Michta, Bartosiak: Evropa je bezbranná a Spojené státy se chovaly jako šílenci

Michta, Bartosiak: Evropa je bezbranná a Spojené státy se chovaly jako šílenci
Andrew Michta / YouTube PrtSrc (Zvětšit)

Polský geopolitický odborník doktor Jacek Bartosiak si do svého pořadu na Strategy&Future pozval amerického bezpečnostního experta polského původu Andrewa Michtu. Ve více než 40 minut dlouhém rozhovoru se oba pánové dotkli klíčových témat současnosti, zejména běžící americko-čínské konfrontace.

Andrew Michta je americký politolog a bezpečnostní expert polského původu, který působí jako děkan na fakultě Mezinárodních a bezpečnostních studií v Evropském centru George C. Marshalla (George C. Marshall European Center for Security Studies). Dříve byl profesorem v americkém výzkumném institutu Naval War College. Působí také ve prospěch think-tanků RAND Corporation nebo IISS (International Institute for Strategic Studies). Michta hovoří anglicky, francouzsky, německy, rusky a polsky. Celý rozhovor byl veden v polském jazyce a Michta, jak zdůraznil, vyjadřoval jen své osobní názory.

Michta se označil za „ofenzivního realistu“, dle definice Johna Mearsheimera. Podle bakalářské práce Americký strategický přesun do asijsko-tichomořského regionu v kontextu velmocenské strategie Spojených států amerických se ofenzivní realisté „nedomnívají, že státy jsou přirozeně agresivní z toho důvodu, že by měly nekončící touhu po moci. Naopak vidí jako hlavní touhu států snahu o přežití. Státy podle nich tedy nade vše upřednostňují bezpečnost.“ Podle tohoto postoje je mezinárodní systém anarchický a neexistuje žádná vyšší autorita poskytující spravedlivou ochranu.

Ofenzivní realisté (na rozdíl od defenzivních realistů) jsou přesvědčeni, že čím více moci stát získá, tím bezpečněji se může cítit. V systému tedy existuje minimum států držících status quo. „Naopak velmoci neustále vyhledávají příležitost na posílení svého postavení na úkor svých mocenských konkurentů,“ píše Jurečka.

Michta se označil za odpůrce liberálního institucionalismu. Podle této teorie mezinárodní právo dokáže udržet pravidla hry a mírové řešení sporů mezi aktéry. Michta uvádí, že dle jeho pohledu bezpečnost státu na mezinárodní scéně určuje hospodářská síla daného státu, soudržnost společnosti, vojsko, schopnost projekce síly nebo schopnost kontrolovat prostor kolem vlastních hranic. 

„Dnes, a píše se o tom v národní americké bezpečnostní strategii [National Security Strategy] a v americkém obranné strategii [National Defense Strategy], v dokumentech z let 2017 a 2018, se [v USA] obnovuje strategický realismus. Odcházíme od univerzálního liberalismu, který dominoval v mezinárodních vztazích od konce studené války,“ uvedl Michta. Právě toto liberální myšlení v mezinárodních vztazích umožnilo růst Číny a oslabení Západu. 


Jacek Bartosiak a Andrew Michta

Situace je složitější než před rokem 1991, kdy Západ čelil vojensky silnému, ale ekonomicky slabému Sovětskému svazu. „Dnes máme mnohem komplikovanější situaci. [...] Máme dva státy, komunistickou Čínu a Rusko. Rusko je podle mě revizionistickým státem, Rusové chtějí revidovat systém vzniklý po studené válce. Čína ho chce zase radikálně změnit na systém zaměřený kolem jejich vlastních priorit,“ myslí si Michta.

Bartosiaka, jako moderátora diskuse, zajímala současná pozice Spojených států na konfrontační trajektorií s Čínou. Americký odborník v odpovědi upozornil na katalyzující dopady pandemie Covid-19. „Jakékoliv naše dřívější projekce o mocenském vzestupu nebo pádu různých zemí, to vše pandemie zásadním způsobem promíchala. Myslím si, že naše časové okno je mnohem kratší, než bylo před pandemií,” uvedl Michta. Pandemie totiž zásadně ovlivňuje ekonomickou a vojenskou pozici států. Zejména Evropa je podle amerického odborníka (až na některé země) zcela odzbrojená. 

„Jasně jsme uvedli, že Čína a Rusko jsou našimi konkurenty a ohrožují současný bezpečnostní řád. Kdybychom o tom mluvili o deset let později, bylo by už pozdě,” podotkl Michta s tím, že tento nový vztah USA k Číně se nezmění ani po amerických prezidentských volbách.

Hlavní chybou Spojených států bylo, že Čínu od svého ekonomického systému neodřízly mnohem dříve. „Číňané provedli radikální koncentraci dodavatelských řetězců, a to takovým způsobem, že všechny naše teorie o modernizačním a demokratickém rozvoji Číny selhaly. Pamatujete si, jak se měla Čína stát odpovědným členem mezinárodního společenství? Všechno tohle jsem považoval hned od počátku za velmi naivní,” uvedl Michta.

„Čína prošla a prochází naprosto radikálním procesem modernizace. Uvědomme si, že v posledních 30 letech HDP Číny vzrostlo o 900 %. Člověk, který tehdy bydlel v domě s hliněnou podlahou, nyní bydlí v moderním domě, má auto a jiné věci. Tohle se všechno stalo v průběhu 30 let, je to neuvěřitelná transformace,” myslí si Michta.

Čínský pokrok ale nevedl k posilování liberálně-demokratické, do politiky zapojené střední třídy, jak si Západ naivně myslel, ale k růstu velmi asertivního čínského nacionalismu a asertivního geopolitického chování. Tento naivní přístup Západu, jak uvádí americký autor, byl dán představou o konci dějin podle Fukuyamy, tedy že liberální demokracie, tržní ekonomika, volný trh a mezinárodní liberální instituce dějinně navždy zvítězili a jde do skonání světa o konečné uspořádání mezinárodního řádu. „To očividně nemá nic společného se situací, ve které se nacházíme,” uvedl Michta.   

Indicie o „dystopické” dráze Číny se měly objevovat již od roku 2000. „Kdybychom jsme snažili Čínu odstřihnout od našich dodavatelských řetězců před deseti lety, tak by úroveň robotizace, automatizace a umělé inteligence jednoduše nedokázala vykompenzovat levnou čínskou pracovní sílu. Celá globalizace byla vlastně o přenesení americké, a částečně evropské, japonské a jihokorejské produkce do Číny. Jednoduše proto, aby se využil nejen čínských trh, ale také velmi levná čínská práce,” uvedl Michta.

„Tento krok nevedl jen k deindustrializaci Spojených států, ale také k problémům se společenskou soudržností a politickým konsensusem. Podle mě, když vezmu v úvahu úroveň automatizace a umělé inteligence, jsme schopni převést většinu dodavatelského řetězce zpět do Spojených států, nebo vytvořit záložní výrobní řetězce,” uvedl Michta a varoval, že například 80 % antibiotik užívaných ve Spojených státech se vyrábí v Číně. 

„Nemyslím si, že je pozdě, ale podle mě jsme v kritickém momentu. Co nevím, a co podle mě neví nikdo, zda čínské hospodářství, které se stalo gigantickým světovým hospodářstvím, která je v PPP [parita kupní síly] nominálně větší než americké, zda jde opravdu o inovativní hospodářství, nebo jde pořád o manufakturu,” řekl Michta.

Západ také naivně (samozřejmě z dnešního pohledu) poskytl Číně kompletní přístup ke svému výzkumu, technologiím, inovacím, know-how a školskému systému. „To, že Západ začal vyrábět v Číně, bylo podle mého názoru největší chybou za posledních 40 let,” říká Michta a dodává, že v průběhu studené války Západ velmi dbal, aby Sovětský svaz neměl přístup k citlivým západním vědomostem, technologií a vzdělání. „Vyspělost Západu nebyla daná špičkovou matematikou a designem, Sověti to dělali také dobře, ale opírala se o celkovou technologickou kulturu, technologické procesy, kvalitní technologické pracovníky. A to všechno jsme vzali a darovali Číně. To bylo šílenství,” myslí si Michta. Důvodem mohla být chtivost západních firem nebo naivita ohledně demokratizace Číny (nebo obojí).

Za Armádní noviny uveďme, že Čína tuto západní naivitu potichu a disciplinovaně využívala celá desetiletí. Čína krotila své geopolitické a nacionalistické ambice a nasávala / kradla západní technologie, vědecké poznatky a využívala západní vzdělávací systém. Nyní se Čína rozhodla již nic nepředstírat a jde do konfrontace se Spojenými státy. 

„Došlo k masovému transferu vědy a technologií. Před pandemií měly Spojené státy milion zahraničních studentů, z toho 370 000 byli Číňané, zejména vysokoškolští studenti v technických oborech,” připomněl Michta. Za Armádní noviny uveďme, že tito čínští studenti (jak možná někteří doufali) se nesocializovali v americké kultuře, ale naopak vyhýbali se kontaktu s americkými studenty, mimoškolních aktivit a drželi se v uzavřeném kolektivu. „Udělali jsme obrovskou chybu, tím, že jsme dovolili provést Číně obrovský technologický skok, aniž bychom brali v úvahu, že jednáme s totalitářskou zemí,” uvedl Michta. 

Podle Bartosiaka Západ stojí před gigantickou výzvou, jako nikdy předtím v historii. Minimálně ne od roku 1945, kdy Američané stvořili současný světový bezpečnostní řád, který umožnil zcela bez obav a podle jasných pravidel přesouvat ve strategickém měřítku zboží, suroviny a technologie po světových oceánech. Každý, kdo vysílá nákladní loď z jednoho konce světa na druhý, díky Spojeným státům ví, že jeho loď v bezpečí dopluje na druhý konec světa (a dostane zaplaceno). To zcela dramaticky snižuje náklady na světovou strategickou přepravu, tedy aspoň pro spojence USA a ty, kteří akceptovali pravidla hry nastolené Washingtonem. Tohle všechno chtějí Číňané podle Bartosiaka změnit.

„Slyšel jsem od jednoho Číňana v Hongkongu, že Číňané se chtějí posledních 500 let odvrátit od revoluce na světových oceánech a změnit celý systém světového dodavatelského řetězce. Tímto způsobem chtějí porazit Západ,” řekl Bartosiak. Čína svou polohou jednoduše nikdy nebude světovou námořní velmocí, rozhodně ne jako Spojené státy, které mají skvělý přístup hned na dva světové oceány. Cílem Číňanů je zejména obejít námořní obchodní trasy a propojit pomoci suchozemských cest (projekt Nová hedvábná stezka) Asii a Evropu. 

„Půl roku jsem na toto téma napsal článek, nazval jsem to globální inverzí. Mořské trasy a navigace se staly natolik bezpečné, že náklady a riziko mořské dopravy zůstalo zredukováno na úroveň pozemní dopravy. Celý vztah mezi pozemní a námořní dopravou se proměnil. My žijeme v tomto světě, ve kterém imperiální a koloniální expanze, a dominanci mořských národů, považujeme za úplně přirozené,” myslí si Michta. Podle amerického autora jsou Spojené státy ve své podstatě mořským národem, něco jako mnohem větší Velká Británie, který se nemusí obávat přímého vojenského útoku na svou domovinu. Spojené státy tedy ve 20. století využili svůj námořní potenciál úplně stejně, jako v 19. století Velká Británie. 

„Jak víte, naše vojenské loďstvo je součástí naší Konstituce. Kongres se musí starat o vojenské námořnictvo, a také budovat armádu. Spojené státy jsou tedy ve své podstatě námořní mocností,” uvedl Michta. Za Armádní noviny uveďme, že americké námořnictvo musí mimo jiné ze zákona udržovat v provozu 11 letadlových lodí. 

Číňané nyní chtějí propojit všechny surovinové zdroje a trhy pomoci pozemních komunikací. Podle Michty ale Číňané také masivně investují v evropských přístavech. Do Evropy (tedy před pandemií) jde 75 % veškerého importu přes evropské přístavy. Číňané zejména úzce spolupracují s Nizozemci v amsterodamském a rotterdamském přístavu mají Číňané 30% podíl. Stejně tak stavějí přístavy na jihu, například čínská námořní základny v Džibutsku je centrem čínských vojenských operací v Africe. 

„Podle mě Číňané z jedné strany budují vojenské námořnictvo, které ale stále není srovnatelné s námořnictvem Spojených států. Pokud se ale podíváme na počty lodí, tak čínské námořnictvo je větší než to americké. Číňané sice neoperují na ohromných vodních plochách jako Spojené státy, ale začínají pronikat do různých oblastí, včetně Středozemního moře, a také pronikli do Baltiku,” uvedl Michta. Číňané chtějí také budovat obří jaderné ledoborce o výtlaku 330 000 tun k tomu, aby vytvořili severní námořní dopravní koridor do Evropy (kolem severního ruského pobřeží). 

„Podle mého názoru se Číňané snaží vytvořit bezpečný dodavatelský systém přes celou Eurasii propojující asijský a evropský trh, později také africký,” myslí si Michta a varoval, že pokud se jim to podaří, současně Číňané vytlačí dolar jako světové platidlo (dnes více než 60 % světové ekonomiky běží na dolarech) a zajistí bezpečí na celé délce dodavatelských tras (to mimo jiné může vést k čínské invazi do střední Asie), z Evropy se nestane vstupní brána transatlantického systému do Eurasie, ale koncová výspa dodavatelského řetězce nového čínského impéria. Současně Spojené státy pak budou vytlačeny z celého nového Eurasijského systému. 

Za Armádní noviny uveďme, že vytvoření suchozemských dodavatelských tras mezi Evropou a Čínou, které budou obcházet Indický a Atlantický oceán, si ale vyžádá astronomické náklady, někteří mluví o několika trilionech dolarů. Současně Číňané (možná s Rusy?) musí pomocí vojenské síly zajistit bezpečí a udržovat pravidla po celé transportní trase. To si bez pochyby vyžádá politicky, ekonomicky (a v případě potřeby vojensky) podmanit si země střední Asie, zejména pokud se chce Čína propojit s arabským a perským světem.

Bartosiak se pak Michty zeptal, co mají Spojené státy okamžitě změnit ve vztahu k Číně, aby takovému scénáři zabránily. „Podle mě existují tři základní elementy takové strategie. Na americkém jihu existuje pořekadlo: ‚Když jsi dole, přestaň kopat‘. Musíme radikálně změnit naší hospodářskou politiku vůči Číně a prostě useknout dekády trvající dostup, na každé úrovni našeho hospodářství, do vzdělávacího systému a dodavatelského řetězce. Čína chce v podstatě Spojené státy proměnit v tributární stát, kterému prodává své produkty a suroviny, to je dlouhodobá strategie. [...] To je podle mě stejný plán i pro Evropu,” vysvětlil Michta s tím, že to bude velmi těžké, protože existuje velmi silné byznysové a hospodářské lobby, které je proti takovémuto radikálnímu kroku.  

„Nestačí ale Čínu jen ohraničit, musíme vyhrát konkurenci v technologiích. Potřebujeme investice do technologií. Srovnal bych to se závodem z 60. let, kdo dříve přistane na Měsíci. Je třeba masové investice a masivní reformu amerického vzdělávacího systému. To je naprosto klíčový element úspěšné strategie,zdůraznil Michta a varoval, že spousta mladých Američanů nestuduje techniku, ale druhořadé společenské obory, jako jsou „gender” studia. S tím se váže i návrat klíčových segmentů výroby do Spojených států, podobně jako to nyní děla Japonsko, které chce třetinu své produkce v Číně vrátit zpět k sobě domů.

„Třetím elementem je obnovení spojenectví a vojenského potenciálu Západu”, říká Michta a varuje, že většina evropských armád nebo vojenských letectev nedokáže provádět efektivní vojenské operace. „Spojené státy nejsou připraveny vést dvě vojenské operace na hlavních bojištích, jak to bylo v období studené války, kdy existovaly hlavní dva hlavní strategické prostory ‒ Evropa a Asie, plus třetí menší konflikt na Středním východě,” říká Michta. Problém je, že Západ posledních 20 let vedl válku proti islámskému terorismu a zanedbal budování schopností pro boj se svými hlavními konkurenty, tedy Ruskem a Čínou. To pochopitelně obě země plně využily. 

„Evropa, transatlantické spojenectví, je naprosto klíčové. Nejen z hlediska vidění bezpečnosti celého spojenectví, ale hlavně Evropy samotné. Řeknu to prostě. V této chvíli neustále roste napětí v Indopacifiku. Ve chvíli, kdy dojde ke krizi, nebo dokonce k nějaké kinetické konfrontací, americké zdroje se budou koncentrovat tam [...]. Jestliže Evropané nebudou mít dostatečně schopné ozbrojené síly, které poskytnou důvěryhodné odstrašení, budou absolutně v libovůli Ruska,” říká Michta. „Říkám naším evropským kolegům. Tady nejde o to, kdo má rád nebo nemá rád Trumpa, Merkelovou nebo Macrona, to jsou životní a společné zájmy všech zemí v Evropě, ale i Spojených států, Kanady a našich spojenců v Asii. Bohužel podle mě zatím [v Evropě] neexistuje politická vůle, s výjimkou několika zemí. A jde o hlavně nárazníkové země.”   

Za Armádní noviny uveďme, že úpadek vojenských schopností Evropy (zejména západní) se neustále zrychluje. Evropa nemá žádné bojové drony, žádnou pozemní protivzdušnou obranu, žádnou protiraketovou obranu, nemá zbraně dlouhého dosahu, minimum moderních tanků a BVP, výrazně slabší námořnictvo, než je Čínské a už vůbec ne zásoby munice a surovinové zdroje pro delší konflikt. S tím souvisí i nízká odolnost evropského průmyslu, hospodářství, společnosti a celého evropského zápolí na případný konflikt. Schopnost logisticky a servisně zajistit provoz té málo supermoderní (superdrahé) vojenské techniky je také diskutabilní (Německo je odstrašující případ). Vše navíc urychluje ekonomická krize pandemie Covidu-19, přesunutí evropských zdrojů do ideologie „green dealu” a vzestup radikálních levicově-liberálních stran a hnutí.

Michta uvedl, že hlavním problémem je vnímání nebezpečí. Pokud jde o Pobaltí, Polsko a Rumunsko, existuje zde jasný pocit nebezpečí ze strany Ruska a silná politická vůli modernizovat armády: „Když se ale začínám posouvat více na západ, začíná se to měnit. Němci již nejsou nárazníkovou zemí, to je ohromná změna, které nastala v 90. letech. No a když dojede do Paříže, tak ti se dívají na jih. Francouzi perfektně chápou, že jižní hranicí Evropy není Středozemí, ale Sahel, Severní Afrika. Takže bezpečností optika Francouzů směřuje tímto směrem. No a když dojdete do Portugalska, tak ani nevíte, jakou tam mají bezpečnostní optiku.” 

Bartosiak se následně zeptal Michty na jeho vizi Polska v příštích deseti letech. Bartosiak navrhl tři vlastní vize. Podle první, kterou mu řekl zmíněný Číňan v Hongkongu, Polsko skončí jako okrajová země nového římského impéria, které bude obchodovat s Čínou. V této vizi se Evropa odvrátí od Spojených států a posílí technologický a obchodní vztah s Čínou.

Druhou vizí je, Spojené státy se pustí do ostré konfrontace s Čínou a Ruskem. V takovém případě bude Polsko opět nárazníkovou zemí mezi transatlantickým a čínským (čínsko-ruským) impériem. V takovém případě Polsko musí mít silnou armádu. Třetí vizí je, že povstane nové geopoliticky nezávislé římské impérium. Polsko se v takovém případě zřejmě odvrátí od Spojených států k Německu. Přesto i v takovém případě musí mít kvůli Rusku silnou armádu. 

Podle Michty je Polsko zemí s mnohem většími možnostmi a vlivem na bezpečnostní situaci v regionu, než to někdy vyznívá z politických diskusí. „Spojené státy jsou nyní odhodlány jít do plné konkurence s Čínou. Je těžké říct, zda Rusové a Číňané jsou spojenci. Ale když společně staví ponorky, když společně investují do zbrojení, a jsou svázaní společnou pozicí ke Spojeným státům a k mezinárodnímu systému, jsou to de facto spojenci. Rusové jsou samozřejmě menším partnerem, jejich ekonomika je velmi malá. Ale Rusové mají výhodu prostoru a silné armády,” uvedl Michta s tím, že před Rusy stojí vážný úkol modernizace armády podle nejnovějších technologií, například síťového vedení boje. „Zda se to Rusům podaří, je to na jinou diskusi.”

V každém případě, ať vyhraje Trump nebo Biden, Spojené státy jsou na trajektorii konfrontace s Čínou. Michta dále uvedl, že Číňané nejsou pro volný obchod, ale provádějí expanzivní obchodní politiku. Pomocí státem řízených dotací (Čína například dotuje posílání čínského zboží z e-shopů do zahraničí) a krádeží technologií a know-how systematicky ničí konkurenci. 

Podle Michty v Evropě došlo k významné události, když Německo přesvědčilo ostatní země k vytvoření společného dluhu. Dalším krokem bude zřejmě společná evropská fiskální politika a daně. Nebudou to ještě Spojené státy evropské, ale půjde o zcela jiný politický subjekt. Otázkou je, zda takový společný politický subjekt zajistí strategickou a vojenskou bezpečnost ‒ Michta o tom velmi pochybuje a zejména pochybuje, že s podobnou federalistickou Evropu se smíří Polsko.

V každém případě Polsko musí budovat infrastrukturu. „Polská infrastruktura je pořád postimperiální infrastrukturou. Svou podstatou pořád infrastrukturou 19. století. Polské operační schopnosti, jestli jde o schopnost přesouvat vojska, dokonce i po vlastním území, ale mluvím o prostoru celého regionu, byly diktovány imperiálními sovětským vojenskými plány, pro které byl polský terén pouze vnější oblastí impéria,” uvedl Michta s tím, že pro Polsko je tedy naprosto klíčové budovat hospodářství, armádu a infrastrukturu.

Na závěr Michta zdůraznil, že Polsko se musí zaměřit na posilování svých slabých institucí, aby dokázalo jednat v bezpečnostních otázkách samostatně. „Je třeba v Polsku vychovat nové pokolení strategicky myslících lidí, kteří budou umět vyartikulovat národní zájmy, a nejen zájmy v kategoriích, která já nazývám novinářské. Ohromně vážné věci se dějí na periferii Polska, v Bělorusku, na Ukrajině. Tyhle věci budou mít šíleně velký vliv na bezpečnost celého regionu,” uvedl na závěr Michta.

Nahlásit chybu v článku


Související články

Koronavirus Covid-19 a konec impéria Evropské unie

Pandemie koronaviru Covid-19 není pouze zdravotnický problém, ale může zcela změnit politické ...

Covid-19: Starý svět je pryč

Dnes volně navážeme na článek „Koronavirus Covid-19 a konec impéria Evropské unie“ a opět využijeme ...

Covid-19: Dilema Západu. Obětovat lidi nebo ekonomiku?

Polský odborník na geopolitiku Jacek Bartosiak v rozhovoru pro portál Gazeta.pl prezentoval svůj ...

Bartosiak: Hrozí gigantická konfrontace USA a Číny. Evropa váhá, ke komu se připojit

V polském diskusním pořadu Horyzont zpravodajské televize TVN24 vystoupil známý polský geopolitický ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • martinko68
  23:02 19.01.2021

  Poláci vzhledem k historii kterou prošli mají velmi dobré analytiky .

  Poláci vzhledem k historii kterou prošli mají velmi dobré analytiky .

 • Falko
  21:19 17.10.2020

  Tie úvahy majú veľa logických chýb. Napríklad nerozumiem, ak Čína zničí svojich najbohatších obchodných partnerov USA a Európu, kde bude vyvážať svoje produkty.Potom môže mať na ...Zobrazit celý příspěvek

  Tie úvahy majú veľa logických chýb. Napríklad nerozumiem, ak Čína zničí svojich najbohatších obchodných partnerov USA a Európu, kde bude vyvážať svoje produkty.Potom môže mať na predaj čo len chce, bude jej to prd platné, keď nikto nekúpi. Afrika a Južná Amerika sa zatiaľ partiou kúpnej sily zo západom porovnať nedajú. India a Austrália tiež obmedzujú diverzifikuju svoj obchod voči Číne.Skrýt celý příspěvek

 • jozo
  02:48 14.10.2020

  Prosím Vás to je aká úroveň argumentácie "jeden človek v HongKongu mi povedal" tak som sa už dávno nepobavil. Keď niekto argumentuje ako žiak základnej školy ako mu mám ...Zobrazit celý příspěvek

  Prosím Vás to je aká úroveň argumentácie "jeden človek v HongKongu mi povedal" tak som sa už dávno nepobavil. Keď niekto argumentuje ako žiak základnej školy ako mu mám veriť?
  Všimli ste si ako vznikal celý pohon na Čínu? Pred rokom nič také neexistovalo. Áno bolo tu naťahovanie sa a napínanie svalov na oboch stranách, ale to že Čína koncentruje svetové dodávateľské reťazce čo je eufemizmus pre fakt že čínski súdruhovia miliardári chcú ovládnuť svetovú ekonomiku sa vedelo. Však toto hovorili bezpečnostní analytici už dávno tak čo sa zmenilo že teraz odrazu to USA vystrašilo tak že chce ísť pomaly do tretej svetovej a to z večera do rána? Táto informácia kde nastal skutočný bod zlomu by ma zaujímala.
  Druhá vec je, že tento ekonomický merkantilizmus čínskych komunistov je z dlhodobého pohľadu strašná sprostosť. Hlavne trhová ekonomika takto nemôže fungovať. Zdá sa že čínski komunisti chcú ekonomický rast na rozkaz. A chcú si to zabezpečiť za každú cenu. Američania si to interpretujú ako útok na demokraciu, snahu o ovládnutie sveta a z časti majú pravdu, ale tie príčiny nie sú tak jednoduché ako to že je za tým čínsky nacionalizmus. Pravda je taká že čínsky socioekonomický model sa vyčerpáva. V Číne panuje tichá dohoda, národ drží hubu a strana zabezpečuje prácu a zvyšujúci sa blahobyt pre všetkých. Je to ekvivalent amerického sna na čínsky spôsob. Pre čínsku Komunistickú stranu je otázka národnej bezpečnosti a zachovania si tváre zabezpečiť stály a to podčiarkujem stály ekonomický rast. Lenže tie časy šialeného rastu sú preč. Dávno sa vyčerpali možnosti lacnej montovne, vyčerpali sa aj možnosti obrích štátnych investícií, inovačný potenciál krajiny je veľký ale určite nestačí tak čo je ďalší pre komunistov logický krok? Presne to čo robia: ovládnuť klučové zahraničné firmy a maximalizovať koncentráciu know how. Chcú mať ekonomické perpetum mobile aby strana mohla pokojne spávať. Je len otázka času kedy sa im to zosype aj bez USA.Skrýt celý příspěvek

  • Jan Grohmann
   09:46 15.10.2020

   Ne, nemusíte mu věřit, ani ten článek nemusíte číst.
   Jelikož miliony lidí si myslí, že Země je placatá, opravdu nevěřím, že všichni budou s článkem souhlasit. :)

   Ne, nemusíte mu věřit, ani ten článek nemusíte číst.
   Jelikož miliony lidí si myslí, že Země je placatá, opravdu nevěřím, že všichni budou s článkem souhlasit. :)

   • satai
    08:58 19.10.2020

    Oni ale tihle polští geopolitičtí analytici nejsou žádní koperníci.

    Oni ale tihle polští geopolitičtí analytici nejsou žádní koperníci.

 • Radovan
  21:24 13.10.2020

  Je třeba vzít v potaz, že Čínu a Rusko do 10 let doběhne jejich tragická demografie. Na Západě to s ní není taky žádná sláva, ale jsme na tom v průměru dlouhodobě líp oproti těmhle ...Zobrazit celý příspěvek

  Je třeba vzít v potaz, že Čínu a Rusko do 10 let doběhne jejich tragická demografie. Na Západě to s ní není taky žádná sláva, ale jsme na tom v průměru dlouhodobě líp oproti těmhle zemím.
  Rusové budou zřejmě nedostatek pracovní síly řešit tak jako dosud - imigrací ze Střední Asie, jen to ještě více zesílí. Bývalé sovětské středoasijské republiky stále populačně velmi rostou a mají na Rusko stále nějaký vztah. Rusko to ale bude čím dál více měnit.
  Čím bude lidi v produktivním věku nahrazovat Čína je ve hvězdách, KLDR je asi nevytrhne. Nejspíš se pokusí neúprosnou demografii zvrátit nějakou politikou třetího dítěte, ale pochybuji že to bude v desetimilionových aglomeracích, kde je vše nastaveno na tříčlenné rodiny, vůbec reálné.Skrýt celý příspěvek

 • Tesil
  19:41 13.10.2020

  Pokud jde o přesun výroby do Číny rozhodně nejde o naivitu,ale o nenažranost firem.To se ostatně netýká pouze Číny.

  Pokud jde o přesun výroby do Číny rozhodně nejde o naivitu,ale o nenažranost firem.To se ostatně netýká pouze Číny.

 • milan00
  11:38 13.10.2020

  Hm. Takze z clanku som sa dozvedel, ze vo svete neexistuje medzinarodne pravo a dohody, ale vladne v nom anarchia velmoci bojujucich o svoje zaujmy a sfery vplyvu, ked tato ...Zobrazit celý příspěvek

  Hm.
  Takze z clanku som sa dozvedel, ze vo svete neexistuje medzinarodne pravo a dohody, ale vladne v nom anarchia velmoci bojujucich o svoje zaujmy a sfery vplyvu, ked tato anarchia dnes nahradzuje to neexistujuce pravo a poriadok.
  .
  Dalej clanok spomina lacnu otrocku dielnu Zapadu - Cinu, ktora ide vybudovat bezpecnu suchozemsku cestu prepravy tovarov z Ciny do Europy a Azie a nahradit tak tu sucasnu uplne bezpecnu morsku cestu.
  To bude mat za nasledok kolaps dolara a Zapadu celkovo, pretoze z neznamych pricin hodnota dolara ako celosvetoveho platidla a zaroven svetove postavenie Zapadu su zavisle na tom, ci tovar z Ciny sa prepravuje po mori, alebo vnutrozemim.
  .
  A Europa, s jej vojenskou technikou 3-5x vacsou a modernejsou bude porazena ruskymi muzikmi, ktori nas obsadia s ich 300 ako tak modernymi stihackami 4. generacie a 2 600 skorodovanymi tankami, ktore nie su ani schopne prerazit pancier modernych zapadnych tankov.
  .
  Myslim si, ze najdolezitejsia veta celeho clanku je hned v prvom odstavci, v ktorom Michna spomina, ze ide o jeho osobny subjektivny nazor.
  .
  Otazka je, preco AR neuverejnuju nazory americkych, alebo zapadnych expertov, ktori tu svetovu politiku priamo vytvaraju.
  Ale namiesto toho uverejnuju nazory vychodoeuropanov, ktori sa tu zapadnu politiku snazia iba pochopit z toho ich vychodoeuropskeho vnimania sveta.Skrýt celý příspěvek

  • Jan Padesátýpátý
   13:43 13.10.2020

   to není o tom, jestli je politolog z východu nebo ze západu škála názorů mezi politology je dostatečně široká, se všemi extrémy na všechny strany, a to i v rámci jedné země to ...Zobrazit celý příspěvek

   to není o tom, jestli je politolog z východu nebo ze západu
   škála názorů mezi politology je dostatečně široká, se všemi extrémy na všechny strany, a to i v rámci jedné země

   to není jako když zajdeš k doktorovi se zlomenou nohou a jejich názor na věc je plus minus totožnýSkrýt celý příspěvek

   • milan00
    14:38 13.10.2020

    Teoreticky suhlasim. Prakticky je vsak stale medzi mentalitou Vychodu a Zapadu obrovska priepast. . Z hladiska objektivity by preto znacne pomohlo, keby AN uverejnovali nazory ...Zobrazit celý příspěvek

    Teoreticky suhlasim.
    Prakticky je vsak stale medzi mentalitou Vychodu a Zapadu obrovska priepast.
    .
    Z hladiska objektivity by preto znacne pomohlo, keby AN uverejnovali nazory obidvoch stran, ked prevazovat by mali tie zapadne, ktore vychadzaju priamo zo zdroja vytvarania tamojsej politiky.
    .
    Takto sa citim ako ked management Trabanta neustale kritizuje management Mercedesu a radi mu, co ma Mercedes robit, aby bol uspesny.
    .
    Vies, toto sa tyka celej Strednej a Vychodnej Europy - a tym je neustala permanentna kritika Zapadu.
    Ked my v tych nasich malickych hlupych natvrdlych hlavickach sme este stale nedokazali pochopit jednu velmi jednoduchu vec.
    Vlastne dve.
    Tou prvou je fakt, ze pokial by sa Zapad zacal spravat podla nasich predstav a kritiky, v tom pripade by sa z neho stala rovnaka chudobna zaostala neuspesna diera, ako su nase krajiny.
    .
    Tym druhym faktom je to, ze ja uz 30 rokov neuspesne cakam na ten zazrak, kedy nas osvieti Bozia prozretelnost a my sa naucime jednu zakladnu vec - ze ak sa chceme mat rovnako ako na Zapade, musime zmenit nasu mentalitu a namiesto permanentnej kritiky Zapadu by sme sa ho skor mali snazit pochopit a ucit sa od neho.
    .
    Tym samozrejme netvrdim, ze kritika je skodliva.
    Skodliva je iba neobjektivna permanentna kritika.Skrýt celý příspěvek

   • milan00
    14:52 13.10.2020

    Co som ti chcel vlastne povedat je to, ze ja nechcem neustale citat o vyrobe Mercedesov a strategii tej firmy z vyjadreni predstavitelov Trabantu, ale skor by som privital ...Zobrazit celý příspěvek

    Co som ti chcel vlastne povedat je to, ze ja nechcem neustale citat o vyrobe Mercedesov a strategii tej firmy z vyjadreni predstavitelov Trabantu, ale skor by som privital vyjadrenia predstavitelov Mercedesu.
    Ked nazory Trabantu mi stacia iba ako doplnkove - na vytvorenie si co najobjektivnejsieho nazoru.Skrýt celý příspěvek

    • Torong
     09:11 14.10.2020

     Možná, kdybys nebyl tak zatížený svým komplexem toho, že jsi východoevropan, tak bys zaznamenal, že Andrew Michta má sice Polský původ, ale je to Američan a vyučoval na Americké ...Zobrazit celý příspěvek

     Možná, kdybys nebyl tak zatížený svým komplexem toho, že jsi východoevropan, tak bys zaznamenal, že Andrew Michta má sice Polský původ, ale je to Američan a vyučoval na Americké univerzitě. Místo aby ses nad článkem zamyslel, tak se ho snažíš shodit stylem "jsou to Poláci, takže tomu nemůžou rozumět."
     Mimochodem, to jak jsi mimo je vidět na tom, že jsi absolutně nepochopil význam kontroly nad přepravou zboží a surovin...Skrýt celý příspěvek

     • milan00
      14:11 14.10.2020

      V skratke ti vysvetlim rozdiel medzi Vychodom a Zapadom. . Zapad veri, ze jeho spolocnost, ekonomika a politika su postavene na urcitych pevnych moralnych pilieroch - demokracii, ...Zobrazit celý příspěvek

      V skratke ti vysvetlim rozdiel medzi Vychodom a Zapadom.
      .
      Zapad veri, ze jeho spolocnost, ekonomika a politika su postavene na urcitych pevnych moralnych pilieroch - demokracii, solidarite, tolerancii, slusnosti, dodrziavani zakonov, dohod a pravidiel.
      .
      Vychod - a tu ti to poviem po vychodoeuropsky, veri tomu, ze ludia su primitivne egoisticke prasata a preto spolocnost a politika stoja na sebectve, vykoristovani, ovladani ostatnych, nadradenosti, korupcii a primitivisme.
      .
      Pokial teda Zapad veri napr. tomu, ze rozsirenie EU na vychod znamena pre novych clenov prilezitost na zlepsenie urovne nasich krajin a zivotov a Zapad ako bohatsi a silnejsi partner nam je povinny pomoct tak elonomicky, ako aj z hladiska bezpecnosti,
      my verime tomu, ze Zapad nas potrebuje a vyuziva,
      ked Rusi veria tomu, ze Zapad nas zaclenil do EU a NATO iba preto, aby rozsiril svoju sferu vplyvu na ukor Ruska a aby nas mohol kontrolovat a ovladat.
      .
      Rovnaka priepast v chapani sa tyka geopolitiky, spravania sa USA a EU voci Cine a Rusku.
      Zatial co Zapad sa snazi donutit Cinu a Rusko k dodrziavaniu medzinarodneho prava, pravidiel a k vzajomnej spolupraci,
      Cina, Rusko a Vychodna Europa chapu tuto politiku ako egoisticky boj svetovych velmoci o kontrolu a vladu nad tymto svetom.
      .
      Bartosiak, Michna a redakcia AR tu prezentuju vylucne tento primitivny egoisticky konspiracny pohlad na svet.
      .
      Cim, chtiac alebo nechtiac pomahaju sirit rusku propagandu a rusky pohlad na svet, podla ktoreho su ludia tie obycajne primitivne senebecke prasata, ktore sa biju navzajom medzi sebou o co najvacsi valov a nazratie sa.Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      14:36 14.10.2020

      Ty máš opravdu komplex...

      Ty máš opravdu komplex...

     • Jan Padesátýpátý
      15:36 14.10.2020

      milan00: je to trošku pravda, ale nelze to tvrdit tak kategoricky na západě je dost i těch "egoistických prasat" a na východě těch "morálních pilířů" A díval bych se na to trochu ...Zobrazit celý příspěvek

      milan00:

      je to trošku pravda, ale nelze to tvrdit tak kategoricky
      na západě je dost i těch "egoistických prasat" a na východě těch "morálních pilířů"

      A díval bych se na to trochu víc skepticky:
      Prasat je hodně, a pilířů minimum. Ale jsem vděčný i za každého polopilíře.Skrýt celý příspěvek

     • Jan Padesátýpátý
      15:39 14.10.2020

      Torong: Když někdo dokáže objektivně uznat chyby na své straně, proč by to měl být komplex? Ano, je rozdíl mezi uznáním chyb a sebemrskačstvím, ale v tomto případě to vidím blíž k ...Zobrazit celý příspěvek

      Torong:

      Když někdo dokáže objektivně uznat chyby na své straně, proč by to měl být komplex?
      Ano, je rozdíl mezi uznáním chyb a sebemrskačstvím, ale v tomto případě to vidím blíž k tomu prvnímu. 40 let komunismu je na naší morálce pořád znát.Skrýt celý příspěvek

     • SYN_
      23:50 14.10.2020

      "Zatial co Zapad sa snazi donutit Cinu a Rusko k dodrziavaniu medzinarodneho prava, pravidiel a k vzajomnej spolupraci, Cina, Rusko a Vychodna Europa chapu tuto politiku ako ...Zobrazit celý příspěvek

      "Zatial co Zapad sa snazi donutit Cinu a Rusko k dodrziavaniu medzinarodneho prava, pravidiel a k vzajomnej spolupraci,
      Cina, Rusko a Vychodna Europa chapu tuto politiku ako egoisticky boj svetovych velmoci o kontrolu a vladu nad tymto svetom."

      Tomuto je někdy nekonečně obtížné uvěřit, takový případ Iran Air 655 byl například v tomto směru totální pošlapání jakéhokoliv mezinárodního práva a ukázková reprezentace toho jak na právu najednou nezáleží když jde o to neshodit image světového suveréna. Aneb co naše armáda tvoří, dobře tvoří, a kdyby se náhodou spletli tak platí pravidlo a).Skrýt celý příspěvek

     • milan00
      09:39 15.10.2020

      @SYN_ To zostrelenie bol obycajny nestastny omyl, za ktory USA skoncili na medzinarodnom sude, na ktorom uzavreli s Iranom medzi sudny dohodu ktorej sucastou bolo vyplatenie ...Zobrazit celý příspěvek

      @SYN_
      To zostrelenie bol obycajny nestastny omyl, za ktory USA skoncili na medzinarodnom sude, na ktorom uzavreli s Iranom medzi sudny dohodu ktorej sucastou bolo vyplatenie odskodneho iranskym rodinam obeti.
      .
      Pokial by boli USA tym vasim vyfantazirovanym ,,svetovym krvavym agresorom a hegemonom”, v tom pripade by sa tomu medzinarodnemu sudu a vyplateniu odskodenia akurat tak vysmiali.
      Rovnako, ako priznaniu sa k tomu zostreleniu, ako to robia tie primitivne ruske prasata.Skrýt celý příspěvek

     • milan00
      10:00 15.10.2020

      @Jan Padesátýpátý No vidis. Ty tu patris medzi tych najinteligentnejsich, najslusnejsich a najobjektivnejsich prispievatelov a ani ty never is tomu, co som tu napisal. Cize, aj ked ...Zobrazit celý příspěvek

      @Jan Padesátýpátý
      No vidis.
      Ty tu patris medzi tych najinteligentnejsich, najslusnejsich a najobjektivnejsich prispievatelov a ani ty never is tomu, co som tu napisal.
      Cize, aj ked sa ospravedlnujem, ty si len konkretne potvrdil to, co som o vychodoeuropanoch napisal vyssie.
      .
      A teraz ti dam maly hlavolam:
      .
      Skus sa vyzit do kozu zapadoeuropanov.
      Ktorym sa najskor Sovietsky zvaz vyhrazal znicenim pocas Studenej vojny,
      Potom sledovali pad socializmu a otvorenie hranic na vychod, odkial sa hrnuli statisice ludi na starych autobusoch, ktori I’m kradnu v obchodoch, vykonavali potrebu v parkoch, neskor kradli auta, zvysovali kriminalitu, pracovali u nich nelegalne, lakali ich firmy na nizsie mzdy a danove ulavy, cim oni prichadzali o peniaze a pracovne miesta,
      a aj napriek tomu oni nas pozvali do EU, ochotne platia vysoke dane, ovela vyssie ako u nas, aby nam mohli poslali dotacie na zlepsenie nasej urovne, ktore my aj tak scasti rozkradneme a vyssie dane platit rozhodne odmietame,
      rovnako ako odmietame pomoct s pristahovalcami a ako sme my Slovaci odmietli prispiet, alebo sa skor zarucit Eurovalom, aj ked sme to nakoniec schvalili,
      .
      a za to vsetko my Zapadu nielenze absolutne neprejavujeme ziadnu vdacnost,
      ale my na Zapad nadavame, neustale ho kritizujeme, nepovieme nan jedine dobre slovo, my sme dokonca presvedceny o nasej superiorite a hluposti Zapadu,
      Ked nakoniec my povazujeme zapadoeuropanov a Americanov za primitivne spinave sebecke prasata, ktore dosiahol svoju uroven urcite nie pracou, sikovnostou a solidaritou, ale presne naopak klamanim, podvadzanim, kradnutim a vyuzivanim a vykoristvanim inych.
      .
      A teraz sa skus zamysliet, co si za to o nas Zapadoeuropania myslia a aky maju o nas nazor?
      Ja ho po vyse 20. rokoch emigracie poznam a radsej ho tu ani nenapisem.
      Rovnako, ako ti ho ziadny zapadoeuropan nikdy do oci nepovie.
      Zo slusnosti.
      Ked my este aj tuto ich slusnost povazujeme za falosnost.
      Pokial by nam to vsak ,,neslusne” do oci povedali, vtedy by Sme sa my dosmrti urazili a zacali ich obvinovat z povysovania sa a ktovie coho vsetkeho.
      .
      Vies, ludska hlupost a primitivizmus su fakt nekonecne.Skrýt celý příspěvek

     • Jan Padesátýpátý
      12:58 15.10.2020

      nestrefil jsem se s odpovědí, je níže

      nestrefil jsem se s odpovědí, je níže

     • Torong
      14:11 15.10.2020

      Jan Padesátýpátý: Oběktivně uznat chyby na své straně? Tak to asi máme každý jiný pohled na tremín objektivně... To co tu předvádí Milan00 je černobílý pohled na svět, kde černá je ...Zobrazit celý příspěvek

      Jan Padesátýpátý:
      Oběktivně uznat chyby na své straně? Tak to asi máme každý jiný pohled na tremín objektivně... To co tu předvádí Milan00 je černobílý pohled na svět, kde černá je východ a bílá je západ. A kdo kdo říká něco jiného je potvrzením jeho názoru...Skrýt celý příspěvek

     • SYN_
      17:46 17.10.2020

      @milan00 Tak že to sestřelení nebylo úmyslné to se snad rozumí samo sebou, něco takového nikdo nepodstrkuje ani "donbaským bukařům". To vyrovnání bylo ovšem mimosoudní, smysl je ...Zobrazit celý příspěvek

      @milan00
      Tak že to sestřelení nebylo úmyslné to se snad rozumí samo sebou, něco takového nikdo nepodstrkuje ani "donbaským bukařům".
      To vyrovnání bylo ovšem mimosoudní, smysl je evidentní - aby se vyhnuli mezinárodnímu rozsudku který by jim nad všechna zpochybnění přisoudil vinu. Odškodnění... nu, nadpoloviční část odškodnění tvořila částka odpovídající ceně Airbusu A300.
      Ale to z mého hlediska nejhorší naplivání do tváře celému "zbytku světa" bylo udělení četných vyznamenání a pochval, a to zejména kapitánovi střílející lodi (Vincennes - Rogers) a jeho veliteli protiletadlové obrany.
      Ostatně, president Bush svůj postoj v podobných situacích vyjádřil (v té době, ovšem při jiné příležitosti) jasně: "I will never apologize for the United States—I don't care what the facts are ... "Skrýt celý příspěvek

    • Jan Padesátýpátý
     12:57 15.10.2020

     sestřel Iránského letadla: Pokud vím, USA se tenkrát před přiznáním docela kroutily. Proto mluvím o polopilíři. Samozřejmě, USA nikdy nepošlou zelené mužíčky do Kanady, nesestřelí ...Zobrazit celý příspěvek

     sestřel Iránského letadla:
     Pokud vím, USA se tenkrát před přiznáním docela kroutily. Proto mluvím o polopilíři.
     Samozřejmě, USA nikdy nepošlou zelené mužíčky do Kanady, nesestřelí tam civilní letadlo a nebudou zapírat i když důkazy budou tak zřejmé.

     Hlavolam pro mne není hlavolam, to je prostě fakt. Ti stejní lidé, kteří pokládají za samozřejmé, že západ ochotně přijímal uprchlíky ze socialismu a od devadesátých let ekonomické migranty odtamtéž, odmítají vzít k nám jediného uprchlíka z jihu a jihovýchodu.
     Ale zase to není úplně černobílé: i mezi západoevropany se našel a najde odpor k instalatérům z východu, a my se na ekonomické migranty z Ukrajiny se díváme trochu jinak než na ty z Nigérie.

     To "my" používám trochu nerad. Necítím se zodpovědný za všechny Čechy. :)Skrýt celý příspěvek

     • Luky
      18:11 16.10.2020

      Haha, naivo na padesátoupátou - USA rády fabrikují "důkazy".....hlavně tak, aby mohly stále na někoho ukazovat prstem. Na světě není většího lháře a pokrytce, než USA. Osobně nemám ...Zobrazit celý příspěvek

      Haha, naivo na padesátoupátou - USA rády fabrikují "důkazy".....hlavně tak, aby mohly stále na někoho ukazovat prstem. Na světě není většího lháře a pokrytce, než USA.
      Osobně nemám velký problém s velmocenskou soutěží, definicí primárních zájmů, děláním nepopulárních kroků, umazáním ručiček....čím se mi ale postupně zhnusily USA je právě to pokrytectví. Teď už vím, že to zašlo tak daleko, že se to nedá léčit (ani v USA ani u mě).Skrýt celý příspěvek

  • Danik
   13:22 15.10.2020

   Pokud tomu rozumím správně jste emigrant žijící v zahraničí. To vám z psychologického hlediska může dodávat jistý pocit nadřazenosti, že jste teď hrdým členem toho nadřazeného a ...Zobrazit celý příspěvek

   Pokud tomu rozumím správně jste emigrant žijící v zahraničí. To vám z psychologického hlediska může dodávat jistý pocit nadřazenosti, že jste teď hrdým členem toho nadřazeného a superiorního západu. Fajn, chápu to, pomáhá to vašemu egu a sebevědomí.

   Teď k věci. To, že bych raději viděl ČR a respektive i zbytek středního a východního prostoru Evropy směřovat na Západ je dané. Ovšem není správné brát to tak, že jdeme na západ a hotovo. Stále tu jsou totiž geografická, geopolitická a historická specifika. Byl bych rád, kdyby ČR byla jakýmsi mostem mezi Západní civilizací (jak je to dnes některými označováno) a východem. Myšlenkově jsem pro tu západní cestu, ovšem nesmíme zapomenout na realitu naší geografické pozice.

   Evropa je silnější ekonomicky i vojensky než Rusko, problémem ale je i politická, diplomatická a mezinárodní situace. I roce 38-39 měla Evropa silnější armádu a ekonomiku než Německo. Víme jak to dopadlo. Mimochodem právě toto je důkazem, že názory "lepších" západních expertů se mohou ukázat jako chybné a zároveň, že jsou mezi nimi rozdíly (Chamberlain x Churchill). Tedy shazovat názory a pohledy druhých jen proto, že jsou z východní Evropy mi připadá povýšenecké, buranské a hloupé. Evropa je silnější než Rusko, ovšem ani to Rusku nezabránilo v jeho výpravě na Ukrajině, či sebevědomé politice V Sýrii a Arktidě. To samé platí o Číně. Rusko stále má sílu a tuto sílu se snaží navyšovat.

   Ono i Západ má temná místa. Nejde vnímat svět jen primitivně a černobíle. Pokud si myslíte, že USA či EU jednají jen na základě ušlechtilých principů, je mi líto, ale jste naivní. Krásně je to vidět v případě, kdy probíhají zvěrstva v zemích o které Západ nemá zájem vs. kde ten zájem je.Skrýt celý příspěvek

   • Torong
    14:22 15.10.2020

    V podstatě souhlasím. Jen to, že by ČR měla být mostem mezi východem a západem je nesmysl, kterým trpěl už E. Beneš. ČR nemůže být "mostem", protože slovy J. V. Stalina "na to nemá ...Zobrazit celý příspěvek

    V podstatě souhlasím. Jen to, že by ČR měla být mostem mezi východem a západem je nesmysl, kterým trpěl už E. Beneš. ČR nemůže být "mostem", protože slovy J. V. Stalina "na to nemá dost divizí". Západ se s východem dokáže (a vždycky dokázal) domluvit i bez nás. ČR by ale mohla (a měla) být součástí nějakého vyššího středoevropského celku, který by byl vyvažovacím prvkem mezi východem a západem. Takovým dříve bylo RU, které navíc drželo na uzdě Balkán a Turky. Dnes by to mohlo být ono trojmoří...Skrýt celý příspěvek

   • Ilawar
    18:03 15.10.2020

    K té nesmyslné myšlenkové konstrukci o "mostu mezi východem a západem" jen doplním Toronga dalším citátem připisovaným masovému vrahovi Džugašvilimu: "S mostem se nejedná, po ...Zobrazit celý příspěvek

    K té nesmyslné myšlenkové konstrukci o "mostu mezi východem a západem" jen doplním Toronga dalším citátem připisovaným masovému vrahovi Džugašvilimu:
    "S mostem se nejedná, po mostě se šlape".Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  18:36 12.10.2020

  Začíná to ódou na "svobodný" obchod a pokračuje hořekováním nad alternativními cestami pro tento obchod. Kdyby byl skutečně svobodný, nemůžou ho nové cesty ohrozit. Já mít čas ...Zobrazit celý příspěvek

  Začíná to ódou na "svobodný" obchod a pokračuje hořekováním nad alternativními cestami pro tento obchod. Kdyby byl skutečně svobodný, nemůžou ho nové cesty ohrozit.

  Já mít čas přátelé, já bych vám nezaujatě popsal ten "skvělý svět pro všechny", který končí. Možná až budu na homoofisu... :)Skrýt celý příspěvek

  • Novy234
   08:12 13.10.2020

   Problém je v tom, že firem jako je Huawei a třeba Tencent je ten, že u nich není jasný jak moc se jedná o normální firmu, nebo jestli už to je technologická část čínské ...Zobrazit celý příspěvek

   Problém je v tom, že firem jako je Huawei a třeba Tencent je ten, že u nich není jasný jak moc se jedná o normální firmu, nebo jestli už to je technologická část čínské komunistické strany, která si pouze na firmu hraje. A samozřejmě že i na západě je byznys a politika propojená (ostatně v Čechách nemusíme chodit daleko), ale ve většině západních zemí existují zákony, které podobným věcem mají zabránit. (To že ne vždy fungují je jiná konverzace.)Skrýt celý příspěvek

 • Pauli
  16:15 12.10.2020

  Haha.. Článek o tom, jak se bát Číny a v jeho půlce mi vyskočí reklama na nový huawei :D

  Haha.. Článek o tom, jak se bát Číny a v jeho půlce mi vyskočí reklama na nový huawei :D

  • Poly
   18:06 12.10.2020

   Myslím, že prodeje Huawei teď žádná reklama nespasí...

   Myslím, že prodeje Huawei teď žádná reklama nespasí...

 • Kohanxxx
  12:46 12.10.2020

  Problém takového pohledu na svět je fakt, že na konci je válka. Myslím, že politika USA vůči Číně byla v minulosti docela dobrá. Čína a USA jsou tak ekonomicky provázané, že ...Zobrazit celý příspěvek

  Problém takového pohledu na svět je fakt, že na konci je válka. Myslím, že politika USA vůči Číně byla v minulosti docela dobrá. Čína a USA jsou tak ekonomicky provázané, že konflikt by byl ekonomicky zničující pro obě strany. Když začneš odpojovat ekonomiku USA od ekonomiky Číny pravděpodobnost konfliktu narůstá. Nehledě na to, že USA s ekonomického růstu Čína těží ekonomicky také.

  Stejně tak je Rusko tak provázané s EU, že velký konflikt je pro Rusko zničující. Jistě možná může vyhrát válku, ale co dál? Vyhrát válku nestačí. Musíš mít nějaký plán co bude potom. Proto bude Rusko dělat to co dělá teď. Zkoušet na hranicích EU co si ještě může dovolit a když to přežene tak za to ekonomicky zaplatí. Jako teď platí ekonomicky za to co udělalo v Ukrajině.

  Těším se na odpovědi na tento můj názor. Věřím, že budou "zajímavé a rázné" :-)Skrýt celý příspěvek

  • Jan Grohmann
   13:10 12.10.2020

   To je ekonomické chápaní světa, tedy že hlavní hybnou silou států je chtivost a chamtivost. Tak se na svět dívá mnoho lidí. Jiní si zase myslí, jak píše článek, že hlavní hybnou ...Zobrazit celý příspěvek

   To je ekonomické chápaní světa, tedy že hlavní hybnou silou států je chtivost a chamtivost. Tak se na svět dívá mnoho lidí.
   Jiní si zase myslí, jak píše článek, že hlavní hybnou silou vztahů mezi státy je bezpečnost, která je nadřazená ekonomice.Skrýt celý příspěvek

   • satai
    13:25 12.10.2020

    https://existentialcomics.com/...

    Aneb jak rikal jeden muj ucitel - vsechny teorie vysvetlujici vsechno z jedne veci jsou trapne.

    https://existentialcomics.com/...

    Aneb jak rikal jeden muj ucitel - vsechny teorie vysvetlujici vsechno z jedne veci jsou trapne.

    • Kohanxxx
     14:07 12.10.2020

     Jestli to bylo na mne tak je to slabá kritika. Samozřejmě, že svět je komplexní a vše se dá vysvětlit mnoha způsoby a z různých úhlů pohledu. Ještě jsem neviděl jedinou knihu, ...Zobrazit celý příspěvek

     Jestli to bylo na mne tak je to slabá kritika. Samozřejmě, že svět je komplexní a vše se dá vysvětlit mnoha způsoby a z různých úhlů pohledu. Ještě jsem neviděl jedinou knihu, která by dokázala zcela vysvětlit nějakou historickou událost. Já tady měl jen pár řádků na to abych zformoval názor na složitou situaci.Skrýt celý příspěvek

   • Kohanxxx
    14:00 12.10.2020

    Já myslel, že jsem to vysvětlil. Vzájemná ekonomické provázanost je zárukou bezpečnosti, když je ekonomika Číny závislá na ekonomice USA a naopak, je cena války velká. Kdyby byly ...Zobrazit celý příspěvek

    Já myslel, že jsem to vysvětlil. Vzájemná ekonomické provázanost je zárukou bezpečnosti, když je ekonomika Číny závislá na ekonomice USA a naopak, je cena války velká. Kdyby byly tyto ekonomiky oddělené a nezávislé tak "cena" války je nižší.

    Ze stejných principů vznikla EU. Jestli znáš historii počátků EU tak víš, že na počátky byla motivace ekonomicky provázat Německo a Francii tak aby nebyla možná další velká válka. To byl úspěch. Samozřejmě mi tady můžeš napsat něco o NATO a vlivu USA. To je jsou jen další faktory, které přispěly k míru v Evropě.Skrýt celý příspěvek

    • Torong
     14:04 12.10.2020

     Ne. USA NATO a studená válka jsou hlavní důvody m>ru v Evropě. EU má v tomto vliv naprosto marginální.

     Ne. USA NATO a studená válka jsou hlavní důvody m>ru v Evropě. EU má v tomto vliv naprosto marginální.

     • Kohanxxx
      14:09 12.10.2020

      To bylo dobré. Vždycky se někdo chytí :-)

      To bylo dobré. Vždycky se někdo chytí :-)

     • Torong
      14:21 12.10.2020

      Jistě, vždycky se někdo chytí a uvěří pohádkám o 60-ti letech míru díky EU. Přitom je to přesně opačně protože EU mohla vzniknout jen díky míru v Evropě.

      Jistě, vždycky se někdo chytí a uvěří pohádkám o 60-ti letech míru díky EU. Přitom je to přesně opačně protože EU mohla vzniknout jen díky míru v Evropě.

     • Míša
      14:51 12.10.2020

      Studená válka zde není polovinu času z oněch 60ti let. Omlouvám se Ti Kohanxxx, že má podpora Ti bude zde, jako polibek smrti. Ruská propaganda rezonuje v hlavách i těch, co ...Zobrazit celý příspěvek

      Studená válka zde není polovinu času z oněch 60ti let. Omlouvám se Ti Kohanxxx, že má podpora Ti bude zde, jako polibek smrti. Ruská propaganda rezonuje v hlavách i těch, co rusáky nemusí.Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      15:14 12.10.2020

      Míša: Tak studená válka byla 40 let. Během té doby se USA zásadně angažovaly v Evropě. Tato doba pak umožnila přeměnit společenství uhlí a oceli přes EHS v EU. To společenství uhlí ...Zobrazit celý příspěvek

      Míša:
      Tak studená válka byla 40 let. Během té doby se USA zásadně angažovaly v Evropě. Tato doba pak umožnila přeměnit společenství uhlí a oceli přes EHS v EU. To společenství uhlí a oceli pak mimochodem jako výsledek úplně původní snahy Francouzů o oslabení Německa...Skrýt celý příspěvek

    • Míša
     15:39 12.10.2020

     Já myslel, že původní příspěvek byl vsazen do současnosti. Možná je tu již studená válka 2.0, ale jejím cílem není upevnění vazeb, nýbrž opak a RF je jejím strůjcem.

     Já myslel, že původní příspěvek byl vsazen do současnosti. Možná je tu již studená válka 2.0, ale jejím cílem není upevnění vazeb, nýbrž opak a RF je jejím strůjcem.

   • SYN_
    23:58 14.10.2020

    Nojo no, a protože se jich bojí(me) tak je nejraději preventivně vybombardujeme... smutné v případě Afghánistánu, Iráku apod., ale dost nebezpečné v případě Číny nebo Ruska. ...Zobrazit celý příspěvek

    Nojo no, a protože se jich bojí(me) tak je nejraději preventivně vybombardujeme... smutné v případě Afghánistánu, Iráku apod., ale dost nebezpečné v případě Číny nebo Ruska. Jakmile totiž preventivně bombardovaný má nenulovou šanci na odpověď, nelze očekávat nic jiného než že se o ni pokusí, jelikož jsme mu jinou možnost ani nedali...
    Vskutku ofenzivní realizmus.Skrýt celý příspěvek

  • Charlie
   14:37 12.10.2020

   Jenže státy ovládají lidi a lidi nejednají vždycky logicky, navíc faktor ekonomickejch škod může bejt převáženej vidinou zisku v jiný oblasti. Kupříkladu USA vidí nebezpečnost ...Zobrazit celý příspěvek

   Jenže státy ovládají lidi a lidi nejednají vždycky logicky, navíc faktor ekonomickejch škod může bejt převáženej vidinou zisku v jiný oblasti.

   Kupříkladu USA vidí nebezpečnost číny asi ve vzrůstající závislosti na ní (kvůli přesunu výroby), ovšem z toho zároveň plyne vzrůstající nebezpečnost číny kvůli jejímu hospodářskýmu růstu=bohatá čína si může dovolit víc lepších zbraní, což jí umožňuje prosazovat vliv v okolním prostoru. Tam mají zase USA svoje zájmy, takže mohou uvažovat tak, že krátkodobá ekonomická ztráta ze střetu s čínou může vyvážit zamezení ztrát jinde v delším časovém horizontu.

   "Ideální" situace (z pohledu velkejch korporátů), kdy západ exportoval fabriky do číny, páč tam výroba stála pár peněz a beztak to byl low-tech, kterej nám tu nechyběl, je dávno pryč. Teď už se tam přesunul i hi-tech a jediný, co tady zatím zůstalo, je výroba, kterou se (zatím) nevyplácí přesouvat (třebas kvůli nákladům na transport hotových výrobků).

   A nezapomeňte, vždycky se může najít dostatečně charismatickej blázen, kterej se rozhodne hrát vabank...Skrýt celý příspěvek

   • Kohanxxx
    15:55 12.10.2020

    Státy ovládají lidi, ale i to jejich ovládání má svoje limity. Myslíš, že kdyby Putin přikázal naplánovat útok EU a její vojenské obsazení, že by ho armáda poslechla? Pochybuji. ...Zobrazit celý příspěvek

    Státy ovládají lidi, ale i to jejich ovládání má svoje limity. Myslíš, že kdyby Putin přikázal naplánovat útok EU a její vojenské obsazení, že by ho armáda poslechla? Pochybuji. Spíš by se ho ostatní politici zbavili a dosadili tam někoho jiného.

    To o tom, krátkodobém střetu s Čínou zní pěkně, ale prakticky kdyby došlo ke střetu s Čínou tak by sice USA "vyhrála" ale všechny ekonomické zájmy USA firem v Číně by tím skončily. Tak držím palce USA vládě, která podnikne krátkodobý střet s Čínou. Ostatně by mně v tomto případě zajímalo na které straně by v tomto konfliktu stála Evropa. Hádám, že by zůstala neutrální. Ale to jsem již hodně fantazíroval .-)Skrýt celý příspěvek

    • JirkaM
     17:18 12.10.2020

     Ten konflikty by USA zatím ještě vyrály. Ono těm charismatickejm bláznům dost pomáhá, když jejich stát v předchozí velké válce snadno vyhrál. Němci měli na začátku WWI ohromnou ...Zobrazit celý příspěvek

     Ten konflikty by USA zatím ještě vyrály. Ono těm charismatickejm bláznům dost pomáhá, když jejich stát v předchozí velké válce snadno vyhrál. Němci měli na začátku WWI ohromnou radost, že můžou válčit, protože jim to tak hezky šlo v předchozí válce s Francií.

     Když čtu komentáře Amíků tak se stále opakuje to, že:
     1. mají díky technice a výcviku neskutečnou převahu, takže válka s kýmkoliv by byla rychlá a snadná.
     2. USA mají morální povinnost ovládat svět, protože tím všem ostatním pomáhají proti zlu.

     Fakt je, že kdyby jim všechno klaplo na 100%, mohli by po válce převzít Čínské koncerny a hezky na tom zbohatnout.Skrýt celý příspěvek

    • Poly
     18:40 12.10.2020

     Hitlera poslechli, Stalina poslechli, Japonského císaře poslechli,... Stačí aby oslovil ty vhodné generály, ty rozumné postřílel nebo pozavírat, odstranil některé nepříjemné ...Zobrazit celý příspěvek

     Hitlera poslechli, Stalina poslechli, Japonského císaře poslechli,... Stačí aby oslovil ty vhodné generály, ty rozumné postřílel nebo pozavírat, odstranil některé nepříjemné oligarchy, vyrobil záminku a může jít do akce. Dost naivní je představa, že by ruská armáda Ivana neposlechla.Skrýt celý příspěvek

     • JirkaM
      18:58 12.10.2020

      Mluvím o velké válce. Stalina poslechli až když je napadli nacisté a bylo jasné, že jde o přežití národa. V případě Hitlera měli Němci pocit, že víteztví ve WWI bylo nadosah a i ...Zobrazit celý příspěvek

      Mluvím o velké válce. Stalina poslechli až když je napadli nacisté a bylo jasné, že jde o přežití národa. V případě Hitlera měli Němci pocit, že víteztví ve WWI bylo nadosah a i tak na ně musel pomalu - Rakousko, Sudety atd. Teprve pak se mohl pustit do velké války.

      Z toho co slyším a čtu od Rusů to vypadá, že mají obrovskou nechuť k větší válce. Spíš obdivují to jak 20 stoletím probruslili Usáci, nebo ještě lépe, třeba Švýcaři. Dost se to podobá Usáckému izolacionalismu ze začátku 20tého století. Rusové od příští velké války tak nějak očekávají, že přijdou o destíky miliónů lidí a podobné množství se vrátí jako mrzáci.Skrýt celý příspěvek

     • Klimesov
      08:55 13.10.2020

      JirkaM No ono třeba to Finsko bylo napadeno dřív než v roce 1941, také do Polska vojska SSSR vtrhla dříve, a je veřejným tajemstvím, že Stalin měl původně v plánu zaútočit na ...Zobrazit celý příspěvek

      JirkaM
      No ono třeba to Finsko bylo napadeno dřív než v roce 1941, také do Polska vojska SSSR vtrhla dříve, a je veřejným tajemstvím, že Stalin měl původně v plánu zaútočit na Německo s předstihem, ale na radu generálů od toho nakonec upustil.
      Takže Poly to popsal naprosto přesně.

      No zajímalo by mně co čtete, ale ta realita v Rusku je poněkud jiná.
      Ruská společnost je dnes silně militarizovaná. Vznikají tam spolky jako "Junarmija", kde se děti v rozmezí od 8 - 18 let běž učí rozebírat palné zbraně, vojenskému výcviku, taktice, maskování atd. atd. Navíc už na základních školách mají podle všech informacích rusové zavedeny speciální třídy, kde se děcka učí vojenskému režimu.
      Takže Rusové možná válku nechtějí, ale připravují se na ní. Navíc ruská propaganda, dost často funguje ve stylu, že za problémy obyčejných rusů může západ atd. atd.
      Zajímavý dokument je "Provinční městečko E" Jasně nelze to brát jako bornou minci, a nelze na jeho základě paušalizovat. Rusko je velká země a situace se tam liší kraj od kraje či gubernije nebo co to tam mají, ale faktem stále zůstává, že v mnohých oblastech děcka nemají možnost jinačí zábavy než té militantní.
      https://www.respekt.cz/rozhovo... Skrýt celý příspěvek

     • Kohanxxx
      10:40 13.10.2020

      ODPOVÍDÁM Klimesov Já to beru, že Ruská společnost je více připravená na válku než jakákoliv západní společnost. Viděl jsem pár Ruských TV programů a pár průzkumů veřejného ...Zobrazit celý příspěvek

      ODPOVÍDÁM Klimesov

      Já to beru, že Ruská společnost je více připravená na válku než jakákoliv západní společnost. Viděl jsem pár Ruských TV programů a pár průzkumů veřejného mínění z Ruska. V jednom, na ten si pamatuji, bylo to před třemi lety, byl řečeno, že více než polovina lidí v Rusku si myslí, že hrozba jaderné války je reálná a aktuální.

      Já to beru spíše z hlediska toho, že ve vedení Ruska jsou nyní lidé, kteří těží ze systému, který v Rusku je a vydělávají na něm. A když budu Ruský miliardář tak si nepřeji konflikt se západem, ale chci na západ jezdi svoje "těžce" vydělané peníze. Možná se v budoucnu dostanou k moci nacionalisté a pak to bude skutečně špatné, ale teď jsem docela v klidu.Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      08:24 14.10.2020

      Kohanxxx: "Já to beru spíše z hlediska toho, že ve vedení Ruska jsou nyní lidé, kteří těží ze systému, který v Rusku je a vydělávají na něm. A když budu Ruský miliardář tak si ...Zobrazit celý příspěvek

      Kohanxxx:
      "Já to beru spíše z hlediska toho, že ve vedení Ruska jsou nyní lidé, kteří těží ze systému, který v Rusku je a vydělávají na něm. A když budu Ruský miliardář tak si nepřeji konflikt se západem, ale chci na západ jezdi svoje "těžce" vydělané peníze."
      To je právě zásadní nepochopení Ruska. Bojaři (dnes oligarchové) budou svého cara (dnes prezidenta) podporovat do té doby, dokud bude budovat obraz Ruska jako silné mocnosti, které se každý bojí. Vyrazí z mužiků (dnes občanů) živou duši a budou se na jeho příkaz vraždit mezi sebou. Ale neodpustí mu pokud bude Rusko vnímáno jako slabé.Skrýt celý příspěvek

   • JirkaM
    17:05 12.10.2020

    Druhá světová byla z pohledu korporátů docela fajn. Kdyby se Usákům podařilo zapojit Indii, Vietnam, Filipíny a Japonsko, nebo aspoň několik z nich, mohli by vyhrát i nechat ...Zobrazit celý příspěvek

    Druhá světová byla z pohledu korporátů docela fajn. Kdyby se Usákům podařilo zapojit Indii, Vietnam, Filipíny a Japonsko, nebo aspoň několik z nich, mohli by vyhrát i nechat korporáty vydělat hromadu peněz.

    Montovnu jde vyždycky postavit, ale ztráta postavení světové supervelmoci může být navždycky.

    "A nezapomeňte, vždycky se může najít dostatečně charismatickej blázen, kterej se rozhodne hrát vabank..." - to rozhodopádně. A taky se vždýcky najde dost idiotů co potřebují šíleně nenávidět kohokoliv na koho se zrovna ukáže prstem.

    Dávám té válce tak 30% pravděpodobnost. Skoro jsem teď sám sebe ukecal, abych koupil nějaké akcie Lockheed Martin :-)Skrýt celý příspěvek

    • Poly
     18:46 12.10.2020

     S křížkem po funuse, akcie LM se oplatilo nakoupit v březnu. Do konce roku nemá nákup význam.

     S křížkem po funuse, akcie LM se oplatilo nakoupit v březnu. Do konce roku nemá nákup význam.

  • Torong
   09:01 14.10.2020

   Kohanxxx: Problém tvého pohledu na věc je, že je to pohled Evropana zvyklého na politiky, které zajímá hlavně to, aby byli znovu zvoleni a tak si toho Evropana kupují ujišťováním, ...Zobrazit celý příspěvek

   Kohanxxx:
   Problém tvého pohledu na věc je, že je to pohled Evropana zvyklého na politiky, které zajímá hlavně to, aby byli znovu zvoleni a tak si toho Evropana kupují ujišťováním, že nic nemusí, hlavně ať odvádí daně a jednou za čas jim hodí hlas. Dosáhlo to takového rozměru, že Evropské státy jsou absolutně neschopné jakékoli důraznější zahrani"ní politiky než rozhodné "ty ty ty!" Nemluvě o tom, že EU, která by chtěla být federací, ani žádnou zahraniční politiku nemá a je naprosto zahlcena snahou o ekonomické zničení sama sebe polikou green dealu, genderu ap.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...