Terorismus v Evropské unii mezi lety 2006–2014

Foto: Terorismus neoznačuje hnutí či ideologii, ale taktiku a metody, které mají pomoci k dosažení konkrétních politických cílů; ilustrační foto / UNODC 
Terorismus je promyšlené vytvoření a využívání strachu pomocí násilí nebo strachu z násilí pro dosažení politické změny; ilustrační foto / UNODC

Terorismus patří mezi hlavní fenomény ohrožující bezpečnost občanů EU a státy se pro boj s ním snaží vytvářet účinné strategie. Také proto vydává Europol každoročně report TE-SAT (The EU Terrorism Situation and Trend Report), který se zabývá situací v oblasti terorismu v EU za předchozí rok.

Úvod

První TE-SAT, ve kterém je použita současná metodologie, vyšel v roce 2007 poté, co Rada EU zpracováním konečné verze reportu pověřila Europol. Metodologie byla vypracována v konzultaci s finským a německým předsednictvím v Radě EU, s Eurojustem a Společným situačním centrem EU (SitCen) a zakládá se na datech, která Europolu posílají členské státy. Konzultanty pro zatím poslední vydaný TE-SAT (2015) byli zástupci předsednických států Rady EU, tzv. „Troiky“ (Itálie, Lotyšska a Lucemburska), reprezentanti Francie a Španělska, experti z INTCEN (EU Intelligence Analysis Centre), Eurojust, kancelář Protiteroristického koordinátora a další orgány Europolu.

Finální zpráva Europolu si neklade za cíl hodnotit protiteroristické strategie či vydávat vlastní doporučení, ale pouze ukázat celková čísla. Z nich také vychází tento text, který shrnuje stav terorismu a jeho vývoj v Evropské unii mezi lety 2006–2014. Kromě toho také připomíná více či méně známé teroristické útoky, které v několika případech neeviduje ve statistikách, a to hlavně proto, že některé činy byly několika státy hodnoceny jako extremistické a nikoliv teroristické. Případy z Velké Británie statistika v drtivé většině nezahrnuje, neboť Británie je do uvedených kategorií nerozděluje.

Metodologie

Pojem terorismus neoznačuje hnutí či ideologii, ale taktiku a metody, které mají pomoci k dosažení konkrétních politických cílů. Tato definice odráží pohled Rady, která v roce 2002ipřijala a v roce 2008ii pozměnila rámcové rozhodnutí o boji proti terorismu. V současné době rozděluje Europol teroristické činy do následujících kategorií:

Nábožensky inspirované1: Tohoto druhu terorismu se dopouštějí jednotlivci, skupiny, ale i sítě, které se snaží ospravedlnit svoje činy na základě náboženství. Patří sem především skupiny napojené na Al-Káidu.

Etno-nacionalistické a separatistické: Ty jsou motivované nacionalismem, etnicitou a zpravidla se váží na určitý region.

Levicové a anarchistické: Skupinám jde především o změnu politického, sociálního a ekonomického systému. Jejich ideologie vychází nejčastěji z marxismu-leninismu. Do této kategorie spadají i útoky motivované anarchismem, neboť ne všechny členské státy mezi nimi rozlišují.

Pravicové: Primární cíl těchto skupin je stejný jako v případě levicových, nicméně jejich ideologie vychází z pravicového extremismu, jehož kořeny můžeme nejčastěji najít v ideologii národního socialismu.

Zaměřené na konkrétní cíl („single issue“): Takový typ násilí se zaměřuje především na specifickou část společnosti. Do této kategorie spadá například environmentální terorismus.

Nábožensky inspirovaný terorismus

Po lednových útocích na redakci časopisu Charlie Hebdo se objevily zprávy vycházející z TE-SAT, ze kterého vyplývá, že pouze 2 % teroristických útoků je spojeno s islamisty, kdežto drtivá většina má separatistický podtext.iii Toto srovnání je však poněkud vágní a do jisté míry i vytržené z kontextu. Útoky s náboženským podtextem bývají nahodilé a mnohem hůře předvídatelné. Mnohem častěji se také zaměřují na civilní cíle. Zatímco separatistické útoky (viz níže) ve většině případů způsobily pouze materiální škody, mnoha nábožensky inspirovaným teroristům šlo především o zabití náhodných lidí a vyvolání pocitu strachu ve společnosti.

Pro svoje útoky používali tito teroristé nejčastěji tzv. improvizovaná výbušná zařízení (IED, z angl. improvised explosive device), která mají způsobit maximální možnou škodu. Jako třaskavinu používají v mnoha případech vysoce nebezpečné peroxidy acetonu. V posledních letech však stále častěji útočí tzv. osamělí vlci, kteří namísto výbušnin preferují bodné a palné zbraně.

Naštěstí v porovnání s ostatními druhy terorismu mají nábožensky motivované útoky poměrně nízkou úspěšnost a řada z nich je odhalena již ve fázi příprav. S tím souvisí i počet zatčených. Nábožensky inspirovaných útoků členské státy skutečně mnoho neevidují, avšak počet lidí zatčených v souvislosti s tímto typem teroristických aktivit je poměrně vysoký (viz tabulka 1) a v meziročním srovnání stále narůstá. V loňském roce stoupl o 82 %.2

Tabulka 1: Počet evidovaných nábožensky inspirovaných útoků a zatčených za sledované období

Rok

Počet útoků

Počet zatčených

2006

1

257

2007

4

201

2008

0

187

2009

1

110

2010

3

179

2011

0

122

2012

6

159

2013

0

216

2014

2

395

Celkem 2006–2014

17

1826

Zatčení se netýkají pouze aktivit spojených s přípravou teroristických útoků, ale i propagace terorismu, jeho financování, podpory (například logistické), náboru a členství v některé z organizací vedených jako teroristické. Propagandě se většinou věnují spíše mladší členové teroristických skupin a zaměřují se především na internet. Od července 2010 začala Al-Káida na Arabském poloostrově (AQAP) vydávat první online magazín v angličtině Inspire.

Například v prvním čísle byly za terče možných útoků označeny Dánsko, Nizozemsko a Velká Británie, speciální číslo vyšlo po teroristických útocích v Bostonu. Starší členové teroristických organizací se více věnují náboru nových členů, popřípadě financování. V roce 2013 eviduje Europol poprvé od roku 2007 více zatčených v souvislosti s nábožensky inspirovaným terorismem než se separatistickým. Mezi lety 2006 a 2014 eviduje 10 zatčených i Česká republika. Sedm z nich zatkla policie 3. května 2011 v rámci akce MEDVĚD.

Jednalo se o stoupence radikální islamistické organizace Jamaat Shariat. Jejich činnost spočívala především v zajišťování materiální, finanční a personální podpory teroristických aktivit na území Kavkazu. Vyšetřovatelé v souvislosti s tímto případem obvinili ještě dalšího podezřelého.iv

Ve sledovaném období se také proměnila skladba státního občanství zatčených. Zatímco v roce 2006 jich většina pocházela z Alžírska, Tuniska a Maroka, v roce 2009 evidovaly státy 42 % zatčených ze severní Afriky a třetina měla občanství některého státu EU. V posledních letech byla občany EU již více než polovina zatčených. V roce 2011 také došlo k nárůstu zatčení osob ruské národnosti (především Čečenců) a to z méně než 3 % v roce 2006 na 12 %.

Následující seznam vychází z evidence útoků, které Europol vede jako nábožensky inspirované, nebo je v této souvislosti zmiňuje. O život v nich přišlo 21 lidí a 6 teroristů.

Chronologický seznam nábožensky inspirovaných útoků v Evropské unii

31. 7. 2006 – Německo: Dva studenti libanonského původu Youssef Mohamad El Hajdib (21)3 a Jihad Hamad (20) umístili do regionálního vlaku u Kolína nad Rýnem dvě bomby. Kvůli špatné konstrukci bomby nevybuchly. Podle německých vyšetřovatelů by v případě exploze mohlo přijít o život až 72 lidí.v Hajdib byl odsouzen v Německu na doživotí, Hamada odsoudil libanonský soud na 12 let.vi

29. 6. 2007 – Velká Británie: V centru Londýna nevybuchly dvě bomby (IED) v autech. O den později našli skotští policisté na letišti v Glasgow hořící auto s plynovou lahví uvnitř. V plynové lahvi byly i hřebíky pro zvýšení ničivého efektu.vii Jeden z pachatelů, Kafeel Ahmed (28), zemřel na popáleniny, které utrpěl poté, co do ohně přiléval benzín. Druhý pachatel, Bilal Abdullah (26), si odpykává doživotní trest vězení s minimální sazbou 32 let. Zatčen byl ještě jeden muž kvůli obvinění ze zadržování informací.viii

4. 9. 2007Německo: Tři muži (Turek a dva německé národnosti) plánovali bombový útok na americkou leteckou základnu v Ramsteinu a na letiště ve Frankfurtu.ix Fritz Gelowicz (29) dostal 12 let, Daniel Schneider (23) dostal 12 let a Adem Yilmaz (30) dostal 11 let.x Spolu s nimi byl za podporování terorismu odsouzen na 5 let i Attila Selek. Doma měli 700 kg výbušnin.

22. 5. 2008 – Velká Británie: Restaurací v nákupním centru Princesshay ve městě Exeter otřásl bombový útok. Zraněný byl pouze pachatel Nicky Reilly (22), který před útokem konvertoval k islámu. V lednu 2009 byl odsouzen na doživotí s minimální sazbou 18 let.xi (Není v oficiálních statistikách, Velká Británie ho Europolu jako nábožensky inspirovaný teroristický útok nenahlásila.)

12. 10. 2009 – Itálie: Libyjec Mohamed Game (35)xii odpálil IED u vojenského komplexu v Santa Barbaře poté, co ho italský voják odmítl vpustit dovnitř. Italský voják utrpěl pouze povrchová zranění. Game přežil, neboť se jednalo o slabou výbušninu, ale přišel o ruku a oslepl. V souvislosti s případem byli dále zadrženi Libyjec Mohamed Imbaeya Israfel a Egypťan Abdel Hady Abdelaziz Mahmoud Kol.xiii

25. 12. 2009 – let z Amsterdamu do Detroitu: Nigerijec Umar Farouk Abdulmutallab (23) se dostal do letadla s výbušninou (IED obsahující pentrit), která ovšem nevybuchla, díky čemuž pasažéři přežili. Abdulmutallab byl odsouzen na doživotí. Na palubě bylo v té době téměř 300 lidí.xiv(Případ se do statistik nezapočítává, neboť pachatel byl zatčen v USA.)

1. 1. 2010 – Dánsko: Somálec Mohamed Geele (28) zaútočil na karikaturistu Kurta Westergaarda, který se proslavil především karikaturou proroka Mohameda. Policie včas zasáhla a jeden ze strážníků útočníka zpacifikoval zásahem do ruky a nohy. Pachatel byl v roce 2011 odsouzen k 10 letům, po nichž bude následovat okamžitá deportace.xv

14. 5. 2010 – Velká Británie: Islamistka Roshonara Coundhry (21) narozená v Londýně dvakrát bodla do břicha labouristického poslance Stephena Timmse (54). Ten utrpěl vážné poranění jater, ale útok přežil. Coundhry byla odsouzena na doživotí. Útok měl být trestem za to, že Timms hlasoval pro vojenskou intervenci v Iráku.xvi (Není ve statistikách.)

10. 9. 2010 – Dánsko: Čečenský atentátník Lors Doukaiev (24) se pokusil vyrobit dopisovou bombu, která ovšem explodovala v Hotelu Jørgensen.4 Bomba měla být pravděpodobně adresována redakci Jyllands-Posten. Útočníkovi však nálož vybuchla a zranila pouze jeho. Odsouzen byl v roce 2011 ke dvanácti letům vězení, v roce 2013 byl vydán k trestnímu stíhání do Belgie.xvii

Listopad 2010 – Velká Británie: Kontrola na letišti odhalila balíček s výbušninou, která byla 29. 10. poslána z Jemenu do USA. Druhou zásilku našli v Dubaji. Adresovány byly synagoze v Chicagu. Odesílatelé schovali v toneru vysoce výbušnou látku pentrit.xviii (Není v oficiálních statistikách, neboť nebyl směřován proti Velké Británii.)

11. 12. 2010 – Švédsko: Ve Stockholmu došlo k výbuchu auta a poté se odpálil sebevražedný atentátník Taimour Abdulwahab al-Abdaly (28), který pocházel z Íránu, v době útoku už však měl švédské občanství. Kromě útočníka nedošlo k žádným ztrátám na lidských životech.xix

2. 3. 2011 – Německo: Útočník kosovského původu Arid Uka (21) zastřelil na letišti ve Frankfurtu dva letce americké armády Nicholase J. Aldena (25) a Zacharyho R. Cuddebacka (21) a další dva zranil. Jednalo se o první atentát v historii Německa, který měl islamistický podtext. 10. února 2012 byl Uka odsouzen na doživotí.xx(Útok ve statistikách není, protože podle německého práva nebyl útok souzen jako teroristický.)

11. 3. 2012 – Francie: První ze série útoků Mohameda Meraha (23), který v Toulouse střelou do hlavy zabil parašutistu Imada Ibn-Ziatena (30) poté, co si Ziaten odmítl lehnout na zem. Ziaten byl pohřben v Maroku. Další útoky následovaly.xxi

12. 3. 2012 – Belgie: Během žhářského útoku na šíitskou mešitu zemřel imám Abdullah Dadou (46), který se nadýchal jedovatých zplodin. Po útoku byl zadržen podezřelý sunnita původem z Maroka.xxii

15. 3. 2012 – Francie: Mohamed Merah zabil další dva francouzské vojáky původem ze severní Afriky, tentokrát v Montauban. Oběťmi byli Abel Chennouf (24) a  Mohamed Legouad (24).

19. 3. 2012 – Francie: Merah zaútočil v židovské škole, kde zastřelil 4 lidi – rabína Jonathana Sandlera (30) a jeho dva syny Aryeha (6) a Gabriela (3), čtvrtou obětí byla dcera ředitelky školy Miriam Monsonego (8). Útok přežil 17letý Bryan Bijaoui, kterého pachatel vážně zranil.xxiii 22. března policie obklíčila Merahův dům a v přestřelce ho zastřelila.xxiv

18. 7. 2012 – Bulharsko: Sebevražedný atentátník Mohamad Hassan el-Husseini (25) se odpálil v autobuse plném lidí, z nichž většina byli Izraelci. Útok si kromě atentátníka vyžádal 6 obětí a 35 zraněných. Oběťmi byli Maor Harush (24), Elior Price (25), Itzik Kolangi (28), Amir Menashe (28), Kochava Shriki (42) a bulharský řidič autobusu Mustafa Kyosov (36). Z útoku byl obviněn Hizballáh, avšak hnutí spojitost s útokem odmítlo a důkazy o přímém napojení byly nedostačující.xxv (Útok není ve statistikách, neboť v době vydání zprávy nebylo vyšetřování u konce.)

19. 9. 2012Francie: Neznámý pachatel zaútočil na košer obchod v Paříži, při útoku byla zraněna jedna osoba. Policii se následně podařilo vypátrat větší skupinu islamistů, kteří plánovali další útoky. Během zatýkání byl zastřelen vůdce skupiny Jeremie Louis-Sidney (33), který útoky organizoval.xxvi Dalších 11 lidí bylo zatčeno.xxvii

22. 5. 2013 – Velká Británie: Dva Nigerijci, kteří konvertovali k islámu, Michael Adebolajo (28) a Michael Adebowale (22) ubodali před kasárnami v Londýně vojáka britské armády Lee Rigbyho (25). Oba pachatelé byli 26. února odsouzeni na doživotí, Adebowale však může být po 45 letech propuštěn.xxviii(Útok není v oficiálních statistikách, Velká Británie ho Europolu jako nábožensky inspirovaný teroristický útok nenahlásila.)

25. 5. 2013 – Francie: Francouzský občan alžírského původu Alexandre Dhaussy (22), který krátce před útokem konvertoval k islámu, pobodal na krku francouzského vojáka Cédrica Cordiera (23). Zranění naštěstí nebyla smrtelná a Cordier byl z nemocnice propuštěn o 4 dny později.xxix(Útok není v oficiálních statistikách, Francie ho Europolu jako nábožensky inspirovaný nenahlásila.)

24. 5. 2014 – Belgie: Květnový útok v Bruselu je evidován jako první útok teroristy, který se vrátil ze Sýrie. Mehdi Nemmouche (29), původem Alžířan, spustil v židovském muzeu střelbu z kalašnikova při které na místě zemřeli 3 lidé – židovský manželský pár z Izraele Emanuel Riva (54) a Miriam Riva (53)xxx a francouzská žena Dominique Sabrier (66).xxxi Následkům těžkého zranění podlehl na začátku června 2014 i zaměstnanec muzea Alexander Strens (25).xxxii V souvislosti s případem bylo zadrženo dalších 5 osob.

20. 12. 2014 – Francie: Dvacetiletý Burunďan Bertrand Nzohabonayo pobodal policistu v Tours. Útočníka se s pomocí kolegů podařilo zastřelit, přičemž další dva utrpěli zranění. Útok nicméně spustil několik dalších.xxxiii

21. 12. 2014 – Francie: Ve městě Dijon opakovaně najížděl čtyřicetiletý řidič do lidí a 11 z nich zranil. Muži byla po útoku diagnostikována schizofrenie.xxxiv O den později podobný útok zopakoval 37letý Francouz ve městě Nantes, kde zabil jednoho člověka poté, co najel s dodávkou do davu lidí na vánočních trzích. Druhý útok neměl náboženský podtext.xxxv (Ani jeden z útoků není ve statistikách uveden jako teroristický.)

Etnonacionalistický a separatistický terorismus

Od roku 2006 eviduje Europol celkem 2178 separatistických teroristických útoků, přičemž drtivá většina z nich se stala ve Francii (1160 = 53,3 %), především pak na území Korsiky, a ve Španělsku (989 = 45,4 %) na území Baskicka.

Útoky evidované ve Španělsku organizovala především skupina ETA a tzv. taldes – tedy skupiny mladých lidí, kteří se skupinou ETA sympatizují. ETA nicméně od roku 2010 postupně slábla a 5. 9. 2010 oznámila konec ofenzivních ozbrojených akcí. O pár měsíců později, 10. 1. 2011, organizace vyhlásila trvalé příměří. 

V listopadu téhož roku proběhla Mezinárodní mírová konference v Donostia-San Sebastián, jejímž cílem bylo nabídnout možná řešení situace v Baskicku. Zúčastnil se jí například i bývalý generální tajemník OSN Koffi Annan. Tři dny po konferenci, 20. 10. 2011, oznámila ETA definitivní konec ozbrojených akcí.xxxvi Většinu útoků po roce 2011 mají na svědomí členové či sympatizanti organizace mladých SEGI. Jedná se především o menší útoky a pouliční násilí.

Ve Francii funguje militantní organizace Fronta pro národní osvobození Korsiky (FLNC). V té působí ještě několik frakcí, například FLNC 22. října nebo FLNC – Unie bojovníků. FLNC je zodpovědná za většinu útoků, které Eeuropol ve sledovaném období eviduje. Několik teroristických útoků bylo zaznamenáno také na území Bretaně. Většina separatistických útoků ve Francii byla namířena proti soukromému majetku.

Kromě Francie a Španělska lze separatistické teroristické útoky pozorovat v Severním Irsku, Velká Británie ale své údaje pro Europol nespecifikuje. V Severním Irsku působí několik skupin tzv. „disidentských republikánů“, kteří neuznávají mírové smlouvy. Mezi tyto skupiny patří například Pokračovací IRA a Pravá IRA, která se v roce 2012 sloučila se skupinou Republikánská akce proti drogám (vznikla tak „Nová IRA“). V současné době jsou právě tyto skupiny vzhledem k separatistickému terorismu největší hrozbou.

Jako teroristická organizace spojená se separatismem je vedena i Strana kurdských pracujících (PKK). Její členové bývají zatčeni především na území Francie a Německa. PKK má na svědomí spíše menší útoky proti tureckým cílům.

Separatistické teroristické útoky mají poměrně vysokou úspěšnost, která se pohybuje okolo 90 %. Stejně jako v případě nábožensky motivovaných útoků teroristé nejčastěji používají improvizovaná výbušná zařízení a střelné zbraně. Většinou se zaměřují na materiální cíle, avšak militantní skupiny měly mezi lety 2006 až 2014 na svědomí 16 lidských životů. Tři zavražděné ženy v Paříži na začátku roku 2013 byly se separatistickou skupinou spojeny. V loňském roce byl zastřelen také bývalý lídr Pokračovací IRA.

Trend ukazuje klesající počet útoků i zatčených. Ve Španělsku se postupně snížil počet útoků z 264 v roce 2007 na 17 v roce 2014. Za stejné období klesl i počet zatčených, a to ze 196 na 75, v roce 2012 však jejich počet opět stoupl. Tato data jsou pochopitelně dána ukončením činnosti ETA. I ve Francii došlo k radikálnímu poklesu. V roce 2006 evidovala Francie 283 útoků, v roce 2014 už „jen“ 50. V roce 2007 zatkla francouzská policie v souvislosti se separatistickým terorismem 315 lidí a o sedm let později 41. Pokles separatistických teroristických útoků dokreslují následující grafy.

Graf 1: Počet úspěšných, nepovedených a neúspěšných separatistických útoků v EU (2006-2014)

The EU Terrorism Situation and Trend Report

Graf 2: Počet zatčených v souvislosti se separatistickými teroristickými útoky v EU (2006-2014)

Chronologický seznam největších separatistických teroristických útoků

30. 12. 2006 – Španělsko: Na madridském letišti vybuchla dodávka. Explozi nepřežili Carlos Alonso Palate (35) a Diego Armando Estacio (19), kteří spali ve svých autech.xxxvii Útok byl dopředu ohlášen skupinou ETA, konkrétně byl nařízen a naplánován Miguelem Garikoitzem Aspiazem Rubinem (známým také jako Čerokí), který vedl vojenskou jednotku ETA. Španělská policie ho zatkla 16. 11. 2008 a následně byl odsouzen na 20 let.xxxviii

1. 12. 2007 – Francie: V Campretonu na jihozápadě Francie byli zastřeleni dva španělští příslušníci civilní stráže Raul Centeno Bayon (24) a Fernando Trapero Blázquez (20). Za jejich vraždu byl 25. března 2013 odsouzen na doživotí s minimální sazbou 22 let Mikel Kabikoitz Karrera Sarobe (35).

7. 3. 2008 – Španělsko: Ve městě Mondragón byl před svým domem zastřelen bývalý městský radní Isaías Carrasco (42).xxxix Z vraždy byl obviněn člen ETA Beinat Aguinalde Ugartemendia, který byl zatčen v únoru 2010.

14. 5. 2008 – Španělsko: V městečku Legutiano zabila nálož ve vozidle policistu Juana Manuela Pinuel‑Villalona (41). Útok měla na svědomí ETA, konkrétně skupina Arkaitze Goikoetxea. Toho zadržela španělská policie v červenci 2008.xl

22. 9. 2008 – Španělsko: Ve městě Santona vybuchla bomba ve vozidle a zranila nejméně 11 lidí. Explozi nepřežil voják Luis Conde de la Cruz (46), který byl na dovolené se svojí manželkou.xli V souvislosti s útoky byli v březnu 2011 zadrženi Lorena López Díez, Iñigo Zapirain Romano, Beatriz Etxeberría Caballero a Daniel Pastor Alonso.xlii

3. 12. 2008 – Španělsko: Obchodník Ignacio Uria Mendizabal (71) byl zastřelen poté, co vyšel z restaurace. Mendizabal pracoval na vysokorychlostním vlakovém spoji mezi Baskickem a Madridem. Členové ETA vyhrožovali několika firmám, které se na stavbě trati podílely. Stejně jako v případě vraždy Isaíase Carrasca byl z vraždy obviněn Beinat Aguinalde Ugartemendia.xliii

7. 3. 2009 – Velká Británie: Ve městě Massereene v Severním Irsku byli zastřeleni dva britští vojáci Mark Quinsey (23) a Patrick Azimkar (21). V souvislosti s vraždami byl obviněn Brian Shivers, avšak vraždy mu nebyly prokázány.xliv V současnosti je tedy pachatel neznámý. Vraždy měla na svědomí Pravá IRA (RIRA).

9. 3. 2009 – Velká Británie: Pouze dva dny po útoku v Massereene byl zastřelen policista Stephen Carroll (48). V souvislosti s útokem byli shledáni vinnými Brendan McConville a John Paul Wootton. Jednalo se o první vraždu policisty od zformování samostatné policie Severního Irska v roce 2001.

19. 6. 2009 – Španělsko: Bomba v autě okamžitě zabila policejního inspektora Antonia Eduarda Puella Garcíu (49). Podezřelými z útoku byli stejně jako v případě výbuchu ve městě Santona Lorena López Díez, Iñigo Zapirain Romano, Beatriz Etxeberría Caballero a Daniel Pastor Alonso. Útok proběhl v baskickém městě Arrigorriaga.xlv

30. 6. 2009 – Španělsko: Bomba nastražená pod hlídkovým vozem zabila dva příslušníky policie ve městě Calvià (Mallorca). Obětmi byli Carlos Sáenz de Tejada García (28) a Diego Salva Lezaun (27). Poté začala policejní operace s názvem Klec, jejímž cílem bylo najít útočníky. Krátce po spuštění operace vydala španělská policie seznam těchto podezřelých: Itziar Martínez Moreno, Iratxe Yáñez Ortiz de Barrón, Alberto Beraza Machain, Oroitz Gurruchaga Gogorza, Joanes Larretxea Mendiola a Iván Sáez de Jáuregui Ortigosa.xlvi

29. 7. 2009 – Španělsko: Asi 200 kg (některé zdroje mluví o více než 300 kg) trhaviny bylo nastraženo v autě před policejní stanicí ve městě Burgos. Zraněno bylo více než 60 lidí.xlvii

16. 3. 2010 – Francie: V Dammarie-lès-Lys (předměstí Paříže) se policejní hlídka snažila zastavit vozidlo. Při přestřelce se členy ETA zahynul francouzský policista Jean-Serge Nerin (52). Nerin byl prvním francouzským policistou, kterého ETA zabila. Podle vyjádření skupiny však pachatelé zabít Nerina neplánovali.xlviii

1. 11. 2012 – Velká Británie: Tzv. Nová IRA, která se vytvořila kolem členů skupiny Pravá IRA, měla na svědomí vraždu dozorce Davida Blacka (52). Black dělal dozorce ve věznici, kde bylo zavřeno mnoho členů irských militantních skupin. Zastřelen byl ráno na cestě do práce.

9. 1. 2013 – Francie: Tři kurdské ženy, včetně spoluzakladatelky militantní jednotky PKK, byly nalezeny zavražděné v pařížském informačním centru.xlix Oběťmi byly Sakine Cansız (54), Fidan Doğan (30) a Leyla Söylemez (24).

18. 4. 2014 – Velká Británie: V Severním Irsku byl dvěma kulkami do hlavy zastřelen bývalý lídr Pokračovací IRA Tommy Crossan (43). Nejprve byl v souvislosti se zabitím zatčen šestadvacetiletý podezřelý, který byl následně propuštěn. V lednu letošního roku pak policie zatkla podezřelého třiapadesátiletého muže.l

Levicový a anarchistický terorismus

Tento fenomén se týká především států na jihu EU, na které nejvíce dopadla ekonomická krize. Mezi lety 2006–2014 zaznamenaly členské státy EU 281 levicových teroristických útoků, z toho nejvíce ve Španělsku – 100, v Řecku – 100 a v Itálii – 58. To neznamená, že by levicová hnutí působila jenom v jižních zemích, avšak státy, včetně jmenovaných, častěji definují aktivity levicových skupin jako extremistické, nikoliv teroristické. V této kategorii tedy záleží na pohledu členských států. K útokům skupiny nejvíce využívají improvizovaná výbušná zařízení a zápalné lahve a mezi nejčastější terče levicových extremistů patří vládní budovy a majetek podnikatelů.

Tabulka 2: Počet evidovaných levicových teroristických útoků a zatčených za sledované období

Rok

Počet útoků

Počet zatčených

2006

55

52

2007

21

48

2008

28

58

2009

40

29

2010

45

34

2011

37

42

2012

18

24

2013

24

49

2014

13

54

Celkem 2006–2014

281

390

Ačkoliv počet evidovaných útoků spíše klesá, stoupá naopak jejich závažnost, propracovanost a agresivita útočníků. Nicméně v loňském roce aktivita levicově orientovaných teroristických skupin zásadním způsobem klesla, což dokazuje i nejnižší počet útoků v mapovaném období. Levicové extremistické skupiny také více spolupracují s environmentálními extremistickými skupinami. S nejhoršími levicovými teroristickými útoky se mezi lety 2006 a 2014 potýkalo Řecko, které také zaznamenalo všech 9 obětí. Jeden případ levicového teroristického útoku evidovala i Česká republika. Následující seznam zahrnuje největší útoky levicového terorismu a český případ.

Chronologický seznam vybraných levicových teroristických útoků

30. 5. 2006 – Řecko: Silný výbuch před ministerstvem kultury. Cílem byl řecký ministr Georgios Voulgarakis. K zodpovědnosti za útok se přihlásila skupina Revoluční boj. Po výbuchu nebyl nikdo zraněn.li

2. 6. 2006 – Itálie: U policejní stanice ve městě Fossano vybuchly dvě bomby. Nikdo nebyl zraněn.

12. 1. 2007 – Řecko: Členové skupiny Revoluční boj vypálili protitankovou střelu na americkou ambasádu. Ta však byla dostatečně opevněná a útok způsobil pouze minimální škody.lii

17. 6. 2009 – Řecko: V Aténách byl ve svém voze zastřelen protiteroristický policista Nektarios Savvas (41), který chránil svědka.liii Za vraždu byla zodpovědná skupina Sekta revolucionářů.

28. 3. 2010 – Řecko: V Aténách vybuchla bomba ukrytá v tašce. V okamžiku výbuchu byli v blízkosti matka (45) s dcerou (10) a synem (15). Patnáctiletý hoch explozi nepřežil, matka s dcerou utrpěly zranění.liv

28. 4. 2010 – Česká republika: Neznámý pachatel hodil zápalnou láhev na řeckou ambasádu. Požár způsobil škodu za 20 tisíc korun.lv Pachatel útok označil za projev solidarity s vězněným anarchistou Giannisem Dimitrakisem.lvi

5. 5. 2010 – Řecko: Během demonstrací v centru Atén došlo ke žhářskému útoku proti bance Marfin. Útok nepřežili tři zaměstnanci – Paraskevi Zoulia (35), Angeliki Papathanasopoulou (32), která byla ve čtvrtém měsíci těhotenství, a Epaminondas Tsakalis (36). Za zabití z nedbalosti byli odsouzeni CEO banky, ředitel ochranky a vedoucí pobočky. Všichni odsouzení byli propuštěni na kauci.lvii V souvislosti s protesty bylo zatčeno celkem 37 lidí.lviii

24. 6. 2010 – Řecko: Výbuch u Ministerstva pro ochranu občanů zabil policistu Giorgiose Vassilakise (52), který otevřel balíček s bombou adresovaný ministru ochrany občanů Mihalisovi Chrysohoidisovi.lix

19. 7. 2010 – Řecko: Před svým domem v Ilioupoli v Aténách byl 15 ranami zastřelen investigativní novinář Sokratis Golias. Stejně jako v případě vraždy Nektrariose Savvase se k útoku přihlásila Sekta revolucionářů.lx

7. 5. 2012 – Itálie: Před svým domem v Janově byl neznámým pachatelem na motocyklu střelen do nohy CEO firmy Ansaldo Nucleare Roberto Adinolfi (53). Střelba do nohy byla znamením Rudých brigád.lxi

1. 11. 2013 – Řecko: Dva členové politické strany Zlatý úsvit Manolis Kapelonis (22) a Giorgos Fountoulis (27) byli zastřeleni před kancelářemi strany v Aténách.lxii K útoku se přihlásila nově vzniklá a do té doby neznámá skupina Revoluční síly bojujících lidí. Jednalo se o odvetu za vraždu rappera Pavlose Fyssase. Pachatelé zůstávají neznámí.lxiii

Pravicový terorismus

Stejně jako u levicového terorismu i v tomto případě členské státy označují útoky spojené s krajní pravicí jako extremistické, což je například i případ žhářského útoku ve Vítkově, a jako teroristický útok bylo mezi lety 2006 a 2014 označeno pouze 9 z nich. Vzhledem k jejich poměrně malému rozsahu se detaily jednotlivých útoků problematicky dohledávají. V květnu 2006 pobodali ve Varšavě dva skinheadi člena Antify. V září následujícího roku v Portugalsku poškodil pravicový extremista židovský kostel.

V roce 2009 hlásilo Maďarsko tři překažené útoky, při kterých chtěla skupina pravicových extremistů rozmístit před domy poslanců bomby ukryté v míčích. Od čtvrtého stejného útoku upustili sami pachatelé. Další případ evidovalo v roce 2011 Španělsko, kdy v listopadu někdo provedl žhářský útok na levicové vydavatelství v Barceloně. Nikdo nebyl zraněn.

O rok později nahlásilo jeden útok Španělsko5 a jeden Bulharsko, ve kterém 29. června před kancelářemi romské strany Evroroma ve městě Sandanski vybuchla bomba a těžce zranila člena strany Malina Ilieva. Ten o měsíc později na následky zranění zemřel. Mezi lety 2006 a 2014 zatkly policie států EU ve spojitosti s  pravicovým terorismem 124 lidí.

Terorismus zaměřený na konkrétní cíl („single issue“)

Tímto termínem se většinou označují činy environmentalistických extremistických skupin, avšak stejně jako u dvou předchozích kategorií i v této státy často zařazují útoky a zatčené mezi extremistické, nikoliv teroristické. Jako příklad lze uvést dva podobné případy. V roce 2006 zničila v Portugalsku skupina více než 100 lidí hektar pole transgenní kukuřice. Tento útok byl Portugalskem označen za teroristický.

V roce 2012 zničily environmentalistické skupiny několik polí s geneticky modifikovanými bramborami, avšak Nizozemsko útok jako teroristický neeviduje. Z celkem 10 nahlášených „single issue“ útoků jich 6 evidovala Francie, jeden Portugalsko, Itálie, Řecko a Rakousko.

Právě v Rakousku se stal za sledované období zřejmě nejznámější útok. Dne 3. 8. 2009 zde členové MFAH (Militant Forces Against Huntingdon Life Sciences – Austria) odpálili bombu, která zničila myslivnu ředitele farmaceutické společnosti Novartis Daniela Vaselly. lxiv  Při útoku nebyl nikdo zraněn. V loňském roce eviduje Europol pouze jeden případ v Itálii, kde vybuchla bomba na brennerské železnici, avšak nezpůsobila žádné škody.

Závěr

Typologie, kterou Europol používá, poskytuje základní přehled o terorismu v Evropské unii, avšak pro porozumění skutečné hrozbě teroristických útoků nelze vytrhávat celkové počty útoků a zatčených z kontextu, a to z několika důvodů. Zaprvé, záleží na národních soudech, zdali konkrétní případ kvalifikují jako teroristický, či extremistický trestný čin. Minimálně ve třech kategoriích (levicový, pravicový a „single issue“ terorismus) je většina případů posuzována právě jako extremistická, což má velký vliv na výsledné statistiky.

Například vraždu levicového rappera v Řecku soud neoznačil jako teroristický čin, ale následnou odvetu, vraždu dvou členů Zlatého úsvitu, již ano. Zadruhé, Velká Británie ve většině případů data do jednotlivých kategorií nerozděluje. Zatřetí, útoky nábožensky inspirovaných teroristů se od ostatních diametrálně liší, neboť vždy přicházejí bez varování a cíle lze těžko předvídat. Jejich bombové útoky naštěstí mají mnohem menší úspěšnost a daří se je odhalit již ve fázi příprav.

Srovnáme-li tedy počet nábožensky motivovaných a separatistických útoků, pak ve druhé kategorii jich Europol eviduje více než 120krát tolik. Nábožensky inspirované útoky si však vyžádaly o čtyři životy více – 21 mrtvých ve srovnání s 16 oběťmi separatistických útoků. Ve dvou případech nábožensky inspirovaných útoků (2006 v Německu a 2009 během letu z Amsterdamu) však nedošlo k explozi. V případě jejich úspěchu by počet obětí dvacetinásobně narostl.

Na počtu zatčených lze demonstrovat trend posledních let. Zatímco separatistický terorismus je po skončení činnosti ETA na ústupu, v souvislosti s náboženským terorismem zatýkají policie členských států stále více podezřelých. V loňském roce to bylo více než dvakrát tolik osob v porovnání s terorismem separatistů.

Seznam zdrojů:

1Do reportu TE-SAT 2011 se kategorie nazývala islamistický terorismus.

2 Data ze Spojeného království nejsou úplná, ani nereflektují motiv evidovaných teroristů.

3Uvedený věk v závorkách, stejně jako u ostatních případů, se vztahuje k době útoku.

4Jedná se o jméno hostelu.

5Detaily chybějí.

iRÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 13. června 2002 o boji proti terorismu [2002] OJ L164/3, Available from

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002F0475&from=CS

iiRÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY 2008/919/SVV ze dne 28. listopadu 2008, kterým se mění rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu [2008] OJ L330/21, Available from

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008F0919&from=CS

iii Lidovky. 2015. Europol: Jen 2 procenta teroristických útoků v Evropě mají náboženskou motivaci [cited 18 July 2015]. Available from

http://www.lidovky.cz/europol-jen-2-teroristickych-cinu-v-evrope-maji-nabozenskou-motivaci-1jx-/zpravy-svet.aspx?c=A150118_131940_ln_zahranici_mmu

iv Policie ČR. 2011. Terorismus po česku [cited 18 July 2015]. Available from

http://www.policie.cz/clanek/terorismus-po-cesku.aspx

v BBC. 2008. Train plotter jailed in Germany [cited 18 July 2015]. Available from

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7772817.stm

vi Spiegler. 2008. Failed Terror Attack: German Court Sentences Man to Life for Attempted Bombing [cited 18 July 2015]. Available from

http://www.spiegel.de/international/germany/failed-terror-attack-german-court-sentences-man-to-life-for-attempted-bombing-a-595339.html

vii STV News. 2012. Glasgow Airport attack: Timeline of a terrorist act [cited 18 July 2015]. Available from

http://news.stv.tv/west-central/107856-glasgow-airport-terror-attack-timeline-the-planning-of-a-massacre/

viii BBC. 2007. Glasgow Airport attack man dies [cited 18 July 2015]. Available from

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/scotland/glasgow_and_west/6928854.stm

ix Spiegler. 2007. Attacks on Frankfurt Airport, Ramstein Planned: Three Islamist Terror Suspects Arrested in Germany [cited 18 July 2015]. Available from

http://www.spiegel.de/international/germany/attacks-on-frankfurt-airport-ramstein-planned-three-islamist-terror-suspects-arrested-in-germany-a-503959.html

x LiveLeak. 2009. Four Men Planned Massive '9/11-Style' Attack... [cited 18 July 2015]. Available from http://www.liveleak.com/view?i=ff1_1240491622

xi BBC. 2009. Nail-bomber given life sentence [cited 18 July 2015]. Available from

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/7859887.stm

xii The International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence. 2009. Lone Wolves Pack stalks Milan [cited 18 July 2015]. Available from

http://icsr.info/2009/10/lone-wolves-pack-stalks-milan/

xiii Combating Terrorism Centre. 2009. THE OCTOBER 2009 TERRORIST ATTACK IN ITALY AND ITS WIDER IMPLICATIONS [cited 18 July 2015]. Available from

https://www.ctc.usma.edu/posts/the-october-2009-terrorist-attack-in-italy-and-its-wider-implications

xiv BBC. 2012. Underwear bomber Abdulmutallab sentenced to life [cited 18 July 2015]. Available from

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-17065130

xv National Post. 2012. Attacker of Danish ‘Mohammed’ cartoonist sentenced to 10 years in prison [cited 18 July 2015]. Available from

http://news.nationalpost.com/news/world/attacker-of-danish-mohammed-cartoonist-sentenced-to-10-years-in-prison/

xvi BBC. 2010. Woman jailed for life for attack on MP Stephen Timms [cited 18 July 2015]. Available from

http://www.bbc.com/news/uk-england-london-11682732

xvii Ekstrabladet. 2013. Bombemanden Lors Doukaev udleveret til Belgien [cited 18 July 2015]. Available from

http://ekstrabladet.dk/112/article3976540.ece

xviii Spiegel. 2010. Foiled Parcel Plot: World Scrambles to Tighten Air Cargo Security [cited 18 July 2015]. Available from

http://www.spiegel.de/international/world/foiled-parcel-plot-world-scrambles-to-tighten-air-cargo-security-a-726746.html

xix Fox News. 2010. Swedes shocked by 1st terror attack in 3 decades [cited 18 July 2015]. Available from

http://www.foxnews.com/world/2010/12/12/swedish-police-explosions-terrorism/

xx The World Post. 2012. Arid Uka, Frankfurt Airport Shooter, Sentenced To Life [cited 18 July 2015]. Available from

http://www.huffingtonpost.com/2012/02/10/arid-uka-frankfurt-sentenced_n_1267769.html

xxi BBC. 2013. Merah victim Imad Ibn Ziaten 'refused to lie down' [cited 18 July 2015]. Available from

http://www.bbc.com/news/world-europe-21088665

xxii The New York Times. 2013. Deadly Mosque Arson in Belgium Attributed to Sunni-Shiite Friction [cited 18 July 2015]. Available from

http://www.nytimes.com/2012/03/14/world/europe/deadly-mosque-arson-in-belgium-attributed-to-sunni-shiite-friction.html

xxiii The New York Times. 2013. 4 Killed at Jewish School in Southwestern France [cited 18 July 2015]. Available from

http://www.nytimes.com/2012/03/20/world/europe/gunman-kills-3-at-a-jewish-school-in-france.html

xxiv The Guardian. 2012. Toulouse shootings: Mohamed Merah killed as siege ends [cited 18 July 2015]. Available from

http://www.theguardian.com/world/2012/mar/22/toulouse-shootings-mohamed-merah-killed

xxv The New York Times. 2014. Bulgaria Says DNA Shows Man Bombed Bus in 2012 [cited 18 July 2015]. Available from

http://www.nytimes.com/2014/07/19/world/europe/prosecutors-identify-bomber-in-2012-bulgaria-bus-attack.html?_r=0

xxvi BBC. 2012. France 'uncovers biggest bomb plot in years' [cited 18 July 2015]. Available from

http://www.bbc.com/news/world-europe-19907272

xxvii Forward. 2012. French Police Kill Suspect in Kosher Store Bombing [cited 18 July 2015]. Available from

http://forward.com/articles/163879/french-police-kill-suspect-in-kosher-store-bombing/

xxviii BBC. 2014. Lee Rigby murder: Map and timeline [cited 18 July 2015]. Available from

http://www.bbc.com/news/uk-22644057

xxix BBC. 2013. French soldier stabbing: Man on terrorism-linked charges [cited 18 July 2015]. Available from

http://www.bbc.com/news/world-europe-22735883

xxx The Jerusalem Post. 2014. Tel Aviv couple killed in Brussels shooting named as Emanuel and Miriam Riva [cited 18 July 2015]. Available from

http://www.jpost.com/Jewish-World/Jewish-News/Tel-Aviv-couple-killed-in-Brussels-shooting-named-as-Emanuel-and-Miriam-Riba-353281

xxxiLe Parisien. 2014. Bruxelles était pour Dominique un havre de paix [cited 18 July 2015]. Available from

http://www.leparisien.fr/espace-premium/actu/bruxelles-etait-pour-dominique-un-havre-de-paix-27-05-2014-3874615.php#xtref=https%3A%2F%2Fwww.google.cz%2F

xxxii The Times of Israel. 2014. Fourth fatality in Brussels shooting to be buried in Morocco [cited 18 July 2015]. Available from

http://www.timesofisrael.com/fourth-fatality-in-brussels-shooting-to-be-buried-in-morocco/

xxxiii Deutsche Welle. 2014. French police kill knife-wielding attacker [cited 18 July 2015]. Available from

http://www.dw.com/en/french-police-kill-knife-wielding-attacker/a-18144272

xxxiv The Guardian. 2014. Driver attacks pedestrians in Dijon [cited 18 July 2015]. Available from

http://www.theguardian.com/world/2014/dec/21/france-dijon-driver-attacks-pedestrians

xxxv Time. 2014. France Hit by Second Car Attack in 3 Days [cited 18 July 2015]. Available from

http://time.com/3645050/france-nantes-car-attack/

xxxvi BBC. 2011. Timeline: Eta campaign [cited 18 July 2015]. Available from

http://www.bbc.com/news/world-europe-11181982

xxxvii Reuters. 2010. Three reject Spanish court as car bomb trial opens [cited 18 July 2015]. Available from

http://ca.reuters.com/article/topNews/idCATRE6422XW20100503

xxxviii Euro Weekly News. 2007. ETA Terrorists jailed for 20 years [cited 18 July 2015]. Available from

https://www.euroweeklynews.com/news/spanish-news/item/113605-eta-terrorists-jailed-for-20-years

xxxix BBC. 2008. Spain PM accuses Eta after death [cited 18 July 2015]. Available from

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7283488.stm

xl Al Jazeera. 2008. Spain arrests nine Eta suspects [cited 18 July 2015]. Available from

http://www.aljazeera.com/news/europe/2008/07/2008722175646836657.html

xli The Guardian. 2008. Eta kills Spanish soldier in upsurge of violence [cited 18 July 2015]. Available from

http://www.theguardian.com/world/2008/sep/22/spain.terrorism

xlii El Pais. 2011. Four arrests as Bilbao ETA cell is smashed [cited 18 July 2015]. Available from http://elpais.com/m/elpais/2011/03/01/inenglish/1298960445_850210.html

xliii Radio France Internationale. 2010. Military chief of Eta arrested in France [cited 18 July 2015]. Available from http://www.english.rfi.fr/europe/20100228-military-chief-eta-arrested-france

xliv The Guardian. 2013. Man cleared of murdering two soldiers at Massereene barracks [cited 18 July 2015]. Available from

http://www.theguardian.com/uk/2013/may/03/massereene-shootings-man-cleared

xlvEl Pais. 2011. Four arrests as Bilbao ETA cell is smashed [cited 18 July 2015]. Available from

http://elpais.com/m/elpais/2011/03/01/inenglish/1298960445_850210.html

xlvi Think Spain. 2009. Protest in Palmanova over ETA attack [cited 18 July 2015]. Available from

http://www.thinkspain.com/news/versionimprimir.asp?x=34tger634sdg34&y=5346345645634&CodNoticia=16892

xlvii The Guardian. 2009. Dozens injured in Spain car bomb blast [cited 18 July 2015]. Available from

http://www.theguardian.com/world/2009/jul/29/suspected-car-bomb-explodes-spain

xlviii Radio France Internationale. 2010. Zapatero blames Eta for French police killing [cited 18 July 2015]. Available from

http://www.english.rfi.fr/europe/20100317-policeman-killed-suspected-eta-gunmen

xlix BBC. 2013. Kurdish PKK co-founder Sakine Cansiz shot dead in Paris [cited 18 July 2015]. Available from

http://www.bbc.com/news/world-europe-20968375

l Belfast Telegraph. 2015. Man (53) arrested over Tommy Crossan Good Friday murder [cited 18 July 2015]. Available from

http://www.belfasttelegraph.co.uk/news/northern-ireland/man-53-arrested-over-tommy-crossan-good-friday-murder-30925410.html

li Red Orbit. 2006. Bomb attack against Greek minister wrecks cars [cited 18 July 2015]. Available from

http://www.redorbit.com/news/general/519628/bomb_attack_against_greek_minister_wrecks_cars/

lii The New York Times. 2007. U.S. Embassy in Athens Is Attacked [cited 18 July 2015]. Available from

http://www.nytimes.com/2007/01/12/world/europe/12cnd-greece.html

liii Reuters. 2009. Gunmen kill Greek anti-terrorist policeman [cited 18 July 2015]. Available from

http://www.reuters.com/article/2009/06/17/us-greece-shooting-idUSTRE55G0RS20090617

liv BBC. 2010. Athens bomb kills Afghan boy and injures two [cited 18 July 2015]. Available from

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8592105.stm

lv Lidovky. 2010. Za žhářským útokem stojí anarchisté, tvrdí řecká ambasáda [cited 18 July 2015]. Available from

http://www.lidovky.cz/za-zharskym-utokem-stoji-anarchiste-tvrdi-recka-ambasada-pz1-/zpravy-domov.aspx?c=A100429_092745_ln_domov_kim

lvi Antifa. 2010. Došlo mailem: prohlášení k útoku na Řeckou ambasádu [cited 18 July 2015]. Available from

http://www.antifa.cz/content/doslo-mailem-prohlaseni-k-utoku-na-reckou-ambasadu

lvii Keep Talking Greece. 2010. Marfin Bank executives found guilty of manslaughter of 3 bank employees during anti-austerity arson [cited 18 July 2015]. Available from

http://www.keeptalkinggreece.com/2013/07/23/marfin-bank-executives-found-guilty-of-manslaughter-of-3-bank-employees-during-anti-austerity-arson/

lviii Massachusetts Institute of Technology. 2013. 2010 protests [cited 18 July 2015]. Available from

http://ocw.mit.edu/courses/political-science/17-581-riots-rebellions-revolutions-spring-2013/exams/MIT17_581S13_Quiz.pdf

lix The Guardian. 2010. Parcel bomb kills Greek security minister's aide [cited 18 July 2015]. Available from

http://www.theguardian.com/world/2010/jun/25/greece-bomb-kills-security-minister-aide

lxGR Reporter. 2010. The police discovered the two main housings of the Sect of revolutionaries [cited 18 July 2015]. Available from

http://www.grreporter.info/en/police_discovered_two_main_housings_sect_revolutionaries/3759

lxi BBC. 2012. Anarchists 'shot nuclear boss Roberto Adinolfi'

http://www.bbc.com/news/world-europe-18036388

lxii The Guardian. 2013. Golden Dawn shooting survivor could hold clues to identities of killers [cited 18 July 2015]. Available from

http://www.theguardian.com/world/2013/nov/03/golden-dawn-shooting-survivor-witnessed-killings

lxiii GR Reporter. 2015. The Lernaean Hydra of terrorism [cited 18 July 2015]. Available from

http://www.grreporter.info/en/lernaean_hydra_terrorism/12202

lxiv The Telegraph. 2009. Animal rights militants target Novartis pharmaceutical boss Daniel Vasella [cited 18 July 2015]. Available from

http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/5977454/Animal-rights-militants-target-Novartis-pharmaceutical-boss-Daniel-Vasella.html

 

Nahlásit chybu v článku


Související články

Podoba válek v 21. století: Terorismus

Článek o možném rozšíření válek do vesmíru nás zanesl do trochu vzdálenější budoucnosti. Ale ...

Terorismus

V souvislosti s článkem o možných podobách terorismu v budoucnosti se v diskusi jeden ...

Rusko připravuje nový protiteroristický zákon

Rusko připravuje přijetí nových protiteroristických zákonů. Cílem je dát větší pravomoci ruským ...

Čištění Gazy od teroristů si vyžádalo dvě stě životů

Sirény znějí po několik dní nad mnohými městy v Izraeli, lidé se i tak snaží dále pokračovat ve ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • KOLT
  15:10 21.08.2015

  S takovouhle právní logikou byste mohl vést ozbrojenou vzpouru proti státu, protože není schopen zajistit vaše právo na soukromý majetek, když nedokázal najít zloděje vašeho ...Zobrazit celý příspěvek

  S takovouhle právní logikou byste mohl vést ozbrojenou vzpouru proti státu, protože není schopen zajistit vaše právo na soukromý majetek, když nedokázal najít zloděje vašeho mobilu, který jste vám vypadl z kapsy...Skrýt celý příspěvek

 • Blake
  00:29 21.08.2015

  GAVL, ked pisete
  "Lidé , kteří svou činností zapříčiňují okupaci Evropy cizími etniky, či s ní sympatizují nejsou nevinní."

  Iste tym myslite prevadzacov, ze?

  GAVL, ked pisete
  "Lidé , kteří svou činností zapříčiňují okupaci Evropy cizími etniky, či s ní sympatizují nejsou nevinní."

  Iste tym myslite prevadzacov, ze?

 • GAVL
  23:52 20.08.2015

  dle ženevské úmluvy Ochrana civilních objektů - vojenské objekty – jen ty, které jsou: - účinným příspěvkem k vojenským akcím a - jejichž ...Zobrazit celý příspěvek

  dle ženevské úmluvy
  Ochrana civilních objektů

  - vojenské objekty – jen ty, které jsou:

  - účinným příspěvkem k vojenským akcím a

  - jejichž destrukce, obsazení, neutralizace je v danou dobu zjevnou vojenskou výhodou [50]

  - civilní objekt – každý jiný objekt

  - při pochybnosti, zda objekt s obvykle civilním účelem (škola, dům, kostel, továrna, instalace) je využíván k podpoře válečných akcí, pokládá se za civilní

  - žádný civilní objekt nesmí být předmětem útoku

  - historické památky, umělecká díla, bohoslužebné budovy – nesmí být předmětem útoku, či jiných nepřátelských činů (vandalizmus), ale ani využity k podpoře válečného úsilí

  Útok na vládní čtvrť mu zajistil vojenskou výhodu pro následný útok na ostrově.
  Vládní budovy jsou zjevným přínosem pro ty kteří vládnou a zapříčiňují migrační vlnu, či proti ní záměrně nic nedělají jakožto pátá kolona za druhé světové války.
  Pokud se v Evropě vytvoří síla proti migraci , která migranty vymete včetně všech multikulturů , budou jeho útoky překvalifikovány jako odbojové.Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  22:15 20.08.2015

  Vládní čtvrť není civilní cíl? NTMPSR! I ten tábor mladých socialistů byl civilní cíl. Nicméně adresné vraždění "těch, co za to jednou možná budou moct" má alespoň jakous "logiku" ...Zobrazit celý příspěvek

  Vládní čtvrť není civilní cíl? NTMPSR! I ten tábor mladých socialistů byl civilní cíl. Nicméně adresné vraždění "těch, co za to jednou možná budou moct" má alespoň jakous "logiku" a šlo by jej označit skutečně pouze za extremismus. Naproti tomu neadresné odpálení bomby, které mohlo klidně zabít pošťačku či popeláře, není nic jiného než terorizmus.Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  11:22 20.08.2015

  Když čtu nacionalistické sračky některých zdejších přispěvatelů, z nichž je cítit obdiv Breivikovým tezím o cizácích v Evropě, nebo když vIdím nacionalistická netáhla na našich ...Zobrazit celý příspěvek

  Když čtu nacionalistické sračky některých zdejších přispěvatelů, z nichž je cítit obdiv Breivikovým tezím o cizácích v Evropě, nebo když vIdím nacionalistická netáhla na našich náměstích mávat českou vlajkou "jakože jsou proti islámu", hned se mi vybaví jak ještě nedávno titíž nacionalisté pěli oslavné ódy na islamisty, mudžahedíny a vůbec veškeré muslimské bojovníky proti USA, Izraeli a Evropě. Bohužel mají lidé krátkou paměť. O kousek vedle na tomto serveru je článek "Talibán má nové vedení". Když jej přečtete, narazíte na zmínku, že nový vůdce Mansur má své vzory a oblíbence a jedním z nich je (byl - už ho Američani dostali) Abu Musab az-Zarqawi tzv. "přemožitel nevěřících". Přečtěte si prosím, co o něm napsali v roce 2006 čeští nacionalisté (titiž co dne organizují demonstrace proti islámu) článek se jmenoval "Byl důsledným synem své kultury, byl hrdinou" - a čeští nacionalisté jej publikovali 11. 6. 2006. Pár citací, abyste viděli že mentalita nacionalistů, Breiviků a jim podobných má mnohem blíž k té islamistické, než křesťanské, kterou se tak ohánějí a taky je to dobrá připomínka toho, jací převlékači kabátů čeští nacionalisté jsou:

  Citace:
  "Nehledat, co nás rozděluje, ale to, co nás spojuje. Například forma boje abú-Músi Zarkávího vůči současným bestiím světa. Kýmsi" řízená US-soldateska prostě nemá právo diktovat ani muslimům, ani Evropě, co si zamane. Jsme ve válce, kde není nikdo civilistou. Za civilní budovu nepovažuji Pentagon, stejně tak dům Ehuda Olmerta."

  Nebo:
  "Jistě mnoho z nás muselo před osobním příkladem abú-Músi ucítit, že o boji, kterým on skutečně žil, my zatím jenom sníme. O boji proti celosvětové okupační vládě. O boji proti nepříteli, jehož dosazený gubernátor je přítomen i v každém našem městě."

  A ideová perla na závěr:
  "Přiznejme si svou regionální neschopnost. Snad prozatímní neschopnost. Globální nepřítel ohrožující arabské Zarkávího i naše kulturní prostředí je přitom stejný. A nepřítel mého nepřítele je prostě mým přítelem. I v tradicích českého ultrapravičáctví bychom nalezli významné osobnosti, které se k islámu neobracely zády."
  ....
  Aby to nezapadlo, ocituji poslední větu znovu:
  "I v tradicích českého ultrapravičáctví bychom nalezli významné osobnosti, které se k islámu neobracely zády."Skrýt celý příspěvek

 • GAVL
  00:44 20.08.2015

  leviathan bomba o které mluvíte byla umístěna ve vládní čtvrti, nikoli v obchoďáku či podobně jak by mohlo vyznít vaše označení v centru Osla osobně uznávám jen jedinou ...Zobrazit celý příspěvek

  leviathan
  bomba o které mluvíte byla umístěna ve vládní čtvrti, nikoli v obchoďáku či podobně jak by mohlo vyznít vaše označení v centru Osla

  osobně uznávám jen jedinou definici pro terorismus a to
  Terorismus je metoda použití síly či hrozby silou prováděná skrytými jednotlivci, skupinami nebo státem podporovanými aktéry. Akt násilí je zaměřen proti nevinným osobám nebo civilním cílům. Hlavním účelem teroristického aktu je vyvolat pocit strachu. Vedlejším účelem může být upoutání pozornosti (tzv. propaganda činem), nebo získání dílčích výhod či ústupků ze strany atakovaného aktéra. Konečným cílem terorismu je politická změna.

  Lidé , kteří svou činností zapříčiňují okupaci Evropy cizími etniky, či s ní sympatizují nejsou nevinní.
  vládní čtvrť též nesplňuje definici civilní cíl
  civilní cíl je např. škola, obytná budova , obchodní centrum, knihovna, kino atd.
  Norsko má svou tradici kolaborujících vládnoucích špiček např. události za druhé světové jsou jasným příkladem.Skrýt celý příspěvek

 • logik
  15:20 19.08.2015

  Zařazení Brevika mezi teroristy závisí na definici terorismu. Pokud se to definuje jako "propagace extrémistických názorů pomocí násilí na civilním obyvatelstvu", pak terorista ...Zobrazit celý příspěvek

  Zařazení Brevika mezi teroristy závisí na definici terorismu. Pokud se to definuje jako "propagace extrémistických názorů pomocí násilí na civilním obyvatelstvu", pak terorista je.

  Pokud se to definuje úžeji jako "někdo, kdo prosazuje své požadavky pomocí násilí na civilním obyvatelstvu", pak Brevik terorista není, protože on se nesnažil si něco svým činem vymoci.

  Mezi námi, u takovéto zrůdnosti se mi ale zdá vcelku jedno, jakou definici a z toho jaké pojmenování pro ten čin použijeme....Skrýt celý příspěvek

 • RiMr71
  14:48 19.08.2015

  SOuhlasím s tím, že je Breivik terorista a myslím si, že si ho současná (a minulá) socialistická multikulti EU vyrobila. Breivik je jeden z těch magorů, o kterých by nikdy nikdo ...Zobrazit celý příspěvek

  SOuhlasím s tím, že je Breivik terorista a myslím si, že si ho současná (a minulá) socialistická multikulti EU vyrobila. Breivik je jeden z těch magorů, o kterých by nikdy nikdo neslyšel, kdyby Norsko a jiné státy nevyvolávaly svými činy až zoufalství a touhu (a často zrůdnou) "s tím něco udělat". Někdo jen nadává, jiný "jde do toho". Tak jako (podle mého názoru, respektuju jiný) byl Palach Magor a produkt své doby a státu, tak i Breivik.
  Nebyl poslední. Ještě se budou dít věci...Skrýt celý příspěvek

 • leviathan
  08:34 19.08.2015

  Separatisticky terorizmus je lokalna zalezitost. Nikto v Prahe sa nemusi bat utokov ETA, IRA ci Korzicanov. 90% obyv. EU je uplne v klide a ziadny separatisticky terorizmus sa ich ...Zobrazit celý příspěvek

  Separatisticky terorizmus je lokalna zalezitost. Nikto v Prahe sa nemusi bat utokov ETA, IRA ci Korzicanov. 90% obyv. EU je uplne v klide a ziadny separatisticky terorizmus sa ich netyka.
  Lavicovy terorizmus sa takmer vyhradne obmedzuje na Grecko - 80% utokov. Ojedinele v ITA a ESP. Cize zasa je to lokalna zalezitost.
  Nabozensky terorizmus sa vsak tyka celej EU. Kedze 99% nabozenskeho terorizmu tvori islamsky teorizmus - cize cela kapitola nabozensky terorizmus sa moze premenovat na islamsky ter. - a islam je rozlezeny po celej EU - nitko nevie kedy a kde pride k utoku. Kludne to moze byt zajtra v Prahe, ci v Bratislave. Preto su vsetci najviac vystraseni z islamskeho teorizmu a preto je synonymom teroristu moslim v rucniku.Skrýt celý příspěvek

 • leviathan
  08:28 19.08.2015

  GAVL : Breivik neni terorista?? To myslite vazne?? Takze odpalit bombu v aute v centre Osla nie je terorizmus?? Preberte sa chlape!!

  GAVL : Breivik neni terorista?? To myslite vazne?? Takze odpalit bombu v aute v centre Osla nie je terorizmus?? Preberte sa chlape!!

 • GAVL
  07:43 19.08.2015

  Breivik není terorista, ale extremista (dnešní migrační vlna ukazuje , že zas tak extrémní nebyl ve svém konání on , jako spíše ti co nic nedělají aby to zastavili). Spíše bych ho ...Zobrazit celý příspěvek

  Breivik není terorista, ale extremista (dnešní migrační vlna ukazuje , že zas tak extrémní nebyl ve svém konání on , jako spíše ti co nic nedělají aby to zastavili). Spíše bych ho nazval atentátníkem. Jeho čin směřoval proti konkrétní skupině obyvatelstva, která se sdružila na ostrůvku na základě politické příslušnosti či přesvědčení. Nebyli to lidé , kteří by jednou za čtyři roky bezmyšlenkovitě hodili lístek do urny a byli napadeni např. při cestě do práce.
  Hnutí, které napadl se aktivně podílelo na vytváření základů pro migrační vlnu, které nyní čelíme.Skrýt celý příspěvek

 • MacGyver
  15:36 18.08.2015

  Jo to beru. Moje nepozornost. Možná by bylo lepší brát v potaz celý Schengenský prostor. Berte jako námět na pokračování článku.

  Jo to beru. Moje nepozornost. Možná by bylo lepší brát v potaz celý Schengenský prostor. Berte jako námět na pokračování článku.

 • Sayn
  14:11 18.08.2015

  Breivik nevypadl, Norsko není v EU, proto se do statistik nezapočítává.

  Breivik nevypadl, Norsko není v EU, proto se do statistik nezapočítává.

 • Vrata
  11:28 18.08.2015

  McGyver: mate pravdu, Breivik vypadl. Vzhledem k tomu, ze je razen tusim do pravicaku by to zmenilo srovnani jednotlivych typu terorismu.

  McGyver: mate pravdu, Breivik vypadl. Vzhledem k tomu, ze je razen tusim do pravicaku by to zmenilo srovnani jednotlivych typu terorismu.

 • MacGyver
  10:56 18.08.2015

  Na první pohled to vypadá, že si s tím dal někdo práci. Nicméně chybí celkový přehled. Počet objetí. Vyčíslení škod na majetku, atd. Vztahovat počet útoků na počet zatčených ...Zobrazit celý příspěvek

  Na první pohled to vypadá, že si s tím dal někdo práci.

  Nicméně chybí celkový přehled. Počet objetí. Vyčíslení škod na majetku, atd.

  Vztahovat počet útoků na počet zatčených je jen část skutečnosti a bez vztahu k dalším datům, nemá valný vypovídací význam.

  V přehledu útoků mi chybí například taková maličkost jako léto 2011 - Norsko - Anders BreivikSkrýt celý příspěvek

 • Vrata
  10:26 18.08.2015

  Hezka je ta definice pravicoveho extremismu/terorismu: Pravicové: ........, jehož kořeny můžeme nejčastěji najít v ideologii národního socialismu. Take jeho rozsah je, zda se, ...Zobrazit celý příspěvek

  Hezka je ta definice pravicoveho extremismu/terorismu:
  Pravicové: ........, jehož kořeny můžeme nejčastěji najít v ideologii národního socialismu.

  Take jeho rozsah je, zda se, zanedbatelny ve srovnani s nabozenskymi fanatiky, separatisty a levicaky.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...