnosti rychlej prepravy jednotiek rychlej reakcie - proti tkz. zelenym muzikom, resp. inym paramilitantnym organizaciam. To vidim ako realnejsie ohrozenie ako tankova bitka stylu WW2. Tazka mechanizovana brigada je umiestnena na vychodnom Slovensku, 5. pluk v Ziline. A nemyslim si, zeby nejake hoci len potencialne ozbrojene akcie prebiehali inde ako na vychodnom Slovensku. Ale samozrejme si myslim, ze vypavenie cohokolvek lietajuceho - vojenskeho bez RWR a podobneho je holy nezmysel....

  A inak: Slovensko ma celkom dobre vybudovane delostrelectvo, minimalne ked to porovname s CR, ktora ma zasa lahke jednotky. Spolupraca ne/mozna?
  Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  08:11 25.03.2015

  Z ministerstva vrtulníkem na letiště, tam nastoupit do Spartanu a v dobrovodu Gripenů odletět.... zdá se, že se slovenská vláda zodpovědně připravuje na exilové působení :-)

  Z ministerstva vrtulníkem na letiště, tam nastoupit do Spartanu a v dobrovodu Gripenů odletět.... zdá se, že se slovenská vláda zodpovědně připravuje na exilové působení :-)

 • leviathan
  07:58 25.03.2015

  a este poznamka ku koncepcii OSSR: pokial viem tak existuje, len sa o nej nikde nehovori. Priority ale spomenul MO Glvac a nacelnik GS OSSR mu suhlasne pritakaval: Spartany, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  a este poznamka ku koncepcii OSSR: pokial viem tak existuje, len sa o nej nikde nehovori. Priority ale spomenul MO Glvac a nacelnik GS OSSR mu suhlasne pritakaval: Spartany, Gripeny, vrtulniky, radary .... pre pozemne sily naklladne auta 4x4 a 8x8!! To je vsetko!! Cize honosny nazov Ozbrojene sily SR bude oznacovat v podstate malu letecku skupinu plus 5. pluk zo Ziliny. Ostatne zlozky armady budu v operaciach NATO nepuzitelne.
  Skrýt celý příspěvek

 • leviathan
  07:53 25.03.2015

  Dorby clanok, len poznamka:

  Ktoru z uvedenych schopnosti splnaju sucasne slovenske Mi-17 ? Myslim, ze ani jednu. Takze nakupom sa vlastne dostavame tam, kde sme, akurat ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Dorby clanok, len poznamka:

  Ktoru z uvedenych schopnosti splnaju sucasne slovenske Mi-17 ? Myslim, ze ani jednu. Takze nakupom sa vlastne dostavame tam, kde sme, akurat budeme mat americke stroje a zbavime sa zavislosti na Rusku. Za 300-400 mil USD je to fakt malo. Za tu sumu sa daju prezbrojit dva prapory novymi OT, BVP, PTRS, PLRS, Ivecami ... atd atd

  PS: pre diskutujucich, ktori pozaduju ucast odbornikov ... mam info, ze BH pozaduju prave odbornici zo Vzdusnych sil OSSR.
  Skrýt celý příspěvek

 • Laci
  02:21 25.03.2015

  Dlouhý a skoro až vyčerpávající (v dobrém slova smyslu) článek, který má naprostou pravdu ;)

  Dlouhý a skoro až vyčerpávající (v dobrém slova smyslu) článek, který má naprostou pravdu ;)

 • RiMr71
  13:19 24.03.2015

  Kazd: trochu OT, ale vlastně moc ne :) - jak je to vlastně s nákupem "bitevních" vrtulníků do AČR? Je už hotovo, tedy že se to zase nějak spytlíkuje, nebo je ještě šance na nějaké ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Kazd: trochu OT, ale vlastně moc ne :) - jak je to vlastně s nákupem "bitevních" vrtulníků do AČR? Je už hotovo, tedy že se to zase nějak spytlíkuje, nebo je ještě šance na nějaké řešení ala UH-1Z + AH-1?
  Skrýt celý příspěvek

 • kazd
  13:13 24.03.2015

  Dovolím si to tu trošku zaplevelit.

  Evidentně si zde většina myslí, že "vrtulník v armádě by měl mít Hellfire" = být schopen ničit tanky atd...
  Proč něco takového nevidíme na ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Dovolím si to tu trošku zaplevelit.

  Evidentně si zde většina myslí, že "vrtulník v armádě by měl mít Hellfire" = být schopen ničit tanky atd...
  Proč něco takového nevidíme na Ukrajině?

  Chápu, že UA nepoužívá Su 25, protože se bojí PVO na ruském území, které je má šanci zasáhnout a výzbroje separatistů, kde jsou jistě nějaké Strely atd..

  Nicméně nad terénem letící Mi24 u Debalceva je pro PVO z Ruska podle mého nedosažitelný a s nějakou PVO (separatistů) se přeci vždy při nasazení počítá (vrtulník tomu umí styl boje přizpůsobit)

  Jinými slovy, pokud se nám ohořelý tankista z Ruska svěřil, že tam poslali Rusové 30 tanků na poměrně malé území kolem Debalceva, dovedl bych si nějaký úder UA Mi24 představit.
  Skrýt celý příspěvek

 • juhelak
  13:00 24.03.2015

  No moc koncepčně to nepusobí. Kdybych si mel vybrat mezi super PVO a nebo par vrtulnikama tak radši beru PVO. Mimo téma, včra byl český ministr obrany v hydeparku a proběhla tam ...
  Zobrazit celý příspěvek

  No moc koncepčně to nepusobí. Kdybych si mel vybrat mezi super PVO a nebo par vrtulnikama tak radši beru PVO. Mimo téma, včra byl český ministr obrany v hydeparku a proběhla tam info že v řádu týdnů mají přijít s ucelenou koncepcí, kde by mělo byt vypsano co chtějí nakoupit a kdy to chtějí nakoupit a když se ho ptali co je nejaktuálnější, tak to nebyli vrtulníky ale bvp, tak uvidíme s čím příjdou :)
  Skrýt celý příspěvek

 • Muhaha
  12:29 24.03.2015

  Dobrý den,

  děkuji za článek. Zanechal ve mě pocit, že i sám autor má podezření, že MOSR žádnou (a už vůbec ne ucelenou) koncepci nemá. DSCA dala nabídku a tak se vezmou zrovna ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Dobrý den,

  děkuji za článek. Zanechal ve mě pocit, že i sám autor má podezření, že MOSR žádnou (a už vůbec ne ucelenou) koncepci nemá. DSCA dala nabídku a tak se vezmou zrovna UH-60. Co se týká jejich budoucí konfigurace a z toho vyplývajícího využití, tak s ohledem na zatím uváděné ceny mi přijde reálnější obsah tiskového prohlášení DSCA. Kdyby byly nabídnuty Chinooky, tak i ty by tisková mluvčí MOSR jistě byla schopna představit jako skvělou náhradu za Mi-24. Prostě jako u nás.
  Skrýt celý příspěvek

 • Blake
  12:07 24.03.2015

  pardon..

  ...mozme len dufat, ze by tie motory pre nas vedeli vyrobit, lenze ked prezbrojujeme stat, neviem, ci si to mozme dovolit.. Asi ak by sme chceli naozaj zodpovedne ...
  Zobrazit celý příspěvek

  pardon..

  ...mozme len dufat, ze by tie motory pre nas vedeli vyrobit, lenze ked prezbrojujeme stat, neviem, ci si to mozme dovolit.. Asi ak by sme chceli naozaj zodpovedne vybrat, museli by sme pockat, kym sa situacia upokoji - alebo robit co je v nasich silach, aby sa upokojila.
  Skrýt celý příspěvek

 • Blake
  12:05 24.03.2015

  Velmi rad by som videl modernizovane Mi-cka, upravene na zapadny standart, v podstate to, co LOM spravil s vasimi 171Sh, akurat to vidim pesimisticky, no... Pri tom, ako je ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Velmi rad by som videl modernizovane Mi-cka, upravene na zapadny standart, v podstate to, co LOM spravil s vasimi 171Sh, akurat to vidim pesimisticky, no... Pri tom, ako je Ukrajina rozbita mozme
  Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  11:24 24.03.2015

  Blake: motory do Mi dělají Ukrajinci, pokud Rusové tu fabriku v Záporoží neobsadí nebo nerozbijí, tak náhradní motor do Mi nebude problém. Komplexní opravu vrtulníků a motorů dělá ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Blake: motory do Mi dělají Ukrajinci, pokud Rusové tu fabriku v Záporoží neobsadí nebo nerozbijí, tak náhradní motor do Mi nebude problém. Komplexní opravu vrtulníků a motorů dělá LOM, byl zde o tom pěkný článek http://www.armadninoviny.cz/re...
  Ruské zbraně bych vyřazoval a nahrazoval západními, když a) jsou zastaralé, nebo b) zcela chybí náhradní díly, nebo c) je nadbytek investičních peněz. Vrtulníky Mi to ještě zdaleka nesplňují. Budu se zájmem sledovat, jak si OSSR poradí se svou modernizací, vzhledem k dostupným penězům. Prozatím to vypadá, že ministr Glváč má zálibu v letectví (gripeny, spartany, vrtulníky, osobní dopravní letadlo).
  Skrýt celý příspěvek

 • kazd
  10:29 24.03.2015

  Celou situaci hodnotím jako ukázku, že jde vrtulníky obměňovat / modernizovat ještě blběji než to děláme my.
  Naštěst díky kvalitám UH se nakonec můžou slováci dopracovat k ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Celou situaci hodnotím jako ukázku, že jde vrtulníky obměňovat / modernizovat ještě blběji než to děláme my.
  Naštěst díky kvalitám UH se nakonec můžou slováci dopracovat k nějakému smysluplnému výsledku i když notně předraženému.
  Jsem zvědav co vypadne z našeho MO, nakonec ještě budem modernizovat 10 sokolů :-))
  Skrýt celý příspěvek

 • Blake
  10:24 24.03.2015

  Jura99: Dodnes lietajuce Dakoty su uzasna vec, to uznavam. Netvrdim, ze to nejde, len si myslim, ze to nema zmysel, kedze tak ci tak musime menit za zapadne, a ako ste sam ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jura99: Dodnes lietajuce Dakoty su uzasna vec, to uznavam. Netvrdim, ze to nejde, len si myslim, ze to nema zmysel, kedze tak ci tak musime menit za zapadne, a ako ste sam spomenul, ta zivotnost v porovnani s novym strojom nie je rovnaka, Boli by z toho len zbytocne problemy, navyse ak by sme mali mat nahradne diely z Ciny a nahradne motory maximalne tak olietane z cierneho trhu... velmi temna predstava, podla mna.

  Osobne suhlasim s tym, co pise Matesaax a s 3. konfiguraciou spomenutou v clanku. AW nam 139M ponukla, tvrdili, ze za menej, nez 300 mil., mnohi nesuhlasia, pretoze su to "militarizovane civilne" stroje, ale keby sa doplnili mensim poctom povedzme Wildcatov, ostala by im transportna rola, na ktoru si myslim postacuju. Palubne gulomety, aj protiopatrenia 139M ponesie a utocnu (podpornu) rolu by zastali Wildcaty, ktore mozu na pylonoch niest ako kanony a gulomety, tak aj CRV7, ktore sa robia s roznymi hlavicami a aj v navadzanych verziach. S hlavicou FAT podla vyrobcu dokazu penetrovat MBT z vrchu, zozadu a z boku, plus su lacnejsie a udajne rychlejsie, nez Hellfire.

  Samozrejme, kedze mame kleptokraticku vladu, Wildcaty uvidime maximalne tak na nejakej airshow..
  Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  09:55 24.03.2015

  Vrata: Mi-8 až 171 je provozován v mnoha státech NATO, mj. v ČR a Slovensko rozhodně nemusí být prvním průkopníkem, který by z důvodu možného nedostatku náhradních dílů tyto stroje ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Vrata: Mi-8 až 171 je provozován v mnoha státech NATO, mj. v ČR a Slovensko rozhodně nemusí být prvním průkopníkem, který by z důvodu možného nedostatku náhradních dílů tyto stroje nahradilo tím nejjednodušším, ale nejdražším řešením - koupením nových strojů. V situaci Slovenska bych sledoval, jak si s dodávkou dílů poradí státy, které to pálí víc (např. ČR má poměrně nové Mi-171 a asi bude díly chtít sehnat, než nové vrtulníky vyřadit). Prostě pokud by se někdo měl bát nedostatku dílů na Mi, Slovensko to v první řadě nebude. Takže beru argument nekupovat a omezovat ruskou techniku, ale současně jí vyčerpat užitnou hodnotu.
  Skrýt celý příspěvek

 • Vrata
  09:01 24.03.2015

  Mi-17 a dodavky nahradnich dilu z Ruska:
  motory jsou sice z Ukrajiny, ale podle mne tam bude rada dalsich choulostivych prvku, ktere je asi nutne z bezpecnostnich duvodu kupovat ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Mi-17 a dodavky nahradnich dilu z Ruska:
  motory jsou sice z Ukrajiny, ale podle mne tam bude rada dalsich choulostivych prvku, ktere je asi nutne z bezpecnostnich duvodu kupovat od vyrobce - napadaji mne hlavne rotory a souvisejici mechanika (zavesy rotoru ...)
  Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  08:07 24.03.2015

  Blake: tak zrovna motory Klimov vyrábí ukrajinský podnik Motor Sič a sami Rusové, světe div se, aktuálně nemají schopnost vrtulníkový motor vyrobit. O tom, jestli má smysl ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Blake: tak zrovna motory Klimov vyrábí ukrajinský podnik Motor Sič a sami Rusové, světe div se, aktuálně nemají schopnost vrtulníkový motor vyrobit. O tom, jestli má smysl prodlužovat životnost draku, bych nechal rozhodnout odborníky, třeba z LOM, kteří disponují kompletní certifikací a zkušenostmi. Čistě teoreticky, životnost draku se dá prodlužovat dlouho, viz. dosud létající DC-3, a zbytek stroje se dá vykuchat a nahradit novým vybavením. Před 8 lety ČR darovala do Afghánistánu 12ks Mi-17 a LOM je za peníze NATO modernizoval. Všech 12ks stálo 650mil. Kč, tj. 26mil. USD. Tedy všech 12ks stálo tolik, co polovina jednoho UH-60. Samozřejmě životnost modernizovaného a nového bude rozdílná, ale chci říct, že pokud SR není ropným emirátem nebo už tím Švajčiarskem, má smysl za málo peněz pořídit hodně muziky a za ušetřené peníze koupit třeba Leopardy, jako Poláci.
  Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  07:55 24.03.2015

  Vyřazení ruské techniky je logické, ovšem z ekonomického pohledu se musí nejprve zcela vyčerpat užitná hodnota ruských strojů, pak teprve nakupovat nové, ne-ruské. O Slovensku to ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Vyřazení ruské techniky je logické, ovšem z ekonomického pohledu se musí nejprve zcela vyčerpat užitná hodnota ruských strojů, pak teprve nakupovat nové, ne-ruské. O Slovensku to platí dvojnásob, nákup vrtulníků snadno může finančně znemožnit další modernizační programy. Např. pozemní vojsko by za cenu UH-60 mohlo dostat nové tanky, BVP, OT a schopnostmi úplně jinam posunout OSSR, přitom transportní vrtulník není zásadní posun k lepší schopnosti armády. Takže mě osobně chybí varianta, jestli lze a za kolik generálkovat stávající Mi-17. Pokud je ruská technika v armádě NATO problematická, pak právě Mi-17 je problematický nejméně.
  Skrýt celý příspěvek

 • butters
  00:19 24.03.2015

  Tu vobec nejde o to, ci kupovat, alebo nekupovat nove vrtulniky. Mi-17 sa idu nahradit. Bodka.

  Co je podstatne:

  -vrtulniky boli vybrate BEZ TENDRA
  -oproti povodnej sume budu ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Tu vobec nejde o to, ci kupovat, alebo nekupovat nove vrtulniky. Mi-17 sa idu nahradit. Bodka.

  Co je podstatne:

  -vrtulniky boli vybrate BEZ TENDRA
  -oproti povodnej sume budu budu predrazene o 90 milionov eur (o tretinu)
  -objednane BEZ VYZBROJE a akejkolvek ochrany
  -oproti podobnym zakazkam ostatnych statov znacne predrazene
  -MO SR sa tvari ze je vsetko v pohode a zamerne nepodava ziadne relevantne info

  Nema vyznam diskutovat o nejakych inych strojoch, modernizacii atd... Tento tender naplno ukazuje aki zapredani, amaterski zmdri pracuju na ministerstve, ked su schopni takto zamerne zmrvit tak pre stat podstatnu vec, ako obmena vojenskej leteckej techniky. Takze nejake dalsie diskusie o tom, aka konfiguracia by bola lepsia, resp. lacnejsia vobec nema zmysel, lebo na Slovensku vladnu cerveni a jediny podstatny parameter je, kolko kto dostane vsimne.
  Skrýt celý příspěvek

 • Matesaax
  00:01 24.03.2015

  Jakákoliv modernizace starých Mi-17 je vyhazování peněz,vždyt jsou to 30leté mašiny vhodné tak akorát do šrotu.Osobně myslím,že pro Slovensko by bylo vhodnější koupit třeba větší ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jakákoliv modernizace starých Mi-17 je vyhazování peněz,vždyt jsou to 30leté mašiny vhodné tak akorát do šrotu.Osobně myslím,že pro Slovensko by bylo vhodnější koupit třeba větší počet levnějších univerzálů jako je AW-139/149(aspon 12ks)a doplnit ještě něčím menším jako AW-109 či Bell-407 v počtu 8-12 ks a vyřešilo by to problém celého letectva,ale 9 drahých UH-60 situaci nevyřeší.
  Skrýt celý příspěvek

 • Petr M
  23:27 23.03.2015

  Když už, tak pro armádu pro armádu plnohodnotné bitevní stroje, např. J. Korea koupila 36 strojů AH-64E za 1,6 miliardy usd, tak to vychází 44 mil dolarů za jeden...Slováci kupují ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Když už, tak pro armádu pro armádu plnohodnotné bitevní stroje, např. J. Korea koupila 36 strojů AH-64E za 1,6 miliardy usd, tak to vychází 44 mil dolarů za jeden...Slováci kupují jeden uh-60 za 50 mil usd.

  Pro policii, hasiče bude stačit Bell, Eurocopter, které používá většina států EU, které stojí 1/10 toho, co předražené UH-60...

  Za ty prachy by si mohli pořídit třeba 100 nových tanků...nebo cokoli jiného, co bude pro armádu daleko přínosnější.
  Skrýt celý příspěvek

 • Nesher
  23:08 23.03.2015

  Vestly
  Ono to lámání chleba hned nemusí znamenat III. světovou, ale např. nějaké potyčky na hranici mezi Ruskem a baltskými státy, přičemž SR v rámci plnění svých smluvních ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Vestly
  Ono to lámání chleba hned nemusí znamenat III. světovou, ale např. nějaké potyčky na hranici mezi Ruskem a baltskými státy, přičemž SR v rámci plnění svých smluvních závázků poskytne do spojenckých expedičních sil mechanizovaný prapor, který má, opět dle dohody o národním příspěvku, udržet v boji půl roku.
  V takovéto situaci by 9 vrtulníků v rámci slovenského kontingetu samozřejmě roli hrálo a pořádnou.
  To ovšem neznamená, že nakupovat "holé" vrtulníky je přinejmenším zvláštní
  AČR je v obdobné situaci, jen s tím, že se zavázala poskytnout celou brigádu.
  Ohledně dílů pro vrtulníky MIL z Číny, odhlédnu-li od potřeby začít používat kompatbilní techniku, přijde mi spolehat na Čínu coby náhradu dodávek z Ruska jako to příslovečné z louže pod okap.
  Skrýt celý příspěvek

 • Vestly
  22:06 23.03.2015

  Embargo sa da lahko obist a Mi-17 sa vyrabaju aj v Cine :
  http://en.wikipedia.org/wiki/S...

  MI-17 je dobry vrtulnik, staci ho ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Embargo sa da lahko obist a Mi-17 sa vyrabaju aj v Cine :
  http://en.wikipedia.org/wiki/S...

  MI-17 je dobry vrtulnik, staci ho zmodernizovat. Ved aj Thainsko kupilo Mi-17 aj napriek tomu, že dovtedy kupovali iba Americke stroje. Je vela veci, kde by sa dalo tych 400M vyuzit o moc lepsie, napriklad nove pusky, protitankove zbrane, OT-cka atd.

  kubo, co presne myslis tym "lamanim chleba" ? Lebo v pripade vacsej vojny by tych 9 BH nehralo ziadnu rolu.
  Skrýt celý příspěvek

 • kubo4747
  21:21 23.03.2015

  Niektorých diskutérov tu nechápem, ktorí tvrdia, že je lepšie si nechať tie staré ruské plechovky, ako kúpiť nejaké iné západné mašiny. Nejde o to, že UH-60 je cool, ale uvedomte ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Niektorých diskutérov tu nechápem, ktorí tvrdia, že je lepšie si nechať tie staré ruské plechovky, ako kúpiť nejaké iné západné mašiny. Nejde o to, že UH-60 je cool, ale uvedomte si už niektorí konečne, že sme v NATO. A tam sa využíva západná technika. Ak dôjde na lámanie chleba náhodou, ako by ste riešili kompatibilitu, logistiku, výcvik atď.? A to platí aj vtedy, keď na lámanie chleba nedochádza.
  Skrýt celý příspěvek

 • Garza
  20:12 23.03.2015

  Je nonsens aby 9 vrtuľníkov prípade vojny plnili všetky možné úlohy na bojisku, to sa jednoducho nedá. Prečo sa radšej nepopozeráme po prebytkových strojoch zo štátov EU či USA? ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Je nonsens aby 9 vrtuľníkov prípade vojny plnili všetky možné úlohy na bojisku, to sa jednoducho nedá. Prečo sa radšej nepopozeráme po prebytkových strojoch zo štátov EU či USA? Osobne si myslím žeby bolo prínosnejšie nakúpiť za túto sumu viac použitých strojov ako menej najnovších. Škoda že o tomto nerozhodujú odborníci...
  Skrýt celý příspěvek

 • SpiritWar
  19:07 23.03.2015

  musim pochvalit autora ze sa dal na tento clanok.
  co my z toho vypliva? ze MO chce kupit slepe,hluchoneme,bezzube vrtulniky vlastne nepouzitelne vo vojnovej zone... Prakticky ...
  Zobrazit celý příspěvek

  musim pochvalit autora ze sa dal na tento clanok.
  co my z toho vypliva? ze MO chce kupit slepe,hluchoneme,bezzube vrtulniky vlastne nepouzitelne vo vojnovej zone... Prakticky stroje vhodne len pre MV kamuflovane na vojenske aby verejnost prehltla predrazeny nakup... na Kalinaka vlastne tento biznis celkom pasuje^^
  tragicke je ze vlastne nepozname aka bude druha faza nakupu vrtulnikov a ci vobec.
  ja mam proste dojem ze ten nakup mal byt rozdeleny pre MV a MO, z tym ze MV stacili lacnejsie europske stroje a usetrene peniaze sa mali vrazit trebars aj do kvalitne vyzbrojenych BH.
  ale uz to vidim ze to cele pojde do ....
  Skrýt celý příspěvek

 • BHawk
  17:56 23.03.2015

  Veľmi slušná analýza avšak je nutné doplniť niektoré údaje. V článku chýba veľmi dôležitá spôsobilosť a to zabezpečiť poskytovanie Leteckej pátracej a záchrannej služby 24/7 ktorú ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Veľmi slušná analýza avšak je nutné doplniť niektoré údaje. V článku chýba veľmi dôležitá spôsobilosť a to zabezpečiť poskytovanie Leteckej pátracej a záchrannej služby 24/7 ktorú musí SR poskytovať! Na zabezpečenie tejto spôsobilosti je nevyhnutné aby boli vrtuľníky vybavené systémom FLIR a NVG ako aj príslušným palubným žeriavom... inak sú možnosti značne degradované. Čiastočne by bolo možné použiť tieto prostriedky ktoré sú používané na súčastných vrtuľníkoch avšak minimálne je potrebné zabezpečiť príslušné prípravné inštalácie, testy a certifikáty a samozrejme palubné prístroje kompaktibilné pre použitie s NVG!. Určite je vhodné zabezpečiť/dokúpiť niekoľko sád NVG aby bola zabezpečená 1 sada/vrtuľník. Čo sa týka palubných zbraní, je samozrejme min. štandartom použitiepalubných strelcov s príslušnými zbraňami (dá sa použiť súčastný personál z palubných technikov ktorí môžu plniť zdojenú úlohu aj ako technici- zároveň dôjde k udržaniu kvalitného personálu...). O inštalácii zariadenia pre doplňovanie paliva za letu môžeme diskutovať ako o doplkovej spôsobilosti ALE je úplná nevyhnutnosť zakúpiť prídavné palivé nádrže s príslušnou inštaláciou... dôvody snáď netreba rozoberať! Je potrebné vyhnúť sa rôznym dokupovaním a následnej improvizácii ako sme mohli vidieť v minulosti!
  Skrýt celý příspěvek

 • CerVus
  16:57 23.03.2015

  Podle mě by se nám stejně jako Slovákům nejvíce vyplatilo koupit licenci na Indický hal Rudra. Indové stojí mimo soupeřící velmoci, jdou tam použít zbraně obou paktů a kompletní ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Podle mě by se nám stejně jako Slovákům nejvíce vyplatilo koupit licenci na Indický hal Rudra. Indové stojí mimo soupeřící velmoci, jdou tam použít zbraně obou paktů a kompletní elektronika je dodávána Izrealem.
  Skrýt celý příspěvek

 • peterLuk
  16:47 23.03.2015

  BlackHawk je určite kvalitný stroj, ale súhlasím. MOSR by malo prestať kupovať výzbroj podľa ponuky, ale malo by nakupovať podľa potrieb armády. Opäť sa ukazuje problém, keď majú ...
  Zobrazit celý příspěvek

  BlackHawk je určite kvalitný stroj, ale súhlasím. MOSR by malo prestať kupovať výzbroj podľa ponuky, ale malo by nakupovať podľa potrieb armády. Opäť sa ukazuje problém, keď majú výzbroj armády v rukách civilisti-politici... OS SR potrebujú jasnú víziu, zadanie úloh a plán si budúcna. Nestačí len servisovať stroje aby boli vôbec letuschopné a modernizovať ich, aby spĺňali predpisy, treba predovšetkým chcieť, treba predovšetkým chcieť mať kvalitnú a organizovanú armádu!
  Skrýt celý příspěvek

 • Blake
  16:19 23.03.2015

  Nejaky zdroj na tie diely? Lebo nezda sa mi, ze by cina bola schopna vyrobit vsetko potrebne, hlavne motory. Kazdopadne by som bol v tejto situacii tiez za europske stroje, to je ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Nejaky zdroj na tie diely? Lebo nezda sa mi, ze by cina bola schopna vyrobit vsetko potrebne, hlavne motory. Kazdopadne by som bol v tejto situacii tiez za europske stroje, to je ale zas tema dalsej debaty. MO nevyzera, ze by chcelo od tych BH upustit...
  Skrýt celý příspěvek

 • Vestly
  16:07 23.03.2015

  Diely by problem neboli, ved ich vraj robi aj Cina, cize ak by sme ich nedostali od Rusov, Cina by nam ich dodala. Nove vrtulniky su zbytocne, hlavne teraz ked padlo Euro by bola ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Diely by problem neboli, ved ich vraj robi aj Cina, cize ak by sme ich nedostali od Rusov, Cina by nam ich dodala. Nove vrtulniky su zbytocne, hlavne teraz ked padlo Euro by bola blbost kupovat blackhawky. Ked uz, tak radsej nieco Europske
  Skrýt celý příspěvek

 • Blake
  16:00 23.03.2015

  To, ze sa potrebujeme urgentne zbavit ruskej techniky na zachovanie vrtulnikovych schopnosti nie je jediny a vobec nie hlavny dovod. Napriklad taka 0807 bola vyrobena v 1985. Ten ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To, ze sa potrebujeme urgentne zbavit ruskej techniky na zachovanie vrtulnikovych schopnosti nie je jediny a vobec nie hlavny dovod. Napriklad taka 0807 bola vyrobena v 1985. Ten napis na boku, pripominajuci 20te vyrocie kridla ironicky dostala v rok konca svojej zivotnosti. Predlzvoat tuto zivotnost ale nema zmysel. Rusi ani pred embargom nedodavali nahradne diely spolahlivo, ak vobec (plati aj pre MiGy). Ked to vezmete do uvahy, aky ma zmysel predlzovat zivotnost 30-rocnemu draku?

  A keby to aj zmysel malo, to embargo tam je, nespravime s nim nic a klimovy si z prsta cucat tiez nemozme a prestavba na zapadnu pohonnu jednotku nie je pri vrtulniku prave najjednoduchsie, prave naopak. Nema zmysel diskutovat o tom, ci by sme sa nahodou nemali zubami-nechtami drzat dosluhujucich strojov, zmysel ma diskutovat o tom, cim ich nahradime, aby sme najlepsie splnili poziadavky nasej krajiny. Samozrejme, v nasom pripade treba najprv spravne sformulovat tie poziadavky, ale to uz bolo povedane. Staci citat.

  Milerad by som u nas videl Mi-38 a spolahlivu a obojstrannu spolupracu s ruskymi podnikmi, ale to je jednoducho nerealne. V kazdom pripade, UH-60 je vyborny a overeny stroj, nie "nejaky americky vrtulnik z filmu". Ostava ho uz len vybavit spravnymi "modnymi doplnkami" a prave o tom pojednava tento clanok, ak sa nemylim.
  Skrýt celý příspěvek

 • counselor83
  14:38 23.03.2015

  Dovod nakupu je jediny. Zbavit sa ruskej techniky.
  Koncepcia nahradenia Mi-24 neexistuje, od 2011 nelietaju a akosi nikomu nechybaju.

  Nic nema logiku. Nemame na opravy Migov, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Dovod nakupu je jediny. Zbavit sa ruskej techniky.
  Koncepcia nahradenia Mi-24 neexistuje, od 2011 nelietaju a akosi nikomu nechybaju.

  Nic nema logiku. Nemame na opravy Migov, tak prenajmime Gripeny, nemame na predlzenie technickeho zivota Mi-17, tak kupme rovno Black Hawky, ved vdaka filmu Cierny jastrab si vsetky ovecky povedia: "wau, budeme mat americke vrtulniky".
  Porovnavanie nejakych normohodin prevadzky modernych a starsich ruskych strojov je uplne mimo, lebo tie stroje nie su nonstop vo vzduchu.
  To je ako ked niekto nedokaze splacat uver, ale zoberie si dalsi, aby mohol splacat aspon ten prvy, ale nevie si to spocitat, co vlastne robi.
  Skrýt celý příspěvek