Státní terorismus ve Vrběticích? Važme slova, mají své důsledky

Státní terorismus ve Vrběticích? Važme slova, mají své důsledky
Demonstrace před ruskou ambasádou / Twitter, Policie České republiky (Zvětšit)

V souvislosti s víkendovou tiskovou konferencí premiéra Babiše a ministra vnitra Hamáčka se ve veřejném prostoru ústy mnoha politiků, komentátorů a analytiků začaly prosazovat nejrůznější termíny. Tu terorismus, tu státní terorismus nebo vojenská agrese. Použití těchto pojmů však s sebou nese závažné následky, jež autoři výroků týkajících se kauzy Vrbětice nejspíš nedomýšlí.

Sobotní vyjádření premiéra Andreje Babiše a ministra vnitra Jana Hamáčka bylo šokující. Nikdo si nedokázal představit, že na sedm let starém incidentu ve Vrběticích má podíl ruská vojenská rozvědka. Během neděle jsme si mohli přečíst nespočet reakcí od koaličních i opozičních politiků, analytiků a komentátorů, kteří začali debatu o incidentu rámovat rozličnými pojmy.

Po pondělním jednání vlády vnesl do debaty nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman nové světlo. Ten pro iDNES.cz uvedl, že incident není prověřován jako teroristický čin, jelikož „nebyl v dané věci porušen chráněný zájem spočívající v poškození ústavního zřízení nebo obranyschopnosti České republiky ve smyslu paragrafu 311 odstavce 1 trestního zákoníku. Trestní zákoník nezná pojem státní terorismus.“ Zeman dodal, že je však třeba oddělovat právní a odborně-politickou rovinu.

Vystoupení premiéra Babiše bylo nešťastné, nicméně úplně zapadlo jeho vyjádření, že „Rusko neútočilo na ČR“. Tím řekl, že nedojde k aktivaci článku 5 Washingtonské smlouvy. V daný moment šlo o jakési uklidnění situace a vytvoření nového rámce debaty, jelikož mnozí kritici vlády Andreje Babiše volali po ještě tvrdších opatřeních, než jaká tato vláda zvolila.

Ve středu Senát vydal prohlášení, v němž incident prohlašuje za „státní terorismus“ a za „akt terorismu vůči celé EU“. Od horní komory českého parlamentu se jedná o velmi silné vyjádření, jež však postrádá oporu v českém trestním právu (jak uvedl Pavel Zeman).

V první řadě je však důležité definovat pojmy státní terorismus a terorismus jako takový. První z pojmů lze podle Handbook of International Law definovat jako „teroristický akt jednoho státu proti druhému“. Do kategorie státního terorismu také spadají obzvlášť kruté skutky státu proti vlastním občanům. Je třeba uznat, že se jednalo o akci ruských speciálních jednotek na území ČR – akci státního aktéra na území jiného státního aktéra.

Pokud se však podíváme na definici terorismu jako takového, vidíme, že například podle FBI se jedná o „násilné, kriminální skutky spáchané jednotlivci nebo skupinami inspirovanými nebo navázanými na zahraniční teroristické organizace nebo národy (poté se jedná o státem sponzorovaný terorismus)“. CIA definuje terorismus jako „úmyslné, politicky motivované násilí páchané na civilních cílech subnárodními skupinami“. Šermování pojmy se tedy věru nevyplácí. To platí i v případě pojmenování hlavního viníka – ruské vojenské rozvědky. Zdá se, že český politický a mediální prostor ještě nestihl zpracovat, že došlo k přejmenování GRU (Hlavní správa rozvědky) na GU (Hlavní správa Generálního štábu Ozbrojených sil Ruské Federace), což poměrně ironicky kritizoval i ruský prezident Putin.

Abychom se mohli vyhnout hloupému nařčení z rusofilství nebo poznámkám o zbabělosti nazývat věci pravými jmény, musíme se podívat na informace, které české bezpečnostní složky zveřejnily. Zpočátku se jednalo o dva příslušníky speciální jednotky ruské vojenské rozvědky, jež se poměrně snadno dostali do vrbětického areálu, kde sabotovali převoz zbraní a munice na Ukrajinu. Ačkoliv byli v areálu spadajícím pod Vojenský technický ústav, nejednalo se, jak řekl i premiér Babiš, o útok proti ČR a je otázkou, zda se jednalo o útok proti českým obranným kapacitám. O terorismus podle Pavla Zemana ani podle výše zmíněné definice nešlo. Jak tedy tento čin pojmenovat? V odborně-politické rovině se nabízí pojem sabotáž. Podle slovníku amerického ministerstva obrany lze sabotáž mj. definovat jako jednání vedoucí k poškození nebo zničení válečného materiálu.

Sabotáž (česky též záškodnictví) je podvratná diverzní činnost, která spočívá v úmyslném a vždy důsledně utajeném poškozování předmětů denní potřeby nebo v narušování funkčnosti nějakého důležitého technického systému. K sabotážím dochází v době prudkých společenských konfliktů – válek, povstání, odboje proti vojenské okupaci apod. Wikipedia

Český trestní zákoník 40/2009 Sb. - § 314 Sabotáž

(1) Kdo v úmyslu poškodit ústavní zřízení nebo obranyschopnost České republiky anebo poškodit mezinárodní organizaci zneužije svého zaměstnání, povolání, postavení nebo své funkce nebo se dopustí jiného jednání k tomu, aby
  a) mařil nebo ztěžoval plnění důležitého úkolu mezinárodní organizace, orgánu veřejné moci, ozbrojených sil nebo bezpečnostního sboru, hospodářské organizace nebo jiné instituce, nebo
  b) způsobil v činnosti takového orgánu anebo takové organizace nebo instituce poruchu nebo jinou závažnou škodu, bude potrestán odnětím svobody na tři léta až deset let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku.

(2) Odnětím svobody na osm až dvanáct let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku bude pachatel potrestán,
  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, nebo
  b) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.

(3) Odnětím svobody na deset až dvacet let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku, nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán,
  a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob nebo smrt,
  b) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu,
  c) ohrozí-li takovým činem závažně mezinárodní postavení České republiky nebo postavení mezinárodní organizace, jejíž je Česká republika členem, nebo
  d) zorganizuje-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.

(4) Příprava je trestná.

Pokud srovnáme události ve Vrběticích a vraždu gruzínského azylanta v Berlíně v roce 2019, můžeme najít společný znak. V obou případech se jednalo o nasazení ruských speciálních jednotek na území EU. V případě berlínského incidentu ale německé vláda nemluvila o terorismu ani státním terorismu. V případě známé otravy bývalého příslušníka ruské vojenské rozvědky Skripala v Salisbury zase tehdejší ministerská předsedkyně Theresa May mluvila o útoku proti Spojenému království. V tomto případě však nedošlo k aktivaci článku 5 Washingtonské smlouvy. Jak je možné, že takto podobné události pojmenováváme rozdílně?

Pokud bychom vyslyšeli volání a prosby politiků, komentátorů a různých expertů a opravdu oficiálně pojmenovali vrbětický incident jako terorismus, jak se poté má česká vláda zachovat? V rámci globální války proti terorismu nasazuje ČR v různých částech světa armádní jednotky. Znamená to tedy, že bychom jako ČR měli vyslat do Ruska nebo k ruským hranicím například prostějovskou 601. skupinu speciálních sil?

V souvislosti s velmi vyhrocenou rétorikou také často zapadá fakt, že se začínají objevovat případy napadení rusky mluvících občanů na území ČR. Jak lze také chápat incidenty související s poškozením budov ruského diplomatického zastoupení v ČR kečupem? Nepřilévají politici a různí experti olej do ohně?

Poněkud zapadá i fakt, že s výjimkou některých politických stran a aktérů vyjádřila prakticky celá politická scéna podporu českým zpravodajským službám a dalším bezpečnostním sborům podílejícím se na objasnění vrbětické kauzy. Vzhledem k tomu, že drtivá většina detailů případu je utajována, je potřeba bezpečnostním složkám důvěřovat a nechat je v klidu pracovat. Kromě premiéra Babiše a úzké skupiny dalších lidí vlastně nevíme, zda naše zpravodajské služby již v těchto dnech nepodnikají proti Rusku protiopatření (připomeňme, že například Vojenské zpravodajství disponuje robustními ofenzivními schopnostmi v kyberprostoru).

Závěrem lze dodat snad jediné. Ač zbývá do voleb přibližně půl roku a všechny strany budou chtít vrbětického incidentu využít ve svůj prospěch, není na místě šermování siláckými pojmy a definicemi. Nejvyšší státní zástupce jasně určil, jak chce z pohledu českého práva kvalifikovat činy ruských operativců na českém území.

Šermování pojmy má však ještě jeden důsledek – jejich vyprazdňování jako v případě pojmu „hybridní válka“. V odborné literatuře můžeme najít nepřeberné množství definic „hybridní války“. K pojmu se vyjádřili a vyjadřují politici, analytici, komentátoři a nejrůznější experti. Nesprávné pochopení pojmů způsobilo, že dnes považujeme jakýkoliv krok Ruska za součást ruské „hybridní války“ proti Západu a nejsme schopnosti jasně určit, co je a není „hybridní válka“ a jak jí vlastně definovat. Nenechme se podobně strhnout šokujícími zjištěními českých bezpečnostních složek, zachovejme chladnou hlavu a nepleťme si pojmy a dojmy.

Zdroje: Senát PČR, iDNES.cz, FBI, UK Government, DW, SecBrief, CDSE, Handbook of International Law

 

Nahlásit chybu v článku


Související články

Ruslan Puchov: Náhled do ruského vojenského světa

Ruský vojenský analytik Ruslan Puchov je šéfem moskevského think-tanku CAST (Centre for Analysis of ...

Puchov: Ruský pohled na NATO

Americký magazín Defense News otiskl zajímavý příspěvek známého ruského vojenského experta Ruslana ...

PREMIUM Dvacátá válka: Jak zlomit moc Ruska v nadcházejících časech chaosu

Polský think-tank Strategy & Future (S&F) spustil na začátku května prognostický výzkumný ...

Výbuchy ve Vrběticích, Vladimír Putin a dezinformátoři

Česká republika prožívá od soboty události, na které nejsme vůbec zvyklí. Předseda vlády a ministr ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • KOUMES123
  13:22 15.05.2021

  Na události ve Vrběticích jsem musel změnit názor. Čím dál tím víc se ukazuje, že celá kauza je Koudelkovo vrtěti psem. Fakta: 1)Den před výbuchem byl ve skladu majitel IMEXU ...Zobrazit celý příspěvek

  Na události ve Vrběticích jsem musel změnit názor. Čím dál tím víc se ukazuje, že celá kauza je Koudelkovo vrtěti psem.
  Fakta: 1)Den před výbuchem byl ve skladu majitel IMEXU 2)Majitel IMEXU dal brigádníkům den volna 3)Ztratili se kamerové záběry ze skladů 4)Před výbuchem byl v areálu skladů rozsáhlý požár 5)Ze skladů se ztratili tisíce zbraní, včetně protitankových raket, které si určitě agenti Čepiga a Myškin neodnesli na zádech do Ruska 6)Na to, že agenti šli po bulharském obchodníkovi jsou důkazy, ale víc nikdo neukázal
  7)Kvůli dostavbě Temelína Rosatomem pravděpodobně padla Nečasova vláda, přičemž kromě nezdaněných kabelek paní Nagyové - Nečasové se nic zásadního nedokázalo (rok 2013)Skrýt celý příspěvek

  • Ján Paliga
   21:31 15.05.2021

   A počul si, že Čepiga s Miškinom si boli v skutočnosti obzrieť ľudovú architektúru Vrbětic - miestnu zvoničku?

   A počul si, že Čepiga s Miškinom si boli v skutočnosti obzrieť ľudovú architektúru Vrbětic - miestnu zvoničku?

  • gjiricek
   10:46 16.05.2021

   Mě přesvědčili záběry zlínských hasičů, co tam mohlo hořet, když munice byla uložena v nehořlavých impregnovaných bednách. Zapomíná se i podnik Eruca Technologies, který přes firmu ...Zobrazit celý příspěvek

   Mě přesvědčili záběry zlínských hasičů, co tam mohlo hořet, když munice byla uložena v nehořlavých impregnovaných bednách.
   Zapomíná se i podnik Eruca Technologies, který přes firmu Bochemie demontoval rakety a pak to velké množství ručních zbrani co se ztratilo, když policie má jen zbytky. Klasické zahlazení stop. Pokud byly zbraně dodány na Ukrajinu tak v roce 2014 bylo embargo a vývoz by byl nelegální.
   Co mě překvapilo, že existuje další možnost, že zbraně byly dodány Islámskému státu a výbuchy skladů to měli zamaskovat, údajně zatím stojí BIS a CIA- to je možná fantas magorie, ale české zbraně byly nalezeny syrskou armádou, existují videa, kde jsou ukázány české RPG.Skrýt celý příspěvek

   • Jan Padesátýpátý
    21:21 16.05.2021

    "Mě přesvědčili záběry zlínských hasičů, co tam mohlo hořet, když munice byla uložena v nehořlavých impregnovaných bednách." Přesně tak. Rusové tam instalovali zápalné nástražné ...Zobrazit celý příspěvek

    "Mě přesvědčili záběry zlínských hasičů, co tam mohlo hořet, když munice byla uložena v nehořlavých impregnovaných bednách."

    Přesně tak. Rusové tam instalovali zápalné nástražné zařízeníSkrýt celý příspěvek

   • Ján Paliga
    21:29 16.05.2021

    ".....české zbraně byly nalezeny syrskou armádou, existují videa, kde jsou ukázány české RPG." Keď som svojho času pracoval v Sýrii, bolo bežné v Damašku vidieť vozidlá Pv3S, ...Zobrazit celý příspěvek

    ".....české zbraně byly nalezeny syrskou armádou, existují videa, kde jsou ukázány české RPG." Keď som svojho času pracoval v Sýrii, bolo bežné v Damašku vidieť vozidlá Pv3S, T-148, T-815 ako aj Sa vz. 58P a V u vojakov Sýrskej armády..... Dodané Československom. Posledné dodávky tankov T-72 do Sýrie prebehli začiatkom 90-tych rokov.... Evidentne sám o tom nemáš vedomosti, čo je normálne, keď si tam nebol....

    ... a preto sa objavili na obhliadku zvoničky v ČR náhodou Čepiga s Miškinom, rovnako aj špecialista na jedy a výbušniny Sergejev a dokonca aj generál Averjanov prišiel inkognito pozrieť české pamiatky a vypiť si krígeľ Radegastu.... A ten istý Sergev náhodou odcestoval z Bulharska, v rovnaký deň, ako bol otrávený majiteľ zbraní z Vrbětic Gebrev.... To isto zorganizovala Bochemie....

    Ku embargu - neviem, odkiaľ si nato prišiel, pretože v čase výbuchu skladu už žiadne embargo na Ukrajinu neplatilo. A to dovtedajšie platilo na Janukoviča, keď použil zbrane voči svojim spoluobčanom.

    "Unie přehodnotila embargo až 16. července (2014 - pozn JP). Od té doby by byl český vývoz zbraní a munice na Ukrajinu legální." - https://ct24.ceskatelevize.cz/... Skrýt celý příspěvek

    • zdeno
     08:30 17.05.2021

     máš pravdu, s dalšími informacemi vylézají na světlo další kostlivci, zřejmě to byla akce GRU proti bulharskému podnikateli se zbraněmi při které využili české agenty jiné ruské ...Zobrazit celý příspěvek

     máš pravdu, s dalšími informacemi vylézají na světlo další kostlivci, zřejmě to byla akce GRU proti bulharskému podnikateli se zbraněmi při které využili české agenty jiné ruské zpravodajské služby (dárek v zásilce do bulharského skadu), akce byla zpackaná a začíná se objevovat špína, kvůli které češi dělali agenty a teť mlží a mlží - nezávidím vyšetřovatelům...Skrýt celý příspěvek

 • cejkis
  11:30 08.05.2021

  A ještě vám zde nechám k zamyšlení několik informací. Pan Kolář starší pracuje v lobistické právní kanceláři Squire Patton Boggs. Tato kancelář lobovala za Westighouse v ...Zobrazit celý příspěvek

  A ještě vám zde nechám k zamyšlení několik informací.

  Pan Kolář starší pracuje v lobistické právní kanceláři Squire Patton Boggs. Tato kancelář lobovala za Westighouse v temelínském tendru.

  Syn pana Koláře, starosta Prahy 6, začal Rusko provokovat. Přišel s právní analýzou o kterou opřel odstranění sochy Koněva. Právní analýzu pro Prahu 6 zpracovala kancelář Squire Patton Boggs a považte, zadarmo :-)

  Na základě výše uvedeného lze otevřít otázku, zda rodina pana Koláře rozdmýchává Českoruské vztahy za americké peníze.Skrýt celý příspěvek

 • cejkis
  11:06 30.04.2021

  V Bulharsku mohou za výbuchy taky Rusové a taky se čekalo na správný okamžik. A zase Rosatom vs Westinghouse. Asi ...Zobrazit celý příspěvek

  V Bulharsku mohou za výbuchy taky Rusové a taky se čekalo na správný okamžik. A zase Rosatom vs Westinghouse. Asi náhoda....

  https://oenergetice.cz/jaderne... Skrýt celý příspěvek

  • Jan Grohmann
   11:17 30.04.2021

   Samozřejmě je zveřejnění načasováno kvůli jaderné energii. To snad nikdo nepopírá. Nemusíme si hrát na to, že jedna strana je morální archetyp a druhá čirá zlo. Co by nás mělo ...Zobrazit celý příspěvek

   Samozřejmě je zveřejnění načasováno kvůli jaderné energii. To snad nikdo nepopírá. Nemusíme si hrát na to, že jedna strana je morální archetyp a druhá čirá zlo.

   Co by nás mělo zajímat, jsou čistě praktický výsledky - tedy prospěch pro ČR. A za mě je rozhodně prospěšné, aby Rusové tady neměli největší ambasádu ze všech zemí a desítky rozvědčíků - už jen z tohoto důvodu je dobře, že Rosatom byl vyřazen. Stejně tak je rozhodně geopoliticky prospěšné, aby tady nestavěli jadernou elektrárnu.

   Pokud bych si měl vybrat, tak bych to dal Korejcům.

   Jinak Sputnik bych se nebál nakoupit, ideálně tedy od Němců. :)Skrýt celý příspěvek

   • cejkis
    13:22 30.04.2021

    S tím vším souhlasím a kvituji rozumný pohled. Jen zapomínáte na české inženýry a techniky. Škoda JS je symbolem českého jaderného průmyslu. Jsou i další firmy byť s menším objemem ...Zobrazit celý příspěvek

    S tím vším souhlasím a kvituji rozumný pohled. Jen zapomínáte na české inženýry a techniky. Škoda JS je symbolem českého jaderného průmyslu. Jsou i další firmy byť s menším objemem dodávek. Všechny jsou vlastněny ruským často státním kapitálem. Všechny se podílejí na zakázkách Rosatomu po celém světě. Věc druhá, všechny bloky v ČR používají palivo ruské společnosti TVEL.

    Tedy pane Grohmann, já bych to hlavně dal Čechům. A nejlepší řešení spatřuji ve vykoupení Rusů z projektu v podobě odkoupení Škody JS. Existuje scénář, kdy Škodu JS vlastní francouzská společnost. A Škoda JS vyrábí francouzské reaktory a může samozřejmě dodat i ruský VVER. Škoda JS v rukou českého či alespoň evropského kapitálu může zaujmout ve světě jako most mezi ruskou a evropskou technologií.Skrýt celý příspěvek

   • cejkis
    13:25 30.04.2021

    Ještě zde nechám pohled jednoho z hlavních členů klubu jaderných veteránů. Myslím, že této generaci ještě hodně dlužíme. ...Zobrazit celý příspěvek

    Ještě zde nechám pohled jednoho z hlavních členů klubu jaderných veteránů. Myslím, že této generaci ještě hodně dlužíme.

    https://m.facebook.com/2513731... Skrýt celý příspěvek

    • cejkis
     13:46 30.04.2021

     Ještě dovětek, abych zamezil zase dalším emocím. Server atominfo je marketingový nástroj Rosatomu a upozorňuje na propojení českého a ruského jaderného průmyslu. Nicméně pokud ...Zobrazit celý příspěvek

     Ještě dovětek, abych zamezil zase dalším emocím.

     Server atominfo je marketingový nástroj Rosatomu a upozorňuje na propojení českého a ruského jaderného průmyslu.

     Nicméně pokud někdo myslí zájmy Čechů vážně, nemůže spláchnout české inženýry a techniky do záchodu. Nebo jinak chcete-li, nelze vylít vaničku i s dítětem.Skrýt celý příspěvek

   • Jan Padesátýpátý
    06:35 01.05.2021

    To je čistá spekulace, že je to načasováno kvůli jaderné energii.
    Při jakémkoli zveřejnění v rozmezí let 2020-2022 by se totiž dalo tvrdit "to je kvůli jaderné energii"

    To je čistá spekulace, že je to načasováno kvůli jaderné energii.
    Při jakémkoli zveřejnění v rozmezí let 2020-2022 by se totiž dalo tvrdit "to je kvůli jaderné energii"

    • Ján Paliga
     21:00 01.05.2021

     .... no neurobia zo seba obete, keď môžu? Mozgy vymývať treba....

     Neujala sa verzia o "zakázaných zbraniach" vo Vrběticiach, tak prišla ďalšia verzia....

     .... no neurobia zo seba obete, keď môžu? Mozgy vymývať treba....

     Neujala sa verzia o "zakázaných zbraniach" vo Vrběticiach, tak prišla ďalšia verzia....

    • cejkis
     09:46 02.05.2021

     :-)))
     Musíte sledovat jednotlivé milníky tendru nejen v ČR, ale i v Bulharsku. Pak to uvidíte.

     :-)))
     Musíte sledovat jednotlivé milníky tendru nejen v ČR, ale i v Bulharsku. Pak to uvidíte.

   • gjiricek
    11:04 16.05.2021

    Mě třeba bylo divné proč byly ty tanečky kolem Rozatomu. Pak jsem z veřejných zdrojů zjistil, co který zájemce o dostavbu Dukovan nabízí. Francouzský EdF a jihokorejská KNHP ...Zobrazit celý příspěvek

    Mě třeba bylo divné proč byly ty tanečky kolem Rozatomu. Pak jsem z veřejných zdrojů zjistil, co který zájemce o dostavbu Dukovan nabízí. Francouzský EdF a jihokorejská KNHP nabízí výkonnější reaktor, který neuchladíme, takže po vyloučení Rozatomu zbývá kanadsko-americký Westinghouse . Problém je v tom, že stavěli 4 bloky v Georgii a Jižní Karolíně a původní cena se navýšila o 125%, takže došlo k bankrotu a firmu převzala kanadská Brookfield.Skrýt celý příspěvek

    • Ján Paliga
     21:36 16.05.2021

     Rosatomu..... A čo ťa trápi nevybratie Rosatomu? Tvoja vláda sa bude zodpovedať vo voľbách, môžeš jej to spočítať. Českí odborníci vedia podstatne lepšie ako ty, čo je pre ČR ...Zobrazit celý příspěvek

     Rosatomu.....

     A čo ťa trápi nevybratie Rosatomu? Tvoja vláda sa bude zodpovedať vo voľbách, môžeš jej to spočítať.

     Českí odborníci vedia podstatne lepšie ako ty, čo je pre ČR prínosnejšie.Skrýt celý příspěvek

 • KOUMES123
  14:41 27.04.2021

  Kardinál Duka říká, že máme být hrdí. Má samozřejmě pravdu. Máme být určitě hrdí, ale ne hloupý. Jak Rusové myslí?!? Sklad munice (kterou prodávají našim nepřátelům) na neutrálním ...Zobrazit celý příspěvek

  Kardinál Duka říká, že máme být hrdí. Má samozřejmě pravdu. Máme být určitě hrdí, ale ne hloupý. Jak Rusové myslí?!? Sklad munice (kterou prodávají našim nepřátelům) na neutrálním území je fakticky sklad ukrajinské armády a my s tím musíme něco udělat, ale nemůžeme to přiznat. Co s tím? Lépe zabezpečit sklady, lépe utajit obchody a to i ty legální např. do Bulharska. Snížit počet tzv. diplomatů v Praze, aby toto zastoupení nebylo tolik akční a dalo lépe hlídat a Rosatomu nedat Dukovany. Obchodní výměna s Ruskem je 160 miliard, tu pokud možno nebourat. S plynem se sice obchoduje na burze v Holandsku, nicméně v Holandsku se žádný plyn netěží a záleží kolik ho tam hlavně Rusové dodají. A západní státy EU?!? Ti nás zatím moc nepodpořili, protože si hlídají své obchodní zájmy a tzv. sankce obcházejí společnými podniky.Skrýt celý příspěvek

  • Ján Paliga
   22:21 27.04.2021

   "....nicméně v Holandsku se žádný plyn netěží a záleží kolik ho tam hlavně Rusové dodají.".... Kde chodíš na takéto "moudra"? Veď stačí málo - nech nedodávajú imperialistom v ...Zobrazit celý příspěvek

   "....nicméně v Holandsku se žádný plyn netěží a záleží kolik ho tam hlavně Rusové dodají."....

   Kde chodíš na takéto "moudra"? Veď stačí málo - nech nedodávajú imperialistom v Európe plyn a iné nosiče energií.... Takto len podporujú západné imperialistické štáty a ich nekonečné chute na obkľúčenie RF.... Veď čo iné Vladolfovi zostávalo, ako obsadiť ukrajinský Krym, aby tam neprišli imperialisti z NATO.... Takto nebudú mať nič a pôjdu si po svojom. Ešte to tak, aby RF podporovala proti sebe nepriateľské európske imperialistické režimy.....irony off.Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   05:34 27.04.2021

   Také si říkám jak někdo jako vy, po tom všem co už udělali jim muže stále věřit. I když se už ani neobtěžují dodávat důkazy. Prostě jen vypustí bublinku, a armáda poskoků začne ...Zobrazit celý příspěvek

   Také si říkám jak někdo jako vy, po tom všem co už udělali jim muže stále věřit. I když se už ani neobtěžují dodávat důkazy. Prostě jen vypustí bublinku, a armáda poskoků začne spekulovat.Skrýt celý příspěvek

   • cejkis
    08:56 27.04.2021

    Nevěřím nikomu a už vůbec ne ruské vládě. S českými institucemi a správou jsem zažil příliš mnoho, abych mohl věřit hře BIS. Američané jsou při sdílení zpravodajských informací a ...Zobrazit celý příspěvek

    Nevěřím nikomu a už vůbec ne ruské vládě. S českými institucemi a správou jsem zažil příliš mnoho, abych mohl věřit hře BIS.

    Američané jsou při sdílení zpravodajských informací a udělování grantů v ostrém střetu zájmů při zakázce na jaderné bloky. Před časem se sešla Bradáčová se Schappirem a dodnes nebyla schůzka vysvětlena. Jen víme, že následně byla odstřelena Nečasova vláda. Kdyby toto dělala soukromá firma při veřejné zakázce, jsou to pletichy a je za to několik let vězení.

    Nyní se potkává zájem Koudelky udržet se ve funkci se zájmem Američanů odstřelit vládu a podpořit politiky, kteří vystaví bianko šek Westinghouse. A v této atmosféře chcete bezmezně věřit Koudelkovi, který se zbavil šéf analytika služby ? Chcete bezmezně věřit Američany podsouvaným zprávám NUKIB o Huawei, když jde o business 5G sítí v EU a všem je jasné, že americké služby mají rovněž přístup ve všech v US sídlících firmách.

    Opravdu netrpím bezmeznou důvěrou v Američany, kteří si zdejší instituce vodí již mnoho let.

    A ohledně jádra podporuji český jaderný průmysl. Dnes jej vlastní Rusové a je v zájmu ČR, aby jej buď vláda nebo například Francouzi odkoupili. Jenže to se s Ruskem musíte bavit a ne rozsekat ambasády na základě “podezření” Američany prokrtkované kontrarozvědky.Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     14:49 27.04.2021

     Jako pohádka před spaním dobrý. Jen vám tam chybí proč by to dělali, případně čeho tím chtěli dosáhnout. Přece jen jen hlupák si zchodí pro západní vládu, aby ji nahradil pro ...Zobrazit celý příspěvek

     Jako pohádka před spaním dobrý.
     Jen vám tam chybí proč by to dělali, případně čeho tím chtěli dosáhnout.
     Přece jen jen hlupák si zchodí pro západní vládu, aby ji nahradil pro ruskou klikou co tam je doteď. - to je, ale offtopik

     K tématu: Westinghouse koupila Toshiba(2017), dnes je největší vlastník firma z Kanady(2019). Ta má, ale sídlo v daňovém ráji. To se vám to jednoduché vidění světa trošku zamotává.Skrýt celý příspěvek

     • cejkis
      21:56 29.04.2021

      Až se jednou ze spánku probudíte, třeba pochopíte, že současná vláda tlačí francouzsko-ruské konsorcium právě pro zachování českého jaderného průmyslu. A důvod, proč nevysloví ...Zobrazit celý příspěvek

      Až se jednou ze spánku probudíte, třeba pochopíte, že současná vláda tlačí francouzsko-ruské konsorcium právě pro zachování českého jaderného průmyslu. A důvod, proč nevysloví nedůvěru vládě je ten, který jste popsal. Oni prostě chtějí odstřelit Rusko a chtějí bianko šek pro Westinghouse.

      Japonci koupili W dříve a dnes po bankrotu a vládní sanaci jej vlastní společnost o které se šíří, že má vazby na saudskou královskou rodinu. Mimochodem Saudové hodlají stavět mnoho bloků.

      Moje vidění světa je pohledem českých inženýrů a techniků. To vaše je pohled americké ambasády podporující Westinghouse.Skrýt celý příspěvek

     • Ján Paliga
      20:35 30.04.2021

      @ Cejkis "...Oni prostě chtějí odstřelit Rusko ..." Skôr Rusko odstrelilo Česko.... Následná oslava sa po objavení stôp zmenila na fiasko.... Fiasko spôsobené "bratskou" ...Zobrazit celý příspěvek

      @ Cejkis

      "...Oni prostě chtějí odstřelit Rusko ..."

      Skôr Rusko odstrelilo Česko.... Následná oslava sa po objavení stôp zmenila na fiasko.... Fiasko spôsobené "bratskou" krajinou.... Teraz len žnú to, čo zasiali.Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   08:23 27.04.2021

   Svýho času jsem si Dfense i rád přečetl. Ovšem poslední dobou mám pocit že v sobě našel nějaké vnitřní zlo nebo co.

   Svýho času jsem si Dfense i rád přečetl. Ovšem poslední dobou mám pocit že v sobě našel nějaké vnitřní zlo nebo co.

   • Jura99
    09:21 27.04.2021

    mám bohužel stejný pocit. Rovněž se mi zdá, jakoby Pat s Matem kromě vyhazování muničáků sem tam zafinancovali nějaký ten webík, který je aspoň trochu čtený, ale finančně se třeba ...Zobrazit celý příspěvek

    mám bohužel stejný pocit. Rovněž se mi zdá, jakoby Pat s Matem kromě vyhazování muničáků sem tam zafinancovali nějaký ten webík, který je aspoň trochu čtený, ale finančně se třeba plácá, protože posun k východním názorům vidím na více místech.Skrýt celý příspěvek

  • ruleta
   08:54 27.04.2021

   Takže klasika. Vlastně to tak nemohlo být, protože tam nic nesedí a připravil to Pat a Mat co lítaj po Evropě a nic se jim nedaří. Zapomeneme na všechno ostatní - třeba na jejich ...Zobrazit celý příspěvek

   Takže klasika. Vlastně to tak nemohlo být, protože tam nic nesedí a připravil to Pat a Mat co lítaj po Evropě a nic se jim nedaří. Zapomeneme na všechno ostatní - třeba na jejich vyznamenání a budeme se tvářit, že nic takového neexistuje. Ok. Takže to připravila jiná tajná služba, která to připravila tak, aby si každý řekl "to je fake" :D Za mne naprosto geniální.Skrýt celý příspěvek

   • Tesil
    20:02 27.04.2021

    Řekl bych,že zde převládá mylný pohled na činnost tajných služeb. Obecně se dá říci, že ne vždy je pro nás vypovězení tím nejlepším řešením," potvrzuje opatrně Jan Šubert, mluvčí ...Zobrazit celý příspěvek

    Řekl bych,že zde převládá mylný pohled na činnost tajných služeb.
    Obecně se dá říci, že ne vždy je pro nás vypovězení tím nejlepším řešením," potvrzuje opatrně Jan Šubert, mluvčí BIS, která monitoruje činnost zahraničních agentů na našem území.

    Kontrarozvědka má zpravidla pohyb zahraničních agentů velmi dobře zmapovaný. Přesně ví, s kým se stýkají, a může jim čas od času podsunout i vhodně zvolené falešné informace, které pak agenti předávají do své centrály. "Jsou to běžné zpravodajské hry,"

    Takto pracují rozvědky na celém světě,proto nelze na 100% vyloučit,že ruští agenti nebyli pod něčí kontrolou.Skrýt celý příspěvek

    • logik
     11:43 28.04.2021

     Jenže "100% nejde vyloučit že platí A" a "platí A" je jaksi nebe a dudy. A ty z toho prvního výroku defakto vyvozuješ ten druhý, což je demagogie. Nejde stoprocentně vyloučit, že ...Zobrazit celý příspěvek

     Jenže "100% nejde vyloučit že platí A" a "platí A" je jaksi nebe a dudy. A ty z toho prvního výroku defakto vyvozuješ ten druhý, což je demagogie.

     Nejde stoprocentně vyloučit, že nad zemí létá špagetové monstrum. Přesto, když s ním budeš bez důkazu operovat, tak budeš lhát.Skrýt celý příspěvek

   • Tesil
    20:02 27.04.2021

    Řekl bych,že zde převládá mylný pohled na činnost tajných služeb. Obecně se dá říci, že ne vždy je pro nás vypovězení tím nejlepším řešením," potvrzuje opatrně Jan Šubert, mluvčí ...Zobrazit celý příspěvek

    Řekl bych,že zde převládá mylný pohled na činnost tajných služeb.
    Obecně se dá říci, že ne vždy je pro nás vypovězení tím nejlepším řešením," potvrzuje opatrně Jan Šubert, mluvčí BIS, která monitoruje činnost zahraničních agentů na našem území.

    Kontrarozvědka má zpravidla pohyb zahraničních agentů velmi dobře zmapovaný. Přesně ví, s kým se stýkají, a může jim čas od času podsunout i vhodně zvolené falešné informace, které pak agenti předávají do své centrály. "Jsou to běžné zpravodajské hry,"

    Takto pracují rozvědky na celém světě,proto nelze na 100% vyloučit,že ruští agenti nebyli pod něčí kontrolou.Skrýt celý příspěvek

    • Tesil
     20:04 27.04.2021

     Já vím stačilo jednou,omluva.

     Já vím stačilo jednou,omluva.

  • Klimesov
   11:35 27.04.2021

   No další zajímavý odkaz. Opět nic jiného než názor jednotlivce, navíc postavený na rádoby sarkastickém a ironickém podkladě :D :D :D a to ještě značně stupidním způsobem. Ono je ...Zobrazit celý příspěvek

   No další zajímavý odkaz.
   Opět nic jiného než názor jednotlivce, navíc postavený na rádoby sarkastickém a ironickém podkladě :D :D :D a to ještě značně stupidním způsobem.
   Ono je totiž samozřejmostí, že když bezpečnostní organizace, které mají za úkol pátrat po akcích agentů z cizí zemi, tak nějak čas ty agenty najdou a automaticky to neznamená, že daní agenti jsou neschopní nebo tak něco. Naopak spíše to ukazuje na to, že bezpečnostní orkány fungují tak jak mají. :)Skrýt celý příspěvek

  • logik
   12:21 27.04.2021

   Cejkis: Tebe za tapetování konspiračních teorií platěj, viď? Vždyť i po jen zběžným přečtení je vidět, že Dfens nezná o případu ani základní fakta - jeho údajná timeline - ...Zobrazit celý příspěvek

   Cejkis: Tebe za tapetování konspiračních teorií platěj, viď?

   Vždyť i po jen zběžným přečtení je vidět, že Dfens nezná o případu ani základní fakta - jeho údajná timeline - vzhledem k tomu, že se prokázalo, že politici dostali informace už 11., je totální nesmysl.Skrýt celý příspěvek

   • padre
    15:49 27.04.2021

    Dfens : Příspěvek příliš rozjuchaný,příliš vtipný ,příliš sarkastický a anonymní....znám jen jednu zemi, kde nikdy nevědí, kdy je nejlepší přestat hloupě kecat a to je ta ,kde ...Zobrazit celý příspěvek

    Dfens : Příspěvek příliš rozjuchaný,příliš vtipný ,příliš sarkastický a anonymní....znám jen jednu zemi, kde nikdy nevědí, kdy je nejlepší přestat hloupě kecat a to je ta ,kde zítra znamená včera.Rovněž se přikláním k teorii ,že chlapcům z Dfensu došly prachy a Zlatá horda jim poskytla hotovost.Skrýt celý příspěvek

 • Sidon
  01:03 27.04.2021

  Rusko neni zeme, ale reklama na elektromobily.

  Rusko neni zeme, ale reklama na elektromobily.

  • kaboom
   13:05 27.04.2021

   To nechci vedet co je Ceska rep. Asi pytel udavacu, patolizalu a ufnukancu.

   To nechci vedet co je Ceska rep. Asi pytel udavacu, patolizalu a ufnukancu.

 • Jan Padesátýpátý
  19:30 26.04.2021

  Jako terorismus to už označil i Miloš Zeman. On to tedy podmínil tím, že se nepotvrdí "původní verze" že šlo o špatnou manipulaci. Jenomže tato verze už byla dávno odložena, ...Zobrazit celý příspěvek

  Jako terorismus to už označil i Miloš Zeman. On to tedy podmínil tím, že se nepotvrdí "původní verze" že šlo o špatnou manipulaci.

  Jenomže tato verze už byla dávno odložena, takže i Zeman potvrzuje že šlo o terorismus.Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   05:35 27.04.2021

   Však to je na celém tom proslovu zrovna od MZ nejzásadnější.
   ¨Kdyby bylo čím, tak by to dal vládě +opozici pěkně sežrat. Ale ono i po týdenní snaze Ruska, není čím.

   Však to je na celém tom proslovu zrovna od MZ nejzásadnější.
   ¨Kdyby bylo čím, tak by to dal vládě +opozici pěkně sežrat. Ale ono i po týdenní snaze Ruska, není čím.

 • PetrTechnik
  16:29 26.04.2021

  Přes silácké výkřiky zdejších samozvaných soudců a tapetářů lze s potěšením na celé kauze kvitovat jediné, že se podařilo snad rozehnat ten zkorumpovaný spolek na ruském ...Zobrazit celý příspěvek

  Přes silácké výkřiky zdejších samozvaných soudců a tapetářů lze s potěšením na celé kauze kvitovat jediné, že se podařilo snad rozehnat ten zkorumpovaný spolek na ruském velvyslanectví. Jinak je to ve světě dost bída. Velké unijní země se nedostali dál než k vlažné verbální podpoře a o nějakém posílání diplomatů domů, není vidu ani slechu. V případě Salisbury, to byl jný fičák. Korunu všemu nasadil Zeman, který vše zrelativizoval. Zatím to vypadá , že si nás Rus namaže na chleba.Skrýt celý příspěvek

  • Jura99
   17:06 26.04.2021

   Souhlas až na ten chleba, dopadlo to v náš prospěch, z ratlíka se vyklubal starý dobrý a tvrdý lev, od momentu našeho ultimáta byl Rus v defenzívě. Myslel si, že předvolá pana ...Zobrazit celý příspěvek

   Souhlas až na ten chleba, dopadlo to v náš prospěch, z ratlíka se vyklubal starý dobrý a tvrdý lev, od momentu našeho ultimáta byl Rus v defenzívě. Myslel si, že předvolá pana Pivoňku po vypršení ultimáta, protože nechá ratlíka naprázdno štěkat, jenže místo toho přišla rána a další krok s bezprecedentním snížením počtu diplomatů. Zeman mohl přisolit, kdyby nebyl Zemanem, ale nemyslím si, že by jeho projev ještě něco znamenal, Rus si na základě Zemanova projevu může maximálně lízat rány před domácím publikem. Kéž by poměrně zvládnutý případ znamenal počátek tvrdé politiky ČR vůči komukoliv, kdo dělá proti nám. Pověsil bych se na USA (jako Izrael) a pak můžeme machrovat :-).Skrýt celý příspěvek

   • PetrTechnik
    17:28 26.04.2021

    Já nevím jak dalece jste kdy přišel do styku s velvyslanectvím RF v ČR, ale představa , že se jedná o jakousi superexpozitoru ruských rozvědek, je přinejmenším úsměvná. Neříkám že ...Zobrazit celý příspěvek

    Já nevím jak dalece jste kdy přišel do styku s velvyslanectvím RF v ČR, ale představa , že se jedná o jakousi superexpozitoru ruských rozvědek, je přinejmenším úsměvná. Neříkám že tam nebyli pracovnící GU,ale hlavní náplní tohoto spolku bylo kšeftování s nemovitostmi, vyvážení peněz druhé a třetí ligy ruských zbohatlíků.
    Rusové s tím, že dostanou Dukovany přímo moc nepočítali. Já osobně odhaduji,že i přes to aktuální dívadlo s Vrběticemi nějakým způsobem na JE participovat budou. Už jen proto, že optimální desing pro jaderný reaktor mají jen oni.
    Co se mně na celé akci líbilo, že se naše vláda nestačila polekat sebe sama a než jim došlo co udělali ,nemohli couvnout. Mimochodem Rusové dostali na opuštění ČR snad měsíc nebo kolik a naši 20 lidí se muselo pakovat za 24h.Skrýt celý příspěvek

    • Jura99
     17:43 26.04.2021

     Tam je poměrně elementární důvod, proč dostali čas do konce května. Nejedná se o vypovězení konkrétních jmen kvůli prohřešku, bylo použito ustanovení Vídeňské úmluvy o paritě, kdy ...Zobrazit celý příspěvek

     Tam je poměrně elementární důvod, proč dostali čas do konce května. Nejedná se o vypovězení konkrétních jmen kvůli prohřešku, bylo použito ustanovení Vídeňské úmluvy o paritě, kdy je lhůta pochopitelně delší, protože se to netváří jako nepřátelský krok. S tou JE vám nerozumím, myslíte, že reaktor třeba dodají Korejci a Rusové jim budou radit jak ho zapojit ? To by asi dost dobře nešlo. Mimochodem firma na turbíny v Plzni patří Korejcům (Škoda Doosan), takže mají želízka v ohni.Skrýt celý příspěvek

     • PetrTechnik
      18:34 26.04.2021

      V případě Dukovan vycházím z iformací , které jsem získal na přednášce paní Drábové. Ona je proti stavbě nového JR Rusy,ale zároveň připustila,ž bez nich to bude dost ...Zobrazit celý příspěvek

      V případě Dukovan vycházím z iformací , které jsem získal na přednášce paní Drábové. Ona je proti stavbě nového JR Rusy,ale zároveň připustila,ž bez nich to bude dost problematické. Já nejsem odborně zdatný přes JE ,takže spíš vychází z výše uvedené informace. Ale pokud nový blok JE postaví třeba Korejci, budu jedině rád. Rusko je moc velké právní riziko.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      19:31 26.04.2021

      Ona hlavně řekla, že nejde o to "kdo, a za kolik to vysoutěží".
      Ale jak se bude dařit stavět, a proinvestovat prostředky ve skutečnosti.

      Ona hlavně řekla, že nejde o to "kdo, a za kolik to vysoutěží".
      Ale jak se bude dařit stavět, a proinvestovat prostředky ve skutečnosti.

     • Jura99
      09:23 27.04.2021

      PetrTechnik: paní Drábová má aktuální rozhovor na iDnes, kde je ráda, že Dukovany Rusové stavět nebudou.

      PetrTechnik: paní Drábová má aktuální rozhovor na iDnes, kde je ráda, že Dukovany Rusové stavět nebudou.

     • Jan Padesátýpátý
      10:42 27.04.2021

      Jura99:
      To má jediné vysvětlení: Drábovou přinutily USA. Stejně tak jako přinutily lékovou agenturu Brazílie, aby odmítla Sputnik.

      Jura99:
      To má jediné vysvětlení: Drábovou přinutily USA. Stejně tak jako přinutily lékovou agenturu Brazílie, aby odmítla Sputnik.

     • Ján Paliga
      22:35 27.04.2021

      @ Jan 55 "Stejně tak jako přinutily lékovou agenturu Brazílie, aby odmítla Sputnik." Ale kdeže. Vinníka máme na Slovensku. Istú pani Baťovú zo Štátneho ústavu pre kontrolu ...Zobrazit celý příspěvek

      @ Jan 55

      "Stejně tak jako přinutily lékovou agenturu Brazílie, aby odmítla Sputnik."

      Ale kdeže. Vinníka máme na Slovensku. Istú pani Baťovú zo Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv. Tá odmietala schváliť Sputnik, tak ju bývalý premiér začal osočovať a a následne jej začali chodiť vyhrážky smrťou.... Teraz ju mnohí (ve´d vieme ktorí) obviňujú, že má prsty aj v tej Brazílii... Pri iných okolnostiach by to bolo aj vtipné, ale "terazky" to nie je....Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     19:15 26.04.2021

     Stejně jako mohli naše firmy na základě smlouvy o stavbě předchozích JZ získat technologie pro jejich realizaci. Stejně tak je mohou získat pro stavbu dalšího bloku. Otázka je ...Zobrazit celý příspěvek

     Stejně jako mohli naše firmy na základě smlouvy o stavbě předchozích JZ získat technologie pro jejich realizaci. Stejně tak je mohou získat pro stavbu dalšího bloku.

     Otázka je spíše, které firmy jsou dnes opravdu schopny tyhle technologie vyrábět.
     Přenos technologii nebyl nikdy zadarmo. Přitom pokud se nebudou podílet na stavbě dalších JZ, pak jsou to prostě vyhozené peníze.Skrýt celý příspěvek

  • logik
   20:28 26.04.2021

   Na Evropu bych to neházel. I v případě Skripala to trvalo. Ale hlavně - vždyť si na še MZ vůbec o to neumí říci. To, aby ostatní země zareagovali, to chce podstatně aktivnější ...Zobrazit celý příspěvek

   Na Evropu bych to neházel. I v případě Skripala to trvalo. Ale hlavně - vždyť si na še MZ vůbec o to neumí říci. To, aby ostatní země zareagovali, to chce podstatně aktivnější zahraniční politiku. A my se to snažíme údajně vyjednat: tak, že během té aféry chvíli ani nemáme MZ, druhý muž naší zahraniční politiky evidentně straní rusům atd....Skrýt celý příspěvek

   • logik
    20:31 26.04.2021

    Btw. zaujalo mne dnešní Hamáčkovo, že s Petříčkem by se to nezvládlo, co pak odmítl komentovat co jako a proč. Vzhledem k tomu, že Petříček tydle věci dělal dobře, tak mne napadá ...Zobrazit celý příspěvek

    Btw. zaujalo mne dnešní Hamáčkovo, že s Petříčkem by se to nezvládlo, co pak odmítl komentovat co jako a proč.

    Vzhledem k tomu, že Petříček tydle věci dělal dobře, tak mne napadá v podstatě jediné vysvětlení: Zeman. Že řekl vládě, Ok, musíte to teda pustit ven, tak to pusťte, ale jestli aspoň neodvoláte Petříčka, tak do toho hodím vidle úplně. Nebo Vás napadá jiné vysvětlení, který z těch pár elementárních kroků, co naše MZ během této kauzy zvládlo, by mohl někdo nezvládnout?Skrýt celý příspěvek

 • zdeno
  12:41 26.04.2021

  tak si pojďme osvětlit co prozradil Zemanův projev: -vyšetřování není ukončeno -s variantou útoku se přišlo pozdě (asi před 3mi lety) -zatím nemáme důkazy pro trestní stíhání a ...Zobrazit celý příspěvek

  tak si pojďme osvětlit co prozradil Zemanův projev:
  -vyšetřování není ukončeno
  -s variantou útoku se přišlo pozdě (asi před 3mi lety)
  -zatím nemáme důkazy pro trestní stíhání a poškození se nemají jak domáhat náhrad
  -je to ve stadiu poznatků zpravodajských služeb
  P.S.Ono přivést sklad dělostřelecké munice k výbuchu není tak snadné, nejlepší je to zapálit - hledal bych rezidua lehkých kovů na zdivu, my tenhle typ náloživa už asi 50 let nemáme, Rusko anoSkrýt celý příspěvek

  • logik
   13:33 26.04.2021

   Co prozradil Zemanův projev (a následný rozhovor)? Především to, že Zeman lže. Z prokazatelných věcí lhal např. v tom, že - že velí policii - že může nerozpustit sněmovnu - že ...Zobrazit celý příspěvek

   Co prozradil Zemanův projev (a následný rozhovor)? Především to, že Zeman lže.
   Z prokazatelných věcí lhal např. v tom, že
   - že velí policii
   - že může nerozpustit sněmovnu
   - že neexistují důkazy přítomnosti Čepigy a Miškina ve Vrběticích (přitom ostatní, kdo mají přístup k informacím, potvrdili, že existuje video z bezpečnostních kamer, kde jsou zachyceni, a dále nepřímé důkazy v podobě žádosti o přístup do muničního skladu)
   - že spojoval soud s IMEX group s kauzou Vrbětic, ač šlo i úplně sesouvisející kauzu
   - tvrdí, že existence mailů požadujích vstup je hypotéza, ačkoli ostatní o tom jasně mluvili jako o důkazu
   - celá argumentace o mailu ("A protože každý e-mail má svoji adresu") je pak postavena na nepravidvých premisách (z adresy odesílatele e-mailu nejde zjistit v podstatě nic).

   Vyvozovat cokoli z projevu člověka, který v tolika věcech lhal a fabuloval, je nesmysl. Tedy Zemanův projev prozradil pouze jednu věc: Zeman lže. Nic jiného.Skrýt celý příspěvek

   • Nesher
    13:42 26.04.2021

    a že existují dvě vyšetřovací verze, což všichni zainteresovaní popírají, naposledy ministr vnitra Hamáček před několika minutami. Takže lze mít za prokázané, že Zemanovo vyjádření ...Zobrazit celý příspěvek

    a že existují dvě vyšetřovací verze, což všichni zainteresovaní popírají, naposledy ministr vnitra Hamáček před několika minutami.
    Takže lze mít za prokázané, že Zemanovo vyjádření je směs polopravd a vyslovených lží, jejichž účelem je pomoci ruské propagandě. Tedy Zeman jedná proti zájmům vlastní země.Skrýt celý příspěvek

    • logik
     13:57 26.04.2021

     Jojo, dík za doplnění. Pro zdena link:
     https://www.novinky.cz/domaci/...

     Jojo, dík za doplnění. Pro zdena link:
     https://www.novinky.cz/domaci/...

     • ruleta
      14:19 26.04.2021

      Ja bych pridal jeste jednu vec a to, ze dekoval nejvyssimu statnimu zastupitelstvi (nema s tim nic do cineni, dozoruje to nekdo jiny) a policii a BIS kritizoval a soucasne Zeman ...Zobrazit celý příspěvek

      Ja bych pridal jeste jednu vec a to, ze dekoval nejvyssimu statnimu zastupitelstvi (nema s tim nic do cineni, dozoruje to nekdo jiny) a policii a BIS kritizoval a soucasne Zeman (ten druhy) rekl, ze se ma hlavne dekovat BIS... :D

      logiku o tech kamerach, muzes dat odkaz, to mi uniklo. Diky.Skrýt celý příspěvek

     • logik
      21:29 26.04.2021

      https://www.idnes.cz/zpravy/do... Ale je pravda, že se tam přímo neříká, z jakých ...Zobrazit celý příspěvek

      https://www.idnes.cz/zpravy/do...

      Ale je pravda, že se tam přímo neříká, z jakých kamer ten záznam je - takže možná nejde o kamery přímo z areálu. Nicméně to byl přinejmenším evidentně záznam lidí, kteří byli důvodně podezřelí z toho, že byli v tom skladu - je to záznam z doby, kdy je ještě neměli identifikované jako Čepigu s Miškinem - takže přinejmenším nepřímý důkaz toho, že tam byli.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      05:29 27.04.2021

      Tak oni nemusí mít ani přímo záznam z místa. Bohatě by stačilo, pokud by měli záznam z hotelu jak sedají do auta, potom jízdy toho vozidla daným směrem. Už to samo je celkem jasný ...Zobrazit celý příspěvek

      Tak oni nemusí mít ani přímo záznam z místa. Bohatě by stačilo, pokud by měli záznam z hotelu jak sedají do auta, potom jízdy toho vozidla daným směrem.
      Už to samo je celkem jasný důkaz.Skrýt celý příspěvek

  • GlobeElement
   16:46 26.04.2021

   Zemanův projev jen prokázal, že je vlastizrádce. Dovedete si představit hlavu jakéhokoliv státu, která zpochybní práci vlastní kontrarozvědky?

   Zemanův projev jen prokázal, že je vlastizrádce. Dovedete si představit hlavu jakéhokoliv státu, která zpochybní práci vlastní kontrarozvědky?

   • cejkis
    02:10 27.04.2021

    Když bude v jejím čele krtek, tak ano :-)

    Když bude v jejím čele krtek, tak ano :-)

    • GlobeElement
     07:09 27.04.2021

     V čele toho státu? To je právě jen u nás.

     V čele toho státu? To je právě jen u nás.

   • Cajk
    11:10 27.04.2021

    Samozřejmě, že ne. Problém je, že zde není nastavený žádný mechanismus, který by zabraňoval takovým to lidem vstupovat do politiky aneb zastávat důležité státní funkce a rozhodovat ...Zobrazit celý příspěvek

    Samozřejmě, že ne. Problém je, že zde není nastavený žádný mechanismus, který by zabraňoval takovým to lidem vstupovat do politiky aneb zastávat důležité státní funkce a rozhodovat jakýmkoliv způsobem o chodu státu.

    A sice pan Z. vyhrál volby přímou volbou, ale bez jeho předchozího politického angažmá, by je podle mě v životě nevyhrál. A pohádka o tom, že se může stát prezidentem kdokoliv je sice pěkná, ale v praktice skoro nereálná. V případě ČR tedy.

    Obávám se tedy, aby se příštím prezidentem zase nestal nějaký politický, proruský tajtrlík, který bude všechny občany iritovat, už jen tím, že si bude říkat prezident České republiky.Skrýt celý příspěvek

 • petres
  10:52 26.04.2021

  Netečnost admina na tu hromadu sprostoty co tu předvádí Razem mi přijde nepochopitelná. Razemův přínos k diskuzi je minimální, protože nemá argumenty, tak seuchyluje ke sprostotě. ...Zobrazit celý příspěvek

  Netečnost admina na tu hromadu sprostoty co tu předvádí Razem mi přijde nepochopitelná. Razemův přínos k diskuzi je minimální, protože nemá argumenty, tak seuchyluje ke sprostotě. Pokud zde platí nějaká pravidla měl mít již dávno ban.
  Byli tu lidé, kteří zdaleka nepřekročili hranice pravidel jako Razem a ban dostali (mrzí mne VlaLang, který jako insider měl k některým oblastem co říct a říkal).
  Je můj názor ojedinělý, že Razem nemá zde co pohledávat, pokud bude i nadále urážet ostatní diskutující, nebo není?Skrýt celý příspěvek

  • tctx
   11:34 26.04.2021

   Mne prijde pochopitelna, bohuzel - navstevnost stranek pravdepodobne raketove stoupa. Otazka je, jestli je to dobry pristup z dlouhodobeho hlediska, protoze neocekavam, ze by ...Zobrazit celý příspěvek

   Mne prijde pochopitelna, bohuzel - navstevnost stranek pravdepodobne raketove stoupa.

   Otazka je, jestli je to dobry pristup z dlouhodobeho hlediska, protoze neocekavam, ze by diskutujici bavilo hrabat se v tech jeho hovnech donekonecna, a trollove jako on budou mit vzdycky vetsi vydrz. Navic kdyz jsou tu vydatne krmeni.Skrýt celý příspěvek

  • MeV6
   12:00 26.04.2021

   Ne, se svým názorem rozhodně nejste sám.
   Tu netečnost také nechápu.

   Ne, se svým názorem rozhodně nejste sám.
   Tu netečnost také nechápu.

  • Torong
   12:43 26.04.2021

   Opravdu nejsi sám. Proto sem teď ani nepíšu, abych ho nekrmil.

   Opravdu nejsi sám. Proto sem teď ani nepíšu, abych ho nekrmil.

  • Jan Padesátýpátý
   12:55 26.04.2021

   Mně by vadilo, pokud by sem Razem nemohl psát svou proruskou propagandu.
   Ale "zmrdi" apod., to by si měl admin ošetřit.

   Mně by vadilo, pokud by sem Razem nemohl psát svou proruskou propagandu.
   Ale "zmrdi" apod., to by si měl admin ošetřit.

 • Storm
  09:44 26.04.2021

  Cituji co zde nspsal RAZEM v 23:50 dne 25.04.2021... Ty jsi jen totalitní odpad. Chováš se jako komouš v 50. letech. Zmrdi jako seš ty mohou za to, že společnost v této zemi je ...Zobrazit celý příspěvek

  Cituji co zde nspsal RAZEM v 23:50 dne 25.04.2021...

  Ty jsi jen totalitní odpad. Chováš se jako komouš v 50. letech. Zmrdi jako seš ty mohou za to, že společnost v této zemi je fragmentovaná. Sleduj, co tady ta vaše marxistická farma rozjíždí. Nezaznamenal jsem v diskuzi jediný příspěvek, který by Rusko obhajoval či říkal, že celé je to lež. Je naprosto přirozené, že v demokratické zemi než se někdo obviní, tak se předloží důkazy. Vy se chováte úplně stejně jako komouši. Vy rudí blbci si ani neuvědomujete, že čím míň informací má společnost, tím víc vzniká nedůvěra. To, že si marxisti myslí, že vše protlačí násilím, že každej kdo doposud legitimně si žádá víc informací, tak je nepřítel (fakticky ne ČR, ale rudých) a ihned proruský troll, to je už ekvivalent třídního nepřítele.
  To, co tady předvádíte, je ekvivalent komunismu 50. let.

  A to tvoje kádrování na rusáky si nech na doma svazáku.
  Konec citátu...

  Je mi zle už jen z toho, že tenhle tvůj výše uvedený výkal musím vložit do svého příspěvku v diskuzi pod článkem, který jsem v žádném případě nechtěl komentovat a ani se nechtěl nijak zapojovat do zdejší diskuze... Ale po tom co jsi tu ze sebe vytlačil, něco co má konzistenci hezky smradlavého řídkého průjmu mi to nedá a zareaguju, vysloveně jen na tebe...

  Tak zaprvé, divím se, že po tom, jak tady sprostě urážíš lidi ( slovy zmrd a podobně ) s jiným názorem, si tu takovou veš v kožuchu jako jdi ty správce diskuze ještě trpí...

  Za druhé, jak tady okolo všechny obviňuješ z jistého politického směru a jistého politického učení mi velice chováním připomínáš nějskou nejmenovanou a blíže neurčenou ozbrojenou benzínku... Ta taky nikdy nepřipouští svou chybu, jejíž ( té chyby ) důsledek je jedině ten, že země okolo ní, tedy ty co ještě můžou se snaží dostat do jistého vojenského paktu kvůli své vlastní ochraně, která by se vstupem do toho paktu stala ochranou kolektivní... A ta benzínka pak stejně jako ty vyděšeně brečí nad agresivní rozpínavosti toho vojenského paktu a pouze předstírá že ji nedochází, že tam ty země okolo chtějí vstoupit dobrovolně samy jen kvůli ní a o rozpínavosti toho paktu zo není... Jen narozdíl od ní ( te benzínky ) všechny ty co s tebou nesouhlasí místo toho obviníš z jistého politickěho učení a třídního boje a přitom to vypadá že bojuješ spíše asi ty...

  Za třetí tady se dostáváme k podstatě... Ve své fanatické zaslepenosti si vůbec neuvědomuješ, že tady to už nefunguje ani jako před 89 rokem, ani jako na té benzínce kde všichni musí dělat co velký pumpař říká... Tady si každý může utvořit názor z toho co si kde zjistí sám... A jak píšeš že jsi nezaznamnal jediný příspěvek, který by někoho obhajoval... No tak asi si ti lidi z veřejně dostupných informací udělali obrázek a svůj názor takový, když někoho teda na tvé přání neobhajují, že to co se stalo prostě obhájit nejde...

  Za čtvrté. Proč by zrovna proboha zrovna tobě nějaká tajná služba, policie, vláda měla ukazovat nějaké důkazy...

  A konečně za páté jak tady všechny co nemají tvůj názor obvinůješ z jistého politického směru mi jak se říká připomínáš "zloděje co křičí chyťte zloděje"...

  Chtěl jsem ti položit pár otázek, ale víš co? Po zralé úvaze se bez toho obejdu...

  Pro ostatní... PROBOHA... KDYŽ UŽ HO ZA JEHO SPROSTÉ CHOVÁNÍ NEUMLČÍ SPRÁVCE... TAK MU ASPOŇ NEODPOVÍDEJTE... Pak ho to tady přestane bavit, protože nebude mít komu vtloukat do hlavy ty svoje moudra...Skrýt celý příspěvek

  • Razem
   10:09 26.04.2021

   Tak nazvat někoho , kdo ti nadává, lže a chová se jako komouš hanlivým výrazem je ještě lichotka. Mimochodem z hrubými nadávkami a křivými obviněními jsem tu nepřišel já, ale jiní. ...Zobrazit celý příspěvek

   Tak nazvat někoho , kdo ti nadává, lže a chová se jako komouš hanlivým výrazem je ještě lichotka.
   Mimochodem z hrubými nadávkami a křivými obviněními jsem tu nepřišel já, ale jiní. Já se jen bráním, nikoho jsem jen tak nenapadl.

   To je přesně to totalitní chování, urážky jsou dovoleny, jen když se mi líbí, ale jakmile dotyčný se začne bránit a taky přiostří slovník, tak voláš po smazání.

   Přesně takto se chovají totalitní režimy, ty požadují, aby lidé poslouchali bez důkazů. Je přirozené, že když dostanete nějakou citlivou informaci, že se dožadujete důkazů a pokud nejsou, tak jste velmi opatrný.

   Nikde jsem tu nenapsal, že za to nemůže Rusko! Naopak kritizuju to, že výroky českých politiků, když melou páté přes deváté nás poškozují v zahraničí, nezveřejněné důkazy dávaj munici Rusku a spojenci nejsou moc z nás nadšený.

   Jen kvůli tomu, že toto je můj názor a nechovám se jako protiruská hysterka jsem za to napadán a lživě obviňován.
   Proto můj výrok o totalitních zmrdech je zcela na místě.Skrýt celý příspěvek

   • Storm
    10:26 26.04.2021

    Jak jsem psal výše... Nehodlám pod tímto článkem diskutovat ani komentovat... Nehodlám zde dokonce ani "laikovat" ani "dislaikovat" žádný článek či komentář... Pokud jsem tak ...Zobrazit celý příspěvek

    Jak jsem psal výše... Nehodlám pod tímto článkem diskutovat ani komentovat... Nehodlám zde dokonce ani "laikovat" ani "dislaikovat" žádný článek či komentář... Pokud jsem tak učinil, tak konstatuji že pouze omylem... Jediný na koho jsem reagoval jsi byl ty a tvůj příspěvek do diskuze, který jsem citoval a tím to také končí...
    Budu poněkud konkrétnější... Diskuze nás dvou je tímto u konce...Skrýt celý příspěvek

    • Razem
     10:31 26.04.2021

     Diskuze ani nezačala, protože nejsou argumety, jen lživá obvinění.
     Naschle

     Diskuze ani nezačala, protože nejsou argumety, jen lživá obvinění.
     Naschle

     • Storm
      10:45 26.04.2021

      Evidentně jsi to nepochopil... Tak ještě jednou úplně polopatě aby to pochopil i takový myslitel jako jsi ty.... Nevím sice od kud píšeš ty a kde bereš své názory a upřímně mě to ...Zobrazit celý příspěvek

      Evidentně jsi to nepochopil... Tak ještě jednou úplně polopatě aby to pochopil i takový myslitel jako jsi ty....

      Nevím sice od kud píšeš ty a kde bereš své názory a upřímně mě to nezajímá... Ale já jsem SVOBODNÝ občan SVOBODNÉ země, s názory, které si utvořil SVOBODNĚ na základě faktů, které jsou mu dostupné... Který se dále SVOBODNĚ rozhohodl s tebou NEDISKUTOVAT... Svůj názor utvořený mám argumenty proč ho mám, mám taky...
      Jen jsem se SVOBODNĚ rozhodl je veřejně neprobírat a už vůbec né s tebou... Neb jsem se SVOBODNĚ rozhodl že mi za to nestojíš a pouze jsem ti chtěl dát vědět jak to co tu píšeš mohou vidět ostatní...
      Naschle...Skrýt celý příspěvek

     • Razem
      10:48 26.04.2021

      Storme, nevím o jaké diskuzi mluvíš, ty jsi mě obvinil, já jsem věci uvedl na pravou míru.
      Tak mi neber moje svobody, buď tak hodnej.

      Storme, nevím o jaké diskuzi mluvíš, ty jsi mě obvinil, já jsem věci uvedl na pravou míru.
      Tak mi neber moje svobody, buď tak hodnej.

     • ruleta
      11:12 26.04.2021

      To jakoze fakt ma policie ted kdekoho zacit informovat z ziveho spisu? a nejlepe Rusko? :D a lziva obvineni....chapej, ty mas nejake ty dukazy na to, ze jsou lziva? :D ja vim, ze ...Zobrazit celý příspěvek

      To jakoze fakt ma policie ted kdekoho zacit informovat z ziveho spisu? a nejlepe Rusko? :D a lziva obvineni....chapej, ty mas nejake ty dukazy na to, ze jsou lziva? :D ja vim, ze neodpovis a diskuzi svedes jinak, jak to delas vlastne na tehle strance pokazde.Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   16:22 26.04.2021

   Problém je, že když tu necháme jen ty jeho lži. Může čtenář nabýt dojmu, že má pravdu.

   Problém je, že když tu necháme jen ty jeho lži. Může čtenář nabýt dojmu, že má pravdu.

 • gjiricek
  09:27 26.04.2021

  Spíš je tohle celé komedie. Jak je možné, že tajné informace se předávají novinářům. Když shrnu projev Zemana neřekl nic víc, než co zveřejnil Respekt. Nejdříve se píše o dvou ...Zobrazit celý příspěvek

  Spíš je tohle celé komedie. Jak je možné, že tajné informace se předávají novinářům. Když shrnu projev Zemana neřekl nic víc, než co zveřejnil Respekt. Nejdříve se píše o dvou agentech, pak o 6ti, doplní se to informací, že se tu pohyboval i jejich velitel v hodnosti generála. Spíš si myslím, že tady byli kvůli něčemu jinému, což potvrzuje reportáž Janka Kroupy v Českém rozhlase z října 2018, Je docela možné, že komando agentů sledovalo pohyb Skripala, který tu byl v roce 2012 a 2014.
  K Vrběticím, zajímalo by mě co se tam skladovalo, když podle záběrů zlínských hasičů nejdřív začalo hořet a pak to bouchlo.
  Už v roce 1990 měl stát jednat o snížení počtu diplomatů a nastavit stejnou paritu.Skrýt celý příspěvek

  • logik
   11:28 26.04.2021

   "Spíš si myslím, že tady byli kvůli něčemu jinému," Jo, a jen tak posílali žádost o přístup do Vrbětického areálu, žejo? "když podle záběrů zlínských hasičů nejdřív začalo hořet a ...Zobrazit celý příspěvek

   "Spíš si myslím, že tady byli kvůli něčemu jinému,"
   Jo, a jen tak posílali žádost o přístup do Vrbětického areálu, žejo?

   "když podle záběrů zlínských hasičů nejdřív začalo hořet a pak to bouchlo. "
   A varianta, že to nejdřív bouchlo, pak to hořelo - a od toho požáru pak bouchlo ještě něco dalšího, ta Tě nenapadla, žejo.....Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  09:15 26.04.2021

  na Zemanově projevu a rozhovoru pro Primu mě zaujalo jak docela špatně chápe některé informace a také, že ten seznam agentů a operací proti Rusku si po BIS vyžádali jeho poradci. ...Zobrazit celý příspěvek

  na Zemanově projevu a rozhovoru pro Primu mě zaujalo jak docela špatně chápe některé informace a také, že ten seznam agentů a operací proti Rusku si po BIS vyžádali jeho poradci. Poradci jsou Nejedlý a spol, kteří jsou v Rusku pečení vaření, takže doufám, že jim BIS neřekne vůbec nic. A k tomu špatnému chápaní některých informací, on tam cosi blábolil o soudu, který proběhl s IMEX ohledně výbuchu. Ten soud měl ale s výbuchem pramálo společného, protože rozhodoval o jiném skutku a sice jestli je obchod s delaborovanými pěchotními minami obchodem se zakázanou municí (rozsudek zněl, že není).Skrýt celý příspěvek

  • gjiricek
   09:29 26.04.2021

   Neblábolil ten soud byl v roce 2010, jednalo o o nezákonný vývoz zbraní, nic se neprokázalo, obvinění bylo staženo.

   Neblábolil ten soud byl v roce 2010, jednalo o o nezákonný vývoz zbraní, nic se neprokázalo, obvinění bylo staženo.

   • Jura99
    09:43 26.04.2021

    ale blábolil, že soud byl s majiteli IMEX kvůli výbuchu a že byli osvobozeni. Žádný takový soud se o výbuchu ve Vrběticích nekonal. Konal se soud o nakládání se zakázanými zbraněmi ...Zobrazit celý příspěvek

    ale blábolil, že soud byl s majiteli IMEX kvůli výbuchu a že byli osvobozeni. Žádný takový soud se o výbuchu ve Vrběticích nekonal. Konal se soud o nakládání se zakázanými zbraněmi (protipěchotními minami), které byly uloženy ve Vrběticích, ale tam se zjistilo, že šlo o delaborovaná těla min, která minami podle soudu nejsou. A myslím, že žalovaný byla spol. EA.Skrýt celý příspěvek

    • gjiricek
     09:58 26.04.2021

     Ostravský krajský soud se v roce 2009 zabýval osobami obou Bernatíků – otce i syna. Byli obžalováni z toho, že v letech 2005 a 2006 provedli několik transakcí, které se měly ...Zobrazit celý příspěvek

     Ostravský krajský soud se v roce 2009 zabýval osobami obou Bernatíků – otce i syna. Byli obžalováni z toho, že v letech 2005 a 2006 provedli několik transakcí, které se měly uskutečnit bez patřičného povolení – licencí. Jednalo se o prodej samopalů a nábojů na Slovensko za více než čtvrt milionu korun. Mezi zbraněmi byly mimo jiné i samopaly Škorpion. Oba Bernatíkovi vinu popřeli, podle jejich právního zástupce Radka Ondruše všechny obchody proběhly v souladu se zákonem. Nakonec byli osvobozeni, údajně kvůli tomu, že pro obchod nebylo licence zapotřebí a stačily pouze takzvané průvodní listy.Skrýt celý příspěvek

    • gjiricek
     10:00 26.04.2021

     Hlavně čtěte co píšu, o výbuchu ve Vrběticích jsem nepsal.

     Hlavně čtěte co píšu, o výbuchu ve Vrběticích jsem nepsal.

     • Jura99
      10:04 26.04.2021

      a vy dokážete pochopit, že řeč je o Vrběticích, o Zemanově tvrzení a nikoliv o nějakých kauzách o 10let starších než ten výbuch ? Co to sem motáte ?

      a vy dokážete pochopit, že řeč je o Vrběticích, o Zemanově tvrzení a nikoliv o nějakých kauzách o 10let starších než ten výbuch ? Co to sem motáte ?

  • GlobeElement
   07:12 27.04.2021

   Zeman už dávno není žádný myslitel. Řadu informací nechápe, plete nebo ignoruje. Nikdy nebyl žádný génius, nechápu, kde se taková pověst vzala, vždycky to byl naopak omezený, ale ...Zobrazit celý příspěvek

   Zeman už dávno není žádný myslitel. Řadu informací nechápe, plete nebo ignoruje. Nikdy nebyl žádný génius, nechápu, kde se taková pověst vzala, vždycky to byl naopak omezený, ale hodně sebestředný hulvát a to některým lidem imponuje.Skrýt celý příspěvek

   • Jan Padesátýpátý
    10:45 27.04.2021

    Zeman má (měl) výborné verbální schopnosti, ale to je všechno

    Zeman má (měl) výborné verbální schopnosti, ale to je všechno

    • GlobeElement
     15:00 27.04.2021

     Ano, občas udělal nějaký vtip a lidi to zaměnili za inteligenci. Ale ony i ty vtipy byly kolikrát hloupé - říct na oficiální návštěvě Slovenska, že slovenské pivo svou chutí ...Zobrazit celý příspěvek

     Ano, občas udělal nějaký vtip a lidi to zaměnili za inteligenci. Ale ony i ty vtipy byly kolikrát hloupé - říct na oficiální návštěvě Slovenska, že slovenské pivo svou chutí připomíná vodičku na čištění zubních protéz je sice vtipné, ale není to pravda a navíc to lze říct kamarádovi v hospodě, když se vzájemně popichujete a ne hostiteli.

     Jinak podělal, na co sáhl. Výstavbu dálnice do Ostravy bez výběrového řízení zadal firmě, která nepostavila ani metr a smlouva byla napsána tak blbě, že její vypovězení stálo skoro miliardu. S advokátem Altmanem uzavřel tak pitomou smlouvo o právním zastoupení ve sporu o Lidový dům, že ČSSD dodnes dluží 300 milionů. Podepsal privatizaci MUS, za kterou šli její majitelé ve Švýcarsku před soud. Podepsal privatizaci OKD., která připravila tisíce lidí o právo koupit si tehdy státní nájemní byty.

     Co se armády týče, byla to vláda Miloše Zemana, která schválila nákup 24 Gripenů za 60 mld Kč, což později zrušil Špidla, protože o korupci v této kauze svědčilo vyšetřování naší i švédské policie.

     Zeman této zemi vždycky jen škodil a dělá to i nyní.Skrýt celý příspěvek

     • Ján Paliga
      22:50 27.04.2021

      "....říct na oficiální návštěvě Slovenska, že slovenské pivo svou chutí připomíná vodičku na čištění zubních protéz je sice vtipné, ale není to pravda..." Ono šlo o pivo Kamzík z ...Zobrazit celý příspěvek

      "....říct na oficiální návštěvě Slovenska, že slovenské pivo svou chutí připomíná vodičku na čištění zubních protéz je sice vtipné, ale není to pravda..."

      Ono šlo o pivo Kamzík z popradského pivovaru. Kvalitou vtedy skutočne nevynikalo. Paradoxne v dnešnej dobe je kvalitatívne vynikajúce. Najhoršie slovenské pivo som koncom 90-tych rokov pil v Ilave - Konbier. To by mohla byť aj tá vodička na protézy....

      Ale s príspevkom súhlasím.

      Neviem, či niekto z ČR zachytil vyjadrenia bývalého premiéra SR Roberta Fica, mimochodom nositeľa Radu Bieleho leva I. triedy:
      „Chceme v strane Smer-SD postaviť otázku, ako sme týmto nezmyselným krokom pomohli Českej republike?“ uviedol Fico s tým, že SR ako jediná krajina poslala troch ruských diplomatov zo svojho územia preč. - https://www.cas.sk/clanok/1117... Skrýt celý příspěvek

 • Packal
  07:11 26.04.2021

  Pane jo. Jeden troll a jak to tu rázem zaplevelí. Jen by mě zajímalo, zda tomu skutečně věří nebo je za to placený? :-p

  Pane jo. Jeden troll a jak to tu rázem zaplevelí. Jen by mě zajímalo, zda tomu skutečně věří nebo je za to placený? :-p

  • Nesher
   10:00 26.04.2021

   Já bych řekl, že a je správně, on je tak mimo, že tomu věří.

   Já bych řekl, že a je správně, on je tak mimo, že tomu věří.

 • Razem
  15:19 25.04.2021

  Jako velmi zajímavou informaci vnímám to, že tajné služby neinformovali v neveřejných výročních zprávách o Vrběticích jako o možném útoku dvou agentů RF. To nepřímo potvrzuje ...Zobrazit celý příspěvek

  Jako velmi zajímavou informaci vnímám to, že tajné služby neinformovali v neveřejných výročních zprávách o Vrběticích jako o možném útoku dvou agentů RF.

  To nepřímo potvrzuje podezření, že tato informace k nám přišla ze zahraničního zdroje.
  Pokud tajná služba min. od roku 2018 nikoho neinformovala, že tu může být spojitost, tak se může jednat o její selhání.
  Pokud už o spojitosti věděla a nikoho v ČR neinformovala, tak je otázkou čí zájmy tajná služba hájí či prosazuje.Skrýt celý příspěvek

  • Nesher
   16:17 25.04.2021

   Tak to je slabé i na severoasijskou propagandu, byť ta nikdy důrazem na logiku netrpěla. BIS má podezření, že to byla GRU, celé to prověřuje, ale dle duševního giganta Razema to má ...Zobrazit celý příspěvek

   Tak to je slabé i na severoasijskou propagandu, byť ta nikdy důrazem na logiku netrpěla.
   BIS má podezření, že to byla GRU, celé to prověřuje, ale dle duševního giganta Razema to má napsat do neveřejné části výroční zprávy, ke které má přístup kde kdo, mj. i Zemičok, jehož hlavní poradce je ruský agent. To to mohli rovnou oznámit na severoasijskou rezidenturu (pardon ambasádu) a nezdržovat to předáním skrze agenty na Hradě či v parlamentu (KSČM, SPD).
   Takovou pitomost snad nelze napsat ani po třech lahvích samohonky.Skrýt celý příspěvek

   • Razem
    17:05 25.04.2021

    Je vidět, že děláte přesčasy a kognitivní funkce přestávají sloužit.
    Kdyby jste četl celý můj příspěvek, tak by jste zjistil, že poslední bod +/- odpovídá vašemu výblitku.

    Je vidět, že děláte přesčasy a kognitivní funkce přestávají sloužit.
    Kdyby jste četl celý můj příspěvek, tak by jste zjistil, že poslední bod +/- odpovídá vašemu výblitku.

    • Nesher
     17:09 25.04.2021

     A jak víš, že nikoho neinformovala? Nevíš, jen tu šíříš rusácké lži, takže jsme zpět u logiky severoasijské propagandy a jejich šiřitelů z řad absolventů "Vysoké školy ...Zobrazit celý příspěvek

     A jak víš, že nikoho neinformovala? Nevíš, jen tu šíříš rusácké lži, takže jsme zpět u logiky severoasijské propagandy a jejich šiřitelů z řad absolventů "Vysoké školy života".
     Ale co chtít po lidech, kteří vidí spásu v orientální despocii.Skrýt celý příspěvek

     • Razem
      17:17 25.04.2021

      A dementoval někdo jeho výrok? Nedementoval.
      A usvědčit Zemana z tak závažné lži, by bylo pro každého žrádlo.
      Co sem pořád podsouváš Rusko ty severoasijská Monkey ;)

      A dementoval někdo jeho výrok? Nedementoval.
      A usvědčit Zemana z tak závažné lži, by bylo pro každého žrádlo.
      Co sem pořád podsouváš Rusko ty severoasijská Monkey ;)

     • Razem
      17:22 25.04.2021

      Tuto informaci pronesl prezident v dnešním projevu.
      Už to chápeš vysokošlokáku :D Nord-Asian Monkey lidově Nešrová

      Tuto informaci pronesl prezident v dnešním projevu.
      Už to chápeš vysokošlokáku :D Nord-Asian Monkey lidově Nešrová

     • Jirosi
      17:26 25.04.2021

      Zrovna MZ byl usvědčen z několika lží, a vůbec nic si z toho nedělá.
      Nechceš nám raději povědět, kde je ten slibovaný článek? (offtopik)

      Zrovna MZ byl usvědčen z několika lží, a vůbec nic si z toho nedělá.
      Nechceš nám raději povědět, kde je ten slibovaný článek? (offtopik)

     • Razem
      17:28 25.04.2021

      Jirosi
      Víš hovno a jen bleješ jak kdo zavelí, jsi nula.

      Jirosi
      Víš hovno a jen bleješ jak kdo zavelí, jsi nula.

     • Scotty
      17:34 25.04.2021

      Razem O obsahu tajných zpráv se obecně informovat nedá. Překvapivě proto že je jejich obsah tajný. Už s tím co zeman řekl se dostal na dost tenký led. Nicméně to že se tam přímo o ...Zobrazit celý příspěvek

      Razem
      O obsahu tajných zpráv se obecně informovat nedá. Překvapivě proto že je jejich obsah tajný. Už s tím co zeman řekl se dostal na dost tenký led. Nicméně to že se tam přímo o Vrběticích nepsalo je dost pravděpodobné i když na tom pracovali.Skrýt celý příspěvek

     • Nesher
      19:00 25.04.2021

      A kdo by ten výrok měl dementovat? Někdo kdo má přístup k utajovaným informacím, tedy o nich nemůže z podstaty vůbec mluvit? A tomu, že neinformovali Zemičoka a ruské agenty v jeho ...Zobrazit celý příspěvek

      A kdo by ten výrok měl dementovat? Někdo kdo má přístup k utajovaným informacím, tedy o nich nemůže z podstaty vůbec mluvit? A tomu, že neinformovali Zemičoka a ruské agenty v jeho nejbližším okolí, tak to myslím dává smysl. To je právě to co ty, díky své omezené inteligenci nemůžeš nikdy pochopit, Zeman poukazuje na něco co nelze ani potvrdit a ani vyvrátit, protože je to tajné. Při tomto vědomí může plácat co chce a omezení frustráti vidící svou budoucnost v orientální despocii mu to žerou.
      Mimochodem on v tom svém "projevu" lhal, třeba tím, že tvrdil, že pod něj spadá policie, nebo, že v případě kdy si sněmovna zákonem zkrátí volební období, ji prezident nemusí rozpustit. Oboje je lež, ale jeho podporovatelé nikdy ústavu ani nečetli a i kdyby ano, nemají kapacity, aby ji alespoň částečně pochopili. V opačném případě by nevoli Zemana a neadorovali Severní Asii.Skrýt celý příspěvek

     • Razem
      19:00 25.04.2021

      Scotty Je tu hodně otázek a málo odpovědí. Jak jsem výše psal, pokud BIS Vrbětice vyšetřovala a jedním z podezřelých byli agenti GU (populárně GRU), tak špičky ČR by o tom měli ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty

      Je tu hodně otázek a málo odpovědí. Jak jsem výše psal, pokud BIS Vrbětice vyšetřovala a jedním z podezřelých byli agenti GU (populárně GRU), tak špičky ČR by o tom měli vědět. Protože ti dělají mezinárodní politiku.
      To, že Zeman se nechová jako protektor a nevystupuje agresivně proti žádné jiné zemi z něj automaticky nedělá ruského agenta :D Nesmíš té propagandě až tak moc věřit, přece nemáš na FB vysoká škola života, že ne.Skrýt celý příspěvek

     • Razem
      19:06 25.04.2021

      Monkey utajená zpráva neznamená, že musí být tajná na věky věků. No a zrovna únik informací, který mohl být i z BIS se nyní prošetřuje, tak ty tvoje postřehy se nějak vyzkratovali. Zobrazit celý příspěvek

      Monkey utajená zpráva neznamená, že musí být tajná na věky věků. No a zrovna únik informací, který mohl být i z BIS se nyní prošetřuje, tak ty tvoje postřehy se nějak vyzkratovali.Skrýt celý příspěvek

     • ruleta
      19:20 25.04.2021

      Mno a kde je tvoje "A dementoval někdo jeho výrok? Nedementoval." eh? Vyvrati se ti to a ty to zase posunes o level dal :D a tvoje v podstate nevyvratitelne vzkazky "Pokud už o ...Zobrazit celý příspěvek

      Mno a kde je tvoje "A dementoval někdo jeho výrok? Nedementoval." eh? Vyvrati se ti to a ty to zase posunes o level dal :D a tvoje v podstate nevyvratitelne vzkazky "Pokud už o spojitosti věděla a nikoho v ČR neinformovala, tak je otázkou čí zájmy tajná služba hájí či prosazuje." , "lez ma kratke nohy" :D :D :D

      Ty mas neco k tomu, kdyz chces dukazy? jakoze mas neco k tomu, ze BIS vedela, ze neinformovala, ze nejake jine nez CR zajmy prosazuje? Ze lze? pojd popis to tu a nejlepe v duchu zemanovskych nevyvratitelnych dukazu. Diky :DSkrýt celý příspěvek

     • Scotty
      19:38 25.04.2021

      Razem
      Ze Zemana dělá ruského agenta jeho postoje i jeho činnost. Jeho kroky vypadají jako kdyby byl velvyslancem RF v Česku.

      Razem
      Ze Zemana dělá ruského agenta jeho postoje i jeho činnost. Jeho kroky vypadají jako kdyby byl velvyslancem RF v Česku.

     • Razem
      20:02 25.04.2021

      ruleta Opět, my jako veřejnost prakticky nemáme žádné relevantní informace. Ale téměř každej se tu chová, jako kdyby u toho byl. Komedie, švejkárna. V minulé diskuzi jsem psal, ...Zobrazit celý příspěvek

      ruleta

      Opět, my jako veřejnost prakticky nemáme žádné relevantní informace. Ale téměř každej se tu chová, jako kdyby u toho byl. Komedie, švejkárna.

      V minulé diskuzi jsem psal, že pokud nebudou předloženy věrohodné důkazy, tak si Rusko začne s námi vytírat prdel a podpora spojenců bude jen na základě žádosti USA. Bohužel tak se nyní děje, podporu nám zatím dali jen při vší úctě málo významné státy a Rusko docela oprávněně již poukazuje, že jsme neukázali důkazy.Skrýt celý příspěvek

     • ruleta
      20:10 25.04.2021

      Pis o sobe, verejnost ma z otevrenych zdroju dostak informaci bellingact, respekt hodne podrobne vse zmapovaly. Ostatne i nase sluzby pustily dostatek informaci s tim, ze jde ...Zobrazit celý příspěvek

      Pis o sobe, verejnost ma z otevrenych zdroju dostak informaci bellingact, respekt hodne podrobne vse zmapovaly. Ostatne i nase sluzby pustily dostatek informaci s tim, ze jde pekne zmapovat pohyb techto osob a jejich umysly.

      Rusko na nic opravnene neukazuje, ostatne pro Rusko neni nic dukazem...viz sestreleni MH17 a lzi o vojenskem letadle a dalsi, pripadne o pohybu jednotek Ruske Federace na Krymu anebo vychodni Ukrajine. Ostatne i toto Zeman popiral ... Mimochodem ted se resi, ze tam byly protipechotni miny ....RF to resi, ta ktera Otavskou umluvu neratifikovala :D

      Takze zpet k dotazum - jakoze mas neco k tomu, ze BIS vedela, ze neinformovala, ze nejake jine nez CR zajmy prosazuje? Ze lze?Skrýt celý příspěvek

     • Razem
      20:22 25.04.2021

      Ne, důkazy opravdu předloženy nebyli. Důkazy předkládá vláda, nikoliv nějaké médium, které ani neručí za to, co píše. A důkazy stejně musí předložit, protože dlouhodobě je to ...Zobrazit celý příspěvek

      Ne, důkazy opravdu předloženy nebyli.
      Důkazy předkládá vláda, nikoliv nějaké médium, které ani neručí za to, co píše.
      A důkazy stejně musí předložit, protože dlouhodobě je to neudržitelné.

      Dotazy pokládáš mimo mísu, protože jsem napsal, co může znamenat, když BIS se v utajované zprávě o Vrbičanech nezmiňovala.Skrýt celý příspěvek

     • Pavel1
      22:09 25.04.2021

      A to sis razem vycucal z kterýho prstu, že "důkazy předkládá vláda"? Jestli někdo někomu "předkládá" nějaké "důkazy" tak leda bezpečnostní složky vládě, která následně musí přijmou ...Zobrazit celý příspěvek

      A to sis razem vycucal z kterýho prstu, že "důkazy předkládá vláda"? Jestli někdo někomu "předkládá" nějaké "důkazy" tak leda bezpečnostní složky vládě, která následně musí přijmou opatření a případně si o tom může taky popovídat s novináři, kteří o tom následně napíšou či natočí reportáže. Zrovna tobě opravdu ale opravdu nikdo nic předkládat nebude. Jinými slovy, důkazy předloženy bylY (když už) a jestli je něco neudržitelné tak leda tvoje hysterie.Skrýt celý příspěvek

    • Nesher
     19:19 25.04.2021

     Tak už je to dementované, NCOZ a SZ s žádnou druhou vyšetřovací verzí nepracují. Takže jsi tu opět za kašpara. Jinak teď si zaspekuluji já, ale na rozdíl od tebe nebudu myslím ...Zobrazit celý příspěvek

     Tak už je to dementované, NCOZ a SZ s žádnou druhou vyšetřovací verzí nepracují. Takže jsi tu opět za kašpara.
     Jinak teď si zaspekuluji já, ale na rozdíl od tebe nebudu myslím daleko od pravdy, to že Zemen čekal týden (to co tam prohlásil, mohl udělat už před týdnem) je způsobeno jen tím, že to bylo nutné zkonzultovat s jeho ruskými pány.
     Ostatně, že ho podporují jen KSČM a SPD, tedy největší odpad české společnosti, myslím svědčí o všem.Skrýt celý příspěvek

     • Razem
      20:24 25.04.2021

      Monkey ty pitomče, já tu píšu o tajné zprávě BIS z úst Zemana.

      Monkey ty pitomče, já tu píšu o tajné zprávě BIS z úst Zemana.

     • Pavel1
      22:10 25.04.2021

      .. s úst prolhané žumpy jsi chtěl říct.

      .. s úst prolhané žumpy jsi chtěl říct.

     • Nesher
      22:24 25.04.2021

      Razem A já jsem ti ty ruský ubožáku už několikrát vysvětlil, že neexistuje jediný důkaz, že o tom BIS neinformovala. To, že o tom neinformovala ve výroční zprávě, je možné (byť to ...Zobrazit celý příspěvek

      Razem
      A já jsem ti ty ruský ubožáku už několikrát vysvětlil, že neexistuje jediný důkaz, že o tom BIS neinformovala. To, že o tom neinformovala ve výroční zprávě, je možné (byť to tvrdí jen Zeman, což není důkaz). Ale otevřené kauzy se do výroční zprávy vůbec nedávají. To ti měli rusáci při PŠM vysvětlit. Jinak ohánět se něčím co říká několikrát soudně uznaný lhář a těžký alkoholik (jen v tom rozhovoru lhal min. třikrát), je hodné jen někoho jako jsi ty, zoufalého frustráta.
      Takže abychom to shrnuli, BIS a VZ představily důkazy bezpečnostním výborům obou komor parlamentu, nikdo je nezpochybnil, nezpochybňuje je ani NCOZ a SZ. Jediný kdo tvrdí, že žádný důkaz není je Zeman, který zároveň ´tvrdí, že NCOZ pracuje s nějakou druhou vyšetřovací verzí, což je následně popřeno, čili Zeman lže. To jestli ho BIS o tom podezření informovala (pravděpodobně ne, vzhledem. k riziku jaké on a jeho lidé představují) je zcela irelevantní. Ostatně BIS mu není podřízena.
      Takže si zase za ruského užitečného idiota. Holt prostě na víc nemáš.
      ˇSkrýt celý příspěvek

     • Razem
      23:50 25.04.2021

      Ty jsi jen totalitní odpad. Chováš se jako komouš v 50. letech. Zmrdi jako seš ty mohou za to, že společnost v této zemi je fragmentovaná. Sleduj, co tady ta vaše marxistická farma ...Zobrazit celý příspěvek

      Ty jsi jen totalitní odpad. Chováš se jako komouš v 50. letech. Zmrdi jako seš ty mohou za to, že společnost v této zemi je fragmentovaná. Sleduj, co tady ta vaše marxistická farma rozjíždí. Nezaznamenal jsem v diskuzi jediný příspěvek, který by Rusko obhajoval či říkal, že celé je to lež. Je naprosto přirozené, že v demokratické zemi než se někdo obviní, tak se předloží důkazy. Vy se chováte úplně stejně jako komouši. Vy rudí blbci si ani neuvědomujete, že čím míň informací má společnost, tím víc vzniká nedůvěra. To, že si marxisti myslí, že vše protlačí násilím, že každej kdo doposud legitimně si žádá víc informací, tak je nepřítel (fakticky ne ČR, ale rudých) a ihned proruský troll, to je už ekvivalent třídního nepřítele.
      To, co tady předvádíte, je ekvivalent komunismu 50. let.

      A to tvoje kádrování na rusáky si nech na doma svazáku.Skrýt celý příspěvek

     • Nesher
      09:57 26.04.2021

      Razem Koukám děláš to správně po bolševicku, když nejsou argumenty (ne, že bys někdy nějaké měl), nastupuje vulgarita. Jinak jsi opět na omylu, společnost není fragmentovaná díky ...Zobrazit celý příspěvek

      Razem
      Koukám děláš to správně po bolševicku, když nejsou argumenty (ne, že bys někdy nějaké měl), nastupuje vulgarita.
      Jinak jsi opět na omylu, společnost není fragmentovaná díky mně, ale spíše lidem jako ty, zoufalým, neúspěšným, nevzdělaným frustrátům, kteří z nenávisti a závisti volí ten největší odpad české politické scény, tj. Zemana (mnohokrát usvědčeného lháře a těžkého alkoholika), KSČM (bolševické pohrobky a ruské pohůnky) a SPD (malé české fašounky vedené japonským popelářem s přiléhavou přezdívkou Pitomio), vzpomínající na doby minulé kdy s páskou PS-VB mohli buzerovat sousedy. Protože ti výše jmenovaní jim říkají, že za jejich neschopnost může někdo jiný a v ruském světě bude lépe. Je mi vás líto.Skrýt celý příspěvek

    • otecko
     19:56 25.04.2021

     Razem- vy jste ruský špion, nebo jen Zemanova hlasná trouba ? To je neskutečné co obhajujete! To si myslíte, že na Výboru NATO zazněly nějaké kecy z hospody, nebo co?! A navíc ...Zobrazit celý příspěvek

     Razem- vy jste ruský špion, nebo jen Zemanova hlasná trouba ? To je neskutečné co obhajujete! To si myslíte, že na Výboru NATO zazněly nějaké kecy z hospody, nebo co?! A navíc pro vaše info, stejným způsobem GRU zlikvidovalo 5 muničáků v Bulharsku během let 2014-2015! A zařvalo u toho 15 civilních zaměstnanců! Také Buhlaři netušili, co se děje do doby, než Britové ukázali a hlavně ztotožnili ty dva zmrdy ze Salisbury, pak začaly věci dávat smysl! A pokud vy cestujete na x falešných pasů jako ti šmejdi, a tady je i obhajujete, jste spolu se Zemanem, Nejdedlým a Mynářem šmejd sám!Skrýt celý příspěvek

     • Razem
      20:25 25.04.2021

      Co obhajuju? Cituj mě a pak obviňuj.

      Co obhajuju? Cituj mě a pak obviňuj.

    • Ján Paliga
     23:10 25.04.2021

     Razem: "Pokud už o spojitosti věděla a nikoho v ČR neinformovala, tak je otázkou čí zájmy tajná služba hájí či prosazuje." A nepozbierajú a nepreverujú sa najprv všetky dostupné ...Zobrazit celý příspěvek

     Razem: "Pokud už o spojitosti věděla a nikoho v ČR neinformovala, tak je otázkou čí zájmy tajná služba hájí či prosazuje."

     A nepozbierajú a nepreverujú sa najprv všetky dostupné dôkazy pred tým, ako sa zverejnia? Ty si myslíš, že vyšetrovanie tak závažného zločinu, kde je podozrivá iná krajina, teda obvinenie nie je žiadna taľafatka a všetko sa musí preveriť nie raz, ale niekoľkokrát, je ako špáranie sa v nose?

     Svojím spochybňovaním sa len snažíš o zníženie dôvery v inštitúcie ČR. Skutočný vlastenec to nerobí. Toto neustále spochybňovanie je totiž len dezinformačná vojna v najrýdzejšom motíve.... Cui bono tvoje spochybňovanie? Nezáleží ti na tvojich mŕtvych krajanoch? (Samozrejme len v prípade, že si občan ČR a nie si obyvateľ Pitěra).Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   16:49 25.04.2021

   Baví vás to lhaní? BIS pravidelně informuje o tom, že tu operují cizí( Ruští, Čínští) agenti z cílem poškozovat CR. MZ se jim k vůli tomu pravidelně vysmíval. A ejhle oni k tomu ...Zobrazit celý příspěvek

   Baví vás to lhaní?
   BIS pravidelně informuje o tom, že tu operují cizí( Ruští, Čínští) agenti z cílem poškozovat CR.
   MZ se jim k vůli tomu pravidelně vysmíval. A ejhle oni k tomu mají i důkazy...

   Pouze hlupák přizná co opravdu dělá, aby mu to daný cíl mohl mařit.Skrýt celý příspěvek

   • Razem
    17:07 25.04.2021

    Myslím, že aktuálně zde operují agenti je docela nepoměr oproti Vrběticím.
    Lež má krátké nohy....

    Myslím, že aktuálně zde operují agenti je docela nepoměr oproti Vrběticím.
    Lež má krátké nohy....

    • Jirosi
     17:24 25.04.2021

     Jen na Ruské ambasádě bylo 18 špionů kteří se zveřejnily, k tomu ti co sem jezdí tajně.
     Vrbětice dle vyšetřovací verze udělali 2+4 akci zajišťovali.

     Jen na Ruské ambasádě bylo 18 špionů kteří se zveřejnily, k tomu ti co sem jezdí tajně.
     Vrbětice dle vyšetřovací verze udělali 2+4 akci zajišťovali.

     • Razem
      17:28 25.04.2021

      A?

      A?

    • Scotty
     17:30 25.04.2021

     Informovat Zemana o rozpracovaných případech týkajících se Ruska by bylo stejné jako poslat informace přímo na centrálu GRU.

     Informovat Zemana o rozpracovaných případech týkajících se Ruska by bylo stejné jako poslat informace přímo na centrálu GRU.

     • Razem
      19:02 25.04.2021

      Silné obvinění, takové skoro až vlastizrádné.
      To, že Zeman se nechová jako protektor a není agresivní vůči žádné jiné zemi z něj nedělá hned agenta.

      Silné obvinění, takové skoro až vlastizrádné.
      To, že Zeman se nechová jako protektor a není agresivní vůči žádné jiné zemi z něj nedělá hned agenta.

     • Nesher
      19:25 25.04.2021

      Pravda, jako protektor se nechová, jako gubernátor zcela jistě. To, že je šéf jeho poradců, jistý Nejedlý ruský agent, je zcela jasné.

      Pravda, jako protektor se nechová, jako gubernátor zcela jistě. To, že je šéf jeho poradců, jistý Nejedlý ruský agent, je zcela jasné.

     • Razem
      20:27 25.04.2021

      Tak předlož důkazy

      Tak předlož důkazy

     • Razem
      20:27 25.04.2021

      Já o tobě taky můžu říct, že jsi nebezpečný pedofil.

      Já o tobě taky můžu říct, že jsi nebezpečný pedofil.

     • padre
      21:21 25.04.2021

      To Razem Pane chováte se opravdu dětinsky. Podle vás tedy Hitler žije,protože k tvrzení o jeho sebevraždě není dostatek důkazů?

      To Razem Pane chováte se opravdu dětinsky. Podle vás tedy Hitler žije,protože k tvrzení o jeho sebevraždě není dostatek důkazů?

     • Razem
      21:36 25.04.2021

      Jako vtip dobrej :D

      Jako vtip dobrej :D

     • padre
      21:59 25.04.2021

      To Razem Jsi ruskej poskok,viď? :-)

      To Razem Jsi ruskej poskok,viď? :-)

     • Nesher
      22:26 25.04.2021

      Rázem
      Tak je předlož ty. Ty tvrdíš, že to bylo jinak, tak prosím, máš šanci.

      Padre
      On je především hlupák.

      Rázem
      Tak je předlož ty. Ty tvrdíš, že to bylo jinak, tak prosím, máš šanci.

      Padre
      On je především hlupák.

 • Razem
  15:19 25.04.2021

  Jako velmi zajímavou informaci vnímám to, že tajné služby neinformovali v neveřejných výročních zprávách o Vrběticích jako o možném útoku dvou agentů RF. To nepřímo potvrzuje ...Zobrazit celý příspěvek

  Jako velmi zajímavou informaci vnímám to, že tajné služby neinformovali v neveřejných výročních zprávách o Vrběticích jako o možném útoku dvou agentů RF.

  To nepřímo potvrzuje podezření, že tato informace k nám přišla ze zahraničního zdroje.
  Pokud tajná služba min. od roku 2018 nikoho neinformovala, že tu může být spojitost, tak se může jednat o její selhání.
  Pokud už o spojitosti věděla a nikoho v ČR neinformovala, tak je otázkou čí zájmy tajná služba hájí či prosazuje.Skrýt celý příspěvek

  • ruleta
   15:30 25.04.2021

   Ano, ta informace přišla ze zahraničního zdroje, ostatně tohle je už potvrzené. Pokud by kluci v roce 2018 nechodili na tourist trap, pak by se to pravděpodobně zjistilo později :D Zobrazit celý příspěvek

   Ano, ta informace přišla ze zahraničního zdroje, ostatně tohle je už potvrzené. Pokud by kluci v roce 2018 nechodili na tourist trap, pak by se to pravděpodobně zjistilo později :DSkrýt celý příspěvek

   • Razem
    15:42 25.04.2021

    Opravdu, je to potvrzené nebo to je opět JPP? Nevím, ptám se, děkuji. Pokud naše tajná služba neměla sebemenší podezření ani po Tourist Trap, tak by to znamenalo její vážné ...Zobrazit celý příspěvek

    Opravdu, je to potvrzené nebo to je opět JPP? Nevím, ptám se, děkuji.
    Pokud naše tajná služba neměla sebemenší podezření ani po Tourist Trap, tak by to znamenalo její vážné selhání.Skrýt celý příspěvek

    • ruleta
     15:54 25.04.2021

     Za a) to nezjistíte (i když v tisku bylo, že se hned v roce 2014 pracovala s těma dvěma co se přihlásili na návštěvu muničního skladu) b) pracují s pravděpodobnostními scénáři a ...Zobrazit celý příspěvek

     Za a) to nezjistíte (i když v tisku bylo, že se hned v roce 2014 pracovala s těma dvěma co se přihlásili na návštěvu muničního skladu) b) pracují s pravděpodobnostními scénáři a klasifikací informací. Takže je klidně možné, že informace nějaké měli, ale neměli je dostatečně podložené (viz "pravděpodobně", "je možné") a ta změna přišla po roce 2018 a z "je možné" se stalo "jsme si téměř jisti", že....Skrýt celý příspěvek

     • Razem
      15:57 25.04.2021

      A jak to, že se to neobjevilo ve zprávě BIS i utajené.

      A jak to, že se to neobjevilo ve zprávě BIS i utajené.

     • ruleta
      16:08 25.04.2021

      To, že to tam nebylo zatím řekl jenom Zeman. Já neznám pravidla podle kterých se výroční zprávy dělají a jaké typy informací se tam objevují, mají objevovat a pro koho všechno jsou ...Zobrazit celý příspěvek

      To, že to tam nebylo zatím řekl jenom Zeman. Já neznám pravidla podle kterých se výroční zprávy dělají a jaké typy informací se tam objevují, mají objevovat a pro koho všechno jsou určeny (množství lidí).Skrýt celý příspěvek

     • Razem
      17:09 25.04.2021

      ruleta To já také, ale určitě by to bylo již někdo dementoval. Navíc by to byla munice proti vládě i prezidentovi a to by si nenechal ujít nikdo z opozice ani pracovníci jiných ...Zobrazit celý příspěvek

      ruleta

      To já také, ale určitě by to bylo již někdo dementoval. Navíc by to byla munice proti vládě i prezidentovi a to by si nenechal ujít nikdo z opozice ani pracovníci jiných zemí.Skrýt celý příspěvek

     • ruleta
      17:26 25.04.2021

      Kdyby to někdo dementoval, tak poruší zákon tj. bude hovořit o tom co ve zprávě/zprávách je. Ale nevylučuji, že to tam není.

      Kdyby to někdo dementoval, tak poruší zákon tj. bude hovořit o tom co ve zprávě/zprávách je. Ale nevylučuji, že to tam není.

     • Scotty
      17:27 25.04.2021

      Razem Pokud by o rozpracování téhle stopy informovali ve výroční zprávě (i té tajné) mohli by to rovnou poslat do Moskvy. Důvodů proč by to měli držet v tajnosti je víc než ...Zobrazit celý příspěvek

      Razem
      Pokud by o rozpracování téhle stopy informovali ve výroční zprávě (i té tajné) mohli by to rovnou poslat do Moskvy. Důvodů proč by to měli držet v tajnosti je víc než dost.
      Navíc o tom že na našem území provádějí různé akce agenti ruské rozvědky bylo obecně upozorňováno hned několikrát.Skrýt celý příspěvek

     • Razem
      17:29 25.04.2021

      Vzhledem k tomu o jak závažnou informaci se jedná už by se někdo ozval. Shoda je ta, že to přišlo až nyní.

      Vzhledem k tomu o jak závažnou informaci se jedná už by se někdo ozval. Shoda je ta, že to přišlo až nyní.

     • ruleta
      17:32 25.04.2021

      Jenomže to přeca pravda být nemusí sic BIS nekomunikuje jenom a výhradně via výroční zprávy.

      Jenomže to přeca pravda být nemusí sic BIS nekomunikuje jenom a výhradně via výroční zprávy.

     • Jirosi
      17:40 25.04.2021

      ruleta: O živých kauzách informuje jen ty, kteří to potřebují. Jako všechny vyšetřující složky. Zrovna tahle kauza přišla na stůl vlády, parlamentu, prezidenta mimo výroční zprávu. ...Zobrazit celý příspěvek

      ruleta: O živých kauzách informuje jen ty, kteří to potřebují. Jako všechny vyšetřující složky.
      Zrovna tahle kauza přišla na stůl vlády, parlamentu, prezidenta mimo výroční zprávu. Ale překvapivě, až když měla BIS něco v ruce o co se dá opřít.

      Pokud by to udělala už v průběhu vyšetřovaní, pak by to skutečně bylo její selhání na celé čáře. Jen ti co potřebují, aby to nepadlo na skutečné viníky se domáhají tohoto průběhu.Skrýt celý příspěvek

     • otecko
      20:01 25.04.2021

      Razem- pokud nemáte v hlavě sečku, tak Zeman chtěl informace o rozpracovaných případech v říjnu 2020 a nedostal je, s tím, že se na rozpracované případy nemá právo! Což je ...Zobrazit celý příspěvek

      Razem- pokud nemáte v hlavě sečku, tak Zeman chtěl informace o rozpracovaných případech v říjnu 2020 a nedostal je, s tím, že se na rozpracované případy nemá právo! Což je jediné štěstí! Takže ani v tajných zprávách když jsou dodnes rozpracované nebude ani řádek! A Zeman se naštěstí může vzteknout a svému řídícímu důstojníkovi v Kremlu ať si to obhájí jak chce !Skrýt celý příspěvek

  • Jan Padesátýpátý
   15:41 25.04.2021

   Cyril Svoboda na tuto otázku reagoval před polednem na ČT24. Tajné služby normálně neinformují o jednotlivých rozpracovaných případech, pokud to tedy nemá přesah do jiných oblastí ...Zobrazit celý příspěvek

   Cyril Svoboda na tuto otázku reagoval před polednem na ČT24.

   Tajné služby normálně neinformují o jednotlivých rozpracovaných případech, pokud to tedy nemá přesah do jiných oblastí (už se nepamatuju jak to přesně řekl).Skrýt celý příspěvek

   • Razem
    15:48 25.04.2021

    Tohle má přesah až až :D

    Tohle má přesah až až :D

    • Jirosi
     16:52 25.04.2021

     Však ve chvíli kdo to mělo, mít přesah ( výstavba JZ) informovali.
     Mezitím, měli každoroční náznaky ve své zprávě.

     Však ve chvíli kdo to mělo, mít přesah ( výstavba JZ) informovali.
     Mezitím, měli každoroční náznaky ve své zprávě.

     • Razem
      17:10 25.04.2021

      To je lež a dobře to víš.

      To je lež a dobře to víš.

     • Jirosi
      17:33 25.04.2021

      Výroční zpráva Bezpečnostní informační služby za rok 2018 veřejná část, Strana 6. " S ohledem na skutečnost, že osoby podílející se na útoku se v minulosti mimo jiné pohybovaly i ...Zobrazit celý příspěvek

      Výroční zpráva Bezpečnostní informační služby za rok 2018 veřejná část, Strana 6.
      " S ohledem na skutečnost, že osoby podílející se na útoku se v minulosti mimo jiné pohybovaly i na území ČR, a v návaznosti na britskou žádost o kolektivní solidární postup spojenců zpracovala BIS příslušné podkladové informace, které byly následně využity v rámci procesu vedoucího k vyhoštění tří ruských nedeklarovaných zpravodajských důstojníků."

      https://www.bis.cz/vyrocni-zpr...

      I když hledání si informací z veřejných zdrojů není vaší silnou stránkou. Oni taky znalosti je nepřítelem manipulace, a dezinfromace.Skrýt celý příspěvek

     • ruleta
      17:38 25.04.2021

      Good catch jirosi, tohle jsem prehledl.

      Good catch jirosi, tohle jsem prehledl.

     • Razem
      18:53 25.04.2021

      To, že je záznam o tom, že oba agenti byli na území ČR proběhlo médii v roce 2018.

      To není žádná novinka.
      Proto je zarážející, že všechno je jakoby na začátku.

      To, že je záznam o tom, že oba agenti byli na území ČR proběhlo médii v roce 2018.

      To není žádná novinka.
      Proto je zarážející, že všechno je jakoby na začátku.

     • Jirosi
      22:13 25.04.2021

      Pro takové jako jste vy, bude vše na začátku i když se aktuální prezident RF veřejně omluví na základě otevřených ruských archivů.

      Pro takové jako jste vy, bude vše na začátku i když se aktuální prezident RF veřejně omluví na základě otevřených ruských archivů.

 • ruleta
  15:14 25.04.2021

  Zeman je v neudržitelné pozici, ten projev byl mentálně pro jeho fanoušky a pro úlitbu RF, tak, aby nebyla defacto žádná podpora ze strany západu (Co po nás chcete, když ani ...Zobrazit celý příspěvek

  Zeman je v neudržitelné pozici, ten projev byl mentálně pro jeho fanoušky a pro úlitbu RF, tak, aby nebyla defacto žádná podpora ze strany západu (Co po nás chcete, když ani neumíte mluvit stejným jazykem?). Nemůže na jednu stranu zpochybňovat klíčové informace dodané BIS a současně "plně podporovat" vládu ve svých krocích, která jedná na základě informací právě z (velké)části BIS.
  Slovo podezření řekl asi 10x, převážně mluvil o policii...BIS defacto vynechal až na negativa.

  Dožadovat se jasných důkazů je sice pěkné, ale současně všichni ví, že a)takové důkazy se nezveřejní (i kdyby byly a mimochodem přítomnost na místě těch dvou taky není důkaz, že to udělali) b)takové důkazy by stejně nestačily (viz třeba MH17, viz přítomnost jednotek RF, které Zeman několikrát zpochybnil i když bylo prokázano, že na východě Ukrajiny jsou).

  Vtipné také je, že vlastně Zeman říkal, že pokud se prokáže, že to udělali, tak nedostanou šanci dostavět Dukovany. Takže trest bude to, že jim nedáme business, že jim nedáme naše peníze .... tak to je prima trest, takový Zemanovský :D

  Teze, že to neudělali je prostě neudržitelná. A´t už se vezme časová osa a délka (2014, 2018, ...) anebo geopolitická hra (Krym, východní Ukrajina, ...). Těch věcí je strašně hodně na to, aby to někdo před rokem 2014 vymýšlel.

  Počty agentu v ČR, jejich cesty, hotel v Ostravě, falešné pasy, falešné fcbk účty, akce v Bulharsku, otravy, Černá Hora, tabla, místa bydliště, svatby, fotky, autopůjčovny....prostě ta skládačka má jasné obrysy. Tohle všechno obejít tím, že "nejsou důkazy, že tam fyzicky byli" a ergo to neudělali - je prostě mentálně školka. Tohle prostě Zeman a jeho nohsledi musí vědět, takže pro mne je jediné vysvětlení...dělá to se záměrem mlžit a hájit své zajmy potažmo zájmy RF.Skrýt celý příspěvek

  • Jan Padesátýpátý
   16:06 25.04.2021

   Jedna věc jsou důkazy pro trestní řízení s jednotlivými agenty Druhá věc jsou důkazy, že to udělalo Rusko a GRU V tom prvním případě je třeba prokázat, který konkrétní člověk ...Zobrazit celý příspěvek

   Jedna věc jsou důkazy pro trestní řízení s jednotlivými agenty
   Druhá věc jsou důkazy, že to udělalo Rusko a GRU

   V tom prvním případě je třeba prokázat, který konkrétní člověk rozmístil výbušniny a odpálil je, nebo že k tomu navedl někoho jiného.
   V druhém případě stačí jiný typ důkazů, jako že se v okolí několik dní pohybovala skupina agentů GRU, kteří se prokazovali falešnými pasy, a která v den výbuchu hromadně opustila Česko.Skrýt celý příspěvek

   • 3ngelchen
    16:59 25.04.2021

    Bohuzel, Zeman dobre vi, ze se v te dire co tam zustala , zadne dukazy nenajdou a na tom to bude on i rusaci cele tocit. No a na tech neprimych dukazech uz pracujou ruzny Razemove, ...Zobrazit celý příspěvek

    Bohuzel, Zeman dobre vi, ze se v te dire co tam zustala , zadne dukazy nenajdou a na tom to bude on i rusaci cele tocit.
    No a na tech neprimych dukazech uz pracujou ruzny Razemove, Sputnik atd. vsak to dobre vsichni zname.

    Kdyz o tom tak premyslim, tak ty dva nestnastnici mozna ani nezemreli pri vybuchu, ale to uz taky nikdo nezjisti.Skrýt celý příspěvek

 • StandaBlabol
  13:56 25.04.2021

  Je skvělé, že pan prezident tolik stojí o důkladné vyšetření případu. To určitě využije svoje kontakty v Moskvě a přesvědčí Rusy, aby nám konečně řekli, co tu ti dva agenti dělali ...Zobrazit celý příspěvek

  Je skvělé, že pan prezident tolik stojí o důkladné vyšetření případu. To určitě využije svoje kontakty v Moskvě a přesvědčí Rusy, aby nám konečně řekli, co tu ti dva agenti dělali (když teda nevyhazovali muničák). Určitě taky ukecá kamaráda Putina aby je oba nechal vyslechnout našimi vyšetřovateli. Díky, pane prezidente.Skrýt celý příspěvek

 • Jan Padesátýpátý
  12:43 25.04.2021

  Hradní odbor bezpečnosti, který Milošovi radil, je zřejmě složen z kovaných odborníků: prý se díky e-mailu došlému do Vrbětic pozná, s kým si jeho autor posílal e-maily a tak to má ...Zobrazit celý příspěvek

  Hradní odbor bezpečnosti, který Milošovi radil, je zřejmě složen z kovaných odborníků: prý se díky e-mailu došlému do Vrbětic pozná, s kým si jeho autor posílal e-maily a tak to má policie prověřit :)Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   12:55 25.04.2021

   Mě pobavil, že popřel existenci mailu ve kterém si objednali tu prohlídku. Přitom ten ten potvrzen. Ale sám přiznal, že pokud existuje je to značná indicie. Tudíž, i on chápe, že ...Zobrazit celý příspěvek

   Mě pobavil, že popřel existenci mailu ve kterém si objednali tu prohlídku. Přitom ten ten potvrzen.
   Ale sám přiznal, že pokud existuje je to značná indicie. Tudíž, i on chápe, že tu není co rozporovat.

   Zbytek už byli jen náboje do dezinformační války.Skrýt celý příspěvek

   • Razem
    14:54 25.04.2021

    Kdo tu šíří dezinformace je myslím více než jasné.

    Kdo tu šíří dezinformace je myslím více než jasné.

    • Nesher
     16:21 25.04.2021

     Ano je, např. ty a tobě podobní "vlastenci širých plání Severní Asie".

     Ano je, např. ty a tobě podobní "vlastenci širých plání Severní Asie".

    • logik
     17:08 25.04.2021

     Ano, je. Ty.

     Ano, je. Ty.

 • ruleta
  11:28 25.04.2021

  Tak a hotovo. Po dnesnim prenosu se stava jednotny postup EU, NATO sci-fi.

  Tak a hotovo. Po dnesnim prenosu se stava jednotny postup EU, NATO sci-fi.

  • Jirosi
   11:40 25.04.2021

   Vzhledem k tomu, co zcela běžně vypouští. Tohle je v podstatě doznání viny. Už jen to, že si na to aby to pronesl musel vzít týden volno. Přitom všechny pochybnosti jsou mimo. ...Zobrazit celý příspěvek

   Vzhledem k tomu, co zcela běžně vypouští. Tohle je v podstatě doznání viny.
   Už jen to, že si na to aby to pronesl musel vzít týden volno.

   Přitom všechny pochybnosti jsou mimo. Viz. vyjádření těch co viděli co byli předloženo.Skrýt celý příspěvek

  • Nesher
   11:56 25.04.2021

   Tak co čekat, když si lůza zvolí za prezidenta agenta Severní Asie. Nicméně doufám, že nejpozději po říjnových volbách bude následovat žaloba za velezradu k ÚS. A po jejím úspěchu ...Zobrazit celý příspěvek

   Tak co čekat, když si lůza zvolí za prezidenta agenta Severní Asie. Nicméně doufám, že nejpozději po říjnových volbách bude následovat žaloba za velezradu k ÚS. A po jejím úspěchu vyvede Hradní stráž Zemana a ovci mimo areál Hradu a NCOZ doručí Mynáře a Nejedlého do vazební věznice.Skrýt celý příspěvek

   • Eagle
    12:37 25.04.2021

    Sdílím vaše rozhořčení. Ale v něčem má pravdu. Mě by třeba zajímalo, zda by všechno vyšlo tak rychle na povrch aniž by nedošlo k úniku informací. Sám premiér potvrdil,že s tím šli ...Zobrazit celý příspěvek

    Sdílím vaše rozhořčení. Ale v něčem má pravdu. Mě by třeba zajímalo, zda by všechno vyšlo tak rychle na povrch aniž by nedošlo k úniku informací. Sám premiér potvrdil,že s tím šli předčasně ven protože to prosáklo k novinářům. On nemá potřebu šokovat veřejnost a odvádět pozornost od covidu a chtěl mít co nejvíce informací. Co je ale zarážející je to kopnutí do CIA což může mít fatální následky pro naše tajný služby. Na druhou stranu, po prozrazení identity po útocích v Salisbury 2018 a na základě totožné identity nemusím být ultrašpion aby mi tohle taky nedocvaklo. Nehledě na ten bordel cca 4 odbouchnuty muničáky v Bulharsku ve 2011 kde byla opět prokázána jejich přítomnost. A v neposlední řadě výsledek vyšetřování obou výbuchu jasně napovídá že vyšetřovatelé nevěděli kudy kam a prostě to hodily na ty mrtvé.
    Výmluvy že studoval materiály a nedokázal ani poděkovat je opravdu směšné a hlavně smutné. Tímto jednáním nás nechají příště na holičkách a budeme mít akorát zase všude ostudu. Takže závěr.... i přes některá jeho tvrzení se kterými souhlasím, jeho projev akorát poškodí ČR a vyvolá další pochybnosti u koaličních partnerů,zda nás někdy zase podpořitSkrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     12:49 25.04.2021

     "A v neposlední řadě výsledek vyšetřování obou výbuchu jasně napovídá že vyšetřovatelé nevěděli kudy kam a prostě to hodily na ty mrtvé." Tak tohle i celou tu druhou verzi ...Zobrazit celý příspěvek

     "A v neposlední řadě výsledek vyšetřování obou výbuchu jasně napovídá že vyšetřovatelé nevěděli kudy kam a prostě to hodily na ty mrtvé."

     Tak tohle i celou tu druhou verzi fakticky ukončil soud v 2017.
     Což, prezident musí vědět!Skrýt celý příspěvek

     • Nesher
      13:06 25.04.2021

      On ano, ale je podporovatelé, z větší části lidé řekněme "hůře informovaní" ne a těm a pak jako omluva Rusákům ve stylu, dělám co mohu, ale zpackali jste to vy, to bylo určeno

      On ano, ale je podporovatelé, z větší části lidé řekněme "hůře informovaní" ne a těm a pak jako omluva Rusákům ve stylu, dělám co mohu, ale zpackali jste to vy, to bylo určeno

     • Eagle
      13:13 25.04.2021

      Ano a závěr soudu je?

      Ano a závěr soudu je?

     • Jan Padesátýpátý
      14:28 25.04.2021

      Eagle: Jedna věc je, jestli je prokázána vina státu. O vině státu nepochybuje nikdo z těch, kdo měli možnost se seznámit s důkazy (kromě prezidenta, komunistů a SPD). Druhá věc ...Zobrazit celý příspěvek

      Eagle:

      Jedna věc je, jestli je prokázána vina státu. O vině státu nepochybuje nikdo z těch, kdo měli možnost se seznámit s důkazy (kromě prezidenta, komunistů a SPD).
      Druhá věc je jestli v tuto chvíli existují nebo neexistují důkazy postačující pro odsouzení jednotlivých členů GRU.
      Ty dvě věci jsou na sobě nezávislé.

      Soud hledá vinu konkrétních jednotlivců, ne vinu státu. A pokud nebude možné ty jednotlivce ani vyslechnout, nebude zahájeno trestní stíhání, natož aby byl zahájen soud.Skrýt celý příspěvek

     • ruleta
      14:53 25.04.2021

      Ten soud v 2017 byl o necem jinem a tj. ze tam udajne meli skladovat protipechotni miny.

      Ten soud v 2017 byl o necem jinem a tj. ze tam udajne meli skladovat protipechotni miny.

    • Nesher
     12:56 25.04.2021

     Osobně se domnívám, že důvodem proč to prosáklo ven tímto způsobem, bylo to, že si bezpečnostní komunita (nejen BIS) uvědomila, že to vláda chce zamést pod koberec, viz. Hamáčkova ...Zobrazit celý příspěvek

     Osobně se domnívám, že důvodem proč to prosáklo ven tímto způsobem, bylo to, že si bezpečnostní komunita (nejen BIS) uvědomila, že to vláda chce zamést pod koberec, viz. Hamáčkova plánovaná návštěva Ruska a dále zcela evidentní snaha dát, přes nesouhlas bezpečnostní komunity, Dukovany Rosatomu. Prostě upřednostnili svoji loajalitu státu před loajalitu k politické reprezentaci, ostatně tvořené z nemalé části zločinci (Zeman, Babiš.....) Takže to pustili do novin, aby vládu přinutili konat i navzdory snaze politiků. Což bylo ne úplně "košer", ale v danou chvíli jediné možné řešení.Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     13:24 25.04.2021

     Eagle Okolnosti zveřejnění jsou jistě zajímavou stránkou. Babiš s Hamáčkem údajně plánovali několik termínů zveřejnění, ale vždy ho z neznámého důvodu odložili. Dále je tu velice ...Zobrazit celý příspěvek

     Eagle
     Okolnosti zveřejnění jsou jistě zajímavou stránkou. Babiš s Hamáčkem údajně plánovali několik termínů zveřejnění, ale vždy ho z neznámého důvodu odložili. Dále je tu velice podezřelá cesta Hamáčka do Moskvy. Unikla informace do médií právě proto aby k té cestě (a případnému vynesení informací Rusům) nedošlo?Skrýt celý příspěvek

     • ruleta
      15:42 25.04.2021

      Pokud se to dozvěděli (BIS) v roce 2018-2019 po útoku ve VB, tak je dle mého vyloučené, že by se to Hamáček s Babišem dozvěděli nedávno.

      Pokud se to dozvěděli (BIS) v roce 2018-2019 po útoku ve VB, tak je dle mého vyloučené, že by se to Hamáček s Babišem dozvěděli nedávno.

     • Jirosi
      16:07 25.04.2021

      V roce 2018-2019 se dozvěděli maximálně identitu. Na tu navazuje pátrání, a následné vyšetřovaní. Z rychlostí složek v CR je to techniky ještě rychlé.

      V roce 2018-2019 se dozvěděli maximálně identitu. Na tu navazuje pátrání, a následné vyšetřovaní. Z rychlostí složek v CR je to techniky ještě rychlé.

  • Jan Padesátýpátý
   12:45 25.04.2021

   Já myslím, že v EU a NATO chápou už delší dobu, že Zeman není český prezident ale ruský a čínský agent
   Takže bych to tak černě neviděl.

   Já myslím, že v EU a NATO chápou už delší dobu, že Zeman není český prezident ale ruský a čínský agent
   Takže bych to tak černě neviděl.

Načítám diskuzi...

Stránka 1 z 3