Tank zasažen – co se děje po zásahu tanku, část 6.

Ukrajinský T-64BV zničený minou TM-62. / Autor neznámý

V dalším díle nás polský autor Jarosław Wolski zavede opět na východní Ukrajinu. Boje mezi ukrajinským vládním vojskem (včetně dobrovolnických oddílů) a proruskými separatisty si vyžádaly velké ztráty na obrněné technice. Tanky a obrněná vozidla musela čelit podkaliberním a kumulativním střelám, dělostřeleckým granátům i minám.

Největší nepřítel ukrajinských tanků - Ukrajinci

V článku se zaměříme na ztráty ukrajinských vládních vojsk. Připomeňme, že na východě Ukrajiny proti sobě stojí především obrněná technika a protitankové zbraně konstrukčně spadající do 80. let minulého století.

Podle polského autora však bohužel nelze objektivně vyhodnotit schopnost obrněné techniky čelit protitankovým zbraním. Za obrovské ztráty techniky si můžou Ukrajinci, resp. ukrajinské vojenské a politické vedeni, sami.

Od rozpadu Sovětského svazu docházelo na Ukrajině k systematickému tunelování a rozkladu armády. Ukrajinským posádkám tanků se dostávalo jen minimum výcviku. Navíc do pozic středního a vyššího velení ukrajinské armády byli dosazovaní lidé především na základě svých známostí, nikoliv znalostí.

Ukrajinská armáda tak na počátku roku 2014 nebyla absolutně připravená k vedení rozsáhlejší bojové činnosti. Díky tomu došlo k nárůstu významu dobrovolnických oddílů, k roztříštění vojenských sil a k nejednotnému velení.

Ke katastrofálním taktickým chybám docházelo při použití ukrajinských tanků na bojišti. Ukrajinské tanky často působily bez podpory pěchoty a co více, útočily soustředěně jen v malých počtech.

Dělení tankových jednotek na malé oddíly a jejich ad hoc přiřazování jednotlivým oddílům (armádě, dobrovolnickým oddílům, ministerstvu vnitra) neutralizovalo výhodu hromadné palebné síly tanků a vzájemného krytí. Jednotky tak neměly dostatečnou schopnost krytí křídel, krycí palby, mobility apod.

T-72
Proruský separatista se raduje z ukořistěného tanku poškozeného minou TM-62. Pojezdové ústrojí je zničeno, ale korba zdá se být v pořádku. / Autor neznámý

Zabezpečení a průzkum během přesunu ukrajinský obrněných kolon prakticky neexistovalo. Díky tomu mohli separatisté na obrněné kolony připravovat účinné léčky.

Tanky se také nemohly spolehnout na podporu bitevních letadel a vrtulníků. Separatisté leteckou podporu vyřadili přenosnými systémy Igla. Ukrajinské letectvo také účinné potlačily ruské protiletecké systémy 9K37 Buk-M1 a  Pancir-S1 96K na ruské straně hranice.

Co více, tanky se často používaly jako stacionární systémy palebné podpory. Proruští separatisté tak na nehybné tanky mohli s úspěchem navést dělostřelecké a raketové systémy.

Nevycvičené posádky tanků i technického personálu znemožňovaly intenzivnější nasazení tanků. Například zajištění odtahů poškozených tanků z bojiště prakticky neexistovalo. Katastrofou byla také absence jakýchkoliv termovizních kamer v obrněných vozidlech.

Výše uvedené zapříčinilo těžké ztráty ukrajinských tankových jednotek. Počet zničených tanků dosáhl 102 kusů, což se rovná 15 % všech operačně nasaditelných tanků zavedených v ukrajinské armádě (počet z roku 2013).


T-64BV těžce poškozený dělostřelckou palbou. / Autor neznámý

Pokud si uvědomíme, že se jedná o geograficky ohraničený lokální konflikt proti relativně malému počtu separatistů, ztráty jsou doslova neuvěřitelné.

Výhodou Ukrajinců jsou však obrovské mobilizační zásoby, ještě z dob Sovětského svazu. Ukrajinci mají v mobilizačních rezervách více techniky než v operačně nasaditelných jednotkách. Ztráty z roku 2014 tak mohli Ukrajinci doplnit z mobilizačních záloh.

Kdo jsou tedy největší zabijáci ukrajinských tanků? Kromě špatně vycvičené posádky jsou to protitankové miny, fugasy (ženijní miny), improvizované výbušné systémy nebo pěchotní protitankové zbraně. Velký zabiják obrněných vozidel je na Ukrajině dělostřelectvo.

Jedna z fotek ukazuje poškozený tank T-64BV minou TM-62.Výbuch zničil levé pojezdové ústrojí a roztrhl kryt pásu. K proražení nebo poškození trupu nebo pohonného ústroji ale nedošlo. Poškozeného tanku se zmocnili separatisté.

Pokud se jim podaří tank odtáhnout, oprava a zprovoznění tanků potrvá asi 3 dny, tedy při dostatku náhradních dílů.

Příklad ukazuje nízkou úroveň vycvičenosti posádky ukrajinského tanku. Vozidlo nelze vždy odtáhnout, v tom případě je ale nutné tank kompletně zničit – například nalitím paliva dovnitř vozu a vhozením zápalného granátu. V tomto případě k tomu nedošlo a proruští separatisté získali tank vhodný na opravu.


Stejný tank těžce poškozený dělostřeleckou palbou. / Autor neznámý

Dělostřelectvo

Jedním z velkých zabijáků tanků na Ukrajině je dělostřelectvo. Ukrajinští vojáci často používali tanky jako pevné body obrany, což zjednodušovalo práci ruskému a separatistickému dělostřelectvu. Základem pohybu obrněných jednotek v oblasti ohroženém dělostřelectvem má být rychlý manévr a okamžité opuštění prostoru ohroženého dělostřeleckou palbou protivníka.

Účinnost dělostřelectva proti obrněné technice rozsáhle testovali Američané během 80. let minulého století. Během jednoho z testů vypálila americká armáda 56 dělostřeleckých granátů proti skupině obrněných vozidel M113, M557, tanků M48 a nákladních vozidel.

I když žádné vozidlo nebylo zasaženo, významně poškozeno bylo 60 % vozidel. Tlaková vlna a střepiny ničily pojezdové ústrojí vozidel a optické přístroje. Jedno vozidlo zničil požár.

Při další zkoušce byla simulována sovětská dělostřelecká příprava na zakopanou mechanizovanou pěchotu v úseku 250 metrů.

Atrapy vojáků byly ukryty v polních úkrytech a zákopech. Obrněné vozidla byla v zákopech v pozicích s ukrytou korbou a v pozicích s ukrytou věží.

Během testů na obrané pozice vypálilo 26 děl celkově 2600 granátů, což odpovídá několikahodinové dělostřelecké přípravě. Výsledkem byla smrt poloviny všech vojáků a zneschopnění boje poloviny obrněné techniky.


Dělostřelecký granát zasáhl tento T-64BV přímo do věže. / Autor neznámý

Třetí pokus zjišťoval, jaký efekt má výbuch granátu ráže 155 mm na nekrytou obrněnou techniku. Výbuch granátu do vzdálenosti menší než 30 m vážně poškodil všechny obrněné vozidla kromě tanků. Výbuch do tří metrů vyřadil také tanky – výbuch sice neprorazil hlavní pancíř, ale poškodil tank natolik, že jej bylo nutno vyřadit.

V 90. letech Američané otestovali dělostřelecký útok na skupinu tři tanků, šesti bojových vozidel pěchoty, osmi nákladních aut, šesti protiletadlových děl a jednoho džípu. Proti skupině bylo vypáleno 432 155mm nábojů M107, což odpovídá dělostřeleckém přepadu 24 houfnic M109 po dobu 3 minut.

Zásah dostaly dva tanky, čtyři bojová vozidla pěchoty a dva nákladní vozy. Jinak řečeno, osm ze 17 vozidel bylo zničeno nebo silně poškozeno. Ochrana proti tak silnému dělostřeleckému útoku je jediná – opuštění prostoru ohroženého palbou dělostřelectva.

Zpět do současnosti a Ukrajiny. Jde vidět, že dobře vedené dělostřelectvo se zkušenými dělostřeleckými návodčími může efektivně ničit obrněnou techniku na velké vzdálenosti. Z přiložených obrázků je patrné, že řada ukrajinských tanků utrpěla fatální škody při dělostřeleckém útoku a výjimkou nejsou ani přímé zásahy.

Problém se opět ukázalo „kouskování“ ukrajinských obrněných jednotek na malé oddíly . Pro zničeny skupinky několika ukrajinských tanků, obrněných vozidel, transportéru nebo děl nebylo potřeba vyčlenit na straně separatistů velké dělostřelecké síly. Podle autora Wolskiho stačilo ke zničení takové skupiny 6 až 12 děl a zkušený dělostřelecký návodčí.

 
Průlez velitele stejného tanku. Všimněte si střepinového poškození na vnitřní straně poklopu. Posádka tank před zničením pravděpodobně opustila. / Autor neznámý

Protitankové zbraně

Dalšími zabijáky ukrajinských tanků jsou podkaliberní střely, protitankové řízené střely a kumulativní granáty. Je však nutno zdůraznit, že na zničení obrněné techniky se podkaliberní střely podílely jen výjimečně. Důvodem se stala poměrně velká řídkost tankových soubojů.

Používané staré tankové podkaliberní munice typů 3BM15, 3BM26 3BM22 měly navíc malou šanci na probití pancíře nasazených tanků a to zejména, pokud zásah přišel pod úhlem. Paradoxně největší šancí na ničení obrněné techniky na východě Ukrajiny měly dělostřelecké a raketové jednotky.

Nejvýkonnější tanková munice (z ukrajinských skladů) 3BM42 Mango dokáže na 2000 m probít 480 mm RHAe, na poloviční vzdálenost pak asi 500 mm RHAe.

Výkon 3BM42 teoreticky postačuje na probití čelného pancíře ukrajinských tanků T-64BV, ale fotografické materiály dokazují použití těchto střel velmi zřídka, podle některých na bojišti nebyly ani nasazeny. Pravděpodobnější je používání starších 3BM22 a 3BM26. Jmenované střely mohou probít slabá místa čelního pancíře nebo boční pancíř tanků T-64BV.


Dvojitý zásah podkaliberní střelou. Průnik maskou děla byl pro tank a posádku fatální. / Autor neznámý

K tankovým soubojům však docházelo. Při jednom souboji dostal ukrajinský T-64BV dvojnásobný zásah. První v horní části věži zastavil pancíř, druhý však zasáhl věž ve spojnici věže a masky děla, kde tloušťka dosahuje pouze 200 mm. Střela pronikla do věže a zapříčinila výbuch munice, která je obložená kolem tankové věže.

Exploze odhodila celou věž o několik metrů dále. Ukrajinští vojáci uvnitř vozidla neměli šanci.

Jedním z dalších soubojů je poškození mobilizovaného vozidla T-64BV vyrobeného v roce 1986. I přes pozdější datum výroby je odolnost pancíře stejná.

Čelní pancíř věže jmenovaného tanku T-64BV dosahuje odolnosti 420-450 mm RHAe proti podkaliberním a 550 mm proti kumulativním střelám. Čelní pancíř korby pak odolnost 430 až 440 mm proti podkaliberním, 510 mm proti kumulativním střelám. Reaktivní pancíř Kontakt-1 snižoval schopnost probití pancíře kumulativními (nikoliv však tandemovými) střelami o 50 až 80 %.


Detail zásahu stejného tanku. Zasaženého a nakonec doraženého T-64BV se zmocnili separatisté. / Autor neznámý

Mobilizovaný tank T-64BV při jednom ze soubojů dostal zásah podkaliberní střelou do čelního pancíře trupu. Díky ostrému úhlu zásahu nebyl pancíř proražen a posádka ukrajinského tanku dokázala separatistický tank vyřadit z boje.

Za zmínku jistě stojí, že při daném úhlu zásahu, i při proniknutí by podkaliberní střela neohrozila posádku. Nicméně tank byl nakonec poškozen v dalším souboji a opuštěn posádkou.

Z výše uvedeného lze odvodit, že ne každý zasažený tank je nutno odepsat. Právě naopak. Schopnost odtáhnout poškozený tank z bojiště a opravit ho je klíčová. Vždyť při některých soubojích nejen, že ukrajinské vládní jednotky přišli o tank, ale proruští separatisté nový tank (pokud dotáhli opravu do konce) získali.

Zdroj: Dziennik Zbrojny

Nahlásit chybu v článku


Související články

Tank zasažen – co se děje po zásahu tanku, část 2.

Ve druhé částí seriálu polský autor Jarosław Wolski rozebral střetnutí dvou tanků na východě ...

Tank zasažen – co se děje po zásahu tanku, část 3.

V třetím díle autor seriálu Jaroslaw Wolski představuje příběh „nezničitelného“ tanku. Britský tank ...

Tank zasažen – co se děje po zásahu tanku, část 4.

Polský autor Jarosław Wolski si v dalším díle vybral nasazení ruských tanků během první a druhé ...

Tank zasažen – co se děje po zásahu tanku, část 5.

V pátém díle Jarosław Wolski na webu Dziennik Zbrony si bere na paškál americký tank M1/M1A1/M1A2 ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • Vrata
  15:31 19.03.2015

  Vestly: ona ta moralka zalezi zrejme i dost na veleni. Ja jsem se k svemu velkemu prekvapeni nedavno dozvedel, ze za 2WW z Britskych sboru v Africe dezertovaly az desetitisice ...Zobrazit celý příspěvek

  Vestly: ona ta moralka zalezi zrejme i dost na veleni. Ja jsem se k svemu velkemu prekvapeni nedavno dozvedel, ze za 2WW z Britskych sboru v Africe dezertovaly az desetitisice Britskych vojaku pod dojmem Rommelova tlaku a spatneho veleni. Pak prisel Montgomery, zaorganizoval vycvik zaplnujici cas vojaku a vedouci ke zvyseni jejich bojovych schopnosti a sebevedomi a to vcetne vysvetlovani situace a bojovych ukolu vsem, od nejvyssich dustojniku az po posledniho vojaka. Podarilo se mu utuzit moralku armady a Britanie zacala pomalu nad Rommelem vitezit.

  Co se tyce moralku Ukrajinskych vojaku, nemam pocit, ze je to az tak spatne (ovsem u dobrovolniku byla moralka vyborna). Je pravda, ze pri odvodech do valky rada rekrutu utekla do Ruska nebo Rumunska ale byli to, zda se, kupodivu rekruti ze zapadni - "banderovske" casti zeme. Rekruti ze strednich a vychodnich casti zeme rukovali sporadane. K prebihani vojaku k povstalcum dochazelo, pokud vim, ze zacatku, pozdeji snad ne. No a velmi spatne vyssi veleni (vcetne neschopnosti motivovat vojaky) se ve zpravach a komentarich diskutuje jiz delsi dobu. Ja odhaduji pricinu neuspechu v tomto faktu, jak jsem jiz ostatne naznacil i v odstavci vyse a ve svem predchozim prispevku.Skrýt celý příspěvek

 • otecko
  15:28 19.03.2015

  Hezká analýza, ze které vychází, že prohrála morálka, motivace a výcvik, ukrajinských vojáků, nikoliv špatné zbraně. dovede si tedy někdo představit, že by se separatisům ...Zobrazit celý příspěvek

  Hezká analýza, ze které vychází, že prohrála morálka, motivace a výcvik, ukrajinských vojáků, nikoliv špatné zbraně.

  dovede si tedy někdo představit, že by se separatisům dostaly do rukou podobně jen poškozené západní zbraně?Skrýt celý příspěvek

 • flash666
  14:32 19.03.2015

  nekde byl clanek ze za to taky muze na ukrajinsky strane nestalost vyroby... ze ty tanky delali ze vseho co meli po ruce a bylo to nejlevnejsi... asi jako nase silnice :D

  nekde byl clanek ze za to taky muze na ukrajinsky strane nestalost vyroby... ze ty tanky delali ze vseho co meli po ruce a bylo to nejlevnejsi... asi jako nase silnice :D

 • liberal shark
  13:55 19.03.2015

  to Vestly : Jen díky vysoké morálce a vlastenectví ukrajinských dobrovolníků se podařilo zabránit tomu, aby ruské speciální síly obsadily celou Luhanskou a Doněckou oblast stejným ...Zobrazit celý příspěvek

  to Vestly : Jen díky vysoké morálce a vlastenectví ukrajinských dobrovolníků se podařilo zabránit tomu, aby ruské speciální síly obsadily celou Luhanskou a Doněckou oblast stejným způsobem, jakým byl obsazen Krym. Pravidelná UA armáda může být něco jiného :-(.Skrýt celý příspěvek

 • Vestly
  13:36 19.03.2015

  Zbrani maju dost, to co im chyba je moralka. Aj keby kazdeho vojaka spickovo vycvicili, moralka tam bude stale chybat. Nova vlada nieje o nic lepsia ako ta predosla a vojaci su si ...Zobrazit celý příspěvek

  Zbrani maju dost, to co im chyba je moralka. Aj keby kazdeho vojaka spickovo vycvicili, moralka tam bude stale chybat. Nova vlada nieje o nic lepsia ako ta predosla a vojaci su si toho vedomi.Skrýt celý příspěvek

 • Vrata
  13:22 19.03.2015

  Clanek mi potvrzuje, ze nejvetsi problem Ukrajiny je zkorumpovanost az skoro do rozkladu statu. Bohu zel, naprava bude trvat velmi velmi dlouho, jestli vubec. Zda se podle clanku, ...Zobrazit celý příspěvek

  Clanek mi potvrzuje, ze nejvetsi problem Ukrajiny je zkorumpovanost az skoro do rozkladu statu. Bohu zel, naprava bude trvat velmi velmi dlouho, jestli vubec. Zda se podle clanku, ze moderni chytre zbrane by jim prilis moc nepomohly. Drzim Ukrajine palce pri odstranovani korupce.Skrýt celý příspěvek

 • liberal shark
  11:54 19.03.2015

  Další doklad skutečnosti, že UA potřebuje především personální obměnu vyšších velitelů a pořádný výcvik. Dodávky těžkých zbraní jsou druhotné.

  Další doklad skutečnosti, že UA potřebuje především personální obměnu vyšších velitelů a pořádný výcvik. Dodávky těžkých zbraní jsou druhotné.

 • Adanedhel
  09:41 19.03.2015

  Doufám že se z tohohto postupu ukrajinští důstojnící a štáb poučí a že už se budou jen zlepšovat. A k tankům lze říct to, že se stále víc a víc ukazuje, že nepatří do starého ...Zobrazit celý příspěvek

  Doufám že se z tohohto postupu ukrajinští důstojnící a štáb poučí a že už se budou jen zlepšovat. A k tankům lze říct to, že se stále víc a víc ukazuje, že nepatří do starého železa.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 3 z 3