Tak svět odplácí aneb zpackaná střelba na Libavě - epilog

BVP-2 české armády; ilustrační foto; větší foto / JanHermanek, CC BY-SA 4.0

Za střelbu bojových vozidel pěchoty 18. května 2016 na Střelnici bojových vozidel Přáslavice vojenském prostoru Libavá, při které byli zraněni dva vojáci, nikdo pykat nebude.

Soudní jednání

Olomoucký okresní soud 28.listopadu 2018 na svém jednání zprostil obžaloby z ublížení na zdraví z nedbalosti Marcela Kulišťáka, velitele vozidla, ze kterého osudná střela vyšla. Rozhodl tak poté, co mu kauzu vrátil krajský soud. Marcela Kulišťáka Okresní soud v Olomouci původně potrestal podmíněným trestem. Trest ale následně zrušil Krajský soud v Olomouci a vrátil jej k doplnění dokazování okresnímu soudu jako soudu prvního stupně.

Okresní soud v Olomouci nejdříve v jednání, konaném 2. února 2018, za zásah bojového vozidla pěchoty při nočních střelbách na Libavé, který zranil dva vojáky, potrestal pouze velitele BVP Marcela Kulišťáka. Za ublížení na zdraví z nedbalosti mu uložil roční trest s podmíněným odkladem na 18 měsíců.

„Nejedná se jen o nešťastnou náhodu. Jsme mezi vojáky z povolání, jde o bojové cvičení a bezpečnostní opatření je potřeba dodržovat. Nevědomá nedbalost je tady dána. Byť se mu bude zdát rozhodnutí nespravedlivé vůči ostatním, myslím, že během těch tří minut mohl bezpečnostní opatření dodržet, řekla soudkyně Markéta Langerová. Podle ní hrála svou roli i nezkušenost obžalovaného. Ztotožnila se tak s návrhem obžaloby. Kulišťák kromě hrozby trestu čelil i nároku na náhradu škody vymáhaném ministerstvem obrany. To po něm žádalo za poničení bojového vozidla pěchoty a léčbu zraněných kolegů 2,2 milionu korun.

Zbývající dva obžalované, střelce vozidla a řídícího střeleb, zprostil soud obžaloby. Podle soudkyně Markéty Langerové nešlo v jejich případě o trestný čin.

Na základě odvolání Kulišáka proti verdiktu okresního soudu o své vině, Krajský soud v Olomouci nejdříve v polovině července rozhodl, že ministerstvo obrany není oprávněné domáhat se náhrady škody. Tím rozhodl, že Kulišák tak nemusí platit dva miliony za poničené BVP a léčení dvou členů posádky zasaženého BVP.

V dalším jednání 18. září 2018 pak olomoucký krajský soud zrušil verdikt, který přiřkl vinu a trest pouze veliteli střílejícího vozu Marcelu Kulišťákovi, a vrátil případ Okresnímu soudu v Olomouci k novému projednání. „Rozsudek se zrušuje v celém rozsahu a věc se vrací soudu prvního stupně. Je nutno učinit nové rozhodnutí,“ uvedl předseda senátu olomouckého krajského soudu Jaroslav Hudeček. „Soud prvního stupně se bude muset vypořádat se stěžejními argumenty. Je třeba poukázat na zásadní nedostatek, že nesvítila obrysová světla BVP. Dále přímo ministerstvo obrany klade za vinu řídícímu střelby, že ztratil přehled o pohybu vozidel.“ Vrácení případu zpět navrhl i státní zástupce. „Okresní soud si nedostatečně objasnil nejdůležitější okolnosti. Nijak se nezabýval tím, kdo dal povel k tomu, že na vozidlech nebylo použito osvětlení,“ zněl jeden z jeho argumentů.

Olomoucký okresní soud v následném odvolacím jednání 28.listopadu 2018 konstatoval, že se na nešťastném následku podepsalo mnoho okolností. Nakonec dospěl k závěru, že se při osudném cvičení sešlo více pochybení, na která Marcel Kulišťák neměl vliv či za ně on sám nemohl. Není proto možné ho či kohokoliv jiného označit jako hlavního jednoznačného viníka. „Je možné dojít k závěru, že k jednání pana obžalovaného přistupují další významné příčiny, které de facto zeslabují dané zavinění natolik, že soud pana obžalovaného obžaloby zprostil,“ podotkla soudkyně olomouckého okresního soudu Markéta Langerová s tím, že v obžalobě popsaný skutek není trestným činem.

Zproštění žádal nakonec i státní zástupce. Podle něj se na tragédii podepsala nedostatečná zkušenost vojáků při cvičení. „Při vyšetřování vyplynuly nedostatky jak na straně velení, tak na straně cvičících, kteří porušili řadu předpisů. To vše se projevilo v tom nechtěném následku,“ uvedl žalobce Jaroslav Rašendorfer. „Nelze jednoznačně a bez pochybností označit Marcela Kulišťáka za viníka,“ doplnil žalobce.

Podle rozsudku okresního soudu vysloveného 28. listopadu 2018 se Kulišťák trestného činu nedopustil.

Poučení

Je nepatřičné rozebírat skutečnost, že jedna a tatáž soudkyně vydala dva zcela protichůdné rozsudky v jedné kauze. Nejdříve odsuzující, potom osvobozující. Vždy rozhodla podle zákona podle návrhů, které předložila obžaloba. A zde je třeba hledat onen rozpor, jak kauza byla rozhodována. Prapříčina spočívá v technologické zaostalosti řízení střeleb na Střelnici bojových vozidel Přáslavice. Ta se i svým způsobem negativně podepsala k vyhodnocení příčin souzené události při prvním soudním rozhodnutí.

Proces řízení ostrých cvičných střeleb situace se provádí pouze prostřednictvím přímého vizuálního vjemu situace řídícím střelby a ostatními řídícími orgány. Vjem je subjektivně ovlivněn fyziologickým a psychickým stavem osob, stavem viditelnosti prostředí sledované scény, především pak tím, zda řídící střelby z místa pozorování obhlédne celý zájmový prostor, na kterém probíhá ostrá cvičná střelba. Nemožnost řídícího střelby pozorovat celý zájmový prostor byl jednou z hlavních příčin vzniku souzené mimořádné události.

To se odráží v oněch slovech žalobce: „Při vyšetřování vyplynuly nedostatky jak na straně velení, tak na straně cvičících, kteří porušili řadu předpisů. To vše se projevilo v tom nechtěném následku.“

V prostředích, jako jsou letecká a vlaková doprava, složité průmyslové technologické procesy a veřejné zájmové prostory, ve kterých může dojít vzniku nebezpečných situací ohrožujících životy a majetek, současné IT umožňují sledovat pohyb osob a techniky kamerovými prostředky, pohyb vozidel po zájmovém území systémy GPS a v případech, kde řídící činnost osob může způsobit nenávratné škody na životech a majetku, se přímo sleduje a vyhodnocuje jejich činnost.

Řízení organizace a provádění střeleb na Střelnici bojových vozidel Přáslavice zůstává na úrovni doby padesátých let minulého století, doby OT-64 a T-54/55. Nikoliv BVP-2 a T-72M4CZ, v současnosti KOT PANDUR II 8×8, a již vůbec ne z hlediska OT/BVP a tanků, které se předpokládají zavést do výzbroje AČR. Současný stav je navíc zakonzervován předpisem Vševojsk-4-2 přes poslední aktualizaci z roku 2010, protože pomíjí možnosti, které skýtají aplikace informačních technologií pro organizaci a řízení cvičných střeleb. Důsledkem je nedostatečné zabezpečení bezpečnosti k provádění ostrých cvičných střeleb.

Ještě závažnější okolností je skutečnost, že využití ostrých cvičných střeleb k vyhodnocení vycvičenosti osádek je na zcela primitivní úrovni. Měří se v podstatě jen podle počtu zásahů v terčích. Současná technologická zaostalost prostředků, kterými se řídí organizace a provádění střeleb, zcela vylučuje možnost komplexního sledování a vyhodnocení činnosti osádky bojových vozidel, které nabízejí současné informační systémy (IT) a které se běžně používají v pracovních podmínkách obdobných u bojových vozidel, jako jsou letecká a vlaková doprava a složité průmyslové technologické procesy.

U současných, tím spíše u budoucích bojových vozidel, OT/BVP a tanků, je vlastní zamíření cíle, změření dálky a pohybu cíle, nastavení výstřelné, výhradně výsledkem automatizované funkce vlastního zbraňového systému, ovládaného systémem řízení palby (SŘP). Úspěšnost bojového vozidla v bojovém nasazení především závisí na schopnosti osádky sledovat a vyhodnocovat dění na bojišti, úspěšně provádět „targeting“, vyhledávat cíle a navést zbraňový systému na cíl.

Proto při ostrých cvičných střelbách bojových vozidel by se mělo nejen vyhodnocovat, zda a v jakém počtu ran jsou cíle zasaženy, ale i zaznamenávat v celém procesu střelby, od nasednutí přes sledování a vyhodnocení cílů až po samotné plnění palebného úkolu, průběh činností jednotlivých členů osádky, jejich součinnost, psychomotorické reakce, včetně záznamu funkčních parametrů zbraňových systémů a hlavních uzlů bojového vozidla (funkce tzv. „černých skříněk“). Jen na základě vyhodnocení uvedených parametrů lze kvalifikovaně vyhodnotit míru vycvičenosti osádek, zejména kompetentnost jednotlivých členů osádky bojového vozidla k výkonu funkcí, do kterých jsou zařazeni.

Jde rovněž o to, že osádce, především veliteli vozidla, je svěřena bojová technika řádově v hodnotě 100 milionů Kč jako je OT Pandur, u budoucího pásového BVP do bude nejméně 200 milionů Kč. Pro lepší reálnou představu je to jako by velitel OT/BVP měl „pod palcem“ podnikovou flotilu 200, resp. 400 osobních aut typu Škoda Oktavia.

Když se vezme do úvahy, že roční náklady na střelivo, spotřebované na Střelnici bojových vozidel Přáslavice, lze odhadnout na několik desítek milionů Kč, tak při současném stavu způsobu vedení a vyhodnocování ostrých cvičných střeleb z ekonomického hlediska jde o mrhání nákladů.

K nápravě stávající situace, která by odstranila možnost vzniku mimořádné situace a přispěla významným způsobem ke zkvalitnění výcviku osádek bojových vozidel, je třeba provést modernizaci technologického vybavení nejen Střelnice bojových vozidel Přáslavice, ale i ostatních výcvikových zařízení tak, aby se využilo všech možností, které skýtají současné IT k organizování, řízení a vedení výcviku a střeleb. V souvislosti s tím upravit předpis Všvojsk-4-2 a i další výcvikové předpisy, pomůcky a zejména výcviková zařízení.

Peripetie procesu hledání viny za nehodu při nočních střelbách na Libavé, při které armádní bojové vozidlo pěchoty střelilo do jiného, snad přinese poučení, že bojová síla vojsk není dána jen technologickou úrovní a vyspělostí bojové techniky, ale především dobře vycvičenými vojáky, kteří budou schopni v boji plně využít její funkční vlastnosti. Že se zaváděním nové bojové techniky je zcela nezbytné souběžně modernizovat výcvikovou základnu a celý výcvikový proces. A to s dostatečným předstihem.

Zdroj: Novinky CZ, ČTK

Nahlásit chybu v článku


Související články

Tak svět odplácí aneb zpackaná střelba na Libavě

Základní zákon funkčnosti ozbrojených sil: Čl.1: Velitel má vždy pravdu. Čl.2: Pokud ji nemá, ...

Čeští speciálové na největším společném cvičení amerických speciálních sil

Operátoři 601. skupiny speciálních sil doplnění o jednotlivce z Ředitelství SpecS a Leteckého ...

Systém řízení palby dělostřelectva TOPAZ pro Armádu České republiky

Na současném trhu existuje řada systémů řízení palby (SŘP) dělostřelectva, ze kterých si AČR může ...

Armáda ČR: Nové tanky, modernizace T-72 nebo BVP se 120mm kanónem

Armáda České republiky plánuje v příštím desetiletí vyřadit z výzbroje tanky T-72. Jaké jsou ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • Jecchus
  00:00 03.12.2018

  cernakus: No spíš bych řekl, že justice zafungovala. Takhle je ten systém nastaven ohledně opravných prostředků. Na prvním stupni odsouzen, odvolal se, odvolačka to zrušila s ...Zobrazit celý příspěvek

  cernakus:
  No spíš bych řekl, že justice zafungovala. Takhle je ten systém nastaven ohledně opravných prostředků. Na prvním stupni odsouzen, odvolal se, odvolačka to zrušila s nějakými pokyny, první stupeň na základě toho zprostil. Že to dělal ten samý soudce je úplně normální. Co jako na tom kritizovat? Že to nebylo na první dobrou? Nemůže vždycky být a tohle bylo ještě dost komplikované...Skrýt celý příspěvek

 • astor
  08:49 01.12.2018

  Zmíněná událost odpovídá vysoké úrovni vycvičenosti a vysoké úrovni velení naší profesionální armády. Je správné, že za tuto malichernosti nebude nikdo potrestán. Až nakoupíme nové ...Zobrazit celý příspěvek

  Zmíněná událost odpovídá vysoké úrovni vycvičenosti a vysoké úrovni velení naší profesionální armády. Je správné, že za tuto malichernosti nebude nikdo potrestán. Až nakoupíme nové OT, ať už Ajaxy a nebo jiné, situace se automaticky zlepší. V to věřím a k tomu nám dopomáhej Bůh!Skrýt celý příspěvek

 • J.Vraja
  00:23 01.12.2018

  Pane Gavl mluvíte o něčem čemu absolutně nerozumíte.Před rokem 1989,se s tanku T-54/55 nikdy noční střelby nestřílely plnou ráži-ta se střílele jen ve dne.Noční střelba se vždy ...Zobrazit celý příspěvek

  Pane Gavl mluvíte o něčem čemu absolutně nerozumíte.Před rokem 1989,se s tanku T-54/55 nikdy noční střelby nestřílely plnou ráži-ta se střílele jen ve dne.Noční střelba se vždy prováděla vložnou hlavní 20 mm.Přistroje pro řidiče,střelce a ve.tanku tak to byla tragedie.A ani PTŘS Makjutka se v noci nikdy nestřílely.Myslím si,že jste člověk,který neví,kde končí pravda a kde začíná pohádka.Skrýt celý příspěvek

  • TF_HU
   10:22 11.12.2018

   Souhlas...

   Souhlas...

 • zdeno
  21:51 30.11.2018

  Zdravím, přez 15 let jsem dělal řídícího střeleb bojových vozidel a tanků na střelnicích Přáslavického typu. Tyto střelnice jsou určeny pouze k základnímu a udržovacímu střeleckému ...Zobrazit celý příspěvek

  Zdravím, přez 15 let jsem dělal řídícího střeleb bojových vozidel a tanků na střelnicích Přáslavického typu. Tyto střelnice jsou určeny pouze k základnímu a udržovacímu střeleckému výcviku - taktická činnost je zde silně potlačena a zkreslena z důvodu bezpečnosti- tady se naučíte pouze rychle a přesně střílet.Řídící musí mít přehled ,vozidla označení, velitelé vozidel mají pravidla co dělat v případě ztráty orientace, jinak noční střelby patří k činnostem se značnou dávkou stresu a pokud si střelec nehlídá úhloměr a řídící nevidí věžové bezpečnostní světlo je nebezpečí palby do vlastních (a to nejen do vozidel, ale i na věž).Taktiku je třeba cvičit jinde, využívat laserové simulační soupravy a s dobře vycvičenými vojáky provádět bojové střelby(ty se přibližují bojové situaci -bezpečně je lze provádět jen s vycvičenými vojáky).Jinak k těm neosvětleným vozidlům - zřejmě dosud není vyřešen problém -jsem vlastní vozidlo-, dokud to nebude nevyhnem se problému střelby do vlastních - tolik poznámka k bojové činnosti se střelbami to přímo nesouvisí.
  Jinak bych to viděl jako nešťastnou náhodu způsobenou nezkušeností a snahou splnit úkol za každou cenu u všech účastníků - ono přemotivování nebývá vždy dobrým rádcem, někdy je lepší zvolnit a postupně přitvrzovat i profesionální voják je jen člověk a profík se z něj stane za 3-4 roky a bude to drahé, ale to je spíš poznámka pro politiky.Skrýt celý příspěvek

 • ARES
  19:20 30.11.2018

  GAVL Doporučuji dát do konfrontace stav řízení cvičných střeleb na střelnici Přáslavice s článkem „Americká pěchota prochází revoluční změnou“, AN 27.11.2018. Výcvik musí probíhat ...Zobrazit celý příspěvek

  GAVL
  Doporučuji dát do konfrontace stav řízení cvičných střeleb na střelnici Přáslavice s článkem „Americká pěchota prochází revoluční změnou“, AN 27.11.2018. Výcvik musí probíhat tak, aby se co nejvíce blížil reálným bojovým podmínkám. To znamená, že musí probíhat na hranicích bezpečnosti. Aby tato hranice nebyla překročena, k tomu slouží patřičná aplikace systémů IT, jak v simulaci bojových podmínek, tak k organizaci a řízení výcvikového procesu.

  Aby noční cvičná střelba se co nejvíce přiblížila reálným podmínkám, měla by skutečně probíhat s vypnutými obrysovými světly vozidel, což se svým způsobem stalo při inkriminované noční střelbě. Avšak s tím, že řídící střelby nebyl schopen sledovat pohyb jednotlivých BVP a včas reagovat na vzniklou kolizní situaci vydáním povelu „KONEC PALBY“ a předešel tomu, aby zaostávající BVP svojí střelbou zasáhlo sousední před stojící BVP.

  Bezpečnost cvičné ostré střelby za podmínek, které jsou téměř totožné se střelbou při bojovém nasazení, lze dosáhnout jen užitím systémů IT. Řídící střelby sleduje pohyb vozidel kamerovým systémem a GPS na displeji řídícího pultu. Zobrazením zcela přesné okamžité polohy vozidel na displeji řídícího pultu umožní řídícímu střelby bez prodlení zabránit narušení průběhu střelby. Je samozřejmé, že na displeji lze zobrazit veškerá porušení bezpečnostních opatření v cílové ploše i jiných prostorách. Ke zvýšení bezpečnosti lze i dálkově sledovat směr zamíření zbraní (natočení věží) a zobrazovat jej na displej řídícího střelby.Skrýt celý příspěvek

 • Hajo
  16:31 30.11.2018

  Načase previesť obmenu starých BVP a samozrejme aj zmeny v organizačno- technickom zabezpečení strelieb. Mohlo to dopadnúť pre posádky BVP aj horšie.

  Načase previesť obmenu starých BVP a samozrejme aj zmeny v organizačno- technickom zabezpečení strelieb. Mohlo to dopadnúť pre posádky BVP aj horšie.

 • PavolR
  14:47 30.11.2018

  Inak, čo že sa tu ešte nerozprúdila diskusia o tomto:
  https://www.denik.cz/z_domova/...

  Inak, čo že sa tu ešte nerozprúdila diskusia o tomto:
  https://www.denik.cz/z_domova/...

 • Jilex
  13:49 30.11.2018

  Ukrajinská firma "Тримен-Україна" představila mimo jiné modernizovaný termovizní zaměřovač pro BVP-2, typ BPК-2-42 М6Т s dosahem pozorování v noci 4 km. Zaměřovač je již v sériové ...Zobrazit celý příspěvek

  Ukrajinská firma "Тримен-Україна" představila mimo jiné modernizovaný termovizní zaměřovač pro BVP-2, typ BPК-2-42 М6Т s dosahem pozorování v noci 4 km. Zaměřovač je již v sériové výrobě.
  Video ze zbrojní výstavy:
  https://www.youtube.com/watch?... Skrýt celý příspěvek

 • Technokrat
  09:18 30.11.2018

  Je zajímavé, že se v mnoha i oficiálních diskuzích na toto téma neobjevila hlavní příčina nebezpečí nočních střeleb v AČR. Přáslavické BVP-2 používají modernizované zaměřovací ...Zobrazit celý příspěvek

  Je zajímavé, že se v mnoha i oficiálních diskuzích na toto téma neobjevila hlavní příčina nebezpečí nočních střeleb v AČR. Přáslavické BVP-2 používají modernizované zaměřovací přístroje střelce BPK-3 R, popřípadě staré infrapřístroje BPK-2-42 (s malým dosahem a vyžadující přísvit ve tmě). Problém s prvním typem je ten, že mikrokanálkové zesilovače jasu obrazu mají obecně životnost 5 let (i když se přístroj nepoužívá). Po té se začne zmenšovat kvalita obrazu a s tím i rozlišovací schopnost přístroje. Výroba těchto zaměřovačů proběhla někdy v letech 2000 - 2006. To znamená že všechny jsou již dávno prošlé. U staršího přístroje je rozlišovací schopnost mizerná už z výroby, protože Rusko přístroje nočního vidění nikdy neměli na moc vysoké úrovní. Proto se u tohoto přístroje udává dosah jen v řádu pár set metrů a to ještě s přísvitem. Zkrátka a jednoduše je kvalita přístrojů nočního vidění na BVP-2 všech verzí na tak mizerné úrovni, že i na vzdálenost méně než 800 m někdy nejde rozpoznat, zda míříte na terč (plošný objekt), nebo na vozidlo (trojrozměrný objekt). Proto je běžnou praxí rozsvítit u vozidel obrysová světla. Ale může to být i matoucí, protože aby s těmito zastaralými přístroji byli vidět terče, tak se přímo na terče zavěšují chemická světla. Zajímalo by mě, jak by posádky BVP-2 v nočním boji rozlišili vlastní vozidla od nepřátelských, když zaměřovače neumožňují spolehlivé rozpoznání terče od vozidla.....Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  08:33 30.11.2018

  Pro zajímavost, historikové nedávno spočítali počet obětí v ČSLA a došli k celkem překvapivě vysokému číslu 3843 mrtvých za 25let mezi 1964-1989. K tomu ještě o něco více těžce ...Zobrazit celý příspěvek

  Pro zajímavost, historikové nedávno spočítali počet obětí v ČSLA a došli k celkem překvapivě vysokému číslu 3843 mrtvých za 25let mezi 1964-1989. K tomu ještě o něco více těžce zraněných. Číslo obsahuje oběti při výcviku, dopravních nehodách, pobytu v kasárnách a nejspíš i sebevraždy.
  Tento konkrétní případ je dost nepříjemný. Neměl by ale skončit tím, že viník se nenajde vůbec, už kvůli tomu zraněnému, který si ponese následky celý život a sám přitom nic nezavinil.Skrýt celý příspěvek

 • GAVL
  08:33 30.11.2018

  Řízení organizace a provádění střeleb na Střelnici bojových vozidel Přáslavice zůstává na úrovni doby padesátých let minulého století, doby OT-64 a T-54/55. Nikoliv BVP-2 a ...Zobrazit celý příspěvek

  Řízení organizace a provádění střeleb na Střelnici bojových vozidel Přáslavice zůstává na úrovni doby padesátých let minulého století, doby OT-64 a T-54/55. Nikoliv BVP-2 a T-72M4CZ, v současnosti KOT PANDUR II 8×8, a již vůbec ne z hlediska OT/BVP a tanků, které se předpokládají zavést do výzbroje AČR.

  To jako myslej vážně? To jako T54/55 střílelo molitanový granáty takže nevadilo, že střílej navzájem po sobě? Kde se teda cvičilo např. s BVP-1 ? Z BVP-1 se dokonce odpalovali protitankovky Maljutka, tak by mě zajímalo kde s BVP-1 prováděli cvičné střelby.
  Tím chtějí snad naznačit, že tenkrát ty střelby nikdo nemusel řídit a mít přehled co se tam děje ? To mi chtějí tvrdit, že teď nacvičují něco zcela jiného ? Pokud by to tak bylo , tak pokud nemám střelnici zabezpečenou k mnou zamýšlené činnosti, tak ten záměr nemohu vykonávat.
  Je evidentní , že je třeba vyházet hafo lidí, bez výsluh a i bych zpětně odebral výsluhy těm co už jsou klidně i v důchodu, či z jiných důvodů mimo službu v AČR. Klidně 50 let zpětně. Arm. gen. Ing. Petr Pavel má ještě tu drzost v televizi nadhazovat úvahy o tom, že by dělal armádě externího poradce. On , když i za něho tam byl takovej bordel.
  To co se stalo při těch střelbách je čistě výsledek diletantství odpovědných osob od řídícího střeleb až po arm. gen..Skrýt celý příspěvek

 • liberal shark
  06:08 30.11.2018

  Predpokladam, ze ridici streleb ma povinnost zastavit cinnost, pokud ztrati prehled o deni na strelnici. Nebo snad ne ???

  Predpokladam, ze ridici streleb ma povinnost zastavit cinnost, pokud ztrati prehled o deni na strelnici. Nebo snad ne ???

 • danny
  01:12 30.11.2018

  Cernakus: tak tak. A ještě bych přidal díky za věčně resumé. Bohužel, jsem skeptický k případným změnám. Jedná se o problematiku s nízkým cool and sexy faktorem, že si dovedu ...Zobrazit celý příspěvek

  Cernakus: tak tak. A ještě bych přidal díky za věčně resumé. Bohužel, jsem skeptický k případným změnám. Jedná se o problematiku s nízkým cool and sexy faktorem, že si dovedu představit nákup nějakých senzorů, serverů, software. Ale už ne vznik konzistentní zadávací dokumentace. A změnu myšlení. Tu jaxi žádný integrátor nenabízí.Skrýt celý příspěvek

 • cernakus
  22:11 29.11.2018

  No chvála čemukoliv za ten dobrý konec pro toho obětního beránka. Dál nemohu komentovat, protože by to byl nekonečný proud vulgarit na systém, justici, soudkyni, armádu... jak od ...Zobrazit celý příspěvek

  No chvála čemukoliv za ten dobrý konec pro toho obětního beránka. Dál nemohu komentovat, protože by to byl nekonečný proud vulgarit na systém, justici, soudkyni, armádu... jak od Shelleyho.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...