Soutěž průzkumných hlídek 2018: Den první a druhý

Přenášení 100 kg klády na čas (den první); větší foto / kpt. Mgr. Kamil Vícha, kpt. Mgr. Kateřina Ramil

Letošní Soutěže průzkumných hlídek se účastní 18 družstev, včetně družstev z Ozbrojených sil Slovenské republiky. Odpoledne prvního dne byl proveden nástup soutěžních hlídek, kde promluvil velitel 102. průzkumného praporu podplukovník Ing. Pavel Hriník. Velitel ve svém projevu zdůraznil, že i když se jedná o soutěž, je vždy nejdůležitější jednat fair-play, „vždy má přednost zdraví, život a čisté svědomí člověka, před trofejí,“ uvedl. Všem soutěžícím hlídkám bylo dále hlavním koordinátorem soutěže nrtm. T.J. připomenuto, že letošní soutěž je motivována výcvikem a působením paradesantních skupin v Protektorátu Čech a Moravy (např. operace CLAY-EVA).

Den první

V březnu roku 1939 byl vyhlášen Protektorát Čechy a Morava výnosem říšského kancléře Adolfa Hitlera. Protože šlo o nelegální anexi Německou říší, mnoho našich spoluobčanů se rozhodlo proti této okupaci bojovat. Jedním ze způsobů bylo opustit svoji vlast a nakonec až ve Velké Británii, což byla jediná evropská země, která neustále odolávala tlaku vojsk Nacistického Německa, najít možnost, jak se postavit proti okupantům. Někteří dobrovolníci se přihlásili a aktivně bojovali ve vzduchu, jiní stále čekali na svoji příležitost a zapojit se v pozemních bojových operacích. Začátkem roku 1941 se některým naskytla naprosto nová možnost – působit v týlu nepřítele.

Po přísném výběru kandidátů byl zahájen samotný výcvik. Bylo to něco, co do té doby bylo pro naše vojáky naprosto neznámé. Samotný výcvik byl rozdělen do několika fází. První část se odehrávala ve výcvikových kempech v severozápadním Skotsku. Zde se dobrovolníci naučili, jak vést záškodnický boj, zdokonalili se v ženijní, střelecké, topografické a spojovací přípravě, zvládli použití trhaviny, ručních granátů i pudovou střelbu.

Součástí výcviku byly také pochody na dlouhé vzdálenosti a plnění sabotážních úkolů. V jiných specializovaných střediscích byl poté zahájen parašutistický výcvik na padáku typu X. Po splnění všech těchto dovedností a znalostí byli frekventanti odesíláni do dalších výcvikových stanic, na výcvik důležitý pro život v ilegalitě a konkrétní úkol. Z Velké Británie bylo nakonec vysláno na 86 parašutistů v celkem 30 výsadcích.Průzkumné hlídky 2018 by svojí myšlenkou a námětem chtěly právě na tuto část naší historie vzpomenout. Celá soutěž je tedy rozdělena na dvě části. První, kterou právě soutěžící prožívají, simuluje výcvik československých dobrovolníků v Anglii. Následná druhá část již bude simulovat výsadek skupin a jejich působení na obsazeném území.Průzkumníkům z českých a slovenských jednotek byla před startem provedena kontrola materiálu a v 16:00 byla zahájena letošní Soutěž průzkumných hlídek 2018. Soutěž začala zrychleným přesunem s veškerým materiálem do stanového tábora, který simuluje výcvikový kemp ve Skotsku. Přesun byl zkomplikován povinností proběhnout dva kontrolní body a dostat se v co nejkratším čase do cíle první disciplíny za pomoci mapy a buzoly.

Foto: Brodění s břemenem (den druhý); větší foto / kpt. Mgr. Kamil Vícha, kpt. Mgr. Kateřina Ramil

Foto: Další kontrolní bod (den druhý); větší foto / kpt. Mgr. Kamil Vícha, kpt. Mgr. Kateřina Ramil

Po ukončení a návratu poslední hlídky soutěž pokračovala nočními střelbami z ručních zbraní – pistolí CZ-75-01 Phantom a útočných pušek zavedených v AČR z místa na pevné cíle za použití mechanických mířidel. Po půlnoci, kdy utichla střelba, museli ještě hlídky přenést těžké a neforemné břemeno na vzdálenost 1500 metrů v co nejrychlejším čase.První den soutěže skončil pro hlídky po druhé hodině ranní. Celý se nesl v duchu týmové spolupráce, která je podstatná pro plnění úkolů průzkumných jednotek, jak při výcviku, tak v reálném nasazení.

Pořadí hlídek po prvním dnu:

1.

1 RHPz 102.pzpr Prostějov

2.

1 1.PzR 102.pzpr Prostějov

3.

2 RHPz 102.pzpr Prostějov

4.

43.vpr Chrudim

Video: Video o průběhu druhého dne / YouTube

Den druhý

První paprsky, záchvěv travnatého porostu a na okraji remízku se z šera lesa vynořila soutěžní hlídka. Zná směr, zná cíl, zná úkol. Je nezbytné zvolit jen správnou taktiku. Každý metr navíc bude ve večerní části etapy určitě znát. Tým postupuje k dalšímu stanovišti v pomyslném kruhu. Vypadá to, že nesoutěží s ostatními. Neví, která hlídka je před nimi nebo kdo je za nimi. Soupeří sama se sebou, se svými schopnostmi, vytrvalostí a morálním odhodláním.I druhá etapa má historickou souvztažnost s výcvikovým kempem československých dobrovolníků v Anglii v letech 1941-1945. Čtyři disciplíny a několik kontrolních bodů jsou umístěny v kruhu kolem základny. Hlídka si sama zvolila způsob a trasu, jak v co nejkratším časovém limitu splní zadané „výcvikové" úkoly. Již u první disciplíny byla týmová spolupráce a komunikace stavebním kamenem.

Družstvo muselo se stokilogramovou kládou podplavat dvě překážky umístěné na vodní hladině a tu třetí překonat přelezením. Další disciplína nesoucí pracovní název „lanáček" otestovala lezecké schopnosti celé hlídky. Lanová dráha umístěná mezi stromy skrývala různé nástrahy a nejeden ze závodníků musel dráhu díky pádu opakovat vícekrát. V břidlicovém lomu pak musela hlídka překonat terénní nerovnost slaněním na šikmém laně.

Foto: Soutěžní tým Armády Slovenské republikyvětší foto / kpt. Mgr. Kamil Vícha, kpt. Mgr. Kateřina Ramil

Z výšky dvaceti metrů si jednotlivci mohli zvolit, zda-li slaní takzvaným tyrolským nebo francouzským způsobem. Poslední disciplínou bylo vztyčení vlajky. Hlídka na stanovišti obdržela dřevěný stožár, státní vlajku a klíny k jeho vyrovnání. Soutěžící čekala trasa o délce čtyři sta metrů s více než stometrovým převýšením.

Cílem bylo dopravit materiál na vrchol Jasanového hřbetu, na kterém měli soutěžící vztyčit vlajku. Časomíra se zastavila v okamžiku, kdy celý tým vzdal státní vlajce poctu. Teprve po splnění všech disciplín a nalezení kontrolních bodů se hlídka mohla vrátit na krátký odpočinek do kempu a ukončit tak druhou etapu závodu, pro jednu z hlídek bohužel poslední. Náročnost soutěže si vybrala svoji první daň a dále pokračuje jen 17 týmů.

Foto: Zasazení k plnění úkolu ; větší foto / kpt. Mgr. Kamil Vícha, kpt. Mgr. Kateřina RamilNáplní třetí etapy byl noční orientační přesun. Projít 43 kontrolních bodů s mapou, buzolou a povinnou výbavou vyžadovalo slušnou dávku znalostí z topografie, zvolení optimální trasy, ale i fyzickou zdatnost. Nad ránem hlídky ulehají v bivaku k zaslouženému spánku. Jsme v půli závodu, nic není rozhodnuto a je třeba nabrat sil do dalších etap soutěže.Po druhém dnu soutěže je průběžné pořadí toto:

1.

1 RHPz 102.pzpr Prostějov

2.

1 1.PzR 102.pzpr Prostějov 

3.

43. vpr Chrudim 

4.

2 RHPz 102.pzpr Prostějov 

5.

1 2.PzR 102.pzpr Prostějov 

6.

2 2.PzR 102.pzpr Prostějov 

7.

72.mpr Přáslavice 

8.

AZ 102.pzpr Prostějov 

9.

UO Brno 

10.

15. žp Olomouc 

11.

71.mpr Hranice 

12.

13.dp Jince 

13.

41.mpr Žatec 

14.

 74.lmpr Bučovice 

15.

 OSSR 1 Prešov 

16.

 44.lmpr Jindřichův Hradec 

17.

 OSSR 2 Prešov 

Ze soutěže odstoupil druhý tým 1.PzR 102.pzpr.

Soutěž můžete sledovat na FaceBook stránce Průzkumné hlídky 2018

Redakčně upravenoNahlásit chybu v článku


Související články

Klíčové modernizační projekty Armády ČR

Náčelník Generální štábu (GŠ) generálporučík Aleš Opata představil ambiciózní program modernizace ...

NÁZOR: Proč potřebuje Armáda ČR nový multi-maskáč?

V nedávné době se nejen na stránkách Armádních novin rozhořela vášnivá debata o podobě nového ...

Systém řízení palby dělostřelectva TOPAZ pro Armádu České republiky

Na současném trhu existuje řada systémů řízení palby (SŘP) dělostřelectva, ze kterých si AČR může ...

AM-70 EX – ve Šternberku vzniká nové české mostní vozidlo

Před nedávnem česká armáda představila klíčové modernizační projekty, které mají na nejbližší roky ...