Lenka Šmerdová: Ženy do armády prostě patří

Šmerdová: Ženy do armády prostě patří
Lenka Šmerdová / archív autora (Zvětšit)

Generálka Lenka Šmerdová se v armádě stará hlavně o nábor a rekrutační cíle. Aktuálně česká armáda hledá především dělostřelce, piloty vrtulníku, logisty nebo specialisty na IT, a to bez ohledu na pohlaví. „Dnes už má žena v armádě své nezastupitelné místo, prostě tam patří. Cílíme na mladé lidi. Při obsazování služebních míst uspěje ten, kdo dosáhne ve výběru lepších výsledků,“ říká v rozhovoru.

V armádě působíte od 80. let. Co se za téměř čtyřicet let změnilo? Jak vývoj v armádě hodnotíte?

Za tu dobu se toho změnilo opravdu mnoho, a to zásadně. České republika se stala součástí Severoatlantické aliance, jsme členem Evropské unie, z čehož pro nás vyplývají spojenecké závazky v rámci kolektivní obrany (NATO) či společné bezpečností a obranné politiky (EU). Armáda ČR se v roce 2005 stala plně profesionální, čímž došlo k zásadnímu zlomu také v získávání nového personál. Kdo chce sloužit v armádě, rozhodne se pro toto povolání dobrovolně a mnohdy se pro něho stává i posláním. Hlavním úkolem armády je obrana naší země proti vnějšímu napadení a plnění úkolů vyplývajících z mezinárodních smluv a závazků. Je samozřejmostí, že vojáci jsou pravidelně nasazování v zahraničních operacích, a to pod hlavičkou NATO, OSN či OBSE. Vojáci získávají bohaté zkušenosti během společných cvičení, vzdělávacích aktivit a v rámci různých projektů se svými zahraničními partnery jak doma, tak za hranicemi našeho státu. Společným jazykem se stala angličtina. Armáda může být nasazena v rámci Integrovaného záchranného systému ČR při mimořádných událostech a krizových stavech jako nyní v době koronavirové krize. Role i postavení armády se zcela změnily. Nesmíme také zapomenout na Aktivní zálohu ozbrojených sil ČR, která se stala nedílnou součástí naší armády. Je to jediná záloha, které může být v případě potřeby využita. Na její přípravu, výcvik a vybavení je kladen stejný důraz jako u profesionálních vojáků. Mezi armádou a aktivní zálohou neděláme žádné rozdíly.

Jak by podle vás měla vypadat armáda moderního státu? A blížíme se takové vizi?

Myslím si, že armáda moderního státu je taková, která se nepřipravuje na válku „minulou“, ale na válku „budoucí“. Tato armáda klade důraz na vycvičený a dobře připravený personál, modernizuje techniku a vybavení, buduje nové schopnosti, podporuje vědu a výzkum, reaguje na výzvy 21. století. Tímto směrem se ubírá také Armáda ČR, jedné se o naše priority. Jsem přesvědčená, že jdeme správnou cestou. Chci zdůraznit, že personál je pro nás zásadní. Cílíme na mladé lidi, chceme je oslovit, získat a udržet.

Mimo jiné máte na starosti právě nábor. Jaké jsou náborové vize a cíle armády v roce 2021, respektive v dalších letech?

Rekrutační cíl pro tento rok, kterým bylo stanoveno získat 1 900 nových vojáků, jsme překročili. Zhruba od poloviny září plníme nábor na příští rok. První kurz základní přípravy na příští rok je již obsazen a uchazeče již směřujeme na nástupní termín v květnu. Pro rok 2021 byl rekrutační cíl stanoven na 1 610 osob a já věřím, že zájem o službu v armádě bude opět velký, což ukazuje naplnění již prvního termínu. Nyní v armádě slouží téměř 22 900 vojáků a celém resortu ministerstva obrany je to skoro 26 900 vojáků. Co se týká aktivní zálohy, v ní slouží více jak 3 400 záložníků včetně 315 žen. V souladu s Koncepcí výstavby Armády ČR je v plánu mít do roku 2030 téměř 30 000 vojáků a 10 000 záložníků.

Zájem o práci v armádě v poslední době obecně roste. Čím si to vysvětlujete? Je to současnou situací, nebo lepší komunikací armády s veřejností?

Řekla bych, že zájem o službu v armádě stále trvá. Armáda je atraktivním, odpovědným a spolehlivým zaměstnavatelem a v očích veřejnosti je již nějakou dobu nejdůvěryhodnější institucí. V souvislosti se současnou krizí je o vojácích stejně jako o zdravotnících, hasičích či policistech více slyšet. Armáda se také stala v této nejisté době institucí, kde mohou zájemci najít sociální jistoty. I když stále používáme všechny možnosti k propagaci armády, a tudíž i vojenského povolání, tak komunikace s uchazeči přesouváme stále víc do on-line prostředí. Jsme otevření mladým lidem, lidem, kteří se nebojí náročnosti, zodpovědnosti, občas i nepohodlí a chtějí na sobě pracovat. K náboru využíváme sociální sítě jako je Facebook, Twitter, YouTube. Nicméně bez našich rekrutačních středisek a pracovišť se neobejdeme. I když v dnešní době některé firmy nemají problém přijmout člověka, se kterým se nikdy nesetkali, tak v našem případě to není možné. Činnost na našich rekrutačních pracovištích a zejména na náborových akcích prochází neustálým zkvalitňováním. Odborně vzděláváme také rekrutéry. Držíme krok s dobou a stále se posouváme dopředu.

Například elitní složky, třeba výsadkáři, nemají o uchazeče nouzi. Na které pozice ale armáda zaměstnance potřebuje?

Potřebujeme doplnit dělostřelce v Jincích, protiletadlovce ve Strakonicích, logisty v Rakovníku a také Hradní stráž. Co se týká odborností, tak hledáme řidiče s řidičským oprávnění skupiny C, specialisty v oboru IT, elektrospecialisty, a piloty vrtulníku.

Každý uchazeč musí absolvovat základní výcvik. Ten s ohledem na pandemii prošel a prochází změnou, například se zkracuje a zintenzivňuje se. Jaké další změny chystáte?

Uchazeče o službu vojáka bude určitě zajímat, že od příštího roku budou dané jiné termíny přijetí do služebního poměru, tedy do kurzu základní přípravy. Nastupovat se bude v únoru, květnu, srpnu a listopadu, a to na dva měsíce. Kurz základní přípravy, který musí každý nově přijatý voják absolvovat, dozná změn. Jeho modifikace byla plánována a pracuje se na ní dlouhodobě. Po obsahové stránce kurz zůstane až na drobné odchylky téměř stejný. To nám umožní aplikovat moderní trendy výcviku. Zkrácení časové doby kurzu nám rovněž umožní efektivní vzdělávání instruktorského sboru jak doma, tak v zahraničí. V době pandemie jsme upravili kurz základní přípravy tak, že při dodržení přísných hygienických opatření probíhal v nepřetržitém režimu bez možnosti opustit posádku.

Ženy v současné době tvoří asi 13 % personálu v Armádě ČR. Co by podle vás pomohlo přivést více žen do armády? A proč by o ženy měly ozbrojené složky vlastně stát?

Armáda je otevřená jak mužům, tak ženám, toto je atribut moderní společnosti. Při obsazování služebních míst uspěje ten, kdo dosáhne ve výběru lepších výsledků, bez ohledu na pohlaví. Dnes už má žena v armádě své nezastupitelné místo, prostě tam patří. V současné době má armáda 13 procent žen, což nás v rámci Aliance řadí na desátou příčku. Ženy mají dnes zastoupení téměř ve všech odbornostech, u všech jednotek. U žen si vážíme jejich přirozených vlastností, jako je pečlivost, vytrvalost, empatie. Dnes ovšem ženy zastávají pozice, které byly dříve doménou mužů – máme pilotky, palubní střelkyně, psovodky, strážné, a to dokonce i na Hradě. Ženy jsou velitelkami, jezdí na mise. Nyní je v resortu obrany kolem 7 160 žen, tedy 20,5 procent všech zaměstnanců. Vojákyň z povolání je více než 3 550. Aktuálně je v resortu ministerstva jedna generálka, devět plukovnic, 105 podplukovnic, 207 majorek a 406 kapitánek. Největší zastoupení žen je v praporčickém sboru.

Stala jste se první generálkou v historii české armády. Jak se vám podařilo obstát a co byste doporučila ženám, které o armádní kariéře uvažují?

Ženám, které uvažují o armádní kariéře, bych doporučila, aby se nevzdaly a šly za svým cílem. Vojákem jsem se chtěla stát už po základní škole, což ovšem dívkám v té době nebylo umožněno, a tak jsem si svůj sen splnila až po maturitě. Nejtěžší asi bylo získat potřebné informace, jak na to, zvlášť když jsem byla děvče. Nicméně jsem překonala všechny překážky a stala se vojákyní z povolání. Celou svoji službu v armádě jsem věnovala práci s lidmi a pro lidi. Rozhodně mým cílem nebylo získání hodnosti, ale aby mě práce naplňovala a byli s ní spokojeni nejen nadřízení, ale především ti, o které jsem se po personální stránce starala. Nikdy mě ovšem nenapadlo, že budu jmenována do hodnosti generálky. Dosažení této mety bylo oceněním nejen mé profesní kariéry, ale i práce týmu lidí, se kterými jsem úzce spolupracovala a na které jsem se mohla vždy spolehnout. Dnes je armáda ženám otevřená. Můžeme se hlásit na střední i vysokou školu, stát se vojákyní z povolání, sloužit v aktivní záloze.

Je něco, co byste ráda dodala?

Tak, jak se mění armáda, mění se i vztah veřejnosti k ní. Velmi si vážím občanů naší země, kteří vojáky podporují, vnímají jejich práci jako důležitou a dávají to najevo. Pro nás, vojáky, je velice významné, když víme, že naše práce má smysl.  

O generálce Lence Šmerdové    

Lenka Šmerdová je poradkyní náčelníka Generálního štábu Armády České republiky pro oblast náboru a genderu. Je předsedkyní výboru Vojenského fondu solidarity. V armádě slouží od roku 1984, celou svou profesní kariéru věnovala oblasti armádní personalistiky. Dne 8. května 2017 byla jako vůbec první žena v České republice jmenována prezidentem republiky do hodnosti brigádní generálky. V roce 2012 obdržela vyznamenání Záslužný kříž ministra obrany III. stupně a v roce 2016 obdržela vyznamenání Záslužný kříž ministra obrany II. stupně. Je vdaná a má dospělého syna.

Nahlásit chybu v článku


Související články

Generál Feix: Otevřená komunikace je nejjednodušší krok k armádě 21. století

Armáda začala přímo a srozumitelně mluvit s veřejností. Proměnil se styl její komunikace na ...

Ivo Zelinka: Operační nasazení je nejlepší průprava

Chrudimské výsadkáře čekají na podzim zásadní změny. 43. výsadkový prapor se změní na pluk. Rozroste ...

Generálka Šmerdová: Zájem o službu v české armádě je velký

Zájem o službu v české armádě je velký, komunikace s uchazeči se více přesouvá do on-line prostředí ...

Příběh válečné fotografky Dickey Chapelle: V první linii ji nechtěli, pak jí vzdali hold

Nafotila boje v druhé světová válce, konflikt v Koreji i válku ve Vietnamu. Válečná ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • dejf
  21:29 16.12.2020

  myslim si, že na tom nejsme tak dobře, abychom mohli do válčení tahat moderní ideály. samozřejmě to může bejt téma diskuse v anarchistickém kroužku po půlnoci, ale realita to dál ...Zobrazit celý příspěvek

  myslim si, že na tom nejsme tak dobře, abychom mohli do válčení tahat moderní ideály. samozřejmě to může bejt téma diskuse v anarchistickém kroužku po půlnoci, ale realita to dál nepustí. poradkyni náčelníka gš pro gender beru spíš s úsměvem pro naplnění nějakýho tabulkovýho místa. takhle u kávičky to se to povídá.

  kdyby paní generálka roztrhala svuj parádní diplom a udělala si titul na porevoluční škole, tak by na ní značná část národa nahlížela jistě lépe. ale co, třeba se díky tomu zavedou těhotenský uniformy a až je za 20 let nenošený vyřaděj, tak bude mít takovej pupkáč jako já v čem pohodlně chodit na houby. tou dobou už bude ta z německa dost obnošená.

  ale tak třeba se tady zbytečně straší a nakonec se chystá v personální politice ačr změna k lepšímu.Skrýt celý příspěvek

  • padre
   15:11 17.12.2020

   No je pravda ,ze někdy opravdu člověk kroutí hlavou nad tím ,co ženský vymyslej.Není to tak dlouho ,co jedna ze zkušených a mnoha psychotesty prověřených amerických kosmonautek ...Zobrazit celý příspěvek

   No je pravda ,ze někdy opravdu člověk kroutí hlavou nad tím ,co ženský vymyslej.Není to tak dlouho ,co jedna ze zkušených a mnoha psychotesty prověřených amerických kosmonautek programu Space Shuttle jela z Houstonu až na Cap Canaveral rozbit hubu své sokyni,též astronautce ,která ji přebrala pilota ,raketoplánu,velitele mise.Problém byl v tom že si na cestu ukradla speciální pleny do skafandrů,aby nemusela cestou zastavovat.Později se bránila tím,že si prostě nemohla pomoci.... Teď si představme ,že jim muže takhle hrknout v mozku při bojové misi,nedejbože při letu má Mars....Skrýt celý příspěvek

   • TF_HU
    15:37 17.12.2020

    A co říkáte na takové "úlety" mužů? Ty jsou v poho? To jako kvůli tomuto úletu v USAF posuzujete všechny ženy v OS?

    A co říkáte na takové "úlety" mužů? Ty jsou v poho? To jako kvůli tomuto úletu v USAF posuzujete všechny ženy v OS?

    • padre
     15:56 17.12.2020

     Nebylo to USAF ,ale NASA. Samozřejmě nemůžeme podle toho posuzovat všechny ženy v OS(kterých si vážím),ale bohužel to leccos naznačuje.

     Nebylo to USAF ,ale NASA. Samozřejmě nemůžeme podle toho posuzovat všechny ženy v OS(kterých si vážím),ale bohužel to leccos naznačuje.

     • Scotty
      16:15 17.12.2020

      Co to naznačuje?

      Co to naznačuje?

     • padre
      16:46 17.12.2020

      Naznačuje to určitou emoční nestabilitu.

      Naznačuje to určitou emoční nestabilitu.

     • Scotty
      20:00 17.12.2020

      Spíš to naznačuje že má v sobě víc testosteronu než kdejakej chlap.

      Spíš to naznačuje že má v sobě víc testosteronu než kdejakej chlap.

     • padre
      20:13 17.12.2020

      Koukám že jste shlédl seriál Xena....

      Koukám že jste shlédl seriál Xena....

     • Scotty
      20:25 17.12.2020

      Pokud by byl v téhle situaci chlap tak ho budete taky považovat za emocionálně nestabilního?

      Pokud by byl v téhle situaci chlap tak ho budete taky považovat za emocionálně nestabilního?

     • padre
      20:43 17.12.2020

      Chlapa by ani nenapadlo krást nějaké pleny do skafandru ,aby nemusel zastavovat...každej chlap si radši zastaví u cesty...to jsou pravě ty drobné nuance....

      Chlapa by ani nenapadlo krást nějaké pleny do skafandru ,aby nemusel zastavovat...každej chlap si radši zastaví u cesty...to jsou pravě ty drobné nuance....

     • Scotty
      20:59 17.12.2020

      Takže emocionální nestabilitu určuje to že za jízdy nemůže močit do lahve?

      Takže emocionální nestabilitu určuje to že za jízdy nemůže močit do lahve?

     • padre
      21:41 17.12.2020

      Emocionální nestabilitu určuje hlavně to ,že ji vůbec napadne něco ukrást ,aby mohla co nejdříve nafackovat své rivalce.Vám to připadá normální?

      Emocionální nestabilitu určuje hlavně to ,že ji vůbec napadne něco ukrást ,aby mohla co nejdříve nafackovat své rivalce.Vám to připadá normální?

     • Scotty
      22:54 17.12.2020

      Je to jednání pod vlivem vzteku/nenávisti. Tedy něco čemu my muži vlastně ani nerozumíme.

      Je to jednání pod vlivem vzteku/nenávisti. Tedy něco čemu my muži vlastně ani nerozumíme.

     • padre
      15:31 18.12.2020

      To snad nemyslíte vážně. Neděláte náboráře u Armády spásy?

      To snad nemyslíte vážně. Neděláte náboráře u Armády spásy?

    • montecasino1
     18:47 17.12.2020

     čo vám niekto stúpil na kurie oko?Dávať iné armády ako referenčnú vzorku a nepovedať ktorú.Mohli by ste dať info ktorá že to armáda je tá vaša?Tiež si myslím že táto pani by mala ...Zobrazit celý příspěvek

     čo vám niekto stúpil na kurie oko?Dávať iné armády ako referenčnú vzorku a nepovedať ktorú.Mohli by ste dať info ktorá že to armáda je tá vaša?Tiež si myslím že táto pani by mala šúchať nohami v kancelári a byť ticho.Nemyslím tým preto že je žena,ale ten ústav ktorý absolvovala jej nepridáva.Poznám bohužiaľ veľa ľudí ktorý tento ústav absolvovali a poviem vám že ako odborníci skončili všetci upozadený s vysokými hodnosťami a radšej ich k ničomu nepustili.Pani sa akurát rozhodla že nič iné robiť nevie tak rieši personálie.Ja som presvedčený o tom že ženy v armáde áno,ale nie v prvej línii.To že podobné excesi existujú aj v iných "mužských" povolaniach, nehovorí nič o trende.Ešte sa začnú pchať do armády absolventky gender a európskych štúdii,lebo civil ich už nepotrebuje také množstvo a bude vymalované.Skrýt celý příspěvek

     • TF_HU
      22:38 17.12.2020

      OMG....a čím se živíte vy soudruhu?

      OMG....a čím se živíte vy soudruhu?

    • StandaBlabol
     21:59 17.12.2020

     Docela se bavím, když čtu, jak se tu snažíš hájit ženy před bandou hloupých šovinistů. Ty jejich argumenty jsou tak hloupé, že se mi na ně ani nechce reagovat. Ale jinak ti držím ...Zobrazit celý příspěvek

     Docela se bavím, když čtu, jak se tu snažíš hájit ženy před bandou hloupých šovinistů. Ty jejich argumenty jsou tak hloupé, že se mi na ně ani nechce reagovat. Ale jinak ti držím pěsti:)))Skrýt celý příspěvek

     • TF_HU
      22:42 17.12.2020

      Ale nehájím. Ženy v armádě dávno jsou. Jak v bojových jednotkách, tak v jednotkách bojové podpory a hlavně v jednotkách bojového zabezpečení. Tihle zamrzlí dinosauři mají problém a ...Zobrazit celý příspěvek

      Ale nehájím. Ženy v armádě dávno jsou. Jak v bojových jednotkách, tak v jednotkách bojové podpory a hlavně v jednotkách bojového zabezpečení. Tihle zamrzlí dinosauři mají problém a nechápou, že je v jejich hlavě. Krom žen v armádě, se změnilo i prostředí. Co je dnes bojová jednotka, je to žena v BVP, nebo žena personalistka, která se ocitla v palbě v koloně, nebo napadená na základně. Tihle pacienti :-)Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      22:56 17.12.2020

      Škoda že většina argumentů co zde zazněli jsou opravdu velice hloupé.

      Škoda že většina argumentů co zde zazněli jsou opravdu velice hloupé.

  • TF_HU
   15:36 17.12.2020

   A kterou porevoluční školu máte na mysli? Vy máte diplom? Nemyslím ten z turnaje šipek v hospodě. Paní generálka není poradkyní pro gender. Koukám ani číst neumíte. Názor podobný ...Zobrazit celý příspěvek

   A kterou porevoluční školu máte na mysli?
   Vy máte diplom? Nemyslím ten z turnaje šipek v hospodě.
   Paní generálka není poradkyní pro gender. Koukám ani číst neumíte.
   Názor podobný vám už je prehistorický...doba se fakt posunula.Skrýt celý příspěvek

  • satai
   05:34 18.12.2020

   A ty jsi muž? To je jasný důkaz, že muži jsou vypatlaní kreténi, co nejsou schopni pracovat s fakty, a tak nepatří do armády.
   /S

   A ty jsi muž? To je jasný důkaz, že muži jsou vypatlaní kreténi, co nejsou schopni pracovat s fakty, a tak nepatří do armády.
   /S

  • Danik
   15:32 18.12.2020

   Jak to jenom říci. Je mi vskutku líto, ale ženy v armádě na bojových pozicích jsou realita nehledě na váš názor. Zastávají širokou škálu pozic a začínají prosakovat i do elitních ...Zobrazit celý příspěvek

   Jak to jenom říci. Je mi vskutku líto, ale ženy v armádě na bojových pozicích jsou realita nehledě na váš názor. Zastávají širokou škálu pozic a začínají prosakovat i do elitních útvarů jako CTSFO nebo KJK. Asi v populaci nebude tolik fyzicky schopných a ochotných žen vstoupit do armády jako mužů, to však nic nemění na tom, že takové jsou a bylo by nemoudré, aby se armáda obírala o schopné kandidáty, kteří projdou potřebnými testy.Skrýt celý příspěvek

 • CerVus
  10:50 16.12.2020

  Akorát by jako příklad mohl být někdo jiný. Určitě by se v armádě našlo dost žen v důstojnické hodnosti. Chápu, že stranickou knížku měl na nejvyšších příčkách současné armády kde ...Zobrazit celý příspěvek

  Akorát by jako příklad mohl být někdo jiný. Určitě by se v armádě našlo dost žen v důstojnické hodnosti. Chápu, že stranickou knížku měl na nejvyšších příčkách současné armády kde kdo, ale vystudovaný politruk je trochu moc. Tituly z té školy měly být po revoluci automaticky odebrány.Skrýt celý příspěvek

  • flanker.jirka
   19:08 16.12.2020

   Dnes mají důstojnické hodnosti i z horších vzdělávacích ústavů, které si svou akreditaci také nezaslouží.
   Problémem AČR je, že má mnoho náčelníků a málo indiánů.

   Dnes mají důstojnické hodnosti i z horších vzdělávacích ústavů, které si svou akreditaci také nezaslouží.
   Problémem AČR je, že má mnoho náčelníků a málo indiánů.

   • CerVus
    19:20 16.12.2020

    Náhodou máme super průměr. Vždyť nám vychází jeden vyšší důstojník na nějakých pět vojáků. Alespoň v něčem jsme první na světě.

    Náhodou máme super průměr. Vždyť nám vychází jeden vyšší důstojník na nějakých pět vojáků. Alespoň v něčem jsme první na světě.

 • Takeda
  10:23 16.12.2020

  Proč ne, nemusíte hledat v 8. století štítonošky. Koukněte na izraelský vojákyně dneska. Je hloupost se omezovat na chlapy, když je nás tak málo.

  Proč ne, nemusíte hledat v 8. století štítonošky. Koukněte na izraelský vojákyně dneska. Je hloupost se omezovat na chlapy, když je nás tak málo.

  • Standa
   13:24 16.12.2020

   Já jsem toho s těma vašima izraelskýma vojákyněma a vojákama najezdil po Izraeli autobusem mraky a spoustu jsem jich viděl a seděl jsem vedle nich a mluvil s nimi. 90% z nich ...Zobrazit celý příspěvek

   Já jsem toho s těma vašima izraelskýma vojákyněma a vojákama najezdil po Izraeli autobusem mraky a spoustu jsem jich viděl a seděl jsem vedle nich a mluvil s nimi. 90% z nich nezajímá nějaká vojenská služba a chtějí být jen normální ženy. Cítí vcelku silnou odpovědnost za vlast, to ano, ale jinak je to spíš na obtíž. Už to není, jako dřív. Už i tam se pomalu objevuje únava z nekončícího konfliktu. Nechtějí bojovat, chtějí mít normální život, chtějí být krásné a líbit se a užívat si.......Skrýt celý příspěvek

   • satai
    14:08 16.12.2020

    Zatimco ti vojaci jsou nadseni a nesli by radeji na jedno a do kina?

    Zatimco ti vojaci jsou nadseni a nesli by radeji na jedno a do kina?

   • lorgarius
    08:59 18.12.2020

    sa cudujes ze 18rocne dievcata co musia ist na 2roky povinne maju uplne ine predstavy o traveni casu? pokial teda vazne neplanuju robit karieru v armade. nakoniec este pred par ...Zobrazit celý příspěvek

    sa cudujes ze 18rocne dievcata co musia ist na 2roky povinne maju uplne ine predstavy o traveni casu? pokial teda vazne neplanuju robit karieru v armade.
    nakoniec este pred par rokmi bola vojencinna povinna aj u nas a vacsina chalov ju len "pretrpela" bez nejakeho zapalu pre sluzbu. Sam som bol na vojne ako jeden z poslednych rocnikov, co musel narukovat, pred tym ako sme presli na profesionalnu armadu. a ak som mal nejake naivne predstavy o nauceni sa nejakych zrucnosti a mozno kariere v armade tak som z toho bol vylieceny/znechuteny/unudeny a tak som potom sluzbu skratil na nevyhnutne casove minimum. mozno to bolo tym, ze nas uz v podstate nechceli k nicomu pustit a dostojnici boli mix toho najhorsieho co sa snazilo doklepat to nejako do vysluzby - alkaci, palubny nastenkari, neschopaci......hlavne aby sa nestala mimoriadka, co by im to mohola skomplikovat. "vojacky" s ktorymi som mal v tom case do cinenia boli but zdravotnicky- co boli ok, akebo velmo dolezite sekretarky v uniforme.
    Pokial zeny splnaju podmienky tak nemam nic proti tomu aby robili karieru v armade ako muziSkrýt celý příspěvek

 • hb74
  08:37 16.12.2020

  v armádě klidně můžou být, ale ne v bojových jednotkách. Klidně ať dělají personalistku a gender, ale to je tak asi všechno. Nevíte pracovní historii paní generálky? HB

  v armádě klidně můžou být, ale ne v bojových jednotkách. Klidně ať dělají personalistku a gender, ale to je tak asi všechno. Nevíte pracovní historii paní generálky? HB

  • lorgarius
   11:01 16.12.2020

   absolventka skoly pre politickych pracovnikov Klementa Gottwalda v Bratislave za komanca......

   absolventka skoly pre politickych pracovnikov Klementa Gottwalda v Bratislave za komanca......

   • flanker.jirka
    19:10 16.12.2020

    ideální kandidátka na generálku v očích jednoho zkrachovalého divadelníka

    ideální kandidátka na generálku v očích jednoho zkrachovalého divadelníka

  • TF_HU
   15:39 17.12.2020

   Jsem rád, že armádu neřídí dinosauři jako vy :-)

   Jsem rád, že armádu neřídí dinosauři jako vy :-)

   • hb74
    06:54 18.12.2020

    Jsem rád, že armádu neřídí lidé jako vy :-)

    Jsem rád, že armádu neřídí lidé jako vy :-)

    • TF_HU
     22:04 18.12.2020

     Hele komiku, víte vůbec co je to gender? Co to znamená? Když se tím tak oháníte? A jak by to ty ženy měly dělat? Co znamená dělat gender? Můžete mi to objasnit?

     Hele komiku, víte vůbec co je to gender? Co to znamená? Když se tím tak oháníte? A jak by to ty ženy měly dělat? Co znamená dělat gender? Můžete mi to objasnit?

 • dexnom
  07:12 16.12.2020

  Nevim co všichni máte. Štítonošky byly zdatné a obávané válečnice a takové měla každá bojovná kultura. A chlapi břed nima zdrhali, že jim nohy nestačili :D

  Nevim co všichni máte. Štítonošky byly zdatné a obávané válečnice a takové měla každá bojovná kultura. A chlapi břed nima zdrhali, že jim nohy nestačili :D

 • padre
  21:37 15.12.2020

  O jistých omezeních v případě žen v armádě se přesvědčila Rudá armáda v době Velké vlastenecké války, kdy se některé čistě ženské letecké jednotky po krátké době tak brutálně ...Zobrazit celý příspěvek

  O jistých omezeních v případě žen v armádě se přesvědčila Rudá armáda v době Velké vlastenecké války, kdy se některé čistě ženské letecké jednotky po krátké době tak brutálně rozhádaly, až zcela ztratily bojeschopnost. (a to bylo v té době co říct).A pak zase museli do jejich vedoucích funkcí nastoupit muži ,aby udělali pořádek.Skrýt celý příspěvek

  • TF_HU
   15:41 17.12.2020

   V ruské arádě exsitují omezení téměř všude :-) naštěstí existují i jiné armády, které mohou sloužit jako referenční :-) Zdravím do pravěku :-)

   V ruské arádě exsitují omezení téměř všude :-) naštěstí existují i jiné armády, které mohou sloužit jako referenční :-) Zdravím do pravěku :-)

 • Josef Kavan
  21:21 15.12.2020

  Ne nepatří. Něco jiného to bylo v případě existenčního ohrožení země. Jako v SSSR kdy proti němu Německo vedlo vyhlazovací válku. Jinak evolučně nedává smysl aby ženy bojovaly, ...Zobrazit celý příspěvek

  Ne nepatří. Něco jiného to bylo v případě existenčního ohrožení země. Jako v SSSR kdy proti němu Německo vedlo vyhlazovací válku.
  Jinak evolučně nedává smysl aby ženy bojovaly, protože muži neumí rodit děti ani kdyby se na hlavu stavěli a identifikovali se jako 47. pohlaví. Žádná operace mužům nepřidá ženské reprodukční orgány :DD
  Potom jsou tu další fyziologické rozdíly v myšlení. Bylo prokázáno že se ženy pod tlakem rozhodují hůře než muži a celkově zvládají hůře nával emocí. Evoluce zkrátka říká že jsou ženy křehké a slabé. V izraelské armádě se prokázalo že přítomnost žen na bojišti u mužů spouští záchranné instinkty a ti se potom chovají iracionálně a dochází k větším ztrátám.(Izrael je ale ta výjimka, protože od začátku svého vzniku je v existenčním ohrožení a obklopen zeměmi, které se ho snaží zničit od začátku vzniku)Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   22:30 15.12.2020

   Také se prokázalo že má žena menší mozek než muž. Doktor Jamaka dokonce prokázal že má jejich mozek zhruba velikost mozku veverky.
   https://www.youtube.com/watch?...

   Také se prokázalo že má žena menší mozek než muž. Doktor Jamaka dokonce prokázal že má jejich mozek zhruba velikost mozku veverky.
   https://www.youtube.com/watch?...

  • satai
   08:32 16.12.2020

   Neblabol.

   Neblabol.

  • JirkaM
   16:52 16.12.2020

   No ony taky nechtějí bojovat, ale mít teplé kanceláře na Praze 6. Ne že by se v tom nějak lišily od chlapů. Jinak já ženy v armádách NATO naprosto schvaluju. Ze dvou udělali ...Zobrazit celý příspěvek

   No ony taky nechtějí bojovat, ale mít teplé kanceláře na Praze 6. Ne že by se v tom nějak lišily od chlapů.

   Jinak já ženy v armádách NATO naprosto schvaluju. Ze dvou udělali kapitánky a znamenalo to ztrátu dvou lodí - jedné Norské a jedné USácké.Skrýt celý příspěvek

   • satai
    19:12 16.12.2020

    Neblábol.

    Neblábol.

  • TF_HU
   15:40 17.12.2020

   Měl byste někde ty výsledky průzkumů? Děkuji moc.

   Měl byste někde ty výsledky průzkumů? Děkuji moc.

 • Standa
  19:44 15.12.2020

  Já jsem osobně ženy v bezpečnostních sborech poznal. Ano, můžou být skvělé pilotky, úřednice (tam jsou lepší, než muži), pracovnice logistiky a vůbec podpory. Ale na bojiště ...Zobrazit celý příspěvek

  Já jsem osobně ženy v bezpečnostních sborech poznal. Ano, můžou být skvělé pilotky, úřednice (tam jsou lepší, než muži), pracovnice logistiky a vůbec podpory. Ale na bojiště nepatří, do ulice u PČR taky ne. Fyzicky prostě na tom nejsou tak dobře, jako muži. Nedokážou na delší vzdálenost nést munici (armáda), nedokážou účinně bojovat rukama (u policie). Dokonce nejsou někdy ani schopné v zimě natáhnout pistoli (mají prsty zkřehlé zimou). Za to se nemusejí stydět, je to dané fyzickou dispozicí. V armádě mohou být krátkodobě úspěšné (Kurdské oddíly), ale ten rozdíl tam je obrovský. Vemte 100 chlapů s kulometama a minometama a pošlete je 30 km daleko a vemte 100 žen se stejnou výbavou a vsadím se, že chlapi donesou větší palebný průměr i víc zbraní. Existují výjimky, ale ty jen potvrzují pravidlo......pojďte do mě :-).Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   22:25 15.12.2020

   No ještě že u policie jsou pořádný chlapy kteří dokážou bojovat ...Zobrazit celý příspěvek

   No ještě že u policie jsou pořádný chlapy kteří dokážou bojovat rukama.
   https://www.idnes.cz/plzen/zpr...
   Jinak u bojových jednotek by neměla být diskriminace na základě pohlaví. Jen by na ženy měli být kladeny stejné nároky jako na muže. A když už jsou zmíněny Kurdky, tak mám pocit že zrovna ty jsou úspěšné dlouhodobě. Případně Izraelci kde jsou odvody do armády bez rozdílu pohlaví.Skrýt celý příspěvek

   • Razem
    15:45 16.12.2020

    Scotty, příroda je daleko mocnější, než pozitivní diskriminace z hlav levicových myslitelů. Podívejte se na armádu izraelskou a můžete také rovnou i na ty Kurdky. V izraelské ...Zobrazit celý příspěvek

    Scotty, příroda je daleko mocnější, než pozitivní diskriminace z hlav levicových myslitelů. Podívejte se na armádu izraelskou a můžete také rovnou i na ty Kurdky. V izraelské armádě ženy ve více jak 90% obsazují "týlové" pozice. Jen malé množství žen je u bojových jednotek. A když už, tak jednotky mají pouze ženské obsazení a i existují jednotky smíšené s menším podílem mužů jako je třeba známý prapor Caracal.
    Obdobně kurdské síly YPG mají ženské křídlo tzv. YPJ, kde slouží u bojových jednotek ženy.

    Žena/y můžou splnit kritéria kladená na speciální či jiné bojové útvary, ale hlavně by měli utvářet jednotky ideálně se zastoupením jednoho pohlaví, protože v naší kultuře (a i v dalších) není vhodné aby ženy a muži byli spolu u bojových jednotek, samozřejmě výjimky mohou existovat.Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     16:32 16.12.2020

     /Žena/y můžou splnit kritéria kladená na speciální či jiné bojové útvary, ale hlavně by měli utvářet jednotky ideálně se zastoupením jednoho pohlaví, protože v naší kultuře (a i v ...Zobrazit celý příspěvek

     /Žena/y můžou splnit kritéria kladená na speciální či jiné bojové útvary, ale hlavně by měli utvářet jednotky ideálně se zastoupením jednoho pohlaví, protože v naší kultuře (a i v dalších) není vhodné aby ženy a muži byli spolu u bojových jednotek/
     Proč? Drsný vojclové se snad bojí bab? V naší kultuře je snad žena na stejné úrovni jako muž. Vytváření čistě ženských jednotek (a různých panenských gard) je specialita zejména (blízko) východních kultur.Skrýt celý příspěvek

     • Razem
      07:36 17.12.2020

      Chápu, že podle evropských hodnot je pohlaví spektrum a sociální konstrukt. Nevím jak vy, ale jiný přístup máte k ženě a jiný k muži. Pokud je v mužském kolektivu žena či více žen, ...Zobrazit celý příspěvek

      Chápu, že podle evropských hodnot je pohlaví spektrum a sociální konstrukt. Nevím jak vy, ale jiný přístup máte k ženě a jiný k muži. Pokud je v mužském kolektivu žena či více žen, tak ne, že by se muži žen báli, ale většinou vznikají citové vazby a muži rádi dávají ženám úlevy. Prostě ta atmosféra je úplně jiná, než v čistě mužském či čistě ženském kolektivu.
      Chápu, že podle nových hodnot by jsme měli být bezpohlavní vyvážené nuly, ale jedná se o utopii, lidé takto nefungujou.
      Stačí se podívat na fotbalové či hokejové týmy, apod. Taky tam není mix ženského a mužského zastoupení, ale jedná se vždy o mužské či ženské týmy. Líp sehrát se dokáže čistě mužský tým, než tým smíšený, protože tam se objevují citové vazby, žárlivost, atd. Nejsme stroje, ale lidi...Skrýt celý příspěvek

     • Razem
      07:50 17.12.2020

      A další, boj muže proti muži. Pokud proti vám na tréningu postaví ženu, tak ji budete šetřit a nebo to "přepálíte" a můžete ji i zranit, jen proto, aby jste překonal blok, že je to ...Zobrazit celý příspěvek

      A další, boj muže proti muži. Pokud proti vám na tréningu postaví ženu, tak ji budete šetřit a nebo to "přepálíte" a můžete ji i zranit, jen proto, aby jste překonal blok, že je to žena.
      Bojové útvary je opravdu rozumné mít jednotky buď mužské či ženské jejich mix přináší mnoho zbytečných problémů, znovu poznamenám, jsou i výjimky, nebrat zase dogmatiky, ale hlavně si nehrát na to, že rozdíly mezi pohlavími neexistují.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      08:22 17.12.2020

      Razem Máte v tam kde pracujete ženy? Pokud ano tak je to odpověď na to jestli můžou fungovat smíšené kolektivy. Protěžování může nastat jak v čistě mužském tak čistě ženském tak i ...Zobrazit celý příspěvek

      Razem
      Máte v tam kde pracujete ženy? Pokud ano tak je to odpověď na to jestli můžou fungovat smíšené kolektivy. Protěžování může nastat jak v čistě mužském tak čistě ženském tak i smíšeném kolektivu. Citové vazby vznikají v každém kolektivu tak nějak přirozeně, nemusí to být zrovna k ženě. Je to o tam jak profesionálně se dokáží všichni zúčastnění chovat.
      Ve sportu jsou většinou jiná pravidla nebo rozdílné výkonnostní požadavky pro ženy a muže. takže o nějaké "sehrání" opravdu nejde.

      V armádě trénují Musado i vojačky. Neslyšel jsem o tom že by to byl problém.Skrýt celý příspěvek

     • TF_HU
      22:44 17.12.2020

      Razem

      ...vznikají citové vazby? :-) To, že neumíte udržet koule na uzdě, není problém ženy v kolektivu, ale váš...neměl byste své chyby přenášet na druhé :-)

      Razem

      ...vznikají citové vazby? :-) To, že neumíte udržet koule na uzdě, není problém ženy v kolektivu, ale váš...neměl byste své chyby přenášet na druhé :-)

     • Razem
      00:48 18.12.2020

      Tady má zase někdo vypito :D

      Tady má zase někdo vypito :D

   • Standa
    18:53 16.12.2020

    Ona ta diskriminace oficiálně nikde není. Ale když se nakládá náklaďák s těžkými věcmi, tak milé ženy stojí opodál a všechno dělají chlapi. A ti jsou pak docela nasraný, že ty ...Zobrazit celý příspěvek

    Ona ta diskriminace oficiálně nikde není. Ale když se nakládá náklaďák s těžkými věcmi, tak milé ženy stojí opodál a všechno dělají chlapi. A ti jsou pak docela nasraný, že ty ženský nic nedělají, když berou stejné peníze. Nahlas to nikdo úplně neřekne, ale když se sejdou někde u piva, tak to rozebírají vcelku dost.Skrýt celý příspěvek

   • milan.42
    15:09 17.12.2020

    > Případně Izraelci kde jsou odvody do armády bez rozdílu pohlaví. Pozor na to, to, že probíhají odvody žen i mužů neznamená, že se mezi nimi nerozlišuje. Opak je pravdou a nejde ...Zobrazit celý příspěvek

    > Případně Izraelci kde jsou odvody do armády bez rozdílu pohlaví.

    Pozor na to, to, že probíhají odvody žen i mužů neznamená, že se mezi nimi nerozlišuje.
    Opak je pravdou a nejde jen o délku služby, ale i o místa a jednotky.

    Jak už tu bylo zmíněno, Izraelci udělali zkušenost, že v bojové situaci jsou smíšené jednotky na škodu. Na druhou stranu, opakovaně tam probíhají debaty o tom, že je to nevhodné zakázat / vhodné povolit (ať už z praktických, nebo ideologických důvodů).Skrýt celý příspěvek

  • Trener
   11:56 16.12.2020

   Mě ty dnešní ženy docela překvapují, kolikrát to jsou pořádný "Xeny", které jezdí na kole, běhají různé gladiátorské běhy a na lyžích. Ve 2. sv. taky kolikrát toho dost vydržely a ...Zobrazit celý příspěvek

   Mě ty dnešní ženy docela překvapují, kolikrát to jsou pořádný "Xeny", které jezdí na kole, běhají různé gladiátorské běhy a na lyžích. Ve 2. sv. taky kolikrát toho dost vydržely a obětovaly se, ale obecně jak by v armádě fungovaly nedokážu posoudit. Prostě žena od ženy...Skrýt celý příspěvek

  • PaloM
   14:32 16.12.2020

   Problém u polície je výcvik a to, že tam zoberú skoro každého.
   Vieš koľko je chlapov v uniforme čo ani nevylezú z auta keď je na ulici bitka lebo sa boja?

   Problém u polície je výcvik a to, že tam zoberú skoro každého.
   Vieš koľko je chlapov v uniforme čo ani nevylezú z auta keď je na ulici bitka lebo sa boja?

  • TF_HU
   15:44 17.12.2020

   V jiných zemích bojují i děti...a nevedou si špatně :-) Takové příklady podávají vždy ti největší dinosauři :-)

   V jiných zemích bojují i děti...a nevedou si špatně :-) Takové příklady podávají vždy ti největší dinosauři :-)

Načítám diskuzi...