TITUS – novinka pro českou armádu získává konkrétní podobu

TITUS – novinka pro českou armádu získává konkrétní podobu
TITUS / TDV (Zvětšit)

V minulém roce česká vláda schválila pořízení 62 kusů obrněných vozidel TITUS. Armáda České republiky tak v blízké době dostane do své výzbroje zcela novu kolovou platformu, která je navíc po desítkách let útlumu českého zbrojního průmyslu v této oblasti opět výsledkem práce českých konstruktérů a výrobců.

V červnu roku 2019 Ministerstvo obrany zadalo zakázku na 62 obrněných vozidel TITUS (Tactical Infantry Transport & Utility System) na podvozku Tatra pro českou armádu, a to ve verzích Kolové obrněné vozidlo velitelsko-štábní (KOVVŠ), Kolové obrněné vozidlo spojovací (KOVS) a Místo koordinace palebné podpory (MKPP). Zakázka představuje částku okolo 6 miliard korun a armáda pro své potřeby konkrétně obdrží 6 kusů KOVVŠ společně se šesti pracovišti štábu (PŠ), 36 kusů vozidel KOVS a 20 kusů vozidel verze MKPP. Česká armáda tak po desítkách let do své výzbroje opět zařadí kolové obrněné vozidlo vzniklé v Česku a na českém podvozku. Zatím poslední obrněnou kolovou techniku vyvinutou a vyrobenou na našem území s domácím podvozkem, která se dostala do výzbroje československých nebo českých ozbrojených sil, představovaly obrněné transportéry OT-64 SKOT a houfnice DANA pocházející ze 60. a 70. let. 

Začátky projektu, v jehož rámci vozidlo TITUS vznikalo, se datují do roku 2010. Základní verze TITUSu (obrněný transportér) je výsledkem spolupráce kopřivnického podniku Tatra Trucks a francouzské korporace Nexter Systems. V podobě obrněného transportéru se TITUS poprvé odborné veřejnosti představil na veletrhu DSEI v roce 2013, vývoj však pokračoval dál. Nejnovější speciální verze určené pro AČR jsou již výsledkem spolupráce hned několika českých firem. Hlavním systémovým integrátorem projektu je kopřivnický podnik Tatra Defence Vehicle (TDV), který má na starosti vývoj speciálních nástaveb, jejich výrobu a kompletaci celých vozidel. Automobilka Tatra Trucks dodá podvozkové platformy, pardubická společnost Retia projektuje elektronické systémy a zajistí jejich integraci do jednotlivých druhů vozidel. Elektronické systémy zahrnují například IT komponenty, spojovací a komunikační prostředky pro utajené a neutajené hlasové a datové spojení, diagnostické systémy, navigační systémy atd. Koncovým dodavatelem pro armádu bude společnost Eldis.

TDV vyrobí celkem 7 prototypů, z toho jeden bude určen pro balistické a výbuchové zkoušky, další pak absolvují podnikové, kontrolní a vojskové zkoušky. Dodávky sériových vozidel pro armádu jsou naplánovány na roky 2022 a 2023. V první fázi se na výrobě vozidel bude podílet i francouzský partner Nexter Systems, který vozidla TITUS nabízí na zahraničních trzích. V dalších fázích výroba nástaveb i kompletace vozidel a integrace speciálního vybavení a elektroniky přejde plně do gesce kopřivnického podniku TDV. Ten v současné době vyrábí pro AČR i speciální velitelsko-štábní a spojovací verze vozidel Pandur II a zahájil výrobu pancéřovaných kabin pro vozidla Tatra. Díky tomu a projektu TITUS se tak TDV mění z konstrukčně-projektové firmy se servisními kapacitami v plnohodnotný výrobní podnik. V této souvislosti TDV také postupně nakoupí nové výrobní technologie.


KOVS operátoři; větší foto / TDV

Obrněné TITUSy nahradí nákladní automobily

TITUSy ve speciálních verzích budou u brigád pozemních sil AČR plnit podpůrné úkoly a nahradí několik již zastaralých systémů, které jsou instalovány na různých platformách. Ve většině případů jde navíc o nechráněná vozidla v podobě nákladních automobilů. TITUS tak přinese sjednocení vozového parku, a především mnohem vyšší úroveň ochrany posádek a elektronického i komunikačního vybavení důležitého pro činnost jednotek. Díky své koncepci a podvozku Tatra vozidla TITUS disponují velmi dobrými jízdními vlastnostmi, a to jak v těžkém terénu, tak na běžných komunikacích a nemají žádná omezení ani pro normální silniční provoz.  

Speciální TITUSy ve verzích KOVVŠ (s pracovišti štábu) a KOVS budou sloužit ve všech brigádách armády, verzi MKPP dostane 13. dělostřelecký pluk. Varianta KOVVŠ bude sloužit při rozhodovacích procesech velitelů na stupni prapor i brigáda během řízení boje a zefektivní proces velení a řízení podřízených prvků. Varianta KOVS je určena pro zajištění podpory a interoperability systémů velení a řízení na brigádní a praporní úrovni. Varianta MKPP bude zabezpečovat spojení a datovou komunikaci s podřízenými dělostřeleckými předsunutými pozorovateli, dělostřeleckými průzkumnými prostředky i dělostřeleckými oddíly a také bude sloužit pro koordinaci palebné podpory dělostřelectva a ostatních prostředků mechanizovaných jednotek AČR na brigádní a praporní úrovni. Vzhledem ke svému určení nebudou vozidla TITUS disponovat žádnou integrální výzbrojí, pouze u střešního průlezu velitele bude mít své místo lafeta pro instalaci lehkého pěchotního kulometu Minimi pro vlastní obranu, jako je tomu u vozidel KOVS a KOVVŠ Pandur II.


TITUS KOVS; větší foto / TDV


TITUS KOVS; větší foto / TDV

TITUS patří do kategorie vozidel MRAV (Multi-Role Armoured Vehicle), jež se vyznačují silným pancéřováním a vysokým stupněm ochrany posádky, ale zároveň přes svou hmotnost mají velmi dobrou mobilitu a průchodivost těžkým terénem. Oproti původnímu provedení TITUSu v podobě obrněného transportéru, které bylo v posledních letech k vidění na několika akcích a veletrzích, mají všechny tři speciální verze pro AČR zásadně upravenou a unifikovanou nástavbu, která je výsledkem práce konstruktérů podniků TDV a Retia. Ve srovnání s verzí obrněný transportér budou mít TITUSy KOVVŠ, KOVS a MKPP zvýšenou střechu prostoru operátorů, zvětšený průlez velitele, prvky pro integraci stabilizačních opěr a zcela nový systém upevňovacích prvků v interiéru vozidla a další úpravy. Na střeše jsou nově navrženy úložné prostory pro speciální vybavení a integraci systémů klimatizace a chlazení rušiče.

Nástavba je svařená z pancéřovaného plechu, zvnějšku je opatřená pancéřovanými deskami, přičemž vnitřní stěny jsou obloženy kompozitními materiály (tzv. spall linerem). Konstrukce TITUSu umožňuje vytvořit vozidlo s odolností úrovně 1 až 4 dle normy STANAG 4569. V případě všech tří speciálních verzí pro AČR byla zvolena protiminová odolnost úrovně 3a a balistická úrovně 3, přičemž pancéřovaná okna vykazují stejnou míru odolnosti. Celková délka všech tří verzí se bude blížit 8 m, šířka činí cca 2,7 m a výška 3,4 m bez anténních systémů. Konstrukce a vnější rozměry všech tří verzí vozidla TITUS pro AČR umožňují jejich přepravu po českých železnicích bez omezení, stejně tak i na palubách taktických transportních letounů NATO pro danou hmotnostní kategorii.


Pohonná jednotka a transmise; větší foto / TDV

Tatrovácký podvozek a moderní vybavení

Základní platformu představuje třínápravový podvozek Tatra T 815-7M0B31.262 s rozvorem 2550 + 2550 mm. Podvozek tvoří centrální nosná roura s výkyvnými nezávisle zavěšenými polonápravami se vzduchovým odpružením a pomocným rámem, k němuž je přímo namontována pancéřovaná karoserie. Hnaná jsou všechna kola, jež jsou opatřena redukcemi, vnitřními dojezdovými obručemi (runflat) a systémem centrálního huštění. První a třetí náprava jsou řiditelné, natočení kol třetí nápravy může být maximální do rychlosti 10 km/h, do rychlosti 45 km/h se progresivně redukuje, nad 45 km/h je řízení blokováno, lze jej ale zablokovat kdykoliv pomocí spínače z místa řidiče. Kola jsou opatřena vzduchovými bubnovými brzdami s ABS. Stejně jako u nákladních automobilů Tatra lze i u TITUSu vyvěsit polonápravy pro odtah v podvěsu nebo při zničení či poškození kola anebo poloosy.

K pohonu speciálních verzí TITUSu pro AČR bude sloužit vznětový řadový vodou chlazený šestiválec Cummins ISM o zdvihovém objemu 10 824 cm3 s turbodmychadlem a chlazením plnícího vzduchu o výkonu 373 kW a točivém momentu 2 102 Nm. Převodové ústrojí bude tvořit plně automatická šestistupňová převodovka Allison a dvoustupňová přídavná převodovka Tatra. Maximální rychlost bude omezena na 90 km/h, dojezd díky palivové nádrži s kapacitou 360 l dosáhne hodnoty až 800 km. Co se týče překonávání překážek, TITUS díky tatrováckému podvozku překoná příkopy o šířce až 1,6 m a přebrodí vodní překážky bez přípravy do hloubky 1,2 m. Při zapnutém řízení zadní nápravy činí minimální poloměr otáčení 6,5 m. Nejvyšší technicky přípustná hmotnost je 30 t, přičemž bojová váha se bude pohybovat dle jednotlivých variant mezi 26 až 27 tunami.


TITUS MKPP; větší foto / TDV


TITUS MKPP; větší foto / TDV

Velitelsko-štábní a spojovací verze dostanou automatický systém nivelace pro stabilizaci vozidla pomocí opěr napojených na hydraulický okruh. Systém nivelace je nově vyvíjen tak, aby bylo možné vozidla stabilizovat ve velmi krátkém čase a přímo z interiéru vozidla. TITUSy KOVS a KOVVŠ budou také vybaveny na zádi umístěným vysouvacím anténním stožárem. Verze MKPP vzhledem ke svému zaměření bude stožár i hydraulické opěry a nivelizační systém postrádat. Jak již bylo řečeno, společně se šesti TITUSy verze KOVVŠ armáda obdrží také šest pracovišť pro činnost štábu, podobně jako tomu je v případě nových velitelsko-štábních pandurů. Ty dodá pardubická Retia a jde o speciální nafukovací stany o rozměrech 8 × 5,7 × 3 m s kapacitou 10 pracovišť s počítačovými terminály. Pomocí nich bude možné rozšířit počet příslušníků štábu nadřazených velitelských stupňů přímo v poli. 

Speciální TITUSy určené pro AČR budou vybaveny nově vyvinutou pomocnou napájecí jednotkou (APU), kterou vyvíjí TDV společně se zahraničním dodavatelem. Klimatizační systém prostoru posádky bude napájen volitelně ze tří zdrojů – prostřednictvím motoru vozidla, z pomocné napájecí jednotky nebo může být napojen na vnější třífázovou síť. Posádka bude mít k dispozici i přetlakový filtroventilační systém s ochranou proti účinkům zbraní hromadného ničení a nezávislé topení. Vozidla dostanou také elektronické rušiče proti dálkově ovládaným nástražním výbušným zařízením.

K bezpečnosti provozu a komfortu osádky přispěje i moderní vnější LED osvětlení. Vnější povrchová úprava vozidla provedená polyuretanovým nátěrem odstínu khaki s naznačenými konturami kamufláže zajistí ochranu vozidla před povětrnostními vlivy i korozí, navíc ale odolá i účinkům bojových otravných látek a dekontaminačních prostředků. Nátěr má také funkci maskovací, a to nejen ve viditelné, ale i infračervené části spektra. Všechna vozidla budou navíc dodávána s trvalým vnějším maskováním ve vzorech lesní (pro letní provoz) a zimní. Součástí vezené výbavy pak budou i tři maskovací dílce k dodatečnému domaskování vozidel při stání na místě.

Nahlásit chybu v článku


Související články

Armáda ČR pořídí šest desítek obrněných vozidel TITUS na podvozku TATRA

Vláda České republiky v pondělí 24. 7. 2017 schválila zakázku na pořízení obrněných vozidel TITUS ...

Samohybný minomet Pandur II 8×8 – přání, skutečnost a filozofie zbraní

Zbraň není pouhá neživá „kupa techniky“ s obmyšlenými takticko-technickými vlastnostmi. Má svoji ...

Bulharský tender hodí rukavicu slovenskej Vydre, súčasťou víťaznej ponuky môže byť Titus

V Bulharsku prebieha program prezbrojenia, na ktorý je v rokoch 2017-2029 vyčlenených zhruba 1,75 ...

Nové speciální Pandury II pro AČR ve vojskových zkouškách

V lednu 2017 podepsalo Ministerstvo obrany ČR s podnikem Tatra Defence Vehicle smlouvu na ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • Storm
  14:06 21.04.2020

  Hurvo: Blahozelam bratom cechom ku kupe tatrapanu :D Trvalo to sice 27 rokov ale nakupili ste uz aj vy. :D Hurvajz, ty jsi dobrý srandista... To jako vážně chceš srovnávat ...Zobrazit celý příspěvek

  Hurvo:
  Blahozelam bratom cechom ku kupe tatrapanu :D Trvalo to sice 27 rokov ale nakupili ste uz aj vy. :D

  Hurvajz, ty jsi dobrý srandista... To jako vážně chceš srovnávat Tituse a Tatrapan? Když pominu to že jsou to vozidla úplně jiného druhu a koncepce... Tak Titus je MRAP s poměrně těžkým pancéřováním, navíc modulárním, zatímco Tatrapan je lehce pancéřovaný náklaďák, který mám podezření je pancéřovaný jen náhodou a to jen kvůli tomu, že v té fabrice co ho vyráběli neuměli uválcovat tečí plechy... Asi bych měl dodat, že Tatrapan se mi vždycky líbil a to i přes fakt, že je to plechovka do které naděláš džuzny i průpiskou, pokud se s ní trošku rozběhneš... Píšu to samozřejmě všechno s nadsázkou a stejnou jízlivostí, jako ty tvůj výše uvedený nesmysl...Skrýt celý příspěvek

  • Jura99
   08:34 22.04.2020

   Tak Tatrapan je stejný jako Titus, 2A42 je jako Mk44, F-16 je nejmodernější stíhačka, Patria AMVXP může mít starý dizajn, BVP-M má vyhovující vlastnosti. Takže ten Tatrapan přece ...Zobrazit celý příspěvek

   Tak Tatrapan je stejný jako Titus, 2A42 je jako Mk44, F-16 je nejmodernější stíhačka, Patria AMVXP může mít starý dizajn, BVP-M má vyhovující vlastnosti. Takže ten Tatrapan přece zapadá do jejich sbírky sebeklamů :-).Skrýt celý příspěvek

   • tryskac
    12:35 22.04.2020

    Ved konečne sú zavreté hranice a ti hnusni cizaci vám tam nechodia kaziť český sen..

    Ved konečne sú zavreté hranice a ti hnusni cizaci vám tam nechodia kaziť český sen..

    • flanker.jirka
     21:48 22.04.2020

     tryskac
     no počkej, Andreje jste tu zapomněli :-)
     ...říká se že každý národ má svého ko..ta, jen my češi máme i toho vašeho slovenského a hned ve vládě

     tryskac
     no počkej, Andreje jste tu zapomněli :-)
     ...říká se že každý národ má svého ko..ta, jen my češi máme i toho vašeho slovenského a hned ve vládě

     • tryskac
      01:08 23.04.2020

      Keďže p. Babis splnil zákonné podmienky účasti vo voľbách do ČR parlamentu (český obcan, slovenskej národnosti) a tuším 30%volicov si ho zvolilo, tak sa obávam, že je všetko v ...Zobrazit celý příspěvek

      Keďže p. Babis splnil zákonné podmienky účasti vo voľbách do ČR parlamentu (český obcan, slovenskej národnosti) a tuším 30%volicov si ho zvolilo, tak sa obávam, že je všetko v poriadku, český národ rozhodol. Ale nerad by som sa rypal do politiky, ešte k tomu za hranice..Skrýt celý příspěvek

     • Gibon
      11:17 23.04.2020

      Tak tak. Každý národ má svojho ko..ta. To že ste si ho zvolili za premiera takého bastarda, bývaleho ŠTBaka, podvodníka z eurofondami nastavuje zrkadlo Vašej spoločnosti. Nie ...Zobrazit celý příspěvek

      Tak tak. Každý národ má svojho ko..ta.
      To že ste si ho zvolili za premiera takého bastarda, bývaleho ŠTBaka, podvodníka z eurofondami nastavuje zrkadlo Vašej spoločnosti. Nie našej. U nás ten človek kariéru neurobil.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      12:02 23.04.2020

      Pravda, u vás urobili kariéru jiní ptáčkové. Nejspíš byl Babiš na slovenské poměry moc měkkej.

      Pravda, u vás urobili kariéru jiní ptáčkové. Nejspíš byl Babiš na slovenské poměry moc měkkej.

     • Jura99
      14:17 23.04.2020

      Gibon: to vtipkuješ že ? Ještě neskončil soud s tím vaším Kočnerem, který byl zjevně vlastníkem celé slovenské republiky. Přinejmenším pár stovek státních úředníků i na vysokých ...Zobrazit celý příspěvek

      Gibon: to vtipkuješ že ? Ještě neskončil soud s tím vaším Kočnerem, který byl zjevně vlastníkem celé slovenské republiky. Přinejmenším pár stovek státních úředníků i na vysokých pozicích skákalo, jak on pískal. To je naprosto nevídané.Skrýt celý příspěvek

     • Gibon
      23:05 23.04.2020

      Scotty: Tocis to, od smeru, ktory ti nevyhovuje. Otazka nestoji, ze my sme mali este horsich. Ak nadavas na Babisa a pripominas jeho zahranicny povod, nasledne musis spytovat ten ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty: Tocis to, od smeru, ktory ti nevyhovuje. Otazka nestoji, ze my sme mali este horsich. Ak nadavas na Babisa a pripominas jeho zahranicny povod, nasledne musis spytovat ten narod, ktory ho dostal do uradu.
      Inak je velmi priznacne pre Čechov hladat problem inde. Ci Husak, Dubcek, teraz Andrej. Akurat pri Masarykovi jeho slovensky povod zamlcujete a cast publika je schopne sa hadat, ze bol Čech. Kebyze este Moravak. Ale priamo Čech.
      Zatial co na SVK nikto nepripomina, ze a Beneš, Gotwald, Novotny - Cesi...
      Ale to uz sme ďaleko. Jednoducho to, že je taky bastard a Slovak v urade premiera, je na sociologicky vyskum ceskej spolocnosti, nie tej slovenskej.

      A teda síce sme ešte ŠTBáka ani obvineného za premiera nemali, ale tak, asi teda boli makki. To ze sme mali premierov, ktorí mali byt obvineni, to je uz ina pesnicka. V kazdom pripade, aj v tomto ste nas predbehli :-DDD

      Jura99: nevtipkujem. Kočner už sedí. Kedy bude Andrej? To práve súvisí s tým ko..ta najdes vsade. Ide o to, ako sa s tym vysporiadas.
      Ak vsak mate taky prolem s Andrejom ako Slovakom, musite si odpovedat, co je u Vas zle. Vy ste ho zvolili, cudzinca. Do tak vysokeho postu. Hladat problem za hranicami je proste chybne. Ja ked pocuvam prizenencov do nasej rodiny v ČR, mladych ludi, jak ho obhajuju. Niekedy zasnem. Fico, Mečiar postavili svoj úspech na dochodcoch, ale nikto mladi sa k nim nikdy nepriznaval. Aj ked ich tajil, no bola to hanba.Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      07:10 24.04.2020

      Gibon: národnost řešíte vy, nás příliž nezajímá, pokud dotyčná skupina neobtěžuje ty druhé, docela populární jsou u nás třeba Vietnamci, moc populární nejsou romští Slováci. Za ...Zobrazit celý příspěvek

      Gibon: národnost řešíte vy, nás příliž nezajímá, pokud dotyčná skupina neobtěžuje ty druhé, docela populární jsou u nás třeba Vietnamci, moc populární nejsou romští Slováci. Za federace jste kritiku brali nacionálně, když kritizovaný byl Slovák, tak to bylo podle vás kvůli tomu. O Masarykovi nikdo nezamlčuje, že jeho otec byl Slovák Masáryk a matka Moravanka, ale není nutné to říkat při každé zmínce o něm, to je jen opět vaše obsese nacionalitou. On se profiloval jako Čech a později jako Čechoslovák. Stbáka jste samozřejmě za premiéra měli, tedy byl to sám otec vlasti Mečiar s krycím jménem Doktor.Skrýt celý příspěvek

    • Jura99
     14:19 23.04.2020

     Tryskáč to je nedorozumění, rozumní Slováci, jsou vítáni.

     Tryskáč to je nedorozumění, rozumní Slováci, jsou vítáni.

 • flanker.jirka
  09:53 21.04.2020

  "TDV vyrobí celkem 7 prototypů, z toho jeden bude určen pro balistické a výbuchové zkoušky, další pak absolvují podnikové, kontrolní a vojskové zkoušky." Čekal bych, že minimálně ...Zobrazit celý příspěvek

  "TDV vyrobí celkem 7 prototypů, z toho jeden bude určen pro balistické a výbuchové zkoušky, další pak absolvují podnikové, kontrolní a vojskové zkoušky."
  Čekal bych, že minimálně balistické a "výbuchové" testy spolu s podnikovými už byly provedeny a doloženy před podpisem smlouvy, vozidlo tak skutečně splňuje to co výrobce deklaruje.
  Není to tak dlouho, kdy AČR měla problém při výběru jiného vozidla, které mělo splnit kriteria na ochranu a hmotnost, evidentně se moc nepoučili.
  ... v jiných projektech se amatéři z MO neustále oháněli tím, že pro AČR pořídí pouze zavedený a prověřený systém/vozidlo.
  Tak že Perun s námi!Skrýt celý příspěvek

  • faraonamumu
   10:36 21.04.2020

   Co se týče Peruna, tak to byl opravdu hnus, kdy např. AČR odmítla vozidla převzít, ale dala výrobci sankcí za nedodání vozidla, nebo když řekli, že vozidlo neodpovídá požadavkům ...Zobrazit celý příspěvek

   Co se týče Peruna, tak to byl opravdu hnus, kdy např. AČR odmítla vozidla převzít, ale dala výrobci sankcí za nedodání vozidla, nebo když řekli, že vozidlo neodpovídá požadavkům armády, výrobce vozidlo upravil a oni mu ani nedovolili znovu absolvovat zkoušky. Na MO korupce jen kvete, téměř všechny velké akvizice jsou toho příkladem...Skrýt celý příspěvek

   • flanker.jirka
    11:05 21.04.2020

    Spíše než korupci, bych to přikládal amaterismu a věčném problému v tom co za odborníky si najímají na posudky.

    Spíše než korupci, bych to přikládal amaterismu a věčném problému v tom co za odborníky si najímají na posudky.

   • Scotty
    11:26 21.04.2020

    U Perunu spíš výrobce nasliboval věci které potom nemohl realizovat. Perun neprošel vojskovými zkouškami ani po úpravě kterou požadovala armáda. Takže to že by nedostal příležitost ...Zobrazit celý příspěvek

    U Perunu spíš výrobce nasliboval věci které potom nemohl realizovat. Perun neprošel vojskovými zkouškami ani po úpravě kterou požadovala armáda. Takže to že by nedostal příležitost u opakovaných zkoušek není pravda.
    https://www.euro.cz/byznys/per... Skrýt celý příspěvek

    • flanker.jirka
     17:56 21.04.2020

     pokud je to tak, tak je to velká ostuda pro výrobce, pokud mně paměť neklame, tak konkurence se na přísné kriteria odvolávala.

     pokud je to tak, tak je to velká ostuda pro výrobce, pokud mně paměť neklame, tak konkurence se na přísné kriteria odvolávala.

    • Larry
     19:26 21.04.2020

     To jsou všechno tvrzení proti tvrzení a záležitost Perunu přesněji SVOS vs. MO leží u soudu. Obě strany se zdržují komentáře, ale dá se občas něco málo dohledat. Můj soukromý názor ...Zobrazit celý příspěvek

     To jsou všechno tvrzení proti tvrzení a záležitost Perunu přesněji SVOS vs. MO leží u soudu. Obě strany se zdržují komentáře, ale dá se občas něco málo dohledat. Můj soukromý názor je, že za MO tahá CSG. pro p.Strnada musí být velmi frustrující pohled na kopeček nad městem, kde sídlí areál SVOSu.
     SVOS nejsou žádní tupci a limuzíny umějí velice dobře. Na vše mají zkoušky v akreditovaných zkušebnách. Skla vozí na balistické zkoušky do Explosie atd.... oni vědí co dělají a proč to dělají. Ofiko vyjádření MO bych bral s rezervou.
     Uvidíme časem. A nebo neuvidíme nic, jen SVOS dostane potichu odškodné.
     P.S. zažil jsem zkoušku spalitelné munice do polského Krabu. Jaké měli našeptávače a rádce polského MO?? Radili jim lidé od Rheimetallu. Přes den jim vadil demaskující účinek - kouř, v noci -plamen. Je to vlastnost samospalitelek a pokud se má dosáhnout nějakých balistických parametrů, je to fakt balancování na hraně možného.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      20:02 21.04.2020

      že by vliv CSG sahal až k vojskovým zkouškám potažmo k 601.skss? To se my nezdá. Navíc CSG nemá nic co by mohli armádě nabídnout místo Perunu. Navíc SVOS nás od začátku zásobuje ...Zobrazit celý příspěvek

      že by vliv CSG sahal až k vojskovým zkouškám potažmo k 601.skss? To se my nezdá.
      Navíc CSG nemá nic co by mohli armádě nabídnout místo Perunu. Navíc SVOS nás od začátku zásobuje informacemi že mají zájemce po celém světě, ale do dnes neprodali jediný kus.
      Jediný vliv by mohlo mít to že speciálové od začátku preferovali Supacat Jackal.Skrýt celý příspěvek

     • Larry
      22:12 21.04.2020

      Tak SVOS si na PR moc nepotrpí,zaměstnance mají dost loajální. Mlčí a o jejich zákaznících v podstatě nic nevíme, stejně jako o firmě a jejich výrobě a nabídce. Kromě ofiko webu ...Zobrazit celý příspěvek

      Tak SVOS si na PR moc nepotrpí,zaměstnance mají dost loajální. Mlčí a o jejich zákaznících v podstatě nic nevíme, stejně jako o firmě a jejich výrobě a nabídce. Kromě ofiko webu toho moc nezjistíte. Přesto vyrábějí a prodávají.
      Jsou jednoznačně spolehlivý. Kdysi jsem našel článek kde jednatel SVOSU hovořil o praktikách při výběrových řízeních a vojskových zkouškách na MO. Viz výše flanker jirka a faraonamumu. To tak odpovídá obsahu článku.
      Jak to došlo k soudu je ticho.
      Tuhle firmu bych docela cenil za přístup na rozdíl od CSG, kdy jejich zaměstnance jsem potkal na řízené firemní dovolené v jisté problematické zemi. Velice se divili a nebylo jim to setkání s krajanem moc příjemné a ne zrovna po chuti. Stejný jako ruský dovolenkáři.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      22:33 21.04.2020

      Larry To je sice pěkné, ale nic to neříká o kauze Perun. Pokud vím tak žádné vozidlo vyrobené v základu u SVOS nebylo ještě prodáno. Tahle firma se zabývá hlavně úpravou vozidel ...Zobrazit celý příspěvek

      Larry
      To je sice pěkné, ale nic to neříká o kauze Perun. Pokud vím tak žádné vozidlo vyrobené v základu u SVOS nebylo ještě prodáno. Tahle firma se zabývá hlavně úpravou vozidel jiných značek. Mám silný dojem že z toho deklarovaného obrovského zájmu o Perun v zahraničí nebude nic a zařadí se společně s Vegou mezi jejich neúspěšné projekty.Skrýt celý příspěvek

     • Gorn
      19:27 22.04.2020

      Jednoznačně se nedá říct SVOS ví co dělá, nebo že je v této oblasti (výroba Obrněných vozidel) nějakou autoritou. Co se PR týče tak jejich snaha vyvolat opačný dojem na základě ...Zobrazit celý příspěvek

      Jednoznačně se nedá říct SVOS ví co dělá, nebo že je v této oblasti (výroba Obrněných vozidel) nějakou autoritou. Co se PR týče tak jejich snaha vyvolat opačný dojem na základě toho že dlouhá léta instalují balistickou ochranu do civilních vozů jiných výrobců je... úsměvná...
      Co se toho tendru týče tak už od počátku bylo jasné že požadavky ze strany AČR jsou na špičkové vozidlo a lidem z oboru vyrazilo dech když se do toho SVOS nahrnul se svojí nabídkou. Proč? Tak z hlavy teď dám
      1. SVOS nemá na tento projekt žádného strategického partnera, o jehož konw-how by se mohl opřít (viz. Tatra-Nexter).
      2. SVOS se rozhodl použít "vlastní" a "100% český" podvozek vlastní konstrukce. To je sice pochopitelné v určitém kontextu (Vega), ale u takhle malé série vozidla, na které jsou kladeny vysoké nároky (váha/výška/prostupnost atd.) je to trochu moc ambiciózní plán. Vývoj podvozkové platformy, tak jak to bylo prezentováno (Perun má na papíře další varianty), je časově a finančně náročný. Určité prvky sice můžete převzít (nápravy, tlumiče, brzdy atd.), ale vždycky budete mít problém spojit je do funkčního a spolehlivého celku (auta nejsou lego) a zároveň dosáhnout těch požadovaných parametrů. Ostatně ten zmiňovaný Supacat, který podobné vozidlo vyrábí, je společnost z automotive průmyslu. S podvozkem zahraničního výrobce, nebo licencí na výrobu těch pár kusů, by ten projekt plaval na vodě mnohem méně
      3. SVOS má ironicky i problém s balistickou ochranou. Z těch zpráv se zdá že váha prototypu, úroveň balistické ochrany a rozsah balistické ochrany se v čase mění... řekl bych že se snaží s ocelí splnit požadavky které jsou napsané podle vozdila s balistickou ochranou z "pokročilejšího" materiálu. Což ostatně není moc objevná myšlenka, spousta lidí ten problém viděla už když SVOS měl poloviční cenu proti konkurenci a Perun byl jen na papíře.Skrýt celý příspěvek

     • Gorn
      20:02 22.04.2020

      mam pro všechny dobrou zprávu- nemusím rozepisovat další body. Je to vlastně jednoduché. Podívejte se na JLTV, většina vozidel ze stejné kategorie se JLTV parametry sotva přiblíží ...Zobrazit celý příspěvek

      mam pro všechny dobrou zprávu- nemusím rozepisovat další body. Je to vlastně jednoduché.
      Podívejte se na JLTV, většina vozidel ze stejné kategorie se JLTV parametry sotva přiblíží a padlo tak pravidlo že poměr cena-váha-odolnost je víceméně u všech vozidel podobný. Většina výrobců prostě nemá špičkový konstrukční tým, hromadu peněz na investici do vývoje a nemůže rozpustit svoje náklady do velké výrobní série.
      Kdyby AČR nastavila v nějakém hypotetickém tendru parametry podle JLTV, tak si na tom CSG i Zetor s těma lednicema na kolech vylámou zuby.Skrýt celý příspěvek

 • juhelak
  08:33 21.04.2020

  Vidím to tak že v první fázi Titus bude doplňovat tam kde se nekoupili Pandury (mělo jich být jednou tolik). V druhé fázi nějaká evoluce Titusu bude Pandur nakonec i nahrazovat.

  Vidím to tak že v první fázi Titus bude doplňovat tam kde se nekoupili Pandury (mělo jich být jednou tolik). V druhé fázi nějaká evoluce Titusu bude Pandur nakonec i nahrazovat.

  • Scotty
   09:38 21.04.2020

   V roli KBVP Pandur rozhodně nikdy nenahradí a ani nemůže.

   V roli KBVP Pandur rozhodně nikdy nenahradí a ani nemůže.

   • Jiří Vojáček
    00:10 22.04.2020

    KBVP je jen jedna z osmi dodaných verzí vozidel Pandur, přičemž Titus může bez problémů nahradit minimálně čtyři z nich. Ženijní, zdravotnickou, velitelsko-štábní a spojovací.

    KBVP je jen jedna z osmi dodaných verzí vozidel Pandur, přičemž Titus může bez problémů nahradit minimálně čtyři z nich. Ženijní, zdravotnickou, velitelsko-štábní a spojovací.

    • Scotty
     18:54 22.04.2020

     A co to mění na tom že jako KBVP Titus sloužit nemůže? Navíc štábní Titus stojí skoro stejně jako Pandur. Dá se předpokládat že u ostatních verzí to bude podobné.

     A co to mění na tom že jako KBVP Titus sloužit nemůže? Navíc štábní Titus stojí skoro stejně jako Pandur. Dá se předpokládat že u ostatních verzí to bude podobné.

 • flanker.jirka
  22:14 20.04.2020

  Jsem zvědav na logistickou náročnost, speciální podvozek, elektronické řízení, odlišné motory a kdoví co vše nestandardní oproti T 815 7. Zdánlivě to vypadá, že máme vše na ...Zobrazit celý příspěvek

  Jsem zvědav na logistickou náročnost, speciální podvozek, elektronické řízení, odlišné motory a kdoví co vše nestandardní oproti T 815 7.
  Zdánlivě to vypadá, že máme vše na platformě Tatry, ale ve skutečnosti má AČR takový mišmaš všech verzí tatrovek, jaký dlouho neměla.Skrýt celý příspěvek

  • VlaLang
   20:51 21.04.2020

   Velmi trefná poznámka...!

   Velmi trefná poznámka...!

   • technik
    15:14 22.04.2020

    Taktéž naprostý souhlas. Ono už i nový spojovací pandur je logistická sebevražda co se týká opravdu a dílů.

    Taktéž naprostý souhlas. Ono už i nový spojovací pandur je logistická sebevražda co se týká opravdu a dílů.

    • Scotty
     18:32 22.04.2020

     To je ten podvozek tak odlišný od ostatních? Pokud ano, bylo by možné dostat na stejný standard i ostatní Pandury?

     To je ten podvozek tak odlišný od ostatních? Pokud ano, bylo by možné dostat na stejný standard i ostatní Pandury?

    • flanker.jirka
     21:49 22.04.2020

     technik
     tak to bylo za 100 bodů!

     technik
     tak to bylo za 100 bodů!

 • flanker.jirka
  22:08 20.04.2020

  Asi za největší ostudu tatrovky a tohoto projektu považuji to, že to musí "legalizovat" přes výrobce radarů Eldis. To by se páni Strnadové měli stydět.
  http://www.eldis.cz/...

  Asi za největší ostudu tatrovky a tohoto projektu považuji to, že to musí "legalizovat" přes výrobce radarů Eldis. To by se páni Strnadové měli stydět.
  http://www.eldis.cz/...

  • Larry
   22:18 21.04.2020

   Protože nemají potřebné bezpečnostní prověrky. Tím zcela jistě nesplnili požadavky MO ve výběrovém řízení. Jsem si jistý, že to bylo jedním z parametrů tendru. Tak využili situace ...Zobrazit celý příspěvek

   Protože nemají potřebné bezpečnostní prověrky. Tím zcela jistě nesplnili požadavky MO ve výběrovém řízení. Jsem si jistý, že to bylo jedním z parametrů tendru. Tak využili situace a přehráli to na společnost v holdingu. Pamatuj si kolego. Strnad se nestydí nikdy a před ničím. Viz jeho dovolenkáři....Skrýt celý příspěvek

   • flanker.jirka
    08:01 22.04.2020

    Zajímavé, zbrojaři bez prověrky. Strnadovi dovolenkáři, to je co zač?

    Zajímavé, zbrojaři bez prověrky. Strnadovi dovolenkáři, to je co zač?

    • Scotty
     11:43 22.04.2020

     Patrně kontraktoři kteří zajišťují podporu pro některého z jejich zákazníků. Ve světě je to celkem obvyklá praxe. Možná se to týká prodeje zbraní do Ázerbájdžánu, který je ...Zobrazit celý příspěvek

     Patrně kontraktoři kteří zajišťují podporu pro některého z jejich zákazníků. Ve světě je to celkem obvyklá praxe. Možná se to týká prodeje zbraní do Ázerbájdžánu, který je momentálně po sankcemi.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      21:50 22.04.2020

      to je slušná ostuda, ale co už bychom čekali od někoho s vazbami na pražský hrad.

      to je slušná ostuda, ale co už bychom čekali od někoho s vazbami na pražský hrad.

     • Scotty
      22:19 22.04.2020

      Co je na tom za ostudu? Vždyť to dělají všichni.

      Co je na tom za ostudu? Vždyť to dělají všichni.

 • Sabuk
  18:03 20.04.2020

  Měl bych dotaz: proč se řeší pracoviště štábu jako nafukovací stan?
  Osobně bych očekával např. 2 ISO kontejnery, které by šlo spojit. Ať už na zemi nebo i uložené na náklaďáku.

  Měl bych dotaz: proč se řeší pracoviště štábu jako nafukovací stan?
  Osobně bych očekával např. 2 ISO kontejnery, které by šlo spojit. Ať už na zemi nebo i uložené na náklaďáku.

  • flanker.jirka
   21:56 20.04.2020

   ISO kontejnery jsou moc mobilní, lépe se tam realizuje minimální balistická ochrana, mohou obsahovat i vlastní elektrocentrály, spojovací zařízení, můžete mít vše připravené a ...Zobrazit celý příspěvek

   ISO kontejnery jsou moc mobilní, lépe se tam realizuje minimální balistická ochrana, mohou obsahovat i vlastní elektrocentrály, spojovací zařízení, můžete mít vše připravené a nemusíte vše vnášet a vynášet ze stanu při manévru, snadněji to splní i náročné testy na kompromitujicí vyzařování a ochranu dat, NBC ochrana, topení, klimatizace. Asi jedinou nevýhodou ISO kontejnerů je to, že se nedají sbalit tak jako stan :-D
   ...to přece po AČR nemůžete chtít :-D vždyť by to začalo fungovat.
   Co teprve, kdyby někdo přišel s podobnou myšlenkou jako je Golem od IZS. http://modrahvezdazivota.cz/20... Skrýt celý příspěvek

   • Scotty
    22:27 20.04.2020

    Není to spíš o tom že co kontejner to potřeba další Tatrovky? Elektrocentrála a spojovací zařízení se jistě řeší přes Titus. Možná někdo od armády napíše jestli by preferovali ...Zobrazit celý příspěvek

    Není to spíš o tom že co kontejner to potřeba další Tatrovky? Elektrocentrála a spojovací zařízení se jistě řeší přes Titus. Možná někdo od armády napíše jestli by preferovali dopravu třeba dvou kontejnerů nebo rozložení stanu za Titusem případně Pandurem.
    Taková potvora jako Golem má jistě nepřekonatelnou průchodnost terénem.Skrýt celý příspěvek

    • Gibon
     09:05 21.04.2020

     Asi nemal na mysli kupovat priamo Golema. Ale system ako Golem. https://www.youtube.com/watch?... Rozložiteľných kontajnerov (manualne aj elektricky) je na trhu ...Zobrazit celý příspěvek

     Asi nemal na mysli kupovat priamo Golema.
     Ale system ako Golem.
     https://www.youtube.com/watch?...

     Rozložiteľných kontajnerov (manualne aj elektricky) je na trhu hafo.
     https://www.copybook.com/compa...

     Používa ich aj OSN
     http://www.world-camps.com/exp...

     Niektore patria do kategorie Rapid Deployment lepsie ako nafukovaci stan.
     https://weburbanist.com/2014/0... Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      09:34 21.04.2020

      Tohle je ale normální ISO kontejner. Golem je přívěs za tahač. Na každý kontejner potřebujete Tatrovku která ho bude převážet a případně jeřáb který s ním bude manipulovat. Stan ...Zobrazit celý příspěvek

      Tohle je ale normální ISO kontejner. Golem je přívěs za tahač.
      Na každý kontejner potřebujete Tatrovku která ho bude převážet a případně jeřáb který s ním bude manipulovat. Stan složíte a hodíte na Titus.Skrýt celý příspěvek

     • Gibon
      10:37 21.04.2020

      Scotty: asi mas slabu predstavivost, ako veci robit inak ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty: asi mas slabu predstavivost, ako veci robit inak :)

      https://i.pinimg.com/474x/f7/c...
      https://www.aarcorp.com/assets...
      https://lh3.googleusercontent.... Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      11:14 21.04.2020

      Scotty Tatra může tahat i návěsy s podobnými kontejnery a Tatra i klasická T 815 7 může za sebou vézt příves s dalším kontejnerem. Při rozložitelném řešení je to cca 80 metrů ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty
      Tatra může tahat i návěsy s podobnými kontejnery a Tatra i klasická T 815 7 může za sebou vézt příves s dalším kontejnerem. Při rozložitelném řešení je to cca 80 metrů podlahové plochy jedním vozidlem + přívěs, pokud to budou klasické 6m dlouhé ISO.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      11:15 21.04.2020

      Scotty
      A kontejner má pro případné operace mimo naše území tu výhodu, že jej může vozit cokoliv co bude k dispozici, takto musíte přepravovat celé vozidlo Titus.

      Scotty
      A kontejner má pro případné operace mimo naše území tu výhodu, že jej může vozit cokoliv co bude k dispozici, takto musíte přepravovat celé vozidlo Titus.

     • Scotty
      11:30 21.04.2020

      Pokud by to měla tahat klasická Tatra, tak potřebujete jeřáb v každém případě. Není ten stan přeci jen po všech stránkách jednoduší a ve výsledku mobilnější?

      Pokud by to měla tahat klasická Tatra, tak potřebujete jeřáb v každém případě. Není ten stan přeci jen po všech stránkách jednoduší a ve výsledku mobilnější?

     • flanker.jirka
      18:10 21.04.2020

      Scotty žádný jeřáb není třeba, i z klasického nosiče kontejnerů se to dá sundat pomocí manipulačních nohou, vyrábí se i na 12 a 24 V, tak že jdou napájet z jakého koliv auta. A ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty
      žádný jeřáb není třeba, i z klasického nosiče kontejnerů se to dá sundat pomocí manipulačních nohou, vyrábí se i na 12 a 24 V, tak že jdou napájet z jakého koliv auta. A mimo lze některé typy rozložitelných kontejnerů provozovat na automobilu.
      https://www.youtube.com/watch?...
      https://www.youtube.com/watch?...
      a toto udělátko, překladač, umí dát bez ničeho i dva kontejnery na sebe
      https://www.youtube.com/watch?... Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      18:34 21.04.2020

      Scotty Možná ještě jeden nezanedbatelný detail. Pokud by šlo o štáb praporu, tak tam je nutná vzájemná konektivita. Pokud budou fungovat na kontejnerech, lze mít uprotřed ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty
      Možná ještě jeden nezanedbatelný detail. Pokud by šlo o štáb praporu, tak tam je nutná vzájemná konektivita. Pokud budou fungovat na kontejnerech, lze mít uprotřed skládacích kontejnerů mít bedny s vybavením, lze do kontejneru implementovat elektrocentrály, servery a ostatní rozvody datových sítí, pro propojení s ostatními kontejnery a stožáry radiostanic lze mít na kontejneru přípojnice. Tak že jen přijdete a připojíte přímo co chcete, bez chaosu, kudy kde vést kabely, aby to za půl hodiny někomu nevadilo nebo je někdo nezničil.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      20:29 21.04.2020

      Tak ano, pokud kde je dost prostoru na složení kontejneru z auta jeřáb není potřeba. Ovšem co když nebude? Navíc všechna tato řešení se mi nazdají dostatečně mobilní. Pro nějaké ...Zobrazit celý příspěvek

      Tak ano, pokud kde je dost prostoru na složení kontejneru z auta jeřáb není potřeba. Ovšem co když nebude?
      Navíc všechna tato řešení se mi nazdají dostatečně mobilní. Pro nějaké trvalé základny OK (ostatně armáda už speciální kontejnery používá), ale mít taková řešení přímo pro velení mechanizovaného praporu?Skrýt celý příspěvek

    • flanker.jirka
     09:48 21.04.2020

     Proto píšu o "podobné" věci jako je Golem, záleží na podvozku. Osobně považuji cestau speciálních vozidel pro tyto účely jako zbytečnou. Už jen cena zakázky ukazuje, že jde o cenu ...Zobrazit celý příspěvek

     Proto píšu o "podobné" věci jako je Golem, záleží na podvozku.
     Osobně považuji cestau speciálních vozidel pro tyto účely jako zbytečnou. Už jen cena zakázky ukazuje, že jde o cenu skoro 100 mil. Kč za kus a ještě k tomu budou třeba stany. Oproti kontejnerům nejde stan opravdu provozovat dlouhodobě, když dojde na věc, tak se spikne všechno, počasí, nutnost se přesouvat a tam všude bude se stany problém.Skrýt celý příspěvek

    • Sabuk
     11:40 21.04.2020

     Přepočti metry na osoby a zjistíš, že to je 3.5m2 na osobu. Pochybuju ,že Titus dokáže místo 2 stanic operatoru napájet 12. O osvětlení, klimatizaci/topení ani nebudu ...Zobrazit celý příspěvek

     Přepočti metry na osoby a zjistíš, že to je 3.5m2 na osobu. Pochybuju ,že Titus dokáže místo 2 stanic operatoru napájet 12. O osvětlení, klimatizaci/topení ani nebudu mluvit.
     Předpokládám že to není párty stan. Takže místo bude využito velmi účelně=stan bude narvanej materiálem. Ve finále materiál naloží na korbu tatrovky.
     Co se týče průchodnosti, kde myslíš že to velitelství praporu rozloží? Uprostřed bažiny? Ideální terén pro stan.Skrýt celý příspěvek

     • Klimesov
      12:39 21.04.2020

      Přečtěte si to o těch stanech ještě jednou a pořádně. " Jak již bylo řečeno, společně se šesti TITUSy verze KOVVŠ armáda obdrží také šest pracovišť pro činnost štábu, podobně jako ...Zobrazit celý příspěvek

      Přečtěte si to o těch stanech ještě jednou a pořádně.
      " Jak již bylo řečeno, společně se šesti TITUSy verze KOVVŠ armáda obdrží také šest pracovišť pro činnost štábu, podobně jako tomu je v případě nových velitelsko-štábních pandurů. Ty dodá pardubická Retia a jde o speciální nafukovací stany o rozměrech 8 × 5,7 × 3 m s kapacitou 10 pracovišť s počítačovými terminály. Pomocí nich bude možné rozšířit počet příslušníků štábu nadřazených velitelských stupňů přímo v poli. "

      Ty stany se rozbalí a slouží jako doplněk ve chvíli, kdy z nějakého důvodu bude potřeba rozšířit lidské kapacity z nadřazených velitelských stupňů přímo v poli.
      Primárně osádka TITUSu bude operovat a řešit věci přímo z vozidla, které je k tomu uzpůsobené a vybavené.
      Pouze v případě potřeby se na potřebný čas vybalí stan do kterého se vlezou jiní. Ten stan slouží jako sekundární doplněk, nikoli primární velící středisko.
      A stan jako takový je prostě levné, kvalitní a účinné zařízení k těmto účelů. Byl by nesmysl, tahat se kontejnerem někam do pole jen proto aby v něm den dva tři šaškoval personál z nadřazených velících stupňů.
      Pokud by se navýšený počet perzonálu měl zdržet na delší dobu, v řádu týdnů, měsíců, tak se může teprve začít uvažovat o nějakých kontejnerech, které se můžou přitáhnout odněkud z týlu.
      Takhle to prostě u mechanizovaných jednotek funguje. Jelikož se u nich počítá s tím, že budou neustále v pohybu a to i ve velice těžkém terénu, je potřeba je primárně vybavit doplňujícími prostředky ke krátkodobému navýšení kapacit a to stan splňuje na 100%, pak až dojde k zaseknutí, stabilizaci fronty nebo patové situaci, příjdou na řadu větší odolnější ISO kontejnery.
      Pěšák si při postupu taky nekope krytí pro stojícího. Nejprve si vykope pro ležícího, pak pro klečícího, pak pro stojícího a pak až se vše vybavuje dál dle potřeby a všeobecných podmínek.Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     12:00 21.04.2020

     Gibon :Taky sem si říkal, že by to nikoho nenapadlo. flanker.jirka: Z mé strany souhlas. Stan může řešit zálohu "co kdyby". Ale tyhle systémy v kontejnerové verzi by měli být ...Zobrazit celý příspěvek

     Gibon :Taky sem si říkal, že by to nikoho nenapadlo.

     flanker.jirka: Z mé strany souhlas. Stan může řešit zálohu "co kdyby".
     Ale tyhle systémy v kontejnerové verzi by měli být standart pro celou armádu, případně další složky.
     Popravdě bych si dokázal představit, že by se tohle používalo rovnou na posádce.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      18:18 21.04.2020

      Jirosi kdysi se přímo z "kontejnerů" provozovala stále například sestava automatizovaných systémů velení Seněž, Pole, Osnova, ... tehdy šlo o to, že "moderní" sovětská elektronika ...Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi

      kdysi se přímo z "kontejnerů" provozovala stále například sestava automatizovaných systémů velení Seněž, Pole, Osnova, ... tehdy šlo o to, že "moderní" sovětská elektronika měla 20 tun.
      Rozhodně by používání sestavěného místa velení a řízení i v mírových dobách prospělo z toho důvodu, aby se vychytaly mouchy, než to bude třeba na ostro. V průběhu krátkých cvičeních toho moc nezjistí a nedostatky budou tolerovat s tím, že za tři dny jim to stejně končí. Při dlouhodobé činnosti by se už starali o to, co a jak zlepšit.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      21:38 21.04.2020

      Mě hlavně přijde zbytečné budovat "statické" budovy. Ty se v případě konfliktu stanou terčem nebo zbytečnými.

      Mě hlavně přijde zbytečné budovat "statické" budovy. Ty se v případě konfliktu stanou terčem nebo zbytečnými.

  • Migi
   07:18 21.04.2020

   Aby jsi nahradil prostor pracoviště štábu na plným profilu, tak by jsi těch kontejnerů potřeboval minimálně tak 10, spíš víc...

   Aby jsi nahradil prostor pracoviště štábu na plným profilu, tak by jsi těch kontejnerů potřeboval minimálně tak 10, spíš víc...

   • flanker.jirka
    09:04 21.04.2020

    jakou úroveň štábu máte na mysli?

    jakou úroveň štábu máte na mysli?

    • Migi
     10:45 21.04.2020

     nejnižší - prapor....

     nejnižší - prapor....

     • flanker.jirka
      18:23 21.04.2020

      tak to mi 10 kontejnerů přijde moc i kdyby měli posádkovou hudbu

      tak to mi 10 kontejnerů přijde moc i kdyby měli posádkovou hudbu

     • Migi
      22:47 21.04.2020

      no a kam chcete těch nějaký cca 40 lidí, každého minimálně s pracovním stolem a PC na plném profilu naskládat?

      no a kam chcete těch nějaký cca 40 lidí, každého minimálně s pracovním stolem a PC na plném profilu naskládat?

     • flanker.jirka
      23:52 21.04.2020

      Migi ono se to vystříbří, nástěnkáře, tělocvikáře, instruktory pořadového kroku, obraceče faxů a politické pracovníky pošlete kopat latriny nebo do první linie šířit dobrou náladu ...Zobrazit celý příspěvek

      Migi
      ono se to vystříbří, nástěnkáře, tělocvikáře, instruktory pořadového kroku, obraceče faxů a politické pracovníky pošlete kopat latriny nebo do první linie šířit dobrou náladu a pak vám zbydou ti opravdu užiteční, kteří něco umí a ti se vejdou. :-)Skrýt celý příspěvek

  • Klimesov
   09:23 21.04.2020

   To je jako ptát se proč si někdo raději koupí stan místo karavanu. Třeba ten člověk se stanem rád stanuje na nepřístupných místech, kde s tím karavanem nedojedete. A tohle je ...Zobrazit celý příspěvek

   To je jako ptát se proč si někdo raději koupí stan místo karavanu.
   Třeba ten člověk se stanem rád stanuje na nepřístupných místech, kde s tím karavanem nedojedete.
   A tohle je stejný problém.
   ISO kontejnery jsou fajn věc, to je pravda, ale jak je ty TITTUSy povezou? Na vuzku za sebou? Nebo se do jednotky zavede zbytečné vozidlo, které by ovšem mohlo mít horší průchodnost terénem než samotný TITTUS?
   TITTUS je prostě vojenské vozidlo, kde se počítá, že bude operovat v těžko přístupných místech, kde se s kontejnery ISO nemusíte ani dostat. Stan je prostě jednoduchá, levná a kvalitní varianta ochrany před povětrnostními vlivy, kterou si osádka TITTUSu může vést sebou a v případě potřeby rychle použít ve všech terénních oblastech.Skrýt celý příspěvek

  • skelet
   12:58 21.04.2020

   stan je kompaktní a zmákne velkou plochu
   http://www.gillard-shelters.co...
   https://youtu.be/ZXUrrI_go48...

   stan je kompaktní a zmákne velkou plochu
   http://www.gillard-shelters.co...
   https://youtu.be/ZXUrrI_go48...

 • Aldus
  16:20 20.04.2020

  prosím Vás, transmise je převodovka. A nevím, proč to cpou pod obrázky, kde ani pohonná jednotka, ani převodovka vidět vůbec nejsou. To zas překládal nějaký filosof ...

  prosím Vás, transmise je převodovka. A nevím, proč to cpou pod obrázky, kde ani pohonná jednotka, ani převodovka vidět vůbec nejsou. To zas překládal nějaký filosof ...

 • hurvo
  16:00 20.04.2020

  Blahozelam bratom cechom ku kupe tatrapanu :D Trvalo to sice 27 rokov ale nakupili ste uz aj vy. :D

  Blahozelam bratom cechom ku kupe tatrapanu :D Trvalo to sice 27 rokov ale nakupili ste uz aj vy. :D

  • Scotty
   18:41 20.04.2020

   Myslím že počkat se vyplatilo. Nic proti Tatrapanu, ale tohle je přeci jen dál.

   Myslím že počkat se vyplatilo. Nic proti Tatrapanu, ale tohle je přeci jen dál.

   • tryskac
    19:28 20.04.2020

    Hej, a máte šťastie ze 27r ste také vozidlo nikdy nemuseli použiť. A inak čím dal? Zložitosťou a cenou ano. Keby ta korba mala aspoň nejaký balisticky príhod nejší tvar, ako len ...Zobrazit celý příspěvek

    Hej, a máte šťastie ze 27r ste také vozidlo nikdy nemuseli použiť. A inak čím dal? Zložitosťou a cenou ano. Keby ta korba mala aspoň nejaký balisticky príhod nejší tvar, ako len kolmá krabica..Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     21:22 20.04.2020

     Stejný tvar má drtivá většina MRAPů a nejspíš plně vyhovuje. Titus má možnost balistické odolnosti Level 4a a protiminové 4b. Kdežto nejodolnější vyrobený Tatrapan má Level 2a a ...Zobrazit celý příspěvek

     Stejný tvar má drtivá většina MRAPů a nejspíš plně vyhovuje. Titus má možnost balistické odolnosti Level 4a a protiminové 4b. Kdežto nejodolnější vyrobený Tatrapan má Level 2a a 2b. Takže protiminová odolnost opravdu není jen o tvaru.
     Hlavě nechci přímo porovnávat Titus a Tatrapan. Osobně považuji tyto vozidla za jinou kategorii. Tatrapan je v podstatě obrněný náklaďák, kdežto Titus vychází z rodiny vozidel MRAP.Skrýt celý příspěvek

     • PavolR
      23:49 20.04.2020

      Nepovedal by som, že sú iná kategória, skôr iná generácia. Kaď si ale pozrieme prakticky v rámci jedného programu vyvíjané ruské Kamaz Typhoon a Ural Typhoon, tak navzdory odlišnej ...Zobrazit celý příspěvek

      Nepovedal by som, že sú iná kategória, skôr iná generácia. Kaď si ale pozrieme prakticky v rámci jedného programu vyvíjané ruské Kamaz Typhoon a Ural Typhoon, tak navzdory odlišnej koncepcii majú porovnateľnú odolnosť.Skrýt celý příspěvek

   • Gibon
    20:08 20.04.2020

    Scotty, s tymto prístupom snád do armády netreba investovať. Stačí čakaž desaťročia čo príde novšie a lepšie.
    Ale uznám, bolo by to krásne Cimrmanovské riešenie :)

    Scotty, s tymto prístupom snád do armády netreba investovať. Stačí čakaž desaťročia čo príde novšie a lepšie.
    Ale uznám, bolo by to krásne Cimrmanovské riešenie :)

    • Scotty
     21:25 20.04.2020

     Tatrapan se v AČR zkoušel, ale k jejich nákupu nedošlo. Zjevně se armádě nejevil jako perspektivní.

     Tatrapan se v AČR zkoušel, ale k jejich nákupu nedošlo. Zjevně se armádě nejevil jako perspektivní.

     • strela9m32
      21:35 20.04.2020

      A čuduješ sa? Ochrana proti mínam žiadna, žiadne sedačky kotvené v hornej časti korby, vodič sedí priamo nad kolesom a hlavne vrchol konštrukcie - zadné dvere z BVP, ktoré sa ...Zobrazit celý příspěvek

      A čuduješ sa? Ochrana proti mínam žiadna, žiadne sedačky kotvené v hornej časti korby, vodič sedí priamo nad kolesom a hlavne vrchol konštrukcie - zadné dvere z BVP, ktoré sa nedajú pri použitých schodíkoch zatvoriť, ako som to mal možnosť vidieť na SIADe....
      Mali ste skrátka šťastie .... :-DSkrýt celý příspěvek

     • Sergej7490
      00:04 21.04.2020

      Uz par rokov ma Tatrapan vzadu sklopnu rampu. Inak okrem skoro nulovej balistickej odolnosti su hlavne staznosti na strasne malo miesta v nom, co je dane prave balisticky vyhodnym ...Zobrazit celý příspěvek

      Uz par rokov ma Tatrapan vzadu sklopnu rampu. Inak okrem skoro nulovej balistickej odolnosti su hlavne staznosti na strasne malo miesta v nom, co je dane prave balisticky vyhodnym tvarom korby. A verzia bez klimatizacie je v lete prakticky nepouzitelna.Skrýt celý příspěvek

     • Gibon
      09:08 21.04.2020

      Scotty: No veď asi nie. Preto ste ho kúpili o 27 rokov neskôr. :-D strela9m32: Tatrapan si v Iraku nabehol na PT minu, vozidlo to prežilo, posádka tiež a bolo opravené a ďalej ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty: No veď asi nie. Preto ste ho kúpili o 27 rokov neskôr. :-D

      strela9m32:
      Tatrapan si v Iraku nabehol na PT minu, vozidlo to prežilo, posádka tiež a bolo opravené a ďalej používané.
      Tatrapan samozrejme prešiel svojimi modernizaciami a ma aj rampu, aj klimu,...Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      09:40 21.04.2020

      Gibon
      My jsem ale koupili něco naprosto jiného než Tatrapan. Koncepce těchto vozidel je dost rozdílná.

      Gibon
      My jsem ale koupili něco naprosto jiného než Tatrapan. Koncepce těchto vozidel je dost rozdílná.

     • strela9m32
      22:16 22.04.2020

      ... je to pekné, že pár rokov tú rampu má, keď ju ale nemajú používané vozidlá, ktoré sú stále vo výzbroji .... ".... su hlavne staznosti na strasne malo miesta v nom, co je dane ...Zobrazit celý příspěvek

      ... je to pekné, že pár rokov tú rampu má, keď ju ale nemajú používané vozidlá, ktoré sú stále vo výzbroji ....

      ".... su hlavne staznosti na strasne malo miesta v nom, co je dane prave balisticky vyhodnym tvarom korby."
      Miesta je tam dosť pre ten typ veliteľského vozidla, čo som videl na SIADE asi v 2010 roku. Na môj vkus ale ergonómia uloženia konzol a skríň bola nelogická.
      Mimochodom, na ZVSke sme sa do menšieho priestoru 1RL128Dky pohodlne vošli aj 6ti. :-DSkrýt celý příspěvek

     • Gibon
      11:21 23.04.2020

      strela9m32
      To že OSSR nieco neobjednaju (modernizáciu, ďalšie vozidla), nie je problem vozidla ako takeho

      strela9m32
      To že OSSR nieco neobjednaju (modernizáciu, ďalšie vozidla), nie je problem vozidla ako takeho

     • strela9m32
      15:46 24.04.2020

      Gibon:

      "To že OSSR nieco neobjednaju (modernizáciu, ďalšie vozidla), nie je problem vozidla ako takeho"

      To nie je. Problém je vôbec jeho nákup. Čo kus, to originál.

      Gibon:

      "To že OSSR nieco neobjednaju (modernizáciu, ďalšie vozidla), nie je problem vozidla ako takeho"

      To nie je. Problém je vôbec jeho nákup. Čo kus, to originál.

  • flanker.jirka
   22:05 20.04.2020

   hurvo na wiki čtu, že měl být Tatrapan jako náhrada za OT 64, ale tam my už nějaký pátek máme Pandury. https://sk.wikipedia.org/wiki/... Na svou dobu byl Tatrapan dobrý, v té ...Zobrazit celý příspěvek

   hurvo
   na wiki čtu, že měl být Tatrapan jako náhrada za OT 64, ale tam my už nějaký pátek máme Pandury.
   https://sk.wikipedia.org/wiki/...
   Na svou dobu byl Tatrapan dobrý, v té době se takové úrovně ochrany neřešily, podvozek tatry by snesl další pláty ocele. A v té době to bylo spolehlivější vozidlo než naše tehdejší OT 64.Skrýt celý příspěvek

 • kazd
  15:48 20.04.2020

  Jeden z mála nákupů, ne-li jediný s potenciálem na dobrý kauf z vícero hledisek.
  Akorát se někam úplně vytratila info o té původní opci na snad 300 ks.

  Jeden z mála nákupů, ne-li jediný s potenciálem na dobrý kauf z vícero hledisek.
  Akorát se někam úplně vytratila info o té původní opci na snad 300 ks.

 • CerVus
  15:13 20.04.2020

  Balistickou ochranu mají teda lepší než většina našich pandurů 2 (vyjma posledně pořízených, ta mají totožnou).

  Balistickou ochranu mají teda lepší než většina našich pandurů 2 (vyjma posledně pořízených, ta mají totožnou).

  • skelet
   15:35 20.04.2020

   Pandur už má taky pár křížků na krku

   Pandur už má taky pár křížků na krku

  • Migi
   17:47 20.04.2020

   Protože Titus nemusí umět plavat

   Protože Titus nemusí umět plavat

  • Sabuk
   17:56 20.04.2020

   Myslím si,že Titus nebude mít chraňeny motorový prostor na rozdíl od Panduru.

   Myslím si,že Titus nebude mít chraňeny motorový prostor na rozdíl od Panduru.

   • Scotty
    18:38 20.04.2020

    Drtivá většina MRAPů má motorový prostor řešený stejně. Takže nízké ochrany kvůli tomuto řešení se nebojím.

    Drtivá většina MRAPů má motorový prostor řešený stejně. Takže nízké ochrany kvůli tomuto řešení se nebojím.

    • Sabuk
     19:25 20.04.2020

     Teď jsem tě nepochopil.

     Teď jsem tě nepochopil.

     • Scotty
      21:05 20.04.2020

      Že stejně řešené umístění motoru mají všechna vozidle která se označují jako Mine Resistant Ambush Protected. Proč by měl mít Titus hůř chráněný motor než Pandur, když balistické ...Zobrazit celý příspěvek

      Že stejně řešené umístění motoru mají všechna vozidle která se označují jako Mine Resistant Ambush Protected. Proč by měl mít Titus hůř chráněný motor než Pandur, když balistické ochrana tohoto vozidla je větší?Skrýt celý příspěvek

     • tomas.kotnour
      21:08 20.04.2020

      Protože kapota vozidla TITUS je K1?

      Protože kapota vozidla TITUS je K1?

     • Sabuk
      21:43 20.04.2020

      Díky. Pak to co psal CerVus o vyšší odolnosti Titusu je takové ošemetné. Na podpůrné verze u obou brigád je Titus super. Snad budou další objednávky následovat. Francouzi griffon ...Zobrazit celý příspěvek

      Díky.

      Pak to co psal CerVus o vyšší odolnosti Titusu je takové ošemetné.
      Na podpůrné verze u obou brigád je Titus super. Snad budou další objednávky následovat. Francouzi griffon kupují s minometem. Snad se nechá MO inspirovat :-)
      Na KBVP mi přijde optimum K4. Snad se toho v budoucnu Pandur v AČR dočká.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      22:09 20.04.2020

      tomas.kotnour
      Není možné motorový prostor navýšit až na Level 3?

      tomas.kotnour
      Není možné motorový prostor navýšit až na Level 3?

     • tomas.kotnour
      22:28 20.04.2020

      @Scotty
      Tím by se výrobce určitě pochlubil.

      @Scotty
      Tím by se výrobce určitě pochlubil.

     • Scotty
      23:39 20.04.2020

      tomas.kotnour Tady píšou tohle: Standard: Rear compartment: level 2; power pack: level 1; windows: level 2; mines level 2A/2B; IED blast: 50 kg Combat: Rear compartment: level 3; ...Zobrazit celý příspěvek

      tomas.kotnour
      Tady píšou tohle:
      Standard: Rear compartment: level 2; power pack: level 1; windows: level 2; mines level 2A/2B; IED blast: 50 kg

      Combat: Rear compartment: level 3; power pack: level 2; windows: level 3; mines level 3A/3B; IED blast: 100 kg; IED splinters: 155 mm

      Additional: Rear compartment: level 4; power pack: level 3; windows: level 3 + additional protection; mines level 4A/4B;IED blast: 150 kg; IED splinters: 155 mm; RPG protection

      http://tatra.lv/pdf/TITUS_TATR... Skrýt celý příspěvek

     • tomas.kotnour
      02:47 21.04.2020

      Tak z tohoto jsem si zapamatoval jenom: BALISTICKÁ OCHRANA Široký volitelný rozsah od úrovně 2/2a/2b po úroveň 4/4a/4b Ochrana před výbušnými nástražnými systémy do 150 kg ...Zobrazit celý příspěvek

      Tak z tohoto jsem si zapamatoval jenom:
      BALISTICKÁ OCHRANA
      Široký volitelný rozsah od úrovně 2/2a/2b po úroveň
      4/4a/4b
      Ochrana před výbušnými nástražnými systémy
      do 150 kg TNT
      Unikátní provedení SAFEPRO® společnosti Nexter,
      které zajišťuje schopnost přežití posádky
      Ochrana vozidla před RPG (PG Guard®)
      Standardní: Zadní prostor: úroveň 2; motorový prostor: úroveň 1; okna:
      úroveň 2; miny úroveň 2A/2B; výbuch IED: 50 kg
      Byl jsem líný do toho mrknout ;)Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...