UGV-Pz: Český průzkumný robot pro Armádu ČR

UGV-Pz: Český průzkumný robot pro Armádu ČR
UGV-Pz / Pavel Novotný, VTÚ (Zvětšit)

V polovině června Vojenský technický ústav (VTÚ), jakožto systémový integrátor, předal Armádě ČR dva průzkumné robotické systémy UGV-Pz (Unmanned Ground Vehicle - průzkumný). Základ UGV-Pz tvoří robotická platforma TAROS 6×6 od novojičínské společnosti VOP CZ.

Soupravy UGV-Pz převzali vojáci 102. průzkumného praporu Prostějov (102. pzpr), patřícího pod 53. pluk průzkumu a elektronického boje Opava (53. pPzEB). Jde o prototypy určené především k experimentálnímu testování. Prototypy UGV-Pz jsou ale věrným předobrazem sériového, operačně nasaditelného produktu. 

UGV-Pz vznikaly v letech 2017 až 2019 v rámci ministerstvem obrany (MO ČR) financovaného výzkumného a vývojového projektu UGV-Pz - Automatizovaný bezosádkový průzkumný pozemní prostředek (podrobné informace o projektu). MO ČR na projekt přispělo částkou 81,9 milionu Kč. Příjemcem dotace a systémový integrátor projektu se stal podnik VTÚ. Jako základní prvek UGV-Pz ale posloužila zmíněná robotická platforma TAROS 6×6 od VOP CZ z Nového Jičína.

Prototyp se skládá ze dvou bezosádkových průzkumných vozidel UGV-Pz. Robotická vozidla nesou optoelektronické a radiolokační senzory, ale také prostředky elektronického boje (EB). Komplet dále obsahuje komunikační prostředky a počítačové řídicí soupravy. Roboty ovládají dva operátoři, jeden se stará o ovládaní platforem, druhý o ovládaní senzorů. Součástí týmu je také velitel celého kompletu s vlastní počítačovou konzolí.

Použitá robotická platforma TAROS 6×6 má stálý pohon kol všech náprav. Platforma vyniká vysokou pohyblivostí, manévrovatelností a průchodností těžkým terénem. Maximální rychlost je 25 km/h.


UGV-Pz; větší foto / VTÚ


UGV-PZ a řídicí souprava pro dva operátory a velitele; větší foto / VTÚ

Základním stavebním blokem robota TAROS 6×6 je kolová část s integrovaným elektromotrem, převodovkou a závěsným mechanismem. Každé kolo je výkonově a směrově řiditelné ‒ natáčení kol zajišťuje šroubový aktuátor.

Každý elektromotor kola disponuje výkonem 10 kW při 1 000 N.m. O zkrocení obřího kroutícího momentu se stará integrovaná převodovka pro každé kolo. V případě verze 6×6 je tak celkový výkon pohonného systému 60 kW.

Stálý pohon všech šesti elektronicky řízených kol umožňuje jízdu s uzávěrkou diferenciálu a přitom dosáhnout nulového poloměru zatočení. Tato vlastnost dodává stroji vynikající vlastnosti v terénu. Problém není ani jízda do schodů.

Náprava TAROS 6×6 se skládá ze dvou samostatných bloků sdružující kolo, závěsný systém kola, elektromotor, převodovku (šedá barva) a šroubový aktuátor (béžová barva). Snímek je z roku 2014 / VOP CZ


Platforma TAROS 6×6 pro UGV-Pz – boční pohled; větší obrazek není k dispozici / VOP CZ

Součástí platformy jsou také nástroje pro autonomní jízdu. TAROS 6×6 se umí pohybovat po GPS souřadnicích, po soustavě souřadnic (waypointová navigace; waypoint = traťový bod) a pomocí kamerového systému. Možné je použít také koncept „follow me“, tedy následování vodiče (vozidla / osoby) bez nutnosti fyzického kontaktu.

TAROS 6×6 a jeho autonomní funkce pracují na principu vnímání okolí pomocí senzorů, které umožňují sebelokalizaci UGV-Pz, detekci a identifikaci objektů, určení polohy těchto objektů a určení rychlosti a směru pohybu a řadu dalších funkcí. Jsou využívány kamery, laserové radary (LIDAR), inerciální jednotky atd.

Robot tedy autonomně reaguje na podněty z okolí. Přesný rozsah autonomie VOP CZ neuvádí, ale řídicí software umožňuje rozpoznat a vyhnout se překážkám, které mohou ohrozit práci vozidla. Tedy takové překážky, které je potřeba objet, zastavit před nimi a nebo je následovat.

K transportu celého kompletu UGV-Pz (robotů, řídicích prvků, příslušenství) a trojčlenné obsluhy poslouží u 102. pzpr obrněná vozidla Iveco LOV 50 B a tažné přívěsy (upravený přívěs CL ARM 35 KV). V případě potřeby je ale celý komplet sebe-transportovatelný pomocí trojice robotů na platformě TAROS 6×6.


Platforma TAROS 6×6 je vyvíjená a zdokonalována řadu let. Video je z roku 2016

K účelu průzkumu UGV-Pz využívá integrovaný, multispektrální, průzkumný systém (IPzS) vyvinutý VTÚ. Systém slouží k dálkově řízenému multispektrálnímu (v různých vlnových délkách elektromagnetického záření) průzkumu zájmových oblastí.

Jeden z dvojice UGV-Pz nese bojištní radiolokátor SQUIRE (Thales) s možností instalace prostředků EB dle potřeb uživatele. Výstup z radiolokátoru je vyveden do počítačových konzolí operátorů. SQUIRE pracuje ve frekvenčním pásmu I/J a je schopen detekce osob (9000 m), jedoucích vozidel (15 km), ale i malých dronů.

Oba robotické systémy UGV-Pz nesou na otočné a výkyvné lafetě optoelektronickou hlavici ‒ dvě denní digitální TV kamery (jednu barevnou přehledovou Full HDTV kameru a jednu černobílou zaměřovací Full HD TV kameru), digitální infračervenou kameru a laserový dálkoměr. Pro měření polohových úhlů cílů je hlavice osazena přístroji pro přesné a okamžité měření polohových úhlů optických os senzorů.

Radiolokátor SQUIRE najdeme i na průzkumných variantách vozidel Pandur KBV-PzLOK (kolové bojové vozidlo průzkumné s lokátorem) ve výzbroji Armády ČR. Ostatně VTÚ je rovněž řešitelem senzorického vybavení jak pro KBV-PzLOK, tak pro sesterské KBV-Pz (kolové bojové vozidlo průzkumné bez lokátoru). Je zajímavé, že podobnou koncepci (s a bez radiolokátoru) využívají i UGV-Pz.


UGV-PZ na přívěsu za Iveco LOV 50 B; větší foto / MO ČR

Robotické systémy v Armádě ČR

Nejvýkonnějším vzdušným bezosádkovým systémem UxS (Unmanned Systems) ve výzbroji Armády ČR je dron ScanEagle. Pozemní UxS najdeme jen u ženijních jednotek a ojediněle u jednotek pro boj s chemickými, biologickými a jadernými hrozbami.

Komplet UGV-Pz určený pro jednotky 102. pzpr poslouží k plnění úkolů pozemního průzkumu, sledování, zpravodajství a akvizice pozemních cílů ISTAR (Intelligence, Surveillance, Target Acquisition, and Reconnaissance). Úkoly ISTAR lze pomocí UGV-Pz vést ve dne v noci, ve všech klimatických podmínkách. Půjde tedy o první skutečný průzkumný pozemní UxS ve výzbroji Armády ČR.


Platforma TAROS 6×6 pro UGV-Pz; větší obrazek není k dispozici / VOP CZ

102. pzpr oba prototypové komplety využije pro experimentální výcvik a testování. Vojáci zejména v rámci výcviku otestují autonomní řízení, manévrování v terénu a senzory. Cílem je získat „know-how“ v rámci používání pozemních UxS. Získané zkušenosti se zohlední při zavádění automatizovaných systémů u jednotlivých druhů vojsk. Získané negativní nebo pozitivní zkušenosti určí časový plán případného rozsáhlejšího zavádění UxS do výzbroje Armády ČR.

„Za VOP CZ, s.p. doufáme, že bude armáda tyto platformy hojně využívat pro jakékoliv potřeby. VOP CZ, s.p. tak bude moci zpětně získávat poznatky přímo od uživatele a zdokonalovat systém. Zavedení a ověření v praktickém užívání takového systému do AČR znamená běh na dlouhou trať. Platforma toho umí mnoho a je na koncovém uživateli, jaké bude mít požadavky. V případě potřeby AČR nebo jiného zákazníka jsme schopni vyvinout i pásovou verzi vozidla,“ říká Radovan Putna, ředitel podniku VOP CZ.

 „Už jen funkce následování vodiče je přínosem, kdy voják nebo družstvo, může využít platformu jako mulu, která mu poveze vybavení – zcela bezobslužně bude následovat určeného vodiče, navíc se schopností následovat jej do těžkého terénu,“ uvedl Adam Šimíček, projektový manažer projektu TAROS.


Platforma TAROS 6×6 pro UGV-Pz se zbraňovou stanicí; větší obrazek není k dispozici / VOP CZ

Samotnou platformu TAROS 6×6 lze přitom využít pro širokou škálu úloh. Zadávací dokumentace projektu UGV-Pz výhody pozemních UxS popisuje následovně:

 • UxS jsou efektivní náhrada živé síly v silně rizikových situacích, nebo nebezpečných prostorech, zejména při průzkumu, při pronikání do neznámého prostoru, útočné bojové činnosti, ale také v boji na zdrženou, v manipulaci nevybuchlou, nebo nastraženou mu-nicí a s podezřelými předměty (EOD);
 • vyznačují se vysokou spolehlivostí při dlouhodobém plnění rutinních úkolů;
 • mají schopnost poloautonomní přepravy materiálu, nutného ke splnění, nebo podpoře plnění operačního úkolu živé síly;
 • mají schopnost efektivního použití zbraňových systémů s vysokou přesností a rychlostí, obtížně dosažitelnou lidskými silami a schopnostmi (zatím však jen v omezeném rozsahu, za předem definovaných podmínek);
 • mají schopnost dlouhodobě působit v extrémních, živé síle nepříznivých podmínkách (pouště, polární oblasti, kontaminované oblasti apod.);
 • mají schopnost odolávat nebezpečným biologickým a bojovým otravným látkám;
 • mají schopnost vedení bojové činnosti s minimálními prostoji (nepotřebují odpočinek, pouze doplnění energií, municí, krátkou údržbu);
 • jejich opravy po poškození lze realizovat rychleji, než vyléčit zraněného vojáka; jejich případná fyzická ztráta (zničení) nezatěžuje bojující jednotky, je relativně rychle nahraditelná a společensky snadno akceptovatelná.

Na platformu lze TAROS 6×6 tedy umístit transportní systémy, zbraňové stanice, kamerové manipulátory a radary, zobrazovací jednotky, nosítka pro raněné, raketomety nebo jiná dělostřelecká zařízení.

Novojičínská VOP CZ je rovněž schopna vyvinout větší platformu (např. 8×8) s větší nosností. Již nyní jsou však nabízeny varianty platformy TAROS s prodlouženým dojezdem až 700 km nebo čtyřkolové varianty.

Na závěr doporučujeme náš článek Roboti ve válce: Hrozba nebo naděje pro Evropu?, kde podrobně rozepisujeme výhody a nevýhody nasazení UxS pro vojenské účely.

Zdroj: VOP, VTÚ

Nahlásit chybu v článku


Související články

Česky vojenský robot TAROS 6×6 V2

Na letošní výstavě Future Forces 2014 představila česká společnost VOP CZ projekt unikátního ...

TAROS a NIMR na logistickém cvičení FOURLOG 2017

Mezinárodní cvičení logistiky FOURLOG pro studenty vojenských škol má dlouholetou tradici a ve druhé ...

THeMIS: Evropský bojový robot z Estonska?

V rámci stálé spolupráce v obranné oblasti PESCO (Permanent Structured Cooperation) evropské státy ...

Estonská firma Milrem Robotics robotizuje mechanizovanou pěchotu

Estonská Milrem Robotics před pár dny představila robotické vozidlo Type-X s belgickým bojovým ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • Jura99
  09:49 19.07.2020

  Na pásech by takové vozítko asi čekal každý, ale kola mají také zajímavé vlastnosti, třeba ten krabí pohyb.

  Na pásech by takové vozítko asi čekal každý, ale kola mají také zajímavé vlastnosti, třeba ten krabí pohyb.

 • stirling
  13:54 17.07.2020

  Tohle má podle mě smysl, doufám, že budou pokračovat v zdokonalování auto funkcí i třeba vytvoří pásovou platformu. Nové bvp by v některé verzi mohlo mít tahle vozidla místo ...Zobrazit celý příspěvek

  Tohle má podle mě smysl, doufám, že budou pokračovat v zdokonalování auto funkcí i třeba vytvoří pásovou platformu. Nové bvp by v některé verzi mohlo mít tahle vozidla místo výsadku.
  Škoda, že se podobně neangažujeme i v letectví, takovýto univerzální dorn by byl super.
  Pro ty co tomu vyčítají, že to není na světové špičce či, že to nemá balistku tak upřímně nejste soudní. Pokud se tohle bude rozvíjet tak i když to nedosáhne špičky tak prostě se vytvoří prostor pro další projekty. Nejhorší přístup by byl nic nebudeme dělat za hranicema už to dělají lépe.... ach joSkrýt celý příspěvek

  • cnapo
   10:06 18.07.2020

   Aby se mohly tyto systémy dále rozvíjet je potřeba upravit popřípadě vytvořit legislativu. V této chvíli nejsou zákony v ČR připraveny na nasazení průzkumných a už vůbec bojových ...Zobrazit celý příspěvek

   Aby se mohly tyto systémy dále rozvíjet je potřeba upravit popřípadě vytvořit legislativu. V této chvíli nejsou zákony v ČR připraveny na nasazení průzkumných a už vůbec bojových autonomních prostředků. Toto by měl být hlavní úkol armádních legislativců připravit samostatný zákon popisující armádní použití pozemních , vzdušných a ostatních druhů UGV/UAS. Je potřeba si uvědomit že do tohoto zákona by měly být vloženy i statě ohledně CUAS/CUGV (counter UAS/UGV), jelikož v této chvíli je obrana možná pouze určitými prostředku EB bez možnosti komplexní ochrany důležitých stacionárních a mobilních objektů.Skrýt celý příspěvek

 • Roland
  11:46 17.07.2020

  Jak je to s balistickou ochranou senzorů? První co by mě jako nepřítele napadlo by bylo sniperem vycinkat čočky a pak čekat až pro to přijede opravář a vycinkat i jeho

  Jak je to s balistickou ochranou senzorů? První co by mě jako nepřítele napadlo by bylo sniperem vycinkat čočky a pak čekat až pro to přijede opravář a vycinkat i jeho

  • balm
   11:55 17.07.2020

   Proti standardní munici .408 CheyTac, .50BMG těžko obstojí a netipoval bych ani odolnost proti .338 Lapua Magnum.

   Proti standardní munici .408 CheyTac, .50BMG těžko obstojí a netipoval bych ani odolnost proti .338 Lapua Magnum.

  • technik
   12:18 17.07.2020

   Účinnost munice z pěchotních zbraní dokládá stovka videí na YouTube. Standartní 5.56 probije 1 cm tlustou ocelovou desku, 7 62x39 probije kolejnici v jejím nejužším místě, není ...Zobrazit celý příspěvek

   Účinnost munice z pěchotních zbraní dokládá stovka videí na YouTube. Standartní 5.56 probije 1 cm tlustou ocelovou desku, 7 62x39 probije kolejnici v jejím nejužším místě, není prakticky možnost jak takové vozítko chránit. I kdyby chránily optické systémy pancířem tak naráz střely uvolní tolik kinetické energie která zcela jistě poškodí manipulátor.
   Lapua, a vlastně vše na 308 projde tímhle strojkem jako máslo. 50BMG má už takovou kinetiku že dokáže při nárazu do elektromotoru vypochodovat s moturkem ven i zkrze venkovní plášť vozítka.Skrýt celý příspěvek

   • Roland
    12:28 17.07.2020

    Dík, říkal jsem si že to tak nějak bude - tzn si nějak nedovedu představit takového robota bez další ochrany jako samostatně působícího. Ochranou jsem myslel nějakého ...Zobrazit celý příspěvek

    Dík, říkal jsem si že to tak nějak bude - tzn si nějak nedovedu představit takového robota bez další ochrany jako samostatně působícího.
    Ochranou jsem myslel nějakého drona/strážní věž s pokročilejším systémem, který toho snipera odhalí dříve než vystřelí. Případně tohle musí být tak schované, aby se na to sniper nedostalSkrýt celý příspěvek

    • Poly
     12:15 18.07.2020

     Já jsem nabral z tohoto portálu dojem že sniper je zlověstná jednotka, která řeší všechno. Co nevidět odpráskne i tu F-35 ku...

     Já jsem nabral z tohoto portálu dojem že sniper je zlověstná jednotka, která řeší všechno. Co nevidět odpráskne i tu F-35 ku...

  • cnapo
   09:56 18.07.2020

   Dokáže te si představit hmotnost UGV Pz v balistické ochraně? Navíc se jedná o průzkumný prostředek tudíž jeho úkolem je "vidět" a nebýt "viděn". Hmotnost by byla obrovská + ...Zobrazit celý příspěvek

   Dokáže te si představit hmotnost UGV Pz v balistické ochraně? Navíc se jedná o průzkumný prostředek tudíž jeho úkolem je "vidět" a nebýt "viděn". Hmotnost by byla obrovská + snížení dojezdu a prodůchodovosti. Někdy je potřeba vyvážit plusy a mínusy z hlediska cena/výkon.Skrýt celý příspěvek

 • balm
  11:31 17.07.2020

  S autonomií bych to nepřeháněl, i když se dá říci, že úhybný manévr před popelnicí se počítá (to nezvládnou ani některé řidičky ...) Je to 13 let co DARPA představila jejich ...Zobrazit celý příspěvek

  S autonomií bych to nepřeháněl, i když se dá říci, že úhybný manévr před popelnicí se počítá (to nezvládnou ani některé řidičky ...)

  Je to 13 let co DARPA představila jejich "Sentinel". Vozítko vybavené tak dobře, že je schopno si naplánovat trasu do oblasti, hlídkování a samo se rozhoduje, zda je kopec moc prudký, podmáčený, potok příliš rozvodněný apod. S instalací zbraňových systému se aktivoval i mód "Search & Destroy", kdy samo vyhledávalo v cílené oblasti nepřátelské jednotky. Úžasná funkce byla patrola a střežení konkrétního místa, kde se samo uspí a čeká, takticky se přesune a opět v úsporném režimu čeká.

  Tady se jedná o autíčko na dálkové ovládání se schopností vyhnout se popelnici, ale už nedokáže vyhodnotit např.: hloubku a proud v potoce, aby se přebrodilo.Skrýt celý příspěvek

  • cnapo
   10:09 18.07.2020

   Předpokladem úspěšného nasazení UGV Pz je efektivní plánování jeho použití v operačním prostoru. Předpokládáte že pošlete vozidlo "na slepo"?

   Předpokladem úspěšného nasazení UGV Pz je efektivní plánování jeho použití v operačním prostoru. Předpokládáte že pošlete vozidlo "na slepo"?

   • flanker.jirka
    12:13 18.07.2020

    Pokud půjde o opravdový průzkum, tak to bude vždy z větší či menší části naslepo. :-) Co máte na mysli "efektivním plánovanín?" To je hodně obecně napsané. Bude tomu plánování ...Zobrazit celý příspěvek

    Pokud půjde o opravdový průzkum, tak to bude vždy z větší či menší části naslepo. :-)
    Co máte na mysli "efektivním plánovanín?" To je hodně obecně napsané. Bude tomu plánování například předcházet 3D letecký průzkum, aby se nestalo, že pošlete tohoto prcka do křovinatého terénu a díky tomu neuvidí dále než na pár kroků?Skrýt celý příspěvek

    • cnapo
     19:15 18.07.2020

     UGv Pz se vzdy pouziva v kooperaci s pruzkumnou jednotkou pracujici na bazi tymu. Tzn. Jednotka jej muze vyuzit pro siroke spektrum cinnosti dejme tomu te si jednotka vytyci misto ...Zobrazit celý příspěvek

     UGv Pz se vzdy pouziva v kooperaci s pruzkumnou jednotkou pracujici na bazi tymu. Tzn. Jednotka jej muze vyuzit pro siroke spektrum cinnosti dejme tomu te si jednotka vytyci misto odkud muze pozorovat objekt zajmu a nasledne tammposle UGV Pz a sama zacne pusobit v prostoru z jineho smeru a zaroven vyhodnocuje informace z UGV PzSkrýt celý příspěvek

 • technik
  05:58 17.07.2020

  Nechápu že VTU vůbec ještě dostane nějakou armádní zakazku. A chlubit se PZLoKem to už chce odvahu, tam není nic co by stálo za slova chvály. Výkony IPZS a SDPZ jsou naprosto ...Zobrazit celý příspěvek

  Nechápu že VTU vůbec ještě dostane nějakou armádní zakazku. A chlubit se PZLoKem to už chce odvahu, tam není nic co by stálo za slova chvály. Výkony IPZS a SDPZ jsou naprosto tristní a to nevztahují k roku 2020 ale k roku výroby 2007.Skrýt celý příspěvek

 • Arccos
  19:53 16.07.2020

  Mám poznámku, která se netýká ani tak těch robotů, jako jejich maskování. Fotek TAROSů s maskovací sítí jsem si všiml už dříve a zdá se mi, že ta síť je moc lesklá a pod jakýmkoliv ...Zobrazit celý příspěvek

  Mám poznámku, která se netýká ani tak těch robotů, jako jejich maskování. Fotek TAROSů s maskovací sítí jsem si všiml už dříve a zdá se mi, že ta síť je moc lesklá a pod jakýmkoliv pohledem z úhlu stříbří. Zbytečně to demaskuje. Snad to není obecná vlastnost maskovacích sítí, které armáda zavedla.Skrýt celý příspěvek

  • Rase
   22:00 16.07.2020

   Očividně to bude multispektrální maskovací síť od společnosti B.O.I.S. – FILTRY, spol. s r. o. z Blanska, nedaleko Brna. Tyhle armáda cpe prakticky na všechno. Osobně si myslím že ...Zobrazit celý příspěvek

   Očividně to bude multispektrální maskovací síť od společnosti B.O.I.S. – FILTRY, spol. s r. o. z Blanska, nedaleko Brna. Tyhle armáda cpe prakticky na všechno. Osobně si myslím že dost záleží na fotce, přeci jen dnes se fotky všelijak upravují a tak to kolikrát vypadá dost divně. Na této fotce ta síť vypadá zas vyblitě :-)) http://www.palba.cz/album/albu... Skrýt celý příspěvek

   • apache
    08:52 17.07.2020

    Jo, cpou to na všechno, kromě tanků a BVP/KBVP. I na vozidla, u kterých je to naprosto zbytečné, jako tyto drony. Kontraproduktivní mi to přijde i na tatrách od protiletadlovců, ...Zobrazit celý příspěvek

    Jo, cpou to na všechno, kromě tanků a BVP/KBVP. I na vozidla, u kterých je to naprosto zbytečné, jako tyto drony. Kontraproduktivní mi to přijde i na tatrách od protiletadlovců, takže díky tomu je na první pohled zřejmé, že ta T810 není obyčejný valník, ale že nese RBS a protiletadlové družstvo, tedy dokonalý způsob, jak ulehčit vlastní identifikaci.

    Cena těchto sítí bude určitě velká a řekl bych, že někdo kdo má dobré styky musí hodně tlačit na to, aby se to dávalo na každou blbost.Skrýt celý příspěvek

    • padre
     17:43 17.07.2020

     Ano maskovací sítě..jak se vyjádřili naši piloti kurýrních vrtulníků při cvičeních Štít v osmdesátých a sedmdesátých letech ,tak kdyby neměly štáby a jednotlivé útvary maskovací ...Zobrazit celý příspěvek

     Ano maskovací sítě..jak se vyjádřili naši piloti kurýrních vrtulníků při cvičeních Štít v osmdesátých a sedmdesátých letech ,tak kdyby neměly štáby a jednotlivé útvary maskovací sítě,tak by je v krajině snad nikdy nenašli...:-)Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     18:31 17.07.2020

     Tak tyhle maskovací sítě se nepoužívají jen k maskování ve viditelném spektru, ale i k potlačení infračervené stopy. Tyhle sítě dostávají nejspíš všechny nově nakupované Tatrovky.

     Tak tyhle maskovací sítě se nepoužívají jen k maskování ve viditelném spektru, ale i k potlačení infračervené stopy. Tyhle sítě dostávají nejspíš všechny nově nakupované Tatrovky.

     • cnapo
      10:11 18.07.2020

      Velmi správná připomínka

      Velmi správná připomínka

     • apache
      10:35 18.07.2020

      Kdo by to u multispektrální sítě čekal, že? :) Tyto sítě dostávají pouze tatrovky se specializovanou nástavbou. Klasické valníky ne. Takže když uvidíte T810 s touto sítí, tak už ...Zobrazit celý příspěvek

      Kdo by to u multispektrální sítě čekal, že? :)

      Tyto sítě dostávají pouze tatrovky se specializovanou nástavbou. Klasické valníky ne. Takže když uvidíte T810 s touto sítí, tak už víte, že to není valník ale vozidlo patřící k PVO a voják stojící opodál není nějaký Lojza ze skladu, ale vysoce kvalifikovaný příslušník PVO. Takže v tuto chvíli tyto sítě jakkoliv dobře maskují v lese, tak kdekoli jinde totálně demaskují a rozkrývají sestavu vlastních vojsk. Ve světě kde každý má mobil s kvalitním fotoaparátem a věší na internet každé uprdnutí to tedy může přinést více škody než užitku.

      Já nic proti multispektrálním sítím nemám. Je to dobrý nástroj. Ale měly by se využívat nějak smysluplně. Ne třeba tak že je lípnete na všechno co vyjede z VTÚ aby se tím uměle navýšila cena zakázky.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      14:19 18.07.2020

      apache V posledních několika letech to mají všechny nově nakoupené tatrovky. Např´klad i ...Zobrazit celý příspěvek

      apache
      V posledních několika letech to mají všechny nově nakoupené tatrovky. Např´klad i cisterny.
      http://www.acr.army.cz/assets/...
      Spíš bude problém v tom že se nové valníky v posledních letech nekupovaly.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      14:30 18.07.2020

      Scotty Jaký smysl má maskovací síť, která těsně přiléhá, tj. ani opticky nedeformuje obrysy, nelze použít přes plochu skel a kol? Na fotce s cisternou je krásně vidět, na kolik jde ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty
      Jaký smysl má maskovací síť, která těsně přiléhá, tj. ani opticky nedeformuje obrysy, nelze použít přes plochu skel a kol? Na fotce s cisternou je krásně vidět, na kolik jde o "správnou investici." Další slabinu tohoto řešení vidím v požární a pracovní bezpečnosti, cisterna by měla být volná a ne pokryta dalším hořlavým materiálem. Každé ukápnutí, které by se dalo vyřešit kusem hadru přes tu síť vyřešit nepůjde.
      ... a schválně zkuste na tom vozidle najít místo, kam by se odepnutá síť uložila připravena pro další použití.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      15:49 18.07.2020

      flanker.jirka Tak to že se nadává síť na okna při jízdě je snad jasné, ale při odstavení tomu nic nabrání. http://www.bois-filtry.cz/data... Opravdu jsou tyhle sítě ...Zobrazit celý příspěvek

      flanker.jirka
      Tak to že se nadává síť na okna při jízdě je snad jasné, ale při odstavení tomu nic nabrání.
      http://www.bois-filtry.cz/data...
      Opravdu jsou tyhle sítě hořlavé? Předpokládal bych že budou samozhášivé.Skrýt celý příspěvek

     • apache
      18:51 18.07.2020

      Scotty: A cisterna je co? Specializovaná nástavba...

      Scotty: A cisterna je co? Specializovaná nástavba...

     • Scotty
      19:38 18.07.2020

      apache Cisterna je prostě cisterna, na ní nic speciálního není. Klasické valníky se v poslední době prostě nekupovaly, takže na to jestli budou nebo nebudou mít síť si musíme ...Zobrazit celý příspěvek

      apache
      Cisterna je prostě cisterna, na ní nic speciálního není. Klasické valníky se v poslední době prostě nekupovaly, takže na to jestli budou nebo nebudou mít síť si musíme počkat. Koncem tohohle roku nebo začátkem příštího by měly nějaké valníky přijít.Skrýt celý příspěvek

    • cnapo
     10:10 18.07.2020

     Součástí vojskových zkoušek bývá ověření účinnosti mobilního maskování. Pokud vozidlo prošlo těmito zkouškami není důvod se domnívat že mobilní maskování nefunguje.

     Součástí vojskových zkoušek bývá ověření účinnosti mobilního maskování. Pokud vozidlo prošlo těmito zkouškami není důvod se domnívat že mobilní maskování nefunguje.

     • flanker.jirka
      14:33 18.07.2020

      ... nejsou to zatím pouze demonstrátory?

      ... nejsou to zatím pouze demonstrátory?

 • flanker.jirka
  17:38 16.07.2020

  Krásná práce, ještě to SW provázat s nějakou omnikoptérou a bude to super. Ty pozorovací přístroje takto nízko nad zemí nebudou z plna využity, vadit jim budou i vyšší porosty na ...Zobrazit celý příspěvek

  Krásná práce, ještě to SW provázat s nějakou omnikoptérou a bude to super. Ty pozorovací přístroje takto nízko nad zemí nebudou z plna využity, vadit jim budou i vyšší porosty na zemědělsky obdělávaných pozemcích a i menší keře.

  Nezbývá než to přivést do zbraně a pořádné velikosti. Aplikovat takové technologie kupříkladu na podvozek z BVP 2. (po nákupu nových BVP)
  Pro osoby je staré BVP zastaralé, díky slabší balistické ochraně, ale pro UGV to stačí.
  Podvozků je tu dost a pořád bude lepší, zkusit je sami nějak využít než to prodat za cenu šrotu nějakým překupníkům a za pár let řešit ostudu, že někdo obešel embargo.Skrýt celý příspěvek

  • cnapo
   09:58 18.07.2020

   Vozidlo UGV Pz má k dispozici všechny tři datalinky (taktický, senzorický a technologický), které umožňují kooperaci s miniVTOL popřípadě jakoukoli jinou technikou na bázi vlnových ...Zobrazit celý příspěvek

   Vozidlo UGV Pz má k dispozici všechny tři datalinky (taktický, senzorický a technologický), které umožňují kooperaci s miniVTOL popřípadě jakoukoli jinou technikou na bázi vlnových forem MANET.Skrýt celý příspěvek

 • faraonamumu
  15:57 16.07.2020

  Rád bych Tarose viděl s pásy a PTŘS, byla by to super posílá pro mechanizované brigády, třeba se jednou dočkám.

  Rád bych Tarose viděl s pásy a PTŘS, byla by to super posílá pro mechanizované brigády, třeba se jednou dočkám.

  • cnapo
   10:01 18.07.2020

   Otázkou je zda pásy vše vyřeší. V případě poškození kola jste schopni prostředek odsunou i mimo bojiště. Pásy, které by vozidlo obsahovalo jsou náchylné na "vyzutí". Je potřeba si ...Zobrazit celý příspěvek

   Otázkou je zda pásy vše vyřeší. V případě poškození kola jste schopni prostředek odsunou i mimo bojiště. Pásy, které by vozidlo obsahovalo jsou náchylné na "vyzutí". Je potřeba si uvědomit, že v lesním porostu se vám může mezi pojezdová kola dostat silná větev, která pás (na 99% gumový) vyzuje a tím znebojeschopní celé UGV Pz. Další nevýhodou je hlučnost napájecího agregátu, jelikož vozidlo musí být poháněno benzínovým agregátem, jelikož baterie by byly velice neefektivní což u Pz prostředku je zásadní (dojezd a hlučnost).Skrýt celý příspěvek

   • cnapo
    10:02 18.07.2020

    Uvědomte si že to není BVP-1 ani 2 které mají určitou hmotnost. Jde o malý prostředek s relativně nízkou hmotností.

    Uvědomte si že to není BVP-1 ani 2 které mají určitou hmotnost. Jde o malý prostředek s relativně nízkou hmotností.

   • Maveric
    11:26 25.10.2023

    S pásy by odpadla velká manévrovatelnost která je u TAROSe jeho individuální specialitou /každé kolo je řiditelné - ovladatelné zvlášť/. Musel by se pak ovládat jen zastavováním ...Zobrazit celý příspěvek

    S pásy by odpadla velká manévrovatelnost která je u TAROSe jeho individuální specialitou /každé kolo je řiditelné - ovladatelné zvlášť/. Musel by se pak ovládat jen zastavováním pohybu všech kol na jedné straně, využitelné tak maximálně v oblastech s močály či pískem, pro snížení měrného tlaku na povrch.Skrýt celý příspěvek

 • GlobeElement
  15:28 16.07.2020

  Současná technika se dostala do fáze, kdy u poloviny systémů nejen nevím, jak fungují, ale mnohdy ani nevím, co to je. Dovedu posoudit jen staré dobré mechanické parametry. Tři ...Zobrazit celý příspěvek

  Současná technika se dostala do fáze, kdy u poloviny systémů nejen nevím, jak fungují, ale mnohdy ani nevím, co to je.
  Dovedu posoudit jen staré dobré mechanické parametry.
  Tři motory každý 1000Nm, to ten krám nejspíš vyšplhá i po zdi.Skrýt celý příspěvek

  • satai
   15:31 16.07.2020

   Halt elektro. Tomu nemuze parni motor konkurovat.

   Halt elektro. Tomu nemuze parni motor konkurovat.

  • flanker.jirka
   17:40 16.07.2020

   To aby v sadě byly i extra elektrocentrály pro nabíjení v poli.

   To aby v sadě byly i extra elektrocentrály pro nabíjení v poli.

 • HonzaH
  14:53 16.07.2020

  To je super. Hlavně ať si s tím pořádně pohrajou a pořádně to odladí. V tomhle je budoucnost. Je dobře, že takovéhle zařízení se vyvíjí a vyrábí i u nás.

  To je super. Hlavně ať si s tím pořádně pohrajou a pořádně to odladí. V tomhle je budoucnost. Je dobře, že takovéhle zařízení se vyvíjí a vyrábí i u nás.

Načítám diskuzi...