Společnosti holdingu CSG provozují nejvyspělejší centrum pro výcvik pilotů vrtulníků ve střední Evropě

Společnosti holdingu CSG provozují nejvyspělejší centrum pro výcvik pilotů vrtulníků ve střední Evropě
UH-60A Black Hawk / STA (Zvětšit)

Mezi společnostmi, které se představily na Dnech NATO a Vzdušných sil Armády České republiky 2019, byla i European Air Services, která patří do divize Aerospace holdingu Czechoslovak Group. Na mošnovském letišti společnost představila několik vrtulníků, které používá k výcviku vojenských i civilních pilotů.

Dne 22. srpna bylo oznámeno, že Armáda ČR koupí osm amerických víceúčelových vrtulníků UH-1Y Venom a čtyři bitevní AH-1Z Viper. Toto řešení podle všeho dostane přednost před nabídkou středních víceúčelových strojů UH-60M Black Hawk nebo Leonardo AW139M. Je ale pravděpodobné, že by se „Černí jestřábi“ mohli v českém letectvu výhledově přece jen objevit, a to jako náhrada současných helikoptér Mi-17/171. Česko se tedy výhledově nejspíše zařadí mezi uživatele amerických vojenských vrtulníků, což zákonitě přináší otázky, jak tento zajisté velmi náročný přechod na zcela nové technologie co nejlépe zvládnout.

Nové trendy v leteckém výcviku

Přestože si to laická veřejnost zpravidla neuvědomuje, v leteckém výcviku se v poslední době odehrálo mnoho významných změn. Vedle velkého rozmachu nové generace simulátorů, díky kterým je dostupný mnohem realističtější výcvik než dříve, je to také skutečnost, že se mnoho vzdušných sil de facto vzdalo značné části „organických“ výcvikových kapacit, resp. že již ve své sestavě mají podstatně nižší počet výcvikových strojů a některé části výcviku neprovádějí ve vlastní režii vůbec. Důvodem je mj. snaha ušetřit provozní náklady letecké techniky, neboť v době mimo výcvikové kursy mají cvičné stroje velmi omezené využití, ale letectva je stejně musejí udržovat v provozuschopném stavu. 

Jedním z oblíbených řešení se proto stalo předání přinejmenším části leteckého výcviku jiným subjektům, které fungují mimo rámec samotných ozbrojených sil. V řadě zemí tedy část výcviku řeší soukromé firmy, v nichž zpravidla pracují jako instruktoři bývalí vojenští piloti a které provozují různé typy letounů či helikoptér. Jinou možností je přesunutí těchto kapacit ke státním podnikům, což je řešení, pro které se rozhodla i Armáda ČR, neboť od roku 2004 zajišťuje výcvik pilotů firma Centrum leteckého výcviku (CLV), která náleží pod státní podnik LOM Praha. Kromě výše zmíněné úspory nákladů lze uvést také další výhody, např. možnost poskytovat za úplatu výcvik pilotům za zahraničí, což se ostatně reálně děje také v případě české firmy CLV.


UH-60A Black Hawk; větší foto / STA

Nové výcvikové kapacity na Slovensku

Slovensko se v případě osádek svých vojenských helikoptér rozhodlo pro onu první uvedenou cestu, tj. smlouvu s privátním subjektem. Po řadu let jím byla společnost Heli Company, která od roku 2004 provedla výcvik zhruba 150 pilotů pro vrtulníky Mi-8/17 a Mi-24, tedy původně sovětské stroje, které již přestávaly vyhovovat soudobým požadavkům. Na počátku roku 2015 se objevily zprávy, že Slovensko uvažuje o zakoupení nových amerických vrtulníků UH-60M Black Hawk od firmy Sikorsky. V březnu ministerstvo zahraničí USA schválilo možný prodej devíti strojů se dvěma náhradními motory a přístrojovým vybavením a 30. dubna 2015 ministr obrany oficiálně potvrdil, že se Slovensko stane uživatelem „Černých jestřábů“. Ačkoli se pak rozpoutaly debaty o správnosti tohoto kroku, nesporným faktem je, že jen málo typů vrtulníků dokáže nabídnout provozem tak osvědčenou konstrukci jako právě Black Hawk. 

Poprvé vzlétl v roce 1974, vznikly desítky verzí a v USA i u licenčních dodavatelů bylo vyrobeno přes 4000 kusů. Kromě mnoha ozbrojených sil a sborů provozují „Jestřáby“ rovněž civilní zákazníci pod jménem S-70, což je původně interní název společnosti Sikorsky. Dosud nejnovější provedení UH-60M přepraví max. patnáct osob (dva piloty, dva střelce a jedenáct pasažérů), případně až tunu nákladu, eventuálně max. čtyři tuny na vnějším závěsu. První dva sériové kusy UH-60M pro slovenské vzdušné síly byly předány v červnu 2017.

Přechod na zcela novou techniku amerického původu ale postavil před slovenské letectvo také důležitou otázku zajištění výcviku. Vzhledem k dobrým zkušenostem s firmou Heli Company se samozřejmě nabízelo pokračovat v cestě kooperace se soukromým subjektem, ovšem firma Heli Company pro takový úkol prostě neměla kapacity. Záhy se ale objevila zajímavá nabídka od skupiny Czechoslovak Group, která sdružuje množství slavných značek z oblasti zbrojního a strojírenského průmyslu a poskytuje i rozsáhlé spektrum služeb. 

Do struktury CSG patří též divize CSG Aerospace, pod níž spadají firmy zaměřené na leteckou techniku a letecké služby včetně společnosti European Air Services (EAS). Ta se zabývá mj. prodejem a údržbou helikoptér a zabezpečováním výcviku pilotů. Na bázi kooperace EAS a holdingu MSM Group, který také patří do skupiny CSG, byla založena nová firma Slovak Training Academy (STA). Tato nová společnost zahájila v listopadu 2017 fungování moderního výcvikového centra, které se nalézá na mezinárodním letišti v Košicích. V loňském roce firma STA získala dominantní podíl ve výše zmíněné společnosti Heli Company a díky tomu se stala i faktickým dodavatelem výcviku pro slovenské vrtulníkové letectvo.


S-300 CBI; větší foto / STA

Slovak Training Academy a slavný Black Hawk

Pro úplnost lze ještě dodat, že Heli Company cvičila piloty na vojenském letišti v Prešově, ale jako lokalita pro STA byly zvoleny daleko větší Košice, kde se nachází mj. rozsáhlejší zázemí a kde je i menší hustota obyvatelstva, což bylo kvůli očekávanému nárůstu provozu helikoptér velmi důležité. Výhodou je i blízkost Letecké fakulty Technické univerzity v Košicích, kde se teoreticky připravují budoucí piloti slovenských vzdušných sil. Na košickém letišti se tak dnes nachází působivá vrtulníková flotila pod hlavičkou EAS, která se navíc dále rozrůstá. 

Největší podíl mají samozřejmě lehké stroje. Jde o šest vrtulníků Schweizer S-300 CBI, tři MD Helicopters MD-500E, jeden MD-530F, dva Bell 206 a dva Aérospatiale AS-355N Ecureuil 2. Během tohoto podzimu se přidají další dva vrtulníky S-300 CBI a nejpozději v prosinci má dorazit druhý MD-530F, má být dodán i jeden neletový MD-530 pro výcvik mechaniků. V oboru středních víceúčelových helikoptér má EAS dlouhodobě pronajaté dva kusy Mi-8MTV, avšak nesporně největší zájem vyvolávají „Černí jestřábi“.

Jak již bylo uvedeno, proslulé stroje UH-60 slouží u armád, letectev, námořnictev, policejních sborů a dalších bezpečnostních složek v desítkách zemí. Kromě toho je kupují i někteří civilní zákazníci, avšak naprostá většina nestátních uživatelů se nachází v USA. Mezi výjimky náleží právě firma EAS, která je tak dnes jedinou evropskou firmou, jež provozuje „Černé jestřáby“, a sice ve verzi UH-60A. Navzdory tomuto označení, které odpovídá první sériové variantě pro US Army, ovšem jde o upravené stroje, které prodělaly všechny modifikace pro civilní provoz v Evropě a mají palubní desky uzpůsobené též pro činnost v noci, resp. pro piloty mající brýle nočního vidění. 

Donedávna vlastnila EAS pouze jediný exemplář UH-60A, ovšem v létě 2019 dorazil druhý vrtulník a během tohoto podzimu by měly přibýt ještě dva další kusy. Kromě této čtveřice letových strojů by měly být dodány též dva neletové kusy k výcviku mechaniků, a to ještě v tomto roce. Pro úplnost lze dodat, že se do flotily EAS řadí i jeden lehký letoun Tecnam P90, neboť EAS se sice nyní soustřeďuje na vrtulníky, ale existuje zájem o udržování platnosti licencí na techniku s pevným křídlem. V Košicích se nalézá také sestava simulátorů, a sice čtveřice letových pro stroje UH-60A, Bell 206, AS-350 a Mi-8MTV a jeden pro výcvik pozemního personálu, resp. mechaniků pro UH-60.


MD Helicopters MD-500; větší foto / STA

Nejširší možnosti výcviku pilotů a techniků vrtulníků ve střední Evropě

EAS, resp. STA od počátku zajišťuje základní výcvik osádek vrtulníků a typový výcvik, který je zaměřen na výše uvedené typy. Výcvik může být uzpůsobený jak pro civilní zákazníky, tak pro armádní, policejní a další bezpečnostní složky. Školení se vždy upravuje podle požadavků zákazníka a většinou je sestaveno z různých modulů, které obsahují teorii (hlavně angličtinu), základní výcvik (různé úrovně licencí), pokročilý výcvik (např. létání v noci nebo ve velkých výškách), úkolový výcvik (mj. činnost v horách, vyhledávací a záchranné akce, práce s lanem apod.) a konečně bojový výcvik (např. bojové manévry, let ve formaci nebo průzkumné akce). 

Vedle toho jsou v nabídce též samostatné specializované kursy pro zvýšení kvalifikace pilotů, např. pro vyhledávací a záchranné operace, činnost s brýlemi pro noční vidění, akce v městské zástavbě nebo protipožární zásahy. K dlouhodobě poskytovanému letovému výcviku byl nově přidán i výcvik mechaniků, resp. pozemního personálu, který opět obsahuje základní a typový výcvik a znovu se uzpůsobuje požadavkům klienta.

Hlavní činnost ale pochopitelně představuje výcvik pilotů pro slovenské letectvo a rovněž pro personál dalších spojeneckých ozbrojených sil, protože STA těsně spolupracuje i s americkou vládou, která využívá služby této firmy v rámci vojenské pomoci spojencům. V loňském roce tedy již začali v Košicích cvičit piloti z Afghánistánu, jehož letectvo rovněž přejde z vrtulníků Mi-8/17 na nové „Jestřáby“. Zařízení STA může každý rok zajistit pro zhruba 50 až 75 pilotů základní výcvik, jenž zahrnuje základní angličtinu, leteckou angličtinu podle standardů ICAO, teoretickou pozemní přípravu, létání na pozemním simulátoru a konečně praktickou výuku ve vrtulníku. 


UH-60A Black Hawk; větší foto / STA

Každý rok se pro dalších zhruba 50 pilotů uskutečňuje též typový výcvik, a sice pro helikoptéry Mi-8MTV a UH-60. Adepti nejprve absolvují výuku teorie spojenou s příslušným typem, následuje pozemní příprava na simulátoru a poslední fázi reprezentuje praktická letová výuka ve vzduchu. V každém případě se dá očekávat, že klientů bude přibývat a že EAS/STA bude dále expandovat, čemuž odpovídá také očekávání, že nynější počet cca 350 zaměstnanců se může během 15 měsíců až zdvojnásobit. V zájmu úplnost lze ještě dodat, že kromě výcviku pilotů zajišťuje EAS i nejrůznější letecké práce, prodej a údržbu vrtulníků a dodávky součástí, a to vždy podle specifických potřeb každého zákazníka.

Letecké výcvikové zařízení STA v Košicích představuje skutečně pozoruhodný projekt, jehož potenciál navíc podtrhuje skutečnost, že byl vybudován za částku asi 25 milionů dolarů, která představuje výhradně investici CSG, a která nebyla dotována z žádných veřejných zdrojů. Holding CSG se tak rozhodl pro velice významný krok v oblasti privatizace leteckého výcviku, což je trend, kterým se inspiruje řada ozbrojených sil (nejen) států NATO a Evropské unie.

STA disponuje rozsáhlým a stále se rozrůstajícím se parkem vrtulníků (včetně výkonných „Černých jestřábů“ čili UH-60) a špičkovým personálem zkušených pilotů. Také již navázala spolupráci s mnoha zahraničními partnery včetně USA. Firma EAS už deklarovala, že je připravena kooperovat i s Českou republikou v rámci zajištění výcviku pilotů pro nové helikoptéry. Potenciál, schopnosti a zkušenosti STA jednoznačně ukazují, že se může jednat o vhodného partnera, jenž dokáže dodávat opravdu prvotřídní výcvikové služby, a kromě toho může přispět i k prohloubení středoevropské spolupráce.

Nahlásit chybu v článku


Související články

S-70M Black Hawk: Univerzální vrtulník pro Armádu ČR?

Ministryně obrany Karla Šlechtová zadala Generálním štábu (GŠ) vypracovat seznam potenciálních ...

Holding CSG jako jediný mimo USA komerčně provozuje legendární vrtulníky UH-60 Black Hawk

V říjnu minulého roku společnosti EUROPEAN AIR SERVICES a slovenská MSM GROUP, obě patřící do ...

S-70i Black Hawk pro polské speciální síly

Polské letectvo do konce roku převezme čtyři víceúčelové vrtulníky S-70i Black Hawk vyráběné v ...

Výzbroj pre slovenské vrtuľníky UH-60M Black Hawk

Slovensko obstaralo v roku 2015 deväť vrtuľníkov UH-60M, ktoré sú dodávané bez výzbroje. Nikdy ...

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • niko
  09:56 04.11.2019

  STA v Kosiciach lietaju skutocne vela. A aj na tych dvoch Black Hawkoch. V podstate nie je den, aby nelietali. V spravach RTVS bolo, ze maju vycvicit 100 pilotov pre Afganistan, ...Zobrazit celý příspěvek

  STA v Kosiciach lietaju skutocne vela. A aj na tych dvoch Black Hawkoch. V podstate nie je den, aby nelietali. V spravach RTVS bolo, ze maju vycvicit 100 pilotov pre Afganistan, takze maju fakt co robit.Skrýt celý příspěvek

  • Flader
   15:53 04.11.2019

   Minulý týždeň lietali aj večer podľa flightradaru.

   Minulý týždeň lietali aj večer podľa flightradaru.

  • lorgarius
   10:56 05.11.2019

   myslim, ze toto uz padlo a afganci sa u nas uz neskolia. myslim, ze nevedeli dodat doklady o ukonceni stredoskolskeho studia ci nieco take.

   myslim, ze toto uz padlo a afganci sa u nas uz neskolia. myslim, ze nevedeli dodat doklady o ukonceni stredoskolskeho studia ci nieco take.

   • Flader
    14:17 05.11.2019

    Tak neškolia sa na Leteckej fakulte. Ale bráni niečo teoreticky tomu, aby ich STA školila aj bez VŠ štúdia? Pokiaľ nebol doteraz pre nich problém to, že nemajú obdobu nášho úplného ...Zobrazit celý příspěvek

    Tak neškolia sa na Leteckej fakulte. Ale bráni niečo teoreticky tomu, aby ich STA školila aj bez VŠ štúdia? Pokiaľ nebol doteraz pre nich problém to, že nemajú obdobu nášho úplného stredoškolského vzdelania, tak im nebude vadiť ani chýbajúci VŠ titul.Skrýt celý příspěvek

   • mikojan29
    22:32 05.11.2019

    Neškolia, začalo to "smrdieť" problémom, tak ich rýchlo poslali preč. Doteraz, keď sa o to nikto nezaujímal, tak to išlo bez problémov.

    Neškolia, začalo to "smrdieť" problémom, tak ich rýchlo poslali preč. Doteraz, keď sa o to nikto nezaujímal, tak to išlo bez problémov.

    • lorgarius
     12:02 06.11.2019

     len doplnenie suskanda od nadejneho svagra z LF. vraj za tym treba hladat peniaze resp neplatenie toho co bolo dohodnute a tlak na co "najrychlejsie" absolvovanie studia zo strany ...Zobrazit celý příspěvek

     len doplnenie suskanda od nadejneho svagra z LF.
     vraj za tym treba hladat peniaze resp neplatenie toho co bolo dohodnute a tlak na co "najrychlejsie" absolvovanie studia zo strany americkeho partnera, ktory to cele zabzpecoval. americky partner - nejaka externa dodavatelska firma dostala zakazku od ministerstva obrany usa/resp od ministerstva obrany ANA, aby zabezpecila vycvik pilotov pre ANA. a aby na tom trhli co najviac, tak hladali "lacnejsieho partnera" mimo USA, lebo sa im tam afganci na skoleniach stracaju, ktoremu by zakazku posunuli.
     brat s rezervou, je to len chodbova suskanda, takze neviem odhadnut kolko je na tom pravdy.Skrýt celý příspěvek

     • mikojan29
      16:40 06.11.2019

      Bez vetra sa ani lístok nepohne...niečo na tom môže byť, keď to tak rýchlo ukončili.

      Bez vetra sa ani lístok nepohne...niečo na tom môže byť, keď to tak rýchlo ukončili.

 • CerVus
  17:46 29.10.2019

  Není BH krapet malý na to aby nahradil Mi-8? A není trochu moc blízko Venomu? Tohle je spíše vlhký sen majitelů holdingu a reálný nástupce bude něco jako H215M potažmo CH-47. I ...Zobrazit celý příspěvek

  Není BH krapet malý na to aby nahradil Mi-8? A není trochu moc blízko Venomu? Tohle je spíše vlhký sen majitelů holdingu a reálný nástupce bude něco jako H215M potažmo CH-47. I když ten už je krapet cenově jinde.Skrýt celý příspěvek

  • Miroslav
   18:34 29.10.2019

   Výkonovo sú si UH-60 a Mi-8/17 podobné. BH je však menší čo sa týka vnútorného priestoru. V prvom rade mu chýba nakladacia rampa. Náhradou za Mi-8/17 môže byť napríklad AW-101, ...Zobrazit celý příspěvek

   Výkonovo sú si UH-60 a Mi-8/17 podobné. BH je však menší čo sa týka vnútorného priestoru. V prvom rade mu chýba nakladacia rampa. Náhradou za Mi-8/17 môže byť napríklad AW-101, NH-90 alebo S-92Skrýt celý příspěvek

   • CerVus
    17:33 30.10.2019

    Nj sakra. Teď jsem si uvědomil, že Puma nemá rampu. Ta S-92 by pro nás asi nebyla špatná volba. Odhadovaná cena se drží v rozumných mezích a používá stejné motory jako UH/AH.

    Nj sakra. Teď jsem si uvědomil, že Puma nemá rampu. Ta S-92 by pro nás asi nebyla špatná volba. Odhadovaná cena se drží v rozumných mezích a používá stejné motory jako UH/AH.

    • KOLT
     08:32 31.10.2019

     Motory jsou to sice ze stejné rodiny, ale jsou o 1/3 silnější. Přiznám se, že když už jsme koupili americké vrtulníky teď, šel bych ze strategických důvodů spíš do evropského. NH90 ...Zobrazit celý příspěvek

     Motory jsou to sice ze stejné rodiny, ale jsou o 1/3 silnější. Přiznám se, že když už jsme koupili americké vrtulníky teď, šel bych ze strategických důvodů spíš do evropského. NH90 je drahý, problémový a není ani moc velký, takže raději AW101. Leda bychom se praštili přes kapsu a koupili CH-47, protože to je bezkonkurenční stroj. A nebo vydržet, co vyleze z programu FVL, ale to je na dlouhé lokte.Skrýt celý příspěvek

     • petres
      09:19 31.10.2019

      S-92 (civilní) nemá stejné motory jako UH/AH. Má výkonnější GE CT7-8A, 1 879 kW (2 520 HP) každý, militarizovaná H-92 má ještě výkonnější GE CT7-8C, 2 289 kW (3 128 HP) každý. U ...Zobrazit celý příspěvek

      S-92 (civilní) nemá stejné motory jako UH/AH. Má výkonnější GE CT7-8A, 1 879 kW (2 520 HP) každý, militarizovaná H-92 má ještě výkonnější GE CT7-8C, 2 289 kW (3 128 HP) každý. U náhrady Mi-8/17 souhlasím s Koltem, že NH90 není dobrá volby a ani AW101 (velmi drahý provoz) není nejlepší volba. Takže spíše to vidím při zachování kapacity na H-92, nebo pro zvýšení možností (např. i přeprava lehkých útočných vozidel) CH-47F.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...