Stručná historie Izraele: Kdo je cizinec v Palestině? Část 1.

Stručná historie Izraele: Kdo je cizinec v Palestině? Část 1.
Východ Slunce nad pevností Masada / (Zvětšit)

Navzdory názoru mnohých západních akademiků, politická historie Blízkého východu nezačala Sykes–Picotovou dohodou[1] o rozdělení vlivu v oblasti mezi Francouze a Brity ve dvacátém století. Mandátní Palestina ale i Egypt a Transjordánsko byly 30 let samostatnými regiony britského impéria. To ale nebylo v regionu nic neobvyklého, historie[2] tohoto pobřeží východního výběžku Středozemního moře je ze svojí drtivé většiny tvořena řetězcem neustálé imperiální dominance ze strany vnějších mocností; od Egypťanů, Chetitů, Hebrejců, Asyřanů přes Babylóňany, Peršany, Řeky, Římany, Araby a Turky až k Britům a Francouzům.

Biblická historie

Svatá země je dálnicí spojující Egypt s Mezopotámií přes Levantu. V průběhu staletí byla svědkem obrovského množství migrací a dobývání. Z etnického, kulturního a jazykového hlediska byla mnohem složitější mozaikou, než jakou dokáže zachytit jakékoliv jednoduché historické vyprávění, o které se zde přesto pokusím. Například město Jericho na dnešním Západním břehu Jordánu je často označováno za nejstarší město na světě. Archeologové zde vysledovali nepřetržitý vzorec osídlení po dobu jedenácti tisíc let. To znamená, že když byla před čtyřmi tisíci šesti sty lety postavena Chufuova pyramida v Gíze, bylo Jericho staré již více než šest tisíc let. Na velkou většinu této doby nemáme písemné památky. Zatímco židovská tradice říká, že Tóru dostal Mojžíš zhruba kolem roku 1200 př. n. l., většina vědců dnes datuje první kompilaci Tóry zhruba o 600 let později, v historii Jericha tedy celkem nedávno.

Nicméně začněme náš historický exkurz trochou biblického vyprávění. Zhruba tři tisíce let před naším letopočtem bylo území, které se později stalo Svatou zemí, známé jako Kanaán. V knize Genesis ve Starém zákoně Bůh slibuje Svatou zemi Abrahamovi a jeho potomkům. A tento slib je zopakován Abrahamovu synovi Izákovi a poté Izákovu synovi Jákobovi. Jákob později zápasí s andělem a dostane nové jméno Izrael. Jeho dvanácti synům – synům Izraele – ze kterých měli Izraelité vzejít, je podle tohoto biblického příběhu slíbena země Kanaán jako věčné dědictví. Také o tisíc let mladší Korán opakuje tezi, že země byla zaslíbena Bene Izrael, synům Izraele. Náboženská představa, že moderní Židé jsou stále syny Izraele, a tedy stále právoplatnými obyvateli Svaté země, byla základem některých nároků sionistů na nynější moderní židovský národní stát.

Existuje však i mnohem rozšířenější sekulární verze tohoto tvrzení, podle níž praotcové moderních Židů žili ve Svaté zemi již zhruba dva tisíce let před zničením Druhého chrámu Římany. To bylo následováno vyhnáním, neustálým stěhováním, marginalizací, odpíráním státní příslušnosti, pronásledováním a pokusy o genocidu. Proto je podle tohoto tvrzení správné a přirozené, aby se dnešní židé vrátili do Svaté země a vybudovali zde vlastní etno-národní stát.

Politická stránka tohoto argumentu je samozřejmě předmětem ostrých sporů, kterou není možné objektivně rozhodnout. Ať o něm argumentuje kdokoliv, všechny pokusy o objektivní rozsouzení věci v jádru vyjadřují politickou preferenci. To pak platí ještě výrazně více u otázek náboženských. Ostatně jak objektivně řešit překrývání slibů různých náboženství ohledně jednoho kusu území, které je hodnotné primárně svojí polohou na křižovatce velkých kultur.[3] Jak poznamenala Golda Meirová: „Mojžíš nás 40 let vodil pouští, aby nás přivedl na jediné místo na Blízkém východě, kde není ropa.“

Tento článek je součástí exkluzivního obsahu Armádních novin! Chci PREMIUM účet

Související články

Palestinské teroristické hnutí Hamás: Původ, financování, vláda v Gaze, selhání Netanjahua

Před několika dny palestinské teroristické hnutí Hamás podniklo masivní překvapivý útok skrz ...

Městské bojiště Gaza: Hamás se na izraelský útok připravoval deset let

Izrael, toho času ve válečném stavu, právě provádí to, co umí jen málokterá země na světě. ...

Jakub Szántó: Izrael proti vedení Hamásu aktivoval legendární jednotku „odplaty“ Kidon

„Po Hamásu, a to včetně jeho zahraničního vedení, které je v exilu v Libanonu, v Turecku a Kataru, ...

PREMIUM Teorie vítězství Izraele. Zničit Hamás. Ale co dál?  

Po ukončení dočasného příměří se Izrael vrátil ke svému vyhlášenému cíli zničit teroristickou ...

Do diskuze PREMIUM článku mohou přispívat jen uživatelé s premium účtem.