Státní terorismus ve Vrběticích? Važme slova, mají své důsledky

Státní terorismus ve Vrběticích? Važme slova, mají své důsledky
Demonstrace před ruskou ambasádou / Twitter, Policie České republiky (Zvětšit)

V souvislosti s víkendovou tiskovou konferencí premiéra Babiše a ministra vnitra Hamáčka se ve veřejném prostoru ústy mnoha politiků, komentátorů a analytiků začaly prosazovat nejrůznější termíny. Tu terorismus, tu státní terorismus nebo vojenská agrese. Použití těchto pojmů však s sebou nese závažné následky, jež autoři výroků týkajících se kauzy Vrbětice nejspíš nedomýšlí.

Sobotní vyjádření premiéra Andreje Babiše a ministra vnitra Jana Hamáčka bylo šokující. Nikdo si nedokázal představit, že na sedm let starém incidentu ve Vrběticích má podíl ruská vojenská rozvědka. Během neděle jsme si mohli přečíst nespočet reakcí od koaličních i opozičních politiků, analytiků a komentátorů, kteří začali debatu o incidentu rámovat rozličnými pojmy.

Po pondělním jednání vlády vnesl do debaty nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman nové světlo. Ten pro iDNES.cz uvedl, že incident není prověřován jako teroristický čin, jelikož „nebyl v dané věci porušen chráněný zájem spočívající v poškození ústavního zřízení nebo obranyschopnosti České republiky ve smyslu paragrafu 311 odstavce 1 trestního zákoníku. Trestní zákoník nezná pojem státní terorismus.“ Zeman dodal, že je však třeba oddělovat právní a odborně-politickou rovinu.

Vystoupení premiéra Babiše bylo nešťastné, nicméně úplně zapadlo jeho vyjádření, že „Rusko neútočilo na ČR“. Tím řekl, že nedojde k aktivaci článku 5 Washingtonské smlouvy. V daný moment šlo o jakési uklidnění situace a vytvoření nového rámce debaty, jelikož mnozí kritici vlády Andreje Babiše volali po ještě tvrdších opatřeních, než jaká tato vláda zvolila.

Ve středu Senát vydal prohlášení, v němž incident prohlašuje za „státní terorismus“ a za „akt terorismu vůči celé EU“. Od horní komory českého parlamentu se jedná o velmi silné vyjádření, jež však postrádá oporu v českém trestním právu (jak uvedl Pavel Zeman).

V první řadě je však důležité definovat pojmy státní terorismus a terorismus jako takový. První z pojmů lze podle Handbook of International Law definovat jako „teroristický akt jednoho státu proti druhému“. Do kategorie státního terorismu také spadají obzvlášť kruté skutky státu proti vlastním občanům. Je třeba uznat, že se jednalo o akci ruských speciálních jednotek na území ČR – akci státního aktéra na území jiného státního aktéra.

Pokud se však podíváme na definici terorismu jako takového, vidíme, že například podle FBI se jedná o „násilné, kriminální skutky spáchané jednotlivci nebo skupinami inspirovanými nebo navázanými na zahraniční teroristické organizace nebo národy (poté se jedná o státem sponzorovaný terorismus)“. CIA definuje terorismus jako „úmyslné, politicky motivované násilí páchané na civilních cílech subnárodními skupinami“. Šermování pojmy se tedy věru nevyplácí. To platí i v případě pojmenování hlavního viníka – ruské vojenské rozvědky. Zdá se, že český politický a mediální prostor ještě nestihl zpracovat, že došlo k přejmenování GRU (Hlavní správa rozvědky) na GU (Hlavní správa Generálního štábu Ozbrojených sil Ruské Federace), což poměrně ironicky kritizoval i ruský prezident Putin.

Abychom se mohli vyhnout hloupému nařčení z rusofilství nebo poznámkám o zbabělosti nazývat věci pravými jmény, musíme se podívat na informace, které české bezpečnostní složky zveřejnily. Zpočátku se jednalo o dva příslušníky speciální jednotky ruské vojenské rozvědky, jež se poměrně snadno dostali do vrbětického areálu, kde sabotovali převoz zbraní a munice na Ukrajinu. Ačkoliv byli v areálu spadajícím pod Vojenský technický ústav, nejednalo se, jak řekl i premiér Babiš, o útok proti ČR a je otázkou, zda se jednalo o útok proti českým obranným kapacitám. O terorismus podle Pavla Zemana ani podle výše zmíněné definice nešlo. Jak tedy tento čin pojmenovat? V odborně-politické rovině se nabízí pojem sabotáž. Podle slovníku amerického ministerstva obrany lze sabotáž mj. definovat jako jednání vedoucí k poškození nebo zničení válečného materiálu.

Sabotáž (česky též záškodnictví) je podvratná diverzní činnost, která spočívá v úmyslném a vždy důsledně utajeném poškozování předmětů denní potřeby nebo v narušování funkčnosti nějakého důležitého technického systému. K sabotážím dochází v době prudkých společenských konfliktů – válek, povstání, odboje proti vojenské okupaci apod. Wikipedia

Český trestní zákoník 40/2009 Sb. - § 314 Sabotáž

(1) Kdo v úmyslu poškodit ústavní zřízení nebo obranyschopnost České republiky anebo poškodit mezinárodní organizaci zneužije svého zaměstnání, povolání, postavení nebo své funkce nebo se dopustí jiného jednání k tomu, aby
  a) mařil nebo ztěžoval plnění důležitého úkolu mezinárodní organizace, orgánu veřejné moci, ozbrojených sil nebo bezpečnostního sboru, hospodářské organizace nebo jiné instituce, nebo
  b) způsobil v činnosti takového orgánu anebo takové organizace nebo instituce poruchu nebo jinou závažnou škodu, bude potrestán odnětím svobody na tři léta až deset let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku.

(2) Odnětím svobody na osm až dvanáct let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku bude pachatel potrestán,
  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, nebo
  b) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.

(3) Odnětím svobody na deset až dvacet let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku, nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán,
  a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob nebo smrt,
  b) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu,
  c) ohrozí-li takovým činem závažně mezinárodní postavení České republiky nebo postavení mezinárodní organizace, jejíž je Česká republika členem, nebo
  d) zorganizuje-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.

(4) Příprava je trestná.

Pokud srovnáme události ve Vrběticích a vraždu gruzínského azylanta v Berlíně v roce 2019, můžeme najít společný znak. V obou případech se jednalo o nasazení ruských speciálních jednotek na území EU. V případě berlínského incidentu ale německé vláda nemluvila o terorismu ani státním terorismu. V případě známé otravy bývalého příslušníka ruské vojenské rozvědky Skripala v Salisbury zase tehdejší ministerská předsedkyně Theresa May mluvila o útoku proti Spojenému království. V tomto případě však nedošlo k aktivaci článku 5 Washingtonské smlouvy. Jak je možné, že takto podobné události pojmenováváme rozdílně?

Pokud bychom vyslyšeli volání a prosby politiků, komentátorů a různých expertů a opravdu oficiálně pojmenovali vrbětický incident jako terorismus, jak se poté má česká vláda zachovat? V rámci globální války proti terorismu nasazuje ČR v různých částech světa armádní jednotky. Znamená to tedy, že bychom jako ČR měli vyslat do Ruska nebo k ruským hranicím například prostějovskou 601. skupinu speciálních sil?

V souvislosti s velmi vyhrocenou rétorikou také často zapadá fakt, že se začínají objevovat případy napadení rusky mluvících občanů na území ČR. Jak lze také chápat incidenty související s poškozením budov ruského diplomatického zastoupení v ČR kečupem? Nepřilévají politici a různí experti olej do ohně?

Poněkud zapadá i fakt, že s výjimkou některých politických stran a aktérů vyjádřila prakticky celá politická scéna podporu českým zpravodajským službám a dalším bezpečnostním sborům podílejícím se na objasnění vrbětické kauzy. Vzhledem k tomu, že drtivá většina detailů případu je utajována, je potřeba bezpečnostním složkám důvěřovat a nechat je v klidu pracovat. Kromě premiéra Babiše a úzké skupiny dalších lidí vlastně nevíme, zda naše zpravodajské služby již v těchto dnech nepodnikají proti Rusku protiopatření (připomeňme, že například Vojenské zpravodajství disponuje robustními ofenzivními schopnostmi v kyberprostoru).

Závěrem lze dodat snad jediné. Ač zbývá do voleb přibližně půl roku a všechny strany budou chtít vrbětického incidentu využít ve svůj prospěch, není na místě šermování siláckými pojmy a definicemi. Nejvyšší státní zástupce jasně určil, jak chce z pohledu českého práva kvalifikovat činy ruských operativců na českém území.

Šermování pojmy má však ještě jeden důsledek – jejich vyprazdňování jako v případě pojmu „hybridní válka“. V odborné literatuře můžeme najít nepřeberné množství definic „hybridní války“. K pojmu se vyjádřili a vyjadřují politici, analytici, komentátoři a nejrůznější experti. Nesprávné pochopení pojmů způsobilo, že dnes považujeme jakýkoliv krok Ruska za součást ruské „hybridní války“ proti Západu a nejsme schopnosti jasně určit, co je a není „hybridní válka“ a jak jí vlastně definovat. Nenechme se podobně strhnout šokujícími zjištěními českých bezpečnostních složek, zachovejme chladnou hlavu a nepleťme si pojmy a dojmy.

Zdroje: Senát PČR, iDNES.cz, FBI, UK Government, DW, SecBrief, CDSE, Handbook of International Law

 

Nahlásit chybu v článku


Související články

Ruslan Puchov: Náhled do ruského vojenského světa

Ruský vojenský analytik Ruslan Puchov je šéfem moskevského think-tanku CAST (Centre for Analysis of ...

Puchov: Ruský pohled na NATO

Americký magazín Defense News otiskl zajímavý příspěvek známého ruského vojenského experta Ruslana ...

PREMIUM Dvacátá válka: Jak zlomit moc Ruska v nadcházejících časech chaosu

Polský think-tank Strategy & Future (S&F) spustil na začátku května prognostický výzkumný ...

Výbuchy ve Vrběticích, Vladimír Putin a dezinformátoři

Česká republika prožívá od soboty události, na které nejsme vůbec zvyklí. Předseda vlády a ministr ...

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • Christian
  10:36 25.04.2021

  Paní či pane Razem, rád se od Jana Feryny přiučím. Jeho články jsou skutečně zajímavé a kvalitní, pouze ten o státním terorismu ve Vrběticích je z mého pohledu trochu ...Zobrazit celý příspěvek

  Paní či pane Razem, rád se od Jana Feryny přiučím. Jeho články jsou skutečně zajímavé a kvalitní, pouze ten o státním terorismu ve Vrběticích je z mého pohledu trochu nesrozumitelný. Rovněž mne v něm zaujala slova kolegy Feryny, že "se začínají objevovat případy napadení rusky mluvících občanů na území ČR". Pokud tomu tak opravdu je, měl by uvést aspoň jeden konkrétní příklad. A poškození budov ruského diplomatického zastoupení v ČR kečupem? Tak tomu již vůbec nerozumím, protože trochu kečupu na zdi, který má symbolizovat krev a vražda dvou civilistů zahraničními zabijáky je nesrovnatelná věc. Anonymní pane nebo paní Razem, kolega Feryna píše na rozdíl od vás určitě velmi zajímavě a také výborně česky. Pokud jsem se ho nějak svou poznámkou o slohovém cvičení dotkl, rád se mu omluvím. Pokud bude mít o to zájem, klidně i osobně. To záleží ale jen a pouze na něm a nikoliv na vás.

  Kristián ChalupaSkrýt celý příspěvek

  • Razem
   14:49 25.04.2021

   Nevím, která část tohoto článku je pro vás nesrozumitelná natolik, že vás motivovala k tomu, aby jste Jana Ferynu níže urazil. A nemusíte kolem sebe neustále kopat, myslete i na ...Zobrazit celý příspěvek

   Nevím, která část tohoto článku je pro vás nesrozumitelná natolik, že vás motivovala k tomu, aby jste Jana Ferynu níže urazil.
   A nemusíte kolem sebe neustále kopat, myslete i na sebe. Jste už starý člověk a nikdo neví co je či není na druhém břehu. Ta zloba z vás jenom čiší a moc velkou radost sv. Petrovi neuděláte.Skrýt celý příspěvek

   • Ján Paliga
    23:32 25.04.2021

    Radosť sv. Petrovi neurobíš ty sám. Obhajuješ zlo a to sa ku sv. Petrovi nenosí.... Zlo končí u Nosiča Svetla.... To ti v Pitěri nepovedali?

    Radosť sv. Petrovi neurobíš ty sám. Obhajuješ zlo a to sa ku sv. Petrovi nenosí.... Zlo končí u Nosiča Svetla.... To ti v Pitěri nepovedali?

  • Jan Feryna
   18:51 25.04.2021

   Dobrý den, Vzhledem k tomu, že se pochybnosti o napadení ruských občanů už několikrát v diskuzi objevily, nabízím vysvětlení. Vycházím např. z tohoto tweetu: ...Zobrazit celý příspěvek

   Dobrý den,

   Vzhledem k tomu, že se pochybnosti o napadení ruských občanů už několikrát v diskuzi objevily, nabízím vysvětlení. Vycházím např. z tohoto tweetu: https://twitter.com/Swecu/stat... a ze zkušeností mých blízkých přátel, kteří se provinili tím, že na veřejnosti mluvili rusky. Co se týče kečupu na zdi, rozumím Vaší argumentaci a částečně ji i chápu, nicméně smyslem bylo poukázat na fakt, že ruská propaganda dokáže využít cokoliv, i kečup na fasádě ambasády. Dle mého názoru se jedná o naprosto zbytečné přilévání oleje do ohně. Bohužel zde od politické reprezentace nevidím snahu krotit tyto nálady a nedávat tak zbytečně munici Rusku.

   Pane Chalupo, příspěvek, kde nazýváte můj článek "slohovým cvičením" jsem v diskuzi nenašel, aˇč jsem ji přečetl téměř celou. Tím bych považoval celou věc za uzavřenou.

   Jan FerynaSkrýt celý příspěvek

   • Jura99
    09:21 26.04.2021

    Napadení má většina z nás spojeno s fyzickou agresí a nikoliv s verbální. Pokud nějaký Rus dostal v posledních dnech nakládačku kvůli tomu, že je Rus, tak sem s tím. Pochybuju, že ...Zobrazit celý příspěvek

    Napadení má většina z nás spojeno s fyzickou agresí a nikoliv s verbální. Pokud nějaký Rus dostal v posledních dnech nakládačku kvůli tomu, že je Rus, tak sem s tím. Pochybuju, že by se něco takového stalo. A kečup ? Vždyť to je naprosto férové připomenutí, že Rusové mají na rukou krev a to nejen těch dvou zaměstnanců skladu. O žádné přilévaní oleje se nejedná, to co Rusové provedli, by si zasloužilo tu dvousettícovou demonstraci milionu chvilek na Letné.Skrýt celý příspěvek

   • Jan Padesátýpátý
    18:20 26.04.2021

    Ten útok byl slovní nebo fyzický? To je totiž zásadní rozdíl.

    Ten útok byl slovní nebo fyzický? To je totiž zásadní rozdíl.

 • Razem
  23:58 24.04.2021

  To, že se tady aktivisté nedokáží smířit s fakty, které jsou napsané v článku se dalo očekávat a místy to v diskuzi připomíná exorcismus. Co ale vidím poprvé je to, že v rámci ...Zobrazit celý příspěvek

  To, že se tady aktivisté nedokáží smířit s fakty, které jsou napsané v článku se dalo očekávat a místy to v diskuzi připomíná exorcismus.

  Co ale vidím poprvé je to, že v rámci jednoho média (AN) pomlouvá jeden autor druhého.

  Pane Chalupo, pan Feryna má články tak kvalitní, že jsou primárně uveřejněny jako prémiové. Feryna nepíše koho potkal v Lidlu, apod., ale informace si ověřuje a vy by jste udělal lépe, kdyby jste se od něho něco naučil, než se pokoušet ho teatrálně dehonestovat.
  A hlavně by jste se měl omluvit.Skrýt celý příspěvek

  • Razem
   00:00 25.04.2021

   oprava: pokoušel, ne pokoušet
   Kdyby jste náhodou opět nebyl schopný rozeznat překlep a byl ztracen jako minule.

   oprava: pokoušel, ne pokoušet
   Kdyby jste náhodou opět nebyl schopný rozeznat překlep a byl ztracen jako minule.

  • Jirosi
   11:14 25.04.2021

   "To, že se tady aktivisté nedokáží smířit s fakty"

   Otázkou je co s tím, že se s fakty nedokážeš smířit budeš dělat?

   "To, že se tady aktivisté nedokáží smířit s fakty"

   Otázkou je co s tím, že se s fakty nedokážeš smířit budeš dělat?

  • logik
   12:31 25.04.2021

   Víš, jen dokazuješ, že jsi demagog: Viz např. "nedokáží smířit s fakty" - tím jen dehonestuješ každého, kdo nesdílí názor napsaný v článku. Ve skutečnosti polemika s uveřejněným ...Zobrazit celý příspěvek

   Víš, jen dokazuješ, že jsi demagog: Viz např.

   "nedokáží smířit s fakty" - tím jen dehonestuješ každého, kdo nesdílí názor napsaný v článku. Ve skutečnosti polemika s uveřejněným názorem je zcela legální a korektní, a Tvůj postoj - kdy to chceš "zakázat" - je demagogie a argumentační faul.

   ", že jsou primárně uveřejněny jako prémiové."
   Klasický argumentační faul. Jednak to, že prémiové jsou ty nejkvalitěnjší články z jičeho neplyne, jednak jejich výběr dělá jeden člověk, tedy to fakt záruka kvality není. Toto je z Tvé strany naprosto klasický argumentační faul "odvolávání se na autoritu" - (která navíc ani žádná autorita prostě není).Skrýt celý příspěvek

   • Razem
    15:06 25.04.2021

    bla bla bla

    bla bla bla

    • logik
     17:14 25.04.2021

     Děkuju, že na moji argumentaci reaguješ takto primitivním způsobem. Kdybys třeba mlčel, tak by si třeba někdo mohl myslet, že jsi moji odpověď nečetl. Takhle každý vidí, že jsi to ...Zobrazit celý příspěvek

     Děkuju, že na moji argumentaci reaguješ takto primitivním způsobem.

     Kdybys třeba mlčel, tak by si třeba někdo mohl myslet, že jsi moji odpověď nečetl. Takhle každý vidí, že jsi to četl a neumíš předloženou argumentaci jakkoli vyvrátit, tak saháš k primitivní verbální agresi.Skrýt celý příspěvek

     • Razem
      17:30 25.04.2021

      Jaké argumenty, žádné tam nevidím

      Jaké argumenty, žádné tam nevidím

     • logik
      10:58 26.04.2021

      Na to se dá říct už leda: "kup si brejle, strejdo". Sorry: kdybys prohlásil, To cos napsal je špatně, protože..... tak by šlo o korektní přístup k diskusi. To, co tu předvádíš ...Zobrazit celý příspěvek

      Na to se dá říct už leda: "kup si brejle, strejdo".

      Sorry: kdybys prohlásil, To cos napsal je špatně, protože..... tak by šlo o korektní přístup k diskusi. To, co tu předvádíš není nic jiného, než sebestředný a arogantní nerespektování názorů druhého. Slušný člověk totiž, když si myslí, že se druhý mýlí, tak napíše proč.

      Jak je vidět např. z reakce Storma, tak to tak evidentně nevnímám jen já: Tvůj postoj už je na rovině: "všichni jsou blázni, jen já jsem beruška"....Skrýt celý příspěvek

 • Jan Padesátýpátý
  23:30 24.04.2021

  Pořád tu vidím snahu zpochybnit že to udělali Rusové, jednou se tu někdo podivuje proč trvalo vyšetřování tak dlouho, jinde se spekuluje o množství munice potřebné k výbuchu ...Zobrazit celý příspěvek

  Pořád tu vidím snahu zpochybnit že to udělali Rusové, jednou se tu někdo podivuje proč trvalo vyšetřování tak dlouho, jinde se spekuluje o množství munice potřebné k výbuchu ...

  Když dám dohromady nezpochybnitelná fakta, ke kterým se může běžný občan dostat, vyjde mi toto:

  To, že "Boširov a Petrov" se v Salisbury účastnili útoku na Skripalovy je jasné - jinak by Rusko (přesněji ministerstvo zahraničí) týden nepopíralo že tito lidé seděli v příslušných letadlech z Moskvy do Londýna a zpět a netvrdilo by že tato dvojice neexistuje.
  Jestliže tato dvojice poslala do Vrbětic falešné pasy a pak právě v den výbuchu spolu s dalšími členy GRU opustila Česko, není co dál řešit: výbuch je evidentně práce Ruska a GRU.

  A dále, Babišova vláda se dlouhodobě snažila udržovat dobré vztahy s Ruskem a hlavně se snažila za každou cenu udržet Rosatom v tendru na Dukovany. Jestliže taková vláda otočila a vyhostila Rusku 18 diplomatů, znamená to, že důkazy které má v ruce jsou natolik průkazné, že nic jiného dělat nemohla.Skrýt celý příspěvek

  • Falko
   06:45 25.04.2021

   Ako vidím medzi riadkami reagujete aj na môj komentár.Nevedel som, že pýtať sa konkrétne otázky na tomto fóre je problém.Jednoducho som sa posledných 7 rokov o nejaký sklad na ...Zobrazit celý příspěvek

   Ako vidím medzi riadkami reagujete aj na môj komentár.Nevedel som, že pýtať sa konkrétne otázky na tomto fóre je problém.Jednoducho som sa posledných 7 rokov o nejaký sklad na Morave nezaujímal.
   Ubezpečujem Vás, že som posledný, kto bude obhajovať Rusov.O tom, že to urobili nemám pochýb, o tom že je nutný odvetný krok nepochybujem. Nutný je na celej úrovni NATO a EÚ, aby to malo váhu.

   Prirovnanie k MH 17,je trefné Holanďanom trvalo vyšetrovanie 5 rokov. Jasne beriem to, český vyšetrovatelia nemali na túto udalosť taký veľký tým preto trvalo dlhšie. Aby nedošlo k ďalšiemu spochybňovaniu kvalitu ľudí v týme vyšetrovateľov nespochybňujem.

   Inak prečo je také strašné nadhodiť to, že doteraz vlastne Čechom vyhovovalo čušať, kvôli Dukovanom a iným zaujmom.

   Poznám jedno porekadlo: kam vítr, tam plášť.Skrýt celý příspěvek

   • Jan Padesátýpátý
    09:26 25.04.2021

    Nejste první kdo položil otázku "proč to trvalo 7 let", to je oblíbená otázka proruských trollů. Vláda přiznala, že informaci o GRU ve Vrběticích měla o 11 dní dřív než vystoupila ...Zobrazit celý příspěvek

    Nejste první kdo položil otázku "proč to trvalo 7 let", to je oblíbená otázka proruských trollů.

    Vláda přiznala, že informaci o GRU ve Vrběticích měla o 11 dní dřív než vystoupila na sobotní tiskovce před týdnem. Možná ji měla ještě déle. A přijde mi celkem pravděpodobné, že se tuto informaci snažili kvůli Dukovanům nějakou dobu ututlat, a že ta tiskovka přišla v okamžiku, kdy Respekt hrozil, že vše zveřejní sám (rozsáhlý článek v Respektu přišel hned po tiskovce, ten musel být připraven předem).
    https://www.respekt.cz/agenda/...

    Ale nechce se mi věřít, že by vláda tu informaci tajila roky.Skrýt celý příspěvek

    • Falko
     11:15 25.04.2021

     Ďakujem, za link nemusím si pracne,, googliť'' a hľadať informácie kde kade na webe. Viete ja nesledujem správy a popravde AN sú jedny z mála,,periodík" čo čítam.

     Ďakujem, za link nemusím si pracne,, googliť'' a hľadať informácie kde kade na webe. Viete ja nesledujem správy a popravde AN sú jedny z mála,,periodík" čo čítam.

    • Jirosi
     11:17 25.04.2021

     Tak roky to mohla tajit leda BIS. Čistě z důvodů, že neměla dost důkazů o které by svoje tvrzení mohla opřít.
     Ale to je to jak má mají pracovat. Pokud si nejsou jisti.

     Tak roky to mohla tajit leda BIS. Čistě z důvodů, že neměla dost důkazů o které by svoje tvrzení mohla opřít.
     Ale to je to jak má mají pracovat. Pokud si nejsou jisti.

 • Falko
  21:03 24.04.2021

  Prečo sa tento výbuch začal riešiť až 7 rokov potom, ako sa stal? Tak dlho trvá vyšetrenie takéhoto činu? A prečo sa to rieši práve teraz? Normálne mám konšpiračné chute. Prečo ...Zobrazit celý příspěvek

  Prečo sa tento výbuch začal riešiť až 7 rokov potom, ako sa stal? Tak dlho trvá vyšetrenie takéhoto činu?
  A prečo sa to rieši práve teraz?

  Normálne mám konšpiračné chute. Prečo sa vytiahli veci, ktoré sa predtým zamietli pod koberec, tolerovali sa. Mám pocit, že toto je odpoveď Rusku, na jeho stavanie vojakov k ukrajinským hraniciam. Poukázanie na to, že sa na nich striehne. Aby vedeli, kde je ich miesto, aby nerobili široké ramená s ekonomikou talianska. Jediné prečo Rusi vyskakuju sú jadrové zbrane, tie im kryjú chrbát.

  V podstate je to tichá podpora Ukrajiny strednou Európou okrem Maďarska.Skrýt celý příspěvek

  • Jan Padesátýpátý
   21:42 24.04.2021

   Jak dlouho mezinárodní komise vyšetřovala sestřelení letu MH-17 ruským Bukem? 5 let? Je pravda, že Rusové měli svoje vyšetřování uzavřené okamžitě, a využili toho k propagandě. ...Zobrazit celý příspěvek

   Jak dlouho mezinárodní komise vyšetřovala sestřelení letu MH-17 ruským Bukem? 5 let?
   Je pravda, že Rusové měli svoje vyšetřování uzavřené okamžitě, a využili toho k propagandě. Mezinárodní vyšetřovací komisi ale nešlo o propagandu, ale o skutečné vyšetření, a proto to trvalo 5 let.

   Vrbětice by se asi nikdy nepodařilo vyšetřit, pokud by se neobjevily fotky "Boširova a Petrova" po Salisbury. Takže to vyšetřování fakticky trvalo 3 roky.Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   22:00 24.04.2021

   vyšetřování se řeší tak dlouho dokud je potřeba. Respektive než vyšetřovatelé přijdou se smysluplným vysvětlením událostí které budou schopni podepřít důkazy. Navíc vždycky se dá ...Zobrazit celý příspěvek

   vyšetřování se řeší tak dlouho dokud je potřeba. Respektive než vyšetřovatelé přijdou se smysluplným vysvětlením událostí které budou schopni podepřít důkazy.
   Navíc vždycky se dá říct proč právě teď. Pořád se něco děje....Skrýt celý příspěvek

   • Falko
    06:51 25.04.2021

    Scott túto formulu poznám, chcel som vedieť nejaké podrobnosti. Bohužiaľ odpoveď od človeka s kritickým myslením prišla len jedna a to od Vás. Len škoda, že som nedostal nejaké ...Zobrazit celý příspěvek

    Scott túto formulu poznám, chcel som vedieť nejaké podrobnosti.

    Bohužiaľ odpoveď od človeka s kritickým myslením prišla len jedna a to od Vás.

    Len škoda, že som nedostal nejaké info o vyšetrovaní, ktoré by mi osvetlilo, čo ako sa stalo.Skrýt celý příspěvek

    • Falko
     07:03 25.04.2021

     Pardon, prečítal som si aj doplňujúci príspevok od Ján päťdesiatypiaty. Takú odpoveď som chcel detail, ktorý dá dĺžke vyšetrovania a vyšetrovaniu zmysel. To, že sa objavili fotky ...Zobrazit celý příspěvek

     Pardon, prečítal som si aj doplňujúci príspevok od Ján päťdesiatypiaty. Takú odpoveď som chcel detail, ktorý dá dĺžke vyšetrovania a vyšetrovaniu zmysel. To, že sa objavili fotky ich dvoch po nejakom čase je to čo som si chcel prečítať.Skrýt celý příspěvek

 • xstandis
  12:41 24.04.2021

  Ono by to chtělo spíše naordinovat Rusům stejnou medicínu, jakou dávají ostatním. Jak to svého času prosadil "Zbig" v USA.

  Ono by to chtělo spíše naordinovat Rusům stejnou medicínu, jakou dávají ostatním. Jak to svého času prosadil "Zbig" v USA.

 • KOUMES123
  11:22 24.04.2021

  Sice na to nejsou důkazy, ale na 99% to Rusové udělali. Když se bojuje, tak nejen na frontě, ale ničí se i zásobovací kolony, fabriky co vyrábějí zbraně a munici. Myslet si, že se ...Zobrazit celý příspěvek

  Sice na to nejsou důkazy, ale na 99% to Rusové udělali. Když se bojuje, tak nejen na frontě, ale ničí se i zásobovací kolony, fabriky co vyrábějí zbraně a munici. Myslet si, že se nás boje na Ukrajině netýkají, že jenom obchodujeme, to by platilo, kdybychom zbraně dodávali do země na druhým konci světa a ta s tím nemohla nic dělat. Problém je, že Evropa je tlačena do konfrontace s Ruskem, aby spolu s ním krvácela, zatímco USA na druhém konci světa krvácet nebudou protože za sebe nastrčili užitečné idioty. Doufám, že nakonec nebudeme muset kupovat ruský plyn od Němců a budeme mít jak idioti nejdražší plyn v Evropě. Co s tím?!? Omezit počet "diplomatů" v Praze, aby nebyli tolik "akční" a smířit se s tím, že mocenské hry velmocí jiné nebudou.Skrýt celý příspěvek

  • Jura99
   11:38 24.04.2021

   zasobovaci kolony a fabriky at si bojujici strany nici, ale nikoliv na uzemi nezucastneneho statu. Pak je to bezmala valecny akt vuci nezucastnenemu statu.

   zasobovaci kolony a fabriky at si bojujici strany nici, ale nikoliv na uzemi nezucastneneho statu. Pak je to bezmala valecny akt vuci nezucastnenemu statu.

  • StandaBlabol
   12:03 24.04.2021

   Všichni, kdo materiály tajných služeb viděli, se shodli, že důkazy jsou. A musela to být síla, když i Ovar je radši potichu. Proč tvrdíš, že nejsou? Nákupy "drahého plynu od Němců" ...Zobrazit celý příspěvek

   Všichni, kdo materiály tajných služeb viděli, se shodli, že důkazy jsou. A musela to být síla, když i Ovar je radši potichu. Proč tvrdíš, že nejsou? Nákupy "drahého plynu od Němců" jsou nesmyslem, plyn se obchoduje na burze v Rotterdamu, nemáme na něj smlouvy s Ruskem nebo kterýmkoliv jiným státem. Takže Rusové nemají jak nás omezit. Museli by zastavit tok plynu do celé Evropy.Skrýt celý příspěvek

  • Ján Paliga
   22:54 24.04.2021

   @ Koumes "...Evropa je tlačena do konfrontace s Ruskem, aby spolu s ním krvácela, zatímco USA na druhém konci světa krvácet nebudou protože za sebe nastrčili užitečné ...Zobrazit celý příspěvek

   @ Koumes

   "...Evropa je tlačena do konfrontace s Ruskem, aby spolu s ním krvácela, zatímco USA na druhém konci světa krvácet nebudou protože za sebe nastrčili užitečné idioty..."

   Európa je tak tlačená do konfliktu, že agresorom bola RF, nie Ukrajina či EÚ a už vôbec nie Spokojné štáty....

   "Doufám, že nakonec nebudeme muset kupovat ruský plyn od Němců a budeme mít jak idioti nejdražší plyn v Evropě. Co s tím?!? "

   Odporúčam zistiť si, kto neustále torpéduje výstavbu alternatívnych plynovodov z inej oblasti ako je RF.... To skutočne nevidíte?Skrýt celý příspěvek

 • StandaBlabol
  09:09 24.04.2021

  Je fajn, že se někdo snaží vnést od tématu racionálnost a upřesnit pojmy. Ale autor mě ztratil v odstavci, kde uvádí definice státního terorismu, které používá CIA a ...Zobrazit celý příspěvek

  Je fajn, že se někdo snaží vnést od tématu racionálnost a upřesnit pojmy. Ale autor mě ztratil v odstavci, kde uvádí definice státního terorismu, které používá CIA a FBI:
  "„násilné, kriminální skutky spáchané jednotlivci nebo skupinami inspirovanými nebo navázanými na zahraniční teroristické organizace nebo národy (poté se jedná o státem sponzorovaný terorismus)" a "úmyslné, politicky motivované násilí páchané na civilních cílech subnárodními skupinami“.
  Podle mě obě tyto definice útok ve Vrběticích perfektně splňuje. Proč tedy dodává větu "Šermování pojmy se tedy věru nevyplácí." Nepopírá citace, které použil?
  A že jsme si v ČR nevšimli, že se GRU přejmenovalo na GU? Relevance tohoto bodu je nula. Proč to vůbec zmiňuje? Nechápu. Proč bychom měli být experti na zkratky ruských tajných služeb. Všichni víme, že se bavíme o ruské vojenské rozvědce.

  Ano, označit útok ve Vrběticích jako státní terorismus je jen jedna z možností. Přitom takové označení přilévá oleje do ohně. A podle mě je to dobře, protože při odvaze našich politiků by se jinak mohlo stát, že by celý incident odsoudili a tím by to skončilo.Skrýt celý příspěvek

  • StandaBlabol
   09:22 24.04.2021

   "V souvislosti s velmi vyhrocenou rétorikou také často zapadá fakt, že se začínají objevovat případy napadení rusky mluvících občanů na území ČR." Tohle by možná stálo za ...Zobrazit celý příspěvek

   "V souvislosti s velmi vyhrocenou rétorikou také často zapadá fakt, že se začínají objevovat případy napadení rusky mluvících občanů na území ČR."
   Tohle by možná stálo za vysvětlení a doložení. Osobně jsem ve zpravodajství nic podobného nezaznamenal. Taky mám pár známých z Ruska a nikdy z nich nezmínil, že by se tu teď cítil ohrožený.Skrýt celý příspěvek

  • Jan Padesátýpátý
   10:44 24.04.2021

   Přesně tak, te´ď je přesně ten okamžik kdy je třeba pomalu přilévat olej do ohně, dokud si Rusko neuvědomí, že u nás nemůže beztrestně zabíjet lidi a že pokud to Rusko někdy ...Zobrazit celý příspěvek

   Přesně tak, te´ď je přesně ten okamžik kdy je třeba pomalu přilévat olej do ohně, dokud si Rusko neuvědomí, že u nás nemůže beztrestně zabíjet lidi a že pokud to Rusko někdy zopakuje, jeho ztráty mnohonásobně převáží zisky.Skrýt celý příspěvek

 • flanker.jirka
  08:54 24.04.2021

  Rase Naprostá pravda, stále tu rusům někdo to Eldorádo trpí. Co na tomto případě nechápu, je chvála směrem k BIS. BIS snad nemáme od toho, aby nám po 7 letech něco pomohla ...Zobrazit celý příspěvek

  Rase
  Naprostá pravda, stále tu rusům někdo to Eldorádo trpí. Co na tomto případě nechápu, je chvála směrem k BIS. BIS snad nemáme od toho, aby nám po 7 letech něco pomohla vyšetřit, když gró všeho odvedli Britové a Bellingcat v roce 2018. BIS by tu měla být od toho, abyr takové Eldorádo neexistovalo, nebo aby ho měli pod kontrolou a nebezpečné osoby ihned nechali sebrat a vyhostit.
  Jak to, že v říjnu 2014, tedy půl roku po obsazení krymu ruskem a ruských operacích na východě ukrajiny někdo to Eldorádo v Česku neměl pod kontrolou?
  A ten někdo měla být zcela určitě BIS.Skrýt celý příspěvek

  • Jura99
   09:02 24.04.2021

   BIS je informacni sluzba a pokud si vzpominam, upozornovala na ruskou agenturni sit. Preventivne za ruku Pata a Mata nechytla, ale nevim jestli to mela v popisu prace. Za ruku je ...Zobrazit celý příspěvek

   BIS je informacni sluzba a pokud si vzpominam, upozornovala na ruskou agenturni sit. Preventivne za ruku Pata a Mata nechytla, ale nevim jestli to mela v popisu prace. Za ruku je nechytli ani v Britanii. Jeste chci dodat, ze se zpravou BIS si obvykle kazdy vytapetoval, s prezidentem v cele, ktery je jak znamo zesmesnoval.Skrýt celý příspěvek

   • flanker.jirka
    12:14 24.04.2021

    Jura99
    V popisu práce má mimo jiné i konstrašpionáž.
    https://www.bis.cz/kontraspion...

    Jura99
    V popisu práce má mimo jiné i konstrašpionáž.
    https://www.bis.cz/kontraspion...

    • ruleta
     17:47 24.04.2021

     Souhlas s uvodni tezi az na to, ze my nevime jestli BIS neco vedela a dala to do svych zprav. Osobne bych cekal, ze by BIS mela mit info o pohybu tolika agentu v Ceske Republice ...Zobrazit celý příspěvek

     Souhlas s uvodni tezi az na to, ze my nevime jestli BIS neco vedela a dala to do svych zprav. Osobne bych cekal, ze by BIS mela mit info o pohybu tolika agentu v Ceske Republice (jakoze vedela, ze se "neco deje"). V ani jedne zprave (verejne) z roku 2014, 2015, 2016 neni ani naznak, ze by neco vedela. Otazka je co je v "neverejnych" castech Koudelka mel byt povysen 6x, Zeman roky do nej tepe....tohle jsou moje indicie, ze BIS neco mela a vedela a davala statu informace.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      10:18 25.04.2021

      ruleta Obavám se, že díky tomu, že jsme uprostřed shengenu se pohyb cizinců na našem území hodně špatně monitoruje. Mohou přijet do jiné země EU a pak přejíždět podle potřeb bez ...Zobrazit celý příspěvek

      ruleta
      Obavám se, že díky tomu, že jsme uprostřed shengenu se pohyb cizinců na našem území hodně špatně monitoruje. Mohou přijet do jiné země EU a pak přejíždět podle potřeb bez jakýchkoliv kontrol.Skrýt celý příspěvek

 • Sidon
  23:26 23.04.2021

  Ja si myslim, ze ten pan, co to tady tak hezky sepsal, ma pravdu. Kreml by se mohl rozlobit a jeho zamestnanci by od nas treba odvezli sochu Koneva, prestali by financovat nase ...Zobrazit celý příspěvek

  Ja si myslim, ze ten pan, co to tady tak hezky sepsal, ma pravdu. Kreml by se mohl rozlobit a jeho zamestnanci by od nas treba odvezli sochu Koneva, prestali by financovat nase politiky, zacali by se starat o vsechny nase vojenske hroby na svem uzemi, prestali by nas zasobovat kvalitnimi zpravami na nejruznejsich serverech, zanechali by dorucovani zabavne pyrotechniky do municnich skladu a tak dal. Vam by se po tom vsem nestyskalo, kdyby nas proste uz jednou nechali na pokoji?Skrýt celý příspěvek

 • logik
  19:15 23.04.2021

  Trestní zákonník praví: "Kdo v úmyslu poškodit ústavní zřízení nebo obranyschopnost České republiky, narušit nebo zničit základní politickou, hospodářskou nebo sociální strukturu ...Zobrazit celý příspěvek

  Trestní zákonník praví:
  "Kdo v úmyslu poškodit ústavní zřízení nebo obranyschopnost České republiky, narušit nebo zničit základní politickou, hospodářskou nebo sociální strukturu České republiky nebo mezinárodní organizace, závažným způsobem zastrašit obyvatelstvo nebo protiprávně přinutit vládu nebo jiný orgán veřejné moci nebo mezinárodní organizaci, aby něco konala, opominula nebo trpěla, ..."

  "g) vydá lidi v obecné nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví nebo cizí majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu tím, že způsobí požár nebo povodeň nebo škodlivý účinek výbušnin, plynu, elektřiny nebo jiných podobně nebezpečných látek nebo sil nebo se dopustí jiného podobného nebezpečného jednání, nebo takové obecné nebezpečí zvýší nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění,"

  To g zcela jasně splněno bylo. Teď jde jen o to, jestli je splněna úvodní klausule, což pro ČR asi spíše nebyla. Ovšem jestli bylo cílem narušit dodávky zbraní vůči Ukrajině, tak byl úmysl narušit obranyschopnost Ukrajiny. Tedy

  a) šlo jednoznačně o sabotáž a vojenský útok vůči ČR
  b) asi, v definici trestního zákoníku, nešlo o teroristický útok - nicméně v politické mluvě je tento pojem vykládán volněji (a to i Ruskem)
  c) s největší pravděpodobností šlo o teroristický útok vůči Ukrajině, spáchaný na území ČRSkrýt celý příspěvek

  • Jan Padesátýpátý
   19:28 23.04.2021

   o kus níž jsi napsal: "Soudy několikrát jasně prohlásili, že vědomá činnost, která může mít s nějakou pravdědpodobností jako následek zabití, je vraždou. Takže to, že primárním ...Zobrazit celý příspěvek

   o kus níž jsi napsal:
   "Soudy několikrát jasně prohlásili, že vědomá činnost, která může mít s nějakou pravdědpodobností jako následek zabití, je vraždou. Takže to, že primárním úmyslem zde nebylo zabití těch obětí, na právní klasifikaci tohoto činu nic nemění."

   Proč si myslíš, že se totéž nevztahuje na výbuch muničního skladu? Ti agenti museli vědět, že dojde ke snížení obranyschopnosti ČR, a je celkem jedno jestli primární cíl byl nebo nebyl jiný.Skrýt celý příspěvek

   • logik
    19:37 23.04.2021

    Já sem měl za to, že v tom skladu neměla armáda nic uloženého, že šlo o "soukromé" věci, které ani nebyly určeny pro AČR. Pokud tam bylo něco určeného pro AČR, pak máš pravdu, pak ...Zobrazit celý příspěvek

    Já sem měl za to, že v tom skladu neměla armáda nic uloženého, že šlo o "soukromé" věci, které ani nebyly určeny pro AČR.

    Pokud tam bylo něco určeného pro AČR, pak máš pravdu, pak je Tvůj závěr správný, že i podle českého zákoníku to je teroristický útok. Pokud ne, tak tam to narušení obranyschopnosti úplně nevidím. Byť na druhou stranu šlo furt o sklad AČR, byť pronajatý, takže vlastně máš pravdu, že šlo o poškození majetku armády, což by šikovný právník tak klasifikovat i mohl.

    Nicméně IMHO to, že jestli šlo o snahu nedoručit zbraně na Ukrajinu, tak že šlo o teroristický útok na Ukrajinu úplně stačí a tam to okecatelné není - byť pravda trollové zas tvrdí, že to byly zbraně do Sýrie (což u letecké munice dává smysl, že?).


    PS: Paradoxně, ono tím došlo k zvýšení obranyschopnosti ČR, protože jsme se zbavili těch Ruskejch .... Ale nevím, jestli by Rusko použilo takovouto argumentaci na obranu svých agentů :-)Skrýt celý příspěvek

    • Jan Padesátýpátý
     20:01 23.04.2021

     přijde mi že ten sklad má význam pro obranyschopnost ČR i tehdy pokud jsou zbraně zrovna v soukromém vlastnictví
     v případě potřeby totiž může armáda ty zbraně odkoupit a použít

     přijde mi že ten sklad má význam pro obranyschopnost ČR i tehdy pokud jsou zbraně zrovna v soukromém vlastnictví
     v případě potřeby totiž může armáda ty zbraně odkoupit a použít

     • Grugh
      00:26 24.04.2021

      A mně přijde, že máte příliš bujnou fanztazii (aneb butterfly effect v praxi). Navic asi nejde zakládat důkaz motivu na jedné verzi (zbraně přes Bulharsko na Ukrajinu) a trestní ...Zobrazit celý příspěvek

      A mně přijde, že máte příliš bujnou fanztazii (aneb butterfly effect v praxi).

      Navic asi nejde zakládat důkaz motivu na jedné verzi (zbraně přes Bulharsko na Ukrajinu) a trestní kvalifikaci na jiné (zbraně přes odkup k obraně ČR).

      Navíc tímhle způsobem nelze efektivně soudit. to by potom krádež rohlíku mohla být podle fantazie soudce:
      a) trestným čínem terorismu.
      Rohlík si mohl chtít koupit zpravodajský analytik. Ale protože se mu žádný jiný nemusel líbit, tak by mohl do práce odjet hladový a kvůli hladu se nesoustředit na zjištění teroristické hrozby, které by pak nikdo případně nezabránil.
      b) hrdinským činem
      Bylo zabráněno koupi rohlíku teroristou, kterému by potom nezbyly síly a od svého činu by opustil.

      Mimochodem s tím prohlášením ohledně soudů a vraždy se nemohlo jednat o české soudy nebo jste situaci velmi zjednodušil. Jsou celkem jasné podmínky pro trestný čin vraždy. Jako hlavní je "úmysl" zabít:
      § 140 Vražda
      -------------
      (1) Kdo jiného úmyslně usmrtí, bude potrestán odnětím svobody na deset až osmnáct let.
      (2) Kdo jiného úmyslně usmrtí s rozmyslem nebo po předchozím uvážení, bude potrestán odnětím svobody na dvanáct až dvacet let.
      (3) Odnětím svobody na patnáct až dvacet let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2
      ...
      (4) Příprava je trestná.

      Když někoho hodíte do studny a necháte ho utopit, tak je to vražda. Nezabijeteho přímo, ale je velmi vysoká pravděpodobnost, že dotyčný zemře.

      Pokud pojedete autem jako prase a zdrogovaný, tak je také pravděpodobnost, že někoho zabijete. Ale za vraždu (ve stadiu pokusu) vás policista, který vás zastaví, neobviní.Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      09:13 24.04.2021

      Grugh: ve Vrbeticich slo o obecne ohrozeni, pachatele si museli byt vedomi, ze zpusobi i smrt, ale patrne nemeli umysl to zpusobit konkretnimu jim predem znamemu cloveku. Za obecne ...Zobrazit celý příspěvek

      Grugh: ve Vrbeticich slo o obecne ohrozeni, pachatele si museli byt vedomi, ze zpusobi i smrt, ale patrne nemeli umysl to zpusobit konkretnimu jim predem znamemu cloveku. Za obecne ohrozeni tohoto rozsahu a s temito nasledky je dozivotni trest.Skrýt celý příspěvek

     • Grugh
      09:43 24.04.2021

      Ad Jura99: O obecené ohrožení by teoreticky mohlo jít (kdyby se čin stal způsobem, který teď popisují média). Ale určitě nešlo o vraždu (jak jsem vysvětlil předtím) a určitě ...Zobrazit celý příspěvek

      Ad Jura99:
      O obecené ohrožení by teoreticky mohlo jít (kdyby se čin stal způsobem, který teď popisují média).
      Ale určitě nešlo o vraždu (jak jsem vysvětlil předtím) a určitě trestem nemůže být doživotí (budeme-li se držet zákona), viz § 272 Obecné ohrožení.
      A pak taky existuje "presumpce neviny". Ale je asi zbytečné to tady vysvětlovat, když už se rozdávají tresty.Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      11:46 24.04.2021

      Grugh: to se pochopitelne pletete. Za obecne ohrozeni samozrejme hrozi nejvyssi trest, kterym je momentalne dozivoti. Tento trest dostali za tuto pravni kvalifikaci napr. nekteri ...Zobrazit celý příspěvek

      Grugh: to se pochopitelne pletete. Za obecne ohrozeni samozrejme hrozi nejvyssi trest, kterym je momentalne dozivoti. Tento trest dostali za tuto pravni kvalifikaci napr. nekteri akteri metanolove kauzy.
      Obecne ohrozeni Vrbetice jednoznacne byly (krome dalsich tč) a pikantni je, ze vyhledavani a zatceni by meli byt i organizatori, tj. patrne hlavni postavy Ruska. Asi by se divili, kdyby jim na nejakem summitu cesti lovci lebek nasadili klepeta.Skrýt celý příspěvek

     • Grugh
      22:39 24.04.2021

      @Jura99 Aktéři metanolové aféry úmyslně podávali obrovskému množství lidí jed, který vedl k vážnému poškození zdraví a často i smrti. Zemřelo nejméně 50 lidí. Minimálně stovky ...Zobrazit celý příspěvek

      @Jura99
      Aktéři metanolové aféry úmyslně podávali obrovskému množství lidí jed, který vedl k vážnému poškození zdraví a často i smrti. Zemřelo nejméně 50 lidí. Minimálně stovky dalších mají trvale poškozené zdraví, včetně naprosté slepoty. 2 lidé z 61 obžalovaných byli odsouzeni na doživotí.
      Podle §54 Výjimečný trest, lze doživotí udělit za obecné ohrožení jen za určitých podmínek a jen pro ty, kteří naplní skutkovou podstatu § 272 odst. 3):
      (3) Odnětím svobody na dvanáct až dvacet let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán,
      a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 úmyslně smrt, nebo
      b) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.
      A ani jeden z těchto bodů nebyl naplněn, natož ještě přísnější podmínky pro vyjímečný trest.

      Pokud máte jiný názor, uvěďte konkrétní paragraf a skutek, který ho naplňuje.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      16:16 25.04.2021

      § 54Výjimečný trest (3) ..... nebo který při spáchání zvlášť závažného zločinu obecného ohrožení podle § 272 odst. 3, vlastizrady (§ 309), teroristického útoku podle § 311 odst. ...Zobrazit celý příspěvek

      § 54Výjimečný trest

      (3) ..... nebo který při spáchání zvlášť závažného zločinu obecného ohrožení podle § 272 odst. 3, vlastizrady (§ 309), teroristického útoku podle § 311 odst. 3, teroru (§ 312), ...

      Tady máte hned 2 paragrafy co na to jdou aplikovat.Skrýt celý příspěvek

     • Grugh
      11:17 26.04.2021

      Já chci přímo citaci paragrafu a odstavce a příklad činu, který ho naplnil. Nelze prohlásit, že za zločin může následovat až trest smrt a proto si každý (i údajný) zločinec ...Zobrazit celý příspěvek

      Já chci přímo citaci paragrafu a odstavce a příklad činu, který ho naplnil.
      Nelze prohlásit, že za zločin může následovat až trest smrt a proto si každý (i údajný) zločinec zaslouží trest smrti. Záleží jestli splnil VŠECHNY podmínky (např. spáchal zločin v zemi, která vykonává trest smrti).

      § 272 (Obecné ohrožení) odst. 3 jsem již odcitoval, spolu s mým názorem, že naplněn nebyl (úmyslná smrt, nebo vyjímečný stav).
      Ohledně naplnění skutkové podstaty § 311 (Teroristický útok) panují také neshody. Politici tvrdí, že k naplnění došlo, odborníci, že nikoliv. Tak jak to tedy je?Skrýt celý příspěvek

     • Grugh
      12:52 26.04.2021

      V roce 1985 francouzští agenti nastražili nálože a potopili loď Greenpeace s názvem Rainbow Warrior. Následkem výbuchu zahynul portugalský fotograf. Odsouzení bylo za "neúmyslné ...Zobrazit celý příspěvek

      V roce 1985 francouzští agenti nastražili nálože a potopili loď Greenpeace s názvem Rainbow Warrior. Následkem výbuchu zahynul portugalský fotograf.
      Odsouzení bylo za "neúmyslné zabití" a poškození majetku. Dva pachatelé dostali 10 let vězení. Po převezení do vlasti byli propuštěni, přibližně po 3 letech od zatčení.
      https://www.novinky.cz/zahrani... Skrýt celý příspěvek

  • Grugh
   23:58 23.04.2021

   @(Anti)Logik 1) V zákoníku to není, ale někdo by to tak mohl brát Tak to musí být pravda... To je fakt vtipná argumentace :-) 2) Jak byla poškozena Ukrajina výbuchem ve ...Zobrazit celý příspěvek

   @(Anti)Logik
   1) V zákoníku to není, ale někdo by to tak mohl brát Tak to musí být pravda...
   To je fakt vtipná argumentace :-)
   2) Jak byla poškozena Ukrajina výbuchem ve Vrběticích?
   Materiál byl český, část možná určená pro bulharskou firmu. Na Ukrajinu se vztahovalo zbrojní embargo, takže legálně by ho nešlo Ukrajině poskytnout ani na teoretické úrovni.
   Ale možná by ho šlo ilegálně poskytnout nějaké militantní anebo zločinecké organizaci, třeba k právě k teroristickému útoku ;-). Jen si myslím, že by to bylo spíše v Sýrii než na Ukrajině ...Skrýt celý příspěvek

   • Jura99
    09:20 24.04.2021

    Grugh: o zbrojnim embargu vuci UA slysim poprve, mozna se pletu, ale zadne tam nebylo. Ukrajina pochopitelne poskozena byla, kvuli tomu take Pat s Matem vazili cestu. (beru ...Zobrazit celý příspěvek

    Grugh: o zbrojnim embargu vuci UA slysim poprve, mozna se pletu, ale zadne tam nebylo. Ukrajina pochopitelne poskozena byla, kvuli tomu take Pat s Matem vazili cestu. (beru informace BIS za fakt, polemizovat, ze k vybuchu doslo jinak, kvuli necemu jinemu, by rozbilo tema)Skrýt celý příspěvek

     • Jan Padesátýpátý
      10:39 24.04.2021

      Embargo bylo vyhlášeno proti Janukovyčovi a skončilo v polovině července. K prvnímu výbuchu došlo až v říjnu

      Embargo bylo vyhlášeno proti Janukovyčovi a skončilo v polovině července. K prvnímu výbuchu došlo až v říjnu

     • Grugh
      22:54 24.04.2021

      OK. přiznávám, že embargo Evropské unie skončilo dříve než jsem myslel. Alespoň jsem o nějakém embargu věděl, narozdíl od některých. I tak si myslím, že by údajné "bulharské" ...Zobrazit celý příspěvek

      OK. přiznávám, že embargo Evropské unie skončilo dříve než jsem myslel.
      Alespoň jsem o nějakém embargu věděl, narozdíl od některých.
      I tak si myslím, že by údajné "bulharské" zbraně spíš měly namířeno přes Turecko do Sýrie. Ukrajinská armáda měla sovětských zbraní dost.
      @Pavel1
      Teď jsi mě odhalil. A to se mi to dařilo tak dlouho tajit.
      Možná byste si měli přečíst toto:
      https://zahranicni.ihned.cz/c1... Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      16:22 25.04.2021

      Není lepší používat aktuální ...Zobrazit celý příspěvek

      Není lepší používat aktuální informace?
      https://www.idnes.cz/zpravy/za...

      Je zvláštní, že tuhle část potvrdil v nedělním projetu MZ. Normálního člověka by trklo, že stále jen skáče na dezinformace.Skrýt celý příspěvek

     • Grugh
      11:26 26.04.2021

      V době, kdy jsem psal příspěvek, byly "aktuální" informace jiné. Kdo ví, kam dál se "pravda" posune v příštích dnech. Navíc může být pravda oboje, důležitá je časová linka (v roce ...Zobrazit celý příspěvek

      V době, kdy jsem psal příspěvek, byly "aktuální" informace jiné.
      Kdo ví, kam dál se "pravda" posune v příštích dnech.

      Navíc může být pravda oboje, důležitá je časová linka (v roce 2014 vs. po roce 2014):
      1) Gebrev v prohlášení odmítá, že by si V ROCE 2014 v Česku munici či zbraně pro Ukrajinu objednával. „Tvrzení, že munice zničená teroristickým činem v České republice v roce 2014 byla určena pro reexport EMKO na Ukrajinu, nejsou pravdivá. Společnost EMKO navíc nikdy nevyvážela na Ukrajinu střelivo pocházející z České republiky,“ tvrdí se v prohlášení. „V měsících před, během a nejméně jeden rok po výbuších v České republice společnost EMKO neplánovala přepravit majetek z dotyčných skladů do Bulharska ani do žádné jiné země,“ tvrdí Gebrev s tím, že dosud žádný vyšetřovací orgán se na něj ani na jeho firmu v této souvislosti neobrátil.
      2) Společnost EMKO bulharského obchodníka se zbraněmi Emilijana Gebreva dodávala zbraně na Ukrajinu i PO ROCE 2014, kdy na východě země tamní separatisté podporovaní Ruskem začali bojovat proti ukrajinské armádě. Listu The New York Times to přiznal sám Gebrev, který původně vyzbrojování Ukrajiny popíral.Skrýt celý příspěvek

   • Pavel1
    14:46 24.04.2021

    ad 1) Takže ani neumíš číst.

    ad 1) Takže ani neumíš číst.

 • Jan Padesátýpátý
  19:12 23.04.2021

  § 311 Teroristický útok (1) Kdo v úmyslu poškodit ústavní zřízení nebo obranyschopnost České republiky ... a) provede útok ohrožující život nebo zdraví člověka s cílem způsobit ...Zobrazit celý příspěvek

  § 311 Teroristický útok
  (1) Kdo v úmyslu poškodit ústavní zřízení nebo obranyschopnost České republiky ...
  a) provede útok ohrožující život nebo zdraví člověka s cílem způsobit smrt nebo těžkou újmu na zdraví,
  ...
  g) vydá lidi v obecné nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví nebo cizí majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu tím, že způsobí požár nebo povodeň nebo škodlivý účinek výbušnin ...
  bude potrestán odnětím svobody na pět až patnáct let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku.Skrýt celý příspěvek

  • kar.lib
   20:45 23.04.2021

   Nechci být urypany, ale zase se píše o úmyslu. A jejich úmyslem nebylo to bouchnutí u nás. A to se nebavíme o tom, že podle mě je Rusko ve válce s Ukrajinou. A vojáci chtěli ...Zobrazit celý příspěvek

   Nechci být urypany, ale zase se píše o úmyslu. A jejich úmyslem nebylo to bouchnutí u nás.
   A to se nebavíme o tom, že podle mě je Rusko ve válce s Ukrajinou. A vojáci chtěli zlikvidovat obchodníka se zbraněmi, který dodává druhé straně. Takže z myho pohledu válečný akt.
   To samý dělají i Izraelci. A jestli jestli Izraelci zlikviduje být omylem nebo technickou závadu nevinnyho není to terorismus a pac jim fandím, tak ani kriminální čin.
   A teď nechci řešit že Izrael na to má právo v rámci sebeobrany a Rusové napadli suverénní stát.Skrýt celý příspěvek

   • Jirosi
    11:06 24.04.2021

    Sice chápu, že to je proti východní logice. Ale Ukrajina Rusko nenapadla, ani mu nevyhrožovala vyhlazením z mapy. Případně neprovedla záškodnickou, teroristickou akci na území RF, ...Zobrazit celý příspěvek

    Sice chápu, že to je proti východní logice. Ale Ukrajina Rusko nenapadla, ani mu nevyhrožovala vyhlazením z mapy. Případně neprovedla záškodnickou, teroristickou akci na území RF, nebo její občany.

    Tudíž, není nic co by opravňovalo RF Ukrajině jakkoliv škodit.
    Zatím co to samé se nedá říct v případech, kdy útočí Izrael na svoje cíle.Skrýt celý příspěvek

   • Pavel1
    14:43 24.04.2021

    To je výklad, který by u soudu neprošel. "Úmysl" se z hlediska trestního práva posuzuje jen z toho pohledu, zda podezřelý CHTĚL spáchat trestný čin či nikoliv (k trestnému činu ...Zobrazit celý příspěvek

    To je výklad, který by u soudu neprošel. "Úmysl" se z hlediska trestního práva posuzuje jen z toho pohledu, zda podezřelý CHTĚL spáchat trestný čin či nikoliv (k trestnému činu tedy k výbuchu došlo nehodou či z blbosti). Z tohoto pohledu je úplně irelevantní, zda agenti GRU chtěli, aby k výbuchu došlo v ČR, Bulharsku nebo na Ukrajině. Pokud chtěli, aby k výbuchu došlo a došlo k němu na území ČR, tak splnili skutkovou podstatu § 311 trestního zákoníku.Skrýt celý příspěvek

    • Grugh
     22:57 24.04.2021

     Který odstavec a proč? Prosím konkrétně rozvést a bez spekulací.

     Který odstavec a proč? Prosím konkrétně rozvést a bez spekulací.

     • Pavel1
      11:19 25.04.2021

      Trestnost nějaké činu může být a velmi často je dána nejen jedním paragrafem a jedním odstavcem trestního zákona. "Proč" zcela zjevně vyplývá z toho co agenti GRU spáchali a z ...Zobrazit celý příspěvek

      Trestnost nějaké činu může být a velmi často je dána nejen jedním paragrafem a jedním odstavcem trestního zákona. "Proč" zcela zjevně vyplývá z toho co agenti GRU spáchali a z formulace příslušného odstavce zákona, kde si to každý, kdo umí číst, může přečíst. Umíš číst?Skrýt celý příspěvek

     • Grugh
      16:32 26.04.2021

      Proč když chci konkrétní odstavce a konkrétní skutky, které je naplňují, tak vy začnete mlžit? A když je uvádím já, tak mlžíte také? Že by náhoda? ;-) U vraždy je nutný úmysl ...Zobrazit celý příspěvek

      Proč když chci konkrétní odstavce a konkrétní skutky, které je naplňují, tak vy začnete mlžit? A když je uvádím já, tak mlžíte také? Že by náhoda? ;-)

      U vraždy je nutný úmysl zabít člověka.
      U obecného ohrožení, odstavec 3 a pro (možnost výjimečného trestu) je podmínkou buď úmysl zabít člověka nebo spáchat čin ve výjimečném/válečném stavu.

      Váš výklad úmyslu je také mylný. Pokud někdo úmyslně ukradne rohlík (a spáchá úmyslný přestupek) a někdo jiný se pro to tak rozvášní, že dostane infarkt a zemře, tak to také není vražda, přestože tam úmysl byl.
      Ostatně i znění těch paragrafů to přímo obsahují:
      § 140 - Vražda
      (1) Kdo jiného úmyslně usmrtí, bude potrestán odnětím svobody na deset až osmnáct let.
      ...
      § 272 - Obecné ohrožení
      (3) ...
      a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 úmyslně smrt, nebo
      b) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.
      § 54 - Výjimečný trest
      ... zavinil úmyslně smrt jiného člověka...
      Trestnost je dána paragrafy (někdy i kombinací). Rozhodně není dána tím, co si nějaký Pavel1 myslí. To bychom pak žádné zákony nepotřebovali a stačila by nám tvoje vůle a přání.Skrýt celý příspěvek

   • Ján Paliga
    23:10 24.04.2021

    ... a ako vieš, že to nemalo vybuchnúť v ČR? Máš na to dôkazy? Rusko či Ukrajina sú vo vojnovom stave, že im museli vyhodiť do povetria zásielku? Izraelci nerobia to isté. Oni ...Zobrazit celý příspěvek

    ... a ako vieš, že to nemalo vybuchnúť v ČR? Máš na to dôkazy?

    Rusko či Ukrajina sú vo vojnovom stave, že im museli vyhodiť do povetria zásielku?

    Izraelci nerobia to isté. Oni vyzvali napríklad Iráncov v Sýrii verejne..... Iránci teda vedia, že budú ich sklady pre teroristov cieľom útoku....Skrýt celý příspěvek

 • IS-3
  18:02 23.04.2021

  Upřímně řečeno, těchto připosraných ukňučených řečí, ala "nechtějme probudit medvěda ze zimního spánku", mám po krk. Chápu, že díky té karikatuře prezidenta mají někteří lidé ...Zobrazit celý příspěvek

  Upřímně řečeno, těchto připosraných ukňučených řečí, ala "nechtějme probudit medvěda ze zimního spánku", mám po krk. Chápu, že díky té karikatuře prezidenta mají někteří lidé problémy pochopit, že již nejsme bolševická gubernie a můžeme jednat sebevědomě vůči neomluvitelným činům jiného státu, ale i tak se mi z toho dělá zle. Nevím, jestli je to víc strach, nebo normální kolaboranství zakořeněno v DNA.Skrýt celý příspěvek

  • skelet
   18:29 23.04.2021

   vesměs nostalgie..

   vesměs nostalgie..

   • Jirosi
    19:12 23.04.2021

    Bohužel, nostalgie z volebním právem.

    Bohužel, nostalgie z volebním právem.

  • Jan Padesátýpátý
   18:48 23.04.2021

   Na mě to působí dojmem že jde o kolaboranty co se vědomě snaží vyvolat strach v ostatních lidech. Jestli jsou placení nebo to dělají z nadšení, resp. v jakém poměru jsou tyto dvě ...Zobrazit celý příspěvek

   Na mě to působí dojmem že jde o kolaboranty co se vědomě snaží vyvolat strach v ostatních lidech.

   Jestli jsou placení nebo to dělají z nadšení, resp. v jakém poměru jsou tyto dvě skupiny, to netuším.Skrýt celý příspěvek

   • tctx
    19:18 23.04.2021

    Spis se jim nedostavalo pozornosti od rodicu, nebo je fotr mlatil, tak maji potrebu si to kompenzovat zvysovanim vlastniho pocitu dulezitosti lisanim se k mocnym, resp. zdanlive ...Zobrazit celý příspěvek

    Spis se jim nedostavalo pozornosti od rodicu, nebo je fotr mlatil, tak maji potrebu si to kompenzovat zvysovanim vlastniho pocitu dulezitosti lisanim se k mocnym, resp. zdanlive mocnym, ve snaze aby trocha toho lesku, moci a prestize ulpela i na nich.

    Co na tom, ze ostatnim prijde, ze se misto toho valeji v hovnech.Skrýt celý příspěvek

   • padre
    19:28 23.04.2021

    U mizivého procenta těchto našich spoluobčanů se zřejmě jedná o jakýsi atavismus ještě z doby ,kdy jejich praprapředci běhali s bederní rouškou a pazourkem v oblasti povodí Volhy ...Zobrazit celý příspěvek

    U mizivého procenta těchto našich spoluobčanů se zřejmě jedná o jakýsi atavismus ještě z doby ,kdy jejich praprapředci běhali s bederní rouškou a pazourkem v oblasti povodí Volhy .A zbytek jsou vyčuránkové ,kteří za ruského protektorátu mohli buzerovat své spoluobčany a teď se slzou v oku vzpomínají .Skrýt celý příspěvek

  • Grugh
   23:01 23.04.2021

   V tom to je. Nejsme ničí gubernie. ani zprava ani zleva. Řeči typu, že jsme příliš malí a musíme se bát útoku A a že tím pádem musíme lézt do zadnice B. A když už jsme v zadnici B, ...Zobrazit celý příspěvek

   V tom to je. Nejsme ničí gubernie. ani zprava ani zleva.
   Řeči typu, že jsme příliš malí a musíme se bát útoku A a že tím pádem musíme lézt do zadnice B. A když už jsme v zadnici B, že musíme jit příkladem a zasloužit si to teplé místo a proto aktivně bojovat proti hrozbě A, se stále opakuji. Jen jména/strany se mění.
   Dříve to bylo se Sovětským svazem proti imperialistickým vrahům z Wallstreetu.
   Dnes je to se západními spojenci (myšleno hlavně USA) proti Rudému teroru.
   Přístě to bude Eurasie, Oceánie nebo Eastasie (Orwell - 1984)?
   Evropské státy jsou dostatečně silné aby sami o sobě mohly fungovat a nemuseli nikomu někam lézt nebo s ním mít konflikt, protože si to přeje třetí strana.

   Vrbětice jsou jen běžná dezinformace (pardon, "vyšetřovací verze"), která popírů zjištěné důkazy.
   Teď, po skoro sedmi letech se vynoří informace, že výbuch provedl někdo, koho ta firma používající sklady nikdy neviděla. Provedl, v rámci údajné krátké falešné návštěvy inspektorů (z Tádžikystánu? ;-), něco, k čemu jsou potřeba desítky kilogramů výbušnin, hodiny práce a znalost terénu, výbušnin i přesného umístění "bulharské" zásilky.
   Přestože by to znamenalo vážné narušení bezpečnosti našeho státu, tak o tom naši nejvyšší představitelé ví pouze maximálně pár týdnů. Nebylo to ve výročních zprávách BIS ani nikde jinde. Ministr zahraničí (bývalý) tvrdí, že o tom věděl dříve než to tvrdí ministr vnitra, pod kterého BIS i NCOZ spadá.
   Cílem mělo být něco, co by možná někdo mohl někdy dodat ilegálně na Ukrajinu maximálně tak nějakým neoficiálním milicím (možná i těm proruským?).
   A uniklé střípky tajných infomací potvrzuje organizace Belingcat, která nemá přístup k neveřejným informacím ani k českým reáliím.
   Všichni hned v mrtvých vidějí jen nevinné oběti a nikdo nezjišťuje, co na místě právě dělali. Ignorován je i zcela fakt, že sklady byly rabovány kriminálními živly.
   A to všechno po téměř sedmi letech, kdy je ve v USA nový prezident (a nové protiruské sankce) a ve hře třeba Sputnik V nebo Dukovany.
   A trochu zvláštně je prezident Zeman v několika médiích nezávisle na sobě ve stejný den (včera) nakřknut ze své "antiamerikanosti", proruskosti a vlastizrady, poté, co si povolá na hrad policejního prezidenta kvůli ověření informací před možností se k tomu vyjádřit.

   Cui bono? To je oč tu běží...Skrýt celý příspěvek

   • Jirosi
    11:08 24.04.2021

    Jak je vidět, tak nic jako pomezí neexistuje. Dokonce nestačí být ani na druhé straně, aby to tu první zastavilo v jejím chování zde. Zbytek je snůška polopravd o tom co už se ví. Zobrazit celý příspěvek

    Jak je vidět, tak nic jako pomezí neexistuje. Dokonce nestačí být ani na druhé straně, aby to tu první zastavilo v jejím chování zde.

    Zbytek je snůška polopravd o tom co už se ví.Skrýt celý příspěvek

    • Grugh
     23:06 24.04.2021

     Polopravdy? Např. vyjádření právního zástupce fimy Imex v rozhovoru s novináři: "Je možné, že do areálu vstoupili agenti bez vědomí Imexu? Jak jsem již opakovaně uvedl, předmětní ...Zobrazit celý příspěvek

     Polopravdy?
     Např. vyjádření právního zástupce fimy Imex v rozhovoru s novináři:
     "Je možné, že do areálu vstoupili agenti bez vědomí Imexu?
     Jak jsem již opakovaně uvedl, předmětní muži se nikdy ve společnosti Imex neohlásili. Pokud do areálu muničního skladu skutečně vstoupili, pak tak učinili bez vědomí společnosti Imex a bez doprovodu jejich zaměstnanců."
     Zdroj: https://moravskoslezsky.denik....

     Rozhovor s armádním pyrotechnikem:
     "K úspěšnému vyhození do povětří desítek tun uskladněné munice je podle něj třeba čas - tři až čtyři hodiny -, desítky kilogramů vysoce výbušné trhaviny, roznětek i časovačů. "Tohle si nemohli jen tak přinést v batohu a dokonce ani osobním autem, kterým měl Čepiga s Miškinem pod identitou inspektorů sklad navštívit," míní expert."
     Zdroj: https://zpravy.aktualne.cz/dom...

     Samotný bulharský zbrojař Gebrev odmítá vyšetřovací verzi:
     https://zahranicni.ihned.cz/c1...

     Kde je ta polopravda...?Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      11:44 25.04.2021

      "Samotný bulharský zbrojař Gebrev odmítá vyšetřovací verzi:" Zbrojař se přiznal, MZ potvrdil jeho zapojení. A podobné je to z tím ostatním. Prostě skáčeš na tu nejednoduší ...Zobrazit celý příspěvek

      "Samotný bulharský zbrojař Gebrev odmítá vyšetřovací verzi:"

      Zbrojař se přiznal, MZ potvrdil jeho zapojení. A podobné je to z tím ostatním.
      Prostě skáčeš na tu nejednoduší manipulaci Ruska.Skrýt celý příspěvek

     • Grugh
      16:41 26.04.2021

      Už jsem to zde psal. Gebrev nesouhlasí s verzí, že by v roce 2014 měl ve Vrběticích zásilku munice pro Ukrajinu. A zároveň napsal emailem listu New York Times, že i po roce 2014 ...Zobrazit celý příspěvek

      Už jsem to zde psal. Gebrev nesouhlasí s verzí, že by v roce 2014 měl ve Vrběticích zásilku munice pro Ukrajinu.
      A zároveň napsal emailem listu New York Times, že i po roce 2014 dodával zbraně na Ukrajinu.
      A to se samozřejmě nevylučuje. Důležité jsou detaily a forma jakou se informace sdělí, viz titulek: "Gebrev poprvé přiznal, že dodával zbraně na Ukrajinu".

      Proč jsi přešel to svědectví firmy Imex o tom že nikdy žádnými falešnými inspektory nebyli kontaktováni?Skrýt celý příspěvek

   • Ján Paliga
    23:15 24.04.2021

    .... že ťa to vôbec baví rozširovať tvoje dezinformácie, ktoré boli vyše 1000x vyvrátené...

    Cui bono?

    .... že ťa to vôbec baví rozširovať tvoje dezinformácie, ktoré boli vyše 1000x vyvrátené...

    Cui bono?

 • Razem
  17:05 23.04.2021

  DĚKUJU! Děkuji Janu Grohmannovi, že otiskl článek Jana Feryny, který vysvětluje definice. Bohužel dezinformačně pojatý článek Kristiána Chalupy, opět útočí na nízké pudy, ...Zobrazit celý příspěvek

  DĚKUJU!

  Děkuji Janu Grohmannovi, že otiskl článek Jana Feryny, který vysvětluje definice.
  Bohužel dezinformačně pojatý článek Kristiána Chalupy, opět útočí na nízké pudy, vyvolává neoprávněnou agresi, burcuje ty hloupější a dává munici politickým aktivistům, kteří používají lži a dezinformace.

  Pokud česká politická reprezentace neumí pojmenovat čin z kterého viní jiný stát, tak aby se ihned nedopustila plácáním pojmů, de-facto lží, které se nestali, neumí ani pojmenovat rozvětku, která čin měla spáchat jistě vzbuzuje důvěru u našich spojenců, pokud důkazy jsou taky tak kvalitně pojaty, tak vlažnost podpory, které se dostává ČR je již plně pochopitelná.

  Ani bych se nedivil, kdyby jako v minulé diskuzi jistý pošetilec označil Jana Ferynu či lidi jako jsem, já, kteří hned neskáčou na lep dezinformacím jako pátou kolonu :D.

  Vláda ČR a představitelé ČR se zachovali, jako kdyby vyšetřování vedl Petr Cibulka a důkazy ukázalo siderické kyvadlo a všude jsou agenti GRU a KGB.Skrýt celý příspěvek

  • Jan Padesátýpátý
   18:53 23.04.2021

   Děkuju ti, že jsi poslal přípěvek na který můžu dát s gustem minus a ještě u toho pociťovat mravní převahu Čecha co ukazuje imperiálnímu Rusku prostředníček.

   Děkuju ti, že jsi poslal přípěvek na který můžu dát s gustem minus a ještě u toho pociťovat mravní převahu Čecha co ukazuje imperiálnímu Rusku prostředníček.

  • Jirosi
   19:12 23.04.2021

   Česká politická reprezentace tu není od toho, aby někoho soudila. Od toho tu máme soudy, a zastoupení státu v podobě nejvyššího státního zástupce! "pátou kolonu" To je ještě ...Zobrazit celý příspěvek

   Česká politická reprezentace tu není od toho, aby někoho soudila. Od toho tu máme soudy, a zastoupení státu v podobě nejvyššího státního zástupce!

   "pátou kolonu"

   To je ještě sranda, fakticky by vám měla přijít obsílka za zlehčovaní, schvalování trestného činu.

   O Cibulkovy bych se tu nevyjadřoval být zástupcem strany, která za vším vidí USA, a CIA. Zajímavé, že i za vlastním akcemi.Skrýt celý příspěvek

   • Grugh
    23:25 23.04.2021

    Ať žije cancel culture. 1) Zlehčování trestného činu není trestné. 2) Schvalování trestného činu se zcela jistě nedopustil, resp. já to tam nevidím. Pokud vy ano, tak kde? 3) ...Zobrazit celý příspěvek

    Ať žije cancel culture.
    1) Zlehčování trestného činu není trestné.
    2) Schvalování trestného činu se zcela jistě nedopustil, resp. já to tam nevidím.
    Pokud vy ano, tak kde?
    3) Pomluva trestná je (jeho, vaše i moje ;-)).

    Na soudy nedojde. Co politici chtějí, provedou i bez nich (např. eskalaci na ambasádách, vyloučení Rosatomu z jaderných tendrů, ...).

    Za novou "informací" vedoucí k ruské stopě budou informace od některé "spřátelené" zahraniční zpravodajské služby. O tom opravdu není pochyb. Už proto, že to přišlo přes BIS a ne přímo od Pociie, kterou to předhodili jako "vyšetřovací verzi", jíž se až teď mají zabývat.
    Věnujte detailní pozornost vyjádřením a hlavně kokrétním formulacím policejních představitelů a naopak méně prohlášením např. opozičních politiků, kteří si přihřívají polívku.Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     11:23 24.04.2021

     "1) Zlehčování trestného činu není trestné. 2) Schvalování trestného činu se zcela jistě nedopustil, resp. já to tam nevidím." Není podstatné co tam vidíte, o tom rozhoduje soud. ...Zobrazit celý příspěvek

     "1) Zlehčování trestného činu není trestné.
     2) Schvalování trestného činu se zcela jistě nedopustil, resp. já to tam nevidím."

     Není podstatné co tam vidíte, o tom rozhoduje soud.
     Pokud to chcete urát na zlehčování, měl by jste mít důkazy pro svoje tvrzení.
     Označit ¨Bis za 5. kolonu se vám bude těžko dokazovat.Skrýt celý příspěvek

     • Grugh
      23:20 24.04.2021

      1) Důkazy musí mít obžaloba. V opačném případě platí preumpce neviny. 2) Neexistující trestný čin zlehčování trestného činu jste vytáhl vy. 3) Místo toho abyste napsal, kde je ...Zobrazit celý příspěvek

      1) Důkazy musí mít obžaloba. V opačném případě platí preumpce neviny.
      2) Neexistující trestný čin zlehčování trestného činu jste vytáhl vy.
      3) Místo toho abyste napsal, kde je údajné schvalování trestného činu, jak jsem po vás chtěl, tak vy po mě chcete abych dokázal, že tam schvalování trestného činu není? Trpíte poruchou koncentrace? Pokud ne tak zpět na bod 1). To vy tvrdíte, že to tam je, tak napište kde. Jinak vás nebudu brát vážně.
      4) Proč bych měl dokazovat, že je BIS 5. kolonou?
      Já jsem tvrdil, že s informací přišla BIS a ona ani vláda se tím netají:
      https://www.irozhlas.cz/zpravy...
      BIS na to nepřišla výslechy svědků nebo analýzou stop na místě výbuchu. To je v kompetenci policie. Tudíž BIS získala tuto informaci z externího zdroje.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      11:55 25.04.2021

      1) Pokud důkazy o tom, že je BIS 5. kolona musí mít "Razem". Kde se to liší, od toho co jsem napsal? 2) § 311 mluví jasně, takže trestný čin máte. 3) BIS je 5.kolonou, je snaha ...Zobrazit celý příspěvek

      1) Pokud důkazy o tom, že je BIS 5. kolona musí mít "Razem". Kde se to liší, od toho co jsem napsal?
      2) § 311 mluví jasně, takže trestný čin máte.
      3) BIS je 5.kolonou, je snaha zlehčovat, případně popřít trestný čin dle § 311. Pokud nedodáte, žádný důkaz o tom, že BIS jednala proti státu. Pak se jen snaží zlehčit to co se stalo. Jediný racionální důvod je, že vám nejde o CR, a s činem souhlasíte. Nebo je to lidská hloupost, ale ta bohužel před zákone neomlouvá.
      4) Viz. výše.

      5) Opět se tu něco tvrdí, ale důkazy nikde.

      Celkem přemýšlím, co očekáváte, že by na místě mohlo být nalezeno, aby to vedlo k nezvratnému důkazu? (zbytky výbušnin?)
      https://www.blesk.cz/galerie/z... Skrýt celý příspěvek

     • Razem
      15:38 25.04.2021

      Jirosi, ty palice medvědí, co to meleš. Jaké zlehčování? Naopak, to, že kritizuju politiky za to, že melou páté přes deváté a tím jak píšu, to může ovlivnit podporu ČR v zahraničí, ...Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi, ty palice medvědí, co to meleš.
      Jaké zlehčování? Naopak, to, že kritizuju politiky za to, že melou páté přes deváté a tím jak píšu, to může ovlivnit podporu ČR v zahraničí, tak situaci naopak beru vážněji, nezlehčuju to.

      Kdybysi mlel tyhle sračky na konkrétní osobu, tak by si k soudu mazal ty!Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      16:37 25.04.2021

      Razem: Vy jste, ale nekritizoval politiky. Ale naznačoval, že BIS šíří konspirace proti Rusku. Tohle jste udělal, až to co na základě ji předložených důkazů politici obvinily Rusko ...Zobrazit celý příspěvek

      Razem: Vy jste, ale nekritizoval politiky. Ale naznačoval, že BIS šíří konspirace proti Rusku. Tohle jste udělal, až to co na základě ji předložených důkazů politici obvinily Rusko z útoku na území CR.
      Politici, žádné důkazy nezajišťují ani neověřují.

      Jaký máte zájem na tom, aby Rusko nebylo z tohoto činu obviněno?
      a) schvalujete ho
      b) popíráte CR jako samostatný stát
      c) pokud důkazy nemáte, jste to vy kdo šíří dezinformaceSkrýt celý příspěvek

     • Grugh
      17:02 26.04.2021

      Trochu ztrácíš koncentraci a odpovídáš na něco jiného, než o čem píšu já Ad 1) Na vaše obvinění, že Razer je trestně odpovědný za "Zlehčování trestného činu" jsem od tebe požadoval ...Zobrazit celý příspěvek

      Trochu ztrácíš koncentraci a odpovídáš na něco jiného, než o čem píšu já
      Ad 1) Na vaše obvinění, že Razer je trestně odpovědný za "Zlehčování trestného činu" jsem od tebe požadoval důkazy nebo presumci neviny. Ty mi odpovídáš, že Razer musí mít důkazy proti BIS?
      Ad 2) Ještě jednou: NEEXISTUJE trestný čin "Zlehčování trestného činu".
      Paragraf § 311 hovoří o teroristickém činu a ne o zlehčování trestného činu. Proč ho tady zmiňuješ?
      Ad 3) Ve kterém odstavci a bodě § 311 je to "zlehčování"? Protože to tam samozřejmě vůbec není.
      Ad 4) Ano, BIS přišla s informací, že ruští agenti si podali falešnou žádanku o inspekci ve skladu. Ale přitom firma Imex o žádné žádance nic neví a BIS jín ani nikdy neoslovila aby si ověřila svou informaci z "utajeného" zdroje (pravděpodobně zahraniční zpravodajské služby). O 5. koloně jsem nic nikdy netvrdil.
      Pokud existují důkazy, které spojují podezřelého s místem činu (např. biologické stopy nebo otisky) a jiné, které to vylučují (např. nevyvratitelné alibi), tak je závěr soudu jednoznačný: NEVINA.
      Zde je žádanka po sedmi letech z neznámého zdroje a proti ní svědectví Imexu a Gebreva (tedy poškozeného a údajného poškozeného).
      Nabízené svědectví anonymního ukrajinského armádního představitele o existenci smlouvy na dělostřeleckou munici neberu vážně. 1) anonym, 2) časový nesoulad, 3) ani samotná existence takové smlouvy by vlastně nic neměnila.Skrýt celý příspěvek

    • Ján Paliga
     23:22 24.04.2021

     .... hmmm, ten tender ťa ako vidím poriadne bolí..... Eskalácia na ambasádach? Kto vylúčil viac pracovníkov ako 18? Tomu sa nehovorí eskalácia? "Rusko môže obmedziť počty svojich ...Zobrazit celý příspěvek

     .... hmmm, ten tender ťa ako vidím poriadne bolí.....

     Eskalácia na ambasádach? Kto vylúčil viac pracovníkov ako 18? Tomu sa nehovorí eskalácia?

     "Rusko môže obmedziť počty svojich občanov zamestnaných na ambasádach krajín, ktorých konanie považuje za nepriateľské, prípadne môže ich zamestnávanie na týchto zastupiteľstvách úplne zakázať. Vyplýva to z dekrétu, ktorý podpísal v piatok ruský prezident Vladimir Putin. Opatrenie sa netýka len veľvyslanectiev, ale aj konzulárnych úradov či zastúpení inštitúcií cudzích štátov." - https://svet.sme.sk/c/22645548...

     A koho tým viac poškodí? Len svojich občanov, ktorí si zarábajú na chlieb.... Ale čo sa čudujeme, však? O občana v RF ide až v poslednom rade....Skrýt celý příspěvek

  • Christian
   21:41 23.04.2021

   Dobrý den! Také já děkuji panu Grohmannovi za otištění článku Jana Feryny, který připomíná delší slohové cvičení středoškoláka na téma definice. Především mne ale pobavila reakce ...Zobrazit celý příspěvek

   Dobrý den!
   Také já děkuji panu Grohmannovi za otištění článku Jana Feryny, který připomíná delší slohové cvičení středoškoláka na téma definice. Především mne ale pobavila reakce anonyma se zkratkou Razem. V tomto druhém případě bych však doporučoval kvalitního lektora češtiny. V krátkém komentáři je totiž několik hrubých chyb, například: ... neumí ani pojmenovat rozvětku, která čin měla spáchat... Zde není zcela jasné, zda značka Razem má na mysli roznětku či rozvědku. Problematická čeština je pak překážkou pro pochopení toho, co chtěl autor vlastně říci. Čeština je velmi těžký jazyk. Kromě jiných mi to někdy před patnácti lety v jedné petrohradské restauraci potvrdil přední ruský bohemista Oleg Malevič, který excelentně ovládal můj mateřský jazyk. S podobným hodnocením češtiny jsem se setkal při debatách s herci Divadla satiry v Moskvě již v roce 1987 nebo o několik let později v sídle Federální antimonopolní služby (FAS) s předsedou Igorem Artěmjevem Rovněž někdejší generální konzul Ruské federace v Brně Viktor Sibiljev, se kterým jsem se dobře znal, označoval češtinu za mimořádně náročný jazyk. Česky přitom hovořil skvěle.
   Kristián ChalupaSkrýt celý příspěvek

   • Grugh
    23:37 23.04.2021

    Děkuji za naprosto off-topic (překlad do češtny: mimo téma) blábol, který nikoho nezajímá. Je pro článek/příspěvek důležitější gramatická nebo faktická přesnost? Jinými slovy ...Zobrazit celý příspěvek

    Děkuji za naprosto off-topic (překlad do češtny: mimo téma) blábol, který nikoho nezajímá.
    Je pro článek/příspěvek důležitější gramatická nebo faktická přesnost? Jinými slovy "forma nebo obsah"?
    Mimochodem, pokud skutečně souhlasíte s náročností češtiny, proč jste vůči Razerovi tolik kriticky nekompromisní? Neprotimluvíte si trochu?
    PS: Vážně jste si myslel, že jde o roznětku? Nebo jen (velmi věrohodně) předstíráte blbce?Skrýt celý příspěvek

    • Razem
     03:06 24.04.2021

     Grugh
     To je v pořádku, takhle reagují lidé přistižení při lži.

     Grugh
     To je v pořádku, takhle reagují lidé přistižení při lži.

 • Razem
  17:05 23.04.2021

  DĚKUJU! Děkuji Janu Grohmannovi, že otiskl článek Jana Feryny, který vysvětluje definice. Bohužel dezinformačně pojatý článek Kristiána Chalupy, opět útočí na nízké pudy, ...Zobrazit celý příspěvek

  DĚKUJU!

  Děkuji Janu Grohmannovi, že otiskl článek Jana Feryny, který vysvětluje definice.
  Bohužel dezinformačně pojatý článek Kristiána Chalupy, opět útočí na nízké pudy, vyvolává neoprávněnou agresi, burcuje ty hloupější a dává munici politickým aktivistům, kteří používají lži a dezinformace.

  Pokud česká politická reprezentace neumí pojmenovat čin z kterého viní jiný stát, tak aby se ihned nedopustila plácáním pojmů, de-facto lží, které se nestali, neumí ani pojmenovat rozvětku, která čin měla spáchat jistě vzbuzuje důvěru u našich spojenců, pokud důkazy jsou taky tak kvalitně pojaty, tak vlažnost podpory, které se dostává ČR je již plně pochopitelná.

  Ani bych se nedivil, kdyby jako v minulé diskuzi jistý pošetilec označil Jana Ferynu či lidi jako jsem, já, kteří hned neskáčou na lep dezinformacím jako pátou kolonu :D.

  Vláda ČR a představitelé ČR se zachovali, jako kdyby vyšetřování vedl Petr Cibulka a důkazy ukázalo siderické kyvadlo a všude jsou agenti GRU a KGB.Skrýt celý příspěvek

 • Upgrade
  16:43 23.04.2021

  Pokial je GRU vojenska tajna sluzba, tak sa jedna o vojensky utok na clena NATO a je to vojensky utok, lebo je jedno, ci prileti lietadlo a zbombrduje ho alebo dvaja pesiaci a ...Zobrazit celý příspěvek

  Pokial je GRU vojenska tajna sluzba, tak sa jedna o vojensky utok na clena NATO a je to vojensky utok, lebo je jedno, ci prileti lietadlo a zbombrduje ho alebo dvaja pesiaci a umiestnia tam naloze. No a ak ho vykonali neoznacene jednotky, tak sa jedna o terorizmus. Mylim sa?Skrýt celý příspěvek

 • Nagato
  16:37 23.04.2021

  Terorismus to nebyl, to je případ neuniformovaných skupin co se snaží dosáhnout strachu či politických cílů. Tohle byla regulérní sabotáž.

  Terorismus to nebyl, to je případ neuniformovaných skupin co se snaží dosáhnout strachu či politických cílů. Tohle byla regulérní sabotáž.

  • Jirosi
   17:26 23.04.2021

   Pokud jsem přijeli tajně, akci provedli tajně ( bez uniformy), a cílem bylo zastavit, nebo zastrašit prodejce( civilní osoba). Pak to ani jinak nazvat nelze.

   Pokud jsem přijeli tajně, akci provedli tajně ( bez uniformy), a cílem bylo zastavit, nebo zastrašit prodejce( civilní osoba). Pak to ani jinak nazvat nelze.

  • Jan Padesátýpátý
   19:14 23.04.2021

   Byla to sabotáž i teroristický útok. Viz trestní zákoník

   Byla to sabotáž i teroristický útok. Viz trestní zákoník

 • infi
  16:24 23.04.2021

  "Terorismus je násilná forma prosazování politických zájmů stoupenců určité radikální ideologie (politické, náboženské, nacionalistické, separatistické, ekologické a jiné), cílem ...Zobrazit celý příspěvek

  "Terorismus je násilná forma prosazování politických zájmů stoupenců určité radikální ideologie (politické, náboženské, nacionalistické, separatistické, ekologické a jiné), cílem násilností je zpravidla civilní obyvatelstvo."
  - https://www.bis.cz/terorismus/...

  To co se stalo je spíše skutečně válečným/nepřátelským aktem. Tady zase chápu že takhle to pojmenovat také nešlo, neboť bychom asi museli RF vyhlásit válku :-)

  Pojem státní terorismus neexistuje, a asi nikoho nepřekvapí, že naši zákonodárci vydají prohlášení o něčem, co vlastně ani není jasně definováno.Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   19:22 23.04.2021

   Jsou jasně definované pojmy sabotáž, a terorismus. Terorismus muže vykonávat i státní složka. Pak se dle paragrafů stále hovoří o terorismu, ale fakticky je to terorismus dělaný ...Zobrazit celý příspěvek

   Jsou jasně definované pojmy sabotáž, a terorismus. Terorismus muže vykonávat i státní složka. Pak se dle paragrafů stále hovoří o terorismu, ale fakticky je to terorismus dělaný státem.

   Sabotáž: "Kdo v úmyslu poškodit ústavní zřízení nebo obranyschopnost České republiky anebo poškodit mezinárodní organizaci zneužije svého zaměstnání, povolání, postavení nebo své funkce nebo se dopustí jiného jednání k tomu, aby a) mařil nebo ztěžoval plnění důležitého úkolu mezinárodní organizace, orgánu veřejné moci, ozbrojených sil nebo bezpečnostního sboru, hospodářské organizace nebo jiné instituce,"

   Prvotní škodu způsobily civilní firmě co pronajímala ten sklad, a jejím zaměstnanců. Teprve na odklízení následku vznikla škoda státu, a jeho institucím. Ale to fakticky vznikne vždy.
   Útok na civilní struktury = terorismus
   Útok na civilní struktury složkou cizího státu = Válečná akt, nebo státní terorismus. To, zda je zadavatelem "organizace", nebo stát nehraje roli.Skrýt celý příspěvek

 • ruleta
  15:57 23.04.2021

  "V souvislosti s velmi vyhrocenou rétorikou také často zapadá fakt, že se začínají objevovat případy napadení rusky mluvících občanů na území ČR. Jak lze také chápat incidenty ...Zobrazit celý příspěvek

  "V souvislosti s velmi vyhrocenou rétorikou také často zapadá fakt, že se začínají objevovat případy napadení rusky mluvících občanů na území ČR. Jak lze také chápat incidenty související s poškozením budov ruského diplomatického zastoupení v ČR kečupem? Nepřilévají politici a různí experti olej do ohně?"


  LOL! tady dva typci s poverenim RF vyhodi municak do vzduchu, pravdepodobne zabijou 2 zamestnance, porusi 150 dalsich nasich zakonu a autor kecup na fasade nazyva prilevanim oleje do ohne :DSkrýt celý příspěvek

 • tctx
  15:54 23.04.2021

  Stejna priposranost jako "utok na zbozi".

  Stejna priposranost jako "utok na zbozi".

  • Jan Padesátýpátý
   19:15 23.04.2021

   "pojistná událost" zní ještě líp

   "pojistná událost" zní ještě líp

 • Echo
  15:51 23.04.2021

  https://www.youtube.com/watch?... Vybuch municnych skladov na vychode Ukrajiny. Rok 2017. V tomto mal Rus prsty takmer isto, vraj dron, ale bojaschopnost UA armady to ...Zobrazit celý příspěvek

  https://www.youtube.com/watch?...
  Vybuch municnych skladov na vychode Ukrajiny. Rok 2017. V tomto mal Rus prsty takmer isto, vraj dron, ale bojaschopnost UA armady to neovplyvnilo. Takychto megaskladov ma Ukrajina niekolko. Takze mi nejde do hlavy preco by bola potreba trepat tam nieco v 2014 z Ceska. Dodavat zbrane z cias socializmu na Ukrajinu je ako nosit drevo do lesa. Na druhej strane v Syrii sa nasli original bedne s vz.58 a RPG + navody v cestine k tomu.Skrýt celý příspěvek

  • Sgt Murphy
   16:34 23.04.2021

   Česko: Oficiálne pošle zbrane Kurdom na boj voči IS. Sú toho plné správy, nič tajné. O pár rokov neskôr... Rusko-slovenská úderka: Odhalenie! Sprisahanie západu voči Rusku: ...Zobrazit celý příspěvek

   Česko: Oficiálne pošle zbrane Kurdom na boj voči IS. Sú toho plné správy, nič tajné.

   O pár rokov neskôr...

   Rusko-slovenská úderka: Odhalenie! Sprisahanie západu voči Rusku: Česko si tajne za pomoci agentov z USA vyhodilo do povetria muničný sklad, aby zakrylo dodávky zbraní teroristom v Sýrii!

   ... Kámo, ty to nemáš v hlave celkom pokope :DSkrýt celý příspěvek

   • Miroslav
    17:26 23.04.2021

    Ja som sa dnes na jednom fóre dočítal, že Rusi zničili sklad lebo tie zbrane boli určené pre Islamský štát a Al-kajdu takže v podstate vykonali hrdinský čin :-)

    Ja som sa dnes na jednom fóre dočítal, že Rusi zničili sklad lebo tie zbrane boli určené pre Islamský štát a Al-kajdu takže v podstate vykonali hrdinský čin :-)

   • Echo
    18:13 23.04.2021

    :D a to som kde napisal? Problem s chapanim textu? To, ze so zbranami povodom z Ceskoslovenska sa obchoduje hore dole je proste fakt. Minule som videl fotku z Jemenu, borec so ...Zobrazit celý příspěvek

    :D a to som kde napisal? Problem s chapanim textu? To, ze so zbranami povodom z Ceskoslovenska sa obchoduje hore dole je proste fakt. Minule som videl fotku z Jemenu, borec so sklopkou vz.58, nova, ako zo skatulky ;)Skrýt celý příspěvek

    • Sgt Murphy
     19:16 23.04.2021

     Tak to máš pravdu. Za minulej vlády, ktorej hlavná postavička dnes tliacha že aktuálny vládny predstavitelia sú americký tajný agenti, MO SR odpredalo za pár drobných tisíce kusov ...Zobrazit celý příspěvek

     Tak to máš pravdu. Za minulej vlády, ktorej hlavná postavička dnes tliacha že aktuálny vládny predstavitelia sú americký tajný agenti, MO SR odpredalo za pár drobných tisíce kusov vz. 58, rpg-7 a 75, tisíce protitankových rakiet, ťažkých guľometov ale aj obrnenej techniky z mobilizačných skladov a putovali bohvie kam na blízky východ a do afriky. Pričom sa mi bývalý minister snažil vysvetliť, že tie zbrane a milióny nábojov boli všetky zhrdzavené a nefunkčné.

     Čo mi na to vie povedať Rusko-Slovenská úderka?Skrýt celý příspěvek

     • Echo
      19:26 23.04.2021

      Tak sa ich opytaj. Pre mna je Rus rovnaky curak ako American, Brit, Nemec ci Francuz ..... kazdemu ide v prvom rade o ich zaujmy

      Tak sa ich opytaj. Pre mna je Rus rovnaky curak ako American, Brit, Nemec ci Francuz ..... kazdemu ide v prvom rade o ich zaujmy

  • Ján Paliga
   23:31 24.04.2021

   Mojo, a počul si už o tom, že do Sýrie okrem 58-ek Československo dodávalo aj iné zbrane a techniku? Napríklad T-148 a 815, tanky, PV3Sky.... alebo také chuťovky ako T-34/85, ...Zobrazit celý příspěvek

   Mojo, a počul si už o tom, že do Sýrie okrem 58-ek Československo dodávalo aj iné zbrane a techniku? Napríklad T-148 a 815, tanky, PV3Sky.... alebo také chuťovky ako T-34/85, Pzkpfw.IV či STUG III....Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 2 z 3