Transportér Bumerang symbolem finanční krize ruského vojenského průmyslu

Transportér Bumerang symbolem finanční krize ruského vojenského průmyslu
Bumerang ve verzi kolového bojového vozidla pěchoty / Vitaly V. Kuzmin, CC BY-SA 4.0 (Zvětšit)

Podle Aleksandra Krasovickije, šéfa Vojenské průmyslové společnosti (MIC), se náklady na program nové ruské kolové obrněné platformy Bumerang sníží třikrát (!). Důvod je ten, že ruští subdodavatelé několikanásobně nadhodnocovali ceny. Program Bumerang je tak ukázkovým příkladem finanční krize ruského vojenského průmyslu, kde neexistuje skutečná konkurence a především ani reálný mechanismus výpočtu cen vojenských výrobků.

Třikrát levnější Bumerang

„Myslíme, že můžeme snížit třikrát [současnou cenu] ‒ to je minimum, co uděláme. Provedli jsme analýzu, podívali jsme se, co se nachází uvnitř Bumerangu, proč je to drahé a užasli jsme. Práce byla před deseti lety přidělená firmám, které měly monopolní postavení, a ty nadhodnocovaly všechno, co se nachází uvnitř [vozidla], pětkrát až šestkrát,“ uvedl Krasovickij.

„Bumerang bude komerční, levné a velmi efektivní vozidlo, s dobrým užitečným zatížením a především dobrou bezpečností, ale stejně tak je důležité pohodlné nastupování posádky a výsadku zadní rampou,“ dodal šéf MIC s tím, že Bumerang díky nižší ceně bude mít „dobrý exportní potenciál“.

Nové obrněné vozidlo Bumerang veřejnost poprvé spatřila na moskevské vojenské přehlídce v roce 2015. Státní zkoušky Bumerangu měly začít v letošním roce a dodávky v roce příštím. Platforma Bumerang poslouží jako nosič různých zbraňových systémů a postupně v ruské armádě nahradí kolová vozidla řady BTR. Výrobu platformy Bumerang řeší Arzamaský strojírenský závod spadající pod MIC.

V současné době jsou známé dvě verze, a to kolové bojové vozidlo pěchoty (KBVP) K-17 Bumerang a obrněný transportér (OT) K-16 Bumerang.

Akviziční a provozní cena vozidel Bumerang, tedy z pohledu ruské armády, musí být nízká, protože armáda musí v budoucnu nahradit tisíce vozidel rodiny BTR. Konkrétně v aktivní službě ruské armády slouží 600 transportérů BTR-60, 200 BTR-70 a 1500 novějších BTR-80. Kromě toho ale ruská armáda provozuje 1500 KBVP BTR-82A/AM.

Co se týče schopností vozidla Bumerang Krasovickij v polovině roku 2017 uvedl: „V Bumerangu se skrývá pokrok inženýrského myšlení. Soudě podle technické dokonalosti se jedná o kosmické technologie. Má například ochranu horní polosféry. Stroj je možné řídit dálkově. To znamená, že je to prakticky robot. Má takové seriózní komplexy ochrany před přesnými zbraněmi, že je prostě nezničitelný. V rámci projektu Bumerang my skutečně táhneme veškerý průmysl dopředu. Pro tento stroj byl vytvořen nový motor. Ten je vyráběn Jaroslavským závodem a vykonal skutečnou průmyslovou revoluci. Do té doby v Rusku podobné motory nebyly.“

Vše pro záchranu ruského vojenského komplexu

Podle ruského propagandistického deníku Sputnik byli západní novináři údajně zcela ohromeni ruskou vojenskou technikou (včetně vozidel Bumerang) předvedenou na moskevské vojenské přehlídce v letošním roce. Západní novináři by možná byli ohromeni méně, pokud by věděli následující:

V nedávném článku „Ruský vojenský průmysl se topí v dluzích. Ruská vláda nabízí odepsání dluhů“ jsme citovali ruského vicepremiéra Jurije Borisova, podle kterého podniky ruského obranně-průmyslového komplexu (OPK) dluží na úvěrech dva biliony rublů (720 miliard Kč). Borisov jako řešení nabízí odepsání dluhů ve výši 700 miliard rublů.

S novými informacemi o finanční krizi OPK přišla tento týden Novaja Gazeta, podle které 90 % dluhů připadá na Sjednocenou leteckou korporaci, Sjednocenou loďařskou korporaci, Uralvagonozavod, holding Vysoce přesné komplexy a Almaz-Antej.

Podle ruského deníku (který se odvolává na zdroje z vlády) je prohlášení Borisova (o umazání dluhů) signálem pro OPK, že nad ním drží ochranou ruku stát. Ostatně Borisov by nikdy nepronesl podobná slova bez pověření z vyšších míst.

Zároveň jde o signál finančnímu bloku ruské vlády, aby se na takový scénář připravil. Podle ruského ministerstva financí je odepsání dluhu možné, ale částka 700 miliard rublů je prý „poněkud nadhodnocená“. „700 miliard rublů jsou obrovské peníze, představuje to 10 až 15 % základního kapitálu předních ruských bank,“ cituje Gazeta svůj zdroj z bankovního sektoru.

Ruský deník uvádí, že více než polovina hrubého zisku podniků OPK padne na splátky úroků z půjček. Výsledkem je, že ruské vojenské podniky dosahují ziskovosti pouze tři až pět procent a některé podniky jsou ve ztrátě. Naopak ruské banky v roce 2018 vykázaly čistý zisk jeden bilion rublů, 444 miliard rublů vydělala pouze banka Sberbank.

Problém s odpuštěním dluhu je mimo jiné ten, že neexistuje odborný názor na kvalitu úvěrů, tedy na to, které dluhy je účelné umazat a které ne.

„Jakékoliv odpuštění dluhů bez jasného důvodu vede ke zneužití a k demotivaci bank půjčovat obrannému průmyslu,“ cituje Gazeta svůj zdroj z bankovního sektoru. „Dlužníkova strana obdrží zprávu, že nemusí splácet půjčky, protože stát nad tím zavře oči.“

Ruská vláda řeší finanční problémy OPK pravidelně. Například v roce 2016 vláda OPK poslala 800 miliard rublů (290 miliard Kč) na splácení dluhů. Díky tomu ruské vojenské výdaje v roce 2016 dosáhly rekordní výše 3,78 bilionu rublů. V roce 2017 ruský vojenský rozpočet dosáhl 2,84 bilionu rublů, z toho 200 miliard rublů opět mířilo na splátky dluhů OPK.

Důležitá informace je, že v roce 2017 ruský stát založil speciální (tajnou) obranou banku Promsvyazbank (PSB), kde by měly být sdruženy všechny dluhy ruského vojenského průmyslu.

„Záměrem státu bylo vytvořit jednotnou platformu pro práci s obranným komplexem,“ uvedl Alexander Danilov z agentury Fitch Ratings. „Bylo to provedeno proto, aby se hlavní bankovní systém zachránil před rizikem sekundárních sankcí, protože mnoho podniků vojensko-průmyslového komplexu je pod přísnými sankcemi Spojených států.“

Státem řízená banka PSB tedy má fungovat jako hromosvod finančních potíží OPK a zároveň ulevit ruským komerčním bankám, které se zdráhají půjčovat peníze (ať už kvůli sankcím nebo pro nesplácení úvěrů) OPK. Banka PSB může převzít od soukromých bank dluh až ve výši jeden bilion rublů. Převod úvěrů ale ještě neproběhl, protože zatím nebyl vyřešen způsob převodu.

Odkud se bere zadlužení?

Podle Gazety se dluhy v OPK hromadí desetiletí, především od roku 2000. Před několika lety podle ruského deníku dosahovaly roční úroky půjček 22 až 23 %. 

„Jde o historický problém, dluhy rostou postupně po mnoho let, ale dnes se tato masa stává kritickou, a musí být vyřešena, jinak nás to jednoduše rozdrtí,“ citovala Gazeta jeden ze svých zdrojů, který je obeznámen se zprávami vlády o tomto tématu. Co se týče vysokých úroků, firmy neměly jinou možnost, protože musely dodávat zbraně podle požadavků (vyzbrojovacích příkazů) ruského státu. Moskva sice OPK poskytovala podporu a dotace, ale i tak nepokryla všechny náklady.

V každém případě Tatjana Ševcova, náměstkyně ministra obrany pro finance, s potěšením na výstavě Armija-2019 pro ruskou vojenskou televizi Zvězda prohlásila, že společným úsilím se podařilo dosáhnout 98 až 99 % splnění státních příkazů, což „umožňuje nejen vyrábět výrobky v našem zájmu, ale také modernizovat naši společnost, vytvářet nová pracovní místa a včas platit slušné mzdy.“

Dalším důvodem, a nyní se konečně obloukem vracíme k platformě Bumerang, je problém s určením výrobních cen ruských zbrojních výrobků. Podle Gazety byl v posledních letech v Rusku zcela ztracen odpovídající mechanismus pro stanovení cenové kalkulace zbrojních výrobků. Jinak řečeno, v Rusku není žádná instituce, která by dokázala plně kontrolovat a vypočítat skutečnou výrobní cenu zbrojních výrobků.

„Existovala tu Federální tarifní služba [FTS; zrušena 2015], ale bylo rozhodnuto, že už není potřebná. Mimochodem, pracovalo tam několik desítek lidí, kteří věděli, jak vypočítat náklady na obranné výrobky. Jejich funkce převzala FAS [Federální Antimonopolní Služba], ale FAS například nevzala jedinou osobu pracující na FTS,“ cituje Gazeta svůj „zdroj obeznámený se situací“.

Nyní v Rusku dochází k cenovým válkám mezi zákazníkem (ruským ministrem obrany) a dodavatelem (ruským průmyslem). Podle Gazety zákazník nemůže moc zaplatit a dodavatel nemůže fungovat se ztrátou. „Neexistuje však žádný arbitr pro vytvoření cenového kompromisu a zákazník je vždy silnější,“ cituje Gazeta svůj zdroj.

Jinak řečeno, což je příklad i vozidla Bumerang, ruští výrobci (včetně subdodavatelů) násobně nadhodnocují ceny svých výrobků a výrobních nákladů, protože není nikdo, kdo by je uhlídal. Dělají to z toho důvodu, že vůči ruskému ministerstvu obrany mají malou vyjednávací sílu (pro vyjednání skutečné tržní ceny s adekvátním profitem) a s vědomím, že ruský stát se o ně postará, pokud se dostanou díky vysokým výrobním nákladům do ztráty. Nakonec si takové jednání mohou dovolit i z toho důvodu, že v Rusku nemají konkurenci a ruští výrobci zbraní zaměstnávají statisíce lidí. Pokud by zbankrotovali, ohrožen byl sociální smír v Rusku a především pověst Ruska jako výrobce špičkových zbraní.

Ostatně hrátky s cenou nedávno prožilo i nové ruské víceúčelové taktické letadlo Su-57. V květnu Vladimir Putin uvedl, že se podařilo snížit cenu letadla o 20 % a díky tomu Rusko nakoupí 76 nových letadel.

Problémem je také to, že ruské firmy dostanou zaplaceno od ruského státu až po dodání zboží. Pro každou zbrojní zakázku sice existuje speciální účet, ale z toho nemohou firmy čerpat peníze. Státní příkaz ale musí splnit tak nebo tak, takže si půjčují peníze od státních bank za velké úroky. Na těchto speciálních účtech nyní leží bez užitku stovky miliard rublů a firmy si tak dále musí půjčovat peníze od bank.

Dalším důvodem finančních problémů OPK, podle Gazety, je nízká kvalifikace manažerů a časté podvody. Například na jaře 2019 služba FAS na žádost ministerstva obrany zahájila inspekce 46 organizací, které včas neposkytly potřebné materiály pro výpočet výrobních cen zbraní. Samozřejmě nejasné určování cen poskytuje obrovský prostor pro korupci a podvody.

Je zde i nízká efektivita výroby ruského průmyslu. Zatímco na Západě, pokud domácí průmysl nemůže vyrobit nějakou součástku, jednoduše ji nakoupí v zahraničí. Rusko ale nakupuje jen v Rusku ‒ ruské firmy tak musí držet výrobní prostory, zaměstnance a stroje na všechno, i kdyby dotyčnou věc vyráběly jen jednou za pár let ‒ to se samozřejmě odráží na vysokých výrobních nákladech. 

Ruský stát k udržení celého soukolí v chodu musí dotovat stovkami miliard rublů ztrátové podniky OPK (nebo nakupuje zbraně, které nepotřebuje), které by v normálním tržním prostředí okamžitě zbankrotovaly. Jedinou šancí těchto firem je zvýšit podíl civilních výrobků, jak to po nich požaduje Vladimír Putin (na úroveň 50 % do roku 2030).

Paradoxní je, že ruští vládnoucí představitelé se „chlubí“ jak levné jsou ruské zbraně, ale už nepřiznávají, že jde prakticky o ceny „vycucané“ z prstu a výrobci tyto zbraně vyrábějí se ztrátou (kterou způsobují i přemrštěné ceny subdodavatelů, viz Bumerang). Ruský stát pak do firem musí lít stovky miliard rublů. Pokud ruský stát „vykryje“ jmenovaných 700 miliard rublů, za záchranu ztrátových ruských vojenských podniků (již nyní na zbrojení připadá 15 % ruského státního rozpočtu) od roku 2016 ruský daňový poplatník zaplatí 1,7 bilionu rublů (618 miliard Kč).

Daňoví poplatníci ale s tím nebudou mít zřejmě problém, protože jak glosoval uživatel Anatolij Michajlovič pod článkem Novaja Gazeta, ruský člověk raději bude trpět „podvyživou, umře v nemocnici a bude žít ve slumech“, než aby nebylo na nové zbraně.

Navíc všechny dluhy OPK se již brzy dostanou pod pokličku, mimo zvědavé otázky novinářů a daňových poplatníků:

Aleksandr Golc, ruský vojenský komentátor na webu Otkrytye media, uvedl, že PSB je v podstatě „tajnou“ bankou, kde mohou být skryty dluhy ruského průmyslu. Podle Golce PSB bude vlastně tajnou kanceláři pro financování ruského vojenského průmyslu.

„Právě tam [do PSB] musí Sberbank, VTB a další autorizované banky převádět dluhy, které pak jednoduše zmizí (samostatná otázka: vzniknou černé díry v rozvahách těchto bank?). Problém dluhů komplexu obranného průmyslu se tak vyřeší kardinálně ‒ nic se o nich nikdo nedozví. Stejně tak v SSSR nikdo nevěděl nic o dopadu vojenské výroby na ekonomiku země. No, nebo téměř nic nevěděl ‒ dokud se Sovětský svaz nezhroutil,“ uvedl Golc.

Zdroj OpenMedia, Novaya Gazeta, TASS

Nahlásit chybu v článku


Související články

Počáteční testování ruských vozidel Bumerang

Ruská Vojensko-průmyslová společnost začala s počátečními testy nové obrněné kolové platformy ...

Slavný výrobce stíhaček MiG je v klinické smrti

Podle ruských médií Sjednocená letecká korporace (OAK) plánuje sloučení leteckých firem Suchoj a ...

Ruské vojenské dopravní letectvo je v hluboké krizi

Ruské vojensko-transportní letectvo (VTA) trápí rychle se snižující počet provozuschopných ...

Ruský vojenský průmysl se topí v dluzích. Ruská vláda nabízí odepsání dluhů

Podle ruského vicepremiéra Jurije Borisova podniky ruského obranně-průmyslového komplexu (OPK) dluží ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • premek
  17:25 14.08.2019

  Nová logika: když se přijde na předraženou zakázku, znamená to v daném odvětví krizi. Tuto logiku nepozoruji ani u těch dobře placených analytiků, kteří zpívají píseň těch, kteří ...Zobrazit celý příspěvek

  Nová logika: když se přijde na předraženou zakázku, znamená to v daném odvětví krizi. Tuto logiku nepozoruji ani u těch dobře placených analytiků, kteří zpívají píseň těch, kteří je platí. Ti se alespoň snaží mlžit, když už se nemohou vyhnou svého názoru. Proto i oni začínají mluvit o euroatlantické (západní) krizi za dveřmi a taktně mlčí o alarmujících únicích analýz přímo z FEDu. Premiér i vicepremiér RF dělají vše proto, aby se zavděčili svým zaoceánským páníčkům. To, co pouštějí do veřejného prostoru, jsou převážně dezinformace. V míře zadluženosti suverénně vedou USA, pokud se zase neobjeví nějaký nový logik s tezí, že nesplatitelné federální záruky nejsou součástí zadlužení. Klausovi stašímu také stačilo oddělit od státního rozpočtu transformační zadlužené fondy a vykázat tak s úsměvem rozpočtový přebytek. Manipulace s finančními daty jsou běžnou praxí v USA. Stačí si zjistit vlastníky Nové Gazety a pak ta prohlášení Borisova vypadají jako ze špatného filmu, kde se záměrně očerňuje domácí ekonomika, protože je to v zájmu cizí mocnosti. Kdo by si něco kupovat z tak zadlužené země, že? Kupujeme něco z USA? S vrtulníky je to takové nemastné neslané a Letter of Agreement je mnohdy to poslední, co strany k danému kontraktu mělo přiblížit. Málokdo chápe, co je to zdrojová stabilita ekonomiky a již vůbec ne to, že se RF této zdrojové stabilitě velice blíží. Kdo ještě platí US dolary, měl by se rychle informovat na jejich vnitřní hodnotu a na její význam pro investory. RF již funguje ve značné a stále rostoucí míře na nedolarových transakcích a rubl je více než krytý domácím zlatem. Ty údajné dluhy jsou důsledkem stereotypního posuzování odlišných ekonomik stále stejným metrem. Váš globální finanční analytikSkrýt celý příspěvek

 • SofF
  20:01 28.07.2019

  krize bude silné slovo, stav má do ideálního sice daleko ale v rámci možností pod sankcemi které si Amerika vynucuje ve většině světa exteritoriálně si vedou slušně - na stát který ...Zobrazit celý příspěvek

  krize bude silné slovo, stav má do ideálního sice daleko ale v rámci možností pod sankcemi které si Amerika vynucuje ve většině světa exteritoriálně si vedou slušně - na stát který byl po roce 2000 prakticky odepisovaný a jen se čekalo kdy se rozpadne.
  Z tohoto pohledu si jejich průmysl vede dost dobře - a Amerika to ví, proto ta zoufalá snaha zasahovat do kontraktů ruského VPK s jinými zeměmi.
  Ostatně který stát by to takto přežil při ztrátě významných výrobních i vědeckých center, v první řadě Ukrajina, ale výroba letadel byla i ve střední Asii, to všechno se přes noc ocitlo v jiných státech. Plus Rusko na sebe vzalo závazky bývalého Svazu. Často se používá termín "deblokace ruského dluhu" ale fakticky to byly sovětské dluhy. A není to tak dávno co jim zkoušel někdo přišít ještě dluh z doby carství když viděli že začínají prosperovat.
  P.S: je zajímavé že se začlo hovořit o možnostech dodávek SU-35S do Turecka, o dost realističtější oproti původnímu básnění o 57čce. Navíc by ji mohli "turkizovat", podobně jako američani upravují F-15 pro araby a nehrozilo by předání čerstvých technologií do režimu který není zas tak pevný.Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   23:11 28.07.2019

   "Často se používá termín "deblokace ruského dluhu" ale fakticky to byly sovětské dluhy." A dnešní představitelem bývalé SSSR je Rusko. Ostatní do něj byli včlenění násilně, ...Zobrazit celý příspěvek

   "Často se používá termín "deblokace ruského dluhu" ale fakticky to byly sovětské dluhy."

   A dnešní představitelem bývalé SSSR je Rusko. Ostatní do něj byli včlenění násilně, případně jsou ještě násilně drženi v Ruské federaci.

   "na stát který byl po roce 2000 prakticky odepisovaný a jen se čekalo kdy se rozpadne."

   I za SSSR to vypadalo skvěle, neboj on až vůdce umře ukáží se na světlo zatajované pravdy....Skrýt celý příspěvek

   • Larry
    07:59 29.07.2019

    Pod pojmemem "deblokace ruského dluhu" si můžete představit dodávku Mi-35/171 v roce 2005/2006 do ČR. Např. Gruzie, která se na vytvoření dluhu SSSR takéž podílela, nezaplatila ...Zobrazit celý příspěvek

    Pod pojmemem "deblokace ruského dluhu" si můžete představit dodávku Mi-35/171 v roce 2005/2006 do ČR.
    Např. Gruzie, která se na vytvoření dluhu SSSR takéž podílela, nezaplatila vůbec nic. Naopak jsme ještě Gruzii dodávali Dany a další vojenský materiál, který používali ve válce 2008 proti RF. Tedy mě jako daňového poplatníky stála Gruzie 2x tolik a z pobaltí které bylo součástí SSSR a také so podílelo na vytvoření dluhu si můžu koupit jen uzené estonské šproty, lovené kdesi v oblasti Fukushimy.
    Další "maličkost" je, že Putin zaplatil veškeré pohledávky MMF (Světové banky) což znamená, že ekonomicky nejsou na RF až takové páky jako na zadluženou ČR.
    (proti ČR nejsou sankce potřeba, jsme zadluženi) Při přijetí Eura bychom převzali další dluhy Řecka, Itálie .... atd
    V RF není nikdo násilně držen, kdo chtěl, odešel na přelomu 80/90let. Tu volbu mohl učinit každý národ. Ti co zůstali, si spočítali, že by měli existenční potíže jako pidistáty. Prostě pragmatický přístup. Autonomie dané ústavou a značné možnosti samosprávy je přesvědčili.
    K tomu vůdci..... když zemřel V. Havel, tak se ukázalo, že Havlismus a Stalinismus byly stejné kulty osobnosti. Ještě k nim lze přiřadit Hitlera. Po nich pojmenovány ulice, děti se o nich učili ve škole.... V médiích všude se vždy ve své době psalo v superlativech o takových "exponentech režimu" A kdo si dovolil říci jiný názor.... tak to patřičně pocítil.Skrýt celý příspěvek

    • PavolR
     08:16 29.07.2019

     Totálny nezmysel! V prípade Havla išlo, podobne ako predtým u Masaryka, o personalizovanú ideovú legitimáciu nového - demokratického - zriadenia, zatiaľ čo kulty osobnosti Stalina, ...Zobrazit celý příspěvek

     Totálny nezmysel! V prípade Havla išlo, podobne ako predtým u Masaryka, o personalizovanú ideovú legitimáciu nového - demokratického - zriadenia, zatiaľ čo kulty osobnosti Stalina, či Hitlera boli výsostne egoistické a totalitárne záležitosti.Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     12:41 29.07.2019

     Zločiny Havlismu jste nepochybně odhalil se svými soudruhy hned na prvním sjezdu UV KSČM po jeho smrti, co? Jinak fajn příspěvek, na pobavení dobré.

     Zločiny Havlismu jste nepochybně odhalil se svými soudruhy hned na prvním sjezdu UV KSČM po jeho smrti, co? Jinak fajn příspěvek, na pobavení dobré.

     • Larry
      12:58 29.07.2019

      Zločin, který spáchal Havel, bylo rozbití (rozdělení) ČSFR. Jinde ve světě by byl souzen pro vlastizradu. Tady mu to prošlo a ještě jemu a jeho fantasmagoriím lidi věřili. P.S. ...Zobrazit celý příspěvek

      Zločin, který spáchal Havel, bylo rozbití (rozdělení) ČSFR. Jinde ve světě by byl souzen pro vlastizradu. Tady mu to prošlo a ještě jemu a jeho fantasmagoriím lidi věřili.
      P.S. Dodnes, když chcete za nějakým účelem, použít jméno Havla, musíte mít souhlas a zaplatit. Za to se u Stalina, Hitlera, se jaxi neplatilo.Skrýt celý příspěvek

     • satai
      13:00 29.07.2019

      @larry neblábol

      @larry neblábol

     • Jirosi
      13:47 29.07.2019

      CSFR rozdělil "V.Klaus, a V. Mečiar"...

      CSFR rozdělil "V.Klaus, a V. Mečiar"...

     • Larry
      17:37 29.07.2019

      satai nebo stasi :-))) víš prdlajs, zřejmě jsi tu dobu nezažil. Lidi na náměstích podepisovali petice za rozdělení ČSFR, za týden následovně proti rozdělení ČSFR a opět za ...Zobrazit celý příspěvek

      satai nebo stasi :-))) víš prdlajs, zřejmě jsi tu dobu nezažil.
      Lidi na náměstích podepisovali petice za rozdělení ČSFR, za týden následovně proti rozdělení ČSFR a opět za rozdělení republiky, podle toho jak to masírovali média. Mečiar s Klausem ve vile Tugendhat (doporučuji shlédnout) jenom dělali to co už bylo nezbytné a snažili se pragmaticky dohodnout, což se jim vcelku podařilo.Skrýt celý příspěvek

     • Tesil
      17:58 29.07.2019

      Pravda o Havlovi samozřejmě vyjde najevo po určité době. Stejně jako se kriticky hovoří o Walesovi. Kdysi Havla načapali poblíž hraničního pásma,nějaká dobrá duše ho naprášila.V ...Zobrazit celý příspěvek

      Pravda o Havlovi samozřejmě vyjde najevo po určité době.
      Stejně jako se kriticky hovoří o Walesovi.
      Kdysi Havla načapali poblíž hraničního pásma,nějaká dobrá duše ho naprášila.V žádném případě neměl v úmyslu vzít kramle,tady si zas tak špatně nežil.Byl nemile překvapen,když místo známých tváří příslušníků StB viděl pouze členy PS.Opravdu to nebyl žádný hrdina.
      Je to příběh od člověka,kterému jsem často nevěřil a až s odstupem času jsem musel uznat,že měl pravdu.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      19:37 29.07.2019

      Tesil: Ani jedna z těch věcích co si napsal, ale nemají nic společného z tím o čem tu psal Larry. Případně to nedokazuje to, že měl moc rozhodovat...

      Tesil: Ani jedna z těch věcích co si napsal, ale nemají nic společného z tím o čem tu psal Larry. Případně to nedokazuje to, že měl moc rozhodovat...

     • logik
      00:32 30.07.2019

      "Zločin, který spáchal Havel, bylo rozbití (rozdělení) ČSFR" Ach jo. To lžeš úmyslně, anebo jen kecáš o něčem, o čem nemáš ani páru? Havel byl proti rozdělení ČSFR a na protest ...Zobrazit celý příspěvek

      "Zločin, který spáchal Havel, bylo rozbití (rozdělení) ČSFR"
      Ach jo. To lžeš úmyslně, anebo jen kecáš o něčem, o čem nemáš ani páru?
      Havel byl proti rozdělení ČSFR a na protest proti slovenské deklaraci nezávislosti dokonce odstoupil, aby u toho nemusel být.

      " Mečiar s Klausem ve vile Tugendhat (doporučuji shlédnout) jenom dělali to co už bylo nezbytné"
      To je další lež, Mečiar s Klausem dělali aktivní kroky k tomu, aby byla ČSFR rozdělena. Konkrétně Mečiar torpédoval jednotu ČSFR v podstatě od vzniku HZDS, a Klaus, aby nemusel dělat kompromisy ve svých ekonomických reformách, rozdělení také schvaloval. Viz např.
      https://is.cuni.cz/webapps/zzp...
      Holt se smiř s tím, že Tvoji proruští favorité holt byli vlastizrádní hned od počátku....Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     13:54 29.07.2019

     "Pod pojmemem "deblokace ruského dluhu" si můžete představit dodávku Mi-35/171 v roce 2005/2006 do ČR." Můžeš vyčíslit dluh a pak cenu techniky co jsme od Ruska dostali? "V RF ...Zobrazit celý příspěvek

     "Pod pojmemem "deblokace ruského dluhu" si můžete představit dodávku Mi-35/171 v roce 2005/2006 do ČR."

     Můžeš vyčíslit dluh a pak cenu techniky co jsme od Ruska dostali?

     "V RF není nikdo násilně držen, kdo chtěl, odešel na přelomu 80/90let."

     https://cs.wikipedia.org/wiki/...
     https://cs.wikipedia.org/wiki/...

     Můžeš tedy osvětlit o co v těch válkách šlo, když ne o udržení území ve státě?
     Případně jaké cíle chce Rusko dosáhnout udržováním zamrzlích konfliktů v ve východní Evropě?
     Případně, rovnou kradením území jako Krym?Skrýt celý příspěvek

     • danny
      16:10 29.07.2019

      Jirosi: ten rozpad SSSR byl v podstatě nenásilný. Musíš to hodnotit v nějakém adekvátním měřítku. Tam byl potenciál pro mnohem vášnivější rozvodová řízení. Většina se odehrála v ...Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi: ten rozpad SSSR byl v podstatě nenásilný. Musíš to hodnotit v nějakém adekvátním měřítku. Tam byl potenciál pro mnohem vášnivější rozvodová řízení. Většina se odehrála v naprostém klidu. Však se podívej jen na takovou Jugošku.Skrýt celý příspěvek

     • Larry
      17:55 29.07.2019

      Krym nebyla žádná krádež, ale restituce majetku. Hstoricky ruského majetku, který jen Ukrajinec darebák soudruh Chruščov "přihrál" Ukrajině, bez velkých protestů a zajmu, čímž se v ...Zobrazit celý příspěvek

      Krym nebyla žádná krádež, ale restituce majetku. Hstoricky ruského majetku, který jen Ukrajinec darebák soudruh Chruščov "přihrál" Ukrajině, bez velkých protestů a zajmu, čímž se v dobách SSSR nikdo moc nezabýval.
      Dluhy se těžko vyčíslují, protože vláda ČR tvrdila, že vznikly např. ekologické škody při pobytu vojsk SSSR.
      Na druhou stranu v jednom dokumentu na trubce tohle bylo rozebíráno a Rusové mají podpis na dohodě, že veškerý nemovitý majetek byl v pořádku předán čsl. straně. To že jsme si tohle neohlídali a okamžitě po odchodu bylo vše nezajištěné, vyrabované a vykradené je náš problém. Jak by se jinak dostal třeba průmyslový odpad do bývalých výcvikových prostorů armády SSSR dislokované v ČSFR??
      Mezivládní dohodou byl nějaký dluh stanoven a jako konečná kompenzace byla dohodnuta dodávka Mi-35/171. Tím byla věc dořešena. Co se dělo v Čečně a děje dodnes s kavkazskými teroristy nám nepřísluší komentovat stejně jako Čínský Tibet.
      Rusové se taky nezabývají rozdělením ČSFR, svých problémů máme dost a co si každý "dělá doma" je jeho věc. Nakonec já také nemám potřebu sdělovat své soukromí a firemní věci na sociálních sítích. Od toho se vše odvíjí.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      19:19 29.07.2019

      Danny: Promiň, ale rozpad SSSR nešel mírovou cesto. Všechny ty války co dnes v té oblasti jsou jen dědictvím toho, že Rusové se s pádem svého Imperia nesmířili. Stejně jako WW2 je ...Zobrazit celý příspěvek

      Danny: Promiň, ale rozpad SSSR nešel mírovou cesto. Všechny ty války co dnes v té oblasti jsou jen dědictvím toho, že Rusové se s pádem svého Imperia nesmířili.

      Stejně jako WW2 je dědictvím míru ve Versailes. Stejně tak jsou tyhle války dědictvím toho nemírového rozpadu.

      Larry: Pokud se odvoláváš na přebrané prostory, pak úplně stejně Ruská federace byla garantem hranic Ukrajiny. Obě tyto smlouvy mají stejnou hodnotu.
      Je zajímavé, že jedna podle tebe platí... druhá ne.
      Tyhle náklady jsou pakatel, proti dluhu za dodávky zboží...Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      19:36 29.07.2019

      Napřed Ukrajinu odzbrojily, a pak si uvědomily že jim to nevyhovuje...
      Dit je to trapné jak noha..

      Napřed Ukrajinu odzbrojily, a pak si uvědomily že jim to nevyhovuje...
      Dit je to trapné jak noha..

     • logik
      00:37 30.07.2019

      Larry: " ale restituce majetku. Hstoricky ruského majetku, který jen Ukrajinec darebák soudruh Chruščov "přihrál" Další lež. Krym byl přímo Ruský jen v letech 1921-54, poté, co ho ...Zobrazit celý příspěvek

      Larry:
      " ale restituce majetku. Hstoricky ruského majetku, který jen Ukrajinec darebák soudruh Chruščov "přihrál"
      Další lež. Krym byl přímo Ruský jen v letech 1921-54, poté, co ho zločinný komunistický stát násilně obsadil. Předtím byl dlouhá léta v Ruském impériu, což byl mnohonárodnostní státní útvar, jenž jde nejlépe přirovnat právě k SSSR. A v rámci tohoto soustátí byl vždy podstatně pevněji spojen s Ukrajinským, a nikoli Ruským územím (např. byl v jedné gubernii s Ukrajinou atd....).

      A Chruščov vrátil Krym k Ukrajině, protože zpřetrhání historických vazeb na Ukrajinu po Ruské anexi v dvacátých letech vedlo ke krachu Krymského hospodářství.

      Takže řeč o nějakém Ruském Krymu je prostě lež. Historicky má na něj daleko větší právo Ukrajina. A i kdyby nemělo, tak něco jako "historické právo na území" - to je přesně rétorika, kterou Ti největší zločinci, Hitlera nevyjímaje, obhajovali agresi vůči sousedním státům.Skrýt celý příspěvek

     • logik
      00:40 30.07.2019

      danny: Rozpad v roce 1990 byl nenásilný. To máš pravdu. Od té doby ale Rusko již mnohokrát použilo sílu, aby aspoň nějaká území dostaly zpět pod kontrolu. Ať již jde o obsazení ...Zobrazit celý příspěvek

      danny: Rozpad v roce 1990 byl nenásilný. To máš pravdu. Od té doby ale Rusko již mnohokrát použilo sílu, aby aspoň nějaká území dostaly zpět pod kontrolu. Ať již jde o obsazení Gruzínských území (kde ještě byl západ tak naivní, že jim to povolil pod hlavičkou "mírových misí" - jejichž status ovšem Rusko od počátku porušovalo, takže i de jure o agresi šlo, jen to Evropa krátkozrace neřešila), ať už jde o obsazení podněstří, a´t už jde o čečenské války...Skrýt celý příspěvek

    • danny
     16:05 29.07.2019

     Larry: byť se část tvých úvah při započítání značného zjednodušení dá akceptovat, nebo aspoň přijmout, jako lehce extrémní, ale legitimní názor, u srovnávání ikonizace Havla s ...Zobrazit celý příspěvek

     Larry: byť se část tvých úvah při započítání značného zjednodušení dá akceptovat, nebo aspoň přijmout, jako lehce extrémní, ale legitimní názor, u srovnávání ikonizace Havla s kultem osobnosti Stalina a zločinů stalinismu s nepovedenými privatizačními kroky prostě těžce přestřeluješ.
     Je to stejně neadekvátní, jako přirovnávání kohokoli, kdo volá po systémovém řešení otázky migrace, k Hitlerovi a pod...Skrýt celý příspěvek

     • Larry
      18:04 29.07.2019

      Hitler, Stalin, diktátoři třeba Pinochet, Franco měli a mají jedno společné. Všichni trpí syndromy sebestřednosti a megalomanstvím. Např. ve své době za svých životů každý na ...Zobrazit celý příspěvek

      Hitler, Stalin, diktátoři třeba Pinochet, Franco měli a mají jedno společné. Všichni trpí syndromy sebestřednosti a megalomanstvím. Např. ve své době za svých životů každý na poštovních známkách. Stejně jako Havel.
      Najdeš řadu podobných rysů.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      19:23 29.07.2019

      Larry: Jediným syndromem tu trpíš ty, a to syndromem ublíženosti... Havel jako prezident republiky mohl dělat "prd", stejně jako může dělat Zeman. Vládne Babiš jako vládly ...Zobrazit celý příspěvek

      Larry: Jediným syndromem tu trpíš ty, a to syndromem ublíženosti...

      Havel jako prezident republiky mohl dělat "prd", stejně jako může dělat Zeman.
      Vládne Babiš jako vládly premiérové před ním.Skrýt celý příspěvek

     • logik
      00:41 30.07.2019

      Jirosi: Havel hlavně rezignoval, takže v době rozdělení ani nebyl ve funkci. To byli jen Klaus s Mečiarem, kteří ale za to podle Larryho nemůžou. Pochopitelně, protože ruští ...Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi:
      Havel hlavně rezignoval, takže v době rozdělení ani nebyl ve funkci. To byli jen Klaus s Mečiarem, kteří ale za to podle Larryho nemůžou.

      Pochopitelně, protože ruští miláčči samozřejmě nikdy nic špatného udělat nemůžou...Skrýt celý příspěvek

    • logik
     00:16 30.07.2019

     "V RF není nikdo násilně držen, kdo chtěl, odešel na přelomu 80/90let."
     Ano, jistě. A proto byly dvě čečenské války....

     "V RF není nikdo násilně držen, kdo chtěl, odešel na přelomu 80/90let."
     Ano, jistě. A proto byly dvě čečenské války....

  • PavolR
   08:08 29.07.2019

   Ono to "odpisovanie" Ruska po roku 2000 treba vnímať skôr ako akýsi legitimizačný mocensko-politický folklór podporovaný do značnej miery aj "staro"novými mocenskými elitami, ...Zobrazit celý příspěvek

   Ono to "odpisovanie" Ruska po roku 2000 treba vnímať skôr ako akýsi legitimizačný mocensko-politický folklór podporovaný do značnej miery aj "staro"novými mocenskými elitami, podobne ako téza "Buďte radi za Putina, ktokoľvek iný by bol horší" ... V skutočnosti je ale dnešná situácia oproti dobe tesne po nástupe Putina o to horšia, že odvtedy vypukla ďalšia studená vojna.
   Kľúčových jadro ruského leteckého priemyslu sa nachádza v Tatarstane a Baškirsku, ktoré nakoniec ostal vo vnútri federácie. Keby prišli o tieto oblasti, tak to môžu rovno zabaliť.
   "Ruský dlh" je tá časť sovietskeho dlhu, ktorá pripadla po rozdelení ZSSR na Rusko. Mimo to existoval aj "bieloruský dlh" a pod., len išlo logicky o menšie sumy.
   SU-35 by vôbec nebolo potrebné turkizovať, úplne by stačilo dodať ich v tom prevedení, ako pre Indonéziu.Skrýt celý příspěvek

  • Jan Grohmann
   10:24 30.07.2019

   Dodávka Su-35 do Turecka by byla skvělá. Ideální působ, jak logisticky a finančně složit turecké letectvo nebo možná celé Turecko. Po Su-35 můžou budovat nové ruské radilokační ...Zobrazit celý příspěvek

   Dodávka Su-35 do Turecka by byla skvělá. Ideální působ, jak logisticky a finančně složit turecké letectvo nebo možná celé Turecko.
   Po Su-35 můžou budovat nové ruské radilokační stanice, systémy velení a řízení, komunikace, nakoupit nové letecké tankery, letecké střediska včasného varování a přebudovat celou pozemní infrastrukturu a nakoupit zbraně. Tedy pokud se nerozhodnou nakoupit z trucu jednu letku Su-35, která sice nebude mít žádný vojenský význam, ale Sputnik z toho bude nadšený.
   Do Su-35 pak dají mobilní telefon, přes který si budou piloti Su-35 volat s tureckými F-16 i systémy velení a řízení a pozemní radilokátory je budou přes mobil navádět na cíle.
   Sto miliard dolarů sem, sto tam ... čert to vem, na takové blbosti se nesmí hledět, když jde o ideologický boj mezi Ruskem a "Západem" ... no Západem ne, protože se vsadím, v tomto boji je EU tak trochu na ruské a turecké straně.
   Teším na výrazy všech ruských a evropských turbopatriotů až zjistí, že vlastě Rusko s Německem jsou tak trochu spolu proti USA.Skrýt celý příspěvek

   • givicz
    11:44 30.07.2019

    Jan Grohmann jaksi vám uniká, že Turci silně nedůvěřují USA uvedu v kostce důvody / neúspěšný puč za kterým dle Turků stály USA, zapojení do puče základny NATO Incirlik, ...Zobrazit celý příspěvek

    Jan Grohmann jaksi vám uniká, že Turci silně nedůvěřují USA uvedu v kostce důvody / neúspěšný puč za kterým dle Turků stály USA, zapojení do puče základny NATO Incirlik, podporování (dle Turků) teroristické organizace PKK a Kurdů obecně, nevydání Gülena, který žije v USA a který má v Turecko mnoho stoupenců, kteří dle Turecka ohrožují vládu, podpora USA státu Izrael, kdy např. uznání Jeruzaléma bylo tvrdě odsouzeno v Turecku, které podporuje Palestinu atp....

    Řekl bych, že toto jsou hlavní důvody nákupu S 400 a možná v budoucnu dalších systémů PVO a letecké techniky z Ruska nebo i jinde...

    Další důvod je ten, že Rusové nabízejí i určitý převod technologií - společná výroba S400, společná výroba letadel a vrtulníků, pomoc v jaderné energetice, kdy tam Rusové staví jadernou elektrárnu, Turecký proud díky kterému se Turecko stane jakýsi plynový hub pro jižní Evropu atp...

    Jinak poznamenám, že Su 35 je nabízen Turecku z důvodu, že jeho export má již všechny potřebná " razítka" vzhledem k tomu, že toto letadlo již bylo dříve exportováno do zahraničí.... u Su 57 toto ještě není vyřešeno a bude to nějaký čas trvat ...Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     17:13 30.07.2019

     "a který má v Turecko mnoho stoupenců, kteří dle Turecka ohrožují vládu" Demokracie je typ zřízení. Vláda je v ní ohrožena vždy když jsou volby! Turecko mohl být hubem pro plyn ...Zobrazit celý příspěvek

     "a který má v Turecko mnoho stoupenců, kteří dle Turecka ohrožují vládu"

     Demokracie je typ zřízení. Vláda je v ní ohrožena vždy když jsou volby!

     Turecko mohl být hubem pro plyn ze středního východu pro celou Evropu.
     Být hubem Ruského plynu do Turecka je spíše vtipný.Skrýt celý příspěvek

     • givicz
      21:31 30.07.2019

      Jirosi pokud si dobře pamatuji kdyžtak mě oprav nehledal jsem to na netu tak Ukrajina má z tranzitu Ruského plynu do Evropy cca 3 mld. USD ročně... to je již slušná pálka.. navíc ...Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi pokud si dobře pamatuji kdyžtak mě oprav nehledal jsem to na netu tak Ukrajina má z tranzitu Ruského plynu do Evropy cca 3 mld. USD ročně... to je již slušná pálka.. navíc do Turecka vede plyn i s Ázerbájdžánu ... Turci uvažují o těžbě u Kypru...

      Druhé vlákno tureckého potoka bude procházet Bulharskem, Maďarskem a Srbskem
      https://tass.ru/ekonomika/6705...

      https://www.youtube.com/watch?...
      Turecko se chystá u příležitosti třetího výročí pokusu o převrat, který zemi potkal. Dne 15. července 2016 bylo zabito 250 lidí a více než dva tisíce zraněno. Vláda obviňuje FETO.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      08:01 31.07.2019

      A on ten Ukrajinský plynovod někdo překopl? Případně jaký je zájem Balkánských zemí si nechat dodávat plyn přes Turecko, když to jim tam posílá invazi migrantů... Je rozdíl ...Zobrazit celý příspěvek

      A on ten Ukrajinský plynovod někdo překopl?

      Případně jaký je zájem Balkánských zemí si nechat dodávat plyn přes Turecko, když to jim tam posílá invazi migrantů...

      Je rozdíl dodávat plyn do přes Turecko do "Srbska" jediný kámoš Ruska na balkánu. Nebo tranzitovat, ze středního východu plyn pro 500 milionu lidí v EU místo plynu z Ruska...

      Počítat si se snad naučil i ty.Skrýt celý příspěvek

 • givicz
  10:28 27.07.2019

  Ministerstvo obrany a Federální pokladna rozšíří interakci s finančními audity v armádě Autor videa : Ministerstvo obrany RF Publikováno 25. 7. ...Zobrazit celý příspěvek

  Ministerstvo obrany a Federální pokladna rozšíří interakci s finančními audity v armádě
  Autor videa : Ministerstvo obrany RF Publikováno 25. 7. 2019
  https://www.youtube.com/watch?...


  Ministerstvo obrany a Federální pokladna rozšíří spolupráci
  https://polit.info/462356-mino...
  24. července 2019
  Ministr obrany Sergei Shoigu se ve středu 24. července setkal s šéfem státní pokladny Romanem Artyukhinem. Podle odboru informací a hromadné komunikace ruského ministerstva obrany rozšíří ministerstvo obrany a FC Ruské federace spolupráci při finančních auditech v armádě. Příslušný společný řád podepsali Sergey Shoigu a Roman Artyukhin.

  Sergei Shoigu je přesvědčen, že společným úsilím ministerstva obrany a FC Ruské federace bude vytvořen jedinečný systém kontroly provádění státního obranného řádu.

  Spolupráce ministerstva obrany a Federální pokladny je „mimořádně účinná a důležitá“, a to nejen pro ministerstvo obrany, ale také pro celé Rusko, uzavřel Sergei Shoigu.

  Podle Shoigu bylo uzavřeno více než tři tisíce státních smluv, což je asi 90 procent objemu poskytnutých prostředků. Ministr zdůraznil důležitost výsledků soutěží, cenové analýzy produktů a schopnosti podniků plnit povinnosti.Skrýt celý příspěvek

 • RiMr71
  01:30 27.07.2019

  "Stroj je možné řídit dálkově. To znamená, že je to prakticky robot." ...stačí, děkuji.... co mi to jen připomíná... :) ____________________________ Dotaz na rádio ...Zobrazit celý příspěvek

  "Stroj je možné řídit dálkově. To znamená, že je to prakticky robot."

  ...stačí, děkuji.... co mi to jen připomíná... :)
  ____________________________
  Dotaz na rádio Jerevan:
  „Kopali jsme v naší obci a v hloubce 37 cm jsme našli drát. Co to znamená?”
  Odpověď: „Dle našich výpočtů ve vaší geografické lokalitě se jedná o období archeologických nálezů před 129 lety. Z toho je patrno, že u vás už v té době existovalo drátové spojení.”
  Dotaz na rádio Jerevan: „Kopali jsme o 24 cm více a nenašli jsme nic. Co to znamená?”
  Odpověď: „Opět dle našich výpočtů ve vaší geografické lokalitě se jedná o období archeologických nálezů před 268 léty. Z toho je patrno, že u vás existovalo v té době bezdrátové spojení.”
  _______________
  ...více zde, je to bezbranně aktuální, soudruzi!
  https://www.plavidla.cz/vtipy-... Skrýt celý příspěvek

 • danny
  11:06 26.07.2019

  "Program Bumerang je tak ukázkovým příkladem finanční krize ruského vojenského průmyslu, kde neexistuje skutečná konkurence a především ani reálný mechanismus výpočtu ...Zobrazit celý příspěvek

  "Program Bumerang je tak ukázkovým příkladem finanční krize ruského vojenského průmyslu, kde neexistuje skutečná konkurence a především ani reálný mechanismus výpočtu cen"

  Bohužel, takhle se dá najít řada dalších příkladů a pak na nich dokazovat téměř libovolnou tezi. Zbytek článku je víc o vyzobávání výroků, citátů a faktů, která autorův názor podporují, než poctivou analýzou.

  Jako problematické vidím např. tvrzení jako "ruský stát ... dotuje stovkami miliard rublů ztrátové podniky OPK (nebo nakupuje zbraně, které nepotřebuje), které by v normálním tržním prostředí okamžitě zbankrotovaly". Tak dotuje, nebo nakupuje? A kdo hodnotí, jestli potřebuje nebo nepotřebuje?
  Ukažte mi, kde na světě jsou klíčové zbrojovky normální podniky v normálním tržním prostředí.
  Ano, výrok je teoreticky správný. Ale je zvláštní pro hodnocení situace v ruské ekonomiky používat porovnání s utopií, ne realitou na trhu.

  Tím se samozřejmě nesnažím tvrdit, že v Rusku není bordel, korupce a že se různé podniky potýkají s různými existenčními problémy, a že záměr založení "konsolidační banky ruského obraného průmyslu" je přinejmenším diskutabilní.Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   13:53 26.07.2019

   Dotační nákup se týká techniky, kterou ani Ruská armáda nechce. Ale byrokrat od stolu rozhodne, že ji dostane (Mig-35 / Su-57 jako příklad). Dotace přímá je prosté mazání dluhů... ...Zobrazit celý příspěvek

   Dotační nákup se týká techniky, kterou ani Ruská armáda nechce. Ale byrokrat od stolu rozhodne, že ji dostane (Mig-35 / Su-57 jako příklad).
   Dotace přímá je prosté mazání dluhů... Jen v článku se zmiňují 3. jednorázové injekce v řádů stovek miliard.Skrýt celý příspěvek

   • danny
    14:42 26.07.2019

    Já fakt nevím, jestli armáda a kdo z té armády mig 35 chce/nechce. Většinou vycházíme z citací největších úletů, které se v ruském mediálním prostoru protočí, event. z kritických ...Zobrazit celý příspěvek

    Já fakt nevím, jestli armáda a kdo z té armády mig 35 chce/nechce. Většinou vycházíme z citací největších úletů, které se v ruském mediálním prostoru protočí, event. z kritických analýz odpůrců. Já fakt nevím, v jakém stavu ty programy jsou a nedostala se mi do ruky žádná komplexní analýza doplněná o vyjádření armádních stratégů.Skrýt celý příspěvek

    • logik
     16:59 26.07.2019

     Při ceně, za kterou kupují Su-35, nemůže mít pro Ruskou armádu kupovat Mig-35 smysl. Co jim Mig-35 oproti Su-35 nabídne, aby takto museli tříštit logistiku?

     Při ceně, za kterou kupují Su-35, nemůže mít pro Ruskou armádu kupovat Mig-35 smysl. Co jim Mig-35 oproti Su-35 nabídne, aby takto museli tříštit logistiku?

    • givicz
     22:15 26.07.2019

     Proč pravidelně nečteš např. topwar.ru každou chvíli je tam prezentovaný článek proč Ruská armáda potřebuje / nepotřebuje Mig 35..... naposledy co se týče Mig 35 vyšel článek 15. ...Zobrazit celý příspěvek

     Proč pravidelně nečteš např. topwar.ru každou chvíli je tam prezentovaný článek proč Ruská armáda potřebuje / nepotřebuje Mig 35..... naposledy co se týče Mig 35 vyšel článek 15. července 2019... faktem ovšem je, že je podepsaný kontrakt a letos Ruské VKS dostanou 6 ks .. po tom nejede vlak...

     ВКС получили первые два новейших истребителя МиГ-35 ( VKS obdržela první dva nejnovější stíhací MiG-35)
     https://ria.ru/20190617/155561...
     MOSKVA, 17. června - RIA News. VKS RF první dva z nejnovějších stíhaček MiG-35 obdrželi v rozhovoru Ria Novosti Ilya Tarasenko, generální ředitel ruské korporace na výrobu letadel MiG.
     "Za poslední tři roky jsme udělali vážný průlom v programu MiG-35. V nejkratším možném čase jsme zahájili výrobu tohoto letadla, provedli jeho testy a za 2,5 roku jsme od vývojových prací uzavřeli smlouvu s ministerstvem obrany," uvedl.
     Podle něj budou do konce roku dodány další čtyři letadla.

     Почему МиГ-35/35Д — хорошая идея для ВКС РФ ( Proč je MiG-35 / 35D dobrým nápadem pro RF)
     https://topwar.ru/160123-poche...
     Nedávno byla v různých internetových publikacích a diskusích opakovaně kladena otázka: potřebují naše produkty VKS produkty kdysi slavného RSK MiG? Jde samozřejmě o MiG-35 / 35D - písmeno „D“ označuje dvoumístnou úpravu letadla.
     Opravdu existuje závažný argument pro sériové dodávky tohoto stroje našim ozbrojeným silám i proti nim. Ale než přistoupíme k jeho úvahám, věnujme malou pozornost bojovému potenciálu nejnovějšího MiG.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      09:56 27.07.2019

      "proč Ruská armáda potřebuje / nepotřebuje Mig 35" "proč Ruská armáda potřebuje / nepotřebuje Mig 35" Kdyby ho potřebovala nevyráběli ho po 6 ks ročně.. Rusko vlastní cca 254ks / ...Zobrazit celý příspěvek

      "proč Ruská armáda potřebuje / nepotřebuje Mig 35"
      "proč Ruská armáda potřebuje / nepotřebuje Mig 35"

      Kdyby ho potřebovala nevyráběli ho po 6 ks ročně..
      Rusko vlastní cca 254ks / 6ks, k vyměnění celého parku by trvalo 42 let! (2061)Skrýt celý příspěvek

     • givicz
      10:54 27.07.2019

      pro porovnání: Ruské letectvo dostane 20 stíhačů Su-35S do konce roku ...Zobrazit celý příspěvek

      pro porovnání:
      Ruské letectvo dostane 20 stíhačů Su-35S do konce roku 2020
      https://www.securitymagazin.cz...
      Podle Krivoručka dostanou ruské vzdušně-kosmické několik letounů tento rok.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      22:07 27.07.2019

      A kdyby nekupovali Mig-35 mohli jich dostat 32...

      A kdyby nekupovali Mig-35 mohli jich dostat 32...

     • givicz
      10:50 28.07.2019

      A ty víš jaké výrobní kapacity má Suchoj... vyrábí Su 30, Su 35, vyrábí se tam letadla na export ... a teď zrovna rozbíhají výrobu Su 57 (údajně tam již teď montují několik kusů ...Zobrazit celý příspěvek

      A ty víš jaké výrobní kapacity má Suchoj... vyrábí Su 30, Su 35, vyrábí se tam letadla na export ... a teď zrovna rozbíhají výrobu Su 57 (údajně tam již teď montují několik kusů zároveň) ... jestli si době pamatuji tak letos VKS dostalo zatím jenom 2 ks nových Su 35 S.... takže dalších cca 6 ks Mig 35 ročně ze závodu Mig se může hoditSkrýt celý příspěvek

     • dusan
      12:34 28.07.2019

      Jirosi Také zlé to nie je .... v ruskom letectve už "originálne" MiGy-29 (A,S) už skončili a slúžia len pre výcvik. Ostalo len cca 50 ks MiG-29SMT/UBT aj z toho už polovici šla do ...Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi

      Také zlé to nie je .... v ruskom letectve už "originálne" MiGy-29 (A,S) už skončili a slúžia len pre výcvik. Ostalo len cca 50 ks MiG-29SMT/UBT aj z toho už polovici šla do "vyhnanstva" do Arménska, kde má Rusko svoj letecký kontingent a kde nahradzujú posledné "originálne" MiGy-29, ktoré už na území RF v bojových útvaroch neslúžia ....

      V podstate už MiGy-35 nebudú mať čo nahradiť .... lebo SMT/UBT sú pomerne nové - jedine, že by ich Rusko odpradalo ....Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      15:46 28.07.2019

      "A ty víš jaké výrobní kapacity má Suchoj" Pokud zvládne vyrábět Su 30/34/35, Mig-35 Tak postavit více Su-35 je relativně hračka, než otvírat linku na nové Mig-35. Ty si totiž ...Zobrazit celý příspěvek

      "A ty víš jaké výrobní kapacity má Suchoj"

      Pokud zvládne vyrábět Su 30/34/35, Mig-35
      Tak postavit více Su-35 je relativně hračka, než otvírat linku na nové Mig-35.
      Ty si totiž nepamatuješ, že Mig byl převeden pod Suchoj....Skrýt celý příspěvek

     • givicz
      18:41 29.07.2019

      Určité kapacity výrobní kapacity jsou u Migu určité jsou u Suchoje, kde navíc najíždějí na výrobu Su 57... co má společného zastřešení nějaké korporace a kapacita jednotlivých ...Zobrazit celý příspěvek

      Určité kapacity výrobní kapacity jsou u Migu určité jsou u Suchoje, kde navíc najíždějí na výrobu Su 57... co má společného zastřešení nějaké korporace a kapacita jednotlivých závodů ?? ... navíc novou výrobní linku Mig nemusí otevírat vzhledem k tomu, že drtivá většina výrobního zařízení , různých přípravku atp. se moc neliší ... Su 57 je nová generace ze vším všudy..

      https://tvzvezda.ru/news/opk/c...
      27.07.2019 v 14:36 hod.
      V Rusku začala hromadná výroba letadel páté generace Su-57. První letadlo by mělo být dodáno na VKS RF v roce 2019.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      19:28 29.07.2019

      Givicz¨: Nemá společného nic. Třeba korporace WV, když nestíhají v Boleslavi otevře linku na to samé v Německu... Ale to je ten prohnilí kapitalista... Proč odbíháš od tématu ...Zobrazit celý příspěvek

      Givicz¨: Nemá společného nic. Třeba korporace WV, když nestíhají v Boleslavi otevře linku na to samé v Německu...

      Ale to je ten prohnilí kapitalista...
      Proč odbíháš od tématu opět k Su-57?Skrýt celý příspěvek

     • logik
      00:55 30.07.2019

      Givitz: Vzhledem k tomu, že Suchoj chtěl vyrábět sériové Su-57 tuším někdy v roce 2017 - a jak zástupnci Suchoje, tak Ruského státu shodně potvrdily, že důvod, proč se Su-57 ...Zobrazit celý příspěvek

      Givitz: Vzhledem k tomu, že Suchoj chtěl vyrábět sériové Su-57 tuším někdy v roce 2017 - a jak zástupnci Suchoje, tak Ruského státu shodně potvrdily, že důvod, proč se Su-57 nevyrábí je to, že Rusko zatím ve větších počtech nechce (a objednávka sériových strojů se odložila až na rok 2019), tak evidentně Suchoj měl volné kapacity pro výrobu dalších letounů.

      ¨Takže výmluva, že kupuje Migy, protože Suchoj nestíhá vyrábět Suchoje..... je jen výmluva. Stejnětak tvoje výmluvy vyvrací to, že pro zahraniční zákazníky si Suchoj od té doby kapacity našel...

      A ohledně článků - tak v tom článku je hromada "samochvály" na Mig-35, ale když dojde k porovnání k Su-35, tak nenajdou jinej důvod, proč by ho mělo Rusko chtít, než cenu. Což vzhledem k tomu, že
      a) Su-35 Rusko kupuje po 15milionech, a tedy že Mig-35 bude těžko nějak významně levnější
      b) udržovat typ navíc znamená pro Ruskou armádu podstatné náklady navíc
      je opět jen snaha okecat neokecatelné, stejně jako Tvé pokusy o neschopnosti Suchoje vyrábět více letadel ročně.

      Nejlepší na tom celém je, že tím svým tvrzením, že Suchoj nezvládne vyrábět více letadel, v podstatě říkáš o Suchojovi, že je to neschopná firma.... :-)Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      08:16 30.07.2019

      Givicz: Viz. tebou zvolený link z AN. "Su-24M s 12 až 16 hloupými bombami proto dokáže při jedné misi úspěšně zasáhnout až dva cíle infrastruktury protivníka (budovy, skladiště, ...Zobrazit celý příspěvek

      Givicz: Viz. tebou zvolený link z AN.
      "Su-24M s 12 až 16 hloupými bombami proto dokáže při jedné misi úspěšně zasáhnout až dva cíle infrastruktury protivníka (budovy, skladiště, seřadiště vojenské techniky, mosty, atd.). Podle VPK je pravděpodobné, že ruské letectvo na bodové cíle vysílá více než jedno letadlo.

      Ač pumy JDAM jsou přesnější za širších meteorologických podmínek, efektivita leží nepochybně na ruské straně. Vždyť jedna puma JDAM stojí 25 000 dolarů."

      1h letu levné stíhačky jako F-16 stojí to co jedna bomba... Pokud by se po každé úderu musela vracet na základnu. Zaplatí se chytrá munice, a přínosu delšího poskytovaní podpory vojákům ani nemluvím.Skrýt celý příspěvek

     • givicz
      13:47 30.07.2019

      logik konečně vem na vědomí, že Ruská armáda dostane Mig 35 a bude mít i Su 57 ikdyž tady různí inženýři hovořilo o něčem jiném .. :) Teď k Mig 35.... V příštích letech bude mít ...Zobrazit celý příspěvek

      logik konečně vem na vědomí, že Ruská armáda dostane Mig 35 a bude mít i Su 57 ikdyž tady různí inženýři hovořilo o něčem jiném .. :)

      Teď k Mig 35....
      V příštích letech bude mít VKS RF:
      20-24 MiG-35 (14-16 v Kubinkě, 4-6 v Lípetsku a 2 v Akhtubinsku)
      37 MiG-29SMT (30-32 v Astrakhanském pluku a další Lípetsk a Akhtubinsk)
      20-24 MiG-29UB: 20 ​​v Kushchevskaya a možná 4 Lípetsk
      celkem tedy 80 nebo 85 ks Mig

      Také poté Rusko mohlo prodat všechny MiG-29SMT z Astrakhanského pluku do Indie nebo do jiné země, jako je Sirie. a nahradit větším počtem MiG-35, celkem asi 60 ks MiG-35 ve VKS RF...
      http://www.russiadefence.net/t... Skrýt celý příspěvek

     • logik
      12:01 31.07.2019

      Givitz: ????? Jen další potvrzení toho, že jsi ruský troll, protože evidentně nerozumíš česky. Já nikde nepopírám, že Rusko zavádí Mig-35. Já jen tvrdím, že z hlediska Ruské ...Zobrazit celý příspěvek

      Givitz: ?????
      Jen další potvrzení toho, že jsi ruský troll, protože evidentně nerozumíš česky. Já nikde nepopírám, že Rusko zavádí Mig-35.

      Já jen tvrdím, že z hlediska Ruské armády to není optimální řešení, že nákup Su-35 by jim poskytl za podobné peníze lepší služby - a že skutečným důvodem, proč ho Ruská armáda kupuje, je udržení výroby a tedy hospodářská podpora krachujícího (už tak ho musel převzít Suchoj) Migu.Skrýt celý příspěvek

  • Fabius Maximus
   16:40 26.07.2019

   Souhlasím, naše názory na to, co kdo potřebuje, jestli nakupuje dobře, nebo špatně a která technika je lepší nebo horší je jen nějaký náš odhad. Záleží až na praxi a myslím, že ta ...Zobrazit celý příspěvek

   Souhlasím, naše názory na to, co kdo potřebuje, jestli nakupuje dobře, nebo špatně a která technika je lepší nebo horší je jen nějaký náš odhad.
   Záleží až na praxi a myslím, že ta aktuální ruská není vůbec špatná. Do Sýrie vlétli jak uragán, poslali tam bleskově cca 20 letadel a 15 vrtulníků a v rychlém operačním tempu pozabíjeli desítky tisíc ozbrojenců a úplně obrátili vývoj války v Sýrii. S pár letadly a minimálními ztrátami.Skrýt celý příspěvek

   • Jirosi
    18:50 26.07.2019

    Chceš říct, že stát co vlastní skoro 1000 stíhaček dokázalo poslat do sousedního státu "20" a ty to považuješ za úspěch? Přitom není tajemstvím, že tam rotovali. Aby dokázali ...Zobrazit celý příspěvek

    Chceš říct, že stát co vlastní skoro 1000 stíhaček dokázalo poslat do sousedního státu "20" a ty to považuješ za úspěch?

    Přitom není tajemstvím, že tam rotovali. Aby dokázali udržet ty stroje v provozu.Skrýt celý příspěvek

    • stronger.p
     19:01 26.07.2019

     Pokud by tam vlétli jenom s tím, co jim pochoduje, jede a létá každoročně 9.5 na Rudém náměstí v Moskvě, tak ta strašlivá jatka v řadách syrské "demoratické" a "umírněné" opozice ...Zobrazit celý příspěvek

     Pokud by tam vlétli jenom s tím, co jim pochoduje, jede a létá každoročně 9.5 na Rudém náměstí v Moskvě, tak ta strašlivá jatka v řadách syrské "demoratické" a "umírněné" opozice si snad ani nedovedu představit. A těch rozmlácených nemocnic, minimálně pět v každé vesnici atd... Já si myslím, že demokratická opozice je velmi ráda, že tam jsou jen s dvacítkou letadel...Skrýt celý příspěvek

     • gangut
      06:42 27.07.2019

      Prosím vás, čo chcete vysvetlovať človeku, ktorý napíše, že Sýria je susedný štát Ruska?

      Prosím vás, čo chcete vysvetlovať človeku, ktorý napíše, že Sýria je susedný štát Ruska?

     • Jirosi
      09:21 27.07.2019

      gangut: Když mám porovnat působení USA v Evrope, Korei, Vietnamu, Iraku....
      Tak z toho pohledu je Syrie, pro Rusko opravdu za rohem.

      gangut: Když mám porovnat působení USA v Evrope, Korei, Vietnamu, Iraku....
      Tak z toho pohledu je Syrie, pro Rusko opravdu za rohem.

     • gangut
      11:05 27.07.2019

      A to sa dá porovnávať so štátom, ktorý má stále základne po celom svete? V podstate v susednej krajine ktoréhokoľvek štátu? Máte vobec predstavu kade lietajú ruské bojové lietadlá ...Zobrazit celý příspěvek

      A to sa dá porovnávať so štátom, ktorý má stále základne po celom svete? V podstate v susednej krajine ktoréhokoľvek štátu? Máte vobec predstavu kade lietajú ruské bojové lietadlá do Sýrie?Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      22:06 27.07.2019

      Gangut: To nevíš, že zrovna Rusko mělo v Sýrii základnu už před válkou :)

      Taková základní znalost...

      Gangut: To nevíš, že zrovna Rusko mělo v Sýrii základnu už před válkou :)

      Taková základní znalost...

     • givicz
      11:01 28.07.2019

      Jirosy rychle z hlavy... jestli si dobře pamatuji tak Rusko mělo od dob SSSR v Sýrii námořní základnu v Tartůsu .... potom si pamatuji jak se najednou začali objevovat satelitní ...Zobrazit celý příspěvek

      Jirosy rychle z hlavy... jestli si dobře pamatuji tak Rusko mělo od dob SSSR v Sýrii námořní základnu v Tartůsu .... potom si pamatuji jak se najednou začali objevovat satelitní snímky ze Sýrii (myslím, že původ byl ze státu Izrael), že tam rusové něco kutí (výstavba rozšiřování leteckých ploch) ... následně tam Rusové přišli s leteckou technikou a vojáky ve větším množství oficiálně k velkému překvapení západu (západ si myslel, že mají plné brejle Ukrajiny :) )..... následně začala velká letecká kampaň která ale totálně obrátila situaci na bojišti ... ještě teď si pamatuji jak západ čuměl kolik byli Rusové schopni zvládnout leteckých bojových misí nad Sýrii denně....Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      15:43 28.07.2019

      Givicz: Ano, nemají dost tankerů, používají hloupou municí(1:4)... Tak musí na základnu a do vzduchu několikrát denně.

      Givicz: Ano, nemají dost tankerů, používají hloupou municí(1:4)... Tak musí na základnu a do vzduchu několikrát denně.

     • Jirosi
      15:49 28.07.2019

      Proti ISIL posílala svoje letouny i Kanada... to taky není žádná globální velmoc.

      Proti ISIL posílala svoje letouny i Kanada... to taky není žádná globální velmoc.

     • Larry
      08:12 29.07.2019

      Tu "hloupou munici" musíte po jisté době bud nákladně delaborovat nebo ji levně hodit bojovníkovi ISIL na hlavu, kde splní účel, pro který byla vyrobena. Co je lepší řešení??

      Tu "hloupou munici" musíte po jisté době bud nákladně delaborovat nebo ji levně hodit bojovníkovi ISIL na hlavu, kde splní účel, pro který byla vyrobena. Co je lepší řešení??

     • Jirosi
      14:00 29.07.2019

      Larry: Normální armáda hodí 4 bomby zničí 4. cíle...
      Rusko hodí 4 bomby a když se zadaří zničí jeden cíl...

      Larry: Normální armáda hodí 4 bomby zničí 4. cíle...
      Rusko hodí 4 bomby a když se zadaří zničí jeden cíl...

     • givicz
      22:25 29.07.2019

      Rusko má i chytré bomby ale ty jsou drahé tak je používá jen konkrétních případech, kdy je to výhodné... dále Rusko ve větší míře používá hloupé bomby nicméně mají takový přístroj ...Zobrazit celý příspěvek

      Rusko má i chytré bomby ale ty jsou drahé tak je používá jen konkrétních případech, kdy je to výhodné... dále Rusko ve větší míře používá hloupé bomby nicméně mají takový přístroj SVP-24, díky kterému i ty hloupé bomby se efektivitou přibližují těm chytrým akorát to vyjde mnohonásobně levněji...

      Rusko v Sýrii: Přesné bombardováni pomocí hloupých bomb
      https://www.armadninoviny.cz/r...

      Jinak pro zajímavost nová zpráva.... do Sýrie dorazila nová obrovská zásilka z Ruska ... bude veselo ..
      https://twitter.com/markito017... Skrýt celý příspěvek

     • logik
      01:02 30.07.2019

      "dále Rusko ve větší míře používá hloupé bomby nicméně mají takový přístroj SVP-24" Ano, tomu se říká bombardovací zaměřovač, a přístroj fungující naprosto stejně se montoval svého ...Zobrazit celý příspěvek

      "dále Rusko ve větší míře používá hloupé bomby nicméně mají takový přístroj SVP-24"
      Ano, tomu se říká bombardovací zaměřovač, a přístroj fungující naprosto stejně se montoval svého času už do létajících pevností. To si zas jen propadnul Ruské schopnosti udělat z osmdesát let staré technologie technologickou novinku....

      Fyziku jaksi ale neokecáš - pokud neznáš sílu větru v daném místě v době průletu pumy, tak prostě principiálně nemůžeš spočítat její trajektorii. Takže i kdyby v sobě SVP obsahoval cluster z nejmodernějších procesorů (což jaksi neobsahuje, protože Rusové nejmodernějšími procesory jaksi nedisponují),
      tak se jeho přesnost ani náhodou nemůže rovnat přesnosti munice, která umí svoji trajektorii opravovat dle skutečných atmosférických podmínek.

      Svého času jsem to i počítal, a neopravitelná nepřesnost v shozu hloupých bomb je v řádu hodně desítek metrů. Žádný fyzikální přístroj nemůže určit místo shozu
      přesněji, leda že by používal křišťálovou kouli.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      08:19 30.07.2019

      Givicz: Viz. tebou zvolený link z AN. "Su-24M s 12 až 16 hloupými bombami proto dokáže při jedné misi úspěšně zasáhnout až dva cíle infrastruktury protivníka (budovy, skladiště, ...Zobrazit celý příspěvek

      Givicz: Viz. tebou zvolený link z AN.
      "Su-24M s 12 až 16 hloupými bombami proto dokáže při jedné misi úspěšně zasáhnout až dva cíle infrastruktury protivníka (budovy, skladiště, seřadiště vojenské techniky, mosty, atd.). Podle VPK je pravděpodobné, že ruské letectvo na bodové cíle vysílá více než jedno letadlo.

      Ač pumy JDAM jsou přesnější za širších meteorologických podmínek, efektivita leží nepochybně na ruské straně. Vždyť jedna puma JDAM stojí 25 000 dolarů."

      1h letu levné stíhačky jako F-16 stojí to co jedna bomba... Pokud by se po každé úderu musela vracet na základnu. Zaplatí se chytrá munice, a přínosu delšího poskytovaní podpory vojákům ani nemluvím.

      Opravené poslání do dobrého vláknaSkrýt celý příspěvek

    • Fabius Maximus
     23:07 26.07.2019

     To je pravda, rychle rotovali piloty a přes 90% jejich pilotů má zkušenosti z bojových operacív Sýrii. V průběhu bojů se počet nasazených letadel měnil, někdy jich hodně stáhli, ...Zobrazit celý příspěvek

     To je pravda, rychle rotovali piloty a přes 90% jejich pilotů má zkušenosti z bojových operacív Sýrii.
     V průběhu bojů se počet nasazených letadel měnil, někdy jich hodně stáhli, pak je zase poslali, jak se ofenzívy syrských vládních jednotekt střídaly s příměřími a přestávkami v bojích. Někdy prý pro letadla neměli dost identifikovaných cílů.
     Počet letadel byl možná omezen velikostí základny (pro letadla mají jen jednu u Latákie). Taky od počátku nechtěli do konfliktu příliš zabřednout, aby v případě, že by se jim nedařilo, to mohli rychle zabalit. Jestli byli i nějak omezeni špatným technickým stavem letadel, to netuším.Skrýt celý příspěvek

     • gangut
      06:44 27.07.2019

      A hlavne načo by ich tam posielali viac? Pravdepodobne to pre ich operačné potreby stačilo. Koĺko lietadiel majú v okolí američania a aký majú nálet?

      A hlavne načo by ich tam posielali viac? Pravdepodobne to pre ich operačné potreby stačilo. Koĺko lietadiel majú v okolí američania a aký majú nálet?

  • givicz
   22:44 26.07.2019

   citace " Tím se samozřejmě nesnažím tvrdit, že v Rusku není bordel, korupce a že se různé podniky potýkají s různými existenčními problémy, a že záměr založení "konsolidační banky ...Zobrazit celý příspěvek

   citace " Tím se samozřejmě nesnažím tvrdit, že v Rusku není bordel, korupce a že se různé podniky potýkají s různými existenčními problémy, a že záměr založení "konsolidační banky ruského obraného průmyslu" je přinejmenším diskutabilní."

   Člověk sem pracně dává odkazy a ty nečteš.... to, že Rusko zakládá speciální banku pro obranný průmysl má svůj důvod budu citovat z článku co jsem postnul již dříve.... jde o to aby Rusové zabránili pokud nějaká velká banka poskytne úvěr nějaké firmě na kterou jsou uvaleny sankce aby se nestalo, že budou sankce uvaleny i na tuto banku (hodně Ruských bank působí i v Evropě nař. u nás Sberbank - proč asi velké Ruské banky nepůsobí na Krymu ...)

   Citace :
   " To také spočívá v tom, že dnes s obranným průmyslovým komplexem existuje finanční instituce speciálně vytvořená pro obranný průmysl - Promsvyazbank (PSB).
   Připomeňme, že v červenci 2018 prezident Vladimir Putin přikázal vládě společně s centrální bankou, aby v novele zákona o pořádku státní obrany předpokládala převod půjček, které ruské banky poskytly podnikům vojensko-průmyslového komplexu, na Promsvyazbank.

   Potřeba vytvořit obrannou banku, v jejímž rámci byla vybrána sankcionovaná PSB, byla způsobena zvýšením tlaku na sankce vůči Rusku.

   „Záměrem státu bylo vytvořit jednotnou platformu pro práci s obranným komplexem,“ říká Alexander Danilov z Fitche, „bylo to provedeno proto, aby se hlavní bankovní systém zachránil před rizikem sekundárních sankcí, protože mnoho podniků vojensko-průmyslového komplexu je pod přísnými sankcemi Spojených států. “Skrýt celý příspěvek

   • Jirosi
    09:59 27.07.2019

    Kdyby podnikům platily, a nedrželi platby u sebe (vylepšuje jim to rozpočet). Tak ty podniky by si nemusely brát úvěry za nekřesťanské úroky... Tedy systém jen pro jedno a to je ...Zobrazit celý příspěvek

    Kdyby podnikům platily, a nedrželi platby u sebe (vylepšuje jim to rozpočet). Tak ty podniky by si nemusely brát úvěry za nekřesťanské úroky... Tedy systém jen pro jedno a to je vylepšovaní státního rozpočtu.Skrýt celý příspěvek

   • danny
    11:54 28.07.2019

    Givicz: já neříkám, že je založení konsolidační agentury zbrojního průmyslu špatně. Říkám, že je to diskutabilní. A výsledek může být kdekoli v intervalu skvělý nápad až totální ...Zobrazit celý příspěvek

    Givicz: já neříkám, že je založení konsolidační agentury zbrojního průmyslu špatně. Říkám, že je to diskutabilní. A výsledek může být kdekoli v intervalu skvělý nápad až totální průser.
    Na poctivé vyhodnocení záměru jsou veškeré údaje zveřejněné v libovolném "bulvárním" článku nedostatečné. A stejně nedostatečné jsou moje znalosti ruského bankovního systému. Mám slušné povědomí o tom českém, ale tyto znalosti v jiném právním rámci nefungují.
    Proto budu vývoj se zájmem sledovat, ale netroufnu si na vlastní názor.Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     23:14 28.07.2019

     Kdyby stát svými pozdními platbami nenutil svoje dodavatele lézt do úvěrových pastí. Nebylo by co sanovat.. Tedy bylo Ruský bankovní sektor, ty zisky z těch půjček drží na živu ...Zobrazit celý příspěvek

     Kdyby stát svými pozdními platbami nenutil svoje dodavatele lézt do úvěrových pastí.
     Nebylo by co sanovat..
     Tedy bylo Ruský bankovní sektor, ty zisky z těch půjček drží na živu Ruské banky.

     Stejně jako EU(Německo) pomáhá Řecku. Kdyby to nedělalo zkrachují jím banky, a budou sanovat ty.Skrýt celý příspěvek

    • givicz
     18:50 29.07.2019

     danny tak je třeba chápat, že článek čerpá stěžejně z opozičních novin Novaya Gazeta ... druhý odkaz TASS je pouze strohá zprávička, že cena nejnovějšího obrněného transportéru na ...Zobrazit celý příspěvek

     danny tak je třeba chápat, že článek čerpá stěžejně z opozičních novin Novaya Gazeta ... druhý odkaz TASS je pouze strohá zprávička, že cena nejnovějšího obrněného transportéru na platformě Bumerang bude snížena nejméně třikrát.... schválně si to přelož :
     https://tass.ru/armiya-i-opk/6...

     Takže v podstatě se jedná o slátaninu z opozičních novin na kterou matlalové zde naroubovali článek z TASS o rapidním snížení ceny Bumerangu... a ještě to prskli na Idnes, kde se paka tetelí blahem... zde odkaz Idnes:

     https://www.idnes.cz/technet/v... Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      19:25 29.07.2019

      " ještě to prskli na Idnes, kde se paka tetelí blahem..."

      Jako ty když sem dáváš ty odkazy na Tass?

      " ještě to prskli na Idnes, kde se paka tetelí blahem..."

      Jako ty když sem dáváš ty odkazy na Tass?

     • givicz
      22:59 29.07.2019

      tass je Ruská tisková agentura (obdoba našeho ČTK) z které cituje velmi ale opravdu velmi i česká média namátkou amradninoviny, securitymagazin atp... Novaya Gazeta je opoziční ...Zobrazit celý příspěvek

      tass je Ruská tisková agentura (obdoba našeho ČTK) z které cituje velmi ale opravdu velmi i česká média namátkou amradninoviny, securitymagazin atp...

      Novaya Gazeta je opoziční (rozuměj protivládní) deník v Rusku ... článek zde smíchal krátkou zprávičku z Tassu (o radikálním snížení ceny Bumerangu) s obsáhlým článkem z protivládních novin...Skrýt celý příspěvek

 • Jirosi
  19:56 25.07.2019

  "Myslíme, že to můžeme snížit třikrát [současnou cenu] ‒ to je minimum, co uděláme. Provedli jsme analýzu, podívali jsme se, co se nachází uvnitř Bumerangu, proč je to drahé a ...Zobrazit celý příspěvek

  "Myslíme, že to můžeme snížit třikrát [současnou cenu] ‒ to je minimum, co uděláme. Provedli jsme analýzu, podívali jsme se, co se nachází uvnitř Bumerangu, proč je to drahé a užasli jsme. "

  Asi podobná spekulace jako u Su-57...
  Tohle tam nedávejte, tohle vyměňte za levnější, atd..Skrýt celý příspěvek

 • apache
  16:17 25.07.2019

  "Soudě podle technické dokonalosti se jedná o kosmické technologie. Má například ochranu horní polosféry." Že jde o kosmické technologie usuzují z toho, že pojem "horní ...Zobrazit celý příspěvek

  "Soudě podle technické dokonalosti se jedná o kosmické technologie. Má například ochranu horní polosféry."

  Že jde o kosmické technologie usuzují z toho, že pojem "horní polosféra" zní vskutku kosmicky? Úplní vesmířané z budoucnosti ti Rusové.Skrýt celý příspěvek

 • donpepe
  15:33 25.07.2019

  Nerozumím podstatě tady té obrovské diskuse. V Rusku žije necelých 150 mil. obyvatel. S HDP na obyvatele 11.500 dolarů a s vojenskými výdaji na úrovni 4-5 % HDP mohou ročně utratit ...Zobrazit celý příspěvek

  Nerozumím podstatě tady té obrovské diskuse. V Rusku žije necelých 150 mil. obyvatel. S HDP na obyvatele 11.500 dolarů a s vojenskými výdaji na úrovni 4-5 % HDP mohou ročně utratit celkově nějakých 75 mld. USD. Živí přitom milion vojáků a udržují základní infrastrukturu. Jestli nakupují hodně zlata, anebo mají přebytek ve státním rozpočtu, to je naprosto lhostejné. V textu se mluví o zadlužení OPK a přenesení jeho nákladů ve výši přes 30 mld. USD na bankovní sektor, což by se projevilo na schopnosti úvěrovat ekonomiku, zpomalením ruského hospodářského růstu a stagnací vojenských výdajů při růstu režií OPK. Nebo by mohli ty dluhy odepsat z vojenského rozpočtu, což by znamenalo zrušení nových objednávek pro OPK. Nebo to udělají jako vždycky, že ty dluhy zabalí a pošlou v systému dál s tím, že řešení se bude "hledat," a to znamená jenom nárůst vnitřního dluhu. Nehledě na to, že reality bude podstatně horší, protože o výdajích ve výši 4-5 % HDP si mohou jenom zdát. Putin to vysvětluje tím, že nepotřebují investovat kvůli technologické převaze. Já v tom vidím nedostatek salámu.Skrýt celý příspěvek

  • logik
   17:55 25.07.2019

   Ono je to ještě horší, protože nemalou částku z armádního rozpočtu sežerou mandatorní výdaje
   (platy, údržba techniky,.....). Volných prostředků mají z těch 75mld jen menší část.

   Ono je to ještě horší, protože nemalou částku z armádního rozpočtu sežerou mandatorní výdaje
   (platy, údržba techniky,.....). Volných prostředků mají z těch 75mld jen menší část.

   • donpepe
    18:07 25.07.2019

    Přesně tak. Milion chlapů, kteří bydlí v kasárnách a potřebují každý den jíst a mít aspoň občas čisté prádlo, to je fakt raketa. Netroufám si odhadovat, kolik Rusům reálně zbývá, ...Zobrazit celý příspěvek

    Přesně tak. Milion chlapů, kteří bydlí v kasárnách a potřebují každý den jíst a mít aspoň občas čisté prádlo, to je fakt raketa. Netroufám si odhadovat, kolik Rusům reálně zbývá, ale na nákup super zbraní jim zbývá zlomek, maximálně nízké jednotky miliard dolarů - pokud vůbec tolik, protože armádní rozpočet je ve skutečnosti mnohem nižší než 4-5 % HDP. Je to celé trošku bublina, ve které se na zdejším fóru rádi pohybujeme. Rusko je v situaci, že sice teoreticky může začít vyrábět vojenské Audi Q8 a nechat tak za sebou typické evropské armády, které používají zánovní škodovky, ale ve skutečnosti musí Rusové látat třicet roků staré žigulíky a kromě pár exkluzivních nákupů pro potřeby maršparády na Rudém náměstí si kupuje v lepším případě na Západě neprodejné ladovky...Skrýt celý příspěvek

    • givicz
     20:26 25.07.2019

     donpepe proč lžeš ???

     Výdaje Ruska na armádu v roce 2017 činily 3,4 % HDP, v roce 2019 2,9 %, v následujícím roce to bude 2,8 %.

     donpepe proč lžeš ???

     Výdaje Ruska na armádu v roce 2017 činily 3,4 % HDP, v roce 2019 2,9 %, v následujícím roce to bude 2,8 %.

     • Jirosi
      20:34 25.07.2019

      On nepsal oficiální přiznané výdaje.

      On nepsal oficiální přiznané výdaje.

     • givicz
      20:35 25.07.2019

      Náměstek ministra obrany Ruské federace Tatyana Ševtsová navštívil ateliér televizního kanálu „Zvezda“ v parku „Patriot“ na Mezinárodním vojenském technickém fóru ...Zobrazit celý příspěvek

      Náměstek ministra obrany Ruské federace Tatyana Ševtsová navštívil ateliér televizního kanálu „Zvezda“ v parku „Patriot“ na Mezinárodním vojenském technickém fóru „Armáda-2019“.
      https://tvzvezda.ru/news/vstra...
      Náměstek ministra obrany Ruské federace hovořil o tom, jak vojenské oddělení kontroluje čerpání rozpočtových prostředků, posuzuje finanční disciplínu při výkonu státního obranného řádu.

      Vedení země totiž určilo hlavní priority socioekonomického rozvoje státu v nejbližším rozpočtu, v následujících třech letech. A především je to medicína, vzdělávání, demografie, bydlení - to je cíl národních projektů, které jsou v současné době realizovány. To však v žádném případě neznamená, že výdaje na národní obranu již nejsou prioritou. Jistě, moderní, modernizovaný, dobře vyzbrojený, osazený moderní armádou zbraní je zárukou bezpečnosti naší země, je garantem reakce na jakýkoliv vojenský tlak na naši zemi, takže byly a zůstanou prioritou výdajů národní obrany. Další věc je, že pokud se podíváte na toto procento, podíl výdajů na HDP na národní obraně má tendenci klesat. Pokud v roce 2018 bylo toto procento 3,2, pak v roce 2019 to bylo 2,9% a do roku 2020 2,9%...............Skrýt celý příspěvek

     • givicz
      20:42 25.07.2019

      Ministerstvo obrany Ruské federace informovalo o důvodech snížení výdajů na obranu https://tvzvezda.ru/news/opk/c... „Podíl výdajů na národní obranu má ...Zobrazit celý příspěvek

      Ministerstvo obrany Ruské federace informovalo o důvodech snížení výdajů na obranu
      https://tvzvezda.ru/news/opk/c...
      „Podíl výdajů na národní obranu má tendenci klesat. Pokud v roce 2018 to bylo 3,2% HDP, pak v roce 2019 to bylo 2,9%, “uvedla Shevtsova."Skrýt celý příspěvek

     • donpepe
      20:53 25.07.2019

      Konstatuji, že při 4-5 % podílu vojenských výdajů na HDP mohou mít k dispozici tak 75 mld. USD ročně. Navíc se oprávněně - jak jsi sám potvrdil - domnívám, že mají ve skutečnosti k ...Zobrazit celý příspěvek

      Konstatuji, že při 4-5 % podílu vojenských výdajů na HDP mohou mít k dispozici tak 75 mld. USD ročně. Navíc se oprávněně - jak jsi sám potvrdil - domnívám, že mají ve skutečnosti k dispozici mnohem méně peněz. Jinými slovy: jsou úplně plajte, úplně na dně, a řeči o masivním vyzbrojování jsou pouhá propaganda namířená hlavně na samotné Rusy. Ruská armáda má prostě k dispozici maximálně výkon ruského hospodářství. To je tak na úrovni pětiny nebo šestiny možností evropských států NATO - bez USA a Kanady. Čili tak asi.Skrýt celý příspěvek

     • dusan
      21:03 25.07.2019

      Brať vážne ruské oficiálne údaje ja naozaj úsmevné .... Napríklad to oddlženie by určite nebolo v rozpočte v "chlieviku" armáda ... ale reálne by do zbrojného priemyslu tie ...Zobrazit celý příspěvek

      Brať vážne ruské oficiálne údaje ja naozaj úsmevné ....

      Napríklad to oddlženie by určite nebolo v rozpočte v "chlieviku" armáda ... ale reálne by do zbrojného priemyslu tie peniaze išli ....

      A ešte k absurdistanu zvanom Rusko:
      https://komentare.sme.sk/c/221... Skrýt celý příspěvek

     • logik
      22:13 25.07.2019

      donpepe:
      Oficiálně dělají necelá 3%, ale Rusko je speciální v tom, že nemalou část armádních výdajů platí z nearmádního rozpočtu. Takže těch 4-5% HDP je opravdu reálnejch.

      donpepe:
      Oficiálně dělají necelá 3%, ale Rusko je speciální v tom, že nemalou část armádních výdajů platí z nearmádního rozpočtu. Takže těch 4-5% HDP je opravdu reálnejch.

     • Jara
      12:49 26.07.2019

      Giviczi nekriticky přijímat názory jedné strany a hystericky zpochybňovat názory druhé strany jsou příkladem jedinců co podstoupily řádný výplach mozku

      Giviczi nekriticky přijímat názory jedné strany a hystericky zpochybňovat názory druhé strany jsou příkladem jedinců co podstoupily řádný výplach mozku

     • donpepe
      18:23 26.07.2019

      logik: Možná. Přesto je to spíše horní odhad. A i tak je to proti spojeným možnostem třeba jen evropských států NATO úplnej prd. Rusové musí mít noční můru při představě, že ...Zobrazit celý příspěvek

      logik:
      Možná. Přesto je to spíše horní odhad. A i tak je to proti spojeným možnostem třeba jen evropských států NATO úplnej prd. Rusové musí mít noční můru při představě, že "Evropa" začne dávat přes 2 % HDP do svých armád.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      18:54 26.07.2019

      O tom nemusíš ani spekulovat. Když se podíváš na tu mediální masáž a vynaložené prostředky na rozkol v NATO, EU...

      O tom nemusíš ani spekulovat. Když se podíváš na tu mediální masáž a vynaložené prostředky na rozkol v NATO, EU...

     • givicz
      22:26 26.07.2019

      hošani vy jste slušný paka :) člověk vám sem postne ofiko data od člověka co tuto oblast má na ministerstvu obrany RF na starost a vy tu budete stále něco blábolit... rozpočet ...Zobrazit celý příspěvek

      hošani vy jste slušný paka :) člověk vám sem postne ofiko data od člověka co tuto oblast má na ministerstvu obrany RF na starost a vy tu budete stále něco blábolit... rozpočet obrany RF je jasný ..., že se vláda rozhodla podpořit částečným oddlužením špičkové odvětví svého průmyslu, které v exportu na DRUHÉM místě !!!!!!!!!!!!! na zeměkouli je věc druhá...Skrýt celý příspěvek

     • gangut
      06:46 27.07.2019

      Givicz, ako napísal Jara " nekriticky přijímat názory jedné strany a hystericky zpochybňovat názory druhé strany jsou příkladem jedinců co podstoupily řádný výplach mozku"...

      Givicz, ako napísal Jara " nekriticky přijímat názory jedné strany a hystericky zpochybňovat názory druhé strany jsou příkladem jedinců co podstoupily řádný výplach mozku"...

     • Jirosi
      09:23 27.07.2019

      Givicz: Od tebe to zni jako pochvala. Ten člověk má sice tu oblast oficiálně na starosti. Ale jeho úkolem je, aby to co řekne odpovídalo tomu co prohlásil velký kormidelník. ...Zobrazit celý příspěvek

      Givicz: Od tebe to zni jako pochvala.
      Ten člověk má sice tu oblast oficiálně na starosti. Ale jeho úkolem je, aby to co řekne odpovídalo tomu co prohlásil velký kormidelník. Nikoliv říkat pravdu.Skrýt celý příspěvek

 • otecko
  10:17 25.07.2019

  To nevymyslíš : "Problémem je také to, že ruské firmy dostanou zaplaceno od ruského státu až po dodání zboží. Pro každou zbrojní zakázku sice existuje speciální účet, ale z toho ...Zobrazit celý příspěvek

  To nevymyslíš :

  "Problémem je také to, že ruské firmy dostanou zaplaceno od ruského státu až po dodání zboží. Pro každou zbrojní zakázku sice existuje speciální účet, ale z toho nemohou firmy čerpat peníze. Státní příkaz ale musí splnit tak nebo tak, takže si půjčují peníze od státních bank za velké úroky. Na těchto speciálních účtech nyní leží bez užitku stovky miliard rublů a firmy si tak dále musí půjčovat peníze od bank"

  ...myslel jsem, že Klocourkov je nej nu nás, toto je ale Superkocourkov!Skrýt celý příspěvek

  • Jakub2
   13:32 25.07.2019

   Kapitalismus bez kapitálu umocněný na druhou.

   Kapitalismus bez kapitálu umocněný na druhou.

 • Argonaut.CZ
  07:22 25.07.2019

  Ono stanovení reálných nákladů není nic jednoduchého ve chvíli, kdy máte větší dodavatelský řetězec a vyvíjíte nové produkty. Jedna věc jsou přímé výrobní náklady, ale jak s ...Zobrazit celý příspěvek

  Ono stanovení reálných nákladů není nic jednoduchého ve chvíli, kdy máte větší dodavatelský řetězec a vyvíjíte nové produkty. Jedna věc jsou přímé výrobní náklady, ale jak s vývojovými náklady, marží, atd... Že v tom mají holubník je docela možné.
  Logicky by se mohli podívat na cenu podobných výrobků, za kolik se nakupují ve světě. Můžou to porovnat například s jednotkovou cenou našeho Panduru.

  Další bod, si stačí udělat úvahu, zda nákup nových Albatrosů L-39NG bude za tu správnou cenu a zda ty prodlevy v objednávce nejsou dané právě tím, že nikdo neví, zda ta cena je správná, ať to znamená cokoli.

  Co se týče financí, Rusy bych nepodceňoval. Když byla ropa za draho, ukládali peníze do speciálních fondů a neprožírali je tam, jako se děje tady, kdy při docela slušné ekonomice máme schodkový rozpočet. A když řešíme ztráty, stačí se u nás podívat na ztráty ČNB ve stovkách miliard za intervence, které zaplatíme také všichni, byť nám budou tvrdit, že se nic neděje, že je to účetní operace. Ale pokud spekulatni ty stovky miliard vydělali, logicky je musel někdo (my všichni) prodělat.Skrýt celý příspěvek

  • GlobeElement
   07:45 25.07.2019

   Je fakt, že u vojenské techniky je cena určována jen ochotou zákazníka (často vlády) ty peníze zaplatit. Kdysi jsem četl, že u B-2 stálo i prkénko na záchodě tisíce dolarů. Co se ...Zobrazit celý příspěvek

   Je fakt, že u vojenské techniky je cena určována jen ochotou zákazníka (často vlády) ty peníze zaplatit. Kdysi jsem četl, že u B-2 stálo i prkénko na záchodě tisíce dolarů.
   Co se ruských financí týče, vládní dluh stále roste, aktuálně je na hodnotě přes 13% HDP. To není nijak ohromující číslo, ale neukazuje to na nějaké nastřádání prostředků z drahé ropy.

   A spekulantů se není proč bát, ve skutečnosti jsou jejich peníze povětšinou virtuální a přelévají se od jednoho k druhému - viz bitcoin, absolutní nic, které má reálnou hodnotu jen když je někdo ochoten jej koupit.Skrýt celý příspěvek

   • Argonaut.CZ
    08:08 25.07.2019

    Bohužel virtuální peníze spekulantů mají velký vliv na cenovou hladinu, tedy to co platí každý v ceně výrobků a služeb. Každý spekulant chce hlavně rozhojňovat peníze a co ...Zobrazit celý příspěvek

    Bohužel virtuální peníze spekulantů mají velký vliv na cenovou hladinu, tedy to co platí každý v ceně výrobků a služeb. Každý spekulant chce hlavně rozhojňovat peníze a co spekulanti dovedou např. zkuste si najít případ: Soros a britská libra.Skrýt celý příspěvek

   • Jakub2
    13:31 25.07.2019

    Logicky a kauzálně správně: Ruský státní dluh stále roste, přestože zahraniční finanční instituce nechtějí (nebo nemohou) půjčovat ruskému státu.

    Logicky a kauzálně správně: Ruský státní dluh stále roste, přestože zahraniční finanční instituce nechtějí (nebo nemohou) půjčovat ruskému státu.

    • palo satko
     15:54 25.07.2019

     To si ako mysliš, že ked si štat požiačia v zahraniči, tak sa to dp štatneho dlhu nerata? Rata. Prave požičiavanie v zahraniči je sprostost.

     To si ako mysliš, že ked si štat požiačia v zahraniči, tak sa to dp štatneho dlhu nerata? Rata. Prave požičiavanie v zahraniči je sprostost.

     • GlobeElement
      16:19 25.07.2019

      To jsou ty taje účetnictví. Když stát vydá dluhopisy za miliardu, tyto dluhopisy se v rozpočtu neprojeví jako mínus (mám dluh), ale jako plus (dostal jsem peníze). Proto přebytkový ...Zobrazit celý příspěvek

      To jsou ty taje účetnictví.
      Když stát vydá dluhopisy za miliardu, tyto dluhopisy se v rozpočtu neprojeví jako mínus (mám dluh), ale jako plus (dostal jsem peníze). Proto přebytkový rozpočet neznamená, že stát není zadlužen až po uši (nebo jakákoliv jiná obdobná organizace).Skrýt celý příspěvek

     • donpepe
      17:30 25.07.2019

      No tak jednoduché to určitě není. :-) Když stát PRODÁ dluhopis za miliardu, tak má miliardu cash a miliardu dluh. Když tu cash vymění za zlato, tak to na věci nic nemění. Účetní ...Zobrazit celý příspěvek

      No tak jednoduché to určitě není. :-) Když stát PRODÁ dluhopis za miliardu, tak má miliardu cash a miliardu dluh. Když tu cash vymění za zlato, tak to na věci nic nemění. Účetní voodoo začíná v okamžiku, kdy se v systému kumuluje dluh, ale protože zůstává na úrovni "soukromého sektoru," tak se neprojevuje na úrovni "státních financí." Čili ten dluh ve výši 30 mld., který vykazuje ruský OPK se zatím do státního dluhu nezapočítal, i když tam nakonec nepochybně skončí.Skrýt celý příspěvek

  • Jakub2
   13:29 25.07.2019

   Intervence ČNB (udržování slabé koruny) mělo vysoce pozitivní vliv na bilanci ČNB (tj. vytvořila mohutné devizové rezervy v objemu cca 3 300 miliard ...Zobrazit celý příspěvek

   Intervence ČNB (udržování slabé koruny) mělo vysoce pozitivní vliv na bilanci ČNB (tj. vytvořila mohutné devizové rezervy v objemu cca 3 300 miliard Kč).
   https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/ho...

   https://zpravy.aktualne.cz/eko...

   Než sem zase začnete opisovat nějakou konspirátorskou píčovinu, tak si nejdříve najděte relevantní informace.Skrýt celý příspěvek

   • Argonaut.CZ
    14:30 25.07.2019

    Mě se hrozně líbí, že ČNB vytvoří 2 biliony Kč, vymění je za zahraniční měnu a někteří hýkají blahem, jak skvělý tah to byl. Pro zajímavost komentář např. ...Zobrazit celý příspěvek

    Mě se hrozně líbí, že ČNB vytvoří 2 biliony Kč, vymění je za zahraniční měnu a někteří hýkají blahem, jak skvělý tah to byl.

    Pro zajímavost komentář např. https://sichtarova.blog.idnes.... Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     19:05 25.07.2019

     Jen tu sem netahejte, co slovo to demagogie.

     Jen tu sem netahejte, co slovo to demagogie.

   • palo satko
    15:56 25.07.2019

    A ty si nechal na Slovensku o 15% viac penazi než by si musel, keby neintervenovala. Bože, ako len vy Česi dokažete byt hrdi na zlodeja (ČNB) čo sprosto okrada.

    A ty si nechal na Slovensku o 15% viac penazi než by si musel, keby neintervenovala. Bože, ako len vy Česi dokažete byt hrdi na zlodeja (ČNB) čo sprosto okrada.

    • donpepe
     17:39 25.07.2019

     To není o hrdosti. To je o tom, že nám ČNB uměle zdražila import, abychom kupovali víc domácího zboží, resp. to udělala proto, aby naši exportéři získali výhodu. Součástí toho bylo ...Zobrazit celý příspěvek

     To není o hrdosti. To je o tom, že nám ČNB uměle zdražila import, abychom kupovali víc domácího zboží, resp. to udělala proto, aby naši exportéři získali výhodu. Součástí toho bylo i to, že jsem utrácel raději doma, protože pro mě bylo na Slovensku o 15 % dráž za totéž. Rozhodně se mi to nelíbilo, protože to, jak správně napsal GlobeElement, podpořilo i neefektivní výrobu a prodloužilo ekonomiku montoven. Na druhou stranu to opravdu vedlo k růstu devizových rezerv. Z makroekonomického hlediska se vyměnil růst bohatství domácností za růst zisků firem.Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     19:06 25.07.2019

     Ano, okradla nás o úspory... Ale nevyhodily nás z práce a dostávali jsme plat...
     Nevím co je pro tebe důležitější...

     Ano, okradla nás o úspory... Ale nevyhodily nás z práce a dostávali jsme plat...
     Nevím co je pro tebe důležitější...

     • donpepe
      21:51 25.07.2019

      Podle mě je hlavní správně pochopit napsaný text. Od toho se mnohé odvíjí. Nevím, čemu jsi nerozuměl na sdělení: "Rozhodně se mi to nelíbilo," abys z toho vyvodil svoji reakci. Ale ...Zobrazit celý příspěvek

      Podle mě je hlavní správně pochopit napsaný text. Od toho se mnohé odvíjí. Nevím, čemu jsi nerozuměl na sdělení: "Rozhodně se mi to nelíbilo," abys z toho vyvodil svoji reakci. Ale na věci samotné to nic nemění. ČNB prostě upřednostnila export ČR před zájmy občanů ČR. Je to docela slušná soda, ale z pohledu čísel to smysl dává.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      06:33 26.07.2019

      67% HDP CR je závislé na exportu... Co by se asi stalo kdyby se ten snížil... Úměrně by to dopadlo na lidi pracující pro exportní podniky. Ti by zase méně utráceli, a tak by ...Zobrazit celý příspěvek

      67% HDP CR je závislé na exportu... Co by se asi stalo kdyby se ten snížil...
      Úměrně by to dopadlo na lidi pracující pro exportní podniky. Ti by zase méně utráceli, a tak by dostali ránu obchody. Méně by se vybralo daní, tak by se muselo šetřit ve státním sektoru, atd.

      To vám nedochází tahle základní provázanost¨?Skrýt celý příspěvek

     • donpepe
      18:34 26.07.2019

      ČR není ze 79 % závislé na exporu, ale hodnota exportu představuje 79 % HDP. Import do ČR má hodnotu 73 % českého HDP. Saldo vývozu a dovozu představuje tedy 6 % HDP.

      ČR není ze 79 % závislé na exporu, ale hodnota exportu představuje 79 % HDP. Import do ČR má hodnotu 73 % českého HDP. Saldo vývozu a dovozu představuje tedy 6 % HDP.

     • Jirosi
      19:04 26.07.2019

      Podniky vyplácí výplaty zaměstnanců ze zisku z prodaného zboží. 67% procent zboží vyrobeného v CR se prodá do zahraničí! 33% je domácí spotřeba. Pokud nedostaneme zaplacena za ...Zobrazit celý příspěvek

      Podniky vyplácí výplaty zaměstnanců ze zisku z prodaného zboží.
      67% procent zboží vyrobeného v CR se prodá do zahraničí!
      33% je domácí spotřeba.

      Pokud nedostaneme zaplacena za těch 67%, nebude mít výplaty.
      Když nebudou mít výplaty, nebudou mít za co koupit těch zbývajících 33%.

      Vzhledem k tomu, že lidé nebudou mít výplaty nebudou se moct ani podniky co exportují přeorientovat na domácí trh. Pokud nebudou prodeje, ani výplaty, nebude ani stát vybírat daně. Takže ani státní zaměstnanci, důchodci, a sociální příspěvky nebudou. Skvělá spirála co se točí stále dál a dál...Skrýt celý příspěvek

     • donpepe
      19:37 26.07.2019

      Já pořád nerozumím tomu fatalismu v úvaze. Proč by všechny ty tisíce exportních firem naráz měly přestat dodávat svým zahraničním odběratelům, se kterými mají uzavřené smlouvy? ČNB ...Zobrazit celý příspěvek

      Já pořád nerozumím tomu fatalismu v úvaze. Proč by všechny ty tisíce exportních firem naráz měly přestat dodávat svým zahraničním odběratelům, se kterými mají uzavřené smlouvy? ČNB de facto snížila hodnotu mezd v eur, čili snížila firmám náklady v přepočtu na eura. Zároveň ale zdražila hodnotu všech dovážených vstupů. Celkově vylepšila pozici hlavně firmám, které průběžně neinvestují do zvyšování efektivity své výroby. Copak je Česko nějaká výjimka, že u nás lidé chtějí lepší mzdy? Všude se s tím musí firmy poprat: ty méně efektivní samozřejmě skončí. Nehledě na to, že vyšší tlak na růst mezd vede zároveň k vyšší domácí spotřebě, takže ten růst HDP bude vyvolán tak jako tak.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      21:55 26.07.2019

      FED kvantitivne uvolnoval ECB kvantitavivne uvolnoval CNB 3 roky držela kurz... Vy prostě vůbec nic o tom nevíte. Nevypadnou na ráz všechny, ale ono stačí par %(5%) a už máte ...Zobrazit celý příspěvek

      FED kvantitivne uvolnoval
      ECB kvantitavivne uvolnoval
      CNB 3 roky držela kurz...

      Vy prostě vůbec nic o tom nevíte.

      Nevypadnou na ráz všechny, ale ono stačí par %(5%) a už máte problém.

      Krom toho, o peníze přišli jen ti co v tu dobu svoje peníze utratily za nákupy v Eurech.... Všem ostatním zůstali....
      A protože tu v Eurech neplatí skoro nikdo nic, tak se to vlastně běžných lidi skoro nedotklo!Skrýt celý příspěvek

   • GlobeElement
    16:21 25.07.2019

    Bilance ČNB je mi, upřímně řečeno, lhostejná.
    Slabá koruna měla z dlouhodobého hlediska špatný vliv na skladbu ekonomiky, protože zakonzervovala levnou pracovní sílu.

    Bilance ČNB je mi, upřímně řečeno, lhostejná.
    Slabá koruna měla z dlouhodobého hlediska špatný vliv na skladbu ekonomiky, protože zakonzervovala levnou pracovní sílu.

    • Jirosi
     19:08 25.07.2019

     Ano, i ne. On ten kurz zase poroste... Spekulace se dělají krátkodobě. Buď to vyjde nebo odepíšete ztrátu, a tady díky tomu že byl kurz stabilní po přechodu jsou těmi co tratily ...Zobrazit celý příspěvek

     Ano, i ne. On ten kurz zase poroste...
     Spekulace se dělají krátkodobě. Buď to vyjde nebo odepíšete ztrátu, a tady díky tomu že byl kurz stabilní po přechodu jsou těmi co tratily právě ti spekulanti.

     Znáte někoho kdo se chlubil tím jak masivně vydělal na "kurzu" ?Skrýt celý příspěvek

 • jozo
  00:45 25.07.2019

  Ako sa dá veriť že to čo hovorí o tom dôvode prečo je zrazu Bumerang tri krát lacnejší je pravda? Ja teda neviem ale tie jeho vyjadrenia o schopnostiach vozidla sú také tie ...Zobrazit celý příspěvek

  Ako sa dá veriť že to čo hovorí o tom dôvode prečo je zrazu Bumerang tri krát lacnejší je pravda? Ja teda neviem ale tie jeho vyjadrenia o schopnostiach vozidla sú také tie nezmyselné ruské propagandistické žvásty, že to úplne znehodnocuje všetko čo hovorí. Nie je to zlacnenie len objednávka zhora tak isto ako pred nedávnom SU57?
  SU 57 nové lietadlo piatej generácie sa príkazom zlacnilo na 40 milionov dolarov za kus. Však tolko stojí starý MIG. Ako sa im dá veriť keď firma Almaz Antey jeden z najväčších predajcov zbraní na planéte v zmysle obratu ktorý je v ťažkých miliardách dolárov, o ktorej produkty sa trhajú zákazníci a nestíha vyrábať je zaradený medzi najzadĺženejšie podniky. To čo sa deje v Ruskom obrannom priemysle nemá s trhovou ekonomikou nič spoločné. Je to len fasáda.
  Reálna informácia o tom Bumerangu mohla znieť napríklad takto: Skončil sa vývoj Bumerangu, bohužiaľ nenašiel sa zahraničný zákazník tak ho musíme osekať na základnú kostru a to predáme našej armáde, ktorá na viac nemá.
  Ja osobne neverím nijakým informáciám ktoré vychádzajú z Ruského Obranného Priemyslu. Človek musí čítať skutočné informácie medzi riadkami. Heh ale nie je to práve to prečo ma Rusko tak fascinuje? Asi je. :)Skrýt celý příspěvek

 • PetrTechnik
  23:19 24.07.2019
  • Jakub2
   13:19 25.07.2019

   Já dám pár linků na starší blogy jednoho profesora ekonomie, kde se pokouší laikům vysvětlit fungování státního dluhu, proč Rusové a Číňané kupují zlato, proč protiruské sankce ...Zobrazit celý příspěvek

   Já dám pár linků na starší blogy jednoho profesora ekonomie, kde se pokouší laikům vysvětlit fungování státního dluhu, proč Rusové a Číňané kupují zlato, proč protiruské sankce nebolí ČR a vyvrací další nesmysly tak milované konspirátory a proruskými trolly:

   https://lubossmrcka.blog.idnes...
   https://lubossmrcka.blog.idnes...
   https://lubossmrcka.blog.idnes...
   https://lubossmrcka.blog.idnes... Skrýt celý příspěvek

   • PetrTechnik
    16:43 25.07.2019

    Vy jste humorista, profesor ekonomie, kterého radši uklidili kámoši na místo insolvenčního správce, kde se snad opravdu už nedá toho moc zvorat.

    Vy jste humorista, profesor ekonomie, kterého radši uklidili kámoši na místo insolvenčního správce, kde se snad opravdu už nedá toho moc zvorat.

  • Jirosi
   19:13 25.07.2019

   Tabulka super, a teď si najdi tabulku úspor domácností..

   A nezapomeň, že banky, fondy kde ti peníze jsou musí ti peníze někam dát! Bez toho by negerovali zisk(úrok)...

   Tabulka super, a teď si najdi tabulku úspor domácností..

   A nezapomeň, že banky, fondy kde ti peníze jsou musí ti peníze někam dát! Bez toho by negerovali zisk(úrok)...

 • PetrTechnik
  23:18 24.07.2019

  Do Ruska jezdím pracovně už 30let, čím dál tím častěji tu mediální masírka omílá jak je Rusko zadlužené, lidé tam hladový, korupce kvete. Tady bych si dovolil postnout dluhy ...Zobrazit celý příspěvek

  Do Ruska jezdím pracovně už 30let, čím dál tím častěji tu mediální masírka omílá jak je Rusko zadlužené, lidé tam hladový, korupce kvete. Tady bych si dovolil postnout dluhy různých států. Rusko je na tom velmi dobře. Lidé tam žijí skromněji než my tady , to je pravda,ale příjdou mi mnohem víc v pohodě než u nás. Rusko není jen Moskva a kdo byl v malých městech a na vsích mi dá zapravdu. S tím alkoholem to tam není zdaleka takové jak se traduje, spíš bych řekl,že se víc chlastá tady. Rusko má svoje specifika, pro nás trochu nepochopitelné. Je třeba vzít v úvahu , že se přes všechny experimenty, nepodařilo pro Rusko najít vhodnější správní uspořádání , než je to carské z dob Petra Velikého. Je to feudální říše 21. století a já dodávám, že je moc dobře, že to tak je. Alespoň má zdejší hrdinská internetová generalita, s kým vést své velkolepé virtuální bitvy. Je to sranda a dobře se to čte u kafe. :-)Skrýt celý příspěvek

  • jozo
   01:16 25.07.2019

   To že je Rusko feudálna ríša je úplne presné a úplne základný a pre mňa fascinujúci rozdiel oproti našej spoločnosti je že sa v Rusku zachovala racionalita feudálnej spoločnosti. ...Zobrazit celý příspěvek

   To že je Rusko feudálna ríša je úplne presné a úplne základný a pre mňa fascinujúci rozdiel oproti našej spoločnosti je že sa v Rusku zachovala racionalita feudálnej spoločnosti. To je to čo Surkov Putinov dvorný myslitel nazval "suverénna demokracia" čiže v Rusku feudál určí či je zelená zelená alebo pre dnešok je to iná farba. Racionálne je to čo môžem verzus naše: racionálne je to na čom sa zhodneme. Pre nich je demokracia v našom ponímaní niečo ako systém ktorý má utláčať feudálov a to je predsa iracionálne. Západ sa zbláznil :)Skrýt celý příspěvek

   • PetrTechnik
    16:50 25.07.2019

    Dojeďte se tam nechat fascinovat a přestanete psát hlouposti. Gogolův Revizor je sice skutečný drahokam ruské literatury, ale pro Rusy je obrazem těžkého života té doby. To spíš u ...Zobrazit celý příspěvek

    Dojeďte se tam nechat fascinovat a přestanete psát hlouposti. Gogolův Revizor je sice skutečný drahokam ruské literatury, ale pro Rusy je obrazem těžkého života té doby. To spíš u nás se černoch nesmí nazvat černochem, v USA je Afroameričan a určitě by se našlo spousty podobný výplodů. Chlestakovové se z Ruska přestěhovali na Západ. :-)Skrýt celý příspěvek

  • Jakub2
   13:06 25.07.2019

   Pán je ekonom? Ne? Tak proč kafrá do makroekonomických ukazatelů?

   Pán je ekonom? Ne? Tak proč kafrá do makroekonomických ukazatelů?

   • PetrTechnik
    16:51 25.07.2019

    Protože to podobní jako Vy ještě nedokázali zakázat, tak jen žvaní.

    Protože to podobní jako Vy ještě nedokázali zakázat, tak jen žvaní.

  • Jirosi
   19:15 25.07.2019

   Když budete mít 8000kc a nájem bude 8001kc, a nikdo vám tu korunu nepůjčí... nebydlíte.. Asi tak je Rusko finančně v pohodě s malým dluhem. Půjčit si může jen od vlastních občanu, ...Zobrazit celý příspěvek

   Když budete mít 8000kc a nájem bude 8001kc, a nikdo vám tu korunu nepůjčí... nebydlíte..
   Asi tak je Rusko finančně v pohodě s malým dluhem. Půjčit si může jen od vlastních občanu, ale jak jste psal. Ti se sice usmívají, jsou v pohodě... Ale stát platí Rubly..Skrýt celý příspěvek

  • triplane
   19:50 25.07.2019

   V Rusku jsem zil 3 roky, pracovne. Vetsinou prave v tech mensich mestech a odlehlejsich castech. Napsat ze se tam zije skromneji nez u nas je hodne mirne receno. A ze je na tom ...Zobrazit celý příspěvek

   V Rusku jsem zil 3 roky, pracovne. Vetsinou prave v tech mensich mestech a odlehlejsich castech.
   Napsat ze se tam zije skromneji nez u nas je hodne mirne receno.
   A ze je na tom Rusko dobre s tim taky nesouhlasim. Kdyby to tak bylo nebyl by tam vsude tak ukrutny bordel, navsteva Ruske nemocnice by nebyla zazitek jak z hororu a nektera mista by navypadala jak ve stredoveku. Navic uroven vzdelani beznych lidi je tam tragicka, hlavne ze se vsichni smeji Americanum. Rusove je hrave prekonavaji. Sehnat tam nekoho kdo opravdu umi co rika ze umi je zazrak. Nikde na svete jsem nemusel tak dukladne kontrolovat zamestnance jako tam.
   Ano, Rusko je relativne malo zadluzene. Je to dano i tim ze jim nikdo tak nejak ani nechce pujcit, po zkusenostech. Ale Rusko ma obrovsky, prakticky nesplatitelny, vnitrni dluh. Aby v zemi, s tak ohromnym zdrojem vseho, lidi zili jak vandraci... sorry. To vazne nevypovida ze by na tom bylo Rusko dobre.
   S tim chlastem souhlasim, s tim bych rekl ze je vetsi problem v Cesku. V pohode mi ale moc neprisli. Spis me prislo ze je sralo ze jim sefuje clovek ze zeme kterou meli driv porobenou, aspon u tech starsich. Mladsi byli celkem ok.Skrýt celý příspěvek

 • markus223
  22:05 24.07.2019

  „V Bumerangu se skrývá pokrok inženýrského myšlení. Soudě podle technické dokonalosti se jedná o kosmické technologie. Má například ochranu horní polosféry. Stroj je možné řídit ...Zobrazit celý příspěvek

  „V Bumerangu se skrývá pokrok inženýrského myšlení. Soudě podle technické dokonalosti se jedná o kosmické technologie. Má například ochranu horní polosféry. Stroj je možné řídit dálkově. To znamená, že je to prakticky robot. Má takové seriózní komplexy ochrany před přesnými zbraněmi, že je prostě nezničitelný. V rámci projektu Bumerang my skutečně táhneme veškerý průmysl dopředu."

  Jako četl jsem spoustu vyjádření zbrojních společností o svých výrobcích, ale tohle je rozhodně TOP. :-DSkrýt celý příspěvek

 • givicz
  20:52 24.07.2019

  Článek je dobrá slátanina ... neříkám, že je v Ruském obranném průmyslu vše ideální ... nicméně bych vypíchl toto: " Ruské banky v roce 2018 vykázaly čistý zisk jeden bilion ...Zobrazit celý příspěvek

  Článek je dobrá slátanina ... neříkám, že je v Ruském obranném průmyslu vše ideální ... nicméně bych vypíchl toto:

  " Ruské banky v roce 2018 vykázaly čistý zisk jeden bilion rublů !!!!, 444 miliard rublů vydělala pouze banka Sberbank. "

  " Obranný průmysl má dluhy od začátku 2000 let, od roku 2008, 2014. Poté, podle zástupců obranného průmyslu, roční úrok z půjček dosáhl 22–23% "
  https://bmpd.livejournal.com/3...

  Z článku bych vyčlenil ryze pozitivní informaci, že před spuštěním sériové výroby obrněného kolového vozidla Bumerang se cena pro ruské ozbrojené síly sníží minimálně třikrát !!!!!, kdy by mě velmi zajímalo přímé porovnání s naším kolovým vozidlem Pandur (balistická ochrana, cena atp.) nebo porovnání nového obrněného pásového vozidla T-15 Kurganec s vozidly co jdou do tendru pro armádu ČR, žádné kecy okolo jenom fakta které vozidlo je lepší... :)

  Co se týče příspěvků níže od lidí co neví co kde se v současné době v Rusku staví bych podotkl, že Ruský státní rozpočet bude letos v přebytku, zadlužení země je jedno z nejnižších na světě a veškeré zisky z ceny ceny ropy nad 40 USD se neprojídají ale nakupuje se zlato a devizové rezervy (oboje letos dosahuje rekordních výšin )

  Ruské nákupy zlata trhají rekordy
  https://www.novinky.cz/ekonomi...
  10. června 2019
  Rusko se v prvním čtvrtletí letošního roku stalo světovou jedničkou v nákupech zlata.

  Ruské celkové rezervy se blíží k 500 miliard dolarů, zastoupení zlata stále narůstá
  https://www.w4t.cz/ruske-celko...

  Kurz zlata :Skrýt celý příspěvek

  • givicz
   21:00 24.07.2019

   Ruské přírůstky a úbytky zlatých rezerv od roku 1995 do roku ...Zobrazit celý příspěvek

   Ruské přírůstky a úbytky zlatých rezerv od roku 1995 do roku 2018
   https://img1.kurzy.cz/zpravy/o...

   vývoj Ruských zlatých rezerv od roku 2015 do roku 2018
   https://img.kurzy.cz/zpravy/ob... Skrýt celý příspěvek

   • Poly
    21:56 24.07.2019

    Opět A, ale pro jistotu už ne B, že? Jak jinak je u tebe obvyklé co se supr čupr Ruska týče... Rusko nemá na výběr. Nekupuje zlato podobně jako jiné země s pochybnou vládou, ...Zobrazit celý příspěvek

    Opět A, ale pro jistotu už ne B, že? Jak jinak je u tebe obvyklé co se supr čupr Ruska týče...
    Rusko nemá na výběr. Nekupuje zlato podobně jako jiné země s pochybnou vládou, protože má a nebo očekává problém se sankcemi. Někdy to dělají země, jejichž měna není významná. Proč má Číně méně zlata než Rusko, když má ekonomiku řádově někde jinde a nějaké tuny, by klidně koupit mohla? No protože jüan není obyčejný rubl. A pravidlo sankce/nákup zlata platí i zde. Po začátku obchodní války s USA začali skupovat zlato taky. Nekupování zlata nemá žádnou výpovědní hodnotu o kondici ekonomiky daného státu. USA má zlata hodně z historického hlediska, protože dolar byl dlouho krytý zlatem. V případě Ruska hrozí i to, že by mohlo dojít k eskalaci a přišlo by o připojení do SWIFT. Čili 2 rizika + nic moc měna = nakupuj zlato.Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     19:22 25.07.2019

     Další otázkou zda ho kupují, nebo jen neprodávají co si vytěží sami. Protože, pak určitě neplatí tržní cenu.

     Další otázkou zda ho kupují, nebo jen neprodávají co si vytěží sami. Protože, pak určitě neplatí tržní cenu.

   • Jakub2
    12:50 25.07.2019

    A kdy teda zavedou zlatýho rubla? Letos nebo až napřesrok?

    A kdy teda zavedou zlatýho rubla? Letos nebo až napřesrok?

   • Riiiederner
    18:34 25.07.2019

    giviru Je mi trochu trapné tě na to upozorňovat ale v jedné větě si zapomněl "!!!" Ale je možný že už jsou na ty klavesnici vymačkaný tak si je šetříš v tom případě se omlouvám za ...Zobrazit celý příspěvek

    giviru
    Je mi trochu trapné tě na to upozorňovat ale v jedné větě si zapomněl "!!!" Ale je možný že už jsou na ty klavesnici vymačkaný tak si je šetříš v tom případě se omlouvám za upozornění.Skrýt celý příspěvek

  • logik
   00:55 25.07.2019

   Ano, nejvíce dluhů se naseká, když se vyvíjejí nové technologie. Ten dluh se normálně z následných prodejů má nejen umořit, ale navíc našetřit na další vývoj. A jak vidno, Ruské ...Zobrazit celý příspěvek

   Ano, nejvíce dluhů se naseká, když se vyvíjejí nové technologie. Ten dluh se normálně z následných prodejů má nejen umořit, ale navíc našetřit na další vývoj. A jak vidno, Ruské firmy nejenže nemají evidentně zisk, který by dělal rozumný polštář na další vývoj, ale dokonce ani nejsou schopny zaplatit ten vývoj.

   Takže to, že maj dluhy z minulosti, to je čistě výmluva. Prostě nejsou schopné vyvinout produkty tak, aby byly ekonomicky rentabilní. To, že si s sebou táhnou obrovské manko z minulosti, to není něco, co by se jich netýkalo teď. To prostě znamená, že TEĎ nejsou schopné produkovat dostatečně kvalitní zbraně, aby se jejich minulý vývoj zaplatil.Skrýt celý příspěvek

  • GlobeElement
   07:50 25.07.2019

   Přijde mi vtipné, když se někdo chlubí nárůstem devizových rezerv - v praxi to znamená, že Rusko za svou ropu nakupuje ty prohnilé bezcenné americké dluhopisy a inflační bezcenný ...Zobrazit celý příspěvek

   Přijde mi vtipné, když se někdo chlubí nárůstem devizových rezerv - v praxi to znamená, že Rusko za svou ropu nakupuje ty prohnilé bezcenné americké dluhopisy a inflační bezcenný dolar?
   Proč to nefunguje opačně? Proč jiné země neukládají své peníze nákupem rublu?Skrýt celý příspěvek

   • otecko
    10:09 25.07.2019

    Zřejmě to bude tím, že MMF ujednal, že bude pro mezinárodní obchod existovat něco jako světová rezervní měna, a tou je US Dolar, EURO, a nyní čínský juan... jak prosté, milý ...Zobrazit celý příspěvek

    Zřejmě to bude tím, že MMF ujednal, že bude pro mezinárodní obchod existovat něco jako světová rezervní měna, a tou je US Dolar, EURO, a nyní čínský juan... jak prosté, milý Wastone!Skrýt celý příspěvek

    • Jakub2
     13:04 25.07.2019

     Milý Watsone, světovou rezervní měnou je taky britská libra, švýcarský frank, kanadský dolar, australský dolar, japonský jen a pár dalších měn. Mezi těmi dalšími minoritními je i ...Zobrazit celý příspěvek

     Milý Watsone,
     světovou rezervní měnou je taky britská libra, švýcarský frank, kanadský dolar, australský dolar, japonský jen a pár dalších měn. Mezi těmi dalšími minoritními je i ruský rubl. Pokud máš dojem, že jím není, tak popíráš data IMF.

     IMF neujednal nic takového jako seznam rezervních měn, protože tyhle měny si drží samotné národní státy ve svých koších rezervních měn A NIKDO JIM NEDIKTOVAL, KTERÉ MĚNY SI MAJÍ DRŽET. To je vždy výsostné rozhodnutí vedení toho kterého konkrétního státu.Skrýt celý příspěvek

    • GlobeElement
     16:24 25.07.2019

     Dohoda MMF byla jiná a sice že všechny stát budou mít rezervy ve zlatě a nebo v USD a USA je budou mít ve zlatě - to mělo zabránit inflaci. Od roku 1973 to už neplatí, USA opustily ...Zobrazit celý příspěvek

     Dohoda MMF byla jiná a sice že všechny stát budou mít rezervy ve zlatě a nebo v USD a USA je budou mít ve zlatě - to mělo zabránit inflaci.
     Od roku 1973 to už neplatí, USA opustily zlatý standard.Skrýt celý příspěvek

   • gangut
    11:52 25.07.2019

    Zrejme to bude tým, že to nie je celkom pravda. "Zlaté rezervy Ruska se přiblížily k 2000 tunám. Centrální banka (CB) koupila v první polovině roku téměř 106 tun drahých kovů, čímž ...Zobrazit celý příspěvek

    Zrejme to bude tým, že to nie je celkom pravda. "Zlaté rezervy Ruska se přiblížily k 2000 tunám. Centrální banka (CB) koupila v první polovině roku téměř 106 tun drahých kovů, čímž podíl v mezinárodních rezervách vzrostl na rekordních 18 %. Zároveň s tím se uskutečnil masivní reset státních dluhopisů USA a byl rozprodán prakticky celý americký státní dluh."
    https://www.goldprofit.cz/blog... Skrýt celý příspěvek

  • Packal
   10:12 25.07.2019

   Čím víc vykřičníků, tím víc Adidas :-P Mimochodem, není poněkud nešťastné porovnávat Bumerang s Pandurem? Jeden starý přes 10 let a druhý teprve ve fázi první série. Nebo to mám ...Zobrazit celý příspěvek

   Čím víc vykřičníků, tím víc Adidas :-P
   Mimochodem, není poněkud nešťastné porovnávat Bumerang s Pandurem? Jeden starý přes 10 let a druhý teprve ve fázi první série. Nebo to mám chápat tak, že se rusové s Bumerangem dostali teď na stejnou úroveň, na jaké je Pandur?Skrýt celý příspěvek

 • Fabius Maximus
  20:27 24.07.2019

  Moje zkušenost je, že od doby Gogolova Revizora se v Rusku mnohé nezměnilo, nahoře je jakoby "akční, vše znající, vždy vše dobře myslící a nechybující" car, ale na místní úrovni je ...Zobrazit celý příspěvek

  Moje zkušenost je, že od doby Gogolova Revizora se v Rusku mnohé nezměnilo, nahoře je jakoby "akční, vše znající, vždy vše dobře myslící a nechybující" car, ale na místní úrovni je spousta pochlebujících, ponížených, ale o to víc líných a neschopných byrokratů, ale i lidé chytří a průměrní. Je tam řada vynikajích odborníků, ale jak to vnímám já, celkový průměr, úroveń lidí je menší, než u nás.

  Zadlužení ruského obranného průmyslu mi nepřijde velké. Tohle téma je "nothing burger". 2 bilióny rublů dluhů je cca 32 mld USD (1 USD je cca 63 rublů), takže cca 736 mld Kč (23 Kč za 1 USD). Rusko má 150 mil obyvatel, takže 15 x víc než ČR, to je v tomto poměru jakoby zadlužení českého obranného průmyslu bylo 49 mld Kč (736 : 15). To prostě není suma, o které má smysl mluvit.
  Pro srovnání zadlužení českých podniků činí podle ČNB více než 1 bilión korun, t.j. 1 000 mld Kč, takže více než 20x větší suma než 49 mld Kč.

  https://byznys.ihned.cz/c1-662...

  Pokud by ruský obranný průmysl byl 1/20 celkového ruského průmyslu, tak je jeho zadlužení na úrovni průměrného zadlužení českého průmyslu. Myslím, že ruský obranný průmysl činí víc než 5% celkového ruského průmyslu, proto je jeho zadlužení zjevně menší, než je průměr zadlužení českých průmyslových podniků.Skrýt celý příspěvek

  • dusan
   20:53 24.07.2019

   To je dosť zavádzajúce porovnávanie .... ˇVäčšina českých podnikov je samozrejme zadlžená, ale drvivá väčšina platí svoje dlhy a nie je to problém ani pre bankový sektor, ani pre ...Zobrazit celý příspěvek

   To je dosť zavádzajúce porovnávanie ....

   ˇVäčšina českých podnikov je samozrejme zadlžená, ale drvivá väčšina platí svoje dlhy a nie je to problém ani pre bankový sektor, ani pre českú ekonomiku.

   Väčšina ruských podnikov je najakým spôsobom závislá od štátnych zásahov a regulácií a na otvorenom trhu by neprežila ..... samozrejme tým netvrdím, že v Rusku nie sú úspešné súkromné podniky v zbrojnom priemysle, ale v Rusku je taký "obyčaj", že o úspešný podnik sa rýchlo začnú zaujímať oligarchovia a o svoj úspech sa musí s nimi "podeliť" ... prípadne rovno zmení majiteľa ....Skrýt celý příspěvek

  • Clanek
   07:50 25.07.2019

   A dalsi scitajici jablka a hrusky. Je sakra rozdil kdyz si v CR v drtive vetsine soukrome firmy na volnem trhu pujcuji penize a ty pak v drtive vetsine i splaci a tim s cim se pere ...Zobrazit celý příspěvek

   A dalsi scitajici jablka a hrusky.
   Je sakra rozdil kdyz si v CR v drtive vetsine soukrome firmy na volnem trhu pujcuji penize a ty pak v drtive vetsine i splaci a tim s cim se pere vojensky prumysl v Rusku. V CR funguji firmy na uplne obycejnych ekonomickych principech a skrze zadluzeni (pakovy efekt) zvysuji svuj zisk. Vlastni kapital je ten nejdrazsi kapital, proto je vetsina firem na zapade nejak zadluzena. Ne protoze musi, ale protoze chce (je to pro ni vyhodnejsi).
   Naproti tomu v Rusku je tomu presne naopak (a pri tech urocich tomu byt jinak ani nemuze), tam je firmam ve zbojnim prumyslu dano prikazem kolik ceho musi vyrobit a za kolik prodat. Tim jsou jim nadiktovany krom terminu i prijmy, a to nehlede na naklady. V takove situaci se firma musi zadluzit, chte nechte, i pri 23% urocich (urokova mira je jedna z veci co vstupuje do propoctu pakoveho efektu, cim je urok vyssi tim vyssi je tlak na pozadovanou ziskovost, princip je ze se musi zaplatit jak cizy kapital, tak prispet k ziskovosti vlastniho kapitalu, coz u 23% uroceni jde dost tezko) a toto zadluzeni pak dela presny opak toho co by melo. Snizuje firemni zisky, tim snizuje i zisk na vlastni vlozeny kapital (Rusky stat) a tim fakticky obira kazdeho obycejneho Rusa. Jediny kdo v tehle rovnici bohatne je banker (narozdil od onoho zapadniho zadluzeni, kde bohatne jak banka, tak firmy (jejich majitele) zadluzeni vyuzivajici).Skrýt celý příspěvek

   • Jirosi
    19:31 25.07.2019

    Zapoměl si ještě doplnit sankce za nedodržení termínů.. A pokud jsou ty termíny co křičí do světa i v těch smlouvách :))

    Zapoměl si ještě doplnit sankce za nedodržení termínů.. A pokud jsou ty termíny co křičí do světa i v těch smlouvách :))

  • GlobeElement
   07:53 25.07.2019

   Účetnictví je kouzelná záležitost. Firma může být zadlužená a přitom zisková a taky může být bez dluhů a spějící ke krachu. To, že jsou české firmy zadlužené nevypovídá o jejich ...Zobrazit celý příspěvek

   Účetnictví je kouzelná záležitost. Firma může být zadlužená a přitom zisková a taky může být bez dluhů a spějící ke krachu. To, že jsou české firmy zadlužené nevypovídá o jejich reálném stavu nic - je rozdíl, jestli je duh dán investicí do dalšího rozvoje a řádně se splácí třeba 10 let a přitom má firma vysoký zisk, nebo jestli je to na platy a tunel majitele a firma jde do kopru.Skrýt celý příspěvek

  • Jakub2
   12:49 25.07.2019

   Já doufám, že se živíte prací v jiném oboru než je finanční analýza firem. Jinak bychom se dostali do ostrého sporu.

   Já doufám, že se živíte prací v jiném oboru než je finanční analýza firem. Jinak bychom se dostali do ostrého sporu.

 • zdenek.f
  20:27 24.07.2019

  Krosovickij
  Krasovickeho, nikoliv Krasovickije

  Krosovickij
  Krasovickeho, nikoliv Krasovickije

 • palo satko
  19:12 24.07.2019

  Je dost tažke ratat nakladovost a efektivitu ruskeho zbrojneho priemyslu na zaklade članku. Ale to ani zamerom članku asi nebolo. Skôr išlo o to zdôraznit, aka je to zlodejina. Ale ...Zobrazit celý příspěvek

  Je dost tažke ratat nakladovost a efektivitu ruskeho zbrojneho priemyslu na zaklade članku. Ale to ani zamerom članku asi nebolo. Skôr išlo o to zdôraznit, aka je to zlodejina. Ale je to len ruska choroba, ale je v pri predaji zbrani rozširena. Podla mna to druhe a postihuje aj tych čo sa Rusom vysmievaju.
  Dost nazorne to môžeme vidiet na domacom priklade. Vyrobna cena tanku T-72 z Martina bola 13 milionov Kčs. Pri 30 tankoch ktore neskôr česka armada modenizovala je to 390 milionov Kčs https://www.armadninoviny.cz/e...

  Modernizacia 30 tankov T-72 vyšla českeho danoveho poplatnika 4 500 milionov Kč. Takže do jedneho tanku sa dodatočne "vrazilo" 150 milionov Kč. https://www.armadninoviny.cz/m...

  Ete raz a pomaly: Tank kupeny za 13 milionov bol modernizovany za 150 milionov. Podozrenie, že česki dodavatelia maju v cenovych kalkulačkach ešte vyššiu "Bulharsku konštantu", než ruski, asi bude celkom realneSkrýt celý příspěvek

  • rabl
   19:17 24.07.2019

   palo satko to asi nejde moc srovnávat nebot je tam moc velký časoví odstup je to jako porovnat cenu bytu dnes a tenkrát :(

   palo satko to asi nejde moc srovnávat nebot je tam moc velký časoví odstup je to jako porovnat cenu bytu dnes a tenkrát :(

   • palo satko
    19:55 24.07.2019

    ale ved sa neprerabal cely tank, a hlavne KAPITALIZMUS dokaže vyrabat vdaka volnemu trhu lacnejšie. Tank patri do strojarenstva. takže nepouživaj cenu bytu ale napr. škodovky. za ...Zobrazit celý příspěvek

    ale ved sa neprerabal cely tank, a hlavne KAPITALIZMUS dokaže vyrabat vdaka volnemu trhu lacnejšie. Tank patri do strojarenstva. takže nepouživaj cenu bytu ale napr. škodovky. za sociak stal favorit 80 000 z neho opajcovana Feliacia v roku 2000 asi 250 000 takže povedzme 3,5x viac. Cela Feliacia.
    Cena bytu je dana dostupnosťou hypotek a tym, že pre banku je to dlhodoby bezproblemovy vynoz. Takže do hypotek dankove domy naliali take množstvo penazi, že daju hypoteku skoro každemu a aku velku chce. Preto rastu ceny nemovisto až šialene.Skrýt celý příspěvek

    • rabl
     21:16 24.07.2019

     jasně palo to byl jenom příklad jenom chci říct že dnes žádný nový tank taky nekoupíš za 13mil kč i technologie jsou uplně někde jinde i cenově nelze porovnavat cenu před 60 lety a ...Zobrazit celý příspěvek

     jasně palo to byl jenom příklad jenom chci říct že dnes žádný nový tank taky nekoupíš za 13mil kč i technologie jsou uplně někde jinde i cenově nelze porovnavat cenu před 60 lety a dnes i modernizace v minulé době by byla mnohem levnější ale méně efektivní tím ale nechci obhajovat modernizaci t72m4cz mám za to že tam bylo také nějaké podezření na průšvihSkrýt celý příspěvek

     • palo satko
      21:42 24.07.2019

      V clanku je vytykana snaha dodavatelov nasobne predrazit vyrobok. Myslim, ze bez trhu je to bezna vec. V medzinarodnom postaveni sucasneho Ruska, nie je mozne ocakavat nejake ...Zobrazit celý příspěvek

      V clanku je vytykana snaha dodavatelov nasobne predrazit vyrobok. Myslim, ze bez trhu je to bezna vec. V medzinarodnom postaveni sucasneho Ruska, nie je mozne ocakavat nejake medzinardne sutaze, ktore by mohli predstavovat urcitu cenovu paku. Zostava len nejaky cenovy urad, co je anachronizmus.
      To ze ruske ministerstvo obrany plati az ked je dodavka kompletna a kvalitna je nakoniec jediny mozny mechanizmus, ako zastavit narast cien. Ze to vyrobcom nevyhovuje je jasne. Kazdy by chcel zalohu vo vyske 100% a pravo navysovat cenu cez dodatky. Ale to by Rusko muselo byt v Strednej Europy.Skrýt celý příspěvek

     • major
      11:31 25.07.2019

      palo satko: A zabudol si, že im idú odpustiť 700 miliárd rubľov dlh. Takže dodajú za lacno, vicepremiérko sa ukáže ako na nich dupol - akurát že vyrobia dlh a ten sa zaplatí zo ...Zobrazit celý příspěvek

      palo satko: A zabudol si, že im idú odpustiť 700 miliárd rubľov dlh. Takže dodajú za lacno, vicepremiérko sa ukáže ako na nich dupol - akurát že vyrobia dlh a ten sa zaplatí zo štátnej kasy. Výsledok: náklady pre štát rovnaké, ale na papieri máme lacné BVP. Potemkinova dedinka ako vyšitá. Aleby veríš rozprávke, že múdry a inteligentný vicepremiér dokázal svojím "bu-bu-bu" znížiť cenu na tretinu? Že tí zlí zbrojárski vykorisťovatelia (podotýkam, že Ruskí, nie Americkí!) budú teraz žiť v zemľankách? A bude to stačiť?

      Som rád, že Rusko nie je v Strednej Európe... zatiaľ.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      19:35 25.07.2019

      Palo satko: A kolik byli vývojové náklady na tu T-72 za 13m Kcs?

      Jo, že vývoj zaplatily v Rusku... A kolik % ceny T-72M4CZ tvořila cena na umoření vývoje...

      Palo satko: A kolik byli vývojové náklady na tu T-72 za 13m Kcs?

      Jo, že vývoj zaplatily v Rusku... A kolik % ceny T-72M4CZ tvořila cena na umoření vývoje...

  • Jensek
   08:38 25.07.2019

   V dnešní době je kolem 50 % a více výrobní ceny kompletu za elektronické vybavení, proto nemůžete strovnávat původní výrobu T-72 a modernizaci T-72M4. V těch dobách to byla hlavně ...Zobrazit celý příspěvek

   V dnešní době je kolem 50 % a více výrobní ceny kompletu za elektronické vybavení, proto nemůžete strovnávat původní výrobu T-72 a modernizaci T-72M4. V těch dobách to byla hlavně strojírenská výroba, která je levná, teď už se do toho pletou elektrotechnici a ti nikdy nebudou levný.Skrýt celý příspěvek

  • Jakub2
   12:40 25.07.2019

   No, když to nedokáží spočítat ani sami Rusové, tak jak mohou vědět, o kolik je to předražené? Prostě logika houpacího koně - nevím, co to je a kolik to stojí, ale je to ošklivé a ...Zobrazit celý příspěvek

   No, když to nedokáží spočítat ani sami Rusové, tak jak mohou vědět, o kolik je to předražené? Prostě logika houpacího koně - nevím, co to je a kolik to stojí, ale je to ošklivé a předražené...

   "Statistika nuda je, má však cenné údaje..."Skrýt celý příspěvek

  • Vrata
   13:26 25.07.2019

   palo, pocitam,ze jste zapomnel na inflaci. Ta byla cca 1000% od roku 1990 takze 13 mil za bolsevika mohlo byt klidne 100 mil v cenach v dobe modernizace. Navic hromadna vyroba ...Zobrazit celý příspěvek

   palo, pocitam,ze jste zapomnel na inflaci. Ta byla cca 1000% od roku 1990 takze 13 mil za bolsevika mohlo byt klidne 100 mil v cenach v dobe modernizace. Navic hromadna vyroba nekolika tisic tanku je efektivnejsi nez vyroba/modernicace 30 kusu.Skrýt celý příspěvek

   • palo satko
    16:12 25.07.2019

    Vidiš a v tom je prave problem, že sa tu špekuluje o inflacii, inych cenach sučiastok, atf. Lenže nik tu nemôže dat nejaku peknu zaverečnu spravu s presne vyčislenymi nakladmi, ...Zobrazit celý příspěvek

    Vidiš a v tom je prave problem, že sa tu špekuluje o inflacii, inych cenach sučiastok, atf. Lenže nik tu nemôže dat nejaku peknu zaverečnu spravu s presne vyčislenymi nakladmi, uhradami, zlavami za nedodržanie terminov, .... Proste zlodejina za zabudla, lebo sa uspešne zatlkala. Pred nedavnom tu bol članok o Polskych tankoch. Citujem: Připomeňme, že kromě programu vylepšení T-72M1 polský průmysl hloubkově modernizuje také 142 tanků Leopard 2A4 na standard Leopard 2PL za cenu 2,7 miliardy zlotých (16,2 miliardy Kč).
    Ked si to podeliš, tak ta polska hlboka modernizacia stoji 114 milionov kus.Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     19:39 25.07.2019

     30 : 142 (4,73x) Vem si cenu vývoje modernizace, odečti ji od celkových nákladů... poděl to vozidly. Vynásob chtěným počtem, a přičti cenu za vývoj.... A když to podělíš počtem ...Zobrazit celý příspěvek

     30 : 142 (4,73x)

     Vem si cenu vývoje modernizace, odečti ji od celkových nákladů... poděl to vozidly.
     Vynásob chtěným počtem, a přičti cenu za vývoj....
     A když to podělíš počtem výjde ti výsledná cena!Skrýt celý příspěvek

 • Poly
  18:57 24.07.2019

  Já tohle fakt nechápu. Rusko má nerostné bohatství, o kterém si může jakýkoli stát na světě nechat zdát. Když je vyváží ve velkém, tak sakra, kde ty prachy jsou??? A to nemluvím o ...Zobrazit celý příspěvek

  Já tohle fakt nechápu. Rusko má nerostné bohatství, o kterém si může jakýkoli stát na světě nechat zdát. Když je vyváží ve velkém, tak sakra, kde ty prachy jsou??? A to nemluvím o tom, že hodně bohatství vysáli na svých lokajích za dob SSSR a ani tento bonus vidět není. Před dvěma lety jsem byl pracovně v Penze a měl jsem z toho pocit, jako kdybych se probudil v Pchjongjangu...Skrýt celý příspěvek

  • rabl
   19:12 24.07.2019

   Poly kdyby jsi se probudil u Vladimira doma připadal by sis jako v Las Vegas- tak to proste je jinej kraj jinej mrav :(

   Poly kdyby jsi se probudil u Vladimira doma připadal by sis jako v Las Vegas- tak to proste je jinej kraj jinej mrav :(

   • UnionPacific
    20:06 24.07.2019

    Rozviňte prosím vaše úvahy. Keby som sa prebudil u Putina,uvidel by som kasíno ?

    Rozviňte prosím vaše úvahy. Keby som sa prebudil u Putina,uvidel by som kasíno ?

    • rabl
     21:03 24.07.2019

     Las Vegas jsou jenom kasína? co třeba luxusní hotely ? ps: možná by jste tam viděl i kasíno.

     Las Vegas jsou jenom kasína? co třeba luxusní hotely ? ps: možná by jste tam viděl i kasíno.

     • UnionPacific
      21:38 24.07.2019

      A vy odkiaľ čerpáte info o tom ako to vyzerá u Putina doma ? Bol ste uňho ?

      A vy odkiaľ čerpáte info o tom ako to vyzerá u Putina doma ? Bol ste uňho ?

     • rabl
      21:58 24.07.2019

      ja ne ale vy asi ano předpokládám že nebydlí v paneláku 1+1

      ja ne ale vy asi ano předpokládám že nebydlí v paneláku 1+1

     • PavolR
      08:43 25.07.2019

      rabl: Nie je u Putina, ako u Putina. Je to celkom pestrá paleta od bytíka, ktorý nedávno zdedil v Jeruzaleme po svojej exučiteľke, až po rôzne paláce, ako napr.: ...Zobrazit celý příspěvek

      rabl: Nie je u Putina, ako u Putina. Je to celkom pestrá paleta od bytíka, ktorý nedávno zdedil v Jeruzaleme po svojej exučiteľke, až po rôzne paláce, ako napr.: https://en.wikipedia.org/wiki/... Keby ste si od zlatej rybky priali "chcem sa zobudiť u Putina", záležalo by od jej záludnosti, kde by ste sa zobudili (a vedľa koho! :-) ).Skrýt celý příspěvek

     • rabl
      09:59 25.07.2019

      jasně PavolR já to chápu jen někteří diskutéři s tím mají problém nebot se jich můj koment asi osobně dotkl :) mě je uplně jedno kde a jak putin bydlí já bych se nechtěl probudit v ...Zobrazit celý příspěvek

      jasně PavolR já to chápu jen někteří diskutéři s tím mají problém nebot se jich můj koment asi osobně dotkl :) mě je uplně jedno kde a jak putin bydlí já bych se nechtěl probudit v rusku nikde a u nikoho NIKDY :) jen jsem reagoval na
      Polyho že ne všude v rusku to vypadá jako v Pchjongjangu :)Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      19:42 25.07.2019

      PavolR: Počítám, že i výše zmíněné Ruské zlato má náhodou stejnou lokaci uložení.

      PavolR: Počítám, že i výše zmíněné Ruské zlato má náhodou stejnou lokaci uložení.

  • fotr
   21:46 24.07.2019

   Rusko generuje dost financí ale spousta toho mizí díky neuvěřitelné korupci a klientelismu v soukromých kapsách a ty peníze jsou pak utráceny jinde než v Rusku. Neznám v Evropě ...Zobrazit celý příspěvek

   Rusko generuje dost financí ale spousta toho mizí díky neuvěřitelné korupci a klientelismu v soukromých kapsách a ty peníze jsou pak utráceny jinde než v Rusku. Neznám v Evropě národ kde by bylo tolik milionářů jako v Rusku. Rusové utrácejí neskutečné peníze v západní Evropě i v zámoří, nakupují neuvěřitelně drahé nemovitosti ale i umění, hlavně obrazy , auta a lodě. Navštiv některé význačné kasíno a uvidíš kolik tam utrácejí. Všude kde je draho je potkáš a utrácejí jako šílení. Osobně jsem znal jednoho Rusa, naprosto neznámý člověk, neměl žádnou výnosnou firmu, postavení ale přesto utrácel v jednom pražském kasínu průměrně milion týdně!! Když si vezmeš že takových jsou zřejmě tisíce a další stovky těch co utrácejí v řádu miliard, nelze se divit že tyto peníze někde pak chybí, že?
   Ještě jeden příklad, moje známá žije v Londýně a prodává v jednom VIP klenotnictví, každá jejich pravidelný zákazník který u nich utratí ročně nejméně za 100 tisíc liber dostává jakousi věrnostní ,,zlatou,, kartu která mu zajistí určité slevy a exkluzivní servis. Ruska tam nakoupila za ,,ranec,, a tudíž jí byla tato karta nabídnuta, ztropila neskutečnou scénu že ona není žádný chudák který potřebuje slevy a odešla. To jsou ti noví Rusové, (novorusové) a těch je třeba se ptát proč je Rusko v takovém ,,svrabu,, i když má jak píšeš ta přírodní bohatství a pod. Takové je skutečné Rusko.
   Mimochodem, v článku je zmíněna ,,úspěšná,, Sberbank, víš proč sešlo z jejího převzetí GE Money Bank? Právě pro tu korupci a klientelismus a částečně neprůhledné finance a dluhy.Skrýt celý příspěvek

   • Jirosi
    19:44 25.07.2019

    "Neznám v Evropě národ kde by bylo tolik milionářů jako v Rusku."

    V Itálii jich měli celkem dost. V CR je milionář, každý kdo vlastní nemovitost ...

    "Neznám v Evropě národ kde by bylo tolik milionářů jako v Rusku."

    V Itálii jich měli celkem dost. V CR je milionář, každý kdo vlastní nemovitost ...

 • liberal shark
  18:48 24.07.2019

  Už za Petra Velikého okradali rusti zbrojaři stát jen to svistelo.

  Už za Petra Velikého okradali rusti zbrojaři stát jen to svistelo.

Načítám diskuzi...

Stránka 1 z 2