Tank zasažen – co se děje po zásahu tanku, část 7.

Irácký tank T-72M zasažený M-47 Dragon. / Public Domain

Původní sovětské tanky T-72 Ural (1973) a T-72A (179) jsou v současné době pro potřeby evropského bojiště beznadějně zastaralé. Ve své době však patřily mezi špičkové konstrukce, a to také díky své pancéřové ochraně. Protitankové zbraně NATO v 70. a 80. letech neměly s T-72 jednoduchou práci. 

Sovětský standard T-72

Pro příklad se můžeme vrátit do roku 1991, kdy na Středním východě zuřila operace Pouštní bouře. Při jedné akci dostal irácký T-72M1 (vývozní verze T-72A) zásah střelou protitankového pěchotního systému M47 Dragon. Irácky tank zásah vydržel.

Protitankové systémy M47 používala americká armáda (U.S. Army) od roku 1970. Od poloviny devadesátých let M47 začal nahrazovat modernější systém FGM-148 Javelin.

Spolu se řízenými střelami TOW a tankovými podkaliberními náboji M774 a M735 patřila M47 k hlavním nástrojům amerických pozemních jednotek určených k ničení sovětských tanků. Pomíjíme tedy dělostřelectvo, miny a letecké systémy.

Původní M47 ničil cíle na 1000 m jednoduchou kumulativní hlavicí s průbojností 500 mm RHAe (Rolled Homogeneous Armour equivalency). Šlo o jeden ze základních zbraňových systémů americké pěchoty pro boj se sovětskými tanky T-54, T-55, T-62.

Složení věže pancíře T-72M1. Modrý je označen pancíř z lité oceli, žlutě pak jádro z keramického písku. / Public Domain

Systém M47 čelil i tankům T-72, ale pro tento boj nebyl navržen. Sovětská armáda zavedla T-72 tři roky po zavedení M47 do výzbroje americké armády.

Jak jsme uvedli na začátku, nedostatečné výkony M47 se ukázaly během operace Pouštní bouře. Ostatně to byl jeden z důvodů vývoje nástupce FGM-148 Javelin.

Představme si hlavního protivníka amerických protitankových zbraní. Čelní pancíř korby T-72M1 se skládá (bráno kolmo) z 60 mm oceli, 105 mm textolitového skla, a 50 mm oceli. Při daném sklonu čelní pancíř korby vykazuje odolnost 420 mm RHAe proti podkaliberním střelám a 520 mm RHAe proti kumulativním střelám.

V některých pozdějších případech bylo čelo korby posíleno ještě ocelovou deskou (16 mm), která při daném sklonu vykazovala dodatečnou odolnost 42 RHAe.

Detail věže po zásahu M47. / Public Domain

Čelní pancíř věže T-72M1 se skládal z 200 mm pancíře z lité oceli, 130 mm „pískového jádra" a dalších 200 mm pancíře z lité oceli. Vnitřní jádro bylo vyplněno zataveným keramickým pískem a vyztuženo ocelovými pruty.

Jde o těžké a primitivní řešení, ale ve své době velmi efektivní. V podélné ose vozidla z čelního směru věž poskytoval odolnost 420 mm RHAe proti podkaliberním střelám a 500 mm RHAe proti kumulativním střelám.

Americké protitankové pěchotní zbraně 70. a 80. let

Nyní se podívejme na protitankový zbraně americké pěchoty té doby. Následující hodnoty jsou oficiálně udávané.

M47 Dragon (1970) ráže 120 mm dokázal probít „více než 500 RHAe", BGM-71A TOW (1968) ráže 127 mm probíjel 600 mm RHAe, BGM-71C TOW (1982) ráže 127 mm probíjel 800 mm RHAe a BGM-71D TOW-2 (1981) ráže 149 mm dokázal oficiálně překonat 1100 mm RHAe.

Pravděpodobnost zničení sovětské tankové techniky americkými protitankovými zbraněmi na konci 70. let podle odtajněné zprávy CIA.  / Public domain

Na první pohled si všechny protitankové zbraně dokáží se sovětskými tanky té doby poradit. Avšak podle odtajněné zprávy CIA byl skutečnost jiná.

V přiloženém grafu si lze zjistit pravděpodobnost probití tanků T-62 a T-72. V případě tanku T-72 se jedná o dolní odhadovanou mez (T-72 LB) a horní odhadovanou mez (T-72 UB).

Graf ukazuje účinek na čelní pancíř tanků T-62 a T-72 čtveřice protitankové munice – podkaliberní tankové náboje M774 (s ochuzeným uranem) a M735 ráže 105 mm, BGM-71A TOW a M47 Dragon.

Jak jde vidět z grafu, pouze v případě T-62 je vzorková protitanková munice účinná. V případě útoku na čelní pancíř T-72 je však odhadovaná schopnost probití u M47 pouze 18 až 42 %, u TOW 18 až 48 % a u tankové munice M735 pouze 20 %. Nejlépe si vedl náboj M774 se 45 až 70 % šancí probít čelní pancíř T-72.

Ve skutečnosti srovnání pro americké protitankové zbraně dopadlo ještě hůře, neboť skutečná hodnota čelního pancíře sovětských tanků se pohybovala na horní hranici odhadů CIA.

Typ munice (systému)
 

Rok zavedení

Deklarována průbojnost

Reálna průbojnost

M72 LAW

1962

305 mm RHAe

200 mm RHAe

M47 Dragon

1970

>500 mm RHAe

450mm RHAe

BGM-71A TOW

1968

600 mm RHAe

450 mm RHAe

BGM-71C TOW

1982

800 mm RHAe

650 mm RHAe

BGM-71D TOW 2

1981

1100 mm RHAe

870 mm RHAe

M136 (AT4)

1983

550 mm RHAe

420 mm RHAe

Hodnota oficiální a skutečné penetrace amerických protitankových pěchotních zbraní.

Navíc čelní pancíř věží nových tanků T-64B (1976) a T-80B (1978) vykazoval odolnost 500 až 550 RHAe proti kumulativním střelám – z čelního podélného směru. Čelní pancíř korby T-64B 450 mm RHAe proti kumulativním střelám a T-80B 500 mm RHAe. Dále nezapomeňme, že od roku 1989 posílily čelní pancíř korby tanků T-64B, T-72A/M1 a T-80B ocelové desky o tloušťce 16 mm nebo 18 mm (+ 42 nebo 50 RHAe).

Z přiložené tabulky jde vidět, že pouze později zavedené americké protitankové zbraňové systémy BGM-71C TOW a BGM-71D TOW 2 si dokázaly poradit s čelním pancířem zmíněných sovětských tanků. 

Do té doby se museli američtí pěšáci a mariňáci spolehnout na protitankové zbraně schopné prorazit čelní pancíř tanků s úspěšností pouze 18 až 22 %. Jinak řečeno, statisticky pouze jedna z pěti střel mohla prorazit čelní pancíř.

Sověti navíc od poloviny 80. let začaly masově vybavovat své tanky reaktivním pancířem proti kumulativním střelám. Výkon zavedených pěchotních protitankových střel zemí NATO se tak ukázal jako hluboce nedostačující.

Typ munice (systému)
 

Rok zavedení

Deklarována průbojnost

Reálna průbojnost
 

Milan

1974

650 mm RHAe

550 mm RHAe

Milan 2

1984

880 mm RHAe

660 mm RHAe

HOT

1978

890 mm RHAe

680 mm RHAe

HOT 2

1985

1100 mm RHAe

880 mm RHAe

Také evropské pěchotní protitankové systémy vykazovaly rozpor mezi oficiální a skutečnou hloubkou penetrace.

K nápravě došlo až v roce 1987, kdy američtí vojáci získali zbraňové systémy BGM-71E TOW-2A a v roce 1991 BGM-71F TOW-2B. První zmíněný systém využívá tandemovou kumulativní bojovou hlavici schopnou vyřadit reaktivní pancíř a následně probít pancíř o odolnosti 900 mm RHAe.

Verze TOW-2B využívá k probití pancíře projektil tvarovaný explozí. Střela navíc útočí na slabý horní pancíř tanku. 

V každém případě, lehké protitankové zbraně té doby jako M47 Dragon, M72 LAW nebo AT4 neměly příliš šancí (kromě šťastného zásahu) probít čelní pancíř sovětských tanků.

Dělo 105 mm do starého železa?

Stojí jistě za připomenutí, že nástup nových sovětských tanků donutil zvednout ráži tankových kanónů z 105 mm na 120 mm. V současné jsou kanónem ráže 105 mm (nebo dokonce 90 mm) stále vybavovaná lehčí kolová vozidla - vozidla palebné podpory.

Odtajněná zpráva CIA. Hloubka penetrace amerických protitankových střel proti sovětským tankům. / Public Domain

Jdet například o vyvíjené japonské Maneuver Combat Vehicle, americký M1128 Mobile Gun System nebo francouzský AMX-10RC. O vyzbrojení svých kolových vozidel Rosomak kanónem ráže 105 mm uvažuje také Polsko. Jde o vozidla se skvělou taktickou a strategickou mobilitou.

Má však kanón ráže 105 mm i při použití nejnovější munice šanci proti moderním, především ruským tankům?

Na přiloženém diagramu lze porovnat účinnost starší munice M833/DM63, M900 a nejnovější SCDB švýcarské firmy NITROCHEMIE WIMMIS AG. Testovací zbraně jsou původní kanóny M68 a L7 ráže 105 mm a nejnovější kanón Rheinmetall Rh105 SB určený pro vozidla do 20 tun.

Rh105 SB je moderní kanón o hmotnosti pouze 1630 kg se zpětným rázem pouze 16 kN a úsťovou rychlostí podkaliberních střel 1700 m/s.

Průbojnost  podkaliberní munice ráže 105 mm proti čelnímu pancíři tanků T-62, T-72A a T-72M1.  / NITROCHEMIE WIMMIS AG

Vozidla vybavená nejnovějším kanónem Rh105 SB a municí SCDB si dokáží poradit s čelním pancířem tanků T-62, T-72A a T-72M1. Jde tedy o ideální zbraňové systémy pro expediční operace, především do zemí třetího světa, kde se tento druh techniky stále v hojném počtu používá. Ostatně podobné zbraně s úspěchem používají Francouzi na při svém působení v Africe.

Nelze však očekávat, že i nejnovější duo kanón-munice ráže 105 mm si poradí s čelními pancířem ruských tanků, jako jsou T-72B (model 1989), T-72B3, T-90, T-90A, nebo T-90M. Už vůbec nemluvě o nastupujícím ruském tanku Armata. Jediná šance je „šťastný zásah" nebo zásah do bočního/zadního pancíře.

Ukazuje se navíc, že je nutno velmi opatrně přistupovat k proklamované a skutečné schopnosti penetrace protitankových zbraní.

Zdroj: Dziennik Zbrojny

Nahlásit chybu v článku


Související články

Tank zasažen – co se děje po zásahu tanku, část 3.

V třetím díle autor seriálu Jaroslaw Wolski představuje příběh „nezničitelného“ tanku. Britský tank ...

Tank zasažen – co se děje po zásahu tanku, část 4.

Polský autor Jarosław Wolski si v dalším díle vybral nasazení ruských tanků během první a druhé ...

Tank zasažen – co se děje po zásahu tanku, část 5.

V pátém díle Jarosław Wolski na webu Dziennik Zbrony si bere na paškál americký tank M1/M1A1/M1A2 ...

Tank zasažen – co se děje po zásahu tanku, část 6.

V dalším díle nás polský autor Jarosław Wolski zavede opět na východní Ukrajinu. Boje mezi ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • Avocat
  13:23 02.06.2015

  dexnom: Hrozně zajímavý odkaz, prošel jsem i další videa. Některá jsou i s anglickými titulky, kde je popis toho co se právě děje. Je docela zajímavý způsob boje v zastavěných ...Zobrazit celý příspěvek

  dexnom: Hrozně zajímavý odkaz, prošel jsem i další videa. Některá jsou i s anglickými titulky, kde je popis toho co se právě děje. Je docela zajímavý způsob boje v zastavěných oblastech, který syrská armáda využívá. do úzkých ulic pošle tanky, ať postřelují všechny budovy, kde se něco mihne :), aspoň mi to tak přišlo. Je tam taky pěkně vidět operace záchrany poškozených tanků, kdy ostatní jednotky chrání poškozený tank a mezitím se k němu dostane vyprošťovací tank.

  Taky jsem si všiml, že ty tanky mají už dost obouchané (ve videích jsou záznamy zásahů jak tanků, tak i bvp 2). Nebylo by naškodu, jim dodat nějaké nové...Skrýt celý příspěvek

 • dexnom
  21:54 31.05.2015

  myslim, ze tohle zaujme...obrnena akce Syranu v zastavbe a na konci zniceni jednoho jejich tanku.
  https://www.youtube.com/watch?...

  myslim, ze tohle zaujme...obrnena akce Syranu v zastavbe a na konci zniceni jednoho jejich tanku.
  https://www.youtube.com/watch?...

 • JurajD
  18:49 04.05.2015

  Pre mňa je T72 moja mladosť. Bolo to v čase največšej produkcie špecialu v ČSSR. VHJ ZTS mala obrat 7,5 miliardy Kčs a T72 vyvážaný do Iraku,Líbie,Sýrie tvoril značnú časť. Ja som ...Zobrazit celý příspěvek

  Pre mňa je T72 moja mladosť. Bolo to v čase največšej produkcie špecialu v ČSSR. VHJ ZTS mala obrat 7,5 miliardy Kčs a T72 vyvážaný do Iraku,Líbie,Sýrie tvoril značnú časť.
  Ja som do nich montoval a skušal elektroniku.
  Škoda len že 72- jky v ASR zošrotovali zatial čo ČR ich dnes dokáže predať.Skrýt celý příspěvek

 • pet.rok
  12:27 06.04.2015

  Zbrojir: suhlas. v podstate jedina vec, ktora si myslim mohla byt na M4CZ riesena s vacsim dorazom je prave zmienena pasivna ochrana napr. pouzitim modernizovanej sady dynamickej ...Zobrazit celý příspěvek

  Zbrojir: suhlas.
  v podstate jedina vec, ktora si myslim mohla byt na M4CZ riesena s vacsim dorazom je prave zmienena pasivna ochrana napr. pouzitim modernizovanej sady dynamickej ochrany (oproti tej pouzitej) tak aby bol ucinna aj proti APFSDS municii.
  Nie je to drahe (v porovnani s elektronickou vybavou a novou pohonnou jednotkou) a pritom pasivna ochrana tanku a posadky vyrazne vzrastie.
  Este k protipoziarnemu systemu: M4CZ ma ten moderny s optickymi senzormiSkrýt celý příspěvek

 • Zbrojir
  08:27 06.04.2015

  k pet.rok U sovětské (ruské) tankové školy, reprezentované tankem T-72, by takové řešení bylo krajně obtížné, z hlediska potřeby zachovat vyváženost tanku jako celku a ...Zobrazit celý příspěvek

  k pet.rok

  U sovětské (ruské) tankové školy, reprezentované tankem T-72, by takové řešení bylo krajně obtížné, z hlediska potřeby zachovat vyváženost tanku jako celku a samozřejmě i smysluplnost nákladů vlastní modernizace patrně i technicky nemožné.

  V rámci modernizace těchto bojových tanků je patrně prostor pouze pro optimalizaci umístění, především „volně uložených nábojů“ určených pro doplnění dopravníku, způsobu jejich ochrany v úložištích, a instalace co nejúčinnějšího protipožárního systému.

  Spoléhat se tak musí především na zdokonalenou „pancéřovou ochranu“ modernizace, která snižuje pravděpodobnost proražení.Skrýt celý příspěvek

 • pet.rok
  22:09 05.04.2015

  Zbrojir: oddelena municia od posadky je samozrejme najlepsie riesenie ale ako som uz pisal napr. v pripade modernizacie T72 by to znamenalo konstrukciu novej veze a nabijacieho ...Zobrazit celý příspěvek

  Zbrojir: oddelena municia od posadky je samozrejme najlepsie riesenie ale ako som uz pisal napr. v pripade modernizacie T72 by to znamenalo konstrukciu novej veze a nabijacieho zariadenia a mozno aj inych veci ktore na prvy pohlad nie su zrejme. Vidno to na tom ze rusi nakoniec od variant typu cierny orol ustupili. Zrejme uvazili ze to prilis nakladne.
  Osobne si myslim ze jak M4CZ tak aj ruske (pripadne aj polska) modernizacie adresovali vacsinu oblasti ktore sa dali za rozumne peniaze dorovnat (alebo sa priblizit) urovni zapadnych tankov.Skrýt celý příspěvek

 • Zbrojir
  19:51 05.04.2015

  k pet.rok Moderní senzory jsou nepochybně mnohem schopnější včas zareagovat na prvotní signály možného vzniku požáru, než již zcela překonané termohlásiče. Nejsem si však jist, ...Zobrazit celý příspěvek

  k pet.rok

  Moderní senzory jsou nepochybně mnohem schopnější včas zareagovat na prvotní signály možného vzniku požáru, než již zcela překonané termohlásiče. Nejsem si však jist, zda jsou protipožární systémy bojových vozidel natolik účinné, že dokážou včas a do všech kritických míst členitého bojového prostoru dopravit potřebné množství dostatečně účinné hasební látky, aby zabránily zahoření munice, zejména velkého množství hnací náplně v nábojkách, silně atakované po proražení pancíře PT municí.

  Umístění munice odděleně mimo bojový prostor tanku a speciální konstrukce úložiště, umožňující řízené odvedení tlakové vlny i v případě spontánního výbuchu, kterému patrně nelze nikdy zcela zabránit, se jeví jako řešení pro osádku nejbezpečnější, i když to s sebou samozřejmě pro konstruktéry bojových tanků přináší jiné problémy.

  Samozřejmě, každá konstrukce je výsledkem mnoha kompromisů. Zpravidla až bojová praxe prokáže, nakolik se zdařila.Skrýt celý příspěvek

 • pet.rok
  19:02 05.04.2015

  Sgt Murphy: s tym suhlasim ked je na vyber. ak su k dispozicii tanky u ktorych to nejde spravit bez toho aby sa fakticky postavil novy tank a ak treba spravit modernizaciu za ...Zobrazit celý příspěvek

  Sgt Murphy: s tym suhlasim ked je na vyber.
  ak su k dispozicii tanky u ktorych to nejde spravit bez toho aby sa fakticky postavil novy tank a ak treba spravit modernizaciu za urcite peniaze tak kvalitny hasiaci system vie dnes do urcitej miery eliminovat nebezpecenstvo vybuchu.
  tie tanky na ukrajine, v iraku, syrii a pod. nic take nemaliSkrýt celý příspěvek

 • Sgt Murphy
  17:21 05.04.2015

  pet.rok najlepšie konštrukčné riešenie je jednoducho muníciu držať mimo priestor posádky. Pokiaľ dôjde k jej vzplanutiu, explózii hasiace systémy sú až druhotnou ochranou účinné ...Zobrazit celý příspěvek

  pet.rok najlepšie konštrukčné riešenie je jednoducho muníciu držať mimo priestor posádky. Pokiaľ dôjde k jej vzplanutiu, explózii hasiace systémy sú až druhotnou ochranou účinné max voči jednotlivým kusom munície v priestore posádky a umožňujú posádke bezpečne uniknúť pokiaľ sa neminú a tank sa aj tak neupečie. Odporúčam si prečítať prípady vzplanutia munície po zásahoch tankov m1 v púštnej búrke alebo prípad paľby blue on blue challengeru 2 v tej istej vojne.Skrýt celý příspěvek

 • pet.rok
  16:03 05.04.2015

  Zbrojir: politika okolo projektov je samozrejme katastrofa, je to problem vsade a v nasich zemepisnych sirkach este trojnasobne viac. K tomu protipoziarnemu systemu: termicke ...Zobrazit celý příspěvek

  Zbrojir: politika okolo projektov je samozrejme katastrofa, je to problem vsade a v nasich zemepisnych sirkach este trojnasobne viac.

  K tomu protipoziarnemu systemu: termicke senzory su nevyhovujuce pre municiu (resp. prachove nabojky) maju prilis pomalu reakciu. Moze to stacit mozno v motorovom priestore alebo palivovych nadrziach.
  opticke senzory dokazu reagovat na iniciaciu v intervale 150ms, cize este skor nez dojde zahoreniu
  co sa tyka hasiacej naplne (napr. halon 2402): asi to pre posadky nie je velmi "privetive" ale asi "lepsie" ako teplota 2500 C.
  V slovenskej M2 bol navrhovany hasiaci system od Deugra, neviem presne co je nakoniec v M4CZ.

  Este k ulozeniu municie: T72 je na tom tusim trochu lepsie ako T80 kde su nabojky nastojato, kym v T72 nalezato.Skrýt celý příspěvek

 • Zbrojir
  14:22 05.04.2015

  k pet.rok Co se týče údajů o ceně modernizačního projektu T-72M4CZ, tak ty jsem samozřejmě převzal z internetových zdrojů. Mělo by se jednat o součet veškerých nákladů pro ...Zobrazit celý příspěvek

  k pet.rok

  Co se týče údajů o ceně modernizačního projektu T-72M4CZ, tak ty jsem samozřejmě převzal z internetových zdrojů. Mělo by se jednat o součet veškerých nákladů pro státní rozpočet, tedy granty, různé daňové úlevy, náklady na vývoj a vlastní nákup modernizovaných tanků včetně souvisejících položek.

  Každá munice v bojovém prostoru tanku je při dostatečně účinném zásahu velkým rizikem, především pro posádku, samozřejmě záleží na typu, množství, umístění a způsobu uložení. U tanků T-64/72 jsou všechny tyto parametry hodně nepříznivé.

  Původní hasicí systém s termohlásiči nemá dle mých znalostí šanci požár munice způsobený zásahem účinněji zpomalit, natož pak zastavit. Nevím, nakolik v tomto ohledu současná ruská tanková technika pokročila, ale zastavit agresivní hoření náplní, které přístup vzduchu nepotřebuje, a současně účinnou látkou „nezlikvidovat“ celou osádku, nebude v malém bojovém prostoru tanku snadno řešitelné. Fatální zničení ruských tanků na bojištích, včetně nepříznivých následků pro jejich osádky nasvědčují, že se to vyřešit doposud nezdařilo.

  Ještě k parametrům projektů:

  V ČR je obvyklé, že i zcela racionálního záměru, pokud je samozřejmě finančně lukrativní, se vždy chytí nějaká mocná lobby, která následně, přes spřízněné politiky, protlačí „vylepšený“ projekt, jehož parametry jsou oproti původnímu záměru „optimalizovány“ tak, aby byl na jeho realizaci schválen co největší finanční objem. Některé chyby lze ospravedlnit nevyjasněností koncepcí, změnou trendů, či prostou naivitou, ale velká část předražení primárně souvisí se zákulisními tlaky. Který vysoký úředník, nebo voják nakonec odolá nezřídka velmi neomalenému tlaku politického vedení resortu? Viz známá změna stanoviska Picka v případě nákupu letadel CASA. Politici pak po letech k výtkám o neefektivitě výdajů s tradiční mírou pokrytectví odvětí, že za to může armáda, protože neměla vyjasněnou koncepci, popř. inkriminovaný kontrakt doporučila…

  Lobbistické tlaky jsou všude, o tom žádná, ale v ČR jsou státní instituce včetně ozbrojených sil natolik politicky ovlivnitelné, že již prakticky ztratily profesní nadhled a čest a bez odporu politikům připraví jakékoli jim vyhovující stanovisko či návrh koncepce. V praxi to vypadá tak, že zbrojařská lobby si přes politiky u ozbrojených sil objedná jí zcela vyhovující návrhy, které pak samozřejmě není problém ve věcně příslušných politicky obsazených institucích prosadit. Něco o tom z vlastní zkušenosti vím… Dochází k takovým nedůstojnostem, že materiál ke stomilionovým, či miliardovým výdajům vůbec nezpracovávají kompetentní odborníci, nebo je jejich návrh dodatečně a zásadně upraven a vydáván za konsenzuální odborné stanovisko resortu… Pak se nedivme, že všechny velké projekty končí zpravidla neslavně, resp. zdroje na ně nejsou vynaložené účelně, efektivně a hospodárně…

  Je tedy velký rozdíl mezi standardní politickou kontrolou silových resortů, či naprostým podrobením si jejich každodenního života partikulárním zájmům momentálně vládnoucí garnitury.Skrýt celý příspěvek

 • pet.rok
  22:26 04.04.2015

  Sgt Murphy: ak je ten priestor oddeleny od posadky a je tam protipoziarne zariadenie tak ani nie. Navyse za prednym pancierom je to najlepsie chranene.

  Sgt Murphy: ak je ten priestor oddeleny od posadky a je tam protipoziarne zariadenie tak ani nie. Navyse za prednym pancierom je to najlepsie chranene.

 • Sgt Murphy
  22:06 04.04.2015

  V reálnom bojovom nasadení tých tankov by sa to mohlo stať takou istou chybou ako uloženie munície v tankoch východného bloku. Predsa len čelný pancier by zrejme dostal zásahov ...Zobrazit celý příspěvek

  V reálnom bojovom nasadení tých tankov by sa to mohlo stať takou istou chybou ako uloženie munície v tankoch východného bloku. Predsa len čelný pancier by zrejme dostal zásahov najviac a zatiaľ čo M1 a Challenger 2 tam majú okrem vodiča palivové nádrže ktoré poskytujú dodatočnú ochranu, Merkava motor, neviem ako je chránená posádka pri prípadnom výbuchu tu.Skrýt celý příspěvek

 • pet.rok
  21:39 04.04.2015

  Zbrojir: predrazeny asi bol i ked suma snad nebola tak vysoka ale to je vseobecny problem v nasich zemepisnych sirkach. ale programy kde sa nakupovala hotova technika dopadli ...Zobrazit celý příspěvek

  Zbrojir: predrazeny asi bol i ked suma snad nebola tak vysoka ale to je vseobecny problem v nasich zemepisnych sirkach.
  ale programy kde sa nakupovala hotova technika dopadli podobne

  Sgt Murphy: nie je to uplne najlepsie, na druhu stranu vela moznosti konstrukteri nemaju.Skrýt celý příspěvek

 • Zbrojir
  19:56 04.04.2015

  Abych byl správně pochopen, nejde o to, že původní T-72 neměly být modernizovány, ale o to, že projekt modernizace T-72 na standard T-72M4CZ byl zjevně předražený, hovoří se ...Zobrazit celý příspěvek

  Abych byl správně pochopen, nejde o to, že původní T-72 neměly být modernizovány, ale o to, že projekt modernizace T-72 na standard T-72M4CZ byl zjevně předražený, hovoří se celkem až o 19 miliardách Kč, výběr dodavatele střeleckého systému provázely krajně podezřelé skutečnosti, proces byl dále spojen se značnými technickými obtížemi a nemalým z prodlením, prostě typický zbrojní projekt MO ČR.Skrýt celý příspěvek

 • Sgt Murphy
  19:08 04.04.2015

  Pokiaľ sa jedná o tanky Leclerc a Leopard, umiestniť muníciu do priestoru korby za jej čelný pancier sa mi nezdá ako vhodné konštrukčné riešenie pokiaľ.

  Pokiaľ sa jedná o tanky Leclerc a Leopard, umiestniť muníciu do priestoru korby za jej čelný pancier sa mi nezdá ako vhodné konštrukčné riešenie pokiaľ.

 • pet.rok
  00:14 04.04.2015

  osobne si myslim ze modernizacia T-72 mala v minulosti zmysel, bohuzial vdaka meskaniu sa nakoniec realizovalo len 30 kusov (M4CZ) co cely projekt znehodnotilo. Armade velkosti CR ...Zobrazit celý příspěvek

  osobne si myslim ze modernizacia T-72 mala v minulosti zmysel, bohuzial vdaka meskaniu sa nakoniec realizovalo len 30 kusov (M4CZ) co cely projekt znehodnotilo.
  Armade velkosti CR by slusalo aspon 150ks modernizovanych tankov (+nejake nemodernizovane v zalohe) aj keby to nebolo povodne planovanych 300+.
  Tato modernizacia by priniesla nielen samotnu vyzbroj ale aj pracovne miesta v tuzemsku a kvalifikovany personal.
  To mnozstvo je dolezite aj preto ze ak by sa ACR rozhodla v buducnosti kupit nejaky zapadny tank tak mnozstvo 30ks sa ani neda solidne vyuzit ako zaloha.

  Je pravda ze vyvojova kapacita T72 je dnes uz asi vycerpana a sucastne modifikacie su asi maximum co sa z toho da vytazit. Lenze podobna situacia je aj u zapadnych tankov, takze ostavaju asi dve cesty: bud investovat do sucastnej generacie alebo sa snazit zapojit do vyvoja buducej a tu sucastnu ponechat v pocte 30ks lebo na tretiu dokoncit modernizaciu v rozsahu zasob asi nebude politicka vola.

  zbrojir: K otazke poziaru municie: to je vec ktora sa do urcitej miery da riesit fungujucim protipoziarnym systemom takym sposobom ze sa bezpecnost priblizi konfiguracii kde je municia oddelena od posadky.
  Ostatne aj niektore zapadne tanky maju cast municie ulozene v korbe.Skrýt celý příspěvek

 • Zbrojir
  19:25 03.04.2015

  k strikehawk Vyjádření významného místního lobbisty Šedivého má určitě i nějaký další důvod, o tom nepochybuji. Jistě, sovětská tanková technika byla určena pro jiný způsob ...Zobrazit celý příspěvek

  k strikehawk

  Vyjádření významného místního lobbisty Šedivého má určitě i nějaký další důvod, o tom nepochybuji.

  Jistě, sovětská tanková technika byla určena pro jiný způsob nasazení, než jak je v lokálních konfliktech obvykle použita. Relativně levná, méně hmotná a sofistikovaná, čelně dobře pancéřovaná vozidla s nízkou siluetou a velkým akčním rádiem, do příslušné doktríny zapadala.

  Přesto je z hlediska ochrany osádky o poznání více nedokonalá, než západní konkurenti.

  Máš pravdu, ve válce na vojáka čeká mnoho nikterak hezkých způsobů úmrtí, přesto žádného tankistu nepotěší, že sedí nad dopravníkem plným snadno vznětlivé munice (nábojky), kterou je navíc ještě obklopen, a to prakticky ze všech stran. Již tehdy jsem si říkal, pokud to přijde, ať je to rychlé.

  Např. video se zasaženou T-72, u které bezprostředně po zásahu vyhořely nábojky, by mnohé zájemce o službu u tankového vojska jistě odradilo. Jako bývalého tankistu a velitele těchto bojových tanků, ač již tehdy znalý většiny rizik, mě nenechalo chladným a těch tankistů mi bylo líto. Popravdě, jako bývalému tankistovi je mi líto všech osádek zasažených tanků, bez ohledu na bojující stranu. Asi nějaká profesní sounáležitost…Skrýt celý příspěvek

 • strikehawk
  17:01 03.04.2015

  Zbrojiř Peter123x Fráze, že Rusové mají geneticky v krví nízký práh vnímání vlastních ztrát a ignoranci přežití osádky tanku ovšem neodpovídá ani článku, ani realitě a už ...Zobrazit celý příspěvek

  Zbrojiř
  Peter123x

  Fráze, že Rusové mají geneticky v krví nízký práh vnímání vlastních ztrát a ignoranci přežití osádky tanku ovšem neodpovídá ani článku, ani realitě a už vůbec ne logice vzhledem k úsilí jaké ruští/sovětští konstruktéři věnovali zvýšení odolnosti tanku ať už pasivní nebo aktivní.

  Principiálním problém je, že Gen Šedivý ve své kritice jaksi pozapomněl, že srovnává západní techniku mezigeneračně posunutou ve srovnání se SSSR. A už vůbec je naprosto zmatečné je odsuzovat obecně "obrněnou" techniku, protože zde jsou konstrukční rozdíly minimální ( myšleno BVP/OT)

  Článek v AN dobře zdůrazňuje, že až do pol. 80 let byli tanky T-72 v podstatě neprůstřelné v čelním směru pro běžné pěchotní PT prostředky. Nástup účinnějších měl být řešen aktivními prostředky typu ARENA/DROZD + rušičky, které se nepodařilo do konce studené války vyvinout na úroveň operační použitelnosti ani masově zavést. Jejich princip a filozofie ale byli v podstatě přejaty Izraelem i dalšími.

  Jediný problém, který je však diskutabilní, je odstranění zásobníku z prostoru osádky. Ten byl vyřešen u T-90. Jak je však známo ani tento tank nesplňuje nároky na perspektivní tank kladené na nový tank ruské armády. Prostě proto, že je nutno zcela nově pojmout konstrukci tanku a vytvořit mezistupeň (ARMATA) pro budoucí již zcela robotický bojový tank bez lidské osádky.

  Co naopak úplně zaráží od generála, je jeho překvapení brutalitou války zúžené do osudů osádek tanků a obrněných vozidel spálených ohněm jako kdyby tisíce obětí roztrhaných nebo jinak hrůzně zdevastovaných všemožnými zbraněmi měli snad lepší osud.Skrýt celý příspěvek

 • jancz
  11:48 02.04.2015

  semtam: úplně nejradši bych viděl originál české tanky (tak jak jsme měli před válkou LT 35, 38), ale to je nereálné, takže určitě něco západního, už proto, že tyhle tanky jsou ...Zobrazit celý příspěvek

  semtam: úplně nejradši bych viděl originál české tanky (tak jak jsme měli před válkou LT 35, 38), ale to je nereálné, takže určitě něco západního, už proto, že tyhle tanky jsou stavěny víc pro posádku než pro funkčnost za každé situace na úkor posádky, nejvíc by se mi líbily Merkavy IV :3 no ale to je všechno jen "wishful thinking"Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 1 z 2