VÁLKA NA UKRAJINĚ

VÁLKA NA UKRAJINĚ
Ukrajinská státní vlajka (Zvětšit)

Speciální diskusní stránka o válce na Ukrajině.

Sbírka na podporu ukrajinské armády

Vyzýváme všechny, aby finančně podpořili sbírku na okamžitou pomoc při pořízení vojenského materiálu pro ukrajinskou armádu a domobranu.

Ozbrojené síly a domobrana Ukrajiny nyní urgentně potřebují vojenský materiál pro obranu svých domovů, vlastní země a národní suverenity.

Zastupitelský úřad a Úřad přidělence obrany Ukrajiny v Praze má seznam konkrétních požadavků ukrajinské armády, který lze ihned pořídit od českých firem.

Tato sbírka umožní, aby všichni přátelé a podporovatelé Ukrajiny mohli přispět k zastavení ruské agrese. czechia.mfa.gov.ua

Odkaz: supportukraine.cz

ZBRANĚ PRO UKRAJINU: E-shop pro vyzbrojení ukrajinské armády.

Nahlásit chybu v článku


Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • jj284b
  10:50 26.04.2022

  https://twitter.com/skrepny/st...

  Spetznas Rosgvardia...

  https://twitter.com/skrepny/st...

  Spetznas Rosgvardia...

 • otecko
  10:48 26.04.2022

  Kolegové, toto je supr analýza zpracována dle Biddle: ...Zobrazit celý příspěvek

  Kolegové, toto je supr analýza zpracována dle Biddle:
  https://www.info.cz/zpravodajs... Skrýt celý příspěvek

  • MaminCecok
   11:04 26.04.2022

   Nie som predplatiteľ, nedalo by sa to, prosím, odomknúť alebo zdieľať? Ď.

   Nie som predplatiteľ, nedalo by sa to, prosím, odomknúť alebo zdieľať? Ď.

   • otecko
    13:01 26.04.2022

    Ale bez grafů, bohužel.... snad to administrátor nesmázne. Před dvěma měsíci Rusko napadlo Ukrajinu se zjevně maximalistickými cíli – tj. svrhnout a nahradit legitimní ...Zobrazit celý příspěvek

    Ale bez grafů, bohužel.... snad to administrátor nesmázne.

    Před dvěma měsíci Rusko napadlo Ukrajinu se zjevně maximalistickými cíli – tj. svrhnout a nahradit legitimní ukrajinskou vládu. Tento záměr nevyšel a Rusko utržilo značné ztráty na lidech i technice. Rusové pochopili, že s omezenými silami nemohou uspět na více frontách naráz. A vcelku racionálně se nyní přeskupují k útoku na jihovýchodě.

    Nabízí se dva cíle nové fáze války: (I) Obsadit oblast Doněcku a Luhansku a (II) obklíčit a zničit ukrajinské síly. Úspěch v prvním bodě umožní Rusům říci, že dosáhli jednoho z klíčových cílů invaze, tj. zajištění teritoriální integrity DNR a LNR v jejich původních hranicích. Úspěch v druhém bodě by vedl k hluboké krizi ukrajinské obranyschopnosti, protože by došlo k neutralizaci nejlepších útvarů ukrajinské armády.


    Otázka ale zní, zda vůbec a případně jak rychle jsou Rusové schopni obklíčení provést. Odpověď na tuto otázku ztěžuje omezené množství informací o nasazených silách obou stran a není ani jednoduché odhadnout, jak moc jsou tyto síly bojeschopné po dvou měsících bojů.

    Naše řešení této otázky stojí na formálním modelu S. Biddla (asi největšího žijícího teoretika konvenční války). Model je sice deterministický, ale protože neznáme přesné hodnoty klíčových proměnných (a přesné plány obou stran), provedeme pět tisíc simulací s hodnotami klíčových proměnných náhodně generovaných v předem stanovených intervalech. Na základě generovaných výsledků získáme rámcovou představu o šancích útočníka na dosažení jeho cílů.

    Co je to průlom a proč je tak žádaný
    Teorie S. Biddla se snaží v extrémně zjednodušené podobě vystihnout dynamiku moderního bojiště. Cílem je předpovědět „průlom“. Průlom představuje v moderním vojenství klíčový koncept. Jde o situaci, kdy se útočníkovi podaří překonat „poslední“ obranné postavení a může začít poměrně volně manévrovat za zónou obrany.

    V moderních válkách (rozuměj od 1. sv. války) obránce staví obranu obyčejně do několika sledů. Obránci tedy neokupují jednu souvislou linii, ale jsou rozptýleni v řadě polosamostatných postavení často rozprostřených mnoho kilometrů od pomyslné „frontové linie“. To sice znamená, že útočník může poměrně lehce získat kus obráncova území, ale probojovat se celým obranným systémem je velmi náročné a vyžaduje nemalé schopnosti (např. díky malé hustotě sil obránců nelze plošně plýtvat dělostřeleckou podporou, ale je třeba ji cíleně využívat v koordinaci s pohybem útočících sil).

    Když se však útočníkovi podaří překonat „poslední obranou pozici“ obránce, může začít manévrovat v týlu protivníka a přetínat jeho zásobovací linie. A jelikož jsou moderní mechanizované armády závislé na nepřetržitém toku zásob (zejména paliv, maziv a munice), bez přístupu k těmto zásobám se během několika desítek hodin stanou nemobilními a posléze i nebojeschopnými.

    Alternativně lze obránce postupně vytlačit z určité oblasti (což však obvykle nepovede k rozkladu jeho bojeschopnosti), nebo jej vyčerpat v opotřebovávací válce. Tyto strategie však obvykle trvají dlouho, znamenají velké ztráty a nelze vyloučit, že protivník v mezidobí dokáže připravit (ať již sám, či přes zahraniční pomoc) nové síly, které změní rovnováhu na bojišti. Průlom obrany je tedy obvykle kýženým – nikoli však snadným – cílem útočníka. Otázka zní, kdy má útočník šanci na průlom.

    Biddlův model
    A právě Biddlova teorie nabízí elegantní vodítko k pochopení předpokladů úspěšné obrany, či naopak úspěšného průlomu. Teorie (kterou zde můžeme jen načrtnout) pracuje samozřejmě i s počty obránce a útočníka, stejně jako s technologickou úrovní. Tyto však interagují s řadou dalších proměnných, které odráží taktické zasazení sil (viz tabulka níže).

    Konkrétně, obránce si musí zvolit hloubku obrany. Hlubší obrany ztěžují (zejména při nedostatku času) dosažení průlomu. Jenže díky nižším hustotám sil se může útočníkovi podařit o to snadněji získat některé významné body ležící uvnitř obranné zóny. Zároveň si obránce musí zvolit, kolik z jeho sil ponechá v mobilní rezervě a jak rychle budou jeho rezervy putovat k místu průlomových operací. Obvykle je vhodné nechat alespoň 1/5 sil v mobilní rezervě. Pokus přesouvat rezervy příliš rychle (v moderních podmínkách zhruba nad 30 km za den) vede k progresivně větším ztrátám těchto sil. Příliš pomalý pohyb záloh však může znamenat, že nedorazí včas do místa bojů.

    Obránce je do určité míry také schopen ovlivnit odkrytí jeho sil. Logickým cílem je samozřejmě maximalizovat maskování sil (a snížit tak odhalení) a to jak z pohledu pozemních, tak leteckých sil útočníka. Jenže dokonalé maskování nemůže jít na úkor schopnosti ničit protivníka (např. tank schovaný v jeskyni protivník neodhalí, ale protivníka s ním nezastavíme). Jen takticky velmi vyspělé jednotky jsou schopny bez dlouhé přípravy maximalizovat úroveň svého zamaskování a zároveň si udržet schopnost palebně působit na útočníka.

    Útočník činí v zásadě dvě klíčová rozhodnutí. Za prvé, na jak široké frontě chce postupovat. Model preferuje co nejužší frontu útoku, v praxi je však nutné zajistit, aby jednotky druhého sledu, či zásobovací jednotky postupující vpřed nebyly přímo ostřelovány protivníkem. To vede k tendenci rozšiřovat osu útoku.

    Za druhé, útočník volí rychlost postupu. Útočník by jistě rád maximalizoval rychlost postupu, jenže to s sebou však nese extrémní rizika. Rychlý postup v řádu desítek kilometrů denně si žádá využití sevřených a velkých formací útočících přes otevřené prostory. Jenže podobné masové útoky, není-li obránce extrémně slabý, jsou na moderním bojišti sebevraždou. Obránce lze sice výrazně oslabit údery dělostřelectva či letectva, ale ne vždy mají tyto údery efekt, který se od nich čeká a velmi často jde o efekt jen dočasný.

    Tabulka1: Proměnné modelu

    Proměnná

    Význam

    Čí rozhodnutí?

    Rozsah v simulaci
    (min–max)

    b

    Obránce, počet (bez jednotek zabezpečení ap.)

    Obránce*

    50–90,000

    r

    Útočník, počet (bez jednotek zabezpečení ap.)

    Útočník*

    35–60,000

    tb

    Vážený průměr roku zavedení hlavních zbraňových systémů obránce

    Obránce*

    1985–1995

    tr

    Viz výše, ale pro útočníka

    Útočník*

    1975–1990

    wth

    Delka fronty celé operační oblasti (km)

    -

    400–600

    d

    Hloubka připravené obranny (km)

    Obránce

    10–50

    vr

    Rychlost pohybu obráncových mobilních rezerv (km/den)

    Obránce

    10–50

    fr

    Podíl obráncových sil v mobilní rezervě

    Obránce

    0.2–0.7

    fe

    Podíl odkrytých (např. nedostatečně zamaskovaných) obránových sil

    Obránce

    0–0.5

    wa

    Šířka útoku na hlavní ose postupu (km)

    Útočník

    2–10

    va

    Rychlost útočníkova postupu na hlavní ose útoku (km/den)

    Útočník

    1–15

    C_1

    Konstanta, počet útočníků, které může zastavit jeden obránce (když plně zamaskován)

    Oba*

    1,5–3

    G

    Teritoriální zisk útočníka (km)

    Průlom nastane, když je G>d

    Výsledek

    Na základě: Biddle, s. 209-210. Pozn. * značí proměnnou ovlivněnou strukturálními faktory, či organizační path dependency

    Model samozřejmě operuje s řadou dalších faktorů (konstant), které nyní nezmiňujeme. Co je podstatné, model je třeba vnímat jen jako (snad užitečné) zjednodušení velmi komplexní reality. Přesto nám simulace na základě modelu mohou poskytnout základní představu o realističnosti základních scénářů. Je samozřejmě vždy možné, že jedna z válčících stran přijde s geniálním plánem, či naopak provede vysloveně hloupé rozhodnutí, které zneplatní predikce modelu. Jednostranná genialita, či naopak hloupost však bývá spíše výjimkou než pravidlem.

    Co můžeme čekat?
    Aby Rusové obklíčili bránící se Ukrajince, potřebovali by přinejmenším přetnout silnici E50 (a paralelní železnici) spojující Pavlohrad a Doněck. Tato klíčová spojnice je cca 50 km od Velké Novosilky (jižní část fronty), ale přinejmenším 80 km od obcí jižně od Izjumu (severní část fronty). Ani přetnutí této významné komunikace neznamená totální obklíčení ukrajinských sil, jednalo by se však o mimořádně kritickou situaci. Pro naše potřeby to znamená, že útočník potřebuje průlom (předpokládáme, že po jeho dosažení bude s to rychle postupovat ke svému cíli).

    Tabulka výše ukazuje rozpětí hodnot, z nichž generujeme 5000 alternativních scénářů. Podstatné je, že naše hodnoty jsou z pohledu obránce spíše konzervativní, tj. spíše jsme podceňovali počty obránců a jejich úroveň technologie. Lze navíc očekávat, že obránce v těchto oblastech bude mít relativně malou expozici sil (tj. hodnoty budou blíže 0 než 0,5) atd. A naopak jsme (dle našeho odhadu) mírně přidali útočníkovi. To se týká i celkové délky fronty, kterou by šlo pro potřeby boje o donbaský oblouk definovat úžeji.

    Pro začátek náš model aplikujeme na nejjednodušší možnou situaci, kdy útočník koncentruje své síly pouze na jednom směru (ať již ze severu, či z jihu) a pokouší se prolomit obranu Donbaského oblouku.

    Jak ukazuje graf 1, šance, že se mu to podaří během týdne, je minimální (mluvíme o velmi specifickém scénáři, kdy vše hraje ve prospěch útočníka). Šance na průlom v horizontu dvou či tří týdnů (tedy za předpokladu spíše pomalejších rychlostí útoku) rostou, ale stále jde o krajně riskantní podnik. Vidíme také, že šance na průlom rostou, pokud obránce volí spíše mělčí obranu (d< 30 km), rozdíl však není enormní.


    Při pokusu o rychlejší postup Rusům hrozí – jak ukazuje graf 2 – jednak neúspěch ve snaze provést průlom, jednak masivní ztráty. Ve velkém množství scénářů (včetně těch nakonec úspěšných) hrozí ztráta více jak poloviny nasazených sil. Pokus postupovat rychleji než 6 km za den téměř automaticky znamená ztráty, které by ukončily ruské šance na jakékoliv další vytěžení úspěchu.


    Z pohledu Rusů dává smysl postupovat metodicky a relativně pomalu. Jen účinná integrace dělostřelectva s útočícími pozemními silami, které by však měly usilovat o využití hluchých míst obranného systému protivníka, dává (zdaleka ne 100%) šanci na úspěch s přijatelnými ztrátami. Relativně pomalý ruský postup však též znamená, že se Ukrajinci budou moci ze svých pomalu obkličovaných pozic stáhnout. Stažení ohrožených sil však není v podobných podmínkách jednoduchou operací a krom ztráty území může znamenat i ztrátu techniky.

    Výše jsme načrtli poměrně jednoduchou situaci, ale protože bojiště vytváří oblouk, je možné si představit, že se útočník pokusí tento aspekt využít. Rozdělili jsme tedy bojiště na dvě hypotetická křídla (jižní a severní), přičemž útočník rozděluje své síly v poměru 70:30 mezi severní a jižní částí. Obránce pak rozděluje své síly v poměru 40:60. Zajímá nás, jak moc se útočníkovy šance na úspěch zvýší, pokud obránce neuhodne směr útoku a pošle větší část svých sil do špatného sektoru (takže 70 % útočníkových sil zde bude stát proti 40 % sil obránce).

    Jenže ani v tomto případě (viz graf 3) není úspěch útočníka zajištěn (poměry sil stále nedovolují příliš rychlou ofenzivu). Je však zřejmé, že zejména tam, kde obránce zvolí spíše mělčí obranu, má již útočník vyšší šanci na úspěch, a to i v horizontu dvou týdnů.


    I zde však platí (viz graf 4), že pokus o rychlejší tempo povede k vysokým ztrátám, které si Rusové těžko mohou dovolit. Za pozornost však stojí, že při útočných rychlostech kolem 2-4 km/den zde má útočník vysokou šanci na úspěch (bez ohledu na to, jak obránce postaví svou obranu) a to i s přiměřenými ztrátami. Dokáží-li Rusové Ukrajince překvapit, jejich šance na smysluplný úspěch tedy výrazně rostou.


    Jenže výše popsaný scénář je dle nás velmi nepravděpodobný ze dvou důvodů: (I) Ukrajinci jednak mají vlastní průzkumné kapacity, jakož i výraznou zpravodajskou podporu NATO a velmi pravděpodobně budou s to odhadnout hlavní směr útoku. (II) Donbaský oblouk není rozdělen např. geografickou bariérou, takže obránce může své jednotky relativně svobodně (samozřejmě s ohledem na dělostřeleckou a leteckou převahu Rusů) přesouvat.

    Možným trumfem na straně útočníka je umné využití letectva k výraznému oslabení obrany a omezení pohybu záloh jak na samotný Donbas, tak mezi jednotlivými úseky fronty. Jenže efektivita letecké podpory se odvíjí od schopnosti koordinovat letecké údery s pohybem útočících jednotek, a to na základě kvalitních zpravodajských informací. Jenže právě tato schopnost zůstává nedostatkovým zbožím u (nejen) ruských sil.

    V souhrnu, i když parametry modelu nastavíme ve prospěch útočníka, obklíčení Ukrajinců je v následujících dvou až třech týdnech silně nepravděpodobné. A nemají-li Rusové v kapse zázračný plán, větší smysl jim může dávat několik dílčích operací zaměřených na zisk větších měst jako Kramatorsk a Slavjansk a postupné vytlačení obránců.

    Ať tak, či onak, pustí-li se Rusové do příliš ambiciózní a překotné ofenzivy, utrpí velké ztráty (připomínáme však, hodnoty získané z modelu berme jen jako rámcové). Jejich síla pak klesne natolik, že to budou Ukrajinci, kdo se bude moci pokusit o velký protiútok. Přistoupí-li však Rusové k ofenzivě racionálněji, mají naději na alespoň částečný úspěch. Z pohledu Ukrajiny je v takovém případě klíčové (a dosažitelné) nepřipustit obklíčení svých hlavních sil na Donbase, i kdyby to mělo znamenat opuštění Doněcké a Luhanské oblasti.Skrýt celý příspěvek

 • Fiagy
  10:44 26.04.2022

  Tak se verbují vojáci V Čečensku jsou vězni včetně příbuzných opozičních poslanců posíláni do války s ...Zobrazit celý příspěvek

  Tak se verbují vojáci
  V Čečensku jsou vězni včetně příbuzných opozičních poslanců posíláni do války s Ukrajinou
  https://gur.gov.ua/content/v-c... Skrýt celý příspěvek

 • Spalda
  10:38 26.04.2022

  Germany to authorise tank deliveries to Ukraine: government sources
  LIVE UAmap

  Germany to authorise tank deliveries to Ukraine: government sources
  LIVE UAmap

  • Janicekmac
   10:40 26.04.2022

   09:49 duplicita

   09:49 duplicita

 • sgaba
  10:21 26.04.2022

  Moc zajímavé čtení, ale radši si předem připravte kýbl...
  https://www.konzervativninovin...

  Moc zajímavé čtení, ale radši si předem připravte kýbl...
  https://www.konzervativninovin...

 • Berggheist
  10:14 26.04.2022

  Dobrý den, anketa č.2 Kdo věří, že ukrajinské ztráty dle Ukrajiny jsou pravdivé (2,5 - 3 tisíc zabitých vojáků k 16.4.) dá Like. Kdo si myslí, že jsou nepravdivé (vyšší) dá ...Zobrazit celý příspěvek

  Dobrý den, anketa č.2
  Kdo věří, že ukrajinské ztráty dle Ukrajiny jsou pravdivé (2,5 - 3 tisíc zabitých vojáků k 16.4.) dá Like.
  Kdo si myslí, že jsou nepravdivé (vyšší) dá Dislike.Skrýt celý příspěvek

  • Miroslav
   10:18 26.04.2022

   Podľa mňa sú skutočné straty nižšie ako uvádza ukrajinská strana. Môj odhad tak 2/3. Straty ktoré udáva Pentagon či Británia sú podľa mňa najbližšie k realite

   Podľa mňa sú skutočné straty nižšie ako uvádza ukrajinská strana. Môj odhad tak 2/3. Straty ktoré udáva Pentagon či Británia sú podľa mňa najbližšie k realite

   • Stonkeeper
    10:22 26.04.2022

    Chtel bych tomu verit, ale nevim no.

    Chtel bych tomu verit, ale nevim no.

   • GlobeElement007
    10:23 26.04.2022

    On myslí ztráty Ukrajiny. Ne Ruska.

    On myslí ztráty Ukrajiny. Ne Ruska.

    • Miroslav
     10:27 26.04.2022

     Pardon, máš pravdu. Podľa mňa budú reálne straty ukrajinskej armády určite vyššie ako deklarujú. Zase si nenahovárajme, že tú kvantitatívnu a aj kvalitatívnu prevahu Ruska zvládajú ...Zobrazit celý příspěvek

     Pardon, máš pravdu. Podľa mňa budú reálne straty ukrajinskej armády určite vyššie ako deklarujú. Zase si nenahovárajme, že tú kvantitatívnu a aj kvalitatívnu prevahu Ruska zvládajú s prstom v nose. Keby áno, tak tak zúfalo nežiadali ťažké zbrane. Takže určite je ukrajinská armáda dosť decimovanáSkrýt celý příspěvek

     • Airbus
      10:37 26.04.2022

      Sorry za palec dolů, mělo to by opačně. Naprosto souhlasím.

      Sorry za palec dolů, mělo to by opačně. Naprosto souhlasím.

  • HansHanz
   10:36 26.04.2022

   Uvidíme po válce, ale podle mě to, co prezentují Ukrajinci, bude +- v souladu s realitou. Možná posouvají ruské ztráty trochu nahoru, vlastní trochu dolů. Myslím, že jejich vojáci ...Zobrazit celý příspěvek

   Uvidíme po válce, ale podle mě to, co prezentují Ukrajinci, bude +- v souladu s realitou. Možná posouvají ruské ztráty trochu nahoru, vlastní trochu dolů. Myslím, že jejich vojáci mají stále přístup k telefonu, netu, mohou volat domů, informace z médií si sehnat, porovnat s realitou na frontě. Nedovedu si představit, jak by vojáci i důstojníci věřili vlastním velitelům a politikům, jaký vliv by to mělo na bojové schopnosti a morálku, kdyby ta čísla byla třeba v úplně opačném poměru. Jak fungují vojáci, armáda, země, kde se od narození do smrti lže, vidí teď na druhé straně fronty, a tak blbí snad Ukrajinci nejsou.Skrýt celý příspěvek

  • alter01
   11:19 26.04.2022

   Ukrajina naozaj nemusí mať vysoké straty . Ukrajinci vedú od prvého dňa gerilovú vojnu - uder , zabi, uteč! teraz je skôr otázka , či sa rusským nacistom podarí realizovať ...Zobrazit celý příspěvek

   Ukrajina naozaj nemusí mať vysoké straty . Ukrajinci vedú od prvého dňa gerilovú vojnu - uder , zabi, uteč!
   teraz je skôr otázka , či sa rusským nacistom podarí realizovať donbaský kotol. O čom pochybujem ,. Zatial sa niečo podobné podarili po ll. svetovej vojne iba Moše Dajanovi , keď s ´daleko menšou armádou zlikvidoval egypťanov na celej Sinaji . keby ho nebrzdili , obsadil by aj Káhiru !
   Hádam si tu niekto myslí , že tuvaš "maršál" Šojgu je Moše Dajan . Čo aj on študoval v Hraniciach na Morave ako Dajan ?Skrýt celý příspěvek

  • salatnik
   13:01 26.04.2022

   Čo to hráš za trápne hry, súdruh?

   Čo to hráš za trápne hry, súdruh?

 • Fiagy
  10:14 26.04.2022

  Výbuchy v rozhlasovém a televizním středisku byly hlášeny v Podněstří poblíž vesnice Majak.
  https://mobile.twitter.com/prm...

  Výbuchy v rozhlasovém a televizním středisku byly hlášeny v Podněstří poblíž vesnice Majak.
  https://mobile.twitter.com/prm...

  • Miroslav
   10:19 26.04.2022

   Zase plyn? :-)

   Zase plyn? :-)

  • sgaba
   10:26 26.04.2022

   Podle TASSu potvrdilo dva útoky ruské ministerstvo vnitra, byť jde o území v jiném státě.
   :)))) To už je fakt konec.

   Podle TASSu potvrdilo dva útoky ruské ministerstvo vnitra, byť jde o území v jiném státě.
   :)))) To už je fakt konec.

   • Miroslav
    10:29 26.04.2022

    By som sa nečudoval keby v tlači už boli mapy aj s Moldavskom ako súčasťou Ruska :-)

    By som sa nečudoval keby v tlači už boli mapy aj s Moldavskom ako súčasťou Ruska :-)

  • Fiagy
   10:31 26.04.2022

   Moldavská prezidentka Maia Sanduová svolává kvůli incidentům v Podněstří zasedání Rady bezpečnosti
   https://mobile.twitter.com/Spu...

   Moldavská prezidentka Maia Sanduová svolává kvůli incidentům v Podněstří zasedání Rady bezpečnosti
   https://mobile.twitter.com/Spu...

   • mexir
    10:57 26.04.2022

    Moldavsko by měla oficiálně požádat Rumunsko o pomoc. To by mělo vyslat svoji armádu do Moldavska. Viděli bychom jestli rusák má koule zaútočit. Podle mne ne, nemá prostředky a ...Zobrazit celý příspěvek

    Moldavsko by měla oficiálně požádat Rumunsko o pomoc. To by mělo vyslat svoji armádu do Moldavska. Viděli bychom jestli rusák má koule zaútočit. Podle mne ne, nemá prostředky a tyhle jeho tanečky by skončili.Skrýt celý příspěvek

    • Miroslav
     11:24 26.04.2022

     Pozeral som ako je na tom Moldavská armáda. Letectvo fakticky žiadne, majú nejaké staršie PVO, BVP a OT v rôznych verziách v desiatkach kusov. Pokiaľ to tam neobsadí Rumunsko, tak ...Zobrazit celý příspěvek

     Pozeral som ako je na tom Moldavská armáda. Letectvo fakticky žiadne, majú nejaké staršie PVO, BVP a OT v rôznych verziách v desiatkach kusov. Pokiaľ to tam neobsadí Rumunsko, tak pre Rusko to bude taká relaxačná víkendová záležitosť resp. TeambuildingSkrýt celý příspěvek

     • raven66
      11:39 26.04.2022

      Po vzore CSSR 1968 napise Moldavska vlada pozyvaci list Rumunom, so ziadostou o bratsku pomoc pred hrozbou kontrarevolucie. Ked uz sa Rusi hraju na nejake tie paralely.

      Po vzore CSSR 1968 napise Moldavska vlada pozyvaci list Rumunom, so ziadostou o bratsku pomoc pred hrozbou kontrarevolucie. Ked uz sa Rusi hraju na nejake tie paralely.

  • Stonkeeper
   10:43 26.04.2022

   Zase sel nekdo na cigaretu?

   Zase sel nekdo na cigaretu?

 • Praclik
  09:49 26.04.2022

  Nemecko posle na Ukrajinu 50 Gepardov. Podla informacii SZ to uz mal Scholz konecne ...Zobrazit celý příspěvek

  Nemecko posle na Ukrajinu 50 Gepardov. Podla informacii SZ to uz mal Scholz konecne odsuhlasit.

  https://www.sueddeutsche.de/po... Skrýt celý příspěvek

  • Janicekmac
   09:52 26.04.2022

   další zdroj:
   https://twitter.com/AFP/status...
   sice píše o tancích, ale někteří novináři v tom nevidí rozdíl. Za mě ostuda, že jim to trvalo 2 měsíce.

   další zdroj:
   https://twitter.com/AFP/status...
   sice píše o tancích, ale někteří novináři v tom nevidí rozdíl. Za mě ostuda, že jim to trvalo 2 měsíce.

   • Poly
    09:58 26.04.2022

    Tak ještě se bude debatovat, pak ekologicky dopravovat a za měsíc by to tam mohli mít.

    Tak ještě se bude debatovat, pak ekologicky dopravovat a za měsíc by to tam mohli mít.

   • MaminCecok
    10:00 26.04.2022

    To je protilietadlový systém nie? Žiadny tank. Či?

    To je protilietadlový systém nie? Žiadny tank. Či?

    • Praclik
     10:04 26.04.2022

     Ano, je to PVO, nie tanky. Ale v nemcine sa oznacuju ako Flugabwehrkanonpanzer alebo aj len Panzer a tak to mnoho ludi a medii kvoli slovu Panzer prelozi ako tank.

     Ano, je to PVO, nie tanky. Ale v nemcine sa oznacuju ako Flugabwehrkanonpanzer alebo aj len Panzer a tak to mnoho ludi a medii kvoli slovu Panzer prelozi ako tank.

     • Studebaker
      10:20 26.04.2022

      panzery na ukrajine once again. Tentokrat ale na tej spravnej strane.

      panzery na ukrajine once again. Tentokrat ale na tej spravnej strane.

    • Cenzor
     10:09 26.04.2022

     Když se to použije proti pozemním cílům, tak je to takový ekvivalent ruského Terminátora...nechtěl bych to potkat, být pěšák či osádka BVP.

     Když se to použije proti pozemním cílům, tak je to takový ekvivalent ruského Terminátora...nechtěl bych to potkat, být pěšák či osádka BVP.

     • razorback
      10:54 26.04.2022

      Presne tak, casto se u podobnych systemu zapomina na jejich vynikajici schopnost likvidovat zivou silu a obecne cokoliv s nizsi ochranou nez tank. No kdyz trefi T-72 mezi kola, tak ...Zobrazit celý příspěvek

      Presne tak, casto se u podobnych systemu zapomina na jejich vynikajici schopnost likvidovat zivou silu a obecne cokoliv s nizsi ochranou nez tank. No kdyz trefi T-72 mezi kola, tak to asi taky bude problem :) i kdyz pro Ukrajince bude porad nejdulezitejsi jejich primarni funkce jako PVO.Skrýt celý příspěvek

     • Ján Paliga
      13:55 26.04.2022

      Z Jasteriek sme tiež na vojne strieľali na pozemné terče ... To bol masaker ...

      Z Jasteriek sme tiež na vojne strieľali na pozemné terče ... To bol masaker ...

   • GlobeElement007
    10:19 26.04.2022

    Ještě to bude chvíli trvat,. než tam předělají pohon na elektriku

    Ještě to bude chvíli trvat,. než tam předělají pohon na elektriku

  • Bender
   09:56 26.04.2022

   O tohle se psalo uz na začátku března, že by je mohli darovat. Až teď se to uskuteční? Tomu říkám rychlost !!! :(

   O tohle se psalo uz na začátku března, že by je mohli darovat. Až teď se to uskuteční? Tomu říkám rychlost !!! :(

   • Praclik
    10:05 26.04.2022

    Riesi sa to uz dlho, ale Scholz to doteraz blokoval, teraz uz zacal konecne ustupovat verejnemu tlaku.

    Riesi sa to uz dlho, ale Scholz to doteraz blokoval, teraz uz zacal konecne ustupovat verejnemu tlaku.

    • otecko
     10:14 26.04.2022

     Spíš americkému tlaku....

     Spíš americkému tlaku....

  • Mortles
   10:23 26.04.2022

   Dokud nebudou na vlacích, neuvěřím. Tyhle prohlášení se lehko dělají, upřímně.

   Dokud nebudou na vlacích, neuvěřím. Tyhle prohlášení se lehko dělají, upřímně.

  • GlobeElement007
   10:49 26.04.2022
 • Aleš
  09:42 26.04.2022

  Ruský útok na Starlink neúspěšný ...

  https://ct24.ceskatelevize.cz/...

  Ruský útok na Starlink neúspěšný ...

  https://ct24.ceskatelevize.cz/...

 • daxik
  09:35 26.04.2022

  úprimne na den kedy švédi a fíni podajú prihlášky do NATO sa teším viac ako na svoje narodeniny alebo Vianoce.

  úprimne na den kedy švédi a fíni podajú prihlášky do NATO sa teším viac ako na svoje narodeniny alebo Vianoce.

  • alter01
   09:45 26.04.2022

   Vtedy už asi Vladimír Vladimírovič konečne pochopí , že ho naozaj nikto nemá rád !

   Vtedy už asi Vladimír Vladimírovič konečne pochopí , že ho naozaj nikto nemá rád !

  • Jan Padesátýpátý
   10:02 26.04.2022

   Rusové se také těší. A tvrdí, že vstupem do NATO se kvůli nějakým poválečným smlouvám Finsko ocitne ve válečném stavu se SSSR a Británií (samozřejmě je to ...Zobrazit celý příspěvek

   Rusové se také těší. A tvrdí, že vstupem do NATO se kvůli nějakým poválečným smlouvám Finsko ocitne ve válečném stavu se SSSR a Británií (samozřejmě je to nesmysl).
   https://politobzor.net/248869-... Skrýt celý příspěvek

   • otecko
    10:24 26.04.2022

    Mě fascinuje snaha těch fašistů se ohánět mezinárodním právě ve chvíli, kdy se jim to hodí. V opačném případě se odvolávají na ochranu před útlakem rusky mluvícího ...Zobrazit celý příspěvek

    Mě fascinuje snaha těch fašistů se ohánět mezinárodním právě ve chvíli, kdy se jim to hodí. V opačném případě se odvolávají na ochranu před útlakem rusky mluvícího obyvatelstva. To v Gruzii, J. Osetii, Podněstersku a Ukrajině. Hajzlové!Skrýt celý příspěvek

   • PavolR
    14:23 26.04.2022

    Hroziť Fínom vojnou s Britániou (ich budúcim spojencom v rámci NATO) a už neexistujúcim ZSSR je ako skúšať vystrašiť dikobraza ukazovaním holého zadku. ;-p

    Hroziť Fínom vojnou s Britániou (ich budúcim spojencom v rámci NATO) a už neexistujúcim ZSSR je ako skúšať vystrašiť dikobraza ukazovaním holého zadku. ;-p

   • mudry.udrzbar
    14:35 26.04.2022

    tvl, to su sracky, tomu snad ani ten posledny opity muzik zo zemlanky nemoze verit. Vraj po skonceni specialnej operacie na Ukrajine sa Rusko vrati k vymahaniu poziadavku na stav ...Zobrazit celý příspěvek

    tvl, to su sracky, tomu snad ani ten posledny opity muzik zo zemlanky nemoze verit. Vraj po skonceni specialnej operacie na Ukrajine sa Rusko vrati k vymahaniu poziadavku na stav hranic NATO k roku 1997 :DSkrýt celý příspěvek

  • juhelak
   10:12 26.04.2022

   V ten den kdy to podají by měli mít asi veškeré PVO venku a aktivní.

   V ten den kdy to podají by měli mít asi veškeré PVO venku a aktivní.

   • Ján Paliga
    13:58 26.04.2022

    To majú podľa mňa už teraz ... Až keď vstúpia do NATO, môžu čosi poľaviť ...

    To majú podľa mňa už teraz ... Až keď vstúpia do NATO, môžu čosi poľaviť ...

  • TN12
   10:21 26.04.2022

   Myslíte, že se se tím bude nějak zásadně měnit pohled na Gripen?

   Myslíte, že se se tím bude nějak zásadně měnit pohled na Gripen?

   • Stonkeeper
    10:45 26.04.2022

    Nemyslim si. Myslim ze letadla budou hlavne politicka otazka a tam je to jasny. Ani by me neprekvapilo kdyby do balicku hodili 80-100 abramsu.

    Nemyslim si. Myslim ze letadla budou hlavne politicka otazka a tam je to jasny. Ani by me neprekvapilo kdyby do balicku hodili 80-100 abramsu.

   • Jan Padesátýpátý
    16:51 26.04.2022

    Já to vidím tak, že F35 je mnohem více "protiruské" letadlo než Gripen.

    Já to vidím tak, že F35 je mnohem více "protiruské" letadlo než Gripen.

    • TN12
     12:55 27.04.2022

     Ano :)

     Ano :)

  • PaSt
   11:45 26.04.2022

   Bylo by fantastický, kdyby to podali symbolicky 9.5. :D

   Bylo by fantastický, kdyby to podali symbolicky 9.5. :D

 • Berggheist
  09:26 26.04.2022

  Dobrý den, dovolím si udělat průzkum.
  Kdo věří, že udávané ztráty ruské armády podle Ukrajiny jsou pravdivé, ať dá Like a kdo si myslí, že jsou nepravdivé, dá Dislike.

  Dobrý den, dovolím si udělat průzkum.
  Kdo věří, že udávané ztráty ruské armády podle Ukrajiny jsou pravdivé, ať dá Like a kdo si myslí, že jsou nepravdivé, dá Dislike.

  • MaminCecok
   09:33 26.04.2022

   Ak si myslím, že sú napriek všetkému stále podhodnotené, čo mám dať?

   Ak si myslím, že sú napriek všetkému stále podhodnotené, čo mám dať?

   • otecko
    09:34 26.04.2022

    Drsné ! :D

    Drsné ! :D

   • Berggheist
    09:40 26.04.2022

    Technicky Dislike, ale vzhledem k tomu, že Ukrajina ruské ztráty neuvádí z důvodů statistik, tak doporučuju dát Like.

    Technicky Dislike, ale vzhledem k tomu, že Ukrajina ruské ztráty neuvádí z důvodů statistik, tak doporučuju dát Like.

   • emsy
    09:47 26.04.2022

    To ze ukrajina udava ze stratili 21000 je stale pravda aj ked realne stratili 30000

    To ze ukrajina udava ze stratili 21000 je stale pravda aj ked realne stratili 30000

  • Misonek 76
   09:33 26.04.2022

   Mate to kolego postavene spatne. Ty ztraty jsou porad a jen odhady melo to byt postavene spise jsou ztraty udavane ukrainou realnejsi nebo jsou realnejsi ztraty udavane ruskem. ...Zobrazit celý příspěvek

   Mate to kolego postavene spatne. Ty ztraty jsou porad a jen odhady melo to byt postavene spise jsou ztraty udavane ukrainou realnejsi nebo jsou realnejsi ztraty udavane ruskem. Muj nazor. Ja osobne vzdy odecitam nejmene 50 % z toho co dostanu za informace ze strany ukrajiny. Ztraty uvadene ruskem me nezajimaji vubec. To uz je uplne cista pohadka.Skrýt celý příspěvek

   • Berggheist
    09:37 26.04.2022

    Odpovědi mohou být jen dvě, tak otázka musí být co nejjednodušší. Příště položím jiné otázky, nemohu vše obsáhnout v jedné anketě u které je možno odpovědět ano/ne.

    Odpovědi mohou být jen dvě, tak otázka musí být co nejjednodušší. Příště položím jiné otázky, nemohu vše obsáhnout v jedné anketě u které je možno odpovědět ano/ne.

    • Clanek
     09:43 26.04.2022

     To je sice pravda, ale tady se bavime o intervalu na ktery ty chces odpoved 0 nebo 1. Ja ti pak na to proste nekliknu, protoze si myslim ze UA cislo sice neplati, ale je podstatne ...Zobrazit celý příspěvek

     To je sice pravda, ale tady se bavime o intervalu na ktery ty chces odpoved 0 nebo 1. Ja ti pak na to proste nekliknu, protoze si myslim ze UA cislo sice neplati, ale je podstatne bliz realite nez ruske pohadky. Na tebou polozenou otazku ale odpovedet proste nemuzu.Skrýt celý příspěvek

     • Berggheist
      09:48 26.04.2022

      Berte to jen jako anketu. Pokud hlasovat nechcete, nehlasujte.

      Berte to jen jako anketu. Pokud hlasovat nechcete, nehlasujte.

     • Mr.Tomas
      10:10 26.04.2022

      "myslim ze UA cislo sice neplati"

      Tak to mozete kliknut na dislike a dalej nešpekulovať.

      "myslim ze UA cislo sice neplati"

      Tak to mozete kliknut na dislike a dalej nešpekulovať.

    • alter01
     09:43 26.04.2022

     Úplne stačí , že väčšinový názor je Russ stále klame ! Aj keď niekedy je v Rusku lepšie zahynúť v boji , ako sa stať kalika na štátne útraty . Rusku živí závidia mŕtvym .

     Úplne stačí , že väčšinový názor je Russ stále klame ! Aj keď niekedy je v Rusku lepšie zahynúť v boji , ako sa stať kalika na štátne útraty . Rusku živí závidia mŕtvym .

  • Tino
   09:51 26.04.2022

   otazka ako je polozena, resp prieskum nedava zmysel...z povahy vojyn samotnej vyplyva, ze straty mozu byt len odhadovane, UA nemozu vediet kolko RUS vojakov zlikvidovali, ake su ...Zobrazit celý příspěvek

   otazka ako je polozena, resp prieskum nedava zmysel...z povahy vojyn samotnej vyplyva, ze straty mozu byt len odhadovane, UA nemozu vediet kolko RUS vojakov zlikvidovali, ake su hygienicke, straty, kolki sa mozu vratit, mozu to len odhadovat a je to odhad fakt hruby co je imho aj logicke, toto info by mali mat info, ale aj to nie uplne presne, , RUS vedia ze im chyba hafo vojakov a techniky, ale nevedia v zmysle 100% poznat pravdu co presne sa stalo....zajati, mrtvi, znicena technika, ukoristena, reps bordel v statistike?...to jednoducho nejde....okrem toho RUS nezaratavaju do poctov jendotky separatistickych republik ? akdyrovci, Wagnerovi a ine dobrovolnicke jednotky....ak UA uvedu nejake cislo strat na RUS strane a RUS ho nepotvrdia kto ma pravdu?...a ako tu pravdu zistime?Skrýt celý příspěvek

  • Magister_Peditum
   09:52 26.04.2022

   Sami Rusové nedávno přiznali asi 13k mrtvých a 7k zmizelých, tj. zhruba to samé, jako udávají Ukrajinci.

   Sami Rusové nedávno přiznali asi 13k mrtvých a 7k zmizelých, tj. zhruba to samé, jako udávají Ukrajinci.

   • Mortles
    10:25 26.04.2022

    Zcela upřímně, to by mohlo být klidně podstrčené informace jako propaganda, ale sám nečekám, že by ty ruské ztráty byly o mnoho nižší, než ty ukrajinská čísla, i když čekám, že by ...Zobrazit celý příspěvek

    Zcela upřímně, to by mohlo být klidně podstrčené informace jako propaganda, ale sám nečekám, že by ty ruské ztráty byly o mnoho nižší, než ty ukrajinská čísla, i když čekám, že by mohly být o deset procent třeba nižší (nejspíš je odhadují podle hlášení a dá se čekat, že lidi přehání).Skrýt celý příspěvek

  • salatnik
   09:58 26.04.2022

   Na začiatku vojny malo zmysel pre Ukrajinu nadhodnocovať ruské straty, aby povzbudili morálku, akonáhle sa dostala morálka do určitej úrovne, už to nemá zmysel, potom skôr ...Zobrazit celý příspěvek

   Na začiatku vojny malo zmysel pre Ukrajinu nadhodnocovať ruské straty, aby povzbudili morálku, akonáhle sa dostala morálka do určitej úrovne, už to nemá zmysel, potom skôr podhodnocovať, aby nepriateľ zotrvával vo svojej chybe ako úžasne mu to ide a pritom strácal hodne. Alebo stále hovoria pravdu, stejne im Rusi nemusia ničomu veriť a hovorenie pravdy upevní ich pozíciu celkovo a stále.Skrýt celý příspěvek

  • Roger
   10:07 26.04.2022

   Podle mě jsou pravdivé zhruba. Ale nezapomeňte nejedná se jen o ruskou armádu ale i další wagnerovci, branci luhansk a donetsk etc. a ty třeba ruská strana nepočítá vůbec.

   Podle mě jsou pravdivé zhruba. Ale nezapomeňte nejedná se jen o ruskou armádu ale i další wagnerovci, branci luhansk a donetsk etc. a ty třeba ruská strana nepočítá vůbec.

  • juhelak
   10:14 26.04.2022

   No je jich dost..za chvili bude velká nabídka ruských nevest k dispozici..otazka zni kolik by stála jeji nasledná převýchova. :)

   No je jich dost..za chvili bude velká nabídka ruských nevest k dispozici..otazka zni kolik by stála jeji nasledná převýchova. :)

  • Cimbi
   12:55 26.04.2022

   Myslím, že když to vynásobíme tak 0,7, bude to cca realita

   Myslím, že když to vynásobíme tak 0,7, bude to cca realita

  • Torong
   14:39 26.04.2022

   Všichni, kdo jste dali like/dislike jste naletěli trollovi. Předpokládám, že se někde vynoří šokující odhalení toho, jak na AN řádí cenzura a jiné než "oficiální" názory jsou ...Zobrazit celý příspěvek

   Všichni, kdo jste dali like/dislike jste naletěli trollovi. Předpokládám, že se někde vynoří šokující odhalení toho, jak na AN řádí cenzura a jiné než "oficiální" názory jsou potlačovány, protože ve skutečnosti na základě tajného průzkumu většina čtenářů a diskutujících podporuje Rusko.Skrýt celý příspěvek

 • Poly
  09:08 26.04.2022

  Pro odlehčení...

  https://qr.ae/pv2uhQ...

  Pro odlehčení...

  https://qr.ae/pv2uhQ...

  • Ján Paliga
   09:35 26.04.2022

   Víťaz vojny versus porazený .... Otázne ale je, kto je v skutočnosti víťaz a kto porazený ... :) Platí to aj pre európsku časť ...

   Víťaz vojny versus porazený .... Otázne ale je, kto je v skutočnosti víťaz a kto porazený ... :) Platí to aj pre európsku časť ...

 • greenBelt
  09:06 26.04.2022
  • Heretic
   09:28 26.04.2022

   Je tam i česká delegace?

   Je tam i česká delegace?

   • alter01
    09:47 26.04.2022

    Všetci ! Viem si predstaviť tie krče v Putinových prstoch nad tým "červeným gombíkom" , ktorým sa stále vyhráža . Koľko múch by zabil jedným ťapnutím ?

    Všetci ! Viem si predstaviť tie krče v Putinových prstoch nad tým "červeným gombíkom" , ktorým sa stále vyhráža . Koľko múch by zabil jedným ťapnutím ?

   • Froggg
    13:11 26.04.2022

    Podle článku na iDnes se za ČR zúčastní náměstek ministryně obrany distančně. ...Zobrazit celý příspěvek

    Podle článku na iDnes se za ČR zúčastní náměstek ministryně obrany distančně.
    https://www.idnes.cz/zpravy/za... Skrýt celý příspěvek

 • StandaBlabol
  08:37 26.04.2022

  Naopak tady je velmi zajímavý článek o tom, jaké nebezpečí představují protilodní střely pro Černomořskou flotilu a jak se jim může bránit. Psáno odborně, bez keců o fašistech, ...Zobrazit celý příspěvek

  Naopak tady je velmi zajímavý článek o tom, jaké nebezpečí představují protilodní střely pro Černomořskou flotilu a jak se jim může bránit. Psáno odborně, bez keců o fašistech, opravdu stojí za přečtení. Není to pro Rusy moc povzbudivé.

  Sranda je, že jediná loď ČMF, která cvičila ostré střelby na protilodní střely je Admirál Grigorevič a nachází se ve Středozemním moři...

  https://topwar.ru/195362-raket... Skrýt celý příspěvek

  • Moon
   08:51 26.04.2022

   Timoškin a myslím ještě Klimov jsou jediný autoři na Topwaru, který stojí za to číst. Mají znalosti a co napíšou má hlavu a patu.

   Timoškin a myslím ještě Klimov jsou jediný autoři na Topwaru, který stojí za to číst. Mají znalosti a co napíšou má hlavu a patu.

  • Upgrade
   09:07 26.04.2022

   To akoze maju lode a nevedia zostrelovat protilodne strely?

   To akoze maju lode a nevedia zostrelovat protilodne strely?

   • Moon
    09:37 26.04.2022

    Většina lodí ne a ty co to umí, tak to necvičí.

    Většina lodí ne a ty co to umí, tak to necvičí.

    • Poly
     09:55 26.04.2022

     Tak buďme féroví, ne všechny zápaďácké lodě mají PVO a nebo dokonce dostatečně schopnou obranu proti protilodním střelám. Rozhodně jich je ale mnohem víc. Nicméně v případě USA ve ...Zobrazit celý příspěvek

     Tak buďme féroví, ne všechny zápaďácké lodě mají PVO a nebo dokonce dostatečně schopnou obranu proti protilodním střelám. Rozhodně jich je ale mnohem víc. Nicméně v případě USA ve Středozemním moři operuje Šestá flotila (když tak mě opravte) a ta má k dispozici letadlovku, která si drží od těla letouny s protilodními střelami a k tomu 5 x Arleigh Burke (Destroyer Squadron 60), které jsou dobře vybavené na boj proti protilodním střelám.Skrýt celý příspěvek

    • mudry.udrzbar
     10:16 26.04.2022

     tak minimalne CWIS, teda u ruskych lodi AK-630M, maju vsetky plavidla od korvety vyššie. Moskva mala dalsie 2 vrstvy OSA-M a S-300

     tak minimalne CWIS, teda u ruskych lodi AK-630M, maju vsetky plavidla od korvety vyššie. Moskva mala dalsie 2 vrstvy OSA-M a S-300

  • Poly
   09:57 26.04.2022

   Zajímavá je diskuze, které je docela málo "hurá" a dost rozčerovaná. Ale co mě zaujalo - je tam kritika na výstavbu dalších a prý zbytečných 20380 a 22800. Rusko je nepotřebuje a ...Zobrazit celý příspěvek

   Zajímavá je diskuze, které je docela málo "hurá" a dost rozčerovaná. Ale co mě zaujalo - je tam kritika na výstavbu dalších a prý zbytečných 20380 a 22800. Rusko je nepotřebuje a potřebuje něco jiného ještě dřív?Skrýt celý příspěvek

 • StandaBlabol
  08:34 26.04.2022

  Další díl seriálu do Kirilla Ryabova "Neužitečné západní dodávky zbraní na Ukrajinu", tentokrát na téma M270/HIMARS/ATACMS. K obvyklým problémům - dlouhý trénink, zničíme je po ...Zobrazit celý příspěvek

  Další díl seriálu do Kirilla Ryabova "Neužitečné západní dodávky zbraní na Ukrajinu", tentokrát na téma M270/HIMARS/ATACMS.

  K obvyklým problémům - dlouhý trénink, zničíme je po cestě, Ukrajinci jsou stejně neschopní - přidává dva nové a opravdu zábavné:

  1) Střelám ATACMS končí životnost. Jenže neuvádí kdy a tady se střelil do nohy. Těm raketám má končit životnost v letech 2023 a dál. A proto je můžou Američani vesele posílat na Ukrajinu a vlastně je to nic nestojí. Stejně by je museli v příštích letech vyhodit.

  2) Kvalitní ruská PVO si dokáže s balistickými střelami poradit. Odvážné tvrzení, vzhledem k tomu co předvedly Neptuny, vrtulníky v Bělgorodu a Točky třeba v Millerovu, Bělgorodu nebo Berďansku.

  https://topwar.ru/195452-ameri... Skrýt celý příspěvek

  • raven66
   11:53 26.04.2022

   K bodu 1 doplnenie. Nie vyhodit, ale musia to odborne zlikvidovat = nemale naklady. Takto kazda jedna vystrelena strela, ktora zasiahne ciel je pre USA a spojencov vlastne profitom ...Zobrazit celý příspěvek

   K bodu 1 doplnenie. Nie vyhodit, ale musia to odborne zlikvidovat = nemale naklady. Takto kazda jedna vystrelena strela, ktora zasiahne ciel je pre USA a spojencov vlastne profitom z dlhodobeho hladiska. Cim sa viac techniky Rusom znici, tym dlhsie bude trvat obnova a tym dlhsie mame od nich pokoj a mozeme sa na nich este lepsie pripravit. Aj ked takym tempom, to vyzera u nich na sebevrazdu, z ktorej sa bud spamataju najskor o 50 rokov, alebo budu potrebovat odzbrojenie a nieco ako bol marshallov plan, aby ich zivotna uroven stupla do takej miery, ze pochopia, co je normalne zit a uz ich nikdy nenapadne viest vojny.Skrýt celý příspěvek

 • GlobeElement007
  08:10 26.04.2022

  Další článek na téma "sankce nás posilují". Inflace se bude řešit až v roce 2024. Rusko se musí připravit na dovoz a výrobu technologicky zastaralých, ale zato dražších výrobků. ...Zobrazit celý příspěvek

  Další článek na téma "sankce nás posilují".

  Inflace se bude řešit až v roce 2024. Rusko se musí připravit na dovoz a výrobu technologicky zastaralých, ale zato dražších výrobků. Očekává se návrat do situace v 90. letech.

  https://www.novinky.cz/ekonomi... Skrýt celý příspěvek

  • MaminCecok
   09:09 26.04.2022

   Budú žrať hlinu. Ako kedysi.

   Budú žrať hlinu. Ako kedysi.

   • MaminCecok
    10:06 26.04.2022

    Do budúcna by mal západ uvažovať o programe "Pohanka za Atóm". Aby sa namiesto hliny mohli ako-tak lepšie najesť, mal by Západ ponúknuť humanitárnu pomoc výmenou za zbavenie ruska ...Zobrazit celý příspěvek

    Do budúcna by mal západ uvažovať o programe "Pohanka za Atóm".
    Aby sa namiesto hliny mohli ako-tak lepšie najesť, mal by Západ ponúknuť humanitárnu pomoc výmenou za zbavenie ruska jadrových zbraní. Prospeje to celému svetu.Skrýt celý příspěvek

   • Cimbi
    12:31 26.04.2022

    Pšenice maj dost, volů na orání taky, ale kosy jsou nedostatkové...
    Kombajn tak příští rok v Rusku kvůli dílům nevyjede skoro žádnej.

    Pšenice maj dost, volů na orání taky, ale kosy jsou nedostatkové...
    Kombajn tak příští rok v Rusku kvůli dílům nevyjede skoro žádnej.

  • alter01
   09:56 26.04.2022

   ˇKeď Guvernérka Ruskej národnej banky musí riešiť problém Gombíky a toaletný papier , tak potom je to z ruskou ekonomikov veľmi vážne.

   ˇKeď Guvernérka Ruskej národnej banky musí riešiť problém Gombíky a toaletný papier , tak potom je to z ruskou ekonomikov veľmi vážne.

   • GlobeElement007
    10:27 26.04.2022

    Nezažils socialismus.

    Nezažils socialismus.

 • Mroz9
  07:45 26.04.2022

  Ženisti to nemají jednoduchý.
  https://www.reddit.com/r/ukrai...

  Ženisti to nemají jednoduchý.
  https://www.reddit.com/r/ukrai...

  • lukas000
   07:55 26.04.2022

   Zemrel hrdinou smrti zatimco se se svou jednotkou branil presile Ukrajinskych nacistu.

   Bezpecnost prace je v rusku na prvnim miste.

   Zemrel hrdinou smrti zatimco se se svou jednotkou branil presile Ukrajinskych nacistu.

   Bezpecnost prace je v rusku na prvnim miste.

   • pjanyska
    07:59 26.04.2022

    Tohle uz neni o bezpecnosti prace, ale o stupidite lidi. Co to tam chtel s tou kladou delat? Ovsem pozor, mozna maji celou armadu Drapaliku a nic se mu nestalo. :-)

    Tohle uz neni o bezpecnosti prace, ale o stupidite lidi. Co to tam chtel s tou kladou delat? Ovsem pozor, mozna maji celou armadu Drapaliku a nic se mu nestalo. :-)

    • lukas000
     08:13 26.04.2022

     To je dobra otazka, nechtel zabezpecit aby se ta dve mnohatunova vozidla nesrazila tim, ze mezi nimi bude drzet kladu, ktera svym druhym koncem byla zaklinena u kabiny ridice ?

     To je dobra otazka, nechtel zabezpecit aby se ta dve mnohatunova vozidla nesrazila tim, ze mezi nimi bude drzet kladu, ktera svym druhym koncem byla zaklinena u kabiny ridice ?

     • Gator
      10:31 26.04.2022

      Chtěli tu první mašinu tou kládou nechat odtlačit ....No, chlapec měl po tom zásahu do hlavy dosti silnou anestezii.

      Chtěli tu první mašinu tou kládou nechat odtlačit ....No, chlapec měl po tom zásahu do hlavy dosti silnou anestezii.

    • mexir
     08:59 26.04.2022

     Jednou jsem se po pár hodinách sezení v hospodě v Růžové představil spolusedícímu a ptal se, zda mohu znát jeho jméno. Ošíval se. Prý se budu smát. Měl pravdu. Drápalík! Takže ...Zobrazit celý příspěvek

     Jednou jsem se po pár hodinách sezení v hospodě v Růžové představil spolusedícímu a ptal se, zda mohu znát jeho jméno. Ošíval se. Prý se budu smát. Měl pravdu. Drápalík! Takže pozor existují. Leč v zanedbatelném množství.Skrýt celý příspěvek

  • Stonkeeper
   08:06 26.04.2022

   No jo no. Kdyby mel prilbu:)

   No jo no. Kdyby mel prilbu:)

   • lukas000
    08:15 26.04.2022

    Nebo strizliveho velitele.

    Nebo strizliveho velitele.

 • Jirka33
  07:15 26.04.2022

  Divoký kačer: Putin ten malý stůl držel, aby mu ho Šojgu neukradl jako ten dlouhý, vyvrací Kreml spekulace o prezidentově zdraví

  Divoký kačer: Putin ten malý stůl držel, aby mu ho Šojgu neukradl jako ten dlouhý, vyvrací Kreml spekulace o prezidentově zdraví

  • bently
   07:19 26.04.2022

   Spíš se tak toporně držel, aby po Šojgučovičovi neskočil a nevytáhnul z něj duši jak kdysi auforu z hlubin jezera. Štvát ho tenhle mistrnej vojenskej taktik musí neuvěřitelně.

   Spíš se tak toporně držel, aby po Šojgučovičovi neskočil a nevytáhnul z něj duši jak kdysi auforu z hlubin jezera. Štvát ho tenhle mistrnej vojenskej taktik musí neuvěřitelně.

 • jj284b
  06:30 26.04.2022

  https://twitter.com/CanadianUk... Tak nakoniec to vyzera ze rusi poslali extra jednotky do Chersonu.. vraj tam teraz maju asi 25000 vojakov ...Zobrazit celý příspěvek

  https://twitter.com/CanadianUk...

  Tak nakoniec to vyzera ze rusi poslali extra jednotky do Chersonu.. vraj tam teraz maju asi 25000 vojakov pripravenych utocit bud na Krivy Roh alebo na MykolaivSkrýt celý příspěvek

  • Roland
   07:18 26.04.2022

   Na letošního 9. 5. jsem fakt zvedavej. Ale je mi dost uzko z toho co se do toho 9. bude na ua dit

   Na letošního 9. 5. jsem fakt zvedavej. Ale je mi dost uzko z toho co se do toho 9. bude na ua dit

   • Poly
    08:23 26.04.2022

    13 dní...To je dost málo.

    13 dní...To je dost málo.

   • Ján Paliga
    09:47 26.04.2022

    Možno pre epidémiu termín "víťaznej" prehliadky presunú na iný termín.

    Možno pre epidémiu termín "víťaznej" prehliadky presunú na iný termín.

  • s2pi
   07:22 26.04.2022

   #Russian second phase has begun all across the Southern and Eastern fronts. They have dedicated roughly 25,000 troops combined for this offensive. Pod tou druhou fazou myslia po ...Zobrazit celý příspěvek

   #Russian second phase has begun all across the Southern and Eastern fronts. They have dedicated roughly 25,000 troops combined for this offensive.

   Pod tou druhou fazou myslia po ofenzyve na Kyjiv, alebo druha faza druhej operacie na Donetsk a Luhansk?Skrýt celý příspěvek

  • Rošťák
   07:42 26.04.2022

   Kluci, pokud chápu že na východní a jižní frontě mají 25k vojáku k ofenzívě, ne jen u Chersonu

   Kluci, pokud chápu že na východní a jižní frontě mají 25k vojáku k ofenzívě, ne jen u Chersonu

  • Tino
   08:37 26.04.2022

   no museli by na smer Kryvij rog poslat 25k minimalne aby sa vobec k mestu dostali, nestaci na dobytie, ani bklucenie, naopak realne hrozi, ze cele zoskupenie uA odrezu a zlikviduju ...Zobrazit celý příspěvek

   no museli by na smer Kryvij rog poslat 25k minimalne aby sa vobec k mestu dostali, nestaci na dobytie, ani bklucenie, naopak realne hrozi, ze cele zoskupenie uA odrezu a zlikviduju ale tak RUS hadam vedia co robia....ten tlak v suvislsoti s datumom 09.05. je zda sa tak velky, ze robia aj extremne riskantne , mozno nezmyselne rozhodnutia...vedia poskodit logistiku zo zapadu uA, vedia viazat nejake sily UA v tomto smere, ale prisun zasob nezastavia UA je proste prilis velka a RUS je malo na to aby vyclenili jendotky, ktore drzia v sachu ine UA jednotky....ale mozn osa novy RUS general ukaze ako strategicky a takticky genius, skor si ale myslim, ze RUS opat plytvaju....koli politike aambiciam politikov si nechaju zakilovat hafo zivej sily a stratia hafo techniky.Skrýt celý příspěvek

 • stroup
  06:30 26.04.2022

  Neověřeno: Manželkám ruských orků kteří zmizeli na Ukrajině je vypláceno 10000 rublů.. tedy asi 3000,- korun. Můj pes má o dost větší ...Zobrazit celý příspěvek

  Neověřeno:
  Manželkám ruských orků kteří zmizeli na Ukrajině je vypláceno 10000 rublů.. tedy asi 3000,- korun. Můj pes má o dost větší hodnotu...

  https://www.reddit.com/r/ukrai... Skrýt celý příspěvek

  • jj284b
   06:31 26.04.2022

   https://twitter.com/olex_scher...

   nj, mozu si za to kupit big mac! (teda nemozu samozrejme)

   https://twitter.com/olex_scher...

   nj, mozu si za to kupit big mac! (teda nemozu samozrejme)

   • Misonek 76
    07:27 26.04.2022

    No muzou si koupit pecenou bramboru od Strejcka Vani nebo jak to ten poslanec navrhoval.

    No muzou si koupit pecenou bramboru od Strejcka Vani nebo jak to ten poslanec navrhoval.

   • Technista
    09:35 26.04.2022

    Putin řekl jednorázově 5 miliónů rublů každé rodině + nějaké kompenzace. https://www.rbc.ru/politics/18... Někde slibují přidat regionální platby až 2 ...Zobrazit celý příspěvek

    Putin řekl jednorázově 5 miliónů rublů každé rodině + nějaké kompenzace. https://www.rbc.ru/politics/18... Někde slibují přidat regionální platby až 2 milióny rublů. https://newsnn.ru/news/society... Ale praxe může být jiná. https://www.fontanka.ru/2022/0... Skrýt celý příspěvek

    • alter01
     10:03 26.04.2022

     Všetko záviselo od výšky strát ! Keď išli iba na prehliadku do Kijeva , potom mohol slúbiť aj 10 milionov. Pri 5 milionoch a iba dnešných stratách by to boli desiatky bilionov ...Zobrazit celý příspěvek

     Všetko záviselo od výšky strát ! Keď išli iba na prehliadku do Kijeva , potom mohol slúbiť aj 10 milionov.
     Pri 5 milionoch a iba dnešných stratách by to boli desiatky bilionov rubľov / asi 100 bilionov/ , čo je viac ako rozpočet RF. Museli by spostiť tlačenie rubľov na toaletný papier!Skrýt celý příspěvek

  • Fiagy
   06:56 26.04.2022

   Já už se lekl, že má palec nahoru a ona jen podepírá deštník. Ale tváří se všechny i na fotkách dole opravdu šťastně :-)

   Já už se lekl, že má palec nahoru a ona jen podepírá deštník. Ale tváří se všechny i na fotkách dole opravdu šťastně :-)

  • bently
   07:02 26.04.2022

   Ale tak je vidět, že sami Rusové evidentně dobře znají svou vlastní hodnotu.

   Ale tak je vidět, že sami Rusové evidentně dobře znají svou vlastní hodnotu.

   • raven66
    08:29 26.04.2022

    Ked iba chlastal, bil ju a obcas ozraty znasilnil (tradicne hodnoty ruskeho muzika), tak by tym, ze dostala zaplatene malo vlastne vyhrat, nie? To je teraz dilema ruskej ...Zobrazit celý příspěvek

    Ked iba chlastal, bil ju a obcas ozraty znasilnil (tradicne hodnoty ruskeho muzika), tak by tym, ze dostala zaplatene malo vlastne vyhrat, nie? To je teraz dilema ruskej propagandy, ci ich dat usmievave na fotke, alebo smutne. Usmievave, ze im zaplatili, alebo smutne, ze prisli o manzela.Skrýt celý příspěvek

  • lukas000
   07:15 26.04.2022

   To je docela dobre, nevim nevim kdo mi dal za tu moji 10K v tvrde mene.

   To je docela dobre, nevim nevim kdo mi dal za tu moji 10K v tvrde mene.

  • janusinko
   07:24 26.04.2022

   Ten Stalin na tej nálepke na aute vypovedá asi najvýstižnejšie o tejto situácii.

   Ten Stalin na tej nálepke na aute vypovedá asi najvýstižnejšie o tejto situácii.

  • Stonkeeper
   08:07 26.04.2022

   Nevypadaj moc zdrcene.

   Nevypadaj moc zdrcene.

   • Ján Paliga
    09:50 26.04.2022

    Bude sa predsa šopovat ... :)

    Bude sa predsa šopovat ... :)

Načítám diskuzi...