Tak svět odplácí aneb zpackaná střelba na Libavě

BVP-2 Armády České republiky; ilustrační foto / army.cz

Základní zákon funkčnosti ozbrojených sil: Čl.1: Velitel má vždy pravdu. Čl.2: Pokud ji nemá, platí článek čis.1.

Popis mimořádné události

Průběh cvičné střelby:

Mimořádná událost se zraněním vojáků a poškozením BVP-2 se udála ve středu 18. května 2016 ve 21:45 při nočních ostrých cvičných střelbách na střelnici VVP Libavá.

 

 

Trojice BVP-2 vyrazila vedle sebe ve třech drahách v jedné řadě proti terčům v rozestupu 50 až 70 metrů. Úkolem bylo v posloupnosti třikrát po sobě splnit následující střeleckou úlohu: nejprve vést střelbu dávkou z 30mm automatického kanonu z místa, poté za jízdy z kulometu.

 

Bojové vozidlo pěchoty (BVP) velitele M. Kulišťáka, které hraje v mimořádné události klíčovou roli, jelo v levé dráze, později zasažené sousední BVP jelo v prostřední dráze. Všechna tři BVP měla jet při plnění palebné úlohy ve stejné linii, jak stanovovala bezpečnostní opatření.
 

Na 30mm automatickém kanónu BVP velitele M. Kulišťáka došlo k technickým problémům, bránícím ve střelbě. Takže na prvních dvou zastávkách se z kanónu nedalo střílet pro onu závadu. Ve snaze závadu odstranit se kanón podařilo zprovoznit až na třetí zastávce. Střelba z kanónu byla tak provedena až při třetí zastávce, při které bylo vystřeleno 6 až 7 ran.

 

V důsledku snahy odstranit závadu na kanónu s cílem splnit úlohu cvičné střelby došlo k tomu, že BVP velitele M. Kulišťáka zahájilo střelbu později než ostatní BVP, které pokračovaly v jízdě. Tím došlo k tomu, že v okamžiku zahájení střelby BVP velitele M. Kulišťáka se nacházelo 200 m za BVP na jeho pravé straně.

 

Střelbou z BVP velitele M. Kulišťáka byl zasažen BVP po jeho pravé straně nacházející se více než 200 m před BVP velitele M. Kulišťáka. Byl zasažen jedním výstřelem.
 

J. Bartošík: „Mohli se dostat před nás v době, kdy se v našem BVP řešila závada na kanónu,“ zaspekuloval řidič BVP, z něhož vyšla osudná střela .

 

Velitel zasaženého BVP Lukáš Kadlec: „Vozidlo po naší levé straně se asi opozdilo,“ uvedl před soudem s tím, že on sám je neviděl, protože výhled na levou stranu mu zakrývá kanón. „Sledoval jsem vozidlo po pravé straně, a to jelo taky pořád dál,“ konstatoval velitel s tím, že žádný pokyn k zastavení nedostal.

 

BVP velitele M. Kulišťáka mělo potíže nejen s kanónem, ale i s ventilátorem ve věži, který odsává zplodiny. „Neudělalo se nám kvůli tomu špatně, ale bylo to nepříjemné,“ řekl už dříve u soudu Kulišťák.
 

Připravenost osádky BVP:

Pro velitele BVP M. Kulišťáka a střelce L. Niedermeiera to bylo první noční cvičení s ostrými střelbami. Navíc M. Kulišťák je zařazením jen střelec BVP, nikoli velitel BVP. Pouze na noční cvičnou ostrou střelbu byl ustanoven velitelem BVP, aniž by ho k tomu předurčoval předchozí výcvik a potřebné zkušenosti k velení BVP. Osádka, velitel a střelec, tak byla sestavena z vojáků bez potřebných zkušeností k provedení noční ostré střelby.
 

Věž střelnice:

Věž střelnice k řízení střelby je umístěna stranou od pojezdových drah, po kterých jedou při střelbě bojová vozidla, v nevhodném úhlu. Vzhledem k pozorovací vzdálenosti a nedostatečnému výhledu vlivem terénu nelze z věže pozorovat pohyb bojových vozidel po pojezdových dráhách. V čase střeleb (květen 21:30) panovala i špatná viditelnost. Řídící střelby tak nemohl zpozorovat, že BVP nejedou v jedné linii v důsledku, že jeden BVP zaostává v pohybu.
 

Technický stav 30mm kanónu:

Podle technika roty Jiřího Smetáka BVP nasazená při ostré cvičné střelbě byla v pořádku a po technických kontrolách. „Kontrola se dělala vždy před střelbou a pravidelně jedenkrát za rok,“ prohlásil při jednom z líčení u soudu.

 

Rozsudek

Za zásah bojového vozidla pěchoty při nočních střelbách na Libavé, který zranil dva vojáky, potrestal olomoucký okresní soud pouze velitele BVP Marcela Kulišťáka. Za ublížení na zdraví z nedbalosti mu uložil roční trest s podmíněným odkladem na 18 měsíců. Zbývající dva obžalované, střelce vozidla a řídícího střeleb, zprostil soud obžaloby. Podle soudkyně nešlo v jejich případě o trestný čin. Ztotožnila se tak s návrhem obžaloby.
 

Obžalovaný Kulišťák měl povinnost hlídat si pozici. Nejedná se jen o nešťastnou náhodu. Jsme mezi vojáky z povolání, jde o bojové cvičení a bezpečnostní opatření je potřeba dodržovat. Nevědomá nedbalost je tady dána. Byť se mu bude zdát rozhodnutí nespravedlivé vůči ostatním, myslím, že během těch tří minut mohl bezpečnostní opatření dodržet,“ řekla soudkyně. Podle ní hrála svou roli i nezkušenost obžalovaného.
 

U zbývajících dvou obžalovaných, střelce vozidla a řídícího střeleb, který měl na věži střelnice na starost dodržení zásad bezpečnosti, rozhodla soudkyně o zproštění obžaloby. Ztotožnila se s návrhem obžaloby, že ze své pozice události ovlivnit nemohli. Řídící střelby podle soudu z řídicí věže nemohl rozdílnou vzdálenost BVP vidět, stejně tak jako střelec ze své pozice. „Porušení důležité povinnosti u nich prokázáno nebylo. Tu reálnou možnost zjistit ten stav, to zaostávání vozidla, neměli ti dva obžalovaní, ale pouze ten, který byl uznán vinným,“ řekl ČTK žalobce.

 

MO požaduje po veliteli BVP M. Kulišťákovi náhradu způsobené škody ve výši více než 2,2 milionu Kč. Jde o škodu na zasaženém BVP a bolestné a odškodné pro vojáky, kteří byli střelbou zraněni. Částka narůstá kvůli úroku z prodlení od počátku zahájení trestního stíhání v prosinci 2016.

 

Vyhodnocení příčin mimořádné události

Mimořádná událost, která vyústila k zasažení BVP střelbou a tím ke zranění vojáků, je v celém svém řetězci příčin a následků systémovým selháním, nikoliv jen selháním jednotlivce ve smyslu trestního stíhání a odpovědností za způsobenou škodu.

 

Primární příčina:

 

Velitel BVP M. Kulišťák byl jediným, kdo měl a mohl ze své pozice zaregistrovat zaostávání svého vozu. Byl obeznámen s bezpečnostními předpisy a jako velitel osádky nedodržel bezpečnostní opatření a nenařídil zastavení palby ve chvíli, kdy BVP nebylo v linii s ostatními. Pomáhal střelci odstranit závadu na úkor svých povinností. Při dodržení bezpečnostních předpisů by se zabránilo mimořádné události.

 

Sekundární nepřímé příčiny:

 

Nedostatečná vycvičenost velitele BVP a střelce. Pro velitele a střelce BVP to bylo první noční cvičení s ostrými střelbami. Jde zejména o odlišné podmínky vizuálního pozorování bojiště a rozeznávání cílů v noci. Otázka: prošli nácvikem vedení bojové činnosti, zejména střelby, v nočních podmínkách jak na pozici střelce, tak velitele BVP?

 

Nezodpovědné ustavení velitele BVP. Do funkce velitele BVP byl ustanoven ten, který nebyl k této funkci kvalifikován předchozím výcvikem. Proto ten, kdo jej do funkce velitele BVP jmenoval, se nepřímo podílí na vzniku mimořádné události.

 

Řídící střelby. Na věži střelnice má na starost dodržení zásad bezpečnosti. Ze své pozice na věži střelnice vzniklou událost ovlivnit nemohl, tj. zabránit střelbě zaostávajícímu BVP. Je to důsledkem toho, že z polohy věže vůči pojezdovým drahám nemohl rozdílnou vzdálenost jedoucích BVP vidět. Chybná poloha věže střelnice se tak nepřímo podílí na vzniku mimořádné události. Nepřímou odpovědnost za to nese ten, kdo schválil nevhodnou polohu věže střelnice tak, že z ní nelze sledovat dění na pojezdových drahách. Tím je vyloučeno, aby řídící střelby mohl včasným rozhodnutím zabránit nesprávnému provádění ostrých cvičných střeleb.
 

Nicméně, bylo při přípravě soudního řízení potvrzeno šetřením na místě, zda řídící střelby z věže střelnice nemá či má přehled o dění na pojezdových drahách?

 

IT vybavení střelnice. Nejde jen o to, že věž střelnice je nevhodně položena tak, že řídící střelby nemůže pozorovat dění na pojezdových drahách a včasným rozhodnutím zabránit nesprávnému provádění ostrých cvičných střeleb, ale skutečnost, že řízení střelby zamrzlo pomalu v praporkové době.

 

Proč není střelnice vybavena odpovídajícími IT technikou, počínaje kamerovými systémy, elektronickým vyhodnocováním zásahů na terčích, konče GPS sledováním pohybu bojových vozidel a tomu odpovídajícímu softwarovému vybavení nejen k záznamu dění na střelnici, ale především k analytickému vyhodnocování činnosti jednotlivých členů osádky bojových vozidel. O virtuálním vytváření bojového prostředí ani nemluvě.

 

V nákladech na munici cvičná střelba jednoho BVP-2 v rozsahu střelecké úlohy soudně řešené je řádově v hodnotě 100 tisíc Kč. Když by se spočítaly roční náklady střelnice na celý objem zde vystřelené munice všemi typy bojových vozidel, tanků, OT, BVP, tak up-to-date IT vybavení střelnice by činilo jen zlomek této částky. Pro ministerstvo obrany (MO) je zřejmě snazší vymáhat náhradu škody než se postarat o vybavení střelnice tak, aby odpovídalo soudobým potřebám výcviku osádek bojových vozidel.

 

Všechny sekundární nepřímé příčiny mimořádné události jdou za AČR, resp. MO.


 

Chyby v přípravě trestního řízení

Vyhodnocení funkčnosti 30mm automatického kanónu

Zdá se, že soud se nezabýval rozporem mezi tvrzením technika roty, že BVP nasazené při ostré cvičné střelbě byly shledány před střelbou v pořádku a skutečností, že kanón BVP M. Kulišťáka byl schopen vést střelbu až po nápravě závady na třetí zastávce. Bylo provedeno vyšetření, proč došlo ke selhání funkce kanónu a co bylo příčinou selhání? Bylo to funkční selhání, jehož příčinou byla chybná technická příprava kanónu ke střelbě, nebo se to stalo chybnou obsluhou kanónu a či chybným nabitím zásobníku municí?

 

Při každé havárii technického zařízení, tím spíše zbraně, ať má jakýkoli původ, součástí šetření je vyhodnocení technického stavu havarovaného zařízení. Že příčinám selhání funkce kanónu nebyla v procesním řízení věnována asi dostatečná pozornost, plyne z vystoupení všech účastníků řízení. Navíc takové vyhodnocení je důležité pro uživatele, tj. AČR, aby se včasným opatřením zabránilo možným selháním, které doprovázely šetřenou mimořádnou událost.
 

Balistické vyhodnocení střelby

Řidič BVP Bartošík vyslovil domněnku: „Střelec možná střílel na terč vedle, zmýlit si terč se může stát. Možné je podle něj také to, že došlo při střelbě k vychýlení kanónu vlivem zpětných rázů.“ Velitel BVP M. Kulišťák k tomu dodal, že náboj, který zasáhl vedlejší vozidlo, mohl být vadný. Nasvědčuje tomu podle něj to, že „z kanónu se střílí dávkami, ale jen jeden se vychýlil z osy a zasáhl vedlejší vozidlo”. Bylo těmto sdělením věnována pozornost?

 

Z toho plynou následující otázky:

- Kolik bylo vystřeleno ran, šest nebo sedm, či více nebo méně?

- Byla provedena střelecká zkouška, zda při střelbě na sousední terč je možné při konfiguraci poloh, které zaujímaly obě BVP při mimořádné události, zasáhnout sousední BVP?

 

Byly dopady střel na terč vystřelené kanónem BVP M. Kulišťáka na terčích dohledány, buď na jeho terči či na terči sousedního BVP k vyhodnocení skutečného zamíření kanónu BVP M. Kulišťáka, při níž bylo zasaženo sousední BVP, nebo dohledání nebylo vůbec provedeno.

 

U střelce BVP L. Niedermeiera rozhodlo o zproštění obžaloby mimo jiné to, že si nemohl zasaženého BVP zavčas všimnout, protože z pozice střelce má omezený výhled vpravo. Střelec při vedení palby zamiřuje kanón přes zaměřovač. Tudíž vidí cíl, na který zaměřuje.

 

Takže z toho plynou dvě alternativy příčiny zásahu sousedního BVP:

- Když vypálená střela zasáhla sousední BVP, tak jej střelec musel vidět ve svém zaměřovači před tím, než zahájil střelbu. To vyvrací výrok, že si nemohl zasaženého vozu zavčas všimnout, protože z pozice střelce má omezený výhled vpravo.

- Když se střelci na zaměřovači nezobrazoval sousední BVP, a přes to došlo k zásahu sousedního BVP, pak jeho zásah má původ v technické závadě na zbraňovém systému 30 mm kanónu, v systému řízení palby, zejména ve stabilizaci kanónu, resp. munici.

 

Byla provedena demonstrační střelba, aby se prokázala příčina, proč byl sousední BVP zasažen? Její provedení je důležité i pro uživatele, AČR, pro zdokonalení výcviku obsluh BVP a vyvarování se možných mimořádných událostí.
 

Technický stav BVP-2

 

Vždyť BVP-2, ze kterého byla vystřelena osudová rána, je zbraňový systém výrobně starý minimálně 28 let, morálně zastaralý ještě déle. Je ho technický stav je na hraně funkční spolehlivosti, možná už za přípustní hranou. To je obzvlášť významná okolnost pro bezpečnou funkci zbraňového systému. Z toho logicky vyplývá zásadní otázka, byla po inkriminované střelbě ověřena funkčnost zbraňového systému ve smyslu předepsaných technických podmínek? Bylo ověřeno, že pracuje bezchybně? Závada na funkci kanónu při cvičné střelbě svědčí o tom, že se dá o tom pochybovat.

 

Náhrada škody

Tvrzení obhájce, že za škody způsobené činností ozbrojených sil nebo vojáky odpovídá stát. to v případě mimořádné události nelze uplatnit. Zde se jedná nikoli o vztah mezi AČR a občanskou veřejností, ale o vztah mezi AČR, zaměstnavatelem, a vojákem, zaměstnancem. To upravuje zákon 221/1999 Sb o vojácích z povolání, část sedmá, Náhrada škody, hlava I, Odpovědnost vojáka za škodu způsobenou státu.

 

V paragrafu § 101 je uvedeno:

(1) Voják odpovídá státu za škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením svých povinností při plnění služebních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.

(2) Byla-li škoda způsobena také porušením povinností ze strany státu, odpovědnost vojáka se poměrně omezí.

(3) Zavinění vojáka prokazuje nadřízený, s výjimkou případů uvedených v § 104 a 106.

V § 102 se uvádí: Voják neodpovídá za škodu,

a) která vyplývá z rizika řádného výkonu služby,

b) kterou způsobil při odvracení nebezpečí, které hrozilo životu nebo zdraví, nebo škody, která hrozila majetku, jestliže tento stav sám úmyslně nevyvolal a počínal si přitom způsobem přiměřeným okolnostem,

c) kterou způsobil ve stavu, kdy bez vlastního zavinění nebyl schopen ovládnout své jednání nebo posoudit jeho následky.

Paragraf § 126 pojednává o zproštění státu za odpovědnost za škodu:

(1) Stát se zprostí odpovědnosti zcela,

a) byla-li škoda způsobena tím, že poškozený voják zaviněným jednáním porušil právní nebo jiné předpisy anebo rozkazy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu služby, ačkoliv s nimi byl řádně seznámen,

b) přivodil-li si poškozený voják škodu po požití alkoholických nápojů nebo po vědomém užití jiných návykových látek 31) a služební orgán nemohl škodě zabránit, a jestliže tyto skutečnosti byly jedinou příčinou škody.

(2) Stát se zprostí odpovědnosti zčásti, jestliže skutečnosti uvedené v odstavci 1 byly jednou z příčin škody.
 

V duchu zákona je tedy zásadní, že zavinění vojáka prokazuje nadřízený. V tomto případě by to měl být velitel 71. mechanizovaného praporu, resp. velitel 7.mechanizované brigády v Hranicích, jejímž příslušníkem je M. Kulišťák, nikoliv MO v Praze, protože mu není nadřízeným. Navíc podle sdělení obhájců ani sama AČR nezjistila, že by někdo při osudných střelbách udělal chybu. Podle AČR se stala nešťastná náhoda.
 

Je tak krajně nespravedlivé, aby jen M. Kulišťák nesl odpovědnost za způsobenou škodu, viz § 126, odst. (2), ve výší přesahující částku 2,2 milionu Kč.

 

Ke srovnání úhrada za škodu podle zákoníku práce, zákon 262/2006 Sb. Výše požadované náhrady škody způsobené z nedbalosti, § 257, odst. (2), nesmí přesáhnout u jednotlivého zaměstnance částku rovnající se čtyřapůlnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku před porušením povinnosti, kterým způsobil škodu. To omezení neplatí, byla-li škoda způsobena úmyslně, v opilosti, nebo po zneužití jiných návykových látek. V aplikaci na škodu vzniklou mimořádnou událostí na Libavě by požadovaná úhrada by nemohla být vyšší než desetina částky požadované MO.

 

Závěr

Cvičná ostrá střelba ze zbraní je vždy stresující záležitostí i v mírové době. Proto při ní často dochází ke zkratovitému jednání, které vede někdy k mimořádným událostem. Což se stalo i M. Kulišťákovi a důsledkem je spáchání trestného činu a způsobení škody, ač prokázal se svým střelcem L. Niedermeierem učebnicový příklad chování vojenského profesionála v krizové situaci.

 

M. Kulišťák na základě důsledků vzniklých mimořádnou situací, by jistě teď řešil vzniklé problémy tím nejjednodušším způsobem. Položil by nohy na pult řízení a suše by oznámil řídícímu střelby: „Kanón nestřílí, tak i já nebudu střílet.“ A vyčkal by na technika roty až závadu na kanónu odstraní.

 

Je to však správné poučení pro chování v reálném boji? Nic neudělat k odvrácení krizové situace a nechat své spolubojovníky „na holičkách“. Na to ať si každý podle svého svědomí odpoví.

 

Pracovníci MO už na to „správně“ odpověděli. Předepsali M. Kulišťákovi úhradu vzniklé škody v plné výši, jak je to široce publikováno v tisku a na internetu. Určitě je to motivující pro zájemce o službu v AČR, když vidí, že i jim by se mohlo stát, že budou muset uhradit škodu, kterou způsobí v přípravě na službu vojenského profesionála v zájmu ČR. To rozhodnutí MO jistě „pozitivně“ přispěje k náboru pro službu v AČR.

 

V podstatě byla způsobena vedlejší škoda, která je nedílnou součástí výcviku, s jako takovou musí AČR počítat. Kdyby byl M. Kulišťák politikem, a ne vojákem, jak je, tak ona vedlejší škoda by mu byla eufemisticky připsána jako „kolaterální škoda“, za níž netřeba nést odpovědnost, protože vznikla pro ušlechtilé cíle a poslání.

 

Ale že je vycvičený voják, tak M. Kulišťák rozkazy plní bez odmluv a přes všechny překážky, které se mu kladou do cesty. Bez ohledu na následky, které si ve stresující situaci ani neuvědomuje, protože jeho hnací silou je splnit do všech důsledků uložený rozkaz. Tak jak jej k tomu vedli jeho nadřízení, velitelé 71. mechanizovaného praporu a velitel 7. mechanizované brigády.

 

To neznamená, že se má pouze říci: „Tak svět oplácí“.
 

Před odvolacím řízením by se měly kvalifikovaněji posoudit všechny příčiny, které vyústily v mimořádnou událost, jak stresové v důsledku nedostatečné vycvičenosti, tak funkčnost 30mm automatického kanónu a celého zbraňového systému.

 

Nestačí odsoudit jen na skutečnosti, že jediným původcem mimořádné události je velitel BVP, kdo měl a mohl ze své pozice zaregistrovat zaostávání svého vozu a tím, že nenařídil zastavení palby, zavinil vzniklé škody. Je třeba vzít do úvahy i technické příčiny, které by mohly být onou skutečnou příčinou vzniklé mimořádné události.

 

Pokud by se prokázalo, že mimořádná událost má technický původ, tak velitel BVP-2 M. Kulišťák by se dopustil pouze kázeňského přestupku nedodržením bezpečnostních opatření.

 

To vše by se mělo vykonat nejen k vynesení spravedlivého rozsudku jak ze strany trestní, tak za způsobenou škodu, ale i k napravení reputace samotné AČR, narušené nepochopitelným vymáháním škody MO na veliteli BVP M. Kulišťákovi.

 

Poznámka autora: Článek byl zpracován pouze na základě informací uvedených v denním tisku o průběhu soudního řízení.

Nahlásit chybu v článku

Doporučte článek svým přátelům na sociálních sítích

Související články

Rychlost a útok: Polská armáda hledá nástupce BVP-1

Podobně jako Armáda ČR, také polská armáda již několik let vyhlíží nástupce letitých bojových ...

Polsko-český projekt končí? Poláci chtějí vlastní BVP Borsuk

Polské ministerstvo obrany podle informací Defence24 uvolnilo další finance na vývoj domácího ...

BVP pro Armádu České republiky: Sedm kandidátů

Sedm společností projevilo zájem dodat Armádě České republiky pásová bojová vozidla pěchoty (BVP). ...

Bojové vozidlo BVP-1 vstává v ruské armádě z mrtvých

Minulý týden ruská agentura RIA Novosti informovala o „reinkarnaci“ bojového vozidla pěchoty BVP-1. ...

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

Zvýraznit zeleně příspěvky za posledních:
Stránka 1 z 2
 • astor
  08:12 01.12.2018

  Náhrada škody? Pamatuji si situaci, kdy velitel palebné čety, absolvent VKVŠ "špagát" dal vztyčit OTR pod elektrickým vedením, kterého si v šeru nevšiml. Jeden mrtvý a dva těžce zranění "opičáci"(slangová přezdívka druhu obsluhy)... Amatér dostal na výběr a stal se z něj voják z povolání. Tady by měl viník taky dostat na výběr, službu v Afghánistánu (koloniích), basa a nebo cálovat... Jinak případ ukazuje na ostudnou úroveň výcviku a velení. Zaplať pánbůh, že není válka, naše profesinální vládní vojsko je dobré tak na hlídání základen našich spojenců v koloniích a nebo mostů a tunelů na železnici..

 • veterán
  06:24 21.07.2018

  Jak fungovalo spojení? Jak mezi řídícím střelby a ve vozidle? Hlásil velitel BVP závadu na zbrani a jak na ní reagoval řídící střeleb? Jestli jsem to dobře pochopil, byly 3 střelecké úkoly a po splnění jednoho úkolu byl přesun do další pozice na další úkol. Hlásili velitelé jednotlivých mašin splnění úkolu řídícímu a ten vydával pokyn k přesunu do další pozice? Dal by řídící střeleb povel k přesunu na další pozici pokud by neměl potvrzené od všech posádek splnění úkolu? Je schopen řídící střeleb je vést, i když nevidí vozidla? Několikrát jsem na té střelnici jako velitel BVP byl, naštěstí s jiným útvarem. Je to zbabělost hodit vše na nového kluka. Pokud mám nezkušené vojáky, musím tomu i přizpůsobit výcvik. Předpokládám, že kluci jako nezkušení neměli před první ránou ručně natažený kanon a zatímco ostatní stříleli, oni teprve "pumpovali" a pak se snažili vše dohnat. Ale od toho tam má být řídící, aby měl informace od střílejících, pokud je nemá, tak si je vyžádá a na základě toho, řídí dál průběh cvičení. Jinak tam může sedět vycpanej jezevec, taky nic neuvidí, taky za nic nemůže.

 • flash666
  19:01 25.06.2018

  Dovolil sem si udelat v Arme 3 s RHS Rus jednotka mensi rekonstrukci, optika by mela snad odpovidat, to mohou potvrdit zdejsi jedinci, vzdalenost cca 220m, vozidla sem umistil baj voko stejne, tak aby cilove nesvitilo na horizontu. Samozrejme ze to neodpovida vubec tomu co videl a nevidel strelec, ale aspon dle tohoto musel mit strelec bvp v zamerovaci, kdyz strilel na 200m nebo strilel na slepo... nemohl strilet nejak moc hodne doprava na tu vzdalost aby strela prosla dverma vzadu a udelala popsana zraneni, posadce...

  v tutom odsazeni to zacina registrovat zasahy na bvp
  https://steamuserimages-a.akam...

 • flash666
  18:26 25.06.2018

  me zarazi ze se vubec neprovedla rekonstrukce jak se to melo udajne stat, dale pak jakto kdyz udajne vystrelil davku 6-7 vystrelu tak pratelsky BVP zasahla jenom jedna apod. na 200m 2a42 nebude mit takovou nepresnost, a o ridicim se nebudu ani vyjadrovat...

  Byla BVP osvetlena jak mela?
  Co znamena ze strelec nemohl videt BVP napravo, snad bud ho videl nebo nevidel v zamerovaci, kanon by nemel strilet mimo zaber zamerovace... pokud ho ,,nevidel" kvuli tomu ze ho proste v NVG nevidel je jina

  jinak rozsudky soudu nejnizsich instanci bych vubec neresil, to je komedie co se tam odehrava... to nema se soudnictvim nic spolecnyho, to je jako si jit pro rozsudek na mimibazar, a rek bych ze jsou to i stejny lidi

 • JirkaM
  23:18 20.06.2018

  V roce 1999 jsem si třikrát vystřelil ze samopalu na cvičení na Libavé.

  1. byl jsem naprosto dezorientovaný, vojáci z povolání byli pečlivě schovaní daleko ode mne
  2. průměrné IQ vojáků z povolání v okruhu 100 km bylo na hranici demence, možná pod ní

  Podle mě je trestání Kulišťáka naprosto nefér. Buď je nepříčetný, nebo prostě dělal co mohl a nehody se prostě stávají.

 • Charlie
  13:48 20.06.2018

  Mě by zajímalo, jestli někdo udělal rekontrukci události, aby si soud dokázal představit, jaký hovno je z Bevka v noci vidět. Bába co to soudila si podle mě představila tank, kterej viděla v televizi, jak jede pred jejím SUV po silnici a řekla si "ten ho musel vidět" a bum, máme rozsudek.

  To samozřejmě neřeší, že je to primárně průser armády, která to měla vyšetřit, dát odškodný a k civilnímu soudu se to nemělo vůbec dostat.

  Každopádně tu máme chudáka kluka, kterej dolatil na tragickou souhru událostí a pár dalších kluků, který ho maj do konce život a"na krku", minimálně u sebe v hlavě. A pak se bude brečet, jak sou nenaplněný tabulkový místa...

 • Zbrojir
  20:08 18.06.2018

  1. Skutečnost, že v takové situaci, kdy někdo v mezních podmínkách udělá při výcviku chybu, nakonec odsoudí „spolubojovníka“, poškozenému nijak nepomůže, spíše je třeba vyřešit kvalitní systém odškodnění a péče o zraněné či pozůstalé.

  2. Jednalo se o řetězení více chyb a nedostatků, od nedokonale vybavené střelnice, přes nezvládnutí řízení střeleb na profesionální úrovni až po selhání min. dvou nezkušených členů osádky (zde vycházím jen z textu článku).

  3. Za spravedlivé v tomto modelu určování viny (a já s ním mám velký problém) by tedy muselo být proporcionální rozdělení odpovědnosti mezi státní instituci – ozbrojené síly, velitele odpovědné za inkriminovaný výcvik ve střelbě z BVP až po cvičící vojáky. Největší podíl na takové události má nepochybně ten, kdo nezajistil odpovídající materiální podmínky a profesionální řízení výcviku, nikoli pod stresem situace chybující nezkušený voják. Navíc nevím, zda bylo vůbec prokázáno, že „velitel“ o zaostávání svého vozidla v sestavě vůbec věděl….

  4. Stávající model, kdy orgány činné v trestním řízení celé měsíce studují konkrétní mimořádnou událost a primárně hledají, komu „přišít“ vinu, kdy obvinění institucí (zejména státních) a vysokého managementu je zde tabu, je zjevně nespravedlivý. Znám-li výsledek, vždy najdu argumenty, co ten, či onen mohl udělat více tak, aby k mimořádce nedošlo. Jenže tyto informace mám zpravidla až ex post.

  5. Pokud si vzpomínám, podle stejného modelu chtěli odsoudit i onoho řidiče, kladli mu za vinu, že ačkoli dítě bylo mezi matkou a tchýní, mimo rizikový prostor, nevystoupil a ženy na svůj manévr, couvání na parkovišti obchodního domu, neupozornil. Dítě se jim v nestřeženém okamžiku vzdálilo, přímo pod couvající vůz a vzhledem ke své velikosti jej nebylo možné registrovat ve zpětných zrcátkách. Dle žalobce a soudů nižších instancí měl řidič s takovými rizikem počítat…. nejvyšší instance naštěstí přinesla velmi osvícený výklad… Mj. zkuste dnes takto někoho oslovit, min. ve třetině případů vám podobné dámy vynadají, abyste je neotravoval… Obdobně spravedlivé je i odsouzením personálu vlaku, kde vypadlo dítě, ačkoli se léta ví, že dveře předmětných vagonů jsou hodně problematické a k takovým mimořádným událostem v minulosti došlo vícekrát, i v mém příbuzenstvu je jeden mrtvý, dráhy vadu přiznávají a vagony dodatečně postupně vybavují alespoň signalizací. Verdikt soudu zní, že někdo dobíhal vlak a patrně nedobře zavřel dveře, a personál vlaku má dle předpisu bezpečné uzavření dveří vždy řádně zkontrolovat, jelikož to prakticky není zvenku vidět, musela by průvodčí na každé zastávce obcházet vlak a všechny dveře raději zavírat sama, na to fyzicky ženská prostě nemá (zkuste si zavřít tolik těžkých dveří krát x stanic a zastávek na trati a ještě plnit další povinnosti), a to nikdo neřešil čas potřebný pro jednu takovou zastávku…. Já bych učinil vyšetřovací pokus nejen, jak a kdy se nedovřené dveře mohou samy otevřít, což učinili, ale také, zda drahami určený personál může vůbec všechny na něj kladené požadavky v rámci jízdního řádu (časový harmonogram) reálně zvládnout. Z praxe víme, že se dá velmi dobře stávkovat i přesným dodržováním předpisů… Současný model umožňuje vyvinit se organizacím z odpovědnosti tak, že vytvoří prakticky nesplnitelné předpisy, pokud dojde k mimořádce, vždy se najde někdo z „obyčejných“, co vše nedodržel… Viníka jsme našli a tím naše mise končí, k soudům se chodí pro rozsudek, nikoli pro spravedlnost, a to je naprosto špatně.

 • Sanyo
  18:21 18.06.2018

  Neměl výcvik na velitele a byly to jeho první noční střelby. Prostě namíchaný koktejl k tomu, aby se stal průser. Vina jednoznačně na straně toho, kdo mu nařídil, aby velel.

 • Jura99
  17:19 18.06.2018

  já vám sice rozumím, okolnosti při střelbě BVP byly dost nešikovné, ale co myslíte, že bude mít horší dopad na morálku vojáků? a) vědomí, že když udělám v nějaké mezní situaci chybu, že se za mě armáda nepostaví nebo b) vědomí, že když mi nějaký méně zdatný ustřelí nohu, ačkoliv já žádnou chybu neudělám, řekne se, že to se někdy stává a že mám prostě smůlu. Příklad s dítětem je trochu odlišný, dítě bylo nižší než obrys auta ve zpětném zrcátku a řidič ho neviděl ani při nastupování do auta a nic nenasvědčovalo, že se tam někdy nějaké dítě vyskytne. Zde přinejmenším mohlo velitele BVP trknout, že jeho vozidlo má zpoždění v jízdě i střelbě (jestli jsem dobře pochopil článek) a že se může v cílovém prostoru objevit sousední vozidlo.

 • Zbrojir
  10:59 18.06.2018

  Ještě něco k výhledu z vozidla.

  V článku a v některých komentářích zde se operuje s pozorovacími sektory jednotlivých členů osádky BVP.

  S odstupem cca 30 let bych si dovolil vyslovit svůj názor, pokud se mýlím, někdo mě opraví.

  Šlo o střelbu v noci, tzn., že klasické denní periskopy jsou, mj. i s ohledem na to, že oči osádky jsou při pozorování v noci přizpůsobeny zelenému světlu noktovizorů, za omezené viditelnosti prakticky nepoužitelné, najít v nich vzdálenější, téměř neosvětlená vozidla, cíle, překážky apod., je krajně obtížné až nemožné, navíc činnost osádky je při cvičení časově dost limitována. Výhled z pomocných periskopů lze celkem dobře použít např. na osvětlené točně u věže.

  Světelné podmínky (vnější osvětlení) se mohou v noci lišit o celé řády a dle toho se mění i podmínky pro pozorování s noktovizory, aktivní režim (přisvícení) pomáhá, ale obecně špatné světelné podmínky zcela nezachrání. Aktuálně používaná generace bude patrně o poznání lepší, než ta v 80. letech.

  Řidič, denní hlavní periskop se mění za přístroj NV, výhled jen v před, s širším zorným polem, bez zvětšení, reálný dohled spíše jen desítky metrů před vozidlo, tak, aby mohl při řízení vozidla reagovat na terén. Hlavní i ostatní pomocné periskopy jsou umístěny poměrně nízko, přes vyšší porost nemusí vůbec vidět. Rozhled řidiče rovněž ovlivňuje členitost terénu, dráhy střelnic ale bývají poměrně rovné, porost by měl být upravován tak, aby neomezoval výhled, pravděpodobnost, že by mohl registrovat ostatní vozidla sestavy, je téměř nulová. To už by mu musely najet téměř před vozidlo, tedy v podstatě vyjet ze svých drah. Při jízdě se musí soustředit na správné vedení vozidla, pokud to není opravdu zkušený mazák, znalec dané střelnice, zbytku osádky s orientací pro vedení palby nepomůže.

  Střelec, v noci střílí před noční systém, obraz ze zvětšením, poměrně malé zorné pole, cíl vyhledává otáčením věže a změnou elevace zbraní, argument, že nemá výhled doprava je tudíž poněkud problematický, protože může a má terén propátrat ovládáním zbraní, tedy i natáčením věže (systematické propátrávání terénu v předpokládaném směru - tímto způsobem vyhledává cíl). Samozřejmě, že střelec nemá nadměrně vychylovat zbraně do stran a mířit mimo sektor palby, ale než zahájil palbu, měl být přesvědčený, že míří na určený cíl (patrně asi i byl...). Vzhledem k zornému poli NV zaměřovače bych očekával, že před střelbou mohl vidět (registrovat) i sousední vozidlo, které zasáhl (nebylo zase tak blízko, aby se výrazněji projevila zástavbová vzdálenost kanon-zaměřovač), rovněž bych očekával, že oproti předpokládanému směru palby, musel mít citelně více natočenu věž doprava. Střílel však za takových podmínek údajně poprvé, a výhled z NV je na hony vzdálen běžnému obrazu...

  Velitel má kombinovaný přístroj (denní/noční) se zvětšením a větším zorným polem než střelec v otočné věžičce, ostatní pomocné periskopy mu v noci s omezeným osvětlením moc nepomohou, nevýhodou nízkých BVP sovětské koncepce je malá výška přístrojů nad terénem, kdy v členitém prostředí s vyšším okolním porostem nemusí mít ani velitel dobrý přehled o situaci v širším okolí, to byl problém zejména při taktických cvičeních v opravdu členitém a zarostlém terénu. V takové situaci je řešením ztráty orientace vysunutí se velitele z příklopu do pochodové pozice, to ovšem při střelbách bez souhlasu řídícího nesmí.

  Reálný výhled osádky BVP v noci je podstatně horší, než ve dne, a to nejen co do kvality obrazu, ale i co do skutečných pozorovacích sektorů jednotlivých členů. Přístroje NV jim sice dávají schopnost vozidlo řídit, orientovat, navádět a zaměřovat jeho palubní zbraně, nároky na jednotlivé členy a jejich vzájemnou součinnost jsou však podstatně vyšší, takže je naprosto logické, že nováčci bez odpovídající praxe zpočátku dělají časté a někdy i opravdu hrubé chyby.

  Neznáme většinu podstatných detailů, terén, výhled pro jednotlivé aktéry, stav BVP a jeho zbraní, povely a hlášení věž-vozidlo, vnitřní komunikaci osádky, pokud jsou zbraně OK, tak finální chybu udělal střelec, protože vypálil min. v rizikovém směru a téměř s jistotou na jiný cíl. V konečném součtu je to však riziko, se kterým se musí u výcviku vojáků, nováčků zejména, počítat, a armáda by měla být připravena nést za něj plnou odpovědnost, zejména řádně odškodnit poškozené, analyzovat vzniklou MÚ, přijmout potřebná racionální opatření, mj. zlepšit kvalitu výcvikových zařízení a zabezpečit skutečně profesionální řízení výcviku, a neházet automaticky odpovědnost na v hierarchii ozbrojených sil nejslabší články.

  Takto se ale chová prakticky celá naše společnost... byl jsi sice v mezních podmínkách (nováček při střelbě v noci, zejména nefunguje-li vše OK, na limitu nepochybně je), udělal jsi ale chybu, máš holt smůlu.... až některá osvícená rozhodnutí vyšších soudů ukazují, že ne vždy se má za každou cenu stanovit viník (viz přejeté dítě v garážích obchodního domu, kdy požadavky obžaloby kladené na řidiče soud označil za nepřiměřené a věc za nešťastnou náhodu. Souzený řidič si jistě "užil" své.... Podobně jako i souzení vojáci, možná se spravedlivého rozsudku nakonec dočkají, ale to může trvat.

  V jednom komentáři se zde popisuje reakce ozbrojených sil, nahrávání poučení vojáků na videozáznam, trapné, ale pro současnou dobu naprosto typické. Kdyby se měla věc postavit tak, cvičte, ale nikomu se v žádném případě nesmí nic vážného stát, nebo řídícího cvičení, či další odpovědné vojáky zavřeme, tak se nakonec bude cvičit max. pořadová příprava na nástupišti a raději zcela beze zbraní….

 • Jura99
  08:09 18.06.2018

  "nehody se stávají". To je bohužel už zastaralý pohled na věc. Nejsme v Rusku ani v minulém století, kde se na nějakou tu oběť nehledělo. Jednotlivec má právní ochranu. Nehoda je únava materiálu, ale nikoliv nedbalost, nešikovnost či neschopnost jedince. Vztáhněte si to na civil, po dálnici jezní mraky kamionů, řidiči jsou všelijací a podmínky také všelijaké. Také odpustíme nějakou tu řetězovou havárii, protože sněžilo, řidič byl nezkušený a nehody se stávají ? Vojáci musí mít jistotu, že se za ně velení postaví, ale jen pokud jsou v právu. Postavit se za viníka-vojáka znamená ublížit oběti-vojákovi, který z těch vojáků má právo, aby se za něj velení postavilo ?

 • Tesil
  20:04 17.06.2018

  Nehody se prostě stávají.Velení se mělo za vojáky postavit.
  Během ZVS jsem byl svědkem jak střelec BVP při nočních střelbách vypálil směrem k obloze.Zaměnil svit měsíce za podsvícený terč.
  Vedoucí okamžitě ukončil střelby a pokračovalo se druhý den.

 • fotr
  19:08 17.06.2018

  Děkuji za výborný článek a jen bych rád něco podotknul, při ZVS jsem se několikráte účastnil střeleb z BRDM 2RCH, nejdříve jako střelec a poté i jako velitel vozu, většina z vás jistě ví že byl vybaven kulometem 7,62. Pokud se střílelo z rojnice nebo ne, vždy jel za BRDY UAZ s radiostanicí a v něm odpovědná osoba za střelby která pomocí stanice, případně pomocí světlic okamžitě reagovala pokud nebyl dodržen nějaký parametr nebo někdo ohlásil závadu. Neexistovalo aby seděl na věži odkud na vozidla plnící zadané úkoly neviděl!
  Souhlasím s článkem, armáda vyřešila problém tím nejjednodušším způsobem a veškerou vinu a škodu hodila na velitele vozu. Víc je nezajímalo. Zajímat je ale mělo, pochopitelně, už jen třeba to že střelec vidí cíl v zaměřovači, pokud v něm viděl druhé OT, neměl střílet, pokud viděl terč/cíl a střela šla tak výrazně jinam, chyba je v technice. No a to že řídící střeleb na střelby nevidí, to už je snad úplný výsměch, ne? Fakt mě moc mrzí jak to ti postižení odnesli a doslova mě prudí že viníkem byl pouze onen jmenovaný, jediný člověk. Špatná, velice špatná vizitka naší armády, respektivě jejího nejvyššího velení.

 • Hlinsky
  14:06 17.06.2018

  Řídící střelby musí mít přehled, má zodpovědnost! Pokud z věže nemá přehled, nemohou se střelby uskutečňovat!
  I myslivci v tom mají jasno!

 • Czertik
  13:05 17.06.2018

  2a42
  zadna pripadova studie se vydavat nebude, kdo za to muze je prece dle soudu i vojaku jasne, neni treba nic napravovat. to ze to bude pro bojeschponost a pripravenost armady a hlavne jeji vedeni, velmi spatne je vec uplne jina, ale tem lidem nejde o kvalitu, ale o koryta, bohuzel.

 • sgtlk
  11:16 17.06.2018

  O téhle prasarne se v acr mluví od momentu, kdy se stala. Většině z těch, co slouží, byla zároveň jasne, že to dopadne přesně tak, jak to dopadlo. Systém je nastaven spravne, technika neselhala, selhal jednotlivec s nižší funkci a toho vosolime. Brabci na střeše si o tom povidali.
  A poučení, jaké si z toho acr vzala? Od té mimořádky se všechny poučení, které musí postoupit cvičíci před každým použitím ostré munice, bez ohledu na zbraň, druh i razi, nahrávají digi kamerou tak, aby byl vidět průběh poučení a obličeje všech cvičících, a záznamy se uchovavaji. Zejména jde o tu pasáž, kdy zaznívá, že "cvičíci je povinen zastavit střelbu samostatně nebo na povel řidiciho střeleb nebo řídiciho na úseku....... -pokud dojde ke ztrátě orientace". Jinak řečeno, nejde o to, zabránit opakování takového průseru, ale jde o to, aby, to bylo snadnější na někoho hodit. Ani zdaleka nejde o první případ, který acr takto "vyřešila". Namatkou me napadá Techotin.

 • 2A42
  22:23 16.06.2018

  Na záver by som doporučil:

  - nadriadený stupeň spracovať prípadovú štúdiu kde bude podrobne rozpísané kto a ako v čom spravil chybu, od riadiaceho streľby cez riadiaceho na úseku až po jednotlivých členov osádok v mašinách....ak tak nebola kontrolovaná munícia tak pyrotechnik respektíve technik roty kvôli technickému stavu befka ...vyhodnotiť organizáciu zamestnania a vysvetliť v čom boli porušené predpisy. Ako na tom bola dokumentácia...plán vykonania strelieb a jednotlivé písomné prípravy na pracoviskách..poznali cvičiaci podmienky cvičení s hodnotením a bezpečnostné opatrenia? Ako boli preverený? Bol vykonaný strelecký nácvik? Mali cvičiaci adekvátne kurzy na svoje funkcie?

  - prípadová štúdia neslúži na to aby boli planírovaný ludia

  - prípadovú štúdiu rozdistribuovať po útvaroch aby sa z toho všetci poučili...a neriešiť to štýlom že sa začnú obmedzovať časti výcviku ako to po mimoriadkach býva zvykom

  - ak sa vyberie variant a že sa okolo toho budú robiť tajnosti tak sa kvalitatívne nikam neposunieme..

 • ARES
  17:13 16.06.2018
  Oblíbený příspěvek

  Základním dokumentem k určení odpovědné osoby za mimořádnou událost je předpis Vševojsk-4-2 OSNOVY STŘELEB Z RUČNÍCH ZBRANÍ A ZBRANÍ BOJOVÝCH VOZIDEL, MO Praha 2010. Jen podle jeho článků, nikoliv jiných hledisek, lze relevantně pojmenovat viníky mimořádné události a určit míru jejich viny.

  Ze znění celého předpisu a jeho jednotlivých částí se naprosto předpokládá, že řídící střelby je schopen bez jakýchkoliv překážek pozorovat veškerou činnost spojenou se střelbou a v případě porušení bezpečnostních pravidel okamžitě přijmout nápravná opatření.

  Předpis vůbec nepřipouští, ba zcela vylučuje, že řídící střelby ze své pozice nemůže ovlivnit události. V řešeném případě, že nemůže vidět rozdílnou vzdálenost BVP a zpozorovat, že BVP nejedou v jedné linii v důsledku, že jeden BVP zaostává v pohybu, jak zní v odůvodnění rozsudku. Z ducha předpisu tedy plyne, pokud nelze tyto pozorovací podmínky splnit, nelze připustit střelbu, tj. nevidím – nestřílím.

  Je otázkou, zda byl splněn Čl.22, odst.5f. Pokud by bylo provedeno nastřelení zbraní podle Čl. 12, tak by se zjistila závada na zbrani BVP a bylo ji možné ještě před cvičnou střelbou odstranit. Řídící střelby nenaplnil svoji povinnosti, které mu ukládá Čl.8, odst. 3f, a odst.4.

  Podle rozsudku velitel VBP Kulišťák byl obviněn tím, že nesplnil povinnost hlídat si pozici, jet v jedné linii s ostatními dvěma BVP.

  Pokud současný pohyb sestavy se má odehrávat v jedné linii, tak se musí určit, navelet, na kterou stranu se má linie sestavy vyrovnávat, zda doprava či doleva (viz pořadová příprava). Pokud v BO a poučení osádek BVP nebylo určeno, na kterou stranu se mají BVP vyrovnávat, tak bylo učiněno závažné pochybení.

  Povel měl znít: „linii sestavy vyrovnávat doleva“. Ke zdůvodnění použiji přesné popsání této skutečnosti podle příspěvku 2A42:

  Kontrolu rozestupů mezi vozidly má nastarosti celá osádka každého vozidla:
  - Řidič BVP má omezený výhled do prava. Proto si kontroluje rozestup podle levého vozidla a vyrovnává se tudíž na levé vozidlo.
  - Velitel si kontroluje pravou stranu a koordinuje pohyb se střelcem-operátorem a řidičem. (Chyba byla v tom, že tam nebyl originál velitel družstva, který by s tím měl zkušenosti, k tomu mu slouží TKN3b v otočné věžičce, kde má možnost za pomocí stabilizátoru navést věž na správný směr.)

  Ze specifických podmínek výhledu členů osádky BVP tedy vyplývá, že vyrovnávat linii mělo střední BVP podle pohybu levého BVP velitele Kulišťáka, nikoliv naopak. Potom příčinou mimořádné události nebylo zaostávání BVP velitele Kulišťáka za středním BVP, ale to, že střední BVP předjetím BVP velitele Kulišťáka nedodrželo linii sestavy.

  Lze tak klást otázku, zda průběh celého šetření respektoval předpis Všeob-4-2, jeho jednotlivé články, jako základní dokument k posouzení mimořádné situace a není s ním v rozporu.

 • 2A42
  13:19 16.06.2018

  Skúsim ináč
  Jednalo sa o zamestnanie zo streleckej prípravy, boli to prípravné cvičenia...kde cieľ zamestnanie býva spravidla.........naučiť,zdokonaliť cvyčiacich a zladiť osádky....
  - to znamená že sa učili....hlavne mladý...
  - váha zodpovednosti za bezpečnosť je na riadiacom na úseku, ktorý by mal všetko ovládať

 • Jirosi
  13:06 16.06.2018

  On tam nedělal přece velitele protože neměl večer co dělat. Ale protože mu to někdo udělil rozkazem!

 • Jirosi
  13:05 16.06.2018

  Gorn: "Všichni ostatní, včetně boha, mimozemšťanů a cucáka co se ztratil na polní cestě, mu můžou pomoct tím že ho upozorní na hrozící nebezpečí, ale nakonec je zodpovědnost za vydání toho pokynu jen jeho. Ano řídící střeleb mu v tom zabránit má, ovšem realisticky to prostě vždycky není možné a nikdo na střelbách to ani neočekává. Třeba protože ten řídící střeleb nemůže vědět, i kdyby na vozidlo viděl, že vozidlo povede palbu v rozporu s předpisy, není to přeci telepat."

  Pokud nejsi proškolen, tak předpisy neznáš. Pokud neznáš předpisy nemůžeš být obviněn z jejich nedodržení! V tu chvíli přechází zodpovědnost na toho kdo tě do té pozice dostal aniž by zkontroloval, zda předpisy znáš(si proškolen). Pokud ani ten neví, že má u svých podřízených zajistit kvalifikaci pro vykonávanou práci. Tak se opět posouváme výše.

 • Czertik
  12:36 16.06.2018

  gorn
  hmm, tak ja se asi taky budu muset zopakovat do zblbnuti :)
  skutecne nikdo nechce aby ridici streleb byl telepat a cetl myslenky a zasavoval strelby pokazde kdyz se nejake vozidlo opozdi o 1 m.
  a jak si krasne citoval predpisy, co se ctou, tak krome toho ze by je meli znat velitele bvp tak by je snad mel znat i ridici streleb ne ?
  a jak tu uz nekdo psal, podle predpisu mel zastavit strelby kdyz se vozidlo opozdi o 100m.
  a v dobe kdy doslo k incidentu se to vozidlo opozdilo o 200m, cili dvojnasobek one vzdalensoti, cili skutecne vina na ridicim streleb je neodiskutovatelna, to ze nevedel kde ma vozidla neni pro neho omluva, ale prave pritez.

 • 2A42
  11:51 16.06.2018

  Preskočili písmená....myslel som veliteľa roty že môže byť rád že sa nič nestalo a on by bol zodpovedný

 • 2A42
  11:46 16.06.2018

  O421
  Neviem ako v A ČR ale v OS SR je veliteľ roja zástupca veliteľa družstvá v hodnosti čatár, veliteľ družstvá rotný, strelecoperátor desiatnik.

  Na strelcaoperátora je potrebné absolvovať odborný kurz strelcaoperátora a kariérny kurz pre desiatnikov vo výcvikovke v Martine (aspoň tak to bolo)

  Veliteľ družstvá to isté... odborný kurz na zbraňový systém a kariérny kurz na rotného

  Po sprofesionalizovaní OS SR sú väčšina veliteľov družstiev bývalí strelcioperátori

  Pred pár rokmi bol prípad kedy nemohli potrestať strelcaoperátora za neplnenie si funkčných povinností lebo nemal kurz strelcaoperátora.... právnik sa vyjadril že veliteľ rotný môže ďakovať bohu že sa pri výcviku z to osobou nič nestalo, lebo by bol on právne zodpovedný .

  Na pozíciu veliteľa bigodružstva treba adekvátne vzdelanie a hlavne skúsenosti

 • Zbrojir
  10:42 16.06.2018

  Když jsem se o této "mimořádce" a jejím vyšetřování dozvěděl, podobný výsledek jsem očekával, byť mě jeho zveřejnění stejně nadzvedlo ze židle.

  Tato společnost není k občanovi tak vstřícná, jak se na první pohled tváří. Dojde-li k těžké újmě na zdraví a vznikne-li navíc státu větší škoda, je viník obvykle stanoven metodou „nejmenšího odporu“. Žádné systémové chyby, žádný všeobecný nepořádek, žádná selhání managementů, to jednotlivec přece selhal. K soudu se bohužel nechodí pro spravedlnost, ale pro rozsudek.

  I v situacích, kdy je soudům naprosto jasné, že „hlavní viník“ je jen určitou částí celého řetězce selhání, udělí podmíněný trest, obvykle v dolní hranici sazby, to ale vytváří předpoklad k žalobám na náhradu škody, a ty mohou a také i bývají likvidační.

  Ani s tím oddlužením, jak zde někdo napsal, to nebude tak jednoduché, pokud má odsouzený nějaký majetek, např. byt, či dům po rodičích, tak z něj ty 2 mega nakonec "vytáhnou".

  Osobně bych MO ČR nařídil objektivní informaci o této mimořádné události a jejích následcích pro jednotlivé aktéry zařadit do všech náborových materiálů, aby nováčci věděli, co je v případě chyby ve výcviku může potkat a jak se jich nadřízení zastanou!

  Na celou věc bych se podíval jako bývalý tankista, který prošel všemi pozicemi od člena osádky, po jejího velitele, až po řídícího cvičení a střeleb. Vycházím z techniky používané v 80. letech. Předpokládám, že provedené modernizace přístrojové vybavení vozidel a vybavení střelnic posunuly, patrně ale nikoli zásadně.

  Ovládat dobře tankovou techniku, tedy i BVP, je neobyčejně náročné a vyžaduje to naprostou sehranost osádky. Začátečníci mají velké problémy i ve dne, jelikož zvládnout orientaci vozidla a zbraní z bojové pozice, pouze dle pozorovacích a zaměřovacích přístrojů, kdy výhled je zásadně omezen, a přitom dokázat intuitivně a správně ovládat všechny prvky ve velmi nepříznivých světelných podmínkách interiéru vyžaduje nejen dostatek teoretických znalostí, manuální zručnost, fyzickou sílu, ale především dostatečnou praxi (rutinu).

  Profesionálem v pravém slova smyslu se voják nestane po splnění základních nástupních požadavků a oficiálním zařazením do ozbrojených sil, ale až po mnoha a mnoha hodinách intenzívního výcviku, spíše po několika letech intenzívní praxe. Slovo profesionál se dnes obvykle zneužívá, kdy politici tímto dávají najevo vyšší „papírovou“ kvalitu příslušné složky, zatímco soudy jej naopak užívají jako přitěžující okolnost, vždyť přece selhal profesionál, někdo, kdo má odpovídající znalosti a dovednosti (výcvik)….Skutečnou úrovní vycvičenosti, resp. stadiem přípravy daného jednotlivce na danou pozici se obvykle moc nezabývají

  Při činnostech v noci je to o několik tříd horší, kdy klasické periskopy jsou pro orientaci prakticky nepoužitelné a jede se jen na infra, které obsluze ale nadává příliš realistický obraz. Obecně platí, že střelec má výkonnější systém, ale s omezeným zorným polem, zatímco velitel má možnost pozorovat v širším sektoru, dosah jeho pozorovacího přístroje, alespoň za nás, prakticky neumožňoval vyhledávat a identifikovat vzdálenější cíle, navíc velitel neměl přehled o obrazu střelce, reálně tedy nevím, kam střelec přesně míří. Jako velitel mohu jen pohledem kontrolovat náměr kanonu, zda evidentně není zcela mimo ten předpokládaný a odhadovat, případně odečítat natočení věže, musím tedy do značné míry spoléhat na členy osádky, že vykonávají veškeré činnosti dobře.

  Technické obtíže během výcviku jsou celkem běžnou záležitostí a výcvik vojáků není a nemá být veden směrem, když něco nefunguje, tak to hned vzdávám, ale nejprve činím nápravná opatření, pokud jsou evidentně neúspěšná, tak zvolím vhodnou formu vedení boje (dokončení cvičení), např. jen střelba kulometem, nebo projetí dráhy bez střelby, samozřejmě s nahlášením závady řídícímu cvičení (střeleb). Vadná ventilace dokáže již beztak náročnou situaci pěkně zkomplikovat, v minulosti vedla i k otravám a smrti posádek tanků VS, zejména při střelbě VH 14,5mm (jedovaté plyny).

  Střelnice, resp. její řídící věž by měla zaručit přehled o pohybu všech vozidel na drahách, a možnost pozorování výsledků střelby, pokud tomu tak není (tak nevím, proč takovou řídící věž vůbec stavěli), musí být součástí provozního řádu postup, jak dostatečnou kontrolu nad pozicí vozidel a jejich střelbou udržet, pokud to není možné, tak se tam noční střelby vůbec neměly konat, zejména ne výcvik „nováčků“, kteří se složité orientaci v noci teprve učí.

  Řídící střeleb musí mít dostatečný přehled o vozidlech po celou dobu jízdy na drahách, k tomu měl dříve pozorovatele vybavené výkonnou optikou, často aktuálně necvičící osádky, kteří hlásili veškeré anomálie v pohybu, střelbě a rovněž předpokládané výsledky střelby. Vozidla byla na zadních věžových světlech osazena modrými filtry (nespletu s běžným světlem), což dávalo solidní přehled o jejich pohybu na drahách a také o základní pozici natočení věže (když modré světlo zmizí, je třeba dát osádce okamžitě stop). Řídící měl rovněž spojení se všemi vozidly, kdy komunikaci navíc slyší všichni velitelé cvičících vozidel.

  Zabránit "mimořádce" s jistotou nikdy nelze a za své éry jsem viděl x krát střelbu na sousedovi terče, střelbu na světla hranic palby, střelbu mimo cílovou plochu, či dokonce střelbu na hvězdy, a vím i o střelbě do týlového prostoru….

  Řídící střelby měl tedy registrovat neexistenci palby již z prvního stanoviště (stopovky, resp. jejich trajektorie je v noci krásně vidět), kontaktovat osádku a rozhodnout o dalším postupu, např. zastavit (dorovnat) linii bojové sestavy, vyčkat, zda osádka kanon zprovozní, pokud ne, nařídit pokračovat např. jen ve střelbě s kulometem, nebo dokončit beze střelby. To bych mj. udělal (zakázal střelbu) při nahlášení problému s ventilátorem.

  S ohledem na složitost situace a riziko chyb při výcviku v noci, kdy ztráta orientace je zcela běžnou chybou cvičících osádek, je řídící střelby se svým „aparátem“ rozhodující a prakticky již jedinou pojistkou proti možným fatálním následkům, jako je naprostý rozpad sestavy a následná střelba zcela mimo stanovený sektor.

  Rotace členů osádek na pozicích byla při výcviku a střelbách naprosto běžná, u osádek tanků se požadovalo, aby střelec uměl tanku i velet, velitel z něho i střílet a bude-li třeba ho i řídit. Určení vojáka „střelce“ na pozici „velitele“ tedy není nic neobvyklého.

  Je věcí diskuse, kdo na konci řetězce udělal větší chybu, zda velitel vozidla, když pod tlakem situace pomáhal střelci zprovoznit kanon, což je fyzicky náročné a spolupráce obsluhy je zde nezbytná, a neuhlídal si tak pozici vozidla v sestavě, či střelec, který nepochybně vedl palbu na jiný cíl, a to buď šikmo na cíle na jiných drahách, nebo na něco, co jako cíl v noktovizoru jen vypadalo. Prostředí jim navíc "vylepšoval" nefunkční ventilátor.

  V každém případě jde o řetězec pochybení, kdy vinit členy osádky, která se orientaci a vedení palby v noci teprve učí, je typický alibismus dnešní doby.

  Pokud nebyl důkladně prověřen stav techniky, zejména pak nastřelení inkriminované zbraně (zda zaměření odpovídalo i skutečné trajektorii střelby), nebyl proveden vyšetřovací pokus, aby se získaly objektivní informace o reálném výhledu jednotlivých aktérů děje, tak by trest neměl vůbec padnout.

  Občané svým vstupem do ozbrojených a podobných složek na sebe vědomě berou riziko vyšší míry zranění či úmrtí, kdy je všeobecně známo, že v míru jsou ztráty armád dány především obdobnými mimořádnými událostmi. Řešením není omezit, ani snížit náročnost výcviku, ale poučit se z chyb a učinit pokud možno všechna racionální nápravná opatření. Stíhat a odsoudit jednotlivce, je jen alibismus ze strany státního aparátu, snaha zakrýt svůj nezpochybnitelný podíl a svou odpovědnost na mimořádné události.

  I z některých zdejších příspěvků je patrné, že věci v podstatných souvislostech pochopí zejména ten, co v obrněné technice za takových podmínek někdy reálně cvičil.

 • technik
  06:42 16.06.2018

  To gorn

  Ty si opravdu idiot. Chápeš že řídící střeleb byl seznámen se závadou na kanonu a byl si vědom že vozidlo je za zbytkem sestavy což je předpoklad překročení úhlu o 45 stupňů a dle BO má každý jedinec při této situaci samostatně zastavit střelbu. A protože osádka je zavřená v ocelové plechovce se špatným výhledem a zároveň se hrabe v kanonu tudíž nesleduje mašiny po svém boku a ještě v noci, měl tady povelem "palbu stav" reagovat právě ridici.
  Jestli že řídící nedokáže odhadnout vzdálenosti vozidel, má tedy omezený výhled na střílející vozidla měl rozhodnout tak že buď se úloha bude střílet pouze ze dvou krajních drah tak aby měli vozidla od sebe co největší boční vzdálenost nebo aby se úloha střílela pouze z jednoho vozidla.

  Další věc řídící střeleb je povinen si zabezpečit na určité druhy činnosti dostatečně zkušený personál. Střelce který střílí poprvé nechám odvelet maximálně "KZK" což je kulomet záměna kanon. Tam když oklepe souseda se nic neděje a až po nabrání zkušenosti přechází na plnou ráži. Takže opět chyba řídícího že připustil vůbec střelby člověka nezkušeného.

  Spis nechápu přímo střelce vím že tam je občas hovno vidět ale když nevím na co střílím tak to nemackam.

 • Gorn
  23:20 15.06.2018

  Czertik: Já se nehodlám opakovat do zblbnutí. Není to přece tak těžké pochopit. I kdyby mu kdokoliv řekl cokoliv, i kdyby tam na bezpečnost dohlíželo padesát generálů a jeden zubař, tak on je prostě zodpovědný za vydání toho pokynu. Všichni ostatní, včetně boha, mimozemšťanů a cucáka co se ztratil na polní cestě, mu můžou pomoct tím že ho upozorní na hrozící nebezpečí, ale nakonec je zodpovědnost za vydání toho pokynu jen jeho. Ano řídící střeleb mu v tom zabránit má, ovšem realisticky to prostě vždycky není možné a nikdo na střelbách to ani neočekává. Třeba protože ten řídící střeleb nemůže vědět, i kdyby na vozidlo viděl, že vozidlo povede palbu v rozporu s předpisy, není to přeci telepat. To by musel vydávat pokyn k zastavení palby preventivně jakmile se někdo o trochu opozdí... to prostě neuhlídá. Ale přesně proto máme bezpečnostní předpisy, ve kterých ten pokyn je a jsou cvičícím jsou předčítány, i potom co je všichni dávno znají zpaměti. Velitel vozidla má ty předpisy důsledně dodržovat a on je zároveň tím kdo ten pokyn vydává, takže by mu to mělo jít celkem snadno (telepatie není potřeba).

  cernakus: Realisticky mu hrozilo velký kulový, poprvý na nočních střelbách, poprvý jako velitel vozidla, střelec taky nezkušenej. Jenom pako se po takový posádce bude vozit za špatný výsledky z jedněch střeleb. I kdyby na něj z vysílačky řval nejvyšší, tak to prostě mohl vyřešit tak že bude držet hubu, ono by se to potom vysvětlilo, rozebralo, někdo by se ho třeba zastal, a nebo by ho třeba vyhodili... no a co? Jako v situaci, kdy jde posádce o život může velitel, ve stresu jakej málokdo u klávesnice pochopí, udělat podobnou, nebo horší botu... fajn, nehodnotim, neřešim, nikdo po mě nikdy nestřílel, takže nemam nárok, ale tenhle člověk byl úplně ve stejný situaci jako jsou miliony lidí denně, měl si vybrat mezi riskováním životů druhých a potenciálním průšvihem u šéfa... měl si vybrat to druhý

 • O421
  23:12 15.06.2018

  Jak je to teda s tím velitelem BVP? Kdesi sem čet že plní zároveň fukci velitele roje, je to pravda? Existuje v ačr nějaký kurz pro velitele BVP, stejně jako pro řidiče opř. střelce?

 • Czertik
  21:50 15.06.2018

  a jeste jedna co me napadla pozdeji
  skutecne nikdo tu nepopira ze k nehode doslo kvuli chybe velitle onoho bvp, ale jaksi gorn zapomina na to, ze kdyby ridici streleb delal svou praci trak jak mel, tak by k te situaci NIKDY nesoslo, cili on ma one situaci uplne stejnou vinu, ne li vetsi.
  to ze nevidel na vozidla neni omluva, ON to mel zaridit tak, aby mel prehled o tom kde vozidla sou, jak, opet JEHO problem, od toho snad tu funkci ridiho streleb ma.
  a pak je tu samozrejme posouzeni viny toho kdo sestavoval posadky a ostatnich.

 • Czertik
  21:50 15.06.2018

  a jeste jedna co me napadla pozdeji
  skutecne nikdo tu nepopira ze k nehode doslo kvuli chybe velitle onoho bvp, ale jaksi gorn zapomina na to, ze kdyby ridici streleb delal svou praci trak jak mel, tak by k te situaci NIKDY nesoslo, cili on ma one situaci uplne stejnou vinu, ne li vetsi.
  to ze nevidel na vozidla neni omluva, ON to mel zaridit tak, aby mel prehled o tom kde vozidla sou, jak, opet JEHO problem, od toho snad tu funkci ridiho streleb ma.
  a pak je tu samozrejme posouzeni viny toho kdo sestavoval posadky a ostatnich.

 • Czertik
  21:32 15.06.2018

  gorn, tak sem si precet i tvoji dalsai rekci na tom, o neprime odpovednosti dalsich lidi. ze nezabranit nesteti je neco jineho nez ho zpusobit.
  no tady si vezmi priklad z civilniho zivota, konkterten zakoniku, ktery rika, ze te zamestnavatel nema pravo propustit pokud odmitnes udelat praci na kterou nemas kvalifikaci.
  a ted si predtsav ze ses civil a mistr te posle abys neco svaril, obsluhoval jerab ci kdo vi co,a ty bys nekoho zranil ci zabil.
  a pak u civilniho soudu az by k nemu doslo, tak ver tomu, ze soud by rozhod ze stejny podil na vine, ne-li vetsi ma ten mistr co te poslal tu praci provest.
  protoze ty by ses mohl velmi dobre branit tim, ze ses bal o msito aby te nepropustili, procze by te vyhodily kdyby to odmitl, a vymyslet by si mohli co chtely, a urcite by tam nenapsali ze je to proto ze si odmitl udelat praci n a kterou si nemel kvalifikaci.

  a myslim ze kdyby se hlůedalo na netu, tak by i sel najit takovy konkterni pripad a jak to dopadlo.

 • Czertik
  21:32 15.06.2018

  gorn, tak sem si precet i tvoji dalsai rekci na tom, o neprime odpovednosti dalsich lidi. ze nezabranit nesteti je neco jineho nez ho zpusobit.
  no tady si vezmi priklad z civilniho zivota, konkterten zakoniku, ktery rika, ze te zamestnavatel nema pravo propustit pokud odmitnes udelat praci na kterou nemas kvalifikaci.
  a ted si predtsav ze ses civil a mistr te posle abys neco svaril, obsluhoval jerab ci kdo vi co,a ty bys nekoho zranil ci zabil.
  a pak u civilniho soudu az by k nemu doslo, tak ver tomu, ze soud by rozhod ze stejny podil na vine, ne-li vetsi ma ten mistr co te poslal tu praci provest.
  protoze ty by ses mohl velmi dobre branit tim, ze ses bal o msito aby te nepropustili, procze by te vyhodily kdyby to odmitl, a vymyslet by si mohli co chtely, a urcite by tam nenapsali ze je to proto ze si odmitl udelat praci n a kterou si nemel kvalifikaci.

  a myslim ze kdyby se hlůedalo na netu, tak by i sel najit takovy konkterni pripad a jak to dopadlo.

 • Czertik
  21:24 15.06.2018

  gorn kdyz sem si te tap precet, ze jedina vina je dle tebe jen an velitolovi ze vydal rozkaz k palbe...
  no torochu si to rozeberme ten tvuj priklad ze bys nemel problem to rozdelit vinu mezi vicero lidi, kdyby treba velitel dal rozkal zaocit a bvp by spadlo do rokle.
  tak mezi koho bys tu vinu rozdelil ?
  dal ji ridici ? proc ? on musi poslouchat velitele, navic nemol vedet ci nevedet zda li velitel nevidel nejakou prekazku kterou on prehledl.
  a kdo by byly dalsi kandidati vyjma velitele ?
  ten kdo mu daval mapu kudy popjede a nerekl mu ze tam je rokle at si dava pozor ?
  a tak by se v tom slo hrabat dal.
  a pak je zasadni otazka - jak by se to lisilo od toho pripadu v pripade strelby ?

  a kdyz si tak principialni - byl nebo nebyl odsouzen k nahrade skody a vyhozeni armady ten ridic co nedavno psolal tatrovku do prikopu a zranil pri tom vojaky ?
  pri dodrzeni predpisu by tu tatrovky taky prece nemohl prevratit.

 • Czertik
  21:01 15.06.2018

  2a42
  naprosty souhlas s tim co si napsal, skutecne doufam ze se dotycny vojak odvola a pouzije i ty argumenty a nejen ze bude zprosten viny, ale ze vina padne na ty na ktere ma - jak velitele co urcil posadky , tak i ridici streleb.
  jinak se toho bordelu co je v acr nikdy nezbavime.

 • technik
  19:44 15.06.2018

  to gavl

  Nechápu jak někdo se může vyjadřovat k něčemu čemu vůbec nerozumí, v čem nikdy neseděl a co nikdy neobsluhoval. Jste evidentně idiot, který nemá tušení jak to v armádě funguje, hlavně že vám leží v paměti výsluhy.
  Jinak by mě zajímala kvalifikace velitele vozu. Nejsem si totiž vědom že by armáda takovou kvalifikaci vyučovala. Nevidím na tom nic špatného že v rámci zastupitelnosti velí vozidlu střelec a velitel střílí.
  Co se týká ventilátoru, bývalo běžnou praxí, že vozidlo s nefunkčním ventilátorem bylo střelby neschopné. Ventilátor byl velmi spolehlivý leč jeho účinnost nižší.
  Co se týká Vámi zmiňované oční vady střelce, zamyslete se jak je možné že za války v Iráku američané měli desítky případů "frendly fire" s tanky které měli infra přístroje o generaci vyšší než BVP. Taky podle Vás trpěli oční vadou že?

 • cernakus
  16:50 15.06.2018

  Kolt, shlemik:

  Ne, odškodné z TČ nelze zavést do insolvence.

  Shelmik: Nikdo ti v rámci insolvence (sobní bankrot, odlužnění) neudělá z pohledávek 33%. Ale pokud splatíš za dobu insolvence nejméně 33% přiznaných pohledávek a zároveň dostaneš pozitivní hodnocení od insolvenčního správce, tak tě soud může na konci oddlužit (tj. škrtne zbytek). Ale bacha, když se soudkyni nebude líbit tvůj ksicht, tak to taky udělat nemusí. Pokud by tvé příjmy v době insolvence byly vyšší (vyšší mzda, nebo například dědictví) tak to samozřejmě jde insolvenčnímu správci, který zahojí věřitele. Mnohdy osobní bankroty končí dříve než v určené době právě proto, že se podaří dlužníkovi závazky splatit dříve.

  gorn, plamen
  chytrákům od klávesnice, kdy mají klídek a čas vše promyslet a neřve na ně velitel střeleb "ty hovado, jaktože jsi nestřílel na pozici 1 a 2" (nedělám si iluze, že to bylo jinak) by se samozřejmě toto nestalo.
  Stejně také uvažovala ta soudkyně, protože jako správná zmrdkyně dělá rozhodnutí jako lenochod (na to jestli se má jít vychcat potřebuje pětiminutovou myšlenkovou přestávku). Ovšem když se máš rozhodovat ve vteřinách a pod tlakem, tak to je o něčem jiném (uvedu příklad, havárie vládního polského Tupolveu u Smolenska - vina justiční na pilotech, ale každý normální člověk z dokumentace havárie a personálního pozadí ví, že ti za to prakticky nemohli).

  Nikdo netvrdí, že chlapec měl být označen za nezpůsobilého velet a doživotně degradován na vojína či vyražen od armády, protože na to asi nemá. Ale doživotně ho zlikvidovat je prostě svinstvo. Tečka.

 • GAVL
  14:43 15.06.2018

  Čistě laický názor.

  Jestliže měli závadu na zbrani , měli ji okamžitě hlásit. To samé platí o ventilaci.
  Je podivné dle mého názoru, že na 1. a 2. stanovišti nepálili a přitom ti jenž dohlížejí na výcvik dál nechali vozidlo v nácviku. Dle mého názoru se mělo minimálně toto vozidlo okamžitě zastavit a ukončit s ním výcvik. Obzvláště pokud se jednalo o úplné nováčky v nočních střelbách. Mohlo jít totiž i o to , že nováčci prostě znervozněli a na první cíle nepálili protože to prostě nezvládli oni nikoli technika. I v takovém případě bych je nechal z bezpečnostních důvodů odstavit.

  Ještě absurdnější je, že při takto náročné činnosti je velitelem vozidla ustanoven střelec. Nebo kdokoli kdo k tomu není kvalifikován. Ten kdo ho ustanovil má být okamžitě propuštěn z armády. Bez jakéhokoli nároku na výsluhy degradován až na podvojína a byl by rád pokud bych o tom rozhodoval, že by nešel sedět aspoň na pár let.
  Co se týče těch co řídili střelby , všechny vyházet bez výsluh atd.

  V dnešní době máme GPS pomalu i na hajzl papíru , tak mi není jasný proč není vybudován systém , který by sledoval polohu vozidel.
  Toho kdo má zodpovědnost za to jak je střelnice koncipována či metodika výcviku vyhodit, bez výsluh atd.

  Příslušníku ozbrojených sil, který byl v době incidentu velitelem opožděného vozidla bych dal nějaké napomenutí před nastoupeným útvarem, za to , že nevzdoroval tomu kdo rozhodl , že bude velitelem vozidla. Tomu se dle mého názoru měl postavit bez ohledu na následky vůči jeho osobě. Do papírů bych mu dal, že není vhodný k velitelské činnosti.
  Co se střelcem ? Asi prověřit zda netrpí nějakou zrakovou vadou.

  Řádně prověřit techniku a vyvodit z jejího stavu důsledky.
  Samotný stav techniky však nehraje zásadní roli v tomto případě. Pokud by neselhal lidský faktor při řízení bezpečnosti, tak mělo dojít při nejhorším k přerušení výcviku.

 • Pla-men
  13:49 15.06.2018

  Gorn Jako býval vzp musím jen souhlasit...

 • Gorn
  13:24 15.06.2018

  Ještě jednou, velitel vozidla má jednoznačnou zodpovědnost, jasně definovanou a jeho selhání je primární příčinou tohoto incidentu. Zcela správně dostal za vlastní pochybení vlastní trest.

  Ano, existuje X jiných faktorů a Y osob které můžeme také obvinit z nějakého selhání v souvislosti s tímto incidentem, ale ti nenesou přímou zodpovědnost. Můžete se snažit zjistit jaké postihy mají a potom se třeba pohoršovat, ale trestní odpovědnost prostě má jen jeden člověk.
  Nezabránit neštěstí je něco jiného než jej způsobit. Nezahájit palbu na základě platného předpisu, je naprosto základní schopnost, kterou musí disponovat každý voják. Samozdřejmě, předpisy se porušují, ale ne pokud tím můžu zabít svoje kamarády, o tom přeci nelze vést diskuzi.

 • technik
  12:29 15.06.2018

  2a42

  Naprostý souhlas. Řídící střeleb měl zastavit střelby a nechat opožděné vozidlo dorovnat sestavu. Chápu že neviděl rozestupy ale od toho má řídícího na čáře který je schopen rozestupy hlídat. I proto měli bvp na věžích luny s čísly, mířících do týlového prostoru, na základě čitelnosti čísel se dalo odhadnout které vozidlo je mimo sestavu. Samozřejmě od větší dálky tato metoda nebyla funkční.
  Velitel při střelbě je po stresem, řešení závady kanonu, orientace v prostoru,komunikace s řídícím, vyhledávání cílů,povely pro střelce a řidiče. Kdo si tím neprošel tak neví o čem to je a právě proto když dojde k pochybení což při nácviku střeleb je běžná věc jsou tam řídící orgány které mají zasáhnout,což se nestalo.

 • 2A42
  12:20 15.06.2018

  Gorn... to myslíš vážne?

  1. Súhlasím, došlo k porušeniu bezpečnosti...ale hlavne u riadiaceho na pracovisku tým, že neprerušil cvičenie pri nedodržaní rozostupovu medzi vozidlami ... čo viedlo k incidentu,

  2. Veliteĺ družstva je zodpovedný za riadenie vodiča, ako aj strelcaoperátora ktorému má vydávať palebné úlohy, vyhladávať ciele a riadiť opravy pri streľbe..preto tam mal byť originál veliteľ družstvá a nie riešiť to tak ako to bolo

  3. Je zrejmé že došlo k strate orientácie....to je normálne, ale mal už predtým zakročiť riadiaci na úseku. Takže ako som už včera spomýnal...zlá organizácia zamestnania a nezodpovedné riadenie na pracovisku

  4. Problém z rozsudkom v armáde nemajú problém, lebo sú radi že sa zbavili zodpovednosti a vedia že príslušníci mužstva a poddôstojníci nepoznajú až tak predpisy a tým pádom nemá kto poukázať na vinníka..

 • Gorn
  11:46 15.06.2018

  Velitel vozidla dal pokyn k zahájení palby, který dát neměl. Při dodržení bezpečnostních předpisů by se zabránilo mimořádné události. Konec, hotovo, vymalováno.

  Velitel vozidla na ostrých střelbách má jenom jeden hlavní úkol- netrefit nic důležitého. Když podělá cokoliv jiného, řekněme že by dal pokyn a řidič by vyjel z trasy a sjel s tím BVP do nějaké rokle, tak prosím, nechť se zodpovědnost dělí mezi více zúčastněných.

  Lidi v armádě, ti co nemají hlavu v zadní části těla, s tímhle rozsudkem nemají problém. Naopak, pitomci co se snaží splnit úkol na úkor bezpečnosti se aspoň zamyslí...

 • technik
  11:36 15.06.2018

  K bushmasteru

 • Vrata
  11:29 15.06.2018

  technik:
  dotaz - vase posledni odpoved se vztahuje k Bushmasteru nebo k 2A42?

 • technik
  11:15 15.06.2018

  To kolt.
  Zdroj zkušenosti technika roty. Co se týká mechaniky kanonu, tam jsou závady minimální, problém však jsou neopracované plochy nábojových schránek, schrány podavače choulostivé na mech. poškození a v neposlední řadě SŘP následovaný abnormálně nespolehlivým minipopem.

 • vipe
  10:07 15.06.2018

  hmm tak tohle je divné, sice nejsou známy všechny informace ale...

  proč tento případ řeší v první instanci civilní justice ?
  jak bylo popsáno v článku - byly ověřeny tvrzení velitele vozidla o závadě na zbrani a větrání ? byly provedeny testy - minimálně testy munice ze stejné výrobní šarže ? - na střelbách jsem svého času viděl co dokáže vystárlá munice do sa 58 vystřelená z opotřebované zbraně
  první noční střelby a velitel vozidla je voják který v této funkci nikdy nebyl ? (budiž mohl to být test jak si posádka poradí je li velitel vyřazen ale tohle asi nebyl tento případ)
  kde je odpovědnost velitele za podřízené ? - škála je sice jiná, ale když měli Američané nehody na lodích - byl zproštěn velení admirál - velitel flotily - nehodili to celé na krk kormidelníkovi

  Vojenské cvičení pokud je za použití těžké techniky a ostré munice - je to blbé říct takhle, ale "shit happens" i když nikdo nic hrubě nezanedbá a pokud by člověk chtě bezpečné zaměstnání nestane se vojákem ale najde si práci v kanclu u počítače.

  A co mně děsí nejvíc CO to kurva udělá s morálkou vojska ? myslím esprit du corps se tomu říká
  dali vojákům jasně najevo že pokud se něco posere vždycky to odnese maník dole - s tím a´t jdou do ..... to fakt už armádu můžou zrušit.

 • KOLT
  08:55 15.06.2018

  Mattauch:"...Cvičit jde buď dobře a nebo bezpečně..."

  Přesně. A o tom to celé je.

 • KOLT
  08:54 15.06.2018

  Shelmik, když pominu, že dluh 600 kKč není něco, z čeho bych byl vysmátý, zvláště se záznamem v TR, a to, že možná nebude moci to oddlužení provést (natolik do práva nevidím, jestli to v případě škody vzniklé při TČ lze provést), tak těžko můžu pominout, že jde i o princip. Nebo hlavně o ten.

 • Shelmik
  08:50 15.06.2018

  Ja bych to tak černě neviděl , vojak požádá o oddluženi a tak mu z 2 000 000 udelaji 600 000 a z toho je za 4 roky venku a je vysmatej :)

 • KOLT
  08:22 15.06.2018

  technik, mohl bych požádat o zdroj ohledně těch poruchových Bushmasterů?

Stránka 1 z 2