Tajemství ruského „super“ kanónu 2A82-1M pro tank T-90M a T-14 Armata

Tajemství ruského „super“ kanónu 2A82-1M pro tank T-90M a T-14 Armata
Ruský tank T-90M / Vitalij Kuzmin, CC BY-NC-ND 4.0 (Zvětšit)

Blog „Gur Khan útočí“ zveřejnil zajímavý materiál „Průbojný podkaliberní náboj „Vakuum: jak posunout neposouvatelné“ o problémech modernizace ruských tanků novým 125mm tankovým kanónem 2A82 a pro něj vyvinutým průbojným podkaliberním nábojem nové generace "Vakuum“. Jde o navázání na článek „2A82 ‒ super kanón pro Armatu“, který byl v překladu „Ruský 125mm kanon 2A82-1M pro tank Т-14 Armata“ uveden Armádními novinami 8. 1. 2019. Na základě těchto podkladů a dalších aktuálně dostupných informací je provedena úvaha, zda kanónu 2A82 lze přisoudit přízvisko tankového super-kanónu.

Proces modernizace palebné efektivity ruských tanků

Jedním z hlavních parametrů bojové síly tanků je palebná efektivita jejich zbraňových systémů, především tankového kanónu ve schopnosti ničit protivníkovy tanky. Jsme svědky neustálé nutnosti zvyšovat průbojnost protipancéřových střel v důsledku růstu odolnosti pancířů tanků proti probití. To se odráží především ve zvyšování probíjecí schopnosti průbojných podkaliberních střel. Nedílnou součástí tohoto úsilí je zvyšování a zlepšování palebných vlastností tankových kanónů, aby střely se daly vystřelit s co největší počáteční rychlostí a přesností při dosažení co největší životnosti hlavně.

Dalším činitelem ovlivňujícím palebnou sílu tanku je počet nábojů vezených v zásobnících k vedení palebné činnosti. Především těch, který jsou přímo disponibilní u tankového kanónu. Dále pak rychlost střelby. To souvisí s koncepcí rozmístění nábojů v tanku a způsobem manipulace s náboji při nabíjení kanónu. Rozmístění nábojů a způsob nabíjení kanónu, ruční či automatem nabíjení, mají vliv na rozměry tanku a jeho siluetu, což má vliv na míru pravděpodobnosti jeho zásahu palbou protivníka, na schopnost přežití na bojišti.

Všechny uvedené faktory jsou souběžně řešeny v procesu modernizace tanků armády Ruské federace (RF). Modernizace tankových zbraňových systémů armády RF integrálně řeší následující problémy:

 • Důsledky zavedení nové generace průbojných podkaliberních nábojů "Vakuum";
 • Modernizaci tankové výzbroje kanónem 2A82;
 • Uzpůsobení automatických nabíjecích zařízení k nabíjení průbojných podkaliberních nábojů "Vakuum".   

Průbojné podkaliberní střelivo ráže "Vakuum"  

Charakteristikou ruské tankové munice je dělený náboj, tvořený střelou (protipancéřová podkaliberní, tříštivotrhavá, kumulativní) a nábojkou, na rozdíl od NATO tankové munice, která je řešena jako jednotný náboj.

Dělená munice usnadňuje řešení automatického nabíjení kanónu.

Průbojný podkaliberní náboj je sestavou kompletu průbojné podkaliberní střely a nábojnice.   

Komplet střely jako manipulační objekt pro nabíjecí proces tvoří průbojná podkaliberní střela, kterou obepínají oddělující se segmentový nákružek s plastovým vodícím kroužkem o průměru ráže a konické pouzdro s těsněním. Obepínající části střely, které vedou průbojnou podkaliberní střelu vývrtem hlavně, se terminologicky nazývají jako „sabot“, anglicky dřevák.  

Kolem střely je rozmístěná přídavná prachová náplň. Spalitelná nábojnice, fixovaná ke konickému pouzdru, tvoří obal střely a prachové náplně. Čelo segmentového nákružku má kuželový náběh k usnadnění naklápění kompletu střely při nabíjení hlavně. Po opuštění hlavně, působením aerodynamických odporových sil, se všechny obepínající části oddělí od střely a dopadají bez užitku před kanónem. Na cíl letí pouze podkaliberní střela.


Sestava průbojného podkaliberního náboje

Komplet průbojné podkaliberní střely

Nábojka se skládá ze spalitelného pláště s prachovou náplní vsazeného do kovové těsnící nábojnice se zápalkovým šroubem.

Z hlediska hodnocení probíjecího účinkuje třeba mít na paměti, že způsoby určení hodnoty průrazu se mezi NATO a RF liší. NATO používá „pravidlo 50 %“, což znamená, že 50 % střel musí projít testovací pancéřovou deskou, zatímco standard RF má náročnější požadavky, testovací pancéřovou deskou musí projít 80 % střel. Rozdíl v průbojnosti může činit až 8 %.

Průbojné podkaliberní náboje ráže 125 mm postupně prošly soustavnou modernizací vedoucí ke zvyšování probíjecího účinku a k prodloužení účinné dálky střelby. Vývojová řada průbojných podkaliberních nábojů, které jde nabít do kanónů typu D-81 / 2A46 automatickými nabíjecími zařízeními tanků T-64, T-72, T-80, T-90 končí náboji 3VBM59 "Svinec-1" a 3VBM60 "Svinec-2", které byly zavedeny v roce 2006. Délka jejich kompletu střely činí 740 mm s úsťovou rychlostí 1650 m/s.

Průbojnost střel "Svinec":

 • 3BM59 (ochuzený uran): 830 mm při 0° na 2000 m, 410 mm při 60°;
 • 3BM60 (wolfram): 740 mm při 0° na 2000 m, 350 mm při 60°.

Dá se říci, že poměr délky průbojných podkaliberních střel „L“ k jejich průměru „d“ se postupně zvětšovala od L/d 10:1 střel 3BM9/12 až po 30:1 střel "Svinec" 3BM59/60. Zvětšování poměru L/d vede k růstu průřezového zatížení střel a tím ke zvětšení jejich průbojnosti.

V roce 2005 byly zavedeny vysoce výkonné průbojné podkaliberní náboje programu "Vakuum" s nově řešeným pouzdrem (sabot) 3VBM69 "Vakuum-1" a 3VBM70 "Vakuum-2" s úsťovou rychlostí střely 2050 m/s o délce kompletu střely 900 mm. Tím se dosáhlo podstatného zvýšení probíjecího účinku.

Průbojnost střel "Vakuum":

 • 3BM69 (ochuzený uran): 1000 mm při 0° na 2000 m;
 • 3BM70 (wolfram): 900 mm při 0° na 2000 m.

Charakteristikou průbojných podkaliberních nábojů "Vakuum" je prodloužení kompletu střely ke zvýšení probíjecího účinku a prodloužení délky nábojky, protože ke zvýšení úsťové rychlosti střely na 2050 m/s bylo nutné zvýšit hmotnost prachové náplně.

Důsledek zavedení nábojů 3VBM69 "Vakuum-1" a 3VBM70 "Vakuum-2" je dvojí. Z důvodu prodloužení kompletů průbojných podkaliberních střel a délky jejich nábojek se musela upravit hlaveň prodloužením nábojové komory a úpravou jejího tvaru. Dále bylo třeba překonstruovat automatická nabíjecí zařízení, aby se mohly do zásobníků uložit prodloužené komplety průbojné podkaliberní střely a nábojky, a dalo se s nimi manipulovat při nabíjení hlavně, vysunutí ze zásobníku a zasunutí do hlavně.

Pozn.: Při úhlu výstřelu 50° až 60° činí dostřel průbojných podkaliberních střel 60 až 80 km.

Tankový kanón 2A82-1M

Tankový kanón 2A82-1M byl původně koncipován a vyvinut pro modernizaci četné flotily tanků T-72 a T-80 a především pro modernizované tanky T-90M. S malými změnami je rovněž použit pro tanky T-14 Armata.

Tankový kanón 2A82, a modernizovaná verze 2A82-1M, je konstrukčně odvozený z kanónu 2A46M-5.

Tankový kanón 2A46M-5
Tankový kanón 2A46M-5 je vyvrcholením postupné modernizace kanónu 2A46 (D-81). Tankové kanóny řady 2A46 byly lafetovány do tanků T-64, T-72, T-80, T-90, resp. T-14. Původně byl konstruován pro tank T-60A v roce 1960. Modernizací se zvýšila životnost hlavně, došlo ke zvýšení přesnosti střelby zpřesněním výroby hlavně, zvýšením její ohybové tuhosti, symetrickým brzdovratným ústrojím, zpřesněním vedení hlavně v kolébce a automatickým započítáváním ohybu hlavně.

Ve srovnání s 2A46M se přesnost u 2A46M-5 zvětšila o 15 až 20 %, rozptyl střelby klesl 1,7násobně. Modernizovaný kanón 2A46M-5 v roce 2003 uspěl ve státních zkouškách a v roce 2005 byl zaveden do výzbroje armádou RF a je sériově vyráběn v Jekatěrimburském dělostřeleckém závodě. V současnosti je 2A46M-5 instalován do všech tanků T-90A, vyráběných v továrně „Uralvagonzavod“.

Tankový kanón 2A82
Tankový kanón 2A82 je generačně novým typem tankového kanónu. Zásadní funkční odchylkou kanónu 2A82 od 2A46M-5 je, že lze z něj vést střelbu nejen perspektivním průbojným podkaliberním střelivem "Vakuum" o délce kompletu střely 3BM69/70 900 mm s prodlouženou nábojkou, ale i všemi doposud zavedenými typy tankového střeliva ráže 125 mm, tříštivotrhavé, kumulativní, programovatelná tříštivá, které mají kratší délku kompletu střely a nábojky, včetně protitankových řízených střel. Např. délka kompletu střel "Svinec" 3BM59/60 činí jen 640 mm.

K tomuto účelu je nábojová komora hlavně vytvořena s přídavnou kuželovou částí posunutou vpřed, k zaražení vodící obroučky střely. V nábojové komoře vývrtu hlavně jsou vytvořeny dva kuželovité úseky, (I – II), které umožňují střelbu z kanónu jak střelivem pro 2A46-M (úsek «а» a «б»), , tak se střelivem "Vakuum" (úsek «в»).

Tvar přechodového kužele «а» je zakřivený, plynule spojený se sousedními kuželovými úseky, dodatečný přechodový kužel «в» je posunut k ústí hlavně o délku, které umožňuje v nábojové komoře uložit zvětšenou prachovou náplň protipancéřového náboje o zvýšeném výkonu.


 

Díky unikátní koncepci řešení nábojové komory je kanón 2A82 schopen vést střelbu dvěma druhy průbojného podkaliberního střeliva, jak s krátkou, tak dlouhou střelou, tak lze použít všechny doposud zavedené typy tankového střeliva ráže 125 mm. 

Dále byla u 2A82-1M prodloužená délka hlavně z 48 ráží na 52 ráží, což přispělo rovněž ke zvýšení počáteční rychlosti střel a dosažení efektivního vnitrobalistického procesu při výstřelu.

Při instalaci kanónu 2A82-1M do tanku T-90M je hlaveň opatřena ejektorem pro odvedení plynů z hlavně po výstřelu, protože tank je osazen osádkovou věží. Tank T-14 Armata se totiž na rozdíl od T-90 vyznačuje bezosádkovou věží, kde ejektor jako prvek ochrany osádky není potřebný.

Tankový kanón 2A82 k zajištění vysokých výkonnostních charakteristik využívá nejnovější technologické procesy: vysokopevnostní oceli se zvýšenými kvalitativními požadavky, autofretáž hlavně kanónu, chromový povlak vývrtu hlavně odolného vůči erozi k dosažení požadované životnosti, pochromování nábojové komory umožňující dosažení požadované čistoty povrchu přechodových kuželů vývrtu hlavně, výroba vysoce přesných hlavní.

Úsťová energie kanónu 2A82 je 15,3 MJ, což je 1,2 – 1,25krát více než má široce užívaný tankový kanón Rheinmetall Rh 120/L55. Výraznou skutečností je vysoké energetické využití materiálu hlavně, neboť kanón je více než o tunu lehčí než jiné obdobné tankové kanóny.

Automatická nabíjecí zařízení tankových kanónů řady 2A46 / 2A82-1M

Účelem použití automatického nabíjecího zařízení je snížit počet členů obsluhy ve věži o nabíječe, tj. ze tří na dva. Přínosem mimo zrychlení vedení palby je snížení nároku na vnitřní objem bojového prostoru věže tanku. Důsledkem je redukce stavebních rozměrů věže a tím i snížení siluety tanku, což se příznivě odrazí ve snížení pravděpodobnosti zásahu tanku protivníkem. Automatické nabíjecí zařízení kanónu je základní předpoklad bezosádkové věže.

Automatické nabíjecí zařízení provádí samočinně všechny úkony nabíjecího cyklu: vyjmutí náboje ze zásobníku, podání náboje před nábojovou komoru hlavně a zasunutí náboje do hlavně. Po výstřelu odstranit nábojnici ven z bojového prostoru věže.

Před nabitím nábojem po otevření závěru je hlaveň naváděná do nabíjecí polohy a je v ní zablokována. Po nabití náboje se hlaveň odjistí a stabilizace zbraně ji uvede do polohy, která odpovídá zamíření cíle zaměřovačem. Tím je nabíjecí cyklus uzavřen a je možno vypálit.

Automatické nabíjecí zařízení je samostatným systémem tankové věže. Mechanická část se skládá ze zásobníku nábojů, zvedacího zařízení nábojů a zasouvacího zařízení nábojů, popř. zařízení pro odstranění nábojnice. Řídící blok má za úkol ovládat funkci automatického nabíjecího zařízení, zahrnující ovládací pulty velitele a střelce, paměťové zařízení s indikátorem množství nábojů v zásobníku. Před výstřelem řídící blok vyhledá navelený typ náboje a dá povel k navedení hlavně do nabíjecí polohy.

Koncepce automatického nabíjecího zařízení závisí na poloze nábojů v zásobníku nábojů, zda je vertikální či horizontální:

 • U vertikálního uložení jsou náboje uloženy do prstencového dopravníku, který zaujímá polohu po obvodu koše věže (T-64, T-80, T-14);
 • Při horizontálním uložení jsou náboje uloženy buď do otočného zásobníku uloženém na dně korby pod podlahou věže tanku (T-72, T-90) nebo do pultového zásobníku uloženého ve skříni, uchycené na zádi věže (T-90M).

Prvním v praxi užitým automatickým nabíjecím ústrojím u zavedeného tanku bylo automatické nabíjecí ústrojí s prstencovým zásobníkem u tanku T-64. To bylo pak aplikováno i u tanku T-80. Následujícím užitým automatickým nabíjecím ústrojím bylo automatické nabíjecí ústrojím s otočným zásobníkem tanku T-72, který je následně použit u tanku T-90.


Horizontální (T-72, T-90) vs. vertikální uložení (T-64, T-80, T-14) nábojů v sovětských a ruských tancích.

Prstencové automatické nabíjecí zařízení tanku T-64 / T-80

Tank T-64 se stal prvním sériově vyráběným tankem v dějinách, do kterého bylo instalováno automatické nabíjecí zařízení. Bylo použito automatické nabíjecí zařízení s prstencovým zásobníkem s vertikálním uložením střely a nábojky. V modernizované formě byl aplikován u tanků T-80 .Oba typy tanků T-64, T-80 byly vyzbrojeny tankovým kanónem řady 2A46.

Střela (či komplet průbojné podkaliberní střely) a nábojka se ukládají do lůžek prstencového zásobníku. Počet lůžek je 28. Lůžka nábojky a kompletu střely jsou zavěšeny nad sebou ve vertikální poloze (obrázek níže).

Prstencový zásobník s lůžky je situován podél obvodu koše věže. Po natočení prstencového zásobníku tak, že před zvedací ústrojí se postaví zvolený typ náboje, páka zvedacího ústrojí (1) vyjme střelu (5) z lůžka a otáčením ji přesune do zadku hlavně (7) před nábojovou komoru hlavně, která je naelevována do nabíjecí polohy. Pak žlab (3) vedený kulisou (4) položí za střelu nábojku. Střela a nábojnice jsou pak  společně zasunuty do hlavně zasouvacím ústrojím (9). K odstranění dna nábojnice slouží zařízení pro odstranění nábojnic (8).


Schéma automatického nabíjecího zařízení s prstencovým zásobníkem

Protože tanky T-64 a T-80 mají automatické nabíjecí zařízení „prstencového typu“, náboje jsou postavené vertikálně v lůžkách prstencového dopravníku podél obvodu věže, tak rozměry a tvar věže limitují délku kompletu střely, kterou lze vložit do lůžek dopravníku. Proto průbojné podkaliberní náboje "Vakuum" s prodlouženým kompletem střely tak nelze použít u tanků T-64 a T-80.

Při boji v Čečensku koncem roku 1994 se projevila slabina automatického nabíjecího zařízení s prstencovým zásobníkem. Část tanků explodovala po zásahu nabíjecího automatu se svisle postavenými náboji. Při zásahu do boku v oblasti uložení nábojů v prstencovém zásobníku, které jsou ve svislé poloze, docházelo velmi často k výbuchu munice připravené ke střelbě.

Předpokládaná modernizace T-64 a T-80 tankovými kanony 2A82-1M, u kterých je použito automatické nabíjecí zařízení „prstencového typu“ se z uvedených důvodů stala bezperspektivní. Místo toho bylo přijato rozhodnutí, že ruské T-80  budou vybaveny „jednotnými bojovými moduly - věžemi“ ze závodů v Omsku (Omsktransmaš) nebo Nižního Tagilu (UralVagonZavod) s tankovými kanóny 2A46M, resp. 2A82-1M. Modernizované T-80BVM ale získají zřejmě jen kanón 2A46M1.


Podle prospektu ze záři 2017 tank T-80BVM získá kanón 2A46M1; větší foto / bmpd. livejournal 1

Karuselové automatické nabíjecí zařízení tanku T-72

Tank T-72 je vyzbrojen tankovým kanónem řady 2A46M (M-1 po M-5).  

Střela (či komplet průbojné podkaliberní střely) a nábojka se ukládají do kazety, která jednak slouží k jejich uskladnění, jednak je manipulačním prostředkem k nastavení do nabíjecí polohy. Do dolní části kazety je vložena střela, do horní nábojka. Kazety v počtu 22 jsou vloženy do otočného zásobníku ‒ karuselu. Otočný zásobník spočívá na dně korby a tvoří podlahu věže.

Zvedací ústrojí vyjme kazetu z otočného zásobníku a zvedne ji do nabíjecí polohy. Dochází k sekvenčnímu nabíjení. Nejdříve zvedací zařízení vysune kazetu do nabíjecí polohy střely. Po zasunutí střely do hlavně zasouvacím ústrojí kazeta popojede dolů do nabíjecí polohy nábojky a následuje zasunutí nábojky do hlavně. Po nabití náboje je prázdná kazeta stažena zvedacím ústrojím zpět do otočného zásobníku.


Schéma automatického nabíjecího zařízení T-72

Po výstřelu zařízení pro odstranění nábojnic zachytí dno nábojnice vyhozené vyhazovači závěrového mechanismu hlavně z nábojové komory a vyhodí ji ven z bojového prostoru věže otvorem ve stropu věže, jehož příklop je otevřen.

Délka nabíjecího cyklu činí 6,5 sekundy, za 1 minutu lze nabít 8 ran, s možností vystřelení 3 ran za 13 sekund.

Pultové automatické nabíjecí zařízení tanku Černý orel (Objekt 640)

Tank „Černý orel“ (Objekt 640) se měl stát prototypem hlavního bojového tanku armády RF. Řešení bylo svěřeno konstrukční kanceláři KBTM v Omsku (Konstrukční kancelář dopravního inženýrství závodu Omsktransmaš) v pozdních devadesátých letech.

Tank Černý orel z velké části vychází z tanku T-80. Jeho hlavní výzbrojí byl tankový kanón 2A46.


Schéma tanku Černý orel (Objekt 640)

Užila se koncepce automatického nabíjecího zařízení pultového typu. Náboje (střela a nábojka za sebou) jsou uloženy horizontálně v pultovém zásobníku ukrytého ve skříni uchycené na zádi věže. Nabíjení hlavně tak probíhá v jedné fázi, takže je jednodušší a tím rychlejší (až 12 ran za minutu). Umožňuje vedení střelby všemi typy nábojů ráže 125 mm, včetně i delších kompletů průbojných podkaliberních střel.


Schéma řešení pultového automatického nabíjecího zařízení tanku „Černý orel“; větší foto

Osádka tanku Černý orel je tříčlenná. Sedadla řidiče, střelce a velitele jsou instalována ve speciálně obrněném prostoru v přední části korby tanku ve variantě bezosádkové věže nebo tak, že ve věži jsou velitel a střelec. Projektovanou koncepcí se podařilo snížit výšku tanku na pouhých 1800 mm!!!

Ale ukázalo se, že ne vše, pro  jak bylo zamýšleno, splnilo očekávání.

Prodloužená věž s novým automatickým nabíjecím zařízením horizontálního typu se v praxi ukázala jako velmi těžká a nespolehlivá. Značně se změnila poloha těžiště tanku, pro vliv hmotnosti nábojů v dopravníku, který obsahoval celý palebný průměr. To ovlivnilo jízdní vlastnosti tanku a možnost jeho manévrování. Kvůli tomu si také modernizace vyžádala prodloužení tanku na sedm párů pojezdových kol. Sporným se stalo zajištění ochrany horizontálního automatického nabíjecího zařízení za věží. Hlavním úskalím se stala novost řešení konstrukce automatického nabíjecího zařízení spojená s nárůstem výrobních nákladů a problematika spolehlivosti konstrukce automatického nabíjecího zařízení jako celku.

Z těchto důvodů by projekt zrušen v roce 2001.

Duální automatické nabíjecí zařízení tanku T-90M

Tank T-90M je vyzbrojen tankovým kanónem 2A82-1M, který umožňuje vedení střelby jak průbojnými podkaliberními náboji 3VBM69 "Vakuum-1" a 3VBM70 "Vakuum-2", tak všemi typy zavedeného střeliva ráže 125 mm.


Tank T-90M s tankovým kanónem 2A82-M1 s duálním nabíjením a muniční skříni na zádi věže.

Specifičností řešení nabíjecího automatu tanku T-90M je požadavek nabíjet dva druhy nábojů, lišících se v délce střely a nábojky. Jde o podkaliberní náboje 3VBM69 "Vakuum-1" a 3VBM70 "Vakuum-2" jejichž komplety průbojných podkaliberních střel mají délku 900 mm a zavedené průbojné podkaliberní náboje (a ostatní druhy nábojů), u nichž maximální délka střely či kompletu střely není větší než 740 mm (projekt Sviněc). Rovněž se liší délkou nábojky.

Aby bylo možno vést palbu jak průbojnými podkaliberními náboji 3VBM69 "Vakuum-1" a 3VBM70 "Vakuum-2", tak všemi typy zavedeného střeliva ráže 125 mm, bylo k tomu nutné použit systém duálního nabíjení střeliva (double-flow). Princip konstrukčního řešení automatického nabíjecího zařízení „s duálním nabíjením střeliva“ u tanku T-90M je zobrazen na schématu níže.


Pro průbojné podkaliberní náboje 3VBM69 "Vakuum-1" a 3VBM70 "Vakuum-2" se užilo pultové automatické nabíjecí zařízení (z projektu Černý orel), ke střelbě tříštivotrhavého, kumulativního, a programovatelného tříštivého střeliva, resp. i průbojných podkaliberních nábojů s „krátkým“ kompletem střely se použil zavedený systém karuselového automatického nabíjecího zařízení (T-72, T-90). Duální systém automatického nabíjení tedy tvoří na sobě funkčně nezávislé dva systémy automatického nabíjení, pultové a karuselové automatické nabíjecí zařízení.

Pultové automatické nabíjecí zařízení je uloženo do skříně, která je uchycena k zádi věže. V pultovém zásobníku jsou náboje uloženy horizontálně, střela a nábojka za sebou do jednoho lůžka. Zasouvací mechanismus komplet střely a nábojku společně zasune do hlavně v jedné fázi. Nabíjení hlavně je jednodušší a tím rychlejší (až 12 ran za minutu). Takové uspořádání uložení kompletu střely a nábojky do jednoho lůžka zvedá rychlost střelby na stejnou hodnotu, jaká se dosahuje při automatickém nabíjení jednotného náboje, což zefektivní palbu na obrněná vozidla protivníka. Toto řešení vychází z poznatků pultového automatického nabíjecího zařízení tanku Černý orel.

V bojovém prostoru věže se ponechalo karuselové automatické nabíjecí zařízení (T-72), umístěné na dně korby tanku, k uložení kumulativního, třítivotrhavého a programovatelného tříštivého střeliva, resp. i průbojných podkaliberních nábojů s „krátkým“ kompletem střel projketu "Sviněc".

Prstencové automatické nabíjecí zařízení tanku T-14

Tank T-14 (vývojové označení Objekt 148) na platformě Armata je řešen s bezosádkovou věží, do které lafetován kanón 2A82-1M.

 
Schéma automatického nabíjecího zařízení tanku T-14; větší foto

Při vývoji tanku T-14 byly použity některé výsledky z předchozích projektů Objekt 195 (T-95) a Objekt 640 (Černý orel), které probíhaly mezi lety 1990 až 2010. Tank T-14 (dříve označovaný také jako T-99) je od roku 2009 vyvíjen Uralskou konstrukční kanceláří dopravního strojírenství (UKBTM) ve spolupráci s firmou Uralvagonzavod v Nižném Tagilu.

Kanón 2A82-1M umožňuje vedení střelby jak průbojnými podkaliberními náboji 3VBM69 "Vakuum-1" a 3VBM70 "Vakuum-2", tak všemi typy zavedeného střeliva ráže 125 mm. Oproti starší verzi kanónu 2A82 došlo k prodloužení hlavně ze 48 na 52 ráží. Hlaveň není vybavena ejektorem, protože díky bezosádkovému uspořádání věže není nutný odtah spalin a kouře.

Automatické nabíjecí zařízení je prstencového typu s vertikálně uloženými střelami a nábojkami. Prstencový zásobník je složen ze dvou soustředných prstencových zásobníků, jeden je pro střely, druhý pro nábojky uvnitř věže tanku. Ve věži je uloženo celkem 45 nábojů, z toho 30(?) nábojů v zásobníku nabíjecího zařízení. Rychlost střelby má dosáhnout 12+ ran/min.


Schéma koncepce věže s automatickým nabíjecím zařízením tanku T-14; větší foto

Projekty adaptace tanků k použití průbojných podkaliberních nábojů "Vakuum" pro tanky T-72, T-80 a T-90

Průbojné podkaliberní náboje "Vakuum" se dají použít jen u tankového kanónu 2A82-1M, protože jen ten může vést palbu jak s „krátkou” tak s „dlouhou střelou”. Proto se začala rozpracovávat myšlenka, jak řešit automatické nabíjecí zařízení, aby do standardních tankových věží (T-72, T-90) se dal instalovat tankový kanón 2A82-1M.

K jednoduchému a elegantní řešení dospěli konstruktéři během řešení vývojového programu OKR "Proryv-2", které bylo ideově podobné tomu, co ve svém čase udělali charkovští konstruktéři na tanku T-64A.  

Jestliže se komplet průbojných podkaliberních nábojů "Sviněc-1 3BM59" a "Sviněc-2 3BM60" o délce 740 mm vejde do otočného zásobníku automatického nabíjecího zařízení, co je pak třeba udělat, aby se dal do otočného zásobníku uložit i komplet průbojných podkaliberních nábojů "Vakuum" o délce 900 mm? Rozdíl v délce mezi těmito komplety činí 160 mm. O tolik je třeba zvětšit vnitřní šířku korby v místě uložení věže, aby se do něj vešel otočný zásobník o větším průměru. Tloušťka korby T-72 a T-90 v oblasti uložení věže je 80 mm. Takže 80 + 80 = 160, to je těch žádoucích 160 mm. 


větší foto

V bocích korby se provedly malé výřezy, které se pak překryly odpovídajícími pancéřovými pláty zvenčí. Přijaté řešení je jednoduché a elegantní. Přesně tímto způsobem postupovali konstruktéři v Charkově, nechali profrézovat bok T-64A v oblasti automatického nabíjecího zařízení, který pak překryli pancéřovými pláty. V případě tagilského automatického nabíjecího zařízení však vznikl jen minimální překryv, což lze jasně vidět na obrázcích.

Tímto způsobem se tankový kanón 2A46M dá bez problémů zaměnit kanónem 2A82-1M, neboť všechny dosedací rozměry a konstrukce spojů jsou stejné.

Aby se dala do hlavně nabíjet průbojná podkaliberní střela "Vakuum", byl zvýšen úhel nabíjecí polohy hlavně na 12°. Další změny na automatickém nabíjecím zařízení jsou následující. Především se zvětšil průměr otočného zásobníku. To z toho důvodu, že původní konstrukce byla řešena pro průbojnou podkaliberní střelu o délce 740 mm. Rovněž se upravil zvedací mechanismus kazet a zasouvací mechanismus. Pro nabíjení průbojné podkaliberní střely o délce 900 mm byla konzola zvedacího mechanizmu kazet vytvarována do křivkového tvaru ke změně trajektorie zvedání kazety se střelou tak, aby se nemusela změnit konstrukce a rozměry samotné věže. Automatické nabíjecí zařízení se tak dá vložit do stávajících rozměrů bojového prostoru unifikovaného bojového modulu - věže.


větší foto

Vyvinutý bojový modul - věž s kanónem 2A82-1M s výše popsanou úpravou korby tanku se může uložit jak do tanku T-90 a T-72, stejně tak do modernizovaného tanku T-80. Ale v praxi se to neujalo. Při modernizaci ruských tanků T-72 a T-80 se nadále používají tankové kanóny řady D-81: 2A46M-4; 2A46M-5 a 2A46M-6 s unifikovaným automatickým nabíjecím zařízením.


větší foto

Proč je tankový kanón 2A82-1M  "super" kanónem

Tankový kanón 2A82-1M, nejdříve lafetovaný do tanku T-14 na platformě Armata, v současnosti době plánovaný k modernizaci tanků T-90, výrazně pozvedl palebnou sílu proti obrněným cílům se srovnání s předchozím hlavním typem řady 2A46, včetně 2A46M-5:

 • Výrazné zvýšení probíjecího účinku možností vést střelbu s průbojnými podkaliberními náboji  3VBM69 "Vakuum-1" a 3VBM70 "Vakuum-2", probíjecí účinek až 1000 mm při 0° na 2000 m;
 • Zvýšení přesnosti střelby o 15 až 20% a 1,7 násobné snížení rozptylu.

V těchto parametrech se zcela vyrovná, možná i předčí kanonovou výzbroj tanků Abrams a Leopard, jeho oponentů, jejichž hlavním reprezentantem je nejposlednější typ tankového kanónu Rheinmetall Rh-120 L/55 s průbojnými podkaliberními náboji posledního typu M829A3/E3 (APFSDS DU round), a i obdobným ekvivalentům.

Zatímco počáteční rychlost průbojných podkaliberních střel u kanónu Rheinmetall Rh-120 L/55 se ohybuje do 1700 m/s, tak střely "Vakuum" jsou kanónem 2A82-1M vystřelovány s rychlostí 2050 m/s. Důsledkem je jejich až o 40 až 50 % vyšší dopadová energie, což razantně zvyšuje jejich probíjecí účinek. Vzrůst počáteční rychlosti rovněž přispívá ke zvýšení přesnosti střelby. V tomto směru má v současnosti 2A82-1M viditelný náskok před svými konkurenty.

Vysoká palebná síla tankového kanónu 2A82-1M ve svém konečném efektu neplyne jen z růstu jeho samotných vlastností, je rovněž důsledkem vynalézavého skloubení všech tří základních mechanických funkčních uzlů tankového zbraňového systému, kanónu, nábojů, automatického nabíjecího zařízení do jednoho funkčního systému. Navíc tomu napomáhá synergický efekt jejich vzájemných vazeb a vztahů. A tím skýtá to, co se od něj očekává, vybojování palebné nadvlády na bojišti.


T-90M

Lze říci, že uvedené skutečnosti opravňují označit tankový kanón 2A82-1M jako „super“ kanón v porovnání s jeho oponenty.

Rozbor zbraňového systému 125mm tankového kanónu 2A82-1M byl proveden jen z mechanické stránky. Je samozřejmé, že palebná efektivita zbraňového systému 125 mm tankového kanónu 2A82-1M nezanedbatelně závisí na systému řízení palby (SŘP) a C4ISTAR, jakož i na samotné platformě tanku. Cílem však bylo posoudit tankový kanón 2A82-1M jen z hlediska jeho mechanické stránky, která je hlavním faktorem jeho palebné sily k vyvození ničivého účinku v cíli.

Šlo i to dát podnět k zamyšlení nad tím, zda zvyšování ráže tankových kanónů je smysluplné a zda přispěje ke skutečnému zvýšení bojové efektivity tanků. Zvětšení ráže se rozhodně promítne např. do zvětšení rozměrů a hmotnosti tanků, ovlivní manévrovost a dojezd, logistické zabezpečení, sníží disponibilní zásobu střeliva celkem i v zásobníku automatického nabíjecího zařízení v případě jeho použití. Především povede k exponenciálnímu nárustu cen tanků související s jejich modernizací. Dá se předpokládat, že nakonec určujícím činitelem zavedení tanků příští generace do výzbroje vojsk bude technicko ekonomický činitel, poměr cena/výkon.

Spirálový vývoj cen zbraňových systémů byl již v osmdesátých létech vtipně vystižen v USA následující reflexí. V roce 1984 americký letecký byznysmen Norman Augustin uvedl: „V roce 2054 postačí celý obranný rozpočet Spojených států k nákupu jediného letadla. O to se bude muset dělit letectvo a námořnictvo; každá z těchto složek je bude mít na tři a půl dne v týdnu, s výjimkou přestupného roku, kdy je na ten jeden den navíc dostane námořní pěchota.“

Shrnutí

 • Střely "Vakuum" jsou zřejmě schopny probít nejsilnější čelní pancíř současných západních tanků M1A2B (SEPv2) Abrams nebo Leopard;
 • Střely "Vakuum" lze používat jen ve spojení s kanóny 2A82-1M a zřejmě i 2A82;
 • 2A82-1M překonává všechny západní konkurenty;
 • Kanóny 2A82-1M získají tanky T-14 Armata a modernizované tanky T-90M;
 • Ruské zdroje se často (záměrně ?) rozcházejí. U T-80BVM se píše o použití kanonu 2A46M1, ale i zmíněného 2A82-1M. U T-90M se někdy píše dokonce jen o použití kanónu 2A46M-4.

Zdroj: Gur Khan útočí!

Nahlásit chybu v článku


Související články

Ruská armáda tanky Armata nechce. Zde jsou důvody:

Na ruských serverech stále rezonuje silné rozčarování nad rozhodnutím vicepremiéra pro ...

Ruská armáda místo nechtěných T-14 Armata nakoupí tanky T-90M

Ruské tankové jednotky v roce 2020 převezmou první modernizované tanky T-90M. Dodávka tanků T-90M ...

Americký tank M1A2C Abrams s aktivní ochranou Trophy a přídavným pancířem

Na internetu se objevila fotografie nejnovější verze amerického tanku M1A2 Abrams. Modernizovaný ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • Drone
  14:38 06.07.2021

  Uvědom-te si jednu věc, T-90M, nelze srovnávat s verzí MS. Verze M je zcela konstrukčně úplně nový tank, který už nevychází a ani nemá nic společného s T-72. Trošku si o tom ...Zobrazit celý příspěvek

  Uvědom-te si jednu věc, T-90M, nelze srovnávat s verzí MS. Verze M je zcela konstrukčně úplně nový tank, který už nevychází a ani nemá nic společného s T-72. Trošku si o tom přečtěte na specializovaných IT stránkách, problém je v tom že je těžký se tam dostat, ale jde to.Skrýt celý příspěvek

 • zdeno
  09:04 20.04.2020

  Ještě dodatek - pokud si vzpomínám na tabulky střelby - něco tady nehraje - rusové asi mlží a to opačně než je obvyklé -západní moderní tanky mají většinou nižší Vo než ruské, ale ...Zobrazit celý příspěvek

  Ještě dodatek - pokud si vzpomínám na tabulky střelby - něco tady nehraje - rusové asi mlží a to opačně než je obvyklé -západní moderní tanky mají většinou nižší Vo než ruské, ale na ruský pancíř to bohatě stačí a jsou většinou přesnější, rusové to kompenzují vyšší průbojností a rychlostí střelby i když méně přesné a nepotřebují aby zápaďáci zvyšovali odolnost pancířů v které mají dost navrch, ono totiž zvyšovat Vo nejde pořád a leze to hodně do peněz.Skrýt celý příspěvek

 • zdeno
  14:06 03.05.2019

  Jsem tu už tak říkajíc" s křížkem po funuse", ale pořád mi vrtalo v hlavě - munice s delší špičkou a vakuum?- rusům se zřejmě podařilo vyřešit vypláchnutí hlavně od vzduchu před ...Zobrazit celý příspěvek

  Jsem tu už tak říkajíc" s křížkem po funuse", ale pořád mi vrtalo v hlavě - munice s delší špičkou a vakuum?- rusům se zřejmě podařilo vyřešit vypláchnutí hlavně od vzduchu před rozjezdem střely v hlavni malou složí na špici , která se zažehne jako první, pak následují současně obě hnací a výsledkem bude extrémní úsťová rychlost a též tlak v hlavni a výšleh plynů - jestli to tak opravdu je brzy to vyvinou i jinde a budeme svědky dosažení limitů chemicky poháněných střel - výš už jen s elmag. dělem.Skrýt celý příspěvek

 • premek
  19:36 25.03.2019

  Díky za informativní text. Ne vždy se z RF dá takto na podnose přinést ucelený popis tankové hlavně i střel. Něco jsem věděl, ale i tak jsem byl poučen.

  Díky za informativní text. Ne vždy se z RF dá takto na podnose přinést ucelený popis tankové hlavně i střel. Něco jsem věděl, ale i tak jsem byl poučen.

 • krllo
  21:29 20.03.2019

  Zajímavé...

  Zajímavé...

 • Slavoslav
  09:28 20.03.2019

  btw ked sa pozeram na ten bocny profil T90M a porovnam ho s t90A tak mi tam by ocko chyba toho pol metra o ktory ma byt kanon predlzeny. Je to len moj dojem, alebo je to dalsia ...Zobrazit celý příspěvek

  btw ked sa pozeram na ten bocny profil T90M a porovnam ho s t90A tak mi tam by ocko chyba toho pol metra o ktory ma byt kanon predlzeny.

  Je to len moj dojem, alebo je to dalsia potemkiniada najmä ked viacere zdroje tvrdia, ze T90M ma 2A46M5 a ziadny dalsi nabijaci mechanizmus sa nekona pricom ta zadna schranka je len navareny batoh skade posadka rucne po vylezeni z veze preklada naboje do karuselu.

  Ked budem doma skusim to prehnat softwarom a pomerovo premerat tie hlavne napr k priemeru kolesaSkrýt celý příspěvek

 • Packal
  12:29 19.03.2019

  Prosím, je takový problém si po sobě ten text přečíst, než ho odešlete? Vzhledem k množství překlepů a chyb nejsem schopen některé příspěvky dešifrovat. Dobrá, shoda podmětu a ...Zobrazit celý příspěvek

  Prosím, je takový problém si po sobě ten text přečíst, než ho odešlete? Vzhledem k množství překlepů a chyb nejsem schopen některé příspěvky dešifrovat. Dobrá, shoda podmětu a přísudku je asi příliš, ale mnohdy Vaše konstrukce absolutně nedávají smysl, když zaměňujete "z" a "s", vynecháváte diakritiku atd.
  DěkujiSkrýt celý příspěvek

 • JiriR
  09:31 19.03.2019

  Zajímalo by mně srovnání přesnosti a rozptylu slovenského 2a46ms a ruského 2a46m-5- IMHO to bude podobné. Připomínám ukrajinský kanon Vítaz.. Jinak to ruské dvoj-uložení munice ...Zobrazit celý příspěvek

  Zajímalo by mně srovnání přesnosti a rozptylu slovenského 2a46ms a ruského 2a46m-5- IMHO to bude podobné. Připomínám ukrajinský kanon Vítaz.. Jinak to ruské dvoj-uložení munice sviněc a vakuum- určitě super – (sviněc proti BVP).
  Na druhé straně pokud by CSG dalo na scarab bud 2a46ms anebo spíše Vítaz + novou/delší APSFDS munici + kosu + zaměřovače a zadýmování od EVPU + stabilizátor a nějaký jednoduchý (cena) SŘP, další pancíř na čelo, asi by to hned vypadalo jinak…(nyní bych scarab nazýval už jen VPP)
  Z jiného soudku..když si vzpomínám na nedávný rozhovor s Josefem Kopeckým (ať žije Josef-19.3.  ať dneska nenafoukáte chlapi:-)), který silně propaguje BVP oproti MBT, které ho nechávají dost vlažným …… co je efektivnější- BVP či MBT ??…faktem je, že tank je extrémně jednoúčelový oproti BVP- které řeší fakt spektrum cílů od pěchoty, (+převozu pěchoty), prostřelování vzdušných cílů, boj s MBT (ptřs), není tak těžké (mobilita) atd..
  Na druhé straně na základě porovnání vybraného okolí s ambicemi: klíčové systémy jsou stíhačka (ne bitevník), MBT (ne BVP), PVO krátkého a středního dosahu (ne MANPADS), bitevní vrtulník (ne víceúčelový či přepravní), raketomet (ne houfnice-tady je to trochu složitější)..tak nějak vidím, že u nás na to zatím jdeme přesně naopak…ale vnímám rozdíl v efekt/náklady ….(možný námět na rozbor od p. Vašíčka)Skrýt celý příspěvek

  • Czertik
   11:36 19.03.2019

   Jwnzw tank bude vzdy kral bojiste, i porsto ze uz ho spousta lidi i technologii dle ruznych proroku meli poslat do kytek. Ao rakety na bvp vypadaji pekne - ale kolik jich mas ? Par ...Zobrazit celý příspěvek

   Jwnzw tank bude vzdy kral bojiste, i porsto ze uz ho spousta lidi i technologii dle ruznych proroku meli poslat do kytek.
   Ao rakety na bvp vypadaji pekne - ale kolik jich mas ? Par kousku.. a cim budes po tanku strilet az ti je zlikvuje aktivni/pasivni (era) obrana tanku ? Co pak ? Budes vrhat zle pohledy ?
   A z opacneho pohledu - kolik bvp miva aktivni/era obranu ?
   Vyjma izraelcu si nevzpomenu na jedine.Skrýt celý příspěvek

   • Cpt. Morgan
    17:57 19.03.2019

    Okrem izraelcov ma APS aj ERA taky Kurganec a T-15. Na tych si asi zabudol a tie maju ako jedine (a na rozdiel od izraelocv) aj APS schopne nicit podkaliberne sipky. Asi blizsia ...Zobrazit celý příspěvek

    Okrem izraelcov ma APS aj ERA taky Kurganec a T-15. Na tych si asi zabudol a tie maju ako jedine (a na rozdiel od izraelocv) aj APS schopne nicit podkaliberne sipky. Asi blizsia kosela ako kabat, ved co uz..Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   11:42 19.03.2019

   Z pohledu dneška asi BVP vyzbrojené "dvema"(4) raketami stačí.
   Do budoucna tento způsob boje odsouvá APS na hřbitov. A my snad nekupujeme IFV, tanky na delší dobu.

   Z pohledu dneška asi BVP vyzbrojené "dvema"(4) raketami stačí.
   Do budoucna tento způsob boje odsouvá APS na hřbitov. A my snad nekupujeme IFV, tanky na delší dobu.

  • balm
   18:28 19.03.2019

   Protitankové řízené střely se musí navádět, technika navedení se liší, ale v principu stačí vyřadit navedení např.: laserový paprsek neproniká aerosolovým zatemněním, IR stopovku ...Zobrazit celý příspěvek

   Protitankové řízené střely se musí navádět, technika navedení se liší, ale v principu stačí vyřadit navedení např.: laserový paprsek neproniká aerosolovým zatemněním, IR stopovku potřebnou ke korekci dráhy lze oklamat, ... jakkoliv to zní dobře, účinnost řízených střel není na bojišti vysoká. Kolik střel minulo/ztratilo cíl jen proto, že tank vytvářel svým pohybem prachové částice a odpálil aerosolové granáty. Střela prostě ztratila cíl a střelec se stal obětí hlavňové zbraně.

   Vyřadit tank řízenou střelou není zase tak triviální, jak se může zdát. Tanky budou dominovat i na bojištích v blízké budoucnosti.Skrýt celý příspěvek

   • dusan
    19:48 19.03.2019

    To je síce pravda, ale sú pomerne lacné .... a zaškolenie obsluhy je pomerne jednoduché. Strely TOW nie sú už žiadnymi zázrakmi, ale v Sýrii vedeli komplikovať život i najnovším ...Zobrazit celý příspěvek

    To je síce pravda, ale sú pomerne lacné .... a zaškolenie obsluhy je pomerne jednoduché. Strely TOW nie sú už žiadnymi zázrakmi, ale v Sýrii vedeli komplikovať život i najnovším ruským tankom T-90 ...Skrýt celý příspěvek

   • premek
    19:39 25.03.2019

    Někdo si vystačí s jediným systémem navádění někomu nestačí ani dva...

    Někdo si vystačí s jediným systémem navádění někomu nestačí ani dva...

 • Slavoslav
  07:24 19.03.2019

  hmm, zaujimavy clanok. Som zvedavy co nakoniec bude mat ta T-90M. Co viem povodne informacie boli, o 2A46M-5 a nemal sa zasadne lisit od T-90MS. A ta ma municiu sice aj v batohu na ...Zobrazit celý příspěvek

  hmm, zaujimavy clanok. Som zvedavy co nakoniec bude mat ta T-90M. Co viem povodne informacie boli, o 2A46M-5 a nemal sa zasadne lisit od T-90MS. A ta ma municiu sice aj v batohu na vezi, ale sluzi len ako dodatocna zasoba streliva skade musi byt rucne prelozena do karuselu bez nejakého druhého nabijacieho systemu.Skrýt celý příspěvek

  • Cpt. Morgan
   18:02 19.03.2019

   cital si tu pasaz o dual flow nabijacom automate?

   cital si tu pasaz o dual flow nabijacom automate?

   • Slavoslav
    20:01 19.03.2019

    ty nebudes z tych najbystrejsich vsak? poradim skus citat moj prispevok zas a znovu ci prides na to na co sa pytam

    ty nebudes z tych najbystrejsich vsak? poradim skus citat moj prispevok zas a znovu ci prides na to na co sa pytam

 • flanker.jirka
  18:18 18.03.2019

  Jak je vidět, pořád se něco děje, jenom u nás těžíme z toho, že za totáče jsme měli armádu a ne vše stihli politici rozkrást nebo odklonit k soustružníkům.

  Jak je vidět, pořád se něco děje, jenom u nás těžíme z toho, že za totáče jsme měli armádu a ne vše stihli politici rozkrást nebo odklonit k soustružníkům.

  • Czertik
   19:14 18.03.2019

   ????
   Jak dodnes tezime z topho ze za totace sme meli velkou armadu ?

   ????
   Jak dodnes tezime z topho ze za totace sme meli velkou armadu ?

   • flanker.jirka
    19:58 18.03.2019

    T 72, BVP, PVO, radary, Dany, to máte jednu obrněnou brigádu, většina techniky PVO pluku, pluk s ruskými radary, dělostřelecký pluk a stále nejsou nahrazeny ani všechny nastavby ...Zobrazit celý příspěvek

    T 72, BVP, PVO, radary, Dany, to máte jednu obrněnou brigádu, většina techniky PVO pluku, pluk s ruskými radary, dělostřelecký pluk a stále nejsou nahrazeny ani všechny nastavby vozidel P V3S, vozidla UAZ 469.
    Kolik procent armády to je?Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     20:16 18.03.2019

     A pokud by se nelily peníze do snahy to stále modernizovat.... dávno jsme mohli mít už jinou techniku...

     A pokud by se nelily peníze do snahy to stále modernizovat.... dávno jsme mohli mít už jinou techniku...

     • semtam
      20:37 18.03.2019

      Jirosi Prober se, modernizovali jsme BVP, PVO, Dany, atd? Ne, nemodernizovali (vím 2K12 Kub postihla dílčí modernizace v průběhu času). Jediná významnější modernizace se stala ...Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi

      Prober se, modernizovali jsme BVP, PVO, Dany, atd? Ne, nemodernizovali (vím 2K12 Kub postihla dílčí modernizace v průběhu času). Jediná významnější modernizace se stala tanku T-72. Téměř veškerá pozemní technika ať se jedná o T-72M4CZ, BVP-2, DANA má jedno společné. Absolutně se neřešilo zázemí a stroje jsou v žalostném technickém stavu a drží pohromadě jen díky maximální péče jejich techniků. Techniku AČR až na pár výjimek nepostihla modernizace, ale dokonce ji nepostihl ani náležitý servis. Tak se ptám, kam se lili ty peníze, když se nemodernizovalo a ani se neinvestovalo do údržby? Kam Jirosi, kam?Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      21:35 18.03.2019

      Všechna technika kterou jste vypsali je na konci životnosti a bude se nahrazovat. Ano jde to poněkud pomalu, ale je taky potřeba říct že bývalá ČSLA brala z rozpočtu cca 8% HDP. My ...Zobrazit celý příspěvek

      Všechna technika kterou jste vypsali je na konci životnosti a bude se nahrazovat. Ano jde to poněkud pomalu, ale je taky potřeba říct že bývalá ČSLA brala z rozpočtu cca 8% HDP. My se tu dnes dohadujeme jestli je možné dát 1,4 nebo 1,6 nebo dokonce celá 2% HDP.
      Za komunismu měla armáda útočit na Západní Evropu. Na to byla vybavena a příslušně financována. Nevím jak vás, ale ně nemrzí že to už dnes tak není.Skrýt celý příspěvek

     • Tesil
      22:01 18.03.2019

      Scooty
      Jen v průběhu

      Scooty
      Jen v průběhu

     • Tesil
      22:09 18.03.2019

      Scooty Pardon chybička. Jen v průběhu 70.let SRN zvýšila výdaje na armádu z 6,2 na 21,4 miliard USD. Tomu se pochopitelně musela přizpůsobit i druhá strana.To samé platí o ...Zobrazit celý příspěvek

      Scooty
      Pardon chybička.
      Jen v průběhu 70.let SRN zvýšila výdaje na armádu z 6,2 na 21,4 miliard USD.
      Tomu se pochopitelně musela přizpůsobit i druhá strana.To samé platí o operačním plánování.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      23:44 18.03.2019

      Scotty Mrzet nás nic nemusí, berte to tak, že na druhé straně byla podobná junta ochotna nás spálit na popel. A shodou okolností to byli oni spojenci co o našem osudu rozhodli v ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty
      Mrzet nás nic nemusí, berte to tak, že na druhé straně byla podobná junta ochotna nás spálit na popel. A shodou okolností to byli oni spojenci co o našem osudu rozhodli v 45. roce zase o nás bez nás.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      23:45 18.03.2019

      Tesil
      To je pro naši debatu naprosto irelevantní.

      Ovšem i Bundeswehr používá dodnes výzbroj vyrobenou za studené války. V tomhle není AČR zdaleka sama.

      Tesil
      To je pro naši debatu naprosto irelevantní.

      Ovšem i Bundeswehr používá dodnes výzbroj vyrobenou za studené války. V tomhle není AČR zdaleka sama.

     • Scotty
      00:00 19.03.2019

      Flankere o tom pointa mého příspěvku vůbec není. Řečeno polopatě s 1.05 HDP se zázraky dělat nedají.

      Flankere o tom pointa mého příspěvku vůbec není. Řečeno polopatě s 1.05 HDP se zázraky dělat nedají.

     • Tesil
      00:13 19.03.2019

      Scooty
      Tak zcela irelevantní to rozhodně není,kde by asi byla AČR pokud jde o výzbroj bez
      oněch zmiňovaných 8% HDP pro ČSLA.

      Scooty
      Tak zcela irelevantní to rozhodně není,kde by asi byla AČR pokud jde o výzbroj bez
      oněch zmiňovaných 8% HDP pro ČSLA.

     • Scotty
      01:07 19.03.2019

      Tesil Jak jsem psal je to pozůstatek sudené války a těží z něho dodnes většina evropských armád. To nepovažuji za problém jen AČR. Plány na obměnu techniky jsou tak uvidíme jak se ...Zobrazit celý příspěvek

      Tesil
      Jak jsem psal je to pozůstatek sudené války a těží z něho dodnes většina evropských armád. To nepovažuji za problém jen AČR.
      Plány na obměnu techniky jsou tak uvidíme jak se je povede přetavit do reality.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      08:21 19.03.2019

      Semtam: Armáda se přetavovala pomalu, dle toho vypadalo u nesmyslné projekty a počty techniky z 90.let co odčerpávali obrovské peníze. Potom starost o a financování areálů, ...Zobrazit celý příspěvek

      Semtam:
      Armáda se přetavovala pomalu, dle toho vypadalo u nesmyslné projekty a počty techniky z 90.let co odčerpávali obrovské peníze. Potom starost o a financování areálů, vybavení pro "milionovou" armádu, proti dnešním desítkám tisíc...

      Tam zmizeli ty miliardy, aniž by to bylo vidět. Jen se podívej jaké částky stojí provoz dalšího letiště, a to bez techniky...Skrýt celý příspěvek

     • Slavoslav
      09:08 19.03.2019

      Flanker o nas v 45tom nik nerozhodol. Sovieti sa od nas stiahli a komancov sme si sem na 40 rokov zvolili sami. Nebyt toho mohli sme ist osudom Finska. Sice teoreticky pod vplyvom ...Zobrazit celý příspěvek

      Flanker

      o nas v 45tom nik nerozhodol. Sovieti sa od nas stiahli a komancov sme si sem na 40 rokov zvolili sami. Nebyt toho mohli sme ist osudom Finska. Sice teoreticky pod vplyvom ZSSR ktore ovplyvnovalo ich politiku, ale inak bez komancovSkrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      10:51 19.03.2019

      Slavoslav: Ozbrojeny puč není volba....

      Slavoslav: Ozbrojeny puč není volba....

     • Slavoslav
      11:01 19.03.2019

      Jirosi: februar 48 bol uz len vyvrcholenim následkov po vlobach kde sa komunisti dostali k moci. Kazdopadne nam sem komunizmus nenainstaloval ZSSR vojensky, ale bola to de facto ...Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi:

      februar 48 bol uz len vyvrcholenim následkov po vlobach kde sa komunisti dostali k moci. Kazdopadne nam sem komunizmus nenainstaloval ZSSR vojensky, ale bola to de facto nasa vnutorna zalezitost.Skrýt celý příspěvek

     • astor
      11:13 19.03.2019

      Jirosi: Ozbrojený puč není třeba? Kde by bez teroru, násilí a mediální a materiální podpory Západu byla dnešní demokratická Ukrajina s jeho nácky z Azovu? Slavoslav: Únor 48 v ČR ...Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi:
      Ozbrojený puč není třeba? Kde by bez teroru, násilí a mediální a materiální podpory Západu byla dnešní demokratická Ukrajina s jeho nácky z Azovu?
      Slavoslav:
      Únor 48 v ČR byl vyvrcholením Mnichova 1938. Tenkrát ještě měli lidi dobrou paměť a otevřené rány z hození spojence přes palubu byly čerstvé.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      11:16 19.03.2019

      Volby ve 48 toho mnoho nezměnily, základem problému bylo osvobození a "glorifikace" komunismu v SSSR. A tím i nastolené zřízení ve 45. Ale realita je taková, že i přes vyhrané ...Zobrazit celý příspěvek

      Volby ve 48 toho mnoho nezměnily, základem problému bylo osvobození a "glorifikace" komunismu v SSSR. A tím i nastolené zřízení ve 45.
      Ale realita je taková, že i přes vyhrané "volby" ústavní problém co si demokrati udělali sami, poslali komunisti do ulic ozbrojence. Za což měli jít dle ústavy sedět, bohužel tím uchopili moc. Takže, kde není žalobce, není soudce.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      11:20 19.03.2019

      astor: Možná si pleteš zbraně a zbraně... "lidové" milice měli armádní výzbroj, lidé na "Majdanu" měli co? Pokud by neposlali na její území "zbraně" vojenské jednotky z účelem ...Zobrazit celý příspěvek

      astor: Možná si pleteš zbraně a zbraně...
      "lidové" milice měli armádní výzbroj, lidé na "Majdanu" měli co?

      Pokud by neposlali na její území "zbraně" vojenské jednotky z účelem napadat RF, asi úplně jinde... Kus by se neokupoval, a nebyla by občanská válka...Skrýt celý příspěvek

     • Slavoslav
      12:57 19.03.2019

      Jirosi, hovorim o volbach v 46 tom kde zacali komunisti po vitazstve a zostaveni vlady obsadzovat klucove pozicie svojimi ludmi. Februar 48 bol uz len vyvrcholenim týchto aktivit Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi,

      hovorim o volbach v 46 tom kde zacali komunisti po vitazstve a zostaveni vlady obsadzovat klucove pozicie svojimi ludmi. Februar 48 bol uz len vyvrcholenim týchto aktivitSkrýt celý příspěvek

  • Husita
   22:12 18.03.2019

   My jsme za totáče žádnou armádu neměli. To co tydy bylo, ta ČSLA, to byla jen ruSSácká cizinecká legie, řízená z mockby.

   My jsme za totáče žádnou armádu neměli. To co tydy bylo, ta ČSLA, to byla jen ruSSácká cizinecká legie, řízená z mockby.

   • flanker.jirka
    23:45 18.03.2019

    Zbývá jen aby jste nám přiblížil přítomnost. Kolikrát se účastnila ČSLA akci v rozporu s chartou OSN?

    Zbývá jen aby jste nám přiblížil přítomnost. Kolikrát se účastnila ČSLA akci v rozporu s chartou OSN?

    • madrabbit
     07:01 20.03.2019

     Je mi líto, že to musím napsat, ale OSN je mrtvá neschopná organizace, která je tak akorát k tomu rozdělovat peníze a určovat, co bude v UNESCO. Z hlediska bezpečnosti a zvládání ...Zobrazit celý příspěvek

     Je mi líto, že to musím napsat, ale OSN je mrtvá neschopná organizace, která je tak akorát k tomu rozdělovat peníze a určovat, co bude v UNESCO. Z hlediska bezpečnosti a zvládání konfliktů se IMHO neosvědčila.Skrýt celý příspěvek

 • dusan
  17:31 18.03.2019

  Takže si to spočítame. Rusi dnes majú vo výzbroji tanky T-72, T-80, T-90, T-90M (vzhľadom na komplet novú vežu ide prakticky o nový typ) a T-14 .... Rusi sa dostali do pozície ...Zobrazit celý příspěvek

  Takže si to spočítame. Rusi dnes majú vo výzbroji tanky T-72, T-80, T-90, T-90M (vzhľadom na komplet novú vežu ide prakticky o nový typ) a T-14 ....

  Rusi sa dostali do pozície nemeckej armády v 2.SV s roztrieštenou skladbou výzbroje.

  A to historicky sú vo výzbroji jednotlivé typy v x-verziách - hlavne T-72B(T-72B, T-72B1, T-72BM, T-72BA, T-72B3, T-72B3M).

  Čo by nebol taký problém, keby sa to zjednocovalo, ale je evidentné, že Armata ostane "exotom", hlavným masovým moderným tankom sa evidentne stane T-90M, ktorý budú doplňovať T-80BVM a T-73B3M vo zvyšujúcich sa počtoch.

  Pripájam sa ku skepse k "superkanónom". V boji sa počíta do budúcnosti so "zosieťovaním" a maximálnym využitím prenosu informácií k použitiu zbraňového systému, ktorý je na daný ty cieľa najoptimálnejší. Ak niekto/niečo nájde ťažko obrnený cieľ, napr. tank, tak ho nebude "riešiť" sám, ale presunie údaje napr. letectvu či delostrelectvu a tomu neodolá žiadny tank....

  Nie je to nič nové. Už Nemci za 2.SV optimalizovali svoju taktiku tak že vmanévrovali svojich obrnených protivníkov pred hlavne protitankového delostrelectva .... neskôr spojenci zavolali všadeprítomnú leteckú podporu či lodné delostrelectvo .... nepotrebovali žiadne supertanky proti výkonným tankom protivníka a i tak ich dokázali zničiť.Skrýt celý příspěvek

  • flanker.jirka
   18:20 18.03.2019

   Zkuste se podívat na to kolik typů tanků a jejich modifikací mělo SSSR v průběhu druhé světové války. Hlavně těch modifikací a úprav bylo hodně. Obdobně tak se snaží improvizovat a ...Zobrazit celý příspěvek

   Zkuste se podívat na to kolik typů tanků a jejich modifikací mělo SSSR v průběhu druhé světové války. Hlavně těch modifikací a úprav bylo hodně. Obdobně tak se snaží improvizovat a upravit to co se neosvědčilo na nové modifikace.Skrýt celý příspěvek

   • Czertik
    19:25 18.03.2019

    Jeneze casy ww2 sou uz dnes pase, sou jine casy. Podivej se na amiky - ty maji jen jediny tak - abramse. nemci - jediny tank - leo 2. Atd. Myslim ze jen korejci si drzi 2 ruzne ...Zobrazit celý příspěvek

    Jeneze casy ww2 sou uz dnes pase, sou jine casy.
    Podivej se na amiky - ty maji jen jediny tak - abramse.
    nemci - jediny tank - leo 2.
    Atd.
    Myslim ze jen korejci si drzi 2 ruzne typy tanku, jinak je vsude tendence mit jen 1 jediny typ tanku (na zapade).
    U ciny je pochopitelne, ze ma vicero typu, protoze ta ma parkticky vsechny typy terenu sveta :), jeste vic nez rusove (tem chyby minimalne velehory a dzungle).
    To, ze maji rusove dnes tolik ruznych tanku a verzi..jen dokazuji ze maji velmi malo penez ma modernizaci a standardizaci armady.Skrýt celý příspěvek

    • flanker.jirka
     20:05 18.03.2019

     Asi těžko budeme srovnávat USA s Ruskem, ty objemy peněz do armády jsou jiné. Rusům po 35 letech ekonomického lavírování asi nic jiného nezbývá, než zkoušet vylepšovat staré věci. ...Zobrazit celý příspěvek

     Asi těžko budeme srovnávat USA s Ruskem, ty objemy peněz do armády jsou jiné. Rusům po 35 letech ekonomického lavírování asi nic jiného nezbývá, než zkoušet vylepšovat staré věci. Více nových typů vyvážejí než sami nakupují. Na druhou stranu, stále mají tyto rozdílné typy tanků společnou munici.
     Více by mně zajímaly čísla kolik z toho jsou schopni provozovat a udržet v bojeschopném stavu. ...abychom pak nezjistili, že jsou na tom lépe než my nebo bundeswherSkrýt celý příspěvek

    • Charlie
     08:40 20.03.2019

     Ignorujete fakt, že i Abrams a Leopard existuje v několika verzích a u Amíků byly ve výzbroji 3 či 4 různé verze (a to nepočítám začátky kdy u Maríny ještě sedlali Pattony). Ovšem ...Zobrazit celý příspěvek

     Ignorujete fakt, že i Abrams a Leopard existuje v několika verzích a u Amíků byly ve výzbroji 3 či 4 různé verze (a to nepočítám začátky kdy u Maríny ještě sedlali Pattony).

     Ovšem typové roztříštěnosti u Rusů se to ovšem nevyrovná a ta vychází z historie, kdy si jednotlivé konstrukční kanceláře prolobovávaly "svůj" typ u armády či politbyra podle toho, kdo jim zrovna byl nakloněn.Skrýt celý příspěvek

  • Zvonik
   18:22 18.03.2019

   Dušane, z Tvého příspěvku je vidět, že jseš chlapec, který vůbec neví a nechce vědět, jaká by byla dnes taktika vyhlazení nepřítele ze strany Ruska, pokud by NATO se všemi spojenci ...Zobrazit celý příspěvek

   Dušane, z Tvého příspěvku je vidět, že jseš chlapec, který vůbec neví a nechce vědět, jaká by byla dnes taktika vyhlazení nepřítele ze strany Ruska, pokud by NATO se všemi spojenci tradičně vojensky napadlo Rusko ,,lepšími zbraněmi" v domnění, že Rusko by se jako nechalo porazit. Ono samo na Západní Evropu nikdy nezaútočí, protože by nemělo surovinový důvod, ani jiný důvod svého zbohatnutí zabráním celého zbytku vyžilé a ekologicky zničené Evropy.
   Rusko svým zbrojením a vyvíjením nových klasických zbraní znemožňuje NATO první zaútočit. A TO DĚLÁ JEDINĚ DOBŘE, ABY UDRŽELO MÍR V EVROPĚ.
   Ovšem: Mé osobní přání je, aby NATO válku pomocí pobaltských států a Ukroušského Banderistánu rozpoutalo, aby lidé v srdci Evropy konečně pochopili a pocítili na vlastní kůži pořádnou válku, kdy budou zničeny jejich domovy a pochcípá pořádná dávka lidí, kteří si dnes tu válku přejí a proto jsou rádi, že jsme v NATO! - Kdovse nepoučí z historie, musí si tu historii zažít znovu na vlastní kůži!Skrýt celý příspěvek

   • achi67
    19:08 18.03.2019

    Mě tedy fascinuje ta idea, že NATO má nějaký extrémní zájem k napadnutí Ruska. Jako co by kdo z toho měl? Starat se o 150 milionů obyvatel a o hroudu bláta s, až na pár výjimek, ...Zobrazit celý příspěvek

    Mě tedy fascinuje ta idea, že NATO má nějaký extrémní zájem k napadnutí Ruska. Jako co by kdo z toho měl? Starat se o 150 milionů obyvatel a o hroudu bláta s, až na pár výjimek, mizernou infrastrukturou? Co by z toho bylo?? Touha po surovinách? Kdyby to tak bylo, už by někdo měl zabranou Venezuelu, kde jsou ohromné zásoby ropy a stát je jaksi v troskách. Rusové prodají co můžou, s tím problém není. No a to Vaše osobní přání, to snad ani nelze komentovat...Skrýt celý příspěvek

   • Czertik
    19:29 18.03.2019

    Aha tak rusko udrzuje mir v evrope...tim ze napadlo ukrajinu a ukradlo krym :). Valky v georgii a jindne ted nepocitam - ty sou v asii/stredni vychod apod. A za poslednich 20 ...Zobrazit celý příspěvek

    Aha tak rusko udrzuje mir v evrope...tim ze napadlo ukrajinu a ukradlo krym :).
    Valky v georgii a jindne ted nepocitam - ty sou v asii/stredni vychod apod.
    A za poslednich 20 let..je to skutecne rusko co vedlo valecne operace v evrope, nikdo jiny.

    A ano, skutecne mas pravdu, kdyby rusko dostavalo na prdel, tak by nevahalo pouzit atomky.Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     19:36 18.03.2019

     Ještě si zapomněl na jejich balkánské kamarády "Srby"..

     Ještě si zapomněl na jejich balkánské kamarády "Srby"..

    • flanker.jirka
     20:11 18.03.2019

     "A za poslednich 20 let..je to skutecne rusko co vedlo valecne operace v evrope, nikdo jiny." To jako vážně? NATO v Srbsku, to bylo co? Američtí poradci při operacích Gruzie v roce ...Zobrazit celý příspěvek

     "A za poslednich 20 let..je to skutecne rusko co vedlo valecne operace v evrope, nikdo jiny."
     To jako vážně? NATO v Srbsku, to bylo co? Američtí poradci při operacích Gruzie v roce 2008 (doloženo OBSE) to bylo co? Od kdy je Gruzie v Asii?
     Jako, s Krymem máte pravdu, ale bylo tu toho více než jen rusové.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      20:22 18.03.2019

      NATO začalo boje na Balkánu? Ty začali už v 90. letech nesmyslnými pokusy udržet Jugoslávii v celku. Poslání vojáků do sousedního státu, a potom přivlastnění si jeho území se snad ...Zobrazit celý příspěvek

      NATO začalo boje na Balkánu? Ty začali už v 90. letech nesmyslnými pokusy udržet Jugoslávii v celku.
      Poslání vojáků do sousedního státu, a potom přivlastnění si jeho území se snad ani jinak než vojenskou agresi nazvat nedá.
      Další napadení došlo v jiné části Ukrajiny, i tam taky trvá do dnes.

      A když jsme u toho, pak si tam přidej válku v "čečně"....Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      23:47 18.03.2019

      Jirosi
      Psal jste o vedení operaci ne o zahájení.

      Jirosi
      Psal jste o vedení operaci ne o zahájení.

     • Czertik
      11:45 19.03.2019

      Vskutku mas pravdu, operace na uklidneni srbu se me tam vesla o rok :).
      A v cem presne ti vadi ti amicti poradci v gruzii ? vyjma toho ze komplikovali vojenske touhy rusum ?

      Vskutku mas pravdu, operace na uklidneni srbu se me tam vesla o rok :).
      A v cem presne ti vadi ti amicti poradci v gruzii ? vyjma toho ze komplikovali vojenske touhy rusum ?

    • givicz
     08:27 19.03.2019

     Czertik ukradeno bylo Kosovo a ne Krym .... humanitární bombardování bylo co ??? Jinak zrovna v těchto dnech probíhají na Krymu ale i v celém Rusku oslavy 5 výročí znovu připojení ...Zobrazit celý příspěvek

     Czertik ukradeno bylo Kosovo a ne Krym .... humanitární bombardování bylo co ??? Jinak zrovna v těchto dnech probíhají na Krymu ale i v celém Rusku oslavy 5 výročí znovu připojení Krymu k Rusku pod názvem Krymské jaro (v případě zájmu dodám videa) ..... takže fakta za rok 2019 cena základních potravin na Ukrajině a na Krymu je srovnatelná ... platy na Krymu jsou vyšší jako na Ukrajině ... důchod na Krymu je jednou tak vysoký jako na Ukrajině ... komunální služby a benzín jsou na Krymu levnější..... Na Krym z Ruska za poslední 5 let tečou miliardy z federálního rozpočtu .. staví se tam jak nikdy za 20 let co byli pod Ukrajinou ( dálnice Tavrida, Krymský most, elektrárny, školy, nemocnice, tábor Artěk atp.)Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      09:19 19.03.2019

      K rozvoji Krymu. Čekal jste snad něco jiného? Na Krym tečou a ještě potečou jistě velké peníze a to i za cenu že mnoho obyvatel Ruska neuvidí pořádnou silnici nebo nemocnici celý ...Zobrazit celý příspěvek

      K rozvoji Krymu. Čekal jste snad něco jiného? Na Krym tečou a ještě potečou jistě velké peníze a to i za cenu že mnoho obyvatel Ruska neuvidí pořádnou silnici nebo nemocnici celý život. Taková evoluce Potěmkinovy vesnice pro 21.století, ale alespoň že z toho normální obyvatelé Krymu něco mají. Přeji jim to.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      11:31 19.03.2019

      Na "Krym" tečou miliardy... Oni tečou "Ruské" miliardy i na Ukrajinu na podporu jejího dalšího rozpadu a tím upevnění pozice nad Krymem. A to, že válka se odehrává na Ukrajině ...Zobrazit celý příspěvek

      Na "Krym" tečou miliardy...

      Oni tečou "Ruské" miliardy i na Ukrajinu na podporu jejího dalšího rozpadu a tím upevnění pozice nad Krymem.

      A to, že válka se odehrává na Ukrajině proti více jak 3x většímu Rusku...
      Kdo by pak krom "givicz" čekal, že to bude mít na Ukrajinu extrémní dopady.Skrýt celý příspěvek

     • Czertik
      11:53 19.03.2019

      Jiste ze kosovo mohlo byt ukradeno, kdezto krym byl ukraden zcela urcite. Co se tyka cen na krymu vs ukrajina - co nam to rekne ? Nic - my tam nezijem takze nemae predstavu o ...Zobrazit celý příspěvek

      Jiste ze kosovo mohlo byt ukradeno, kdezto krym byl ukraden zcela urcite.
      Co se tyka cen na krymu vs ukrajina - co nam to rekne ? Nic - my tam nezijem takze nemae predstavu o zivotnich nakladech a platech a pomerech plat/najem/jidlo.
      Navic porovnavat to s ekonomokou ktera je na pokraji zhrouceni (byt ne zhroucena jako ve venezuele)....co takhle to porovnavat s ekkonomikou ktera funguje ?
      Klidne i tou ruskou :))))).
      A k vystavbe na krymu - ano, neco jim pomuze (treba ona dalnice, ale skutecne by me zajimala jestli to skutecne evropska dalnice, nebo ta ruska, kdy se za ni oznacuji u sirsi 2 proude silnice ktere vedou strategickym smerem).
      Ale jine sou nutnost aby obyvatelstvo nerevoltovalo - jako treba onen most, elektrarny/vodarny (neni elektrika/vody z ukrajiny).
      Skoly/nemocnice - tak to by me skutecne zajimalo kolik novych (a tim myslim skutecne zcela novych, ne opravenych starych) tam bylo otevreno.
      Tabor artek ? Wow, no kdyz krymane uz nemuzou jezdit na ukrajinu a rusko je pro ne prilis drahe...Skrýt celý příspěvek

     • premek
      20:14 25.03.2019

      Asi tak. Krym neukradli Ukrajincům Rusové, protože tam už byli, zato Ukrajinec Chruščov ji ukradl Rusům, pochopitelně protiprávně. USA se nedá věřit: Falešný incident v Tonkingském ...Zobrazit celý příspěvek

      Asi tak. Krym neukradli Ukrajincům Rusové, protože tam už byli, zato Ukrajinec Chruščov ji ukradl Rusům, pochopitelně protiprávně. USA se nedá věřit: Falešný incident v Tonkingském zálivu, falešné vraždy Kennedyů, falešné obvinění Ortegy v Nikaragui, falešné účetnictví Informixu, Enronu a WorldComu, obří falešný spektákl 9/11, falešný útok na Irák, falešný proxy útok na Libyi a Sýrii, zflašovaná prognóza zásob břidličné ropy a plynu, agrese IS jako proxy armády USA... A to uvádím pouze ty nejvýznačnější agrese a podvody. O nejhorší krizi v děljinách lidstva, která bezprostředně v USA hrozí, aniž by si toho někdo všímal, raději nemluvit. Test pravdy neovlivnitelnou skutečností se již nezadržitelně blíží...Skrýt celý příspěvek

   • Zdenoušek
    06:30 19.03.2019

    On je chlapec, že nechce přijmout vaše věštění z koule? No to je tedy totálně vyřazen ze společnosti. Já myslím, že je každý chlapec z vašeho pohledu, kdo nechce přijmout ta vaše ...Zobrazit celý příspěvek

    On je chlapec, že nechce přijmout vaše věštění z koule? No to je tedy totálně vyřazen ze společnosti. Já myslím, že je každý chlapec z vašeho pohledu, kdo nechce přijmout ta vaše krvavá přání, problém bude asi trochu jinde co, než v politice.Skrýt celý příspěvek

  • semtam
   20:25 18.03.2019

   dusane A nyní se dušánku podívej na počty té dané techniky. T-72B3 mají téměř 1000 kusů, T-72B3M zatím jen pár desítek kusů s výhledem k několika stům kusům, T-90 se mají ...Zobrazit celý příspěvek

   dusane

   A nyní se dušánku podívej na počty té dané techniky. T-72B3 mají téměř 1000 kusů, T-72B3M zatím jen pár desítek kusů s výhledem k několika stům kusům, T-90 se mají modernizovat na úroveň T-90M. Zbylé T-72 jsou stroje záložní. T-80 má sloužit v arktických regionech.
   Otázka, kolik typů tanků má USA, kolik Čína, kolik Polsko, kolik ČR, kolik celé NATO dohromady.
   Až na to odpovíš, zjistíš, že jsi mimo.Skrýt celý příspěvek

   • Czertik
    12:05 19.03.2019

    sem a ted zpatky na zem :))) Ano rusove maji temer 1000 t-72b3...ale to je k placi nez k chlubeni. Protoze jak jiste vis, je to nejpocetnejsi rusky tank. A ted si jen zjisti, ...Zobrazit celý příspěvek

    sem
    a ted zpatky na zem :)))
    Ano rusove maji temer 1000 t-72b3...ale to je k placi nez k chlubeni. Protoze jak jiste vis, je to nejpocetnejsi rusky tank.
    A ted si jen zjisti, kolik ze indove si to koupili t-90 - kterey je lepsi nez t-72 i v te nejmodernejsi versi. A pak si porovnej moznosti a schopnosti indickych a ruskych t-90 a zjistis ze ty indicke moc nezostavaji.
    A to ti nerikam aby sis zjistil kolik ze to maji indove ve skladu ci sluzbe i jine, starsi tanky.
    K amikum.
    Ti maji ve sluzbe 2,8k ruznych veri abramsu (M1 a m1a1sep2) + 3,5k m1 ve skladech. Cili amici maji pomalu vic aktivnich tanku mez maji rusove vsech - vcetne tech ve skaldech.
    Cina - ano, dokonce i ta uz ma vic tanku nez rusko.
    Evropa - ano, jednotlive sou ty pocty male, ale celkove to da vic tanku nez ma rusko.Skrýt celý příspěvek

    • semtam
     14:56 19.03.2019

     Czertik Ty to máš hrozně vykradený. Dusan řešil verze tanků a se pohoršoval nad tím, kolik jich Rusko má, bohužel mu uniklo, že pokud by Rusko jako celek mělo konvenčně čelit ...Zobrazit celý příspěvek

     Czertik

     Ty to máš hrozně vykradený. Dusan řešil verze tanků a se pohoršoval nad tím, kolik jich Rusko má, bohužel mu uniklo, že pokud by Rusko jako celek mělo konvenčně čelit nepříteli, tak potencionální nepřítel má verzí tanků víc než dost.
     Ty tady rozjedeš úplně nesmyslně celkové počty tanků. Tak aby si byl v obraze, Rusko nemá celkově míň tanků, než má USA v aktivní službě!!!
     T-90 350 ve službě, 200 v rezervě (spíš méně, některé darované Sýrii)
     T-72 2000 ve službě, do 7000 v rezervě
     T-80 cca 300-450 ve službě, cca 3000 v rezervě
     Dohromady cca 2500 tanků ve službě a cca 10 000 v rezervě
     US army má v aktivní službě cca 2400 tanků a cca 3500 v rezervě, plus 400 tanky disponují mariňáci. Zdroj wiki.
     Matika není tvoje silná stránka (máš vůbec nějakou?). Tedy USA a RF mají v aktivní službě prakticky stejný počet tanků. V rezervě tanky RF překračují tanky USA dvojnásobně.
     Czertiku, otravuješ v pomalu každé diskuzi, píšeš úplné nesmysli. Najdi si nějakou užitečnou životní náplň.Skrýt celý příspěvek

   • dusan
    17:02 19.03.2019

    Som v obraze ... Štáty NATO sú úplne iný "level" ako Rusko so svojim HDP. USA má jeden tank, Nemecko, Veľká Británia tiež ... a tiež majú majú násobne vyššie HDP ako Rusko ... ...Zobrazit celý příspěvek

    Som v obraze ...

    Štáty NATO sú úplne iný "level" ako Rusko so svojim HDP. USA má jeden tank, Nemecko, Veľká Británia tiež ... a tiež majú majú násobne vyššie HDP ako Rusko ... čiže porovnanie o ničom ...

    Španielsko je niekde na úrovni ekonomiky Ruska a to má jeden tank - Leopard 2.Skrýt celý příspěvek

    • semtam
     18:30 19.03.2019

     dusane, ty jsi hrozný jelito. USA má sice jeden tank, ale řadu verzí tohoto tanku. Německo má sice také jeden tank, ale má verze A6 a A7 plus A4 v rezervě. Navíc jich má dohromady ...Zobrazit celý příspěvek

     dusane, ty jsi hrozný jelito. USA má sice jeden tank, ale řadu verzí tohoto tanku. Německo má sice také jeden tank, ale má verze A6 a A7 plus A4 v rezervě. Navíc jich má dohromady 440. Španělsko má dvě verze Leopardu (E a A4) s počtem cca 300 kusů.

     Můžeš mi rozvést vliv HDP na počtu tanků v armádě a jejich verze. Chci se pobavit a myslím, že vykouzlíš hustou hnačku.Skrýt celý příspěvek

     • dusan
      19:58 19.03.2019

      Je naozaj "šokujúce", že tisíce tankov Abrams v USA sú vo viacerých verziách, asi by tým Amíci mali niečo robiť : ) Rusi ako ropná veľmoc majú kopu rôznych tankov, jadrových ...Zobrazit celý příspěvek

      Je naozaj "šokujúce", že tisíce tankov Abrams v USA sú vo viacerých verziách, asi by tým Amíci mali niečo robiť : )

      Rusi ako ropná veľmoc majú kopu rôznych tankov, jadrových ponoriek, starých hladinových lodí ... a preto sú s HDP tam kde sú ...... v prdeli : ) čo si vystihol dobre.Skrýt celý příspěvek

    • premek
     20:21 25.03.2019

     Hmm, ESA2005: Do HDP se započítávají i všechny uzavřené kriminální kontrakty. HDP je podobné náklaďáku, který má jednu nápravu poháněnou vpřed a dvě vzad. Chce si to něco ...Zobrazit celý příspěvek

     Hmm, ESA2005: Do HDP se započítávají i všechny uzavřené kriminální kontrakty. HDP je podobné náklaďáku, který má jednu nápravu poháněnou vpřed a dvě vzad. Chce si to něco nastudovat o metodice HDP, nejhoršího skalárního výkonového ukazatele ekonomiky v dějinách.Skrýt celý příspěvek

  • premek
   19:47 25.03.2019

   Zatímco wehrmacht se svou skvěle homogenní technikou táhl daleko od své domoviny na východ, tak tamní východní obrněné traktory různých typů daly wehrmachtu brzy co proto a ...Zobrazit celý příspěvek

   Zatímco wehrmacht se svou skvěle homogenní technikou táhl daleko od své domoviny na východ, tak tamní východní obrněné traktory různých typů daly wehrmachtu brzy co proto a kupodivu uspěly i při zahánění fašounských skopčáků zpět do Berlína. Takže: 1. nesrovnávat nesrovnatelné, 2. nebrat homogenní výzbroj jako výhodu, 3. patriot obránce je za několik žoldáků útočníků.Skrýt celý příspěvek

   • Slavoslav
    07:03 26.03.2019

    trepes

    wehrmacht mal vyzbroj druhovo vyznamne roztriestenu zavedenim koristnych typov. Ci uz bojova technika ci uz logistika a na hipotrakciu spoliehal viac ako CA

    trepes

    wehrmacht mal vyzbroj druhovo vyznamne roztriestenu zavedenim koristnych typov. Ci uz bojova technika ci uz logistika a na hipotrakciu spoliehal viac ako CA

 • vlasto
  15:41 18.03.2019

  No ale Rusi si stále nedoriešili to, že majú muníciu priamo v tanku. Zlepšujú rôzne parametre, ale tento odsúvajú na druhú koľaj. Neviem, aký odolný je bočný pancier korby ...Zobrazit celý příspěvek

  No ale Rusi si stále nedoriešili to, že majú muníciu priamo v tanku. Zlepšujú rôzne parametre, ale tento odsúvajú na druhú koľaj. Neviem, aký odolný je bočný pancier korby jednotlivých ruských tankov, ale asi aj v prípade T-14 bude prekonateľný aj prenosnými protitankovými zariadeniami. A ak áno, tak sa celý tank aj so super kanónom rozletí po okolí vďaka výbuchu vlastnej munície.Skrýt celý příspěvek

  • Czertik
   19:35 18.03.2019

   Jenze nic neni zadarmo - delsi a vetsi naplne ti sice zlepsuji prubojnost, dostrel apod - ale za cenu daleko vetsich tlaku v hlavni - tj., daleko narocnejsi vyroba. Navic bych se ...Zobrazit celý příspěvek

   Jenze nic neni zadarmo - delsi a vetsi naplne ti sice zlepsuji prubojnost, dostrel apod - ale za cenu daleko vetsich tlaku v hlavni - tj., daleko narocnejsi vyroba.
   Navic bych se ani edivil kdyby rusove uz u te nove munice narazely na prakticky resitelne maximalni vykony a ze vetsi vykony by uz sly jen vetsi razi.Skrýt celý příspěvek

  • Jensek
   22:04 18.03.2019

   Vlasto, ale alespoň zapracovali na ochraně posádky a už to nevypadá, že se hnedka odpaří po výbuchu munice a proti RPG a jiné havěti proti tankům se zavádí aktivní a vylepšená ...Zobrazit celý příspěvek

   Vlasto, ale alespoň zapracovali na ochraně posádky a už to nevypadá, že se hnedka odpaří po výbuchu munice a proti RPG a jiné havěti proti tankům se zavádí aktivní a vylepšená pasivní ochrana. Pokud celková ochrana bude překonaná RPG, tak to z boku rozlouskne jakýkoliv tank a je jedno jakou má vlajku na pancíři.Skrýt celý příspěvek

  • Charlie
   08:18 20.03.2019

   Všechno má svá pro a proti. Munice v převisu věže je velmi zranitelná a zvyšuje její váhu (čili výkonnější pohony, masivnější uložení atd. Na druhou stranu může převis fungovat ...Zobrazit celý příspěvek

   Všechno má svá pro a proti. Munice v převisu věže je velmi zranitelná a zvyšuje její váhu (čili výkonnější pohony, masivnější uložení atd. Na druhou stranu může převis fungovat jako protiváha kanonu (správné vyvážení věže je velmi důležité pro rychlé otáčení a nízké opotřebení pohonů a ložiska věže).

   Na druhou stranu, karusel je asi nejbezpečnější místo v tanku (prvně se na podlahu začala překládat munice když se zjistilo, že její umístění v bočních převisech je dost zranitelné). Ono i ruské zkušenosti ukazují, že fatální požár tanku nezpůsobovala munice v karuselu, ale další kusy roztroušené po bojovém prostoru (karusel má nízkou kapacitu a RA chtěla aslepoň 35 ran, tak ty další kousky nacpali kam se dalo). V čečně nebo kde začaly posádky jezdit bez nich jen s karuselovým průměrem a fatální požáry to výrazně omezilo. Navíc bych se nedivil, kdyby u posledních typů Rusové zvýšili ochranu munice v zásobníku (zesílením podlahy věže, která ho kryje před případnými střepinami), přímý zásah moc reálný nebude (typicky se míří na střed siluety čili někam do přechodu věže a trupu).

   No a poslední věc - munice v tanku nevybuchuje. Fatální "dekapitace" je vždy způsobena zahořením prachových náplní (u ruské munice navíc nekrytých nábojnicí). Koneckonců proti prachové složi je i nafra nehořlavá, takže se používala jako náplň "mokrých" schránek na munici (což je kupodivu věc, co měly i stařičké T-54/55, ale třeba Leo 2 jí nemá).Skrýt celý příspěvek

 • danny
  14:17 18.03.2019

  Díky za pěkně zpracovaný článek. Radost číst. Ne kvůli obsahu, ale zpracování, argumentace, podklady. K obsahu - jsem celkem překvapen, jakých výkonů a zlepšení lze dosáhnout ...Zobrazit celý příspěvek

  Díky za pěkně zpracovaný článek. Radost číst. Ne kvůli obsahu, ale zpracování, argumentace, podklady.

  K obsahu - jsem celkem překvapen, jakých výkonů a zlepšení lze dosáhnout při zachování ráže. Škoda, že se asi hned tak nedozvíme, jaké byly vývojové náklady a jaký je rozdíl ve výrobní ceně stávající a nové konstrukce.Skrýt celý příspěvek

 • zdeno
  12:57 18.03.2019

  Výborný článek - dík, tohle je odborný článek a ne propaganda vážení kolegové. Jinak trochu mi tu chybí něco o životnosti hlavně (zpravidla to bývá tajné), nevím jestli to víte, ...Zobrazit celý příspěvek

  Výborný článek - dík, tohle je odborný článek a ne propaganda vážení kolegové. Jinak trochu mi tu chybí něco o životnosti hlavně (zpravidla to bývá tajné), nevím jestli to víte, ale původní 2A46 měl životnost 50 ran B a 200 ran OF (proto se taky s podkal. necvičí), pak v Dubnici vylepšili technologii kterou převzala celá VS a kanony vydržely i téměř 1300 ran OF ( v boji je to celkem nezajímavý údaj, ale když to máte provozovat přez 30 let a cvičit s tím, tak se to prodraží).Při každé ráně se nábojová komora o něco prodlouží a sníží se přesnost střelby u nových ruských nábojů a lehčích hlavní to bude značně víc než u západních ( odhaduji při pokroku v technologiích a materiálech se dostanou zase na 50 ran B), tolik proč někdo lehčí někdo těžší.K průbojnosti - s pancířem s vložkou s ochuz. uranu (čelním) to bude na 1500m tak na remízu, na víc tak věž ne korba ano, každopádně je to už pecka která poškodí a na nějakou dobu vyřadí.Skrýt celý příspěvek

  • Jensek
   22:13 18.03.2019

   Musím potvrdit, že životnost s podkaliberní municí je opravdu malá. Přesněji se prodlužuje přechodový kužel, který co jsem slyšel, tak u 2A46 na konci životnosti byl asi o metr ...Zobrazit celý příspěvek

   Musím potvrdit, že životnost s podkaliberní municí je opravdu malá. Přesněji se prodlužuje přechodový kužel, který co jsem slyšel, tak u 2A46 na konci životnosti byl asi o metr delší. Třeba u nás není ani kde střílet podkaliberkou, protože nemáme cvičiště s dostatečně velkým bezpečnostním prostorem, jak bylo napsáno v článku nebezpečný prostor je kolem 60 km a to u nás prostě nejde.Skrýt celý příspěvek

 • Czertik
  12:48 18.03.2019

  Sem to presne nepochopil, dokaze armata palit delsi naboje i z karuselu pod vezi ? Nebo je v tom omezena jen na kontejner ve vezi ?

  Sem to presne nepochopil, dokaze armata palit delsi naboje i z karuselu pod vezi ? Nebo je v tom omezena jen na kontejner ve vezi ?

  • Packal
   13:05 18.03.2019

   Pokud jsem to správně pochopil, tak Armata pálí pouze z karuselu pod věží. Vzadu jsou uskladněny další patrony, které se musí ručně přeložit. Duální nabíjení (dlouhé náboje zezadu ...Zobrazit celý příspěvek

   Pokud jsem to správně pochopil, tak Armata pálí pouze z karuselu pod věží. Vzadu jsou uskladněny další patrony, které se musí ručně přeložit. Duální nabíjení (dlouhé náboje zezadu na věži, krátké, kumulativní a HE z karuselu pod věží) má jen T-90M.Skrýt celý příspěvek

 • astor
  11:22 18.03.2019

  Bojím se, že autora článku místní odborná komunita vedená renesančním specialistou na vojenství panem Scottym asi exkomunikuje. Pane Vašíček, vy nevíte že přídomek "super" se na ...Zobrazit celý příspěvek

  Bojím se, že autora článku místní odborná komunita vedená renesančním specialistou na vojenství panem Scottym asi exkomunikuje. Pane Vašíček, vy nevíte že přídomek "super" se na východní, z principu zastaralou a nevýkonnou výzbroj nepoužívá? Toto označení je přípustné jen pro techniku západní výroby, třeba jako supertank Abrams, supertank Leopard, superstíhačka F-16 pro Slovensko a Rumunsko, super útočná puška Bren... Kapíro?Skrýt celý příspěvek

  • Rase
   12:01 18.03.2019

   každý ví, že v Rusku se používá termín "revoluční"

   každý ví, že v Rusku se používá termín "revoluční"

  • Scotty
   00:34 19.03.2019

   Pan Scotty si rád přečte jakýkoli kvalitně napsaný článek o východní technice. Pokud zanecháte laciného trolení a psaní nesmyslů budu rád číst i vaše příspěvky. Vám je ruská ...Zobrazit celý příspěvek

   Pan Scotty si rád přečte jakýkoli kvalitně napsaný článek o východní technice.
   Pokud zanecháte laciného trolení a psaní nesmyslů budu rád číst i vaše příspěvky. Vám je ruská technika zjevně blízká takže čekám čím přispějete k věcné diskuzi.Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  11:20 18.03.2019

  Má ale smysl osazovat na T-80 novou věž? Opět se ukazuje, že typová roztříštěnost pokud jde o ruské tanky, vše akorát komplikuje. Pochopím že T-14 je problém a drahá záležitost, ...Zobrazit celý příspěvek

  Má ale smysl osazovat na T-80 novou věž? Opět se ukazuje, že typová roztříštěnost pokud jde o ruské tanky, vše akorát komplikuje. Pochopím že T-14 je problém a drahá záležitost, ale tak můžou přejít na T-90/T-72 a na T-80 se konečně vykašlat - nebo přesněji nechat tak jak je, a jen lehčeji modernizovat (elektronika).

  Jsem opravdu zvědavý na srovnání 2A82-1M a nového německého vysokotlakého L55A1 s novou municí. Osobně si myslím, že výkony obou zbraní budou dost podobné.
  ps. nebyl by i pro Rusy lepší jednotný náboj, když ty dvoudílné jsou stejně za sebou - takhle jsou zbytečně omezení délkou první poloviny (výkodou je snad jen snažší nakládkaSkrýt celý příspěvek

  • liberal shark
   12:21 18.03.2019

   To víte, i v Rusku, zuří konkurenční boj a lobování. Ale turbínová T-80 má velkou provozní výhodu v extrémně chladném podnebí, protože nezamrzne tak snadno jako diesel. To se v ...Zobrazit celý příspěvek

   To víte, i v Rusku, zuří konkurenční boj a lobování. Ale turbínová T-80 má velkou provozní výhodu v extrémně chladném podnebí, protože nezamrzne tak snadno jako diesel. To se v Rusku může hodit :-).Skrýt celý příspěvek

   • DanCZer
    12:29 18.03.2019

    Přesně stejný důvod jsem četl i jinde - T-80 se udržují v činné službě pro Arktické oblasti, kde vykazují vyšší provozní spolehlivost.

    Přesně stejný důvod jsem četl i jinde - T-80 se udržují v činné službě pro Arktické oblasti, kde vykazují vyšší provozní spolehlivost.

   • Rase
    12:39 18.03.2019

    T-80 byl moc povedený tank, jen v Ruské realitě jde o příliš atypickou záležitost a kdyby se mělo jednou unifikovat výzbroj, T-80 půjde logicky pryč jako první (T-72 a T-90 mají ...Zobrazit celý příspěvek

    T-80 byl moc povedený tank, jen v Ruské realitě jde o příliš atypickou záležitost a kdyby se mělo jednou unifikovat výzbroj, T-80 půjde logicky pryč jako první (T-72 a T-90 mají prakticky stejný spodek, a je jich kupa). Co se týče Arktidy, tak myslím že místní jednotky mají ve výzbroji T-72B3Skrýt celý příspěvek

    • dusan
     17:11 18.03.2019

     Ale i extrémne drahý .... tá turbína bola extrémne drahá a keby nie lobingu jednotlivých výrobcov u armády, tak by sa sotva dostal turbínový tank T-80 do výzbroje. Síce turbína ...Zobrazit celý příspěvek

     Ale i extrémne drahý .... tá turbína bola extrémne drahá a keby nie lobingu jednotlivých výrobcov u armády, tak by sa sotva dostal turbínový tank T-80 do výzbroje.

     Síce turbína má isto nejaké výhody, ale v praxi sa mi nezdá, že by to tanku v boji čosi prinieslo .... v čase zavedenia do výzbroje to bol už tretí hlavný tanky sovietskej armády, čo bol evidentný logistický nezmysel. A vyradením T-64 z výroby si sovieti nepomohli, lebo ho nahradili charkovským T-80UD, čo logistickú nočnú moru vôbec nevyriešilo ...Skrýt celý příspěvek

     • Jensek
      22:19 18.03.2019

      Docela by mě ještě zajímalo jestli ta turbína v T-80 je vyráběná v Rusku nebo na Urajině? Přeci jenom Ukrajina byla taková motorárna Sovětského svazu.

      Docela by mě ještě zajímalo jestli ta turbína v T-80 je vyráběná v Rusku nebo na Urajině? Přeci jenom Ukrajina byla taková motorárna Sovětského svazu.

     • simpanz
      23:05 18.03.2019

      To Jensek
      turbína se vyráběla v Kirovském závodě v Petrohradě

      To Jensek
      turbína se vyráběla v Kirovském závodě v Petrohradě

  • Miroslav
   12:26 18.03.2019

   Každému súdnemu človeku muselo byť jasné, že tisíce nových tankov v priebehu pár rokov je proste nereálna záležitosť ktorú živila predovšetkým internetová úderná skupina Sputniku. ...Zobrazit celý příspěvek

   Každému súdnemu človeku muselo byť jasné, že tisíce nových tankov v priebehu pár rokov je proste nereálna záležitosť ktorú živila predovšetkým internetová úderná skupina Sputniku. Rusko sa vždy pripravovalo na vojnu budovaním masívneho obrneného vojska. To znamená tisíce tankov v službe ďalších 20 000 v skladoch a desaťtisíce BVP resp. OT. Taká obrovská obmena sa nedá urobiť ani v horizonte 20-30 rokov. Rozhodnutie o modernizácii T-72, T-80 a T-90 je len logickým vyústením toho všetkého. Zavedením Armaty aj v malých poˇčtoch by len opäť zvýšili rôznorodosť technikySkrýt celý příspěvek

  • astor
   12:35 18.03.2019

   To s tím jednotným nábojem pro Rusy je hodně dobrý postřeh. Máte-li podobné, zašlete je, s podobnými návrhy na zlepšení na adresu Velvyslanectví Ruské federace v ČR, nám. Pod ...Zobrazit celý příspěvek

   To s tím jednotným nábojem pro Rusy je hodně dobrý postřeh. Máte-li podobné, zašlete je, s podobnými návrhy na zlepšení na adresu Velvyslanectví Ruské federace v ČR, nám. Pod kaštany 1, 160 00 Praha 6 Bubeneč.Skrýt celý příspěvek

   • Rase
    14:32 18.03.2019

    nápad zavést ponožky místo onucí se u nich už uchytil, tak si třeba najde cestu i tento nápad.

    nápad zavést ponožky místo onucí se u nich už uchytil, tak si třeba najde cestu i tento nápad.

 • marfolodej
  10:29 18.03.2019

  Nikdo nevyslepičí, kolik jeho kanon a náboj probije. Ale jedno je jistý, kanon to bude dobrej a lepší, než co máme my v AČR. Furt mi nejde na rozum, proč do teho Němci, Frantíci ...Zobrazit celý příspěvek

  Nikdo nevyslepičí, kolik jeho kanon a náboj probije.
  Ale jedno je jistý, kanon to bude dobrej a lepší, než co máme my v AČR.
  Furt mi nejde na rozum, proč do teho Němci, Frantíci a Briti neprásknou a nepřejdou na 130mm. Jasným asi by bylo třeba novou vež, ale určitě by to bylo rychlejší, než dělat celej tank. Vývinutý to maj a že to bude lepší než tento ruskej kanon bych ani nepochyboval.
  Zas v tom vidím politiku a správné nasměrování korýtek. :-(Skrýt celý příspěvek

  • liberal shark
   12:25 18.03.2019

   Obávám se, že zvyšování ráže není ta nejlepší cesta. Argumenty jsou uvedeny v článku. Naopak zvyšování výkonu munice, větší hnací náplně, lepší metalurgie a technologie výroby ...Zobrazit celý příspěvek

   Obávám se, že zvyšování ráže není ta nejlepší cesta. Argumenty jsou uvedeny v článku. Naopak zvyšování výkonu munice, větší hnací náplně, lepší metalurgie a technologie výroby kanonů, lepší SŘP, atd. bude efektivnější. Tedy dokud nenastoupí lasery a fotonová torpéda :-).Skrýt celý příspěvek

  • Jensek
   22:30 18.03.2019

   Když to nezavedli, tak určitě měli dobrý důvod. Myslím, že největší problémy měli s váhou a rozměry samotné munice, váhou děla a především přenosem a zachycením impulzu výstřelu a ...Zobrazit celý příspěvek

   Když to nezavedli, tak určitě měli dobrý důvod. Myslím, že největší problémy měli s váhou a rozměry samotné munice, váhou děla a především přenosem a zachycením impulzu výstřelu a ostatních silových zatížení od výstřelu a s tím souvisí snížení palebné stability. Když tohle všechno vezmeme v úvahu, tak je nejjednodušší vyvinout nový tank, který bude plně dimenzovaný na větší silová zatížení a bude přispůsoben moderním bojovým požadavkům.Skrýt celý příspěvek

 • syncro
  10:07 18.03.2019

  Autor tohoto článku , přebírá Ruskou propagandu ! PRVNÍ TANK S AUTOMATICKYM NABÍJENIM BYL FRANCOUZ AMX-13 A NE TANK T-64 !!! Za druhé nejnovější verze tanků Leopard, Abrams ...Zobrazit celý příspěvek

  Autor tohoto článku , přebírá Ruskou propagandu ! PRVNÍ TANK S AUTOMATICKYM NABÍJENIM BYL FRANCOUZ AMX-13 A NE TANK T-64 !!! Za druhé nejnovější verze tanků Leopard, Abrams mají sílnější pancíř než ekvivalent 1000 mm.Skrýt celý příspěvek

  • saracen1
   10:12 18.03.2019

   Máš pravdu ale AMX 13 asi nie je tank či? :-))))

   Máš pravdu ale AMX 13 asi nie je tank či? :-))))

   • Rase
    08:48 19.03.2019

    nevím, proč by nemohl být AMX 13 brán jako tank. Možná že to je slepá ulička tankových konstrukcí, ale tohle prevenství bych mu neupíral.

    nevím, proč by nemohl být AMX 13 brán jako tank. Možná že to je slepá ulička tankových konstrukcí, ale tohle prevenství bych mu neupíral.

    • Czertik
     12:10 19.03.2019

     Pozor, tak amx 13 zas tak slepa ulicka nebyla, byl to exot co se tyka velikosti jak podvozku, tak i kanonu, ale ty myslenky zas nebyly spatne. nabijeci automaty se ucytily a ...Zobrazit celý příspěvek

     Pozor, tak amx 13 zas tak slepa ulicka nebyla, byl to exot co se tyka velikosti jak podvozku, tak i kanonu, ale ty myslenky zas nebyly spatne.
     nabijeci automaty se ucytily a dokonce sem nedavno cetl ze se se u novych mbt zase uvazovalo o oscilacni vezi jake meli prave ony amx.
     Uvidime jak to vsechno dopadne.Skrýt celý příspěvek

     • Rase
      15:04 19.03.2019

      Mě se ten koncept taky líbí a umím si dost dobře představit výkyvnou věž i na nějakém moderním vozidle palebné podpory - třeba na podvozku BVP a kanónem ráže 105 mm. Zkrátka ...Zobrazit celý příspěvek

      Mě se ten koncept taky líbí a umím si dost dobře představit výkyvnou věž i na nějakém moderním vozidle palebné podpory - třeba na podvozku BVP a kanónem ráže 105 mm. Zkrátka technika jde rychle dopředu a stačí měnší počet munice (díky přesnosti) i typů (časovaná atd.)Skrýt celý příspěvek

  • semtam
   19:54 18.03.2019

   7, slovy sedm lidí co dalo laik (k času odeslání mého příspěvku) a naletělo této prolhané opici. Zapátral jsem, kde údajně autor přebírá "ruskou propagandu" a světe div se, články ...Zobrazit celý příspěvek

   7, slovy sedm lidí co dalo laik (k času odeslání mého příspěvku) a naletělo této prolhané opici. Zapátral jsem, kde údajně autor přebírá "ruskou propagandu" a světe div se, články na které odkazuje a z nich čerpá neuvádí, že první tank s automatem je T-64. Naopak, kdo uvádí, že T-64 je prvním tankem na světě s automatem je česká wiki. Ruská wiki uvádí jen to, že T-64 byl prvním MBT, protože v té době se ještě tanky rozdělovali na střední a těžké a dále uvádí, že T-64 byl prvním tankem s raketovou výzbrojí.
   A za další opičák, naprosto demagogicky nakládá s větou: Střely "Vakuum" jsou zřejmě schopny probít nejsilnější čelní pancíř západních tanků Abrams nebo Leopard;
   Určitě z toho neplyne, že autor této věty tvrdí jak se nám snaží uslintaná opice říci, že pancíř Leo a Abramsu je 1000 mm, toto číslo se uvádí jako průbojnost na 2 km. Navíc pokud máme vyrobeno nyní několik tisíc Abramsů a Leo dohromady, tak ty nejnovější verze Leo a Abramsu jsou naprosto v minimálním počtu.

   Dále k hoaxu, český autor pokud napíše, že T-64 je prvním sériově vyráběným tankem a automatickým nabíjením lze považovat za pravdu. AMX-13 je průzkumné vozidlo. Sice je označeno jako lehký tank, ale jak snad víme mezi lehkým tankem a MBT nebo i středním a těžkým tankem je poměrně velký rozdíl, co se schopností i nasazení týká. A pokud se poví slovo tank, tak se myslí MBT, nikoliv lehký tank či vozidlo palebné podpory či dokonce BVP jen proto, že má pásy.Skrýt celý příspěvek

   • Jensek
    22:41 18.03.2019

    Ono s tím zařazením co kam patří je to trošičku složitější, hodně záleží podle kterého kritéria se bojová vozidla třídí. Podle NATO, co jsem slyšel, je to podle ráže, takže BVP-1 ...Zobrazit celý příspěvek

    Ono s tím zařazením co kam patří je to trošičku složitější, hodně záleží podle kterého kritéria se bojová vozidla třídí. Podle NATO, co jsem slyšel, je to podle ráže, takže BVP-1 je podle nich lehký tank a přitom to nemá ani tankové dělo, spíš takovou výmetnici střel. Teda takhle to prej bylo při odzbrojování po studené válce.Skrýt celý příspěvek

   • Jirosi
    08:27 19.03.2019

    "AMX-13 je průzkumné vozidlo. Sice je označeno jako lehký tank, ale jak snad víme mezi lehkým tankem a MBT nebo i středním a těžkým tankem je poměrně velký rozdíl, co se schopností ...Zobrazit celý příspěvek

    "AMX-13 je průzkumné vozidlo. Sice je označeno jako lehký tank, ale jak snad víme mezi lehkým tankem a MBT nebo i středním a těžkým tankem je poměrně velký rozdíl, co se schopností i nasazení týká. "

    A jak to mění význam toho, že i lehký tank je stále "tank".Skrýt celý příspěvek

    • semtam
     15:17 19.03.2019

     Jirosi Jednoduše, protože ve vojenských kruzích, když se řekne tank, tak se tím myslí vozidlo, jež má výkonný kanon, silný pancíř a pásy (průchodnost terénem). I hasiči mají svůj ...Zobrazit celý příspěvek

     Jirosi

     Jednoduše, protože ve vojenských kruzích, když se řekne tank, tak se tím myslí vozidlo, jež má výkonný kanon, silný pancíř a pásy (průchodnost terénem).
     I hasiči mají svůj tank, ale skutečný tank to není... I když podvozek má z tanku.
     AMX-13 měl ve své době jen kanon a pásy, pancířem silně zaostával, protože byl projektován jako vozidlo palebné podpory pro výsadkové jednotky. V době vzniku se navíc téměř vše co mělo pásy označovalo jako tank, protože BVP neexistovala (mimochodem prvním zástupcem BVP je BMP-1) a také dokonce ani neexistovala kategorie tanků MBT. V současné době se vozidla palebné podpory neoznačují jako lehké tanky, protože konstruktéři si uvědomují, že označit něco jako tank tak nestačí aby to mělo dělo a pásy a dokonce ani pancíř, ale také to má mít rozložení hmotnosti a správně tvarovanou korbu a věž.

     Pointa ovšem byla ta, že ruské zdroje neoznačují T-64 jako první tank s nabíjecím automatem. Označují ho jako první tank kategorie MBT a první tank s raketovou výzbrojí.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      22:31 19.03.2019

      Což je sice krasný, ale různé výsadkové tanky z "papíru" se také nazývají tanky i včera, nebo dnes. Koncepty vozidel palebné podpory se nenazývají tanky čistě proto, že tanky ...Zobrazit celý příspěvek

      Což je sice krasný, ale různé výsadkové tanky z "papíru" se také nazývají tanky i včera, nebo dnes.
      Koncepty vozidel palebné podpory se nenazývají tanky čistě proto, že tanky nejsou.
      První tank kategorie MBT byl Centurion, ale to by opět narazilo na problém...Skrýt celý příspěvek

     • Charlie
      07:49 20.03.2019

      Je vám jasný, že podle tý vaší logiky nebyl tank ani Sheridan a spousta jinejch lehkejch tanků? Nevidím jediněj důvod proč by se kategorie "tank" měla omezovat na MBT.

      Je vám jasný, že podle tý vaší logiky nebyl tank ani Sheridan a spousta jinejch lehkejch tanků? Nevidím jediněj důvod proč by se kategorie "tank" měla omezovat na MBT.

 • UnionPacific
  09:00 18.03.2019

  Vida. Odkedy začal Netanjahu chodiť každý mesiac do Moskvy,začala kvalita ruských kanónov stúpať. Niet divu že rusi nechcú Iráncom dodať žiadne poriadne zbrane. A to si ...Zobrazit celý příspěvek

  Vida. Odkedy začal Netanjahu chodiť každý mesiac do Moskvy,začala kvalita ruských kanónov stúpať. Niet divu že rusi nechcú Iráncom dodať žiadne poriadne zbrane. A to si prestavme,aké hyper technológie obsahuje Merkava ,kedže Izrael z hľadiska svojej bezpečnosti ponúka zauralcom technológie 30 rokov staré.Skrýt celý příspěvek

  • saracen1
   10:11 18.03.2019

   Presne tak brácho presne tak. Rusi vyrábajú kanóny 50 rokov, zatial čo izraelci 150. Keby nebolo ich rusi doteraz žerú paličkami

   Presne tak brácho presne tak. Rusi vyrábajú kanóny 50 rokov, zatial čo izraelci 150. Keby nebolo ich rusi doteraz žerú paličkami

   • UnionPacific
    10:49 18.03.2019

    Nezáleži na tom či 50 alebo 150 rokov...nedávno sme oslavovali 100 rokov vzniku prvej republiky,Izrael oslávil 70tiny. Ale ten rozdiel je značný. Najinteligentnejšia populácia, 10x ...Zobrazit celý příspěvek

    Nezáleži na tom či 50 alebo 150 rokov...nedávno sme oslavovali 100 rokov vzniku prvej republiky,Izrael oslávil 70tiny. Ale ten rozdiel je značný. Najinteligentnejšia populácia, 10x viac patentov a vedeckých článkov na osobu ako svetový priemer, špičkove univerzity, najlepšie firmy, umelá inteligencia v autách, vlastný vesmírny program,vlastné letectvo, špičkové poľnohospodárstvo ( v púšti !!! ), vplyv na celý svet,ovládajú ČR, SR,USA,Rusko, GB,Nemecko. A pritom je ich približne toľko čo nás slovákov,ktory sme v porovnani s nimi zaostalý žobrakistan.Skrýt celý příspěvek

    • Host
     11:13 18.03.2019

     no ešte aby sme neboli s takýmto defetistickým pristupom :D

     no ešte aby sme neboli s takýmto defetistickým pristupom :D

     • UnionPacific
      11:24 18.03.2019

      To nie je defetistický prístup,len skonštatovanie faktu,že my slováci ,aj keď sa občas nájdu skvelí jednotlivci,ako národ za veľa nestojíme. Naproti tomu Izrael trvalo pracuje na ...Zobrazit celý příspěvek

      To nie je defetistický prístup,len skonštatovanie faktu,že my slováci ,aj keď sa občas nájdu skvelí jednotlivci,ako národ za veľa nestojíme. Naproti tomu Izrael trvalo pracuje na zlepšovaní židovského genofondu a rozvoji vlastnej zeme. V izraeli všetci makajú,nie ako u nás,že v piatok po šichte sa ide na pivo.Skrýt celý příspěvek

  • Miroslav
   12:29 18.03.2019

   Otázne je, či Irán má čím zaplatiť vôbec. Po desaťročiach izolácie sa Iránu doláre získavajú len veľmi ťažko

   Otázne je, či Irán má čím zaplatiť vôbec. Po desaťročiach izolácie sa Iránu doláre získavajú len veľmi ťažko

  • flanker.jirka
   18:46 18.03.2019

   UnionPacific Nemusíte být zase tak smutný, borovičku a bryndzu máte nejlepší. S tím vývojem kanonů to nebude tak horké, jak to popisujete. Rusové mají svůj vývoj dlouhodobý. ...Zobrazit celý příspěvek

   UnionPacific
   Nemusíte být zase tak smutný, borovičku a bryndzu máte nejlepší. S tím vývojem kanonů to nebude tak horké, jak to popisujete. Rusové mají svůj vývoj dlouhodobý. Merkava má v Izraeli vylepšený kanon od němců, žádný vývoj od začátku a množství testů a řešení občas i se slepými uličkami. V tom je velký rozdíl.
   A pokud chcete hodnotit kdo komu v čem prospívá, tak se podívejte jak se po rozpadu SSSR najednou vybudovaly nové PVO systémy v Izraeli. ...to jenom k nám prchali ze SSSR uklízečky a dělníci.

   Írán nikdy nedostane ze zahraničí vše v top kvalitě, ale lze předpokládat, že minimálně Čína jej dokáže podpořit. Prozatím si nově staví tanky Karrar, které jsou nápadně podobné T 90MS.
   https://www.youtube.com/watch?... Skrýt celý příspěvek

   • UnionPacific
    07:00 19.03.2019

    Kladiem si ale otázku,čím mohli ruskížidia prispieť k Pvo izraela ,kedže rusi boli s elektronikou 20 rokov pozadu ako dokázal ten mig25 s ktorým pilot uletel na západ. Rusi dodnes ...Zobrazit celý příspěvek

    Kladiem si ale otázku,čím mohli ruskížidia prispieť k Pvo izraela ,kedže rusi boli s elektronikou 20 rokov pozadu ako dokázal ten mig25 s ktorým pilot uletel na západ. Rusi dodnes nemajú ani vlastné aesa radary.Skrýt celý příspěvek

    • Charlie
     07:44 20.03.2019

     Trochu to zjednoduším, ale ono vlastně ani nejde o to jakej počítač v tý který technice je, ale znát principy. ČR dokázala provýst komplexní modernizaci KUBu, ale na vývoj ...Zobrazit celý příspěvek

     Trochu to zjednoduším, ale ono vlastně ani nejde o to jakej počítač v tý který technice je, ale znát principy. ČR dokázala provýst komplexní modernizaci KUBu, ale na vývoj obdobnýho systému by si u nás nikdo nejspíš netroufl. A to že Izrael měl vždycky vynikající rakety a radiolokátory tomu vývoji PVO jen pomohlo (protože to jsou komponenty nejnáročnější na vývoj a výrobu).Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 1 z 2