STRATOM a GOLEM: Česká republika jako kosmická velmoc

STRATOM a GOLEM: Česká republika jako kosmická velmoc
Vzorový satelitní snímek vyhodnocovaný v českém centru SATCEN ČR / Foto: Vojenské zpravodajství (Zvětšit)

Český premiér Andrej Babiš ve své knížce Sdílejte, než to zakážou! se mimo jiné věnuje velmi zajímavým českým kosmickým projektům – stratosférickému zpravodajskému systému STRATOM a vojenským družicím GOLEM. V obou případech jde o systémy poskytující České republice unikátní konkurenční výhodu a exportní možnosti.

STRATOM

STRATOM (Stratosférický obrazový systém pro pozorování pozemních cílů) je běžící vývojový projekt Ministerstva obrany České republiky. STRATOM bude „zvláštní letecký prostředek lehčí vzduchu“ pohybující se ve stratosféře, konkrétně ve výšce 25 000 metrů nad mořem. Tento prostředek je v anglické literatuře nazýván jako „výšková platformová stanice“ HAPS (High-Altitude Platform Station). Jako populární označení, zahrnující i výšková solární letadla, se používá „pseudosatelit“ – jde v podstatě o mezičlánek mezi leteckými a orbitálními prostředky.

Pseudosatelit STRATOM zajistí zejména strategické elektrooptické snímkování zájmového prostoru. Počítá se s pořizováním (zřejmě multispektrálních) snímků ve vysokém rozlišení a také živého videa.

„STRATOM. Český satelit. Vlastně je to obrovský balón. Velikost 32 × 12 metrů, váha 100 kg. Umístíme ho 25 km nad zemským povrchem. Slouží pro pozorování pozemních cílů a vidí toho víc, než si umíte představit,“ uvádí český premiér ve své knížce s tím, že platforma bude moci ve stratosféře zůstat několik měsíců nebo až po dobu jednoho roku.

Co se týče senzorového vybavení, dočteme se, že „kamera je tak rychlá, že umí přesunout snímání třeba mezi Ostravou a Plzní za pouhých 5 sekund. Zároveň může [platforma] sloužit jako komunikační uzel v případě výpadku běžných komunikačních služeb a translační stanice pro data ze satelitních systémů přijímaná na Zemi.“


Vize pseudosatelitu Stratobus od společnosti Thales; větší foto/ Foto: Thales Alenia Space

Co nám z toho plyne? STRATOM bude pravděpodobně menší vzducholoď s vlastním elektrickým pohonem a solárními články, což také dokazuje jeden z dokumentů projektu STRATOM na portále etendry.cz, kde se „foto-voltaika“ zmiňuje.  

Ostatně jinak nelze STRATOM ve výšce 25 kilometrů ukotvit po dobu několika měsíců nebo jednoho roku. Tvar vzducholodě je zřejmě rovněž nezbytný pro nízký aerodynamický odpor vůči proudícím masám vzduchu (nižší nároky na pohon).

Bohužel zakázka „STRATOM“ byla v květnu letošního roku zrušena, protože se přihlásil pouze jediný účastník, což zákon nedovoluje. Lze ale očekávat další vydání zakázky. Ostatně i podle českého premiéra Babiše se STRATOM objeví již v roce 2023.

V každém případě se lze z přiložených dokumentů zakázky dočíst řadu zajímavých informací. Jednak nikdo ve světě podobně komplexní stratosférickou platformu údajně nevyvíjí, a už vůbec ne pro vojenské účely. STRATOM tak České republice poskytne mimo jiné „operační výhodu v oblasti obrazového zpravodajství“.

Ke sledování celé České republiky stačí jedna nebo dvě vzducholodě. Z výšky 25 kilometrů se totiž horizont nalézá ve vzdálenosti 570 km. Takže jediná vzducholoď dokáže přímo rádiově (přenos hlasu i dat) propojit místa vzdálená více než 1100 km – unikátní a žádaná schopnost v zahraničních misích. Navíc si data mezi sebou může předávat více vzducholodí.


Multispektrální satelitní snímek vyhodnocovaný v českém centru SATCEN ČR; větší foto / Foto: Vojenské zpravodajství

STRATOM především zajistí elektrooptické zpravodajství. Senzorová výbava ale bude modulární. Později lze tedy vzducholoď doplnit o další komunikační systémy, včetně satelitních jako je Starlink, dále radary, LIDARy nebo multispektrálními senzory (vytvářející skládané snímky v různých částech elektromagnetického spektra). Zejména radiolokátory typu SAR budou klíčové pro poskytování obrazového zpravodajství za špatného počasí.

Platforma (vzdušný i pozemní segment) bude mobilní a přepravitelná v klasickém ISO kontejneru, a to také vhodnými dopravními letadly (kategorie C-130 nebo C-390). STRATOM lze nasadit například v Africe, kde česká armáda a ostatně celá Česká republika (s pomocí Francie) vystupuje čím dál aktivněji. STRATOM v Africe poskytne unikátní schopnosti nejen české armádě, ale i spojeneckým a místním armádám a místnímu obyvatelstvu a institucím.

V Africe, i díky větší angažovanosti Armády ČR, francouzské podpoře, a rostoucímu počtu obchodních cest roste povědomí o ČR. Ostatně možná proto Praha do Afriky posílá transportní letoun C-295 a drony ScanEagle, a za dva tři roky možná také STRATOM. Ostatně také v zadávací dokumentaci se mluví o tom, že pozemní segment STRATOM musí mimo jiné pracovat „v oblastech s klasifikací podmínek prostředí pracovat dle STANAG 4370 s označením klimatického pásma A2 „horké a suché“ (oblast jižní Evropy, jižní centrální Asie, střední a východní Afriky).“


Ministři obrany ČR, Francie a Estonska společně navštívili Mali koncem března. Šlo o jasnou francouzskou politickou podporu českým zájmům v Africe.

Pochopitelně STRATOM bude velmi zajímavou technologií pro menší a střední země na celém světě. Polsko může pomocí STRATOM sledovat Baltské moře i Kaliningrad, Ukrajina východní část své země a okupovaný Krym. Pro řadu afrických a středovýchodních zemí může jít o unikátní systém po pátrání po různých militantních skupinách, pytlácích, zločincích atd.

Klíčovou součástí STRATOM bude systém MODES (Modulární expertní systém). Jde o nezávisle běžící projekt pro autonomní rozpoznávání satelitních a leteckých snímků za pomocí strojového učení.

MODES bude umět procházet obrovské množství obrazových informací a autonomně vyhledávat, rozpoznávat a jinak vyhodnocovat nejrůznější objekty nebo scény. Systém ve zlomku dokáže sekundy např. určit nejen typ bojového vozidla, ale také počet vozidel a vojáků na určitém území. Možnosti systému MODES budou ale nepochybně daleko rafinovanější a propracovanější. MODES může také mnohé zjistit z délky vrženého stínu daného objektu – například množství ropy v zásobníku.


V minulých týdnech česká delegace ministerstva obrany v posledních týdnech a měsících zamířila do řady afrických zemí, mimo jiné Mali, Ghany, Burkina Faso, Gabon, Kamerun, Togo, Rwandy nebo Ugandy; větší foto / Foto: Twitter Tomáš Kopečný

Všechny tyto obrazové informace se budou zpracovávat v již fungujícím centru SATCEN ČR v Praze.

Ostatně to potvrzuje malá poznámka v knížce, podle které STRATOM bude moci vypátrat i konkrétní osobu. Zdá se tedy, že rozlišení STRATOM bude natolik velké, že MODES pomocí základních rysů hledaného člověka (výška, barva vlasů, oblečení, tvar postavy) bude porovnávat všechny nasnímané osoby na daném území a vyselektuje všechny, které se budou hledané osobě podobat. Stejně tak lze velmi rychle najít například kradené auto či motorku, nebo všechny osoby držící v ruce „Kalašnikov“.

„Planetární vyhledávač“, ať už využívající snímky z letadel, stratosférických platforem nebo družic obíhající Zemi je multimiliardový byznys budoucnosti. Obrovský potenciální trh je v civilní i vojenské sféře. Už nyní se spekuluje o tom, že na internetu budou běžně dostupné komerční vyhledávací služby, něco jako „planetární Google“, umožňující vyhledávat osoby, objekty, fenomény nebo scény na celém povrchu Země. Uživatel například zadá „Kolik aut je v Severní Koreji“ a „planetární Google“ pomocí strojového učení a satelitních snímků okamžitě poskytne odpověď.

STRATOM současně skvěle poslouží Integrovanému záchrannému systému – například okamžitě poskytne snímky nebo video z místa nehody na dálnici a vše pošle do tabletů policistů, hasičů a zdravotníků mířících na místo nehody. Ovšem v případě dobrého počasí a pokud se použijí jen elektrooptické senzory.

Vesmír je jednoduše obrovský byznys a zatím neobsazené pole – kdo dřív přijde, ten dřív bude mlít.


Vzorový satelitní snímek z SATCEN ČR; větší foto / Foto: Vojenské zpravodajství

GOLEM

„Oblast nízkých orbitálních drah, výšku do 1000 kilometrů nad povrchem Země, považuji, jestli to tak můžu říct, za nový kontinent čekající na objevení. Prakticky teď nemáme zákony, které by do detailu určovaly, jak se mají jednotlivé státy ve vesmíru chovat. Proto je extrémně důležité, abychom tam získali vliv co nejrychleji. Jen několik států na planetě je schopných technicky zvládnout vývoj a výrobu vesmírných technologií. Je to o národní mentalitě, úrovni vzdělávacího systému, zkušenostech a úrovni průmyslu. Mezi tyto státy můžeme hrdě započítat i Českou republiku,“ píše Babiš ve své knížce.

Český premiér Andrej Babiš dále v knížce potvrdil vývoj českého vojenského satelitu GOLEM. Vývoj, výroba a vynesení na oběžnou dráhu má stát čtyři miliardy korun. Již nyní se zkoušejí potřebné technologie na malých demonstračních satelitech rodiny VZLUSAT vyvinuté a vyrobené ve Výzkumném a zkušebním leteckém ústavu (VZLÚ).

Ve hře je také možnost vybavit satelity GOLEM iontovými motory využívající jako palivo zbytky atmosféry. Tento motor vyvíjí a testuje právě VZLÚ. Tento typ motoru dovolí usadit satelity na nižší oběžné dráhy, protože iontový motor umožní udržovat potřebnou oběhovou rychlost. Díky nízké oběhové výšce stačí družicím méně výkonná optika k poskytování kvalitních snímků nebo méně výkonné komunikační systémy.

Klasické satelity na nízkých oběžných drahách totiž narážejí do zbytků atmosféry, čímž se zpomalují a vlivem gravitace klesají do hustších vrstev atmosféry.  

Česká republika má nepochybně vědecký, technický a průmyslový potenciál podobné systémy vyvinout a vyrobit. Ostatně již existují reálné výstupy, jako satelity VZLUSAT (VZLUSAT-2 bude mít 3D polohový systém umožňující přesnou orientaci družice, a tedy i například kamery), družicové zpravodajské centrum SATCEN ČR, máme odborníky a výsledky v oblasti strojového učení, i první modely družice GOLEM. Demonstrátor VZLUSAT-2, který otestuje technologie pro družice GOLEM, poletí do vesmíru na podzim.


VZLUSAT-2 a v pozadí model družice GOLEM; větší foto / Foto: Twitter Tomáš Kopečný

„Na ministerstvu dopravy mají už teď plán, jak náš kosmický průmysl ještě víc nakopnout. Zásadní bude převést do resortu dopravy současný Výzkumný a zkušební letecký ústav. Je to nejvýznamnější výzkumná instituce, která se podílí na vesmírných programech. Teď je pod ministerstvem financí, ale na dopravě by si s ní poradili líp. Měli bychom naši vlastní Českou leteckou a kosmickou agenturu. Žádná nová instituce, jen silnější role už existujícího útvaru. Tam se totiž jako jediní vyznají jak v letectví a kosmonautice, tak v energetice, stavebnictví i bezpečnostních technologiích,“ uzavřel český premiér kapitolu o kosmických projektech.

Co vlastně brání dokončení programů STRATOM a GOLEM? Z vědeckého, technického a průmyslového hlediska vlastně neexistuje nepřekonatelná překážka.

Za Armádní noviny lze napsat – vývoj podobných špičkových komplexních systémů a technologií je jedinou cestou pro Českou republiku, aby se v „potravinovém řetězci“ posunula o pár příček nahoru.

Česká republika nebude mít nikdy velkou armádu, velké množství obyvatel, přístup k moři nebo strategicky významné nerostné zdroje. Toto nebudou nikdy oblasti, pro které budeme pro ostatní země nepostradatelnými partnery. 

Naší skutečnou strategickou konkurenční výhodou je průmyslová kultura naší země a schopnost systematicky řešit a vytvářet unikátní komplexní civilní i vojenská technologická řešení, která můžeme dodávat našim partnerům a spojencům bez toho, aniž bychom si kladli politické podmínky – to je extrémně zajímavé pro země menší a střední velikosti (nejen z hlediska území a počtu obyvatel). Těch je na celém světě víc než dost.

Nahlásit chybu v článku


Související články

Česká vojenská družice GOLEM

V souvislosti se spuštěním satelitního centra SATCEN ČR českého Vojenského zpravodajství se objevily ...

Stratosférické a bojové drony v Armádě ČR

Armáda ČR v následujících letech výrazně posílí své schopnosti v oblasti bezpilotních vzdušných ...

Armáda ČR poprvé vede misi Evropské unie v Mali

Ve strategicky důležité sedmnáctimilionové republice Mali, kde působí rovněž česká vojenská mise, ...

České satelitní centrum a vojenské družice – nová schopnost (nejen) pro AČR

Na konci roku 2019 zahájilo v rámci Vojenského zpravodajství (VZ) činnost Satelitní centrum ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • Scotty
  19:28 14.02.2022

  Byla podepsána smlouva na vývoj a dodávku systému STRATOM - Stratosférický obrazový systém pro pozorování pozemních cílů. Dodavatelem bude firma STRATOSYST s.r.o. a zakázka vyjde ...Zobrazit celý příspěvek

  Byla podepsána smlouva na vývoj a dodávku systému STRATOM - Stratosférický obrazový systém pro pozorování pozemních cílů. Dodavatelem bude firma STRATOSYST s.r.o. a zakázka vyjde na 98 749 000,-.
  https://smlouvy.gov.cz/smlouva... Skrýt celý příspěvek

  • cejkis
   22:02 14.02.2022

   Předpokládám, že se tím 5 slepenec ještě nepochlubil z důvodu, že to měl Babiš ve své knize.

   Předpokládám, že se tím 5 slepenec ještě nepochlubil z důvodu, že to měl Babiš ve své knize.

   • Scotty
    10:17 15.02.2022

    Předpokádám že má smysl chlubit se až výsledkem.

    Předpokádám že má smysl chlubit se až výsledkem.

 • Lada
  17:07 27.09.2021

  Vždycky když čtu, že budeme v něčem jediní na světě (viz Stratom), tak si říkám, že ostatní třeba vědí, proč do toho nechtějí jít... Ale chápu snahu VZLÚ získat peníze daňových ...Zobrazit celý příspěvek

  Vždycky když čtu, že budeme v něčem jediní na světě (viz Stratom), tak si říkám, že ostatní třeba vědí, proč do toho nechtějí jít...
  Ale chápu snahu VZLÚ získat peníze daňových poplatníků.Skrýt celý příspěvek

 • Takeda
  13:05 19.07.2021

  Hrůza je jen to, že se tim chlubí Babiš kvůli kampani. Udělal pro to opravdu něco?

  Hrůza je jen to, že se tim chlubí Babiš kvůli kampani. Udělal pro to opravdu něco?

  • Scotty
   15:06 19.07.2021

   Patrně to podporuje. Minimálně šéf Satelitního centra VZ v jednom rozhovoru řekl že premiéra přesvědčil o potřebnosti satelitů Golem. Třeba Starostové a Piráti mají také jako jeden ...Zobrazit celý příspěvek

   Patrně to podporuje. Minimálně šéf Satelitního centra VZ v jednom rozhovoru řekl že premiéra přesvědčil o potřebnosti satelitů Golem. Třeba Starostové a Piráti mají také jako jeden bod programu vypuštění vlastní družice. Takže podpora takového projektu u politiků existuje.Skrýt celý příspěvek

  • flanker.jirka
   18:48 19.07.2021

   Obecně, čekáte od politiků před volbami něco jiného?

   Obecně, čekáte od politiků před volbami něco jiného?

   • Pavel1
    21:57 19.07.2021

    Obecně čekám víc, než to co předvádí bureš, tedy jen přisvojování si cizích zásluh a shazování vlastní špíny na jiné.

    Obecně čekám víc, než to co předvádí bureš, tedy jen přisvojování si cizích zásluh a shazování vlastní špíny na jiné.

  • Pavel1
   21:51 19.07.2021

   Udělal.... Snížil rozpočet na vědu. https://plus.rozhlas.cz/petr-h...

   Udělal.... Snížil rozpočet na vědu. https://plus.rozhlas.cz/petr-h...

   • Clanek
    07:24 20.07.2021

    Tak doba je zla, clovek musi zacit setrit, no a snad byste nenavrhoval aby se zacalo od repky treba?!

    Tak doba je zla, clovek musi zacit setrit, no a snad byste nenavrhoval aby se zacalo od repky treba?!

 • Poly
  12:39 19.07.2021

  Nemůžu si pomoct, ale GOLEM na mě působí až moc bombasticky. Plnotučný satelit a ne jen malý cubesat (VZLUSAT-2) je ještě daleká budoucnost. Třeba takový iontový pohon neumíme, byť ...Zobrazit celý příspěvek

  Nemůžu si pomoct, ale GOLEM na mě působí až moc bombasticky. Plnotučný satelit a ne jen malý cubesat (VZLUSAT-2) je ještě daleká budoucnost. Třeba takový iontový pohon neumíme, byť VZlÚ něco zkouší, takže tím zajímavost docela klesá. Lucky-7 je taky taková malá testovací hračka, takže tam se, v případě zájmu o spolupráci, moc čerpat nedá.
  Co by takový projekt mohl splnit? No o něco menší závislost na spojencích, kteří takové vybavení (lepší) mají. A bude to drahé a to moc. A vyvezeme to někam ven, aby se fakt naplnil sen:

  "vývoj podobných špičkových komplexních systémů a technologií je jedinou cestou pro Českou republiku, aby se v „potravinovém řetězci“ posunula o pár příček nahoru."

  No to asi těžko, takže leda něco zprostředkujeme pro ostatní, kteří by z nějakého praštěného důvodu chtěli využívat snímkování z pouhých 4 satelitů. Takový projekt resp celá konstelace se nerozjede za 5 let.Skrýt celý příspěvek

 • liberal shark
  11:27 19.07.2021

  Jedním ze zajímavých úkolů dálkového průzkumu Země jsou odhady budoucí zemědělské úrody a tím i vývoje cen na komoditním trhu. A specificky v EU i boj s podvody ohledně ...Zobrazit celý příspěvek

  Jedním ze zajímavých úkolů dálkového průzkumu Země jsou odhady budoucí zemědělské úrody a tím i vývoje cen na komoditním trhu. A specificky v EU i boj s podvody ohledně zemědělských dotací zejména v Itálii a ve Španělsku, kdy se vykazují neexistující plodiny a uměle zvětšené plochy polí a luk.Skrýt celý příspěvek

  • Jura99
   16:59 19.07.2021

   Do budoucna je možností daleko víc, třeba sledovat, jestli lidi vstávají pravou nohou, jestli si čistí zuby, jaký volební lístek strkají do obálky atp. :-). (pozn.: podobné systémy ...Zobrazit celý příspěvek

   Do budoucna je možností daleko víc, třeba sledovat, jestli lidi vstávají pravou nohou, jestli si čistí zuby, jaký volební lístek strkají do obálky atp. :-). (pozn.: podobné systémy podporuju, ale pozor na svobodu, ta je velice cenná)Skrýt celý příspěvek

  • flanker.jirka
   18:53 19.07.2021

   toto nebude sledovat pole, ale "ovečky" s dobrou rozlišovací schopností, možnostmi rozpoznávání osob na základě pohybu postavy při chůzi a jiné markanty lze vypracovat slušnou ...Zobrazit celý příspěvek

   toto nebude sledovat pole, ale "ovečky" s dobrou rozlišovací schopností, možnostmi rozpoznávání osob na základě pohybu postavy při chůzi a jiné markanty lze vypracovat slušnou databázi pro velkého bratra pro ty co by náhodou neměli u sebe mobil.Skrýt celý příspěvek

   • tomas.kotnour
    01:39 20.07.2021

    Když jste tady nadhodil toto téma, tak si dáme teoretické cvičení. Možná si někteří pamatují film Nepřítel státu, kde postavu Willa Smithe sledují a identifikují ze satelitu. ...Zobrazit celý příspěvek

    Když jste tady nadhodil toto téma, tak si dáme teoretické cvičení. Možná si někteří pamatují film Nepřítel státu, kde postavu Willa Smithe sledují a identifikují ze satelitu. Současné komerčně dostupné systémy pro identifikaci tváří potřebují pro správnou funkci 40 pixelů na tvář, což vychází na 250 Px/metr, tedy 62 500 MPx na km2 plochy. Pokud má senzor o velikosti full frame (36 x 24 mm) rozlišení kolem 50 MPx, na 1 mm jeho délky pak připadá 250 obrazových bodů. Z toho nám pěkně vychází potřeba 1 mm délky snímače na každý metr povrchu a jeho plocha 1 m2 na sledování 1 km2. Systémy pro identifikaci postavy na základě pohybu dokáží pracovat s nižším rozlišením snímků, avšak zahrnují do výpočtu délky částí těla a někdy i úhly, které svírají, což jsou data při pohledu shora obtížně získatelná. Proto bych moc nepočítal se snížením potřebného rozlišení jednotlivých snímků. Pokud bychom proces obrátili a měli už vytvořenou databázi chůzí, bylo by možné zpětně odvodit potřebnou kvalitu vstupních dat.
    Pokud bychom se nemuseli při řešení tohoto úkolu spoléhat jenom na družici, ale bylo by možné zapojit i další prostředky, takže družice bude jenom detekovat postavy a identifikaci provedou např. kamery na povrchu a pohyb se dotrasuje, pak klesne potřebné rozlišení na 40 Px na metr...Skrýt celý příspěvek

  • matu
   12:04 20.07.2021

   K tomu, ale prece uz slouzi satelity rady Sentinel, na obezne draze jsou od 2014, vyuziti jejich dat jde ale pomalu, legislativa atd.

   K tomu, ale prece uz slouzi satelity rady Sentinel, na obezne draze jsou od 2014, vyuziti jejich dat jde ale pomalu, legislativa atd.

 • Scotty
  10:31 19.07.2021

  Bohužel díky nedomyšlenému zákonu o zadávání VZ muselo být výběr dodavatele obou zařízení zrušen, protože do soutěže přišla pouze jediná nabídka. Celý proces výběru dodavatele bude ...Zobrazit celý příspěvek

  Bohužel díky nedomyšlenému zákonu o zadávání VZ muselo být výběr dodavatele obou zařízení zrušen, protože do soutěže přišla pouze jediná nabídka. Celý proces výběru dodavatele bude muset začít znovu. Což nepochybně přinese zpoždění těchto zajímavých projektů.Skrýt celý příspěvek

  • Poly
   12:15 19.07.2021

   No podle mě jsou veřejné zakázky nastavené dobře. Sice se dají pěkně překroutit, ale to musí spolupracovat vhodná osoba/osoby, ale pokud ne, tak je to poměrně slušný kontrolní ...Zobrazit celý příspěvek

   No podle mě jsou veřejné zakázky nastavené dobře. Sice se dají pěkně překroutit, ale to musí spolupracovat vhodná osoba/osoby, ale pokud ne, tak je to poměrně slušný kontrolní orgán. Nebýt soutěže, tak by se zadávalo kdo co za astronomické ceny a ještě více by se dělaly kšefty po známostech.Skrýt celý příspěvek

   • Scotty
    12:39 19.07.2021

    Zrovna na zakázky jako jsou tyhle je nastaven naprosto špatně. Evidentně existuje pouze jediný dodavatel schopný/ochotný realizovat to co armáda požaduje. Ovšem výběrové řízení se ...Zobrazit celý příspěvek

    Zrovna na zakázky jako jsou tyhle je nastaven naprosto špatně. Evidentně existuje pouze jediný dodavatel schopný/ochotný realizovat to co armáda požaduje. Ovšem výběrové řízení se musí zbytečně vyhlásit dvakrát než je možné zakázku zadat na přímo. To je naprosto zbytečná ztráta času.Skrýt celý příspěvek

    • Poly
     13:22 19.07.2021

     A kdo určí, že evidentně je pouze jeden dodavatel? A kdo zkontroluje je, zda jim za to, že to je "evidentní" někdo pěkně nenasypal do kapsy?

     A kdo určí, že evidentně je pouze jeden dodavatel? A kdo zkontroluje je, zda jim za to, že to je "evidentní" někdo pěkně nenasypal do kapsy?

     • Scotty
      13:27 19.07.2021

      Do vyhlášeného tendru se přihlásil pouze jeden dodavatel. Tedy evidentně nikdo jiný zájem nemá. A není to jen tenhle případ. Zakázek které se ruší proto že přišla jediná nabídka je ...Zobrazit celý příspěvek

      Do vyhlášeného tendru se přihlásil pouze jeden dodavatel. Tedy evidentně nikdo jiný zájem nemá. A není to jen tenhle případ. Zakázek které se ruší proto že přišla jediná nabídka je víc.Skrýt celý příspěvek

     • kazd
      14:51 19.07.2021

      Odborník na VŘ opět v akci. Více dodavatelů je nástroj na zajištění, že si státní instituce nevymyslí blbost, kterou ji domluveny dodavatel dodá. AČR může nakupovat i v případě ...Zobrazit celý příspěvek

      Odborník na VŘ opět v akci. Více dodavatelů je nástroj na zajištění, že si státní instituce nevymyslí blbost, kterou ji domluveny dodavatel dodá. AČR může nakupovat i v případě jednoho existujícího dodavatele. To byste si ten zakon ale musel nastudovat a ne nas zde se svými domněnkami pravidelně obtěžovat.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      15:18 19.07.2021

      kazd Nemůže nakupovat ve standardním výběrovém řízení. Na to je třeba alespoň dvou nabídek jinak se VŘ musí zrušit. V případě nákupu vojenského materiálu můžou použít výjimku, ale ...Zobrazit celý příspěvek

      kazd
      Nemůže nakupovat ve standardním výběrovém řízení. Na to je třeba alespoň dvou nabídek jinak se VŘ musí zrušit. V případě nákupu vojenského materiálu můžou použít výjimku, ale to je pro tenhle případ patrně nepoužitelné.
      Rušit celé VŘ kvůli podání jen jedné nabídky je nesmysl. Kdyby někdo přemýšlel dalo by se od určité hodnoty postupovat cestou například znaleckého ověření nabízené ceny. U menších zakázek by bylo i to zbytečné.Skrýt celý příspěvek

     • The88
      16:17 19.07.2021

      Scotty: Nezlobte se, ale vas pohled je uzasne naivni. Nejklasictejsi formou manipulace verejnych zakazek je prave zadani specifikaci, ktere splni jen jediny, predem vybrany ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty: Nezlobte se, ale vas pohled je uzasne naivni. Nejklasictejsi formou manipulace verejnych zakazek je prave zadani specifikaci, ktere splni jen jediny, predem vybrany dodavatel. ZZVZ na to pamatuje. Nejenom ten cesky, je to naprosto bezne i ve svete. Zrovna MO CR neni schopne spravne koupit ani kancelarsky papir, takze bych chyby hledal spis tam...Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      21:56 19.07.2021

      The88 A co tedy navrhujete u takhle specifických VŘ kde skutečně nejsou dva zájemci? Postup podle zákona je zdlouhavý a ve výsledku povede opět jen k přímému zadání konkrétnímu ...Zobrazit celý příspěvek

      The88
      A co tedy navrhujete u takhle specifických VŘ kde skutečně nejsou dva zájemci? Postup podle zákona je zdlouhavý a ve výsledku povede opět jen k přímému zadání konkrétnímu dodavateli. Ovšem naprosto neproduktivně se tím zabije minimálně rok.
      Pokud má některý dodavatel pocit že jsou podmínky nastavené diskriminujícím způsobem v rozporu ze zákonem. Může zkusit podat žádost o změnu zadavateli nebo se obrátit na ÚHOS. V tomhle případě k ničemu takovému nedošlo a není tedy jediný logický důvod proč řízení rušit.Skrýt celý příspěvek

     • tctx
      08:46 20.07.2021

      kazd, The88 - a nechcete k tomu napsat neco vic nez jen “jses blbej”?

      kazd, The88 - a nechcete k tomu napsat neco vic nez jen “jses blbej”?

     • The88
      15:41 20.07.2021

      Scotty: Jsou tu dve roviny - pokud napisete VR, kde dostanete jenom jednoho zajemce, tak je napsane spatne. Pomineme-li zamer, pak jde ocividne o nedostatecny pruzkum trhu. Smyslem ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty:
      Jsou tu dve roviny - pokud napisete VR, kde dostanete jenom jednoho zajemce, tak je napsane spatne. Pomineme-li zamer, pak jde ocividne o nedostatecny pruzkum trhu. Smyslem VR je totiz obdrzet co nejvice nabidek a vyvinout tak tlak na obsah takovych nabidek.
      Druha rovina je spise administrativni: Pokud je z nejakeho duvodu nevhodne vypisovat VR, ZZVZ nabizi pomerne sirokou skalu vyjimek (§ 29), z nichz by podle meho nazoru hned nekolik bylo aplikovatelnych na tuto "druzicovou situaci".
      Z toho mi vyplyva zaver, ze MO CR chtelo soutezit, ale "opomenulo" zjistit, zda za stanovenych podminek budou nejaci soutezici...

      tctx: Rozhodne nikomu nerikam, ze je blbej. Naopak, naznacuji Scottymu, ze ani zakonodarce neni blbej a ZZVZ neni tak spatny, jak se zde v diskuzi casto objevuje. Osobne si naopak myslim, ze je prilis "gumovej".Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      18:51 20.07.2021

      The88 Pokud je poptávaný produkt tak specifický (nebo třeba pro jiné dodavatele finančně nezajímavý) že opravdu existuje jediný relevantní dodavatel a zároveň není (ať už za ...Zobrazit celý příspěvek

      The88
      Pokud je poptávaný produkt tak specifický (nebo třeba pro jiné dodavatele finančně nezajímavý) že opravdu existuje jediný relevantní dodavatel a zároveň není (ať už za jakéhokoli důvodu) možné použít výjimku. Je rušení vypsaného VŘ nesmysl.
      Taková perlička na závěr. Kdyby se nepřihlásil nikdo může rezort obrany zadat zakázku napřímo okamžitě. Jistě my můžete logicky vysvětlit proč to v jednom případě jde a v druhém ne.Skrýt celý příspěvek

  • cejkis
   21:36 19.07.2021

   Myslím, že ZVZ dává dostatek možností, jak to zadat i jedinému zájemci. Problém není zákon, problém jsou státní úředníci. Líná tlupa, která místo poradně připravené soutěže sere ...Zobrazit celý příspěvek

   Myslím, že ZVZ dává dostatek možností, jak to zadat i jedinému zájemci. Problém není zákon, problém jsou státní úředníci. Líná tlupa, která místo poradně připravené soutěže sere strachy a zadává vše na nejnižší cenu. A z principu, lidé kteří něco umí nejlevnější být nechtějí.Skrýt celý příspěvek

   • Scotty
    21:41 19.07.2021

    Je pouze jeden zájemce. To je ten problém.

    Je pouze jeden zájemce. To je ten problém.

   • Takeda
    12:23 20.07.2021

    Úředník se řídí zákonem, když je jen jeden zájemce, musí to zrušit podle zákona. Teda ne že by se úředníci nějak extra přetrhli, ale svádět na ně všechno taky nejde... Holt co jsme ...Zobrazit celý příspěvek

    Úředník se řídí zákonem, když je jen jeden zájemce, musí to zrušit podle zákona. Teda ne že by se úředníci nějak extra přetrhli, ale svádět na ně všechno taky nejde... Holt co jsme si zvolili, to nám napsalo zákony a to teď máme.Skrýt celý příspěvek

    • The88
     15:43 20.07.2021

     Proto by rozumny zadavatel nejdrive udelal pruzkum trhu, zejmena kdyz nehleda dodavatele housek...

     Proto by rozumny zadavatel nejdrive udelal pruzkum trhu, zejmena kdyz nehleda dodavatele housek...

 • cejkis
  10:18 19.07.2021

  Jan Grohmann

  Další zajímavé téma https://mobile.twitter.com/200...

  Jan Grohmann

  Další zajímavé téma https://mobile.twitter.com/200...

  • Poly
   12:00 19.07.2021

   Mnohem lepší je udělat to, co se má v takovém případě udělat. "Jakékoliv připomínky, návrhy, nápady k webu nebo tipy na články zasílejte prosím na adresu ...Zobrazit celý příspěvek

   Mnohem lepší je udělat to, co se má v takovém případě udělat.

   "Jakékoliv připomínky, návrhy, nápady k webu nebo tipy na články zasílejte prosím na adresu redakce@armadninoviny.cz"Skrýt celý příspěvek

  • Jan Grohmann
   13:09 19.07.2021

   Zítra

   Zítra

   • Upgrade
    14:20 19.07.2021

    Chcelo by to zase nejaky kontroverzny clanok o ekologii, nejak je tu nuda :)

    Chcelo by to zase nejaky kontroverzny clanok o ekologii, nejak je tu nuda :)

Načítám diskuzi...