Stav tankového vojska Ruské federace v roce 2021

Stav tankového vojska Ruské federace v roce 2021
T-80BVM / Foto: Alexey Ereshko, Mil.ru, Wikimedia, CC BY 4.0 (Zvětšit)

V dnešním článku uvádíme aktuální počty a typy tanků v taktických svazech ozbrojených sil Ruské federace. Shrnutí za rok 2020 najdete v článku Současný stav tankového vojska Ruské federace.

Níže uvedené informace nejsou poskytovány oficiálními místy, ale jsou kompilací informací z různých zdrojů. Následující členění tedy obsahuje určité mezery a může obsahovat některé nepřesnosti.

14. armádní sbor Severní flotily

 • 80. motostřelecká brigáda – nemá tanky;

 • Samostatný tankový prapor 200. motostřelecké brigády – 31 tanků T-80BVM (jedná se o modernizaci T-80BV prováděnou od roku 2015 spočívající v instalaci systému řízení palby Sosna-U, modernizaci komunikačních systémů a výměně reaktivního pancíře za ERA 4S23 Relikt);

 • 61. brigáda námořní pěchoty – nemá žádné tanky.

Západní vojenský okruh

6. armáda

 • Samostatný tankový prapor 138. motostřelecké brigády – 40 tanků T-72B3 plus rota tanků T-80BV;

 • Samostatný tankový prapor 76. výsadkové útočné divize – 31 tanků T-72B3;

 • Tankový prapor 25. motostřelecké brigády ‒ nemá tanky;


Interaktivní mapa dislokace ruských vojenských jendnotek

11. armádní sbor Baltické flotily

 • 336. brigáda námořní pěchoty – nemá tanky;

 • 7. samostatný motostřelecký pluk – nemá tanky.

  18. motostřelecká divize

 • 11. tankový pluk – dva prapory tanků – 62 tanků T-72B3. Pravděpodobně bude zformován ještě jeden tankový prapor;

 • Tankový prapor 79. motostřeleckého pluku – 31 tanků T-72B3M; 

 • Tankové prapory 275. a 280. motostřeleckého pluku – nejsou zatím spolehlivé informace; 

1. gardová tanková armáda

 • Samostatný tankový prapor 27. motostřelecké brigády – 40 tanků T-90A a T-90M (v roce 2021 bylo přijato osm tanků T-90M). Kromě toho bylo několik tanků T-14 přiřazeno k provádění vojenských zkoušek. Do konce roku obdrží brigáda prvních dvacet sériových tanků T-14 jako náhradu za T-90A.

 • 6. tanková brigáda – tři tankové prapory – 93 tanků T-72B3M. Plus jedna cvičná rota tanků T-72B3

  2. motostřelecká divize

 • 1. tankový pluk – tři tankové prapory – 93 tanků T-72B3M;

 • Tankový prapor 1. motostřeleckého pluku – 27 tanků T-90A a 13 tanků T-72B3;

 • Tankový prapor 15. motostřeleckého pluku – 21 tanků T-72B3 a 10 tanků T-72B.

  4. tanková divize

 • 12. tankový pluk – tři tankové prapory – 93 tanků T-80U a T-80UE-1 (varianta UE-1 je T-80BV s věží z T-80U/UD);

 • 13. tankový pluk – tři tankové prapory – 93 tanků T-80U a T-80UE-1;

 • Tankový prapor 423. motostřeleckého pluku – 21 tanků T-80BVM a 20 tanků T-80BV.


Unikátní T-80UM-2 s prvky aktivního systému ochrany DROZD-2 na cvičení ZAPAD 2021. Tank patří 4. gardové obrněné divizi. / Foto: Kopie obrazovky YouTube

20. gardová armáda

  144. motostřelecká divize

 • 59. tankový pluk – jeden prapor – 31 tanků T-72B. Mají vzniknout ještě dva tankové prapory, ale zatím nejsou blžší informace;

 • Tankový prapor 488. motostřeleckého pluku – 31 tanků T-72BA (modernizovaný T-72B1 z počátku 21. století – prototyp modernizace T-72B3);

 • Tankový prapor 254. motostřeleckého pluku – nejsou bližší informace.

  3. motostřelecká divize

 • 237. tankový pluk – dva tankové prapory – 62 tanků T-72B. Má vzniknout ještě jeden tankový prapor, ale zatím nejsou bližší informace;

 • Tankový prapor 252. motostřeleckého pluku – 31 tanků T-72B3.

 • Tankový prapor 752. motostřeleckého pluku – 31 tanků T-72B.

Jižní vojenský okruh

 • Samostatný tankový prapor 102. vojenské základny – 31 tanků T-72B;

 • Samostatný tankový prapor 555. letecké skupiny sloužící v Syrii – 40 tanků T-90A. Některé z tanků T-90A byly předány syrské armádě.

8. armáda

 • Samostatný tankový prapor 56. výsadkové útočné brigády – 31 tanků T-72B3. K 1. prosinci 2021 se brigáda přemění na 56. výsadkový útočný pluk 7. výsadkové útočné divize. Tankový prapor brigády bude převeden k nově vytvořené 20. motostřelecké divizi;

 • Samostatný tankový prapor 20. motostřelecké brigády – 40 tanků T-90A. Brigáda byla začleněna do 20. motostřelecké divize v létě 2021. V divizi vniknou ještě další dva tankové prapory. Tanky T-72B3 s novým číslováním, které dříve sloužily u 56. výsadkové brigády, se již v červnu zúčastnily brigádního cvičení.

  150. motostřelecká divize

 • 68. tankový pluk – tři tankové prapory – 93 tanků T-72B3M;

 • 163 tankový pluk – tři tankové prapory – 93 tanků T-72B;

 • Tankový prapor 103. motostřeleckého pluku – 31 tanků T-72B3M;

 • Tankový prapor 102. motostřeleckého pluku – 31 tanků T-72B3M (obdrženo v roce 2021).


Tank T-62MB. I když v roce 2011 tehdejší ministr obrany Anatolij Serďukov prohlásil, že do roku 2013 ruské ozbrojené síly stáhnou všechny staré tanky z aktivní služby – hlavně T-62 a T-64, tanky jsou očividně stále v provozu. Ostatně nedávno se zapojily do cvičení jednotek jižního vojenského okruhu. Skutečný bojový status starých tanků není jasný. Možná jsou drženy pouze pro pomoc spojencům nebo slouží pro pomocné úkoly v méně náročných směrech.

58. Armáda

 • 177. námořní pluk – nemá žádné tanky;

 • Samostatný tankový prapor 136. motorizované brigády – 40 tanků T-90A;

 • Samostatný tankový prapor 4. vojenské základny – 31 tanků T-72B3.

  42. motostřelecká divize

 • Tankový prapor 70. motostřeleckého pluku – 31 tanků T-72B3;

 • Tankový prapor 71. motostřeleckého pluku – 31 tanků T-72B3;

 • Samostatný tankový prapor divize – 31 tanků T-72B3;

 • 291. motostřelecký pluk – nemá tanky.

  19. motostřelecká divize

 • Tankový prapor 429. motostřeleckého pluku – 40 tanků T-90A;

 • Tankový prapor 503. motostřeleckého pluku je ve formaci – nejsou informace.

49. armáda

 • 34. motostřelecká brigáda nemá žádné tanky;

 • Samostatný tankový prapor 205. motostřelecké brigády – 31 tanků T-72B3;

 • Samostatný tankový prapor 7. vojenské základny – 31 tanků T-72B3.

 • Samostatný tankový prapor 7. výsadkové divize – 31 tanků T-72B3.

22. armádní sbor Černomořské flotily

 • 810. brigáda námořní pěchoty – nemá žádné tanky;

 • Samostatný tankový prapor 126. brigády pobřežní obrany – 31 tanků T-72B3M (obdrženo v roce 2021).

Centrální vojenský okruh

 • Samostatný tankový prapor 201. vojenské základny – 31 tanků T-72A, T-72B a T-72AV (tedy T-72A s pancéřováním Kontakt-1 ERA, vozidla tohoto typu se účastnila občanské války v Sýrii). Prapor do konce roku kompletně přejde na tanky T-72B3M.

  90. tanková divize

 • 6. tankový pluk – 93 tanků T-72A, T-72AV a T-72B;

 • 80. tankový pluk – 93 tanků T-72A, T-72AV a T-72B;

 • 228 tankový prapor, 1. motostřelecký pluk – 31 tanků T-72B3M;

 • Samostatná tanková rota – deset tanků T-72B3;

 • 239. tankový pluk – 62 tanků T-72A, T-72AV a T-72B a 31 tanků T-72B3M (obdrženo v roce 2021).

2. gardová armáda

 • 15. motorizovaná brigáda – žádné tanky;

 • 30. motorizovaná brigáda – žádné tanky;

 • 31. výsadková útočná brigáda – žádné tanky;

 • Dva nezávislé tankové prapory 21. motorizované brigády – 40 tanků T-72BA a 40 tanků T-72B3.

41. armáda

 • 55. motorizovaná brigáda – bez tanků;

 • Samostatný tankový prapor 35. motorizované brigády – 31 tanků T-72B;

 • Samostatný tankový prapor 74. motorizované brigády – 31 tanků T-72B3.


Tanky T-72B3M 102. pluku jsou vybaveny „SLAT” mříží chránící horní polosféru. Je to reakce na zavádění protitankových raketových kompletů Javelin v ukrajinské armádě. 

Východní vojenský okruh

36. armáda

 • 11. výsadková útočná brigáda – nemá tanky;

 • 5. tanková brigáda – tři tankové prapory – 93 tanků T-72B;

 • Samostatný tankový prapor 37. motostřelecké brigády – 31 tanků T-72B3.

29. armáda

 • Samostatný tankový prapor 36. motostřelecké brigády – 31 tanků T-72B3.

35. armáda

 • Samostatný tankový prapor 38. motostřelecké brigády – 31 tanků T-80BV;

 • Samostatný tankový prapor 69. krycí brigády – 31 tanků T-80BV;

 • Samostatný tankový prapor 64. motostřelecké brigády – 11 tanků T-80BV a 20 tanků T-80BVM (obdrženo v roce 2021).

5. armáda

 • 83. výsadková útočná brigáda – žádné tanky;

 • Samostatný tankový prapor 57. motostřelecké brigády – 31 tanků T-80BV.

 • Samostatný tankový prapor 60. motostřelecké brigády – 31 tanků T-72B.

  127. motostřelecká divize

 • 218. tankový pluk – jeden prapor – 31 tanků T-72B. Mají vzniknout ještě dva tankové prapory, ale zatím nejsou bližší informace;

 • Tankový prapor 114 motostřeleckého pluku – 31 tanků T-72B;

 • Tankový prapor 394. motostřeleckého pluku – 31 tanků T-72B.

68. armáda

 • Samostatný tankový prapor 39. motostřelecké brigády – 31 tanků T-80BV;

 • 18. kulometná a dělostřelecká divize – dvě nezávislé tankové roty – 20 tanků T-72B.

Pobřežní vojska Tichomořské flotily

 • Samostatná tanková rota 40. brigády námořní pěchoty – deset tanků T-80BV;

 • Samostatná tanková rota 155. brigády námořní pěchoty – deset tanků T-80BV.

Ve výše uvedených bojových jednotkách se nachází 2609 tanků. Dalších dvanáct praporů se formuje. Celkový počet nových a modernizovaných tanků (vyrobených v roce 2000 a později) u bojových jednotek je asi 1340 kusů, tedy asi 51 % z celkového počtu. Podle oznámení Ministerstva obrany Ruské federace obdrží pozemní síly Ruské armády v roce 2021 přes 240 moderních a modernizovaných tanků T-72B3M, T-80BVM a T-90M.

Autor je polským korespondentem Armádních novin, který si přeje zůstat v anonymitě.

Zdroj: altyn73, Gur Khan Atacks!

Nahlásit chybu v článku


Související články

Ruské tanky T-80BVM a T-90M ohrožují program T-14 Armata?

Ruské ministerstvo obrany oznámilo redukci plánů na trvalé odstranění 10 000 dlouhodobě uložených ...

Ruské tanky T-72B3 a T-90M získají aktivní systém ochrany Arena-M

Na ruském webu Otvaga se objevila fotografie tanku T-72B3 se systémem aktivní ochrany Arena. Podle ...

Současný stav tankového vojska Ruské federace

Aleksej Karpyčev, provozující ruský blog Kollekcioněr bajanov, napsal obsáhlý článek o stavu ...

Další tanky T-90M pro ruskou armádu. T-14 Armata až v roce 2023

Ruská společnost Uralvagonzavod (UVZ; součást Rostec) informovala o dodávce dalších tanků T-90M ...

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • samoempire
  21:14 02.11.2021

  Zajímalo by má jak jsou na tom ruské tanky s přesností. Vím že použití řízeních střel je z nouze cnost. Obrovské problémy vznikali pri výcviku a pak následné nasazení se také ...Zobrazit celý příspěvek

  Zajímalo by má jak jsou na tom ruské tanky s přesností. Vím že použití řízeních střel je z nouze cnost. Obrovské problémy vznikali pri výcviku a pak následné nasazení se také nebylo provázeno úspěchem. Něco jsem na šel internetu jako prezentaci ruské techniky potenciálním kupců. Minimálně polovina posádek netrefila cíl na tankodromu. Nechce se mi věřit v tak špatný výsledek. Někdo máte jiná data.
  https://youtu.be/Sp5enzWE54g... Skrýt celý příspěvek

 • Silentstalker
  13:27 28.10.2021

  Jen technická k obrázku té T-62 - jde o typ MV, ne MB (zatracená ruština...)

  Jen technická k obrázku té T-62 - jde o typ MV, ne MB (zatracená ruština...)

 • amater2007
  20:50 26.10.2021

  Těch tanků mají dost ale USA dodávají soupravy javelin jak na běžícím pásu zdroj:strana.UA viz fota o předávce v Borispolu a nebude jen takpro srandu jsou sice pro obranu země ale ...Zobrazit celý příspěvek

  Těch tanků mají dost ale USA dodávají soupravy javelin jak na běžícím pásu zdroj:strana.UA viz fota o předávce v Borispolu a nebude jen takpro srandu jsou sice pro obranu země ale kdo ví
  ještě aby s tím uměli chachlové stříletSkrýt celý příspěvek

  • rabo123
   00:11 29.10.2021

   No oni musia byť na obranu krajiny. V prípade útoku sa obávam, že to bude porušenie všetkého, čo síce Ukrajina až tak nedodržiava, ale pri radikálnom narušení súčasného stavu to ...Zobrazit celý příspěvek

   No oni musia byť na obranu krajiny. V prípade útoku sa obávam, že to bude porušenie všetkého, čo síce Ukrajina až tak nedodržiava, ale pri radikálnom narušení súčasného stavu to bude argument pre Rusko voči Ukrajine. EU už tam chce mať kľud a neriešiť spory. Druhá vec je čo tam chce administratíva Bidena.Skrýt celý příspěvek

   • Ján Paliga
    22:26 29.10.2021

    Rabo, Ukrajina sa na rozdiel od Ruska bráni... Slabší neútočí na silnejšieho.

    Márne sa snažíš zhadzovať Ukrajinu, ona je obeť, nie agresor. To ti šéfik nepovedal?

    Rabo, Ukrajina sa na rozdiel od Ruska bráni... Slabší neútočí na silnejšieho.

    Márne sa snažíš zhadzovať Ukrajinu, ona je obeť, nie agresor. To ti šéfik nepovedal?

    • rabo123
     01:22 01.11.2021

     Ukrajina sa bráni ? No neviem či útoky na separatistov sú útok, alebo obrana ? Uhol pohľadu. Historicky by sme našli paralelu aj s jedným aj s druhým. Šéfik ? Pán Paliga, to to si ...Zobrazit celý příspěvek

     Ukrajina sa bráni ? No neviem či útoky na separatistov sú útok, alebo obrana ? Uhol pohľadu. Historicky by sme našli paralelu aj s jedným aj s druhým. Šéfik ? Pán Paliga, to to si nechajte do súboja na sme. Tu skôr vecne. Ste Slovák, juh Slovenska sa chcel odtrhnúť, federalizovať... čo sme spravili my ? Dali sme im všetko čo chceli školy, voľnosť jazyka...a to sme s Maďarmi ako na nože a dejinne ani nepíšem. Čo ponúka Ukrajina ? Niečo obdobné ?Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      07:59 01.11.2021

      Obrana a to jasná, vzhledem k přítomnosti regulérní ruské okupační armády.

      Obrana a to jasná, vzhledem k přítomnosti regulérní ruské okupační armády.

     • Rase
      23:40 01.11.2021

      Však i ti Rusové na Donbase se brání - teda brání "Ruský životní styl" nebo co to teď propaganda mele do hlavy svým ovečkám. Kdyžtak mě upřesni pane rabo123, nechci být konkrétní. Zobrazit celý příspěvek

      Však i ti Rusové na Donbase se brání - teda brání "Ruský životní styl" nebo co to teď propaganda mele do hlavy svým ovečkám. Kdyžtak mě upřesni pane rabo123, nechci být konkrétní.Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  20:14 26.10.2021

  Už som chcel napísať poďakovanie autorovi za vynaložené enormné úsilie, keď tu zistím, že je to vlastne prekopčené z colonelcassad, kde sa to objavilo pred cca 1,5 mesiacom. :-p

  Už som chcel napísať poďakovanie autorovi za vynaložené enormné úsilie, keď tu zistím, že je to vlastne prekopčené z colonelcassad, kde sa to objavilo pred cca 1,5 mesiacom. :-p

  • PavolR
   20:17 26.10.2021

   Ale moja chyba, že som nenazrel do zdrojov, kde je to tiež komplet v ruštine.

   Ale moja chyba, že som nenazrel do zdrojov, kde je to tiež komplet v ruštine.

 • Harvest
  19:34 26.10.2021

  Ospravedlňujem sa za off topic, ale Ukrajina prvý krát použila drony Bayraktar TB2 na východe Ukrajiny proti ruským separatistom. Som zvedavý, čo rusi dodajú separatistom na obranu ...Zobrazit celý příspěvek

  Ospravedlňujem sa za off topic, ale Ukrajina prvý krát použila drony Bayraktar TB2 na východe Ukrajiny proti ruským separatistom. Som zvedavý, čo rusi dodajú separatistom na obranu voči týmto dronom.

  https://defence-blog.com/ukrai... Skrýt celý příspěvek

  • PavolR
   20:33 26.10.2021

   No, nebolo to veľmi presvedčivé - všetci traja po výbuchu dosť friško utiekli a neviem, či sa vôbec to delo podarilo vyradiť z boja.

   No, nebolo to veľmi presvedčivé - všetci traja po výbuchu dosť friško utiekli a neviem, či sa vôbec to delo podarilo vyradiť z boja.

   • dusan1
    22:49 26.10.2021

    Ono tá munícia je dosť slabá .... predsa sú len veľké limity hmotnosti. I väčšina tankov sýrskej či arménskej armády útoky prežila, ničivý účinok bol skôr na menej obrnenú ...Zobrazit celý příspěvek

    Ono tá munícia je dosť slabá .... predsa sú len veľké limity hmotnosti. I väčšina tankov sýrskej či arménskej armády útoky prežila, ničivý účinok bol skôr na menej obrnenú techniku. Ale myslím, že v tomto prípade je dosť silný psychologický moment. Predsa len zväčša doteraz išlo o prestrelky delostrelectva, nie príliš presné. A zrazu len jeden malý výbuch a hneď sa trafilo.

    Čo sa týka účinku, tu by som bol opatrný .... človek dokáže v strese utekať i so smrteľným zranením ....Skrýt celý příspěvek

    • PavolR
     07:31 27.10.2021

     Včas zaľahli a buchlo to aspoň 3-4 metre od nich, pričom bola uprostred ešte konštrukcia dela. Proste to nepadlo úplne ideálne.

     Včas zaľahli a buchlo to aspoň 3-4 metre od nich, pričom bola uprostred ešte konštrukcia dela. Proste to nepadlo úplne ideálne.

     • samoempire
      15:48 27.10.2021

      Podle meho nazoru byla opolcenska houfnice znicena. Ano, obsluha utekla ale delo je znicene. I kdyz se muze zdat bojova hlavice relativne mala, tak diky extremni presnosti uplne ...Zobrazit celý příspěvek

      Podle meho nazoru byla opolcenska houfnice znicena. Ano, obsluha utekla ale delo je znicene. I kdyz se muze zdat bojova hlavice relativne mala, tak diky extremni presnosti uplne dostacuje. Stovky znicenych vozidel vcetne tanku to potvrzuji.
      MAM-C vydava specificky zvuk, diky kteremu muze obsluha poznat, ze se blizi utok. Je to snad jeji jedina nevyhoda. Skoda ze se nemluvi o jeji nejvetsi vyhode - cene. Oficialni cena jedne bomby je 20,000 usd, pri nakupu vice kuse lze dostat se na cenu kolem 10,000 usd. Tedy za cenu fabie, muzete znicit tak v hodnote milionu. Ukrajinu stala znicena houfnice maximlane 20,000 usd.Skrýt celý příspěvek

     • PavolR
      08:05 28.10.2021

      No, keby niektorá črepina zasiahla hlaveň tak, že sa z nej už nebude dať strieľať, bez toho, aby sa roztrhla, tak áno, v takom prípade by bolo to delo rozhodne zneškodnené.

      No, keby niektorá črepina zasiahla hlaveň tak, že sa z nej už nebude dať strieľať, bez toho, aby sa roztrhla, tak áno, v takom prípade by bolo to delo rozhodne zneškodnené.

    • rabo123
     01:27 01.11.2021

     No psychologický účinok je hlavne na strane Ukrajiny, Sme, idnes...možno som to prehliadol, ale v Talianskej, Holandskej, Dánskej, Portugalskej , Nórskej tlači som to nezaznamenal. Zobrazit celý příspěvek

     No psychologický účinok je hlavne na strane Ukrajiny, Sme, idnes...možno som to prehliadol, ale v Talianskej, Holandskej, Dánskej, Portugalskej , Nórskej tlači som to nezaznamenal.Skrýt celý příspěvek

     • Ján Paliga
      21:23 01.11.2021

      Tavárišč, a ty neznáješ, kak pisať? Pišeš óčeň plócho. Práviľna - talianskej, holandskej, dánskej, portugalskej, nórskej.... U vas v Sankt-Peterburge neznájete?

      Tavárišč, a ty neznáješ, kak pisať? Pišeš óčeň plócho. Práviľna - talianskej, holandskej, dánskej, portugalskej, nórskej.... U vas v Sankt-Peterburge neznájete?

  • Ján Paliga
   22:55 26.10.2021

   Vráti sa tam Buk....

   Vráti sa tam Buk....

   • GlobeElement
    11:40 27.10.2021

    To může. Podle článku byla použita naváděná střela shozená zpoza hranice ze vzdálenosti 15 km+. Takže BUK by musel střílet na cíle ještě na oficiálním Ukrajinském území. To si ...Zobrazit celý příspěvek

    To může. Podle článku byla použita naváděná střela shozená zpoza hranice ze vzdálenosti 15 km+.
    Takže BUK by musel střílet na cíle ještě na oficiálním Ukrajinském území. To si netroufnou ani Rusové.Skrýt celý příspěvek

   • flanker.jirka
    14:33 28.10.2021

    Možná se budou pokoušet činnost dronů umlčovat pomocí "měkkých zbraní" například elektronickým rušením.

    Možná se budou pokoušet činnost dronů umlčovat pomocí "měkkých zbraní" například elektronickým rušením.

    • damik
     13:23 30.10.2021

     nektere komunikace principialne zarusit nejdou:
     - uzkosmerova
     - uzkosmerova satelitni
     - rychle skakani spektra (pod 10ms)
     - vysilani pod hranici sumu

     nektere komunikace principialne zarusit nejdou:
     - uzkosmerova
     - uzkosmerova satelitni
     - rychle skakani spektra (pod 10ms)
     - vysilani pod hranici sumu

     • flanker.jirka
      14:43 30.10.2021

      To vysvětlete íráncům, že se jim nemělo povést, to co se jim povedlo s RQ 170.

      To vysvětlete íráncům, že se jim nemělo povést, to co se jim povedlo s RQ 170.

     • damik
      11:03 31.10.2021

      je vseobecne zname ze se na to USAF vykaslala a nepouzili ani jednu ze 4 metod ktere jsem popsal ... ...Zobrazit celý příspěvek

      je vseobecne zname ze se na to USAF vykaslala a nepouzili ani jednu ze 4 metod ktere jsem popsal ...

      https://slashdot.org/story/12/...

      taky se uz vyrabeji anti-spoofing GPS prijimace:

      https://www.hindawi.com/journa... Skrýt celý příspěvek

     • samoempire
      21:26 02.11.2021

      Je to mýtus že je možné lehce dron rušit. Tb2 operuje v hodně automatickém režimu. Například vzletne nebo přistane sám. Také ostatní letové povely jsou automatizované a kryptovane. ...Zobrazit celý příspěvek

      Je to mýtus že je možné lehce dron rušit. Tb2 operuje v hodně automatickém režimu. Například vzletne nebo přistane sám. Také ostatní letové povely jsou automatizované a kryptovane. Pokud by to bylo jinak viděli bychom mnohem více zničených Tb2. RQ170 v Íránu byla šťastná náhoda pro Irance. Dron dosedl na jezero. Není to tak jednoduché.Skrýt celý příspěvek

 • lukus
  19:20 26.10.2021

  stále se divím, že Rusové drží významné prostředky u Baltu - jakoby Litva, Estonsko a Lotyšsko představovali hrozbu. Celkově si myslím, že není v zájmu Evropy vyvolat konflikt s ...Zobrazit celý příspěvek

  stále se divím, že Rusové drží významné prostředky u Baltu - jakoby Litva, Estonsko a Lotyšsko představovali hrozbu. Celkově si myslím, že není v zájmu Evropy vyvolat konflikt s Ruskem - co tím získáme?


  To sakra nevidí 1,5 mld ekonomicky, surovinově, technologicky silnější Čínu? chápu, že se snaží svézt na ekonomické síle Číny, dodávají tam suroviny vrchem, spodem, plundrují lesy na sibiři, číňani si berou rusky a jejich děti mají čínské občanství, každoročně zvyšují množství obdělávané půdy v Rusku.
  Dejte tu příspěvky, proč páchají sibiřskou sebevraždu? to jako hodlají Mandžusko časem odevzdat?Skrýt celý příspěvek

  • Miroslav
   19:41 26.10.2021

   Nepovedal by som, že Pobaltie je bezvýznamné. Treba si uvedomiť, že je to pre Rusko priama styčná hranica s EÚ a hlavne s NATO. Vieme, že na Rusko útočiť nebudeme, vie to aj Rusko, ...Zobrazit celý příspěvek

   Nepovedal by som, že Pobaltie je bezvýznamné. Treba si uvedomiť, že je to pre Rusko priama styčná hranica s EÚ a hlavne s NATO. Vieme, že na Rusko útočiť nebudeme, vie to aj Rusko, ale hrať formu treba aj keď netreba. Je to proste v ruskej náture mať pocit, že tí mám pod kontrolou (aj keď nemám)Skrýt celý příspěvek

   • rabo123
    01:36 01.11.2021

    Pobaltie je pre Rusko stratené a tak sa k nemu aj správajú. Ekonomicky ho odstrihli. Viem, že sa to prezentuje ako , že sa oni odstrihli od Ruska, ale ekonomicky to vyzerá inakšie, ...Zobrazit celý příspěvek

    Pobaltie je pre Rusko stratené a tak sa k nemu aj správajú. Ekonomicky ho odstrihli. Viem, že sa to prezentuje ako , že sa oni odstrihli od Ruska, ale ekonomicky to vyzerá inakšie, ale podstatná je forma, politická. Pobaltie je krásne a "uvedomelé", ale je len otázkou času kedy sa prevalí, že sú to krajiny konzervatívne a nová EU im až tak nevonia. Ich pochody nacionalistov nie sú úplne v súlade s "dúhov". Prečo tam nie sú pochody ?Skrýt celý příspěvek

  • bubamara
   20:45 26.10.2021

   Jde spíše o to, jestli je v zájmu Ruska vyvolat konflikt s Evropou. Evropa konflikt nechce, pro Rusko je typické, že své vnitřní problémy má sklony řešit vnejší agresí.

   Jde spíše o to, jestli je v zájmu Ruska vyvolat konflikt s Evropou. Evropa konflikt nechce, pro Rusko je typické, že své vnitřní problémy má sklony řešit vnejší agresí.

   • rabo123
    01:48 01.11.2021

    Irak, Afganistan, Líbya, Sýria, Arabské jary, jaj to je niekto iný. Rusko utíšilo Sýriu, Arméni vs Azeri. Vy nečítate tlač ? Kde Rusko rieši svoje "komplexy" ? Ukrajina? Tak to ...Zobrazit celý příspěvek

    Irak, Afganistan, Líbya, Sýria, Arabské jary, jaj to je niekto iný. Rusko utíšilo Sýriu, Arméni vs Azeri. Vy nečítate tlač ? Kde Rusko rieši svoje "komplexy" ? Ukrajina? Tak to je už náš problém.Skrýt celý příspěvek

    • Ján Paliga
     21:27 01.11.2021

     "Rusko utíšilo Sýriu..." Skutočne? Bombardovanie civilistov nazývaš utíšenie? A stále si myslíš, že necelých 20% Alavitov s pomocou ruských bômb a iránskych džihádistov dokáže ...Zobrazit celý příspěvek

     "Rusko utíšilo Sýriu..."

     Skutočne? Bombardovanie civilistov nazývaš utíšenie? A stále si myslíš, že necelých 20% Alavitov s pomocou ruských bômb a iránskych džihádistov dokáže donekonečna terorom ovládať sunitskú väčšinu? Realita vyzerá úplne ináč....Skrýt celý příspěvek

     • Rase
      23:42 01.11.2021

      "Není člověk, není problém"...
      taková moderní ruská alternativa ke kapitalismu, když už ten komunismus nevyšel a zahynul.

      "Není člověk, není problém"...
      taková moderní ruská alternativa ke kapitalismu, když už ten komunismus nevyšel a zahynul.

  • Klimesov
   07:50 27.10.2021

   Evropa tímto stavem toho moc nezíská, Ruská vládnoucí třída toho získá hodně. Tento stav je totiž drží u moci, a o tom to prakticky všechno je. Nejdýl se u moci udržíte pokud ...Zobrazit celý příspěvek

   Evropa tímto stavem toho moc nezíská, Ruská vládnoucí třída toho získá hodně. Tento stav je totiž drží u moci, a o tom to prakticky všechno je. Nejdýl se u moci udržíte pokud najdete vnějšího nepřítele a vytvoříte situaci, kdy "bez vás, tenhle boj prohrajeme". Generace Rusů vyrůstali dlouhá léta v tom, že oni jsou protiváha západu. Takže pro Ruské mocipány je tohle nejjednodušší způsob. A jelikož mnoho Evropských zemí k téhle problematice přistupuje tak nějak apaticky, tak je pro Ruské vládce jednodušší rozhádat se s Evropskými zeměmi než s Čínou, která by si takhle nenechala srát na hlavu :-)Skrýt celý příspěvek

   • rabo123
    01:52 01.11.2021

    A u nás v ČR SR je to ako ? Nečítate noviny? Rusko môže za všetko zlé. Aktuálne - neobjednáme plyn, ale Rusko.

    A u nás v ČR SR je to ako ? Nečítate noviny? Rusko môže za všetko zlé. Aktuálne - neobjednáme plyn, ale Rusko.

    • Klimesov
     16:55 01.11.2021

     To co jste napsal, postrádá elementární logiku.
     Jednoduše co jste se mi vlastně snažil sdělit?

     To co jste napsal, postrádá elementární logiku.
     Jednoduše co jste se mi vlastně snažil sdělit?

  • rabo123
   00:25 29.10.2021

   Pre USA a EU je Čína ďaleko nebezpečnejšia. Neverte tomu čo sa píše v našich bežných médiách. Čína z Ruska vyťaží menej drevnej hmoty ako je ich domáci prírastok. Lukus troška aj ...Zobrazit celý příspěvek

   Pre USA a EU je Čína ďaleko nebezpečnejšia. Neverte tomu čo sa píše v našich bežných médiách. Čína z Ruska vyťaží menej drevnej hmoty ako je ich domáci prírastok. Lukus troška aj iné médiá. Neboja sa o Rusko oni sa o seba postarajú. Vieme o tom prd. Riešme si domáce problémy s Čínou.Skrýt celý příspěvek

   • Ján Paliga
    22:28 29.10.2021

    A čo hovoríš na domácich Rusov? - https://www.youtube.com/watch?...

    A čo hovoríš na domácich Rusov? - https://www.youtube.com/watch?...

    • Rase
     19:02 30.10.2021

     Zajímavý dokument - děkuju

     Zajímavý dokument - děkuju

    • rabo123
     02:04 01.11.2021

     Prosím ? Toto je čo ? Robíte si srandu ? Pozrite si veľkosť Ruska v súvislosti o čom píšete. To o čom píšete je údaj starý a v Rusku sa žiadna katastrofa nedeje. Ťažia a zase ...Zobrazit celý příspěvek

     Prosím ? Toto je čo ? Robíte si srandu ? Pozrite si veľkosť Ruska v súvislosti o čom píšete. To o čom píšete je údaj starý a v Rusku sa žiadna katastrofa nedeje. Ťažia a zase vysádzajú. Aj Čína nechce dranocovať a nemať do budúcna.Skrýt celý příspěvek

     • Ján Paliga
      21:31 01.11.2021

      Ani u nás sa nevysádza, prečo by to malo robiť chudobné ZSSR.... ehm RF... RF je jedna ekologická katastrofa vedľa druhej.... Dôsledok hospodárenia jedného systému.... A nelepší sa ...Zobrazit celý příspěvek

      Ani u nás sa nevysádza, prečo by to malo robiť chudobné ZSSR.... ehm RF... RF je jedna ekologická katastrofa vedľa druhej.... Dôsledok hospodárenia jedného systému.... A nelepší sa to.... Nie je to tak dávno, čo zatýkali osoby, protestujúce proti zriaďovaniu skládky ďaleko od Moskvy, na ktorej mal odpad z Moskvy končiť....Skrýt celý příspěvek

 • dusan1
  18:58 26.10.2021

  Zaujímavé, že napriek veľkým výdavkov je veľa ruských tankových jednotiek ešte vyzbrojených zastaralými tankami T-72A, T-72AV, T-72B/B1 a T-80BV. Je úplne jasné, že prioritou ...Zobrazit celý příspěvek

  Zaujímavé, že napriek veľkým výdavkov je veľa ruských tankových jednotiek ešte vyzbrojených zastaralými tankami T-72A, T-72AV, T-72B/B1 a T-80BV.

  Je úplne jasné, že prioritou ruskej armády nebude Armata ale modernizácia týchto strojov na úroveň T-73B3M a T-80BVM.Skrýt celý příspěvek

  • Miroslav
   19:45 26.10.2021

   To množstvo T-72 nemajú šancu nahradiť 1:1, a už vôbec nie drahou Armatou. To isté platí pre BMP-1/2.

   To množstvo T-72 nemajú šancu nahradiť 1:1, a už vôbec nie drahou Armatou. To isté platí pre BMP-1/2.

   • samoempire
    16:21 27.10.2021

    Pri diskusi o japonskem namornictvu, nekdo mel dobrou poznamku, ze Japonsko navzdory relativne nizkym vojenskym vydajum drzi zaujimave pocty techniky. Jednim z dovodu proc tomu tak ...Zobrazit celý příspěvek

    Pri diskusi o japonskem namornictvu, nekdo mel dobrou poznamku, ze Japonsko navzdory relativne nizkym vojenskym vydajum drzi zaujimave pocty techniky. Jednim z dovodu proc tomu tak je, ze Japonci se snazi mit relativne moderni zbrane. Rusove z nejakeho dovodu chteji mit mraky techniky, ktere je ale beznadejne zastarala. Zbytecne to odcerpava prostredky, ktere by mohli pouzity jindy. Napriklad modernizace T-72 je uplne zbytecna. T-72 posouva na uroven zapadnich tanku z 90 let. Tim padem nejsou prostredky pro vyrobu tanku, ktery by odpovidal SEP v3 Abrams.
    Ruske tanky maji problemy s presnosti, nedostatecne vybaveni jak strelce tak velitele, dalkove ovladane kulometni stanice nebo propojeni s ostatnimi slozkami na bojisku.
    Ano pocty jsou zaujimave ale to je tak vsechno.Skrýt celý příspěvek

  • rabo123
   00:32 29.10.2021

   Duško, veľkým výdavkom ? Voči čomu a akým ? Vieš o cenách T-72B3, T-80BMV, T-90M.

   Duško, veľkým výdavkom ? Voči čomu a akým ? Vieš o cenách T-72B3, T-80BMV, T-90M.

  • rabo123
   02:19 01.11.2021

   Veľkým výdajom ? Toto preskočíme, lebo veľké výdaje sú nikde inde , ale nie v Rusku. Tank od Armaty bude, je to ako F-22, pomaly sa bude zavádzať, ale keď príde tak do bude norma ...Zobrazit celý příspěvek

   Veľkým výdajom ? Toto preskočíme, lebo veľké výdaje sú nikde inde , ale nie v Rusku. Tank od Armaty bude, je to ako F-22, pomaly sa bude zavádzať, ale keď príde tak do bude norma pre všetko nové. Aj USAF má F-15,16..ale aj F-22.
   Rusko zhodnotilo užitočnosť tankov v Sýrii a to čo majú je lepšie a postačujúce na tieto situácie a tam kde nie tak Ka-52M a Mi-28NM, Iskander, Smerč, Uragán, .....

   Rusko už dlhšiu dobu se...,kašle na tankové vojsko. Pustilo niečo o T-14 a nech sa ostatní predháňajú v nákupe proti zbraní. Táto ich hra je ukážková . Nato funguje na tlaku médií. Takto sa počas VS vs NATO nefungovalo.Skrýt celý příspěvek

   • Ján Paliga
    21:33 01.11.2021

    "Takto sa počas VS vs NATO nefungovalo."

    Skutočne? Zaujímavé, že ZSSR sa uzbrojil k žobrote....

    "Takto sa počas VS vs NATO nefungovalo."

    Skutočne? Zaujímavé, že ZSSR sa uzbrojil k žobrote....

   • Rase
    23:45 01.11.2021

    F-15 tady bude déle než F-22, stejně tak B-21 nahradí B-1 a B-2, ale B-52 tady bude ještě spoustu let. Oproti tomu Armata je vize, která vykoukla a zase zmizí v propadlišti dějin, ...Zobrazit celý příspěvek

    F-15 tady bude déle než F-22, stejně tak B-21 nahradí B-1 a B-2, ale B-52 tady bude ještě spoustu let. Oproti tomu Armata je vize, která vykoukla a zase zmizí v propadlišti dějin, aniž by se smysluplně rozšířila. Rusové ale mají rádi tanky, a mají rádi pestrost v jejich typech.Skrýt celý příspěvek

   • samoempire
    21:36 02.11.2021

    Rusko nemá moderní technologie. Ty dokážu nejen vyrábět potrebné materiály nebo technické celky. Umí je také vyrábět levněji. Například kaliber je dražší než tomahawk. Nebo Rusové ...Zobrazit celý příspěvek

    Rusko nemá moderní technologie. Ty dokážu nejen vyrábět potrebné materiály nebo technické celky. Umí je také vyrábět levněji. Například kaliber je dražší než tomahawk. Nebo Rusové neumí konkurovat při výrobě leteckých motorů i kvůli vyšší ceně. To platí o modernizaci tanků. Nebude to za pár korún jak si lidi myslí, protože Rusové neumí termo vize nebo palebni počítače vyrábět v potřebným množství. Navíc mají hodně tanků které neměli žádnou modernizaci a tím pádem jsou zoufale zastaralé.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...