Prestarnuté nemecké tankery triedy Rhön sa dočkajú náhrady

Prestarnuté nemecké tankery triedy Rhön sa dočkajú náhrady
Tanker A1443 třídy Rhön (704A) / Mark Harkin, CC BY 2.0 (Zvětšit)

Nemecké námorníctvo používa dva tankery Type 704A triedy Rhön, ktoré už pred 42 rokmi kupovalo ako second hand. Pôvodne boli postavené v roku 1974 pre Líbyu v lodenici Kröger v Rendsburgu, ktorá je dnes súčasťou zbrojárskeho a lodiarskeho koncernu Lürssen. Do služby boli zaradené po troch rokoch komerčnej prevádzky ako Rhön a Spessart. Lode potom neboli nikdy vyzbrojené a ako pomocné plavidlá operujú s 42 členmi civilnej posádky.

Tak sa stalo, že Spessart nevdojak zafungoval 29. marca 2009 ako volavka, respektíve vyvolal nepredpokladanú reálnu bojovú situáciu. Loď sa podieľala na Operácii Atalanta – vojenskej operácii Európskej únie s cieľom obmedziť pirátstvo v oblasti Afrického rohu a v západnej časti Indického oceánu. Keď už vtedy starý tanker civilného vzhľadu uvideli somálski piráti, rozhodli sa ho zajať a na loď zaútočil rýchly čln so sedemčlennou posádkou. Vzhľadom na povahu misie však mal Spessart na palube dvanásťčlenný bezpečnostný tím, ktorý pokus odrazil po prestrelke s použitím ručných zbraní.

Nasledovala päťhodinová naháňačka s medzinárodnou účasťou. Do úspešného prenasledovania člna sa zapojili tri fregaty: holandská De Zeven Provinciën, grécka Psara, španielska Victoria a dokonca aj americká vrtuľníková výsadková loď Boxer. Tá do akcie vyslala aj dva bitevné vrtuľníky Cobra. Posádka člna sa nakoniec údajne vzdala vrtuľníku SH-60 zo španielskej lode.

V civilnej prevádzke by dnes už takéto staré lode boli raritou, hlavne v Európe. Na medzinárodnom trhu použitých tankerov sa vyše 40 ročné lode už takmer nevyskytujú. Ak áno, väčšinou ide o skladové trupy, ktoré sú roky zakotvené v prístavoch. Je ťažké zohnať na ne komerčné poistenie, prípadné zaistenie, hlavne pokiaľ ide o zodpovednosť za škodu predovšetkým na životnom prostredí. 

Platí to najmä od 12. 12. 1999, kedy sa v Biskajskom zálive zlomil maltský tanker Erika – o rok mladší ako trieda Rhön (1975). Postavený bol Japonsku, ktoré bolo vtedy na špičke lodného staviteľstva. Svetové médiá verejnosti prezentovali prípad už pred 20 rokmi ako haváriu starého tankera.

Pre objektivitu treba uviesť, že svoju úlohu mohla zohrať búrka a trochu odľahčená konštrukcia lode. Tá bola z vyhovujúcich materiálov a počas exploatácie tankera prispievala k zníženiu nákladov na prevádzku, ktorá tým bola aj ekologickejšia. Loď mala v čase havárie platné všetky certifikáty. Súd ale prísne trestal vlastníka tankera, prevádzkovateľa, taliansku klasifikačnú spoločnosť aj ropný koncern TotalFinaElf. Zmenila sa aj príslušná legislatíva EÚ – vznik agentúry EMSA, systémov SafeSeaNet, CleanSeaNet.  


Tanker 704A; větší foto / Marine.de

Bez ohľadu na kvalitu údržby a menej intenzívne používanie, ktoré mali lode triedy Rhön vo vojenskej službe oproti nepretržitej civilnej prevádzke, nasadenie takýchto starých tankerov je problematické. Prípadná nehoda spojená so stratou nákladu by nemeckému námorníctvu mohla spôsobiť vážne reputačné škody, hlavne pod tlakom mimovládnych organizácií. Okrem toho sa staré lode už kazia, pričom sa na ne ťažko zháňajú náhradné diely a ich prevádzka je oproti moderným lodiam menej ekologická. 

Vzhľadom na stav nemeckého námorníctva a jeho aktuálne problémy je pritom otázne, či by k výmene došlo aj v prípade, ak by nešlo o splnenie záväzkov voči námornej logistike NATO. Nemecko sa totiž zaviazalo dodať do roku 2024 päť lodí do “Logistic Ships Small” (Malá logistická loď). Stavbou náhrady za dve lode triedy Rhön by už malo zaväzok splnený na 100 %.

Zvyšné tri lode už totiž nemecké námorníctvo má – a nie sú práve malé. V skutočnosti sú tri jednotky Type 702 triedy Berlin najväčšími plavidlami akými nemecké námorníctvo disponuje – a to za pomerne dlhé obdobie modernej histórie. Ich maximálny plný výtlak je totiž v súčasnosti asi 20 900 ton, dĺžka 173,7 m, šírka 24 m a ponor 7,9 m. Posádku tvorí 159 osôb, môže však byť rozšírená až na 267 osôb v prípade, že je využívaný aj zdravotnícky modul pre ešte 45 ranených ako aj so štyrmi lôžkami pre jednotku intenzívnej starostlivosti. 

Čo teda takáto veľkorysá koncepcia celkovo prináša?  Predovšetkým je potrebné uviesť, že v nemčine je tá loď definovaná ako Einsatzgruppenversorger (EGV) – zásobovacia loď operačnej skupiny. Vezie teda 7600 ton nafty, 490 ton leteckého benzínu, 126 ton mazacieho oleja, 71 ton pitnej vody (+ výrobná kapacita 25 ton pitnej vody denne), 100 ton spotrebného tovaru, 230 ton proviantu a ďalších 1075 ton pevného nákladu (čo môžu byť aj zásoby munície a náhradných dielov pre iné lode operačného zväzu). V slabšie vybavených prístavoch si loď môže s vykládkou zásob pomôcť vlastným žeriavom s nosnosťou 22 ton a prečerpávanie kvapalín na mori prebieha pomocou dvoch staníc systému RAS (Replenishment at Sea). Loď môže prijať aj použitú vodu a odpad z ostatných lodí. 


Tanker A1443 třídy Rhön (704A)

Ako už bolo spomenuté na lodi sa môže nachádzať zdravotnícky modul Marineeinsatzrettungszentrum (MERZ) zložený z 26 ISO kontajnerov naskladaných do dvoch poschodí, kde sú operačné sály, laboratória, diagnostické a terapeutické priestory a lôžková časť.  

Lode sú aj vyzbrojené, pre vlastnú obranu, nesú štyri zbraňové stanice s 27mm revolverovými kanónmi MLG 27 kategórie CIWS a tiež protilietadlové strely Fliegerfaust 2 (FLF2 v podstate ide americké strely Stinger kategórie MANPADS).

Z lode môžu operovať dva vrtuľníky – buď starší Westland Sea King Mk. 41 alebo jeho perspektívna náhrada NH 90 Sea Lion, čo je nemecká užitková verzia typu NH 90 NFH (Nato Frigate Helicopter) s upravenými senzormi a avionikou certifikovanou aj pre civilnú prevádzku. 

Na týchto lodiach majú vrtuľníky plniť predovšetkým transportné a zdravotnícke úlohy, počíta sa len s výzbrojou 12,7mm guľometom M3M pre vlastnú obranu. Pristávať na lodi ale v prípade potreby dokážu aj väčšie vrtuľníky kategórie nad 10 t.

Plnú operačnú spôsobilosť hlavne pokiaľ ide o vrtuľníky však lode dosiahli až po dostavbe tretej z nich – Bonn bol vyše 10 rokov po Berline a Frankfurte an Main zaradený do služby 13. 9. 2013. 


Type 702 třídy Berlin; větší foto / Ein Dahme,  CC BY-SA 3.0

Stál trojnásobok toho, čo prvé dve lode – 350 miliónov Eur. Súčasťou kontraktu boli už aj rádiolokátory pre spoluprácu s vrtuľníkmi pre všetky tri lode triedy a viaceré technické modifikácie a vylepšenia zdravotníckeho a záchranárskeho vybavenia.

Tri lode triedy Berlin tvoria spolu s dvoma tankermi triedy Rhön tzv. eskadru Trossgeschwader (trén), ktorá je súčasťou Einsatzflottille 2. Jej hlavnú bojovú silu predstavujú fregaty z 2.Fregattengeschwader (teraz triedy Sachsen a Brandenburg) a 4.Fregattengescwader (v súčasnosti triedy Bremen a prvá triedy F125 Baden-Württemberg). Pri Trossgeschwader budú bezpochyby slúžiť aj tankery, ktoré nahradia triedu Rhön.

Hlavnú bojovú silu Einsatzflottille 1 totiž predstavujú menšie lode rozdelené do troch eskadier. Ide o 1.Korvettengeschwader (aktuálna výzbroj korvety triedy Braunschweig), 3. Minensuchgeschwader (mínolovky kategórie minehunter triedy Frankenthal a mínolovky kategórie minesweeper triedy Endsdorf) a samozrejme aj 1.Ubootgeschwader, ktorej hlavnou výzbrojou sú ponorky triedy 212A. Tieto lode zásobujú menšie tendre triedy Elbe. Päť z nich spadá v rámci Einsatzflottille 1 do podpornej eskadry Unterstützungsgeschwader (podporná) a šiesty Meinz je organizačne začlenený priamo pod ponorkovú Ubootgeschwader.

Tieto menšie zásobovacie lode majú výtlak 3586 ton a dĺžku cez 100 m. Sú tiež vyzbrojené dvoma zbraňovými stanicami MLG 27 a protilietadlovými strelami FLF2 a môže na nich pristávať vrtuľník. Nemajú ale hangár. Lode triedy Elbe boli dostavané v prvej polovici 90. rokov minulého storočia a na rozdiel od triedy Rhön ich čaká zrejme ešte pomerne dlhá služba.

Čím sa teda triedu 704A Rhön rozhodlo nemecké námorníctvo nahradiť? Nové tankery ponesú označenie Type 707 a zachovajú si niektoré parametre svojich predchodcov. Majú totiž mať 42 člennú civilnú posádku, byť neozbrojené a mať ponor 8 metrov. 


Einsatzgruppenversorger „Bonn“

Veľkosť posádky môže súvisieť ani nie tak s nákladmi ako skôr so schopnosťou pracovné miesta na lodi zaplniť vhodnými kandidátmi. Nemecké ozbrojené sily majú teraz vo všeobecnosti problém s regrutáciou. Niektoré nemecké zdroje tak špekulujú aj o možnosti, že by na ovládanie nových plavidiel mohlo stačiť len 20 osôb. 

Civilný charakter lode by jej mohol za určitých okolností pomôcť preplávať cez zóny, kam by vojnové lode mohli stratiť prístup.  

Ponor 8 m sa Nemcom osvedčil pri manévrovaní v civilných prístavoch počas dlhodobých zahraničných misií ako už vyššie spomínaná Atalanta, UNIFIL (Libanon) alebo Sofia (utečenci). 

Vo všetkých ostatných oblastiach by malo nastať zvýšenie parametrov. Výtlak by mal presiahnuť 20 tisíc ton oproti 14 200 tonám triedy  Rhön, dĺžka by mala byť 170 a šírka 24 metrov oproti 130 resp. 19 metrom Rhönu. Rýchlosť by mala stúpnuť zo 16 na 20 uzlov. 

Pozoruhodné je, že rozmery aj rýchlosť sú prakticky rovnaké ako pri EGV triede Berlin. V čom bude mať oproti nej nový tanker Type 707 výhodu? Je to prepravná kapacita kvapalného nákladu. Tá je 15 000 kubických metrov  oproti 11 500 kubických metrov triedy Rhön a len 9500 resp. 9770 kubickým metrom triedy Berlin (palivo má menšiu objemovú hmotnosť – hustotu ako voda takže do metra kubického sa ho zmestí menej ako tona). Na lodi by sa tiež malo dať prepravovať 20 kontajnerov oproti 2 triedy Rhön (alebo tiež 2 na fregate F125).

Berlin síce môže vziať až 84 kontajnerov, ale je otázka či to všetko vyváži aj jeho menšiu prepravnú kapacitu paliva. Netreba ho však úplne považovať za nemeckú loď sui generis (svojho druhu), podobne ako fregatu triedy F125. Napríklad zdravotnícky modul sa má objaviť aj na talianskom projekte logistickej podpornej lode triedy Vulcano. Okrem toho si  dve lode triedy Berlin lode vybrala aj Kanada ako Joint Support Ships triedy Protecteur II. 

Z tohto pohľadu je Type 707 projekt štandardného plavidla porovnateľný s tým, čo v súčasnosti väčšinou používajú porovnateľné a väčšie námorníctva sveta, len je nevyzbrojený. Parametre sú jasné a technologické riziká minimálne. Obstarávanie má prebehnúť rýchlo a do služby by mali nové lode vstúpiť v roku 2025. Časový sklz oproti záväzkom voči NATO tak bude minimálny, tankery triedy Rhön už ale budú mať vtedy vyše 50 rokov. Podobne staré sú dnes napríklad pomocné lode nemeckého námorníctva tried Barbe, Wangerooge, Fehmarn, ktoré boli postavené ešte v 60. rokoch minulého storočia.

Zdroje: IHS Janes, BairdMartime, Martine, 2, Presse Portal, Naval News

 
 

Nahlásit chybu v článku


Související články

Zabrání nové korvety K130 úpadku německého námořnictva?

Německé námořnictvo získá dalších pět korvet K130. Loni v září BAAINBw (Spolkový úřad pro ...

Budúcnosť nemeckého námorníctva zatiaľ pláva v problémoch

Nemecké námorníctvo zaradilo 17.júna 2019 do služby prvú viacúčelovú fregatu triedy F125, typovou ...

Budoucnost německého námořnictva v detailech; část 2.

Nové německé fregaty třídy Baden-Württemberg (F125) stejně jako další velké zbrojní programy budí ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • Starlight
  01:41 19.08.2019

  Doplním článek o pár zajímavostí ohledně dělení na válečné a „civilní“ u vojenských lodí. 1) Jak už bylo v článku zmíněno, tak tankery třídy Rhön (Typ 704A) a jejich nástupci ...Zobrazit celý příspěvek

  Doplním článek o pár zajímavostí ohledně dělení na válečné a „civilní“ u vojenských lodí.

  1)

  Jak už bylo v článku zmíněno, tak tankery třídy Rhön (Typ 704A) a jejich nástupci typu 707 jsou (respektive budou) obsluhovány civilními posádkami. Naopak bojové zásobovací lodě (termín používaný v české odborné literatuře) Einsatzgruppenversorger (EGV) třídy Berlin (702) mají vojenskou posádku.

  Civilní posádka na německé vojenské lodi pochopitelně není nějaká levná parta původem z rozvojových zemí, jak je dnes standardem v komerční civilní mořeplavbě. Jsou to zaměstnanci německé spolkové (federální) republiky, tedy němečtí vládní zaměstnanci. V našem armádním prostředí bychom jim říkali občanští zaměstnanci.

  Civilní posádky pomocných vojenských lodí jsou historicky běžnou záležitostí, a proto s nimi počítá i mezinárodní válečné právo (Ženevská konvence), které jim za určitých podmínek poskytuje právní ochranu.

  2)

  Všechny lodě německého námořnictva začleněné v Trossgeschwader mají vojenskou námořní kamufláž a jsou na trupu označeny NATO trupovým číslem (NATO pennant number) začínajícím písmenem A (= Auxiliary), které označuje pomocnou kategorií lodí. Tento systém označování vychází ze systému Royal Navy a převzaly ho v 50. letech evropské členské státy NATO (ne USA a Kanada) a řada států Britského společenství národů.

  Trupové označení A (= Auxiliary) je ale jen interní zatřídění v rámci námořnictva. Přestože mezinárodní právo používá i anglický termín „naval auxiliary“, tak co je a co není válečná loď, neurčuje trupové označení lodi. Naopak je to právě skutečnost, zda je posádka vojenská nebo civilní, co má největší vliv na klasifikaci lodě jako válečné podle mezinárodního námořního práva.

  3)

  Podle Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu (zkracováno UNCLOS podle anglického United Nations Convention on the Law of the Sea) se lodě provozované nebo vlastněné státem (tedy i ty vojenské), dělí na dvě kategorie „válečné (warship)“ a „ostatní“ vládní lodě, které se používají k nekomerční činnosti. Mezo „ostatní“ spadají i vojenské lodě „naval auxiliary“, pokud nejsou v kategorii válečné.

  Moderní definice „válečné lodě (warship)“ vůbec nesouvisí s tím, jestli je loď ozbrojená nebo ne. Podle UNCLOS je válečná loď taková loď, která náleží k ozbrojeným silám státu a má řádně označenou státní příslušnost a velí jí vojenský důstojník řádně jmenovaný státem, jehož jméno je řádně uvedeno v oficiálních záznamech, a obsluhuje ji posádka, které podléhá řádné vojenské kázni.

  Podle této definice v úmluvě UNCLOS jsou tedy zásobovací lodě Einsatzgruppenversorger (EGV) třídy Berlin (702) klasifikovány jako válečné lodě. Naopak tankery typu 704a nebo budoucí typu 707 nejsou klasifikovány jako válečné lodě, ale jen jako lodě provozované vládou k nekomerčním účelům.

  Příkladem, že i neozbrojená loď´ může být podle práva válečnou lodí, je školní loď německého námořnictva Gorch Fock. Tento trojstěžňový cvičný bark, kde probíhá výcvik budoucích důstojníků a poddůstojníků německého námořnictva, má totiž vojenského velitele a posádku, a proto je podle práva válečnou lodí. https://youtu.be/WEG93V8Fjvg...

  4)

  Jak se v tom vyznat na moři nebo v přístavu? Poměrně jednoduše - podle provedení státní vlajky na vlajkových stožárech.

  Legislativa České republiky zná pouze jednu podobu státní vlajky. Způsob a důvodu jejího vyvěšování, umístění atd. na námořním plavidle nebo rekreační jachtě řeší Vyhláška č. 277/2000 Sb. Ministerstva dopravy ČR.

  Německo ale používá na plavidlech tři různé státní (spolkové) vlajky.

  1. Lodě neprovozované spolkovou (federální) vládou používají jako státní vlajku standartní trikoloru Spolkové republiky Německo, v originále „Bundesflagge“.

  2. Lodě provozované spolkovou vládou, mimo válečných, používají spolkovou služební vlajku „Bundesdienstflagge“. Německá trikolora je doplněná o spolkový štít s jednohlavým černým orlem. Tato vlajka je pěkně vidět na druhé fotce tankerů typu 704a v článku.

  Služební předpis pro jejich použití je podobný mezinárodnímu námořnímu právu – jedná se o lodě provozované spolkovou vládou, kterým velí civilní kapitán lodi a má civilní posádku.

  Tuto vlajku také používají lodě německé pobřežní stráže „Küstenwache“. Ta spadá organizačně pod spolkovou policii, která je definována jako civilní organizace bez ohledu na svůj polovojenský charakter. Opakem je pobřežní stráž USA, která je součástí ozbrojených sil USA.

  3. Německé válečné lodě používají služební vlajku námořních sil Bundeswehru „Dienstflagge der Seestreitkräfte der Bundeswehr“. Ta vyhází z „Bundesdienstflagge“, ale na svém vnějším okraji má trojúhelníkové vykrojení směrem do středu vlajky.

  Služební předpis vyhrazuje tuto vlajku pro lodě spolkové vlády, kterým velí vojenský velitel a které mají vojenskou posádku.

  Všechny výše uvedené vlajky jsou zobrazené a popsané na tomto odkazu: https://www.flaggenkunde.de/de... Skrýt celý příspěvek

  • Storm
   12:03 20.08.2019

   StarLight:
   Děkuji, za doplnění článku... Bylo to poučné...

   StarLight:
   Děkuji, za doplnění článku... Bylo to poučné...

  • Flader
   20:45 20.08.2019

   Ako vždy, veľa nových a zaujímavých informácii. Ďakujem a dúfam, že sa od teba tiež dočkáme ďalších nielen komentárov ale aj článkov.

   Ako vždy, veľa nových a zaujímavých informácii. Ďakujem a dúfam, že sa od teba tiež dočkáme ďalších nielen komentárov ale aj článkov.

 • liberal shark
  07:40 15.08.2019

  Po té zmínce o útoku somálských pirátů jsem si vzpomněl na staré dobré britské Q-ships. Je to starý trik, ale pořád dobrý :-).

  Po té zmínce o útoku somálských pirátů jsem si vzpomněl na staré dobré britské Q-ships. Je to starý trik, ale pořád dobrý :-).

Načítám diskuzi...