Současné mostní a pontonové systémy – možnosti modernizace ženijní techniky AČR

Současné mostní a pontonové systémy – možnosti modernizace ženijní techniky AČR
AM-70 EX / Excalibur Army (Zvětšit)

Česká armáda chystá několik významných modernizačních a akvizičních programů, které se mají uskutečnit v následujících letech. Pro pozemní síly je nejvýznamnějším pořízení 210 kusů obrněných pásových vozidel, poté bude armáda řešit i otázku obměny tankové techniky. Nová pásová vozidla budou představovat zásadní změnu i pro armádní logistiku a její ženijní zabezpečení i podporu mobility. 

Nová bojová vozidla pěchoty a jejich speciální verze i zvažované typy tanků budou mimo jiné představovat stroje, které se vyznačují mnohem vyšší hmotností než u dosud používané techniky pamatující doby Varšavské smlouvy. Česká armáda tedy bude muset v blízké době modernizovat i své mobilní mostní a pontonové systémy, které jednak slouží už několik desítek let, ale především nebudou pro novou obrněnou techniku použitelné. Česká firma Excalibur Army ze Šternberka už nyní může české armádě nabídnout několik mostních vozidel a systémů, které vznikly v jejím vývojovém oddělení nebo jsou výsledkem spolupráce s tradičním partnerem – společností General Dynamics European Land Systems. Na možnosti modernizace mostních systémů AČR i na vývojové a výrobní možnosti Excalibur Army jsem se zeptali Pavla Doška, obchodního manažera šternberského podniku.

Vaše společnost v posledních letech vyvinula dva nové mostní automobily AM-50 EX a AM-70 EX. AM-70 EX je navíc horkou novinkou, představenou na IDETu 2019. Jaké jsou parametry obou vozidel a jaký mají účel?
PD: Jedná se o mobilní mosty umístěné na vozidle Tatra Force 8×8. Jejich účelem je rychlé přemostění suchých i vodních překážek pro zabezpečení pohybu podporovaných jednotek. Každé vozidlo nese jedno nůžkové mostní pole o délce 13,5 metru, které je možné napojovat s dalšími poli, a to za pomoci vysouvatelné podpěry o výšce 2-6 metrů, která slouží jako pilíř. Postupným napojením je možné přemostit překážku libovolné šířky. 
AM-70 EX vychází z našeho osvědčeného vozidla AM-50 EX, přičemž hlavním rozdílem je nosnost mostu, která odpovídá MLC 70 dle alianční normy STANAG 2021. MLC 70 se dá také zjednodušeně popsat jako nosnost 63,5 tuny pro pásová vozidla a 73 tun pro kolové soupravy. Technicky je vozidlo také zásadně přepracované a celkově vylepšené na základě praktických zkušeností s výrobou a provozem dřívějšího typu AM-50 EX u našich zákazníků i na základě požadavků Armády České republiky.


AN-70 EX; větší foto / Excalibur Army

Obě vozidla vycházejí z koncepce, která je použita i u vozidel AM-50, jež jsou stále ve výzbroji české armády. Proč jste u ní zůstali, jaké má výhody? Jak složitý a náročný by byl pro ženisty české armády přechod ze staré techniky na AM-70 EX?
PD: Jedná se o unikátní koncept, ve kterém vidíme velký potenciál. Nabízí totiž ve srovnání s konkurenčními řešeními největší flexibilitu. Jsme schopni se přizpůsobit délce překážky a napojovat další mostní pole dle potřeby, což konkurenční řešení většinou neumožňují. Taktéž je mostovka plná, nikoliv kolejová, jak je běžné u jiných řešení, což umožňuje její snadné použití i pro civilní záchranné operace. Zachována je však pouze koncepce, celý most i pokládací zařízení bylo nově navrženo našimi vývojáři a liší se i parametry samotných mostovek. Ani vzdáleně se nejedná o repasi starých mostů, jak někdy chybně zaznívá.
Pro české ženisty by přechod na AM-70 EX byl velmi snadný. Jsou zachovány principy fungování mostu, na které jsou zvyklí. Celé řešení je ale zároveň v mnohém generačním skokem. Hlavní změnou je samozřejmě nový podvozek Tatra Force 8×8, ale také moderní systém ovládání s automatizovanými prvky pokládky mostu, moderní elektronika, hydraulika nebo nový systém údržby. Zároveň můžeme nabídnout další vylepšení dle požadavků, jako třeba krátkou nebo dlouhou pancéřovanou kabinu vozu, výkonnější motor, automatickou převodovku, denní a noční kamerový systém nebo třeba dálkoměr. Pro jednoho zahraničního zákazníka dokonce nabízíme na základě jeho požadavku i zbraňové stanice umístěné na kabině vozidel.
Přechod na AM-70 EX by také byl mnohem jednodušší než na typ AM-70, což je prototyp vyrobený před cca. 10 lety v počtu jednoho kusu, který česká armáda používá. Jeho případná opětovná výroba je sama o sobě spojena s řadou otazníků. Konstrukční řešení vozidla AM-70 je mnohem komplikovanější, neboť používá složité hydraulické prvky, zatímco naše AM-70 EX zachovává princip spolehlivých a ověřených mechanických prvků pro pokládku a nakládku mostu. Navíc jsou mosty AM-70 EX kompatibilní se staršími generacemi mostů, tedy těmi, které AČR nyní používá, a to i přes to, že jsou o 30 cm širší, což je výhodnější pro novou perspektivní techniku. Přechod na novou ženijní techniku by tedy byl i z tohoto pohledu bezproblémový.

Oba systémy Excalibur Army sama vyvinula, reagujete tak na budoucí potřeby AČR? Máte také kapacity je vyrábět a poskytovat servisní služby, technickou podporu po celou dobu životnosti i výcvik atd.?
PD: Vozidlo AM-50 EX jsme vyvinuli na základě daných požadavků zahraničního zákazníka. AM-70 EX je návazným vývojem daným zejména budoucími potřebami Armády České republiky. Disponujeme nejen výrobními kapacitami, ale především zkušenostmi jak pro výrobu těchto vozidel, tak pro komplexní podporu. To platí například pro proces zavádění do výzbroje, výcvik obsluh i následné servisní a další služby.
Naše servisní zázemí ostatně Armáda České republiky využívá už dnes, neboť se u nás opravují mimo jiné AM-50 z její výzbroje, které i přes jejich stáří dokáží naši technici udržovat stále v provozu. Všechny tyto služby běžně zajišťujeme i pro zahraniční zákazníky, jedná se tedy o náš denní chléb, což je spojeno i s cestami do vzdálených koutů světa.


AN-70 EX; větší foto / Excalibur Army

Jakým způsobem jste vozidla testovali a ověřovali jejich funkčnost, nasaditelnost, nosnost a další parametry? Spolupracovali s vámi i specialisté z armádního prostředí?
PD: Vozidla pečlivě testujeme jak v rámci podnikových zkoušek, kontrolních zkoušek, tak při předáním zákazníkům a samozřejmě nejlepším testem je bezproblémový provoz přímo u uživatelů. Pro AM-70 EX jsme například realizovali náročné testování ve spolupráci se státním podnikem Vojenský technický ústav, konkrétně s jeho vyškovskou pobočkou pro pozemní vojsko.
Spolupráce s armádním prostředím je bohužel velice omezená. Není to tím, že bychom nechtěli, ale tím, že je právně téměř nemožná. Je to samozřejmě velká škoda, protože zapojením armádních odborníků by se snadněji vyvíjela taková řešení, které přesně odpovídá tomu, co armáda požaduje. Pečlivě však vstřebáváme jakékoliv informace a komentáře na různých výstavách nebo průmyslových dnech, neboť jsou pro nás cennou zpětnou vazbou.

Nosiči mostních systémů AM-50 EX i AM-70 EX jsou vozidla z produkce Tatra Trucks. Jaké podvozky se dají použít a jaké kabiny a další vybavení je možné na vozidla instalovat?
PD: Jedná se o vojenské podvozky typické tatrovácké koncepce se znakem náprav 8×8. Jak z tatrovácké koncepce plyne, jedná se o velmi modulární řešení, které jde přizpůsobit potřebám zákazníka, ať už volbou motoru, převodovky nebo právě kabiny. Na AM-70 EX můžeme umístit i pancéřovanou kabinu úrovně ochrany 2 dle alianční normy STANAG 4569, a to buď krátkou dvoudvéřovou nebo dlouhou čtyřdveřovou.

Jsou vámi vyvinutá mostní vozidla použitelná v prostředí NATO? Je možné je provozovat společně s technikou našich spojenců? Bude je možné používat i pro současnou techniku AČR, která jistě ještě několik let ve výzbroji zůstane?
PD: Ano, vozidla jsou navržena pro použití v prostředí NATO a v souladu s aliančními vojenskými standardy, což platí i o výrobě. AM-70 EX je možné provozovat s technikou našich spojenců v NATO z hlediska nosnosti. Navíc je AM-70 EX kompatibilní i se současnou technikou AČR a rovněž s technikou, kterou by mohla AČR v budoucnu zavézt do výzbroje. Mostní systém nesený AM-70 EX ovšem nelze spojovat s mobilními mosty armád NATO, protože jejich koncepce, na rozdíl od AM-70 EX, není uzpůsobena pro propojování více částí. Výjimkou je Slovensko, jeho armáda totiž podobně jako AČR stále provozuje staré AM-50.

AM-70 EX je horkou novinkou, které byla představena na konci minulého roku na odborném průmyslovém dni aliančního ženijního centra v německém Ingolstadtu. Jaké byly ohlasy? Nabízíte nebo budete nabízet AM-70 EX a AM-50 EX armádám NATO nebo i zákazníkům mimo Alianci?
PD: Ohlasy na první představení AM-70 EX byly velmi pozitivní a systém zaujal i zástupce západních armád, které překvapila zejména jeho flexibilita. AM-70 EX i AM-50 EX aktivně nabízíme všem potenciálním zákazníkům, byť v rámci Aliance máme situaci ztíženou již lety etablovanou pozicí konkurence. Na druhou stranu u řady zákazníků máme výhodu díky unikátní technické koncepci našeho řešení i jeho ekonomické stránce. Zájem registrujeme jak mimo Alianci, tak i z prostředí armád NATO.

Mostní vozidla jsou vhodná i pro použití v civilní sféře u záchranářů, hasičů atd.? Počítali jste při konstrukci vašich systémů i s tímto způsobem nasazení, budete je nabízet i civilním uživatelům? 
PD: Ano, zejména díky užití plné mostovky s obrubníky je možné naše systémy velmi snadno využít také pro záchranné operace. Samozřejmě naše mobilní mosty nabízíme i civilním uživatelům, lze je dokonce využívat i ve stavebnictví nebo třeba v lesnictví, byť armády jsou rozhodně naším primárním zákazníkem. 


TATRA FORCE ponton IRB; větší foto /  Excalibur Army

Co se týče pontonových mostních vozidel, AČR používá systémy PMS na podvozcích Tatra T 815, které jsou více než tři desítky let staré. Má i v této kategorii Excalibur Army co nabídnout?
PD: Ve spolupráci s naším partnerem General Dynamics European Land Systems nabízíme AČR moderní pontonovou mostovou soupravu IRB s vysokou nosností na nových vozidlech Tatra.

Systém IRB je komplexní systém, co vše zahrnuje a jaké jsou jeho parametry. Jaké podvozky byste AČR nabízeli? 
PD: Jedná se opravdu o komplexní systém, který zabezpečuje celé požadované vojskové schopnosti. Kompletní souprava se skládá z vozidel s říčními a pobřežními pontonovými díly, člunů, pokladačů vozovkových desek a nosičů speciálního příslušenství. Nabízíme k ní osvědčené podvozky řady Tatra Force 8×8 s pancéřovanou kabinou, které slouží jako nosiče pro všechny komponenty soupravy. Díky tomu je souprava velmi modulární, každé vozidlo je schopno nést kteroukoliv její součást.

GDELS je váš tradiční partner, není tedy překvapením, že spolupracujete i v oblasti mostních vozidel. Do jaké míry by byla vaše firma či další české společnosti zapojeny do výroby a technické podpory systémů IRB, pokud by jimi česká armáda nahradila dnes používanou techniku?
PD: Samozřejmě řada komponent, především pontony nebo čluny, se vyrábějí v zahraničí u osvědčených výrobců se zaběhnutou vlastní kvalitní výrobou. Je iluzorní předpokládat, že by se několik desítek pontonů pro potřeby AČR mohlo vyrábět v České republice, to by bylo ekonomicky pro daňové poplatníky neúnosné. Klíčová jsou z českého hlediska vozidla sloužící jako nosiče pro celou soupravu, tedy automobily Tatra, které AČR široce využívá. Naše společnost v tomto projektu hraje především roli systémového integrátora, který umí nejen pořídit jednotlivé části, ale také je integrovat do funkčního celku, tedy naučit vzájemně komunikovat, vše odladit a dodat přesně podle přesných požadavků Armády České republiky. Pak je to také naše schopnost poskytnout výrobní a servisní zázemí největšího výrobce pozemní techniky v České republice, aby byl zajištěn celý životní cyklus v domácích podmínkách.

Co by znamenalo zavedení systému IRB do AČR, jaké změny by přinesl pro ženijní jednotky i pozemní vojsko jako celek?
PD: V prvé řadě je třeba zmínit, že v současné době používaná souprava PMS je velmi kvalitním produktem, který dobře plní požadavky naší armády. Bohužel jak vozidla Tatra T 815 vyrobená před přibližně 30 lety, tak pontony vyrobené dokonce před 40 lety již nahlodává zub času. Kvalitní údržbou lze do určité míry prodloužit životnost jednotlivých součástí a je možná i částečná modernizace systému PMS. Nelze však změnit základní technické a operační parametry pontonů, které odpovídají armádní technice provozované v době vzniku systému PMS. Ta byla mnohem lehčí, než budoucí technika AČR a než současná technika našich aliančních spojenců. Souprava PMS totiž má klasifikaci MLC 60 (nosnost přibližně 60 tun), zatímco IRB spadá do kategorie MLC 80 pro pásová vozidla, respektive MLC 96 pro kolové soupravy.
Pro ženijní jednotky by souprava IRB přinesla především posílení schopností, interoperabilitu se spojenci v NATO a bezpečnost osádek pontonové mostové soupravy v pancéřovaných kabinách vozidel-nosičů. Pro pozemní vojsko české armády jako celek by systém IRB především znamenal odstranění takticko-operačních limitů, které vykazují v současnosti používané ženijní mostní systémy. Ty totiž nemají dostatečnou nosnost pro novou techniku, jež armáda v následujících letech pořídí, ani neodpovídají požadavkům a standardům NATO. Přitom IRB představuje koncepčně velmi podobné řešení jako u soupravy PMS. Vedle toho ale nabízíme ve spolupráci s GDELS i mostní systém M3 jako další alternativu.


Pontonový most složený z obojživelných vozidel M3; větší foto /  GDELS

Obojživelné vozidlo M3 jste vystavovali také na letošním IDETu, můžete nám jej blíže představit? Jaké jsou jeho vlastnosti a v čem je speciální?
PD: Vozidlo M3 je velice zajímavým řešením. Jedná se v podstatě o samohybný ponton, neboť v sobě kombinuje pozemní vozidlo, ponton i loď. M3 se po souši přesunuje na kolovém podvozku a na vodní hladině se rozloží jako ponton. Pak se může spojit s dalšími vozidly stejného typu a vytvořit přívozové soulodí nebo plovoucí most, a to velmi rychle a s minimálními nároky na obsluhu. K vytvoření 100metrového mostu postačuje 8 vozidel M3, jen 16 členů osádek a 10 minut. Ve srovnání s IRB i dalšími řešeními je to podstatně kratší čas, avšak systémy M3 mají výrazně vyšší pořizovací cenu.

Spolupracujete s GDELS i při dodávkách mostních systémů a vozidel u zahraničních zákazníků?
Ano, tato spolupráce probíhá velmi úspěšně. S ohledem na zákazníky nemůžu být zcela konkrétní, lze ale například zmínit aktuálně probíhající dodávku systému IRB pro Brazílii na podvozcích Tatra Terra.

Nahlásit chybu v článku


Související články

AM-70 EX – ve Šternberku vzniká nové české mostní vozidlo

Před nedávnem česká armáda představila klíčové modernizační projekty, které mají na nejbližší roky ...

Nové české mostní vozidlo AM-70 EX prochází náročnými testy

Mezi hlavními modernizačními projekty pro nejbližší období, které velení armády minulý rok ...

Na veletrhu IDET se představí nové pontonové mostní vozidlo na podvozku Tatra

Česká armáda v příštích letech plánuje nahradit letitá ženijní mostní vozidla ve své výzbroji. Vedle ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • Flader
  09:19 14.08.2019

  Tých rôznych AM-70 je v Česku a na Slovensku nejak moc, nie? či stále sa jedná o +- to isté len s iným PR?

  Tých rôznych AM-70 je v Česku a na Slovensku nejak moc, nie? či stále sa jedná o +- to isté len s iným PR?

  • Deutschmann
   14:30 14.08.2019

   V ČR jsou dvě verze. AM-70 ve vlastnictví AČR je to jeden prototyp (má prý hromadu vad, ale ty by šly odstranit) starý cca 10 let AM-70 EX výrobek CSG. Tento výrobek je často ...Zobrazit celý příspěvek

   V ČR jsou dvě verze.
   AM-70 ve vlastnictví AČR je to jeden prototyp (má prý hromadu vad, ale ty by šly odstranit) starý cca 10 let
   AM-70 EX výrobek CSG. Tento výrobek je často prezentovaný a ukazovaný. Vychází z AM-70 vlastněného AČR. Pouze jej CSG zbavila dětských nemocí.
   Možná existoval i nějaký mezityp od CSG. Ale ten se určitě neprodává.Skrýt celý příspěvek

 • technik
  17:31 13.08.2019

  Tak já být majitel zbrojní firmy taky bych rád aby armáda participovala na mých projektech které bych pak mohl náležitě zpeněžit. Zajímalo by mě jaký benefit dala třeba zbrojovka ...Zobrazit celý příspěvek

  Tak já být majitel zbrojní firmy taky bych rád aby armáda participovala na mých projektech které bych pak mohl náležitě zpeněžit. Zajímalo by mě jaký benefit dala třeba zbrojovka AČR když se specky podílely na vývoji brena II. Jenže kdyby tohle fungovalo chtěl by to asi každý a na druhou stranu co víc si může voják prat když zbraň je dle jeho požadavků. Škoda jen že do vývoje není zapojena "akademie Antonína Zápotockého", mohli kluci projektovat a vyvíjet něco opravdického a ne jen nerealizovatelny projekty. Každopádně zvuk T813 mi bude chybět.Skrýt celý příspěvek

  • Zdenoušek
   06:19 15.08.2019

   Jedině souhlasím, zapojení vysokých škol do vývoje by mělo být prioritou. Obdobně jak je tomu s vývojem nového, leteckého motoru v Hradci Králové. Kdy GE Aviation spolupracuje s ...Zobrazit celý příspěvek

   Jedině souhlasím, zapojení vysokých škol do vývoje by mělo být prioritou. Obdobně jak je tomu s vývojem nového, leteckého motoru v Hradci Králové. Kdy GE Aviation spolupracuje s ČVUT.Skrýt celý příspěvek

 • Jiří Vojáček
  15:16 13.08.2019

  Opět PR článek Excalibur Army.

  Opět PR článek Excalibur Army.

  • Jara
   15:41 13.08.2019

   Tady se za CSG hodně kope..... spíše by se hodilo “to už tady dlouho nebylo” ......

   Tady se za CSG hodně kope..... spíše by se hodilo “to už tady dlouho nebylo” ......

   • JP--
    17:13 13.08.2019

    To je sice pravda, ale že je ženijní techniky málo a je beznadějně zastaralá to má bohužel pravdu. O AM-70 EX přesvědčený úplně nejsem, ale pontony vypadají Ok.

    To je sice pravda, ale že je ženijní techniky málo a je beznadějně zastaralá to má bohužel pravdu. O AM-70 EX přesvědčený úplně nejsem, ale pontony vypadají Ok.

    • liberal shark
     12:38 14.08.2019

     Líbí se mi, že už to nebude specializovaný pontonový nosič, ale univerzální hákový nakladač s pontonovým modulem. V případě potřeby ho sundáte a můžete natáhnout ISO kontejner nebo ...Zobrazit celý příspěvek

     Líbí se mi, že už to nebude specializovaný pontonový nosič, ale univerzální hákový nakladač s pontonovým modulem. V případě potřeby ho sundáte a můžete natáhnout ISO kontejner nebo nějaký Flat Rack.Skrýt celý příspěvek

     • tomas.kotnour
      19:47 15.08.2019

      Problém tohoto řešení je, že místo toho, aby se nakoupilo x logistických vozidel a y převážejících pontony, se pořídí pouze původních x nosičů kontejnerů, aby se ušetřilo...

      Problém tohoto řešení je, že místo toho, aby se nakoupilo x logistických vozidel a y převážejících pontony, se pořídí pouze původních x nosičů kontejnerů, aby se ušetřilo...

     • liberal shark
      08:03 16.08.2019

      to : Tomáš Kotnour No v tom je právě ta výhoda, ne ? Nač živit jednoúčelové přepravníky pontonů, když paletový nosič může plnit spoustu dalších úkolů ? Auto musí jezdit, ne reznout ...Zobrazit celý příspěvek

      to : Tomáš Kotnour
      No v tom je právě ta výhoda, ne ? Nač živit jednoúčelové přepravníky pontonů, když paletový nosič může plnit spoustu dalších úkolů ? Auto musí jezdit, ne reznout na dvoře.Skrýt celý příspěvek

     • tomas.kotnour
      17:19 16.08.2019

      Pokud by armáda byla spediční firma, tak by to bylo správně. Polní velitel nicméně potřebuje mít pro řešení taktické situace prostředky v adekvátním množství v určitém místě a ...Zobrazit celý příspěvek

      Pokud by armáda byla spediční firma, tak by to bylo správně. Polní velitel nicméně potřebuje mít pro řešení taktické situace prostředky v adekvátním množství v určitém místě a čase. V mém případě velitel zavolá a pontony jedou, zatímco ve Vašem začne štáb hledat nosiče se správnou nosností, s vhodnou délkou háku, na správném podvozku atd. Toto mi trochu připomíná situaci u ZÚ HZS s jejich vysokokapacitními plovoucími čerpadly.Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      19:09 16.08.2019

      jj, v době míru je to super, v době ohrožení je to na levačku. Trošku by mohly pomoct přívěsy s hákovým nakladačem, ne? jinak Poláci mosty tahají na ...Zobrazit celý příspěvek

      jj, v době míru je to super, v době ohrožení je to na levačku.
      Trošku by mohly pomoct přívěsy s hákovým nakladačem, ne?
      jinak Poláci mosty tahají na návěsích
      https://pl.wikipedia.org/wiki/... Skrýt celý příspěvek

     • tomas.kotnour
      20:30 16.08.2019

      Problémem je, že těch verzí IRB je několik. Jedna je variantou našeho PMS, takže potřebuje jenom valníky. Druhá má na valníku výklopné rameno s navijákem pro usnadnění natažení ...Zobrazit celý příspěvek

      Problémem je, že těch verzí IRB je několik. Jedna je variantou našeho PMS, takže potřebuje jenom valníky. Druhá má na valníku výklopné rameno s navijákem pro usnadnění natažení pontonů. Pak je třetí, u které je ponton na flatdecku, který se natáhne na nosič kontejnerů, a konečně ta poslední, která umožňuje manipulovat samotným pontonem prostřednictvím háku nosiče kontejnerů. Na Idetu jsem právě chtěl vyzpovídat někoho od CSG, jestli by při použití hakového natahovače kontejnerů s výškově nastavitelným hákem bylo stále nutné zajíždět s vozidlem do vody. Když se podíváme na vodní cvičiště u Litoměřic, tak tam je vykopáno a zpevněno 100 metrů břehu a to jsou šílené zemní práce, pokud by se měly dělat při nějaké aktivitě nepřítele. Proto jsem přemýšlel nad tím. zda je tento způsob ukládání pontonů ten správný. Jestli by nebylo lepší mít dva náklaďáky se silnou hydraulickou rukou, ty pontony i s tlačnou lodí tam dát rovnou ze břehu a vykopat jenom sjezd k mostovce.Skrýt celý příspěvek

     • liberal shark
      08:46 17.08.2019

      to: tomas.kotnour Tak jak píšete, by to samozřejmě fungovat nemohlo. Ta vozidla by musela organicky patřit ženistům. Jde mi o to, že by je ženisti mohli v případě potřeby půjčovat ...Zobrazit celý příspěvek

      to: tomas.kotnour
      Tak jak píšete, by to samozřejmě fungovat nemohlo. Ta vozidla by musela organicky patřit ženistům. Jde mi o to, že by je ženisti mohli v případě potřeby půjčovat logistikům a taky obráceně. U jednoúčelových vozidel hrozí, že když přijdu o pontony, jsou mi auta k ničemu, a ty pontony bez speciálních aut taky neodvezu. S univerzálními nakladači mohu být mnohem pružnější a méně zranitelný.Skrýt celý příspěvek

    • tomas.kotnour
     19:49 15.08.2019

     AM-70 EX by potřebovala ještě trochu lásky, a kdyby láska nepomohla, tak ještě třetí nosník a třetí píst, aby měla totožné parametry s Leguánem, i kdyby to mělo být za cenu ...Zobrazit celý příspěvek

     AM-70 EX by potřebovala ještě trochu lásky, a kdyby láska nepomohla, tak ještě třetí nosník a třetí píst, aby měla totožné parametry s Leguánem, i kdyby to mělo být za cenu podvozku 10x10.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      21:32 15.08.2019

      Leguán je ale převážen na podvozku Leopardu 2, ne. Nebylo by to pro kolový podvozek trochu overkill? Pokud by armáda chtěla takový most není lepší použít pásový podvozek?

      Leguán je ale převážen na podvozku Leopardu 2, ne. Nebylo by to pro kolový podvozek trochu overkill? Pokud by armáda chtěla takový most není lepší použít pásový podvozek?

     • tomas.kotnour
      22:04 15.08.2019

      Jde o to, že mostovek útočných mostů není moc, a proto budou nahrazeny mostovkami z doprovodných mostů. Proto by bylo vhodné, aby most, co ho nahradí, měl stejné parametry. Tedy ...Zobrazit celý příspěvek

      Jde o to, že mostovek útočných mostů není moc, a proto budou nahrazeny mostovkami z doprovodných mostů. Proto by bylo vhodné, aby most, co ho nahradí, měl stejné parametry. Tedy aby se nemusely znovuplánovat zásobovací trasy.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...