Tomáš Řepa

     

Ukrajinské útoky na Krym v historické perspektivě

Krym vždy vzbuzoval zájem díky své strategické poloze. Názorně se to ukázalo i v únoru 2022. Právě odtud ruské síly postoupily nejhlouběji. Pokud by tento poloostrov nedokázala získat zpátky, ...

Kompenzace chybějící vzdušné nadvlády na Ukrajině

Snahy Ukrajinců prorazit ruskou obranu při probíhající ofenzívě mají výrazný limit v chybějící vzdušné nadvládě. Ta by jistě dokázala pomoci v přímé podpoře na frontě při pokusech o průlom. ...

Ukrajinská ofenzíva a role logistiky

Na rozsáhlé části fronty na Ukrajině se v současnosti tvrdě bojuje a klíčová je z ukrajinského pohledu především její jižní část. Právě tam se může nejpravděpodobněji rozhodnout celá válka. ...

PREMIUM Lék na problémy dneška: Pruské vojenské reformy

V návaznosti na předchozí článek o pruských reformách popíšeme i čistě vojenské reformy. Ty navazovaly na katastrofické pruské porážky u Jeny a Auerstädtu z napoleonského blitzkriegu v říjnu 1806. ...

Pruské reformy: Inspirace pro dnešní Evropu

Napoleonské války přinesly řadu poučných momentů i ve vztahu k současnému dění. Jednou ze zajímavých kapitol jsou pruské reformy, které nálsedovaly po velkých pruských porážkách v souboji s ...

Historická úloha logistiky na bojišti

Logistika byla vždy klíčovou součástí všech konfliktů. V tomto ohledu se nic nezměnilo ani v 21. století. Předmětem řady spekulací se nyní staly přislíbené dodávky moderních západních tanků ...

Postoj Běloruska k válce na Ukrajině

Už od začátku invaze Ruska na Ukrajinu v únoru 2022 se diskutuje o možnosti přímého zapojení běloruské armády do války na Ukrajině. Tyto debaty byly oživeny po prosincové schůzce Vladimira Putina ...

PREMIUM Raketomety HIMARS jako zlom ve válce – porovnání s minulostí

Na konci června 2022 dorazily na ukrajinské bojiště americké raketomety HIMARS a výrazně ovlivnily vojenskou situaci. V okamžiku jejich plného nasazení byly schopny eliminovat mnoho shromaždišť ruské ...

PREMIUM Ruské konflikty minulosti – ponaučení pro současnost

Stále probíhající válka na Ukrajině pobízí k úvahám, zda se v minulosti ve vztahu k dění na východě Evropy neobjevily konflikty s řadou podobností, a to jak z hlediska trendů ve vojenství, tak i ...

PREMIUM Úskalí ruské mobilizace z pohledu dějin

Mobilizace v Rusku oficiálně vyhlášená ve středu 21. září byla po úspěchu ukrajinské ofenzivy u Charkova, kde se naplno projevil nedostatek mužů u ruských jednotek, nevyhnutelným krokem. ...

Ukrajinská ofenziva u Charkova a paralely s německou operací Fredericus

Válka na Ukrajině nabízí mnohá zajímavá srovnání s boji, které se zde vedly během druhé světové války. Mimořádně podobná situace nastala především v souvislosti s druhou bitvou o Charkov na jaře 1942. Tehdy se Sověti neúspěšně pokusili dobýt zpět Němci obsazený Charkov a utrpěli přitom zdrcující porážku.