Tank zasažen – co se děje po zásahu tanku, část 6.

Ukrajinský T-64BV zničený minou TM-62. / Autor neznámý

V dalším díle nás polský autor Jarosław Wolski zavede opět na východní Ukrajinu. Boje mezi ukrajinským vládním vojskem (včetně dobrovolnických oddílů) a proruskými separatisty si vyžádaly velké ztráty na obrněné technice. Tanky a obrněná vozidla musela čelit podkaliberním a kumulativním střelám, dělostřeleckým granátům i minám.

Největší nepřítel ukrajinských tanků - Ukrajinci

V článku se zaměříme na ztráty ukrajinských vládních vojsk. Připomeňme, že na východě Ukrajiny proti sobě stojí především obrněná technika a protitankové zbraně konstrukčně spadající do 80. let minulého století.

Podle polského autora však bohužel nelze objektivně vyhodnotit schopnost obrněné techniky čelit protitankovým zbraním. Za obrovské ztráty techniky si můžou Ukrajinci, resp. ukrajinské vojenské a politické vedeni, sami.

Od rozpadu Sovětského svazu docházelo na Ukrajině k systematickému tunelování a rozkladu armády. Ukrajinským posádkám tanků se dostávalo jen minimum výcviku. Navíc do pozic středního a vyššího velení ukrajinské armády byli dosazovaní lidé především na základě svých známostí, nikoliv znalostí.

Ukrajinská armáda tak na počátku roku 2014 nebyla absolutně připravená k vedení rozsáhlejší bojové činnosti. Díky tomu došlo k nárůstu významu dobrovolnických oddílů, k roztříštění vojenských sil a k nejednotnému velení.

Ke katastrofálním taktickým chybám docházelo při použití ukrajinských tanků na bojišti. Ukrajinské tanky často působily bez podpory pěchoty a co více, útočily soustředěně jen v malých počtech.

Dělení tankových jednotek na malé oddíly a jejich ad hoc přiřazování jednotlivým oddílům (armádě, dobrovolnickým oddílům, ministerstvu vnitra) neutralizovalo výhodu hromadné palebné síly tanků a vzájemného krytí. Jednotky tak neměly dostatečnou schopnost krytí křídel, krycí palby, mobility apod.

T-72
Proruský separatista se raduje z ukořistěného tanku poškozeného minou TM-62. Pojezdové ústrojí je zničeno, ale korba zdá se být v pořádku. / Autor neznámý

Zabezpečení a průzkum během přesunu ukrajinský obrněných kolon prakticky neexistovalo. Díky tomu mohli separatisté na obrněné kolony připravovat účinné léčky.

Tanky se také nemohly spolehnout na podporu bitevních letadel a vrtulníků. Separatisté leteckou podporu vyřadili přenosnými systémy Igla. Ukrajinské letectvo také účinné potlačily ruské protiletecké systémy 9K37 Buk-M1 a  Pancir-S1 96K na ruské straně hranice.

Co více, tanky se často používaly jako stacionární systémy palebné podpory. Proruští separatisté tak na nehybné tanky mohli s úspěchem navést dělostřelecké a raketové systémy.

Nevycvičené posádky tanků i technického personálu znemožňovaly intenzivnější nasazení tanků. Například zajištění odtahů poškozených tanků z bojiště prakticky neexistovalo. Katastrofou byla také absence jakýchkoliv termovizních kamer v obrněných vozidlech.

Výše uvedené zapříčinilo těžké ztráty ukrajinských tankových jednotek. Počet zničených tanků dosáhl 102 kusů, což se rovná 15 % všech operačně nasaditelných tanků zavedených v ukrajinské armádě (počet z roku 2013).


T-64BV těžce poškozený dělostřelckou palbou. / Autor neznámý

Pokud si uvědomíme, že se jedná o geograficky ohraničený lokální konflikt proti relativně malému počtu separatistů, ztráty jsou doslova neuvěřitelné.

Výhodou Ukrajinců jsou však obrovské mobilizační zásoby, ještě z dob Sovětského svazu. Ukrajinci mají v mobilizačních rezervách více techniky než v operačně nasaditelných jednotkách. Ztráty z roku 2014 tak mohli Ukrajinci doplnit z mobilizačních záloh.

Kdo jsou tedy největší zabijáci ukrajinských tanků? Kromě špatně vycvičené posádky jsou to protitankové miny, fugasy (ženijní miny), improvizované výbušné systémy nebo pěchotní protitankové zbraně. Velký zabiják obrněných vozidel je na Ukrajině dělostřelectvo.

Jedna z fotek ukazuje poškozený tank T-64BV minou TM-62.Výbuch zničil levé pojezdové ústrojí a roztrhl kryt pásu. K proražení nebo poškození trupu nebo pohonného ústroji ale nedošlo. Poškozeného tanku se zmocnili separatisté.

Pokud se jim podaří tank odtáhnout, oprava a zprovoznění tanků potrvá asi 3 dny, tedy při dostatku náhradních dílů.

Příklad ukazuje nízkou úroveň vycvičenosti posádky ukrajinského tanku. Vozidlo nelze vždy odtáhnout, v tom případě je ale nutné tank kompletně zničit – například nalitím paliva dovnitř vozu a vhozením zápalného granátu. V tomto případě k tomu nedošlo a proruští separatisté získali tank vhodný na opravu.


Stejný tank těžce poškozený dělostřeleckou palbou. / Autor neznámý

Dělostřelectvo

Jedním z velkých zabijáků tanků na Ukrajině je dělostřelectvo. Ukrajinští vojáci často používali tanky jako pevné body obrany, což zjednodušovalo práci ruskému a separatistickému dělostřelectvu. Základem pohybu obrněných jednotek v oblasti ohroženém dělostřelectvem má být rychlý manévr a okamžité opuštění prostoru ohroženého dělostřeleckou palbou protivníka.

Účinnost dělostřelectva proti obrněné technice rozsáhle testovali Američané během 80. let minulého století. Během jednoho z testů vypálila americká armáda 56 dělostřeleckých granátů proti skupině obrněných vozidel M113, M557, tanků M48 a nákladních vozidel.

I když žádné vozidlo nebylo zasaženo, významně poškozeno bylo 60 % vozidel. Tlaková vlna a střepiny ničily pojezdové ústrojí vozidel a optické přístroje. Jedno vozidlo zničil požár.

Při další zkoušce byla simulována sovětská dělostřelecká příprava na zakopanou mechanizovanou pěchotu v úseku 250 metrů.

Atrapy vojáků byly ukryty v polních úkrytech a zákopech. Obrněné vozidla byla v zákopech v pozicích s ukrytou korbou a v pozicích s ukrytou věží.

Během testů na obrané pozice vypálilo 26 děl celkově 2600 granátů, což odpovídá několikahodinové dělostřelecké přípravě. Výsledkem byla smrt poloviny všech vojáků a zneschopnění boje poloviny obrněné techniky.


Dělostřelecký granát zasáhl tento T-64BV přímo do věže. / Autor neznámý

Třetí pokus zjišťoval, jaký efekt má výbuch granátu ráže 155 mm na nekrytou obrněnou techniku. Výbuch granátu do vzdálenosti menší než 30 m vážně poškodil všechny obrněné vozidla kromě tanků. Výbuch do tří metrů vyřadil také tanky – výbuch sice neprorazil hlavní pancíř, ale poškodil tank natolik, že jej bylo nutno vyřadit.

V 90. letech Američané otestovali dělostřelecký útok na skupinu tři tanků, šesti bojových vozidel pěchoty, osmi nákladních aut, šesti protiletadlových děl a jednoho džípu. Proti skupině bylo vypáleno 432 155mm nábojů M107, což odpovídá dělostřeleckém přepadu 24 houfnic M109 po dobu 3 minut.

Zásah dostaly dva tanky, čtyři bojová vozidla pěchoty a dva nákladní vozy. Jinak řečeno, osm ze 17 vozidel bylo zničeno nebo silně poškozeno. Ochrana proti tak silnému dělostřeleckému útoku je jediná – opuštění prostoru ohroženého palbou dělostřelectva.

Zpět do současnosti a Ukrajiny. Jde vidět, že dobře vedené dělostřelectvo se zkušenými dělostřeleckými návodčími může efektivně ničit obrněnou techniku na velké vzdálenosti. Z přiložených obrázků je patrné, že řada ukrajinských tanků utrpěla fatální škody při dělostřeleckém útoku a výjimkou nejsou ani přímé zásahy.

Problém se opět ukázalo „kouskování“ ukrajinských obrněných jednotek na malé oddíly . Pro zničeny skupinky několika ukrajinských tanků, obrněných vozidel, transportéru nebo děl nebylo potřeba vyčlenit na straně separatistů velké dělostřelecké síly. Podle autora Wolskiho stačilo ke zničení takové skupiny 6 až 12 děl a zkušený dělostřelecký návodčí.

 
Průlez velitele stejného tanku. Všimněte si střepinového poškození na vnitřní straně poklopu. Posádka tank před zničením pravděpodobně opustila. / Autor neznámý

Protitankové zbraně

Dalšími zabijáky ukrajinských tanků jsou podkaliberní střely, protitankové řízené střely a kumulativní granáty. Je však nutno zdůraznit, že na zničení obrněné techniky se podkaliberní střely podílely jen výjimečně. Důvodem se stala poměrně velká řídkost tankových soubojů.

Používané staré tankové podkaliberní munice typů 3BM15, 3BM26 3BM22 měly navíc malou šanci na probití pancíře nasazených tanků a to zejména, pokud zásah přišel pod úhlem. Paradoxně největší šancí na ničení obrněné techniky na východě Ukrajiny měly dělostřelecké a raketové jednotky.

Nejvýkonnější tanková munice (z ukrajinských skladů) 3BM42 Mango dokáže na 2000 m probít 480 mm RHAe, na poloviční vzdálenost pak asi 500 mm RHAe.

Výkon 3BM42 teoreticky postačuje na probití čelného pancíře ukrajinských tanků T-64BV, ale fotografické materiály dokazují použití těchto střel velmi zřídka, podle některých na bojišti nebyly ani nasazeny. Pravděpodobnější je používání starších 3BM22 a 3BM26. Jmenované střely mohou probít slabá místa čelního pancíře nebo boční pancíř tanků T-64BV.


Dvojitý zásah podkaliberní střelou. Průnik maskou děla byl pro tank a posádku fatální. / Autor neznámý

K tankovým soubojům však docházelo. Při jednom souboji dostal ukrajinský T-64BV dvojnásobný zásah. První v horní části věži zastavil pancíř, druhý však zasáhl věž ve spojnici věže a masky děla, kde tloušťka dosahuje pouze 200 mm. Střela pronikla do věže a zapříčinila výbuch munice, která je obložená kolem tankové věže.

Exploze odhodila celou věž o několik metrů dále. Ukrajinští vojáci uvnitř vozidla neměli šanci.

Jedním z dalších soubojů je poškození mobilizovaného vozidla T-64BV vyrobeného v roce 1986. I přes pozdější datum výroby je odolnost pancíře stejná.

Čelní pancíř věže jmenovaného tanku T-64BV dosahuje odolnosti 420-450 mm RHAe proti podkaliberním a 550 mm proti kumulativním střelám. Čelní pancíř korby pak odolnost 430 až 440 mm proti podkaliberním, 510 mm proti kumulativním střelám. Reaktivní pancíř Kontakt-1 snižoval schopnost probití pancíře kumulativními (nikoliv však tandemovými) střelami o 50 až 80 %.


Detail zásahu stejného tanku. Zasaženého a nakonec doraženého T-64BV se zmocnili separatisté. / Autor neznámý

Mobilizovaný tank T-64BV při jednom ze soubojů dostal zásah podkaliberní střelou do čelního pancíře trupu. Díky ostrému úhlu zásahu nebyl pancíř proražen a posádka ukrajinského tanku dokázala separatistický tank vyřadit z boje.

Za zmínku jistě stojí, že při daném úhlu zásahu, i při proniknutí by podkaliberní střela neohrozila posádku. Nicméně tank byl nakonec poškozen v dalším souboji a opuštěn posádkou.

Z výše uvedeného lze odvodit, že ne každý zasažený tank je nutno odepsat. Právě naopak. Schopnost odtáhnout poškozený tank z bojiště a opravit ho je klíčová. Vždyť při některých soubojích nejen, že ukrajinské vládní jednotky přišli o tank, ale proruští separatisté nový tank (pokud dotáhli opravu do konce) získali.

Zdroj: Dziennik Zbrojny

Nahlásit chybu v článku


Související články

Tank zasažen – co se děje po zásahu tanku, část 2.

Ve druhé částí seriálu polský autor Jarosław Wolski rozebral střetnutí dvou tanků na východě ...

Tank zasažen – co se děje po zásahu tanku, část 3.

V třetím díle autor seriálu Jaroslaw Wolski představuje příběh „nezničitelného“ tanku. Britský tank ...

Tank zasažen – co se děje po zásahu tanku, část 4.

Polský autor Jarosław Wolski si v dalším díle vybral nasazení ruských tanků během první a druhé ...

Tank zasažen – co se děje po zásahu tanku, část 5.

V pátém díle Jarosław Wolski na webu Dziennik Zbrony si bere na paškál americký tank M1/M1A1/M1A2 ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • Blake
  06:37 20.03.2015

  Zaujala ma cast rozhovoru, pri zaciatku, kde ten tankista hovori o tom, ako bol zraneny. Pise sa tam: "In a tank. There was a tank battle. I hit the enemy tank, it blew up. I ...Zobrazit celý příspěvek

  Zaujala ma cast rozhovoru, pri zaciatku, kde ten tankista hovori o tom, ako bol zraneny. Pise sa tam:

  "In a tank. There was a tank battle. I hit the enemy tank, it blew up. I hit another tank, but it had [active] armor, it worked well. It turned around and hid in the forest belt. Then, as we rolled back to another position, it got us."

  Hovori, ze sa ukrajinsky tank po zasahu otocil, aby zmizol zo sceny, skoro nas to vracia k debate o spiatocke...Skrýt celý příspěvek

 • SpiritWar
  20:32 19.03.2015

  tento rozhovor je velmi dobry http://zpravy.idnes.cz/dorzi-b... ...Zobrazit celý příspěvek

  tento rozhovor je velmi dobry http://zpravy.idnes.cz/dorzi-b... sibirsky tankista hovori velmi otvorene...

  rusko cielavedome rozvracia susedny stat, cim do vadcieho chaousu upadne ukraina tym lepsie pre putina.
  preto treba ukraine pomoct ako sa len da, donbasu sa na cas zriect, a konsolidovat samotny stat a regiony, ostatne o toto sa porosenko aj snazi.Skrýt celý příspěvek

 • dusan
  20:04 19.03.2015

  Ukrajinská "doba tanková" ... znovu ruská armáda na scéne ... Po pár mesiacoch konsolidácie a "prímeria" ... nasledovala nie príliš úspešné ukrajinská ofenzíva .. Okamžite ...Zobrazit celý příspěvek

  Ukrajinská "doba tanková" ... znovu ruská armáda na scéne ...

  Po pár mesiacoch konsolidácie a "prímeria" ... nasledovala nie príliš úspešné ukrajinská ofenzíva ..

  Okamžite nasledovala ruská ofenzíva pri Debalceve ..... ktorá sice znovu potvrdila ruskú prevahu vo velení ... ale "partia" sa už pomaly vyrovnávala .. a čo sa týka tankov .. tak straty boli značné na oboch stranách ....

  "Opolčenci" sa už zdaleka nevyrovnali excelentným úderom samotnej ruskej armády ... tri značne mínami poškodené tanky T-64BV vedľa seba pred ukrajinským stanovišťom či prepadnutý tanky T-72B do ukrajinského bunkru so zlikvidovanou posádkou jasne dosvedčoval, že to nebude jednoznačná partia ...

  Rusi získavali navrch .. ale za cenu ťažkých strát .. (len tankov bolo cca 30 zničených či ťažko poškodených) ... a ukrajinské straty už neboli rádovo väčšie ... jako v minulosti ...

  Nasledoval Minsk II ... a znovu pomoc ruskej armády .... znovu sa "vyskytli" moderné tanky ruskej armády na bojisku .. a "poriešili" Debalcevo za pár dní .... a tu už boli straty znovu na ukrajinskej strane veľké .. podobné ako pri "južnom krídle" ..

  Aj straty ruskej armády boli značné .. čo vidno na vrakoch ruských tankov T-72 v rátane tankov T-72BM ... ako i výpoveď mediálne známého tankistu ...Skrýt celý příspěvek

 • liberal shark
  20:00 19.03.2015

  To Nesher : Komunikační a průzkumné prostředky už UA dostává z USA v objemu kolem 160 milionů USD.

  To Nesher : Komunikační a průzkumné prostředky už UA dostává z USA v objemu kolem 160 milionů USD.

 • jiný Honza
  20:00 19.03.2015

  K Ukrajině jen jediné: také jstesi všimli, že ukrajinská armáda tlačí povstalce, vyhrává, pak přijede humanitární konvoj u Ruska a najednou vítězí povstalci... Že by jídlo a ...Zobrazit celý příspěvek

  K Ukrajině jen jediné:
  také jstesi všimli, že ukrajinská armáda tlačí povstalce, vyhrává, pak přijede humanitární konvoj u Ruska a najednou vítězí povstalci... Že by jídlo a zdravotnický materiál tak zvedl morálku?Skrýt celý příspěvek

 • Argonaut.CZ
  19:52 19.03.2015

  Pěkná série článků. Pro mě zejména 2 zjednodušené závěry. 1. Klíčové je ovládnutí vzduchu nad bojištěm. Srovnejme s dovedností současné AČR. 2. Resuscitace tanku jako ...Zobrazit celý příspěvek

  Pěkná série článků. Pro mě zejména 2 zjednodušené závěry.
  1. Klíčové je ovládnutí vzduchu nad bojištěm. Srovnejme s dovedností současné AČR.
  2. Resuscitace tanku jako nepřekonatelné platformy, je li splněn bod 1.
  Předpoklad je kompetentní vedení.Skrýt celý příspěvek

 • dusan
  19:51 19.03.2015

  Ukrajinská "doba tanková" ... typu T-72 Po tom, že to s "povstalcami" vyzeralo naozaj zúfalo .. sa zrazu začala "južná ofenzíva" .... Podľa ruských zdrojov sa "opolčenci" ...Zobrazit celý příspěvek

  Ukrajinská "doba tanková" ... typu T-72

  Po tom, že to s "povstalcami" vyzeralo naozaj zúfalo .. sa zrazu začala "južná ofenzíva" ....

  Podľa ruských zdrojov sa "opolčenci" presunuli popri hraniciach a prekvapivo zaútočili ...

  Táto rozprávka je samozrejme len pre dosť naivných poslucháčov .. lebo nevysvetľuje masívny nárast sily "opolčencov" ... ktorí sa ledva držali .. a sotva mohli niečo uvolniť na ofanzívu .. a hlavne nemali tanky T-72 ...

  Tzv. "južná ofenzíva" bola jednoznačne operáciu ruskej armády .. s ruskou technikou ... a to v rátane tankov T-72BM a T-72B3 ...ktoré boli dobre zdokumentované ...

  Proti dobre vycvičeným tankistom ruskej armády samozrejme nemali ukrajiskí tankisti šancu ... a to čo robilo problémy pri "doborovlníkoch" .. sa násobilo pri profesionáloch ruskej armády ....

  Tu ukrajinská armáda stratila najviac techniky ... pokým dovtedy stracala ojedinelé tanky .. tu prišla o desiatky tankov ....za pár dní ...

  Ruská armáda sa mohla s pocitom "dobre odvedenej práce" vrátiť ...

  Okrem značnej koristi získali "opolčenci" značný počet novej techniky z Ruska ... z tankov to boli samozrejme tanky T-72B ... ktoré sa stali ich štandartným tankom "opolčencov" hoci neukoritili ani jeden ... ani nemohli ... ukrajinská armáda ich dovtedy ani nepoužívala ....Skrýt celý příspěvek

 • dusan
  19:39 19.03.2015

  Ukrajinská "doba tanková" ... typu T-64 Napriek intenzívnemu hľadaniu sa zatiaľ nenašli žiadne "tajné sklady" plné zbraní a munície, kde by "separatisti" mohli nájsť zdroje na ...Zobrazit celý příspěvek

  Ukrajinská "doba tanková" ... typu T-64

  Napriek intenzívnemu hľadaniu sa zatiaľ nenašli žiadne "tajné sklady" plné zbraní a munície, kde by "separatisti" mohli nájsť zdroje na vojenskú kampaň proti ukrajinskej armáde ... ak sa niečo predstaví .. tak je to charkovský opravárenský závod so stovkami tankov T-80, T-64 i T-72 ... ktoré sú však v dezolátnom stave .. a hlavne ich "opolčenci" nikdy neobsadili ....takže nula bodov ...

  Samozrejme je dokázané pomerne značné množstvo ukoristených tankov T-64 čo získali "povstalci" ... ale prvé tanky sa u nich objavili už pred tým .....

  Z Ruska došlo tak cca 20 ks ... jasným i keď nepriemym dôkazom je kolóna ešte na ruskej strane, tankov T-64 starších verzií .. ktoré sa na Ukrajine u "povstalcov" tiež objavili ...

  Oficiálne samozrejme všetko "ukoristili" ... akurát je dosť zvláštne ako ruská reportérka robí rozhovor s ruskými tankistami s udržovanými tankami T-64BV a spýta sa ako ich získali ...

  Odpoveď, že ich "ukoristili" jej stačila .. a vôbec ju nazaujímali podrobnosti tohoto "hrdinského skutku" ....tak isto nik neriešil, kde sa dajú ukoritiť desiatky kusov dělostřeleckých systémov, BMP-čok ... a stovky ton munície, ktorej mali "opolčenci" stále dosť ... čo je na "povstaleckú" armádu dosť "zaujímavé" : ) a história takých dobre vyzbrojených a vybavených povstalcov nepozná ...

  Tanky umožnili "posvstalcom" vyrovnať šance a ich podpora bola neprehliadnuteľná ...

  Ukrajinská strana sa však postupne konsolidovala a pomaly zatlačovala "povstalcov" k hraniciam ...

  Faktom je, že často delostreloctvo a polovojenské jednotky efektívna zasahovali do bojov ... ale na druhej strane "vyrábali" reálnych povstalcov cez bezohľadné používanie hrubej palebnej sily .. a šikonovaním domácích .....

  Situácia bola taká zlá, že Strelkov neustále požadoval otvorenú intervenciu Ruska ... a tá prišla ...Skrýt celý příspěvek

 • Muhaha
  19:29 19.03.2015

  Dobrý večer. O tom, jakým pomýleným způsobem byly jednotky UA nasazovány do boje, už jsem četl od více autorů. Nevíte ale, prosím, někdo, jak bylo tříštění jednotek (netýká ...Zobrazit celý příspěvek

  Dobrý večer.

  O tom, jakým pomýleným způsobem byly jednotky UA nasazovány do boje, už jsem četl od více autorů.

  Nevíte ale, prosím, někdo, jak bylo tříštění jednotek (netýká se jen tankových, ale de facto všech nasazovaných) ukrajinským velením zdůvodňováno?

  Na začátku konfliktu bych to dokázal přičíst podcenění protivníka, ale v lednu tohoto roku už přece nikdo soudný nemohl počítat s původním předpokladem, že půjde o bleskovou strafexpedition.

  Mohlo by za tím být i přiznání si skutečnosti, že důstojnictvo prostě není schopno vést větší jednotky či úkolová uskupení (nedej bože své akce koordinovat s dalšími útvary)?

  Nebo by se snad mohlo jednat o nějakou chybnou doktrínu (nikoliv o improvizaci, či šlendrián), kterou zastával ukrajinský generální štáb a dle níž byla UA "cvičena"?

  Předem děkuji za případnou odpověď.Skrýt celý příspěvek

 • Vestly
  19:12 19.03.2015

  spiritwar, keby drviva vacsina techniky a municie pochadzala z Ruska, bolo by toho plne spravy.. ved aj Ukrajinci priznali, ze tam Ruske regulerne sily niesu.. to ze tam je par ...Zobrazit celý příspěvek

  spiritwar, keby drviva vacsina techniky a municie pochadzala z Ruska, bolo by toho plne spravy.. ved aj Ukrajinci priznali, ze tam Ruske regulerne sily niesu.. to ze tam je par "dovolenkarov" je snad jasne, ale tvrdit, ze tam "ofenzivu spravidla vedu regulerne sily ktorym velia rusky generali" je nonsense.

  A k tomu delostrelectvu, jasne, UA sa ho boji pouzit kvoli civilnym obetiam, preto uz skoro rok bombarduju Donetsk s fosforovou municou, tockami a tak dalej.

  Jednoducho tento konflikt ani z daleka nieje cierno biely. Hadzat vinu iba na jednu stranu konfliktu je hlupost.Skrýt celý příspěvek

 • SpiritWar
  18:50 19.03.2015

  samozrejme je evidetne ze drviva vadcina techniky a municie je z ruska, ofenzivu spravidla vedu ruske regulerne sily ktorym velia rusky generali. vojnu na dombase rozhoduje ...Zobrazit celý příspěvek

  samozrejme je evidetne ze drviva vadcina techniky a municie je z ruska, ofenzivu spravidla vedu ruske regulerne sily ktorym velia rusky generali.
  vojnu na dombase rozhoduje delostrelectvo, a mam pocit ze UA sa ho boji pouzivat kvoli civilnym obetiam.Skrýt celý příspěvek

 • dusan
  18:32 19.03.2015

  Len na úvod k téme ... často sa spomínajú "separatisti" .. či "povstalci" .. Problém je, že táto "kategória" je v tomto konflikte bezvýznamná .... Čečenci, Inguši, Oseti, ...Zobrazit celý příspěvek

  Len na úvod k téme ... často sa spomínajú "separatisti" .. či "povstalci" ..

  Problém je, že táto "kategória" je v tomto konflikte bezvýznamná .... Čečenci, Inguši, Oseti, Abchádzci, dobrovoľníci z Ruska či z iných končín světa a i ruskí "dovolenkári" evidentne sa nemôžu separovať ani povstať proti svojim vládam či režimom ....

  Domáci "povstanie" nezačali .. začali ho vojenská rozviedka ruskej armády GRU čo potvdila i FSB (ináč dosť komédia : ).

  Po dlhom období pasivity .. tj. sice ukrajinské bezpečnostné zložky neboli schopné či ochotné reagovať .. ale ani ukrajinských Rusov to vôbec "nerozhýbalo" ... museli nastúpiť Čečenci a ostatní dobrovoľníci a "dobrovoľníci" .....

  To sa však už nejako ukrajinská strana skonsolidovala a i napriek čiastkovým neúspechom jednoznačne rozdrvila "povstalcov" - prevažne z Čečenska v prvej bitke o donecké letisko ....

  To už bolo jasné, že bez ťažkých zbraní žiadny "antimajdan" nebude .. a hranicu prekročili prvé tanky T-64BV z Ruska .. pravdepodobne z krymskej koristi ...

  A tak začala na ukrajine "doba tanková" ...Skrýt celý příspěvek

 • Nesher
  17:57 19.03.2015

  To SpirtWare - máte pravdu, ale vysvětlení je vcelku prosté, to dělostřelectvo si totiž mistní velkoruští nacionalisté ani nevyrobili sami a ani ho z větší části neukořistili UA ...Zobrazit celý příspěvek

  To SpirtWare - máte pravdu, ale vysvětlení je vcelku prosté, to dělostřelectvo si totiž mistní velkoruští nacionalisté ani nevyrobili sami a ani ho z větší části neukořistili UA armádě (ajk se snaží tvrdit někteří prorusky orientovaní diskutující), ale bylo jim, většinou i s obsluhou a průzkumný systémy, dodáno z Ruska. Před nedávnou dobu byla na AN na toto téma velmi kvalitní analýza.Skrýt celý příspěvek

 • SpiritWar
  17:42 19.03.2015

  ukraina je zdevastovany krvacajuci stat, a presne v takom istom stave je aj jej regularna armada, i tak v nej vidim velky potencial ak to politici zase nepokaslu. vsimol som si ...Zobrazit celý příspěvek

  ukraina je zdevastovany krvacajuci stat, a presne v takom istom stave je aj jej regularna armada, i tak v nej vidim velky potencial ak to politici zase nepokaslu.
  vsimol som si tiez ze separatisti disponuju obzvlast kvalitnym delostrelectvom az by som povedal ze o triedu lepsim ako UA co je podla mna zarazajuce!Skrýt celý příspěvek

 • Nesher
  17:40 19.03.2015

  liberal shark Určitě máte pravdu, nicméně myslím, že UA nemá zájem o dodávky Abramsů či jiné těžké techniky. To co krom výcviku a výměny kádrů na vyšších postech za důstojníky, ...Zobrazit celý příspěvek

  liberal shark
  Určitě máte pravdu, nicméně myslím, že UA nemá zájem o dodávky Abramsů či jiné těžké techniky.
  To co krom výcviku a výměny kádrů na vyšších postech za důstojníky, kteří se ve válce s Ruskem osvědčili, jsou především dodávky takových věcí jako jsou šifrované vysílačky, průzkumné a protidělostřelecké radary, přístroje nočního vidění, průzkumné prostředky (drony) a zpravodajské informace. Tedy přesně to co mají ruské jednotky.Skrýt celý příspěvek

 • Blake
  16:36 19.03.2015

  Takisto mohla byt Ukrajina celistva, ako predtym, ale to sa zas nepacilo niekomu inemu. Ti na rukach krv nemaju?

  Takisto mohla byt Ukrajina celistva, ako predtym, ale to sa zas nepacilo niekomu inemu. Ti na rukach krv nemaju?

 • jarpe
  16:31 19.03.2015

  Sranda je, že teď mohla být Ukrajina aspoň federace. Ale to se prozápadní povstalecké vládě nelíbilo, tak teď nebudou mít nic a na rukou krev.

  Sranda je, že teď mohla být Ukrajina aspoň federace. Ale to se prozápadní povstalecké vládě nelíbilo, tak teď nebudou mít nic a na rukou krev.

 • Nesher
  16:05 19.03.2015

  To Vestly Bohužel situace není úplně jednoduchá, Ukrajinské letectvo bylo zanedbáváno zcela stejně, ne-li více, jako zbytek ozbrojených sil. Jeho letouny jsou zoufale zastaralé, ...Zobrazit celý příspěvek

  To Vestly
  Bohužel situace není úplně jednoduchá, Ukrajinské letectvo bylo zanedbáváno zcela stejně, ne-li více, jako zbytek ozbrojených sil. Jeho letouny jsou zoufale zastaralé, bojeschopných jich bylo a je několik málo % z celkového počtu. ND na SU a MIG se musí dovážet z Ruska. Piloti měli nalétáno minimu hodin, bojový výcvik se prakticky neprováděl. Tohle všechno by stačilo na jejich eleminaci samo o sobě. A když si k tomu připočtete silné PVO na straně velkoruských nacionalistů, obsluhované ruskýmo vojáky na dovolené a ještě podporované pravidelnými jednotkami ruské PVO, které stříli z poza hranic, tak se ani nedivím, že UA letectvo nasazuje sporadicky.Skrýt celý příspěvek

 • Vestly
  15:56 19.03.2015

  Dobrovolnicke prapory urcite neboli dovodom, preco separatisti neobsadili zvysok Donetskej a Luhanskej oblasti. Hlavnym dovodom boli 1. Minske dohody, ktore na chvilu zastavili ...Zobrazit celý příspěvek

  Dobrovolnicke prapory urcite neboli dovodom, preco separatisti neobsadili zvysok Donetskej a Luhanskej oblasti. Hlavnym dovodom boli 1. Minske dohody, ktore na chvilu zastavili boje a Ukrajinska armada sa dokazala reorganizovat, doplnit stavy atd.

  Moj nazor je, ze separatisti vedia dopredu o utokoch Ukrajinskej armady, bud kvoli velitelom ktori sympatizuju so separatistami alebo kvoli Ruskej FSB. Taktiez vedia, kde sa presne dobrovolnicke prapory nachadzaju, cize nemaju problem ich drzat pod dohladom.

  K tej moralke, uz sa par krat stalo, ze garda zastrelila vojakov UA kvoli dezertacii a myslim (opravte ma ak sa mylim), ze uz tam maju aj zakon, ktory opravnuje zastrelenie dezerterov. Z videi, ktore koluju po internete je zrejme, ze cast rekrutovanych vojakov bojovat nechce, ale musi pod hrozbou vezenia.

  Hodil by sa clanok o Azove a podobnych dobrovolnickych praporoch. Nieje tajomstvo, ze mnozstvo ich clenov su nacisti/banderovci.Skrýt celý příspěvek

 • Arccos
  15:51 19.03.2015

  Morálka nevím. Ale že se na průběhu bojů neblaze podepsala katastrofální úroveň organizace a velení ukrajinské armády, stejně jako úroveň výcviku nebo údržby techniky, to se asi ...Zobrazit celý příspěvek

  Morálka nevím. Ale že se na průběhu bojů neblaze podepsala katastrofální úroveň organizace a velení ukrajinské armády, stejně jako úroveň výcviku nebo údržby techniky, to se asi nikdo hádat nebude.
  Pro mě bylo vždy nepochopitelné neefektivní nebo rovnou neexistující zapojení leteckých sil. Ukrajina je stát s vlastním letectvem, a přestože trpí všemi možnými neduhy, pořád je použitelné. A pak čtu, jak je tisíc ukrajinských vojáků čtrnáct dnů přišpendlených dělostřeleckou palbou. Kdyby vše fungovalo, jak má, do hodiny by letectvo tu dělestřeleckou baterii vygumovalo. Nevygumovalo.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 2 z 3