Tři ocelové kočky: Leopard 2, Panther KF51 a K2 Black Panther

Tři ocelové kočky: Leopard 2, Panther KF51 a K2 Black Panther
Leopard 2A7 / KMW (Zvětšit)

Návštěvníci letošního ročníku Dnů NATO v Ostravě měli pozoruhodnou možnost spatřit hned tři z nejvyspělejších typů tanků současnosti. Česká armáda představila jeden ze svých prvních obrněnců typu Leopard 2A4, kdežto modernější verzi téhož typu Leopard 2A7V prezentovala armáda sousedního Německa. Společnost KMW představila během dynamických ukázek demonstrátor Leopardu 2A8 a v expozici značky Rheinmetall se nacházel demonstrátor tanku Panther KF51, který absolvoval světovou premiéru v loňském roce. A v expozici ozbrojených sil Polska, partnerské země letošního ročníku Dnů NATO, byl k vidění také tank jihokorejské výroby K2 Black Panther, jenž se řadí mezi nejmodernější typy techniky polské armády.

Tato impozantní „sbírka“ obrněnců jednoznačně ukázala, že armády Aliance (navzdory tomu, co se v předchozích letech občas tvrdilo) přisuzují tankům velký význam, což se koneckonců týká i České republiky. V této souvislosti může být velice zajímavé porovnat zmíněné tři typy právě také s ohledem na potřeby a požadavky české armády.

Krauss-Maffei Wegmann Leopard 2

Leopard 2 reprezentuje v této trojici nesporně nejstarší konstrukci, jelikož do Bundeswehru se první sériové exempláře dostaly v roce 1979. Tento tank však vykázal opravdu velký evoluční potenciál, protože od té doby absolvuje průběžné modernizace, které se týkají především jeho senzorového vybavení a ochranných prvků. Dokládá to fakt, že velká většina tanků Leopard 2 v současném arzenálu německé armády vznikla modernizací exemplářů zhotovených již v 80. letech, ale stále se jedná o obrněnce na vysoké úrovni. Leopard 2 zaznamenal také impozantní exportní úspěchy, jelikož se dnes nalézá v armádách 23 zemí včetně 16 členů NATO. Brzy by měl navíc přibýt další alianční uživatel, totiž Itálie. Z hlediska České republiky je významný i fakt, že tento typ užívají armády všech našich sousedů, tedy Německa, Rakouska, Slovenska a Polska (a kromě nich též Maďarska), což samozřejmě může hodně usnadnit společné operace. Bez nadsázky lze konstatovat, že se z obrněnce Leopard 2 stal prakticky standardní tank zemí NATO a EU, což je dalším dokladem jeho kvality.

Armáda ČR získala v loňském roce první tank Leopard 2A4, který byl dodán z Německa coby součást podpory Berlína zemím, jež posílají vojenskou techniku Ukrajině. Česko má postupně obdržet darem celkově 14 obrněnců této verze a jedno vyprošťovací vozidlo Büffel, avšak tím přezbrojení českých tankových útvarů pouze začne. Česká vláda totiž v květnu 2023 schválila plán připojit se k Německu v nákupu tanků nejmodernější, nyní vlastně teprve vyvíjené verze, která se nazývá Leopard 2A8. Mezi její hlavní vylepšení by měl patřit systém aktivní ochrany izraelské výroby Rafael Trophy či soustava situačního povědomí, jejíž kamery budou sledovat celé okolí vozidla. Praha hodlá objednat celkem až 77 vozidel, ale tento počet kromě základní bojové verze zahrnuje také pět speciálních provedení, a to velitelské tanky, vozidla pro výcvik řidičů, vyprošťovací obrněnce Büffel, ženijní vozidla Kodiak a mostní tanky Leguan. Zamýšlí se také modernizace typu Leopard 2A4, takže obrněné jednotky Armády ČR by nakonec měly vlastnit až 92 moderních vozidel německé konstrukce.

Zmínku si ale zasluhuje i oprávněný předpoklad, že německá konstrukce těchto vozidel patrně nebude nezbytně znamenat výhradně německou výrobu. Od začátku se totiž počítá s tím, že se vyspělý český průmysl bude podílet na údržbě dodaných obrněnců a na produkci komponentů pro sériovou výrobu nových tanků Leopard 2A8 či speciálních vozidel na tomto základě. Tím ale plány zřejmě nekončí, protože česká média přinesla velice zajímavé zprávy o rozhovorech Česka a Německa o možné licenční produkci v Česku. Firma Krauss-Maffei Wegmann, která obrněnce vyrábí, totiž musí reagovat na vzrůstající zájem evropských armád o tanky a také na tržní konkurenci, a proto zkoumá různé metody urychlení dodávek. Mezi scénáře tedy náleží i částečný přenos produkce tanků Leopard 2 do nových zákaznických států (tedy Česka a Itálie) s tím, že tyto linky by se mohly podílet také na výrobě pro další zájemce, což by pochopitelně znamenalo mimořádný přínos pro český průmysl.

Rheinmetall Landsysteme Panther KF51

O možnosti přenosu výroby do zahraničí se často hovoří rovněž v souvislosti s novým tankem Panther KF51, který v loňském roce představila německá společnost Rheinmetall. Je ale třeba zdůraznit, že v současnosti se jedná jenom o technologický demonstrátor, byť nesporně velice atraktivní a slibně působící. Největší zájem vzbuzuje fakt, že Panther KF51 dostal nový kanon kalibru 130 mm, jenž by údajně měl nabízet úsťovou energii až o polovinu vyšší než současné kanony ráže 120 mm, což by se zákonitě mělo odrazit také v delším dostřelu, vyšší přesnosti a větší průraznosti. Nevýhodu však znamenají větší rozměry a hmotnost munice, jejíž zásoba se tedy musí zmenšit, k čemuž přispívají i další palubní systémy, které také zabírají jistý prostor, např. vypouštěcí zařízení pro drony. Panther KF51 má tříčlennou osádku, jelikož jeho 130mm kanon disponuje nabíjecím automatem, ale v tanku může volitelně pracovat i čtvrtý muž, jenž se má zabývat např. velením vyšším jednotkám či ovládáním dronů, ovšem jeho přítomnost se taktéž negativně odrazí na vezené zásobě munice.

Tank Panther KF51 může přepravit maximálně 30 nábojů ráže 130 mm, jenže instalace onoho vypouštěcího zařízení pro drony znamená pokles o deset ran a pracovní prostor čtvrtého muže zabírá prostor pro dalších deset nábojů. Zůstává tudíž zásoba pouze deseti ran, což se jeví jako zcela nedostatečné, ačkoli asi není pravděpodobné, že by se tank skutečně vydal na bojiště jen s deseti náboji. To koneckonců souvisí s již zmíněnou skutečností, že aktuální podoba vozidla Panther KF51 má jen povahu demonstrátoru, čemuž odpovídá také fakt, že její podvozek tvoří modifikovaný podvozek tanku Leopard 2A4. Firma Rheinmetall ale již avizovala, že plánuje i další provedení koncepce Panther včetně vozidla na zcela novém podvozku. Každopádně však jde projekt s primárně exportním posláním a podle aktuálních zpráv patří mezi hlavní zájemce zejména Ukrajina a Maďarsko. V nových továrnách korporace Rheinmetall v obou zemích by se tedy měly perspektivně vyrábět i tanky Panther, ale zatím není jasné, do jaké míry jsou tyto plány opravdu realistické a v jakém stádiu se nalézají.

Hyundai Rotem K2 Black Panther

Jihokorejský tank K2 Black Panther, který byl přijat do výzbroje domácí armády v roce 2014, představoval řadu let spíše exotickou kuriozitu. Velká expanze jihokorejského průmyslu, jenž si začal připisovat úspěchy i v zemích NATO a EU, ale vedla také k růstu zájmu o tank K2, a to především ze strany Polska. To v loňském roce podepsalo s Jižní Koreou sérii dohod, podle nichž polská armáda zakoupí působivé počty jihokorejské vojenské techniky, zejména tanků a dělostřeleckých systémů. S tím bude svázáno i budování továren pro licenční produkci, jež by měly zajistit dodávky specifických „polonizovaných“ verzí jihokorejských zbraní. Poláci tedy již v loňském roce převzali první tanky K2 ve verzi, která se prakticky shoduje se standardem jihokorejské armády. Po dodávkách 180 těchto tanků by měla začít licenční produkce varianty K2PL podle požadavků Varšavy, a to v počtu 820 kusů, takže polská armáda bude provozovat celkově 1000 obrněnců K2. K tomu je ještě nutno dodat, že si Polsko objednalo také americké tanky M1A1 a M1A2 Abrams v počtu 366 exemplářů.

Zajisté proto nepřekvapuje, že tank K2 začal přitahovat zájem i jinde v Evropě a že se o něm někdy spekulovalo jako o možné alternativě k typu Leopard 2. Nepochybně jde o vysoce vyspělý a kvalitní obrněnec s velkým evolučním potenciálem a řadou zajímavých rysů. Hlavní výzbroj tvoří 120mm kanon, který odpovídá standardu NATO, jelikož se ve skutečnosti jedná o licenční variantu kanonu Rheinmetall Rh-120, jímž je vyzbrojen i tank Leopard 2. Stojí také za zmínku, že první série vozidel K2 užívaly rovněž německé dieselové motory a převodovky, neboť Jihokorejce zpočátku trápily velké problémy se spolehlivostí domácích agregátů, což se podařilo vyřešit až před několika roky. Mezi výhody K2 patří nabíjecí automat, díky němuž se tank vyznačuje pouze tříčlennou osádkou. Oproti západním tankům je rovněž podstatně lehčí, protože jeho hmotnost činí kolem 55 tun (kdežto soudobé západní obrněnce váží většinou přes 60 tun), a proto se chlubí výbornou pohyblivostí.

Za nižší hmotnost a vyšší pohyblivost se však nevyhnutelně platí slabší pancéřovou ochranou, což zcela zákonitě souvisí s doktrínou armády Jižní Koreje. Ta pochopitelně počítá především s bojem proti zastaralým tankům KLDR, které nedisponují takovou palebnou silou jako tanky vyspělých zemí. Velmi složitý terén Korejského poloostrova navíc všeobecně favorizuje lehčí techniku. Při designu K2 se proto udělal kompromis, jenž znamená slabší pancéřovou ochranu zvláště zboku a zezadu výměnou za vyšší pohyblivost. Toho jsou si dobře vědomi také Poláci, kteří proto objednali K2 a výrazně těžší Abramsy a budují dva druhy mechanizovaných útvarů s různými typy tanků a pěchotních obrněnců. Rozhodnutí Varšavy navíc zásadně ovlivnil fakt, že žádala relativně rychlé dodání stovek obrněnců, na což ale současné schopnosti evropského průmyslu nestačí, avšak Jižní Korea díky svým produkčním kapacitám dokázala této poptávce vyhovět. Stručně řečeno, za polským rozhodnutím nestojí to, že K2 je technicky lepší vozidlo, nýbrž především to, že K2 je okamžitě k dispozici.

Srovnání trojice moderních tanků, které se představily na letošních Dnech NATO, je poněkud složité zvláště kvůli faktu, že Panther KF51 má aktuálně pouze charakter demonstrátoru. Jeho avizované parametry vypadají působivě, jenže se neopírají o žádné provozní zkušenosti a není ani jasné, jak může vypadat a kdy vůbec vznikne sériová podoba. Jihokorejský K2 již řadu let slouží, získal si velkou pozornost díky kontraktu v Polsku a jistě patří mezi vyspělé a výkonné platformy. Částečně ovšem zaostává z hlediska pancéřové ochrany, čemuž odpovídá také jeho úloha v polské armádě, kde bude sloužit po boku mnohem těžších, ale odolnějších amerických Abramsů. Německý Leopard 2 se může pochlubit zdaleka největšími provozními zkušenostmi a současně velkým evolučním potenciálem, což ostatně dokazuje i vyvíjená verze 2A8, kterou chce zavádět i Armáda ČR. Ve prospěch tohoto typu hovoří i rozšíření v NATO (včetně všech sousedů Česka) či velké možnosti zapojení českého průmyslu. Tank Leopard 2 tedy z pohledu České republiky určitě představuje správnou volbu.

Nahlásit chybu v článku


Související články

Otázky a odpovědi: Akvizice bojových vozidel pěchoty CV90 a tanků Leopard 2A8

V článku Bojová vozidla CV90 a tanky Leopard 2 A8 pro Armádu ČR jsme nechali bez odpovědi ...

Itálie kupuje německé tanky Leopard 2A8

Italské ministerstvo obrany hodlá koupit 133 německých tanků Leopard 2A8. Půjde o zásadní posílení ...

PREMIUM Litva poptává německé tanky Leopard 2A8

Tento týden Litva podepíše prohlášení o záměru LOI (Letter of Intent) týkající se nákupu tanků ...

Poslední tank Leopard 2 A7V pro Bundeswher. Nyní přichází Leopard 2 A8

Firma KMW (Krauss-Maffei Wegmann) 12. října předala Bundeswehru poslední z celkem 104 objednaných ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • PavolR
  18:28 15.12.2023
 • Tecka
  12:18 10.12.2023

  Krótki film z wnętrza pojazdu już nie nowy, z przekazania k2 dla Polski. Ineresująca jest naklejka z ostrzeżeniem i 3 wykrzyknikami na czerwonym tle :) chodzi o użycie pokładowego ...Zobrazit celý příspěvek

  Krótki film z wnętrza pojazdu już nie nowy, z przekazania k2 dla Polski. Ineresująca jest naklejka z ostrzeżeniem i 3 wykrzyknikami na czerwonym tle :) chodzi o użycie pokładowego lasera. https://youtube.com/shorts/WFJ... Skrýt celý příspěvek

 • Tecka
  14:21 03.12.2023

  Trochę poza tematem Luźny pomysł , jak może wyglądać K2PL z perspektywy wojska polskiego i ich oczekiwań. Wojsko już od dobrych paru lat, przyglądało się K2 a ostatni zakup ...Zobrazit celý příspěvek

  Trochę poza tematem
  Luźny pomysł , jak może wyglądać K2PL z perspektywy wojska polskiego i ich oczekiwań. Wojsko już od dobrych paru lat, przyglądało się K2 a ostatni zakup pozwolił na dokładniejsze testy porównawcze i wraz z info z innych krajów ,może też przez wywiad, ma gotowe ztt dla mbt k2 serii pl.
  Z mojej obserwacji wnioskuję ,że żadnej większej rewolucji nie będzie.. SKO w k2 jest naprawdę światowej czołówki a skupienie w celu wręcz imponujące, lepiej niż L2 na przykład, potwierdzone też z innych źródeł . Ochrona przodu kadłuba i wieży jest bardzo dobra, czołg wytrzymuje trafienie najnowszą amunicją przeciwpancerną z rdzeniem wolframowym strzelaną z armaty k2 55 kalibrów, bez porażenia załogi . Hydropneumatyczne zawieszenie, zwiększa możliwości w terenie i poprawia celność w czasie jazdy. Komfort pracy załogi jest zadowalający ,mogą być drobne zmiany w wieży po dodaniu BMS i radiostacji, może zmiany w miejscu kierowcy. Generalnie , po dodaniu dodatkowego pancerza na bokach wieży , RCWS, jammer na bezzałogowce, nie spodziewałbym się większych zmian.. Masa do 61 ton. co o tym myślicie?
  Ps no i pominąłem APS, bo mam wrażenie,że narazie to temat na późniejSkrýt celý příspěvek

  • Lukas
   21:39 03.12.2023

   Ja bym załatwił zwiększenie nośności. Polskie ERA - Pangolin? - burty pojazdu i tak w zdecydowanej większości rażone są ppk oraz innymi środkami tego typu. Mnie nie martwi pancerz ...Zobrazit celý příspěvek

   Ja bym załatwił zwiększenie nośności. Polskie ERA - Pangolin? - burty pojazdu i tak w zdecydowanej większości rażone są ppk oraz innymi środkami tego typu.
   Mnie nie martwi pancerz - mnie martwi realna produkcjia i serwis tu w PL

   Z tematów "innowacje" pomyślałbym o 3 tematach
   - umożliwieniu pojazdom wskazywania celów dla artylerii (kwestia BMS i współpracy z Topazem oraz dalmierza i nawigacji)
   - implementacja dronów (nie wiem - wyrzutnia X-Frontera/Warmate na wieży? )
   - zwalczanie dronów - nie WRE (no bo sygnatura elektromagnetyczna może być "samobójstwem") lecz RCWS na stropie wieży... (nie wiem jakiś tryb "obrona przeciw-dronowa")

   Prócz tego - dostosowanie od używania trału wykopnego, oraz ładunków wydłużonych oraz trqłu elektromagnetycznego. (mała rzecz - a cieszy)Skrýt celý příspěvek

   • Tecka
    08:35 04.12.2023

    Krótko bo w pracy.. Starałem się opisać( na ile to możliwe) ,czego możemy się spodziewać po wyborze naszej armii, bez własnych widzi-mi się…jak będzie, to zobaczymy. Owszem, Era ...Zobrazit celý příspěvek

    Krótko bo w pracy.. Starałem się opisać( na ile to możliwe) ,czego możemy się spodziewać po wyborze naszej armii, bez własnych widzi-mi się…jak będzie, to zobaczymy.
    Owszem, Era vel Pangolin jak najbardziej znacznie lepszy wybór niż kopia-modyfikacja Kor, po-sowieckich rozwiązań.
    Ps. Do przeczytania https://cf2r.org/rta/chars-de-... Skrýt celý příspěvek

 • flanker.jirka
  11:59 03.12.2023

  Když už přišla řeč na Leopardy v AČR, budou tankisté nadále jezdit v obyčejných maskáčích, nebo dostanou kombinézy jako tankisté Leopardů v jiných armádách?

  Když už přišla řeč na Leopardy v AČR, budou tankisté nadále jezdit v obyčejných maskáčích, nebo dostanou kombinézy jako tankisté Leopardů v jiných armádách?

  • Sgt Murphy
   12:28 03.12.2023

   Do T-72 nomex? Načo? Úplná zbytočnosť :D Keď dostanú zásah tak im nepomôže ani keby boli oblečený v EOD obleku... ... Ale vážne. Dobrá otázka. FR kombinéza, kukla a rukavice sú v ...Zobrazit celý příspěvek

   Do T-72 nomex? Načo? Úplná zbytočnosť :D Keď dostanú zásah tak im nepomôže ani keby boli oblečený v EOD obleku...

   ... Ale vážne. Dobrá otázka. FR kombinéza, kukla a rukavice sú v západných armádach používané snáď už dlhšie než som starý ja. A v našich armádach osádky obrnených vozidiel netušia čo to je.Skrýt celý příspěvek

   • flanker.jirka
    15:04 03.12.2023

    Kde píšu něco o T 72?

    Kde píšu něco o T 72?

    • Sgt Murphy
     17:14 03.12.2023

     Ak sa nemýlim tak hlavným bojovým tankom AČR stále ostáva T-72M4CZ (teda ešte tie čo sú pojazdné/bojaschopné) resp. T-72M1. Leo 2A4 tam je, ak to mám tak nazvať ako doplnok, nech ...Zobrazit celý příspěvek

     Ak sa nemýlim tak hlavným bojovým tankom AČR stále ostáva T-72M4CZ (teda ešte tie čo sú pojazdné/bojaschopné) resp. T-72M1. Leo 2A4 tam je, ak to mám tak nazvať ako doplnok, nech sa chlapi pohrajú, podobne ako v OS SR. Nové tanky stále ešte nedostávate.

     Osádky tankov AČR majú k dispozícii čierne, nehorľavé kombinézy. Asi v tom nie je príliš pohodlie keďže na väčšine fotiek z cvičení/strelieb nachádzam osádky v klasike uniforme vz. 2000 vo vz. 95. Ale nejedná sa len o kombinézu v tankoch. V americkej armáde je "flame resistant" uniforma základom nie len v tankoch M1 ale aj ostatných obrnených vozidiel. Zásah alebo výbuch míny/IED s následným požiarom môže dostať T-72, Leopard 2, BVP aj KBVP. Nehorľavú uniformu/kombinézu v US Army dopĺňa nehorľavé spodné prádlo, nehorľavá uniforma do nepriaznivého počasia, protičrepinová vesta, balistická kevlarová helma s integrovaným headsetom, ochranné okuliare, nehorľavá kukla, nomex rukavice a obuv pre tankistov s oceľovou špicou (a v US Army majú už tradične zapínanie na kožené remene, nie šnurovanie na šnúrky).

     Súhlasím s tým že s novou technikou by mali prísť aj nové, moderné uniformy, ktoré odzrkadľujú dnešné trendy a situáciu.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      21:31 03.12.2023

      Bohužel, tankisti nejsou piloti nebo výsadkáři, aby si jich někdo trochu vážil. Ale je nutnost je vybavit něčím lepším než co používají.

      Bohužel, tankisti nejsou piloti nebo výsadkáři, aby si jich někdo trochu vážil. Ale je nutnost je vybavit něčím lepším než co používají.

  • Scotty
   13:15 03.12.2023

   Posádky tanků mají už dnes variantně kombinézu. Ovšem i ta se bude muset v budoucnu modernizovat.

   Posádky tanků mají už dnes variantně kombinézu. Ovšem i ta se bude muset v budoucnu modernizovat.

   • flanker.jirka
    21:32 03.12.2023

    Kupte jim něco pořádného a nového, na trhu je dost výrobců a řešení, ve výsledku to bude rychlejší a levnější.

    Kupte jim něco pořádného a nového, na trhu je dost výrobců a řešení, ve výsledku to bude rychlejší a levnější.

 • Sgt Murphy
  11:17 30.11.2023

  A čo tak EMBT od KNDS (KMW a Nexter)? ...Zobrazit celý příspěvek

  A čo tak EMBT od KNDS (KMW a Nexter)?
  https://www.knds.com/press-are...

  Myslíte si že je to už mŕtvy projekt?

  Je to celkom zaujímavý koncept a v pomerne pokročilom štádiu vývoja (vychádzajúci z Leo 2 - podvozok a Leclerc - hĺbkovo modifikovaná veža), podľa môjho názoru najviac odrážajúci požiadavky moderného bojiska. Tank napriek tomu že nesie automatické nabíjanie kanónu, tak nesie štvor člennú osádku. Štvrtý člen tvorí systémový operátor, ktorý má na starosti ovládanie prieskumného UAV a RCWS s anti-UAV/protilietadlovým 30 mm kanónom, ktorý je napojený na multi-módový AESA radar. Štvorčlenná osádka oproti trojčlennej tiež osádka tiež uľahčuje základný servis tanku v poli. Tank nesie ochranné systémy APS, výstražný systém ožiarenia laserom a 80 mm zadýmovacie granáty GALIX. Váha tanku je 61,5 t čo je o niečo menej než Leo 2A7 alebo Abrams so systémami Trophy.Skrýt celý příspěvek

  • Sgt Murphy
   12:46 30.11.2023

   KNDS síce ponechala ako hlavnú výzbroj tanku 120 mm kanón, zamerali sa však na vývoj munície novej generácie. 120 SHARD je tankový náboj ráže 120 mm, ktorý nesie 984 mm dlhý ...Zobrazit celý příspěvek

   KNDS síce ponechala ako hlavnú výzbroj tanku 120 mm kanón, zamerali sa však na vývoj munície novej generácie.

   120 SHARD je tankový náboj ráže 120 mm, ktorý nesie 984 mm dlhý penetrátor vyrobený z novej vofrámovo karbidovej zliatiny. Oproti aktuálne používanej 120 mm munícii NATO má o 20% väčšiu účinnosť. Je konštruovaný preniknúť moderným kompozitovým pancierom opatreným dynamickou ochranou (ERA), je tak schopný preraziť čelný pancier prakticky akéhokoľvek ruského tanku.

   Ďalšou vyvíjanou tankovou muníciou KNDS je 120 N-LOS. Ako názov napovedá, jedná sa o 120 mm presnú tankovú muníciu vychádzajúcu zo 155 mm delostreleckého granátu KATANA, riadenú GNSS/inerčným navádzaním. Dnešné bojové/prieskumné systémy na prepojenom digitálnom bojisku taktickými data linkami dávajú MBT podstatne rozsiahlejšie povedomie o pozícii nepriateľských cieľov na bojisku. Moderné MBT tak budú schopné s novou 120 N-LOS muníciu na ne útočiť omnoho skôr než ich odhalí nepriateľ či z krytu mimo vlastné ohrozenia a na väčšiu vzdialenosť než kedykoľvek predtým, bez toho aby bol tank plne závislý na delostrelectve či iných systémoch.Skrýt celý příspěvek

  • Sgt Murphy
   12:54 30.11.2023

   V dnešnej dobe vidím úplne zmätočné kupovať tanky K2, Leo 2A7, Panther KF51 či M1A2C. Tieto tanky už nie sú uspôsobené prežiť na dnešnom bojisku, kde sa nachádza na MBT viac ...Zobrazit celý příspěvek

   V dnešnej dobe vidím úplne zmätočné kupovať tanky K2, Leo 2A7, Panther KF51 či M1A2C. Tieto tanky už nie sú uspôsobené prežiť na dnešnom bojisku, kde sa nachádza na MBT viac nástrah ako kedykoľvek predtým.Skrýt celý příspěvek

   • Scotty
    13:42 30.11.2023

    A když se vrazí věž Leclercu na podvozek Leopardu tak je to co? Supermoderní tank? Ne, je to divný K2.

    A když se vrazí věž Leclercu na podvozek Leopardu tak je to co? Supermoderní tank? Ne, je to divný K2.

    • flanker.jirka
     22:14 02.12.2023

     Z leclercu se dá použít pro takový tank snad jen pouze nabíjecí automat. V době, kdy se skoro vše řeší automatizací a uvažuje se o AI jen nabíječ drahý přežitek. Uvidíte sám za pár ...Zobrazit celý příspěvek

     Z leclercu se dá použít pro takový tank snad jen pouze nabíjecí automat. V době, kdy se skoro vše řeší automatizací a uvažuje se o AI jen nabíječ drahý přežitek. Uvidíte sám za pár let, kolik zájemců bude čekat před branami kasáren na takové místo.Skrýt celý příspěvek

     • Lukas
      11:11 03.12.2023

      Mówisz że ta automatyzacja która sprawia że taniej szyć buty w Bangladeszu niż w zautomatyzowanej linii produkcyjnej (patrz historia Adidas - ...Zobrazit celý příspěvek

      Mówisz że ta automatyzacja która sprawia że taniej szyć buty w Bangladeszu niż w zautomatyzowanej linii produkcyjnej (patrz historia Adidas - https://www.theverge.com/2019/...

      Leclerc ma dwie wady
      - nie produkują napędu (będzie remototoryzacja na MTU)
      - https://encrypted-tbn0.gstatic...

      Generalnie to dobry czołg - tylko trafił na "zły czas"... Zabrakło środków na dalszy rozwój...

      Nie wiem jaka jest realna nośność kadłuba i zawieszenia - ale gdyby był to 60 ton+ to ten wóz ma całkiem spory "potencjał" modernizacyjny.

      Przypominam - ten pojazd ma zwartą konstrukcje (krótki kadłub, niski profil wieży). Wieża jest dostosowana do zamontowania dużo większej armaty. (taka 130 od RH wejdzie bez problemu). Masz współosiowy karabin 12,7 (więc lekkie pojazdy niszczysz bez użycia armaty)

      No ale to teoria - w praktyce nie ma kto tego zrobi...Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      11:58 03.12.2023

      Lukas
      Píšu pouze o nabíjecím automatu z tanku Leclerc. Ne o použití věže. Věž Leopardu je lepší než u Leclercu.

      Lukas
      Píšu pouze o nabíjecím automatu z tanku Leclerc. Ne o použití věže. Věž Leopardu je lepší než u Leclercu.

     • Tecka
      12:25 03.12.2023

      Słusznie pisze Lukas, Leclerc to zmarnowana szansa europejskiej broni pancernej.

      Słusznie pisze Lukas, Leclerc to zmarnowana szansa europejskiej broni pancernej.

     • Lukas
      21:28 03.12.2023

      Pro flanker.jirka
      Która wieża leoparda 2 jest lepsza...
      Bo tylko w przypadku wozów z lat 1979-1989 można mówić o 2 typach...
      A nowsze też mają inną...
      :-)

      Pro flanker.jirka
      Która wieża leoparda 2 jest lepsza...
      Bo tylko w przypadku wozów z lat 1979-1989 można mówić o 2 typach...
      A nowsze też mają inną...
      :-)

    • Sgt Murphy
     11:56 03.12.2023

     Scotty nie je to ani veža z Leclercu ani podvozok Leopardu. Obe časti sú hĺbkovo modifikované. Pôvodná veža Leclercu nevezie Trophy, nenesie 7,62 mm RCWS pre veliteľa a nenesie ani ...Zobrazit celý příspěvek

     Scotty nie je to ani veža z Leclercu ani podvozok Leopardu. Obe časti sú hĺbkovo modifikované. Pôvodná veža Leclercu nevezie Trophy, nenesie 7,62 mm RCWS pre veliteľa a nenesie ani 30 mm RCWS pre operátora systémov. Pôvodný podvozok bol modifikovaný aby na mieste kde sa pôvodne nachádzala munícia, viezol štvrtého člena osádky. V korbe tak sedia dvaja vodič a operátor systémov, ktorý ovláda 30 mm RCWS, prípadne prieskumný drón. Túto úlohu môže zastávať aj veliteľ, ale v prípade vedenia prieskumnej činnosti nebude môcť viesť bojovú činnosť a obdobný problém bude aj pri ochrane voči drónom, buď bude veliteľ vyhľadávať ciele pre strelca, alebo bude vyhľadávať dróny na oblohe. Samotná ochrana voči drónom bude ošemetná keďže dróny sú malé a nízko lietajúce ciele. Použiť APS voči drónom nepovažujem za efektívne riešenie, každý APS hard kill systém nesie len obmedzené množstvo efektorov, u Trophy a Iron Fist dva efektory na každej strane vozdila (spolu štyri). Zatiaľ čo RCWS ARX30 nesie 150 ks 30 mm airburst nábojov s dostrelom 1500 m voči letiacim cieľom. Štvrtého člena ako systémového operátora tam jednoducho vidím ako potrebu.

     Ochranu voči drónom onedlho budú riešiť lasery. Ktoré armády ich zavádzajú alebo reálne budú zavádzať? USA. Kedy? Stále sú v štádiu prototypov. Budú účinné napr. v zhoršených poveternostných podmienkach? Pochybujem. Budú dosahom schopné chrániť celé brigády? Drtivá väčšina armád NATO budú VSHORAD/SHORAD riešiť stále s pomocou hlavňových/raketových systémov, ktoré dróny počtom "preťažia", sú mimo ich dosah alebo letia tak nízko, že ich radary nevidia. Samotné systémy PVO sú pre dróny veľmi zraniteľné. Takže pozemná technika potrebuje vlastné systémy ochrany. Tank vybavený anti-UAV/protilietadlovým kanónom môže ochrániť seba, BVPčka aj ostatné vozidlá a pechotu nachádzajúcu sa do 1500 m. Takéto riešenie zatiaľ priniesol len technologický demonštrátor EMBT od KNDS. Žiaden iný tank neprináša na bojisko to čo EMBT.

     Nebudem sa hádať že každý dnešný moderný západný tank alebo juhokórejský K2 nemá niekoľko násobne vyššiu bojovú hodnotu ako historické T-72, ktoré máme dnes vo výzbroji. Pretože to bezpochyby majú. Poľský nákup K2 vidím ako zmätočný. Dnes existuje K2EX s plne integrovaným Trophy a 12,7 mm RCWS. Maďarský nákup Leo 2A7HU vidím ako zmätočný. Nóri na rozdiel od nich budú dostávať nové Leo 2A8, ktorý majú mať integrovaný APS Trophy podobne ako K2EX. USA stopla vývoj M1A2D a ide do vývoja M1E3, ktorý bude mať podobne integrovaný Trophy priamo do veže a oproti demonštrátoru M1A2C s Trophy nebude vážiť 73,5 t (!). Avšak stúpiť do služby majú až po 2030. Nákup M1A2C by som ale videl ako "z núdze cnosť". Beriem to v prípade Poľska, ktorý potrebujú skokovo a okamžite navyšovať stavy modernej bojovej techniky kvôli bezpečnostnej situácii. Pre nás (ČR/SR) by som taký krok ale nevidel ako najlepší, každopádne AČR ako viem má v pláne už nový Leo 2A8. Leclerc XLR nemá integrovaný hard-kill APS.

     Avšak, žiaden z menovaných tankov nemá tú vlastnosť vlastnej ochrany voči drónom, vozdiel a pechoty v blízkosti ako EMBT od KNDS. Dróny sú revolúcia na bojisku. V budúcnosti nebudú operovať samotné, ale v početných rojoch. Budú zodolnené voči rušeniu. Budú mať inerčný navigačný systém (v prípade rušenia GPS) a sami vyhľadávať ciele pomocou pokročilej AI aj bez operátora. Budú nebezpečnejšie ako akákoľvek iná zbraň na bojisku (okrem chemických, biologických a nukleárnych zbraní). A bojové systémy potrebujú voči nim účinné protiopatrenia.Skrýt celý příspěvek

     • Tecka
      12:23 03.12.2023

      Że się wtrącę na chwilkę, oznaczenie A8 to chwyt marketingowy , nic innego jak węgierska wersja A7 z Trophy. To tak jakby amerykanie wersję sep v3 ,dodatkowo z zamontowanym APS , ...Zobrazit celý příspěvek

      Że się wtrącę na chwilkę, oznaczenie A8 to chwyt marketingowy , nic innego jak węgierska wersja A7 z Trophy. To tak jakby amerykanie wersję sep v3 ,dodatkowo z zamontowanym APS , nazywali A3 :)Skrýt celý příspěvek

     • Sgt Murphy
      12:44 03.12.2023

      Tecka Ja som dúfal že to je len technologický demonštrátor, ale nie finálna verzia Leo 2A8. Ak nesie APS Trophy takto smiešne zavesený na veži a nevedeli integrovať do veže podobne ...Zobrazit celý příspěvek

      Tecka Ja som dúfal že to je len technologický demonštrátor, ale nie finálna verzia Leo 2A8. Ak nesie APS Trophy takto smiešne zavesený na veži a nevedeli integrovať do veže podobne ako u K2 alebo Leo 2 Revolution II od Rheinmetallu má integrovaný Strike Shield tak je to fakt hamba. Celkom potom nechápem to označenie A8 ak to má byť len A7 s Trophy.Skrýt celý příspěvek

     • Tecka
      13:03 03.12.2023

      Sgt Murphy
      Też tego nie rozumiem , może z czasem się dowiemy?

      Sgt Murphy
      Też tego nie rozumiem , może z czasem się dowiemy?

     • Scotty
      13:17 03.12.2023

      Sgt Murphy V zásadě je. To že se tam provedlo pár změn na tom nic nemění. Byl to nějaký technologický demonstrátor. Ovšem k žádné sériové realizaci nikdy nedojde. Revolution II je ...Zobrazit celý příspěvek

      Sgt Murphy
      V zásadě je. To že se tam provedlo pár změn na tom nic nemění. Byl to nějaký technologický demonstrátor. Ovšem k žádné sériové realizaci nikdy nedojde.
      Revolution II je hra v modelovacím programu a hlavě je to jen modernizace starých Leopardů 2A4. Tedy věž je oplácaná přídavným pancířem který nově vyrobený Leopard nepotřebuje.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      13:19 03.12.2023

      Tecka
      Základ bude maďarský Leopard. Ovšem budou tam nějaké další vylepšení v závistivosti na ukrajinské bojiště.

      Tecka
      Základ bude maďarský Leopard. Ovšem budou tam nějaké další vylepšení v závistivosti na ukrajinské bojiště.

     • Sgt Murphy
      18:19 03.12.2023

      Leo 2A7 sú taktiež buď novo vyrobené, alebo modernizované Leo 2A4, 2A5 a 2A6 pričom hlavným rozdielom v pancierovej ochrane medzi nimi je práve ten prídavný pancier NERA na veži do ...Zobrazit celý příspěvek

      Leo 2A7 sú taktiež buď novo vyrobené, alebo modernizované Leo 2A4, 2A5 a 2A6 pričom hlavným rozdielom v pancierovej ochrane medzi nimi je práve ten prídavný pancier NERA na veži do tvaru V. Ale ja o voze ty o koze. Píšem tu o integrácii hard-kill APS priamo do veže ako to má K2EX a onedlho budú mať M1A3.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      22:12 03.12.2023

      Sgt Murphy Většina Leopardů 2 modernizovaných KMW se dělá naprosto jiným způsobem. V posilování samotných "pancéřových vložek" v trupu tanku a věži. případně ve výrobě úplně ...Zobrazit celý příspěvek

      Sgt Murphy
      Většina Leopardů 2 modernizovaných KMW se dělá naprosto jiným způsobem. V posilování samotných "pancéřových vložek" v trupu tanku a věži. případně ve výrobě úplně nových celků.
      Na druhou stranu koncept Revolution spočívá v tom že se starý tank obloží dodatečným pancéřováním. Tedy je tam větší prostor pro integraci APS. Na původní relativně štíhlejší věž to není tak snadné. Schválně se podívej kde je na Revolution II původní věž, kde je přídavný pancíř a kde je APS.
      A rozdíl v pancéřování verzí Leopardu 2 od KMW není ani náhodou jen v šikmém pancíři ve věži....Skrýt celý příspěvek

     • Sgt Murphy
      22:29 03.12.2023

      Ja ale píšem o tom ako by Trophy mala byť integrovaná nie do 2A7 ale do budúcich 2A8. S tým by sa snáď už konštruktéri mohli vyhrať lepšie a byť schopný integrovať Trophy už do ...Zobrazit celý příspěvek

      Ja ale píšem o tom ako by Trophy mala byť integrovaná nie do 2A7 ale do budúcich 2A8. S tým by sa snáď už konštruktéri mohli vyhrať lepšie a byť schopný integrovať Trophy už do veže, nie zavesiť na bloky NERA, ktoré navyše na veži visia vyslovene na dvoch skrutkách a dvoch hákoch. Ale chápem že Nemci pôjdu tradične po čo najlacnejšom riešení.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      07:41 04.12.2023

      Pro tyle relativně štíhlá věže je umístění senzorů Trophy relativně obtížné. Rozhodně je to lepší řešení než umístění stejného systému na Abramsu. Rozhodně to není nejlacinější ...Zobrazit celý příspěvek

      Pro tyle relativně štíhlá věže je umístění senzorů Trophy relativně obtížné. Rozhodně je to lepší řešení než umístění stejného systému na Abramsu. Rozhodně to není nejlacinější řešení a o pevnost spojů bych se opravdu nebál....Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   13:40 30.11.2023

   /Myslíte si že je to už mŕtvy projekt?/
   Ano. Myslím že to dokonce nikdy nebyl živý projekt.

   /Myslíte si že je to už mŕtvy projekt?/
   Ano. Myslím že to dokonce nikdy nebyl živý projekt.

 • pajo
  09:30 30.11.2023

  Len pre zaujímasť doplním historické okienko o ČSLA, jeho rozpočte, síle a celkovým výdajom v ČSSR, čím by som chcel poprosiť p. Grohmanna o článok na túto tému. Možno osloviť VHÚ. ...Zobrazit celý příspěvek

  Len pre zaujímasť doplním historické okienko o ČSLA, jeho rozpočte, síle a celkovým výdajom v ČSSR, čím by som chcel poprosiť p. Grohmanna o článok na túto tému. Možno osloviť VHÚ.
  Hlavne pre tých, čo na jednu stranu velebia minulý režim a teraz nechcú dať na armádu ani korunu/euro.

  Rozpočet:
  "Pro orientaci – například pro rok 1982 činil rozpočet ČSSR na položku „obrana a bezpečnost“ 35 453 milionů Kčs", t.j. 35 miliard Kcs roku 1982!
  https://www.vhu.cz/en/v-lednu-...


  Personál:
  "V armádě bylo tehdy zhruba 200 000 vojáků (plánováno 210 000), z toho vojáků z povolání 61 405 (generálů a důstojníků 41 715, praporčíků 16 690) a vojáků základní služby 148 595. Občanských zaměstnanců pracovalo v armádě kolem 80 000. Významnou složkou bylo také železniční vojsko s mírovými počty kolem 7500 vojáků. Mělo dvojí podřízenost; po odborné stránce Ministerstvu dopravy a spojů, jinak Ministerstvu národní obrany."
  https://www.vojsko.net/ceskosl...
  https://acr.army.cz/scripts/de...


  Výroba/vývoz obrnenej techniky:
  "Vskutku diametrální rozdíl od dnešní doby. 73. tankový prapor v Přáslavicích disponuje zhruba třicítkou modernizovaných T72M4CZ a jde o jedinou tankovou jednotku v rámci AČR. Přitom v letech 1945-1992 prošlo službou v československé armádě na 8 500 bojových tanků a okolo 10 000 obrněných transportérů či bojových vozidel. Francev uzavírá svůj text i konstatováním, že Československo v daném období vyvezlo na 35 000 obrněnců, což jej celosvětově řadilo na třetí místo za takovými velmocemi, jako byly SSSR a USA."
  Čo po rozpade východného bloku a strate odbytu nebolo možné udržať.
  https://www.vhu.cz/en/ceskoslo... Skrýt celý příspěvek

  • pjaro77
   11:46 30.11.2023

   ČSSR dávalo na armádu až 6 percent HDP a to nebolo možné navždy udržať. Výsledkom bolo silné znečistenie a nedostatok prostriedkov na údržbu miest, inraštruktúry, o historických ...Zobrazit celý příspěvek

   ČSSR dávalo na armádu až 6 percent HDP a to nebolo možné navždy udržať.
   Výsledkom bolo silné znečistenie a nedostatok prostriedkov na údržbu miest, inraštruktúry, o historických pamiatkach nehovoriac.Skrýt celý příspěvek

   • segal7
    12:26 30.11.2023

    A to byly další peníze pro armádu schovány v rozpočtu (dnešního) ministerstva průmyslu.

    A to byly další peníze pro armádu schovány v rozpočtu (dnešního) ministerstva průmyslu.

 • juko
  22:38 29.11.2023

  Vyberam z VHU: "Celkově bylo v letech 1981 až 1990 v Československu vyrobeno 1 757 středních tanků T-72 (všech variant včetně účelových nástaveb). ČSLA z tohoto počtu převzala 917 ...Zobrazit celý příspěvek

  Vyberam z VHU: "Celkově bylo v letech 1981 až 1990 v Československu vyrobeno 1 757 středních tanků T-72 (všech variant včetně účelových nástaveb). ČSLA z tohoto počtu převzala 917 tanků a zbývajících 840 bylo určeno na export" k tomuto mozme priratat dalsich 3000+ t-55 ktore boli v tej dobe omnoho relevantnejsie ako dnes. Teraz maju nase armady vsehovsudy par desiatok kusov a mame tu vlhke sny o tom, ze to zmodernizujeme na... par desiatok novych kusov. To aby to clovek hladal lupou. Na kolko dni intenzivnych bojov to bude? 3-5? Ono by to ani nebol problem keby nas uhlavny nepriatel ich nemal 10000 a nevyrabal ich jak bata cvicky. A ze su ovela nekvalitnejsie a menej vyspele ako nejaky leo 2a8? Zalezi na tom vobec ak ich ma taku pocetnu prevahu? Zalezi na tom, ked je bojisko preplnene senzormi z dronov ktore kompenzuju zastarale senzory ruskych tankov? Tu hovorime o situacii, kedy by aj bilancia strat 5:1 znamenala pre nas katastrofu. Europa sa vobec nepripravuje na opotrebovavaciu vojnu. Ani naznakom. Neplati to len na tanky ale uplne vseobecne. Mali by sme sa mimo vysoko vyspelych zbrani zasobit velkym mnozstvom cenovo efektivnych zbrani, nech mame z coho ked tak krvacat ak pride na najhorsie. Nech si hovori kazdy co chce, ale to, ze ruska armada neskolabovala po sialenej! strate 2500-3000? tankov je nieco neuveritelne.Skrýt celý příspěvek

  • pjaro77
   11:43 30.11.2023

   Práve preto sa treba sústrediť na schopnosť tú masu tankov a BVP zastaviť presným delostrelectvom, letectvom, PTRS a dronmi a nie sa snažiť rusom a číňanom vyrovnať v počte.

   Práve preto sa treba sústrediť na schopnosť tú masu tankov a BVP zastaviť presným delostrelectvom, letectvom, PTRS a dronmi a nie sa snažiť rusom a číňanom vyrovnať v počte.

   • juko
    18:26 30.11.2023

    O tom by sme sa mohli bavit keby maju prevahu, ze 3:1 a nie 100:1

    O tom by sme sa mohli bavit keby maju prevahu, ze 3:1 a nie 100:1

    • pjaro77
     19:28 30.11.2023

     Aj pri 100:1 to musíme (NATO) s tým čo som vymenoval zvládnuť.

     Aj pri 100:1 to musíme (NATO) s tým čo som vymenoval zvládnuť.

     • juko
      21:42 30.11.2023

      A co tak vybudovat nejaku schopnu vyrobnu linku aj na tazku techniku? Taku, kde bude cost cutting nielen na velmi drahych technologiach ale aj na vate ktoru si na zakazkach robia ...Zobrazit celý příspěvek

      A co tak vybudovat nejaku schopnu vyrobnu linku aj na tazku techniku? Taku, kde bude cost cutting nielen na velmi drahych technologiach ale aj na vate ktoru si na zakazkach robia zbrojne korporacie a ich subdodavatelia. Ked to dokazala zapadna europa dokazat pred rokom 1990 tak sa da aj teraz.Skrýt celý příspěvek

     • pjaro77
      11:06 01.12.2023

      Prečo by sme mali kopírovať ruskú vojenskú školu ? Nikto v europe ani USA nebude staviať tisíce tankov ani ťažkých BVP. USA do budúcna v pacifiku potrebuje ľahšie vozidlá a ...Zobrazit celý příspěvek

      Prečo by sme mali kopírovať ruskú vojenskú školu ?
      Nikto v europe ani USA nebude staviať tisíce tankov ani ťažkých BVP. USA do budúcna v pacifiku potrebuje ľahšie vozidlá a zbrane s dlhým dosahom.

      Alfa v NATO je letectvo a rakety s dlhým dosahom, križujúce strely , potom delostrelectvo , protitankové strely a k nim sa postupne doplnia drony všetkého druhu. Okrem toho PVO proti lietadlám, dronom a raketám. A v prípade USA silné loďstvo.Skrýt celý příspěvek

  • Englbert
   06:04 04.12.2023

   Bitvu vyhrava vetsinou vojenska technika a bud mnozstevni nebo technicka prevaha, ale valku vyhrava propaganda a verejne mineni, postoj a ochota obyvatel nest obeti valky. Zeme ...Zobrazit celý příspěvek

   Bitvu vyhrava vetsinou vojenska technika a bud mnozstevni nebo technicka prevaha, ale valku vyhrava propaganda a verejne mineni, postoj a ochota obyvatel nest obeti valky. Zeme NATO potrebuji mit moderni a technicky vyspele roboticke a automatizovane zbrane, protoze nejsou schopny unest takove obeti valky jako staty, kde lidsky zivot mnoho neznamena. Kdyz zemre ve valce sto zapadaku, tak se plni se namesti, zemre deset tisic vychodaku a plni se kasarna. U nas je lehci a pohodlnejsi zit a v nedemokratickych zemich je lehci vest valku.Skrýt celý příspěvek

 • MaraKM
  21:39 29.11.2023

  “V této souvislosti může být velice zajímavé porovnat zmíněné tři typy právě také s ohledem na potřeby a požadavky české armád“ A kde se ztratily tyto odpovědi / rozbor co a jak ...Zobrazit celý příspěvek

  “V této souvislosti může být velice zajímavé porovnat zmíněné tři typy právě také s ohledem na potřeby a požadavky české armád“
  A kde se ztratily tyto odpovědi / rozbor co a jak potřebujeme / požadujeme?Skrýt celý příspěvek

 • Matesaax
  21:09 29.11.2023

  Toho Panthera jsem si v Ostravě vůbec nevšiml a to jsem to tam prolezl několikrát dokola.

  Toho Panthera jsem si v Ostravě vůbec nevšiml a to jsem to tam prolezl několikrát dokola.

 • liberal shark
  18:01 29.11.2023

  A co dělají Abrams, Abrams X a Type 10?

  A co dělají Abrams, Abrams X a Type 10?

  • Mortles
   18:23 29.11.2023

   Type 10 je velmi nepravděpodobné, že by prodali, abrams nemíří extra na evropský trh

   Type 10 je velmi nepravděpodobné, že by prodali, abrams nemíří extra na evropský trh

  • Scotty
   18:27 29.11.2023

   Abrams letos na Dnech NATO nebyl a Type 10 je v Japonsku.

   Abrams letos na Dnech NATO nebyl a Type 10 je v Japonsku.

   • liberal shark
    08:45 30.11.2023

    Thank you, Capt. Obvious :-))

    Thank you, Capt. Obvious :-))

    • Scotty
     10:32 30.11.2023

     Tak na přímou otázku co dělají musím odpovědět že zjevně nic.

     Tak na přímou otázku co dělají musím odpovědět že zjevně nic.

  • CerVus
   18:38 29.11.2023

   Type 10 je drahý, v Evropě exotický a uvnitř malý.

   Type 10 je drahý, v Evropě exotický a uvnitř malý.

   • liberal shark
    05:18 30.11.2023

    Ještě jsem neviděl žádné srovnání ceny ani vnitřního prostoru. Jen nepodložená tvrzení.

    Ještě jsem neviděl žádné srovnání ceny ani vnitřního prostoru. Jen nepodložená tvrzení.

    • CerVus
     10:56 30.11.2023

     Řešilo se to, když se Polsko začalo zajímat o K2. Jak místo, tak i cena. Ve 2010 stal Type 10 11 milionů USD, což byl i poslední rok produkce zatímco 2a7 vyšel na 10 milionů USD. V ...Zobrazit celý příspěvek

     Řešilo se to, když se Polsko začalo zajímat o K2. Jak místo, tak i cena.
     Ve 2010 stal Type 10 11 milionů USD, což byl i poslední rok produkce zatímco 2a7 vyšel na 10 milionů USD. V dnešní době se ta cena musela zákonitě o polovinu navýšit. Už ani ten 2a7+ se nedá koupit pod 15 milionů.
     Ve 2016 byl průměrný vzrůst japonského muže 165 cm kdežto u korejců to bylo 174 cm. Dnes už je a nás Japonci pomalu dohánějí, ale i tak... Japonsko mělo do nedávna ústavou zakázán prodej zbraní, takže u tanku konstruovaném začátkem milénia těžko konstruktéři brali ohled na ostatní země.Skrýt celý příspěvek

     • liberal shark
      12:52 30.11.2023

      A nebylo by spolehlivější místo dedukcí se na tu cenu prostě zeptat cenu a ten vnitřní prostor změřit ? Respektive požádat o nabídku a poslat do Japonska pár tankistů k vyzkoušení? Zobrazit celý příspěvek

      A nebylo by spolehlivější místo dedukcí se na tu cenu prostě zeptat cenu a ten vnitřní prostor změřit ? Respektive požádat o nabídku a poslat do Japonska pár tankistů k vyzkoušení?Skrýt celý příspěvek

     • CerVus
      13:16 30.11.2023

      Vždyť je stejně kravina se o ten tank zajímat. I kdyby byla cena srovnatelná a vešel se tam průměrně vzrostlý evropan, tak to pořád bude exotický tank, který tady nikdo nemá. A ...Zobrazit celý příspěvek

      Vždyť je stejně kravina se o ten tank zajímat. I kdyby byla cena srovnatelná a vešel se tam průměrně vzrostlý evropan, tak to pořád bude exotický tank, který tady nikdo nemá. A logistika je kámen úrazu jakéhokoli reálného nasazení.
      Navíc se poslední vyrobil před 13 lety. To už rovnou můžeme otravovat Italy, že chceme C1.Skrýt celý příspěvek

     • liberal shark
      08:40 01.12.2023

      toCervus
      Co se týče exotických tanků, které tady nikdo nemá, kam zařadíte K2 ? Ostatně Abrams žádný evropský stát taky nemá. Jen jednotky US ARMY v Evropě.

      toCervus
      Co se týče exotických tanků, které tady nikdo nemá, kam zařadíte K2 ? Ostatně Abrams žádný evropský stát taky nemá. Jen jednotky US ARMY v Evropě.

     • CerVus
      14:21 01.12.2023

      K2 byl také považovaný za exotický tank. I proto neuspěl v Norsku. Jenže ten má alespoň německý power pack a Polsko jich nakoupí takové množství, že se z exotického stává relativně ...Zobrazit celý příspěvek

      K2 byl také považovaný za exotický tank. I proto neuspěl v Norsku. Jenže ten má alespoň německý power pack a Polsko jich nakoupí takové množství, že se z exotického stává relativně běžný.
      Nic z toho se nedá říct o Type 10. Celé řešení je exotické a má ho jediný stát na druhé straně planety.Skrýt celý příspěvek

   • Drake
    16:06 01.12.2023

    Můžu se zeptat z čeho pramení Vaše úvaha že Type 10 je uvnitř malý? S prvními dvěma připomínkami souhlasím, ale jak už jsem psal v dřívějším tématu na AN kde se řešily možnosti ...Zobrazit celý příspěvek

    Můžu se zeptat z čeho pramení Vaše úvaha že Type 10 je uvnitř malý? S prvními dvěma připomínkami souhlasím, ale jak už jsem psal v dřívějším tématu na AN kde se řešily možnosti přezbrojení AČR, při výšce 198cm a váze cca. 100kg jsem u Type 10 v prostoru střelce, nebo velitele neměl problém, do prostoru řidiče bohužel nikoho nepouštěli tak nemůžu posoudit. Ono i číňani a japonci nám za to století krapet vyrostli (na Hokkaidu byli stejně vždy vyšší) takže na nové technice včetně Type 10 je větší výška dnešní populace už zohledněna. Mám zkušenosti s T-72M1 a T-54AM2, pokud budu srovnávat s T-72 tak prostor (střelec i velitel´) je mnohem lépe ergonomicky uspořádaný a pocitově (myslím i ve skutečnosti) větší stejně jako nevadí objemnějším tankistům lafeta půlpalce. U útvaru nás bylo víc mého vzrůstu a přesto jsme se do mašin vlézt museli........i když byly projektované údajně pro jedince z asijských svazových republik vysokých max 165cm. Takže nedostatku prostoru by se kluci evropští bát vyloženě nemuseli a oproti T-72 by si lebedili blahem. K té ceně......ta je vysoká už jen kvůli velmi malé sérii která byla zatím vyrobena.......nebylo to víc jak 120ks tuším. Ohledně kanonu není to zcela licence Rh 120/44 podle toho co jsem se svojí chabou japonštinou a lámanou angličtinou posádky, co pomáhala civilům a dětem na přehlídce vylézt na mašinu a prohlédnout si ji, pochopil tak kanon má upravený závěr kvůli autoloaderu (mimochodem mnohem lépe řešenému a bezpečnějšímu jako u T-72) a nábojová komora snáší vyšší tlak čili s podkaliberní municí (tamní výroby) je možno dosahovat vyšší úsťové rychlosti a průbojnosti než u standartní Rh 120/44. Kanon samozřejmě může používat standartní NATO munici. Problém může být pancíř, ten se ale dá jednoduše modulárně posilovat bloky keramiky apod. Panely se jednoduše zasunou a uchytí ve schránách na bocích trupu a věže.......on potom tank taky hodně "ztloustne" ze 40 tun na skoro 50 tun. Co bych viděl taky jako problém tak je pohon, pokud jsem dobře pochopil tak tank nemá standartní převodovku ale něco jako variátor, podobný přenos síly měly i stará Volva.(jak říkám bohužel moje jazykové vybavení pro odbornou diskuzi s posádkou bylo slabé a tak píšu co jsem pochopil.....detaily se dají určitě najít i na netu), problém s originálním japonským C4i a další elektronikou nebudu ani zmiňovat, jak píšete sám exotika. Další problémy ale odstranitelné by byla absence APS a z mého pohledu i RCWS, pak je tu "pacifistická" ústava mimo jiné zakazující vývoz smrtících zbraní......což se ale v poslední době pomalu mění. Čili i když Type10 obdivuju s vyjímkou Abramse asi nejvíc, tak bych ho v AČR nerad viděl (i přes spoustu předností) zase by jsme byli za exoty kteří mají něco extra:)Skrýt celý příspěvek

    • liberal shark
     07:37 03.12.2023

     Konečně nějaký relevantní a podložený názor.

     Konečně nějaký relevantní a podložený názor.

  • Lukas
   22:00 29.11.2023

   Dobrze wiemy że Abrams X to przyszłość - przyszłość US Army... Nikt nie wie czy i kiedy byłby dostępny na eksport... Póki co mamy Europe gdzie wielu graczy z "pancernego rynku" ...Zobrazit celý příspěvek

   Dobrze wiemy że Abrams X to przyszłość - przyszłość US Army...
   Nikt nie wie czy i kiedy byłby dostępny na eksport...
   Póki co mamy Europe gdzie wielu graczy z "pancernego rynku" odpadło...
   Za to niemiecki przemysł toczy wojen niemiecko-niemiecką (KMW vs RLS)
   A nowego panzera jak nie było tak nie ma...Skrýt celý příspěvek

  • Poly
   11:03 30.11.2023

   Type 10 je japonský tank pro Japonsko. Je drahý, na evropské podmínky málo odolný a má méně výkonný kanón. Exportní úspěchy nemá žádné. Takový experiment nedává smysl.

   Type 10 je japonský tank pro Japonsko. Je drahý, na evropské podmínky málo odolný a má méně výkonný kanón. Exportní úspěchy nemá žádné. Takový experiment nedává smysl.

   • segal7
    12:34 30.11.2023

    S tím kanonem bych byl opatrný

    S tím kanonem bych byl opatrný

   • liberal shark
    12:58 30.11.2023

    Nikdo ho zatím do zahraničí nenabízel, takže žádné úspěchy mít nemohl. Kanon je standardní Rheinmetall 120 L44, současnou cenu neznáme, protože se nikdo neptal. Type 10 je tank do ...Zobrazit celý příspěvek

    Nikdo ho zatím do zahraničí nenabízel, takže žádné úspěchy mít nemohl. Kanon je standardní Rheinmetall 120 L44, současnou cenu neznáme, protože se nikdo neptal. Type 10 je tank do hor a na dobývání ostrovů. Odolnost základního pancíře je nadprůměrná. Proč mají všichni takovou hrůzu z toho se prostě Japonců zeptat ?Skrýt celý příspěvek

    • Poly
     22:19 03.12.2023

     Kanón v žádném případě není "standardní Rheinmetall 120 L44". Type 10 je lehký obratný tank, který se svými 45 tunami nehodí do Evropy, kde na něj čekají tanky s výkonnými kanóny. ...Zobrazit celý příspěvek

     Kanón v žádném případě není "standardní Rheinmetall 120 L44". Type 10 je lehký obratný tank, který se svými 45 tunami nehodí do Evropy, kde na něj čekají tanky s výkonnými kanóny. Předpokládá se, že tank se setká s nepřítelem, který se vylodí a nebo bude ho dopraví vzduchem. Setká se tak s lehkými tanky a bojovými vozidly pěchoty. Ty tuny hmotnosti chybí na pancíři. Něco lze ušetřit nějakými pokrokovými materiály, ale ne 20 tun. Čarovat Japonci neumí. Dokonce i Armata, která má průkopnický design, je o 10 tun těžší. To je důvod proč ho mají jen v Japonsku.Skrýt celý příspěvek

     • Drake
      23:47 03.12.2023

      Mmnt.....Armatu neznám tak vycházím jen z wikipedie, ale hmotnost Armaty je udávána na 48t samozřejmě že věřit wiki je kolikrát k prdu, nicméně Type10 v plné konfiguraci váží ofico ...Zobrazit celý příspěvek

      Mmnt.....Armatu neznám tak vycházím jen z wikipedie, ale hmotnost Armaty je udávána na 48t samozřejmě že věřit wiki je kolikrát k prdu, nicméně Type10 v plné konfiguraci váží ofico 48t, co jsem vytáhl z posádky tak je to spíše 50 tun,když připočtete že kanon 2A82 je o něco těžší než JSW L44-120 (tj ušetří se pár set kg), stejně tak motopřevodová soustava a obecně se říká že základ pancíře tvoří speciální nanokrystalická ocel zde opět beru za zdroj wiki o jejíž odolnosti víme houby a dále se hodnota pancíře zvyšuje keramickokompozitovým modulárním pancířem, tak bych právě ochranu Type10 vůbec nepodceňoval co se ohledně tun pancíře týče.......určitě bude na nižší úrovni než západní tanky s vyjímkou Leclerku ale bude nejspíše na vyšší úrovni než tanky co zbastlí orci v URWZ. Když připočtete vysokou mobilitu (vpřed i vzad) a hodně sofistikovaný SŘP tak to bude určitě metla na pásy co by mohly přijet z východu. Co vím tak Type10 slouží u dvou jednotek z nichž jedna je na Hokkaidu a druhá by měla být na jihu, na severu pak drží ještě Type90. na střední části kvůli poměrně složitému terénu spíše využívají osmikolky s plnotučným kanonem 105mm (tuším Type16 ale ruku do ohně za to nedám), tak ze severu právě můžou očekávat právě plnotučné T-80 nebo 72B........na ruský území je to co by šutrem dohodil...............Skrýt celý příspěvek

 • Ječný
  17:05 29.11.2023

  Jednostranná orientace na Německo míří k podobnému kolapsu jako meziválečné spojenectví s Francií, která se v roce 1938 ukázala politicky i vojensky neschopnou, společensky ...Zobrazit celý příspěvek

  Jednostranná orientace na Německo míří k podobnému kolapsu jako meziválečné spojenectví s Francií, která se v roce 1938 ukázala politicky i vojensky neschopnou, společensky rozloženou. Německo se dnes jeví úplně stejně jako předválečná Francie.
  Německá zbrojovka Krauss-Maffei Wegmann (KMW) v Mnichově je jedinou továrnou v Unii, která vyrábí nové tanky. V květnu 2022 to byly směšné dva až tři exempláře měsíčně.
  Firma KMW (Krauss-Maffei Wegmann) 12. října 2023 předala Bundeswehru poslední z celkem 104 objednaných tanků Leopard 2 A7V. První tank německé pozemní síly (Heer) získaly v říjnu 2019. KMW tedy zvládá ročně vyrobit přibližně 26 Leopardů 2 A7V https://www.armadninoviny.cz/p... (což odpovídá sdělení manažera KMW z května 2022).
  Silně pochybuji, že by se nenašli v Evropě kupci, včetně samotného německého Bundeswehru. Maďarsko si v roce 2018 objednalo 44 nových tanků Leopard 2A7+ (i kdy zde by bylo na místě dodávky zastavit). Největší evropská bezpečnostní krize ale s rigidními německými plány nehnula ani o píď. Dodávky se uskuteční přesně jak bylo dohodnuto v době míru, tedy až v rozmezí let 2023 až 2025. I moderní Leopardy pro Česko mají přijít až za pět nebo šest let, ale odkdy začne běžet tento čas, to je ve hvězdách. S trochou nadsázky se můžeme zeptat ministerstva obrany, zda do Prahy přijedou dříve německé nebo ruské tanky. Ne, neplatí, že výroba se v Německu rozjede, až bude dost objednávek. Objednávky nebudou, protože je vidět, že Německo není schopno tanky vyrobit. O zoufalé situaci Německa vypovídá další článek z Armádních novin s názvem „Jihokorejské houfnice K 9 dominují Evropě“ (https://www.armadninoviny.cz/j... z něhož si dovolím citovat:

  "Můžeme tak odhadnout výrobní možnosti německého průmyslu na 12 houfnic PzH 2000 ročně. Toto výrobní tempo uspokojí norské, finské, polské a estonské (pravda Estonsko nakupuje použité K9) požadavky za více než 30 let".Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   17:46 29.11.2023

   Myslet si že se dají dodávky nebo výrobní kapacita změnit v jednom okamžiku nebo z roku na rok je velice naivní. Bundeswehr odebírá hluboce modernizované tanky Leopard 2 už ...Zobrazit celý příspěvek

   Myslet si že se dají dodávky nebo výrobní kapacita změnit v jednom okamžiku nebo z roku na rok je velice naivní.
   Bundeswehr odebírá hluboce modernizované tanky Leopard 2 už roky.Takže nevím o čem je vlastně řeč. Tanky pro ČR začnou přicházet v roce 2027 a dodávky mají skončit v roce 2030.
   To ostatní jsou jenom kecy. Německo už dnes má poměrně zajímavé počty potencionálních kusů v zemích se kernými vyjednává připojení do programu A8.Skrýt celý příspěvek

   • pjaro77
    11:54 30.11.2023

    Ty si nepochopil čo písal ? Nemecko sa s nimi nimrá pochodovým krokom, pričom rus ich obnovuje tisíce. V tom prípade nejaké potencionálne kusy nikoho blízko hraníc s ruskom ...Zobrazit celý příspěvek

    Ty si nepochopil čo písal ? Nemecko sa s nimi nimrá pochodovým krokom, pričom rus ich obnovuje tisíce. V tom prípade nejaké potencionálne kusy nikoho blízko hraníc s ruskom nezaujímajú. Poľsko to ako prvé pochopilo.
    Čakať 10 rokov na Godota si môže dovoliť španielsko, portugalsko, norsko a možno ešte belgicko s holandskom.Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     12:13 30.11.2023

     Rusové zprovozňují štotová Téčka aby aspoň nejak nahradili ztráty. A co má být? Až začnou Rusové vyrábět měšíčně desítky T-14 můžeme začít panikařit. On je trochu rozdíl udělat ...Zobrazit celý příspěvek

     Rusové zprovozňují štotová Téčka aby aspoň nejak nahradili ztráty. A co má být? Až začnou Rusové vyrábět měšíčně desítky T-14 můžeme začít panikařit.
     On je trochu rozdíl udělat jakous takous generálku starého tanku nebo začít vyrábět zcela nové kusy moderních Leopardů ve verzi která dnes vlastně teprve vzniká. Jejichž výroba má začít zhruba mezi lety 2025-6. Tedy ve stejné době co může teoreticky začít výroba K2 PL. Ovšem u Korejců to nevadí, ale u Němců je to strašně pozdě...Skrýt celý příspěvek

     • pjaro77
      13:48 30.11.2023

      Ano ? A akou rýchlosťou sa budú vyrábať leopardy a akou K2 ?

      Ano ? A akou rýchlosťou sa budú vyrábať leopardy a akou K2 ?

     • Scotty
      14:52 30.11.2023

      Patrně srovnatelnou.

      Patrně srovnatelnou.

 • Tecka
  15:09 29.11.2023

  1- CN08 zaprojektowana na zamówienie ADD, została wykonana przez Hyundai WiA. Projekt całkowicie koreański! Na marginesie , koreańska armata strzela z większą prędkością niż ...Zobrazit celý příspěvek

  1- CN08 zaprojektowana na zamówienie ADD, została wykonana przez Hyundai WiA. Projekt całkowicie koreański! Na marginesie , koreańska armata strzela z większą prędkością niż produkt Rheinmetall.
  2- KF51, praktycznie nie istnieje , więc nie ma co porównywać.
  3- „ Německý Leopard 2 se může pochlubit zdaleka největšími provozními zkušenostmi a současně velkým evolučním potenciálem, což ostatně dokazuje i vyvíjená verze 2A8” bardzo odważna teza! Gdyby tak bylo, Niemcy zrezygnowali by z projektowania mbt nowej generacji ,podobnie jak US. Co nie zmienia faktu,że na obecne czasy bardzo dobra konstrukcja. Niestety ,artykuł to ogólniki …Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   17:49 29.11.2023

   Kdy má ten nový tank přijít? V roce 2040? Možná. Do té doby budou v KMW sedět se založenýma rukama? Pokud vím Rotem pracuje na tanku "nové generace" K3. Má to nějaké konsekvence k ...Zobrazit celý příspěvek

   Kdy má ten nový tank přijít? V roce 2040? Možná. Do té doby budou v KMW sedět se založenýma rukama?
   Pokud vím Rotem pracuje na tanku "nové generace" K3. Má to nějaké konsekvence k potenciálu K2?Skrýt celý příspěvek

   • Tecka
    18:23 29.11.2023

    „Do té doby budou v KMW sedět se založenýma rukama?” A ktoś im zabrania produkować ?? Jak narazie ,to mają problem sami ze sobą i oby się to jak najszybciej skończyło , bo potrzeby ...Zobrazit celý příspěvek

    „Do té doby budou v KMW sedět se založenýma rukama?” A ktoś im zabrania produkować ?? Jak narazie ,to mają problem sami ze sobą i oby się to jak najszybciej skończyło , bo potrzeby spore a wojna wisi w powietrzu. eotSkrýt celý příspěvek

 • alexa123
  14:59 29.11.2023

  Všetko super, super, super tanky a možno najlepšie na svete. Ale nikde som sa nedočítal, ako je riešená ich ochrana pred "Eurovými" dronmi. Pretože aj "tuctový" dron z Amazonu za ...Zobrazit celý příspěvek

  Všetko super, super, super tanky a možno najlepšie na svete. Ale nikde som sa nedočítal, ako je riešená ich ochrana pred "Eurovými" dronmi. Pretože aj "tuctový" dron z Amazonu za "jedno Euro" zlikviduje "miliónový" tank.Skrýt celý příspěvek

  • HonzaP
   16:15 29.11.2023

   Panther má mít TAPS (Top Attack Protection System), K2 má mít něco podobného, u Leopardu jsem o ničem takovém zatím neslyšel.

   Panther má mít TAPS (Top Attack Protection System), K2 má mít něco podobného, u Leopardu jsem o ničem takovém zatím neslyšel.

   • pjaro77
    11:57 30.11.2023

    Tiež trophy

    Tiež trophy

  • Lukas
   21:58 29.11.2023

   O ile nie działają środki walki radioelektronicznej... To jest właśnie owe "multi domain-battle" - nie wystarczy być mocny w domenie kinetycznej (czołg) trzeba wypracować przewagę ...Zobrazit celý příspěvek

   O ile nie działają środki walki radioelektronicznej...

   To jest właśnie owe "multi domain-battle" - nie wystarczy być mocny w domenie kinetycznej (czołg) trzeba wypracować przewagę w domenie elektromagnetycznej lub innej.
   Akurat taki "dron z Amazonu" to nie jest problem dla wojsk EW.
   Problem jest to że tych specjalistów jest mało... Bo "nie szykowaliśmy się" na taką wojnę...

   Wojna to działania połączone... Tu nie walczy czołg - nie walczy kompania... Tu walczy system - system "batalionowej grupy taktycznej", "brygadowego zespołu bojowego" i tak dalej...Skrýt celý příspěvek

   • liberal shark
    05:20 30.11.2023

    Přesně tak. Pozemní jednotka musí tvořit integrální systém ve všech doménách. Podobně jako válečná loď.

    Přesně tak. Pozemní jednotka musí tvořit integrální systém ve všech doménách. Podobně jako válečná loď.

   • pjaro77
    11:38 30.11.2023

    Pretože sme sa na takú vojnu „nepripravovali“. A o to práve ide. Dizajn "budúcej" vojny sa vytvára ad hoc na bojisku, kde sa bojuje dlhšie obdobie a zároveň bojujúce štáty majú ...Zobrazit celý příspěvek

    Pretože sme sa na takú vojnu „nepripravovali“. A o to práve ide.
    Dizajn "budúcej" vojny sa vytvára ad hoc na bojisku, kde sa bojuje dlhšie obdobie a zároveň bojujúce štáty majú vojenský priemysel.
    Nie ako si ju narysujú generáli na štáboch v pentagone alebo inde.Skrýt celý příspěvek

    • liberal shark
     09:02 04.12.2023

     Nojo, ale než si ten ad-ho design na bojišti vytvoříme, tak nám nepřítel může zničit klíčové bojové prostředky a obsadit klíčové body, takže budeme namydlení. Co se dá vymyslet a ...Zobrazit celý příspěvek

     Nojo, ale než si ten ad-ho design na bojišti vytvoříme, tak nám nepřítel může zničit klíčové bojové prostředky a obsadit klíčové body, takže budeme namydlení. Co se dá vymyslet a zajistit dopředu, musí se udělat ještě před válkou. Jenže to chce invenci, iniciativu a zodpovědnost.Skrýt celý příspěvek

     • pjaro77
      15:11 10.12.2023

      Potom sledujme čo sa deje na bojiskách dnes a pripravujme obranu podľa toho. Najnovší technický výkrik sú drony a hypersonické rakety. Naše malé armády jedna ako druhá nemajú ...Zobrazit celý příspěvek

      Potom sledujme čo sa deje na bojiskách dnes a pripravujme obranu podľa toho. Najnovší technický výkrik sú drony a hypersonické rakety.
      Naše malé armády jedna ako druhá nemajú prakticky žiadnu obranu proti dronom. Ani proti hračkám za dve kačky. Máme kulové.
      O hypersonických raketách taktne pomlčím, na ne je krátka aj americká armáda.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...