Třetí strážní rota se poprvé setkala v úplné sestavě

Foto: Komplexní polní cvičení (KPV) 3. strážní roty BAF (3. SR BAF). / TID 3. SR BAF poručice Kristýna Petečuková
Foto: Komplexní polní cvičení (KPV) 3. strážní roty BAF (3. SR BAF). / TID 3. SR BAF poručice Kristýna Petečuková  

Ve dnech 22. – 25. dubna se ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá uskutečnilo první společné komplexní polní cvičení (KPV) 3. strážní roty BAF (3. SR BAF), kterého se zúčastnili nejen příslušníci 72. mechanizovaného a 73. tankového praporu, ale i příslušníci z jiných útvarů AČR, kteří jsou zařazeni v rámci tohoto kontingentu.

Cílem cvičení bylo prověřit dosavadní úroveň vycvičenosti jednotlivých čet, a všech velitelů. „V rámci cvičení si vojáci vyzkoušeli v kompletní sestavě vše, co jim dosavadní výcvik a odborné kurzy přinesly“ konstatoval řídící celého výcviku nadporučík Jan Brunclík.

Dvě základní oblasti, které byly stěžejní pro celé cvičení, byla střelecká a taktická příprava.

Během střelecké přípravy, se vojáci zdokonalili v manipulaci a obsluze veškerých organických zbraní, kterými jednotka 3. SR BAF disponuje. Jednotlivá cvičení střeleb byla organizována tak, aby se na toto zaměstnání mohlo při dalším výcviku, který je naplánován v měsíci květnu, plynule navázat. V rámci tohoto cvičení si někteří vojáci vůbec poprvé vyzkoušeli ostrou střelbu z podvěsného granátometu CZ 805 GP1 (nošený samostatně či na útočné pušce CZ 805 BREN A1/A2), kterými disponuje pouze několik útvarů AČR.

Foto:  Ostrá stÅ™elba z podvÄ›sného granátometu CZ 805 GP1 Foto: Ostrá střelba z podvěsného granátometu CZ 805 GP1. / TID 3. SR BAF poručice Kristýna Petečuková  

Nejzajímavějším a zároveň nejnáročnějším zaměstnáním, z hlediska plánování a provedení samotné činnosti, byla taktická operace z názvem „First Strike.“ Před samotným cvičením obdrželi velitelé čet bojový rozkaz, na jehož základě si ujasnili úkol a zplánovali činnost na danou operaci.

V rámci navození co nejreálnějších podmínek čekalo na jednotky (patroly) během operace několik incidentů, ať už je jednalo o IED (improvised explosive device-improvizované výbušné zařízení) či nastřelení jednotky, kdy následně docházelo k imitovanému zranění příslušníka patroly. Na tyto incidenty a zranění musel daný velitel patroly reagovat a řešit danou situaci. Hlavním úkolem patroly však bylo provedení KLE – navázání spolupráce s místními obyvateli.

Foto: Chování patroly sledovali instruktoÅ™i. / Foto: Chování patroly sledovali instruktoři. / TID 3. SR BAF poručice Kristýna Petečuková  

Během celé patroly doprovázeli jednotku zkušení rozhodčí (znalost problematiky díky dřívějšímu nasazení v zahraniční operaci), kteří hodnotili činnost jednotky v průběhu celé operace. Rozhodčí sledovali činnost velitele a jeho podřízených (rozdělování úkolů, vyžadování si případné letecké podpory či zdravotnické pomoci).

Dále se prověřovala vycvičenost příslušníků CLS (Combat Lifesaver), kteří museli řešit různé typy zranění. Ke každé jednotce byl přidán i jeden příslušník štábu, což pro jednotku znamenalo další ztížení situace, vzhledem k tomu že tato osoba neznala jejich nacvičené signály a činnost na ně. „Bylo zajímavé sledovat činnost a různé reakce při vypořádávání se s danou situací jednotlivých velitelů a celých jednotek“ říká poručík Josef KLÍMA, který měl na starosti skupinu rozhodčích a OPFOR (opposing force – jednotka znázorňující nepřítele).

Foto: No man left behind! /

Foto: No man left behind! / TID 3. SR BAF poručice Kristýna Petečuková  

Nesmíme však opomenout na činnost příslušníků štábu, kteří se poprvé setkali pohromadě. Štáb během výcviku plnil funkci informační podpory pro potřebu cvičících jednotek a vedl celkovou přehlednost o cvičících jednotkách, počtech a výjezdech.

V závěru samotného cvičení proběhlo vyhodnocení celého cvičení, kde byly rozebrány klady a zápory veškerých činností jednotlivých čet a velitelů, což slouží všem velitelům jako zpětná vazba pro zlepšení se v daných činnostech. Další komplexní polní výcvik 3. SR BAF je plánován na konci května opět ve výcvikovém prostoru Libavá.

Zdroj: 72. mechanizovaný prapor

Redakčně upraveno 
 

Nahlásit chybu v článku


Související články

Čeští vojáci získali jedinečnou techniku pro elektronický boj

Po čase jsme znovu zavítali k 53. pluku průzkumu a elektronického boje (53. pPzEB) v Opavě. Vojáci ...

Výběrové řízení k 43. výsadkovému praporu

Všude ve světě je nepsaným pravidlem, že k armádním jednotkám, které jsou určitým způsobem ...

Česká armáda modernizuje stíhačky JAS-39 Gripen

Vláda České republiky schválila v polovině března prodloužení pronájmu švédských stíhaček JAS-39 ...

"Unified Vison 2014" je v plném operačním tempu

Již druhým týdnem probíhá na území Norska největší testovací cvičení NATO pod názvem „UNIFIED VISION ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

    Načítám diskuzi...